Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1"

Transkriptio

1 Valutuotteiden markkinointi ja myynti Olavi Piha, Teknillinen korkeakoulu Ydintuote ja tuoteympäristö Kun puhutaan valutuotteista, on selvää, että ydintuote on itse valukappale, se käsin kosketeltava valamalla valmistettu tuote, jonka valimo toimittaa tilaajalle. Siinä on kosketeltavia elementtejä, kuten laatu, tuoteyksityiskohdat, valmistusteknologiasta johtuvia ominaisuuksia, kestävyys jne. Tuotteen mukana asiakas saa kuitenkin tukun ei kosketeltavia elementtejä, joista tärkeimmät ovat toimitusvarmuus, yhteydenpito, ʺhelppo tehdä kauppaaʺ ominaisuus, valun menetelmäsuunnitteluneuvonta ja materiaalien tuntemus. Olennaista tässä on se, että tullakseen laatutoimittajaksi asiakkaan silmissä on toimittajan kohdattava asiakkaan tarpeet ja odotukset kaikilla tarjouksen tasoilla niin itse tuotteessa kuin tuotteen ympäristössäkin (Christopher, Yallop 1990: 195). Valutuotteen markkinointi, messut, esitteet, www sivut Valimon on markkinoitava itseään valuntarvitsijoille, näin erityisesti tilanteessa, jossa tarjontaa on yli kysynnän. Valimo myös asiakaskunnan informoimisella omasta erikoisosaamisestaan varmistaa sen, että juuri tälle valimolle luontaiset kauppasuhteet lähtisivät liikkeelle. Valimolla on mahdollisuus siis osallistua messuille, jotka ovat tehokas tapa tavoittaa henkilökohtaisesti pienessä ajassa suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Monet ostajat pitävät tällaisia tapahtumia hyvinä sen vuoksi, että pienellä ajankäytöllä voi tavata suuren määrän nykyisiä ja tulevia toimittajia. On myös olemassa osa ostajia, jotka eivät käy näillä messuilla ollenkaan vaan ovat yksinomaan henkilökohtaisten tapaamisien kannalla. Suomen valimoteollisuuden kannalta voidaan nähdä, että vuosittain on kolmet messut, joissa alihankintateollisuuteen lukeutuva valimoteollisuus on perinteisesti ollut läsnä: Tampereen Alihankintamessut syyskuussa. ELMIA Underleverantör, Jönköping marraskuussa Hannoverin teollisuusmessut, huhtikuussa Valutuotteiden käyttäjille Metalliteollisuuden Keskusliitto tarjoaa huhtikuussa Valun Käytön Seminaari tapahtuman. Täällä on suuri määrä luentoja ja myös vapaamuotoinen iltatapahtuma, jossa on valtaosa suomalaisia valimoita esittelemässä tuotteitaan. Messuille osallistuminen on valimolta suuri satsaus, niin rahallisesti kuin ajankäytön suhteen. Tätä kynnystä on madallettu Finpron toimesta, joka järjestää mm. Hannoverin Messuille ja ELMIA Underleverantör tapahtumiin yhteisosastoja. Yhteisosastolle osallistuminen on paljon helpompaa ja edullisempaa kuin oman osaston rakentaminen. Lisäksi esim. Hannoverin Messuilla on vuosien jonotusajat osastoilla, joten messutoimintaa harkitsevan valimon kannattanee aloittaa messutoimintansa yhteisosaston kautta. Suorat kustannukset messutoiminnasta ovat melkoiset, tavanomaisen osaston kustannukset ovat helposti luokkaa 20 TEUR. Näiden pakollisten vuokra, rakentamis, ja rahtikulujen päälle on laskettava mm. messuille osallistuvan henkilöstön matkakulut. Messuille on ilmoittauduttava hyvissä ajoin, useissa tapauksissa jo vuotta aiemmin. Tämä toisaalta luo mahdollisuuden rauhassa suunnitella messujen toteutusta. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1

2 Kuinka usein sitten osallistun messuille? Koska tarjonta on runsas ja harvalla valimolla on resursseja osallistua kaikille messuille joka vuosi, on tehtävä valintoja. Markkinointi tekee suunnitelman vuosittaisista messuista, joihin osallistutaan. Tähän suunnitelmaan kannattaa käyttää aikaa ja myös tiedustella omien asiakkaidenkin näkemyksiä asiasta. Messujen jälkihoito on olennainen osa messutoimintaa, samalla innolla kun ollaan postittamassa kutsuja ja vapaalippuja messutapahtumaan, tulee messujen päätyttyä lunastaa messuilla annetut lupaukset. Messutoiminta edellyttää korkeatasoista esitettä. Kun katselee nykyisin messuille osallistuvien yritysten esitetarjontaa, se ei ole yhtään hiipunut Internetin tulon vuoksi päinvastoin. Jokainen yritys jakaa messuilla uusinta ʺvientiesitettäänʺ ja niitä on sitten rakennettu monien ideoiden varaan. Pääsääntönä näyttää olevan, että keskieurooppalainen tapa on kertoa yrityksen historiasta huolellisesti ja pitkään, myös yrityksen tuotantolaitteisto kaikkine suoritusarvoineen on tarkkaan kirjattu paperille. Pohjoismaissa on valtaamassa alaa asiakaslähtöisempi lähestymistapa, jossa vaikkapa valokuvin esitellään yrityksen tuotteita jaoteltuna erilaisiin tuoteperheisiin. Tekstiä on niukanlaisesti. Tällaisesta esitteestä voi sitä selaava lukija melko nopeasti hahmottaa sen, onko tämä toimittaja ollenkaan sillä alalla, jonkalaista toimittajaa juuri nyt olen hakemassa. Oli sitten valimon ratkaisu esitteen rakenteesta mikä tahansa, sen tekeminen valokuvauksineen ja usealle kielelle kääntämisineen on suuri ja kallis operaatio. Kun mennään Saksan markkinoille, esite on oltava saksaksi, samoin Ruotsi on luonnollinen vientimaa ja englanti kaupankäynnin yleiskielenä on pakollinen. Joten kieliversioita on oltava joka tapauksessa 3, useissa tapauksissa 4. Kieliversioiden lukumäärä ei kuitenkaan enää olennaisesti kasvata kuluja, kulut syntyvät suunnittelussa, valokuvauksessa, ja mm. värierotteluvaiheessa. Kustannukset tällaisen esitteen tekemisessä vaihtelevat suuresti riippuen sivumäärästä, laatutasosta ja valmiista materiaalista, mutta jos kaiken tekee alusta alkaen ja hyvin, kulut noussevat helposti tasoon 25 TEUR. WWW sivut ovat yleistyneet nopeaa vauhtia, ja ne luovat mahdollisuuden messujen ulkopuolella tapahtuvaan markkinointiin. Yrityksen yhdenmukaisen ulospäin näkymisen kannalta on syytä käyttää näissä sivuissa samaa kuvamateriaalia kuin on esitteissäkin. Asiakaskäynnit Henkilökohtaiset kontaktit ovat ratkaisevassa osassa valimon ja asiakkaan välisessä suhteessa. Olisikin kummallista ellei näin olisi, valimohan valmistaa asiakkaan piirustuksilla ja asiakkaan omistamilla valumalleilla kriittisellä polulla olevia tuotteita. Valimon myynnin on syytä tehdä itselleen ʺasiakaskäyntisuunnitelmaʺ, jossa on kerrottu kuinka usein käydään asiakkaan luona. Joitakin asiakassuhteita voitaneen hoitaa ilman asiakaskäyntejäkin, jos tuote on kovin vakioitu ja asiakkaalla ei muita valutarpeita juuri sinä vuonna ole. Kun toimittajasuhde on kasvanut jo merkittäväksi, on tärkeää että myös eri osastot niin valimossa kuin asiakkaallakin löytävät toisensa, eli esim. laatuosastot ja suunnitteluosastot keskustelevat keskenään. Tapaamiset asiakkaan luona ja valimossa vuorotellen tuovat joka kerta uusia ajatuksia ja mm. kustannusten säästäminen omassa yrityksessä on helpompaa, kun tuntee joko tuotteen valmistusprosessin tai asiakkaalle tärkeät tuotteen ominaisuudet. Tunteminen tuo tulosta näin voitaisiin sanoa, että toisen osapuolen tunteminen on olennaista silloin kun mennään ns. Simultaneous Engineering toimintaan. Tällä simultaanisuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että tilauksen tulessa valimoon, asiakas ei suinkaan ole vielä päättänyt kaikista tuotteen ominaisuuksista lopullisesti vaan tuote ʺelääʺ vielä suunnittelupöydällä vaikka tilaus on jo valimossa. Tällaisella toiminnalla on pystytty merkittäviin toimitusaikojen lyhentämisiin. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 2

3 Valimotuotteiden myynti Konepajojen ja valimoiden osapuolet tuntevat useimmiten toisensa varsin hyvin ja se helpottaa monesti yhteydenottoa, myös epätäydellisemmät ja kiireessä kirjoitetut tarjouspyynnöt tulevat käsittelyyn. Yritykset noudattavat useimmiten ns. vuosisopimusmenettelyä, jossa vuosittain hinnoista neuvotellaan ja tarkistetaan että tuoteluettelot ovat ajan tasalla. Käytössä on yritysten kahdenvälisiä sopimuksia, mutta myös NLG 95 valuntoimitusehtoja vielä käytetään. Kyselyitä on luonnollisesti monenlaisia, asiakas voi kysyä yksittäisen helpon valukappaleen ʺbudjettihintaaʺ tai toisessa ääritilanteessa hän kysyy kokonaisen uuden tuoteperheen aloituskustannuksia ja mahdollisuutta toimia vuosia tämän tuoteperheen toimittajana. Kyselyssä mainitut tuotteet saattavat vaatia erikoisosaamista, jota valimolla ei ole tai investointeja toisentyyppiseen valmistusteknologiaan. Molemmissa tapauksissa asiakkaan kuitenkin on saatava vastaus, ja useimmiten tapahtumien kulku onkin alla mainitun listan mukainen: asiakkaan tarve valutuotteesta tarjouspyyntö valimoon yksityiskohdat, tekninen ym. selvittely alustava tarjous ensimmäiset neuvottelut sitova tarjous neuvottelut tilaus koevalut eli protovalut valutuotteen kehittäminen sarjavalmistukseen sarjavalmistus vuosisopimusneuvottelut Alkutilanteen selvittämiseen kannattaa molempien osapuolten suhtautua alusta saakka realistisesti. Jos esimerkiksi esitetyt vuositarpeet perustuvat myyntiennusteisiin eikä nykyiseen kulutukseen, tämä tulee mainita neuvotteluissa. Monet muutkin yksityiskohdat kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käydä kohta kohdalta lävitse jo kaupantekovaiheessa ja vielä parempi, jos toisen kerran tilauksen tultua valimoon. Tätä asioiden moninaisuus on lueteltu määrämuotoisesti uusissa EN normeissa, joista kaksi tärkeintä mainittu alla: EN Valut, tekniset toimitusehdot EN Valut, tekniset toimitusehdot, rautavalut Valimoiden erikoistuminen, tuoteperheet Valimot ovat nykyisin erikoistumassa omille osaamisalueilleen, myös valimon investoinnit seuraavat tätä kehityskulkua. Valimot määrittelevät itselleen ydinliiketoiminta alueet, SBA:t (Strategic Business Area). Näitä voidaan kutsua myös tuoteperheiksi. Keski Euroopassa on valimoita, jotka valmistavat vain yhtä tuotetta, esimerkiksi vain jarrurumpuja. Kaikki toiminta kohdistuu vain tähän tuoteperheeseen, eri kokoja voi olla valmistuksessa, mutta minkään muun tyyppistä valmistusta ei edes harkita, näin voidaan pitää valmistuskustannukset erikoistumisen, pitkän sarjan ja osaamisen kautta globaalisti kilpailukykyisenä. Tällainen asioiden kehityskulku mahdollistaa viennin ja toisaalta myös edellyttää vientiä, koska Suomen pienessä markkinassa erikoisosaamisen tarvitsijoita ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Nämä valimon linjaratkaisut tulee selvästi tuoda asiakkaalle julki keskusteluissa ja esimerkiksi esitteessä. Tämä takaa sen, että myös ostava osapuoli voi varmistua siitä, että hän on ostamassa tuotteitaan tämän valimon erikoisosaamisalueelta ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 3

4 Valutuotteen hinta Valutuotteen hintaan ja hinnanmuodostukseen liittyy monia tekijöitä. Neuvottelutilanteissa puhutaan paljon kilohinnoista ja kilpailukyisestä hinnasta, mutta niiden määrittely onkin osoittautunut vaikeaksi, kun toimitustilanteet ja suhdanteet vaihtelevat. Tärkeä tämä hinta asia on kummallekin osapuolelle mm siksi, että monissa suomalaisissa vientituotteissa valujen osuus lopputuotteen materiaalikustannuksista on merkittävä, paperikoneissa noin 15 %, traktoreissa noin 20 % ja dieselmoottoreissa 25 %. Valutuotteen hintaan vaikuttaa mm. valutuotteen valmistuskustannukset, sarjasuuruus, valumateriaalin yleisyys valimossa, valumallien kunto, laatuvaatimukset, tuotteen soveltuvuus SBA ajatteluun, kehityspotentiaali ja myös valimon kiinteät kustannukset on katettava, valimon omistajiakaan ei voi unohtaa. Kaiken tämän yllä on globaali kilpailu, joka määrää markkinahinnan. Tämä markkinahinta tulee usein halvan työvoimakustannuksen maista. Tämä tosiseikka pakottaa suomalaisia valimoita etsimään vaativia, toistuvaa räätälöintiä edellyttäviä tuotteita, joiden toimitusaika ja hyvä laatu ovat asiakkaalle elintärkeät. Valun hinta on siis aina oikea, onhan se molempien osapuolten hyväksymä. Valukappaleen hinta on myös silloin oikea kun win / win periaate on toteutunut, eli molemmat osapuolet ovat edes jollakin tapaa tyytyväisiä. Nyttemmin, kun kilpailu entisestään kiristyy, on tullut käyttöön win /win /win periaate. Tässä otetaan huomioon myös valimon asiakkaan asiakas, hänenkin tulee voida hyötyä hyvästä valimon ja asiakkaan yhteistyöstä kilpailukykyisten hintojen ja toimitusaikojen muodossa. Valutuotteen toimittajia ei perinteisesti kovin helposti vaihdeta, siihen on syynä mm. valumallien soveltumattomuus sellaisenaan toiseen valimoon, käytettävissä olevan toimitusajan niukkuus ja asiallisen vaihtoehdon puute juuri tarvehetkellä. On kuitenkin turha ajatella, etteikö valutuotteiden hankkija miettisi muitakin vaihtoehtoja, ja silloin hän voi käyttää vaikkapa oheisen listan mukaista luetteloa. parempaa laatua samaan hintaan samaa laatua kilpailukykyisempään hintaan uudella toimittajalla kehittyneempi teknologia uudella toimittajalla parempi toimituskyky nykyisellä toimittajalla vaikeuksia yrityksen ʺGlobal Sourcingʺ toiminta enemmän tai vähemmän, suuret volyymin muutokset Valutuotteiden vienti Kun valimo on määritellyt omat SBA alueensa, laatu on saatu kansainväliselle tasolle ja valimo tunnetaan sekä lyhyistä että tarkoista toimitusajoistaan, on aika lähteä katsomaan miltä maailma näyttää kotimarkkinoiden ulkopuolella. Tähänhän pakottaa jo sekin, että valimo on nyt valinnut omat erikoistumisalueensa, ja kotimaan markkinat ovat niille aivan liian pienet. Pitää saada asiakkaaksi Euroopan suuret valun käyttäjät. Nämä takaavat kyllä riittävät volyymit ja samalla kohdataan markkinahinta, joka on ostajan pitkän kokemuksen kautta tietty määrä euroja per kappale vapaasti toimitettuna hänen tehtaalleen. Ruotsi ja erityisesti sen ajoneuvoteollisuus on ollut Suomen valimoteollisuudelle useiden vuosikymmenten ajan kuin toinen kotimarkkina aina sitä ei niin vienniksi ole koettukaan. Ruotsista on luonnollista ja ehkä helpompaa aloittaa vientitoiminta kuin Keski Euroopan markkinoilta. Yleisesti tietenkin on niin, että korkean työvoimakustannusten maat (Saksa, Ruotsi) ovat ensimmäisenä mielessä kun valujen vientimarkkinoita tarkastellaan. Sen sijaan on aika kaukaa haettua alkaa Valutuotteiden markkinointi ja myynti 4

5 miettiä vientiä vaikkapa Espanjaan, Englantiin tai vaikkapa Intiaan, siitäkin huolimatta, että valimolla olisi jonkin alan erikoisosaamista. Valujen viennissä tarvitaan myös kielitaitoa; ruotsalaisille on vaivatonta olla ostajana silloin kun hän voi ostaa tuotteensa omalla äidinkielellään, ja tämän vaateenhan suomalaiset kyllä täyttävät. Saksassa on voimassa entinen sääntö; Saksaan myydään saksaksi, mutta Saksasta voit ostaa englanniksi. Vientitoiminnan alkaessa moni asia muuttuu verrattuna kotimaan myyntiin, olenkin käyttänyt tässä vertailuna urheilussa käytettyä vaikeusastetta. Jos verrataan kaupanteon vaativuutta ja pidetään kotimaan kaupantekoa vaikeusasteena 1, suhtautuvat markkina alueet Suomi Ruotsi Saksa kuten 1:2:5. Viennissä on muistettava yksi asia ylitse muiden; että valimon ei tule lähteä uudelle markkinaalueelle uudella tuotteella, ts. sellaisella tuotteella, jonka tyyppisestä ei ole käytännön kokemusta. Keskity siis omaan osaamiseesi ja vahvuuksien käyttöön, oli se sitten juuri tämän valumateriaalin valmistamisen osaaminen tai vaikkapa jo olemassa olevan luotettavan alihankintaketjun hallinta. Olennaista on myös, että ketjussa ei saa olla heikkoja lenkkejä kaikki on varmistettava valumallin valmistamisesta saakka. Valutuotteen ostaja esimerkiksi Saksassa riskeeraa paljon kun hän antaa ensimmäisen tilauksen kauas Suomeen. Hän on mahdollisesti löytänyt edellä mainitun listan mukaisen toimittajan parempaa laatua samaan hintaan ja oikeutetusti odottaa tämän yhtälön toteutuvan. Ensimmäisiä toimituksia seurataan erityisellä kiinnostuksella asiakkaan ostossa, laatuosastolla, koneistuksessa ja kokoonpanossa. Toista mahdollisuutta toimittaa tuote, mikäli jokin menee pieleen ja jätät asiasta informoimisen, sitä on turha odottaa. Viennin aloittamiseen ja uusien asiakkaiden ja tilausten saamiseen pitää suhtautua suurella vakavuudella mutta myös kärsivällisesti. Kun asiakkailla on toimivat alihankintasuhteet kunnossa, eivät ne uusia toimittajuuksia helpolla solmi, paremminkin juuri toisinpäin. Yritysjohdon viesti hankintaosastolle jo viimeiset 10 vuotta on ollut; vähentäkää toimittajien määrää. Joissakin yrityksissä tämä vähentämisvaatimus on: Vähentäkää toimittajien määrä puoleen. Tällaisessa ympäristössä toimiminen tarkoittaa, että vientitoiminnan saaminen kunnolla käyntiin vie hyvinkin muutaman vuoden. Viennissä on myös pyrittävä toimittamaan mahdollisimman valmiita tuotteita, siis valut valmiiksi koneistettuna. Tämä lisää mukavasti toimitettavan tuotteen jalostusarvoa ja ne valuviatkin paljastuvat useimmin jo ennen tuotteen saapumista asiakkaalle. Kun valimo sitoutuu hankkimaan valulle koneistajan, hän samalla astuu monien logististen ja laatukysymysten maailmaan, kuinka sovittaa kannattavasti kuljetukset, laadun tarkastus ja koneistamisen kustannukset kokonaiskauppaan ja mitä tehdään, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Asiakaspalvelun merkitys Asiakaspalvelu on aina tärkeää, mutta aivan erityiseen tarkasteluun se joutuu kun valimo lähtee vientiin ja se toimittaa uudella markkina alueella valutuotteita. Asiakaspalvelu käsite on tullut ehkä vähän jälkijunassa raskaan metallin alihankkijoihin, mutta nyt, kun siihen on menty ja asiakaspalvelua odotetaan, kyydissä on vain pysyttävä. Useimmat johtajat nimittäin myöntävät, että asiakaspalvelu on tärkeää, mutta tyypillisesti johtajan on hyvin vaikea tarkasti selvittää, mikä tämän termin tarkka sisältö on. Kaksi yleisesti käytettyä termiä on easy to duo business (helppo kauppakumppani) sensitive to customer needs (herkkyys asiakkaan tarpeille). (Bowersox, Closs, Hellferich 1986: 92). Valutuotteiden markkinointi ja myynti 5

6 Asiakkaat ovat tulleet tietoisemmiksi ja jopa hienostelevimmiksi ja äänestävät yhä helpommin jaloillaan. Johtajat ymmärtävät nyt, että todellista kilpailuetua voidaan saavuttaa erinomaisella asiakaspalvelulla mutta yhtä tärkeää on, että asiakaspalvelusta tulee voimakas ase yrityksen erilaistuessa kilpailijoistaan. Monet markkinat ovat nyt enemmän ʺpalvelu herkkiäʺ kuin ʺhinta herkkiäʺ. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että hinta olisi tullut merkityksettömäksi kaukana siitä. Enemmänkin on kyse siitä, että nykyajan ʺaika sensitiiviselleʺ asiakkaalle palvelusta on muodostunut uusi käsite ja merkitys. (Christopher, Yallop, 1990: 194). Yrityksellä tulee olla toimiva asiakaspalvelustrategia. Asiakaspalvelustrategiaa laadittaessa on tärkeää ymmärtää, että korkeampi taso saa normaalisti aikaan suuremman tyytyväisyyden asiakkaissa ja siten myös tiheämpiä uusintaostoja. (Kotler 1988: 316). Jokainen valimo haluaa tietää ʺoman paikkansaʺ valimoiden monilukuisessa joukossa. Hyvä työkalu tähän on säännöllisesti toteutettu asiakastyytyväisyysmittaus. Mittauksen voi toteuttaa kirjallisesti koko asiakaskunnan keskuudessa ja se tulee toistaa samoin kysymyksin esim. joka toinen tai joka kolmas vuosi. Näin yritys koko ajan seuraa oman palvelutason kehittymistä asiakkaiden odotuksiin verrattuna. Kyselyn rungon tietysti tulee olla määrämuotoinen, jotta tietty toistuvuus taataan ja sitä kautta kehityssuunta riittävällä tilastollisella varmuudella saadaan selville. On myös hyvin tärkeää se, että kysely toimitetaan kaikkien niiden henkilöiden täytettäväksi, jotka tavalla tai toisella ovat yrityksesi valujen kanssa tekemisissä. Osto osasto on tärkeä lenkki ketjussa, silti valujen todellinen laatu havaitaan laatuosastolla ja vaikkapa tuotteen koneistettavuus oikeasti tulee esille vasta tuotanto osastolla ja suuressa organisaatiossa siellä on paljon ʺhiljaista tietoaʺ, joka on syytä ottaa huomioon kun kokonaisvaltaista tutkimusta tehdään. Käyttökelpoinen keino on myös ʺsana on vapaaʺ osasto. Tälle osastolle valujen kanssa tekemisissä olevat henkilöt kirjaavat mielipiteensä valimosta toimittajana niin itse valukappaleista kuin asiakaspalvelustakin. Tarkoituksena olisikin näiden ʺvalitustenʺ ja aloitteiden määrän maksimointi siten että valimo todella pystyy saamaan selville, miten se menestyy ja että tyytymättömät asiakkaat voidaan saada tyytyväisiksi. Avainsanat: Ydintuote, tuoteympäristö, markkinointi, myynti, erikoistuminen, SBA alue, asiakaspalvelustrategia, erilaistuminen, hiljainen tieto. Lähteet ja kirjallisuutta Bowersox, Closs, Helferich, 1986, Logistical Management, New York, Macmillan Publishing Company, 655 s Chitwood, Roy, 1998, Huipputason myyntitaito, Helsinki, Oy Rastor Ab 299 s Cristopher, Martin; Wills, Gordon, 1979, Developing Customer Service Policies, Cristopher, Martin. Customer Service, West Yorkshire, MCB Publications, ss Christopher, Martin; Yallop, Richard, 1990, Audit your customer service quality, Focus, 9(5), 1 6 Kotler, Philip, 1982, Markkinoinnin käsikirja, Imatra, Rastor, 595 s Rope, Timo; Vahvaselkä, Irma, Nykyaikainen markkinointi. Porvoo, WSOY. 283 s Valutuotteiden markkinointi ja myynti 6

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO

VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO Olavi Piha 16.11.2006 1 (11) VALUTUOTTEEN HANKINTA JA OSTO Hankinnan ja oston ero Mistä tietoa valimoista Terminologia horjuu Suomessa paljon. Usein yrityselämässä hankinta ymmärretään laajempana käsitteenä

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012 Ostavia asiakkaita Facebookista Verkkoseminaari 20.4.2012 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennus-ohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi Facebook.com/markkinointiopas

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari

Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari Valutuotanto Suomessa vuonna 2016 Valun käytön seminaari 30.-31.3.2017 31.3.2017 Valutuoteteollisuus 2 Valun käytön seminaari 30.3.-31.3.2017 VALUTUOTANTO (tonnit) SUOMESSA, valurauta ja teräs 160000 GJL

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö ja kilpailukyky Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Säteilevät Naiset -seminaari Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö tuotannontekijänä Sähkö tuotteena Sähköön liittyvä cleantech-liiketoiminta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

VALUNKÄYTÖN SEMINAARI Valutuotteiden hankinta suomesta

VALUNKÄYTÖN SEMINAARI Valutuotteiden hankinta suomesta VALUNKÄYTÖN SEMINAARI 30.3.2017 Valutuotteiden hankinta suomesta www.andritz.com We accept the challenge! Savonlinna Works Oy 100-vuotias konepajamme Lypsyniemi 100 1917-2017 1917 1948 Konetehdas Osakeyhtiö

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet

Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet Viljakaupan erilaiset mahdollisuudet Loimaa, 5.2.2008 Timo Jaakkola timo.jaakkola@mtk.fi timo.jaakkola@siilo.net P. 0400 732 145 Kansainväliset markkinat Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Markkinariskien hallinta osaksi viljelijän rutiineja

Markkinariskien hallinta osaksi viljelijän rutiineja Markkinariskien hallinta osaksi viljelijän rutiineja Hämeenlinna 16.2.2012 Pertti Riikonen ProAgria Satakunta pertti.riikonen@proagria.fi Entämiltänäyttääjuuri nyt? Mitäkylvää? Pitäisikötyhjentäävarastot?

Lisätiedot

AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN

AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN AXESSION ASIANTUNTIJAMYYNNIN YKKÖNEN WEBINAARI 3.4.2014 10 SYYTÄ MIKSI TARVITSET MARKKINOINTIIN AUTOMATIIKKAA 30 Kysymykset chattiin POLLS huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 0 25 50 75 100 Jani Aaltonen

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Ostokäyttäytyminen muuttui v. 1980 CRM Customer Relationship Management Liidi = prospekti v. 2010 ICM Inbound Contact

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS HINNOITTELU Erkki Viero HINNOITTELU TAVOITTEET SISÄLTÖ OPETTAA KUSTANNUS- VASTAAVAA HINNOITTELUA

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work Design Production JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016 Tuonnin korvaaminen Venäjällä Maintenance Make it work JPT-industria Oy JPT-Industria Oy on perustettu Seinäjoella vuonna 2007. JPT-Industria Oy

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot