Työnantaja ja työnetsijä Helsingin kaupungin kokemuksia maahanmuuttajien työllistämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantaja ja työnetsijä Helsingin kaupungin kokemuksia maahanmuuttajien työllistämisestä"

Transkriptio

1 Työnantaja ja työnetsijä Helsingin kaupungin kokemuksia maahanmuuttajien työllistämisestä Työvoimasuunnittelija Tomi Tommola oa Helsingin kaupunki/ Työhönohjaus p

2 Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Helsingissä i - tilastojat

3 Kansainvälinen menneisyys Helsinki on aina ollut kansainvälinen kaupunki. Viime vuosisadan alussa ulkomailla syntyneiden osuus oli yhtä suuri kuin nykyisin. Itsenäistymisen jälkeen osuus alkoi laskea, ja saavutti aallonpohjan 1970 luvulla, joka oli koko maan tasolla yhtenäiskulttuurin aikaa. Kuvio 1. Ulkomailla syntyneiden osuus Helsingin väestöstä Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 3

4 1990 luvun murros Vuonna 1990 Helsinkiin muutti ensimmäisen kerran itsenäisen Suomen historiassa ulkomailta enemmän ihmisiä kuin ulkomaille lähti. Maahanmuuttajaväestön nopea kasvu liittyy monella tapaa Neuvostoliiton hajoamiseen ja koko maan kansainvälistymiseen. Vuonna 1990 alkoi inkerinsuomalaisten maahanmuutto. Somalian sekä entisen Jugoslavian sodat toivat maahan pakolaisia, joiden maahanmuutto olisi Neuvostoliiton aikaan ollut lähes mahdotonta. Maahanmuuttajien määrän nopea nousu ei ollut ainoa Helsinkiä kansainvälistävä ilmiö, vaan maan avautuminen näkyi myös 0 talouden ja kulttuurin kansallisten rajojen murtumisena. EU jäsenyys vuonna 1995 vauhditti tätä kehitystä edelleen Ulkomailla synt. Suomen kansalaiset, % Ulkomaan kansalaiset, % Kuvio 2. Ulkomaan kansalaisten ja ulkomailla syntyneiden y väestöosuus Helsingissä Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 4

5 Maahanmuutto kaupunkiilmiönä Kuten muuallakin maailmassa myös Suomessa maahanmuuttajat keskittyvät suurimmille kaupunkiseuduille, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet uuden elämän rakentamiseen. Suomessa 80 prosenttia maahanmuuttajista asuu Tampere Turku linjan eteläpuolella, ja puolet pääkaupunkiseudulla. Helsinki houkuttelee maahanmuuttajia suoraan ulkomailta, mutta myös muualta Suomesta. Kuvio 3. Ulkomaan kansalaisten osuus Helsingin, Helsingin seudun sekä koko maan väestöstä Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 5

6 Maahanmuuttajat kasvumoottorina Viime vuosina Helsingin ja Helsingin seudun nettomuuttovoitosta ulkomailta suuntautuva t muutto on kattanut ktt t 80 prosenttia. Jos laskee mukaan maahanmuuttajaväestön syntyvyyden, y yy,perustuu 90 prosenttia Helsingin väestönkasvusta maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Tämä ä kehitys on tuttua monista muistakin länsieurooppalaisista kaupungeista,,joiden väestönkasvu on jo vuosia ollut maahanmuuttajien varassa. Kuvio 4. Helsingin seudun nettomuutto lähtömuuttoalueittain Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 6

7 Suurimmat kieliryhmät Vuosien vaihteessa helsinkiläiset puhuvat äidinkielinään noin 150 kieltä mukaan lukien suomi ja ruotsi, ja joukkoon mahtuu 165 maan kansalaisia. Nuoremmissa ikäluokissa maahanmuuttajien osuus on suurempi kuin vanhemmissa: 7 15 vuotiaista helsinkiläisistä 12 prosenttia on muunkielisiä. Kieliryhmistä ylivoimaisesti suurin on venäjänkieliset, joita on yli kaksi kertaa enemmän kuin seuraavaksi suurimpien ryhmien edustajia vironkielisiä ja somalinkielisiä. Kuvio 5. Helsingin suurimmat muunkieliset kieliryhmät Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 7

8 Työllisyys Maahanmuuttajien työllisyysaste on alempi kuin muun väestön, ja maahanmuuttajien työllisyys reagoi herkemmin työmarkkinatilanteen vaihteluihin kuin kantaväestön. Tämä johtuu osin siitä, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuina tt i osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa. Maahanmuuttajien työttömyyskin on useammin kausi- kuin pitkäaikaistyöttömyyttä. Varsinkin maassa asumisen alkuvaiheessa maahanmuuttajien työuralle on tyypillistä tä työ-, työttömyys-, koulutus- ja toimenpidejaksojen nopea vaihtelu Yhteensä Suomi+ruotsi Muu kieli Kuvio 10. Työllisyysaste äidinkielen mukaan Helsingissä 2002 (N= ) ja 2007 (N= ) Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. 8

9 Työmarkkina aseman kehitys Maahanmuuttajien työmarkkinaasema kohenee nopeasti maassaolovuosien karttuessa. Kielitaito, it ammattitaito, kulttuuriset t taidot ja suhdeverkosto mukautuvat vähitellen uuden yhteiskunnan olosuhteisiin. Eri ryhmien välillä on kuitenkin eroja. Esimerkiksi hyvä koulutuspohja edesauttaa uusien tietojen ja taitojen oppimista. Pakolaisilla ja naisilla on maassaolon alkuvuosina muita ryhmiä heikompi asema työmarkkinoilla, mutta ero pienenee vuosien myötä naiset 20 Kuvio 11. Vuosina Suomeen muuttaneiden työikäisten 10 0 Muuttovuosi Kuvio 12. Ulkomaan kansalaisten työllisyysaste sukupuolen mukaan muuttovuodesta vuoteen 2004 Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus miehet 9

10 Helsingin Kaupungin maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän strategiaohjelman linjaukset v Varmistetaan henkilöstöresurssien riittävyys. Maahanmuuttajien osuus kaupunkikonsernin henkilöstöstä kasvaa ja lähestyy maahanmuuttajien osuutta väestöstä. 10

11 Maahanmuuttajien rekrytoimista kaupungin palvelukseen ei ymmärretä yksinomaan yhteiskuntavastuukysymyksenä, y y y vaan keinona laajentaa henkilöstön osaamista. Monimuotoistuvan väestön tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarpeisiin vastaaminen vaatii henkilöstöltä laajempaa osaamista esimerkiksi maahanmuuttajiin liittyvissä kysymyksissä kuin taustoiltaan ja tarpeiltaan yhtenäisemmän väestön. Maahanmuuttajien osuuden kasvattaminen ja kasvaminen edellyttävätrekrytoinnilta rekrytoinnilta, perehdyttämiseltä ja työyhteisötaidoilta valmiuksia, joita kartutetaan henkilöstökoulutuksen ja valmennuksen keinoin. 11

12 Tahtotila, tavoitteet ja ohjeet 1) Helsinki haluaa lisätä maahanmuuttajien määrää työvoimassaan 2) Helsingillä ll on pyrkimys palkata maahanmuuttajia samassa suhteessa kuin heitä on kaupungin asukasmäärässä 3) maahanmuuttajien palkkaamisesta on kirjalliset ohjeet 12

13 Työhönohjausyksikkö Työvoimasuunnittelijat työstä työhön Yksilöllistä ohjausta kaupungilla työharjoittelussa tai palkkatukityössä oleville asiakkaille Tavoite: työ avoimilla työmarkkinoilla tai koulutus Työvalmentajat valmennuksesta työhön Yksilöllistä ohjausta työttömille helsinkiläisille Tavoite: työ avoimilla työmarkkinoilla tai koulutus 13

14 Työhönohjausyksikön palvelut Yksilöohjaus: tilannekartoitus osaamiskartoitus koulutustarvekartoitus k paneudutaan työhakemusten tekemiseen ja CV:n päivittämiseen tarvittaessa työhaastatteluun valmentautuminen mahdollisuus ohjata asiakas täsmäkoulutukseen mahdollisuus ryhmäohjaukseen 14

15 Työhönohjaus Odotamme asiakkaalta Omaa aktiivisuutta Halua työllistyä Kiinnostusta sta oman työuran suunnitteluun Tarjoamme asiakkaalle Henkilökohtaista tukea ja apua työpaikan löytämiseen ja työllistymiseen Tukea asiakkaan omien suunnitelmien toteuttamiseen Tukea ja apua työssäoloaikana työtä tai työolosuhteita koskeviin asioihin 15

16 Talent studio - Uusia puolia työnhakijoista, uusia näkökulmia rekrytointiin Työnhakijat tekevät e omat www kotisivut Persoonallinen työnhakijagalleria Hakemukset, ansioluettelot Työnäytteitä Esittelyvideoita Videoneuvottelutyöhaastattelut Sosiaalinen media ym. 16

17 17

18 18

19 Talent Studion hyödyt työnantajalle? Valmis, työhaluinen, helsinkiläinen työnhakijajoukko Tunnettuja ja valmiiksi seulottuja työnhakijoita Työllistämiseen erikoistuneet asiantuntijat Teknisesti uudenaikaiset toimitilat työhaastatteluihin tai yritysesittelyihin Yhteistyökumppani luotettava Helsingin kaupunki 19

20 Työtä, tietoa ja työvoimaa projekti tarjoaa yrityksille Apua maahanmuuttajataustaisen työvoiman palkkaamisessa Valmiiksi haastatellut, tunnetut työnhakijat Tietoa tukimuodoista ja avustamisessa niiden hakemisessa Monimuotoisuuskoulutusta työyhteisössä Kulttuuritulkkausta konfliktitilanteissa Tukea työsuhteen alkuvaiheen koulutuksissa Työpaikkakohtaiset kielenoppimismateriaalit 20

21 Saako satamasta enää aamulla töitä? Eli Mikä on työnhaussa muuttunut 21

22 Maahanmuuttajien kynnyksiä y työnhaussa Nykyajan teknistynyt työnhaku. Työnhakuprosessissa ylikorostuu IT taidot Työhakuprosessissa ylikorostuu kirjallisen suomentaito Yhteydenotot puhelimitse vaikeaa suomalaiselle, vielä vaikeampaa maahanmuuttajalle Oman osaamisen markkinointi Kylmää vai kuumaa? asenneilmasto 22

23 Työnantajien haasteita maahanmuuttajien työllistämisessä puuttuva tieto eri kulttuureista, yhteisen kielen puuttuminen puuttuva tieto työllistämisen tukimuodoista tai byrokratian mörkö pienillä työnantajilla puuttuvat resurssit työntekijöiden kouluttamiseen asenteet (stereotypiat, huonot kokemukset) 23

24 KEINOJA: monimuotoisuuskoulutus, tukea työnantajille perehdyttämisvaiheessa, työvalmentajapalveluiden lisääminen, tietoatukimahdollisuuksista tukimahdollisuuksista, tukea pienille työnantajille alkuvaiheen koulutuksiin 24

25 Apua aloittamiseen - TYÖKALUVIUHKA Työkaluviuhka 25

26 Työhönohjauksen yhteystiedot y Käyntiosoite : Käenkuja 3 aa, 5. krs, HELSINKI Postiosoite: PL 8680, HELSINGIN KAUPUNKI Faksi: S posti: Vaihde: Neuvonta:

27 Entäs Suomalainen ulkomailla? - Maahanmuuttajan kokemuksia työnhausta Norjassa

28 Muuttaessasi toiseen maahan, aloitat työnhakijana tyhjästä. Suomessa hankkimasi kokemukset, todistukset ja suositukset eivät paljoakaan paina. Sinun kannattaa käännättää jo ennen lähtöäsi tärkeimmät työ ja kurssitodistuksesi sekä opiskelutodistuksesi joko ruotsiksi tai englanniksi. 28

29 Jollet osaa kirjoittaa norjaa täydellisesti, voit unohtaa julkishallinnolliset työpaikat. 29

30 norjaa on käytännössä pakko osata edes sen verran, että pystyt jokapäiväiseen kommunikaatioon. Muuten et voi edes ajaa taksia. 30

31 Jos julkisen hallinnon työt ovat sinulta poissuljettuja, silloin et voi myöskään ajatella työskenteleväsi norjalaisissa järjestöissä; samaten mahdollisuutesi työskennellä tutkijana rajoittuvat yksityiseen sektoriin. 31

32 Laajin toimintakenttä ulkomaalaiselle löytyy yksityiseltä sektorilta. 32

33 Kaikkia työpaikkoja ei kuitenkaan koskaan julisteta auki, jolloin ei myöskään ole työpaikkailmoituksia. Ne pitää etsiä itse. 33

34 Vasta maahanmuuttaneella ei kuitenkaan näitä suhteita voi olla, ja kannattaakin liittyä erilaisiin verkostoihin, kuten LinkedIn tai Xing. 34

35 Sitten kun ollaan päästy siihen vaiheeseen, että on löydetty aktuaalinen työpaikka, jota halutaan hakea, Norjassa suositellaan puhelimen käyttöä. 35

36 Vaikka kuinka periaatteellisista syistä katsoisi hienoksi i eleeksi opetella maan kieltä, niin kannattaa kuitenkin käyttää englantia, jos ei ole kovin vahvoilla. Ainakin hakemus hk kannattaa kirjoittaa i sillä kielellä, jota parhaiten osaat ; muuten tulet antaneeksi kiitsestäsi iepärealistisen i vaikutelman, josta jäät kiinni viimeistään haastattelussa, jos sinne asti pääset. 36

37 Saattaakin kannattaa palkata työnhakuagentti,,jos on varaa. 37

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

majakka-beacon nro 2 Väestö ikääntyy ja yritykset kansainvälistyvät EQUAL 2001 2005 TYÖNETSIJÄ KAIVAA ESIIN PIILOTYÖPAIKKOJA MAAHANMUUTTAJILLE

majakka-beacon nro 2 Väestö ikääntyy ja yritykset kansainvälistyvät EQUAL 2001 2005 TYÖNETSIJÄ KAIVAA ESIIN PIILOTYÖPAIKKOJA MAAHANMUUTTAJILLE nro 2 2004 Väestö ikääntyy ja yritykset kansainvälistyvät Suomi on onnistunut luomaan vauraan yhteiskunnan lähes omin voimin, Suomeen suuntautunut maahanmuutto on ollut vähäistä. Vasta parin viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2015 SATU AALTONEN JARNA HEINONEN ELINA VALTONEN Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim)

Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim) Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim) Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus Majakka-Beacon -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot