TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012"

Transkriptio

1 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA Tuusniemen kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Elinkeinopolitiikan tavoitetila Toiminta-ajatuksen toteutus NYKYTILAN KUVAUS Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET Nelikenttä analyysi (SWOT) Yksilöidyt tavoitteet ja toimenpiteet ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT Yhteistyö ja verkottuminen Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotuet ja elinkeinopolitiikan resurssit Elinkeino-ohjelman seuranta, toteutus ja tiedotus... 12

3 3 TUUSNIEMEN ELINKEINO-OHJELMA Elinkeino-ohjelmaan on kirjattu ne toimenpiteet joiden avulla eri toimijat kehittävät Tuusniemen kuntaa. Ohjelma täydentää Tuusniemen kunnan strategia ja Koillis- Savon elinkeino- ja osaamisstrategia asiakirjoja. Ohjelmaa ovat päivittäneet kunnanhallituksen nimeämä elinkeino-ohjelman päivittämisen työryhmä: pj. Taisto Kröger, vpj. Terttu Kolari, Jouni Perälä, Laura Reinikainen ja Tuusniemen Yrittäjien edustajina Tuomas Flander, Asta Tirkkonen-Hersio ja Auvo Hirvonen. 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kunnan strategia (Missio) Tuusniemen kunta järjestää asukaslähtöisesti hyvät lain velvoittamat kunnalliset peruspalvelut, hyödyntäen tehokkaasti kuntayhteistyön ja alueelliset palvelurakenteet ja niiden tarjonnan. Kunta luo edellytykset viihtyisälle asumiselle ja aktivoi koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä tukee ja vahvistaa elinkeinoelämän ja työpaikkojen syntymistä. Kunnan vahva talous mahdollistaa yrittäjyyden tukemisen. Kunnan hyvä sijainti ja luonnonkaunis ympäristö vesistöineen luovat mainiot toimintaedellytykset matkailulle. Kunnassa vallitsee positiivinen ja kehittämiseen panostava ilmapiiri ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITETILA Kunnan strategia (Visio)2012 Tuusniemen kunta on n asukkaan ja hyvän kuntatalouden yhteisö, jossa on laadukkaat kunnalliset peruspalvelut, viihtyisä, kiinnostava ja turvallinen asuinympäristö, vireää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä aktiivinen ja kehityshakuinen elinkeinoelämä. Elinkeinopolitiikassa Tuusniemen kunta tunnetaan yrittäjyyttä kannustavana ja yrittäjyyttä kehittävänä kuntana. Työpaikkaomavaraisuus tavoite on 80 % (77,5 % vuonna 2009)

4 TOIMINTA-AJATUKSEN TOTEUTUS Luodaan palveluja ja toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle, tuetaan työllistymistä ja huolehditaan laadukkaista asumismahdollisuuksista. - Yhteistyö ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa - Yrittäjäyhdistyksen ja kunnan tiivis yhteistyö - Yritysten vaikuttavuuden arviointi kunnallisessa päätöksenteossa - Yrityskohtainen tukeminen ja neuvonta - Yritysten tasapuolinen kohtelu - Yrittäjyyden tukeminen ja edistäminen - Myönteisen yritysilmapiirin vahvistaminen - Kehittämishankkeissa mukana oleminen - Yritys- ja asuintonttien saatavuudesta huolehtiminen - Hyvien kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen - Yrittäjyyskasvatuksen antaminen kouluissa - Rahoitus- ja yrityspalveluiden hyödyntäminen 2. NYKYTILAN KUVAUS 2.1. ELINKEINO- JA VÄESTÖRAKENNE Elinkeinojakauma: 2005 en.2012 Alkutuotanto 19 % 16 % Jalostus 20 % 22 % Palvelut 59 % 60 % Tuntematon 2 % 2 % Työpaikat: v kpl v kpl v kpl v kpl v tavoite 830 kpl Työllinen työvoima: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v tavoite 1040 henkeä Elinkeinorakenne on viime vuosien kuluessa muuttunut siten, että maa- ja metsätalouden työpaikat ovat voimakkaasti vähentyneet ja vastaavasti eri palvelusektoreille on syntynyt uusia, korvaavia työpaikkoja. Tulevaisuuden haasteena on saada paikallisten tuotteiden ja tavaroiden jalostusastetta kohotettua ja jalostuksen toimialalle syntymään uusia työpaikkoja. Tärkeää on olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuvuuden ja kasvun turvaaminen. Kasvava toimiala on matkailu- ja palveluala.

5 5 Väestörakenne Asukaslukutiedot: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v ennuste 2850 henkeä Ikäjakauma: 0-14 v v. 65-v. v henkeä 12,4 % 1766 henkeä 61,4 % 754 henkeä 26,2 % 2012 ennuste 345 henkeä 12,1 % 1741 henkeä 61,1 % 764 henkeä 26,8 % Tuusniemen väestömäärä on noin asukasta. Keskustaajamassa asuu noin 2000 asukasta ja haja-alueella asuu vajaa tuhat tuusniemeläistä. Tuusniemi kuuluu niiden maaseutumaisten kuntien joukkoon, joista väki hieman vähenee ja vanhenee. Kehitystä voidaan muuttaa tehostamalla asuinkunta- ja elinkeinopolitiikkaa. Positiivista kuitenkin on että kunnassa on muutamana viime vuotena ollut muuttovoittoa. Asukaskohtainen tulotaso ja verotettava tulo ovat Tuusniemellä Pohjois-Savon ja koko maan keskiarvon alle, kun taas huoltosuhde on korkeampi INFRASTRUKTUURI Tuusniemi on n asukkaan kunta, joka kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan ja Koillis-Savon seutukuntaan. Naapurikuntiamme ovat Pohjois-Savossa Kuopion ja Juankosken kaupungit, sekä Kaavin ja Leppävirran kunnat. Etelä- Savossa Heinäveden kunta ja Pohjois-Karjalassa Outokummun kaupunki. Tuusniemen kunta sijaitsee Sinisen Tien, valtatie 9 varrella ja kahden maakunta-keskuksen välissä. Kuopioon on 60 km ja Joensuuhun 76 km. Kuopion lentoasema on 45 km päässä ja Kuopion rautatieasemalle on matkaa 60 km. Kunnan n. 700 neliökilometrin pinta-alasta yli viidennes on vesistöä. Suuri puhdasvetinen, saarista ja niemistä rikas Juojärvi ja Suvasvesi ovat oleellinen osa Tuusniemeä. Tuusniemen kunnan asemaa vahvistaa 2010 aloittanut Itä-Suomen yliopisto ja myös VT 17 muuttuminen osaksi VT 9, jolloin syntyi merkittävin halki Suomen kulkeva poikittaisväylä välille Turku Tampere Jyväskylä - Kuopio Joensuu Niirala. Tuusniemen kunnasta on tullut yhä selvemmin Kuopion työssäkäyntialuetta, jota edesauttaa hyvät liikenne- ja paranevat tietoliikenneyhteydet. Tuusniemen kuntaan rakennetaan n.140km uutta valokuiturunkoverkkoa vuonna Kustannus arvio on 1,8 milj. josta kunnan osuus on

6 Kunnalla on tarjolla teollisuustontteja VT9 varrella. Käärmevaarun teollisuusalueella n. 2,5 ha ja kirkonkylällä Kankaalan teollisuusalueella n. 2,5 ha. Kuntakeskuksessa on toimitiloja kaupan ja liike-elämän palveluyrityksille PALVELURAKENNE Tuusniemen kunnan tuottamat ja järjestämät peruspalvelut ovat erittäin hyvällä tasolla. Peruskorjatut kiinteistöt mm. koulukeskus ja sairaala-palvelukeskus takaavat vuosikymmeniksi hyvät ja toimivat tilat palvelutuotantoon ja toimintojen kehittämiseen. Selkeä vahvuus on palvelujen nopea ja joustava saatavuus. Kunnassa toimii peruskoulun lisäksi lukio. Muuta kurssitusta ja vapaa-ajan harrastetoimintaa järjestää kansalaisopisto. Muihin vapaa-ajan harrastustoimintoihin on panostettu sekä kunnan että eri urheiluseurojen ja yhteisöjen kautta. Myös erilaiset reitistöt palvelevat niin hiihtäjiä, patikoijia kuin moottorikelkkailijoitakin. Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseksi kunnassa toimii Koillis-Savon kehitys Oy ja Tuusniemen Teollisuus Oy. Osakeyhtiöt pystyvät toimimaan päätöksenteossa riittävällä nopeudella aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Merkittävänä palvelujen tarjoajana toimivat myös Kalakukko ry ja Uusyrityskeskus ry KUNTA-ANALYYSI Tuusniemen kunta on teettänyt 2000-luvun alussa Tuusniemi tänään ja huomenna tutkimuksen kuntapalveluista ja kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisiä terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin samoin kuin päivähoito- ja vanhustenhuoltopalveluihin. Sivistyspalveluissa kiitosta saivat koulutus, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut. Ammatillisten koulutuspalvelujen järjestämistä sitä vastoin toivottiin kehitettävän. Yhdyskuntateknisiin palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Toteutetussa kyselyssä kuntalaisten kiitosta saivat koko kunnan toiminta ja päätöksentekojärjestelmä. Yleisesti ottaen kunnan henkinen ilmapiiri koettiin hyväksi, asuinympäristö hyväksi ja turvalliseksi. Yritysilmapiiri koettiin hyväksi, mutta kehittämiskohteina mainittiin yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen, kunnan yritystoimintaa edistävät toimenpiteet sekä yritystoiminnan huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Vuonna 2009 Koillis-Savon kehitys Oy teetätti tutkimuksen Missee käät kaapassa kaupan keskittymisen vaikutuksista asumiseen ja yritystoimintaan. Tutkimuksen mukaan tuusniemeläiset ovat tyytyväisiä seuraaviin palveluihin ja niiden saatavuuteen: Elintarvikkeet, lääkkeet, polttoaine, kukat ym., kampaamo ym. ja hieronta ym. Erikoisliikkeiden palvelut koettiin vähäisinä ja niitä toivottiinkin lisää.

7 7 Tuusniemeläisten ostohalukkuus Tuusniemeltä, kotitaloudet % 3. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET NELIKENTTÄ ANALYYSI (SWOT) Vahvuudet Heikkoudet - hyvät ja toimivat peruspalvelut - ikärakenne - sijainti / VT 9 - kasvuyritysten pieni määrä - vahva talous - koulutettujen osaajien vähyys - luonto, turvallinen ympäristö - ennakkoluulot pientä kuntaa kohtaan - hyviä tontteja rakentamiseen - vuokra-asuntojen pieni tarjonta - kunta on muuntautumiskykyinen - ostokäyttäytyminen Uhat Mahdollisuudet - yhteiskunnan paineet - kärkiyritysten kasvu kuntatalouteen, sekä - rekrytointien onnistuminen kunta- ja palvelurakenteeseen - asuinkuntana onnistuminen - rekrytointien epäonnistuminen - uuden merkittävän yrityksen synty - käyttötalouden hallitsematon kasvu - luonnon / turvallisuuden hyödyntäminen - koulutettujen ja nuorten poismuutto - kesäasukkaat - uskon ja kehittämishalun puute - matkailuyritysten kehittyminen - ostopalvelujen hallittavuus - hyvin rakennettu kunnan infrastruktuuri - joukkoliikenne - kaavoitus ja laajakaista - Kuopion kasvu ja kehittyminen - Itä-Suomen yliopisto - kehittämishankkeet - palvelujen rakenne- ja toimintatapojen muutos

8 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoite 1: Kunta luo kasvuedellytyksiä yritystoiminnalle Toimenpiteet: - Yritysneuvonta - Kaavoitus- ja tonttipolitiikka - Infrastruktuuri - Rahoitusjärjestelyt - Kansainvälisyys / kansainvälistyminen - Yhteiset kehittämistapaamiset kunnan ja yrittäjien kesken - Tietoliikenne yhteydet Tavoite 2: Markkinointi/ Tiedoitus Toimienpiteet: - Kuntamarkkinointi, tiedotusvälineet ja lehdistö - Kunnan Internet- sivut - Messut yhteistyössä kunta ja yrittäjät - VT9 tienvarren mainostaulut - lyhyt esittelyvideo kunnasta Tavoite 3: Verkottuminen lisääntyy Toimenpiteet: - Yritystapaamiset - Neuvonnan parantaminen Tavoite 4: Riskinottokykyä kasvatetaan Toimenpiteet: - Otetaan hallittuja riskejä, kun mukana ovat myös riskirahoittajat. Tavoite 5: Olemassa olevien yritysten säilyttäminen / kasvattaminen Toimenpiteet: - Ajantasainen yritysrekisteri - Neuvonta - Yritystapaamiset - Kunnan Internet- sivujen uudistaminen Tavoite 6: Toimintaedellytysten luominen yrityksille

9 9 Toimenpiteet: - Tontti- ja toimitilajärjestelyt - Yritysneuvonta - Nopeat rahoitusjärjestelyt Tavoite 7: Kunnan talous pidetään vahvana Toimenpiteet: - Menot suhteutetaan tuloihin - Talouden ajantasainen raportointijärjestelmä - Luotettava talouden kehityksen ennakointi Toimenpiteistä vastaavat Tuusniemen kunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat, henkilökunta sekä Koillis-Savon kehitys Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy ja Kalakukko ry. 4. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT 4.1. YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN Tuusniemen kunta on osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä, johon kuuluvat myös Juankosken kaupunki ja Kaavin kunta. Yrittäjäyhdistyksen edustaja on Koillis-Savon Kehitys Oy:n hallituksen jäsen vuorovuosin Juankoskelta, Kaavilta tai Tuusniemeltä. Yhtiön päätehtävänä on edistää kaikin tavoin (mm. kehittämis- ja koulutusprojektit, neuvonta ja markkinointi) seutukunnan elinkeinotoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista. Tuusniemen kunta on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä palvelutuotannon järjestämiseksi eri kuntien kanssa sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö ja kontaktimahdollisuudet alueen toimijoihin kuten Pohjois-Savon Liitto, ELY(Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus), AVI (Aluehallintovirasto), Finnvera, Tiehallinto, yrittäjäjärjestöt, Kauppakamari sekä muihin kuntiin ovat hyvät. Elinkeinotoiminnan osalta yhteistyön syventäminen erityisesti Kuopion suuntaan on tärkeää, koska tämä on Tuusniemen strateginen linjaus. Tällä on siten vaikutusta myös Tuusniemen elinkeinopolitiikkaan ja sen perusteella tuleviin toimintalinjauksiin ja valintoihin.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tuusniemen elinkeinoelämän kehittäminen on koettu yhteiseksi asiaksi sekä kunnan että yrittäjäjärjestön taholta. Kumpikaan yksinään ei pysty täysipainoiseen toimintaan ja vastuu kuuluu molemmille tahoille. Yrityselämän kehittämiseksi ja yhteistyön syventämiseksi on järjestetty erilaisia yrittäjätilaisuuksia, joissa on käyty keskustelua yritystoiminnan mahdollisuuksista ja pohdittu tulevaisuuden näkymiä. Yrittäjätilaisuuksia on tarkoitus jatkaa ja vuoropuhelua syventää. Syventämistä toteutetaan mm. tekemällä yrityskohtaisia selvityksiä kunkin yrityksen tarpeista ja tulevaisuuden näkemyksistä. Vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken lisää tietoa ja toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Yrittäminen Tuusniemellä koetaan hyväksi. Yrittäjien vuorovaikutus vahvistaa elinkeinopolitiikkaa ja yrityselämän innovatiivisuutta. Yritysrekisteri päivitetään ohjelmakautena. Päivittämisestä vastaa Tuusniemen kunta, Tuusniemen Yrittäjät ja Koillis-Savon Kehitys Oy. Tuusniemi lehti tehdään vuosittain yrittäjien ja kunnan yhteistyönä. Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittymistä kunta tukee mm. osallistumalla ja/tai rahoittamalla hankkeita ja projekteja. Tällaisia hankkeita/projekteja ovat mm. Koillis-Savon seudulliset yrityspalvelut (v ) Toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää Seudulliset yrityspalvelut verkoston toimintaa ja räätälöidä seudullinen toimintatapa vastaamaan Yritys-suomi brändin valtakunnallista toimintaa. Keskeisiä toimintoja ovat toimialasta riippumaton yritysneuvonta, alkavien yrittäjien starttirahalausuntojen antaminen, uusien yritysten toiminnan käynnistymisen analysointi, yritystoiminnan kehittämispalveluiden saatavuuden parantaminen. Yritysneuvonnan ohella keskeisenä painopistealueena oli matkailutoimialan kehittäminen ja matkailuyrittäjien verkostoitumisen ja kehittämisaktiivisuuden kasvattaminen. Kohti nousua työllistymisen edistämishanke Hankkeen tavoitteena on tehostaa työllistymistä tukevia toimenpiteitä Koillis- Savossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat irtisanotut tai irtisanottavat/ irtisanomisuhan alla olevat, alueella asuvat henkilöt sekä välillisenä kohderyhmänä alueen yritykset, joilla on työvoiman rekrytointitarpeita. Oppiva yritys yritysten koulutus- ja kehittämishanke Oppiva yritys hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille yrityslähtöistä täsmäkoulutusta ja valmennusta yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen.

11 PROAGRIA POHJOIS-SAVO: Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava hanke (Masva) v Hankkeen asiakkaina ovat maaseudulla toimivat, alle 10 henkilöä työllistävät pienyritykset sekä maaseutuyritykset, jotka toimivat maatilojen yhteydessä, lisäksi muut maaseudun mikroyritykset. Hankkeen kautta maaseudulla toimivat yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat saavat noin yhden päivän verran maksutonta neuvontaa maatilansa/ yrityksensä tulevaisuuden kehittämislinjojen, tai kokonaan uuden toimeentulolähteen hakemiseen. SAVON YRITTÄJÄT: Jatkajien hakeminen, tuki omistajanvaihdoksiin sekä omistajanvaihdososaamisen lisääminen Pohjois-Savossa hanke v Hankkeessa tuetaan yritysten omistajavaihdoksia (OSUVA-palvelu) ja lisätään omistajavaihdososaamista koulutuksen avulla. YLÄ-SAVON KEHITYS OY: Rautainen Savo palvelut teknologiayritysten kenttätyö hanke v Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnan teknologiayritysten kasvuverkostolle ja niissä oleville yksittäisille yrityksille kasvuedellytyksiä tarjoamalla kokonaisvaltaista kasvuun ja kehittämiseen liittyvää aktiivista kenttätyötä sekä valmistella yrityskohtaisia TEKES -hankkeita. Tavoitteena on yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen. Tuusniemen kunta osallistuu ja rahoittaa Maito-Savon hankkeita maatalousyrittäjille mm. Euroiksi -, SPV -, ATK- ja Kuntosavotta- hanke myös muille maaseutuyrittäjille. Kunta tukee yrittäjiä myös osallistumalla nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen yrityksiin ELINKEINOTUET JA ELINKEINOPOLITIIKAN RESURSSIT Yleisesti yrityselämän tukipolitiikkaan on Tuusniemen kunta suhtautunut siten, että se rakentuu yritysten tasapuoliseen ja luotettavaan kohteluun ja käsittelyyn. Toisaalta byrokratian taso on tehty mahdollisimman matalaksi ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä Koillis-Savon Kehitys osakeyhtiöön ja tarvittaessa nopean käsittelyn yritystoiminnan asioille takaa kunnan oma elinkeinoyhtiö Tuusniemen Teollisuus Oy. Tuusniemen kunta omassa tukipolitiikassaan noudattaa yritystukilain säädöksiä. Kunta ja Tuusniemen Teollisuus Oy ohjaavat resurssinsa teollisuustonttien ja yritystilojen järjestämiseen. Instrumentteina käytetään kehittämisavustuksia. Yritystoiminnan suoriin lainatakauksiin on suhtauduttu kriittisesti. Yrityksen käyttöpääomajärjestelyihin kunta ei pääasiallisesti osallistu vaan ne ovat ns. riskirahoittajien toimialaa. Suuremmissa yrityksen investointitarpeissa on edellytetty, että yrittäjän rahoituksellinen omavastuuosuus on järjestyksessä ja että ELY-keskuksen, Finveran tai vastaavan julkisen riskirahoittajan tuki hankkeelle on olemassa. Yritysten kehittämishankkeissa, erityisasioissa, kannattavuuslaskelmissa, rahoitusanalyyseissä, perustamisasioissa jne. ovat kunta, Koillis-Savon Kehitys 11

12 Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy, Kalakukko ry ja uusyrityskeskus aktiivisesti mukana. Rahoitusmallien käyttömahdollisuuksissa hyödynnetään rahalaitokset, ELY-keskus, Finvera, TEKES ym. Tuusniemeläisiä yrittäjiä huomioidaan vuosittain niiden ansioista tai menestyksellisestä liiketoiminnasta luovuttamalla yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteisessä tilaisuudessa huomionosoitus vuoden tuusniemeläiselle yrittäjälle ELINKEINO- OHJELMAN SEURANTA, TOTEUTUS JA TIEDOTUS Yritysvaikutusten arviointi ja tiedotus: Kunnan tekemillä päätöksillä on vaikutusta kuntamme toimintaympäristöön ja talouteen, markkinoiden toimivuuteen ja yritysten väliseen kilpailuun sekä työllisyyteen ja investointeihin. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat ja henkilökunta ottavat huomioon yritysvaikutukset päätöksiä valmistellessaan ja päätöksiä tehdessään. Tuusniemen elinkeino-ohjelmaa toteutetaan vuosittain tehtävässä talousarviossa ja siinä esitettävässä kahden seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Elinkeino-ohjelma on luettavissa kunnan Internet- sivuilla ja jaetaan hallintokunnille. Elinkeino-ohjelma päivitetään aina uuden valtuustokauden alussa. 12 TERVETULOA TUUSNIEMELLE YRITTÄMÄÄN! Tuusniemi muuntuu moneksi

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013. Kunnanhallitus 21.6.2011. Kunnanvaltuusto 27.9.2011

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013. Kunnanhallitus 21.6.2011. Kunnanvaltuusto 27.9.2011 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013 Kunnanhallitus 21.6.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Kunnanvaltuusto 27.9.2011 2 Sisällysluettelo 1. Hausjärven kunnan strategia... 3 1.1. Elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Keskeisellä paikalla sijaitsevalla kuntakolmikolla on perusta kunnossa mutta myös potentiaalia, jota hyödyntämällä voitaisiin lisätä alueen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Kiteen kaupunkistrategia Strategiatyöryhmä Strategian taustamateriaali

Kiteen kaupunkistrategia Strategiatyöryhmä Strategian taustamateriaali Kiteen kaupunkistrategia 2017 2021 Strategiatyöryhmä 9.10.2017 Strategian taustamateriaali Jäsentävä kaavio strategian valmistelussa Kirkkaat pääteemat: Elinvoima Hyvinvointi Elinympäristö Yhdessä tekeminen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Siilinjärvi. Kuntaraportti

Siilinjärvi. Kuntaraportti Siilinjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rautalampi. Kuntaraportti

Rautalampi. Kuntaraportti Rautalampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Leppävirta. Kuntaraportti

Leppävirta. Kuntaraportti Leppävirta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Tervo. Kuntaraportti

Tervo. Kuntaraportti Tervo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sonkajärvi. Kuntaraportti

Sonkajärvi. Kuntaraportti Sonkajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Jämsän elinvoimapalvelut

Jämsän elinvoimapalvelut Jämsän elinvoimapalvelut 26.4.2017 Markkinointi lukuina 2016 481 Jämsekin uutiskirjeen tilaajaa 97 102 Sivun katselua 30 969 Käyttäjää Suosituin sivu yrityshakemisto 52 766 sivun katselua 35 600 Messukävijää

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Khall 6.6.2016, 73 Kvalt 16.6.2016, 11 Päivitetty Khall 15.5.2017, 71 Kvalt 23.5.2017, Isonkyrön missio ja visio Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot