Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8"

Transkriptio

1 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

2 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Kaivoksen avaaminen voi kestää vuosikymmeniä... 4 Kaivokset nostavat Sodankylää... 8 Metallien hinta ajaa investointeja alas Kaivostoiminta ja malminetsintä ovat nousseet viime vuosina monella Kerran avattu kaivos kannattaa pitää tuotannossa, koska siihen on Kaivosteollisuuden yleismies tapaa sekä päättäjien että suuren yleisön tietoisuuteen. Myös media on tarttunut aiheeseen, mutta se on tarkastellut asioita Talvivaaran sijoitettu paljon. Kemin kaivos melkoisen suomalainen lähestyy 50 vuoden toimintahistoriaa. Kaivostoiminnassa tuotto syntyy ehkä vasta Markkinat ohjaavat omavaraisuutta kautta. kymmenen vuotta sijoituspäätöksen jälkeen. Viime vuosien aikana Lehdistökatsaus Suomen kaivosalaan... Kaivosalan avainlukuja Muistammeko perusasiat? Nykyihmisen elämänmuoto nojaa tekniikkaan, laitteisiin, energiaan ja tietoon. Ne kaikki taas puolestaan nojaavat jollakin tapaa kaivosten tuottamiin raaka-aineisiin. tehdyt poukkoilevat veroratkaisut eivät anna hyvää kuvaa Suomen linjakkuudesta. Ennakoitavuus on kaivostoiminnassa olennaisen tärkeää. Valtioneuvoston kaivospolitiikka on ollut moni-ilmeistä; eri ministeriöt ovat ajaneet omia näkökulmiaan. Elinkeinopoliittinen kokonaisarvio on Pohdimme vastuullisesti, missä ja kuka saa tuottaa raaka-aineet. Voimmeko tuottaa metallin raaka-aineita Suomessa? Voiko sen tehdä kiinalainen yhtiö Suomessa? Vai olisiko reilumpaa tuottaa raaka-aineet esimerkiksi Afrikassa? Entä metallien ja mineraalien kuluttaminen. Haluammeko läpinäkyvää ja Suomessa tuotettua? Kuluttamista ylipäänsä tai sen vastuullisuutta pohdimme vähemmän. jäänyt tekemättä. Teollisuuspolitiikka otettiin kylläkin sanavarastoon, mutta sinne se myös jäi. Teollisuuden kilpailukyky tuottaa työpaikkoja sekä panostuksia tutkimukseen kehittämiseen. Seuraavan hallituksen tuleekin arvioida kokonaisuutta. Onko meillä malminetsintää ja sitä kautta tulevaisuutta kaivosrintamalla? Pystymmekö tuottamaan Suomessa sijaitseville jatkojalostuslaitoksille raaka-aineita kotimaas- Yhteiskunnan on syytä varmistua siitä, että malmi hyödynnetään ta. Kehitämmekö teknologiaa energia- ja ympäristötehokkuuden Kanarialintu ISSN JULKAISIJA Kaivosteollisuus ry, Eteläranta 10, Helsinki PÄÄTOIMITTAJA Pekka Suomela TOIMITUS Kaiku Helsinki mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja tarkasti. Turvallisuus tarkoittaa myös ympäristöstä huolehtimista ja yleistä yhteiskuntavastuuta. Tehokas hyödyntäminen puolestaan tarkoittaa sitä, että malmi pyritään käyttämään kokonaisuudessaan. Luulajan yliopiston mineraaliekonomian professori Magnus Ericssonin mukaan yhteiskunnan saama vaatimalla tavalla? Onko verotuspolitiikkamme kaupankäynnin kohde vai osa kestävää elinkeinopolitiikkaa? Kaivosteollisuus tarjoaa työtä ja toimeentuloa. Ennen kaikkea kaivos. Pekka Suomela, toiminnanjohtaja Ossi Lång Jouko Marttila Kimmo Collander TAITTO Coodi Oy PAINO Hannun Tasapaino Oy OSOITELÄHTEET Kaivosteollisuus ry Kauan sitten, kanarialintuja käytettiin kaivoksissa ilmanlaadun mittareina. Linnun pökerryttyä tiedettiin, että kaivosmiesten on terveellisintä poistua paikalta. Tänä päivänä Kanarialintu kertoo miten kaivosala hengittää. kokonaisetu ja myös verotulo maksimoituu, kun esiintymä hyödynnetään mahdollisimman tarkoin. Ovatko kaivokset lyhytaikaisia riuhtaisuja luontoon ja ympäristöön? Kaivosteollisuuden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista tyhjentää kaivosta mahdollisimman nopeasti ja sitten lähteä. Ps. Uusi Kanarialintu-julkaisu sisältää kootusti kaivosalan tilastoja ja tunnuslukuja, jotka antavat kokonaiskuvan alan kehityksestä. Otamme mielellämme palautetta vastaan, jotta Kanarialintu laulaisi entistä suuremmalle lukijakunnalle. Tervetuloa lukemaan. 2 3

3 Kaivoksen avaaminen voi kestää vuosikymmeniä Kaivostoiminta ei sovi lyhytjänteiselle yrittäjälle. Aikaa malmiesiintymän löytymisestä kaivoksen avaamiseen voi vierähtää kymmeniä vuosia. Geologi irrottaa näytteen perinteisin menetelmin lihasvoimalla. 4 5

4 . Timanttikaira iskettiin Soklin maaperään ensimmäisen kerran elokuussa Sokli toisi työtä ja tuloja Alue löytyi Rautaruukin mittavan malminetsintäoperaation ja Investointivaiheen kanssa samanaikaisesti käynnistyvä tuotanto nostaisi lentomittausten tuloksena. Haussa olleen rautamalmin sijaan paikalta kaivoksen työllisyys- ja elintasovaikutuksen huippuunsa kolmantena löytyi yksi maailman suurimmista karbonatiittiesiintymistä. vuonna rakentamisen aloittamisesta. Lapin maakunnan työllisyys para- Soklin esiintymä on pinta-alaltaan yli 20 neliökilometrin laajuinen, nisi arviolta yli henkilötyövuodella. Keskimääräinen työllisyysvai- poikkileikkaukseltaan suppilomainen ja yli kuuden kilometrin syvyyteen kutus olisi vuosittain yli 700 henkilötyövuotta ensimmäisten kymmenen jatkuva karbonatiittimassiivi. Kiviaines on lähtöisin arviolta toimintavuoden aikana. Lapin maakunta hyötyisi kaivoksen investointi- kilometrin syvyydestä, josta se tunkeutui sulana massana nykyiselle ja toimintavaiheesta keskimäärin 115 miljoonaa euroa vuosittain. paikalle 363 miljoonaa vuotta sitten. Työ- ja pääoma- ja verotulot kasvaisivat kaivoksen myötä. Yksityinen Kivisula toi mukanaan fosforia, niobia, tantaalia, zirkoniumia, harvi- kulutus kasvaisi työtulojen kasvaessa, ja kunnallisverokertymä kasvaisi. naisia maametalleja, kuparia ja rautaa. Soklin tärkeintä malmiainesta Kunnallisverojen kertymän kasvu kattaisi 27,0 prosenttia julkisesta fosforia käytetään lannoitteisiin, rehuihin ja teollisuuskemikaaleihin. Rautaruukki jatkoi tutkimuksia ja koerikastuksia 1980-luvulle, kunnes Geologi Marko Mustonen tekee kallioperäkartoitusta. kulutuksesta. Muutto Lappiin kasvaisi eniten toiminnan kolmantena ja neljäntenä vuotena. Kaivoksen keskimääräinen vuotuinen vaikutus Kemira osti kaivosoikeudet vuonna Valtio lupaa tierahaa Soklin fosfaattiesiintymän suunnitellut louhintamäärät olisivat 4-10 työllisyyteen olisi 4,6 prosenttiyksikköä kymmenenä ensimmäisenä vuotena. Vaikutus elintasoon kasvaisi keskimäärin 10 prosenttiyksikön miljoonaa tonnia fosforimalmia vuodessa. Rikastetuotantomäärä olisi vuosittaiselle tasolle tuotannon käynnistyttyä. 1,5 miljoonaa tonnia fosfaattirikastetta ja tonnia rautarikas- Ensisilmäys malminäytteeseen tehdään luupin avulla. Sen jälkeen Soklissa keskityttiin fosforimalmien tutkimiseen. Kaivosta ei saatu avattua, kun valtio ei suostunut pääomittamaan isoja investointeja. Soklin kaivosoikeudet, hallinta ja tutkimusten ohjaus siirtyivät ensin Kemira Grow Howlle, joka myytiin norjalaiselle Yaralle Kauppahinta valtion 30 prosentin omistusosuudesta oli runsaat 200 miljoonaa euroa. Ensimmäisen kairausreiän jälkeen Soklille on kairattu erilaisin menetelmin yli reikää ja porattu yli kierrekairausreikää malmiaiheiden etsimiseksi ja niiden tutkimiseksi. Sokli on yksi tärkeimpiä ja tarkimmin seulottuja malmialueita Suomessa, mutta kaivostoiminnan tetta. Kaivoksen alkuvaiheessa arvioitu toiminta-aika on 20 vuotta. Soklin malmivarojen uskotaan riittävän jalostukseen vielä senkin jälkeen. Esiintymän käyttöönotto vaatii investointeja alueen tieväyliin. Valtio on luvannut osallistua Soklin liikenneinvestointeihin 140 miljoonalla eurolla. Käytännössä se tarkoittaa malmin kuljettamista Soklista ensin kuorma-autoilla Kemijärvelle ja sieltä junalla Perämeren satamiin. Kemijärven ja Savukosken keskusta tullaan kiertämään kiertotiellä. Myös siltoja tullaan parantamaan. Tarkoitus on, että tie kestäisi raskasta rekkaliikennettä. Auto-junakuljetusvaihtoehto edellyttää Martti-Sokli-tien perusparantamista, olemassa olevan tiestön parantamista Sokli-Kemijärvi-välillä sekä Kemijärven terminaalin rakentamista. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 140 miljoonaa euroa, jotka ovat pienemmät kuin aiemmin esillä olleessa junavaihtoehdossa. Kaivostunnelin kartoitusmittaus Endominesin Pampalon kaivoksella. Sakatti odottaa kairauslupia Sakatti on yksi Euroopan kaikkien aikojen merkittävimmistä malmilöydöistä. Kuparia ja nikkeliä ei ole Suomessa aiemmin löydetty yhdessä vastaavan suurina pitoisuuksina kuin Petsamosta vuonna Sakatin esiintymä löytyi 2009, mutta tutkimukset seisovat, eikä kaivoksen avaamisesta voida edes tehdä arviota. Syynä hankkeen pysähtymiseen ovat viranomaisten kaivoslain tulkinnat. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Tukesin Anglo Americanin tytäryhtiölle AA Sakatti Mining Oy:lle myöntämän malminetsintäpäätöksen, joka koski jatkolupaa Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle. Tukesin myöntämästä luvasta olivat valittaneet Lapin luonnonsuojelupiiri, Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus. Asia on palautunut Tukesille uudelleen käsiteltäväksi. Tukes oli myöntänyt kolmivuotisen luvan, kun Natura-arviointi oli tehty ensimmäisen tutkimusvuoden osalta. Anglo Americanin paikallistama kupari-, nikkeli- ja platinaryhmän alkuaineita (PGE) sisältävä Sakatin esiintymä on yksi Euroopan lupaavimmista. PGE-metalleja ovat rutenium, rehnium, palladium, osmium, iridium ja platina, jotka esiintyvät usein yhdessä. Sakatti sijaitsee 150 kilometriä napapiirin ja 25 kilometriä Sodankylän pohjoispuolella. Anglo American hallitsee 830 neliökilometrin laajuista aluetta Sakatin esiintymän ympärillä. Tähän astiset kairaukset ovat pal- Tulevilla lisäkairauksilla on tarkoitus selvittää malmiesiintymän rajat ja tarkentaa mineraalivarojen määrityksiä. Koekairauksissa esiintymän nikkelipitoisuus on esimerkiksi Talvivaaran verrattuna ollut kymmenkertainen. Sakatti on täysin uusi malmilöytö toisin kuin useimmat muut kaivosalueet, joiden hyödyntäminen jatkuu tai pysähtyy usein suhdanteiden mukaan. Edelliset suuret uudet malmilöydöt tehtiin Kittilän Suurikuusikossa ja Kevitsassa 1980-luvulla. Vuonna 2011 voimaan tullut kaivoslaki edellyttää eri osapuolten laajempaa kuulemista kuin vanha laki ja ympäristövaikutusten arviointi on tiukentunut. Se yhdistettynä pitkiin valituskierroksiin on hidastanut kaivosten perustamista. Metallien hintojen lasku on lisäksi tehnyt osasta hankkeista lyhyellä aikavälillä kannattamattomia. Näytteenotto Sakatissa on ollut pysähdyksissä vuodesta 2012 lähtien, ja uusia kairauksia tarvitaan ennen kuin jatkosta voidaan päättää. Vaikka tutkimustyötä päästäisiin jatkamaan, ei kaivosta tulisi ainakaan seuraavaan alkaminen antaa lähes 50 vuoden jälkeen yhä odottaa itseään. jastaneet yli puolitoista kilometriä pitkän malmiesiintymän noin puolen kymmeneen vuoteen. kilometrin - kilometrin syvyydessä. 6 7

5 Kaivokset nostavat Sodankylää Kaivosten vaikutukset heijastuvat aluetalouteen. Sodankylässä vähittäiskauppa kasvaa ja päiväkoti on auki kolmessa vuorossa. siä on siirtynyt Sodankylään. Olemme keskellä vihreäkivivyöhykettä. Lokka näkeekin klusterissa suuria mahdollisuuksia. Alihankintayrityk- Tästä 90 kilometrin sisällä on paljon kaivannaisalan toimintaa, muun Suomen kaivoksista suurin aluetalousvaikutus on Kevitsan kaivoksella muassa Kittilä ja Sokli. Meillä on täällä louhinnasta toisen asteen Sodankylässä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksen ammatillista koulutusta nuorille sekä täydentäviä kursseja ja aikuiskursseja, hän kertoo. mukaan kaivoksen vuosittainen työllisyysvaikutus oli ollut 745 henkilötyövuotta. Se toi Lapin vuotuiseen elintasoon keskimäärin 97 miljoonaa euroa vuodessa. Kanadalaisen First Quantum Mineralsin Raitilla riittää kulkijoita omistama Kevitsa tahkoaa alueelle hyvinvointia jatkossakin. Tutkimus Yksi kaivokselle saatu työpaikka luo Ruralia-insituutin mukaan 2,2 ennakoi kaivokselle vuosittain 628 henkilötyövuotta ja aluetalouteen muuta työpaikkaa. Vähittäiskaupassa tämä näkyy Sodankylässä jopa 146 miljoonaa euroa vuoteen 2020 asti. 14 prosentin kasvuna. K-supermarket Pohjantähden kauppias Mikko Kevitsan kaupallisesti tärkeimmät metallit ovat nikkeli ja kupari. Kaivos Laineen uusi myymälä aukesi samoihin aikoihin kaivoksen kanssa ja tuottaa myös kultaa, platinaa ja palladiumia. Kaivoksen rakentaminen työllistää nyt kymmenen ihmistä enemmän. alkoi vuonna 2010 ja tuotanto vuonna Malmirikaste kuljetetaan Kaivoksen vaikutus näkyy selvästi kaikissa vähittäiskaupan liikkeissä. kuorma-autoilla Kemin Ajoksen ja Oulun Vihreäsaaren satamiin. Siitä on syntynyt hyvän kierre. Työllisyys on kohentunut ja ihmiset kuluttavat aiempaa enemmän. Ilman kaivosta näkymät Sodankylässä Sodankylän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja kokenut kunnallismies Veikko Virtanen (kesk.) on nähnyt kaivosten aikaansaaman olisivat synkät, vaikka elinkeinorakenne onkin monipuolisempi kuin muissa alueen pitäjissä, Laine kertoo. muutoksen Sodankylässä. Muutamassa vuodessa muutuimme maatalous- ja palvelukunnasta kaivospitäjäksi. Meillä on nyt kaiken kaikkiaan Kevitsan lisäksi Sodankylässä sijaitsee Pahtavaaran kultakaivos. Pahtavaarassa on koettu alan suhdanneherkkyys. Lappland Goldminers noin ihmistä kaivosklusterissa. asetettiin konkurssiin toukokuussa, ja toiminta on seisauksissa lähes Kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka on tyytyväinen Sodankylän 60 mainaria työllistäneellä kaivoksella. Veikko Virtanen on kuitenkin talouteen. Verotulomme ovat nousseet yli valtakunnan keskiarvon. varma siitä, että uusi yrittäjä löytyy. Kuntatalous hyötyy lisäksi kiinteistöveroista, jota kaivokset maksavat yli puoli miljoonaa euroa vuodessa. Kunta alkaa vähitellen saada myös Muutenkin hän näkee kotikunnalleen valoisan tulevaisuuden. Sodankylä sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen alueella, jossa malminetsintä on vilkasta. 5-6 yhtiötä etsii täällä parhaillaan malmia noin sadan ihmisen voimin. On melkoisen varmaa, että tänne tulee 2-3 uutta kaivosta. Pitkäaikaisena kuntavaikuttajana Virtanen arvostelee kaivoslakia. Nykymuodossaan se ei tue elinkaariajattelua. Kokonaisuus malminetsinnästä kaivoksen lopettamiseen ei ole hallinnassa. Malminetsintä on pitkäaikaista ja riskialtista toimintaa, jota ei saa tappaa kovilla malminetsintälupamaksuilla. Maanomistajille ja kunnille pitää saada asialliset korvaukset silloin, kun kaivos tulee. Kaivoksen elinkaaren lopussa rasitteet jäävät kunnille, joiden pitää huolehtia kiinteistöstä ja eläkkeelle jääneistä mainareista. Kaivoksia Virtanen pitää erinomaisina kuntalaisina. He eivät vaadi kunnalta mitään erityiskohtelua tai tukia. Palkka- ja kiinteistöverojen kautta kuntatalous kohenee suoraan. Virtasen mukaan kunta joutuu panostamaan lakisääteisiin tehtäviinsä jonkin verran enemmän. Suuri kaivosinvestointi lisää paitsi alueen kuntien verotuloja myös nettomuuttoa alueelle. Kasvava väestö tuo tarpeen lisätä julkisten palveluiden tarjontaa. Koska molemmat vanhemmat saavat usein työpaikan kaivokselta, olemme joutuneet siirtäneet yhden päiväkodin kolmivuoroon /4 10/4 11/4 12/4 13/4 Lapin suhdannekatsaus 2014 Kaivostoiminnan suhteellinen merkitys aluetaloudelle on Lapissa suurempi kuin muualla Suomessa. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto ja henkilöstö Lapissa sekä liikevaihto koko maassa. Indeksi 2009 = 100 Liikevaihto Henkilöstö Liikevaihto koko maa Suomen kaivosalan vaikuttavuus alueelliseen kehitykseen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat Juha Laukkonen ja Hannu Törmä ovat tutkineet kaivosalan aluetaloudellisia vaikutuksia tutkimuksessaan Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet Tarkasteluajankohtana jo olemassa olevien kaivosten kohdalla ovat vuodet , ja potentiaalisten kaivoshankkeiden vaikutukset on arvioitu kymmenen vuoden ajalta. Tutkimuskohteina olivat kuusi kaivosta (Suurikuusikko, Kevitsa, Talvivaara, Kylylahti, Pampalo, Laiva) sekä neljä vireillä olevaa hanketta (Sokli, Hannukainen, Länttä ja Suhanko). Vaikutusten arviointiin käytettiin Ruralia-instituutin kehittämää RegFinDyn-aluemallilla. työllisyys (htv) ABKT (milj.) alueellinen väestönkasvu (hlö) Suurkuusikko Kevitsa Talvivaara Kylylahti Pampalo Laiva Hannukainen Sokli Suhanko Länttä ABKT= alueellinen bruttokansantuote Keskimääräinen vuosittainen vaikutus , suunniteltujen hankkeiden kohdalla ennuste. Kaivos Suunniteltu Lähde: Laukkonen, Juha & Törmä, Hannu: Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja136.pdf Suurin alueellinen taloudellinen vaikuttavuus jo olemissa olevista kaivoksista on nyt ja tulevaisuudessa Kevitsalla, joka tuo Lappiin laskelmien mukaan 128 miljoonan euron vuotuisen lisäyksen ja 671 henkilötyövuotta tarkasteluaikavälillä. Suunnitteilla olevista hankkeista merkittävin vaikutus tulisi olemaan Suhangolla, joka toisi keskimäärin 255 miljoonaa euroa vuodessa ja tuottaisi henkilötyövuotta. Suurten kaivosinvestointien myötä kasvavat myös alueen verotulot sekä nettomuutto. yhteisöveroa kaivosklusterin yhtiöistä. 8 9

6 . Metallien hinta ajaa investointeja alas Investointilaskelmia tehdessä toivotaan hintojen kehittyvän tasaisesti, mutta historia on yhtä vuoristorataa. Metallien tarjontaa voidaan ennustaa kohtuullisella varmuudella, kun tiedetään kaivosten elinikä ja uusien kaivosten syntyminen. Kysyntää on vaikeampi ennustaa, kun ei tiedetä montako kaupunkia Kiina seuraavan viiden vuoden aikana rakentaa, kaivosalaa läheltä seuraava sijoitusjohtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta kertoo. Kannattavia hankkeita ei nyt löydy Teollisuussijoituksen 30 miljoonan euron kaivossijoitusohjelmaan on tällä hetkellä vaikea löytää hyviä kohteita. Pääomasijoittajan salkussa on kolme yhtiötä: Endomines, Sotkamo Silver ja Keliber. Nykyisillä raaka-aineen hinnoilla uusista hankkeista ei saa kannattavia. Sijoituspäätökset tehdään tiettyjen minimihintojen mukaan ja niihin lisätään jonkin verran laskuvaraa riskien hallitsemiseksi. Tällä hetkellä hinnat ovat painuneet alle alimpien arvioiden ja heilahtelut markkinoilla ovat olleet hyvin voimakkaita. Investointien lasku haittaa koko tuotantoketjua Kaivosten kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat laskeneet viime vuosina jyrkästi. Kolme vuotta sitten investointeja tehtiin lähes 400 miljoonalla eurolla, seuraavana vuonna 200 miljoonalla ja viime vuonna laskun tiedetään jatkuneen, vaikka tarkat luvut eivät ole vielä käytettävissä. Kaivosalan ongelmat näkyvät koko tuotantoketjussa. Suuret alan laitevalmistajat kuten amerikkalainen Caterpillar ja suomalaiset Outotec ja Metso kärsivät investointien vähenemisestä. Metallinjalostajat kuten Outokumpu ovat vaikeuksissa. Myös malminetsintäbudjetit ovat pienentyneet. Suomen lupaavat malmivarat, geologinen tietämys, korkea koulutustaso ja toimiva infrastruktuuri ovat tähän asti houkutelleet kansainvälisiä sijoittajia, mutta tilanne on muuttunut. Hintojen laskun lisäksi kaivosalaa piinaavat pitkittyneet lupaprosessit ja verotuksen kiristyminen. Lupakäytännöt ovat erittäin haastava alue sijoittajalle, koska prosessien kestoa on mahdoton ennakoida. Uuden kaivoslain sovelta- Osakkeiden hinnat ovat maailman pörsseissä nousseet tasaisesti finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 lähtien. Arvoja perusmetallien hinnoissa suunta on ollut viime vuodet päinvastainen. Raaka-aineen halpeneminen on vähentänyt kaivosalan investointeja. Kullan, hopean ja nikkelin hinta saavutti huippunsa noin neljä vuotta sitten. Sen jälkeen kullan arvosta on haihtunut kolmannes, hopea on halventunut 60 prosenttia ja nikkelin arvo on pudonnut miltei puoleen Pitkällä aikavälillä on varmaa, että metallien kysyntä kasvaa ja arvo nousee, mutta kukaan ei osaa ennustaa milloin käänne taas tapahtuu. Epävarmuus heijastuu nopeasti kaivosalan investointeihin kaikkialla maailmassa. Ne ovat viime vuosina vähentyneet, ja useita hankkeita on pistetty jäihin odottamaan aikoja parempia. Teollisuussijoitus edellyttää kohteiltaan, että kaivoshanke sijaitsee Suomessa. Kooltaan sijoitukset ovat muutaman miljoonan euron luokkaa. Pääomasijoittajan kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat hankkeeseen lähtevät muut kumppanit, yhtiön johto ja luonnollisesti malmivarantojen hyödyntämismahdollisuudet. Kumppaneilta vaaditaan toimialaosaamista ja edellytyksiä järjestää uusia rahoituskierroksia. Varsinaisten kaivosten rakentamiseen Teollisuussijoitus ei ole lähtenyt eikä lähdössä, koska niihin tarvitaan huomattavasti suurempia pääomia. Teollisuussijoitus hakee sijoituskohteiksi hankkeita, jotka ovat kannattavuusselvitysvaiheessa. Kaivosalalle tehdyt pääomasijoitukset ovat maailmanlaajuisesti kutistuneet vuoden 2009 tasosta alle puoleen, 90 miljardista dollarista 40 miljardiin. minen ja erilaiset tulkinnat ovat todennäköisesti hidastaneet hakemusten käsittelyä. Lupia on päässyt ruuhkautumaan, mutta käsittelyyn annetut lisäresurssit ovat purkaneet ruuhkaa kiitettävästi, Kimmo Viertola arvioi. Nyt on vain odotettava Ongelmat rahoituksen saatavuudessa haittaavat olemassa olevien kaivosten lisäksi malminetsintää. Malminetsinnän vähentyminen heikentää kaivosalan kasvunäkymiä pitkälle tulevaisuuteen, kun lupaavia esiintymiä ei löydetä tai niitä ei päästä kunnolla hyödyntämään. Suomessa uusien kaivosten rakentaminen on käytännössä pysähtynyt kokonaan. Monet sijoittajat arvioivat kaivosalaa vain muutaman vuoden tähtäyksellä, toiset 5-10 vuoden aikavälillä. Harva tekee sijoitusta sen 10 Kulta, USD/unssi Nikkeli, USD/tonni Hopea,USD/unssi 2 000,0 Lähde: The Gold Council 30000,00 Lähde: World Bank 45,00 Lähde: The Silver Institute 1 800,0 40, ,00 35, , ,00 30, ,00 25,00 20, , ,00 15,00 10,00 800,0 600,0 5000,00 0,00 5,00 0, pidemmällä aikataululla, vaikka matka malminetsinnän aloittamisesta kaivoksen avaamiseen voi hyvinkin kestää parikymmentä vuotta. Suomen kaivosteollisuuden tulevaisuus perustuu hyödynnettäviin malmivaroihin ja tekniseen osaamiseen. Tässä suhdanteessa täytyy vain jaksaa odottaa. Se kuuluu alan luonteeseen, sijoitusjohtaja Kimmo Viertola sanoo. 11

7 Kaivosteollisuuden yleismies Kansakunnan etu on hyvin ja vastuullisesti toimiva kaivosteollisuus omistajuudella ei ole oikeastaan väliä. Ulkomaiset yhtiöt toimivat Vuoden alusta Kaivosteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Endominesin toimitusjohtaja Markus Ekberg. Vietettyään yli 10 vuotta ulkomailla, Ekberg palasi 2000-luvun puolivälissä takaisin kotimaansa kamaralle. Pahtavaaran kultakaivoksen ja Hituran nikkeliesiintymän jälkeen hän on päätynyt Karjalan Kultalinjan vartijaksi. Nyt hän antaa kasvot ja äänen koko kaivosteollisuudelle Suomessa. Itäsuomalaisena itseään pitävä Markus Ekberg päätyi kaivosalalle sattuman kautta. Yliopistoon hän suuntasi aikoinaan Turkuun, ja pääaineeksi valikoitui geologia, koska Ekberg ei halunnut päätyä opettajan ammattiin. Ensimmäinen vakituinen työpaikka puolestaan avautui Pyhäsalmen kaivokselta, ja kaivoksia kiertämään mies sitten jäikin. Millainen on ollut oma matkasi geologista kaivosalan johtavaksi asiantuntijaksi? En oikeastaan voi kutsua itseäni asiantuntijaksi vaan kaivosalan yleismieheksi. Urakehitys on ollut monivaiheinen, mutta oikeastaan aika suoraviivainen kaivosgeologin tehtäviä muutamalla kaivoksella Suomessa ja Norjassa, sitten vastuuta tuotannosta sekä projekteista Australiassa ja Irlannissa, uudestaan tuotannon johtotehtäviin Suomeen, ja siitä sitten eri vaiheiden kautta nykyiseen tehtävään Endominesin toimitusjohtajaksi, Ekberg kertoo. Uudessa luottamustoimessaan suomalaisen kaivosteollisuuden puhemiehenä Ekberg aikoo osallistua ja haastaa mukaan muut alan asiantuntijat ja johtotehtävissä toimivat keskusteluun kaivosalan Kestävän kehityksen eturintamassa Kaivostoiminta on osa kestävää kehitystä tuotamme raaka-aineita kasvavan yhteiskunnan käytettäväksi ja kierrätettäväksi, Ekberg tiivistää filosofiansa kaivostoiminnan ja ympäristön yhteiselosta. Hänen mielestään kaivosteollisuus on ollut kokonaisuutena eturintamassa huolehtimassa ympäristöpäästöistä. Tämän viestin kertomisessa teollisuudenala ei ole kuitenkaan onnistunut. En näe normaalisti toimivalla kaivosteollisuudella kovinkaan suuria ympäristöhaasteita Suomessa, kun puhutaan faktoista tunteilematta. Teollisuus pystyy toimimaan ja sopeutumaan järkevään säädöskehykseen. Haasteet tulevat lähinnä mielikuvien puolelta teollisuus kokonaisuutena on saanut todellisuutta huonomman maineen. Hyvinvointia kaivoksilla Suomalaisten mineraalivarantojen myynti ulkomaiseen omistukseen on herättänyt - ja herättää edelleen - kritiikkiä. Ulkomainen omistus on suorastaan leimattu pahaksi, vaikka laskelmien mukaan kaivosten rahavirroista prosenttia jää Suomeen. Tässä tilanteessa on vaikea vedota kansakunnan etuun, kun kaivosteollisuutta koskevia poliittisia päätöksiä puntaroidaan. Suomessa vastuullisesti ja suurin osa kaivosten tuottamasta hyödystä jää kaivoksen sijaintimaahan. Ulkomaiset yhtiöt tuovat Suomeen kaivattuja investointipääomia ja myös uutta osaamiskulttuuria. Lisäksi monella ulkomaille rekisteröidyllä yhtiöllä on huomattava suomalainen omistus, Ekberg huomauttaa. Olet todennut, ettei hyvinvointia ei synny ilman kaivoksia. Miten valtio voisi parantaa kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa? Todellakin voisi miettiä olisiko meillä hyvinvointia ilman kaivoksista saatavia tuotteita ainakin se hyvinvointi olisi täysin erilaista kuin nykyinen ja mahdollista vain hyvin paljon pienemmälle ihmisjoukolle. Valtion roolin kaivostoiminnan edellytyksien parantajana Ekberg näkee kolmijakoisena. Hän korostaa, kuinka tärkeä on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) asema perustiedon ja soveltavan rikastusteknisen tutkimuksen tuottajana. Toiseksi lupaprosessien on oltava selkeitä ja ennustettavia, jotta teollisuudenalalla on tasaveroiset lähtökohdat muihin maihin verrattaessa. Lisäksi verotuksen on kannustettava investoimaan ja jatkamaan kaivosten tuotantoa. Miten kaivosteollisuus Suomessa tulee kehittymään oman skenaariosi mukaan 10 vuoden aikajänteellä? Samanlaista kaivosbuumia kuin 5-10 vuotta sitten koimme ei varmaankaan ole tulossa. Nykyiset kaivokset kehittyvät ja toivottavasti näemme jotain uuttakin syntyvän, Markus Ekberg ennustaa. tärkeydestä ja merkityksestä Suomen taloudelle. Hänen mielestään Kaivosteollisuus ry:n pitää organisaationa pystyä kertomaan ulospäin kaivosalan tärkeydestä ja saamaan erityisesti poliittiset päättäjät tekemään oikeita ja järkeviä päätöksiä, jotka turvaavat alan tulevaisuuden. Suomalaisen kaivosteollisuuden vahvuuksiksi Ekberg nimittää hyvin toimivan viranomaisyhteistyön ja muun yhteistoiminnan sisäisesti unohtamatta laitevalmistajia ja tutkimuslaitoksia.! Syntymäaika: Koulutus: EurGeol, FM (Geologia ja minerologia), Turun Yliopisto Ura: Ennen Endominesia Markus Ekberg on työskennellyt Hituran nikkelikaivoksenjohtajana ( ), paikallisjohtajana Pahtavaaran kultakaivoksella ( ), projektipäällikkönä Tara Mines Limitedillä, Irlannissa ( ), projektipäällikkönä Outokumpu Mining Australialla ( ) ja kaivospäällikkönä sekä kaivosgeologina Nikkel og Olivin AS:lla ( ) ja kaivosgeologina Bidjovaggenin ja Pyhäsalmen kaivoksilla. Perhe: Vaimo ja aikuiset lapset ensimmäisestä avioliitosta Harrastukset: Veneily ja vanhan hirsitalon kunnostaminen 12 13

8 Sinkkimalmit ja -rikasteet, milj. euroa Tuonti Vienti Kaikki maat yhteensä 335,4 7,0 1. Eurooppa 284,4 7,0 6. Pohjois-Amerikka 41, Etelä-Amerikka 6, Oseania 3,7 0 Nikkelimalmit ja -rikasteet, milj. euroa Tuonti Vienti Kaikki maat yhteensä 370,8 94,8 1. Eurooppa 1, Muu Afrikka 276, Muu Aasia 0 64,0 6. Pohjois-Amerikka 30,2 30,6 8. Etelä-Amerikka 62,3 0,2 Eräiden Suomelle tärkeiden malmien ja rikasteiden tuonti ja vienti maanosittain 2014 Suomi on riippuvainen metallimalmien ja -rikasteiden tuonnista, mutta raaka-aineet jatkavat matkaansa korkeamman jalostusasteen tuotteina. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta Suomi ei selviydy ilman metallien tuontia. Kotimaan tuotanto elää Kokkolan sinkkitehdas on kuitenkin aikanaan perustettu jalostamaan Kromi-, volframi-, koboltti- ym. malmit, milj. euroa Tuonti Vienti markkinoiden tahdissa, mutta kotimaisesta tuotannosta versoo pelkkää Kaikki maat yhteensä 15,5 0,1 suomalaisia raaka-aineita. Sulatto on toiminut 45 vuotta ja sillä on Eurooppa 14,9 0,1 kaivostoimialaa suurempi arvoketju. mahdollisuudet jatkaa kotimaisen raaka-aineen käyttöä myös tulevaisuudessa, 3. Muu Afrikka 0,6 0 Suomeen tuodaan kromia, sinkkiä, nikkeliä ja kuparia metallinjalostusteollisuuden sillä uusien sinkkiesiintymien löytyminen on edelleenkin 5. tarpeisiin. Suomalainen terästeollisuus nojaa sen sijaan mahdollista. Kaivostoiminta Suomessa on ollut perinteisesti kannattavaa, mutta lähituotantoon, kun rautaa saadaan rajan takaa Ruotsista. Malmien Kuparimalmit ja -rikasteet, milj. euroa Tuonti Vienti toimiala on altis riskeille ja erityisesti hintaheilahteluihin varautuminen ja rikasteiden ulkomaankauppatasetta piristää kulta, jota Suomi tuottaa yli omien tarpeidensa. Kaikki maat yhteensä 580,7 0 on vaikeaa. 1. Eurooppa 164,5 0 Bolidenin Kokkolan sinkkisulaton toimitusjohtaja Jarmo Herronen 6. Pohjois-Amerikka 18,2 0 Kokkolan sinkkisulaton tilanne on Suomessa varsin tyypillinen. tuntee markkinoiden liikkeet. Perusmetallien hinnat heijastelevat 7. Väli-Amerikka 7,0 0 Sinkkisulaton tarvitsemista raaka-aineista vain alle 10 prosenttia tulee 8. Etelä-Amerikka 391,0 0 Suomesta. Toisaalta noin 60 prosenttia sinkkirikasteesta on louhittu tarkasti yleisen talouskehityksen trendejä, jopa hieman etuajassa, hän kertoo. Boliden konsernin omista kaivoksista Ruotsissa ja Irlannissa

9 Hintaheilahtelut näkyvät nopeasti operatiivisella tasolla, ja esimerkiksi malminetsintä on hiljentynyt Suomessa nopeasti metallien hinto- Sijoittamisen paradoksi Hintaheilahteluista seuraakin kaivannaisalan investointien paradoksi: Kaivosteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannosta (%) 2013 jen mataessa, vaikka pitkän aikavälin taloudellinen riski on pysynyt lyhyen aikavälin hintaheilahtelut hyödykemarkkinoilla vaikuttavat radi- samana. Ruotsissa lupaavana pidetty kaivosyhtiö Northland Resources ajautui viime vuonna konkurssiin raudan hinnan vuoksi. kaalisti pitkän aikavälin sijoituspäätöksiin. Sijoituksia malminetsintään tehdään lyhyen aikavälin tuottoa tavoitellen. Näin metallien hintaheilahtelut heijastuvat nopeasti esimer- Muut 5% Kaivostoiminta ja louhinta 2% Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 11% Voisiko omavaraisuus parantaa kilpailukykyä? Metallien markkinat ovat täysin globaalit, joten kysymys omavaraisuudesta on tavallaan epärelevantti. Metalleja kannattaa tuottaa siellä missä se on tehokkainta, sillä yritykset tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa yhdessä maassa johtavat vääjäämättä globaalisti epäoptimaaliseen tuotantoon ja hintojen muutoksiin. Suomessa on hyvä mineraalipotentiaali ja kaivostoiminta pitkällä aikavälillä kannattavaa, joten uskon että uusia kaivoksia perustetaan tulevaisuudessa. Tämän pitää kuitenkin tapahtua markkinoiden ehdoilla, arvioi Magnus Ericsson joka on Luulajan teknillisestä yliopistosta professori ja yksi Raw Materials Groupin perustajista. kiksi malminetsintään, vaikka metallien kysyntä pitkällä aikavälillä kasvaisikin. Finanssisektorilla kaivannaisalaan liittyvät lyhyen aikavälin odotukset ovat usein epärealistisen hyviä ja pitkän aikavälin hyötyjä aliarvioidaan, Ericsson analysoi. Malminetsintä muuttui lyhytjänteisemmäksi 1990-luvulla, kun suuret kaivosyhtiöt ulkoistivat malminetsintätoimintonsa pienille yhtiöille. Kustannusten leikkaaminen ulkoistetuista palveluista on nopea keino tasapainottaa yhtiön tasetta. Tämä on globaali ongelma, sillä malminetsinnän hiipuminen voi viiveellä johtaa metallien hintojen rajuun nousuun, Ericsson kertoo. Suomen mallia, jossa myös valtio GTK:n kautta osallistuu malminetsintään, hän pitää hyvänä. GTK:n osallistuminen tasapainottaa markkinoita ja lisää sijoittajien kiinnostusta. Muiden maiden kannattaisi ottaa tästä mallia. Suurin Metalliteollisuus 37% Tekstiilien, nahan ja vaatteiden valmistus 1% Metsäteollisuus 19% Kemianteollisuus 26% Toimialan vaikutus heijastuu arvonmuodostuksena seuraaville portaille, esimerkiksi metalliteollisuuteen. Lähde: Tilastokeskus Jarmo Herronen korostaa yhteistyön merkitystä suomalaisten yritysten välillä. ongelma Suomessa on siitä huolimatta pääoman puute. Se tekee kaivoksen perustamisen taloudellisesti vaikeaksi ja lisää riskejä, sillä usein 100 osaaminen ja pääoma kulkevat käsi kädessä Arvoketju alkaa kaivoksesta Kun markkinoilla tuulee, on katse käännettävä omaan toimintaan. Rautamalmien ja rikasteiden tuonti arvolla ( ) mitattuna Ekonomistien työkalupakissa on tiettyjä suojausinstrumentteja, mutta 50 insinöörinä ajattelen, että paras keino varautua muutoksiin on oman toiminnan laadun varmistus, jotta tuotanto pysyy kilpailukykyisenä. Liikaa ei voi korostaa yhteistyön merkitystä Suomi on pieni maa, joten kokemusten jakaminen ja teknologinen yhteistyö yritysten välillä on ainut keinomme pärjätä kilpailussa, Bolidenin Herronen toteaa. Ericsson uskoo, että ympäristöosaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kaivosklusterin todelliset vahvuudet. Suomen kannalta laitevalmis- RUOTSI 216 milj. (79%) MUUT 56milj. (21%) Malminetsintäkustannukset, milj tuksen ja jalostuksen heijastusvaikutukset ovat itse kaivostoiminnan Magnus Ericssonilla on vuosikymmenten kokemus kaivosalalta ja hän on tehnyt yhteistyötä suomalaisyritysten ja viranomaisten kanssa. Malminetsintäyhtiöiden lukumäärä, kpl Malminetsintä vähentyi myös Suomessa metallin hintojen käännyttyä laskuun vuonna 2011 Lähde: Tukes hyötyjä suuremmat, hän arvio, mutta uskoo, että ilman kaivosten synnyttämiä kotimarkkinoita koko arvoketjua ei olisi. Terästeollisuuden tarvitsema rauta on tuontitavaraa. Lähde: Tulli, Uljas-tietokanta 16 17

10 Lehdistökatsaus Suomen kaivosalaan Kaivosalan avainlukuja Kaivosteollisuus esiintyi vuonna 2014 tiiviisti median otsikoissa syystä jos toisesta. Kuten arvattavissa oli, kaivoksista Talvivaara vei pisimmät palstamillimetrit, mutta Sakatti sai kunnian kattavimmasta yksittäisestä Tuntuu kuin historia toistaisi itseään. Kaivosbuumin tuottamat köyhiin malmeihin perustuvat kaivokset ovat talousvaikeuksissa, koska metallien maailmanmarkkinahinnat ovat alhaisia. Nyt olisi aika etsiä milj. tonnia Metallimalmien ja sivukiven louhinta tonnia Metallirikasteiden tuotanto Suomessa artikkelista, kun Helsingin Sanomien Kuukausiliite perehdytti lukijat Sakatin kaivoksen historiaan. uusia rikkaita kaivosaihioita seuraavaa noususuhdannetta varten. Sitä ei kuitenkaan tee kuin kourallinen Coppardin tapaisia ulkomaalaisia malminetsijöitä Toimittajan kommentti: Tämä on häpeävero (Keimo Lehtiniemi/MTV, ) Eihän siinä mitään, pitäähän teollisuuden veroja maksaa. Mutta kun Järki käteen Soklissa (Petri Sajari/HS, ) Joulukuussa 2013 pääministeri Jyrki Katainen (kok) totesi osuvasti, että valtion ei pidä rahoittaa kannattamatonta telakkateollisuutta muuta sähköä käyttävää teollisuutta ei kuritettu lainkaan, menee Yllättäen nykyinen hallitus onkin sitten valmis rahoittamaan välillisesti Malmin louhinta Rikkirikaste ihmetyksen sormi suuhun ja vähän muuhunkin reikään. Jos vaikka metsäteollisuus olisi joutunut saman veronkorotuksen uhriksi, valtio olisi samoilla korotuksilla tienannut peräti 300 miljoonaa euroa. Se on Yaran hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Kaivannaisteollisuuden osalta hallituksen toiminta on epäjohdonmukaista. Uusi kaivoslaki, ympäristövaikutusten raskaat arviointimenettelyt ja kaivannaisteollisuudelle Sivukiven louhinta Kokonaislouhinta Lähde: Tukes Kromirikaste Sinkkirikaste Nikkelirikaste Kuparirikaste laskettu ihan liikevaihtojen suhteessa. Nyt valtio saa ehkä 25 miljoonaa suunnattu energiaverotuksen kiristys ovat omiaan heikentämään Kobolttirikaste Lähde: Tukes, GTK, Työ- ja elinkeinoministeriö kaivoksilta. Mikä logiikka? kaivosten toimintaedellytyksiä Suomessa. Jäljelle jää vain yksi vastaus. Kaivannaisteollisuudelle läimäistiin rangais- Johdonmukaisempaa voisi olla, että valtio turvaisi kaivannaisteollisuu- milj. 700 Kaivosinvestoinnit tusvero siitä, että se on olemassa. Se on itse asiassa HÄPEÄVERO. Joku delle ennustettavan toimintaympäristön ja pidättyisi vastikkeettomasta 600 näppärä neuvonantaja varmaan keksi, että eivät ne kehtaa marmattaa tästä verosta, kun niillä on jo niin huono maine. rahoittamisesta. Jos hallitus välttämättä haluaa rahoittaa rautatieyhteyden rakentamista Sokliin, pitäisi varmistaa ainakin rahoituksen vastikkeellisuus. Valtion pitäisi siis rahoitusta vastaan saada osansa niistä tuotoista, joita Soklin kaivoksesta louhittu fosfori Yaralle tuottaa. 100 Sijoitetulle pääomalle on yleensä tapana asettaa tuottovaatimus Sakatti on Euroopan merkittävin kaivoslöytö tällä vuosituhannella (Elina Grundström/HS Kuukausiliite, ) Näkökulma: Suhdannekaivosten kurimus Geologikollegat ovat kruunanneet Jim Coppardin Sakatin löytäjäksi. (Tapani Leisti/Yle Lappi, ) metriä Kairausmetrit malminetsinnässä Geologit ovat konservatiivisia ja romanttisia ihmisiä. Heidän ajatuksensa askartelevat kahden miljardin vuoden takaisissa tapahtumissa. Kannattavat ja ammattitaidolla perustettavat kaivokset menestyvät myös tulevaisuudessa. Kaivoksen perustaminen malmilöydöstä rikas He miettivät, mihin sula magma purkautui, kun kallioperä syntyi. He tamotuotantoon vie usein vuosikymmeniä. Tämä kaivosalan itsensä vähättelevät ilmastonmuutosta, koska he katsovat maapalloa miljoo- muistuttama perusasia ei ole mihinkään muuttunut nien vuosien aikaperspektiivistä, jossa jääkausia tulee ja menee. He rakastavat myyttejä sankarillisista malminetsijöitä ja antavat toisilleen Vauhdilla perustetut suhdannekaivokset ovat iso riski yhteiskunnalle monelta kannalta. Työntekijöille kaivoksen vararikko on ankara isku hassuja kunniakirjoja ja palkintoja. 18 Piensijoittajat menettävät rahansa. Verovaroja joudutaan käyttämään työntekijöiden avuksi ja ympäristön vahinkojen lieventämiseen

11 prokaivos.fi Kaivosteollisuus ry Eteläranta 10, PL Helsinki

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43

materia Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla sivu 43 materia 3 2015 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla Professori Jari Koskinen ja "Lafkan" uudet Aallot sivu 43 VM-päivät: Raimo Sailas, SSAB, Agnico Eagle * Framtidens Gruv & Mineral * Valimot nousussa?

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

VIISAS RAHA. Takaisin kunniaan. KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta

VIISAS RAHA. Takaisin kunniaan. KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta VIISAS RAHA 1 2015 Lehti suomalaiselle sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn LISTAT Osakkeet & rahastot s.32 35 KOHTEENA FORD Autonvalmistajan rahoitusbisnes kasvattaa tulosta

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

yhtiöihin kohdistuvat odotukset

yhtiöihin kohdistuvat odotukset ALUE JA YMPÄRISTÖ Teijo Rytteri Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset Social responsibility strategies and social expectations of mining firms operating

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön VIISAS RAHA 10 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 Talvivaara: Putoavan puukon nappaaminen tekee kipeää Väitöskirja:

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot