TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012"

Transkriptio

1 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA Tuusniemen kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Elinkeinopolitiikan tavoitetila Toiminta-ajatuksen toteutus NYKYTILAN KUVAUS Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET Nelikenttä analyysi (SWOT) Yksilöidyt tavoitteet ja toimenpiteet ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT Yhteistyö ja verkottuminen Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotuet ja elinkeinopolitiikan resurssit Elinkeino-ohjelman seuranta, toteutus ja tiedotus... 12

3 3 TUUSNIEMEN ELINKEINO-OHJELMA Elinkeino-ohjelmaan on kirjattu ne toimenpiteet joiden avulla eri toimijat kehittävät Tuusniemen kuntaa. Ohjelma täydentää Tuusniemen kunnan strategia ja Koillis- Savon elinkeino- ja osaamisstrategia asiakirjoja. Ohjelmaa ovat päivittäneet kunnanhallituksen nimeämä elinkeino-ohjelman päivittämisen työryhmä: pj. Taisto Kröger, vpj. Terttu Kolari, Jouni Perälä, Laura Reinikainen ja Tuusniemen Yrittäjien edustajina Tuomas Flander, Asta Tirkkonen-Hersio ja Auvo Hirvonen. 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kunnan strategia (Missio) Tuusniemen kunta järjestää asukaslähtöisesti hyvät lain velvoittamat kunnalliset peruspalvelut, hyödyntäen tehokkaasti kuntayhteistyön ja alueelliset palvelurakenteet ja niiden tarjonnan. Kunta luo edellytykset viihtyisälle asumiselle ja aktivoi koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä tukee ja vahvistaa elinkeinoelämän ja työpaikkojen syntymistä. Kunnan vahva talous mahdollistaa yrittäjyyden tukemisen. Kunnan hyvä sijainti ja luonnonkaunis ympäristö vesistöineen luovat mainiot toimintaedellytykset matkailulle. Kunnassa vallitsee positiivinen ja kehittämiseen panostava ilmapiiri ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITETILA Kunnan strategia (Visio)2012 Tuusniemen kunta on n asukkaan ja hyvän kuntatalouden yhteisö, jossa on laadukkaat kunnalliset peruspalvelut, viihtyisä, kiinnostava ja turvallinen asuinympäristö, vireää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä aktiivinen ja kehityshakuinen elinkeinoelämä. Elinkeinopolitiikassa Tuusniemen kunta tunnetaan yrittäjyyttä kannustavana ja yrittäjyyttä kehittävänä kuntana. Työpaikkaomavaraisuus tavoite on 80 % (77,5 % vuonna 2009)

4 TOIMINTA-AJATUKSEN TOTEUTUS Luodaan palveluja ja toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle, tuetaan työllistymistä ja huolehditaan laadukkaista asumismahdollisuuksista. - Yhteistyö ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa - Yrittäjäyhdistyksen ja kunnan tiivis yhteistyö - Yritysten vaikuttavuuden arviointi kunnallisessa päätöksenteossa - Yrityskohtainen tukeminen ja neuvonta - Yritysten tasapuolinen kohtelu - Yrittäjyyden tukeminen ja edistäminen - Myönteisen yritysilmapiirin vahvistaminen - Kehittämishankkeissa mukana oleminen - Yritys- ja asuintonttien saatavuudesta huolehtiminen - Hyvien kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen - Yrittäjyyskasvatuksen antaminen kouluissa - Rahoitus- ja yrityspalveluiden hyödyntäminen 2. NYKYTILAN KUVAUS 2.1. ELINKEINO- JA VÄESTÖRAKENNE Elinkeinojakauma: 2005 en.2012 Alkutuotanto 19 % 16 % Jalostus 20 % 22 % Palvelut 59 % 60 % Tuntematon 2 % 2 % Työpaikat: v kpl v kpl v kpl v kpl v tavoite 830 kpl Työllinen työvoima: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v tavoite 1040 henkeä Elinkeinorakenne on viime vuosien kuluessa muuttunut siten, että maa- ja metsätalouden työpaikat ovat voimakkaasti vähentyneet ja vastaavasti eri palvelusektoreille on syntynyt uusia, korvaavia työpaikkoja. Tulevaisuuden haasteena on saada paikallisten tuotteiden ja tavaroiden jalostusastetta kohotettua ja jalostuksen toimialalle syntymään uusia työpaikkoja. Tärkeää on olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuvuuden ja kasvun turvaaminen. Kasvava toimiala on matkailu- ja palveluala.

5 5 Väestörakenne Asukaslukutiedot: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v ennuste 2850 henkeä Ikäjakauma: 0-14 v v. 65-v. v henkeä 12,4 % 1766 henkeä 61,4 % 754 henkeä 26,2 % 2012 ennuste 345 henkeä 12,1 % 1741 henkeä 61,1 % 764 henkeä 26,8 % Tuusniemen väestömäärä on noin asukasta. Keskustaajamassa asuu noin 2000 asukasta ja haja-alueella asuu vajaa tuhat tuusniemeläistä. Tuusniemi kuuluu niiden maaseutumaisten kuntien joukkoon, joista väki hieman vähenee ja vanhenee. Kehitystä voidaan muuttaa tehostamalla asuinkunta- ja elinkeinopolitiikkaa. Positiivista kuitenkin on että kunnassa on muutamana viime vuotena ollut muuttovoittoa. Asukaskohtainen tulotaso ja verotettava tulo ovat Tuusniemellä Pohjois-Savon ja koko maan keskiarvon alle, kun taas huoltosuhde on korkeampi INFRASTRUKTUURI Tuusniemi on n asukkaan kunta, joka kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan ja Koillis-Savon seutukuntaan. Naapurikuntiamme ovat Pohjois-Savossa Kuopion ja Juankosken kaupungit, sekä Kaavin ja Leppävirran kunnat. Etelä- Savossa Heinäveden kunta ja Pohjois-Karjalassa Outokummun kaupunki. Tuusniemen kunta sijaitsee Sinisen Tien, valtatie 9 varrella ja kahden maakunta-keskuksen välissä. Kuopioon on 60 km ja Joensuuhun 76 km. Kuopion lentoasema on 45 km päässä ja Kuopion rautatieasemalle on matkaa 60 km. Kunnan n. 700 neliökilometrin pinta-alasta yli viidennes on vesistöä. Suuri puhdasvetinen, saarista ja niemistä rikas Juojärvi ja Suvasvesi ovat oleellinen osa Tuusniemeä. Tuusniemen kunnan asemaa vahvistaa 2010 aloittanut Itä-Suomen yliopisto ja myös VT 17 muuttuminen osaksi VT 9, jolloin syntyi merkittävin halki Suomen kulkeva poikittaisväylä välille Turku Tampere Jyväskylä - Kuopio Joensuu Niirala. Tuusniemen kunnasta on tullut yhä selvemmin Kuopion työssäkäyntialuetta, jota edesauttaa hyvät liikenne- ja paranevat tietoliikenneyhteydet. Tuusniemen kuntaan rakennetaan n.140km uutta valokuiturunkoverkkoa vuonna Kustannus arvio on 1,8 milj. josta kunnan osuus on

6 Kunnalla on tarjolla teollisuustontteja VT9 varrella. Käärmevaarun teollisuusalueella n. 2,5 ha ja kirkonkylällä Kankaalan teollisuusalueella n. 2,5 ha. Kuntakeskuksessa on toimitiloja kaupan ja liike-elämän palveluyrityksille PALVELURAKENNE Tuusniemen kunnan tuottamat ja järjestämät peruspalvelut ovat erittäin hyvällä tasolla. Peruskorjatut kiinteistöt mm. koulukeskus ja sairaala-palvelukeskus takaavat vuosikymmeniksi hyvät ja toimivat tilat palvelutuotantoon ja toimintojen kehittämiseen. Selkeä vahvuus on palvelujen nopea ja joustava saatavuus. Kunnassa toimii peruskoulun lisäksi lukio. Muuta kurssitusta ja vapaa-ajan harrastetoimintaa järjestää kansalaisopisto. Muihin vapaa-ajan harrastustoimintoihin on panostettu sekä kunnan että eri urheiluseurojen ja yhteisöjen kautta. Myös erilaiset reitistöt palvelevat niin hiihtäjiä, patikoijia kuin moottorikelkkailijoitakin. Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseksi kunnassa toimii Koillis-Savon kehitys Oy ja Tuusniemen Teollisuus Oy. Osakeyhtiöt pystyvät toimimaan päätöksenteossa riittävällä nopeudella aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Merkittävänä palvelujen tarjoajana toimivat myös Kalakukko ry ja Uusyrityskeskus ry KUNTA-ANALYYSI Tuusniemen kunta on teettänyt 2000-luvun alussa Tuusniemi tänään ja huomenna tutkimuksen kuntapalveluista ja kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisiä terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin samoin kuin päivähoito- ja vanhustenhuoltopalveluihin. Sivistyspalveluissa kiitosta saivat koulutus, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut. Ammatillisten koulutuspalvelujen järjestämistä sitä vastoin toivottiin kehitettävän. Yhdyskuntateknisiin palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Toteutetussa kyselyssä kuntalaisten kiitosta saivat koko kunnan toiminta ja päätöksentekojärjestelmä. Yleisesti ottaen kunnan henkinen ilmapiiri koettiin hyväksi, asuinympäristö hyväksi ja turvalliseksi. Yritysilmapiiri koettiin hyväksi, mutta kehittämiskohteina mainittiin yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen, kunnan yritystoimintaa edistävät toimenpiteet sekä yritystoiminnan huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Vuonna 2009 Koillis-Savon kehitys Oy teetätti tutkimuksen Missee käät kaapassa kaupan keskittymisen vaikutuksista asumiseen ja yritystoimintaan. Tutkimuksen mukaan tuusniemeläiset ovat tyytyväisiä seuraaviin palveluihin ja niiden saatavuuteen: Elintarvikkeet, lääkkeet, polttoaine, kukat ym., kampaamo ym. ja hieronta ym. Erikoisliikkeiden palvelut koettiin vähäisinä ja niitä toivottiinkin lisää.

7 7 Tuusniemeläisten ostohalukkuus Tuusniemeltä, kotitaloudet % 3. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET NELIKENTTÄ ANALYYSI (SWOT) Vahvuudet Heikkoudet - hyvät ja toimivat peruspalvelut - ikärakenne - sijainti / VT 9 - kasvuyritysten pieni määrä - vahva talous - koulutettujen osaajien vähyys - luonto, turvallinen ympäristö - ennakkoluulot pientä kuntaa kohtaan - hyviä tontteja rakentamiseen - vuokra-asuntojen pieni tarjonta - kunta on muuntautumiskykyinen - ostokäyttäytyminen Uhat Mahdollisuudet - yhteiskunnan paineet - kärkiyritysten kasvu kuntatalouteen, sekä - rekrytointien onnistuminen kunta- ja palvelurakenteeseen - asuinkuntana onnistuminen - rekrytointien epäonnistuminen - uuden merkittävän yrityksen synty - käyttötalouden hallitsematon kasvu - luonnon / turvallisuuden hyödyntäminen - koulutettujen ja nuorten poismuutto - kesäasukkaat - uskon ja kehittämishalun puute - matkailuyritysten kehittyminen - ostopalvelujen hallittavuus - hyvin rakennettu kunnan infrastruktuuri - joukkoliikenne - kaavoitus ja laajakaista - Kuopion kasvu ja kehittyminen - Itä-Suomen yliopisto - kehittämishankkeet - palvelujen rakenne- ja toimintatapojen muutos

8 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoite 1: Kunta luo kasvuedellytyksiä yritystoiminnalle Toimenpiteet: - Yritysneuvonta - Kaavoitus- ja tonttipolitiikka - Infrastruktuuri - Rahoitusjärjestelyt - Kansainvälisyys / kansainvälistyminen - Yhteiset kehittämistapaamiset kunnan ja yrittäjien kesken - Tietoliikenne yhteydet Tavoite 2: Markkinointi/ Tiedoitus Toimienpiteet: - Kuntamarkkinointi, tiedotusvälineet ja lehdistö - Kunnan Internet- sivut - Messut yhteistyössä kunta ja yrittäjät - VT9 tienvarren mainostaulut - lyhyt esittelyvideo kunnasta Tavoite 3: Verkottuminen lisääntyy Toimenpiteet: - Yritystapaamiset - Neuvonnan parantaminen Tavoite 4: Riskinottokykyä kasvatetaan Toimenpiteet: - Otetaan hallittuja riskejä, kun mukana ovat myös riskirahoittajat. Tavoite 5: Olemassa olevien yritysten säilyttäminen / kasvattaminen Toimenpiteet: - Ajantasainen yritysrekisteri - Neuvonta - Yritystapaamiset - Kunnan Internet- sivujen uudistaminen Tavoite 6: Toimintaedellytysten luominen yrityksille

9 9 Toimenpiteet: - Tontti- ja toimitilajärjestelyt - Yritysneuvonta - Nopeat rahoitusjärjestelyt Tavoite 7: Kunnan talous pidetään vahvana Toimenpiteet: - Menot suhteutetaan tuloihin - Talouden ajantasainen raportointijärjestelmä - Luotettava talouden kehityksen ennakointi Toimenpiteistä vastaavat Tuusniemen kunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat, henkilökunta sekä Koillis-Savon kehitys Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy ja Kalakukko ry. 4. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT 4.1. YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN Tuusniemen kunta on osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä, johon kuuluvat myös Juankosken kaupunki ja Kaavin kunta. Yrittäjäyhdistyksen edustaja on Koillis-Savon Kehitys Oy:n hallituksen jäsen vuorovuosin Juankoskelta, Kaavilta tai Tuusniemeltä. Yhtiön päätehtävänä on edistää kaikin tavoin (mm. kehittämis- ja koulutusprojektit, neuvonta ja markkinointi) seutukunnan elinkeinotoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista. Tuusniemen kunta on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä palvelutuotannon järjestämiseksi eri kuntien kanssa sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö ja kontaktimahdollisuudet alueen toimijoihin kuten Pohjois-Savon Liitto, ELY(Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus), AVI (Aluehallintovirasto), Finnvera, Tiehallinto, yrittäjäjärjestöt, Kauppakamari sekä muihin kuntiin ovat hyvät. Elinkeinotoiminnan osalta yhteistyön syventäminen erityisesti Kuopion suuntaan on tärkeää, koska tämä on Tuusniemen strateginen linjaus. Tällä on siten vaikutusta myös Tuusniemen elinkeinopolitiikkaan ja sen perusteella tuleviin toimintalinjauksiin ja valintoihin.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tuusniemen elinkeinoelämän kehittäminen on koettu yhteiseksi asiaksi sekä kunnan että yrittäjäjärjestön taholta. Kumpikaan yksinään ei pysty täysipainoiseen toimintaan ja vastuu kuuluu molemmille tahoille. Yrityselämän kehittämiseksi ja yhteistyön syventämiseksi on järjestetty erilaisia yrittäjätilaisuuksia, joissa on käyty keskustelua yritystoiminnan mahdollisuuksista ja pohdittu tulevaisuuden näkymiä. Yrittäjätilaisuuksia on tarkoitus jatkaa ja vuoropuhelua syventää. Syventämistä toteutetaan mm. tekemällä yrityskohtaisia selvityksiä kunkin yrityksen tarpeista ja tulevaisuuden näkemyksistä. Vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken lisää tietoa ja toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Yrittäminen Tuusniemellä koetaan hyväksi. Yrittäjien vuorovaikutus vahvistaa elinkeinopolitiikkaa ja yrityselämän innovatiivisuutta. Yritysrekisteri päivitetään ohjelmakautena. Päivittämisestä vastaa Tuusniemen kunta, Tuusniemen Yrittäjät ja Koillis-Savon Kehitys Oy. Tuusniemi lehti tehdään vuosittain yrittäjien ja kunnan yhteistyönä. Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittymistä kunta tukee mm. osallistumalla ja/tai rahoittamalla hankkeita ja projekteja. Tällaisia hankkeita/projekteja ovat mm. Koillis-Savon seudulliset yrityspalvelut (v ) Toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää Seudulliset yrityspalvelut verkoston toimintaa ja räätälöidä seudullinen toimintatapa vastaamaan Yritys-suomi brändin valtakunnallista toimintaa. Keskeisiä toimintoja ovat toimialasta riippumaton yritysneuvonta, alkavien yrittäjien starttirahalausuntojen antaminen, uusien yritysten toiminnan käynnistymisen analysointi, yritystoiminnan kehittämispalveluiden saatavuuden parantaminen. Yritysneuvonnan ohella keskeisenä painopistealueena oli matkailutoimialan kehittäminen ja matkailuyrittäjien verkostoitumisen ja kehittämisaktiivisuuden kasvattaminen. Kohti nousua työllistymisen edistämishanke Hankkeen tavoitteena on tehostaa työllistymistä tukevia toimenpiteitä Koillis- Savossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat irtisanotut tai irtisanottavat/ irtisanomisuhan alla olevat, alueella asuvat henkilöt sekä välillisenä kohderyhmänä alueen yritykset, joilla on työvoiman rekrytointitarpeita. Oppiva yritys yritysten koulutus- ja kehittämishanke Oppiva yritys hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille yrityslähtöistä täsmäkoulutusta ja valmennusta yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen.

11 PROAGRIA POHJOIS-SAVO: Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava hanke (Masva) v Hankkeen asiakkaina ovat maaseudulla toimivat, alle 10 henkilöä työllistävät pienyritykset sekä maaseutuyritykset, jotka toimivat maatilojen yhteydessä, lisäksi muut maaseudun mikroyritykset. Hankkeen kautta maaseudulla toimivat yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat saavat noin yhden päivän verran maksutonta neuvontaa maatilansa/ yrityksensä tulevaisuuden kehittämislinjojen, tai kokonaan uuden toimeentulolähteen hakemiseen. SAVON YRITTÄJÄT: Jatkajien hakeminen, tuki omistajanvaihdoksiin sekä omistajanvaihdososaamisen lisääminen Pohjois-Savossa hanke v Hankkeessa tuetaan yritysten omistajavaihdoksia (OSUVA-palvelu) ja lisätään omistajavaihdososaamista koulutuksen avulla. YLÄ-SAVON KEHITYS OY: Rautainen Savo palvelut teknologiayritysten kenttätyö hanke v Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnan teknologiayritysten kasvuverkostolle ja niissä oleville yksittäisille yrityksille kasvuedellytyksiä tarjoamalla kokonaisvaltaista kasvuun ja kehittämiseen liittyvää aktiivista kenttätyötä sekä valmistella yrityskohtaisia TEKES -hankkeita. Tavoitteena on yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen. Tuusniemen kunta osallistuu ja rahoittaa Maito-Savon hankkeita maatalousyrittäjille mm. Euroiksi -, SPV -, ATK- ja Kuntosavotta- hanke myös muille maaseutuyrittäjille. Kunta tukee yrittäjiä myös osallistumalla nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen yrityksiin ELINKEINOTUET JA ELINKEINOPOLITIIKAN RESURSSIT Yleisesti yrityselämän tukipolitiikkaan on Tuusniemen kunta suhtautunut siten, että se rakentuu yritysten tasapuoliseen ja luotettavaan kohteluun ja käsittelyyn. Toisaalta byrokratian taso on tehty mahdollisimman matalaksi ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä Koillis-Savon Kehitys osakeyhtiöön ja tarvittaessa nopean käsittelyn yritystoiminnan asioille takaa kunnan oma elinkeinoyhtiö Tuusniemen Teollisuus Oy. Tuusniemen kunta omassa tukipolitiikassaan noudattaa yritystukilain säädöksiä. Kunta ja Tuusniemen Teollisuus Oy ohjaavat resurssinsa teollisuustonttien ja yritystilojen järjestämiseen. Instrumentteina käytetään kehittämisavustuksia. Yritystoiminnan suoriin lainatakauksiin on suhtauduttu kriittisesti. Yrityksen käyttöpääomajärjestelyihin kunta ei pääasiallisesti osallistu vaan ne ovat ns. riskirahoittajien toimialaa. Suuremmissa yrityksen investointitarpeissa on edellytetty, että yrittäjän rahoituksellinen omavastuuosuus on järjestyksessä ja että ELY-keskuksen, Finveran tai vastaavan julkisen riskirahoittajan tuki hankkeelle on olemassa. Yritysten kehittämishankkeissa, erityisasioissa, kannattavuuslaskelmissa, rahoitusanalyyseissä, perustamisasioissa jne. ovat kunta, Koillis-Savon Kehitys 11

12 Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy, Kalakukko ry ja uusyrityskeskus aktiivisesti mukana. Rahoitusmallien käyttömahdollisuuksissa hyödynnetään rahalaitokset, ELY-keskus, Finvera, TEKES ym. Tuusniemeläisiä yrittäjiä huomioidaan vuosittain niiden ansioista tai menestyksellisestä liiketoiminnasta luovuttamalla yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteisessä tilaisuudessa huomionosoitus vuoden tuusniemeläiselle yrittäjälle ELINKEINO- OHJELMAN SEURANTA, TOTEUTUS JA TIEDOTUS Yritysvaikutusten arviointi ja tiedotus: Kunnan tekemillä päätöksillä on vaikutusta kuntamme toimintaympäristöön ja talouteen, markkinoiden toimivuuteen ja yritysten väliseen kilpailuun sekä työllisyyteen ja investointeihin. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat ja henkilökunta ottavat huomioon yritysvaikutukset päätöksiä valmistellessaan ja päätöksiä tehdessään. Tuusniemen elinkeino-ohjelmaa toteutetaan vuosittain tehtävässä talousarviossa ja siinä esitettävässä kahden seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Elinkeino-ohjelma on luettavissa kunnan Internet- sivuilla ja jaetaan hallintokunnille. Elinkeino-ohjelma päivitetään aina uuden valtuustokauden alussa. 12 TERVETULOA TUUSNIEMELLE YRITTÄMÄÄN! Tuusniemi muuntuu moneksi

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund Savon Yrittäjät Eino Fagerlund 1 Savon Yrittäjät omistajina Pohjois-Savon kuntien yrittäjäyhdistykset yritysjäseniä yhdistyksissä 4200 Suomen Yrittäjien aluejärjestö Tavoite: Parantaa Pohjois-Savon yritysten

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla

Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa 2008 Yrittäjyyden edistämisen painopisteet Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Juha Tall, kehityspäällikkö juha.tall@yrittajat.fi Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kiuruvesi. Kuntaraportti

Kiuruvesi. Kuntaraportti Kiuruvesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot