Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland"

Transkriptio

1 Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller Schule Bochumin (Nordrhein-Westfalen) taholta. Suomen menestys PISA-tutkimuksissa vuodesta 2006 lähtien on tuonut Suomeen jatkuvana virtana asian-tuntijoita ja opettajia muista maista, ei vähiten Saksasta, jossa tutkimuksen tulokset ovat saaneet vilkasta keskustelua aikaan. PISA 2006: Matematiikka Saksa 14. sija Suomi 1. sija Luonnontieteet Saksa 8. sija Suomi 1.sija Luetun ymmärtäminen Saksa 14.sija Suomi 2.sija Näin ollen suomalaisten eli Laanilan lukion oppilaiden kiinnostus Saksan koululaitosta kohtaan lähti eri tarpeista, joita ovat tietysti kiinnostus erilaiseen kouluun, koulukulttuuriin / kulttuuriin ja kieleen. Ottamalla vertailun lähtökohdaksi yksi koulu Suomessa saadaan jo aika vahva yleiskuva koko koulujärjestelmästä,kun taas yksi koulu Saksasta, yhdestä osavaltiosta, kertoo huomattavasti vähemmän. Projektin teemojen tuli siten olla yleisluontoisia: opiskeltavat aineet ja lukujärjestys; oppilaiden osallistuminen päätöksen tekoon ja vanhempien osallistuminen; opetusmetodit ja opetuksen kulku; tukiopetus, oppilashuolto; harrastemahdollisuudet; läksyt; kouluvuoden rakenne; koulun varusteet. Koska vierailu Schiler-Schulessa sattui viikolle, jolloin osalla oppilaista oli ns. harjoitteluviikko, joutui osa Laanilan lukion oppilaista olemaan suuren osan päivistä kahdella muulla koululla, Natorp Grundschulessa ja Mathias-Claudius-Schulessa. Työhön käytetyt metodit ovat olleet haastattelut, tarkkailu paikan päällä, etukäteistutustuminen koulujärjestelmiin. Koulutuksen järjestäminen Kouluvertailua tehdessä on hyvä tietää, kuka antaa ohjeet koulutuksesta ja koulusta. Saksan Liittovaltio on sinänsä vastuussa koko koululaitoksesta, mutta jokaisen osavaltion kulttuuri-/opetusministeriö on vastuussa opetuksen järjestämisestä, sen sisällöstä ja henkilökunnasta, mikä aiheuttaa sen, että koulusysteemit vaihtelevat osavaltiosta toiseen. Kunnat puolestaan vastaavat koulujen varustamisesta ja niiden kustannuksista.

2 Suomessa perusopetuslaki ja lukiolaki antavat tiukat ohjeet koko maahan. Niissä määrätään opetussisällöistä, suunnitelmista ja koulutuksen järjestämisestä. Kunnat ovat koulutuksen järjestäjiä ja vastaavat siitä johtuvista kuluista, rahoitus tulee valtiolta ja kunnalta itseltään. Koulutuksen päämäärät Suomen koululaeissa mainitaan koulutuksen päämääriä mm.: tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja; edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa; koulutuksen periaatteet ovat valtakunnallisesti yhtenäiset. Vastaavia päämääriä Saksassa ovat: kokonaispersoonallinen kasvatus; tiedot ja kyvyt; sosiaaliset ja persoonalliset taidot; vanhempien ja nuorten oma aktiivisuus päämäärän saavuttamiseksi. Saksassa löytyy myös määrittely hyvälle koululle: siellä on motivoiva ja suoritusta edistävä ilmapiiri; siellä saavutetaan hyvät loppuarvosanat ja menestytään valtakunnallisissa kilpailuissa; luokalle jääviä on vähän; huonoja ainearvosanoja on vähän. Hyvään kouluun kuuluu muutakin: siellä on mahdollisuus harrastaa musiikkia ja teatteria, monipuolista urheilua, koululaiset ovat yhteiskunnallisesti osallistuvia, koulussa voi osallistua muuhunkin koulutukseen, vanhempien ja koulun välillä vallitsee vilkas yhteistyö. Koulujärjestelmät Suomessa on kaikille pakollinen 9-vuotinen yhtenäinen peruskoulu, joka aloitetaan sinä vuonna, jolloin 7.ikävuosi tulee täyteen, ja josta voi sen päätettyään jatkaa kolmivuotiseen lukioon tai ammattiopetukseen. Yksityiskouluja Suomessa on hyvin vähän, luvan saaminen niiden perustamiseen on hyvin vaikeaa. Jos Suomen järjestelmä on selkeän yksinkertainen, sitä monimutkaisempi se on Saksassa. Varsinainen peruskoulu alkaa 6 vuoden iässä ja se kestää 4 vuotta. Sen jälkeen oppilaan tai lähinnä opettajan ja vanhempien, on valittava oppilaalle joko Hauptschule, Realschule tai Gymnasium. Joissakin osavaltioissa on myös Suomen järjestelmää vastaavia Gesamtschuleja vuotiaista oli Hauptschulessa 20,6 %, Realschulessa 26,5 %, Gymnasiumissa 33,4 % ja integroidussa Gesamtschulessa 8,5 % oppilaista. Koulun valinta tapahtuu lapsen koulumenestyksen mukaan, mihin vaikuttaa paljon myös vanhempien koulutustausta. Yli puolet Gymnasiumin oppilaiden vanhemmista edustaa ylempiä toimihenkilöitä, kun taas Hauptschulessa vastaavan taustan omaavia oppilaita on vain 9 %. Ainoastaan Realschlulessa oppilaiden taustat jakaantuvat melko tasaisesti eri yhteiskuntaluokkiin. Jos Suomessa on vaikeaa perustaa yksityistä koulua, sitä halutummalta ja helpommalta se vaikuttaa Saksassa. Jopa 20 % vanhemmista haluaisi lähettää lapsensa yksityiseen kouluun. Vuosittain perustetaankin

3 uutta yleissivistävää yksityistä koulua. Koululla täytyy olla rahoitus valmiina ja sen tulee noudattaa kulloisenkin osavaltion koululakeja. Vertailukohteina olleet koulut Laanilan koulu Perustettu keskikouluna 1957, vuodesta 1962 siinä toimii myös lukio. Nykyisin Laanilan lukio sekä yläasteen peruskoulu, luokat 7-9. Oppilaita lukiossa on noin 300 ja yläkoulussa noin 370. Opettajia on yhteensä 53. Oppilaat tulevat yläkouluun lähikoulupiiristä, samoin pääasiassa lukion oppilaat, mutta koska lukion voi valita vapaasti, oppilaita on myös lähikunnista. Schiller Schule-Bochum on saksalainen Gymnasium, eli se vastaa vanhaa suomalaista oppikoulua. Siinä ovat luokat 5 13/12. Koulu ei ole yksityinen, sinne haetaan ja oppilaat valitaan todistusten perusteella. Oppilaita koulussa on n.970, opettajia 55. Mathias-Claudius-Schule On evankelinen yksityinen peruskoulu, jossa on kristillinen katsomus opetukseen. Koulussa toimivat nykyään Grundschule sekä Gesamtschule vuodesta 1990 alkaen. Koulussa voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto.. Edellisessä ovat luokat 1-4, oppilaita on 185, joista 45 kehitysvammaista. Jälkimmäisessä luokat 5-13, oppilaita 820.

4 Natorp Grundschule Peruskoulun ala-aste, luokat 1-4, oppilaita 280. Se on yksityinen peruskoulu, joka pyrkii kehittämään ja testaamaan tapoja, joilla edistetään erityisen lahjakkaita oppilaita. Koulu on avoin kuitenkin kaikilla lapsille ja siellä on myös siirtolaislapsia. Koulu toimii yhteistyössä yliopiston, seurakunnan, lastentarhan, lahjakkaita oppilaita edistävän yhdistyksen sekä urheiluseurojen kanssa. Koulujen ympäristö, varustelu ja koulurakennus Schiller-Schule Bochum on rakennettu Uudempaa rakentamista edustavat koulun kaksi uutta lasitornia. Koulu sijaitsee n. 2 kilometrin päässä Bochumin keskustasta ja sinne on hyvät kulkuyhteydet joka suunnalta. Suurin osa oppilaista kulkee kouluun kävellen. Koulurakennus vaikuttaa vanhalta ja arvokkaalta. Sillä on myös iso piha-alue, jossa ei kuitenkaan ole paljon aktiviteetteja. Piha-alue on pääasiassa asfaltoitu. Fyysisesti Laanilan koulu käsittää niin yläasteen kuin lukionkin, mutta ne ovat opetuksellisesti eri yksiköitä. Koulu sijaitsee n. 2,5 kilometrin päässä keskustasta. Koulu on perustettu keskikouluna vuonna 1957, ja koulurakennus on tyypillinen 1950-luvun matalahkoa arkkitehtuuria edustava, jota on laajennettu luvulla. Koulun piha on suuri, mutta ison osan siitä täyttävät henkilökunnan autot ja oppilaiden polkupyörät, sillä suurin osa tulee pyöräillen kouluun, halki vuoden. Piha on pääosin asfaltoitu ja aika ikävän näköinen, vaikka viheralueitakin on. Sisäpihalta löytyy tosin shakkiruutu ja penkkejä lämpimämpää vuodenaikaa varten. Bussiyhteydet ovat sangen huonot.

5 Schiller-Schulen ala-aula on tilava, siellä on muutamia sohvia ja pöytiä. Ala-aulasta mennään kansliaan ja on huono akustiikka, joten käytävissä on melua ja kaikua välituntien aikana erittäin paljon. Käytävien seinät on täytetty maalauksilla ja piirustuksilla, joita myös oppilaat ovat tehneet, mikä antaa käytäville viehättävyyttä. Laanilan koulun sisääntuloaula ei ole suuren suuri, osan tilasta vie oppilaiden rakastama pingispöytä. Aulasta pääsee liikuntasaliin, ruokasaliin, opettajainhuoneeseen. Aulasta lähtevän käytävän varrella ovat kanslia, rehtoreiden huoneet, kirjasto ja terveydenhoitajan huone. sekä ATK-luokat. Ala-aulassa on myös vahtimestarin huone. Koulun käytävät ovat ahtaita ja pimeitä, koulu on rakennettu aikana, jolloin oppilaat menivät välitunnilla ulos. Käytävillä on oululaisten taiteilijoiden maalauksia sekä ala-aulassa oppilastöiden

6 vaihtuvia näyttelyitä. Oppilastöitä on myös kuvaamataidon aulassa. Käytävillä on myös ilmoitustauluja. Sekä Schiller-Schule että Laanilan koulu näyttävät rakennetun saman periaatteen mukaan: koulun ydin saavutetaan helposti sisääntuloaulasta. Schiller- Schulen luokkahuoneet on tarkoitettu n. 25 oppilaalle, samoin kuin Laanilan yläkoulun luokat. Lukiossa Laanilan luokkiin täytyy mahtua jopa 40 oppilasta. Schiller-Schulen luokissa ei ole tietokoneita tai videotykkiä, myös piirtoheitin puuttui useista luokista. Kaikki varusteita, joita on Laanilan koulun kaikissa luokissa (videotykkiä ei vielä kaikissa) kuten myös TV. Lisäksi Laanilassa on CD/kasettisoittimet niissä luokissa, joissa opetetaan kieliä. Lähinnä ihmetytti Schiller-Schulessa, kuinka oppilaat oppivat vieraiden kielten ääntämistä ilman kasetteja, ja kuinka opettajat kantoivat itse kannettavan piirtoheittimen tai nauhurin luokkaan. Myös pääsy tietokoneiden ääreen ei ollut vapaata niin kuin Laanilassa. Laanilassa hemmotellaan tekniikalla. Schiller-Schulen ilmastointi tapahtuu tuulettamalla eli ikkunat pidetään auki, jolloin luokissa on kylmä. Laanilassa siirryttiin viimeisen remontin yhteydessä koneelliseen ilmastointiin, mikä pitää luokat lämpiminä, mutta ilman laatua ei aina voi kehua. Schiller-Schulen erikoisluokkia ovat: atk-luokat (2), fysiikan, kemian ja biologian luokat, kuvaamataidon ja musiikin luokat ja liikuntasali. Vastaavat luokat ovat myös Laanilassa, sen lisäksi Laanilassa on myös kielistudio, 2 opetuskeittiötä, käsityöluokka sekä puu- ja metalliverstas yläkoulun käyttöä varten. Lukion oppilailla on myös oma ATK-tila, jossa voi työskennellä vapaatunneilla. Koska Suomessa kouluun kuuluu kouluruokailu, on Laanilassa tietysti ruokala, ei suuren suuri, Schiller-Schulessa on kahvila, jossa oppilaat voivat ostaa itselleen lämpimän aterian, juomaa ja pullaa.

7 Mathias-Claudius-Schule on myös iso koulurakennus, ja koska siellä on vammaisia oppilaita, on heidän tarpeensa otettu huomioon. Koulusta löytyy tavallisia luokkia n. 25 oppilaalle, mutta myös pien ja erityisluokkia vammaisille. Luokat ovat varustettuja liitutaululla, mutta myös tietokoneita löytyy. Koulussa on kirjasto. Oppilaille on pöytätennispöytä. Koulussa on myös oma ruokala. Tilat vaikuttavat avarilta. Natorp Grundchulessa on iso piha, osittain asfalttia, osittain viheraluetta, jossa paljon leikkivälineitä. Koulurakennuksia on kaksi. Luokkahuoneiden lisäksi koulussa on tilat läksyjen tekemiselle, keittiö, opetusuima-allas, ATK-tila, voimistelusali, koulupihalla tila koripalloiluun. Kun Suomessa valtio/ kunta rahoittaa koulut, Saksassa sen tekee osavaltio ja kunta (83% osavaltiolta, 16,8 % kuunilta ja 0,2 % liittovaltiolta). Bochumissa rahoitettavia kouluja on 113, joten yhdelle koululle ei jää paljon rahaa. Kaupunki antaa korvausta materiaaleihin, sekä 6000 kirjojen ja papereiden hankintaan sekä lämmitykseen. Myös oppilailla on sanottavansa koulubudjettiin. Lisäksi rahoitusta tulee koulun tukiyhdistykseltä (Verein für Förderer der Schiller-Schule zu Bochum e.v), jonka jäseninä on vanhempia, opettajia, entisiä oppilaita. Tähän mennessä koulun hyväksi on käytetty heidän keräämänsä Suomessa kukin oppilas tuo tietyn summan kouluun, josta rahoitetaan koulun menot, myös hankinnat. Laanilan koulu saa n. 1,7 milj. Oppilaskunnan keräämillä varoilla hankitaan mm. vastauspapereita kokeisiin. Koulussa on pieni stipendirahasto, josta jaetaan keväällä stipendejä sekä opinnoissa että muuten kunnostuneille oppilaille. Jos rehtorit saisivat itse päättää jotain uudistusta koulunsa puitteisiin, uudistaisi Schiller-Schulen rehtori eurolla luokkahuoneita, valaistusta, akustiikkaa ja loisi paikkoja uusille luokkahuoneille, rakentaisi opettajille omat luokkahuoneet. Laanilan koulussa haluttaisiin myös lisää tilaa, esim. lukutiloja oppilaille. Ja jos rahaa tulisi miljoonan verran, rakennettaisiin Laanilaan toinen urheilusali, muutettaisiin arkkitehtuuria, luotaisiin muunneltavia luokkatiloja. Kouluvuoden rakenne lukiossa Suoritetun tutkimuksen mukaan päästiin siihen tulokseen, että Suomen ja Saksan kouluvuosien rakenteissa on suuri ero. Lomat jakaantuvat Bochumissa ja Oulussa seuraavasti kesäloma: Bochum:6,5 viikkoa, Oulu 10; syysloma Bochum 2 viikkoa, Oulu 1; joululoma Bochum 2 viikkoa, Oulu samoin 2; talviloma Bochum -, Oulu 1 viikko; pääsisäisloma Bochum 2 viikkoa, Oulu 2 päivää. Suomessa kunnat voivat päättää syysloman ja talviloman pituudesta, kouluvuodessa tulee tosin olla kaikkialla yhtä monta päivää. Yhteenlaskien bochumilaisilla

8 koululaisilla näyttää olevan vähemmän lomapäiviä - 12,5 viikkoa - kuin suomalaisilla lähes 14,5 viikkoa. Kouluvuoden pituus on Bochumissa n. 220 päivää, Oulussa 190 päivää. Suomen kouluvuosi on siis lyhyempi kuin Saksan. Suomessa kunnat voivat hieman siirtää lomapäiviä, mutta niitä täytyy olla se 190. Suomessa kouluvuosi on jaettu 5 jaksoon, toisin kuin saksalainen, joka koostuu kahdesta puolivuosijaksosta. Jokainen jakso Suomessa käsittää 5 opetusviikkoa, joita seuraa koeviikko, jonka aikana on kokeet jakson aikana opiskelluista aineista. Myös yläaste työskentelee osaksi periodeittain. Bochumissa kouluvuosi on jaettu neljään jaksoon. Ensimmäisenä puolivuotisjaksona 11.luokalla on kaksi koetta niin matematiikassa kuin kielissä ja 1 koe jokaisessa valitussa kirjallisessa aineessa. Toisena puolivuotiskautena kirjoitetaan 2 koetta kirjallisissa aineissa. Eroa on myös opiskeltavien aineiden määrässä: Suomessa opiskellaan yhdessä jaksossa 5-8 ainetta, Saksassa Kyselyn mukaan ovat Schiller-Gymnasumin oppilaat tyytyväisiä kouluvuoden rakenteeseensa, mutta niin ovat laanilalaisetkin omaansa. Opiskeltavista aineista ja lukujärjestyksestä lukiossa Suomalaisessa lukiossa täytyy suorittaa lakimääräinen kurssimäärä, 75 kurssia, voidakseen suorittaa ylioppilastutkinnon. Pakollisia näistä on 47 tai 51 riippuen siitä, onko matematiikka pakollisena aineena. Muut kurssit voi valita itse suuresta kurssivalikoimasta. Valittavien kurssien ja aineiden määrä on suuri, kuten kurssitaulukosta käy ilmi. Jokainen oppilas tekee siis oman suunnitelmansa lukiovuosiksi. Käytännössä kurssien valinta tapahtuu internetin kautta, ja siinä täytyy joskus olla nopea, sillä kurssi voi täyttyä nopeasti ja sitten joutuu valitsemaan jotain muuta.

9 Yleensä oppilaat pystyvät valitsemaan haluamansa aineet, mutta jos on esim. valinnut paljon matematiikkaa ja luonnontieteitä, ei aikaa jää valinnaisille kielille. Urheilutunteja voisi monen mielestä olla myös lisää, myös taideaineita olisi moni halukas valitsemaan lisää. Peruskoulussa kaikilla on melkein samat opiskeltavat aineet. Muuttuvia tekijöitä ovat kielet, yleensä kaikilla on A1 kielenä englanti. Muita yhteisiä aineita ovat: äidinkieli, matematiikka, ruotsi (7.lk alkaen), terveystieto, biologia, maantiede, historia, kemia, fysiikka, yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto, liikunta, kuvaamataito, musiikki, kotitalous, käsityöt, tekniset työt. 8. luokalla tulee mukaan valinnaisaineita: 3. kieli (saksa tai ranska), kotitalous, käsityö, metalli- ja puutyöt, kielten lisäkursseja, musiikki, kuvaamataito. Periaatteessa samoja aineita kuin Schiller-Schulessakin, siellä on tosin kielitarjonta suurempi: latina, espanja, myös kasvatusoppia on mahdollisuus opiskella. Schiller-Schulessa luokkalaiset saavat valita suuren osan kurssien järjestyksestä itse. Tietty määrä pakollisia suorituskursseja on valittava (2) samoin tietty määrä peruskursseja (8-10). Pakollisia aineita kaikille ovat äidinkieli, matematiikka, vieras kieli, luonnontieteet ja urheilu. Nuoremmille on valmis lukujärjestys. Se vastaa oikeastaan suomalasien peruskoulun yläasteen/ lukion mallia, joissa on niin vapaavalintaisia kuin pakollisia aineita/ kursseja. Tunneilla vietetty aika viikkoa kohti (yläaste, 8.lk) Suomen yläasteella oppilas viettää yleensä minuuttista oppituntia viikossa eli hänellä on 22h 30min opetusta /viikko. Bochumissa oppilaalla on yleensä 33 (8.luokan yleisin tuntimäärä) tuntia viikossa ja oppitunnin kesto on sama kuin Suomessakin, 45 min. Eli bochumilainen 8-luokkalainen saa 24h 45min opetusta viikoittain. Yli kaksi tuntia enemmän kuin suomalainen 8-luokkalainen. Lukuvuotta kohden bochumilainen 8-luokan oppilas viettää 1030 tuntia oppitunneilla, suomalainen pääsee huomattavasti vähemmällä, oppitunteja kertyy ajassa vain 855. Oppiaineittain jako tapahtuu seuraavasti: kielet 36 % Bochum - 33%Oulu; reaaliaineet 12 % Bochum - 17 % Oulu; matemaattisluonnontieteelliset aineet 30 % Bochum - 27 % Oulu; urheilu, musiikki etc. 12 % Bochum - 23 % Oulu; valinnaisia kursseja 9 % Bochum.

10 Oppilashuolto ( Oppilaan ohjaus ja tukiopetus) Laanilan lukiossa oppilaita ovat ohjaamassa opinto-ohjaaja ainevalintoja, opiskelua ja ammatinvalintaa koskevissa asioissa ja erityisopettaja tarvittaessa tukemassa muissa ongelmissa. Tukiopetusta saa aineen opettajalta tarvittaessa. Yläkoulun puollella toimivat samoin opinto-ohjaajat samoin periaattein, lisäksi apuna on erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluavustaja, jotka ohjaavat oppimisvaikeuksissa. Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat myös oppilaiden käytettävissä. Tukioppilastoimintaa on niin lukiossa kuin yläkoulussakin. Oppilaiden mielestä ohjausta on hyvin saatavilla, tosin n. 15 % oppilaista haluaisi lisäohjausta oppiaineessa, oppiaineen valinnassa tai oppimistekniikassa, vaikka viime mainitusta järjestetään vuosittain kurssi oppilaille. Koulussamme on myös terveydenhoitaja neljänä päivänä viikossa ja koululääkäri kerran viikossa. Yläasteiden oppilaille tehdään terveystarkastus. Tukiopetusta ja läksyapua annetaan Schiller-Schulessa 5. ja 6. vuosiluokalle. Aivan samoin kuin Suomessa. Oppilas voi valita myös erikoistunteja, kuten opiskelutekniikan kurssin, senkin 5.llä luokalla. Oppimissaaret, Lerninseln, on Schiller-Schulessa tukiopetuksen muoto, jossa joko koulun vanhemmat oppilaat tai yliopisto-opiskelijat opettavat nuorempiaan koulun jälkeen. Opetusta annetaan mm. kielissä ja matematiikassa, mutta voi löytää sellaisenkin ryhmän kuin kuinka vastata tunnilla. Tällaisten ryhmien koko on n. 6-8 oppilasta ja vuosittain näihin opetusryhmiin osallistuu n. 100 oppilasta. Yksi Lerninsel kestää 6 viikkoa ja vuosittain järjestetään oppimissaareketta. Oppilaat saavat

11 opetuksestaan pienen korvauksen, opiskelijat eivät. Oppimisen ohella tulee otetuksi sosiaalinen kompetenssi ja lahjakkaan edistäminen. Myös Mathias- Claudius koulussa on ohjelma oppilaat auttavat oppilaita, jossa oppilaat tukevat toisiaan erimoppiaineissa. Oppilaat saavat tästä tukitoiminnasta myös todistuksen, josta voi olla apua työpaikan haussa. Lahjakkaiden huomioiminen ei tule esiin kovin paljon suomalaisessa koulussa. Ryhmän sisällä voidaan tietysti eriyttää, antaa lisä- / vaikeampia tehtäviä edistyneemmille. Miten se onnistuu luokkatyöskentelyssä, on eri asia. Lukiossa lahjakkaimmilla on tietysti mahdollisuus suorittaa lukio joko lyhyemmässä ajassa tai hankkia itselleen suurempi kurssimäärä itsenäisin suorituksin. Schiller-Schulessa ranskan ja latinan voi suorittaa yhtäaikaisesti, 10. vuosiluokan voi hypätä yli, 10-luokkalainen voi käydä seuraavan vuosikerran tunneilla, 13-luokkalaisilla on mahdollisuus suorittaa yliopiston kursseja. Näin on voinut tehdä luonnontieteellisissä aineissa Laanilan lukiossakin. Tässä tulee esiin esiin saksalainen hyvän koulun periaate: menestystä edistävä ilmapiiri. Mathias-Claudius-Schulessa on säännöllistä puhe tai sairausterapiaa sitä tarvitseville lapsille, jotka voivat viettää koulussa jopa kolme lisävuotta ja oppia tarpeellisia valmiuksia elämää varten, kuten keittotaitoa. Vammaisia oppilaita opetetaan omissa ryhmissään ja he seuraavat helpotettua opetussuunnitelmaa. Arviointia ei ole. Opettajat huolehtivat siitä, ettei vammaisia oppilaita kiusata koulussa. Laanilan lukiossa on muutamien vuosien ajan ollut kuulovammaisia oppilaita, yksi vuosiluokkaa kohden. Heitä varten on oppitunneilla kaksi viittomakielen tulkkia, joiden palkkauksen suorittaa oppilaan kotikunta. Natorp Grundschulen periaate on edistää hyvien oppilaiden oppimista. Opetus eriytetään lapsen tason mukaan. Periaatteena on sytyttää oppimisen ilo jokaisessa lapsessa. Koulu tarjoaa myös apuopetusta, jolloin osa luokasta työskentelee koulussa toisten ollessa kotona. Ehkä oppilashuoltoon voisi laskea myös. saksalaisille kouluille tyypillisen ns. kiistanselvityksen. Kiistanselvittäjiä ovat oppilaat, jotka selvittelevät ongelmia joko oppilaiden tai oppilaiden ja opettajien välillä. Niitä ei ole Laanilan koulussa, mutta ehkä luokkien tulioppilaat voivat hoitaa samoja asioita. Siihen, miten oppilaat pärjäävät koulussa, kuuluu myös sijaisten hankinta. Mikäli Laanilan koulussa joku opettaja on enemmän kuin päivän poissa, hankitaan hänelle sijainen. Schiller-Schulessa hoitavat toiset opettajat sairastuneen tehtävät tai tunnit jäävät pois. Suomalaiseen oppilashuoltoon kuuluvat ilman muuta kouluateriat, jotka nautitaan koulun ruokalassa. Laanilan oppilaat pitävät kouluateriaa tärkeänä ja useimmille ruoka maistuu hyvin. Schiller-Schulessa on oppilaiden vanhempien ylläpitämä kanttiini, jossa oppilaat voivat syödä pientä maksua vastaan. Tarvikkeet

12 kanttiiniin ostetaan aamulla ja ruoka valmistetaan 1. tunnilla. Hinnat ovat edulliset, (1-2 annos, kahvi yms. < 1 ) tarkoitus ei ole saada voittoa. Päivä kanttiinissa kestää klo asti. Perjantaisin kanttiini on kiinni. Mathias-Claudius-Schulessa on myös järjestetty kouluruokailu, Natorp-Schulessa oppilaat söivät luokassa omia eväitään. Kotitehtävät Niin kuin Laanilan koulussa kotitehtävien määrä riippuu opettajasta ja oppiaineesta. Kielissä nuorilla oppilailla oli Bochumissa paljon kirjoitus läksyjä (kuten myös Suomen peruskoulun alakoulussa). 5-6 luokkalaisille on iltapäivisin ohjattua kotitehtävien valvontaa. Alakoulun 1- luokkalaisilla on jo kotiläksyjä, mikä ei ole niin tavanomaista Suomessa. Saksalaisessa lukiossa läksyjä näyttää olevan paljon, enemmän kuin Suomessa. Laanilan lukion oppilaat käyttävät suhteellisen vähän päivittäin aikaa läksyjen tekoon, lähes ⅔ korkeintaan 1 h päivässä. Lukion 2.luokalla läksyjen tekoon menee tosin enemmän aikaa. Ehkä kurssimuotoisuus eli se, että kokeet pidetään jaksoittain, aiheuttaa sen, että paneudutaan vasta koelukuun. Vapaa-ajan tarjonta - kerhot ja kilpailut Koulun jälkeen Schiller-Schule tarjoaa lukuisia kerhoja: Computer& co, tietokonekurssi 6.ja 7. luokkalaisille, Jazz & Modern Dance, Yleisurheilu, Oikeustieto, Politiikka, Tukioppilastoiminta, Koulukuoro, Laborointikurssi, Suomen kieli, DELF ranska ja espanja (diplomi kielitaidosta), kielisoitinten opetus.

13 Myös Natorp Grundschulessa ja Mathias-Claudius-Schulessa on oppilaille paljon iltapäivätoimintaa, kerhoja. Edellisessä mm. jalkapallokerho tytöille, teatteri, musiikki ja turkin kielen kurssi. Natorp Grundschulessa kerhot kuuluvat kokopäiväkoulu-ohjelmaan. Laanilan koulussa on ollut mm. valokuvauskerhoja, palloilukerhoja, mutta viime vuosina koulu ei ole tarjonnut niitä, ei myöskään oppilailla ole ollut kiinnostusta. Suomalaiset koululaiset löytävät nykyisin paljon harrastuksia koulun ulkopuolella. Kyselyn mukaan kuitenkin n.30 % oppilaista olisi kiinnostunut jostain kerhosta, lähinnä urheilusta. Schiller-Schulen oppilaita kannustetaan osallistumaan paljon myös eri kilpailuihin. Koulussa järjestetään esim. matematiikkapähkinöitä kuukausittain, koulu osallistuu myös kansallisiin kilpailuihin kuten Matematiikka olympialaisiin. Suoritus ja kilpailu ovat myös mukana määrittelyssä hyvä koulu. Laanilan koulussa oppilaat eivät ole niin suoritussuuntautuneita. Pieniä kilpailuja järjestetään toki luokissa, mutta ne otetaan ehkä enemmän leikin kannalta. Oppilaat osallistuvat toki paljon koulujen välisiin urheilukilpailuihin, joissa on menestytty hyvin jopa kansallisella tasolla. Pöytätenniskilpailut järjestetään myös vuosittain. Laanilan lukion ja Kastellin lukion välinen soutukilpailu järjestetään vuosittain lukuvuoden toiseksi viimeisenä päivänä, sään salliessa, Oxfordin ja Cambrigden malliin Vanhempien osallistuminen ja oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet Schiller-Schulessa koko koulun vanhempainilta järjestetään kaksi kertaa vuodessa, pieniä vanhempainiltoja useammin. Laanilan lukiossa järjestetään vuosittain yksi vanhempainilta / vuosiluokka, jolloin kerrotaan opiskelusta ja kouluvuoden tapahtumista. Tällöin vanhemmat voivat myös tehdä ehdotuksiaan koskien koulun käytäntöjä. Tosin kaikki vanhemmat eivät osallistu näihin iltoihin. Samoin yläkoulussa järjestetään vanhempainillat, lisäksi ryhmänohjaaja tapaa kaikki luokkansa oppilaiden vanhemmat sekä oppilaansa ainakin kerran lukuvuodessa. Lisäksi vanhempiin pidetään yhteyttä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Vanhemmat tuntevat kaikki lastensa ongelmat koulussa, mikä ei tietenkään miellytä lapsia. Mutta yläasteen puolella vanhemmilla on vastuu lastensa opiskelusta. Kysely yläasteen ryhmänohjaajien keskuudessa osoittaa, että enempää vanhempien osallistumista ei pidetä tarpeellisena. Laanilan lukiossa, kuten Suomessa yleensä, ajatellaan, että lukio on jo nuoren itsenäistymisen aikaa, ja vanhempiin otetaan kontaktia vain tarvittaessa. Ainakaan oppilaiden mielestä vanhempien ei tule osallistua

14 yhtään enempää koulutyöhön. Vanhemmat allekirjoittavat alaikäisten lastensa poissaolot ja kurssitodistukset. lastensa opiskelusta vanhempia ei panna vastuuseen. Saksassa yleensä odotetaan vanhempien osallistuvan koulun toimintaan aktiivisemmin kuin Suomessa. Sehän kuuluu myös hyvän koulun määritelmään. Tosin myös Schiller-Schulessa vanhempien aktiivisuus on vilkkaampaa nuorempien oppilaiden ollessa kyseessä, vanhemmat oppilaat saavat jo itsenäistyä. Vanhemmat toimivat koulun johtokunnissa, ovat vapaaehtoistyössä mukana (luokan omat illat, retket, koulun juhlat, kanttiini). Schiller-Schulessa vanhemmat hoitavat koulun kanttiinia. Vuoro kullekin osallistuvalle vanhemmalle tulee n. kerran kuussa. Osallistuvien kesken vallitsee hyvä ilmapiiri. Yksityisessä Mathias-Claudius-Schulessa järjestetään myös infoiltoja vanhemmille, joihin kutsut lähetetään sähköpostitse. Lisäksi järjestetään kokouksia, joissa sovitetaan, ketkä avustavat koulussa (n. 40 vanhempaa). Kullakin on vuoro noin kerran kuussa. Iltapäiväkerhot ovat pääosin vanhempien vastuulla. Koulun ruokalassa ovat myös pääosin vanhemmat töissä. Vanhemmat avustavat myös kirjastossa klo 9-12 päivittäin, pitävät kerhotoimintaa kykyjensä mukaan ja keräävät rahaa saadakseen välituntitoimintaan varusteita. Myös kouluruokalaa haluttaisiin kohentaa. Vanhempien läsnäolon myötä koulussa vanhemmat ja lapset tutustuvat toisiinsa paremmin. Schiller-Schulessa oppilaiden edustajat osallistuvat niin aine-kuin koulukohtaisiin kokouksiin. Oppilaiden edustaja tapaa myös viikoittain koulun rehtorin. Oppilaat järjestävät myös erilaisia tapahtumia koulussa. Samoin myös Mathias-Claudius-koulussa, jossa valitaan luokan luottamusoppilaista (2/ luokka) koulun kolme oppilasedustajaa, jotka voivat olla läsnä opettajainkokouksissa, joissa heillä on yksi ääni. Heidän kauttaan menevät oppilaiden mielipiteet kokouksiin. Koska luottamusoppilaat esittäytyvät kaikille lukuvuoden alussa, tuntevat kaikki heidät. Kerran puolessa vuodessa järjestetään kokous, jossa ovat edustettuna vanhemmat, opettajat ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet. Luottamusoppilaan puoleen voi kääntyä aina myös oppilas, jolla on vaikeuksia, esim. kiusattu koulussa. On toivottavaa, että vaikeuksien ilmetessä oppilas kääntyisi heti luottamusoppilaan puoleen, jotta ongelmat voitaisiin ratkaista välittömästi. Luottamusoppilaat kokoontuvat kerran viikossa ja he pitävät kokouksestaan pöytäkirjaa. Kokoukset järjestetään omassa ryhmähuoneessa. Koska koululla ei ole suuria ongelmia, ei oppilasedustajilla ole paljoakaan töitä. Työ miellyttää ja siihen voi paneutua omien voimavarojensa mukaan. Samoin toimivat myös Laanilan lukion ja yläkoulun oppilaskunnat. Oppilaiden edustajat voivat osallistua opettajainkokouksiin, joissa voivat tuoda oppilaskunnan ehdotuksia ja asioita esille eli heillä oikeus tulla kuulluiksi. Opettajakunta ottaa mielellään hyviä ehdotuksia vastaan ja koulussa on myös saatu koulukohtaisia uudistuksia aikaan oppilaskunnan aloitteesta. Oppilaskunnat järjestävät myös teemapäiviä, retkiä ka avustavat juhlien järjestelyssä koulussa. Yläasteen oppilaskunta auttaa myös kerran pari kuussa laatimaan koulun ruokalistaa. Oppilaskunnan aktiivisuus tai passiivisuus leimaa koko koulun toimintaa. Luokkakoot ja opetusmenetelmät Luokkien oppilasmäärät olivat niin ala- ja yläasteella verrannollisia meidän koulujemme kanssa. Lukiossa oppilasryhmät saattavat Bochumissa olla pienempiä kuin meillä, yhtään oppilaan luokkaa ei ollut. Ala-asteen opetus vaikutti samalta kuin Suomessa, visuaalisia menetelmiä käytettiin paljon, opetus vuorovaikutteista ja oppilaat innolla mukana.

15 Lyhyellä observointiajalla ei välttämättä saa selvää, mitä opetusmetodeja käytetään. Alemmilla luokilla oppilailla oli paljon kirjoitusläksyjä, opittavat tekstit vieraassa kielessä vaikuttivat aika pitkiltä. Koska oppitunnin pituus on vain 45 minuuttia, sinä aikana ehdittiin käydä muutama kotitehtävä läpi, ei paljon muuta. Oppilaat toimivat myös itse läksynkuulustelijoina. Äidinkielessä eräs luokka oli tehnyt haastattelun kaupungilla, jonka perusteella he tutkivat saksan kielen passiivin käyttöä. Tulokset kirjoitettiin tietokoneluokassa. Yleensä eteneminen tuntui hitaalta. johtuiko sitten siitä, että Laanilan lukion 75 minuutin mittaisessa opetustuokiossa ehtii ja täytyy ehtiä paljon enemmän, ja kurssin aika on myös rajallinen. Lukiossa Schiller-Schulessa menetelmät vaihtelivat paljon aineittain, myös saman aineen opettajien välillä suuria eroja mm. havainnollistamismateriaaleissa. Reaaliaineissa pääasiallisesti opettajajohtoista keskustelua, matematiikassa opettaja saattoi ottaa oppilaan taululle tekemään tai arvailemaan ratkaisua eikä esitä sitä suoraan itse. Piirtoheitintä ei käytetä, koska niitä ei juuri ole, liitutaulu on kunniassa. Oppilaat tekevät myös ryhmätöitä. Kysymyksiä esitettiin oppilaiden taholta yllättävän vähän. Paljon kirjoitetaan käsin, joskin joitakin oppilaiden tietokoneita oli havaittavissa. Koulun tietokoneillehan oppilaat eivät pääse ilman valvontaa.

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

aikuisten perusasteen

aikuisten perusasteen Oulun aikuislukion aikuisten perusasteen ja lukio-opinnot vankilaopetuksessa apulaisrehtori Päivikki Halla-aho 8.5.2012 Aikuislukion vankilaopetuksesta Koulu käynnistyi Oulun vankilassa v.1978 Videovälitteistä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Tervetuloa Elimäen lukioon!

Tervetuloa Elimäen lukioon! Tervetuloa Elimäen lukioon! www.edukouvola/elimaenlukio Lukioon vai ammatilliseen koulutukseen? Lukio ei valmista ammattiin, mutta antaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet. Ammattiopistojen yo-linjat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 16.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2014 Samaa mieltä Lpr 2014 Samaa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Oppimisympäristö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Oppimisympäristö Oppimisympäristö Koulutusjärjestelmä ISCEDkoulutusluokitus Opetushallinnon koulutusluokitus 6 Tohtorin tutkinnot - lisensiaatin tutkinnot 8 5 4 3 2 ja 1 1-9 1 1-3 1-3 4-5 Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat

Lisätiedot

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2017-18 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1260 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut noin

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 5.5.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2015 Samaa mieltä Lpr 2015 Samaa mieltä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 29.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2016 Samaa mieltä Lpr 2016 Samaa mieltä

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Vuosiluokkien

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2015 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2015 - Lappeenranta 2015, 2014 ja 2013 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luokat ovat

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ LASTEN KOULUTUS on olemassa yksityisiä päiväkoteja, mutta enemmistö

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12)

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) 20.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2016 YLÄKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2016 - Lappeenranta 2016, 2015 ja 2014 KOULUN OLOSUHTEET 1 1 (12) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luokat ovat riittävän

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot