B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet"

Transkriptio

1 Keskuskoulu 05-06

2 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan allekirjoitus: B-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) KP Kaupalliset aineet KO Kotitalous KU Kuvataide (laaja) Valokuvaus ja kuvittaminen Muotoilu ja rakentelu LI Liikunta MU Musiikki KÄ Tekninen työ Tekninen työ 4 Tekstiilityö Tekstiilityö 4 TT Terveystiedon syventävä kurssi ATK Tietotekniikka AI Ilmaisutaito YHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET Merkitse mieluisin yhden tunnin valinnaisaine numerolla Merkitse varavalintaa X ja X HI Historian huippuhetkiä Kielet Englanti syventävä kurssi Englanti tukikurssi Ihmisen biologia, syventävä kurssi BG KO+BG Hygieniaosaaminen hygieniapassi takataskuun KÄ Mopokurssi Tekstiilityö oma vaate LI Body ja mind huoltoa keholle ja mielelle MA Matematiikkka, syventävä Matematiikka, tukikurssi MU Akustisen musiikin soittopaja AI Ilmaisutaito Luova kirjoittaminen

3 VALINNAISAINEET Tuntimäärä Keskuskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilaalla on 8. luokalla yhteisiä aineita viikkotuntia ja valinnaisia aineita 8 viikkotuntia. 9. luokalla yhteisiä aineita on 6 ja valinnaisia aineita 5 viikkotuntia. Valintakriteerit Oppilas voi valita valinnaisaineensa vapaasti niistä aineista, jotka jäljempänä esitellään. Kaikilla perusopinnot suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus riippumatta valituista valinnaisaineista. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei näin ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Tosin jatko-opinnoissa voi olla hyötyä, jos on jo perusopintojen aikana opiskellut kyseiseen alaan liittyvää oppiainetta. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että myös valinnaisaineissa saatu arvosana voi vaikuttaa oppilaan jatkokoulutukseen pääsemiseen. Valinnaisaineet ovat sekä tyttöjen että poikien valittavissa. Oppilaan ja kodin on syytä harkita mahdollisimman tarkkaan, mitkä valinnaisaineet tukevat ja motivoivat peruskoulun opintoja ja haluaako oppilas muusta syystä syventyä johonkin aineryhmään. Valintalomakkeeseen merkitään toiveiden ja tarpeiden mukainen tärkeysjärjestys. Valintojen toteutuminen Kaikki valinnat eivät välttämättä toteudu. Syynä voi olla esim. valintojen vähäisyys tai lukujärjestystekniset syyt. Siksi on tärkeätä, että myös varavalinnat tehdään harkiten. Jos valintoja on muutettava, käydään oppilaan kanssa keskustelu uusista valinnoista. Tuntijako Yhteiset aineet 7. lk. 8. lk. Äidinkieli Englanti Ruotsi Matematiikka Biologia/Maantieto Fysiikka/Kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomus Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö (Tekninen/Tekstiilityö) Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Yht lk

4 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET ESPANJA (B-kieli) jatkuu 8.luokalta ( tuntia) Espanja avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista Andalusian flamencoon, intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon. Espanja kielenä on mandariinikiinan jälkeen maailman toiseksi yleisin äidinkieli ja 0 valtion virallinen kieli maailman neljänneksi puhutuin kieli 0 miljoonan yhdysvaltalaisen äidinkieli Tavoitteet ja sisältö Koska Espanja on suomalaisten suosima matkakohde, kielen opiskelun tavoitteena on antaa oppilaille alkeiskielitaito, jolla selviytyä erilaisissa matkaajan arkipäivän tilanteissa niin suullisissa kuin kirjallisissakin kielenkäyttötilanteissa: ruoka- ja vaatekaupassa, postissa, pankissa, ravintolassa, matkatoimistossa, hotellissa jne. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa oppilaan tietoja espanjankielisten alueiden maista, kulttuureista ja tavoista: kahdeksannella luokalla keskittyen Espanjaan ja sen saariin ja yhdeksännellä Latinalaiseen Amerikkaan. Espanjan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. SAKSA (B-kieli) jatkuu 8.luokalta ( tuntia) Saksa on englannin ja ruotsin sukulaiskieli, jota puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 00 miljoonaa ihmistä. Se on tärkeä käyttökieli monissa Euroopan maissa ja kysytty kieli suomalaisessa työelämässä. Saksa avaa ovet rikkaaseen keskieurooppalaiseen kulttuuriin. B-kielenä saksaa opiskellaan kaksi tuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Sen opiskelua voi jatkaa lukiossa. Tunneilla opitaan perussanastoa, kertomaan itsestään ja jokapäiväisestä elämästään sekä arkipäivän viestintätilanteita. Tutustutaan myös Saksan, Itävallan ja Sveitsin kulttuuriin ja maantietoon.

5 VENÄJÄ (B-kieli) valinta jatkuu 9.luokalle 8. ja 9. luokka ( tuntia) Perehdytään venäjän kieleen ja kulttuuriin siten, että jo kurssin aikana saavutetusta kielitaidosta on hyötyä esim. asiakaspalvelutilanteissa ja matkailussa. Kurssilla luodaan myös pohja mahdollisia jatko-opintoja varten. Aluksi opetellaan kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet. Sitten opitaan käyttämään venäjän kieltä käytännön puhetilanteissa (esim. tutustuminen, vapaaaika, ostokset). Lisäksi tutustutaan venäjänkieliseen kielialueeseen, sen kulttuuriin ja tapakulttuuriin. Venäjän kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa. ILMAISUTAITO Oppilas saa esiintymisrohkeutta ja valmiuksia, oppii luottamaan omaan kehoonsa ja omiin taitoihinsa. Kehitetään luovaa ilmaisua. Tehtävät sisältävät aistimista, keskittymistä, reagointia, koko vartalon tehokasta käyttöä, kontakteja ja kokonaisilmaisua vaativia harjoitteita. Rentoudutaan, keskitytään, tehdään pantomiimeja, suunnitellaan ja esitetään pieniä näytelmiä ja sketsejä esimerkiksi koulun juhlissa. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti draaman keinoihin. Mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa.

6 KAUPALLISET AINEET ( tuntia) Kuluttajatietous Pohditaan ostamista ja ostamisen vaikutuksia. Verrataan eri asumismuotojen kustannuksia. Vertaillaan eri maksutapoja sekä tehdään hintavertailuja. Opitaan kuluttajan velvollisuudet ja oikeudet sekä menettelytavat virheellisen tuotteen tai palvelun osalta. Oppilas kasvaa kriittiseksi kuluttajaksi, joka osaa ajatella taloudellisesti ja osaa valita edullisimman vaihtoehdon. Oppilas pyrkii kestävään kehitykseen. Matkailu Perehdytään eri maiden kulttuureihin ja tapoihin. Selvitellään matkailun vaikutuksia kansantalouteen. Raha- ja tietoliikenne Tutustutaan eri rahalaitoksiin. Vertaillaan tilivaihtoehtoja ja luoton kustannuksia. Opitaan tietämään velan vakuudet. Opitaan edullisin tapa maksaa laskut ja opitaan täyttämään pankki- ja postitoiminnassa tarvittavat lomakkeet. Vertaillaan erilaisia rahakortteja keskenään. Tutustutaan valuuttakursseihin ja euroon. Sijoitustoimintaan tutustutaan hankkimalla kuvitetulla summalla pörssiosakkeita ja seuraamalla niiden kehitystä. Tietoliikenteessä tutustutaan sähköiseen viestintään sekä posti- ja teleliikenteeseen. Oppilas oppii tietämään eri tietopankkien ohjelmasisällöt ja oppii käyttämään niitä hyväkseen. Kirjanpito Opetellaan kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet, tilinavaus, kirjaukset sekä tulostilin ja taseen laatiminen yrityksen ja yhdistyksen kirjanpidossa. Kirjanpito opetellaan sekä manuaalisesti että atk-ohjelman avulla. Oppilas ymmärtää kirjanpidon merkityksen, kokonaisuuden ja jatkuvuuden. Hän osaa lukea ja ymmärtää tulos- ja tasetilejä ja osaa laatia tilintarkastuskertomuksen. Markkinointi Selvitetään kuluttajasuojalain mukaisia ja vastaisia markkinointikeinoja. Mitataan hinnan vaikutusta kysyntään. Oppilas tutustuu markkinointiin sekä kuluttajan että yrittäjän kannalta ja oppii kriittisesti suhtautumaan niihin. Hän oppii laatimaan mainoksia, joilla hän yrittäjänä voi vaikuttaa kuluttajaan. Opitaan myös käyttämään mainonnassa erilaisia tehosteita. Laaditaan lehti-, myymälä-, radio- ja videomainoksia ja analysoidaan niitä. Yritystoiminta Käydään läpi yrityksen perustamisvaiheet. Oppilaat keksivät omia liikeideoita, lasketaan

7 kuviteltujen yritysten kannattavuutta ja analysoidaan eri tuoteideoiden tuottavuutta ja riskejä. Pienimuotoinen yritysidea voidaan myös toteuttaa. Testataan oppilaan soveltuvuutta itsenäisen yrittäjän ammattiin. Oppilas saa tietoa yritysmuodoista. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista yrittäjyyteen myönteisesti suhtautuvia, mutta tosiasiat, kuten riskin huomioon ottavia aikuisia. Vakuutustoiminta Opitaan tietämään eri vakuutuslajit. Opetellaan arvioimaan vakuutustarpeet ja laskemaan vakuutuksista koituvat kustannukset sekä hakemaan korvauksia. Opintokäynnit Tehdään yritysvierailuja mahdollisuuksien mukaan pankkiin, postiin ja puhelinyhtiöön, vakuutusyhtiöön, kuluttajaneuvontaan, matka- ja mainostoimistoon ja muihin yrityksiin. Opintokäynneillä oppilaat saavat käytännön tietoa yrittäjyydestä ja yrityselämästä. KOTITALOUS ( tuntia) Tavoitteet Kotitalouden opiskelussa on tavoitteena, että oppilas oppii kodin arjessa ja juhlassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppiaine tukee nuoren itsenäistymistä vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi. Sisällöt Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalousopiskelussa kerrataan, syvennetään ja laajennetaan kotitalouden perusopiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja kaikilla kotitalouden osa-alueilla. Kädentaitojen kehittäminen ruoanvalmistus-, leivonta- ja kodinhoitotehtävissä on opiskelussa keskeistä. Työtehtävissä pyritään löytämään tekemisen ilo ja saavuttamaan kyky tiedostaa ja ymmärtää tehtävän suorittamiseen vaikuttavia taustatekijöitä. Ajankohtaiset kuluttaja-asiat ja kotitaloutta sivuavat ympäristöasiat sekä elintarviketuntemuksen laajentaminen kuuluvat oppisisältöön. Opiskelu jaksottuu osin isoiksi kokonaisuuksiksi kuten esim. oman ravitsemuksen arviointi ja erityisruokavaliot, suomalainen ruokaperinne sekä kansainvälinen ruokakulttuuri. Opiskelussa paneudutaan myös nuoren ja kodin juhlien järjestämiseen sekä osallistutaan koulun teemapäivien ja tapahtumien toteuttamiseen.

8 Pari- ja ryhmätyöskentelyä käytetään aterioiden ja tuntikokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilaan itsenäinen vastuun ottaminen opiskelusta lisääntyy asteittain ja korostuu yhdeksännellä luokalla. Arviointi Kotitalouden käytännön työtaitojen kehittymisen seuraaminen on keskeisintä arvioinnissa. Itsenäiset kirjalliset tehtävät (- kpl/lukuvuosi), pari- ja ryhmätöiden tuotokset sekä pienet kirjalliset kertaukset tukevat arviointia. Kotitalouden voi valita yhdeksännelle luokalle, vain jos oppilas on osallistunut valinnaisen kotitalouden opiskeluun kahdeksannella vuosiluokalla.

9 Valinnaisen kuvataiteen kursseilla vahvistetaan jo opittuja taitoja ja tutustutaan uusiin kuvataiteen työskentely- ja ilmaisukeinoihin. Oppilaalla on myös mahdollisuus käyttää tarvittaessa enemmän aikaa ja painottaa omia kiinnostuksen kohteitaan aiheiden tai työtapojen valinnoissaan. Kurssien sisältöjä muokataan oppilaiden toiveita ja etenemisnopeutta huomioiden. Kuvataiteen valinnaiskurssit ovat tarjolla sekä 8. että 9. lk ryhmille ja niitä voi valita useamman rinnakkain. Opintoihin sisältyy yhteinen näyttelyvierailu esim. Helsingin Kiasmaan tai muuhun ajankohtaiseen ja kiinnostavaan kohteeseen. Kuvataide ( h) Perinteistä kuvataidetta laajalla otteella. Harjoittelemme muun muassa peite-, akvarelli- ja akryylimaalausta, sommittelua ja värien käyttöä, kokeilemme erilaisia piirtimiä ja yhdistelmätekniikoita sekä kolmiulotteista työskentelyä. Kurssin aikana pyrimme tekemään ainakin yhden suuremman maalauksen. Jos haaveilet omasta taulusta tai sinua kiinnostaisi tilaisuuden tullen olla mukana toteuttamassa esim. seinämaalausta tai katutaidetta, tämä on oikea kurssi. Valokuvaus ja kuvittaminen, ( h) Valokuvausta, kuvankäsittelyä ja kuvittamista. Opi käyttämään kameraasi ja ottamaan vaikuttavampia ja mielenkiintoisempia kuvia. Tutustumme ryhmän toiveita huomioiden esine-, dokumentti- ja muotokuvaukseen, valaistukseen, luovaan kuvaukseen sekä kuvankäsittelyn maailmoihin. Kurssillä syvennetään piirustustaitoja, tehdään levynkannet, kuvitetaan tekstiä, suunnitellaan mainoksia ja sarjiksia. Ryhmästä riippuen testaamme metalligrafiikkaa, animaatiota, valokuvavedostamista tai muuta erikoistekniikkaa. Jos pidät pikkutarkasta työskentelystä, olet kiinnostunut teknisistä vempeleistä tai haluat sarjiksesi Jojo-lehteen, tämä kurssi sopii sinulle. Oma kamera ja muistitikku ovat hyödyksi, reipas asenne korvaa kuitenkin edellämainittuja välinepuutoksia. Muotoilu ja rakentelu ( h) Kurssi painottuu kolmiulotteiseen työskentelyyn, mutta sisältää myös maalaamista. Tunneilla suunnitellan ja toteutetaan omia käyttö- ja taide-esineitä. Materiaaleina käytämme rautalankaa, kanaverkkoa, paperia, paperimassaa, kipsiä, savea ja luonnonmateriaaleja, emme pelkää edes näiden yhdistelemistä. Kurssin keramiikkaosiossa laajennamme savenkäsittelytaitojamme ja kokeilemme dreijaa sekä pienimuotoista lasitusta. Halusitpa sitten suunnitella oman korun tai puutarhatontun, tällä kurssilla pääset todennäköisesti toteuttamaan ideasi.

10 LIIKUNTA ( tuntia) Liikunta on iloinen asia! Valinnaisessa liikunnassa laajennetaan ja syvennetään perusopetussuunnitelman lajeja ja liikuntamuotoja. Oppilaat pääsevät myös itse vaikuttamaan tuntien lajivalikoimaan. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin ja opitaan uusia liikuntataitoja. Tunneilla pyritään luomaan virkistävä ilmapiiri teoriavoittoisen koulutyön lomaan ja samalla takaamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä. Valinnainen liikunta soveltuu sekä aktiiviurheilijoille että myös niille, jotka vain haluavat nauttia liikunnan ilosta. Tarjolla on siis jokaiselle jotain. Valinnaisen liikunnan tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvaan harrastamiseen ja elinikäiseen liikkumiseen, terveet elämäntavat huomioiden. liikunnan Tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään koulun ja lähiympäristön tarjoamat liikuntamahdollisuudet sekä paikkakunnan luonnonolot. Arvioinnissa huomioidaan osaamisen lisäksi myös yleinen urheilullisuus ja yritteliäisyys. Kaikki syyt, jotka estävät meitä säännöllisesti liikkumasta, ovat tekosyitä. -UKK Tunti liikuntaa päivässä antaa kaksi tuntia lisäenergiaa päivään. Alexander Stubb -

11 MUSIIKKI ( tuntia) Sisältö Laulaminen: Laulujen harjoittelua monipuolisesti eri tyyleihin tutustuen ja helpohkosta vaikeampiin sovituksiin edeten. Soittaminen: Eri soittimien soittotekniikat tutuiksi. Soittimien ja vahvistimien sekä äänentoistolaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa. Esiintymiset: Koulun omissa ja koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Monipuolista musisointia pääpainon ollessa bändisoitossa. Tavoitteet Musiikillinen evästäminen tulevaisuutta varten, musiikki harrastuksena ja ammattina. Esiintymistaidon ja oman ilmaisun vahvistaminen. Kehittyminen laulajana ja soittajana. Yhdessä soittamisen ja tekemisen riemua! TEKNINEN TYÖ ( tuntia tai 4 tuntia) Onpas kiva, kun saa tehdä OIKEESTI jotain! Muukin opiskelu sujuu silloin paremmin! 9. luokalla oman, itsenäisen suunnittelun osuus kasvaa entisestään. Asioihin perehdytään entistä syvemmin. Eri osa-alueita ei ole enää rajattu kovinkaan tarkasti vaan työskentely etenkin 9. luokan keväällä tapahtuu annetun aiheen puitteissa suurempana kokonaisuutena oppilaan omien intressien mukaan. Edellä mainittu mahdollistaa aiemmin opitut perustiedot ja -taidot. 4-tuntisilla on paremmat tiedot ja taidot ja siitä johtuen mahdollisuus laajempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 9. luokalla tiedot ja taidot syventyvät entisestään. 9. luokan teknisen työn valinta edellyttää 8. luokan teknisen valinnaiskurssin tietojen ja taitojen hallintaa.

12 Metalliteknologia Metallien koneellinen työstö, sorvilla kierteytys, automaattisyötöt, erikoistyötavat, valutyöt, hitsaukset. Kone- ja sähköoppi Nelitahtimoottori, sähkötyöt: elektroniikka, mittaukset, värähtelevät piirit, lukot jne. Puuteknologia Liitokset, pintakäsittelyt, pyörösaha, entisöinti Nahkatyöt Puukon ja tupen valmistus. Kunnostus ja entisöinti/tuunaus Etenkin 4-tuntiset ehtivät kunnostaa ja entisöidä. Tehdään kiinnostuneisuuden mukaan joitain tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin. TEKSTIILITYÖ ( tai 4 tuntia) Tekstiilityön opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan kädentaitoja, suunnittelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä sekä kokemaan käsitöissä tekemisen ja onnistumisen iloa. Samalla tutustutaan oman ja muiden kansojen kulttuuriin sekä opitaan arvostamaan työn tekemistä ja oman työn tulosta. Monipuoliset kädentaidot ovat vahva pohja osaamista edellyttäviin jatko-opintoihin ja työtehtäviin sekä harrastuksiin. Lankatyöt Perehdytään lankatöihin entistä laajemmin. Tutustutaan rikkaaseen lankatarjontaan, niiden materiaaleihin ja käyttötarkoituksiin. Oppilas toteuttaa suunnittelemansa lankatyön valitsemallaan tekniikalla esim. neuloen tai virkaten. Oma asu ommellen Syvennetään aiemmin opittuja ompelun perustaitoja. Pohditaan pukeutumista eri tilaisuuksiin, persoonallista ja ajatonta pukeutumista sekä muotia. Oppilas valitsee ja suunnittelee itselleen asukokonaisuuden tai hieman vaativamman vaatteen, jonka hän toteuttaa ommellen. Lasten tekstiilit Kurkistamme lasten tekstiilien maailmaan. Millainen on hyvä ja käytännöllinen vauvan tai leikki-ikäisen lapsen vaate? Millaisia materiaaleja niissä käytetään, millaisia vaatimuksia niihin liittyy? Millainen on hyvä lelu? Ommellen, virkaten tai neuloen toteutetaan esim.

13 lapsen vaate, kastemekko tai pehmolelu. Sisustustekstiilit Tutustutaan sisustamiseen, kodin sisustustekstiileihin ja niiden materiaaleihin sekä hankintaan ja hoitoon. Toteutetaan oman suunnitelman mukaan sisustukseen jokin yksityiskohta: verhot, tyyny, seinävaate ym. tai jokin sisustuskokonaisuus vaikkapa keittiöön tai kylpyhuoneeseen. Työssä yhdistellään luovasti ompelua, kirjontaa, neulontaa ja virkkausta. Arviointia toteuttavat oppilas ja opettaja yhdessä. Arvioinnin kohteena ovat suunnittelu, työn tekemisen prosessi sekä valmis tuote. Opettaja arvioi oppilaan tietoja, taitoja ja asenteita. TERVEYSTIEDON SYVENTÄVÄ KURSSI ( tuntia) Kurssi soveltuu kaikille terveydestä ja sen hoidosta kiinnostuneille sekä alaa mahdollisesti jatkossakin opiskeleville. Tavoitteet Antaa periaatteita mielenterveyden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten myös fyysisen terveyden rakentamiseen ja kehittämiseen. Seksuaaliterveyden osalta käsitellään ihmisen kehittymistä biologisesti sekä asenteiden ja tunteiden muuttumista. Hätätilanteissa toimiminen ja nopeasti annettava ensiapu tulevat harjoitteiden kautta tutummaksi. Aiheita Oma hyvinvointi: keinoja sen luomiseen, rentoutusharjoituksia, oikeanlainen ravinto Mielen syöverit: tietoa mielenterveysasioista, miten pitää mieli virkeänä, ongelmien tunnistaminen ja ennalta ehkäiseminen Minä ja muut: minuus, miten toimia porukassa, sosiaaliset taidot, toisten vaikutus Seksuaaliterveys: tunteet, järki, biologia, seurustelu, vanhemmuus Päihdetietous: päihteiden vaikutukset, seuraukset Ensiapu: taidot toimia nopeasti ja tehokkaasti hätätilanteissa Toteutus

14 Kurssi sisältää mahdollisuuksien mukaan: vierailuja käytännön harjoituksia (rentoutus, ruuanlaitto, draama) tutkimuksia (tiedonhankintaa, gallup) keskusteluja elokuvia aiheisiin liittyen TIETOTEKNIIKKA ( tuntia) Tavoitteet Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tietoyhteiskunnan edellyttämät ja jatko-opinnoissa tarvittavat taidot tiedonhankintaan sekä tiedonhallinnan ja viestinnän perustiedot ja -taidot. Tavoitteena on myös saada oppilaat huomaamaan tietotekniikan yhteiskunnallinen merkitys integroituna sen muihin osa-alueisiin niiden palvelijana, ei itsetarkoituksena. Tavoitteisiin pyritään oppilaskeskeisellä työskentelyllä, jossa tietokone on keskeinen työväline. Eri aihealueisiin perehdytään harjoitustehtävien avulla. Opettajan roolina on perustietojen antaminen ja oppilaiden ohjaaminen itsenäisen työskentelyyn ja monipuoliseen tiedonhakuun. Sisältö Teemme kotisivun HTML-koodia käyttäen, ja muokkaamme sivun ulkonäköä CSStyylimäärittelyillä. Opiskelemme ohjelmoinnin perusteita ja Java-kielen alkeita. Kertaamme työvälineohjelmat. Harjoittelemme äänen ja kuvan käsittelyä ja teemme animaation.

15 YHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET AKUSTISEN MUSIIKIN SOITTOPAJA ( tunti) Sisältö Monipuolisen ohjelmiston harjoittelua luokan eri soittimia käyttäen: kitarat, ukulelet, kellopelit, nokkahuilut, kanteleet, lyömäsoittimet jne. Tavoitteet Erilaiset akustiset soittimet ja niiden soittotavat tutuiksi. BODY & MIND huoltoa keholle ja mielelle ( tunti) Tavoitteet Tavoitteena on oppia palauttamaan kehoa fyysisestä ja henkisestä rasituksesta. Kurssilla opitaan keinoja, joiden avulla voit vähentää stressiä, ehkäistä ja lievittää lihassärkyjä ja huoltaa kehoa liikunnan avulla. Syvennetään liikunnan ja terveystiedon aiheita teemaan liittyen. Sisällöt Sisältöihin kuuluvat kehonhallintaharjoitukset, jooga, pilates, venyttely, syvien lihasten vahvistaminen, ryhdin parantaminen, oman kehon tuntemuksen lisääminen ja koordinaation kehittäminen. Arviointi Tuntiaktiivisuus, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä käytännölliset ja kirjalliset ryhmä- ja parityöt. Soveltuvuus Kurssi sopii kaikille harrastustaustasta riippumatta.

16 ENGLANTI, SYVENTÄVÄ KURSSI ( tunti) Syventävällä kurssilla vahvistetaan ja syvennetään kielen ja kulttuurin tuntemusta. Työtavat vaihtelevat, mutta pääpaino on suullisella harjoittelulla. Kurssilla haetaan rohkeutta vieraalla kielellä puhumiseen ja oman mielipiteensä ilmaisemiseen. Tämän lisäksi voidaan tehdä projekti- ja ryhmätöitä, lukea kaunokirjallisuutta, kirjoittaa erilaisia tekstejä sekä pitää esitelmiä. Materiaaleina kurssilla käytetään tekstikirjaa, erilaisia monisteita, internetiä, dvd-ohjelmia, lehtiä ja kaunokirjallisuutta. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata ryhmän toiveiden mukaan. ENGLANTI, TUKIKURSSI ( tunti) Tukikurssilla kerrataan ja vahvistetaan perusopetusryhmässä opiskeltavia asioita. Lisäksi pohditaan erilaisia opiskelutekniikoita oman oppimistuloksen parantamiseksi. Kurssilla käsitellään peruskurssien tekstikappaleita ja kielioppia käyttäen niihin enemmän aikaa. Lisäksi kerrataan perusasioita. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita: luetaan, kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Kurssin sisältöä voidaan osittain muokata oppilasryhmän mukaan. Materiaalina käytetään peruskurssin kirjoja ja lisänä esim. erilaisia opettajan laatimia harjoituksia, kuuntelutehtäviä sekä tietokoneella tehtäviä harjoituksia.

17 Ihmisen biologian syventävä kurssi h / 9. lk Tavoite: Täydentää ja syventää perustunneilla opittua ihmisen biologiaa Sisältö: Kurssilla käydään tarkemmin läpi ihmisen kehon toimintaa, solun rakennetta ja geeniasioita kuin perustunneilla ehditään sekä tehdään pieniä tutkimuksia. Soveltuu kaikille biologiasta kiinnostuneille, joille käsitteet eivät tuota ylivoimaisia vaikeuksia. HISTORIAN HUIPPUHETKIÄ ( tunti) Nyt uutena ja ehompana! Tarjolla Keskuskoulussa myös 9. luokalle! Nyt voit opiskella historiaa läpi koko yläkoulun eikä edes ysillä tarvitse olla ilman. Joten tervetuloa uudet ja vanhat oppimaan ja viihtymään historian aarteitten parissa. Kurssin idea on aika lailla samanlainen kuin kasinkin historiakurssissa, mutta koska aivan kaikki eivät sitä viime vuonna valinneet, niin seuraavassa on lyhyt luonnehdinta kurssin sisällöstä ja toimintaajatuksesta. Tavoitteena on tutustua historian kiinnostavimpiin, jännittävimpiin ja hauskimpiin tapahtumiin, ilmiöihin ja henkilöihin, syventää oppilaiden historian tuntemusta sekä korostaa historian monipuolisuutta, elämyksellisyyttä ja yllätyksellisyyttä. Päämääränä on tuoda esiin ihmiskunnan historiaa koko kirjossaan: iloineen ja suruineen, yllätyksineen ja pettymyksineen. Sisältö Tunneilla on tarkoituksena käsitellä oppilaita kiinnostavia aihekokonaisuuksia, joten kurssille osallistuvien kannattaa rohkeasti esittää omia toivomuksiaan! Muutoin tutustutaan hyvin laaja-alaisesti moniin ihmiskunnan merkkitapahtumiin, tärkeisiin käännekohtiin ja jännittäviin ja mielenkiintoisiin henkilöihin.

18 Työtavat Elokuvaa (video/tv-dokumentit) käytetään opetuksen tukena melko runsaasti tietokirjallisuuden lisäksi. Erilaisia työtapoja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja erilaiset ryhmä- ja parityötehtävät ja ATK-luokka tulevat vuoden aikana tutuksi. Tunneilla tehdään myös jonkin verran muistiinpanoja, koska varsinaista oppikirjaa ei ole. Tarkoituksena on käyttää mahdollisimman oppilaskeskeisiä ja mielenkiintoisia työtapoja. Arviointi Kurssin arviointi perustuu tuntityöskentelyyn ja kokeeseen. Vuoden aikana pidetään kaksi koetta, jotka perustuvat lukukauden aikana tehtyihin tehtäviin ja muistiinpanoihin. Positiivinen asenne ja reipas yrittäminen on jo puoli ruokaa.

19 HYGIENIAOSAAMINEN - HYGIENIAPASSI TAKATASKUUN ( tunti) Toteuttavat oppiaineet: biologia, kotitalous Tavoitteet Tavoitteena on perehtyä hygieniaosaamiseen ja hygieniapassin suorittaminen. Hyvä hygieniaosaaminen edellyttää perustietoa mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, henkilökohtaisesta hygieniasta ja puhtaanapidosta. Nämä asiat ovat tärkeitä jokaiselle. Työelämässä hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi vaaditaan kaikissa tehtävissä, missä käsitellään tuoreita, helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmistetaan ruokaa. Nuorelle hygieniapassista on hyötyä esimerkiksi kesätöitä hakiessa. Oppilaat suorittavat hygieniaosaamistestin valinnaisaineen aikana. Testissä on 40 väittämää, joista pitää saada 4 oikein. Väittämiä on olemassa 900, joista tietokone arpoo testitilanteeseen 40 erilaista väittämää. Testin saa uusia tarvittaessa ja passi on voimassa lakitekstin mukaisesti toistaiseksi. (Katso: ) Toteutus ja sisältö Tämä valinnaisaine toteutetaan biologian ja kotitalouden yhteistyönä. Oppituntien aikana paneudutaan kaikkiin hygieniaosaamistestin osa-alueisiin. Hyvä hygieniaosaaminen edellyttää myös elintarvikelainsäädännön perusteiden tuntemista. Oppitunneilla perehdytään aihealueisiin mahdollisimman havainnollisesti, tutkivasti ja itse tehden. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muutama yritysvierailu. Opiskelu tapahtuu yhden tai kahden oppitunnin mittaisina oppikertoina riippuen käsiteltävästä aihealueesta. Oppitunneilla tehdään harjoittelutestejä. ILMAISUTAITO ( tunti) Ilmaisutaidon voi valita joko yhden tai kahden tunnin valinnaisena. Katso tarkemmin sisältö kahden tunnin esittelyn kohdalta. Kurssilla keskitytään esiintymiseen ja näytelmien tekoon.

20 LUOVA KIRJOITTAMINEN ( tunti) Tavoite Kirjoittamistaitojen syventäminen. Sisältö Kurssi sopii jokaiselle kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneelle. Tunneilla tutustutaan luovan kirjoittamisen perusperiaatteisiin ja tekstin rakentamisen aineksiin sekä annetaan mielikuvituksen lentää. Lähtökohtana ei käytetä valmiiksi annettuja otsikoita vaan monenlaisia virikkeitä: musiikkia, ääniä, kuvia, erilaisia tekstejä, sanalistoja, sopivia aloituksia, keskusteluja, kokemuksia, muistoja, esineitä ynnä muita. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia tyylejä, tekstilajeja ja aihepiirejä. Tekstejä saa kirjoittaa valintansa mukaan joko käsin tai tietokoneella; tietyt työt kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Opettaja antaa tuotoksista sanallisen palautteen. Tekstejä käsitellään tunnilla myös yhdessä, usein pienryhmissä. MATEMATIIKKA, SYVENTÄVÄ KURSSI ( tunti) Kurssilla lasketaan pakollisessa matematiikassa liian vähälle harjoittelulle jääviä vaikeampia tehtäviä ja vahvistetaan näin yläkoulun kurssin osaamista. Joitakin osa-alueita syvennetään ohi pakollisen kurssin vaatimustason sekä opiskellaan sellaisia lukion matematiikkaan liittyviä asioita, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet yläkoulun kursseihin. MATEMATIIKKA, TUKIKURSSI ( tunti) Tukikurssi tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa taitojaan pakollisessa matematiikassa käsitellyissä asioissa. MOPOKURSSI

21 ( tunti) Mopon huolto, korjaukset, toiminta (tekniikka), oikea käyttö, liikennekasvatus, laitteen hallinta. sisältyy kurssimatka MP-näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan eri lajien kokeilu TEKSTIILITYÖ ( tunti) Tällä kurssilla tutustutaan erilaisiin tekstiilityön mukaviin ja näppäriin erikoistekniikoihin. Huovutus, kirjonnan kirjo, erityyppiset nauhat, virkkaus, helmityöt, kankaan kuviointi ym. Oppilas suunnittelee ja valitsemillaan tekniikoilla toteuttaa laukkuja, koruja tai asusteita. Sisustuksen pienet yksityiskohdat tai erilaiset koristeet asuihin ja laukkuihin ovat myös mahdollisia toteuttaa. Tällä kurssilla ei ole mahdollisuutta ommella vaatetta tai neuloa pipoa, mutta uusi ilme vanhoille housuille tai vaikkapa kengille on lupa loihtia.

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 0 POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 2015 1 1. YLEISTÄ 2. YHTEYDENOTOT 2.1. Opettajat ja oppiaineet 3. TUNTIJAKO I Yhteiset aineet II Pitkät valinnat III Lyhyet valinnat IV Lyhyet valinnat SISÄLLÖT (lyhennelmät)

Lisätiedot

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016

MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 MAIJAMÄEN KOULU Valinnaisaineopas vuosiluokille 8 ja 9 Lukuvuosi 2014-2016 2 Maijamäen koulun valinnaisaineopas peruskoulun luokille 8 9 Lukuvuodet 2014 2016 Kaikille yhteiset aineet 7. luokalla kaikille

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014 2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014 2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014 2015 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2014-2015 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot