Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA"

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo 8.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Tammi-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto ,3 tuhatta euroa (18 113,4) Liikevaihdon muutos -4,7 % Käyttökate -439,2 tuhatta euroa (-627,1) Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -223,3 tuhatta euroa (-454,1) Liiketulos -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (-973,4) Osakekohtainen tulos -0,02 (-0,02) Omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %) Huhti-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6) Liikevaihdon muutos -8,9 % Käyttökate -420,4 tuhatta euroa (-418,8) Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -238,7 tuhatta euroa (-317,8) Liiketulos -634,9 tuhatta euroa (-683,4) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4) Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,01) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Juha Murtopuro: Turvatiimin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti kiinteiden kulujen väheneminen, mihin vaikuttivat 2014 aloitetut ja 2015 jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin. Alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei ollut tavoitteiden mukaista. Liikevaihtoa alensi erityisesti vertailukauteen verrattuna yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin talousalueen liiketoiminnan myynti ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Kuitenkin uusmyynnissä on jatkunut positiivinen vire ja yhtiö on voittanut asiakkuuksia, joiden toimeksiantosopimukset alkavat toisen vuosipuoliskon aikana. Katsauskaudella yhtiö toteutti asiakaslähtöisen organisaatiomuutoksen ja uusi organisaatio aloitti toiminnan Yhtiön toiminta on jaettu asiakassegmentteihin, mikä mahdollistaa aikaisempaa paremmin asiakassegmenttikohtaisen turvallisuus- ja vartiointipalveluiden sekä turvateknisten ratkaisujen kehityksen. Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä pääomistajan

2 omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on käynnistänyt jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 :ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta sekä parantamaan yhtiön kilpailuasemaa turvallisuus- ja vartiointimarkkinalla. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Turvatiimi pitää ohjeistuksen ennallaan. Turvatiimi ennustaa vuoden 2015 liikevaihdon olevan 35,0 37,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 1,0 0,0 miljoonaa euroa.(vuoden 2014 liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa euroa.) KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Turvatiimi arvioi että vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaisvolyymi jatkaa laskuaan Suomessa vuonna 2015 verrattuna vuoteen Yhtiön näkemys on, että moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuusmarkkina kasvaa ja perinteinen piiri- ja paikallisvartiointimarkkina pienenee. Perinteisen vartiointi- ja turvallisuusmarkkinan pienenemiseen vaikuttavat erityisesti tehtyjen työtuntien väheneminen vartiointialalla sekä vartioitujen kohteiden nettomäärän väheneminen. Markkinatilanteesta johtuen hintakilpailu vartiointi- ja turvallisuus-palveluissa on ollut aggressiivista. Turvatiimi ei ole lähtenyt hakemaan heikosti kannattavaa tai tappiollista liiketoimintaa. Turvatiimi arvioi kireän hintakilpailutilanteen jatkuvan ja sen johdosta turva-alalle on odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Suomessa turvatekniikan osa-alueella konsolidaatiota on jo tapahtunut tai tapahtumassa ja muissa Pohjoismaissa turvallisuus- ja vartiointipalveluissa markkinakonsolidaatio on käynnissä. Toisaalta, arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat turvaalalle yhdessä modernin turvatekniikan käyttöönoton kanssa jatkossa kasvumahdollisuuksia. Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti turvallisuus- ja vartiointipalvelu-markkinoita laajempi. Palvelutiimi tuottaa vähittäiskaupan tukipalveluita, hoiva- ja avustajakäyntejä sekä muita asiakaspalvelutehtäviä jotka eivät ole perinteistä vartiointia. Näillä palvelumarkkinoilla kilpailutilanne on myös kireä ja yhtiö on edennyt maltillisin liikkein. Palvelutiimin tuottamilla palveluilla yhtiö ennustaa kuitenkin maltillisen kasvun jatkuvan. Arviomme mukaan kansainvälisen ja kotimaan talouden näkymät pitävät edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja osaltaan heikentää turvallisuus- ja vartiointipalveluiden kysyntää myös jatkossa. Vartiointialalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta toukokuussa 2015 ja uusi sopimuskausi alkoi ja päätyy Uuden työehtosopimuksen

3 perusteella palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja tämän lisäksi yötyölisää korotetaan. TAVOITTEET JA STRATEGIA Turvatiimi-konserni on suomalainen, valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tuottaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita sekä turvateknologiaan ja ympärivuorikautiseen valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskukseen pohjautuvia turvallisuuspalveluita Turvatiimi - brändin alla. Vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia yhtiö tuottaa Palvelutiimi tuotemerkillä. 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Responda 113 Oy:n kanssa. Yhtiön lähivuosien taloudellisena tavoitteena on kannattava perusliiketoiminta ja liikevaihdon kasvu markkinaosuutta kasvattamalla. KONSERNIN AVAINLUVUT EUR 4-6/ / / /2014 Liikevaihto 8 464, , , ,4 Käyttökate -420,4-418,8-439,2-627,1 Liiketulos -634,9-683,4-863, ,4 Tulos ennen veroja -716,7-762, , ,8 Katsauskauden tulos -706,1-746, , ,2 Tulos/osake laimentamaton ja laimenettu, EUR -0,01-0,01-0,02-0,02 Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 % Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 % OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi jatkoi alkuvuoden aikana palvelutuotannon rakenteen tehostamista muuttamalla Lappeenrannan ja Imatran alueen yksikkönsä yrittäjävetoiseksi. Porissa yhtiö myi liiketoimintansa alkaen 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle, joka jatkaa kaupan jälkeen Turvatiimin alihankintakumppanina Porin talousalueella. Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä pääomistajan omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on ilmoittanut käynnistävänsä jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 :ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NAS- DAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta. Turvatiimi muutti organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi ja samalla uudisti yhtiön johtoryhmää. Uuteen johtoryhmään kuuluvat asiakassegmenteistä vastaavat asiakkuusjohtajat Anssi Mäkitalo (kaupan asiakassegmentti), Pasi Rouvali (teollisuuden asiakassegmentti) ja Mika Pettinen (julkisen hallinnon asiakas-

4 segmentti) sekä aluepäälliköt Timo Soininen (Etelä-Suomi), Ilkka Kananoja(Pohjois-Suomi) ja Markku Hämäläinen (Itä-Suomi). Pasi Rouvali toimii myös Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat tukitoiminnoista talous- ja hallintojohtaja Mia Åberg, tietohallintojohtaja Mikael Lönnroth, henkilöstöjohtaja Anrika Salonen, myyntijohtaja Kaj Ignatjew, asiakkuusjohtaja Pasi Salo ja markkinointijohtaja Tiina Tanttu. Toimitusjohtaja Juha Murtopuro vastaa myös Liikenne-asiakassegmentistä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Turvatiimi sopi yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli ,3 tuhatta euroa (18 113,4). Katsauskauden liikevaihto laski 4,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, turvatekniikan liikevaihdon säilyessä lähellä edellisen vuoden vastaavan ajan tasoa. Alkuvuoden liikevaihtoa alensi noin 1,2 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti. Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella oli -439,2 tuhatta euroa (- 627,1) ja liiketulos oli -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli ,5 tuhatta euroa (-1 248,2). Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 215,9 tuhatta euroa. Kertaluonteiset tuottoerät koostuivat Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja Lappeenranta-Imatran alueen yrittäjäjärjestelystä sekä kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista. Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -223,3 tuhatta euroa (-454,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (- 973,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -787,6 tuhatta euroa (-1 075,2). Vertailukauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 173 tuhatta euroa. Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen kautta, mihin vaikuttivat vuonna 2014 aloitetut ja kuluvana vuonna jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6). Liikevaihto laski 8,9 %:lla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihtoa alensi noin 2,6 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti.

5 Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa liikevaihtoa alensi sekä asiakasmenetykset että joidenkin toimeksiantosopimusten volyymien merkittävät pienentymiset. Toisaalta yhtiö saavutti toisen vuosineljänneksen aikana uusmyynnissä myös positiivisia tuloksia ja useita uusia toimeksiantosopimuksia on alkamassa jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Turvatiimi-konsernin käyttökate toisella vuosineljänneksellä oli -420,4 tuhatta euroa (-418,8) ja liiketulos oli -634,9 tuhatta euroa (-683,4). Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli -706,1 tuhatta euroa (- 746,3). Toisen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 181,7 tuhatta euroa. Kertaluonteinen tuottoerä koostui Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista. Toisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -238,7 tuhatta euroa (-317,8) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4). Turvatiimi-konsernin vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -524,4 tuhatta euroa (-645,3). Vertailukauden käyttökatetta ja liiketulosta heikensi 101 tuhannen euron kertaluonteiset kulut. Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parantui erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen ansiosta. Kausiluontoisena tekijänä toiselle vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen. RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli ,5 tuhatta euroa (-1 306,9). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan tappiollisuus ja vuoden 2014 työeläkevakuutuksen maksuohjelman lyhennyserät. Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -19,3 tuhatta euroa (- 24,9). Rahoitusasemansa vahvistamiseksi yhtiö sopi yhteensä 500 tuhannen euron pääomalainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. Konsernin likvidit varat olivat 105,6 tuhatta euroa (156,5). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli yhtiön käytössä 2 999,9 tuhatta euroa. Katsauskaudella yhtiö lyhensi rahoituslainojaan 100 tuhannella eurolla. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 5 683,8 tuhatta euroa (94,9) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 653,5 tuhatta euroa (6 099,3). Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä. Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 4 823,9 tuhatta euroa (5 855,6 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %).

6 HENKILÖSTÖ Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 911 (1 124) henkilöstön lukumäärä oli 921. Henkilötyövuosiksi muutettuna katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 630 (661) ja vastaavasti henkilötyövuosiksi muutettuna 678. INVESTOINNIT Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 225,3 tuhatta euroa (227,9). Katsauskauden aikana yhtiö investoi mm. uuden pääkonttoritilojen muutostöihin. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa YHTIÖKOKOUKSET Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään voitto- ja tappio tilille. Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona euroa kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 :n muuttamisesta. Päätöksen mukaan yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,30 eurolla ja osakepääomaa ,71 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,85 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli kappaletta.

7 OSAKKEENOMISTAJAT Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 93,5 prosenttia. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä. Yhtiön liiketoiminnan heikko kannattavuus ja liiketoiminnan negatiivinen rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtivat yhtiön rahatilanteen kiristymiseen. Maksuvalmiuden parantamiseksi yhtiö sopi emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa 0,5 miljoonan pääomalainasta. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %. Vahvistaakseen edelleen rahoitusasemaansa yhtiö sopi yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. Toteutetuilla rahoitusjärjestelyillä yhtiön rahoitusasema vahvistui. Hyvän rahoitusaseman vakiinnuttamiseksi oleellista on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen meneillään olevilla toimenpiteillä. Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy myös kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä jättäminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden. Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu liikearvoa 15,3 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön liikevaihdon kehittyessä alkuvuonna tavoitteita heikommin, yhtiö suoritti osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä liikearvon arvonalennustestauksen. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 2,0 miljoonalla eurolla suoritetussa liikearvotestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 12,4 miljoonalla eurolla suoritetussa liikearvon arvonalennustestauksessa terminaalikauden liikevaihdon kasvuoletus oli 2,0 % ( testissä 2,0 %) ja käyttökateoletus 3,0 % ( testissä 3,5 %). Liikearvolaskennan ennusteperiodin liikevaihdon kasvuprosentteja alennettiin välille -3,7 % - 3,0 % ja käyttökateprosentit välille 0,1 % - 3,0 %. Verrattuna liikearvon testaustilanteeseen , diskonttaustekijä (WACC) nousi 0,26 prosenttiyksikköä. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

8 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä toiminnan luonteesta johtuen. Yhtiö on määritellyt ja johtoryhmä on hyväksynyt ympäristöpolitiikan, joka ohjaa yhtiön toimintaa ympäristön näkökulmasta sekä yrityksellä on koko toimintaan ISO ympäristösertifiointi. Ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristötavoitteita esimerkiksi toimipisteiden energiankulutukselle, koneiden ja laitteiden hankinnalle, jätteidenkäsittelylle ja -lajittelulle sekä yhtiön ajoneuvoille. Vartiointi- ja työsuhdeautojemme valinnassa kiinnitämme huomiota autojen päästöarvoihin, polttoaineen kulutukseen ja olemme mm. ottaneet tuotantokäyttöön täyssähköauton, jota käytämme Helsingin ydinkeskustan kohteissa. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 ja lisäksi vuonna 2015 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA EUR 4-6/ / / / /2014 LIIKEVAIHTO 8 464, , , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 19,8 99,7 46, ,6 Materiaalit ja palvelut , , , , ,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,7 Poistot ja arvonalentumiset -214,5-264,6-424,3-519, ,1 LIIKETULOS -634,9-683,4-863, , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut -81,9-78,9-161,2-129,4-320,5 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -716,7-762, , , ,7 Verot 10,6 11,0 21,2 22,5 43,3 Vähemmistöosuus 0,0 5,1 0,0 5,2 22,9 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1-746, , , ,6 Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR -0,01-0,01-0,02-0,02-0,02 TASE EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 545,1 456,5 404,7 Liikearvo , , ,6 Muut aineettomat hyödykkeet 1 524, , ,5

9 Sijoitukset 5,6 5,6 5,6 Saamiset 65,8 9,6 65,6 Yhteensä , , ,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,0 9,6 0,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 419, , ,2 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 105,6 156,5 124,9 Yhteensä 3 525, , ,1 VARAT YHTEENSÄ , , ,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3 259, , ,4 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0, , ,6 Kertyneet voittovarat 1 564, , ,7 Yhteensä 4 823, , ,3 Vähemmistön osuus 0,0-3,2 0,0 Oma pääoma yhteensä 4 823, , ,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 109,3 155,2 132,3 Pääomalainat 1 000,0 0,0 500,0 Korolliset velat 4 683,8 94, ,0 Korottomat velat 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 5 793,1 250, ,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9 689, , ,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 653, ,3 729,5 Yhteensä , , ,6 Velat yhteensä , , ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,2 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,1 0, ,9 Katsauskauden tulos ,2-3, ,3 Oma pääoma , , ,3-3, ,6

10 1 000 EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,1 0, ,9 Katsauskauden tulos ,6 0, ,6 Oma pääoma , , ,7 0, , EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,7 0, ,3 Katsauskauden tulos ,5 0, ,5 Osakepääoman alentaminen , , ,8 0,0 0,0 Oma pääoma ,3 0, ,6 0, ,8 RAHAVIRTALASKELMA EUR 1-6/ / /2014 Liiketoiminnan rahavirta , ,9-910,3 Investointien rahavirta -223,8-227,9 747,2 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0,0 2,0 2,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -100, ,4-165,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 1 366,9-227,4 270,1 Rahoituksen nettorahavirta 1 266, ,0 106,7 Yhteensä -19,3-24,9-56,4 Rahavarat katsauskauden alussa 124,9 181,3 181,3 Rahavarojen nettomuutos -19,3-24,9-56,4 Rahavarat katsauskauden lopussa 105,6 156,5 124,9 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 17,1 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina Vuonna 2015 tap-

11 piosta vanhenee noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2014 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2013 verotuspäätöksen mukaiset. TUNNUSLUVUT 1-6/ / /2014 Liikevaihto, EUR , , ,3 Käyttökate, EUR -439,2-627,1 16,9 Liiketulos, EUR -863, , ,2 Katsauskauden tulos, EUR , , ,6 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, EUR -223,3-454,1-914,9 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, EUR -647,6-973, ,0 Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä, EUR -787, , ,4 Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR -0,02-0,02-0,02 Oma pääoma/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,08 0,10 0,1 Oman pääoman tuotto, % -37,7 % -38,5 % -19,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -16,6 % -17,2 % -9,2 % Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 % 28,1 % Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 % 81,4 % Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , , ,2 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tulos/osake tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla. Lisäksi osakkeiden yhdistämisen osalta on tulos/osake tunnusluku oikaistu takautuvasti. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla. EHDOLLISET VELAT EUR Annetut yrityskiinnitykset Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset Vakuudet yhteensä SITOUMUKSET EUR Vuokravastuut 503,3 567,1 488,5 Toimitilavuokravastuut 443,7 775,5 690,2 Yhteensä 947, , ,7

12 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS EUR 1-6/ /2014 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,5 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 1 545, ,6 Pitkäaikaiset korolliset velat ,8 94,9 Lyhytaikaiset korolliset velat ,5 769,3 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -76, ,0 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,3 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOS EUR 1-6/ /2014 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,8 Investoinnit 127,1 154,7 Vähennykset -201,9 0,0 Poistot -270,1-331,8 Kirjanpitoarvo , ,7 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,8 545,1 Investoinnit 302,2 98,9 Vähennykset -7,6 0,0 Poistot -154,3-187,6 Kirjanpitoarvo ,1 456,5 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN EUR Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 LIIKEVAIHTO 8 464, , , , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 87, ,9 24,3 19,8 Materiaalit ja palvelut , , , , ,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,8 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset -214,5-209,8-260,8-262,0-264,6 LIIKETULOS -634,9-228,6 399,9-278,7-683,4 Rahoitustuotot ja -kulut -81,9-79,3-131,7-59,4-78,9 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -716,7-307,9 268,2-338,1-762,3 Verot 10,6 10,6 10,9 10,0 11,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 14,2 3,5 5,1 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1-297,3 293,3-324,7-746,3

13 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä toimitusjohtaja määräysvaltayhtiöineen, Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö Atine Group Oy ja Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiöt. Turvatiimi-konserniin tilikaudella 2015 kuuluivat emoyhtiö Turvatiimi Oyj sekä sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Suomen Palvelutiimi Oy ja Turvatiim Oü. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Turvatiim Oü:n kotipaikka on Tallinna, Viro. Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja velat (1 000 euroa): 1-6/2015 Myynnit Ostot Saamiset Velat Atine Group Oy 0,2 34,0 0, ,0 Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 0,0 3,1 0,0 Responda 113 Oy 50,0 451,6 2,9 5,5 Humeko Oy 0,0 36,0 0,0 14,9 1-6/2014 Myynnit Ostot Saamiset Velat Atine Group Oy 0,0 30,0 0,0 500,0 Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 2,8 9,3 0,0 Responda 113 Oy 15,0 333,0 18,6 298,0 Humeko Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät yritysjohdon palveluita, pääomalainan (1,0 milj. euroa) ja lisäksi Turvatiimi Oyj:n rahoituslainoihin sovitun takausprovision. Pääomalainan koroksi on sovittu 8,0 % ja vuotuiseksi takausprovisioksi 2,0 % kulloinkin voimassa olevan takausvastuun määrästä. Vuoden 2014 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n väliset liiketapahtumat sisälsivät yritysjohdon palveluita ja pääomalainan. Responda 113 Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallinnon palveluita. Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 ja 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallintopalveluita. Humeko Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät konsultointipalveluita. TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh mailto:

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiabirjatyyyppi Selvitys 2(W I 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiakirjatyyyppi Selvitys Sivu

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2014 klo 14:00 LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Vuosi 2013 lyhyesti: - Liikevaihto

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto laski 5,4 % ja oli 27,0 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli -4.315 tuhatta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Pörssitiedote 1 (15) SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto nousi 0,5 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli 1.453 tuhatta euroa (-4.315 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot