TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä edistää ICT:n käyttöä OKM:n hallinnonalalla sekä laajemmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Ammattikorkeakouluille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin tiiviitä kuvauksia niiden profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:ssä ja ICT:n soveltamisessa kahden toisiaan täydentävän ja osittain vaihtoehtoisen lähestymistavan näkökulmasta: Teema 1: ICT:n huippuosaaminen. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi ja millä ICT:n opetusalueilla näin on tarkoitus toimia? Teema 2: Tietotekniikan soveltaminen ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäminen sovellusalueilla. Haluaako ammattikorkeakoulu profiloitua ICT:n soveltamisessa ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäjänä ja jos haluaa, niin millä tavalla? Kuten aiemmassa yliopistoille tehdyssä kyselyssä, ammattikorkeakoulujen vastauksista käy ilmi erilaisia lähtökohtia profiloitumiseen. Soveltamisen näkökulma on selvästi vahvempi. Yliopistojen puolella datan analyysi erilaisissa muodossa näyttää muodostuneen uudeksi suosikkialaksi (big data jne.). Ammattikorkeakoulujen puolella vastaava suosikkiala on teollinen internet sekä pelillisyys eri muodossaan. POIMINTOJA AMMATTIKORKEAKOULUJEN VASTAUKSISTA ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU Arcada focuses on Big Data Analytics and relate this field to the challenges and opportunities that companies see in their specific industries. The area of analytics expertise are found (but not limited to) within macro financial stability research, risk assessment, privacy and IT-security research and content analysis. Our analytics research activities utilize advanced machine learning techniques and soft computing methods. ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys ARCADA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Institutionen för ekonomi och affärsanalys. Vi fokuserar på implementerar av ICT verktyg i företagsekonomiska sammanhang, exempelvis marknadsföring och logistik. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella on kasvava ohjelmistoalan PK-yrityskanta, jolle Centria on merkittävin uuden työvoiman rekrytointikanava. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisällöissä on huomioitu myös alueen suurteollisuuden tarpeet ja merkittävä osa valmistuneista sijoittuu teollisuutta palveleviin automaatiosuunnittelutehtäviin. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN ohjelmistotekniikka automaatio viestintäteknologia

2 CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden kehittäminen teollinen internet 4G ja 5G -verkot mm. kenttätestausympäristö 3D-mallinnus, -tulostus ja -mittauspalvelut langattomat mittausjärjestelmät EMC-testaus HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Haaga-Helian tietotekniikan koulutusyksikkö toimii laaja-alaisena ICT- ja liiketoimintaosaamiset yhdistävänä kouluttajana ja palvelun tarjoajana. Koulutamme liiketoimintaa uudistavia teknologia- ja liiketoimintaosaamiset yhdistäviä ICT-ammattilaisia sekä tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluita ICT-ratkaisujen hyödyntämiseksi osaamisen, tuotteiden ja palveluiden, toimintamallien ja liiketoiminnan kehittämisessä. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöinen kehittäminen Liiketoiminnan kehitys, konsultointi ja tietohallinto Ohjelmistotuotanto ICT-infrastruktuurit ja tietoturva HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Digitaalinen liiketoiminta ja ICT:n soveltaminen koulutusaloilla: matkailu ja ravintola-, liikunta- ja media-alat sekä kauppa ja taloushallinto (liiketalous). Digitaalinen liiketoiminta kokonaisuutena HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Humakissa käynnistettiin vuonna 2013 opetusteknologian kehittämishanke. Hankeen tavoitteena on tukea Humakin kokonaisstrategiaa laadukkaana, vetovoimaisena ja taloudellisesti vahvana ammattikorkeakouluna tietoverkkoa ja interaktiivista tekniikkaa hyödyntävää pedagogiikkaa kehittämällä. Hankkeen kehittämisalueita ovat mm. verkkoopetuksen uudistaminen, avointen oppimisympäristöjen hyödyntämisen parantaminen sekä oppimateriaalin systemaattisen jakamisen. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Opetusteknologian kehittäminen kaikissa koulutusyksiköissä: kulttuurituotannon, tulkkauksen sekä järjestöja nuorisotyöntutkintoon johtava koulutus. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Uudet ICT-palvelut kuten Peppi, Microsoft Office 365, Wiki jne.- HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ohjelmisto-osaamista vahvennetaan painottamalla sen osuutta opetusohjelmassa ja rekrytoimalla lisää osaajia aihealueen opetus ja TKI-tehtäviin. Järjestelmäosaaminen säilyy jatkossakin tärkeänä vahvuusalueena HAMK:n ICTkoulutuksessa. Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmät tulevat saamaan kaksi kertaa niin paljon tilaa opetussuunnitelmassamme kuin nyt. Virtualisointitekniikat ovat tehokkaasti käytössä HAMK:n tarjotessa opintoja verkko-opintoina. Tässä HAMK on edelläkävijä.

3 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmisto-osaaminen Järjestelmäosaaminen Toiminnanohjauksen digitaaliset ratkaisut Teknisesti vaativa sisällöntuotanto Virtualisointi ja pilvipalvelut elearning Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ICT-projektihallinta Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Opiskelijoiden BYOD Yhteisöllisten digitaalisten työskentelytapojen käyttöönotto Videoiden hyödyntäminen oppimisessa (etenkin Youtube) Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) Ohjelmointi ja mobiiliohjelmointi Big Data/IOT/Digitalization Älykkäät järjestelmät teollisuuden tarpeisiin Digitaalinen tuoteprosessi koneenrakennuksessa Älykkäät palvelut ja hyvinvointi Joustava logistiikka ja älyliikenne Teollisuuden älykkäät palvelut JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK tarjoaa kyberturvallisuuden ylemmän korkeakoulutukinnon. Koulutusohjelma on Suomen kyberturvallisuusstragian toimeenpanoohjelmassa toimenpiteenä numero 55. Lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus seurata erittäin läheisesti mobiilialan kehitystä ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtälailla JAMK seuraan tiiviisti webin kehittymistä ja tarjoaa osaamista yritysten kehitysprojektien toteuttajaksi sekä opetusta jossa huomioitu webin uusimmat mahdollisuudet. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Informaatioteknologian koulutusohjelma, jonka sisältönä kyberturvallisuus Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, kyberturvallisuuden suuntautumisvaihtoehto Mobiiliohjelmointi Web-sovellusten ohjelmointi JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN JYVSECTEC CENTER Kyberturvallisuuden tutkimus, kehitys ja koulutuskeskus RGCE-kybertoimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito Työkalut reaaliaikaisen hyödyn tuottamisen tukemiseksi KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU ICT, erityisesti mittausteknologia ja tietojärjestelmät, ovat KAMK:n keskeisimpiä osaamisen keihäänkärkiä. KAMK:n kolmesta strategisesta painoalasta kaksi kohdentuu ICT-alaan: pelit sekä älykkäät järjestelmät (vanha ajoneuvojen tietojärjestelmät). Tämä tarkoittaa sitä, että KAMK:ssa ICT:tä kehitetään vahvasti ICT:nä itsenään. Vastaavasti ICT:n

4 soveltamista toiminnan muille aloille on aktiivisesti painotettu. Pelillisten sovellusten käyttö matkailun ja terveyden edistämisessä sekä mittausteknologian käyttö ympäristömonitoroinnissa, prosessiteollisuuden tukena ja ihmisten fysiologisissa mittauksissa ovat hyviä esimerkkejä ICT-osaamisen poikkialaisesta soveltamisesta. KAMK:n peli- ja datacenter-koulutukset ovat laajuudeltaan ja toteutusmalleiltaan ainutlaatuisia Suomessa. KAMK:n työnjaolliseen yhteistyöhön tähtäävä strateginen KV-kumppanuusverkosto luo edellytykset syventää ja laajentaa KAMK:n kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Ensimmäiset koulutusvientityyppiset toteutukset pelialalla ovat alkamassa. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Älykkäät järjestelmät Pelit ja simulaatiot Datacenter palvelut KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Pelit ja simulaatiot Hyötypelit Datacenter. Palvelualustan ja palvelujen kehittäminen mm. big datan ja verkkopelien liiketoiminta mahdollisuuksiin. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Opetusteknologian soveltamisessa ICT-opetukseen Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut edelläkävijä. Tietojenkäsittelyn koulutus on täysin tietoverkossa toteutettava koulutus, jonka pääpaino on ohjelmointi. Teemana ovat peliohjelmointi, verkkosovelluskehitys ja sähköinen liiketoiminta. Media-alan koulutuksessa ICT:n rooli on erittäin vahva. Koulutuksen pääpaino on digitaalinen sisällöntuotanto. Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletan ammattikorkeakoulun valituilla painoaloilla, joita ovat uusiutuva energia, okäosaaminen, Venäjä-osaaminen, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen. ICT-alaa ei ole valittu strategiseksi painoalaksi vaan se on kytketty vahvasti painoalojen toimintaa tukevaksi toiminnaksi, jossa erityisesti ohjelmistotekniikan rooli korostuu. KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus Tietotekniikan koulutus Media-alan koulutus KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tarkkuustekniikka Rakennusfysiikan simulointi/rakennustekniikka Toiminnanohjausjärjestelmät/Konetekniikan ja liiketalouden koulutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-opiskelu, opetuksen sähköinen asiointi, simulaatio-opetus, kyberturvallisuus, peliohjelmointi, datakeskustekniikka ja tietoverkkotekniikka ovat päällimmäisinä KYAMK:n ICT opetuksessa. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Verkko-opiskelu, Verkko-opetuksen koordinaatio ja opetustekniikan palvelut Opetuksen sähköinen asiointi, opetuksen hallinto Simulaatio-opetus, opetuksen hallinto Kyberturvallisuus, informaatioteknologia Peliohjelmointi, informaatioteknologia

5 Datakeskustekniikka, informaatioteknologia Tietoverkkotekniikka, informaatioteknologia KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN ekampus, koko amk/verkko-opetuksen koordinaatio Videoviestintä-infrastruktuuri, tietohallinto/opetusteknologiapalvelut Mobiilinhyödyntäminen opetuksessa LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää tietojenkäsittelyn (ICT) ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, AMK) ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (tradenomi, YAMK) johtavaa koulutusta. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurea harjoittaa koulutukseen integroituvaa mittavaa ja kansainvälistä ICT-alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Laurea haluaa profiloitua ICT:n opetuksen huippuosaajaksi. Laureassa on ICT-alan korkeakoulututkinnon suorittanut yhteensä yli 1200 henkilöä. Koulutus profiloituu etenkin sovellettuun tieto- ja kyberturvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja digitaalisiin palveluihin. Laurean monialaisessa toimintamallissa ICT-alan koulutukseen linkittyvät mm. turvallisuusala, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Laurealla on paljon näyttöä merkittävästä korkeakoulutasoisesta kansallisesta ja kansainvälisestä ICT-alan TKItoiminnasta. Laurean TKI-roolissa painottuu useimmiten käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun tuominen ICT:n soveltamiseen. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sovellettu tietoturvallisuus (Applied Information Security) Digitaalisten palveluiden käyttäjäkeskeinen suunnittelu (User-Centered Development of Digital Service) Sovelletut ICT-palvelut (Applied ICT Services) Tietojärjestelmät (Information Systems) Turvallisuusjohtaminen (Security Management) ICT-sovellukset TKI-toiminnassa (Applied ICT RDI) ehealth METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Metropolia ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ICT-koulutusta tarjoava amk ja sieltä valmistuu noin 20% Suomen ICT-insinööreistä (amk). Syventymiskohteet tulevat muuntumaan osaamisvaatimuksien muuttumisen myötä. Samalla kun esimerkiksi pelisovellukset on noussut uudeksi ICT:n painoalaksi on elektroniikan syväosaamisen tarve ICT:ssä vähentynyt. METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN

6 Pääaine: Tietoverkot ja sovellukset Pääaine: Ohjelmistotuotanto Pääaine: Älykkäät järjestelmät Pääaine: Mediatekniikka Pääaine: Mobiilisovellukset Pääaine: Pelisovellukset Pääaine: Hyvinvointi- ja terveysteknologia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Tietoverkkotekniikka Osaamisalue: Ohjelmistotekniikka Osaamisalue: älykkäät kokonaisjärjestelmät Osaamisalue: Audiovisuaalinen viestintä ja pelit Osaamisalue: mediasovellukset ja viestintä Osaamisalue: kv-liiketoiminta Tietohallinto Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Metropoliassa, Oppimisympäristöt-tiimi Terveysalan simulaatiokoulutus Pääaine: Viestintä Pääaine: Logistiikka Pääaineet: ICT Business ja liiketoimintaprosessit MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) on uudistanut strategiansa vuoteen Lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat ammattikorkeakoulun roolia alueellisen kehittämisen veturina. Samalla terävöitetään toiminnan painopisteitä ja profiilia suhteessa muuhun korkeakoulukenttään. Painopisteiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset alueelliset strategiat sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa sovittu työnjako. Sisällöllisenä osaamiskärkenä Mamk tulee panostamaan digitaalisen tiedon hallinnan osaamisen kehittämiseen ja soveltamiseen sekä aihealueeseen liittyvään poikkitieteelliseen tutkimukseen. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja palvelinjärjestelmätsähkö- ja informaationtekniikan laitos Verkkopalvelujen toteutustekniikat: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Tiedonhallinta + Sähköinen arkistointi: Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Ympäristömonitorointi ja ympäristötiedon hyödyntäminen, Energia- ja ympäristötekniikan laitos Ravisemispuolen ICT-sovellutkset, Matkailu- ja ravitsemisalan laitos Sosiaalinen media nuorisotyön koulutuksessa, Kulttuuri- ja nuorisotyön laitos Verkkoliiketoiminta, Liiketalouden laitos Kansainvälinen verkko-opintotarjonta, ICTn sovellusalueet terveydenhuollossa, Terveysalan laitos Automaatio, Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Aihealue

7 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetaan ICT-alan koulutusta tekniikan yksikössä tietotekniikan tutkinto-ohjelmissa ja liiketalouden yksikössä tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmissa. ICT sivuaa läheisesti myös monia muita koulutuksia (mm. viestinnän ja automaatiotekniikan tutkintoohjelmat). Lisäksi monissa koulutuksissa sekä hanketoiminnassa hyödynnetään ICT-pohjaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä. OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Oulu Game Lab, Kulttuurialan yksikkö Digital Publishing, Kulttuurialan yksikkö Digitaalisten sisältöjen jakelu ja arkistointi, Kulttuurialan yksikkö 3D-osaaminen OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, KULTTUURIALAN YKSIKKÖ/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Älykäs oppiminen, Kulttuurialan yksikkö Viestintäalan digitalisoituminen, Kulttuurialan yksikkö SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu on reagoinut ICT-alan rakennemuutokseen ja alan työvoiman kysyntään, ja koulutuksen aloituspaikkoja on supistettu varsin voimakkaasti. Tietotekniikan koulutus ja tietojenkäsittelyn koulutus on sijoitettu saman osaamisalueen (informaatioteknologia) yhteyteen tavoitteena sekä hallinnolliset että koulutukselliset edut. Vuoden 2015 syksyllä tulee käynnistymään englanninkielinen ylempi ICT-koulutus. SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmointi: tietojärjestelmät ja tieto- ja viestintätekniikka Tietoliikennetekniikka ja tietoliikenneverkot (insinööri) Vaativa järjestelmähallinta (tradenomi) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Tietoliikenneverkot ja palvelut Teollinen internet ja digitaalisuus Konenäkö Laskennallinen älykkyys Mallinnus ja simulointi SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savoniassa ICT:n ja digitalisaation merkitys on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin sekä ns. teollisen internetin sovelluksissa. Myös käytettävyys ja pelillisyys huomioidaan, ja robotiikan ja ns. sosiaalisen robotiikan merkitykseen on reagoitu. Savonian painoaloja ovat käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut, energia, ympäristö ja turvallisuus, integroitu tuotekehitys sekä alkutuotanto ja elintarvikkeet. Savonia panostaa tulevaisuudessa toiminnalliset rajat ylittävään ICTosaamisen kehittämiseen. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Intelligent Building (sähköinen talotekniikka) Rakentamisen tietotekniikka (Building and Infra Information Modeling) Digitaalinen suunnittelu ja modernit valmistusmenetelmät

8 Simulaatio SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Sulautettu elektroniikka Teollinen internet/laiteinternet Sähköalan toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen Verkko-opetuspalvelu ja sähköinen tenttipalvelu Future Food tuotekehitysympäristö ja kuluttajatutkimusympäristö SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ICT-alan opetus ja tutkimus keskittyvät lähinnä älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät -painoalaan. Ammattikorkeakoulussa panostetaan teollisen internetin opetukseen ja tutkimukseen. Ammattikorkeakoulu pyrkii ICT:n opetuksen huippuosaajaksi automaatioon liittyvässä ohjelmistotekniikassa, sulautetuissa järjestelmissä ja toiminnanohjausjärjestelmissä. SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät, langattomat anturiverkot Virtuaalitodellisuus ja 3D-käyttöliittymät Toiminnanohjausjärjestelmät ja palvelinteknologiat Automaatio ja automaatioon liittyvä tietotekniikka SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Teollinen internet SeAMK Digital Factory Digitaalinen kampus TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan koulutusta ja tietojenkäsittelyn koulutusta sekä työelämätarpeen mukaista monimuotokoulutusta. Ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ICT:tä opetuksessa laajalti. Tieto- ja viestintätekniikassa vahvuusalueena on laaja-alainen perusosaaminen ohjelmistotekniikan, sulautettujen järjestelmien sekä elektroniikan että tietoverkkojen ja tietoliikennetekniikan osaamisalueella. Tietojenkäsittelyssä luodaan peliosaamisen keskittymää, jossa on mukana myös muut korkeakoulut ja alan yrityksiä. TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelyn koulutus: pelillisyys ja pelikouluttaminen (tradenomi) Tieto- ja viestintätekniikka: ohjelmistotekniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: sulautetut järjestelmät ja elektroniikka (insinööri) Tieto- ja viestintätekniikka: tietoverkot ja tietoliikennetekniikka (insinööri) Master degree in information technology Degree program in media and arts TAMPEREEN AMMATTIKOREAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Simulaatio-opetus Tekniikan koulutusalan fysiikan opinnot Hyvinvointiteknologian YAMK-koulutus

9 Älykkäät koneet -opintopolku Media-alan koulutus TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Turun ammattikorkeakoulu kouluttaa ICT-alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä että tietojenkäsittelyn tradenomeja. Koulutuksen ja TKI-toiminnan profilointia on terävöitetty yhdistämällä tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn osaamiset ja tiivistämällä koulutustarjonnan rakenteita. ICT-alan soveltava TKI-toiminta keskittyy kahden tutkimusryhmän osaamiskeskittymiin: Hyvinvointi- ja peliteknologia sekä Tietoliikenne ja tietoturva. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/ICT:N HUIPPUOSAAMINEN Tietoliikenne ja tietoturva Hyvinvointiteknologia Tulevaisuuden käyttöliittymät ja peliteknologia Sulautetut järjestelmät ja automaatio TURUN AMMATTIKORKEAKOULU/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN Elektroniikka ja tietoliikenne Hyvinvointiteknologia Peliteknologia Sulautetut ohjelmistot Tietoverkot ja tietoturva ICT-palvelut ja liiketoiminnan ratkaisut

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ICT-alan ennakointikamari 17.4.2012 Terttu Honkasaari HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammattikoreakouluissa Koulutustasot: Master Bachelor Luonnontieteiden koulutusala

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Humanistinen ja kasvatusala Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 2.-3.11.2016 Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK),

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30

Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30 Humanistinen ja kasvatusala 063 Asioimistulkkauksen koulutus 0595 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Turun toimipiste 30 955 Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus 1909 Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Xamkin profiili eamk-tarjonnassa

Xamkin profiili eamk-tarjonnassa Xamkin profiili eamk-tarjonnassa Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola 5.10.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu South-Eastern Finland University of Applied Sciences Verkko-opintotarjonnan

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Elokuvan ja television ko Kulttuurituotannon ko Matkailun ko Ensihoidon ko Hoitotyön ko Liikunnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Valintakoeyhteistyö (syksy 2016)

Valintakoeyhteistyö (syksy 2016) Valintakoeyhteistyö (syksy 2016) Valintakoeyhteistyötaulukot: Liiketalous, päivä ja monimuoto (koe 2.11.) Liiketalous, päivätoteutukset Haaga-Helia amk Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki Haaga-Helia

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

22.08.2014. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Centria-ammattikorkeakoulu Humanistinen ja kasvatusala Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koul. Musiikin koulutus Kemiantekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Tekniikan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen edelläkävijä. Karri Inkinen

Tekniikan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen edelläkävijä. Karri Inkinen Tekniikan alan asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen edelläkävijä Karri Inkinen Edutech Verkostot Laaja kansallinen ja kansainvälinen kouluttajaverkosto Perusta Yliopistollisuus, tutkimustiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.

13.4.2015. Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6. 13.4.2015 Liiketalous päivän valintakoeyhteistyössä olevat hakukohteet: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (koepäivä 5.6.2015) Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kajaanin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen perusosaamisen kivijalka valetaan ensin Turo Kilpeläinen Rehtori/toimitusjohtaja Kajaan ammattikorkeakoulu turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600

Lisätiedot

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen piloteilla harppaus eteenpäin Turo Kilpeläinen Rehtori KAMK turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 ICT-alan kehittämisen asemointi Valtion tavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat Ammattikorkeakoulujen vetovoima Vuosi: 2008 AMK-tutkinto, nuorten koulutus Amk:t yht. Arcada Hämeen Jyväskylän Kajaanin Kemi-Tornion Keski-Pohjanmaan Kymenlaakson Ala yhteensä 7 650 2,7 120 2,1 440 3,0

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö Jouko Pitkänen www.jamk.fi Tekniikan ja liikenteen yksikkö Insinöörikoulutus Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus Projektityöt Työharjoittelu Opinnäytetyöt T&K- ja palvelutoiminta

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Suvi-verkoston kuulumisia

Suvi-verkoston kuulumisia Suvi-verkoston kuulumisia Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät Kajaanissa 10. 11.2.2015 Tarja Ahopelto, JAMK Kypsyysnäyte (ja opinnäytetyö) Uhkana kielentarkastuksen loppuminen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

Savonia yritysten toimintaedellytysten parantajana. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Mervi Vidgrén rehtori/toimitusjohtaja

Savonia yritysten toimintaedellytysten parantajana. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Mervi Vidgrén rehtori/toimitusjohtaja Savonia yritysten toimintaedellytysten parantajana Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Mervi Vidgrén rehtori/toimitusjohtaja Ammattikorkeakoululain (2014) mukaiset tehtävät antaa työelämän ja sen kehittämisen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

ALVO-projektin tulokset ja jatko

ALVO-projektin tulokset ja jatko 3D-Tulostuksen mahdollisuudet Pohjois-Savossa 18.4.2016 ALVO-projektin tulokset ja jatko ALVO hankkeen tuloksia 3D-tulostuslaboratorio Savonialla Suunnitelma tki- ja oppimisympäristöstä Tiedon levittäminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys KOULUTUSVASTUUT AMMATTIKORKEAKOULUITTAIN Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys Centria-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK) Liiketalouden

Lisätiedot

Terveysalan ammattikorkeakouluverkoston yhteistyöpäivä

Terveysalan ammattikorkeakouluverkoston yhteistyöpäivä Digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet koulutuksessa - Digisairaanhoitaja Tiina Pelander Turun amk, Terveys ja hyvinvointi, Terveysala, koulutusvastaava, yliopettaja tiina.pelander@turkuamk.fi Terveysalan

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä. Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016

Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä. Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016 Koulutuspolitiikan myrskytuulissa suunnistamisen lyhyt oppimäärä Kauppaopettajapäivät 2016 Rehtori Teemu Kokko 15.-16.4.2016 Ilmassa monia makrotason haasteita Yleinen suhtautuminen formaaliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tehtävä. Profiili. Visio. Tavoite 2022

Tehtävä. Profiili. Visio. Tavoite 2022 Tunne huominen. Tehtävä Xamk on Kaakkois-Suomea vahvasti kehittävä korkeakoulu. Xamk kouluttaa toiminta-alueensa ja yhteiskunnan tarvitsemia osaajia. Tehtävässä korostuu alueen elinkeinorakennetta ja työelämää

Lisätiedot

INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUMI 2010 1 (5) RINNAKKAISET OHJELMAPOLUT VERSIO 26 / 16.3.2010

INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUMI 2010 1 (5) RINNAKKAISET OHJELMAPOLUT VERSIO 26 / 16.3.2010 INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUMI 2010 1 (5) LAAJEMMAT KUVAUKSET (otsikon mukaisessa aakkosjärjestyksessä) 1 1-luokkalaisten johdatus opiskeluun ja johdantoprojekti (ei esitystä) Metropolia AMK, Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21,

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21, LAMK Master School AMKpedaverkosto 10.3.2016 Päivi Huotari, yliopettaja paivi.huotari@lamk.fi March 21, 2016 1 Liiketoiminnan kehittäminen liiketalous YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA Parviyrittäjyys Muotoiluyrittäjyys

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot