Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1"

Transkriptio

1 Valutuotteiden markkinointi ja myynti Olavi Piha, Teknillinen korkeakoulu Ydintuote ja tuoteympäristö Kun puhutaan valutuotteista, on selvää, että ydintuote on itse valukappale, se käsin kosketeltava valamalla valmistettu tuote, jonka valimo toimittaa tilaajalle. Siinä on kosketeltavia elementtejä, kuten laatu, tuoteyksityiskohdat, valmistusteknologiasta johtuvia ominaisuuksia, kestävyys jne. Tuotteen mukana asiakas saa kuitenkin tukun ei kosketeltavia elementtejä, joista tärkeimmät ovat toimitusvarmuus, yhteydenpito, ʺhelppo tehdä kauppaaʺ ominaisuus, valun menetelmäsuunnitteluneuvonta ja materiaalien tuntemus. Olennaista tässä on se, että tullakseen laatutoimittajaksi asiakkaan silmissä on toimittajan kohdattava asiakkaan tarpeet ja odotukset kaikilla tarjouksen tasoilla niin itse tuotteessa kuin tuotteen ympäristössäkin (Christopher, Yallop 1990: 195). Valutuotteen markkinointi, messut, esitteet, www sivut Valimon on markkinoitava itseään valuntarvitsijoille, näin erityisesti tilanteessa, jossa tarjontaa on yli kysynnän. Valimo myös asiakaskunnan informoimisella omasta erikoisosaamisestaan varmistaa sen, että juuri tälle valimolle luontaiset kauppasuhteet lähtisivät liikkeelle. Valimolla on mahdollisuus siis osallistua messuille, jotka ovat tehokas tapa tavoittaa henkilökohtaisesti pienessä ajassa suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Monet ostajat pitävät tällaisia tapahtumia hyvinä sen vuoksi, että pienellä ajankäytöllä voi tavata suuren määrän nykyisiä ja tulevia toimittajia. On myös olemassa osa ostajia, jotka eivät käy näillä messuilla ollenkaan vaan ovat yksinomaan henkilökohtaisten tapaamisien kannalla. Suomen valimoteollisuuden kannalta voidaan nähdä, että vuosittain on kolmet messut, joissa alihankintateollisuuteen lukeutuva valimoteollisuus on perinteisesti ollut läsnä: Tampereen Alihankintamessut syyskuussa. ELMIA Underleverantör, Jönköping marraskuussa Hannoverin teollisuusmessut, huhtikuussa Valutuotteiden käyttäjille Metalliteollisuuden Keskusliitto tarjoaa huhtikuussa Valun Käytön Seminaari tapahtuman. Täällä on suuri määrä luentoja ja myös vapaamuotoinen iltatapahtuma, jossa on valtaosa suomalaisia valimoita esittelemässä tuotteitaan. Messuille osallistuminen on valimolta suuri satsaus, niin rahallisesti kuin ajankäytön suhteen. Tätä kynnystä on madallettu Finpron toimesta, joka järjestää mm. Hannoverin Messuille ja ELMIA Underleverantör tapahtumiin yhteisosastoja. Yhteisosastolle osallistuminen on paljon helpompaa ja edullisempaa kuin oman osaston rakentaminen. Lisäksi esim. Hannoverin Messuilla on vuosien jonotusajat osastoilla, joten messutoimintaa harkitsevan valimon kannattanee aloittaa messutoimintansa yhteisosaston kautta. Suorat kustannukset messutoiminnasta ovat melkoiset, tavanomaisen osaston kustannukset ovat helposti luokkaa 20 TEUR. Näiden pakollisten vuokra, rakentamis, ja rahtikulujen päälle on laskettava mm. messuille osallistuvan henkilöstön matkakulut. Messuille on ilmoittauduttava hyvissä ajoin, useissa tapauksissa jo vuotta aiemmin. Tämä toisaalta luo mahdollisuuden rauhassa suunnitella messujen toteutusta. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 1

2 Kuinka usein sitten osallistun messuille? Koska tarjonta on runsas ja harvalla valimolla on resursseja osallistua kaikille messuille joka vuosi, on tehtävä valintoja. Markkinointi tekee suunnitelman vuosittaisista messuista, joihin osallistutaan. Tähän suunnitelmaan kannattaa käyttää aikaa ja myös tiedustella omien asiakkaidenkin näkemyksiä asiasta. Messujen jälkihoito on olennainen osa messutoimintaa, samalla innolla kun ollaan postittamassa kutsuja ja vapaalippuja messutapahtumaan, tulee messujen päätyttyä lunastaa messuilla annetut lupaukset. Messutoiminta edellyttää korkeatasoista esitettä. Kun katselee nykyisin messuille osallistuvien yritysten esitetarjontaa, se ei ole yhtään hiipunut Internetin tulon vuoksi päinvastoin. Jokainen yritys jakaa messuilla uusinta ʺvientiesitettäänʺ ja niitä on sitten rakennettu monien ideoiden varaan. Pääsääntönä näyttää olevan, että keskieurooppalainen tapa on kertoa yrityksen historiasta huolellisesti ja pitkään, myös yrityksen tuotantolaitteisto kaikkine suoritusarvoineen on tarkkaan kirjattu paperille. Pohjoismaissa on valtaamassa alaa asiakaslähtöisempi lähestymistapa, jossa vaikkapa valokuvin esitellään yrityksen tuotteita jaoteltuna erilaisiin tuoteperheisiin. Tekstiä on niukanlaisesti. Tällaisesta esitteestä voi sitä selaava lukija melko nopeasti hahmottaa sen, onko tämä toimittaja ollenkaan sillä alalla, jonkalaista toimittajaa juuri nyt olen hakemassa. Oli sitten valimon ratkaisu esitteen rakenteesta mikä tahansa, sen tekeminen valokuvauksineen ja usealle kielelle kääntämisineen on suuri ja kallis operaatio. Kun mennään Saksan markkinoille, esite on oltava saksaksi, samoin Ruotsi on luonnollinen vientimaa ja englanti kaupankäynnin yleiskielenä on pakollinen. Joten kieliversioita on oltava joka tapauksessa 3, useissa tapauksissa 4. Kieliversioiden lukumäärä ei kuitenkaan enää olennaisesti kasvata kuluja, kulut syntyvät suunnittelussa, valokuvauksessa, ja mm. värierotteluvaiheessa. Kustannukset tällaisen esitteen tekemisessä vaihtelevat suuresti riippuen sivumäärästä, laatutasosta ja valmiista materiaalista, mutta jos kaiken tekee alusta alkaen ja hyvin, kulut noussevat helposti tasoon 25 TEUR. WWW sivut ovat yleistyneet nopeaa vauhtia, ja ne luovat mahdollisuuden messujen ulkopuolella tapahtuvaan markkinointiin. Yrityksen yhdenmukaisen ulospäin näkymisen kannalta on syytä käyttää näissä sivuissa samaa kuvamateriaalia kuin on esitteissäkin. Asiakaskäynnit Henkilökohtaiset kontaktit ovat ratkaisevassa osassa valimon ja asiakkaan välisessä suhteessa. Olisikin kummallista ellei näin olisi, valimohan valmistaa asiakkaan piirustuksilla ja asiakkaan omistamilla valumalleilla kriittisellä polulla olevia tuotteita. Valimon myynnin on syytä tehdä itselleen ʺasiakaskäyntisuunnitelmaʺ, jossa on kerrottu kuinka usein käydään asiakkaan luona. Joitakin asiakassuhteita voitaneen hoitaa ilman asiakaskäyntejäkin, jos tuote on kovin vakioitu ja asiakkaalla ei muita valutarpeita juuri sinä vuonna ole. Kun toimittajasuhde on kasvanut jo merkittäväksi, on tärkeää että myös eri osastot niin valimossa kuin asiakkaallakin löytävät toisensa, eli esim. laatuosastot ja suunnitteluosastot keskustelevat keskenään. Tapaamiset asiakkaan luona ja valimossa vuorotellen tuovat joka kerta uusia ajatuksia ja mm. kustannusten säästäminen omassa yrityksessä on helpompaa, kun tuntee joko tuotteen valmistusprosessin tai asiakkaalle tärkeät tuotteen ominaisuudet. Tunteminen tuo tulosta näin voitaisiin sanoa, että toisen osapuolen tunteminen on olennaista silloin kun mennään ns. Simultaneous Engineering toimintaan. Tällä simultaanisuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että tilauksen tulessa valimoon, asiakas ei suinkaan ole vielä päättänyt kaikista tuotteen ominaisuuksista lopullisesti vaan tuote ʺelääʺ vielä suunnittelupöydällä vaikka tilaus on jo valimossa. Tällaisella toiminnalla on pystytty merkittäviin toimitusaikojen lyhentämisiin. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 2

3 Valimotuotteiden myynti Konepajojen ja valimoiden osapuolet tuntevat useimmiten toisensa varsin hyvin ja se helpottaa monesti yhteydenottoa, myös epätäydellisemmät ja kiireessä kirjoitetut tarjouspyynnöt tulevat käsittelyyn. Yritykset noudattavat useimmiten ns. vuosisopimusmenettelyä, jossa vuosittain hinnoista neuvotellaan ja tarkistetaan että tuoteluettelot ovat ajan tasalla. Käytössä on yritysten kahdenvälisiä sopimuksia, mutta myös NLG 95 valuntoimitusehtoja vielä käytetään. Kyselyitä on luonnollisesti monenlaisia, asiakas voi kysyä yksittäisen helpon valukappaleen ʺbudjettihintaaʺ tai toisessa ääritilanteessa hän kysyy kokonaisen uuden tuoteperheen aloituskustannuksia ja mahdollisuutta toimia vuosia tämän tuoteperheen toimittajana. Kyselyssä mainitut tuotteet saattavat vaatia erikoisosaamista, jota valimolla ei ole tai investointeja toisentyyppiseen valmistusteknologiaan. Molemmissa tapauksissa asiakkaan kuitenkin on saatava vastaus, ja useimmiten tapahtumien kulku onkin alla mainitun listan mukainen: asiakkaan tarve valutuotteesta tarjouspyyntö valimoon yksityiskohdat, tekninen ym. selvittely alustava tarjous ensimmäiset neuvottelut sitova tarjous neuvottelut tilaus koevalut eli protovalut valutuotteen kehittäminen sarjavalmistukseen sarjavalmistus vuosisopimusneuvottelut Alkutilanteen selvittämiseen kannattaa molempien osapuolten suhtautua alusta saakka realistisesti. Jos esimerkiksi esitetyt vuositarpeet perustuvat myyntiennusteisiin eikä nykyiseen kulutukseen, tämä tulee mainita neuvotteluissa. Monet muutkin yksityiskohdat kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käydä kohta kohdalta lävitse jo kaupantekovaiheessa ja vielä parempi, jos toisen kerran tilauksen tultua valimoon. Tätä asioiden moninaisuus on lueteltu määrämuotoisesti uusissa EN normeissa, joista kaksi tärkeintä mainittu alla: EN Valut, tekniset toimitusehdot EN Valut, tekniset toimitusehdot, rautavalut Valimoiden erikoistuminen, tuoteperheet Valimot ovat nykyisin erikoistumassa omille osaamisalueilleen, myös valimon investoinnit seuraavat tätä kehityskulkua. Valimot määrittelevät itselleen ydinliiketoiminta alueet, SBA:t (Strategic Business Area). Näitä voidaan kutsua myös tuoteperheiksi. Keski Euroopassa on valimoita, jotka valmistavat vain yhtä tuotetta, esimerkiksi vain jarrurumpuja. Kaikki toiminta kohdistuu vain tähän tuoteperheeseen, eri kokoja voi olla valmistuksessa, mutta minkään muun tyyppistä valmistusta ei edes harkita, näin voidaan pitää valmistuskustannukset erikoistumisen, pitkän sarjan ja osaamisen kautta globaalisti kilpailukykyisenä. Tällainen asioiden kehityskulku mahdollistaa viennin ja toisaalta myös edellyttää vientiä, koska Suomen pienessä markkinassa erikoisosaamisen tarvitsijoita ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Nämä valimon linjaratkaisut tulee selvästi tuoda asiakkaalle julki keskusteluissa ja esimerkiksi esitteessä. Tämä takaa sen, että myös ostava osapuoli voi varmistua siitä, että hän on ostamassa tuotteitaan tämän valimon erikoisosaamisalueelta ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Valutuotteiden markkinointi ja myynti 3

4 Valutuotteen hinta Valutuotteen hintaan ja hinnanmuodostukseen liittyy monia tekijöitä. Neuvottelutilanteissa puhutaan paljon kilohinnoista ja kilpailukyisestä hinnasta, mutta niiden määrittely onkin osoittautunut vaikeaksi, kun toimitustilanteet ja suhdanteet vaihtelevat. Tärkeä tämä hinta asia on kummallekin osapuolelle mm siksi, että monissa suomalaisissa vientituotteissa valujen osuus lopputuotteen materiaalikustannuksista on merkittävä, paperikoneissa noin 15 %, traktoreissa noin 20 % ja dieselmoottoreissa 25 %. Valutuotteen hintaan vaikuttaa mm. valutuotteen valmistuskustannukset, sarjasuuruus, valumateriaalin yleisyys valimossa, valumallien kunto, laatuvaatimukset, tuotteen soveltuvuus SBA ajatteluun, kehityspotentiaali ja myös valimon kiinteät kustannukset on katettava, valimon omistajiakaan ei voi unohtaa. Kaiken tämän yllä on globaali kilpailu, joka määrää markkinahinnan. Tämä markkinahinta tulee usein halvan työvoimakustannuksen maista. Tämä tosiseikka pakottaa suomalaisia valimoita etsimään vaativia, toistuvaa räätälöintiä edellyttäviä tuotteita, joiden toimitusaika ja hyvä laatu ovat asiakkaalle elintärkeät. Valun hinta on siis aina oikea, onhan se molempien osapuolten hyväksymä. Valukappaleen hinta on myös silloin oikea kun win / win periaate on toteutunut, eli molemmat osapuolet ovat edes jollakin tapaa tyytyväisiä. Nyttemmin, kun kilpailu entisestään kiristyy, on tullut käyttöön win /win /win periaate. Tässä otetaan huomioon myös valimon asiakkaan asiakas, hänenkin tulee voida hyötyä hyvästä valimon ja asiakkaan yhteistyöstä kilpailukykyisten hintojen ja toimitusaikojen muodossa. Valutuotteen toimittajia ei perinteisesti kovin helposti vaihdeta, siihen on syynä mm. valumallien soveltumattomuus sellaisenaan toiseen valimoon, käytettävissä olevan toimitusajan niukkuus ja asiallisen vaihtoehdon puute juuri tarvehetkellä. On kuitenkin turha ajatella, etteikö valutuotteiden hankkija miettisi muitakin vaihtoehtoja, ja silloin hän voi käyttää vaikkapa oheisen listan mukaista luetteloa. parempaa laatua samaan hintaan samaa laatua kilpailukykyisempään hintaan uudella toimittajalla kehittyneempi teknologia uudella toimittajalla parempi toimituskyky nykyisellä toimittajalla vaikeuksia yrityksen ʺGlobal Sourcingʺ toiminta enemmän tai vähemmän, suuret volyymin muutokset Valutuotteiden vienti Kun valimo on määritellyt omat SBA alueensa, laatu on saatu kansainväliselle tasolle ja valimo tunnetaan sekä lyhyistä että tarkoista toimitusajoistaan, on aika lähteä katsomaan miltä maailma näyttää kotimarkkinoiden ulkopuolella. Tähänhän pakottaa jo sekin, että valimo on nyt valinnut omat erikoistumisalueensa, ja kotimaan markkinat ovat niille aivan liian pienet. Pitää saada asiakkaaksi Euroopan suuret valun käyttäjät. Nämä takaavat kyllä riittävät volyymit ja samalla kohdataan markkinahinta, joka on ostajan pitkän kokemuksen kautta tietty määrä euroja per kappale vapaasti toimitettuna hänen tehtaalleen. Ruotsi ja erityisesti sen ajoneuvoteollisuus on ollut Suomen valimoteollisuudelle useiden vuosikymmenten ajan kuin toinen kotimarkkina aina sitä ei niin vienniksi ole koettukaan. Ruotsista on luonnollista ja ehkä helpompaa aloittaa vientitoiminta kuin Keski Euroopan markkinoilta. Yleisesti tietenkin on niin, että korkean työvoimakustannusten maat (Saksa, Ruotsi) ovat ensimmäisenä mielessä kun valujen vientimarkkinoita tarkastellaan. Sen sijaan on aika kaukaa haettua alkaa Valutuotteiden markkinointi ja myynti 4

5 miettiä vientiä vaikkapa Espanjaan, Englantiin tai vaikkapa Intiaan, siitäkin huolimatta, että valimolla olisi jonkin alan erikoisosaamista. Valujen viennissä tarvitaan myös kielitaitoa; ruotsalaisille on vaivatonta olla ostajana silloin kun hän voi ostaa tuotteensa omalla äidinkielellään, ja tämän vaateenhan suomalaiset kyllä täyttävät. Saksassa on voimassa entinen sääntö; Saksaan myydään saksaksi, mutta Saksasta voit ostaa englanniksi. Vientitoiminnan alkaessa moni asia muuttuu verrattuna kotimaan myyntiin, olenkin käyttänyt tässä vertailuna urheilussa käytettyä vaikeusastetta. Jos verrataan kaupanteon vaativuutta ja pidetään kotimaan kaupantekoa vaikeusasteena 1, suhtautuvat markkina alueet Suomi Ruotsi Saksa kuten 1:2:5. Viennissä on muistettava yksi asia ylitse muiden; että valimon ei tule lähteä uudelle markkinaalueelle uudella tuotteella, ts. sellaisella tuotteella, jonka tyyppisestä ei ole käytännön kokemusta. Keskity siis omaan osaamiseesi ja vahvuuksien käyttöön, oli se sitten juuri tämän valumateriaalin valmistamisen osaaminen tai vaikkapa jo olemassa olevan luotettavan alihankintaketjun hallinta. Olennaista on myös, että ketjussa ei saa olla heikkoja lenkkejä kaikki on varmistettava valumallin valmistamisesta saakka. Valutuotteen ostaja esimerkiksi Saksassa riskeeraa paljon kun hän antaa ensimmäisen tilauksen kauas Suomeen. Hän on mahdollisesti löytänyt edellä mainitun listan mukaisen toimittajan parempaa laatua samaan hintaan ja oikeutetusti odottaa tämän yhtälön toteutuvan. Ensimmäisiä toimituksia seurataan erityisellä kiinnostuksella asiakkaan ostossa, laatuosastolla, koneistuksessa ja kokoonpanossa. Toista mahdollisuutta toimittaa tuote, mikäli jokin menee pieleen ja jätät asiasta informoimisen, sitä on turha odottaa. Viennin aloittamiseen ja uusien asiakkaiden ja tilausten saamiseen pitää suhtautua suurella vakavuudella mutta myös kärsivällisesti. Kun asiakkailla on toimivat alihankintasuhteet kunnossa, eivät ne uusia toimittajuuksia helpolla solmi, paremminkin juuri toisinpäin. Yritysjohdon viesti hankintaosastolle jo viimeiset 10 vuotta on ollut; vähentäkää toimittajien määrää. Joissakin yrityksissä tämä vähentämisvaatimus on: Vähentäkää toimittajien määrä puoleen. Tällaisessa ympäristössä toimiminen tarkoittaa, että vientitoiminnan saaminen kunnolla käyntiin vie hyvinkin muutaman vuoden. Viennissä on myös pyrittävä toimittamaan mahdollisimman valmiita tuotteita, siis valut valmiiksi koneistettuna. Tämä lisää mukavasti toimitettavan tuotteen jalostusarvoa ja ne valuviatkin paljastuvat useimmin jo ennen tuotteen saapumista asiakkaalle. Kun valimo sitoutuu hankkimaan valulle koneistajan, hän samalla astuu monien logististen ja laatukysymysten maailmaan, kuinka sovittaa kannattavasti kuljetukset, laadun tarkastus ja koneistamisen kustannukset kokonaiskauppaan ja mitä tehdään, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Asiakaspalvelun merkitys Asiakaspalvelu on aina tärkeää, mutta aivan erityiseen tarkasteluun se joutuu kun valimo lähtee vientiin ja se toimittaa uudella markkina alueella valutuotteita. Asiakaspalvelu käsite on tullut ehkä vähän jälkijunassa raskaan metallin alihankkijoihin, mutta nyt, kun siihen on menty ja asiakaspalvelua odotetaan, kyydissä on vain pysyttävä. Useimmat johtajat nimittäin myöntävät, että asiakaspalvelu on tärkeää, mutta tyypillisesti johtajan on hyvin vaikea tarkasti selvittää, mikä tämän termin tarkka sisältö on. Kaksi yleisesti käytettyä termiä on easy to duo business (helppo kauppakumppani) sensitive to customer needs (herkkyys asiakkaan tarpeille). (Bowersox, Closs, Hellferich 1986: 92). Valutuotteiden markkinointi ja myynti 5

6 Asiakkaat ovat tulleet tietoisemmiksi ja jopa hienostelevimmiksi ja äänestävät yhä helpommin jaloillaan. Johtajat ymmärtävät nyt, että todellista kilpailuetua voidaan saavuttaa erinomaisella asiakaspalvelulla mutta yhtä tärkeää on, että asiakaspalvelusta tulee voimakas ase yrityksen erilaistuessa kilpailijoistaan. Monet markkinat ovat nyt enemmän ʺpalvelu herkkiäʺ kuin ʺhinta herkkiäʺ. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että hinta olisi tullut merkityksettömäksi kaukana siitä. Enemmänkin on kyse siitä, että nykyajan ʺaika sensitiiviselleʺ asiakkaalle palvelusta on muodostunut uusi käsite ja merkitys. (Christopher, Yallop, 1990: 194). Yrityksellä tulee olla toimiva asiakaspalvelustrategia. Asiakaspalvelustrategiaa laadittaessa on tärkeää ymmärtää, että korkeampi taso saa normaalisti aikaan suuremman tyytyväisyyden asiakkaissa ja siten myös tiheämpiä uusintaostoja. (Kotler 1988: 316). Jokainen valimo haluaa tietää ʺoman paikkansaʺ valimoiden monilukuisessa joukossa. Hyvä työkalu tähän on säännöllisesti toteutettu asiakastyytyväisyysmittaus. Mittauksen voi toteuttaa kirjallisesti koko asiakaskunnan keskuudessa ja se tulee toistaa samoin kysymyksin esim. joka toinen tai joka kolmas vuosi. Näin yritys koko ajan seuraa oman palvelutason kehittymistä asiakkaiden odotuksiin verrattuna. Kyselyn rungon tietysti tulee olla määrämuotoinen, jotta tietty toistuvuus taataan ja sitä kautta kehityssuunta riittävällä tilastollisella varmuudella saadaan selville. On myös hyvin tärkeää se, että kysely toimitetaan kaikkien niiden henkilöiden täytettäväksi, jotka tavalla tai toisella ovat yrityksesi valujen kanssa tekemisissä. Osto osasto on tärkeä lenkki ketjussa, silti valujen todellinen laatu havaitaan laatuosastolla ja vaikkapa tuotteen koneistettavuus oikeasti tulee esille vasta tuotanto osastolla ja suuressa organisaatiossa siellä on paljon ʺhiljaista tietoaʺ, joka on syytä ottaa huomioon kun kokonaisvaltaista tutkimusta tehdään. Käyttökelpoinen keino on myös ʺsana on vapaaʺ osasto. Tälle osastolle valujen kanssa tekemisissä olevat henkilöt kirjaavat mielipiteensä valimosta toimittajana niin itse valukappaleista kuin asiakaspalvelustakin. Tarkoituksena olisikin näiden ʺvalitustenʺ ja aloitteiden määrän maksimointi siten että valimo todella pystyy saamaan selville, miten se menestyy ja että tyytymättömät asiakkaat voidaan saada tyytyväisiksi. Avainsanat: Ydintuote, tuoteympäristö, markkinointi, myynti, erikoistuminen, SBA alue, asiakaspalvelustrategia, erilaistuminen, hiljainen tieto. Lähteet ja kirjallisuutta Bowersox, Closs, Helferich, 1986, Logistical Management, New York, Macmillan Publishing Company, 655 s Chitwood, Roy, 1998, Huipputason myyntitaito, Helsinki, Oy Rastor Ab 299 s Cristopher, Martin; Wills, Gordon, 1979, Developing Customer Service Policies, Cristopher, Martin. Customer Service, West Yorkshire, MCB Publications, ss Christopher, Martin; Yallop, Richard, 1990, Audit your customer service quality, Focus, 9(5), 1 6 Kotler, Philip, 1982, Markkinoinnin käsikirja, Imatra, Rastor, 595 s Rope, Timo; Vahvaselkä, Irma, Nykyaikainen markkinointi. Porvoo, WSOY. 283 s Valutuotteiden markkinointi ja myynti 6

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work Design Production JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016 Tuonnin korvaaminen Venäjällä Maintenance Make it work JPT-industria Oy JPT-Industria Oy on perustettu Seinäjoella vuonna 2007. JPT-Industria Oy

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Mitä asiakas odottaa CRO-yritykseltä?

Mitä asiakas odottaa CRO-yritykseltä? Suomen bio- ja lääkealan palvelusektorin kv-klubi 27.01.10 Mitä asiakas odottaa CRO-yritykseltä? Risto Lammintausta Subsidiary of QuatRx Pharmaceuticals Asiakkaita ja Tarpeita Biotech -yritykset : Yhä

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 17.09.2013

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 17.09.2013 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 31/13 LIITE 2 1 Tuoteryhmä A VALINTAKRITEERIT: Siivousaineet, Pintadesinfektioaineet, instrumenttien pesuaineet, henkilöhygienia (käsien- ja ihonpesunesteet,

Lisätiedot

Kokousja. konferenssijärjestelmä

Kokousja. konferenssijärjestelmä Kokousja konferenssijärjestelmä 1 Tavoitteet (Login 1/2011): Intres 7 kokous- ja konferenssijärjestelmän avulla matkatoimisto rakentaa asiakas- ja tapauskohtaisia varausjärjestelmiä Internetiin. Koko paletti:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Wood Broker to the World!

Wood Broker to the World! Woodmarketnet Oy Woodmarketnet Oy Venture Capital Day - 13.1.2000 Ydinbisneksemme on elektronisen kaupankäynnin ratkaisujen tuottaminen saha- ja puutavara-alan kansalliseen ja kansainväliseen kauppaan

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa

Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa Marketvisio Tutkimus, julkaistu 04/2010, MV0501311-51 Markkinakatsaus: Ohjelmistotestauspalvelujen tarjonta Suomessa 4.5.2010 Taustaa 2 Marketvisio selvitti keväällä 2010 perustietoja ohjelmistotestauspalveluja

Lisätiedot