Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa - ja kaksi naista enemmän kuin tuhat kuvaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa - ja kaksi naista enemmän kuin tuhat kuvaa!"

Transkriptio

1 Kuvien käytöstä hyötyy ryhmän jokainen lapsi. Kaikki tarvitsevat ennakoitavuutta ja selkeyttä päiväänsä tunteakseen olonsa turvalliseksi. Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa - ja kaksi naista enemmän kuin tuhat kuvaa! Jos kaikki kykyni vietäisiin minulta lukuun ottamatta yhtä, valitsisin taidoksi voiman kommunikoida, sillä sen mukana saisin loputkin ( D. Hebster 1990) 2003 Riikka Alajääskö Katriina Böök Marja Luoma Kaija Ruohonen Elina Savilahti Johanna Sommers-Piiroinen Leila Vilppo

2 Johdanto VATI-peda-projektiin kuuluvan erityisopetuksen työryhmän, Poikkinaisten, kiinnostuksen kohteita ovat olleet: tutustuminen erilaisiin erityisopetuksen tarpeita palveleviin ohjelmiin digikameran ja kuvankäsittelyn käyttö dokumentoinnissa internetin resurssien kartoitus ja hyväksikäyttö aikuisen kannalta Boardmaker-ohjelmaan ja sen erilaisiin soveltamistapoihin perehtyminen. Yhteisten VATI-peda tapaamisten ja koulutusten lisäksi olemme omissa tapaamisissamme mm. kartoittaneet käytössä olevia ohjelmia. Erittäin antoisa oli käynti Tikoteekissa, TAYSin foniatrian poliklinikalla, josta saimme laajan tietokoneohjelmaluettelon. Siitä on helppo löytää erilaisia lapsen kehitystä ja oppimista tukevia ohjelmia. Tikoteekin palvelut ohjelmineen ovat perheiden käytettävissä, mikäli kuntoutusta suunniteltaessa katsotaan lapsen niistä hyötyvän. Tutustumiskohteena on ollut myös apuvälinemessut Helsingissä, digitaalisen videokameran käyttöön tutustuimme Tampereella, Sampolan videopajassa. Tässä raportissa keskitymme Boardmaker ohjelman esittelyyn ja sen käyttöön arjessa. Ohjelman avulla voidaan valmistaa monenlaisia pelejä ym. materiaalia lasten tarpeisiin. Mikä ei kuulu joukkoon ja miksi? Riimittelyä Kuuntele tarkasti mitä sanon ja näytä se Kiitos Vesalle kaikesta tuesta ja avustuksesta. Kuvien käytössä vain mielikuvitus on rajana. Käytä kuvia myös retkillä, laulujen kuvituksessa, liikuntahetkillä, kielellisissä ja matemaattisissa harjoituksissa jne.

3 Vuorovaikutuksen edistäminen Mitä on AAC? Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien kansainvälinen yleiskäsite on AAC ( Augmentative and Alternative Communication). Kansainvälisen ISAAC järjestön tehtävänä on puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien tutkiminen, kehittäminen sekä niistä tiedottaminen. Vuonna 1990 perustettiin ISAAC:n jäsenyyteen ISAAC Finland yhdistys. AAC työtä on toteutettu kuitenkin jo 1970 luvulta lähtien Suomessa. AAC:n asiantuntijoina ovat lähinnä puheterapeutit sekä foniatrit yhdessä moniammatillisten työryhmien kanssa. ( Huuhtanen 1992 alkusanat ja Pulli 1991, ) Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tarkoittaa kaikkia muita kommunikoinnin keinoja, joita puhutun kielen täydennykseksi tai korvikkeeksi käytetään. Puhetta tukevalla kommunikoinnilla tarkoitetaan puhetta tukevaa tai täydentävää kommunikointia. Puhetta korvaavalla kommunikoinnilla tarkoitetaan kommunikointia, jolloin ihminen kommunikoi suorassa vuorovaikutustilanteessa muilla keinoilla kuin puheella. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot toimivat käytännössä yhdessä ( von Tetzchner ym.1999, 20). Yhteistyö selkiintyy kaikkien vanhempien kanssa ja väärinkäsitykset vähenevät ( esim. maahanmuuttajaperheet). Kuvien avulla lapsi voi keskustella vanhempiensa, kuntouttajiensa yms. kanssa siitä, mitä tänään on puuhattu. Reissuvihoissakin voidaan käyttää kuvia. AAC:n keinoja käytetään lapsen kielen kehityksen, vuorovaikutuksen ja lukitaitojen tukemiseen, epäselvän puheen tukena, puheen korvaamiseen sekä toiminnanohjaamisen tukemiseen etenkin silloin, kun lapsella on haasteellista käyttäytymistä. AAC menetelmien tulee olla lasta motivoivia ja niiden tulee synnyttää lapsessa kiinnostus ja halu poikkeavan kommunikointikeinon käyttämiseen. Valittujen AAC menetelmien tulee myös kuvastaa lapsen persoonallisuutta. Näissä kohdin myös perheen asiantuntijuus korostuu ( Merikoski,H. 1999, )

4 Kommunikoinnin tukena voidaan käyttää esim. viittomia, kuvia ( bliss-symbolit, pictot, PCS, Sig, digikuvat ym.), piirtämistä, eleitä, ilmeitä, esineitä, kommunikaattoreita jne. Tässä julkaisussa on keskitytty BoardMaker-ohjelmalla valmistettaviin PCS kuviin. PCS symbolit ( Picture Communication Symbols) ovat Yhdysvalloissa kehitetty ja myös eniten käytetty symbolikuvajärjestelmä. BoardMaker-ohjelman kuvasto on laaja ja hyvin konkreettinen. Se sisältää n yksinkertaista ääriviivapiirrosta, joiden ylä-tai alapuolelle on kirjoitettu niiden merkitysvastine. Kuvat voidaan tulostaa tietokoneelta suoraan kartoiksi ja niillä voidaan luoda kommunikaatiotauluja ja kuvastoja, päivä- ja viikkostruktuureja jne. Kuvastoon liittyy kuvahakemisto, joka helpottaa sekä tulostamista että hakua. Järjestelmää käytetään laajasti Yhdysvaltojen lisäksi Euroopassa ja se on alkanut voimakkaasti yleistyä myös Pohjoismaissa. ( von Tetzchner 1999, 31 ja Launonen 1996, ja Pulli 1991, 28.) Miksi käyttää kuvia? Nyt sinua varmasti harmittaa, mutta et saa silti lyödä lapsen tasa-arvoinen vuorovaikutus lisääntyy lapsi rauhoittuu, kun hän ymmärtää, mitä tapahtuu; jää aikaa oppimiselle lapsen paine puheen tuottoon vähenee ja samalla puheen tuotto helpottuu ja lisääntyy lapsen sanavarasto kasvaa kuvat pysäyttävät ja auttavat kohdentamaan huomiota haluttuun asiaan tarkkaavaisuus ja omantoiminnanohjaus kehittyvät tehtävän aloittaminen ja tehtävässä eteneminen helpottuvat aikuinen hidastaa puhettaan kuvia käyttäessään avainsanoja tulee korostettua helpottaa mm. ajan-, lukumäärän ja värikäsitteiden oppimista ( Siiskonen ym. 2003, )

5 Tunteiden ilmaisusta ja tunnistamisesta - tunteiden hallintaan Esimerkkejä PCS kuvien käyttömahdollisuuksista: oppimisympäristön jäsentäminen aikakäsitteen selkiyttäminen omantoiminnanohjailun apu valintojen tekeminen tunteiden ilmaisija kerronnan tuki omien kokemusten välittäjä maahanmuuttajaperheiden yhteistyöväline sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjä inkluusion edistäjä monenlainen oppimateriaali Käyttämiämme lähteitä: Näytä, miltä sinusta tuntuu Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2003). Joko se puhuu? Juva: PS kustannus. Puheterapeutti Hannele Merikosken artikkeli Aivohalvaus ja Afasialiiton lehdessä 5/ 99 Launonen,K.&Korpijaakko-Huuhka,A_M (1996). Kommunikoinnin häiriöt, syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Kehitysvammaliiton materiaalia: Huuhtanen, K. (1992) Puhetta korvaavat ja tukevat kommunikaatiomenetelmät Pulli, T (1991). VAIKO vaihtoehtoiset kommunikointikeinot käyttöön von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (1999).Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin.

6 Oppimisympäristön jäsentäminen: Mihin tää kuuluu? Missä se on? Toiminnan suunnittelua kannattaa harjoitella lasten kanssa. Myös ajattelutaitoja voidaan vahvistaa kuvien avulla. Kuvat auttavat lasta hahmottamaan ympäristöä ja selkiyttävät lapsen toimintaa. Kuva auttaa ymmärtämään, pitämään muistissa ja ohjaamaan toimintaa. Käy vessassa, muista vetää, pese kädet, kuivaa ne ja laita paperi roskiin.

7 Omantoiminnanohjailu: Päiväkodin tilat esim. keittiö, verstas ja vessa löytyvät helpommin kuvien avulla. Leikkitiloja voi jakaa ja rauhoittaa kuvien avulla. Lääkärileikkiin voi mennä neljä lasta.ketkä haluavat? Mitä mää ny paan? Kuvat kertovat toimintaohjeen vähentäen häiriökäyttäytymistä ja auttavat lasta itsenäisempään suoriutumiseen ja onnistumiseen. Onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen itsetuntoa. Jäähylle. jaa mää vai? Jäähy katkaisee eitoivotun käyttäytymisen ja pysäyttää lapsen konkreettisesti miettimään

8 Aikakäsitteen selkiyttäminen: Valintojen tekeminen : Levottomille kulkureille - leikin vaihtajille. Missä leikit? Mitä leikit? Koska mua haetaan? Katso...välipalan jälkeen...sitä ennen vielä Kuvat konkretisoivat ajan kulkua ja ennakoivat tulevaa luoden turvallisuutta. Itsensä ilmaiseminen ja ymmärretyksi tuleminen on tärkeää. Lapsen on hyvä pysähtyä suunnittelemaan toimintaansa. Se lisää myös sitoutumista leikkiin.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin MITÄ VAIN, KENELLE VAIN Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin Anna Ikonen Logopedian pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Nella Virtanen Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2012 Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA. 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim.

AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA. 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim. AISTIEN AVULLA RUOKAMAAILMAAN SAPERE -MENETELMÄ PÄIVÄHOIDON RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUKSEN TUKENA 2009 Aila Koistinen ja Leena Ruhanen (toim.) Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Graafinen ulkoasu:

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot