OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA. Juha Hakala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA. Juha Hakala"

Transkriptio

1 OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA

2 Opinnäyte pullonkaula liian monelle Suomessa on työikäistä gradua vaille maisteria AMK:n osalta tilannetta ei yhtä tarkasti tiedetä. Hyvin edenneet opinnot seisahtuvat usein opinnäytetyöhön kansantalouden ongelma itsetunnon ongelma syrjäytymisen ongelma

3 Dear Mr Posket häpeästä punaisena olen jälleen kaivautunut olohuoneen p:n ruskealle sohvalle inhoamaan itseni Meillä naispuolisilla graduttarilla syynä gradun viivästymiseen yleensä on Elämä Aloitin opintoni vuonna Opintoni sujuivat nitkun natkun siihen asti, kunnes oli aika vääntää se g.

4 Mikä on Maisterihautomo? Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimiva keskeytyneiden ja viipyneiden opinnäytetöiden loppuunohjausklinikka perustettiin gradun tekijää henkilöstö: 1 Tarjoaa tukensa työssään viipyneille gradun tekijöille. Tuloksia: Yli 700 maisterin tutkintoa 70 eri tieteenalalta aikuiskoulutuksen laatupalkinto 2001

5 Syrjäytymisen vaara Vuosina olen tehnyt 500 työhakemusta. Joka 10-20:llä pääsin haastatteluun, joka 50:nnellä sain pätkätyön. Vajaat kymmenkunta kertaa pääsin toiselle ja kolmannelle sijalle, muutamista paikoista luvattiin töitä, joita ei sitten koskaan ilmaantunut. Onhan se hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Tuo työhakemusten tekeminen ja jatkuva toivossa eläminen turhautti.

6 Miksi opinnäyte ei valmistu? Ohjaussuhteeseen liittyviä ongelmia: Ohjausresurssien vähäisyys, Ohjaajien kiire Kahden maailman kohtaamattomuus Opiskelijoiden elämäntilanne: Ansiotyö Perheen perustaminen jne. Mielelliset esteet: Liiallinen itsekritiikki Epäonnistumisen pelko jne. Taidolliset esteet: Työprosessin ja työskentelytekniikan hallinta Metodiset ongelmat

7 Ohjaajan kohtaamia kysymyksiä Mikä on teorian merkitys ja rooli opinnäytteessä? Mikä merkitys kirjallisuudella ja sen lukemisella on tutkimustyössä? Paljonko lähteitä pitää olla? Vieraskielisiä? Miten sisällä tutkija voi olla tutkimassaan ilmiössä? Voinko tutkia oman työyhteisöni työilmapiiriä? Eli: voiko siis sosialisti tutkia marxilaisuutta? Mikä on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien ero: Miten eri tutkimusotteilla aikaan saatuja tuloksia yleistetään? Miten tutkijan päättely ilmenee raportissa? Onko tutkielmassa lupa tuoda julki omia ajatuksia? Miten se näkyy? Miten tutkielma ylipäätään olisi fiksua raportoida? Onko olemassa yhtä oikeaa raportin rakennetta? Voisinko luoda oman raportointimallin?

8 Opinnäytteessä tarvitaan päättelyn logiikkaa, Looginen ihminen etenee suoraviivaisesti. Ei ongelma insinöörille. järjestelyn ja systematisoinnin taitoa. Älä sorru tarkoitushakuisiin havaintoihin! toistuvia havaintoja. Älä tee hätiköityjä johtopäätöksiä. alistumista kritiikille. Ole kriittinen myös itseäsi kohtaan. Äläkä putkiaivoisuuteen. yleistämisen sääntöjen tuntemusta.

9 Lähtökohtia tehokkaalle ohjaukselle Ohjaajan ja opiskelijan vahva sitoutuminen prosessin läpivientiin. Opiskelijan elämäntilanteeseen suhteutettu: Aikataulutavoite Arvosanatavoite Puhuttava selväksi! Pyrkimys nopeaan palautteeseen. Painopiste työprosessin ohjaukseen. Useimmiten ongelma ei ole substanssissa, vaan esim. siinä, voisiko tällainen toimia graduna.

10 Ohjaamisen haasteita Miten suurta ja epämääräistä kokonaisuutta pitäisi avata? Prosessia on vaikea esitellä: Prosessin suunta on aina jossain määrin ennustamaton. Kaikkea ei voi yksilöidä. Valmis tuote (tutkielma) on esine, produkti. Ongelma: opiskelija ajattelee myös prosessin näin. Tosiasia: opiskelijalla on muutakin kuin opinnäyte. On turha rakentaa ohjaussuhdetta sen varaan, että kyse olisi elämän tärkeimmästä jutusta.

11 Aiempien töiden ongelma Valmis lopputuote, produkti Onnistuneiden tutkimuksellisten toimien kudos Raporttiin ei ole kirjattu harha-askeleita ei turhaa työtä, jota kaikissa opinnäytteissä on hukkatyö ylimääräinen työ Gradu Opinnäyte Gradu

12 Realismi on rautaa Opinnäyte on tutkielma, ei tutkimus Opinnäyte on työtä, siinä missä ojan kaivukin. koska ojan kaivuun sietää joskus päättyä, tulee gradullakin olla loppu! Korkeintaan 35 (15) opintopisteen suoritus. Muokkaa opiskelija asennetta: Nobelia ei tule, mutta tekijän tietämys nytkähtää hivenen eteenpäin. Suurin hyötyjä on opiskelija itse. Parhaassa tapauksessa hyötyä saa myös toimeksiantaja tms.

13 Opiskelija tarvitsee rohkaisua Napakkuus auttaa alkuvaiheessa: Esitelmät pidetään ajallaan. Auta opiskelijaa esim. aikataulun hahmottamisessa: Olennaisinta oli, että PÄÄTIN valmistua ja vielä heti alkusyksystä Luulen, että se oli enemmän kiinni vankasta päätöksestä kuin käytettävissä olevasta ajasta. Kehitä hänen suhteellisuudentajuaan: Kaikkiin ongelmiin ei voi löytää maailman parasta ratkaisua. On siis tyydyttävä 3. parhaaseen ja PERUSTELTAVA!

14 Opinnäyte on ongelmanratkaisua Tehdyt ratkaisut on perusteltava Valintojen hyötysuhde on tärkeää! PERUSTELU! jne. Valitse tarkoitukseesi soveltuva ratkaisu ja valmistaudu perustelemaan ratkaisusi uskottavalla tavalla Juha T Hakala

15 Hyvä opinnäytteen ohjaaja Esittää vaihtoehtoisia malleja. Ei valmiita ratkaisuja. Gradu on opiskelijan työ. Viisastuu, siinä missä opiskelijakin. Reinin virta, jota ei saa liikaa sormeilla! Korostaa ajattelun merkitystä. Tärkein työväline oma mieli Päälähde? Huomioi prosessin ennustamattomuuden. Jokainen gradu on ainutkertainen prosessi myös ohjaajalle.

16 Ohjaajalla on vastuunsa Kohden työn loppua vastuu siirtyy vähin erin opiskelijalle. Alkuvaiheessa ohjaaja, lopussa gradun tekijä Alku ohjaajan vastuu Kriittinen vaihe! opiskelijan vastuu Loppu

17 Hyvä opinnäytteen ohjaaja Osaa konkretisoida (myös tavoitteita). Tarkistaa, ymmärtääkö ohjattava. On kiinnostunut, rohkaisee. Tuuppaa tarvittaessa. On tasapuolinen, vilpitön. Myöntää, ellei tiedä tai ehdi. Satsaa prosessin alkuvaiheeseen. Vastuu siirtyy vähitellen opiskelijalle Välttää murskakritiikkiä, mutta pyrkii olemaan rehellinen. Surkeimmassakin kyhäelmässä on jotain kiittämistä.

18 Opinnäyte on prosessi Monia hämmentää todellisuus, joka ei olekaan suoraviivaista etenemistä aihevalinta aineiston keruu tulokset lukeminen menetelmät johtopäätökset rajaus tutkimustehtävä opiskelupohdinta Alku lukeminen muistiinpanot kirjoittaminen arviointi Hyvä ohjaaja tuntee nämä! Loppu

19 Prosessi on harvoin tällainen aiheen valinta ja rajaus ajoitus- ja resurssisuunnittelu kirjallisuuden etsintä lukeminen ja muistiinpanot tehtävän tarkennus aineiston hankinta tulokset, kokeilu tai testaus raportointi arviointi

20 Korosta aihevalintaa! Aiheen myötä opinnäyte nousee, tai ryskyen kaatuu. Olisi hyvä arvioida tutkimusaiheen: ajankohtaisuutta (mm. mediat!) tarpeellisuutta (kuka hyötyy?) tutkittavuutta Tätä kautta syntyy motivaatio. innostus on elintärkeä elementti!

21 Luovuus ei ole pelkkä klisee Hyvässä tutkielmassa on jokin luova pointti. Sopuliteoria: eli opinnäytteen tekijöitä houkuttavat loppuun kalutut aiheet. Monen opinnäytteen ongelma on myös mitäänsanomattomuus aiemman tiedon kertaaminen

22 Mitä tutkittavuus on - case Gradun aiheena Maankäytön intensiivisyys ja maakiitäjäisten (Coleoptera, carabidae) esiintyminen". Kenttätyöt kesällä 2002, jolloin koottu kuudelta eri tutkimusalueelta (kukin noin 1 ha) yli kuoriaista, jotka tunnistettu mikroskoopin avulla (noin 70 eri lajia). Gradu on aiheuttanut minulle paljon henkisiä paineita ja tunnen itseni epäonnistuneeksi. Olen itkenyt tätä asiaa jo vuosia.

23 Maakiitäjäisgradun koeasetelma 100 m 6 erilaista maatyyppiä 100 m.. Maahan upotettuja purkkeja: noin 80/neliö

24 Mitä tutkittavuus on - case Gradun aiheena Korean tasavallan ja Korean Demokraattisen kansantasavallan kansallisen historian tulkinnan vertailu Aineistona lukion ja yläasteen historian oppikirjat ja valtioiden eri laitosten julkaisema kirjallinen materiaali oppikirjojen hankinta 1960-luvulta lähtien vaikeaa, jopa mahdotonta erit. P-korealainen materiaali salattua ja sijaitsee suljetuissa kokoelmissa jos hankkisin yliopiston dekaanin allekirjoituksen yhteen paperiin ja allekirjoittaisin lupauksen, etten luovuttaisi käyttööni saamaa materiaalia muille enkä käyttäisi sitä Korean Tasavallan etujen vastaisesti

25 Korosta rajausta Täsmentyy... Aihevalinta on 80% rajaamista. 2-3 kunnon kysymystä, ei enempää Hylkää taivaita halajava asenne: Suomen käymät sodat luvulla Talvisota Jatkosota Suomen kannalta Suomen ulkopolitiikan muutos jatkosodan loppuvaiheessa Aseveljeys päättyy. Suomen ulkopolitiikan muutos jatkosodan loppuvaiheessa Uuden Suomen ja Aamulehden artikkeleiden perusteella.

26 Esimerkki AMK:sta Täsmentyy... Väkivaltaiset asiakkaat ongelmana hoitotyössä Väkivaltaisten asiakkaiden määrä hoitotyössä Väkivaltaa ehkäisevä yhteistyö sairaaloiden ensiapupoliklinikoilla Kotkan poliisin ja Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikan yhteistyön kehittäminen

27 Painosta sisällysluettelon laadintaan Huonokin dispositio: Rauhoittaa tutkielman tekijää. Antaa kuvan, että hommalla on päätepiste ja, että se ylipäätään on hallittavissa. Liiallinen järkevyys alussa pahasta: Tajunta, ja jopa Alitajunta

28 Ohjaa kirjallisuuden äärelle Tutkija ei koskaan lue ilman muistiinpanoja. Tarkat viitetiedot (tarkkuus!) Opinnäytteen tekijä on oman aiheensa suhteen maailman paras asiantuntija Lukemisen avulla: Sisältö rajautuu, Rönsyt karsiutuvat, Tartutaan uusiin teemoihin. Tutkimustehtävää ei saa hukata! Alkuperäisen idean terve ydin olisi säilytettävä.

29 Juha T Hakala Käsitekartta rajauksen apuna 1. Aihe 2. Ideointi tähän juttua kaikenlaista höpinää Tähtiharrastuksen suosio Tähtiharrastuksen suosio lisää tähän tähän juttua taas lisää jne. juttua kaikenlaista höpinää 3. Rajaus 4. Sisällyksen 1. versio tähän juttua kaikenlaista höpinää Tähtiharrastuksen suosio lisää tähän tähän juttua taas lisää jne. juttua kaikenlaista höpinää 1. LUKU 2. LUKU 3. LUKU 4. LUKU

30 Juha T Hakala Tähtiharrastuksen suosio 1. JOHDANTO - miksi aihe valittiin - tähtiharrastus globaalina ilmiönä - keskeisimmät käsitteet 2. TÄHTIETEELLISEN MAAILMANKUVAN KEHITYS - kaksoisvirtojen maan tähtitiede - muinaisen Egyptin tähtitiede - Kreikan tähtitiede - tähtitiede keskiajalla - tähtitiede uudella ajalla 3. URSA, SEN HISTORIA JA TOIMINTA - Ursa pähkinänkuoressa - tähtiharrastustavat 4. KYSELYAINEISTON HANKINTA - aineiston käsittelymenetelmät 5. TULOKSET - ursalaisten muotokuva kyselyn perusteella 6. POHDINTA ESIMERKKI

31 Liiallisen omatoimisuuden vaara Pyri seuraamaan prosessia: Esim. kokonaisvaltaisuus voi muodostua ongelmaksi. Kehota etenemään kapealla alueella syvälle. Taitavalla rajauksella gradun tekijä säästää vaivaa. Muistuta opiskelijaa: Ellet ole hyväksynyt aihetta (ja rajausta), hän tekee turhaa työtä. Tarjoa apuasi myöhemminkin. Olet opiskelijaa varten.

32 Kapea, mutta syvä Luku On hyvä! RAJAA! RAJAA! Kohde LAAJA, MUTTA PINNALLINEN Lukiessa saat Uusia ideoita & aiheita JA ETENE KAPEALLA ALUEELLA SYVÄLLE! Lukiessa saat Uusia ideoita & aiheita Juha T Hakala

33 Tutkimusmetodiikasta Tiukka rajaus koskee myös tutkimusmenetelmiä! Liiat muuttujat siirtävät sinut tutkimuksellisesti epävarmalle alueelle. Hyvä aihe yhdistettyinä perusteltuihin metodisiin ratkaisuihin on rautaa. Ei ole parasta metodia Tukeudu koeteltuihin metodeihin. Älä nikkaroi itse! Esimerkkihankkeet.

34 Entä, jos aihetta on jo tutkittu? Ei haittaa, useimpia on. Kyse on kekseliäästä näkökulmasta. Samaa aihetta ja aineistoa koskeva kirjallisuus on toki tunnettava, mutta Kohde Tutkimus- tai kehittämisnäkökulma Aikaa myöten kysymys tutkimuksen samuudesta käy näennäiseksi! Juha T Hakala

35 Mielikuvitusta tarvitaan Esimerkki Yhdysvalloista: Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys Yhdysvaltojen näkökulmasta (2 kpl.) Kului aikaa Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys Kanadan näkökulmasta (1 kpl.) Kului aikaa Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys kalan näkökulmasta Juha T Hakala

36 Myös tutkimussuunnitelma Auttaa tutkielman tekoa On väljänäkin on parempi kuin ei mitään. Jäntevöittää työtä. Auttaa näkemään kokonaisuutta. Auttaa näkemään karikoita Aineistonkeruu Resurssikysymykset raha, taidot, aika

37 Muistuta kirjallisuuden luonteesta Kirjallisuudella on erilaisia statuksia : tutkimukset ja tieteelliset artikkelit laki- ja asetustekstit tutkimusta popularisoivat julkaisut sanoma- ja aikakauslehdistö Huomaa raja luetun aineiston ja lähdekirjallisuuden välillä Kirjallisuus, jota luetaan Harvemmin viitatut lähteet Ydinaineisto

38 Kerro myös Hukkatyöstä ja lisätyöstä: Kaikki tekevät sitä. Alussa ahdistus kuuluu kuvaan! OHJAUSTA! Kirjallisuuden etsintä on ensi vaiheessa haeskelevaa. Alku Loppu

39 Kehota työn paloitteluun Elefanttikin on syötävissä! Anna kullekin palalle nimi lukeminen, aineistonkeruu jne varaa sille aika kalenteriisi Paloittelu hälventää mielellistä painetta. Mikään ei ole enää liian massiivista. Paloitteluahan sovelletaan paljon työelämässäkin esimerkiksi tietokoneohjelmoinnissa pääohjelma hajotetaan aliohjelmiksi jne.

40 Kirjoitustyön aloittamisesta Pääsääntö: mahdollisimman varhain, ehkä muutaman viikon intensiivisen lukemisen jälkeen. Synnyttää vaikutelman, että työ valmistuukin joskus. Rennosti, välttäen synnyttämisen tuskaa: Anna innoitukselle myöten. Sormet rentoina näppäimille. Aloita mistä haluat: alusta, keskeltä, lopusta. Muistuta: kirjoittaminen on hiomista! Rutinoituneetkin tutkijat kirjoittavat työnsä useaan kertaan.

41 Varoita plagioinnista Toisen kirjoittajan ajatusten tai tekstin esittäminen ilman lähdeviitettä on plagiointia eli kyse on tieteellisestä varkaudesta. Periaate: lukijan on tiedettävä, mikä osa tekstistä on kenenkin vastuulla. Jos lainaat yhdestä lähteestä, se on varkautta. Jos lainaat useammasta lähteestä, kyse on tutkimuksesta. Lainaus: toisen kirjoittajan omien sanojen käyttö lainausmerkit! Toisen kirjoittajan ajatuksen lainaaminen (omin sanoin) Tee lähdeviite, niin ei mitään ongelmaa! Juha T Hakala

42 Muistuta tutkimustehtävän etenevästä perustellusta ja tyylikkäästä toteuttamista. Varoita Berliinin muurin ongelmasta, sekä siitä, että hyvä tutkielma ei eroa dekkarista paljoakaan: Juonen on edettävä katkeamatta. Kerronnan intensiteetti, Murhaajan paljastuminen.

43 Kysy opinnäytteen tekijältä: Oletko määritellyt kohteesi niin täsmällisesti, että muutkin voivat sen tunnistaa (samoin)? Tulitko esittäneeksi kohteestasi jotain sellaista, mitä ei ole ennestään jo sanottu? Tai: saitko luotua uuden näkökulman jo tunnettuun kohteeseen? Tuloksiin liittyen: mikä on: Tutkimuksen ja luokittelun ero? Tutkimuksen ja referaatin ero? Koska tulokseksi pitäisi saada yleistettävää tietoa, olisi yleistämisen ehtoja syytä tarkastella: Mihin saatuja tuloksia voidaan yleistää? Tähdätäänkö lainkaan otosta laajempiin yleistyksiin? Puhutaanko ylipäätään otoksesta (vaiko näytteestä)?

44 Opinnäytteen kielestä Opinnäyte ei ole paavin puhe koko maailmalle (urbi et orbi) Sitä ei kirjoiteta kenelle tahansa kadun miehelle. (Metodi)oppaiden liturgioista pitäisi päästä irti. Sulattelu: lukemista, hiomista ja kirjoittamista ja hauduttamista! Innostus vapauttaa kieltä Vain motivoitunut tekijä saa aikaa hyvää Mutta: innostus ei ole koskaan laadun tae!

45 Eri tieteiden sijainnista Objektiivisuus Kemia Biokemia Biologia Lääketiede Kasvatustiede Antropologia Historia Biografia Novelli Lyriikka Tieteen retoriikka: Tutkimus voi liikkua keskuksensa ympärillä, mutta sovinnaisuussäännöksistä on oltava tietoinen. Subjektiivisuus Lähde: Koestler 1964, 332

46 Arvioinnin vaikeuksia Arvioinnin puutteet heijastuvat lopputulokseen aina Mitä on syytä parsia? Mitä voidaan parsia? Tekniset, kosmeettiset korjaukset Oma vastuu korostuu. Mihin tahansa valta palata, kaikkea ei kuitenkaan voi korjata! Varaa aikaa arviointiin ja tekstin makuuttamiseen! Hanki oikolukija

47 Produktin arviointi (eli: työn arvostelu) Mm. Näitä tullaan arvioimaan: perehtyneisyyttä metodista tai teknistä toteutusta eri osien suhdetta toisiinsa saatujen tulosten luotettavuutta kehittämisehdotuksia kriittisyyttä, testattavuutta innovatiivisuutta, omaperäisyyttä markkinoitavuutta suhdetta muuhun alan tutkimustyöhön

48 Edellisten diojen taustalla Hakala, J.T Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Gaudeamus. Hakala, J.T Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Gaudeamus.

OPINNÄYTETYÖ OHJAAMISEN HAASTEENA. Juha Hakala

OPINNÄYTETYÖ OHJAAMISEN HAASTEENA. Juha Hakala OPINNÄYTETYÖ OHJAAMISEN HAASTEENA Graduttomuus - pullonkaula Suomessa on 15 000 työikäistä gradua vaille maisteria Hyvin edenneet opinnot seisahtuvat usein opinnäytetyöhön kansantalouden ongelma itsetunnon

Lisätiedot

Ota gradu haltuun - niksejä gradun tekemiseen

Ota gradu haltuun - niksejä gradun tekemiseen Ota gradu haltuun - niksejä gradun tekemiseen 17.3.2008 Graduttomuus - pullonkaula Suomessa on 15 000 työikäistä gradua vaille maisteria Hyvin edenneet opinnot seisahtuvat usein opinnäytetyöhön. Kansantalouden

Lisätiedot

Vinkkejä opinnäytetyöhön

Vinkkejä opinnäytetyöhön Vinkkejä opinnäytetyöhön 18.3.2009 Älä jää ilman tutkintoa! Miksi? Seuraukset voivat olla eitoivottuja monellakin tapaa: Työn saannin ongelmia Syrjäytymisen ongelmia Itsetunnon ongelmia Tiesitkö, että

Lisätiedot

MIKÄ ON ISO GEE JA KUINKA SIITÄ SELVITÄÄN? Juha T Hakala

MIKÄ ON ISO GEE JA KUINKA SIITÄ SELVITÄÄN? Juha T Hakala MIKÄ ON ISO GEE JA KUINKA SIITÄ SELVITÄÄN? Anteeksi, että vaivaan Ongelmineni. Minulla on nipo-menneisyys, kiltti suorittajatyttö, 6 Laudaturin ylioppilas, pääaineesta erinomaiset tiedot jne. Mutta minulla

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Onnistuneen opinnäyteprosessin

Onnistuneen opinnäyteprosessin Onnistuneen opinnäyteprosessin tunnusmerkit Mitä ohjauksessa on syytä huomioida? Ammattikorkeakoulun opinnäytteellä on erilaisia päämääriä (vrt. asetus): Kehittää tekijässään asiantuntijaorganisaation

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990)

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Hyvät kirjoittajat eivät näytä tekstiään muille ennen kuin se on lopullinen ja täydellinen. Hyvät kirjoittajat eivät aloita kirjoittamista ennen

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Otetaan tuntumaa. Sinä ja kirjoittaminen? Valitse fiiliksen mukaan kortti, joka kertoo sinusta ja suhteestasi kirjoittamiseen.

Lisätiedot

Päästä paperille. Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa?

Päästä paperille. Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa? Päästä paperille Tiedekunnan tutkijakoulu 16.9.2005 Minna-Riitta Luukka Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa? Tiedeyhteisö elää julkaisuissa. Julkaisut ovat yhteisön vuorovaikutusta. Kirjoittaminen on

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

Dialogisuuden tasoja tieteellisen kirjoittamisen kurssilta

Dialogisuuden tasoja tieteellisen kirjoittamisen kurssilta Dialogisuuden tasoja tieteellisen kirjoittamisen kurssilta Tommi Nieminen Dialogues of appropriation projekti Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto AFinLAn syysymposiumi 12. 13. marraskuuta 2009, Tampereen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA. Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine

KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA. Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine Kirjastoseminaari KITO2015 Vaasa 24.8.2015 OPISKELIJA KIRJASTOPALVELUIDEN KÄYTTÄJÄNÄ OHJAAJAN NÄKÖKULMASTA Prof. Esa Hyyryläinen Vaasan yliopisto Hallintotieteet / Julkisjohtamisen oppiaine YKSILÖN OPPIMISEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Prosessi -produkti Opinnäyte prosessi p r o d u k t i aiheen valinta esitys Lopetus

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ OPISKELUTAITOILTA 9.10.2013 OPISKELUTAITOILLAT LUKUVUONNA 2013-2014 Tieteellisten tekstien lukeminen 24.9.2013 Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka 3.10.2013

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin?

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella LUKIVAIKEUS Lukivaikeus Lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvät erityisvaikeudet, jotka ovat ristiriidassa oppijan muuhun lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn eli lukivaikeus ei selity - alhaisella älykkyydellä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS) kirjataan tohtorin tutkintoon sisällytettävät

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin

Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden argumentaatioanalyysin apuna @jatellaan yhdessä -hanke (eeducation) Miika Marttunen & Carita Kiili Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos Hankkeen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos 1 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Vastaa selkeällä käsialalla kysymyspaperiin varattuun viivoitettuun

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen.

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen. Aalto-yliopisto Kielikeskus Inkeri Lehtimaja, Tiina Airaksinen Opinnäytetyön kirjoitusprosessi Kandidaatintyön kieliasun tulee vastata tieteellisen tekstin vaatimuksia ja noudattaa opinnäytetyölle tyypillisiä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka

AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO. Opettaja Hanna Vilkka AIKA V3 KASVATUSTIETEELLINEN LUKU- JA KIRJOITUSTAITO Opettaja Hanna Vilkka 1. TIETEELLINEN LUKEMINEN 2. TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3. ARGUMENTOINTI 4. KRIITTINEN KESKUSTELU 5. ESSEE 6. OPPONOINTI 1.TIETEELLINEN

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 9.00 Aamukahvit 9.25 Tervetuloa Vanajan vankilalle 9.40 Johtamis- ja ohjaus menetelmiä vankityössä 10.35 Tauko 10.45 Viestinnän merkitys

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

SINUN UNELMASI SINUN MIKSI

SINUN UNELMASI SINUN MIKSI SINUN UNELMASI SINUN MIKSI Sinun miksi on kaiken perusta unelmillesi. Olemme kaikki itsenäisiä bisnesnaisia. Jos tiedämme unelmamme, tunnemme varmasti kaikki välillä olevamme jumissa. Sinun miksi tai elämäsi

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Sarjat ja integraalit, kevät 2014

Sarjat ja integraalit, kevät 2014 Sarjat ja integraalit, kevät 2014 Peter Hästö 12. maaliskuuta 2014 Matemaattisten tieteiden laitos Osaamistavoitteet Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa erottaa jatkuvuuden ja tasaisen

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Ongelmia voi olla.. missä tahansa opintojen vaiheissa Eniten ekana vuonna ja gradun kanssa, myös syventäviin siirryttäessä yllättävästi: huippu opiskelija

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009 PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI PORTFOLIO 15.6.2009 SISÄLTÖ: MIKÄ PORTFOLIO ON? MITÄ PORTFOLIO AMMATILLISEN KASVUN JA OMAN TYÖN/ OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot