Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015"

Transkriptio

1 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla ja numerolla X1 (mieluisin aine varalla) ja X2 (toiseksi mieluisin) B2-kielen kohdalla kannattaa ottaa huomioon, että jos opetusryhmää synny valisemastasi kielestä, niin ensimmäiseksi varavalinnaksi kannattaa ottaa toinen B2-kieli (jos haluat varmistaa itsellesi lisäkielen). Valinnaisaine Tuntimäärä 8.luokka BG+GE Biologian ja maantiedon tutkimuskurssi 2 Lemmikki- ja kotieläimet 2 HI Historian huippuhetkiä 2 KP Kaupalliset aineet 2 Kielet B2 Espanja (B2-kieli) 2 Italia (B2-kieli) 2 Ranska (B2-kieli) 2 Saksa (B2-kieli) 2 Venäjä (B2-kieli) 2 Kielet Englannin tukikurssi 2 Optional English (englannin syventävä kurssi) 2 Ruotsi 2 KO Kotitalous 2 KU Kuvataide (laaja) 2 Valokuvaus ja kuvittaminen (piirustus- ja mediapainotus) 2 Muotoilu ja rakentelu (3-ulotteinen työskentely) 2 KÄ Tekninen työ (2) 2 Tekninen työ (4) 4 Tekstiilityö (2) 2 Tekstiilityö (4) 4 LI Liikunta 2 MA Matematiikka, syventävä 2 Matematiikka, tukikurssi 2 MU Musiikki 2 Musiikkiteknologia 2 TT Tietotekniikka 2 AI Ilmaisutaito 2 Lehtityö 2 OPPILAAN VALINNAT

2 VALINNAISAINEET Tuntimäärä Keskuskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on kahdeksannella luokalla yhteisiä aineita 22 viikkotuntia ja valinnaisia aineita 8 viikkotuntia. Yhdeksännellä luokalla yhteisiä aineita on 26 ja valinnaisia aineita 5 tuntia. Valinnaisaine on valintansa jälkeen pakollinen oppiaine. Valintakriteerit Oppilas voi valita vapaasti niistä aineista, jotka jäljempänä esitellään. Oppilaan ja kodin on syytä harkita mahdollisimman tarkkaan, millaisia jatkosuunnitelmia oppilaalla on peruskoulun jälkeen, liittyvätkö jotkin aineet tuleviin ammatintoiveisiin tai haluaako oppilas muusta syystä syventyä johonkin aineryhmään? Mikään valinta ei poissulje yhtään jatkoopintopaikkaa. Valintalomakkeeseen merkitään toiveiden ja tarpeiden mukainen tärkeysjärjestys. Valintojen toteutuminen Kaikki valinnat eivät välttämättä toteudu. Syynä voi olla esim. valintojen vähäisyys tai lukujärjestystekniset syyt. Siksi on tärkeätä, että myös varavalinnat tehdään harkiten. Jos valintoja on muutettava, käydään oppilaan kanssa keskustelu uusista valinnoista. Tuntijako Yhteiset aineet 7. lk. 8. lk. 9. lk. Äidinkieli Englanti Ruotsi Matematiikka Biologia/Maantieto Fysiikka/Kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomus Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö (Tekninen työ/tekstiilityö) Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 1-1 Valinnaiset aineet Yhteensä

3 Biologia ja Maantieto Biologian ja maantiedon tutkimuskurssi 8.luokka (2 tuntia) Kurssi soveltuu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille, joilla on halua tutkia luonnon ilmiöitä erilaisin käytännön kokein ja menetelmin. Tavoitteet: Tutustuminen luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, kokeiden tekemiseen ja ilmiöiden havainnointiin. Luonnontieteellisen ajattelutavan ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, johtopäätösten tekeminen. Toteutus: Aluksi kerrataan mikroskoopin ja laboratoriovälineistön käyttöä. Joka oppitunnilla tehdään jokin luonnontieteellinen koe tai tehtävä. Tutkimme esimerkiksi : Miten tulivuori toimii? Miltä DNA näyttää? Millainen on aivojen rakenne? Veden laatu Forssassa? Mikä on Forssan suosituin kauppapaikka? Löydätkö ystäväsi piilottaman aarteen luonnosta? Miten karttoja laaditaan? Mitä hyönteisiä metsästä löytyy? Mitä voit valmistaa metsän antimista? Kurssilla perehdytään tarkemmin aiheisiin, jotka oppilaita kiinnostavat. Jokaisesta kokeesta kirjoitetaan työselostukset, jotka kootaan kansioon. Kevät ja syksy tutkitaan luontoa retkeillen ja talvella tehdään tutkielmia ja kokeellisia töitä pääosin luokassa. LEMMIKKI- JA KOTIELÄIMET (8. luokka) Soveltuu: Kaikille lemmikki- ja kotieläimistä kiinnostuneille, jotka haluavat hankkia käytännön tietoja ja taitoja. Tavoite: Lemmikki- ja kotieläinten hoitoon perehtyminen ja jo olemassa olevien tietojen syventäminen. Erilaisiin eläinharrastuksiin ja ammatteihin tutustuminen. Toteutus: Lemmikki- ja kotieläinten hoitoon, ravintoon, terveyteen ja jalostukseen tutustuminen. Apuna käytetään kirjallisuutta, internetiä, ja mahdollisuuksien mukaan tutustutaan elävään havaintoaineistoon vierailijoiden sekä tutustumiskäyntien yhteydessä. Lemmikki- ja kotieläimistä perehdytään tarkemmin niihin, joihin oppilailla itsellään on kiinnostusta. Luokkaan perustetaan akvaario, josta oppilaat huolehtivat opettajan avustuksella.

4 Mahdollisia tutustumiskohteita: eläinkaupat, eläinsuojeluyhdistyksen toiminta, eläinlääkärin vastaanotto, paikallinen koiraharrastustoiminta (agility, tottelevaisuuskoulutus, näyttelyt), lemmikkieläinten kasvattajat (kennelit, kissalat, jyrsijäkasvattajat ym.), ravi- ja ratsastustallit, navetat, sikalat, lampolat ym.

5 HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ 8. luokka (2 tuntia) Tavoitteena on tutustua historian kiinnostavimpiin, jännittävimpiin ja hauskimpiin tapahtumiin, ilmiöihin ja henkilöihin, syventää oppilaiden historian tuntemusta sekä korostaa historian monipuolisuutta, elämyksellisyyttä ja yllätyksellisyyttä. Päämääränä on tuoda esiin ihmiskunnan historiaa koko kirjossaan: iloineen ja suruineen, yllätyksineen ja pettymyksineen. Sisältö Tunneilla on tarkoituksena käsitellä oppilaita kiinnostavia aihekokonaisuuksia, joten kurssille osallistuvien kannattaa rohkeasti esittää omia toivomuksiaan! Muutoin tutustutaan hyvin laaja-alaisesti moniin ihmiskunnan merkkitapahtumiin, tärkeisiin käännekohtiin ja jännittäviin ja mielenkiintoisiin henkilöihin. Seuraavassa on luetteloitu joitakin aiheita, joita viime vuosina on kurssilla käsitelty. Egyptin muinainen kulttuuri: Muumiot ja pyramidit. Antiikin Kreikka: Arkkitehtuuri, keksinnöt, taide. Rooma: Keisarit, gladiaattorit, urheat legioonalaiset. Keskiaika: Noitavainot, vampyyrit, ritarit ja linnat, musta surma. Uusi aika: Renessanssi, löytöretket luku: Kuuluisia haaksirikkoja (Titanic yms.), lentäjä-ässiä, sotahistorian helmiä (I-II maailmansota yms.) Työtavat Elokuvaa (video/tv-dokumentit) käytetään opetuksen tukena melko runsaasti tietokirjallisuuden lisäksi. Erilaisia työtapoja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja erilaiset ryhmä- ja parityötehtävät ja ATK-luokka tulevat vuoden aikana tutuksi. Tunneilla tehdään myös jonkin verran muistiinpanoja, koska varsinaista oppikirjaa ei ole. Tarkoituksena on käyttää mahdollisimman oppilaskeskeisiä ja mielenkiintoisia työtapoja. Olemme myös tehneet vuosittain opintoretken johonkin kiinnostavaan historialliseen kohteeseen. Arviointi Kurssin arviointi perustuu tuntityöskentelyyn ja kokeeseen. Vuoden aikana pidetään kaksi koetta, jotka perustuvat lukukauden aikana tehtyihin tehtäviin ja muistiinpanoihin. Positiivinen asenne ja reipas yrittäminen on jo puoli ruokaa.

6 KAUPALLISET AINEET 8. ja 9. luokka 2 tuntia Kuluttajatietous Pohditaan ostamista ja ostamisen vaikutuksia. Verrataan eri asumismuotojen kustannuksia. Vertaillaan eri maksutapoja sekä tehdään hintavertailuja. Opitaan kuluttajan velvollisuudet ja oikeudet sekä menettelytavat virheellisen tuotteen tai palvelun osalta. Oppilas kasvaa kriittiseksi kuluttajaksi, joka osaa ajatella taloudellisesti ja osaa valita edullisimman vaihtoehdon. Oppilas pyrkii kestävään kehitykseen. Matkailu Perehdytään eri maiden kulttuureihin ja tapoihin. Selvitellään matkailun vaikutuksia kansantalouteen. Raha- ja tietoliikenne Tutustutaan eri rahalaitoksiin. Vertaillaan tilivaihtoehtoja ja luoton kustannuksia. Opitaan tietämään velan vakuudet. Opitaan edullisin tapa maksaa laskut ja opitaan täyttämään pankki- ja postitoiminnassa tarvittavat lomakkeet. Vertaillaan erilaisia rahakortteja keskenään. Tutustutaan valuuttakursseihin ja euroon. Sijoitustoimintaan tutustutaan hankkimalla kuvitetulla summalla pörssiosakkeita ja seuraamalla niiden kehitystä. Tietoliikenteessä tutustutaan sähköiseen viestintään sekä posti- ja teleliikenteeseen. Oppilas oppii tietämään eri tietopankkien ohjelmasisällöt ja oppii käyttämään niitä hyväkseen. Kirjanpito Opetellaan kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet, tilinavaus, kirjaukset sekä tulostilin ja taseen laatiminen yrityksen ja yhdistyksen kirjanpidossa. Kirjanpito opetellaan sekä manuaalisesti että atk-ohjelman avulla. Oppilas ymmärtää kirjanpidon merkityksen, kokonaisuuden ja jatkuvuuden. Hän osaa lukea ja ymmärtää tulos- ja tasetilejä ja osaa laatia tilintarkastuskertomuksen. Markkinointi Selvitetään kuluttajasuojalain mukaisia ja vastaisia markkinointikeinoja. Mitataan hinnan vaikutusta kysyntään. Oppilas tutustuu markkinointiin sekä kuluttajan että yrittäjän kannalta ja oppii kriittisesti suhtautumaan niihin. Hän oppii laatimaan mainoksia, joilla hän yrittäjänä voi vaikuttaa kuluttajaan. Opitaan myös käyttämään mainonnassa erilaisia tehosteita. Laaditaan lehti-, myymälä-, radio- ja videomainoksia ja analysoidaan niitä. Yritystoiminta Käydään läpi yrityksen perustamisvaiheet. Oppilaat keksivät omia liikeideoita, lasketaan kuviteltujen yritysten kannattavuutta ja analysoidaan eri tuoteideoiden tuottavuutta ja riskejä. Pienimuotoinen yritysidea voidaan myös toteuttaa. Testataan oppilaan soveltuvuutta itsenäisen yrittäjän ammattiin. Oppilas saa tietoa yritysmuodoista. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista yrittäjyyteen myönteisesti suhtautuvia, mutta tosiasiat, kuten riskin huomioon ottavia aikuisia.

7 Vakuutustoiminta Opitaan tietämään eri vakuutuslajit. Opetellaan arvioimaan vakuutustarpeet ja laskemaan vakuutuksista koituvat kustannukset sekä hakemaan korvauksia. Opintokäynnit Tehdään yritysvierailuja mahdollisuuksien mukaan pankkiin, postiin ja puhelinyhtiöön, vakuutusyhtiöön, kuluttajaneuvontaan, matka- ja mainostoimistoon ja muihin yrityksiin. Opintokäynneillä oppilaat saavat käytännön tietoa yrittäjyydestä ja yrityselämästä. B2-KIELI (alkaa 8. luokalla) Kahden viikkotunnin valinnaisaine. Tavoitteena on oppia kielen perusteet niin, että oppilas tulee toimeen saksan kielellä tavallisissa asiointitilanteissa. Tutustutaan myös saksankielisten maiden (Saksa, Itävalta, Sveitsi) elämään. Saksan kielen opiskelua B2-kielenä voi jatkaa lukiossa. ESPANJA (B2-kieli) 8. ja 9. luokka (2 tuntia) Espanja avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista Andalusian flamencoon, intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon. Espanja kielenä on mandariinikiinan jälkeen maailman toiseksi yleisin äidinkieli ja 20 valtion virallinen kieli maailman neljänneksi puhutuin kieli 30 miljoonan yhdysvaltalaisen äidinkieli Tavoitteet ja sisältö Koska Espanja on suomalaisten suosima matkakohde, kielen opiskelun tavoitteena on antaa oppilaille alkeiskielitaito, jolla selviytyä erilaisissa matkaajan arkipäivän tilanteissa niin suullisissa kuin kirjallisissakin kielenkäyttötilanteissa: ruoka- ja vaatekaupassa, postissa, pankissa, ravintolassa, matkatoimistossa, hotellissa jne. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa oppilaan tietoja espanjankielisten alueiden maista, kulttuureista ja tavoista: kahdeksannella luokalla keskittyen Espanjaan ja sen saariin ja yhdeksännellä Latinalaiseen Amerikkaan. Espanjan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

8 ITALIA (B2-kieli) 8. ja 9. luokka (2 tuntia) Opiskelun tavoitteena on saavuttaa kielessä sellainen kielitaito, jolla tulee toimeen erilaisissa jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Samalla oppilas tutustuu italialaiseen elämään, kulttuuriin ja tapoihin. Italian kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. RANSKA (B2-kieli) 8. ja 9. luokka (2 tuntia) Opiskelun tavoitteena on oppia kommunikoimaan ranskan kielellä jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä innostaa oppilasta jatkamaan ranskan kielen opiskelua toisen asteen koulutuksessa. Kieltä harjoitetaan pääasiassa suullisissa viestintätilanteissa, mutta oppilas oppii ilmaisemaan itseään myös yksinkertaisten kirjoitettujen viestien avulla. Samalla tutustutaan ranskankieliseen kulttuurialueeseen ja tapakulttuuriin. Arviointina on numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön ja koesuoritukseen. Ranskan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. SAKSA (B2-kieli) (2 tuntia) Saksa on englannin ja ruotsin sukulaiskieli, jota puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä. Se on tärkeä käyttökieli monissa Euroopan maissa ja kysytty kieli suomalaisessa työelämässä. Saksa avaa ovet rikkaaseen keskieurooppalaiseen kulttuuriin. B2-kielenä saksaa opiskellaan kaksi tuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Sen opiskelua voi jatkaa lukiossa. Tunneilla opitaan perussanastoa, kertomaan itsestään ja jokapäiväisestä elämästään sekä arkipäivän viestintätilanteita. Tutustutaan myös Saksan, Itävallan ja Sveitsin kulttuuriin ja maantietoon.

9 VENÄJÄ (B2-kieli) 8. ja 9. luokka (2 tuntia) Perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että jo kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa. Kurssilla luodaan myös pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. Aluksi opetellaan kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, vapaaaika, ostokset). Lisäksi tutustutaan venäjänkieliseen kielialueeseen, sen kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Venäjän kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. Kielet (muu kuin B2) Englannin tukikurssi Tavoitteet Kurssin tarkoituksena on tukea ja vahvistaa oppilaan englannin opiskelua ja oppimista. Sisältö ja työtavat Tukikurssilla voidaan käsitellä peruskurssien tekstikappaleita ja kielioppia käyttäen niihin enemmän aikaa sekä luonnollisesti keskitymme perusasioihin (esim. sanastoon ja ääntämiseen) tarkemmin. Oppilaat saavat kurssilla myös henkilökohtaisempaa opetusta, koska oppilasmäärä on pienempi kuin koko luokan tunneilla. Työtapoina suullinen (esim. lukeminen) harjoitus ja kirjallinen työ. Materiaalit Käytämme luonnollisesti peruskurssin kirjoja ja niiden harjoituksia, mutta myös muita (esim. opettajan laatimia) aiheisiin liittyviä tehtäviä, ja ATK-luokan tuomia mahdollisuuksia (Alfa-kieliohjelmat ja internetistä löytyvät harjoitukset ja kuuntelut yms.)

10 OPTIONAL ENGLISH (Englannin valinnainen/syventävä kurssi) 8. luokka, 2 tuntia Jos pidät englannin kielestä, olet kiinnostunut siitä tai englanninkielisistä maista, tai haluat harjoittaa englannin taitojasi huvin vuoksi, saattaa tämä kurssi olla sinua varten. TAVOITTEET Kurssin tavoitteena on saada lisäharjoitusta ja syvennystä suulliseen englantiin, perehtyä Brittein saarten maihin, sekä muihin englanninkielisiin maihin, kuten Kansainyhteisöön ja muutamiin sen jäsenmaihin sekä Yhdysvaltoihin. Kurssilla luonnollisesti opitaan myös sanastoa, joka ei tule peruskursseilla välttämättä vastaan, eli sanavarasto karttuu. Osittain saattaa tulla myös kertausta ja vahvistusta joihinkin jo opittuihin asioihin. SISÄLTÖ JA TYÖTAVAT Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia erilaisista aihepiireistä pareittain ja ryhmissä. Kirjallista työtä tehdään myös: esimerkiksi ryhmätöitä eri maista ja osavaltioista jne. englanniksi, samoin voidaan tehdä vastaavanlaisia töitä muista aiheista ryhmän oppilaiden toiveiden perusteella. Tiedonhaku internetistä ja muista lähteistä englannin kieltä käyttäen on luonnollisesti osa työskentelyä. Internetin ja kirjojen lisäksi kurssilla käytetään myös eri aiheisiin liittyviä videomateriaaleja yms. Oppikirjaakin kurssilla käytetään, sillä se tukee suullista harjoittelua ja sanaston opiskelua kirjallisesti. Oppikirja on luonnollisesti eri kuin peruskurssin kirja. Kurssilla ei ole varsinaisesti käsitelty kielioppia suoranaisesti, mutta oppilaiden halutessa sitäkin voidaan ottaa esille. Opettaja voi ottaa huomioon oppilaiden toiveet kurssin sisällöstä, jos oppilailla on hyviä englantiin liittyviä ideoita.

11 MATERIAALIT Oppikirja, internet ja eri lähteistä peräisin olevat (mm. opettajan laatimat) suulliset ja kirjalliset harjoitukset, videomateriaalit jne. ARVIOINTI Arviointi perustuu luokkatyöskentelyyn, ryhmätöihin ja kokeeseen. Vuoden aikana on kaksi koetta, joiden alue on huomattavasti suppeampi kuin peruskurssin kokeen, johtuen osittain kielioppiosan puuttumisesta (eli kokeet keskittyvät lähinnä sanastoon ja viestintään). Huomaa että kurssi on ns. syventävä, joka tarkoittaa sitä, että vähintään kohtalaista perusasioiden hallintaa edellytetään. WELCOME TO THE ELECTIVE ENGLISH COURSE! RUOTSI 8.lk (2.tuntia) Valinnaisen ruotsin kurssilla myötäillään perusopetuksen tunneilla opittuja asioita syventäen ja vahvistaen niitä, mutta keskitytään enemmän suullisen kielitaidon kehittämiseen mm. lauluin, leikein ja näytelmien avulla. Tutustutaan yleensäkin ruotsalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan eri medioiden kautta. Mahdollisten pohjoismaisten ystävyyskaupunkivierailujen toteutuessa pyritään oppilasedustajat valitsemaan pääsääntöisesti valinnaisen ruotsin opiskelijoiden joukosta.

12 KOTITALOUS 8. ja 9. luokka (2 tuntia) 9. Tavoitteet Kotitalouden opiskelussa on tavoitteena, että oppilas oppii kodin arjessa ja juhlassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppiaine tukee nuoren kypsymistä vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi. Sisällöt Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalousopiskelussa kerrataan, syvennetään ja laajennetaan kotitalouden perusopiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja kaikilla kotitalouden osa-alueilla. Kädentaitojen kehittäminen ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoitotehtävissä on opiskelussa keskeistä. Työtehtävissä pyritään löytämään tekemisen ilo ja saavuttamaan kyky tiedostaa ja ymmärtää tehtävän suorittamiseen vaikuttavia taustatekijöitä. Ajankohtaiset kuluttaja-asiat ja kotitaloutta sivuavat ympäristöasiat sekä elintarviketuntemuksen laajentaminen kuuluvat oppisisältöön. Opiskelu jaksottuu osin isoiksi kokonaisuuksiksi kuten esim. oman ravitsemuksen arviointi ja erityisruokavaliot, suomalainen ruokaperinne sekä kansainvälinen ruokakulttuuri. Opiskelussa paneudutaan myös nuoren ja kodin juhlien järjestämiseen sekä osallistutaan koulun teemapäivien ja tapahtumien toteuttamiseen. Pari- ja ryhmätyöskentelyä käytetään aterioiden ja tuntikokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilaan itsenäinen vastuun ottaminen opiskelusta lisääntyy asteittain ja korostuu yhdeksännellä luokalla. Kotitalouden voi valita yhdeksännelle luokalle vain, jos oppilas on osallistunut valinnaisen kotitalouden opiskeluun kahdeksannella vuosiluokalla. Arviointi Kotitalouden käytännön työtaitojen kehittymisen seuraaminen on keskeisintä arvioinnissa. Itsenäiset kirjalliset tehtävät (1-3 kpl/lukuvuosi), pari- ja ryhmätöiden tuotokset sekä pienet kirjalliset kertaukset tukevat arviointia.

13 Valinnaisen kuvataiteen kursseilla vahvistetaan jo opittuja taitoja ja tutustutaan uusiin kuvataiteen työskentely- ja ilmaisukeinoihin. Oppilaalla on myös mahdollisuus käyttää tarvittaessa enemmän aikaa ja painottaa omia kiinnostuksen kohteitaan aiheiden tai työtapojen valinnoissaan. Kurssien sisältöjä muokataan oppilaiden toiveita ja etenemisnopeutta huomioiden. Kuvataiteen valinnaiskurssit ovat tarjolla sekä 8. että 9. lk ryhmille ja niitä voi valita useamman rinnakkain. Opintoihin sisältyy yhteinen näyttelyvierailu esim. Helsingin Kiasmaan tai muuhun ajankohtaiseen ja kiinnostavaan kohteeseen. Kuvataide (2 h) Perinteistä kuvataidetta laajalla otteella. Harjoittelemme muun muassa peite-, akvarelli- ja akryylimaalausta, sommittelua ja värien käyttöä, kokeilemme erilaisia piirtimiä ja yhdistelmätekniikoita sekä kolmiulotteista työskentelyä. Kurssin aikana pyrimme tekemään ainakin yhden suuremman maalauksen. Jos haaveilet omasta taulusta tai sinua kiinnostaisi tilaisuuden tullen olla mukana toteuttamassa esim. seinämaalausta tai katutaidetta, tämä on oikea kurssi. Valokuvaus ja kuvittaminen, (2 h) Valokuvausta, kuvankäsittelyä ja kuvittamista. Opi käyttämään kameraasi ja ottamaan vaikuttavampia ja mielenkiintoisempia kuvia. Tutustumme ryhmän toiveita huomioiden esine-, dokumentti- ja muotokuvaukseen, valaistukseen, luovaan kuvaukseen sekä kuvankäsittelyn maailmoihin. Kurssillä syvennetään piirustustaitoja, tehdään levynkannet, kuvitetaan tekstiä, suunnitellaan mainoksia ja sarjiksia. Ryhmästä riippuen testaamme metalligrafiikkaa, animaatiota, valokuvavedostamista tai muuta erikoistekniikkaa. Jos pidät pikkutarkasta työskentelystä, olet kiinnostunut teknisistä vempeleistä tai haluat sarjiksesi Jojo-lehteen, tämä kurssi sopii sinulle. Oma kamera ja muistitikku ovat hyödyksi, reipas asenne korvaa kuitenkin edellämainittuja välinepuutoksia. Muotoilu ja rakentelu (2 h) Kurssi painottuu kolmiulotteiseen työskentelyyn, mutta sisältää myös maalaamista. Tunneilla suunnitellan ja toteutetaan omia käyttö- ja taide-esineitä. Materiaaleina käytämme rautalankaa, kanaverkkoa, paperia, paperimassaa, kipsiä, savea ja luonnonmateriaaleja, emme pelkää edes näiden yhdistelemistä. Kurssin keramiikkaosiossa laajennamme savenkäsittelytaitojamme ja kokeilemme dreijaa sekä pienimuotoista lasitusta. Halusitpa sitten suunnitella oman korun tai puutarhatontun, tällä kurssilla pääset todennäköisesti toteuttamaan ideasi. LEHTITYÖ

14 Käsityö TEKNINEN TYÖ 8. ja 9. luokka (2 tuntia tai 4 tuntia) 8. luokka 8. luokalla oman suunnittelun osuus lisääntyy, vaikkakin perusharjoitukset tehdään melko ohjatusti, mutta etenkin 4-tuntisilla oppilailla on mahdollisuus harrastuksen mukaan toteuttaa myös omia intressejään. Kunkin osa-alueen aluksi kerrataan aikaisemmin opitut asiat. 8. luokalla aiemmin opitut asiat syventyvät, 4-tuntiset perehtyvät asioihin ja tekniikoihin syvällisemmin. 2-tuntiset eivät välttämättä ehdi käsitellä kaikkia osa-alueita, 4-tuntisilla on laajennettuja harjoituksia, 2-tuntisilla perusharjoituksia. Työturvallisuuteen kiinnitetään jatkuva huomio. Metalliteknologia Taonta, metallien ominaisuudet (erikoismetallit), Mig-hitsaus, puikkohitsaus, kaasuhitsaus, sorvaus (automaattisyötöt), metallin muotoilu (erilaiset apukeinot), valumenetelmät, karkaisu, pintakäsittely ja värjäykset. Kone- ja sähköoppi Kone- ja sähköoppi painottuu lähinnä 4-tuntisille vaikkakin 2-tuntiset saattavat tehdä vastaavia harjoituksia; 2-tahtimoottori, elektroniikka: rakennussarjat, komponentit, mittaukset, "kodin sähkö", sähkömoottorit. Puuteknologia Pääpaino koneellisen puuntyöstön oppimisessa turvallisuutta noudattaen: vannesaha, oikohöylä, jyrsin, sorvi, talttapora, porat, hiomakoneet, koristeveisto, liitosten tekeminen, puun pintakäsittelytekniikat. Kunnostus ja entisöinti/tuunaus Etenkin 4 tuntiset ehtivät kunnostaa ja entisöidä. Tehdään kiinnostuneisuuden mukaan joitakin tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin, jotka sivuavat aiheita. Yhdeksännen luokan teknisen työn valitseminen edellyttää 8. luokan valinnaisen työtapojen ja sisältöjen hallintaa.

15 TEKSTIILITYÖ 8. luokka (2 tai 4 tuntia) 9.luokkka Tekstiilityön opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan kädentaitoja, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä perehdyttää oppilas materiaalituntemukseen. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä sekä kokemaan käsitöissä tekemisen ja onnistumisen iloa. Samalla tutustutaan oman ja muiden kansojen kulttuuriin sekä opitaan arvostamaan työn tekemistä ja oman työn tulosta. Monipuoliset kädentaidot ovat vahva pohja osaamista, ongelmaratkaisua ja suunnittelua edellyttäviin jatko-opintoihin ja työtehtäviin sekä harrastuksiin. Valinnaisen tekstiilityön tehtävät määräytyvät hyvin pitkälti ryhmän itsensä sisältä. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa valmistettaviin töihin ilmaisemalla omaa mielenkiintoaan suuntaan tai toiseen. Keskustelemalla yhdessä päätämme millaisia tekniikoita ja töitä toteutamme, tiettyjen raamien sisällä pysyen. Kahdeksannen luokan valinnainen tekstiilityö voi sisältää esimerkiksi seuraavia osaalueita: - lankatyö - kankaankudonta - oman vaatteen ompelu (esim rippimekko) - uuden työtavan opettelu. Arviointia toteuttavat oppilas ja opettaja yhdessä. Arvioinnin kohteena ovat suunnittelu, työn tekemisen prosessi sekä valmis tuote. Opettaja arvioi oppilaan tietoja, taitoja ja asennetta. 15

16 Liikunta on iloinen asia! valinnaisena 2 h/vko Valinnaisessa liikunnassa laajennetaan ja syvennetään perusopetussuunnitelman lajeja ja liikuntamuotoja. Valinnaisen liikunnan tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvaan liikunnan harrastamiseen ja elinikäiseen liikkumiseen, terveet elämäntavat huomioiden. Oppilaat pääsevät myös itse vaikuttamaan, mitä liikuntalajeja tunneilla läpikäydään. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin ja opitaan uusia liikuntataitoja. Tunneilla pyritään luomaan virkistävä ilmapiiri teoriavoittoisen koulutyön lomaan ja samalla takaamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä. Tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään koulun ja lähiympäristön tarjoamat liikuntamahdollisuudet sekä paikkakunnan luonnonolot. Arvioinnissa huomioidaan osaamisen lisäksi myös yleinen urheilullisuus ja yritteliäisyys. Valinnainen liikunta soveltuu sekä aktiiviurheilijoille että myös niille, jotka vain haluavat nauttia liikunnan ilosta. Tarjolla on siis jokaiselle jotain. Kaikki syyt, jotka estävät meitä säännöllisesti liikkumasta, ovat tekosyitä. -UKK- Tunti liikuntaa päivässä antaa kaksi tuntia lisäenergiaa päivään. Alexander Stubb- 16

17 17

18 Matematiikka Matematiikka, tukikurssi 8. luokka (2 tuntia) ja 9. luokka (1 tunti) Tukikurssi tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa taitojaan pakollisessa matematiikassa käsitellyissä asioissa. Matematiikka, syventävä 8.luokka (2 tuntia) ja 9. luokka (1 tunti) Kurssilla lasketaan pakollisessa matematiikassa liian vähälle harjoittelulle jääviä vaikeampia tehtäviä ja vahvistetaan näin yläkoulun kurssin osaamista. Joitakin osa-alueita syvennetään ohi pakollisen kurssin vaatimustason sekä opiskellaan sellaisia lukion matematiikkaan liittyviä asioita, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet yläkoulun kursseihin. Valinnainen musiikki 8. luokalla Musiikki 8. luokka (2 tuntia) Sisältö Laulaminen: Yksi- ja useampiäänisten laulujen harjoittelu sekä äänenkäytön opiskelu. Soittaminen: Luokkasoittimet soimaan ja bändisoiton perusteet! Esiintymiset: Koulun tilaisuuksissa. Eri musiikinlajit ja aikakaudet tutuiksi käytännön harjoitusten kautta. Tavoitteet Esiintymistaidon kehittäminen ja kannustaminen hyviin suorituksiin. Musiikin teorian perusteet tutuiksi käytännön harjoitusten kautta. Rohkaiseminen omien kappaleiden tekemiseen ja esittämiseen. Yhdessä soittamisen riemua! Musiikkite teknologia (2 tuntia) Sisältö: Kappaleiden ja sovitusten harjoitteleminen ja hiominen tallennuskuntoon. Musiikkitallenteiden valmistaminen kannettavia tallennuslaitteita sekä moniraitatekniikkaa käyttäen; harjoitus+äänitys+miksaus=valmis CD. Tietokoneen, internetin ja musiikkiohjelmien käyttö musiikin harrastamisessa. Soittimien ja äänentoistolaitteiden käyttö, kunnossapito ja huoltaminen. Esitystekniikan käyttö: erilaiset valolaitteet ym. tehosteet. Tavoitteet: Laulu- ja soittovalmiuksien kehittäminen. Äänitteen valmistusprosessin eri vaiheet tutuiksi. Alati kehittyvän ja muuttuvan musiikkiteknologian seuraaminen. Omasta äänitteestä jää pysyvä musiikillinen muisto. 18

19 TIETOTEKNIIKKA 8. ja 9. luokka (2 tuntia) Tavoitteet Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tietoyhteiskunnan edellyttämät ja jatko-opinnoissa tarvittavat taidot tiedonhankintaan sekä tiedonhallinnan ja viestinnän perustiedot ja -taidot. Tavoitteena on myös saada oppilaat huomaamaan tietotekniikan yhteiskunnallinen merkitys integroituna sen muihin osa-alueisiin niiden palvelijana, ei itsetarkoituksena. Tavoitteisiin pyritään oppilaskeskeisellä työskentelyllä, jossa tietokone on keskeinen työväline. Eri aihealueisiin perehdytään harjoitustehtävien avulla. Opettajan roolina on perustietojen antaminen ja oppilaiden ohjaaminen itsenäisen työskentelyyn ja monipuoliseen tiedonhakuun. Sisällöt 8. luokka Tutustumme tietotekniikan peruskäsitteisiin sekä perehdymme laitteistoon ja sen käyttöön. Pohdimme turvallista nettikäyttäytymistä ja tekijänoikeuksia. Harjoittelemme tiedonhakua ja kymmensormijärjestelmää. Aiheinamme ovat myös internet ja tietoturva. Opettelemme käyttämään tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia. Taitamme lehtityön lehden taitto-ohjelmalla. 9. luokka Teemme kotisivun HTML-koodia käyttäen, ja muokkaamme sivun ulkonäköä CSStyylimäärittelyillä. Opiskelemme ohjelmoinnin perusteita ja Java-kielen alkeita. Kertaamme työvälineohjelmat. Harjoittelemme äänen ja kuvan käsittelyä, ja teemme animaation. 19

20 Äidinkieli ILMAISUTAITO 8. luokalla 2 tuntia 9. luokalla jatkokurssi joko 1 tai 2 tuntia Tavoitteet ja sisältö Oppilas saa esiintymisrohkeutta ja valmiuksia, oppii luottamaan omaan kehoonsa ja omiin taitoihinsa. Kehitetään luovaa ilmaisua. Tehtävät sisältävät aistimista, keskittymistä, reagointia, koko vartalon tehokasta käyttöä, kontakteja ja kokonaisilmaisua vaativia harjoitteita. Rentoudutaan, keskitytään, tehdään pantomiimeja, suunnitellaan ja esitetään pieniä näytelmiä ja sketsejä esimerkiksi koulun juhlissa. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti draaman keinoihin. Mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa. 9.luokan kurssi on tarkoitettu jatkokurssiksi 8. luokan kurssin jälkeen Kurssilla keskitytään esiintymiseen ja näytelmien tekoon. Tavoite Lehtityö 8. luokka (2 tuntia) Opitaan lehtityön alkeet ja tutustutaan lehden erilaisiin tekstilajeihin. Perehdytään lehtityön teoriaan sen verran, että osataan tehdä lehteä käytännössä. Vahvistetaan medianlukutaitoa tutkimalla ja tekemällä lehtiä. Sisältö Toimitetaan koulun omaa lehteä. Lehti tehdään mahdollisuuksien mukaan kuin oikeassa toimituksessa. Jutut ideoidaan ja työt jaetaan palavereissa. Tehdään muun muassa haastatteluja, uutisia, reportaaseja ja mielipidekirjoituksia. Suunnitellaan ja toteutetaan kuvitusta ja taittoa. Jutut kirjoitetaan tietokoneella. Painotus on sanomalehtityössä, mutta myös aikakauslehteen tutustutaan. Ajan salliessa tehdään myös aikakauslehti. Vieraillaan paikallisessa lehdessä katsomassa käytännön lehtityötä. Myös muut vierailut ovat mahdollisia. Työstä annetaan ja saadaan palautetta ryhmässä ja yksilöllisesti. 20

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA SISÄLLYSLUETTELO ALAKOULU YLÄKOULU Näytelmäprojekti, Hamina... 7 Ohjelmatoimisto, Hamina... 8 Kokonaisvaltainen yrittäjyys 1-9, Kotka... 9 Kyläkävely,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot