KU-YK 12/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014"

Transkriptio

1 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan toimintaa Mäntsälän kunnan Sälinkään kylässä osoitteessa Sälinkääntie 1043, Sälinkää, kiinteistötunnus LUVAN HAKIJA Sarjalaite Oy Sälinkääntie 1043, SÄLINKÄÄ Y-tunnus: Yhteyshenkilö Joona Ruuhiala, sähköposti: LAITOS JA SEN SIJAINTI Sarjalaite Oy Sälinkääntie 1043, SÄLINKÄÄ Kiinteistötunnus: Liite nro 12 sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 kohta 6c LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 6 b perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Mäntsälän kunnassa toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA Hakemus on tullut vireille ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT LUVAT Sälinkään alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Sälinkäälle on laadittu 1990-luvun alussa osayleiskaavaluonnos, jonka käsittelyä ei ole viety eteenpäin luonnosvaiheesta. Sälinkään kyläkeskustan osayleiskaava (Kilpijärven osayleiskaava) on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Alueella ei ole asemakaavaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle ei ole aiemmin haettu ympäristölupaa.

2 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Lukko sijaitsee nykyisen rajauksen mukaan noin 1,3 kilometrin päässä kohteesta etelään. Lähin pintavesimuodostuma Kilpijärvi sijaitsee konepajasta lähimmillään noin 450 metrin päässä lounaaseen. Järven vesi on sameaa ja runsasravinteista. Konepajan eteläpuolella virtaa Kilpijärveen laskeva oja, joka saa alkunsa Arkkukallionmäen pohjoispuolelta. Konepajan läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai muita arvokkaita luonnonympäristökohteita. Lähin luonnonsuojelualue on soidensuojeluohjelmaan kuuluva Isosuo-Kotojärvi, joka sijaitsee lähimmillään noin 3,5 kilometrin päässä konepajakiinteistöltä etelään. Lähin asuinrakennus sijaitsee konepajan eteläpuolella noin 15 metriä kiinteistön rajasta ja lisäksi Sälinkääntien länsipuolella on asuinrakennuksia. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Sälinkään Konepajan toiminta on alkanut vuonna Nykyisellä kiinteistöllä konepajatoimintaa on harjoitettu 1950-luvulta alkaen. Yritys valmistaa konepajallaan ESKO- ja SL-tuoteryhmiin kuuluvia betonisekoittimia ja rakennussirkkeleitä sekä tiili-, varasto-, kotti-, porras- ja hiekoituskärryjä. Konepajalla valmistetaan lisäksi LVI-tuotteita, kuten kiskoja, kannakkeita ja sankoja sekä sopimusvalmisteisesti erilaisia rautarakenteita. Maalattavat tuotteet maalataan jauhe- tai märkämaalauksena. Tuotantomäärät vaihtelevat eri vuosina tilauskannan mukaisesti, mutta tyypillisesti omia tuotteita valmistetaan noin 250 tonnia vuodessa, alihankintatuotteita noin 300 tonnia vuodessa sekä kiinnikkeitä noin 175 tonnia vuodessa. Maksimissaan tuotantomäärä on noin kaksinkertainen, mikä edellyttää toimintaa kahdessa vuorossa. Konepajalla on käytössä monipuolinen valikoima metallien työstöön käytettäviä koneita ja työkaluja. Tavaroiden siirrossa käytetään trukkeja. Konepajarakennuksen lämmityksessä käytetään kevyttä polttoöljyä. Tuotteiden kuljetus on ulkoistettu kuljetusurakoitsijalle. Puhdistus ja maalaus Konepajan toimintaan sisältyy maalattavien metalliosien esikäsittely teräsraepuhalluksella sekä rasvanpoistokäsittely höyrypuhdistuksella. Teräsraepuhallus tapahtuu märkämaalaamorakennuksen sisätiloissa olevalla laitteistolla. Poikkeustilanteissa (noin kerran vuodessa) on tarpeen puhdistaa kappaleita hiekkapuhaltamalla ulkona, jolloin hiekkapuhallus tehdään piha-alueella olevassa katoksessa.

3 Ennen jauhemaalausta tehtävä pesu (rasvanpoisto) tapahtuu jauhemaalaamon alueella konepajan sisätiloissa. Pesussa käytetään tarkoitukseen kehitettyä pesulaitetta ja pesukemikaalina trikloorietyleeniä. Menetelmässä pesukemikaalia lämmitetään ja muodostuvalla höyryllä poistetaan rasva pestävistä kappaleista. Tuotteet maalataan sisätiloissa joko jauhemaalilla tai ruiskumaalaamalla märkämaalaamossa. Näistä märkämaalaus on tehtaalla nykyisin enemmän käytetty menetelmä ja jauhemaalaus on viime aikoina jatkuvasti vähentynyt. Märkämaalauksessa on siirrytty käyttämään aiempaa vähemmän liuottimia sisältäviä kaksikomponenttimaaleja, jotka sisältävät % VOC-yhdisteitä. Maaliohenteiden käyttö on vähäistä ja ohennetta käytetään lähinnä maaliruiskujen pesussa. Jauhemaalit eivät sisällä lainkaan liuottimia. Raaka-aineet ja kemikaalit Konepajan pääraaka-aineita ovat tuotteiden valmistuksessa tarvittavat teräsprofiilit, -putket ja -levyt, varusteluosat ja muut osat ja tarvikkeet. Merkittävimmät konepajalla käytettävät kemikaalit ovat märkämaalien komponentit, muoviosa (noin kg/a) ja kovete (noin 500 kg/a) sekä jauhemaalausta edeltävässä rasvanpoistossa käytettävä trikloorietyleeni (noin kg/a). Lisäksi maalauksessa käytetään ohennetta ruiskujen pesuun noin 500 kg/a. Konepajalle on nimetty kemikaalien käytönvalvoja. Rakennusten lämmitykseen käytetään kevyttä polttoöljyä noin 50 m 3 /a. Työkoneet kuluttavat kevyttä polttoöljyä noin 3 m3/a. Metallien työstössä ja tuotteiden valmistuksessa käytetään vähäisiä määriä voitelu- ja työstö-öljyjä, hitsauskaasuja sekä akselien pinnoituksessa sinkkisprayta. Vuosittaisten käyttömäärien perusteella laskettu VOC-yhdisteitä sisältävien valmisteiden (pesuliuotin, maalin muoviosa sekä kovete) kokonaiskulutus tehtaalla on noin kiloa vuodessa. Suurin osa vuosittain käytetystä liuotinmäärästä koostuu pesussa käytettävästä trikloorietyleenistä. Maalikomponenetit sisältävät % liuotinta. Lisäksi käytetään ohennetta. Laskennallisesti maalauksen liuotin-kiintoainesuhde on 0,35, kun maalauksen lisäksi myös maaliruiskujen pesu otetaan huomioon. Kemikaalien varastointi Trikloorietyleeni varastoidaan jauhemaalaamon tiloissa valmisteen metallisissa myyntitynnyreissä, jotka on sijoitettu valuma-altaan päälle. Suurin kerralla varastoitava määrä on 5 tynnyriä eli noin kiloa liuotinta. Jauhemaalaamon lattia on betonia eikä tilassa ole lattiakaivoja. Maalit varastoidaan valmisteiden myyntipakkauksissa märkämaalaamon tiloissa sijaitsevassa maalivarastossa. Tilassa on betonilattia eikä siellä ole lattiakaivoja. Ohenne varastoidaan samassa tilassa myyntipakkauksissaan. Rakennusten lämmittämiseen käytettävä kevyt polttoöljy varastoidaan lämpökeskuksen yhteydessä sisätiloissa 20 m 3 :n säiliössä, joka on sijoitettu betoniseen suojabunkkeriin. Säiliön täyttöyhde sijaitsee rakennuksen ulkoseinustalla.

4 Maalaamon polttoaine varastoidaan kahdessa 3 m3:n kiinteällä valumaaltaalla varustetussa säiliössä, jotka sijaitsevat märkämaalaamo- ja varastorakennuksen seinustalla. Työkoneiden farmarisäiliö on katoksessa varaston nurkalla. Farmarisäiliön vetoisuus on 1,5 m 3. Metallien työstössä käytettävät voitelu- ja työstö-öljyt varastoidaan tuotantotiloissa valmisteiden omissa myyntipakkauksissa. Toiminta-aika Normaalitilanteessa konepajan toiminta-aika on arkisin Työtilanteen mukaan toiminta voidaan laajentaa kahteen vuoroon, jolloin toiminta-aika on arkisin Tarvittaessa toimintaa voidaan harjoittaa myös viikonloppuisin. Energiankulutus ja energiatehokkuus Konepajan sähkönkulutus on yhdessä vuorossa työskenneltäessä noin 350 MW/a. Konepajan energiatehokkuuden voidaan katsoa olevan kyseiselle toiminnalle tyypillisellä tasolla. Mahdollisuudet vaikuttaa energiatehokkuuteen ovat nykyisin vähäiset, mutta energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota hankittaessa uusia koneita ja laitteita sekä rakennettaessa tai remontoitaessa rakennuksia. Vesi, jätevesi ja hulevedet Konepajan tuotantoprosessissa ei käytetä vettä eikä prosessissa muodostu jätevesiä. Konepaja on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. Vedenkulutus on noin 900 m3/a ja se kuluu kokonaisuudessaan keittiö-, sosiaali- ja toimistotiloissa. Konepajan ns. vanhaa osaa ei ole liitetty viemäriverkkoon ja siellä muodostuvat jätevedet, noin 5 m 3 /a, kerätään umpikaivoon, joka tyhjennetään säännöllisin väliajoin. Ympäristöasioiden hallinta Sarjalaite Oy:llä on käytössään sertifioimattomat laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Ympäristöjärjestelmä on standardin ISO mukainen. Yrityksen ympäristöpolitiikan mukaan yhtiö sitoutuu ehkäisemään ympäristön pilaantumista korvaamalla ja vähentämällä haitallisten aineiden ja materiaalien käyttöä, vähentämään jätteiden syntymistä ja lisäämällä kierrätystä. Yrityksellä on ympäristökäsikirja, jossa on annettu ohjeet mm. työvaiheiden turvallisesta toteuttamisesta, jätteiden lajittelusta, merkitsemisestä ja varastoinnista, energian ja vedenkulutuksen vähentämisestä sekä toiminnasta hätätilanteissa. Ympäristöjärjestelmään liittyvät katselmukset konepaja-alueella tehdään vuosittain. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt maaperään, pintavesiin ja viemäriin

5 Konepajan normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pintavesiin. Viemäriin johdetaan vain saniteettivesiä. Päästöt ilmaan Sarjalaite Oy:n toiminnasta ilmaan aiheutuvat päästöt koostuvat rasvanpoistopesun, maalauksen ja ohenteiden käytön VOC-päästöistä, polttoleikkauksen ja hitsauksen kaasuista ja huuruista sekä lämmitysjärjestelmän ja työkoneiden pakokaasupäästöistä. Maalaamojen ja pesupaikan ilmanvaihto tapahtuu suoraan ulkoilmaan. Jauhemaalaamon ja pesupaikan poistoilmahormit sijaitsevat rakennuksen seinustalla noin neljän metrin korkeudella maasta. Konepaja- ja maalaamorakennuksen ilmanvaihtoon on tehty parannuksia osastoimalla tiloja väliseinillä sekä asentamalla tiloihin huuvia ja imureita. VOC-päästöjen vähentäminen puhdistuslaitteiston käyttöönotolla ei ole konepajan vähäinen liuottimien käyttömäärä huomioiden teknistaloudellisesti mahdollista. Teräsraepuhalluslaitteiston poistoilma puhdistetaan suodattamalla ennen johtamista ulkoilmaan. Suodatin vaihdetaan kerran vuodessa. Asetuksen 435/2001 (ns. VOC-asetus) mukainen vuosittainen vertailupäästö on 4,46 tonnia vuodessa. Tavoitearvo nykyisellä toiminnalla on 4,46x(0,15+0,15) eli 1,46 tonnia vuodessa. Tavoitearvoon pääseminen edellyttää pesussa käytettävän liuotinaineen korvaamista vähemmän haihtuvalla valmisteella tai muuhun kuin liuottimen käyttöön perustuvalla pesumenetelmällä. Trikloorietyleeni on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi yhdisteeksi, joten se on korvattava vähemmän haitallisella aineella tai valmisteella mahdollisimman pian. Hakija esittää, että trikloorietyleenin käytöstä luovutaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Perusteluna esitetään konepajan tekemissä selvityksissä todettu vaikeus löytää soveltuvaa korvaavaa valmistetta tai menetelmää sekä mahdollisen tarvittavan investoinnin rahoittamiseen varautumista. Mikäli korvaava valmiste tai menetelmä löydetään, se otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Melu ja tärinä Konepajan toiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa eikä toiminnasta aiheudu melupäästöjä. Konepajan ja siihen liittyvien kuljetusten melusta ei myöskään ole tullut valituksia lähialueen asukkailta. Poikkeustilanteissa ulkona tehtävästä hiekkapuhalluksesta voi aiheutua lähimpään asutukseen kantautuvaa normaalitoiminnasta poikkeavaa melua. Hiekkapuhallusta tehdään ulkona kuitenkin vain harvoin (noin kerran vuodessa), joten siitä aiheutuva melu jää varsin pieneksi. Toiminnasta ei aiheudu tärinää. Toiminnassa syntyvät jätteet

6 Konepajan toiminnassa muodostuva määrällisesti suurin jätejae on rauta- ja teräsromu, jota syntyy tonnia vuodessa. Romu toimitetaan kierrätykseen. Tuotannossa muodostuu lisäksi vähäisempiä määriä seka- ja energiajätettä sekä kiinteää maalijätettä. Käytetyt leikkuunesteet, litraa vuodessa, toimitetaan Ekokemille. Rasvanpoistoaltaan pesu tehdään kerran vuodessa, jolloin muodostuu litraa pesuliuosta, joka sisältää trikloorietyleeniä. Jäte toimitetaan Ekokemille. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Tulipaloriski konepajalla aiheutuu lähinnä hitsaustöitä, metallien työstössä muodostuvista kipinöistä sekä polttoaineiden ja palavien liuotinaineiden käytöstä. Metallien työstämisessä käytetään ja siinä muodostuu ajoittain korkeita lämpötiloja ja/tai kipinöitä, jolloin tulitöistä johtuvaan tulipaloriskiin joudutaan jatkuvasti varautumaan. Tulipaloihin on varauduttu varaamalla riskikohteisiin alkusammutuskalustoa kouluttamalla henkilöstöä tulitöiden turvalliseen tekemiseen sekä alkusammutuskaluston käyttöön. Lämmitysöljysäiliö sijaitsee sisätiloissa ja se on sijoitettu betoniseen bunkkeriin, jolloin säiliössä mahdollisesti ilmenevä vuoto ei pääse kulkeutumaan ympäristöön. Säiliön täyttö tapahtuu rakennuksen seinustalla olevasta täyttöyhteestä. Täyttöyhde sijaitsee asfaltoidulla piha-alueella ja täytöt tehdään jatkuvasti valvottuna, jolloin riski täytönaikaiselle vuodolle on vähäinen. Täyttöyhteen läheisyyteen on mahdollisten pieten vuotojen ja roiskeiden varalta varattu saataville imeytysainetta. Maalaamon polttoainesäiliöt on uusittu 2000-luvun alkupuolella ja ne on varustettu nykyaikaisilla kiinteillä valuma-altailla. Työkoneiden tankkaus tapahtuu asfaltoidulla piha-alueella ja työntekijöitä on ohjeistettu tankkauksen huolelliseen toteuttamiseen. Tankkauspaikan yhteyteen on varattu saataville imeytysaineita mahdollisten vuotojen varalle. Kemikaalit varastoidaan valmistajien omissa myyntipakkauksissa sisätiloissa. Pesukemikaali varastoidaan pesulaitteiston läheisyydessä metallitynnyreissä, jotka on sijoitettu metallisen suoja-altaan päälle. Suoja-altaan tilavuus vastaa suurinta varastomäärää. Maalituotteet varastoidaan maalaamon tiloissa olevassa kemikaalivarastossa omissa myyntipakkauksissaan. Vaaralliset jätteet varastoidaan niille tarkoitetussa kontissa märkämaalaamorakennuksen ulkoseinustalla. Kontissa varastoidaan vain vähäisiä määriä nestemäisiä vaarallisia jätteitä, joten riskiä suuren vuodon esiintymiselle ei ole. Pesualtaan tyhjennyksessä muodostuva liete pyritään toimittamaan mahdollisimman pian asianmukaiseen käsittelyyn. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Orgaanisia liuottimia käyttävän pintakäsittelyn toimialalla on olemassa BAT-vertailuasiakirja eli BREF, joka koskee kuitenkin vain alan suurimpia liuotinkäyttäjiä. Pienten ja keskisuurten pintakäsittelylaitosten parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden ja menetelmien kuvaamiseen päästöjen rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi on olemassa kansallinen BAT-julkaisu.

7 Hakijan esityksen mukaan Sarjalaite Oy:n toiminta vastaa trikloorietyleenin käyttöä lukuun ottamatta hyvin BAT-julkaisussa esitettyä parasta käyttökelpoista tekniikkaa pienissä ja keskisuurissa pintakäsittely- ja maalaustoiminnoissa. Yhtiö on siirtynyt käyttämään vähemmän liuottimia sisältäviä kaksikomponenttimaaleja ja myös ohenteen käyttö on vähentynyt. Maalauksen esikäsittelynä tehtävä teräsraepuhallus tehdään märkämaalaamorakennuksen sisällä olevalla laitteistolla. Puhalluksesta ei aiheudu päästöjä rakennuksen ulkopuolelle. Laitteiston poistoilma puhdistetaan tehokkaalla hiukkassuodattimella. Toiminnassa pyritään materiaalien mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä syntyvien jätteiden määrän minimoimiseen. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan pääosin hyötykäyttöön ja vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet toimitetaan kaatopaikalle. TARKKAILU JA RAPORTOINTI Käyttötarkkailu Vuositasolla seurataan ja pidetään kirjaa raaka-aineiden, maalien, liuottimien, polttoaineiden, hitsauskaasujen sekä sähkön ja veden kulutusta. Lisäksi pidetään kirjaa tuotteiden sekä toiminnassa muodostuvien jätteiden määristä sekä jätteiden toimittamisesta. Tuotteiden laatua tarkkaillaan yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti. Koneiden ja laitteiden tarkastuksista ja huolloista pidetään kirjaa. Polttoainesäiliöiden pinnankorkeuksia tarkkaillaan säiliöpinnanmittarin avulla. Säiliöiden suoja-altaat tarkastetaan silmämääräisesti säännöllisin väliajoin mahdollisten vuotojen varalta. Kiinteistön vanhan osan umpikaivon täyttymistä seurataan silmämääräisesti. Käytännössä kaivon tyhjennysväli on sovittu siten, ettei kaivo pääse täyttymään kokonaan tyhjennysten välissä. Päästö- ja vaikutustarkkailu Konepajan VOC-päästöjä tarkkaillaan laskennallisesti käytettyjen valmisteiden sisältämien liuotinmäärien perusteella. Toiminnan luonteen johdosta muuta päästö- tai vaikutustarkkailua ei katsota tarpeelliseksi. Raportointi Käyttö- ja päästötarkkailun tiedot kootaan yhteen toimintavuotta koskevassa vuosiyhteenvedossa, joka toimitetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. ASIAN KÄSITTELY Kuuluttaminen

8 Sarjalaite Oy:n ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu YSL 38 :n mukaisesti kuuluttamalla Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustaululla Luvan vireilläolosta on kuulutettu Mäntsälä -lehdessä. Rajanaapureille ja muille tiedossa oleville asianosaisille on erillisellä kirjeellä varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen kuulutusaikana. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Mäntsälän kunnalta ja Mäntsälän Vedeltä. Mäntsälän Vesi on päivätyssä lausunnossaan todennut, ettei hakemuksen osalta ole huomautettavaa. Mäntsälän kunnanhallitus ei ole antanut lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole annettu muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Lupahakemuksesta ei ole annettu lausuntoja tai muistutuksia, joiden johdosta hakijaa olisi ollut tarpeen kuulla. Tarkastukset Lupahakemuksen johdosta on pidetty tarkastusneuvottelu Listiedot: ympäristötarkastaja Marja Talja p Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Sarjalaite Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan konepajatoiminnalle osoitteessa Sälinkääntie 1043, Sälinkää. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 1. Teräsraepuhdistus tulee suorittaa suljetuissa sisätiloissa siten, että pölypäästöt ilmaan jäävät mahdollisimman pieniksi. Ulkona tapahtuvaa hiekkapuhallusta tulee tehdä vain erityistapauksissa. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 2. Maalaamon suodattimet on vaihdettava riittävän usein, jotta maalipölyn pääsy ilmanvaihtokanaviin ja siten ulkoilmaan jää mahdollisimman pieneksi. (YSL 43 ) 3. Rasvanpoistopesussa käytettävä trikloorietyleeni on korvattava vähemmän haitallisella aineella tai yhdisteellä mahdollisimman

9 pian. Luvan saajan on selvitettävä mahdollisuudet korvata trikloorietyleeni. Selvitys aikatauluineen on toimitettava Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnalle tiedoksi viimeistään mennessä. (YSL 43, YSA 19, VNA 435/2001 9) 4. Mikäli trikloorietyleeniä ei lupamääräyksessä 3 määrätyn selvityksen perusteella voida korvata tai vähentää alle yhteen tonniin vuodessa, aineen päästöt saavat olla enintään 2 milligrammaa (mg) normaalikuutiometrissä (Nm3), jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta poistokaasuissa on vähintään 10 grammaa (g) tunnissa (höyrypesurin poistokanavasta mitattuna). Jos em. yhdisteiden yhteinen massavirta on pienempi kuin 10 grammaa tunnissa, poistokaasujen päästöraja-arvo on 20 mg/nm3 (höyrypesurin poistokanavasta mitattuna). Jätteiden käsittely Luvan saajan on mittautettava trikloorietyleenin päästöt ensimmäisen kerran viimeistään mennessä. Tulokset tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta. Mittaustulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää mittaustiheydestä. Mittaus on uusittava kuitenkin viimeistään ennen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. (YSL 43, VNA 435/2001) 5. Laitoksella syntyvien jätteiden määrää tulee pyrkiä vähentämään mahdollisuuksien mukaan. Jätteet on lajiteltava huolellisesti ja pidettävä erillään toisistaan varastoinnin ajan. Ensisijaisesti jäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina. Jäte, jota ei voida hyödyntää, on toimitettava asianmukaiseen loppukäsittelyyn. (YSL 43 ja 45, JL 8, 12, 13, 15, 16, 17, 118, 120, 121 ja 122 ) 6. Toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet, kuten maali- ja liuotinjätteet, loisteputket, akut ja paristot, tulee kerätä erilleen ja toimittaa käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta käy ilmi valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä ja niiden merkitsemisestä (VNp 659/1996) vaaditut tiedot. (YSL 7, 8, 43 ja 45, JL 8, 12, 13, 15, 16, 17, 118, 120, 121 ja 122, VNp 659/1996) Varastointia koskevat määräykset 7. Kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai maaperän tai pintavesien pilaantumisvaaraa. Nestemäiset kemikaalit, kuten maalit ja liuotinaineet, on varastoitava allastetussa varastossa. (YSL 43 ) Poikkeukselliset tilanteet

10 8. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja pitää ajan tasalla poikkeuksellisia tilanteita koskevat kirjalliset toimintaohjeet. Henkilökunnalle tulee järjestää riittävä koulutus ja opastus poikkeuksellisten tilanteiden varalle. (YSL 4 ja 43 ) 9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen. (YSL 43 ) 10. Mahdollisista häiriöistä ja onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Sellaisista häiriöistä, joista aiheutuu päästöjä viemäriin, tulee ilmoittaa myös Mäntsälän Vedelle. (YSL 43, 62 ja 76, YSA 30 ) Toiminnan tarkkailu ja raportointi 11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi seuraavat asiat: tuotanto ja käytetyt raaka-aineet syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat päästölaskelma VOC-päästöjen osalta mahdolliset häiriö- ja onnettomuustilanteet sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet muut ympäristönsuojelun kannalta merkittävät asiat (YSL 5, 43 ja 45, JL 51 ja 52 ) 12. Kirjanpito on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YSL 43 ja 46, JL 51 ja 52 ) Toiminnan muuttamien tai lopettaminen 13. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle. (YSL 43 ja 81 ) 14. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin, vähintään kaksi kuukautta ennen lopettamisajankohtaa kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa määräykset toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista. (YSL 43 ja 90 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTEET Lupaharkinnan perusteet

11 Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksen mukaisesti ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, joita luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Sarjalaite Oy:n toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lupamääräysten perustelut Sarjalaite Oy:n toiminta tapahtuu alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Toiminnasta aiheutuvan haitan minimoimiseksi lupapäätöksessä on annettu määräyksiä kemikaalien varastoimisesta, ilma- ja vesipäästöistä sekä jätehuollon järjestämisestä siten, ettei asutukselle aiheudu viihtyvyyshaittaa, kuten haju-, melu- tai roskaantumishaittaa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Pölyn kulkeutumista ulkoilmaan voidaan estää huolehtimalla siitä, että suihkupuhallus tehdään suljetussa tilassa ja maalaamon suodattimet vaihdetaan riittävän usein. (Määräykset 1. ja 2.) Konepajalla käytetään trikloorietyleeniä rasvanpoistoon. Yhdiste on varustettu vaaralausekkeella R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa). Valtioneuvoston asetuksen orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001) 9 :n mukaan tällainen yhdiste on korvattava vähemmän haitallisella aineella tai valmisteella mahdollisimman pian. Mikäli yhdistettä ei voida korvata tai sen kulutusta vähentää alle yhteen tonniin vuodessa, toiminnassa on noudatettava asetuksen 9 :ssä ja liitteen 1 taulukossa 2 määriteltyjä päästöraja-arvoja. (Määräykset 3. ja 4.) REACH-asetuksen nojalla annetun asetuksen (EU) N:o 348/2013 mukaan trikloorietyleeni on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon. Asetuksen mukaan trikloorietyleenin käytölle on haettava lupaa viimeistään ja sen käyttö ilman lupaa on lopetettava viimeistään Toiminnanharjoittaja joutuu selvittämään mahdollisuudet saada lupa trikloorietyleenin käytölle ennen luvan hakemiselle asetettua määräaikaa ja siksi ympäristölautakunta katsoo, että annettu määräaika on realistinen asian selvittämiseksi. (Määräys 3.) Jätteistä aiheutuvaa ympäristö- ja terveyshaittaa voidaan vähentää lajittelemalla jätteet, pitämällä ne erillään ja toimittamalla ne asianmukaiseen käsittelyyn. (Määräykset 5. 6.)

12 Nestemäisten kemikaalien asianmukaisella varastoinnilla ja huolellisella käsittelyllä voidaan estää niiden pääsy maaperään ja pintavesiin. (Määräys 7.) Poikkeuksellisia tilanteita varten laaditulla ohjeistuksella ja henkilökunnan kouluttamisella voidaan varmistaa oikeat toimintatavat häiriö- tai onnettomuustilanteissa. (Määräykset ) Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Lupapäätöksessä annetut tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat valvonnan toteuttamiseksi. (Määräykset ) Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua koskevien toimien riittävyyttä ja mahdollista luvantarvetta. (Määräykset 13. ja 14.) Määräys lopettamiseen liittyvistä toimista on annettu mahdollisten kunnostustöiden toteuttamisen varmistamiseksi. (Määräys 14.) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28 ). Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä tulee esittää mm. tiedot liuottimien käyttömääristä, maalien sisältämistä VOC-yhdisteistä ja niiden käytön vähentämistoimenpiteistä, tehdyistä päästömittauksista ja niiden tulosten johdosta tehdyistä toimenpiteistä. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta ja tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on lainvoimainen , ellei päätöksestä valiteta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 8, 28, 35 38, 41 43, 45 47, 51 56, 62, 76, 81, 90, 96, 97, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16 19, 23, 30, 37 Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 16, 17, 118, 120, 121 ja 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17

13 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto ) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Ympäristölupamaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 6.2. mukaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Sarjalaite Oy Uudenmaan ELY-keskus Mäntsälän kunnanhallitus Tieto päätöksestä Rajanaapurit ja muut asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Mäntsälän Uutiset -lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot