Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA"

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto ,8 tuhatta euroa (6 598,2) Liikevaihdon kasvu 57,3 %, orgaaninen kasvu 12,4 % Käyttökate 80,7 tuhatta euroa (-973,8) Liiketulos -151,2 tuhatta euroa (-1 165,8) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -151,2 tuhatta euroa (-465,8) Tulos per osake 0,00 (-0,02 ) Tammi-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto ,8 tuhatta euroa (13 155,2) Liikevaihdon kasvu 48,0 %, orgaaninen kasvu 6,7 % Käyttökate -29,8 tuhatta euroa (-1 454,5) Liiketulos -498,7 tuhatta euroa (-1 837,7) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -488,7 tuhatta euroa (-1 037,7) Tulos per osake 0,00 (-0,02 ) Liiketoiminnan rahavirta -438,9 tuhatta euroa (-1 755,5 tuhatta euroa) Omavaraisuusaste 29,4 % (46,2 %) ja nettovelkaantumisaste 80,1 % (43,6 %) NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Turvatiimi tarkentaa tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä annettua koko tilikautta koskevaa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan. Turvatiimin liikevaihdon ennakoidaan yltävän noin 39,0 miljoonan euroon vuonna Yhtiö ennustaa, että kannattavuuskehitys jatkuu edelleen hyvänä loppuvuoden aikana. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan positiivinen. Turvatiimin aiemmin antamassa ennusteessa liikevaihdon ennakoitiin yltävän noin 37,5 miljoonan euroon vuonna 2011 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi parempi kuin edellisvuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1-12/ tuhatta euroa). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Pekka Lindeman: Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos kehittyivät vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu oli 48 % ja liiketulos oli 53 % parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavan tarkastelujakson liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Yhtiön kassavirta parantui merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lisäksi erityisen myönteistä katsauskaudella oli vahva orgaaninen 6,7 %:n liikevaihdon kasvu (liikevaihdon kasvu vertailukau-

2 della 1-6/2010: -4,6 %). Huhti-kesäkuussa liikevaihdon orgaaninen kasvu ylsi 12,4 %:iin. Olemme onnistuneet yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman toteuttamisessa suunnitelmien mukaisesti ja uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Uudistetulla ja aikaisempaa kilpailukykyisemmällä organisaatiorakenteella olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme turvallisuustarpeisiin. Jatkamme toiminnan kehittämistä kohdentamalla panostusta uusiin palvelutuotteisiin, myyntiin ja palveluverkoston kehittämiseen. KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Perinteisten vartiointipalveluiden kysynnässä ei vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ole tapahtunut merkittävää piristymistä yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen, minkä vuoksi aggressiivisen hintakilpailun ennustetaan jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla. Turvallisuuspalvelualan työntekijöitä koskeva uusi kaksivuotinen työehtosopimus astui voimaan ja se on nostanut työvoimakustannuksia noin 2,8 %. Lisäksi polttoainehintojen jatkuva nousu on lisännyt liikkuvien palveluyksiköiden kustannuksia huomattavasti. Yhtiö uskoo ympärivuorokautisesti toimivaan asiakaspalvelukeskukseen ja turvatekniikkaan perustuvien palveluratkaisujen kysynnän kasvavan kuluvana vuonna suhteellisesti enemmän kuin perinteisen vartiointipalvelun. Arviomme mukaan kansainvälisen talouden heikentyvät näkymät voivat aiheuttaa epävarmuutta asiakkaidemme palveluhankintapäätöksissä ja lisätä kysyntää entistä kustannustehokkaammille palveluille. Turvallisuuspalvelutoimialan kysyntä ei kuitenkaan tyypillisesti reagoi välittömästi asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin, vaan kysyntämuutokset seuraavat jälkisyklisesti mahdollisia asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia. KONSERNIN AVAINLUVUT Muutos EUR 4-6/ /2010 % 1-6/ /2010 Muutos % Liikevaihto , ,2 57, , ,2 48,0 Käyttökate 80,7-973,8 108,3-29, ,5 98,0 Liiketulos -151, ,8 87,0-498, ,7 72,9 Tulos ennen veroja -248, ,5 79,9-678, ,7 65,2 Katsauskauden tulos -233, ,1 81,1-654, ,9 66,4 Tulos/osake laimentamaton 0,00-0,02 0,00-0,02 Tulos/osake laimennettu 0,00-0,02 0,00-0,02 Omavaraisuusaste, % 29,4 % 46,2 % Nettovelkaantumisaste, % 80,1 % 43,6 % OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi ja ICTS Europe Security Consultants Ltd sopivat strategisesta yhteistyöstä turvapalveluiden tuottamisessa American Airlinesin lennoille Helsingistä Chicagoon. Uusi sesonkiluonteinen suora lentoyhteys avattiin Allekirjoitettu yhteistyösopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Yhteistyösopimus on Suomessa ainutlaatuinen ja uusi päänavaus Turvatiimille. Yhteistyö 22 maassa toimivan ICTS:n kanssa avaa myös paljon mahdollisuuksia

3 uusille hankkeille ilmailuliikenteen turvallisuuden parissa sekä vahvistaa Turvatiimin asemaa johtavana turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erikoistuneena yrityksenä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Turvatiimi Oyj:n hallitus on Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavaksi muodostuneen ,08 euron suuruisen lisäkauppahinnan suorittamiseksi päättänyt tarjota Otso Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä välisenä aikana korotettuna noin 6,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Otso Palvelut Oy:n osakkeista nyt maksettavan kolmannen maksuerän suuruus on kauppakirjan ehtojen mukaisesti määräytynyt Otso Palvelut Oy -konsernin hankinnan kautta saatujen liiketoimintojen kauden liikevaihdon ja kannattavuuden sekä kauppahinnasta vähentämättä olleiden Otso Palvelut Oy konsernin hankintahetken nettovelkojen määrän perusteella. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli ,8 tuhatta euroa (13 155,2). Suurin osa liikevaihdon muutoksesta on peräisin toteutuneesta Otso Palvelut konsernin hankinnasta. Asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen Helsinki-Vantaa lentoasemalla kasvattivat orgaanisesti yhtiön katsauskauden liikevaihtoa 6,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -498,7 tuhatta euroa (-1 837,7) ja katsauskauden tulos -654,1 tuhatta euroa(-1 946,9). Katsauskauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -488,7 tuhatta euroa (-1 037,7) ja vastaavasti katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä -644,1 tuhatta euroa (-1 146,9). Katsauskauden liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liiketulokseen on -10 tuhatta euroa. Vuoden 2010 vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia järjestelykuluja 800 tuhatta euroa. Liiketulos sisältää noin 160 tuhannen euron kertaluonteisen kulun vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, jotka toteutuivat tilinpäätöksessä arvioitua suurempina. Katsauskauden liiketulokseen vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu 150 tuhannen euron kertaluonteinen oikaisu Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeen määrän tarkistuksesta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli ,8 tuhatta euroa (6 598,2). Suurin osa liikevaihdon muutoksesta on peräisin toteutuneesta Otso Palvelut konsernin hankinnasta. Kvartaalin liikevaihto kasvoi orgaanisesti 12,4 %:lla verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan kvartaaliin. Vahvan liikevaihdon kehityksen takana olivat erityisesti asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen toisen kvartaalin aikana Helsinki-Vantaa lentokentällä.

4 Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi huhti-kesäkuussa yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Erittäin vahvan liikevaihdon ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta pystyimme suunnitellusti nostamaan käyttökatteemme positiiviseksi vuosineljänneksen aikana. Turvatiimi konsernin käyttökate toisella kvartaalilla oli 80,7 tuhatta euroa (-973,8, ilman kertaluonteisia eriä -273,8). Turvatiimi-konsernin liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -151,2 tuhatta euroa (-1 165,8, ilman kertaluonteisia eriä -465,8) ja vuosineljänneksen tulos -233,8 tuhatta euroa(-1 234,1, ilman kertaluonteisia eriä -534,1). RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -438,9 tuhatta euroa (-1 755,0 tuhatta euroa). Koko katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä -478,7 tuhatta euroa (-12,5 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus oli 10,7 tuhatta euroa (1 865,7 tuhatta euroa). Katsauskauden nettorahavirtaan vaikutti negatiivisesti käyttöpääoman kasvaminen 299,9 tuhannella eurolla. Käyttöpääoman muutos johtui pääosin liikevaihdon kasvun aiheuttamasta myyntisaamisten kasvusta. Rahoitustilanteen vahvistamiseksi yhtiö allekirjoitti sopimuksen 750 tuhannen euron pitkäaikaisesta rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Laina on takaisinmaksettava luotonantajalle viimeistään Turvatiimi voi halutessaan maksaa takaisin koko lainan tai osan siitä ennen sovittua eräpäivää. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. Konsernin likvidit varat olivat 160,4 tuhatta euroa (154,6 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä oli tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja tuhatta euroa (3 213 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja tuhatta euroa (638 tuhatta euroa). Katsauskaudella yhtiö lyhensi 100 tuhannella eurolla rahoituslainojaan. Yhtiön korollisiin pitkäaikaisiin rahoituslainoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot täyttyivät Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeesta, joka voidaan maksaa käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu diskontattuna korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin 959 tuhatta euroa ja korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 368 tuhatta euroa. Kauppahintavelka perustuu arvioon ehdollisen kauppahintavastikkeen määrästä. Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 7 294,9 tuhatta euroa (8 479,0 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 29,4 % (46,2 %) ja nettovelkaantumisaste 80,1 % (43,6 %). HENKILÖSTÖ Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli (809). Vuoden 2010 lopussa henkilöstön lukumäärä oli Henkilöstön lukumäärän kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan johtuu Otso Palvelut konsernin hankinnasta.

5 INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 100 tuhatta euroa. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala sekä uusina jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Ben Wrede ja Mia Åberg. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optiooikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaista yhtiökokousten kutsumenettelyä siten, että kokouskutsu voidaan jatkossa julkaista Yhtiön internet-kotisivuilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET Vuoden 2011 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli kappaletta. Katsauskauden aikana ei osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutoksia. Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa Yhtiökokoukset. Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on kpl Näiden optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi ja päättyy OSAKKEENOMISTAJAT Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 64,58 prosenttia. Yhtiö ei vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

6 YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisalla rahoituksella. Yhtiöllä on korollista vierasta pääomaa, joka on osittain suojattu rahoitusyhtiön kanssa tehdyllä koronvaihtosopimuksella. Suojaamattomaan osaan liittyy korkoriski. Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Testauslaskenta on herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen, jolla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä esitetään vuoden 2010 tilinpäätöksessä. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA EUR 4-6/ / / / /2010 LIIKEVAIHTO , , , , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot 22,4 4,9 44,1 12,4 59,4 Materiaalit ja palvelut ,3-577, , , ,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,7 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,8 Poistot ja arvonalentumiset -232,0-192,0-468,9-383,2-918,8 LIIKETULOS -151, ,8-498, , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut -97,2-69,6-180,0-111,9-285,7 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VE- ROJA -248, ,5-678, , ,6 Verot 14,6 1,4 24,7 2,8-18,3 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -233, ,1-654, , ,0

7 Tulos/osake laimentamaton, EUR 0,00-0,02 0,00-0,02-0,03 Tulos/osake laimennettu, EUR 0,00-0,02 0,00-0,02-0,03 TASE EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 659,7 576,7 812,0 Liikearvo , , ,0 Muut aineettomat hyödykkeet 2 523, , ,5 Sijoitukset 8,9 11,0 9,3 Saamiset 87,8 86,9 87,3 Yhteensä , , ,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 40,3 135,4 46,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 253, , ,6 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 160,4 154,6 639,1 Yhteensä 5 453, , ,3 VARAT YHTEENSÄ , , ,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma , , ,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , ,6 Kertyneet voittovarat , , ,3 Yhteensä 7 294, , ,9 Oma pääoma yhteensä 7 294, , ,9 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 380,9 31,7 410,8 Varaukset 0,0 16,8 0,0 Korolliset velat 4 347, , ,6 Korottomat velat 959,2 0,0 915,2 Yhteensä 5 687, , ,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat , , ,5 Varaukset 8,4 8,4 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 1 657,4 637, ,8 Yhteensä , , ,1 Velat yhteensä , , ,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,5

8 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , , , ,9 Katsauskauden tulos -654,1-654,1 Oma pääoma , , , , EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , , , ,8 Katsauskauden tulos , ,9 Osakeanti , ,1 Osakeanti , ,0 Oma pääoma , , , ,0 RAHAVIRTALASKELMA EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto -654, ,9 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 489,5 383,2 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -11,8 12,2 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 180,0 111,9 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -921,7-93,3 Vaihto-omaisuuden muutos 6,4-40,9 Osto- ja muiden velkojen muutos 661,7-47,9 Varausten muutos -46,3 0,0 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -145,5-135,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 5,4 2,3 Maksetut välittömät verot -2,6 0,0 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,2 Liiketoiminnan nettorahavirta -438, ,0 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -34,5-66,5 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 26,0 0

9 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -42,0-56,8 Investointien nettorahavirta -50,5-123,2 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 0,0 1500,1 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 450,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -627,9 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -111, ,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot 750, ,0 Rahoituksen nettorahavirta 10, ,7 Yhteensä -478,7-12,5 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 639,1 167,2 Rahavarat katsauskauden lopussa 160,4 154,6 Muutos -478,7-12,5 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 40 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina Vuonna 2011 tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2010 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2009 verotuspäätöksen mukaiset. TUNNUSLUVUT 1-6/ / /2010 Liikevaihto, 1000 EUR , , ,5 Käyttökate, 1000 EUR -29, , ,1 Liiketulos, 1000 EUR -498, , ,9 Tulos ennen veroja, 1000 EUR -678, , ,6 Tilikauden laaja tulos, 100 EUR -654, , ,0 Oma pääoma, 1000 EUR 7 294, , ,9 Käyttökate liikevaihdosta, % -0,2 % -11,1 % -9,5 % Liiketulos liikevaihdosta, % -2,6 % -14,0 % -12,3 % Omavaraisuusaste 29,4 % 46,2 % 32,2 % Nettovelkaantumisaste 80,1 % 43,6 % 66,1 % Oman pääoman tuotto, % -17,2 % -49,0 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,3 % -31,7 % -32,2 % Tulos/osake, EUR 0,00-0,02-0,03 Oma pääoma / osake, EUR 0,05 0,07 0,06 Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , , ,5 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden

10 2010 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla. EHDOLLISET VELAT EUR Annetut yrityskiinnitykset Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset Vakuudet yhteensä SITOUMUKSET EUR Vuokravastuut 900,8 770,0 662,9 Toimitilavuokravastuut 2 348, , ,2 Yhteensä 3 249, , ,1 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET EUR 1-6/ /2010 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,9 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 730, ,1 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,0 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,5 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -620, ,7 Lyhytaikaiset korolliset velat ,4 687,8 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET EUR 1-6/ /2010 Vaihto-omaisuus ,7 141,0 Vaihto-omaisuuden muutos -6,4-5,6 Vaihto-omaisuus ,3 135,4 VARAUSTEN MUUTOS EUR 1-6/ /2010 Varaukset yhteensä ,8 33,6 Varausten muutos -8,4-8,4 Varaukset yhteensä ,4 25,2

11 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET EUR 1-6/ /2010 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,6 Investoinnit 84,4 68,7 Poistot -282,9-199,9 Kirjanpitoarvo , ,4 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,1 607,8 Investoinnit 92,8 130,6 Vähennykset -38,9 0,0 Poistot -186,0-161,7 Arvonalentumiset -20,2 0,0 Kirjanpitoarvo ,8 576,7 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN EUR Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 LIIKEVAIHTO , , , , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 22,4 21,7 30,2 16,8 4,9 Materiaalit ja palvelut ,3-744, ,6-889,2-577,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,2 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,4 Poistot ja arvonalentumiset -232,0-236,9-268,8-266,8-192,0 LIIKETULOS -151,2-347, ,4-921, ,8 Rahoitustuotot ja -kulut -97,2-82,8-89,3-84,4-69,6 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -248,5-430, , , ,5 Verot 14,6 10,1-30,5 9,4 1,4 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -233,8-420, ,2-996, ,1 Tulos/osake laimentamaton, EUR 0,00 0,00-0,01-0,01-0,02 Tulos/osake laimennettu, EUR 0,00 0,00-0,01-0,01-0,02 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä Turvatiimi Oyj:n emoyhtiöstä Atine Group Oy:sta. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:

12 1 000 EUR Korko- ja rahoituskulut 0,0-25,0 Liiketapahtumat -31,4-190,7 Yhteensä -31,4-215,7 Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä. Rahoitustilanteen vahvistamiseksi yhtiö allekirjoitti sopimuksen 750 tuhannen euron pitkäaikaisesta rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Laina on takaisinmaksettava luotonantajalle viimeistään Turvatiimi voi halutessaan takaisinmaksaa koko lainan tai osan siitä ennen sovittua eräpäivää. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Turvatiimi Oyj julkistaa vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh mailto: Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh mailto:

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Tammi-kesäkuu lyhyesti:

Lisätiedot

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiabirjatyyyppi Selvitys 2(W I 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiakirjatyyyppi Selvitys Sivu

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2014 klo 14:00 LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Vuosi 2013 lyhyesti: - Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2007 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 3,75 miljoonaa euroa 31.3.2007 (0,0 milj.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 SISÄLTÖ 4 5 10 16 20 32 34 36 38 40 54 72 74 75 76 78 80 84 92 95 96 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallitus ja toimitusjohtaja

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot