Suomen historiaa pääpiirteissään kivikaudesta Kekkosen aikaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen historiaa pääpiirteissään kivikaudesta Kekkosen aikaan"

Transkriptio

1 Tämä moniste on tarkoitettu vain pieneksi rungoksi sukeltauduttaessa Suomen historiaan. Keskustelun edetessä voit tehdä merkintöjä sivujen reunoihin ja jopa kääntöpuolelle, jos vain intoa riittää. Voit myös säilyttää tämän monisteen, jotta voit sitten myöhemmin hämmästyttää ympäristöäsi varmoilla tiedoillasi. Jyrki Ijäs/Kesälukioseura. Suomen historiaa pääpiirteissään kivikaudesta Kekkosen aikaan Jääkauden alkaessa loppua saapuivat ensimmäiset asukkaat. He olivat metsästäjiä ja kalastajia, jotka seurasivat pohjoiseen siirtyviä peuroja ja hylkeitä. Muutamaa tuhatta vuotta myöhemmin, kun jää ja lopulta myös vesi oli vetäytynyt, olivat asukkaat levittäytyneet pienissä ryhmissä ai Jäämerelle saakka. Nyt oli opittu valmistamaan astioita savesta ja säilömään niihin ruokaa, Useimmat tarvikkeet valmistettiin edelleen kivestä, siksi nimitys kivikausi (n ekr.). Kivikauden lopulla saapui maan etelä- ja lounaisosiin uusia asukkaita. He olivat alun perin kotoisin Euroopan länsiosista ja toivat mukanaan myös alkeellisen maanviljelyn. Vähitellen alettiin erityisesti Ruotsin kanssa kauppaa käyvissä maan länsiosissa käyttää pronssia aseiden ja korujen valmistuksessa. Tätä aikaa kutsutaan pronssikaudeksi (n ekr.). Rautaesineitä löytyy maastamme vasta ensimmäiseltä vuosisadalta. Tällöin alkoivat suomalaisten esi-isät muuttonsa etelä- ja lounaisrannikolle. He tulivat Suomenlahden yli veneillään aluksi vain metsästämään turkiseläimiä, mutta jäivät vähitellen asumaan pysyvästi. Suomalaisten asutus levisi vesiteitä pitkin sisämaahan ja aikaisemmat asukkaat joutuivat väistymään yhä kauemmas pohjoiseen. Näiden joukossa olivat myös pronssi- ja rautakauden vaihteessa idästä saapuneet lappalaiset. Asutus levisi kolmella tavalla: 1. lännestä itään kulkivat suomalaiset heimot suomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset, joista myöhemmin irtaantui savolaisten heimo, 2. idästä tuli myös suomensukuisia asukkaita, jotka asettuivat asumaan samoille seuduille samaan aikaan kuin karjalaisetkin, 3. lappalaiset, joita suomalaiset ja karjalaiset verottivat, vetäytyivät yhä pidemmälle pohjoiseen. Vähitellen asutus levisi vesiteiden luota yhä kauemmaksi metsiin, kun asukkaiden lisääntyessä tarvittiin uusia viljelymaita. Ihmiset asuivat ja tekivät työtä omissa oloissaan perheensä kanssa. Etäisyydet naapureihin olivat pitkiä, eikä suomalaisilla ollut erityisiä päälliköitä. Suurin osa maasta oli erämaata. Metsästämällä saadut turkikset olivat arvokkaita ja ne vaihdettiin suolaan ja muihin välttämättömiin tarvikkeisiin rannikolle kaukaakin saapuneiden kauppiaiden kanssa. Suomi oli jo tuhat vuotta sitten naapureittensa kiinnostuksen kohteena. Viikingit poikkesivat idänretkillään Suomen rannikolle ja kauppatie isän ja lännen välillä kulki osittain Suomen kautta. Täällä kilpailivat idästä, erityisesti Novgorodin kaupungista tulleet kauppiaat Ruotsista, Tanskasta 1

2 ja Saksasta tulleiden kauppiaiden kanssa. Idän ja lännen kirkotkin olivat alkaneet kilpailla niiden välissä olevista alueista. Oli aika ratkaista, ketkä saivat valvontaansa Suomen alueet. Ruotsalaisten kauppiaiden toiminnan takia oli lännen kirkolla jo jonkin verran vaikutusta Suomen länsirannikolla. Suomalaisia oli jopa osallistunut sotaretkille novgorodilaisia vastaan. Samalla tavalla olivat karjalaiset auttaneet novgorodilaisia kauppatuttaviaan ja suomalaiset heimot olivat asettuneet keskenäänkin vastakkaisille puolille. Näin oli ollut usein ennenkin, mutta nyt tämä heimojen välinen kilpailu sai laajemmat mittasuhteet. Saavuttamansa aseman tueksi ruotsalaiset tekivät Suomeen kolme ristiretkeä. Ensin 1150-luvulla Lounais-Suomeen, vajaat sata vuotta myöhemmin Hämeeseen ja 1200-luvun lopussa Karjalaan. Näiden retkien tarkoituksena oli Ruotsin vallan laajentaminen itään. Uskonto oli mukana oikeastaan vain tekosyynä. Retkien yhteydessä siirrettiin ruotsalaista väestöä Suomen etelärannikolle, Pohjanlahden rannoille ja saaristoon. Näin ruotsalaiset halusivat varmistaa uuden omistuksensa. Vastaavasti tekivät novgorodilaiset retkiään aina Turkuun saakka. Jatkuvien sotaretkien jälkeen solmivat ruotsalaiset ja novgorodilaiset saksalaisten kauppiaiden välityksellä rauhan v Syntynyt Pähkinäsaaren rauhan raja vahvistettiin ja Karjala oli näin jaettu kahtia kilpailijoiden kesken. Ruotsalaiset alkoivat nyt hallita Suomea. Lisää luettavaa ja tehtäviä ristiretkistä: Suomi osana Ruotsia Suomea kehittyneemmän Ruotsin vaikutus laajeni asteittain kaikille aloille. Aluksi tuli kirkosta uuden hallinnon keskus. Kirkko aloitti väestön verottamisen ja asetti pappeja kaikkialle Suomeen. Keskiajalla rakennettiin kaikkiaan 80 kivikirkkoa. Pystyäkseen hoitamaan kaukaisen Suomen puolustuksen rakennutti kuningas tärkeimmille paikoille linnoja ja luovutti näiden ja yleensä puolustuksen hoidon varakkaimmille suvuille samalla vapauttaen heidät veroista. Näin myös Suomeen syntyi aatelisto. Varsinaisen kansan muodostivat talonpojat. He maksoivat veroa kruunulle, linnanisännille ja kirkolle. Aina keskiajan loppuun riitti Etelä-Suomessa metsää kaskeamiseen ja siksi vuotuiset sadot olivat joskus riittävätkin, mutta aina kovan työn takana. Kun maan eteläosissa ei enää ollut tilaa kasvavalle väestölle ja kaskiviljelylle alkoi raju köyhtyminen ja muutto sisämaahan, sinne missä vielä oli runsaasti metsiä. Kuningas kannusti tätä muuttoa varmistaakseen itselleen yhä kasvavat verotulot. Erityisesti ja 1400-luvulla talonpojat kapinoivat kaikkialla Ruotsi-Suomessa korkeita veroja vastaan. Ruotsissa kilpailtiin edelleen vallasta. Saksalaiset, tanskalaiset, pohjoismaiden liittoa kannattavat ja ruotsalaiset kansallismieliset kilpailivat keskenään. Kansalliseen puolueeseen kuuluivat talonpojat ja osa aatelistoa. Heitä vastustivat kirkon ja rikkaiden sukujen johtomiehet. Useiden taisteluiden jälkeen asettui Kustaa Vaasa ( ) johtamaan kansallismielisiä. Hänen johdollaan voitettiin tanskalaiset ja heidän puolellaan olleet aateliset. Ruotsissa alkoi muutosten aika. Kustaa Vaasa halusi keskittää vallan kuninkaalle, siis itselleen. Hän lakkautti katolisen kirkon, otti sen valtavan omaisuuden ja Kustaa Vaasa puhuu Moran asukkaille 2

3 asettui itse johtamaan uutta luterilaista kirkkoa. Hän uudisti verotuksen, teki linnanisännistä omia virkamiehiään, perusti uusia kaupunkeja ja paljon muuta. Kuninkaallisuudesta tuli myös perinnöllinen Vaasojen suvussa. Keskiaika oli loppunut, oli alkanut ns. uusi aika. Kustaa Vaasan seuraajien aikana alettiin Ruotsia laajentaa suurvallaksi. Ruotsi tavoitteli itselleen koko Itämeren herruutta. Kustaa II Adolfin johdolla tässä lopulta onnistuttiinkin 1600-luvun puoliväliin mennessä, mutta tavallisten kansalaisten kannalta kalliilla hinnalla. Rahoittaakseen sotaretkensä oli kuningas asettanut jatkuvasti uusia veroja. Armeijassa tarvittiin uusia miehiä ja suurin osa heistä hankittiin Suomesta, yleensä pienimmistä ja köyhimmistä taloista. Palkitakseen upseerinsa lahjoitti kuningas heille kartanoita ja vapautti heidät veroista. Talopoikien verorasitus kasvoi kasvamistaan. Taloja autioitui ja ihmiset köyhtyivät. Koska viljelysmenetelmät olivat alkeellisia ja paras osa työvoimasta oli Euroopan sotakentillä, oli nälänhätä useissa osissa lähes jokavuotista. Kansa ei näistä kuninkaan ja hänen upseereittensa voitoista hyötynyt, päinvastoin. Ruotsin suurvaltakausi päättyi vajaan sadan vuoden kuluttua alkamisestaan, ns. suureen pohjan sotaan. Ruotsin viholliset liittoutuivat sitä vastaan ja taisteluja käytiin kaikkialla valtakunnan alueella. Esimerkiksi Suomi oli venäläisten valloittamana (isoviha). Kun kuningas Kaarle XII oli kaatunut ja sodasta oli selvitty, siirrettiin valta valtiopäiville kokoontuneille neljälle säädylle: aatelille, papistolle, porvaristolle ja talonpojille. Suurin vaikutusvalta oli tärkeimmillä aatelissuvuilla. Vaikka 1700-lukua onkin joskus sanottu jopa vapauden ajaksi, ei tuolloisia harvainvaltaisia valtiopäiviä sovi samaistaa nykyiseen demokraattiseen kansanedustuslaitokseen. Puolueriitojen ja sotien jälkeen kaappasi kuningas Kustaa III itselleen vallan v Suomen talonpoikaisväestö oli suuren pohjan sodan aikana tullut vaikeuksiensa äärimmäiselle rajalle. Verotus, väestönotot, viljelysmenetelmien heikkous ja ilmasto olivat 1500-luvun lopulta alkaen aiheuttaneet jatkuvaa nälänhätää ja kulkutauteja. Vuosina kuoli n ihmistä eli neljännes Suomen väestöstä. Talonpojat menettivät henkensä lisäksi myös perinteisiä oikeuksiaan kruunulle ja aatelistolle luvulla alkoi väestön määrä kasvaa erittäin nopeasti. Autioituneita tiloja otettiin uudelleen viljeltäväksi ja uusia tiloja raivattiin. Viljelysmenetelmät olivat edelleenkin alkeellisia ja talonpoika oli yhä sään ja verottajan armoilla. Puuta kuumentamalla tervahaudasta saatiin tervaa Pieniä teollisuuslaitoksiakin perustettiin: ruukkeja, jotka tarvitsivat paljon puuta käyttövoimakseen, sahoja ja pieniä kaivoksia. Tervanpoltto toi rahaa talonpojille ja tietysti kaupunkien porvareille. Kauppa vapautettiin vähitellen valtion täydellisestä valvonnasta. Raha alkoi liikkua entistä kiivaammin ja syntyperän aiheuttaman eriarvoisuuden tilalle alkoi tulla varallisuus ja raha. Tämä aiheutti maaseudullakin kasvavaa eriarvoisuutta. Väestön kasvaessa kasvoi maattoman väestön osuus eniten. Talonomistajien nuorimmista pojista tuli torppareita (vuokraviljelijöitä), torppareista 3

4 renkejä ja niin edelleen. Maanviljelyn arvostuksen kasvaessa kiristivät talonpojat torppareiden työvelvollisuutta. Talonpojat vaurastuivat ja maaton maalaisväestö köyhtyi. Suomalainen luokkayhteiskunta oli syntynyt. Venäjän keisari Pietari Suuri oli siirtänyt pääkaupungin Moskovasta Suomenlahden rannalle ja perustanut Pietarin v Tehdäkseen uuden pääkaupunkinsa turvalliseksi oli venäläisten yritettävä työntää vihamieliset Ruotsin joukot kauemmat, tavoitteena oli koko Suomen valtaaminen. Venäjän keisari Aleksanteri I:sen ja Ranskan Napoleon I:n sopimuksen mukaisesti valloitti Venäjä Suomen lopullisesti Ruotsi menetti näin yli kolmasosan maa-alueestaan. Tästä syytettiin kuningas Kustaa IV Aadolfia ja hänet ajettiin maanpakoon. Aleksanteri I kutsui valtiopäivät koolle Porvooseen ja Ilmoitti Kustaa IV Adolf suomalaisten saavan pitää vanhat lakinsa. Suomalaiset saivat oman hallituksensa, senaatin, ja päätösvallan omissa sisäisissä asioissaan, autonomian. Kaiken yläpuolella oli keisari. Kun keisarit eivät kutsuneet valtiopäiviä koolle yli 50 vuoteen, hoitivat asioita keisarin nimittämät senaattorit, jotka yleensä olivat vanhoillisia aatelisia virkamiehiä. Teollistamista jarrutettiin eivätkä Euroopassa syntyneet uudet aatteet ja vaatimukset päässeet Suomeen. Väestö jakautui yhä selvemmin kahtia säätyläisiin ja rahvaaseen. Rahvas oli kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolella. Eurooppalaiset kansallisaatteet, joita Lönnrot, Runeberg ja Snellman toivat Suomeen, herättivät kiinnostusta vain sivistyneistössä luvulla liikkeelle päässyt teollisuus, lähinnä puujalostusteollisuus, ja samaan aikaan sattunut paha nälänhätä vauhdittivat muutosta suomalaisten elämässä. Puun hinnan nousu entisestäänkin lisäsi varallisuuseroja. Osa köyhästä tilattomasta väestöstä muutti uusien tehtaiden läheisyyteen, usein vielä kurjempiin oloihin. Syntyi pieniä teollisuusyhdyskuntia. Myös muuttoliike Amerikkaan alkoi ja kasvoi 1900-luvulle tultaessa hyvinkin suureksi. Samaan aikaan päättivät säädyt valtiopäivillä useista käytännön uudistuksista. Suomi sai oman rahan ja armeijan. Perustettiin kansakoululaitos, rakennettiin rautateitä ja höyryvoimaloita. Kamppailu suomen ja ruotsin kielen välillä synnytti poliittiset puolueet. Suomalaisten säätyläisten kannalta olivat asiat hyvin. Venäläiset eivät olleet 1800-luvun aikana erityisemmin puuttuneet siihen, miten suomalaiset asiansa järjestivät. Suomi oli ollut eräänlaisena näyteikkunana siitä, miten keisari muka kohteli alamaisiaan. Kun asemastaan tietoiseksi tulleet venäläiset alkoivat vaatia itselleen oikeuksia, tiukensivat venäläiset politiikkaansa myös Suomessa yhtyivät myös suomalaiset Venäjällä puhjenneeseen suurlakkoon. Keisari peruutti määräyksensä ja työväenliike, joka oli alkanut järjestäytyä ainutlaatuisen nopeasti, sai läpi vaatimuksen yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Kaikki 24 vuotta täyttäneet, myös naiset ensimmäisinä Euroopassa, saivat äänestää eduskuntavaaleissa. Ensimmäinen maailmansota muutti jälleen tilanteen. Venäjällä puhkesi vuoden 1917 helmikuussa vallankumous ja keisari kukistettiin. Suomessa oli suurin osa porvaristosta tyytyväinen, sillä he näkivät vanhojen etujensa tulevan jälleen turvatuiksi autonomian palauttamisen myötä. Työväestö ja osa porvaristosta halusivat Suomelle täydellisen itsenäisyyden. Leninin johtama lokakuun vallankumous muutti tilanteen Suomessakin. Porvaristo halusi nyt erota sosialistiseksi muuttuvasta Venäjästä, kun suomalaiset sosialistit olisivat halunneet neuvotella muuttuneesta tilanteesta venäläisten kanssa. Suomi julistautui itsenäiseksi ja Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden 31. joulukuuta

5 Suurimpia ongelmia ei oltu ratkaistu. Luokkien väliset erot olivat suuret, elintarvikkeita oli vähän eikä työväenliike ollut painostuksestaan huolimatta saanut vaatimuksiaan lävitse. Jo edellisenä kesänä olivat sekä oikeisto että vasemmisto perustaneet omat aseelliset joukkonsa. Hallitus nimitti oikeiston valkokaartin viralliseksi armeijaksi ja nimitti sen johtoon kenraali Mannerheimin. Mannerheim aloitti maahan jääneiden venäläisten joukkojen riisumisen aseista ja punakaarti miehitti Helsingin. Kansalaissota alkoi tammikuun lopulla Taistelut päättyivät toukokuussa saman vuonna, kun valkoisten avuksi tulleet saksalaiset joukot valloittivat Helsingin ja Mannerheimin ja jääkäreiden johtamat valkoiset joukot olivat voittaneet punaiset. Kymmenet tuhannet punaiset joutuivat vangeiksi ja osa pakeni Venäjän puolelle. Sisällissota vaati yhteensä noin uhria. Heistä noin 75 prosenttia oli suomalaisia punaisia, joita menehtyi eniten vankileireillä sodan päätyttyä ja teloituksissa sodan aikana.vasemmisto suljettiin poliittisesta elämästä, kommunistit aina II maailman sodan loppuun saakka. Oikeisto yritti muuttaa Suomen kuningaskunnaksi, mutta maalaisliiton johtamat tasavaltalaiset saivat sen estetyksi ja valitsivat suomen ensimmäiseksi presidentiksi K. J. Ståhlbergin. Keskiryhmät olivat enimmäkseen hallitusvastuussa ja lainsäädäntöä uudistettiin. Torpparit vapautettiin ja verotusta muutettiin luvun puolivälistä alkaen alkoivat äärioikeistolaiset ryhmät voimistua, vasemmistolaisia vainottiin ja ns. lapuanliike yritti jopa vallankaappausta v Suomi yritti eri tavoin järjestää ulkopolitiikkaansa ja v antoi hallitus julistuksen Suomen pohjoismaisesta puolueettomuudesta. Suhteet Neuvostoliittoon olivat huonot, jopa vihamieliset. Maan talous ei ollut erityisen hyvä ja siksi Suomi kärsikin kovasti kansainvälisistä lamakausista. Hitlerin Saksan aiheuttaman sodan uhan takia halusi Neuvostoliitto neuvotella Suomen kanssa alueluovutuksista Leningradin turvaamiseksi. Korvaukseksi olisi Neuvostoliitto luovuttanut Suomelle alueita Itä-Karjalasta, mutta tähän eivät suomalaiset suostuneet alkoi ns. talvisota allekirjoitettiin rauhansopimus ja Suomi joutui luovuttamaan vaaditut alueet ja koko Karjalan. Kun Saksan suunnittelema hyökkäys Neuvostoliittoon alkoi lähestyä, liittyi myös Suomi mukaan. Suomalaiset halusivat menetetyt alueet takaisin ja samalla toteutetuksi toiveensa Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen alkoi ns. jatkosota. Aluksi suomalaiset joukot etenivät pitkälle vanhojen rajojen yli, mutta saksalaisten kärsittyä tappion alkoivat venäläiset joukot työntää myös suomalaisia takaisin. Aselepo solmittiin ja rauha Rajat määrättiin samoiksi kuin v ja Suomi joutui maksamaan sotakorvauksia Neuvostoliitolle. Presidentti Paasikiven johdolla muutettiin nyt Suomen ulkopolitiikkaa Neuvostoliitolle ystävällisemmäksi. Samalla myös sisäpolitiikkaa muutettiin. Äärioikeistolaiset järjestöt lakkautettiin ja kommunistit saivat aloittaa julkisen toiminnan. Suomi ja Neuvostoliitto solmivat ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Sen pohjalta presidentiksi valittu presidentti Urho Kekkonen kehitti edelleen Suomen ulkopolitiikkaa. Sodan jälkeen alkoi Suomen talouselämä muuttua ratkaisevasti teollisuuden kasvaessa. Ihmiset muuttivat maaseudulta uuden teollisuuden työvoimaksi nopeasti kasvaviin kaupunkeihin ja toisenlaiseen ympäristöön. 5

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Kokeeseen tulevat aiheet

Kokeeseen tulevat aiheet Kokeeseen tulevat aiheet Vihkokoe. Lue kirjasta ne sivut, jotka on vihkoon merkitty otsikon viereen. Opettele vuosiluvuista vain ne, jotka on ympyröity. Muista, että aloitamme tilanteesta, jossa suomalaiset

Lisätiedot

SUOMEN ESIHISTORIA. Esihistoria

SUOMEN ESIHISTORIA. Esihistoria Suomen esihistoria / Ulla-Riitta Mikkonen 1 SUOMEN ESIHISTORIA Suomen historia jaetaan esihistoriaan ja historiaan. Esihistoria tarkoittaa sitä aikaa, kun Suomessa ei vielä ollut kristinuskoa. Esihistorian

Lisätiedot

3.11.2014. Gangut - Rilax Riilahti 1714. Mikko Meronen, Forum Marinum

3.11.2014. Gangut - Rilax Riilahti 1714. Mikko Meronen, Forum Marinum Gangut - Rilax Riilahti 1714 Mikko Meronen, Forum Marinum 1 Taustaa ja taistelun merkitys Venäjä rakennutti voimakkaan kaleerilaivaston Suuren Pohjan sodan aikana Venäjän laivasto syntyi Pietari Suuri

Lisätiedot

Ruotsin aikaan -näyttelyyn

Ruotsin aikaan -näyttelyyn Tehtäviä Ruotsin aikaan -näyttelyyn Sisällys 2 3 4 5 5 6 9 10 Ruotsin ajan suomalaisia Kuvateksti historiallisille kuville Ristikko Aikajärjestys Loppuarviointia Ratkaisut Sanaselityksiä 2 YHTEINEN HISTORIAMME

Lisätiedot

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen

Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Otto Louhikoski Uhtualta 1. maailmansodan ja Vienan Karjan itsenäistymispyrkimysten kautta pakolaisena Suomeen Oton syntymä ja perhe Aika Venäjän kalenterissa: 16.7.1889 Aika Suomen kalenterissa: 24.7.1889

Lisätiedot

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet Suomen sota päättyy Vaaran vuodet Vaaran vuodet nimitystä on käytetty Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä epävarmasta ajanjaksosta, jolloin Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi valtioksi joko

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809. Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta

Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809. Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809 Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta Porvoon valtiopäivät Suomen säätyjen uskollisuudenvala keisarille Aleksanteri

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Montenegro.

Montenegro. Montenegro rk331@columbia.edu Montenegro Ei suuria vaikutuksia muuttoliikkeistä ennen 1800-lukua Rosvoilua muinaishistoriassa Montenegron vuorikansat vastustivat Osmanien myöhäistä vuoden 1499 valtausta

Lisätiedot

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli Lieksasta itään johtava suunta on ollut merkittävä kauppareitti vuosisatojen ajan. Karjalaisten ja venäläisten kauppatie Laatokalta Pielisen

Lisätiedot

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS TALVISODAN TILINPÄÄTÖS Talvisota 30.11.1939 13.3.1940 I. Sotasuunnitelmat 1930- luvulla II. Sotatoimet joulukuussa 1939 III. Etsikkoaika tammikuu 1940 IV. Ratkaisevat taistelut helmi- ja maaliskuussa 1940

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

ITSENÄISEN SUOMEN RAHAHISTORIA. Jorma J. Imppola

ITSENÄISEN SUOMEN RAHAHISTORIA. Jorma J. Imppola ITSENÄISEN SUOMEN RAHAHISTORIA Jorma J. Imppola VIIKINKIAIKA 800-1050 Ei omaa rahajärjestelmää, harvat kierrossa olleet rahat lähinnä viikinkien mukanaan tuomia islamilaisten maiden ja länsi-euroopan rahoja.

Lisätiedot

Miksi Untola liittyi vanhasuomalaisiin eduskuntauudistuksen jälkeen?

Miksi Untola liittyi vanhasuomalaisiin eduskuntauudistuksen jälkeen? Miksi Untola liittyi vanhasuomalaisiin eduskuntauudistuksen jälkeen? Helsingin työväenopisto Irma.tapaninen@pp.inet.fi Lue diat osoitteessa http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Sisältö Untolan kiinnekohtana

Lisätiedot

Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2)

Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2) Verkkokauppa Menu Katsaus Lojerin historiaan (osa 1/2) 30.06.2017 Suomi viettää 100-vuotisjuhlaa! Juhlavuoden kunniaksi esittelemme Lojerin lähes satavuotisen historian merkittävimpiä etappeja. #Suomi100

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

Nehemia rakentaa muurin

Nehemia rakentaa muurin Nettiraamattu lapsille Nehemia rakentaa muurin Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Saksan ja Neuvostoliiton sopimus

Saksan ja Neuvostoliiton sopimus Saksan ja Neuvostoliiton sopimus Elokuun 23. päivä 1939 Neuvostoliitto ja Saksa ilmoittivat kirjottaneensa hyökkäämättömyysopimuksen Moskovasta jota koko Eurooppa hämmästyi. Sopimuksen tekeminen perustui

Lisätiedot

RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS JA NAPOLEON luvulla oli yksi maailman maista. ja hovin elämä vei kuitenkin

RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS JA NAPOLEON luvulla oli yksi maailman maista. ja hovin elämä vei kuitenkin RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS JA NAPOLEON 1700-luvulla oli yksi maailman maista. ja hovin elämä vei kuitenkin suuren osan varoista. Suuri osa kansasta eli kuitenkin ja. Keväällä 1789 kuningas kutsui koolle

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

Nehemia rakentaa muurin

Nehemia rakentaa muurin Nettiraamattu lapsille Nehemia rakentaa muurin Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 35/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Tanska. Legoland, Billund

Tanska. Legoland, Billund Pohjoismaat Tanska Kokonaispinta-ala: 43 376 km² Rantaviiva: 7 313 km Korkein kohta: Yding Skovhøj 173 m Isoin sisävesistö: Arresø 41 km² Pisin joki: Gudenå 158 km Asukasluku: 5 400 000 (2006) Pääkaupunki:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

RADIOPUHE AMERIKAN KANSALLE 2/l

RADIOPUHE AMERIKAN KANSALLE 2/l RADIOPUHE AMERIKAN KANSALLE 2/l2-1939. Kunnioitettavat amerikkalaiset radiokuuntelijat. Me suomalaiset olemme tunnettuja siitä, ettemme juuri aiheuta yllätyksiä maailmalle, sillä me olemme realiteettien

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA

ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA ULKOPOLITIIKAN HOITO SUOMESSA Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? 01 lokakuu 1- v. - v. - v. 0- v. ylioppil/opisto Yliopist/Ammatikork koulu Toimihenk.Yritt/Johtava

Lisätiedot

IKAALISTEN ENTISEN EMÄPITÄJÄN HISTORIA I

IKAALISTEN ENTISEN EMÄPITÄJÄN HISTORIA I IKAALISTEN ENTISEN EMÄPITÄJÄN HISTORIA I VUOTEEN 1640 PENTTI ALHONEN PENTTI PAPUNEN SEIJA SARKKI-ISOMAA JULKAISIJAT HONKAJOEN KUNTA IKAALISTEN KAUPUNKI JÄMIJÄRVEN KUNTA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KIHNIÖN KUNTA

Lisätiedot

Kansakuntien sota. Ranskan suuri vallankumous 1789

Kansakuntien sota. Ranskan suuri vallankumous 1789 Kansakuntien sota janne.malkki@gmail.com Ranskan suuri vallankumous 1789 Liberté, égalité, fraternité alamaisista tulee kansalaisia vallankumouksen esimerkki uhka monarkeille ympäri Eurooppaa vallankumoukselliset

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

KATARINA, MARGARETA, KRISTINA. Jaakko Raunamaa Helsingin yliopisto

KATARINA, MARGARETA, KRISTINA. Jaakko Raunamaa Helsingin yliopisto KATARINA, MARGARETA, KRISTINA NAISTEN NIMET KESKIAJAN SUOMESSA Jaakko Raunamaa Helsingin yliopisto ITÄMEREN ALUE VUOSINA 1100-1300 Vaikutteita antavat innovointikeskukset : Gotlanti, Kööpenhamina, Mälaren,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Drottningholmin linna

Drottningholmin linna 1 Drottningholmin linna Drottninholmin linnan puiston puolelta Drottningholmin linna (ruots. Drottningholms slott) on Ruotsin kuningasperheen yksityisasunto. Se sijaitsee Ekerön kunnan Drottningholmissa,

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Suomen ulkopolitiikka. Itsenäisyydestä EU:hun liittymiseen

Suomen ulkopolitiikka. Itsenäisyydestä EU:hun liittymiseen Suomen ulkopolitiikka Itsenäisyydestä EU:hun liittymiseen Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen tilanne: yhtenäinen kehitys hajoamassa viisi uutta itsenäistä valtiota demokratian läpimurto Ensimmäinen presidentti

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Sakari Heikkinen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 8.2.2017 Esityksen rakenne Suomi sata vuotta sitten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhtenäiseksi kansaksi Ukkini elämä Suomen muutoksessa

Vastakkainasettelusta yhtenäiseksi kansaksi Ukkini elämä Suomen muutoksessa Vastakkainasettelusta yhtenäiseksi kansaksi Ukkini elämä Suomen muutoksessa Jere Matias Koiso Kanttila, Kastellin koulu 8B, Oulu Opettaja Maija Karjalainen Jokela 27.1.2011 Erkki Koiso Kanttila Synt. 1914

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf Erik Nordenskiöld P u n a i n e n r a s t i Adolf Erik Nordenskiöld Adolf Erik Nordenskiöld (1832 1901) vietti lapsuutensa Alikartanossa. Hänen isänsä Nils Gustaf Nordenskiöld oli mineralogi, kivennäistutkija. Adolf Erik

Lisätiedot

Mannerheim-luento. Pääjohtaja Erkki Liikanen Päämajasymposium 6.7.2012 Mikkeli. 6.7.2012 Erkki Liikanen

Mannerheim-luento. Pääjohtaja Erkki Liikanen Päämajasymposium 6.7.2012 Mikkeli. 6.7.2012 Erkki Liikanen Mannerheim-luento Pääjohtaja Päämajasymposium Mikkeli 1 Carl Gustaf Emil Mannerheim Suomen valtionhoitaja 12.12.1918 25.7.1919 Suomen tasavallan presidentti 4.8.1944 4.3.1946 Kuva: Museovirasto 2 Neljä

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Leppävaara sisällissodassa 1918

Leppävaara sisällissodassa 1918 Alberga vuosisadan alussa Albergaan kasvanut työväenasutusalue 1905 - Useita työväenliikkeen johtohenkilöitä Sirola, Wuolijoki; Salmelat, Mäkelä Albergan Työväenyhdistys perustettiin 1911 Vallityöt 1914-1917:

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

AFANASJEV-SUKUKOKOONTUMINEN 6.7.2013 Rovaniemi, Korundi

AFANASJEV-SUKUKOKOONTUMINEN 6.7.2013 Rovaniemi, Korundi AFANASJEV-SUKUKOKOONTUMINEN 6.7.2013 Rovaniemi, Korundi Ohjelma 8-10 Ilmoittautuminen ja nimikorttien jako Korundin aulassa 10-12 Sukukoontumisen avaus, Paavo Ahava III Vienan Karjala ja Afanasjev-sukunimi,

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

SYYLLISYYS Vuonna 1918 suomalaiset ja tanskalaiset reaktiot vallankumoukseen olivat samankaltaisia: anarkiaan ja kaaokseen tuli vastata kovalla kädellä ja järjestys oli palautettava. Sisällissodat ovat

Lisätiedot

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti 42 Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti (koonnut FM Paavo Jäppinen) Hankkiessaan aineistoa Joroisten lottamatrikkeliin työryhmä sai haltuunsa lottajärjestön Joroisten paikallisosaston

Lisätiedot

Millainen on tämänhetkinen suhteenne Suomeen yleisellä tasolla? Hyvä Huono En osaa sanoa

Millainen on tämänhetkinen suhteenne Suomeen yleisellä tasolla? Hyvä Huono En osaa sanoa LIITE 1: Taulukot Millainen on tämänhetkinen suhteenne Suomeen yleisellä tasolla? 6 22 Hyvä Huono Miten luonnehtisitte Venäjän ja Suomen välisiä suhteita tällä hetkellä? Normaalit, rauhalliset 2 Hyvät,

Lisätiedot

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8

HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet. Historian taitaja 7 ja 8 HISTORIAN TAITAJA uusi sarja yläkoulun historiaan! Historian opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Lisätiedot

Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget)

Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget) Opintoretkeilypäivä 24.9.2011, aamupäivä Kirjurina Sameli Salokannel Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget) Stora Kopparbergetin kaivostoiminnalla on ollut merkittävä vaikutus koko Ruotsin kehitykseen

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö KRISTINUSKO AASIASSA Luku 21 Ydinsisältö Ota kantaa! Kristinusko on aasialainen uskonto Lähi-itä Kristinusko syntyi Aasiassa, Palestiinassa, vanhimmat kirkot löytyvät Lähi-idästä. v.201 Edessan kuningas

Lisätiedot

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa?

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MAAKUNNAT YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT Ennen ELÄMÄ SAMASSA PAIKASSA turvallisuus, varmuus identiteetti ja mahdollisuudet määrätty auktoriteettien

Lisätiedot

SUOMEN VALTA TÄNÄÄN JA ENTISAIKOINA SEKÄ NIIDEN FILOSOFIAA

SUOMEN VALTA TÄNÄÄN JA ENTISAIKOINA SEKÄ NIIDEN FILOSOFIAA - 0 - SUOMEN VALTA TÄNÄÄN JA ENTISAIKOINA SEKÄ NIIDEN FILOSOFIAA Tuotos vallasta 21.2.2012 ILMIÖPOHJAINEN OPPIMINEN JA OPETUS - 0 - - 1 - Sisällysluettelo: Alkusanat 1 Mitä valta on 2 Kenellä on valtaa

Lisätiedot

Suomen markan syntyvaiheet ja J.V. Snellman. Esitelmä Suomen Pankin Rahamuseossa 16.5.2006 Juha Tarkka

Suomen markan syntyvaiheet ja J.V. Snellman. Esitelmä Suomen Pankin Rahamuseossa 16.5.2006 Juha Tarkka Suomen markan syntyvaiheet ja J.V. Snellman Esitelmä Suomen Pankin Rahamuseossa 16.5.2006 Juha Tarkka Suomen rahaolot ennen omaa markkaa Suomessa rahana hopearupla ja siihen vaihdettavat setelit vuodesta

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus -

SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - SAAMELAISTEN MAA- JA ELINKEINO-OIKEUKSIEN OIKEUDELLISET PERUSTEET - Historiallinen katsaus - Oik. kand. Heikki J. Hyvärinen Saamentutkimuksen seminaari Levillä 30.9. 1.10.2010 1 NYKYINEN TILANNE JA KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Messuan Historia. on nis tuu.

Messuan Historia. on nis tuu. on nis tuu. Messua - kunnianhimoa ja yrittämistä vuodesta 1961 Messuan juuret kumpuavat 1960-luvulta, kun jo kolmannen polven omistajiemme Eriikka Kalliokosken ja Jonna Simolan isoisä Esko Arvelin perusti

Lisätiedot

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Harmaan linnan ritarit Olipa kerran kolme ritaria ja niillä oli harmaa linna. Linna sijaitsi kukkulan päällä. Linnaan hyökättiin. Sinne hyökkäsi punaiset ritarit,

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11

JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 SISÄLLYS JÄÄKÄRIEN VUODET 10 ALUKSI 11 I JÄÄKÄRIPATALJOONAN TAUSTA 13 Keitä jääkärit olivat? 13 Lähtötilanne 13 Per Zilliacus, Helmikuun manifesti 14 Ilmari A-E Martola, Venäjän lippu salossa 15 Auno Kuiri,

Lisätiedot

Sergei Radonezilainen -keppinukke

Sergei Radonezilainen -keppinukke Sergei Radonezilainen -keppinukke - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan (katso mallia ruhtinashahmosta). - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Sivu 3: Puutarhurin poika ja Kuningas. Sivu 10: Siili Saunoo. Sivu 15: Tekijät

Sisällysluettelo: Sivu 3: Puutarhurin poika ja Kuningas. Sivu 10: Siili Saunoo. Sivu 15: Tekijät Lasten Satutunti Sisällysluettelo: Sivu 3: Puutarhurin poika ja Kuningas Sivu 10: Siili Saunoo Sivu 15: Tekijät Tervetuloa Satutunnin pariin. Voit satuja kuunnellessasi myös seurata niitä kirjastasi. Kun

Lisätiedot

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy.

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy. Suomalaisista puolueista Suomen ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna 1906. syntyi reaktiona äänioikeuden laajenemiseen ja oli vastavoima radikaalille fennomanialle (=suomalaisuudelle) halusi koota

Lisätiedot

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat:

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat: Elämää Jaakkimassa seurataan Matti ja Regina Rapon perheen kautta. Heitä sanottiin Kurenniemen ukoksi ja mummoksi. He asuivat samalla seudulla kuin Pakkaset ja ja muuttivat asumaan Pakkasten suvun hallussa

Lisätiedot

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA Huhtikuun 6. päivän kilta 6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA 3. MERISOTAA ITÄMERELLÄ WW II SUOMENLAHDEN MERISULKU MIINASOTAAN LIITTYVIÄ OPERAATIOITA

Lisätiedot

HÄNEN MAJESTEETTINSA KUNINGAS KAARLE XVI KUSTAAN PUHE SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN JUHLAPÄIVÄLLISELLÄ

HÄNEN MAJESTEETTINSA KUNINGAS KAARLE XVI KUSTAAN PUHE SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN JUHLAPÄIVÄLLISELLÄ HÄNEN MAJESTEETTINSA KUNINGAS KAARLE XVI KUSTAAN PUHE SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN JUHLAPÄIVÄLLISELLÄ 3. MAALISKUUTA 2015 Muutosvarauksin Herra Tasavallan Presidentti ja Rouva Jenni Haukio, Teidän Ylhäisyytenne,

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Kristinuskon historia Suomessa (OT)

Kristinuskon historia Suomessa (OT) Kristinuskon historia Suomessa (OT) Suomesta kristitty maa Ensimmäiset kristilliset vaikutteet rantautuvat Suomeen kaupungin myötä 800-luvulla. Silloin Suomessa oli muinaisusko. Uuden uskonnon tultua suomeen

Lisätiedot

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta.

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta. 24 Yleisesti kaikkialla maailmassa käytetty metallivanteilla tuettu puutynnyri. Tällaisissa säilytettiin ja kuljetettiin niin tervaa kuin suolakalaakin peräpohjolasta maailmalle. Englantilaistyyppinen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Suomen Hallitus sitoutuu myös internoimaan sen alueella olevat Saksan ja Unkarin kansalaiset (katso liitettä 2 artiklaan).

Suomen Hallitus sitoutuu myös internoimaan sen alueella olevat Saksan ja Unkarin kansalaiset (katso liitettä 2 artiklaan). MOSKOVAN VÄLIRAUHANSOPIMUS 19.09.1944 Välirauhasopimus toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen

Lisätiedot

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA

PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA PETRI MINKKINEN KARJALA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISISSÄ SUHTEISSA Karjala-kysymystä tarkastelevassa kirjassaan Petri Minkkinen selittää sen maailmanlaajuisen viitekehyksen, joka luo puitteet keskustelulle

Lisätiedot

Leppävirtalaiset vaikuttajat Suomen itsenäistymisen hetkellä. Leppävirta-päivät 2017 FT, toimituspäällikkö Jouko Kokkonen Itsenäisyys100.

Leppävirtalaiset vaikuttajat Suomen itsenäistymisen hetkellä. Leppävirta-päivät 2017 FT, toimituspäällikkö Jouko Kokkonen Itsenäisyys100. Leppävirtalaiset vaikuttajat Suomen itsenäistymisen hetkellä Leppävirta-päivät 2017 FT, toimituspäällikkö Jouko Kokkonen Itsenäisyys100.fi Leppävirta 1917 Yksi Suomen suurimpia maalaiskuntia Muuttoliike

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA TEEMAT 4. Pronssikausi JONI, TITTA, TUULI, JUTTA 5. Esiroomalainen rautakausi (ennen ajanlaskun alkua) MILJA, ANITRA, VENLJA 6. Roomalainen rautakausi ATTE,

Lisätiedot