VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO"

Transkriptio

1 Olavi Piha (11) VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO Hankinnan ja oston ero Mistä tietoa valimoista Terminologia horjuu Suomessa paljon. Usein yrityselämässä hankinta ymmärretään laajempana käsitteenä kuin ostaminen. - Operatiivinen ostaminen vs. strateginen ostaminen On kehitettävä toimintaa koko ajan operatiivisesta ostamisesta strategiseen ostamiseen ja siitä jatkettava hankinnan johtamiseen ja toimitusketjun hallintaan, engl. Supply Chain Management. Valimoesitteistä ollaan hankintaosastoilla aina useaa mieltä. On koulukunta, joka pitää korkealaatuisen valimoesittettä välttämättömänä ja arvostaa sen yksityiskohtaisia teknisiä tietoja. Tällaisia ovat varsinkin saksalaiset esitteet, joissa käydään koko yrityksen satavuotinen historia lävitse ja sitten siirrytään kertomaan jokaisen osaston konekantaan. Esitteen kiistämätön etu on sen konkreettisuus, valmiit korkeatasoiset valokuvat ja mahdollisuus tutustua esitteeseen matkoillakin ja neuvotteluissa. Toinen ostajakoulukunta arvostaa suoria kontakteja ja on kiinnostunut ottamaan esimerkiksi messuilla korkeintaan povitaskuun mahtuvan ohuen yleisesitteen, jossa kontaktitiedot Ollaan esitteistä mitä mieltä tahansa, valokuvat usein jo ratkaisevat, onko kyseinen valimo mahdollinen toimittaja. Samoin mahdolliset referenssit ovat hyvin valaisevia. WWW-sivut internetissä. Valimoiden kotisivut ovat tulleet jäädäkseen ja vähitellen korvaavat (ainakin osin) esitteen. Siellä on uusimmat tiedot valimosta, sieltä voi tilata mahdollisesti esitteen ja sinne voi myös suoraan ilmoittaa kiinnostuksensa kyseistä valimotoimittajaa kohtaan. Kotimaisten Metalliteollisuuden Keskusliiton Jäsenvalimot antaa kotimaisten valimoiden www -sivut. Ulkomaiset valimot ovat kiitettävästi jäseninä omien maidensa valimoliitoissa ja sellaisen sivun kautta pääsee suoraan asiaan. Taso maittain vaihtelee paljon, mutta yleensä siellä on valimot jaoteltu ainakin materiaaleittain.

2 Olavi Piha (11) Asiakaslehtiä isommat yritykset julkaisevat ja postittavat omille vakioasiakkailleen. Niillä useimmiten halutaan kertoa uutta asiakaskunnalle. Tämä voi olla uuden kaavauskoneen hankinta, nimitysuutinen, toisen valimon sulauttaminen konserniin, voimakas panostus alihankintakoneistukseen. Alihankintamessut ovat tapahtuma, jossa valimo tulee esittäytymään omalla tai yhteisosastolla. Tavallisesti osastot ovat miehitettyjä yrityksen henkilöstöllä, mutta joskus myös miehittämättömiä osastoja tapaa. Monet ostajat pitävät alihankintamessuja arvossa siksi, että siellä pystyy melko vähällä vaivalla tapaamaan suuren määrän toimittajia niin olemassa olevia toimittajia kuin mahdollisia uusia toimittajiakin. Saman päivän aikana ostaja pystyy hoitamaan suuren määrän neuvotteluita, matkustamalla vain yhteen paikkaan. Erityisen vilkkaaksi messuja voi valimoteollisuuden kannalta kuvata silloin, kun noususuhdanne on tullut siihen vaiheeseen, että valimokapasiteetti alkaa olla täydessä käytössä ja valimoilla alkaa olla toimitusvaikeuksia. Silloin ostajat etsivät aktiivisesti uusia toimittajavalimoita. Tärkeimmät messut ostajan kannalta ovat jokavuotiset Hannoverin messut huhtikuussa, ELMIA Underleverantör messut Jönköpingissä marraskuussa ja Tampereen alihankintamessut syyskuussa. Kaikki nämä tapahtumat ovat vuosittain. Huhtikuussa Tampereella järjestettään Valun käytön seminaari, jossa kahden päivän ajan pidetään luentoja ajankohtaisista asioista. Kotimaiset valimot ovat esillä ensimmäisen päivän illalla pidettävässä kontaktitilaisuudessa. Täällä tapaa yhdellä kertaa lähes koko Suomen valimotarjonnan. Tilaisuudella on hyvä hinta/laatu suhde. Edellä mainitut messut ovat yleismessuja, joissa on valimoiden lisäksi mm. koneistajia ja valumallin valmistajia. On syytä käyttää tilaisuutta hyväkseen ja käydä potentiaalisten koneistajien ja valumallin valmistajien osastoilla kyselemässä kuulumisia ja solmimassa henkilösuhteita tulevia ja olemassa olevia tarpeita ajatellen. Benchmarking. Helpoimmillaan tämä tehtävä hoituu messuilla, kun hakee heidän uusimmat esitteet ja tutustuu esille laitettuihin tuotteisiin, miten ne on valmistettu, onko meidän yrityksellä vastaavia tuotteita / ongelmia. Benchmarking toimintaa voi harjoittaa myös niin, että tutustuu aivan toisen alan yrityksen valunhankintaan. Valimokäynnit. Valimokäynnit ovat kanssakäymisen ja toimittajan valinnan kannalta aivan ratkaisevia. Valimotoimittajan koosta, etäisyydestä ja tärkeydestäriippuen on monenmoisia tapaamisia: Kun yritysten koot ja kaupankäynnin laajuus kasvavat, silloin usein laatupäälliköt tapaavat keskenään ja osto- ja myyntihenkilöt tapaavat keskenään. Erityisen tärkeää olisi, että konepajan suunnittelijat tapaisivat jo hyvissä ajoin valimon suunnittelu- ja val-

3 Olavi Piha (11) mistushenkilöstöä. Näin voitaisiin hyvissä ajoin keskustella ns. valuystävällisestä konstruktiosta. Konepajojen suunnittelijoiden tulisi myös paljon enemmän vierailla toimittajavalimoissa tutustumassa näiden valmistusmenetelmiin. Suomen Valimotekninen Yhdistys ry. Yhdistys on henkilöyhdistys, jonka tarkoitus on edistää valunkäyttöä. Yhdistys järjestää vuosikokouksen lisäksi ulkomaan opintoretkiä, koulutuspäiviä ym. toimintaa, jonka tarkoituksena on saada valimoalan asiat ja ihmiset liikkumaan. Simultaneous Engineering Tällä termillä tarkoitetaan toimintamallia, jossa konepajan ja valimon suunnittelut toimivat yhtä aikaa. Toimittajavalimosta on tehty valinta ja kokonaisläpimenoajan pienentämiseksi toimitaan niin, että konstruktööri on varhaisessa vaiheessa yhteydessä valimon valusuunnitteluun, mahdollisesti tuotantoon ja valumallin valmistajaankin. Kokouksia voidaan pitää vaikka tiheään tahtiin ensin vaikka malliveistäjän luona, jolloin konstruktööri voi suoraan vastata esille tuleviin käytännön kysymyksiin. Näin toimien on saavutettu valutuotteen kokonaistoimitusajan puolittumisia. Ulkomainen valunhankinta Lähtökohtana täytyy olla, että molemmat osapuolet pyrkivät kaupan kasvattamiseen tietyllä aikajaksolla esimerkiksi minimitasoon / vuosi. Tämä on ostajakohtainen päätös, mutta myös valimolla on sanansa sanottavana. Tällaiset näkymät täytyy kuitenkin vähintään olla, jotta ostajan ja myyjän matkat, laatuauditit, laatupäällikön matkat jne. saadaan katetuksi. Lisäksi uuden maan ja uuden asiakkaan mukanaan tuomat uudet toimintarutiinit on saatava ajetuksi omaan organisaatioon. Isot yritykset eivät juuri poikkeuksia toimintarutiineissaan halua tehdä. Ostajan kannalta uuden toimittajan valinta kaukaisesta Suomesta on myös iso mutta strateginen päätös, joka sisältää melkoisen riskin. Perusajatus usein on vientiyrityksissä se, että valokset on saatava kotiin samaan hintaan tai mieluummin edullisemmin kuin kilpailija. Kun ensimmäiset toimitukset on onnistuneesti toimitettu, tulee kaupan laajentamisen aika. Rahti-. logistiikka- ja hallintorutiineista johtuen on myös ostajan etu, että kauppaa kasvatetaan, jotta siitä saadaan molemmille osapuolille kiinnostava asia. Puhutaan ns. neuvotteluvoimasta. Jos ostaja kokee tai tietää olevansa valimon pienimpiä asiakkaita, se vähentää hänen neuvotteluvoimaansa, kun tehdään sopimuksia toimitusvolyymeistä, toimitusajoista ja hinnoista.

4 Olavi Piha (11) Valujen tuonti Suomeen Valujen tuonti Suomeen on kasvanut viimeisen 10 vuoden ajan koko ajan. Erityisesti sarjavalmisteisten, vähän räätälöintiä sisältävien valujen tuonti alkaa olla jo merkittävää. Merkittävimmät tuontimaat ovat Euroopassa Espanja, Italia, Saksa ja hyvin vähäisessä määrin Ruotsi. Yritysten globalisaation kautta Intia, Korea ja Kiina ovat merkittäviä valutuotteiden tuojia Suomeen. Suhdanteet Valimoteollisuus on alihankintateollisuutta. Sen tekemä liikevaihto on noin 1 % koko Suomen metalliteollisuuden liikevaihdosta. Kuitenkin hyvin monet suomalaiset menestystuotteet perustuvat valukomponentin hankintaan, mainittakoon tässä paperikoneet, traktorit, dieselmoottorit ja kännykät. Korkeasuhdanteet ja matalasuhdanteet tulevat ja menevät, valimoteollisuus elää siinä mukana, eihän valimoteollisuudella ole omaa tuotetta se myy kapasiteettia ja omaa osaamistaan. Hankinta Valimoteollisuudelle on tyypillistä suuretkin vaihtelut tuotannossa yhden vuoden aikana tuotanto alalla voi laskea tai nousta %. oman yritykseni tarve valutuotteesta alustava, vaikka suullinen tarjouspyyntö kirjallinen tarjouspyyntö valimoon yksityiskohdat, tekninen ym. selvittely tulee alustava tarjous ensimmäiset neuvottelut tulee sitova tarjous tai sitovampi tarjous tekniset ja kaupalliset neuvottelut, usein yhtä aikaa mutta myös peräkkäin kirjallinen tilaus koevalut eli protovalut toimitetaan hyväksyttäväksi koekoneistus, koekäyttö, ensimmäiset rasitustestit kappaleita pilkotaan sisäisten vikojen paikantamiseksi mahdolliset asiakkaan muutokset konstruktioon mahdolliset valimon esittämät muutokset mahdolliset löydetyt valmistusviat raportoidaan ja korjataan valutuotteen kehittäminen sarjavalmistukseen sarjavalmistusmallin rakentaminen, muovi tai metalli keernalaatikot sarjavalmistusta varten valmistetaan tarkastusjigit, nostohaarukat, pakkausaputarvikkeet, yms. apuvälineet suunnitellaan ja valmistetaan esisarjat valmistetaan laadun tasaisuuden varmistamiseksi kokoukset toimittajalla ja kotona koneistus- ja tarkastusjigit vuosisopimusneuvottelut, kun voimassa oleva valunhankintasopimus lähestyy takarajaa

5 Olavi Piha (11) Alalla on vakiintunut NLG 95 toimitusehdot, jotka aikanaan on pohjoismainen valimoteollisuus ja konepajateollisuus sopineet keskenään. Suurilla yrityksillä on käytössä aika usein omat sopimusehdot, jotka joiltakin osin (esim. myöhästymissakko) saattavat poiketa varsin paljon esimerkiksi NLG:n suosittamasta myöhästymissakosta. Lisäksi on ostajan ja myyjän käytettävissä EN -normit: SFS EN Valut, tekniset toimitusehdot SFS EN Valut, tekniset toimitusehdot, rautavalut SFS EN 1560 Valut. Valurautojen nimikejärjestelmä SFS EN 1561 Valut. Suomugrafiittivalurauta SFS EN 1563 Valut. Pallografiittivalurauta jne. Quality Audit Quality Audit tai lyhyesti audit suoritetaan valimoon siinä vaiheessa kun valimoa ollaan ottamassa toimittajakuntaan mukaan. Suurissa yhtiöissä on tarkat toimintatavat. Asiaa helpottaa, jos valimo on ISO 9002 sertifioitu. Suurissa, globaaleissa yrityksissä on Quality Audit asiat hallinnoitu niin, että tytäryhtiön quality audit kelpaa eikä jokainen yksikkö tee sitä. Laajimmillaan quality audit kestää kolmelta mieheltä kolme päivää ja päälle tulee seurantavierailu. Quality auditista annetaan useimmiten nykyisin palaute toimittajakandidaatille itselleen. Ennen tuli vain huomautukset ja pyyntö niiden korjaamiseksi tietoon. Koneistetut komponentit Konepajan ja ostajan toive ja usein vaatimus on saada ostaa tuote valmiina, siis valmiiksi koneistettuna. Tämä on ostajalle ja valimolle suuri haaste, sillä konepajalla itsellään on useinenemmän kokemusta tämän tuotteen koneistamisesta ja sen valmistuskustannuksista. Koneistetun tuotteen toimittaminen nostaa jalostusarvoa ja se onnistuessaan on molempien sopijapuolten etu. Laatu Laatu ei ole mikään kilpailuvaltti enää, vaan edellytämme kaikilta, joiden kanssa keskustelemme vakavasti toimituksista, että laatu on täysin kunnossa. Niin toiminnan laatu kuin tuotteiden laatu tulee olla täysin moitteettomassa kunnossa. Tällainen on useimpien valuostajien ajatelu laadusta kilpailuvalttina. Valutuotteiden laatu ja toiminnan laatu Hylkäysprosentti tuotannossa

6 Olavi Piha (11) Toimitustäsmällisyys Lyhyet toimitusajat Tämä prosentti vaihtelee valimoittain paljon, mutta paljon riippuu siitä, onko kyseessä valurautavalimo vai teräsvalimo tai onko kyseessä yksittäisvalmistus vai sarjavalmistus. Suuntaa antavana lukuna voidaan sanoa, että rautavalimon hylkäysprosentit ovat suuremmat kuin teräsvalimon vastaavat. Teräsvalimoissa taas korjaushitsaamalla saadaan tuote pelastettua niin, että se voidaan toimittaa asiakkaalle. Rautavalimo ja teräsvalimo, jossa on yksittäisvalmistusta, hylkyprosentti on joitakin prosentteja. Sarjavalmistuksessa hylkyprosentti voi olla luokkaa 3 % tuotannosta, mutta uuden tuotteen sisäänajossa se voi olla kappalekohtaisesti jonkin aikaa vaikkapa tasolla 20 %. Tällä mitataan sitä täsmällisyyttä, jolla tuotteet saapuvat toimittajalle. Usein pelataan vielä viikkotäsmällisyydellä vaikka päivätarkasteluun ollaan jo menossa. Sekä ostaja että valimo asettaa itselleen ja toiselleen tavoitteita ja vaatimuksia. Aika yleinen vaatimustaso valutoimittajalle on että 90 % toimituksista on oikea-aikaisia. Lyhyiden toimitusaikojen edellytys on molemmin puolin vakioidut toimintatavat. Parhaimmillaan on osapuolten välillä sovittu siitä että: tilaukset menevät suoraan valimon tuotannonsuunnitteluun hinnoista vallitsee yksimielisyys tilaukset konepajan tarpeesta EDI viestinä valimoon tilaukset tulevat vain tiettyinä viikonpäivinä toimitukset tapahtuvat vain tiettyinä viikonpäivinä käytetään aina samaa kuljetusliikettä pakkauskäytäntö on sovittu kappalekohtaisesti jos vain mahdollista, hankitaan täysin laatikoin vajaita laatikoita ei toimiteta lähettäjä ja vastaanottaja tuntevat toisensa kaikilla toimijoilla on riittävät valtuudet omaan työhönsä kaikilla toimijoilla on riittävät kommunikaatiovälineet laatupuutteet raportoidaan heti valimoon tilatut määrät toimitetaan täyteen puutoksista toimitusmäärissä tiedotetaan ja neuvotellaan poikkeamat kapasiteettitilanteessa raportoidaan heti muutokset valuntarpeessa ilmoitetaan heti

7 Olavi Piha (11) Kaiken perusta on kuitenkin luottamus toiseen sopimusosapuoleen ja aktiivinen pyrkimys partnership tyyppiseen toimintaan. Suomeksi sana on käännetty kumppanuus. Valukappaleen (suomugrafiittirautaa) aika valimossa keernanteon aloittamisesta toimitukseen voi olla luokkaa 3 päivää. Tällöin valumalli on olemassa. Valukappaleen (valuterästä), joka valmiiksi koneistetaan ja jolle hankitaan valumalli, toimitusaika tilauksesta toimitukseen voi olla 3 kuukautta. Molemmissa näissä on kyseessä lyhyt toimitusaika. Kapasiteetti Kapasiteetti on se määrä valoksia, joita valimo voi tuottaa ja toimittaa asiakkailleen tietyn ajan kuluessa. Useimmiten käytetty mittari on tonnia / vuosi. Kapasiteettia voidaan mitata ja ilmoittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi mahdollisuus tehdä x määrä kehiä vuodessa. Valimossa on jokin rajoittava tekijä (sulatto, kaavaamo, lämpökäsittely tai vaikkapa henkilöstö) joka asettaa tämän rajan. Ylitöitä teettämällä voidaan valimon kapasiteettia väliaikaisesti mahdollisesti nostaa. Tuotesorttimentti Tuoteperhe Valimon valmistuskapasiteetti on erittäin riippuvainen valmistettavista tuotteista. Työvaltaiset kappaleet tuotannossa tekevät sen, että kapasiteetti tonneissa pienenee. Tämän takia valimoiden ilmoittamiin kapasiteetteihin tulee suhtautua varauksella ja yrittää ottaa selvää, onko perustuuko ilmoitettu kapasiteetti olemassa olevaan tuotantorakenteeseen vai johonkin aivan muuhun. Tuoteperheeksi kutsutaan saman toiminnon toimittamia koneenosia. Tällaisia ovat mm. venttiilinrungot, vaihdelaatikot, sylinterikannet tai vaikkapa akseliputket. Nämä valutuotteet ovat asiakkaasta riippumatta hyvin samantapaisia niin muodoltaan kuin laatuvaatimuksiltaan, tästä on globalisaatio pitänyt huolen. Valimo voi valita strategiassaan valita tällaisen tuoteperheen strategiseksi bisnesalueeksi (SBA), jonka kustannustehokasta valmistamista valimo määrätietoisesti lähtee kehittämään. Valimolla voi olla valittuna useampia SBA alueita, kuitenkin resurssien rajallisuus pitää siitä huolen, että jo puoli tusinaa SBA:ta on paljonlaisesti yhdelle valimolle. Ostajalle olennaisinta on osua sellaiseen valimoon, joka ensinnäkin on erikoistunut valimo, mutta samalla erikoistunut juuri ostajan tarvitsemaan tuoteperheeseen. Kapasiteettivaraus

8 Olavi Piha (11) Kapasiteetin käyttöaste Valumallien suunnittelu, hankinta, omistus ja säilytys Kapasiteettivaraus on ostajan tekemä sitova varaus siitä, että hän ostaa valimon tuotannosta esimerkiksi vähintään 400 tonnia vuodessa valutuotteita. Mikäli tarvetta tälle määrälle ei ole, sitoutuu asiakas maksamaan korvausta tekemästään kapasiteettivarauksesta erikseen neuvotellun sopimuksen mukaisesti. Valimo puolestaan sitoutuu kapasiteettivarauksen saatuaan varaamaan tarvittavat resurssit tämän määrän tekemiseen. Tästä on pidettävä kiinni, vaikka houkuttelevia tilauksia olisi kuinka paljon muualta. Ongelman muodostaa markkinatalous. Se säätelee sen, että markkinatilanne niin asiakkaalla kuin valimollakin on muuttunut melkein heti paperin allekirjoituksen jälkeen. Kapasiteettivaraus on harvinainen sopimus, mutta niitä tehdään kuitenkin. Kapasiteetin käyttöasteella tarkoitetaan sitä suhdetta, joka saadaan kun käytössä oleva kapasiteetti jaetaan kokonaiskapasiteetilla. Valimo lähes aina Suomessa itse hankkii valumallit myymiinsä valutuotteisiin. Prosessi lähtee siitä liikkeelle, kun valutarjousta antaessaan valimo tarjoaa ostajalle valumallivarusteet, valumallin varustelun (mm. syöttökuvut, jne.) ja valun suunnittelun. Suurena etuna tässä ostajalle on se, että hän saa kaikki yhdeltä luukulta ilman että joutuu malliveistäjän ja valimon riitojen ja myöhästymisien selvitysmieheksi. Valimolle etua on se, että saa valita malliveistämönsä itse, hyödyntää vanhoja yhteyksiä ja pääsee valvomaan lupaamaansa toimitusaikaa. Omistus valumalleissa on käytännössä siis aina ostajalla, koska valumallit veloitetaan ostajalta. Valumallien säilytys on ikuisuusongelma. Erityisesti puumallit ovat hyvin herkkiä muodonmuutoksille ja niiden mitat tahtovat muuttua vaikka niitä säilytettäisiin asiallisissa tiloissakin. Valimolla ei ole mahdollisuuksia säilyttää epäkuranttia valumallivarastoa vuodesta toiseen. Käytännön peukalosääntö on, että kolmen käyttämättömän vuoden jälkeen valumalli palautetaan, romutetaan tai asiakas alkaa maksaa vuokraa sen varastoimisesta. Hinta Tärkeää on muistaa huolehtia siitä, että kalliisti hankitut valumallisi ovat palovakuutetut valimossa.

9 Olavi Piha (11) Valun hinta on kahden osapuolen sopima ja siten oikea. Kilpailukykyinen hinta on monimutkainen käsite. Toimittajaa vaihdetaan seuraavista syistä: PAREMPI LAATU SAMAAN HINTAAN SAMA LAATU KILPAILUKYKYISEMPÄÄN HINTAAN UUSI, KEHITTYNEEMPI TEKNOLOGIA PAREMPI TOIMITUSKYKY LUOTETTAVUUS TÄHÄNASTISELLA TOIMITTAJALLA VAIKEUKSIA KANSAINVÄLISYYDEN MUKANAAN TUOMAT MAHDOLLI- SUUDET (=YRITYKSEN GLOBAALI OSTOPOLITIIKKA). PÄÄTÖS OSTAA OMAN VALMISTUKSEN SIJASTA ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN; VOLYYMIN MUUTOKSET Valutuotteiden hintaa ei voida nähdä mistään julkisista hinnastoista, ne neuvotellaan asiakkaan ja toimittajan välillä. Tavanomainen sopimus on vuosi kerrallaan, mutta nyttemmin on kahden, jopa kolmen vuoden sopimukset yleistyneet. Valun hintaan vaikuttaa hyvin monet asiat Valmistuskustannukset Sarjasuuruus Valumateriaalin yleisyys Valumallien kunto Laatuvaatimukset Tuotteen soveltuvuus SBA ajatteluun jne. Hyvänä ohjenuorana hinnassa voi olla win / win periaate. Tällä tarkoitetaan sitä, että molemmat osapuolet voivat elää tehdyn sopimuksen mukaan. Tästä vielä pidemmälle kehittynyt ajattelumalli on win / win / win, jolla taas tarkoitetaan sitä, että myös valimon asiakkaan asiakas (loppuasiakas) hyötyy tehtävästä sopimuksesta. Valun osuus lopputuotteen materiaalikustannuksista

10 Olavi Piha (11) Valut merkitsevät suurta osaa tietyissä valupohjaisissa tuotteissa, mm. paperikoneissa 15 %, traktoreissa 20 % ja dieselmoottoreissa 25 %. Lisäksi valu on lähes aina kriittinen raaka-aine, koska korvaavaa tuotetta ei ole nopeasti toiselta valimolta saatavissa. Valu myös tarvitaan kaikkein ensimmäisenä tehtaalle. Partnership ja partnership-tyyppinen toiminta Joitakin vuosia sitten julkisuuteen tullut partnership-toimittajuus ei käytännön tasolla ole Suomessa yleistynyt, ainakaan vielä. Sen sijaan lähellä tätä on käyty, tällä tarkoitetaan mm. kustannusrakenteen avaamista ostajalle. Tuotteen valmistuskustannusten pienentämistä yhteisin toimenpitein ja siitä saatavan hyödyn jakamista tasapuolisesti. Kilpailevat materiaalit, kilpailevat tuotteet Käytännön työelämässä valutuotteet useimmin korvataan hitsatulla rakenteella. Näin käy silloin, kun tuote on uusi ja sille pitäisi valmistaa valumalli. Valumalli alussa on asiakkaan mielestä sekä kallis että kestää kauan. Kun tuote sitten hitsaamalla on valmistettu, on luotu hitsausvalmistukseen soveltuvat piirustukset, on tämän käytännön muuttaminen kovan työn takana. Usein käy niin, että vasta siinä vaiheessa kun hitsauskapasiteetti ei enää riitä kasvaneen volyymin takia, silloin siirrytään valettuun vaihtoehtoon. Yleisenä trendinä voidaan todeta pallografiittivaluraudan suhteellisen osuuden jatkuva kasvu koneenrakennuksessa. Kuljetukset Kuljetukset teknisesti ovat harvoin ongelma, valut valuina kestävät kuljetusta. Ongelmia on lähinnä ruostumisen kanssa, jos esimerkiksi valurautatuotteita kuljetetaan ilman maalausta avolavoilla. Tällöin sopimusneuvotteluissa todetaan, että tuotteet toimitetaan maalaamatta ja tuotteet voivat olla ruosteessa saapuessaan konepajalle. Eräissä konepajoissa on rutiinina ostaa kaikki saapuva valurauta maalaamatta ja saavuttuaan konepajalle kaikki tuotteet hiekkapuhalletaan. Toinen, huolellisuutta vaativa kuljetus on täysin valmiiksi koneistetun valukomponentin kuljettaminen. Täällä voidaan esim. koneistetut pinnat voidella ruostumista ehkäisevällä voiteella tai joissakin tapauksissa tuotteet toimitetaan puulaatikoissa niin että valmiit tuotteet ovat käärittynä ns. inhibiittipaperiin, joka ehkäisee ruostumista. Kuitenkin asiakkaan kanssa sopien on jokainen tapaus neuvoteltava erikseen.

11 Olavi Piha (11) Logistiikka Sana logistiikka voitaisiin tässä korvata sanalla valimon ja konepajan yhteistyö. Koska valimo saattaa olla sarjavalmistusvalimo, ja sen järkevät valmistusmäärät ovat suuremmat kuin konepajan tarvitsemat koneistuserät, on tätä problematiikkaa käytännön tasolla monilla eri tavoilla. Konepaja ostaa esim. vuoden tarpeen kerralla Valimo toimittaa konepajalle suuremman määrän valuja ns. konsignaatiovarastoon, joka tarkoittaa sitä että konepaja maksaa valut käytön mukaan. Pientoimituslisän käyttöönotto. Asiakas maksaa laskun yhteydessä ns. pientoimituslisän, jos tilattava määrä on esimerkiksi alle 50 kappaletta. Ympäristösuojelu Ns. Green Values on tullut tärkeäksi osaksi ns. business etiikkaa. Näin on myös valimoiden keskinäisessä kilpailussa. Yleensä on kuitenkin niin, että valimon naapurit (myös asiaankuuluvat viranomaiset) pitävät tarkkaan huolta, että päästöt ja melutaso pysyvät kohtuullisella tasolla. Ruotsissa mm. on joissakin valimoissa työt lopetettava klo 22 melun takia. Suomalaiset valimot satsaavat varsin suuren osan liikevaihdostaan näihin pölynpoisto- ja melunalentamisinvestointeihin. Alan johtavat valimot ovat hankkineet ISO sertifikaattin, ns. ympäristösertifikaattin. Yhteystiedot Olavi Piha, tutkija, Koneosasto Valimotekniikan Laboratorio PL

12 Tieteellistä kirjallisuutta hankinnasta 1. Ballou, R. H Business Logistics Management. Prentice-Hall Inc. a Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, NJ07632, 688 s. ISBN Bowersox, D. J., Closs D.J. & Helferich O.K Logistical Management. Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing Support, and Materials Procurement. Macmillan Publishing Company, New York, 586 s. ISBN Bowersox, D. J., Closs D. J Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process. McGraw-Hill Companies Inc., Singapore, 730 s. ISBN Christopher, M Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improving Services. Pitman Publishing. London, 231 s. ISBN Christopher, M. (toim.) Logistics, The strategic issues. Chapman & Hall, London, 285 s. ISBN X. 6. Christopher, M Dobler, D. W., Burt D. N Purchasing and Supply Management. The McGraw-Hill Companies Inc., New York, USA, 963 s. ISBN Eloranta, E., Räisänen J Ohjattavuusanalyysi. Tutkimus tuotannon ja sen ohjauksen kehittämisestä Suomessa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto, sarja B, nro 85, Helsinki, Suomi, 223 s. ISBN Gattorna, J.L., Walters D.W Managing the Supply Chain. Chippenham, Great Britain: Macmillan Press Ltd, 360 s. ISBN X. 10. Hannukainen, T Laatuyritykset, laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Tammer-Paino Oy. Tampere, 313 s. ISBN Hannula, M., Lönnqvist, A Suorituskyvyn mittauksen käsitteet. MET julkaisuja nro 10/2002. Tummavuoren kirjapaino Oy. Vantaa, 64 s. ISBN Hannus, J Prosessijohtaminen, Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 368 s. ISBN Heinonen, R Liiketoiminta ja teknologia kohti strategisia yritysverkkoja. Metalli- ja elektroniikkateollisuus, Visio Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Speedmaster Oy, Helsinki, 92 s. ISBN

13 14. Haapanen, M Yritysjohdon logistiikka. MH-Konsultit Oy, Espoo, Karisto Oy, 255 s. ISBN Hickman, Thomas K., Hickman, William M. Jr Global Purchasing, how to buy Goods and Services in Foreign Markets. Business one Irwin, Illinois, 237 s. ISBN Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E Strategic Management. Edition 4. USA: South Western, 668 s. ISBN Jahnukainen, J., Lahti, M., Luhtala, M LOGIPRO, Towards World Class Make-to-Order Supply Chain. Report no. 162 /1995/Teta, Forssa, 184 s. ISBN Jahnukainen, J. Lahti, M. & Virtanen, T LOGINET-Toimittajayhteistyö tilausohjautuvissa toimitusketjuissa. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Helsinki, 102 s. ISBN X. 19. Karrus, Kaij E Logistiikka. WSOY. Porvoo, 319 s. ISBN Kajaste, V., Liukko, T LEAN toiminta, suomalaisten yritysten kokemuksia. MET Tekninen tiedotus 6/94. Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tammer-Paino Oy, Tampere, 105 s. ISBN Kortekangas, M., Spolander, M Kumppanuusopas, MET raportti 2/2001. Metalliteollisuuden Kustannus, Helsinki, 32 s., ISBN Koskinen, A., Lankinen, M., Sakki, J., Kivistö, T., Vepsäläinen, A.P.J Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä. WSOY-Yhtymä Oy, Porvoo, 333 s. ISBN Laamanen, K., Tinnilä, M Prosessijohtamisen käsitteet. 3. uudistettu painos. MET julkaisuja 6 / Tammerpaino Oy, 97 s. Tampere. ISBN Lambert, Douglas M., Stock, James R., Ellram, Lisa M Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, Singapore, 611 s. ISBN Lamming, Richard Beyond Partnership, Strategies for Innovation and Lean Supply. Prentice Hall International (UK). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 299 s. ISBN Lehtinen, Ulla Changing subcontracting. A study on the evolution of supply chains and subcontractors. Acta Universitatis Ouluensis G9, Department of Industrial Engineering, University of Oulu, 117 s. ISBN

14 27. Lehtinen, Ulla Alihankintajärjestelmä 1990-luvulla. Sitran julkaisu nro 114. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 151 s. ISBN Luhtala, M., Kilpinen, E., Anttila, P Logi-tehokkuutta tilausohjautuviin toimitusketjuihin. Tekninen tiedotus 13/94 Metalliteollisuuden kustannus Oy, Tammer-paino Tampere, 107 s. ISBN MET Metalli- ja elektroniikkateollisuus, Visio 2008, Pääraportti. Pääraportin on kirjoittanut Timo Airaksinen, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Speedmaster Oy, Helsinki, 45 s. ISBN Oliver, R.K., Webber, M, D. Supply-chain management: logistics catches up with strategy. Teoksessa: Christopher, M Logistics, The Strategic Issues. London, Chapman & Hall. 1992, ss ISBN X. 31. Pooler, Victor H., Pooler, David J Purchasing and Supply Management, Greating the Vision. Chapman & Hall, New York, 382 s. ISBN Porter, Michael, E Kilpailuetu. 3. painos, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 648 s. ISBN Riggs, David A., Robbins, Sharon L The Executive s Guide to Supply Management Strategies. American Management Association. New York, 245 s. ISBN Sakki, J Tilaus-toimitusketjun hallinta, logistinen b to b - prosessi. Viides uudistettu painos. Jouni Sakki Oy, Espoo, 233 s. ISBN Saunders, Malcom Strategic Purchasing and Supply Chain Management. Editon 2, Pitman Publishing, London, 354 s. ISBN SFS - EN ISO 9000:2000. Suomen Standardisoimisliitto SFS RY, Helsinki, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto Päähankkijan ja alihankkijan yhteistyö. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Helsinki, 59 s. ISBN Tanskanen, K Juuri Oikeaan Tarpeeseen osahankinta yhteistyöllä tuloksiin. INSCONS julkaisuja. Painotalo Miktor Ky, 136 s. ISBN Uusi-Rauva, E., Haverila, M., Kouri, I Teollisuustalous. Toinen painos. Infacs Johtamistekniikka Oy. Tammer-Paino. Tampere, 472 s. ISBN Vonderembse, Mark A., White, Gregory P Operations Management, Concepts, Methods and Strategies. Edition 3. St.Paul, USA: West Publishing Company, 845 s. ISBN

15

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If HS 19.1.2011 HS 20.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta Työvälinepäivät 2017 26.1.2017 Jaakko Nisula Team Leader, Mechanical Engineering Genelec Oy Genelec Oy on vuonna 1978 perustettu suomalainen perheyritys. Valmistaa aktiivisia tarkkailukaiuttimia Pääasiakkaita

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Oy Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Telko on muoviraaka-aineiden, aineiden teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden toimittaja B-to-B -asiakkaille Laaja päämies- ja tuotevalikoima maailman johtavilta

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: Talentum Pro Helsinki 2016 3 Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: 1 hankinnoilla on merkitystä 2 hyvin johdetuilla ja toteutetuilla hankinnoilla sekä hyvällä yhteistyöllä

Lisätiedot

Systeemiteoriasta. Andrea Holmberg Software Point Oy Hans Blomberg seminaari 13-14.5.2013

Systeemiteoriasta. Andrea Holmberg Software Point Oy Hans Blomberg seminaari 13-14.5.2013 Systeemiteoriasta ohjelmistotuoteliiketoimintaa Andrea Holmberg Software Point Oy Hans Blomberg seminaari 13-14.5.2013 Software Point MFCS Sartorius Biotyö asema 1988-90 Pekilo 1973-85 Systeemi teoria

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot