OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA. Juha Hakala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA. Juha Hakala"

Transkriptio

1 OPINNÄYTTEEN OHJAUS HAASTEENA

2 Opinnäyte pullonkaula liian monelle Suomessa on työikäistä gradua vaille maisteria AMK:n osalta tilannetta ei yhtä tarkasti tiedetä. Hyvin edenneet opinnot seisahtuvat usein opinnäytetyöhön kansantalouden ongelma itsetunnon ongelma syrjäytymisen ongelma

3 Dear Mr Posket häpeästä punaisena olen jälleen kaivautunut olohuoneen p:n ruskealle sohvalle inhoamaan itseni Meillä naispuolisilla graduttarilla syynä gradun viivästymiseen yleensä on Elämä Aloitin opintoni vuonna Opintoni sujuivat nitkun natkun siihen asti, kunnes oli aika vääntää se g.

4 Mikä on Maisterihautomo? Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimiva keskeytyneiden ja viipyneiden opinnäytetöiden loppuunohjausklinikka perustettiin gradun tekijää henkilöstö: 1 Tarjoaa tukensa työssään viipyneille gradun tekijöille. Tuloksia: Yli 700 maisterin tutkintoa 70 eri tieteenalalta aikuiskoulutuksen laatupalkinto 2001

5 Syrjäytymisen vaara Vuosina olen tehnyt 500 työhakemusta. Joka 10-20:llä pääsin haastatteluun, joka 50:nnellä sain pätkätyön. Vajaat kymmenkunta kertaa pääsin toiselle ja kolmannelle sijalle, muutamista paikoista luvattiin töitä, joita ei sitten koskaan ilmaantunut. Onhan se hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Tuo työhakemusten tekeminen ja jatkuva toivossa eläminen turhautti.

6 Miksi opinnäyte ei valmistu? Ohjaussuhteeseen liittyviä ongelmia: Ohjausresurssien vähäisyys, Ohjaajien kiire Kahden maailman kohtaamattomuus Opiskelijoiden elämäntilanne: Ansiotyö Perheen perustaminen jne. Mielelliset esteet: Liiallinen itsekritiikki Epäonnistumisen pelko jne. Taidolliset esteet: Työprosessin ja työskentelytekniikan hallinta Metodiset ongelmat

7 Ohjaajan kohtaamia kysymyksiä Mikä on teorian merkitys ja rooli opinnäytteessä? Mikä merkitys kirjallisuudella ja sen lukemisella on tutkimustyössä? Paljonko lähteitä pitää olla? Vieraskielisiä? Miten sisällä tutkija voi olla tutkimassaan ilmiössä? Voinko tutkia oman työyhteisöni työilmapiiriä? Eli: voiko siis sosialisti tutkia marxilaisuutta? Mikä on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien ero: Miten eri tutkimusotteilla aikaan saatuja tuloksia yleistetään? Miten tutkijan päättely ilmenee raportissa? Onko tutkielmassa lupa tuoda julki omia ajatuksia? Miten se näkyy? Miten tutkielma ylipäätään olisi fiksua raportoida? Onko olemassa yhtä oikeaa raportin rakennetta? Voisinko luoda oman raportointimallin?

8 Opinnäytteessä tarvitaan päättelyn logiikkaa, Looginen ihminen etenee suoraviivaisesti. Ei ongelma insinöörille. järjestelyn ja systematisoinnin taitoa. Älä sorru tarkoitushakuisiin havaintoihin! toistuvia havaintoja. Älä tee hätiköityjä johtopäätöksiä. alistumista kritiikille. Ole kriittinen myös itseäsi kohtaan. Äläkä putkiaivoisuuteen. yleistämisen sääntöjen tuntemusta.

9 Lähtökohtia tehokkaalle ohjaukselle Ohjaajan ja opiskelijan vahva sitoutuminen prosessin läpivientiin. Opiskelijan elämäntilanteeseen suhteutettu: Aikataulutavoite Arvosanatavoite Puhuttava selväksi! Pyrkimys nopeaan palautteeseen. Painopiste työprosessin ohjaukseen. Useimmiten ongelma ei ole substanssissa, vaan esim. siinä, voisiko tällainen toimia graduna.

10 Ohjaamisen haasteita Miten suurta ja epämääräistä kokonaisuutta pitäisi avata? Prosessia on vaikea esitellä: Prosessin suunta on aina jossain määrin ennustamaton. Kaikkea ei voi yksilöidä. Valmis tuote (tutkielma) on esine, produkti. Ongelma: opiskelija ajattelee myös prosessin näin. Tosiasia: opiskelijalla on muutakin kuin opinnäyte. On turha rakentaa ohjaussuhdetta sen varaan, että kyse olisi elämän tärkeimmästä jutusta.

11 Aiempien töiden ongelma Valmis lopputuote, produkti Onnistuneiden tutkimuksellisten toimien kudos Raporttiin ei ole kirjattu harha-askeleita ei turhaa työtä, jota kaikissa opinnäytteissä on hukkatyö ylimääräinen työ Gradu Opinnäyte Gradu

12 Realismi on rautaa Opinnäyte on tutkielma, ei tutkimus Opinnäyte on työtä, siinä missä ojan kaivukin. koska ojan kaivuun sietää joskus päättyä, tulee gradullakin olla loppu! Korkeintaan 35 (15) opintopisteen suoritus. Muokkaa opiskelija asennetta: Nobelia ei tule, mutta tekijän tietämys nytkähtää hivenen eteenpäin. Suurin hyötyjä on opiskelija itse. Parhaassa tapauksessa hyötyä saa myös toimeksiantaja tms.

13 Opiskelija tarvitsee rohkaisua Napakkuus auttaa alkuvaiheessa: Esitelmät pidetään ajallaan. Auta opiskelijaa esim. aikataulun hahmottamisessa: Olennaisinta oli, että PÄÄTIN valmistua ja vielä heti alkusyksystä Luulen, että se oli enemmän kiinni vankasta päätöksestä kuin käytettävissä olevasta ajasta. Kehitä hänen suhteellisuudentajuaan: Kaikkiin ongelmiin ei voi löytää maailman parasta ratkaisua. On siis tyydyttävä 3. parhaaseen ja PERUSTELTAVA!

14 Opinnäyte on ongelmanratkaisua Tehdyt ratkaisut on perusteltava Valintojen hyötysuhde on tärkeää! PERUSTELU! jne. Valitse tarkoitukseesi soveltuva ratkaisu ja valmistaudu perustelemaan ratkaisusi uskottavalla tavalla Juha T Hakala

15 Hyvä opinnäytteen ohjaaja Esittää vaihtoehtoisia malleja. Ei valmiita ratkaisuja. Gradu on opiskelijan työ. Viisastuu, siinä missä opiskelijakin. Reinin virta, jota ei saa liikaa sormeilla! Korostaa ajattelun merkitystä. Tärkein työväline oma mieli Päälähde? Huomioi prosessin ennustamattomuuden. Jokainen gradu on ainutkertainen prosessi myös ohjaajalle.

16 Ohjaajalla on vastuunsa Kohden työn loppua vastuu siirtyy vähin erin opiskelijalle. Alkuvaiheessa ohjaaja, lopussa gradun tekijä Alku ohjaajan vastuu Kriittinen vaihe! opiskelijan vastuu Loppu

17 Hyvä opinnäytteen ohjaaja Osaa konkretisoida (myös tavoitteita). Tarkistaa, ymmärtääkö ohjattava. On kiinnostunut, rohkaisee. Tuuppaa tarvittaessa. On tasapuolinen, vilpitön. Myöntää, ellei tiedä tai ehdi. Satsaa prosessin alkuvaiheeseen. Vastuu siirtyy vähitellen opiskelijalle Välttää murskakritiikkiä, mutta pyrkii olemaan rehellinen. Surkeimmassakin kyhäelmässä on jotain kiittämistä.

18 Opinnäyte on prosessi Monia hämmentää todellisuus, joka ei olekaan suoraviivaista etenemistä aihevalinta aineiston keruu tulokset lukeminen menetelmät johtopäätökset rajaus tutkimustehtävä opiskelupohdinta Alku lukeminen muistiinpanot kirjoittaminen arviointi Hyvä ohjaaja tuntee nämä! Loppu

19 Prosessi on harvoin tällainen aiheen valinta ja rajaus ajoitus- ja resurssisuunnittelu kirjallisuuden etsintä lukeminen ja muistiinpanot tehtävän tarkennus aineiston hankinta tulokset, kokeilu tai testaus raportointi arviointi

20 Korosta aihevalintaa! Aiheen myötä opinnäyte nousee, tai ryskyen kaatuu. Olisi hyvä arvioida tutkimusaiheen: ajankohtaisuutta (mm. mediat!) tarpeellisuutta (kuka hyötyy?) tutkittavuutta Tätä kautta syntyy motivaatio. innostus on elintärkeä elementti!

21 Luovuus ei ole pelkkä klisee Hyvässä tutkielmassa on jokin luova pointti. Sopuliteoria: eli opinnäytteen tekijöitä houkuttavat loppuun kalutut aiheet. Monen opinnäytteen ongelma on myös mitäänsanomattomuus aiemman tiedon kertaaminen

22 Mitä tutkittavuus on - case Gradun aiheena Maankäytön intensiivisyys ja maakiitäjäisten (Coleoptera, carabidae) esiintyminen". Kenttätyöt kesällä 2002, jolloin koottu kuudelta eri tutkimusalueelta (kukin noin 1 ha) yli kuoriaista, jotka tunnistettu mikroskoopin avulla (noin 70 eri lajia). Gradu on aiheuttanut minulle paljon henkisiä paineita ja tunnen itseni epäonnistuneeksi. Olen itkenyt tätä asiaa jo vuosia.

23 Maakiitäjäisgradun koeasetelma 100 m 6 erilaista maatyyppiä 100 m.. Maahan upotettuja purkkeja: noin 80/neliö

24 Mitä tutkittavuus on - case Gradun aiheena Korean tasavallan ja Korean Demokraattisen kansantasavallan kansallisen historian tulkinnan vertailu Aineistona lukion ja yläasteen historian oppikirjat ja valtioiden eri laitosten julkaisema kirjallinen materiaali oppikirjojen hankinta 1960-luvulta lähtien vaikeaa, jopa mahdotonta erit. P-korealainen materiaali salattua ja sijaitsee suljetuissa kokoelmissa jos hankkisin yliopiston dekaanin allekirjoituksen yhteen paperiin ja allekirjoittaisin lupauksen, etten luovuttaisi käyttööni saamaa materiaalia muille enkä käyttäisi sitä Korean Tasavallan etujen vastaisesti

25 Korosta rajausta Täsmentyy... Aihevalinta on 80% rajaamista. 2-3 kunnon kysymystä, ei enempää Hylkää taivaita halajava asenne: Suomen käymät sodat luvulla Talvisota Jatkosota Suomen kannalta Suomen ulkopolitiikan muutos jatkosodan loppuvaiheessa Aseveljeys päättyy. Suomen ulkopolitiikan muutos jatkosodan loppuvaiheessa Uuden Suomen ja Aamulehden artikkeleiden perusteella.

26 Esimerkki AMK:sta Täsmentyy... Väkivaltaiset asiakkaat ongelmana hoitotyössä Väkivaltaisten asiakkaiden määrä hoitotyössä Väkivaltaa ehkäisevä yhteistyö sairaaloiden ensiapupoliklinikoilla Kotkan poliisin ja Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikan yhteistyön kehittäminen

27 Painosta sisällysluettelon laadintaan Huonokin dispositio: Rauhoittaa tutkielman tekijää. Antaa kuvan, että hommalla on päätepiste ja, että se ylipäätään on hallittavissa. Liiallinen järkevyys alussa pahasta: Tajunta, ja jopa Alitajunta

28 Ohjaa kirjallisuuden äärelle Tutkija ei koskaan lue ilman muistiinpanoja. Tarkat viitetiedot (tarkkuus!) Opinnäytteen tekijä on oman aiheensa suhteen maailman paras asiantuntija Lukemisen avulla: Sisältö rajautuu, Rönsyt karsiutuvat, Tartutaan uusiin teemoihin. Tutkimustehtävää ei saa hukata! Alkuperäisen idean terve ydin olisi säilytettävä.

29 Juha T Hakala Käsitekartta rajauksen apuna 1. Aihe 2. Ideointi tähän juttua kaikenlaista höpinää Tähtiharrastuksen suosio Tähtiharrastuksen suosio lisää tähän tähän juttua taas lisää jne. juttua kaikenlaista höpinää 3. Rajaus 4. Sisällyksen 1. versio tähän juttua kaikenlaista höpinää Tähtiharrastuksen suosio lisää tähän tähän juttua taas lisää jne. juttua kaikenlaista höpinää 1. LUKU 2. LUKU 3. LUKU 4. LUKU

30 Juha T Hakala Tähtiharrastuksen suosio 1. JOHDANTO - miksi aihe valittiin - tähtiharrastus globaalina ilmiönä - keskeisimmät käsitteet 2. TÄHTIETEELLISEN MAAILMANKUVAN KEHITYS - kaksoisvirtojen maan tähtitiede - muinaisen Egyptin tähtitiede - Kreikan tähtitiede - tähtitiede keskiajalla - tähtitiede uudella ajalla 3. URSA, SEN HISTORIA JA TOIMINTA - Ursa pähkinänkuoressa - tähtiharrastustavat 4. KYSELYAINEISTON HANKINTA - aineiston käsittelymenetelmät 5. TULOKSET - ursalaisten muotokuva kyselyn perusteella 6. POHDINTA ESIMERKKI

31 Liiallisen omatoimisuuden vaara Pyri seuraamaan prosessia: Esim. kokonaisvaltaisuus voi muodostua ongelmaksi. Kehota etenemään kapealla alueella syvälle. Taitavalla rajauksella gradun tekijä säästää vaivaa. Muistuta opiskelijaa: Ellet ole hyväksynyt aihetta (ja rajausta), hän tekee turhaa työtä. Tarjoa apuasi myöhemminkin. Olet opiskelijaa varten.

32 Kapea, mutta syvä Luku On hyvä! RAJAA! RAJAA! Kohde LAAJA, MUTTA PINNALLINEN Lukiessa saat Uusia ideoita & aiheita JA ETENE KAPEALLA ALUEELLA SYVÄLLE! Lukiessa saat Uusia ideoita & aiheita Juha T Hakala

33 Tutkimusmetodiikasta Tiukka rajaus koskee myös tutkimusmenetelmiä! Liiat muuttujat siirtävät sinut tutkimuksellisesti epävarmalle alueelle. Hyvä aihe yhdistettyinä perusteltuihin metodisiin ratkaisuihin on rautaa. Ei ole parasta metodia Tukeudu koeteltuihin metodeihin. Älä nikkaroi itse! Esimerkkihankkeet.

34 Entä, jos aihetta on jo tutkittu? Ei haittaa, useimpia on. Kyse on kekseliäästä näkökulmasta. Samaa aihetta ja aineistoa koskeva kirjallisuus on toki tunnettava, mutta Kohde Tutkimus- tai kehittämisnäkökulma Aikaa myöten kysymys tutkimuksen samuudesta käy näennäiseksi! Juha T Hakala

35 Mielikuvitusta tarvitaan Esimerkki Yhdysvalloista: Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys Yhdysvaltojen näkökulmasta (2 kpl.) Kului aikaa Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys Kanadan näkökulmasta (1 kpl.) Kului aikaa Kalastus St Lorentz - joella. Merkitys kalan näkökulmasta Juha T Hakala

36 Myös tutkimussuunnitelma Auttaa tutkielman tekoa On väljänäkin on parempi kuin ei mitään. Jäntevöittää työtä. Auttaa näkemään kokonaisuutta. Auttaa näkemään karikoita Aineistonkeruu Resurssikysymykset raha, taidot, aika

37 Muistuta kirjallisuuden luonteesta Kirjallisuudella on erilaisia statuksia : tutkimukset ja tieteelliset artikkelit laki- ja asetustekstit tutkimusta popularisoivat julkaisut sanoma- ja aikakauslehdistö Huomaa raja luetun aineiston ja lähdekirjallisuuden välillä Kirjallisuus, jota luetaan Harvemmin viitatut lähteet Ydinaineisto

38 Kerro myös Hukkatyöstä ja lisätyöstä: Kaikki tekevät sitä. Alussa ahdistus kuuluu kuvaan! OHJAUSTA! Kirjallisuuden etsintä on ensi vaiheessa haeskelevaa. Alku Loppu

39 Kehota työn paloitteluun Elefanttikin on syötävissä! Anna kullekin palalle nimi lukeminen, aineistonkeruu jne varaa sille aika kalenteriisi Paloittelu hälventää mielellistä painetta. Mikään ei ole enää liian massiivista. Paloitteluahan sovelletaan paljon työelämässäkin esimerkiksi tietokoneohjelmoinnissa pääohjelma hajotetaan aliohjelmiksi jne.

40 Kirjoitustyön aloittamisesta Pääsääntö: mahdollisimman varhain, ehkä muutaman viikon intensiivisen lukemisen jälkeen. Synnyttää vaikutelman, että työ valmistuukin joskus. Rennosti, välttäen synnyttämisen tuskaa: Anna innoitukselle myöten. Sormet rentoina näppäimille. Aloita mistä haluat: alusta, keskeltä, lopusta. Muistuta: kirjoittaminen on hiomista! Rutinoituneetkin tutkijat kirjoittavat työnsä useaan kertaan.

41 Varoita plagioinnista Toisen kirjoittajan ajatusten tai tekstin esittäminen ilman lähdeviitettä on plagiointia eli kyse on tieteellisestä varkaudesta. Periaate: lukijan on tiedettävä, mikä osa tekstistä on kenenkin vastuulla. Jos lainaat yhdestä lähteestä, se on varkautta. Jos lainaat useammasta lähteestä, kyse on tutkimuksesta. Lainaus: toisen kirjoittajan omien sanojen käyttö lainausmerkit! Toisen kirjoittajan ajatuksen lainaaminen (omin sanoin) Tee lähdeviite, niin ei mitään ongelmaa! Juha T Hakala

42 Muistuta tutkimustehtävän etenevästä perustellusta ja tyylikkäästä toteuttamista. Varoita Berliinin muurin ongelmasta, sekä siitä, että hyvä tutkielma ei eroa dekkarista paljoakaan: Juonen on edettävä katkeamatta. Kerronnan intensiteetti, Murhaajan paljastuminen.

43 Kysy opinnäytteen tekijältä: Oletko määritellyt kohteesi niin täsmällisesti, että muutkin voivat sen tunnistaa (samoin)? Tulitko esittäneeksi kohteestasi jotain sellaista, mitä ei ole ennestään jo sanottu? Tai: saitko luotua uuden näkökulman jo tunnettuun kohteeseen? Tuloksiin liittyen: mikä on: Tutkimuksen ja luokittelun ero? Tutkimuksen ja referaatin ero? Koska tulokseksi pitäisi saada yleistettävää tietoa, olisi yleistämisen ehtoja syytä tarkastella: Mihin saatuja tuloksia voidaan yleistää? Tähdätäänkö lainkaan otosta laajempiin yleistyksiin? Puhutaanko ylipäätään otoksesta (vaiko näytteestä)?

44 Opinnäytteen kielestä Opinnäyte ei ole paavin puhe koko maailmalle (urbi et orbi) Sitä ei kirjoiteta kenelle tahansa kadun miehelle. (Metodi)oppaiden liturgioista pitäisi päästä irti. Sulattelu: lukemista, hiomista ja kirjoittamista ja hauduttamista! Innostus vapauttaa kieltä Vain motivoitunut tekijä saa aikaa hyvää Mutta: innostus ei ole koskaan laadun tae!

45 Eri tieteiden sijainnista Objektiivisuus Kemia Biokemia Biologia Lääketiede Kasvatustiede Antropologia Historia Biografia Novelli Lyriikka Tieteen retoriikka: Tutkimus voi liikkua keskuksensa ympärillä, mutta sovinnaisuussäännöksistä on oltava tietoinen. Subjektiivisuus Lähde: Koestler 1964, 332

46 Arvioinnin vaikeuksia Arvioinnin puutteet heijastuvat lopputulokseen aina Mitä on syytä parsia? Mitä voidaan parsia? Tekniset, kosmeettiset korjaukset Oma vastuu korostuu. Mihin tahansa valta palata, kaikkea ei kuitenkaan voi korjata! Varaa aikaa arviointiin ja tekstin makuuttamiseen! Hanki oikolukija

47 Produktin arviointi (eli: työn arvostelu) Mm. Näitä tullaan arvioimaan: perehtyneisyyttä metodista tai teknistä toteutusta eri osien suhdetta toisiinsa saatujen tulosten luotettavuutta kehittämisehdotuksia kriittisyyttä, testattavuutta innovatiivisuutta, omaperäisyyttä markkinoitavuutta suhdetta muuhun alan tutkimustyöhön

48 Edellisten diojen taustalla Hakala, J.T Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Gaudeamus. Hakala, J.T Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Gaudeamus.

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 4. Opinnäytetyön eteneminen... 8 4.1. Aiheen valinta... 9 4.2. Opinnäytetyöhön

Lisätiedot

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen... 5 4. Opinnäytetyön eteneminen...

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Käytännön kokemuksia ja perusteltuja puheenvuoroja Maisa Toljamo ja Aino Vuorijärvi (toim.) Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2007 Ulkoasu ja taitto: OAMK:n

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot