RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 RIISTANHOITOPIIRIN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Säilytys: = ajan tasalla = voimassa oloajan = pysyvästi koa = kunnossa oloajan hm = harkinnan mukaan Säilytys 0 YLEISHALLINTO 01 Hallintoa koskev pöytäkirj Kokouskutsut ja esityslist 2 v 011 Piirin kokousten pöytäkirj liitteenä edustajaluettelo ym. 012 Hallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirj 013 Muut pöytäkirj ja muistiot vain itse laaditut, tiedoksi tulleet 2 v 02 Lausunnot, ohjeet, määräykset 021 Lähetetyt lausuntopyynnöt, aloitteet, esitykset itse laaditut 022 Annetut lausunnot itse laaditut Saapuneet lausunnot ja esitykset 2 v Saapuneet lausuntopyynnöt MMM:stä ja MKJ:stä saapuneet ohjeet ja esim. tulosohjaus määräykset MKJ:stä tiedoksi tulleet pöytäkirj ja muistiot 2 v Muu kirjeenvaihto 2 v vähäistä merkitystä omaav, esim. kutsut eri tilaisuuksiin Lait ja asetukset sekä niiden perustelut 03 Säännöt, sopimukset, kauppakirj 031 Kauppakirj esim. huoneiston kauppakirja Ohjesääntö Sopimukset esim. puhelinliittymät, leasingsopimukset Yhteistyösopimukset esim. SML, RKTL Takuutodistukset 04 Luettelot ja selosteet rhp:n itsensä laim tai ylläpitämät luettelot ja hakemistot Tietojärjestelmäseloste lupahallinta, RiistaWeb, kirjanpito, palkanlaskenta, ams:in liite Tietosuojaselosteet - Palvelussuhteessa olev toimihenkilöt - Luottamushenkilöt - Ansiomerkkien saaj - Koulutustoiminta - Luvanhakij - Yhteyshenkilöt RiistaWeb MKJ ylläpitää järjestelmää ja vastaa siihen syötettyjen tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä 041 Arkistointiohje 042 Arkistoluettelo 043 Asiakirjojen poistoluettelo vain kirjanpitoaineistosta 044 Arkistokaava 045 Arkistonmuodostussuunnitelma Kalustoluettelo Kirjaluettelo Ansiomerkit ja viirit 50 v rhp:n itse myöntämät Ansiomerkkiesitykset 2 v saapuneet ja lähetetyt Rhp:n metsästäjämäärät saapunut yhdistelmä Metsästäjärekisterin maksuntarkkailulist Muut luettelot

2 2 Säilytys 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 11 Henkilöstöluettelo aakkos jos ei sisälly toimintakertomukseen 12 Hallituksen jäsenet ja varajäsenet aakkos jos ei sisälly toimintakertomukseen Palkka- ja palkkiokortit 50 v /aakkos Tilinauh 2 v Muu palkkakirjanpidon aineisto 10 v palkkapahtumalist, tarkastuslist, menetelmäkuvaus Vuosi-ilmoitus ja kk-ilmoitus verovirastolle ja 6 v vakuutusyhtiölle Vakuutusyhdistelmät 2 v saapuneet, Tel, työttömyys, ryhmähenki Lisäeläke- ja etueläkevakuutussopimukset 50 v Työsopimus 10 v työsuhteen päättymisestä Työtodistus 10 v antopäivästä Vuosilomaluettelot Ylityöluettelot Palkkaa koskev kirjeet ja ohjeet 10 v Työehtosopimukset +10 v Lääkärintodistukset sairauslomista 2 v aakkos Tapurmailmoitukset ja vakuutusyhtiöltä 10 v aakkos saap. päätökset Työterveyshuollon sopimukset Henkilöstön koulutus 2 v 13 Työpaikkahakemukset, valittu henkilö - muut hakij 2 v aakkos Palkanlaskentajärjestelmä Oscar tms. 10 v Tiedot sähköisessä muodossa, tiedot poistetaan järjestelmästä 10 v. kuluttua. 2 TALOUSHALLINTO Päätös valtionavustuksen myöntämisestä 21 Talous- ja toimintasuunnitelma, jos ei ptk:n liitteenä suunnitteluasiakirja 22 Toimintakertomus jos ei ptk:n liitteenä 23 Tasekirja, tilintarkastuskertomus jos ei ptk:n liitteenä Kirjanpito- ja varainkäyttöohjeet 10 v voimassaoloajan päättymisestä Pääkirja, päiväkirja, tililuettelo, 10 v tilikauden päättymisestä menetelmäkuvaus Tositteet 6 v /nro tilikauden päättymisestä Projektitositteet (EU) 12 v /nro mikäli osittainkin EU:n rahoittama Vakuutukset muut paitsi henkilöstöön liittyvät Projektihakemus hakemus esim. MMM:lle Projektihakemus (EU) 12 v mikäli osittainkin EU:n rahoittama Päätös projektihakemukseen (EU) 12 v 24 Projektien loppuraportit Kirjanpitojärjestelmä Navision 6 v Tiedot sähköisessä muodossa, tiedot poistetaan järjestelmästä 6 vuoden kuluttua

3 3 Säilytys 3 METSÄSTYKSEN JA RIISTANHOIDON KOULUTUS JA NEUVONTA 31 Riistanhoito itse tuotettu meriaali 311 Riistanhoitosuunnitelm Lopputuote, ei työstömeriaalia 312 Riistarhaus- ja istutussuunnitelm 313 Elinympäristöparannukset 314 Riistapellot, kesannointi 315 Riistanhoidonkokeilut 32 Koulutus ja neuvonta Muu kuin rhy:ten ohjaukseen kuuluva Koulutusohjelm itse tuotettu meriaali, esim. hirvenmetsästyksen johtajien koulutus, karhunmetsästäjien koulutus, jäljestyskoulutus Osallistujaluettelot Messut, näyttelyt, tapahtum 2 v Muu koulutus- ja neuvonta-aineisto 2 v 4 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN OHJAUS JA VALVONTA 41 Metsästyksen valvonta Metsästyksen valvojien koulutus koulutusohjelm, Valvontasuunnitelm 2 v rhy/ rhy:ten lähettämät Valvontaraportit 2 v rhy/ rhy:ten lähettämät Tilastot metsästysrikoksista 2 v 42 Metsästäjätutkinto Tutkinnon vastaanottajien koulutus koulutusohjelm, Ohjeet tutkinnon järjestämisestä ja metsästäjärekisteristä 43 Ampumakoe Ampumakokeen vastaanottajien koulutus koulutusohjelm, Ohjeet ampumakokeen järjestämisestä 44 Taloushallinto Toiminnanohjaajien ja rahastonhoitajien koulutus koulutusohjelm, Talous- ja henkilöstöhallintoa koskev ohjeet Tiliselostukset ja tilintarkastuskertomukset rhy/ rhy:stä saapuneet Yhdistelmät tiliselostuksista 10 v Toimintakertomukset ja -suunnitelm rhy/ rhy:stä saapuneet Toimihenkilöilmoitukset rhy:stä saapuneet Vuosikokousten pöytäkirj rhy:stä saapuneet 45 Muu rhy:n ohjaus Lähetetyt ohjeet ja tiedotteet 10 v

4 4 Säilytys 5 LUPAHALLINTO Kantojen hoitoon, arviointiin, riistakantojen verotuksen suunnitteluun, metsästyksen tulokseen, vahinkojen torjuntaan liittyvä aineisto Lupahallintajärjestelmä Tiedot sähköisessä muodossa, MKJ ylläpitää järjestelmää, rhp vastaa siihen syötettyjen tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä 51 Metsästyksen rajoittaminen ja hoitosuunnitelm MMM:n määräykset metsästyksen esim. karhu, susi, ilves rajoittamisesta Rhy:ille lähetetyt lausuntopyynnöt 2 v metsästysajoista Saapuneet rhy:ten lausunnot metsästysajoista 2 v 511 Pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten yleensä pöytäkirjan liitteenä hoitosuunnitelm RKTL:n tiedotteet /laji Riistaeläinvahingot maalous, metsä, liikenne, petoeläin ym. Suurpetohavaintolomakkeet 2 v 512 Sidosryhmäpalaverien muistiot 52 Hirvieläimet Rhy:ten lausunnot pyyntilupahakemuksiin yleensä myös ptk:n tai hakemuksen liitteenä 521 Yhdistelmä anotuista ja myönnetyistä jos ei ptk:n liitteenä 522 Yhdistelmä kaadetuista Päätökset ja hakemusasiakirj /nro myös valituslautakunnalta tulleet Saalisilmoitukset /nro Tiliotteet pyyntilupamaksuista 2 v 523 Kannanarviointiaineisto 524 Verotus- ja hoitosuunnitelm itse tuotettu aineisto 525 Sarvitilastot ja muut tilastot itse tuotetut Muu aineisto hm kart, tilastot muilta rhp:ltä ym. 53 Suurpedot 531 Karhu Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista Hakemusasiakirj, päätökset, Kannanarviointiaineisto 532 Ilves Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista Hakemusasiakirj, päätökset, Kannanarviointiaineisto 533 Susi Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista Hakemusasiakirj, päätökset, Kannanarviointiaineisto järjestämien laskentojen

5 5 Säilytys 534 Ahma kts. soveltuvin osin susi 54 Saukko 541 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista 542 Kannanarviointiaineisto 55 Majava ja piisami 551 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista 552 Kannanarviointiaineisto 553 Yhdistelmät pojen ja pesien purkuluvista 56 Luv riistaeläinten metsästämiseksi vahinkojen estämiseksi 561 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista /nro Eläinlajeittain esim. rusakko, metsäjänis, sepelkyyhky 57 Rauhoittamtom linnut räkättirastas yms. 571 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista myös variskasettiluv /nro myös variskasettiluv 58 Muut riistaeläimet ja riistalinnut kts. soveltuvin osin majava, esim. pienpedot, vesilinnut, metsä- ja peltokanalinnut 581 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista Hakemusasiakirj, päätökset, /nro 582 Kannanarviointiaineisto ks. soveltuvin osin saukko 59 Muut lupapäätökset esim. koirakoe 591 Yhdistelmä myönnetyistä ja kaadetuista Päätökset ja hakemusasiakirj /nro 6 TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA 61 Tiedotteet itse tuotettu aineisto tiedotusvälineille Työryhmien loppuraportit 2 v ulkopuolisen tahon työryhmä Ulkomainen yhteistoiminta Muu kirjeenvaihto 2 v vähäistä merkitystä omaav lähetetyt ja saapuneet kirjeet 62 Om painotuotteet esim. rhp:n historiikki 63 Lehtileikkeet systematisesti koottu, muut 1 vuosi 64 Valokuv, videot, diasarj, filmit, digiaineisto, myös niitä koskev luettelot aihe historiallisia, toiminnan kannalta merkittäviä (merkitään henkilöt, ja paikka), muut koa

MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT

MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT YLEISHALLINTO Yleiset säädökset: - Kuntayhtymän perustamisasiakirjat - Kuntayhtymän perustamisen, yhdistämisen ja lakkauttamisen valmisteluun liittyvät

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 Sivu 2/24 0. HALLINTOASIAT... 6 0.1 Yleishallinto 6 0.2 Henkilöstöhallinto 9 0.2.1 Virkojen ja tehtävien täyttö... 9 0.2.2 Henkilöstöasioiden rekisteröinti...

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) ROVANIEMEN SEUDUN 1 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2002 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan. 1.HALLINTO Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013

TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 1 (6) TAMMERKOSKEN NUORKAUPPAKAMARI RY Hyväksytty hallituksessa 1.10.2013 TALOUSOHJE 1. Yleiset periaatteet 1.1 :n (jäljempänä Kamari) toiminnassa, varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot