TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012"

Transkriptio

1 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA Tuusniemen kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Elinkeinopolitiikan tavoitetila Toiminta-ajatuksen toteutus NYKYTILAN KUVAUS Elinkeino- ja väestörakenne Infrastruktuuri Palvelurakenne Kunta-analyysi ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET Nelikenttä analyysi (SWOT) Yksilöidyt tavoitteet ja toimenpiteet ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT Yhteistyö ja verkottuminen Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotuet ja elinkeinopolitiikan resurssit Elinkeino-ohjelman seuranta, toteutus ja tiedotus... 12

3 3 TUUSNIEMEN ELINKEINO-OHJELMA Elinkeino-ohjelmaan on kirjattu ne toimenpiteet joiden avulla eri toimijat kehittävät Tuusniemen kuntaa. Ohjelma täydentää Tuusniemen kunnan strategia ja Koillis- Savon elinkeino- ja osaamisstrategia asiakirjoja. Ohjelmaa ovat päivittäneet kunnanhallituksen nimeämä elinkeino-ohjelman päivittämisen työryhmä: pj. Taisto Kröger, vpj. Terttu Kolari, Jouni Perälä, Laura Reinikainen ja Tuusniemen Yrittäjien edustajina Tuomas Flander, Asta Tirkkonen-Hersio ja Auvo Hirvonen. 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Kunnan strategia (Missio) Tuusniemen kunta järjestää asukaslähtöisesti hyvät lain velvoittamat kunnalliset peruspalvelut, hyödyntäen tehokkaasti kuntayhteistyön ja alueelliset palvelurakenteet ja niiden tarjonnan. Kunta luo edellytykset viihtyisälle asumiselle ja aktivoi koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä tukee ja vahvistaa elinkeinoelämän ja työpaikkojen syntymistä. Kunnan vahva talous mahdollistaa yrittäjyyden tukemisen. Kunnan hyvä sijainti ja luonnonkaunis ympäristö vesistöineen luovat mainiot toimintaedellytykset matkailulle. Kunnassa vallitsee positiivinen ja kehittämiseen panostava ilmapiiri ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITETILA Kunnan strategia (Visio)2012 Tuusniemen kunta on n asukkaan ja hyvän kuntatalouden yhteisö, jossa on laadukkaat kunnalliset peruspalvelut, viihtyisä, kiinnostava ja turvallinen asuinympäristö, vireää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, sekä aktiivinen ja kehityshakuinen elinkeinoelämä. Elinkeinopolitiikassa Tuusniemen kunta tunnetaan yrittäjyyttä kannustavana ja yrittäjyyttä kehittävänä kuntana. Työpaikkaomavaraisuus tavoite on 80 % (77,5 % vuonna 2009)

4 TOIMINTA-AJATUKSEN TOTEUTUS Luodaan palveluja ja toimintaedellytyksiä yritystoiminnalle, tuetaan työllistymistä ja huolehditaan laadukkaista asumismahdollisuuksista. - Yhteistyö ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa - Yrittäjäyhdistyksen ja kunnan tiivis yhteistyö - Yritysten vaikuttavuuden arviointi kunnallisessa päätöksenteossa - Yrityskohtainen tukeminen ja neuvonta - Yritysten tasapuolinen kohtelu - Yrittäjyyden tukeminen ja edistäminen - Myönteisen yritysilmapiirin vahvistaminen - Kehittämishankkeissa mukana oleminen - Yritys- ja asuintonttien saatavuudesta huolehtiminen - Hyvien kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen - Yrittäjyyskasvatuksen antaminen kouluissa - Rahoitus- ja yrityspalveluiden hyödyntäminen 2. NYKYTILAN KUVAUS 2.1. ELINKEINO- JA VÄESTÖRAKENNE Elinkeinojakauma: 2005 en.2012 Alkutuotanto 19 % 16 % Jalostus 20 % 22 % Palvelut 59 % 60 % Tuntematon 2 % 2 % Työpaikat: v kpl v kpl v kpl v kpl v tavoite 830 kpl Työllinen työvoima: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v tavoite 1040 henkeä Elinkeinorakenne on viime vuosien kuluessa muuttunut siten, että maa- ja metsätalouden työpaikat ovat voimakkaasti vähentyneet ja vastaavasti eri palvelusektoreille on syntynyt uusia, korvaavia työpaikkoja. Tulevaisuuden haasteena on saada paikallisten tuotteiden ja tavaroiden jalostusastetta kohotettua ja jalostuksen toimialalle syntymään uusia työpaikkoja. Tärkeää on olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuvuuden ja kasvun turvaaminen. Kasvava toimiala on matkailu- ja palveluala.

5 5 Väestörakenne Asukaslukutiedot: v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v henkeä v ennuste 2850 henkeä Ikäjakauma: 0-14 v v. 65-v. v henkeä 12,4 % 1766 henkeä 61,4 % 754 henkeä 26,2 % 2012 ennuste 345 henkeä 12,1 % 1741 henkeä 61,1 % 764 henkeä 26,8 % Tuusniemen väestömäärä on noin asukasta. Keskustaajamassa asuu noin 2000 asukasta ja haja-alueella asuu vajaa tuhat tuusniemeläistä. Tuusniemi kuuluu niiden maaseutumaisten kuntien joukkoon, joista väki hieman vähenee ja vanhenee. Kehitystä voidaan muuttaa tehostamalla asuinkunta- ja elinkeinopolitiikkaa. Positiivista kuitenkin on että kunnassa on muutamana viime vuotena ollut muuttovoittoa. Asukaskohtainen tulotaso ja verotettava tulo ovat Tuusniemellä Pohjois-Savon ja koko maan keskiarvon alle, kun taas huoltosuhde on korkeampi INFRASTRUKTUURI Tuusniemi on n asukkaan kunta, joka kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan ja Koillis-Savon seutukuntaan. Naapurikuntiamme ovat Pohjois-Savossa Kuopion ja Juankosken kaupungit, sekä Kaavin ja Leppävirran kunnat. Etelä- Savossa Heinäveden kunta ja Pohjois-Karjalassa Outokummun kaupunki. Tuusniemen kunta sijaitsee Sinisen Tien, valtatie 9 varrella ja kahden maakunta-keskuksen välissä. Kuopioon on 60 km ja Joensuuhun 76 km. Kuopion lentoasema on 45 km päässä ja Kuopion rautatieasemalle on matkaa 60 km. Kunnan n. 700 neliökilometrin pinta-alasta yli viidennes on vesistöä. Suuri puhdasvetinen, saarista ja niemistä rikas Juojärvi ja Suvasvesi ovat oleellinen osa Tuusniemeä. Tuusniemen kunnan asemaa vahvistaa 2010 aloittanut Itä-Suomen yliopisto ja myös VT 17 muuttuminen osaksi VT 9, jolloin syntyi merkittävin halki Suomen kulkeva poikittaisväylä välille Turku Tampere Jyväskylä - Kuopio Joensuu Niirala. Tuusniemen kunnasta on tullut yhä selvemmin Kuopion työssäkäyntialuetta, jota edesauttaa hyvät liikenne- ja paranevat tietoliikenneyhteydet. Tuusniemen kuntaan rakennetaan n.140km uutta valokuiturunkoverkkoa vuonna Kustannus arvio on 1,8 milj. josta kunnan osuus on

6 Kunnalla on tarjolla teollisuustontteja VT9 varrella. Käärmevaarun teollisuusalueella n. 2,5 ha ja kirkonkylällä Kankaalan teollisuusalueella n. 2,5 ha. Kuntakeskuksessa on toimitiloja kaupan ja liike-elämän palveluyrityksille PALVELURAKENNE Tuusniemen kunnan tuottamat ja järjestämät peruspalvelut ovat erittäin hyvällä tasolla. Peruskorjatut kiinteistöt mm. koulukeskus ja sairaala-palvelukeskus takaavat vuosikymmeniksi hyvät ja toimivat tilat palvelutuotantoon ja toimintojen kehittämiseen. Selkeä vahvuus on palvelujen nopea ja joustava saatavuus. Kunnassa toimii peruskoulun lisäksi lukio. Muuta kurssitusta ja vapaa-ajan harrastetoimintaa järjestää kansalaisopisto. Muihin vapaa-ajan harrastustoimintoihin on panostettu sekä kunnan että eri urheiluseurojen ja yhteisöjen kautta. Myös erilaiset reitistöt palvelevat niin hiihtäjiä, patikoijia kuin moottorikelkkailijoitakin. Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseksi kunnassa toimii Koillis-Savon kehitys Oy ja Tuusniemen Teollisuus Oy. Osakeyhtiöt pystyvät toimimaan päätöksenteossa riittävällä nopeudella aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Merkittävänä palvelujen tarjoajana toimivat myös Kalakukko ry ja Uusyrityskeskus ry KUNTA-ANALYYSI Tuusniemen kunta on teettänyt 2000-luvun alussa Tuusniemi tänään ja huomenna tutkimuksen kuntapalveluista ja kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisiä terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin samoin kuin päivähoito- ja vanhustenhuoltopalveluihin. Sivistyspalveluissa kiitosta saivat koulutus, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut. Ammatillisten koulutuspalvelujen järjestämistä sitä vastoin toivottiin kehitettävän. Yhdyskuntateknisiin palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Toteutetussa kyselyssä kuntalaisten kiitosta saivat koko kunnan toiminta ja päätöksentekojärjestelmä. Yleisesti ottaen kunnan henkinen ilmapiiri koettiin hyväksi, asuinympäristö hyväksi ja turvalliseksi. Yritysilmapiiri koettiin hyväksi, mutta kehittämiskohteina mainittiin yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen, kunnan yritystoimintaa edistävät toimenpiteet sekä yritystoiminnan huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Vuonna 2009 Koillis-Savon kehitys Oy teetätti tutkimuksen Missee käät kaapassa kaupan keskittymisen vaikutuksista asumiseen ja yritystoimintaan. Tutkimuksen mukaan tuusniemeläiset ovat tyytyväisiä seuraaviin palveluihin ja niiden saatavuuteen: Elintarvikkeet, lääkkeet, polttoaine, kukat ym., kampaamo ym. ja hieronta ym. Erikoisliikkeiden palvelut koettiin vähäisinä ja niitä toivottiinkin lisää.

7 7 Tuusniemeläisten ostohalukkuus Tuusniemeltä, kotitaloudet % 3. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET NELIKENTTÄ ANALYYSI (SWOT) Vahvuudet Heikkoudet - hyvät ja toimivat peruspalvelut - ikärakenne - sijainti / VT 9 - kasvuyritysten pieni määrä - vahva talous - koulutettujen osaajien vähyys - luonto, turvallinen ympäristö - ennakkoluulot pientä kuntaa kohtaan - hyviä tontteja rakentamiseen - vuokra-asuntojen pieni tarjonta - kunta on muuntautumiskykyinen - ostokäyttäytyminen Uhat Mahdollisuudet - yhteiskunnan paineet - kärkiyritysten kasvu kuntatalouteen, sekä - rekrytointien onnistuminen kunta- ja palvelurakenteeseen - asuinkuntana onnistuminen - rekrytointien epäonnistuminen - uuden merkittävän yrityksen synty - käyttötalouden hallitsematon kasvu - luonnon / turvallisuuden hyödyntäminen - koulutettujen ja nuorten poismuutto - kesäasukkaat - uskon ja kehittämishalun puute - matkailuyritysten kehittyminen - ostopalvelujen hallittavuus - hyvin rakennettu kunnan infrastruktuuri - joukkoliikenne - kaavoitus ja laajakaista - Kuopion kasvu ja kehittyminen - Itä-Suomen yliopisto - kehittämishankkeet - palvelujen rakenne- ja toimintatapojen muutos

8 YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoite 1: Kunta luo kasvuedellytyksiä yritystoiminnalle Toimenpiteet: - Yritysneuvonta - Kaavoitus- ja tonttipolitiikka - Infrastruktuuri - Rahoitusjärjestelyt - Kansainvälisyys / kansainvälistyminen - Yhteiset kehittämistapaamiset kunnan ja yrittäjien kesken - Tietoliikenne yhteydet Tavoite 2: Markkinointi/ Tiedoitus Toimienpiteet: - Kuntamarkkinointi, tiedotusvälineet ja lehdistö - Kunnan Internet- sivut - Messut yhteistyössä kunta ja yrittäjät - VT9 tienvarren mainostaulut - lyhyt esittelyvideo kunnasta Tavoite 3: Verkottuminen lisääntyy Toimenpiteet: - Yritystapaamiset - Neuvonnan parantaminen Tavoite 4: Riskinottokykyä kasvatetaan Toimenpiteet: - Otetaan hallittuja riskejä, kun mukana ovat myös riskirahoittajat. Tavoite 5: Olemassa olevien yritysten säilyttäminen / kasvattaminen Toimenpiteet: - Ajantasainen yritysrekisteri - Neuvonta - Yritystapaamiset - Kunnan Internet- sivujen uudistaminen Tavoite 6: Toimintaedellytysten luominen yrityksille

9 9 Toimenpiteet: - Tontti- ja toimitilajärjestelyt - Yritysneuvonta - Nopeat rahoitusjärjestelyt Tavoite 7: Kunnan talous pidetään vahvana Toimenpiteet: - Menot suhteutetaan tuloihin - Talouden ajantasainen raportointijärjestelmä - Luotettava talouden kehityksen ennakointi Toimenpiteistä vastaavat Tuusniemen kunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat, henkilökunta sekä Koillis-Savon kehitys Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy ja Kalakukko ry. 4. ELINKEINOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄT 4.1. YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN Tuusniemen kunta on osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä, johon kuuluvat myös Juankosken kaupunki ja Kaavin kunta. Yrittäjäyhdistyksen edustaja on Koillis-Savon Kehitys Oy:n hallituksen jäsen vuorovuosin Juankoskelta, Kaavilta tai Tuusniemeltä. Yhtiön päätehtävänä on edistää kaikin tavoin (mm. kehittämis- ja koulutusprojektit, neuvonta ja markkinointi) seutukunnan elinkeinotoiminnan kehittymistä ja monipuolistumista. Tuusniemen kunta on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä palvelutuotannon järjestämiseksi eri kuntien kanssa sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö ja kontaktimahdollisuudet alueen toimijoihin kuten Pohjois-Savon Liitto, ELY(Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus), AVI (Aluehallintovirasto), Finnvera, Tiehallinto, yrittäjäjärjestöt, Kauppakamari sekä muihin kuntiin ovat hyvät. Elinkeinotoiminnan osalta yhteistyön syventäminen erityisesti Kuopion suuntaan on tärkeää, koska tämä on Tuusniemen strateginen linjaus. Tällä on siten vaikutusta myös Tuusniemen elinkeinopolitiikkaan ja sen perusteella tuleviin toimintalinjauksiin ja valintoihin.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tuusniemen elinkeinoelämän kehittäminen on koettu yhteiseksi asiaksi sekä kunnan että yrittäjäjärjestön taholta. Kumpikaan yksinään ei pysty täysipainoiseen toimintaan ja vastuu kuuluu molemmille tahoille. Yrityselämän kehittämiseksi ja yhteistyön syventämiseksi on järjestetty erilaisia yrittäjätilaisuuksia, joissa on käyty keskustelua yritystoiminnan mahdollisuuksista ja pohdittu tulevaisuuden näkymiä. Yrittäjätilaisuuksia on tarkoitus jatkaa ja vuoropuhelua syventää. Syventämistä toteutetaan mm. tekemällä yrityskohtaisia selvityksiä kunkin yrityksen tarpeista ja tulevaisuuden näkemyksistä. Vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken lisää tietoa ja toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Yrittäminen Tuusniemellä koetaan hyväksi. Yrittäjien vuorovaikutus vahvistaa elinkeinopolitiikkaa ja yrityselämän innovatiivisuutta. Yritysrekisteri päivitetään ohjelmakautena. Päivittämisestä vastaa Tuusniemen kunta, Tuusniemen Yrittäjät ja Koillis-Savon Kehitys Oy. Tuusniemi lehti tehdään vuosittain yrittäjien ja kunnan yhteistyönä. Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittymistä kunta tukee mm. osallistumalla ja/tai rahoittamalla hankkeita ja projekteja. Tällaisia hankkeita/projekteja ovat mm. Koillis-Savon seudulliset yrityspalvelut (v ) Toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää Seudulliset yrityspalvelut verkoston toimintaa ja räätälöidä seudullinen toimintatapa vastaamaan Yritys-suomi brändin valtakunnallista toimintaa. Keskeisiä toimintoja ovat toimialasta riippumaton yritysneuvonta, alkavien yrittäjien starttirahalausuntojen antaminen, uusien yritysten toiminnan käynnistymisen analysointi, yritystoiminnan kehittämispalveluiden saatavuuden parantaminen. Yritysneuvonnan ohella keskeisenä painopistealueena oli matkailutoimialan kehittäminen ja matkailuyrittäjien verkostoitumisen ja kehittämisaktiivisuuden kasvattaminen. Kohti nousua työllistymisen edistämishanke Hankkeen tavoitteena on tehostaa työllistymistä tukevia toimenpiteitä Koillis- Savossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat irtisanotut tai irtisanottavat/ irtisanomisuhan alla olevat, alueella asuvat henkilöt sekä välillisenä kohderyhmänä alueen yritykset, joilla on työvoiman rekrytointitarpeita. Oppiva yritys yritysten koulutus- ja kehittämishanke Oppiva yritys hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille yrityslähtöistä täsmäkoulutusta ja valmennusta yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen.

11 PROAGRIA POHJOIS-SAVO: Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava hanke (Masva) v Hankkeen asiakkaina ovat maaseudulla toimivat, alle 10 henkilöä työllistävät pienyritykset sekä maaseutuyritykset, jotka toimivat maatilojen yhteydessä, lisäksi muut maaseudun mikroyritykset. Hankkeen kautta maaseudulla toimivat yrittäjät tai yritystoimintaa suunnittelevat saavat noin yhden päivän verran maksutonta neuvontaa maatilansa/ yrityksensä tulevaisuuden kehittämislinjojen, tai kokonaan uuden toimeentulolähteen hakemiseen. SAVON YRITTÄJÄT: Jatkajien hakeminen, tuki omistajanvaihdoksiin sekä omistajanvaihdososaamisen lisääminen Pohjois-Savossa hanke v Hankkeessa tuetaan yritysten omistajavaihdoksia (OSUVA-palvelu) ja lisätään omistajavaihdososaamista koulutuksen avulla. YLÄ-SAVON KEHITYS OY: Rautainen Savo palvelut teknologiayritysten kenttätyö hanke v Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnan teknologiayritysten kasvuverkostolle ja niissä oleville yksittäisille yrityksille kasvuedellytyksiä tarjoamalla kokonaisvaltaista kasvuun ja kehittämiseen liittyvää aktiivista kenttätyötä sekä valmistella yrityskohtaisia TEKES -hankkeita. Tavoitteena on yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen. Tuusniemen kunta osallistuu ja rahoittaa Maito-Savon hankkeita maatalousyrittäjille mm. Euroiksi -, SPV -, ATK- ja Kuntosavotta- hanke myös muille maaseutuyrittäjille. Kunta tukee yrittäjiä myös osallistumalla nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen yrityksiin ELINKEINOTUET JA ELINKEINOPOLITIIKAN RESURSSIT Yleisesti yrityselämän tukipolitiikkaan on Tuusniemen kunta suhtautunut siten, että se rakentuu yritysten tasapuoliseen ja luotettavaan kohteluun ja käsittelyyn. Toisaalta byrokratian taso on tehty mahdollisimman matalaksi ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä Koillis-Savon Kehitys osakeyhtiöön ja tarvittaessa nopean käsittelyn yritystoiminnan asioille takaa kunnan oma elinkeinoyhtiö Tuusniemen Teollisuus Oy. Tuusniemen kunta omassa tukipolitiikassaan noudattaa yritystukilain säädöksiä. Kunta ja Tuusniemen Teollisuus Oy ohjaavat resurssinsa teollisuustonttien ja yritystilojen järjestämiseen. Instrumentteina käytetään kehittämisavustuksia. Yritystoiminnan suoriin lainatakauksiin on suhtauduttu kriittisesti. Yrityksen käyttöpääomajärjestelyihin kunta ei pääasiallisesti osallistu vaan ne ovat ns. riskirahoittajien toimialaa. Suuremmissa yrityksen investointitarpeissa on edellytetty, että yrittäjän rahoituksellinen omavastuuosuus on järjestyksessä ja että ELY-keskuksen, Finveran tai vastaavan julkisen riskirahoittajan tuki hankkeelle on olemassa. Yritysten kehittämishankkeissa, erityisasioissa, kannattavuuslaskelmissa, rahoitusanalyyseissä, perustamisasioissa jne. ovat kunta, Koillis-Savon Kehitys 11

12 Oy, Tuusniemen Teollisuus Oy, Kalakukko ry ja uusyrityskeskus aktiivisesti mukana. Rahoitusmallien käyttömahdollisuuksissa hyödynnetään rahalaitokset, ELY-keskus, Finvera, TEKES ym. Tuusniemeläisiä yrittäjiä huomioidaan vuosittain niiden ansioista tai menestyksellisestä liiketoiminnasta luovuttamalla yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteisessä tilaisuudessa huomionosoitus vuoden tuusniemeläiselle yrittäjälle ELINKEINO- OHJELMAN SEURANTA, TOTEUTUS JA TIEDOTUS Yritysvaikutusten arviointi ja tiedotus: Kunnan tekemillä päätöksillä on vaikutusta kuntamme toimintaympäristöön ja talouteen, markkinoiden toimivuuteen ja yritysten väliseen kilpailuun sekä työllisyyteen ja investointeihin. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintokunnat ja henkilökunta ottavat huomioon yritysvaikutukset päätöksiä valmistellessaan ja päätöksiä tehdessään. Tuusniemen elinkeino-ohjelmaa toteutetaan vuosittain tehtävässä talousarviossa ja siinä esitettävässä kahden seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Elinkeino-ohjelma on luettavissa kunnan Internet- sivuilla ja jaetaan hallintokunnille. Elinkeino-ohjelma päivitetään aina uuden valtuustokauden alussa. 12 TERVETULOA TUUSNIEMELLE YRITTÄMÄÄN! Tuusniemi muuntuu moneksi

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/5 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013. Kunnanhallitus 21.6.2011. Kunnanvaltuusto 27.9.2011

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013. Kunnanhallitus 21.6.2011. Kunnanvaltuusto 27.9.2011 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2011-2013 Kunnanhallitus 21.6.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Kunnanvaltuusto 27.9.2011 2 Sisällysluettelo 1. Hausjärven kunnan strategia... 3 1.1. Elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä

Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmä Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Keskeisellä paikalla sijaitsevalla kuntakolmikolla on perusta kunnossa mutta myös potentiaalia, jota hyödyntämällä voitaisiin lisätä alueen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund

Savon Yrittäjät. Savon Yrittäjät Eino Fagerlund Savon Yrittäjät Eino Fagerlund 1 Savon Yrittäjät omistajina Pohjois-Savon kuntien yrittäjäyhdistykset yritysjäseniä yhdistyksissä 4200 Suomen Yrittäjien aluejärjestö Tavoite: Parantaa Pohjois-Savon yritysten

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi Valtuusto 9.6.2014 Vahvuudet - Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Laaja ja monipuolinen yritystoiminta - Hyvät kunnalliset palvelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot