KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Read these instructions carefully before using the machine!! rev.a

2 FIN KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM 1. SISÄLLYS 2. TURVALLISUUSOHJEET 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet Yleiskuvaus Koneen käyttö 5 6. Koneen hoito ja huolto Tekniset tiedot Ympäristönsuojelu Takuu. 8 Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita. Vaatetus, suojalaitteet ja henkilökohtainen turvallisuus: Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä kumipohjaisia kenkiä, kun työskentelet ulkona. Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Pysy tarkkaavaisena työskennellessäsi. Älä koskaan käytä konetta huumausaineiden, alkoholin, lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai sairaana ollessasi. Varmistu, että käyttökytkin ei ole ON asennossa, kun kytket pistokkeen. Varmistu, että kone on asianmukaisessa asennossa ennen käynnistämistä. Älä kurkottele työskennellessäsi. Seiso aina tukevalla alustalla. Työskentelyalue: Pidä työskentelyalue puhtaana. Älä käytä konetta märissä tai kosteissa olosuhteissa. Älä käytä konetta tilassa, jossa on helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähelle työpistettä. Älä anna lasten käyttää konetta. Huolehdi, että työskentelyalueella on riittävä valaistus. Sähköturvallisuus: Laitteen pistoketta tai liitäntäjohtoa ei saa muunnella millään tavalla. Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, putkiin, pattereihin ym. maadoitettuihin kohteisiin. Älä kanna konetta johdosta, äläkä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi johdon kunnosta, äläkä altista sitä kuumuudelle, öljylle, tai teräville esineille. Varmistu, että käyttöjännite on oikea. Käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Älä käytä konetta alle 0 o C:n lämpötilassa. Pidä virtajohto koneen takana, poissa työstö suunnasta. 2

3 Käyttäminen: Älä käytä konetta, jos käyttökytkin ei toimi moitteettomasti. Poista aina koneen johto pistorasiasta ennen kuin teet tarkistuksia, varastoit tai huollat konetta. Älä ylikuormita konetta. Irrota pistoke, kun kone ei ole käytössä. Älä peitä koneen tuuletusaukkoja. Säilytä konetta kuivassa paikassa, jossa lapset tai muut henkilöt, jotka eivät osaa käyttää konetta eivät pääse siihen käsiksi. Tarkasta laitteen kunto ennen käyttöä. Tarkasta liikkuvat osat ja laitteen runko sekä johto mahdollisten murtumien tai vikojen varalta. Älä käytä rikkonaista konetta. Pidä laite puhtaana. Näin konetta on helpompi käyttää ja se kestää pidempään. Käytä konetta vain sille tarkoitettuun ja soveltuvaan työhön. Konetta saa huoltaa vain huoltamiseen pätevöitynyt henkilö. Älä käytä konetta mikäli et ymmärrä käyttöohjetta tai hallitse koneen käyttöä. Ennen koneen käynnistämistä on varmistettava, että kaikki työkaluavaimet ja asennustyökalut on poistettu. 3. KONEKOHTAISET TURVAOHJEET Käytä aina suojalaseja, pölynsuojanaamaria ja kuulosuojaimia. Pysäytä kone aina ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Odota, että koneen pyörintä lakkaa. Pidä kädet/hiukset/vaatteet poissa terän ja leikkausalueen läheltä. Pidä toinen käsi aina lisäkädensijassa. Aseta leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Sahatessasi työnnä laitetta poispäin itsestäsi. Työskentelykappale on oltava vakaalla alustalla. Älä koskaan pidä työkappaletta vain käsillä kiinni tai älä tue työkappaletta jalkaasi vasten. Pidä koneesta kiinni vain siihen tarkoitetuilla eristetyillä kädensijoilla siltä varalta, että kone voi esimerkiksi osua johtoihin. Käytä aina oikeankokoisia ja oikeanmuotoisia teriä. Älä koskaan käytä vaurioituneita tai tylsiä teriä. Käytä aina halkaisukiilaa. Halkaisukiilan ja terän reunan välillä saa olla korkeintaan väliä 5mm. Terän alaosa ei myöskään saa ulottua kuin 5mm pitemmälle kuin halkaisukiilan alaosa. Kone voi tehdä takapotkun, jos sahan terä pusertuu, hypähtää tai menee vinoon. Tällöin kontrolloimaton saha toi nousta pois työkappaleesta kohti koneenkäyttäjää. Takapotkulta voidaan välttyä, jos koneesta pidetään kiinni tukevasti molemmilla käsillä. Konetta käyttäessä aseta vartalosi koneen sivulle. Kun koneen terä tarttuu kiinni, vapauta käyttökytkin ja pidä kone paikallaan kunnes terä pysähtyy täysin. Tutki mahdollisen tukkeutumisen syy. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työkappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin silloin, kun terä pyörii. Tällöin voi syntyä takapotku. 3

4 Kun käynnistät koneen uudelleen työkappaleen uurroksessa, keskitä sahan terä siten, että sahan hampaat eivät ole kosketuksissa materiaaliin. Terän syvyyden ja kaltevuuden lukitusvivut on oltava hyvin kiritetty ennen työskentelyä. Ole erityisen tarkkaavainen, kun teet uraa seinään tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Käytön jälkeen tarkista, että teräsuoja palautuu paikalleen. Älä käytä sahaa, jos teräsuoja ei liiku vapaasti tai sulkeudu helposti. Varo sahaamasta nauloihin. Anna koneen saavuttaa täyden tehonsa ennen sahauksen aloittamista. 4. YLEISKUVAUS 1. Kädensija 2. Nimikyltti 3. ON/OFF käyttökytkin 4. Lukitusnappula käyttökytkimelle 5. Sahaussyvyyden säätö 6. Virtajohto 7. Halkaisukiila 8. Teräsuoja 9. Teräpultti 10. Pohjalevy 11. Laippa 12. Sahan terä 13. Suuntaisohjuri 14. Suuntaisohjurin lukitusruuvi 15. Viistosahauksen lukitusvipu (2 kpl) 16. Pölynpoistoliitäntä 17. Lisäkädensija 18. Teräsuojan siirtovipu 19. Teränlukituspainike 19 4

5 5. KONEEN KÄYTTÖ HUOMIO! Kaikki säätö- ja asennustoimet tulee suorittaa pistotulpan ollessa irrotettuna pistorasiasta. Terän asentaminen Paina teränlukituspainiketta. Avaa teräpultti vastapäivään kääntämällä ja poista teräpultti ja aluslaatta. Siirrä teräsuoja yläasentoon. Tarkista samalla teräsuojan palautinjousi. Varmista, että terän hampaat ja terässä oleva nuoli ovat samassa suunnassa kuin nuoli teräsuojassa. Tarkista, että laippa on puhdas ja aseta terä laippaan sisäaluslaattaa vasten. Älä käytä teriä, joissa on suurempi keskiö kuin alkuperäisessä terässä. Asenna aluslaatta takaisin ja kiristä teräpultti tiukasti. Sahaussyvyyden asetus Löysää kiristysvipua, joka sijaitsee sahan suojan ja kädensijan välillä ja nosta saha pohjalevystä tai laske se alas pohjalevyn suuntaan. Aseta haluttu mitta ja kiristä lukkoruuvi. Käyttökytkin ja varmuuskatkaisin Varoitus: Kun käynnistät sahan, pidä siitä kiinni molemmilla käsillä. Varmuuskatkaisin on suunniteltu estämään yhtäkkistä käynnistymistä. Käynnistääksesi sahan paina varmistuskatkaisinta, joka sijaitsee kädensijassa peukalon kohdalla ja paina sen jälkeen käynnistyskytkintä. Sammuttaaksesi sahan, vapauta käyttökytkin. Varmuuskytkin kytkeytyy automaattisesti pois. Sahauskulman asetus Saha voidaan kallistaa jopa 45 0 kulmaan löysäämällä siipiruuveja sahan edessä. Asenna pohjalevy haluttuun kulmaan ja kiristä ruuvit. Suuntaisohjuri Pohjalevyn oikea puoli ohjaa suoriin 90 0 leikkauksiin. Vasen puoli on 45 0 työstöihin. Suuntaisohjuri ohjaa leikkausta kulkemaan tasaisesti tiettyä linjaa pitkin. Erilaiset terätyypit ja materiaalin paksuus voivat muuttaa linjaa. Tee aina testileikkaus ennen varsinaista työskentelyä, jotta saavutat haluamasi suoran leikkausuran. Pidä työkappaleen parempi puoli aina alaspäin, koska työstämisestä voi tulla pieniä halkeamia. Yleinen sahaus Kun aloitat työskentelyn, pidä aina kiinni toisella kädellä kädensijasta ja lisäkädensijasta toisella kädellä. Kun olet lopettanut työskentelyn, anna sahan pysähtyä täysin. Kun sahausta jatketaan, anna terän saavuttaa täyden vauhtinsa ja sen jälkeen palauta terä varovasti leikkauskohtaan. 5

6 Leikkaus levyn keskeltä Aseta sahaussyvyys työstettävän materiaalin paksuuden mukaan. Kallista sahaa eteenpäin ja pidä teräsuojaa ylhäällä. Anna terän saavuttaa täyden vauhtinsa ennen työstämistä. Kun terä alkaa leikata, vapauta teräsuoja. Kun pohjalevy on työstettävän materiaalin päällä vaakasuorassa, jatka leikkaus loppuun asti. Annan terän pysähtyä ennen kuin irrotat sen leikkaamasta. Älä koskaan vedä sahaa taaksepäin, koska terä voi tehdä takapotkun. Käytä kuviosahaa tai käsisahaa nurkkien viimeistelyyn tarvittaessa. Isojen levyjen leikkaaminen Iso levy tai kartonki vaatii tukialustaa, jotta vältytään materiaalin taipumiselta. Terä voi aiheuttaa takapotkun tai taittua, jos tarvittavaa tukialustaa ei käytetä tai materiaalia ei leikata vaakasuorassa. Tue paneelin tai levyn leikkauskohta tarpeeksi läheltä. Varmista, että terän asetukset ovat oikeat, jotta voit leikata koneella vapaasti ilman, että terä osuu tukijalkaan. Leikkaussyvyyden asettaminen (kuva 1.) 1. Avaa lukitus. 2. Aseta pohjalevy alaspäin. 3. Asenna leikkaussyvyys asteikon avulla. Sahan hampaan pitää ylettyä 2 mm käsiteltävän puun alapuolelle. 4. Kiristä lukitus. Suuntaisohjuri (kuva 2.) 1. Avaa lukitus leikkauksiin, säädä suuntaisohjurin pää (2) mittaamaan uraa. A leikkauksiin, säädä suuntaisohjurin pää 2) mittaamaan uraa. B. Huomioi terän leveys. 3. Kiristä lukitus. Kuva 1. Tärkeää! Tee ensin testileikkaus. Kuva 2. Kallistuskulman säätäminen (kuva 3.) 1. Vapauta kaksi lukitinta. 2. Säädä pohjalevy haluttuun kulmaan 0 0 ja 45 0 välille. 3. Kiristä lukitus. Kuva 3. 6

7 Laserosoitin Käsisirkkelissä on itsenäisenä yksikkönä toimiva laserosoitin. Se saadaan kytkettyä päälle omasta ON/OFF käyttökytkimestä. Kun käyttökytkin asetetaan asentoon (1) niin laserosoitin syttyy päälle ja se saadaan sammutettua vastaavasti asettamalla käyttökytkin asentoon (0). Laserosoitin toimii 2xAAA paristoilla ja paristot sijaitsevat luukun alla. Paristot on tarvittaessa vaihdettava uusiin. Varmista koesahauksella ennen laserosoittimen käyttämistä käytännön sahaustyössä, että osoittimen linja vastaa todellista sahauslinjaa. Varoitus! Luokan 2 laserlaite. Teho < 1 mw. Aallonpituus 650 nm Älä katso suoraan lasersäteeseen. Älä koskaan katso suoraan laservalon lähteeseen. Älä suuntaa lasersädettä koskaan heijastaville pinnoille, ihmisiä tai eläimiä kohti. Myös pienitehoinen lasersäde saattaa aiheuttaa vaurioita silmiin. Lasermoduulia ei saa muunnella millään tavoin. Paristoluukku ja käyttökytkin Laserosoitin 6. KONEEN HOITO JA HUOLTO Säännölliset tarkistukset ja koneen puhdistaminen pitävät koneen hyvässä kunnossa. Koneen tuuletusaukot on hyvä pitää aina puhtaina. Koneen käytön jälkeen irrota kone pistorasiasta ja puhdista se huolellisesti. Käytä paineilmaa puhdistuksessa. Älä koskaan puhdista koneen kädensijoja emäksisellä puhdistusaineella. Terät tylsyvät, kun konetta käytetään säännöllisesti. Selvä merkki terän tylsistymisestä on se, että konetta pitää pakottaa eteenpäin. Tylsä terä on vaihdettava. 7

8 7. TEKNISET TIEDOT Käsisirkkeli DAX0120 Jännite 230V ~ 50Hz Ottoteho 1500W Tyhjäkäyntinopeus 4800 rpm Leikkaussyvyys (max.) mm mm Terän koko 185 mm x 20 mm Käsitärinä < 2,5 m/s² Äänenpainetaso (LPA) 95,6 db(a) Äänen tehotaso (LWA) 108,6 db(a) 8. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja 9. TAKUU Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaalija valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: VKO FIN

9 S HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 9 2. Säkerhetsinstruktioner 9 3. Maskinspecifika säkerhetsinstruktioner Allmän beskrivning Användning Maskinens skötsel och underhåll Teknisk information Miljöskydd Garanti SÄKERHETSINSTRUKTIONER Gratulerar till ditt goda val! Vänligen bekanta dig noggrant med dessa anvisningar innan du tar utrustningen i bruk, eftersom en felaktig användning kan leda till olyckstillbud. Kläder, skyddsutrustningar och personlig säkerhet: Använd inte lösa kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Använd skor med gummisulor när du arbetar utomhus. Använd egna skydd. Var uppmärksam under arbetet. Använd aldrig maskinen under påverkan av narkotika, alkohol, läkemedel eller vid sjukdom. Kontrollera att brytaren inte är i ON-läge när du ansluter till eluttaget. Kontrollera att maskinen befinner sig i rätt läge innan du påbörjar användningen. Luta dig inte när du arbetar. Stå alltid på stabilt underlag. Arbetsområde: Håll arbetsområdet rent. Använd inte maskinen under våta eller fuktiga förhållanden. Använd inte maskinen på en sådan plats, där det finns antändliga och explosiva ämnen. Låt inte barn eller andra utomstående komma nära arbetspunkten. Låt inte barn använda maskinen. Se till att arbetsområdet har tillräcklig belysning. Elsäkerhet: Det är absolut förbjudet att modifiera utrustningens kontakt eller anslutningar. Undvik kontakt med jordade ytor, rör, batterier och andra jordade platser. Bär inte utrustningen i sladden, dra inte heller någonsin i ledningen när du drar ur kontakten. Se till att ledningen är hel, utsätt den inte heller för hetta, olja eller vassa objekt. Se till att driftspänningen är rätt. Använd förlängningssladdar som lämpar sig för utomhusanvändning. Använd inte maskinen vid temperaturer under 0 C. Håll elledningen bakom maskinen, bort från arbetsriktningen. 9

10 Användning: Använd aldrig maskinen om brytaren inte fungerar felfritt. Dra alltid ur maskinens sladd från eluttaget innan du utför granskningar, förvarar eller underhåller maskinen. Överbelasta inte maskinen. Dra ur kontakten när maskinen inte är i användning. Täck inte över maskinens ventilationsöppningar. Förvara maskinen på en torr plats så att barn eller andra personer, som inte kan använda maskinen, inte kan nå den. Granska utrustningen före användning. Kontrollera att de rörliga delarna och utrustningens stomme och ledning inte har några sprickor eller fel. Använd inte en trasig maskin. Håll utrustningen ren. På så sätt blir det lättare att använda maskinen och den håller längre. Använd endast maskinen till sådant arbete som den är ämnad för. Maskinen får endast underhållas av en kunnig person. Använd inte maskinen om du inte förstår bruksanvisningen eller behärskar maskinen. Innan du startar upp maskinen, kontrollera att alla verktygsnycklar och monteringsverktyg har avlägsnats. 3. MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Använd alltid skyddsglasögon, dammskyddsmask och hörselskydd. Stäng alltid av maskinen innan du släpper taget om den. Vänta till maskinen inte längre roterar. Håll händer/hår/kläder utom räckhåll för bladets sågområde. Håll alltid i tilläggshandtaget med den andra handen. Ställ in sågdjup enligt arbetsdelens tjocklek. När du sågar, förflytta utrustningen bort ifrån dig. Arbetsdelen måste ligga på ett stabilt underlag. Håll aldrig fast arbetsdelen med handen och stöd den aldrig mot foten. Håll endast i de isolerade handtagen på maskinen, utifall maskinen t.ex. sågar i ledningar. Använd alltid blad som är av rätt storlek och format. Använd aldrig skadade eller trubbiga blad. Använd alltid klyvkil. Mellan klyvkil och bladkanten får finnas ett mellanrumm på högst 5 mm. Bladets nedre del får inte heller sticka ut mer än 5 mm längre än klyvkilens nedre del. Maskinen kan göra ett kast om sågbladet trycks ihop, hoppar eller går snett. Detta kan leda till att den okontrollerade sågen kan stiga upp ur arbetsdelen i riktning mot maskinanvändaren. Man kan undvika kast om man håller ett stadigt tag i maskinen med båda händerna. Stå vid sidan av maskinen när du använder den. När maskinens blad fastnar, släpp upp startknappen och håll maskinen på plats tills bladet stannat helt. Granska orsaken till att maskinen fastnat. Försök aldrig lösgöra sågen från arbetsdelen eller dra den tillbaka när sågen roterar. Detta kan leda till kast. 10

11 När du åter startar upp maskinen i spåret på arbetsdelen, centrera sågbladet så att tänderna inte vidrör materialet. Låsspakarna för bladdjup och vinkel måste vara ordentligt åtdragna innan arbetet inleds. Var extra aktsam när du gör ett spår i väggen eller motsvarande material. Efter användning, kontrollera att bladskyddet återgår till ursprungsläge. Använd inte sågen om bladskyddet inte kan röra sig fritt eller stängs lätt. Se upp så att du inte sågar i spikar. Låt maskinen uppnå full effekt innan du påbörjar sågningen. 4. ALLMÄN BESKRIVNING 1. Handtag 2. Namnskylt 3. ON/OFF-knapp 4. Startknappens låsknapp 5. Inställning av sågdjup 6. Elsladd 7. Klyvkil 8. Bladskydd 9. Bladbult 10. Bottenplatta 11. Krage 12. Sågblad 13. Riktningsstyrning 14. Riktningsstyrningens låsskruv 15. Snedsågningens låsspak (2 st) 16. Dammborttagningsanslutning 17. Tilläggshandtag 18. Bladskyddets överföringsspak 19. Bladlåsningsknapp 19 11

12 5. ANVÄNDNING OBS! Alla justerings- och inställningsåtgärder skall utföras när kontakten är utdragen från eluttaget. Montering av blad Tryck på bladlåsningsknappen. Öppna bladbulten genom att vrida den motsols och ta bort bladbult och fotplatta. För bladskyddet i ståläge. Kontrollera samtidigt bladskyddets återställningsfjäder. Se till att sågtänderna och pilen på bladet befinner sig i samma riktning som pilen på bladskyddet. Kontrollera att kragen är ren och placera bladet mot kragens inre fotplatta. Använd inte blad som har ett större nav än det ursprungliga bladet. Sätt tillbaka fotplåten och dra åt bladbulten hårt. Inställning av sågdjup Lossa åtdragningsspaken, som finns mellan sågskyddet och handtaget och lyft upp sågen från bottenplattan eller sänk ner den mot bottenplattan. Ställ in önskat mått och dra åt låsskruven. Startknapp och säkerhetsbrytare Varning: När du startar sågen, håll i den med båda händerna. Säkerhetsbrytaren är konstruerad så att den förhindrar ett plötsligt uppstartande. När du startar upp sågen, tryck in säkerhetsbrytaren, som finns nära pekfingret på handtaget och tryck därefter på startknappen. Släpp upp startknappen för att stänga av sågen. Säkerhetsbrytaren stängs av automatiskt. Inställning av sågvinkel Sågen kan lutas i upp till 45 0 vinkel genom att man lossar vingskruvarna på framsidan av sågen. Ställ in bottenplattan i önskad vinkel och dra åt skruvarna. Riktningsstyrning Bottenplattans högra sida styr raka 90 0 sågningar. Vänster sida är för 45 0 arbeten. Riktningsstyrningen styr att sågningen går jämt enligt en specifik linje. Olika bladtyper och materialtjockleken kan ändra linjen. Gör alltid en testsågning före det egentliga arbetet, så att du får det sågspår som du önskar. Håll arbetsdelens bättre sida nedåt, eftersom det kan uppstå små sprickor under bearbetningen. Allmän sågning När du påbörjar arbetet, håll alltid den ena handen på handtaget och de andra på tilläggshandtaget. Låt sågen stanna helt när du har avslutat arbetet. När du fortsätter sågningen, låt bladet uppnå full effekt och placera därefter bladet försiktigt på sågpunkten. 12

13 Sågning i mitten av plankan Ställ in sågdjup enlig tjockleken på materialet som skall bearbetas. Luta sågen framåt och håll upp bladskyddet. Låt bladet uppnå full effekt innan du påbörjar bearbetningen. När bladet börjar såga, släpp bladskyddet. När bottenplattan är vågrät ovanpå materialet som bearbetas, fortsätt sågningen till slut. Dra aldrig sågen bakåt eftersom bladet kan göra ett kast. Använd vid behov en sticksåg eller handsåg för finbearbetning av hörn. Sågning av stora skivor En stor skiva eller kartong kräver stödunderlag för att undvika att materialet böjs. Bladet kan göra ett kast eller böjas om man inte använder stöd eller om man inte sågar materialet vågrät. Placera stödet tillräckligt nära panelen eller skivans sågpunkt. Se till att bladinställningarna är korrekta, så att du kan använda sågen utan att bladet träffar stödbenet. Inställning av sågdjup (bild 1.) 1. Öppna låsningen. 2. Placera bottenplattan nedåt. 3. Ställ in sågdjup med hjälp av graderingen. Sågtanden borde nå 2 mm på det bearbetade träets undersida. 4. Dra åt låsningen. Riktningsstyrning (bild 2.) 1. Öppna låsningen. 2. För 90 0 sågning, ställ in riktningsstyrningens huvud (2) för att mäta spåret. A. För 45 0 sågning, ställ in riktningsstyrningens huvud (2) för att mäta spåret. B. Beakta bladbredden. 3. Dra åt låsningen. Bild 1. Viktigt! Gör först en testsågning. Bild 2. Inställning av lutningsvinkel (bild 3.) 1. Frigör de två låsanordningarna. 2. Ställ in bottenplattan till önskad vinkel, mellan 0 0 och Dra åt låsningen. Bild 3. 13

14 Laserpekare I handcirkeln finns en laserpekare, som fungerar som en självständig enhet. Den tänds med sin egen ON/OFF-knapp. När man sätter knappen i (1)-läge, tänds laserpekaren och släcks på motsvarande sätt genom att sätta knappen i (0)-läge. Laserpekaren drivs med 2xAAA batterier, som är placerade under luckan. Vid behov kan man byta batterierna mot nya. Testsåga innan du använder laserpekaren vid sågarbete, för att kontrollera att pekarens linje motsvarar den verkliga såglinjen. Varning! Klass 2 laserutrustning. Effekt < 1 mw. Våglängd 650 nm Titta inte direkt in i laserstrålen. Titta aldrig direkt in i laserljuskällan. Rikta aldrig laserstrålen mot reflekterande ytor, människor eller djur. Även en laserstråle med låg effekt kan skada ögonen. Man får inte modifiera lasermodulen på något sätt. Batterilucka och startknapp Laserpekare 6. MASKINENS SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Regelbunden kontroll och rengöring av maskinen håller den i gott skick. Maskinens ventilationsöppningar bör alltid hållas rena. Efter avslutad användning, koppla bort maskinen från eluttaget och rengör den noggrant. Använd tryckluft vid rengöring. Rengör aldrig maskinens handtag med basiska rengöringsmedel. Bladen blir slöa när man använder maskinen regelbundet. Ett säkert tecken på detta är att man måste tvinga maskinen framåt. Slöa blad skall bytas ut. 14

15 7. TEKNISK INFORMATION Handcirkel DAX0120 Spänning 230V ~ 50Hz Tillförd effekt 1500W Tomgångshastighet 4800 vpm Sågdjup (max.) mm mm Bladstorlek 185 mm x 20 mm Ljudnivå (LPA) 95,6 db(a) Ljudeffektnivå (LWA) 108,6 db(a) Vibrationsnivå < 2,5 m/s² 8. MILJÖSKYDD När man förstör produktförpackningen bör man följa, beroende på materialet, de instruktioner som givits av den lokala avfallshanteringen och återvinningen. Utrustningen skall inte förstöras tillsammans med blandat avfall, utan transporteras till specialinsamlingar för el- och elektronikavfall. Tilläggsinformation (Finland) 9. GARANTI Produkten har en garanti på 12 månader räknat från köpdatumet. Importören ansvarar för utrustning som gått sönder eller ersättningsdelar, för materialoch tillverkningsfel, om de konstateras felaktiga i kontrollen. Köparen skall i samband med garantikrav presentera kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveransförteckning. Produkten skall returneras i sin helhet, bifogad en beskrivning av användningsstörningarna. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har lagats eller konstruktion ändrats. I garantin ingår inte skador som orsakats av normal förslitning, felaktig användning eller obehörig hantering. Garantin täcker inte leveranser, leveransskador eller några andra indirekta kostnader. Garantireparationer får endast utföras på importörens licensierade serviceställen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Importör (Finland): VKO FIN

16 GB CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM 1. CONTENTS 2. SAFETY INSTRUCTIONS 1. Contents Safety instructions Machine safety instructions General description Machine operation Maintenance and service Specifications Environmental protection Warranty 22 Congratulations for your excellent choice! Please read these instructions carefully before using the machine for the first time as unskilful handling may result in safety hazards. Clothing, safety devices and personal safety: Do not wear loose-fitting clothing or jewellery that can become trapped in moving parts. Wear shoes with rubber soils when working outdoors. Use personal protection equipment. Stay alert when operating the machine. Never operate the machine in effect of drugs (illicit or medicinal) or alcohol, or if you are feeling sick. Make sure that the main switch is not ON when you connect the plug. Make sure that the machine is in a proper position before switching it on. Avoid leaning forward when operating the machine. Stand always on a firm surface. Operating area: Keep the operating area clean. Do not use the machine in wet or damp conditions. Do not use the machine near inflammable or explosive substances. Keep children and other outsiders away from the operating point. Do not let children use the machine. Make sure that the operational area is sufficiently illuminated. Electrical safety: It is not allowed to modify the plug or power cable in any way. Avoid contact with earthed surfaces, pipes, radiators and other earthed objects. Do not carry the machine from the cable and never pull the cable when removing the plug. Handle the cable with care, keep it away from heat, oil or sharp objects. Make sure that the operating voltage is correct. Use an extension cable that is suitable for outdoor use. Do not operate the machine in a temperature below 0 C. Keep the power cable behind the machine, away from the working direction. 16

17 Operating: Do not use the machine if the main switch does not work properly. Always unplug the cable from the power outlet when performing controls, storing or maintaining the machine. Do not overload the machine. Unplug the machine when not in use. Do not cover the vents of the machine. Store the machine in a dry place out of reach of children and other people who are not able to operate the machine. Control the machine condition before operating. Control the moving parts, the housing and the cable for damages and defects. Do not use the machine if damages are found. Keep the machine clean. This increases the ease of use and life span of the machine. Use the machine only for suitable operations it has been designed for. Only qualified and experienced personnel should perform maintenance on the machine. Do not operate the machine if you do not understand the instructions or control the machine. Before turning the machine on, make sure that all tool keys and installation tools have been removed. 3. MACHINE SAFETY INSTRUCTIONS Always use goggles, dust protector mask and hearing protectors. Always stop the machine before placing it down. Wait until the machine stops rolling. Keep you hands/hair/clothes away from the blade and cutting area. Keep the other hand always on the auxiliary handle. Set the cutting depth in accordance with the thickness of the work piece. When sawing, push the machine away from you. The work piece must be placed on a stable surface. Never hold the work piece only with hands and never lean the work piece against your legs. Hold the machine only by using the isolated handles in case the machine hit for example to lines. Always use blades of the right size and shape. Never use damaged or blunt blades. Always use a splitting wedge. The edge between the splitting edge and the blade can be up to 5mm long. The lower part of the blade must not reach more than 5 mm further than the lower part of the splitting edge. The machine can kick you if the sawing blade is pressed, if it jumps or goes aslant. In this case the uncontrolled saw can rise away from the work piece towards the user. The kick can be avoided if the machine is held tight with both hands. Keep your body on the side of the machine when using it. When the machine blade gets blocked, release the main switch and keep the machine still until the blade has stopped completely. Find out the cause of the 17

18 possible blockage. Never try to remove the saw from the work piece or pull the saw backwards when the blade is running. The machine can kick then. When you turn the machine on again in the groove of the work piece place the saw blade so that the saw teeth do not touch the material. The depth and inclination lock levers of the blade must be tighten well before operating. Be particularly careful when cutting a groove to a wall or other material. After using check that the blade cover returns to its place. Do not use the saw if the blade cover does not move freely or close easily. Be careful not to saw nails. Let the machine reach its full power before beginning to saw. 4. GENERAL DESCRIPTION 1. Handle 2. Sign board 3. ON/OFF switch 4. Main switch lock 5. Sawing depth regulator 6. Power cord 7. Splitting wedge 8. Blade cover 9. Blade bolt 10. Base plate 11. Collar 12. Saw blade 13. Directional guide 14. Locking screw of the directional guide 15. Locking lever of the inclined sawing (2 pc) 16. Dust removal interface 17. Auxiliary handle 18. Corrector lever of the steel cover 19. Blade lock 19 18

19 5. MACHINE OPERATION NOTE! The machine must always be unplugged during the regulation and installation measures. Installing the blade Push the blade lock. Open the blade bolt by turning it anticlockwise and remove the blade bolt and the base plate. Move the blade cover up. At the same time control the return spring of the blade cover. Make sure that the blade teeth and the arrow in the blade are aligned with the arrow in the blade cover. Check that the collar is clean and place the blade in the collar against the inner base plate. Do not use blades that have larger hub than the original blade has. Install the base plate back and tighten the blade bolt. Adjusting the sawing depth Loosen the tightening lever that is situated between the saw cover and handle and lift the saw from the base plate or put it down in the direction of the base plate. Set the desired measure and tighten the lock screw. Main switch and safety cut-out Warning: When you turn the saw on, hold it with both hands. The safety cut-out has been designed to prevent accidental starts. To turn on the saw, push the safety cut-out that is situated in the handle where the thumb is placed and then push the main switch. Release the main switch to turn off the machine. The safety cut-out is turned off automatically. Setting the sawing angle The saw can be inclined up to 45 0 angle by loosing the thumb screw in front of the saw. Install the base plate to the desired angle and tighten the screws. Directional guide The right side of the base plate is for straight 90 0 cuttings. The left side is for 45 0 cuttings. The directional guide guides the cutting steadily on a determined line. Different blade types and the material width can vary the line. In order to gain the desired straight cutting line, always perform a test cutting before operating to the actual work piece. Always keep the better side of the work piece directed downwards because there can be small cracks. General sawing When you start operating always hold the handle with one hand and the auxiliary handle with the other hand. When you have finished let the saw stop completely. When continuing sawing, let the blade reach its full speed and then carefully return the blade to the cutting spot. 19

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 SIIRRETTÄVÄT SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMPÖPUHALTIMET FLYTTBARA ELVÄRMEFLÄKTAR PORTABLE ELECTRIC FAN HEATERS!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

Installation and Maintenance Guide 583120/583125

Installation and Maintenance Guide 583120/583125 Installation and Maintenance Guide 583120/583125 583120/583125 Sähkötoiminen pyyhekuivain/ Electrical towel dryer/elvärmd handdukstork 1. 2. 3. min. 1,2 m 4 x 90 min. 0,6 m 4. 5. 6. 90 6 mm 5. 6. 4 x 4

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set //

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kitchen meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kebbe maker set // Wear resistant knife // Food tray // Type 7601 Brugsanvisning dansk...side

Lisätiedot