VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO"

Transkriptio

1 Olavi Piha (11) VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO Hankinnan ja oston ero Mistä tietoa valimoista Terminologia horjuu Suomessa paljon. Usein yrityselämässä hankinta ymmärretään laajempana käsitteenä kuin ostaminen. - Operatiivinen ostaminen vs. strateginen ostaminen On kehitettävä toimintaa koko ajan operatiivisesta ostamisesta strategiseen ostamiseen ja siitä jatkettava hankinnan johtamiseen ja toimitusketjun hallintaan, engl. Supply Chain Management. Valimoesitteistä ollaan hankintaosastoilla aina useaa mieltä. On koulukunta, joka pitää korkealaatuisen valimoesittettä välttämättömänä ja arvostaa sen yksityiskohtaisia teknisiä tietoja. Tällaisia ovat varsinkin saksalaiset esitteet, joissa käydään koko yrityksen satavuotinen historia lävitse ja sitten siirrytään kertomaan jokaisen osaston konekantaan. Esitteen kiistämätön etu on sen konkreettisuus, valmiit korkeatasoiset valokuvat ja mahdollisuus tutustua esitteeseen matkoillakin ja neuvotteluissa. Toinen ostajakoulukunta arvostaa suoria kontakteja ja on kiinnostunut ottamaan esimerkiksi messuilla korkeintaan povitaskuun mahtuvan ohuen yleisesitteen, jossa kontaktitiedot Ollaan esitteistä mitä mieltä tahansa, valokuvat usein jo ratkaisevat, onko kyseinen valimo mahdollinen toimittaja. Samoin mahdolliset referenssit ovat hyvin valaisevia. WWW-sivut internetissä. Valimoiden kotisivut ovat tulleet jäädäkseen ja vähitellen korvaavat (ainakin osin) esitteen. Siellä on uusimmat tiedot valimosta, sieltä voi tilata mahdollisesti esitteen ja sinne voi myös suoraan ilmoittaa kiinnostuksensa kyseistä valimotoimittajaa kohtaan. Kotimaisten Metalliteollisuuden Keskusliiton Jäsenvalimot antaa kotimaisten valimoiden www -sivut. Ulkomaiset valimot ovat kiitettävästi jäseninä omien maidensa valimoliitoissa ja sellaisen sivun kautta pääsee suoraan asiaan. Taso maittain vaihtelee paljon, mutta yleensä siellä on valimot jaoteltu ainakin materiaaleittain.

2 Olavi Piha (11) Asiakaslehtiä isommat yritykset julkaisevat ja postittavat omille vakioasiakkailleen. Niillä useimmiten halutaan kertoa uutta asiakaskunnalle. Tämä voi olla uuden kaavauskoneen hankinta, nimitysuutinen, toisen valimon sulauttaminen konserniin, voimakas panostus alihankintakoneistukseen. Alihankintamessut ovat tapahtuma, jossa valimo tulee esittäytymään omalla tai yhteisosastolla. Tavallisesti osastot ovat miehitettyjä yrityksen henkilöstöllä, mutta joskus myös miehittämättömiä osastoja tapaa. Monet ostajat pitävät alihankintamessuja arvossa siksi, että siellä pystyy melko vähällä vaivalla tapaamaan suuren määrän toimittajia niin olemassa olevia toimittajia kuin mahdollisia uusia toimittajiakin. Saman päivän aikana ostaja pystyy hoitamaan suuren määrän neuvotteluita, matkustamalla vain yhteen paikkaan. Erityisen vilkkaaksi messuja voi valimoteollisuuden kannalta kuvata silloin, kun noususuhdanne on tullut siihen vaiheeseen, että valimokapasiteetti alkaa olla täydessä käytössä ja valimoilla alkaa olla toimitusvaikeuksia. Silloin ostajat etsivät aktiivisesti uusia toimittajavalimoita. Tärkeimmät messut ostajan kannalta ovat jokavuotiset Hannoverin messut huhtikuussa, ELMIA Underleverantör messut Jönköpingissä marraskuussa ja Tampereen alihankintamessut syyskuussa. Kaikki nämä tapahtumat ovat vuosittain. Huhtikuussa Tampereella järjestettään Valun käytön seminaari, jossa kahden päivän ajan pidetään luentoja ajankohtaisista asioista. Kotimaiset valimot ovat esillä ensimmäisen päivän illalla pidettävässä kontaktitilaisuudessa. Täällä tapaa yhdellä kertaa lähes koko Suomen valimotarjonnan. Tilaisuudella on hyvä hinta/laatu suhde. Edellä mainitut messut ovat yleismessuja, joissa on valimoiden lisäksi mm. koneistajia ja valumallin valmistajia. On syytä käyttää tilaisuutta hyväkseen ja käydä potentiaalisten koneistajien ja valumallin valmistajien osastoilla kyselemässä kuulumisia ja solmimassa henkilösuhteita tulevia ja olemassa olevia tarpeita ajatellen. Benchmarking. Helpoimmillaan tämä tehtävä hoituu messuilla, kun hakee heidän uusimmat esitteet ja tutustuu esille laitettuihin tuotteisiin, miten ne on valmistettu, onko meidän yrityksellä vastaavia tuotteita / ongelmia. Benchmarking toimintaa voi harjoittaa myös niin, että tutustuu aivan toisen alan yrityksen valunhankintaan. Valimokäynnit. Valimokäynnit ovat kanssakäymisen ja toimittajan valinnan kannalta aivan ratkaisevia. Valimotoimittajan koosta, etäisyydestä ja tärkeydestäriippuen on monenmoisia tapaamisia: Kun yritysten koot ja kaupankäynnin laajuus kasvavat, silloin usein laatupäälliköt tapaavat keskenään ja osto- ja myyntihenkilöt tapaavat keskenään. Erityisen tärkeää olisi, että konepajan suunnittelijat tapaisivat jo hyvissä ajoin valimon suunnittelu- ja val-

3 Olavi Piha (11) mistushenkilöstöä. Näin voitaisiin hyvissä ajoin keskustella ns. valuystävällisestä konstruktiosta. Konepajojen suunnittelijoiden tulisi myös paljon enemmän vierailla toimittajavalimoissa tutustumassa näiden valmistusmenetelmiin. Suomen Valimotekninen Yhdistys ry. Yhdistys on henkilöyhdistys, jonka tarkoitus on edistää valunkäyttöä. Yhdistys järjestää vuosikokouksen lisäksi ulkomaan opintoretkiä, koulutuspäiviä ym. toimintaa, jonka tarkoituksena on saada valimoalan asiat ja ihmiset liikkumaan. Simultaneous Engineering Tällä termillä tarkoitetaan toimintamallia, jossa konepajan ja valimon suunnittelut toimivat yhtä aikaa. Toimittajavalimosta on tehty valinta ja kokonaisläpimenoajan pienentämiseksi toimitaan niin, että konstruktööri on varhaisessa vaiheessa yhteydessä valimon valusuunnitteluun, mahdollisesti tuotantoon ja valumallin valmistajaankin. Kokouksia voidaan pitää vaikka tiheään tahtiin ensin vaikka malliveistäjän luona, jolloin konstruktööri voi suoraan vastata esille tuleviin käytännön kysymyksiin. Näin toimien on saavutettu valutuotteen kokonaistoimitusajan puolittumisia. Ulkomainen valunhankinta Lähtökohtana täytyy olla, että molemmat osapuolet pyrkivät kaupan kasvattamiseen tietyllä aikajaksolla esimerkiksi minimitasoon / vuosi. Tämä on ostajakohtainen päätös, mutta myös valimolla on sanansa sanottavana. Tällaiset näkymät täytyy kuitenkin vähintään olla, jotta ostajan ja myyjän matkat, laatuauditit, laatupäällikön matkat jne. saadaan katetuksi. Lisäksi uuden maan ja uuden asiakkaan mukanaan tuomat uudet toimintarutiinit on saatava ajetuksi omaan organisaatioon. Isot yritykset eivät juuri poikkeuksia toimintarutiineissaan halua tehdä. Ostajan kannalta uuden toimittajan valinta kaukaisesta Suomesta on myös iso mutta strateginen päätös, joka sisältää melkoisen riskin. Perusajatus usein on vientiyrityksissä se, että valokset on saatava kotiin samaan hintaan tai mieluummin edullisemmin kuin kilpailija. Kun ensimmäiset toimitukset on onnistuneesti toimitettu, tulee kaupan laajentamisen aika. Rahti-. logistiikka- ja hallintorutiineista johtuen on myös ostajan etu, että kauppaa kasvatetaan, jotta siitä saadaan molemmille osapuolille kiinnostava asia. Puhutaan ns. neuvotteluvoimasta. Jos ostaja kokee tai tietää olevansa valimon pienimpiä asiakkaita, se vähentää hänen neuvotteluvoimaansa, kun tehdään sopimuksia toimitusvolyymeistä, toimitusajoista ja hinnoista.

4 Olavi Piha (11) Valujen tuonti Suomeen Valujen tuonti Suomeen on kasvanut viimeisen 10 vuoden ajan koko ajan. Erityisesti sarjavalmisteisten, vähän räätälöintiä sisältävien valujen tuonti alkaa olla jo merkittävää. Merkittävimmät tuontimaat ovat Euroopassa Espanja, Italia, Saksa ja hyvin vähäisessä määrin Ruotsi. Yritysten globalisaation kautta Intia, Korea ja Kiina ovat merkittäviä valutuotteiden tuojia Suomeen. Suhdanteet Valimoteollisuus on alihankintateollisuutta. Sen tekemä liikevaihto on noin 1 % koko Suomen metalliteollisuuden liikevaihdosta. Kuitenkin hyvin monet suomalaiset menestystuotteet perustuvat valukomponentin hankintaan, mainittakoon tässä paperikoneet, traktorit, dieselmoottorit ja kännykät. Korkeasuhdanteet ja matalasuhdanteet tulevat ja menevät, valimoteollisuus elää siinä mukana, eihän valimoteollisuudella ole omaa tuotetta se myy kapasiteettia ja omaa osaamistaan. Hankinta Valimoteollisuudelle on tyypillistä suuretkin vaihtelut tuotannossa yhden vuoden aikana tuotanto alalla voi laskea tai nousta %. oman yritykseni tarve valutuotteesta alustava, vaikka suullinen tarjouspyyntö kirjallinen tarjouspyyntö valimoon yksityiskohdat, tekninen ym. selvittely tulee alustava tarjous ensimmäiset neuvottelut tulee sitova tarjous tai sitovampi tarjous tekniset ja kaupalliset neuvottelut, usein yhtä aikaa mutta myös peräkkäin kirjallinen tilaus koevalut eli protovalut toimitetaan hyväksyttäväksi koekoneistus, koekäyttö, ensimmäiset rasitustestit kappaleita pilkotaan sisäisten vikojen paikantamiseksi mahdolliset asiakkaan muutokset konstruktioon mahdolliset valimon esittämät muutokset mahdolliset löydetyt valmistusviat raportoidaan ja korjataan valutuotteen kehittäminen sarjavalmistukseen sarjavalmistusmallin rakentaminen, muovi tai metalli keernalaatikot sarjavalmistusta varten valmistetaan tarkastusjigit, nostohaarukat, pakkausaputarvikkeet, yms. apuvälineet suunnitellaan ja valmistetaan esisarjat valmistetaan laadun tasaisuuden varmistamiseksi kokoukset toimittajalla ja kotona koneistus- ja tarkastusjigit vuosisopimusneuvottelut, kun voimassa oleva valunhankintasopimus lähestyy takarajaa

5 Olavi Piha (11) Alalla on vakiintunut NLG 95 toimitusehdot, jotka aikanaan on pohjoismainen valimoteollisuus ja konepajateollisuus sopineet keskenään. Suurilla yrityksillä on käytössä aika usein omat sopimusehdot, jotka joiltakin osin (esim. myöhästymissakko) saattavat poiketa varsin paljon esimerkiksi NLG:n suosittamasta myöhästymissakosta. Lisäksi on ostajan ja myyjän käytettävissä EN -normit: SFS EN Valut, tekniset toimitusehdot SFS EN Valut, tekniset toimitusehdot, rautavalut SFS EN 1560 Valut. Valurautojen nimikejärjestelmä SFS EN 1561 Valut. Suomugrafiittivalurauta SFS EN 1563 Valut. Pallografiittivalurauta jne. Quality Audit Quality Audit tai lyhyesti audit suoritetaan valimoon siinä vaiheessa kun valimoa ollaan ottamassa toimittajakuntaan mukaan. Suurissa yhtiöissä on tarkat toimintatavat. Asiaa helpottaa, jos valimo on ISO 9002 sertifioitu. Suurissa, globaaleissa yrityksissä on Quality Audit asiat hallinnoitu niin, että tytäryhtiön quality audit kelpaa eikä jokainen yksikkö tee sitä. Laajimmillaan quality audit kestää kolmelta mieheltä kolme päivää ja päälle tulee seurantavierailu. Quality auditista annetaan useimmiten nykyisin palaute toimittajakandidaatille itselleen. Ennen tuli vain huomautukset ja pyyntö niiden korjaamiseksi tietoon. Koneistetut komponentit Konepajan ja ostajan toive ja usein vaatimus on saada ostaa tuote valmiina, siis valmiiksi koneistettuna. Tämä on ostajalle ja valimolle suuri haaste, sillä konepajalla itsellään on useinenemmän kokemusta tämän tuotteen koneistamisesta ja sen valmistuskustannuksista. Koneistetun tuotteen toimittaminen nostaa jalostusarvoa ja se onnistuessaan on molempien sopijapuolten etu. Laatu Laatu ei ole mikään kilpailuvaltti enää, vaan edellytämme kaikilta, joiden kanssa keskustelemme vakavasti toimituksista, että laatu on täysin kunnossa. Niin toiminnan laatu kuin tuotteiden laatu tulee olla täysin moitteettomassa kunnossa. Tällainen on useimpien valuostajien ajatelu laadusta kilpailuvalttina. Valutuotteiden laatu ja toiminnan laatu Hylkäysprosentti tuotannossa

6 Olavi Piha (11) Toimitustäsmällisyys Lyhyet toimitusajat Tämä prosentti vaihtelee valimoittain paljon, mutta paljon riippuu siitä, onko kyseessä valurautavalimo vai teräsvalimo tai onko kyseessä yksittäisvalmistus vai sarjavalmistus. Suuntaa antavana lukuna voidaan sanoa, että rautavalimon hylkäysprosentit ovat suuremmat kuin teräsvalimon vastaavat. Teräsvalimoissa taas korjaushitsaamalla saadaan tuote pelastettua niin, että se voidaan toimittaa asiakkaalle. Rautavalimo ja teräsvalimo, jossa on yksittäisvalmistusta, hylkyprosentti on joitakin prosentteja. Sarjavalmistuksessa hylkyprosentti voi olla luokkaa 3 % tuotannosta, mutta uuden tuotteen sisäänajossa se voi olla kappalekohtaisesti jonkin aikaa vaikkapa tasolla 20 %. Tällä mitataan sitä täsmällisyyttä, jolla tuotteet saapuvat toimittajalle. Usein pelataan vielä viikkotäsmällisyydellä vaikka päivätarkasteluun ollaan jo menossa. Sekä ostaja että valimo asettaa itselleen ja toiselleen tavoitteita ja vaatimuksia. Aika yleinen vaatimustaso valutoimittajalle on että 90 % toimituksista on oikea-aikaisia. Lyhyiden toimitusaikojen edellytys on molemmin puolin vakioidut toimintatavat. Parhaimmillaan on osapuolten välillä sovittu siitä että: tilaukset menevät suoraan valimon tuotannonsuunnitteluun hinnoista vallitsee yksimielisyys tilaukset konepajan tarpeesta EDI viestinä valimoon tilaukset tulevat vain tiettyinä viikonpäivinä toimitukset tapahtuvat vain tiettyinä viikonpäivinä käytetään aina samaa kuljetusliikettä pakkauskäytäntö on sovittu kappalekohtaisesti jos vain mahdollista, hankitaan täysin laatikoin vajaita laatikoita ei toimiteta lähettäjä ja vastaanottaja tuntevat toisensa kaikilla toimijoilla on riittävät valtuudet omaan työhönsä kaikilla toimijoilla on riittävät kommunikaatiovälineet laatupuutteet raportoidaan heti valimoon tilatut määrät toimitetaan täyteen puutoksista toimitusmäärissä tiedotetaan ja neuvotellaan poikkeamat kapasiteettitilanteessa raportoidaan heti muutokset valuntarpeessa ilmoitetaan heti

7 Olavi Piha (11) Kaiken perusta on kuitenkin luottamus toiseen sopimusosapuoleen ja aktiivinen pyrkimys partnership tyyppiseen toimintaan. Suomeksi sana on käännetty kumppanuus. Valukappaleen (suomugrafiittirautaa) aika valimossa keernanteon aloittamisesta toimitukseen voi olla luokkaa 3 päivää. Tällöin valumalli on olemassa. Valukappaleen (valuterästä), joka valmiiksi koneistetaan ja jolle hankitaan valumalli, toimitusaika tilauksesta toimitukseen voi olla 3 kuukautta. Molemmissa näissä on kyseessä lyhyt toimitusaika. Kapasiteetti Kapasiteetti on se määrä valoksia, joita valimo voi tuottaa ja toimittaa asiakkailleen tietyn ajan kuluessa. Useimmiten käytetty mittari on tonnia / vuosi. Kapasiteettia voidaan mitata ja ilmoittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi mahdollisuus tehdä x määrä kehiä vuodessa. Valimossa on jokin rajoittava tekijä (sulatto, kaavaamo, lämpökäsittely tai vaikkapa henkilöstö) joka asettaa tämän rajan. Ylitöitä teettämällä voidaan valimon kapasiteettia väliaikaisesti mahdollisesti nostaa. Tuotesorttimentti Tuoteperhe Valimon valmistuskapasiteetti on erittäin riippuvainen valmistettavista tuotteista. Työvaltaiset kappaleet tuotannossa tekevät sen, että kapasiteetti tonneissa pienenee. Tämän takia valimoiden ilmoittamiin kapasiteetteihin tulee suhtautua varauksella ja yrittää ottaa selvää, onko perustuuko ilmoitettu kapasiteetti olemassa olevaan tuotantorakenteeseen vai johonkin aivan muuhun. Tuoteperheeksi kutsutaan saman toiminnon toimittamia koneenosia. Tällaisia ovat mm. venttiilinrungot, vaihdelaatikot, sylinterikannet tai vaikkapa akseliputket. Nämä valutuotteet ovat asiakkaasta riippumatta hyvin samantapaisia niin muodoltaan kuin laatuvaatimuksiltaan, tästä on globalisaatio pitänyt huolen. Valimo voi valita strategiassaan valita tällaisen tuoteperheen strategiseksi bisnesalueeksi (SBA), jonka kustannustehokasta valmistamista valimo määrätietoisesti lähtee kehittämään. Valimolla voi olla valittuna useampia SBA alueita, kuitenkin resurssien rajallisuus pitää siitä huolen, että jo puoli tusinaa SBA:ta on paljonlaisesti yhdelle valimolle. Ostajalle olennaisinta on osua sellaiseen valimoon, joka ensinnäkin on erikoistunut valimo, mutta samalla erikoistunut juuri ostajan tarvitsemaan tuoteperheeseen. Kapasiteettivaraus

8 Olavi Piha (11) Kapasiteetin käyttöaste Valumallien suunnittelu, hankinta, omistus ja säilytys Kapasiteettivaraus on ostajan tekemä sitova varaus siitä, että hän ostaa valimon tuotannosta esimerkiksi vähintään 400 tonnia vuodessa valutuotteita. Mikäli tarvetta tälle määrälle ei ole, sitoutuu asiakas maksamaan korvausta tekemästään kapasiteettivarauksesta erikseen neuvotellun sopimuksen mukaisesti. Valimo puolestaan sitoutuu kapasiteettivarauksen saatuaan varaamaan tarvittavat resurssit tämän määrän tekemiseen. Tästä on pidettävä kiinni, vaikka houkuttelevia tilauksia olisi kuinka paljon muualta. Ongelman muodostaa markkinatalous. Se säätelee sen, että markkinatilanne niin asiakkaalla kuin valimollakin on muuttunut melkein heti paperin allekirjoituksen jälkeen. Kapasiteettivaraus on harvinainen sopimus, mutta niitä tehdään kuitenkin. Kapasiteetin käyttöasteella tarkoitetaan sitä suhdetta, joka saadaan kun käytössä oleva kapasiteetti jaetaan kokonaiskapasiteetilla. Valimo lähes aina Suomessa itse hankkii valumallit myymiinsä valutuotteisiin. Prosessi lähtee siitä liikkeelle, kun valutarjousta antaessaan valimo tarjoaa ostajalle valumallivarusteet, valumallin varustelun (mm. syöttökuvut, jne.) ja valun suunnittelun. Suurena etuna tässä ostajalle on se, että hän saa kaikki yhdeltä luukulta ilman että joutuu malliveistäjän ja valimon riitojen ja myöhästymisien selvitysmieheksi. Valimolle etua on se, että saa valita malliveistämönsä itse, hyödyntää vanhoja yhteyksiä ja pääsee valvomaan lupaamaansa toimitusaikaa. Omistus valumalleissa on käytännössä siis aina ostajalla, koska valumallit veloitetaan ostajalta. Valumallien säilytys on ikuisuusongelma. Erityisesti puumallit ovat hyvin herkkiä muodonmuutoksille ja niiden mitat tahtovat muuttua vaikka niitä säilytettäisiin asiallisissa tiloissakin. Valimolla ei ole mahdollisuuksia säilyttää epäkuranttia valumallivarastoa vuodesta toiseen. Käytännön peukalosääntö on, että kolmen käyttämättömän vuoden jälkeen valumalli palautetaan, romutetaan tai asiakas alkaa maksaa vuokraa sen varastoimisesta. Hinta Tärkeää on muistaa huolehtia siitä, että kalliisti hankitut valumallisi ovat palovakuutetut valimossa.

9 Olavi Piha (11) Valun hinta on kahden osapuolen sopima ja siten oikea. Kilpailukykyinen hinta on monimutkainen käsite. Toimittajaa vaihdetaan seuraavista syistä: PAREMPI LAATU SAMAAN HINTAAN SAMA LAATU KILPAILUKYKYISEMPÄÄN HINTAAN UUSI, KEHITTYNEEMPI TEKNOLOGIA PAREMPI TOIMITUSKYKY LUOTETTAVUUS TÄHÄNASTISELLA TOIMITTAJALLA VAIKEUKSIA KANSAINVÄLISYYDEN MUKANAAN TUOMAT MAHDOLLI- SUUDET (=YRITYKSEN GLOBAALI OSTOPOLITIIKKA). PÄÄTÖS OSTAA OMAN VALMISTUKSEN SIJASTA ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN; VOLYYMIN MUUTOKSET Valutuotteiden hintaa ei voida nähdä mistään julkisista hinnastoista, ne neuvotellaan asiakkaan ja toimittajan välillä. Tavanomainen sopimus on vuosi kerrallaan, mutta nyttemmin on kahden, jopa kolmen vuoden sopimukset yleistyneet. Valun hintaan vaikuttaa hyvin monet asiat Valmistuskustannukset Sarjasuuruus Valumateriaalin yleisyys Valumallien kunto Laatuvaatimukset Tuotteen soveltuvuus SBA ajatteluun jne. Hyvänä ohjenuorana hinnassa voi olla win / win periaate. Tällä tarkoitetaan sitä, että molemmat osapuolet voivat elää tehdyn sopimuksen mukaan. Tästä vielä pidemmälle kehittynyt ajattelumalli on win / win / win, jolla taas tarkoitetaan sitä, että myös valimon asiakkaan asiakas (loppuasiakas) hyötyy tehtävästä sopimuksesta. Valun osuus lopputuotteen materiaalikustannuksista

10 Olavi Piha (11) Valut merkitsevät suurta osaa tietyissä valupohjaisissa tuotteissa, mm. paperikoneissa 15 %, traktoreissa 20 % ja dieselmoottoreissa 25 %. Lisäksi valu on lähes aina kriittinen raaka-aine, koska korvaavaa tuotetta ei ole nopeasti toiselta valimolta saatavissa. Valu myös tarvitaan kaikkein ensimmäisenä tehtaalle. Partnership ja partnership-tyyppinen toiminta Joitakin vuosia sitten julkisuuteen tullut partnership-toimittajuus ei käytännön tasolla ole Suomessa yleistynyt, ainakaan vielä. Sen sijaan lähellä tätä on käyty, tällä tarkoitetaan mm. kustannusrakenteen avaamista ostajalle. Tuotteen valmistuskustannusten pienentämistä yhteisin toimenpitein ja siitä saatavan hyödyn jakamista tasapuolisesti. Kilpailevat materiaalit, kilpailevat tuotteet Käytännön työelämässä valutuotteet useimmin korvataan hitsatulla rakenteella. Näin käy silloin, kun tuote on uusi ja sille pitäisi valmistaa valumalli. Valumalli alussa on asiakkaan mielestä sekä kallis että kestää kauan. Kun tuote sitten hitsaamalla on valmistettu, on luotu hitsausvalmistukseen soveltuvat piirustukset, on tämän käytännön muuttaminen kovan työn takana. Usein käy niin, että vasta siinä vaiheessa kun hitsauskapasiteetti ei enää riitä kasvaneen volyymin takia, silloin siirrytään valettuun vaihtoehtoon. Yleisenä trendinä voidaan todeta pallografiittivaluraudan suhteellisen osuuden jatkuva kasvu koneenrakennuksessa. Kuljetukset Kuljetukset teknisesti ovat harvoin ongelma, valut valuina kestävät kuljetusta. Ongelmia on lähinnä ruostumisen kanssa, jos esimerkiksi valurautatuotteita kuljetetaan ilman maalausta avolavoilla. Tällöin sopimusneuvotteluissa todetaan, että tuotteet toimitetaan maalaamatta ja tuotteet voivat olla ruosteessa saapuessaan konepajalle. Eräissä konepajoissa on rutiinina ostaa kaikki saapuva valurauta maalaamatta ja saavuttuaan konepajalle kaikki tuotteet hiekkapuhalletaan. Toinen, huolellisuutta vaativa kuljetus on täysin valmiiksi koneistetun valukomponentin kuljettaminen. Täällä voidaan esim. koneistetut pinnat voidella ruostumista ehkäisevällä voiteella tai joissakin tapauksissa tuotteet toimitetaan puulaatikoissa niin että valmiit tuotteet ovat käärittynä ns. inhibiittipaperiin, joka ehkäisee ruostumista. Kuitenkin asiakkaan kanssa sopien on jokainen tapaus neuvoteltava erikseen.

11 Olavi Piha (11) Logistiikka Sana logistiikka voitaisiin tässä korvata sanalla valimon ja konepajan yhteistyö. Koska valimo saattaa olla sarjavalmistusvalimo, ja sen järkevät valmistusmäärät ovat suuremmat kuin konepajan tarvitsemat koneistuserät, on tätä problematiikkaa käytännön tasolla monilla eri tavoilla. Konepaja ostaa esim. vuoden tarpeen kerralla Valimo toimittaa konepajalle suuremman määrän valuja ns. konsignaatiovarastoon, joka tarkoittaa sitä että konepaja maksaa valut käytön mukaan. Pientoimituslisän käyttöönotto. Asiakas maksaa laskun yhteydessä ns. pientoimituslisän, jos tilattava määrä on esimerkiksi alle 50 kappaletta. Ympäristösuojelu Ns. Green Values on tullut tärkeäksi osaksi ns. business etiikkaa. Näin on myös valimoiden keskinäisessä kilpailussa. Yleensä on kuitenkin niin, että valimon naapurit (myös asiaankuuluvat viranomaiset) pitävät tarkkaan huolta, että päästöt ja melutaso pysyvät kohtuullisella tasolla. Ruotsissa mm. on joissakin valimoissa työt lopetettava klo 22 melun takia. Suomalaiset valimot satsaavat varsin suuren osan liikevaihdostaan näihin pölynpoisto- ja melunalentamisinvestointeihin. Alan johtavat valimot ovat hankkineet ISO sertifikaattin, ns. ympäristösertifikaattin. Yhteystiedot Olavi Piha, tutkija, Koneosasto Valimotekniikan Laboratorio PL

12 Tieteellistä kirjallisuutta hankinnasta 1. Ballou, R. H Business Logistics Management. Prentice-Hall Inc. a Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, NJ07632, 688 s. ISBN Bowersox, D. J., Closs D.J. & Helferich O.K Logistical Management. Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing Support, and Materials Procurement. Macmillan Publishing Company, New York, 586 s. ISBN Bowersox, D. J., Closs D. J Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process. McGraw-Hill Companies Inc., Singapore, 730 s. ISBN Christopher, M Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improving Services. Pitman Publishing. London, 231 s. ISBN Christopher, M. (toim.) Logistics, The strategic issues. Chapman & Hall, London, 285 s. ISBN X. 6. Christopher, M Dobler, D. W., Burt D. N Purchasing and Supply Management. The McGraw-Hill Companies Inc., New York, USA, 963 s. ISBN Eloranta, E., Räisänen J Ohjattavuusanalyysi. Tutkimus tuotannon ja sen ohjauksen kehittämisestä Suomessa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto, sarja B, nro 85, Helsinki, Suomi, 223 s. ISBN Gattorna, J.L., Walters D.W Managing the Supply Chain. Chippenham, Great Britain: Macmillan Press Ltd, 360 s. ISBN X. 10. Hannukainen, T Laatuyritykset, laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Tammer-Paino Oy. Tampere, 313 s. ISBN Hannula, M., Lönnqvist, A Suorituskyvyn mittauksen käsitteet. MET julkaisuja nro 10/2002. Tummavuoren kirjapaino Oy. Vantaa, 64 s. ISBN Hannus, J Prosessijohtaminen, Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 368 s. ISBN Heinonen, R Liiketoiminta ja teknologia kohti strategisia yritysverkkoja. Metalli- ja elektroniikkateollisuus, Visio Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Speedmaster Oy, Helsinki, 92 s. ISBN

13 14. Haapanen, M Yritysjohdon logistiikka. MH-Konsultit Oy, Espoo, Karisto Oy, 255 s. ISBN Hickman, Thomas K., Hickman, William M. Jr Global Purchasing, how to buy Goods and Services in Foreign Markets. Business one Irwin, Illinois, 237 s. ISBN Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E Strategic Management. Edition 4. USA: South Western, 668 s. ISBN Jahnukainen, J., Lahti, M., Luhtala, M LOGIPRO, Towards World Class Make-to-Order Supply Chain. Report no. 162 /1995/Teta, Forssa, 184 s. ISBN Jahnukainen, J. Lahti, M. & Virtanen, T LOGINET-Toimittajayhteistyö tilausohjautuvissa toimitusketjuissa. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Helsinki, 102 s. ISBN X. 19. Karrus, Kaij E Logistiikka. WSOY. Porvoo, 319 s. ISBN Kajaste, V., Liukko, T LEAN toiminta, suomalaisten yritysten kokemuksia. MET Tekninen tiedotus 6/94. Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tammer-Paino Oy, Tampere, 105 s. ISBN Kortekangas, M., Spolander, M Kumppanuusopas, MET raportti 2/2001. Metalliteollisuuden Kustannus, Helsinki, 32 s., ISBN Koskinen, A., Lankinen, M., Sakki, J., Kivistö, T., Vepsäläinen, A.P.J Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä. WSOY-Yhtymä Oy, Porvoo, 333 s. ISBN Laamanen, K., Tinnilä, M Prosessijohtamisen käsitteet. 3. uudistettu painos. MET julkaisuja 6 / Tammerpaino Oy, 97 s. Tampere. ISBN Lambert, Douglas M., Stock, James R., Ellram, Lisa M Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, Singapore, 611 s. ISBN Lamming, Richard Beyond Partnership, Strategies for Innovation and Lean Supply. Prentice Hall International (UK). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 299 s. ISBN Lehtinen, Ulla Changing subcontracting. A study on the evolution of supply chains and subcontractors. Acta Universitatis Ouluensis G9, Department of Industrial Engineering, University of Oulu, 117 s. ISBN

14 27. Lehtinen, Ulla Alihankintajärjestelmä 1990-luvulla. Sitran julkaisu nro 114. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 151 s. ISBN Luhtala, M., Kilpinen, E., Anttila, P Logi-tehokkuutta tilausohjautuviin toimitusketjuihin. Tekninen tiedotus 13/94 Metalliteollisuuden kustannus Oy, Tammer-paino Tampere, 107 s. ISBN MET Metalli- ja elektroniikkateollisuus, Visio 2008, Pääraportti. Pääraportin on kirjoittanut Timo Airaksinen, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Speedmaster Oy, Helsinki, 45 s. ISBN Oliver, R.K., Webber, M, D. Supply-chain management: logistics catches up with strategy. Teoksessa: Christopher, M Logistics, The Strategic Issues. London, Chapman & Hall. 1992, ss ISBN X. 31. Pooler, Victor H., Pooler, David J Purchasing and Supply Management, Greating the Vision. Chapman & Hall, New York, 382 s. ISBN Porter, Michael, E Kilpailuetu. 3. painos, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 648 s. ISBN Riggs, David A., Robbins, Sharon L The Executive s Guide to Supply Management Strategies. American Management Association. New York, 245 s. ISBN Sakki, J Tilaus-toimitusketjun hallinta, logistinen b to b - prosessi. Viides uudistettu painos. Jouni Sakki Oy, Espoo, 233 s. ISBN Saunders, Malcom Strategic Purchasing and Supply Chain Management. Editon 2, Pitman Publishing, London, 354 s. ISBN SFS - EN ISO 9000:2000. Suomen Standardisoimisliitto SFS RY, Helsinki, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto Päähankkijan ja alihankkijan yhteistyö. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Helsinki, 59 s. ISBN Tanskanen, K Juuri Oikeaan Tarpeeseen osahankinta yhteistyöllä tuloksiin. INSCONS julkaisuja. Painotalo Miktor Ky, 136 s. ISBN Uusi-Rauva, E., Haverila, M., Kouri, I Teollisuustalous. Toinen painos. Infacs Johtamistekniikka Oy. Tammer-Paino. Tampere, 472 s. ISBN Vonderembse, Mark A., White, Gregory P Operations Management, Concepts, Methods and Strategies. Edition 3. St.Paul, USA: West Publishing Company, 845 s. ISBN

15

Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1

Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1 Valutuotteiden markkinointi ja myynti Olavi Piha, Teknillinen korkeakoulu Ydintuote ja tuoteympäristö Kun puhutaan valutuotteista, on selvää, että ydintuote on itse valukappale, se käsin kosketeltava valamalla

Lisätiedot

Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari

Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari 30.-31.3.2017 31.3.2017 Valutuoteteollisuus 2 Valun käytön seminaari 30.3.-31.3.2017 VALUTUOTANTO (tonnit) SUOMESSA, valurauta ja teräs 160000 GJL

Lisätiedot

01 June 2015. Subject/Place/Occasion

01 June 2015. Subject/Place/Occasion Palveluyritys Missiomme on tukea asiakkaitamme ja toimittajatehtaitamme ja tuottaa niille lisäarvoa Välitämme ihmisistä Enemmän kuin laajan tuotevalikoiman toimittaminen: Tukea jokapäiväiseen työhön Yksinkertaiset

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt

Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt Erja Laakso Suomalais-Venäläinen kauppakamari 24.3.2009 Hämeenlinna Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari 1 VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ:

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

VALUNKÄYTÖN SEMINAARI Valutuotteiden hankinta suomesta

VALUNKÄYTÖN SEMINAARI Valutuotteiden hankinta suomesta VALUNKÄYTÖN SEMINAARI 30.3.2017 Valutuotteiden hankinta suomesta www.andritz.com We accept the challenge! Savonlinna Works Oy 100-vuotias konepajamme Lypsyniemi 100 1917-2017 1917 1948 Konetehdas Osakeyhtiö

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If

Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut. If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If Vastuuriskien trendit ja riskienhallintaratkaisut If Suuryritysten Riskienhallintapäivä 27.1.2011 Finlandia-talo, Helsinki Matti Sjögren, If HS 19.1.2011 HS 20.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011 HS 19.1.2011

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta

Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valujen raaka-ainestandardit - Valurauta Valunhankinta-koulutus 15.-16.3.2007 Marko Riihinen Metso Foundries Jyväskylä Oy Valurauta / rautavalun valumateriaali - rakkaalla lapsella on monta nimeä Suomugrafiittivalurauta

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Jukka Laakkonen 26.5.2011

Jukka Laakkonen 26.5.2011 Jukka Laakkonen 26.5.2011 1 2 Hydroline Oy Kansainvälisellä hankinnalla kasvuun 3 Hydroline Oy Hydraulisylinterien suunnittelu, valmistus ja myynti Alan johtava yritys Suomessa, yksi nyky-aikaisimmista

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Missä arvo syntyy 2.0?

Missä arvo syntyy 2.0? Missä arvo syntyy 2.0? Kuka luo arvon? Missä maissa arvo syntyy? Missä työtehtävissä arvo syntyy? 11.11.2011 Globalisaation muutos Kansallisista klustereista tullut globaaleja arvoverkostoja. Toiminnot

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu Japanin malli Suomeen ja internetiin Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu SCM-Scorecard 25.5.2005 Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab Perustettu

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

TEKNISEN KAUPAN PALVELUKONSEPTIT

TEKNISEN KAUPAN PALVELUKONSEPTIT TEKNISEN KAUPAN PALVELUKONSEPTIT Jarmo Hyvönen September 30, 2009 Tekninen kauppa Suomessa Tekninen kauppa on raaka-aineiden, investointitavaroiden, teollisuuskomponenttien ja tuotantotarvikkeiden maahantuontia

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta Työvälinepäivät 2017 26.1.2017 Jaakko Nisula Team Leader, Mechanical Engineering Genelec Oy Genelec Oy on vuonna 1978 perustettu suomalainen perheyritys. Valmistaa aktiivisia tarkkailukaiuttimia Pääasiakkaita

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011

Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011 Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011 Tietojärjestelmän laatu on rahaa Suurempi liikevaihto Parempi tuottavuus Parempi riskinhallinta Yritykset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 20.7.2009 2009 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Keskeistä tammi kesäkuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGregorin vakaa kehitys jatkui Liikevoittoa alensivat ylikapasiteetti

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2013

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA. Kouvola 17.03.2011. Halton Oy / Hannu Hokkanen

Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA. Kouvola 17.03.2011. Halton Oy / Hannu Hokkanen Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA Kouvola 17.03.2011 Halton Oy / Hannu Hokkanen Halton Group Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto vuonna 2010 140 M Henkilökuntaa 1131 Toimintaa 23 maassa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Oy Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Telko on muoviraaka-aineiden, aineiden teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden toimittaja B-to-B -asiakkaille Laaja päämies- ja tuotevalikoima maailman johtavilta

Lisätiedot

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke Sisältö Piharakentamisen trendit Metlan tutkimuksen mukaan Piharakentamisen palvelutarjonta

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics.

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics. Make Your Gol in Logistics. GOL FOCUS Valitun tilaus-toimitusprosessin (B2B) analysointi ja kehittäminen - Yksinkertainen tapa miten voit soveltaa tehokkaita menetelmiä Lean, Value Stream Mapping(VSM)

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot