Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA"

Transkriptio

1 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus klo 8.00 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO LASKI, LIIKETULOS PARANI EDELLISEEN VUOTEEN VERRAT- TUNA Tammi-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto ,3 tuhatta euroa (18 113,4) Liikevaihdon muutos -4,7 % Käyttökate -439,2 tuhatta euroa (-627,1) Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -223,3 tuhatta euroa (-454,1) Liiketulos -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (-973,4) Osakekohtainen tulos -0,02 (-0,02) Omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %) Huhti-kesäkuu lyhyesti: Liikevaihto 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6) Liikevaihdon muutos -8,9 % Käyttökate -420,4 tuhatta euroa (-418,8) Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -238,7 tuhatta euroa (-317,8) Liiketulos -634,9 tuhatta euroa (-683,4) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4) Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,01) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Juha Murtopuro: Turvatiimin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti kiinteiden kulujen väheneminen, mihin vaikuttivat 2014 aloitetut ja 2015 jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin. Alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei ollut tavoitteiden mukaista. Liikevaihtoa alensi erityisesti vertailukauteen verrattuna yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin talousalueen liiketoiminnan myynti ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Kuitenkin uusmyynnissä on jatkunut positiivinen vire ja yhtiö on voittanut asiakkuuksia, joiden toimeksiantosopimukset alkavat toisen vuosipuoliskon aikana. Katsauskaudella yhtiö toteutti asiakaslähtöisen organisaatiomuutoksen ja uusi organisaatio aloitti toiminnan Yhtiön toiminta on jaettu asiakassegmentteihin, mikä mahdollistaa aikaisempaa paremmin asiakassegmenttikohtaisen turvallisuus- ja vartiointipalveluiden sekä turvateknisten ratkaisujen kehityksen. Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä pääomistajan

2 omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on käynnistänyt jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 :ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta sekä parantamaan yhtiön kilpailuasemaa turvallisuus- ja vartiointimarkkinalla. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Turvatiimi pitää ohjeistuksen ennallaan. Turvatiimi ennustaa vuoden 2015 liikevaihdon olevan 35,0 37,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 1,0 0,0 miljoonaa euroa.(vuoden 2014 liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa euroa.) KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Turvatiimi arvioi että vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaisvolyymi jatkaa laskuaan Suomessa vuonna 2015 verrattuna vuoteen Yhtiön näkemys on, että moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuusmarkkina kasvaa ja perinteinen piiri- ja paikallisvartiointimarkkina pienenee. Perinteisen vartiointi- ja turvallisuusmarkkinan pienenemiseen vaikuttavat erityisesti tehtyjen työtuntien väheneminen vartiointialalla sekä vartioitujen kohteiden nettomäärän väheneminen. Markkinatilanteesta johtuen hintakilpailu vartiointi- ja turvallisuus-palveluissa on ollut aggressiivista. Turvatiimi ei ole lähtenyt hakemaan heikosti kannattavaa tai tappiollista liiketoimintaa. Turvatiimi arvioi kireän hintakilpailutilanteen jatkuvan ja sen johdosta turva-alalle on odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Suomessa turvatekniikan osa-alueella konsolidaatiota on jo tapahtunut tai tapahtumassa ja muissa Pohjoismaissa turvallisuus- ja vartiointipalveluissa markkinakonsolidaatio on käynnissä. Toisaalta, arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat turvaalalle yhdessä modernin turvatekniikan käyttöönoton kanssa jatkossa kasvumahdollisuuksia. Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti turvallisuus- ja vartiointipalvelu-markkinoita laajempi. Palvelutiimi tuottaa vähittäiskaupan tukipalveluita, hoiva- ja avustajakäyntejä sekä muita asiakaspalvelutehtäviä jotka eivät ole perinteistä vartiointia. Näillä palvelumarkkinoilla kilpailutilanne on myös kireä ja yhtiö on edennyt maltillisin liikkein. Palvelutiimin tuottamilla palveluilla yhtiö ennustaa kuitenkin maltillisen kasvun jatkuvan. Arviomme mukaan kansainvälisen ja kotimaan talouden näkymät pitävät edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankintapäätöksiä ja osaltaan heikentää turvallisuus- ja vartiointipalveluiden kysyntää myös jatkossa. Vartiointialalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta toukokuussa 2015 ja uusi sopimuskausi alkoi ja päätyy Uuden työehtosopimuksen

3 perusteella palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja tämän lisäksi yötyölisää korotetaan. TAVOITTEET JA STRATEGIA Turvatiimi-konserni on suomalainen, valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tuottaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita sekä turvateknologiaan ja ympärivuorikautiseen valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskukseen pohjautuvia turvallisuuspalveluita Turvatiimi - brändin alla. Vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia yhtiö tuottaa Palvelutiimi tuotemerkillä. 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Responda 113 Oy:n kanssa. Yhtiön lähivuosien taloudellisena tavoitteena on kannattava perusliiketoiminta ja liikevaihdon kasvu markkinaosuutta kasvattamalla. KONSERNIN AVAINLUVUT EUR 4-6/ / / /2014 Liikevaihto 8 464, , , ,4 Käyttökate -420,4-418,8-439,2-627,1 Liiketulos -634,9-683,4-863, ,4 Tulos ennen veroja -716,7-762, , ,8 Katsauskauden tulos -706,1-746, , ,2 Tulos/osake laimentamaton ja laimenettu, EUR -0,01-0,01-0,02-0,02 Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 % Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 % OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi jatkoi alkuvuoden aikana palvelutuotannon rakenteen tehostamista muuttamalla Lappeenrannan ja Imatran alueen yksikkönsä yrittäjävetoiseksi. Porissa yhtiö myi liiketoimintansa alkaen 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle, joka jatkaa kaupan jälkeen Turvatiimin alihankintakumppanina Porin talousalueella. Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä pääomistajan omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on ilmoittanut käynnistävänsä jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 :ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NAS- DAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta. Turvatiimi muutti organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi ja samalla uudisti yhtiön johtoryhmää. Uuteen johtoryhmään kuuluvat asiakassegmenteistä vastaavat asiakkuusjohtajat Anssi Mäkitalo (kaupan asiakassegmentti), Pasi Rouvali (teollisuuden asiakassegmentti) ja Mika Pettinen (julkisen hallinnon asiakas-

4 segmentti) sekä aluepäälliköt Timo Soininen (Etelä-Suomi), Ilkka Kananoja(Pohjois-Suomi) ja Markku Hämäläinen (Itä-Suomi). Pasi Rouvali toimii myös Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat tukitoiminnoista talous- ja hallintojohtaja Mia Åberg, tietohallintojohtaja Mikael Lönnroth, henkilöstöjohtaja Anrika Salonen, myyntijohtaja Kaj Ignatjew, asiakkuusjohtaja Pasi Salo ja markkinointijohtaja Tiina Tanttu. Toimitusjohtaja Juha Murtopuro vastaa myös Liikenne-asiakassegmentistä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Turvatiimi sopi yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli ,3 tuhatta euroa (18 113,4). Katsauskauden liikevaihto laski 4,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, turvatekniikan liikevaihdon säilyessä lähellä edellisen vuoden vastaavan ajan tasoa. Alkuvuoden liikevaihtoa alensi noin 1,2 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti. Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella oli -439,2 tuhatta euroa (- 627,1) ja liiketulos oli -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli ,5 tuhatta euroa (-1 248,2). Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 215,9 tuhatta euroa. Kertaluonteiset tuottoerät koostuivat Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja Lappeenranta-Imatran alueen yrittäjäjärjestelystä sekä kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista. Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -223,3 tuhatta euroa (-454,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (- 973,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -787,6 tuhatta euroa (-1 075,2). Vertailukauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 173 tuhatta euroa. Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen kautta, mihin vaikuttivat vuonna 2014 aloitetut ja kuluvana vuonna jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin. LIIKEVAIHTO JA TULOS Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6). Liikevaihto laski 8,9 %:lla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihtoa alensi noin 2,6 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti.

5 Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa liikevaihtoa alensi sekä asiakasmenetykset että joidenkin toimeksiantosopimusten volyymien merkittävät pienentymiset. Toisaalta yhtiö saavutti toisen vuosineljänneksen aikana uusmyynnissä myös positiivisia tuloksia ja useita uusia toimeksiantosopimuksia on alkamassa jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Turvatiimi-konsernin käyttökate toisella vuosineljänneksellä oli -420,4 tuhatta euroa (-418,8) ja liiketulos oli -634,9 tuhatta euroa (-683,4). Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli -706,1 tuhatta euroa (- 746,3). Toisen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 181,7 tuhatta euroa. Kertaluonteinen tuottoerä koostui Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista. Toisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -238,7 tuhatta euroa (-317,8) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4). Turvatiimi-konsernin vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -524,4 tuhatta euroa (-645,3). Vertailukauden käyttökatetta ja liiketulosta heikensi 101 tuhannen euron kertaluonteiset kulut. Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parantui erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen ansiosta. Kausiluontoisena tekijänä toiselle vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen. RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli ,5 tuhatta euroa (-1 306,9). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan tappiollisuus ja vuoden 2014 työeläkevakuutuksen maksuohjelman lyhennyserät. Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -19,3 tuhatta euroa (- 24,9). Rahoitusasemansa vahvistamiseksi yhtiö sopi yhteensä 500 tuhannen euron pääomalainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %. Konsernin likvidit varat olivat 105,6 tuhatta euroa (156,5). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli yhtiön käytössä 2 999,9 tuhatta euroa. Katsauskaudella yhtiö lyhensi rahoituslainojaan 100 tuhannella eurolla. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 5 683,8 tuhatta euroa (94,9) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 653,5 tuhatta euroa (6 099,3). Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä. Turvatiimi-konsernin oma pääoma oli 4 823,9 tuhatta euroa (5 855,6 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %).

6 HENKILÖSTÖ Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 911 (1 124) henkilöstön lukumäärä oli 921. Henkilötyövuosiksi muutettuna katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 630 (661) ja vastaavasti henkilötyövuosiksi muutettuna 678. INVESTOINNIT Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 225,3 tuhatta euroa (227,9). Katsauskauden aikana yhtiö investoi mm. uuden pääkonttoritilojen muutostöihin. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa YHTIÖKOKOUKSET Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio siirretään voitto- ja tappio tilille. Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona euroa kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 :n muuttamisesta. Päätöksen mukaan yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ,30 eurolla ja osakepääomaa ,71 eurolla ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 :ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,85 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli kappaletta.

7 OSAKKEENOMISTAJAT Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 93,5 prosenttia. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä. Yhtiön liiketoiminnan heikko kannattavuus ja liiketoiminnan negatiivinen rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtivat yhtiön rahatilanteen kiristymiseen. Maksuvalmiuden parantamiseksi yhtiö sopi emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa 0,5 miljoonan pääomalainasta. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %. Vahvistaakseen edelleen rahoitusasemaansa yhtiö sopi yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. Toteutetuilla rahoitusjärjestelyillä yhtiön rahoitusasema vahvistui. Hyvän rahoitusaseman vakiinnuttamiseksi oleellista on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen meneillään olevilla toimenpiteillä. Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy myös kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä jättäminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden. Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu liikearvoa 15,3 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön liikevaihdon kehittyessä alkuvuonna tavoitteita heikommin, yhtiö suoritti osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä liikearvon arvonalennustestauksen. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 2,0 miljoonalla eurolla suoritetussa liikearvotestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 12,4 miljoonalla eurolla suoritetussa liikearvon arvonalennustestauksessa terminaalikauden liikevaihdon kasvuoletus oli 2,0 % ( testissä 2,0 %) ja käyttökateoletus 3,0 % ( testissä 3,5 %). Liikearvolaskennan ennusteperiodin liikevaihdon kasvuprosentteja alennettiin välille -3,7 % - 3,0 % ja käyttökateprosentit välille 0,1 % - 3,0 %. Verrattuna liikearvon testaustilanteeseen , diskonttaustekijä (WACC) nousi 0,26 prosenttiyksikköä. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

8 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä toiminnan luonteesta johtuen. Yhtiö on määritellyt ja johtoryhmä on hyväksynyt ympäristöpolitiikan, joka ohjaa yhtiön toimintaa ympäristön näkökulmasta sekä yrityksellä on koko toimintaan ISO ympäristösertifiointi. Ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristötavoitteita esimerkiksi toimipisteiden energiankulutukselle, koneiden ja laitteiden hankinnalle, jätteidenkäsittelylle ja -lajittelulle sekä yhtiön ajoneuvoille. Vartiointi- ja työsuhdeautojemme valinnassa kiinnitämme huomiota autojen päästöarvoihin, polttoaineen kulutukseen ja olemme mm. ottaneet tuotantokäyttöön täyssähköauton, jota käytämme Helsingin ydinkeskustan kohteissa. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 ja lisäksi vuonna 2015 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA EUR 4-6/ / / / /2014 LIIKEVAIHTO 8 464, , , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 19,8 99,7 46, ,6 Materiaalit ja palvelut , , , , ,9 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,3 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,7 Poistot ja arvonalentumiset -214,5-264,6-424,3-519, ,1 LIIKETULOS -634,9-683,4-863, , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut -81,9-78,9-161,2-129,4-320,5 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -716,7-762, , , ,7 Verot 10,6 11,0 21,2 22,5 43,3 Vähemmistöosuus 0,0 5,1 0,0 5,2 22,9 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1-746, , , ,6 Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR -0,01-0,01-0,02-0,02-0,02 TASE EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 545,1 456,5 404,7 Liikearvo , , ,6 Muut aineettomat hyödykkeet 1 524, , ,5

9 Sijoitukset 5,6 5,6 5,6 Saamiset 65,8 9,6 65,6 Yhteensä , , ,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,0 9,6 0,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 419, , ,2 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 105,6 156,5 124,9 Yhteensä 3 525, , ,1 VARAT YHTEENSÄ , , ,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3 259, , ,4 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0, , ,6 Kertyneet voittovarat 1 564, , ,7 Yhteensä 4 823, , ,3 Vähemmistön osuus 0,0-3,2 0,0 Oma pääoma yhteensä 4 823, , ,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 109,3 155,2 132,3 Pääomalainat 1 000,0 0,0 500,0 Korolliset velat 4 683,8 94, ,0 Korottomat velat 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 5 793,1 250, ,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9 689, , ,1 Lyhytaikaiset korolliset velat 653, ,3 729,5 Yhteensä , , ,6 Velat yhteensä , , ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , , ,2 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,1 0, ,9 Katsauskauden tulos ,2-3, ,3 Oma pääoma , , ,3-3, ,6

10 1 000 EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,1 0, ,9 Katsauskauden tulos ,6 0, ,6 Oma pääoma , , ,7 0, , EUR Osakepääoma Voittovarat Muut rahastot Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma , , ,7 0, ,3 Katsauskauden tulos ,5 0, ,5 Osakepääoman alentaminen , , ,8 0,0 0,0 Oma pääoma ,3 0, ,6 0, ,8 RAHAVIRTALASKELMA EUR 1-6/ / /2014 Liiketoiminnan rahavirta , ,9-910,3 Investointien rahavirta -223,8-227,9 747,2 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0,0 2,0 2,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -100, ,4-165,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 1 366,9-227,4 270,1 Rahoituksen nettorahavirta 1 266, ,0 106,7 Yhteensä -19,3-24,9-56,4 Rahavarat katsauskauden alussa 124,9 181,3 181,3 Rahavarojen nettomuutos -19,3-24,9-56,4 Rahavarat katsauskauden lopussa 105,6 156,5 124,9 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 17,1 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina Vuonna 2015 tap-

11 piosta vanhenee noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2014 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2013 verotuspäätöksen mukaiset. TUNNUSLUVUT 1-6/ / /2014 Liikevaihto, EUR , , ,3 Käyttökate, EUR -439,2-627,1 16,9 Liiketulos, EUR -863, , ,2 Katsauskauden tulos, EUR , , ,6 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, EUR -223,3-454,1-914,9 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, EUR -647,6-973, ,0 Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä, EUR -787, , ,4 Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR -0,02-0,02-0,02 Oma pääoma/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,08 0,10 0,1 Oman pääoman tuotto, % -37,7 % -38,5 % -19,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -16,6 % -17,2 % -9,2 % Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 % 28,1 % Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 % 81,4 % Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , , ,2 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tulos/osake tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla. Lisäksi osakkeiden yhdistämisen osalta on tulos/osake tunnusluku oikaistu takautuvasti. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla. EHDOLLISET VELAT EUR Annetut yrityskiinnitykset Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset Vakuudet yhteensä SITOUMUKSET EUR Vuokravastuut 503,3 567,1 488,5 Toimitilavuokravastuut 443,7 775,5 690,2 Yhteensä 947, , ,7

12 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS EUR 1-6/ /2014 Pitkäaikaiset korolliset velat , ,5 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 1 545, ,6 Pitkäaikaiset korolliset velat ,8 94,9 Lyhytaikaiset korolliset velat ,5 769,3 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -76, ,0 Lyhytaikaiset korolliset velat , ,3 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOS EUR 1-6/ /2014 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,8 Investoinnit 127,1 154,7 Vähennykset -201,9 0,0 Poistot -270,1-331,8 Kirjanpitoarvo , ,7 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,8 545,1 Investoinnit 302,2 98,9 Vähennykset -7,6 0,0 Poistot -154,3-187,6 Kirjanpitoarvo ,1 456,5 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN EUR Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 LIIKEVAIHTO 8 464, , , , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 87, ,9 24,3 19,8 Materiaalit ja palvelut , , , , ,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , , , , ,8 Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset -214,5-209,8-260,8-262,0-264,6 LIIKETULOS -634,9-228,6 399,9-278,7-683,4 Rahoitustuotot ja -kulut -81,9-79,3-131,7-59,4-78,9 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -716,7-307,9 268,2-338,1-762,3 Verot 10,6 10,6 10,9 10,0 11,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 14,2 3,5 5,1 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1-297,3 293,3-324,7-746,3

13 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä toimitusjohtaja määräysvaltayhtiöineen, Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö Atine Group Oy ja Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiöt. Turvatiimi-konserniin tilikaudella 2015 kuuluivat emoyhtiö Turvatiimi Oyj sekä sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Suomen Palvelutiimi Oy ja Turvatiim Oü. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Turvatiim Oü:n kotipaikka on Tallinna, Viro. Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja velat (1 000 euroa): 1-6/2015 Myynnit Ostot Saamiset Velat Atine Group Oy 0,2 34,0 0, ,0 Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 0,0 3,1 0,0 Responda 113 Oy 50,0 451,6 2,9 5,5 Humeko Oy 0,0 36,0 0,0 14,9 1-6/2014 Myynnit Ostot Saamiset Velat Atine Group Oy 0,0 30,0 0,0 500,0 Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 2,8 9,3 0,0 Responda 113 Oy 15,0 333,0 18,6 298,0 Humeko Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät yritysjohdon palveluita, pääomalainan (1,0 milj. euroa) ja lisäksi Turvatiimi Oyj:n rahoituslainoihin sovitun takausprovision. Pääomalainan koroksi on sovittu 8,0 % ja vuotuiseksi takausprovisioksi 2,0 % kulloinkin voimassa olevan takausvastuun määrästä. Vuoden 2014 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n väliset liiketapahtumat sisälsivät yritysjohdon palveluita ja pääomalainan. Responda 113 Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallinnon palveluita. Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 ja 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallintopalveluita. Humeko Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät konsultointipalveluita. TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh mailto:

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Heinä-syykuu

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 14.8.2014 klo 16.35

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 14.8.2014 klo 16.35 Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 14.8.2014 klo 16.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 TURVATIIMIN VARTIOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS LASKI, TURVATEKNIIKAN JA PALVELUTIIMIN LIIKETOIMINNAT

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote kello (9)

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote kello (9) Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 10.5.2007 kello 11.20 1 (9) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 Katsauskauden päätapahtumat: - liikevaihto 6 796,7 Teur (6 471,7), kasvua 5,0 % - liiketulos ennen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 23.4.2009 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2009 (IFRS) - Liikevaihto 1,21 milj. euroa (0,89 milj. euroa) - Liiketulos 0,11 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot