ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMEREN RATKAISUJA HYVÄKSI YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. BSAS 2010 TEKI HISTORIAA. MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15. sivut 8 9."

Transkriptio

1 RATKAISUJA ITÄMEREN BSAG Baltic Sea Action Group HYVÄKSI juhlajulkaisu HUIPPU- KOKOUS PITÄÄ ITÄMEREN TILAN PÄÄTTÄJIEN MIELISSÄ. SIVU 6 YHTEISTYÖLLÄ ITÄMERI PUHDISTUU NOPEAMMIN. Tarja Halonen, tasavallan presidentti sivut 8 9 sivu 12 BSAS 2010 TEKI HISTORIAA sivu 2 MEREN HÄLYTYSKELLOT SOIVAT sivu 15 Kuva: Janne Gröning HEINI LEHTO JA NOORA KUNTTU PANIVAT HYVÄN KIERTÄMÄÄN sivut 4 5 Julkaistaan Kauppalehden ilmoitusliitteenä INPRESS

2 P Ä Ä K I R J O IT U S Pieni tai suuri teko ITÄMERI KIITTÄÄ L Yrityksille sitoumuksen tekeminen ja osallistuminen Pietarin BSAS:n on loistava tilaisuus esitellä osaamistaan Itämeren vaikutusvaltaisimmalle yleisölle. Ilkka Herlin Yritykset, jotka ovat ymmärtäneet kestävän kehityksen mahdollisuudet ja kehittäneet ennakkoluulottomasti liiketoimintaansa sen arvoja kunnioittaen kuuluvat voittajiin, kirjoittaa Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin. Kuvat: Janne Gröning & Kati Leinonen ähes päivälleen kaksi vuotta sitten Helsingissä tehtiin historiaa. Finlandia-talolla järjestettiin ainutlaatuinen huippukokous, johon osallistui valtioiden ja hallitusten päämiehiä ja ministereitä 11 Itämeren ympärysmaasta sekä noin 400 tieteen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajaa. Historialliseksi ja erilaiseksi huippukokousta ei tehnyt ainoastaan innostunut ja välitön tunnelma tai osallistujien laaja kirjo yhteiskunnan joka sektorilta. Historiallisen huippukokouksesta teki se, että jokainen osallistuva taho sitoutui konkreettisiin tekoihin Itämeren tilan parantamiseksi. Jokainen muotoili tekonsa julkisiksi sitoumuksiksi, joiden toteutumista Baltic Sea Action Group (BSAG) seuraa. Sitoumukset vaikuttavat Itämeren tilaan suorasti tai epäsuorasti ja ne ovat kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia Helsingin huippukokous kantoi nimeä Baltic Sea Action Summit (BSAS) ja sen kutsui kokoon harvinainen yhdistelmä: presidentti Tarja Halonen, pääministeri Matti Vanhanen sekä sitoutumaton säätiö, BSAG. Tulevana syksynä teemme historiaa jo toisen kerran kun BSAS pidetään Pietarissa. Pääministeri Vladimir Putinin toiveesta Pietarissa jatketaan Helsingin tapaan. Jokainen osallistuja pääsee tekemään julkisen lupauksen Itämerelle hyväksi tehtävästä työstä. Yrityksille sitoumuksen tekeminen ja Pietarin BSAS:n osallistuminen on loistava mahdollisuus esitellä osaamistaan Itämeren alueen vaikutusvaltaisimmalle yleisölle. Olemme onnistuneet keräämään yhteen ja ketjuttamaan suuren joukon Itämeren tilasta huolestuneita tahoja, niin valtioita, pörssiyhtiöitä kuin yksittäisiä ihmisiä. Tähän mennessä olemme yhdessä sitoumuksen tekijöiden kanssa ideoineet lähes kaksi sataa erilaista yksilöllistä tapaa auttaa Itämerta. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sitoumuksen tekijöiden kanssa. Tehdyistä sitoumuksista noin kolmasosa on tehty ja auki olevista suurin osa etenee suunnitellusti. Lupaamme tästä eteenpäinkin kehittää jokaiselle mukaan lähtevälle toimijalle sopivan tavan osallistua Itämeri-talkoisiin. Tähän olemme myös kehittäneet työkaluja, jossa haetaan tartuntapintoja yrityksille Itämeren ongelmien ratkaisuun. Elegantein ratkaisu on sellainen, jossa molemmat sekä Itämeri että yritys hyötyvät merkittävästi. Tässä lehdessä mielenkiintoisten artikkeleiden lisäksi edelläkävijäyritykset esittelevät omia ratkaisujaan; miten ne yhdistävät ja kehittävät liiketoimintaansa kestävän kehityksen arvoja kunnioittaen. Haluan kiittää kaikkia sitoumuksen tehneitä ja tämän julkaisun tekoon osallistuneita. Kutsun mukaan kaikki edelläkävijät toimimaan Itämeren puolesta tavalla joka hyödyttää sinua ja yhteistä mertamme. Antoisia lukuhetkiä! Ilkka Herlin Ilkka Herlin on Cargotec Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yksi BSAG:n perustajäsenistä. BALTIC SEA ACTION GROUP (BSAG) toimii koko Itämeren alueella. BSAG on sitoutumaton säätiö, joka tekee konkreettista työtä Itämeren, pelastamiseksi ja auttamiseksi. Toiminnan yksi keskeinen muoto on sitoumusten kerääminen yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Sitoumukset ovat suoraan tai epäsuoraan Itämeren tilaan vaikuttavia tekoja. Kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia sitoumuksia on tehty lähes 200. Lisätietoja julkaisusta antaa: Anna Kotsalo-Mustonen Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta 1984 lähtien. InPress on Conny Unéusin perustama lehtialan yritys, joka on jo vuodesta 1984 lähtien tuottanut ilmoitusliitteitä valtakunnallisiin lehtiin Pohjoismaissa. Projektipäällikkö: Janne Rögård. Toimituspäällikkötyö: Pasi Salmela/Nystig Oy. Graafi nen ulkoasu: Sara Norkvist. Repro: InPress. Paino: Alma Manu Oy, Tampere Lisätietoja ilmoitusliiteistä Kauppalehdessä: Janne Rögård, , 2 BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi

3 Wärtsilä puhdistaa laivojen pakokaasut Meriliikenne on uuden edessä, kun pakokaasujen rikkipitoisuuksia pitää vähentää merkittävästi lähivuosina. Wärtsilän kehittämä rikkipesuri on varteenotettava päästöjen suitsija. Suurin osa maailman merillä seilaavista aluksista liikkuu raskaan polttoöljyn voimalla. Varustamoille se on hyvä polttoaine alhaisen hintansa takia, mutta ympäristön kannalta haastava polttoaineen sisältämän rikin vuoksi. Polttoaineessa runsas rikki on haitallista siksi, että palaessaan moottorissa se hapettuu oksideiksi, jotka maahan laskeutuessaan aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista. Wärtsilän kehittämä pakokaasujen puhdistusteknologia on Wärtsilän ympäristöpalvelujen päällikön Britt-Mari Kullas-Nymanin mukaan kustannustehokas tapa vähentää meriliikenteen päästöjä. Rikkipesurit vähentävät tehokkaasti pakokaasupäästöjä, kuten rikkioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Wärtsilän makeavesipesurin toiminta perustuu siihen, että pakokaasuun ruiskutetaan pesuvettä, minkä seurauksena rikkiyhdisteet ja muut epäpuhtaudet siirtyvät pakokaasusta pesuveteen. Pesuvettä kierrätetään pesurissa, ja lopuksi tämä vesi puhdistetaan ja puhdistettu vesi johdetaan mereen. Satamassa oloaikana puhdistettu vesi voidaan myös varastoida laivan säiliöihin. Rikkipesurit vähentävät tehokkaasti rikkioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Laivojen päästöjä voidaan toki vähentää muillakin keinoilla, esimerkiksi vaihtamalla raskas polttoöljy puhtaampaan dieselöljyyn tai siirtymällä nesteytetyn maakaasun, LNG:n, käyttöön. Dieselöljyn ongelma on Kullas-Nymanin mukaan sen kalleus verrattuna raskaaseen polttoöljyyn. LNG:n käytön haasteena on puolestaan erityisesti kaasun saatavuus satamissa. LNG on kuitenkin ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto, Kullas-Nyman Viimeistelemme parhaillaan rikkipesurin jälkiasennusta Containerships VII -laivan päämoottorin yhteyteen, Britt-Mari Kullas-Nyman Laivan omistava suomalainen perheyritys Containerships aloitti ensimmäisenä varustamona konttikuljetukset Itämerellä jo 60-luvulla. Juuri 45 vuotta täyttänyt Containerships tarjoaa säännöllistä konttiliikennettä Itämeren, Pohjanmeren sekä Välimeren alueella. Itämeri on SECA-alue Varustamot ja laivanrakentajat ovat joka tapauksessa uuden edessä, sillä kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamat uudet rikkirajat astuvat voimaan rikkipäästöjen kontrollialueilla, joihin Itämerikin kuuluu, vuonna Tällöin laivojen käyttämässä polttoaineessa saa olla rikkiä korkeintaan 0,1 prosenttia nykyisen yhden prosentin sijaan. Itämeren lisäksi vastaavanlainen SECA-alue on tulossa Yhdysvaltojen ja Kanadan rannikoille jo tämän vuoden aikana. Päästörajoitukset, jotka koskevat maantieteellisesti rajattua aluetta, on varustamoille suuri haaste. Muutos on kuitenkin väistämätön, ja näillä näkymin vuonna 2020 rajoitukset tulevat koskemaan kaikkia merialueita, vaikkakin hieman lievempinä, Kullas-Nyman Päästörajoitukset koskevat niin uusia kuin vanhojakin laivoja, joten mistään pikkumuutoksesta ei ole kyse. Pesuri päämoottoriin Wärtsilä on valmistautunut jo pitkään meriliikenteen rikkipäästöjen alentamiseen, ja rikkipesuri on testattu ja tyyppihyväksytty ja valmis massatuotantoon. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen johtavaa teknologiaa pakokaasujen puhdistukseen ja siten ympäristökuormituksen vähentämiseen. Parhaillaan Wärtsilä viimeistelee ensimmäistä rikkipesurin jälkiasennustaan aluksen päämoottorin yhteyteen. Asensimme kokonaistoimituksena makeavesipesurin suomalaiseen Containerships VII -laivaan, Kullas-Nyman Vaikka kysymyksessä on ensimmäinen asennus laivaan, perusteknologia on ollut käytössä jo vuosikymmeniä dieselvoimalaitosten rikkipesureissa. Laivan omistavalle suomalaiselle perheyritykselle asennus taas oli merkittävä askel, koska Containerships haluaa olla edelläkävijä ympäristöystävällisyydessä Itämerellä. Wärtsilän BSAG-sitoumus Wärtsilä tukee Baltic Sea Action Groupin Itämeren pelastusohjelmaa. Yritys on tehnyt kolme ympäristölupausta, joiden mukaan Wärtsilä: Lahjoittaa viiteen Itämerellä jatkuvasti liikennöivään alukseen potkuriakselin öljyn vuotamisen estävän tiivisteen Wärtsilän rikinpoistopesurin asennuksen yhteydessä. Näillä voidaan estää tuhansien öljylitrojen pääsy meriveteen. Kehittää konsulttipalvelukonseptin, jonka tavoitteena on lisätä laivayhtiöiden, varustamojen, luokituslaitosten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien ympäristötietoisuutta. Lisäksi palvelun tavoitteena on tarjota mitattavia menetelmiä, joiden avulla laivaliikenteen aiheuttamia päästöjä Itämereen voidaan vähentää. Sisällyttää laajan ympäristökoulutuksen Land and Sea Academy koulutuskeskustensa kurssiohjelmiin. Ympäristötietoisuutta lisäävien kurssien kohderyhmiä ovat laivayhtiöt, merenkulun palveluyritykset ja laivojen henkilökunta. Wärtsilä lahjoittaa varusteita öljyntorjuntakonttiin Wärtsilä osallistuu Muuttopalvelu Niemi Oy:n ja WWF:n yhteiseen BSAG:n sitoumukseen Itämeren öljyntorjuntavalmiuden nostamiseksi lahjoittamalla öljyntorjuntavälineitä Oilbusters-öljyntorjuntakonttiin. Lahjoituksellaan, joka sisältää puhdistusvälineitä, suojavarusteita, aggregaatin ja teltan, Wärtsilä on varmistanut kontin riittävän varustetason öljytuhojen ehkäisemiseksi. BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi 3

4 Tiesitkö että VIERESSÄ OLEVA VEIJARI KUULUU mainoistoimisto Taivaan Helsingissä 2010 järjestettyä BSAS-huippukokousta varten suunnittelemaan graafiseen ilmeeseen. Taivaan työ voitti Cannesin kultaisen leijonan Taivas tukee Itämerityötä lahjoittamalla osaamistaan BSAG:n käyttöön.... RAKKOLEVÄ ON pohjoisen Itämeren ainoa iso ruskolevä. Eteläisellä Itämerellä ruskoleviä on kuitenkin useita eri lajeja KRUUNUNPRINSESSA Victoria ja prinssi Daniel ovat Guardian of the Baltic Sea -korun ja -kalvosinnappien nro 3 onnelliset omistajat. H Y V Ä Ä Meren suojelijat auttavat myös SISUSTUSKRIISIS JÄRKYTTÄVÄ SUKELLUSKOKEMUS mustassa ja pimeässä Itämeressä avasi Noora Kuntun ja Heini Lehdon silmät. He tajusivat, että jotain on tehtävä. Ja mieluummin heti. Teksti: Pasi Salmela Kuva: Kehrä Interior Luonnon puhtaus ja kauneus ovat meille hyvin tärkeitä. Ne ovat mukana kaikissa töissämme, niin materiaalivalinnoissa kuin työtavoissamme. Heini Lehto ja Noora Kunttu E mme yksinkertaisesti voineet jäädä odottamaan ja voivottelemaan, vaan päätimme ryhtyä toimeen meriluonnon pelastamiseksi, Heini Lehto Niinpä Lehdon ja Noora Kuntun suun nittelutoimisto Kehrä Interior otti ja suunnitteli hyväntekeväisyyskorun Guardian of the Baltic Sea. Eikä hyvän tekemiselle asetettu liian alhaisia tavoitteita. Teimme Baltic Sea Action Groupille sitoumuksen kerätä euroa Itämeren rehevöitymisen ehkäisyyn, Noora Kunttu kertoo. Ja hyvin on mennyt, sillä marraskuussa 2011 puoliväli oli saavutettu ja Kehrä luovutti euroa BSAG:lle. Olihan se aikamoinen yllätys, että korut saivat niin hyvän vastaanoton. Olemme siitä hyvin ylpeitä ja iloisia. Halusimme laittaa hyvän kiertämään, ja siinä mielessä tavoite on jo saavutettu, Lehto Korut on numeroitu ja valmistettu kierrätyshopeasta. Tasavallan presidentti Tarja Halosella on numero 1, Keskustan puheenjohtajalla Mari Kiviniemellä on nro 2. Numerot kolme ovat Ruotsissa kruununprinsessa Victorialla ja prinssi Danielilla. Heini Lehto ja Noora Kunttu laittoivat hyvän kiertämään suunnittelemalla hyväntekeväisyyskorun. Eivätkä valita, vaikka hyvä työ on tuonut lisää asiakkaita ja työtä. Superasiakaspalvelijat laittavat viininkin kaappiin Vaikka korusuunnittelu ei ole Kehrä Interiorin ydintoiminta-aluetta, sopivat GBS-korut hyvin yrityksen arvomaailmaan. Luonnon puhtaus ja kauneus ovat Kuntulle ja Lehdolle hyvin tärkeitä. Luontoarvot ovat mukana kaikissa töissämme, niin materiaalivalinnoissa kuin työtavoissamme, Noora Kunttu kertoo. Sisustusarkkitehti Lehdon ja kaluste- ja sisustussuunnittelija Kuntun tiivis yhteistyö alkoi vuonna Kehrä Interiorin he perustivat kolmisen vuotta sitten. Kehrä suunnittelee ja tekee sisustuksia sekä toimisto-, ravintola- ja liiketiloihin että koteja koteihin. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja energiaa palvelujemme tuotteistamiseen, jotta asiakas saa heti projektin alussa käsityksen työn laajuudesta ja kustannuksista. Emme myöskään halua tuottaa yllätyksiä television sisustusohjelmien tapaan. Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen on onnistuneen työn perusta, Lehto Olemme sanoneet, että tehtävämme on auttaa sisustuskriisin iskiessä, Kunttu täydentää. Kuten GBS-korun kohdalla Kehrä ei pelkästään suunnittele sisustuksia ja konsepteja, vaan myös toteuttaa suunnitelmat. Laajimmillaan työ sisältää projektinjohdon, aikatauluttamisen, uuden liiketilan etsimisen, piirustukset, suun- Uusia näkökulmia Helsinkiläinen Munkkiniemen yhteiskoulu, kööpenhaminalainen Ingrid Jespersen Gymnasium sekä tukholmalainen Enskilda Gymnasiet tekivät yhteisen Itämeri-sitoumuksen. Koulut järjestävät yhteisiä tiedeprojekteja Itämeren ongelmista ja pitävät kerran vuodessa Itämeri-teemapäivän, jolloin oppi-pilaat ja opettajat jalkautuvat siivoamaan rantoja ja kuulemaan asiantuntijoita Itämeren tilasta. Tiedon välittämistä Suomen Soroptimist Internationalin tavoitteena on välittää Itämeren tilaa koskevaa tietoa eteenpäin ja kannustaa erityisesti naisia ja lapsia toimimaan Itämerta ja muita vesistöjä säästävällä tavalla. Tavoitteena on myös saada päättäjät ryhtymään toimenpiteisiin jokien ja järvien puhtaana pitämiseksi, mikä koituu myös Itämeren hyväksi. Soroptimistit ovat laatineet organisaatioille jaettavan listan vähemmän saastuttavista kotitalouskemikaaleista. Käytännön vesisuojelutyötä Pyhäjärvi-instituutti johtaa käytännön vesisuojelutyötä Eurajoen ja Lapinjoen valuma-alueilla sekä Selkämeren rannikkoalueilla Satakunnassa. Suojelutyö sisältää mm. monipuolisen Säkylän Pyhäjärven suojeluprojektin, missä paikalliset kunnat ja yritykset ovat sitoutuneet rahoittamaan tätä työtä pitkällä tähtäimellä. Pyhäjärvi-instituutti tarjoaaa asiantuntijapalveluita (2 työviikkoa) erityisesti Baltic Sea Action Groupille. Palveluiden sisältö on BSAG:n valittavissa. 4 BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi

5 BSAG toimii EU-tasolla maatalouden ympäristösuojelua edistävän Baltic Compass-projektin partnerina ja johtamalla Baltic Impulse projektiyhteistyötä. SÄ Sameer Datye kehittää Tiedolla digitaalista työkalua, jonka avulla yhteiskuntavastuullisuus ja hyvien asioiden edistäminen jatkossa helpottuvat. IT edistää hyviä tavoitteita Tietotekniikan palveluyhtiö Tieto on sitoutunut Baltic See Action Groupin toimintaan. Pian käyttöön saadaan sovellus, joka motivoi kehittämään yritysvastuullisuutta. On vaikea kuvailla, kuinka hyvältä tuntuu tehdä hyvää ja onnistua jossakin näin tärkeässä asiassa. Siitä saa voimaa pitkäksi aikaa. nitelmat, remonttimiesten järjestämisen ja heidän työnsä valvonnan, kalusteiden ja tarvikkeiden tilaamisen. Projektit viedään loppuun asti, niin että asiakas saa halutessaan tulla valmiiksi sisustettuun tilaan ja ottaa vaikkapa suosikkiviininsä jääkaapista nautittavaksi. Kutsumme sitä superasiakaspalveluksi, Lehto Hyvän tekijät ja kierrättäjät Superasiakaspalveluun pyrkimisellä on hintansa. Yrittäjän tunnit kun eivät ole sen pitempiä kuin muidenkaan. GBSkorujen suunnittelu ja toteutus tehtiin Heini Lehto kovan työpaineen ja kiireen alla. Heini Lehto ja Noora Kunttu korostavat kuitenkin, että hyvän tekemisestä se oli pieni hinta. On vaikea kuvailla kuinka hyvältä tuntuu tehdä hyvää ja onnistua jossain näin tärkeässä asiassa. Siitä saa voimaa pitkäksi aikaa, Lehto Hyväntekeväisyyden lisäksi koruprojekti on tuonut Kehrälle näkyvyyttä ja asiakkaita. Totta kai olemme hyötyneet itsekin, mutta niin on Itämerikin. Joten kummallakaan ei ole valittamista, Kunttu Itämeri- tietoutta lapsille Kirkkonummen Långvikissa sijaitseva päiväkoti Björnenin vanhempainyhdistys sitoutui nostamaan esille Itämeren suojelun. Vanhempainyhdistys järjesti yhdessä päiväko- din kanssa tuhdin ohjelman Itämeri-tietoutta ja luontokokemuksia lapsille. Projekti oli onnistunut, ja sen sisältöä on jo neuvottu muihinkin päiväkoteihin. Projektille suunnitellaan jatkoa ja laajennusta aktiivisten vanhempien ja päiväkodin toimesta. Kukapa ei haluaisi toimia vastuullisesti ja edistää hyviä asioita? Yrityksissä työ kaatuu valitettavan usein käytännön pulmiin, kuten strategisesti sopi vien kohteiden löytämiseen. Yrityksen pitää löytää omasta osaamisestaan kytkös edistettävään asiaan, johtaja Sameer Datye Tiedosta kuvaa. Tiedon kehittämän ireach-sovelluksen avulla yritykset voivat helpommin oivaltaa tällaisia omaan toimintaansa liittyviä kytköksiä ja toisaalta apua tarvitsevat tahot löytävät itselleen tukijoita. Esimerkiksi Baltic Sea Action Group käyttää ireachia sitoumusten ja niiden edistymisen viestintään. Vastuullisuus edellyttää strategisia valintoja Lähikuukausina aukeava ireach edistää yritysten yhteiskuntavastuullisuutta helpottamalla strategisesti järkevien valintojen tekemisessä. Sovellus ei pakota ketään toimimaan, mutta se lisää ymmärrystä ja sitä kautta auttaa tekemään loogisia valintoja. Sen avulla yrityksen on helpompi löytää katvealueita, joissa kukaan ei vielä tee mitään tai ottaa esimerkkiä muiden yritysten sitoumuksista. Sovellus myös motivoi pitämään kiinni lupauksista, kun tieto on kaikkien nähtävillä, Datye kuvaa. Yhteistyö BSAG:n kanssa on osa Tiedon omaa yritysvastuullisuutta ja varsin luontevaa Itämeren alueella toimivalle yritykselle. Tietotekniikka auttaa suojelemaan ympäristöä ennalta ehkäisevästi, kun resurssien käyttö tehostuu ja esimerkiksi matkustustarve vähenee. ireachin lisäksi Tieto tarjoaa BSAG:ssa tietoteknistä osaamista ja ilmaisia IT-sovelluksia. Digitaaliset työkalut helpottavat työtä, joka tuo yhteisen tavoitteen toteutumista lähemmäksi. Tiedon sitoumukset BSAG:ssa ireach. Verkkosovellus auttaa yrityksiä löytämään strategisesti sopivia avustuskohteita ja tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden seurata annettujen lupausten lunastamista. Yksilölliset pilvipalvelut tarvittaessa BSAG:n Itämeri-käyttöön. Sitoumuksen tekijät voivat Tiedon kehittämällä Kestävän kehityksen älytyökalulla monitoroida omasta toiminnastaan aiheutuvan hiilijalanjäljen sekä arvioida päästöjen vähentämiseksi tähtäävien toimien vaikutuksia. BSAG saa tarvittaessa Tiedolta tukea ja konsultaatiota Itämeren suojeluun liittyvissä IT-pulmissaan. BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi 5

6 Tiesitkö että ahdinparta on yksi yleisimmistä rantojemme viherlevistä?... KUMPUAMISESSA RANNIKON läheinen vesi kylmenee nopeasti. Kumpuamisen aiheuttaa usein useamman päivän kestävä tuuli, joka vie rannan läheisen pintaveden ulapalle tehden tilaa syvemmältä nousevalle kylmälle vedelle.... MURTOVETTÄ SUOLAISEMPI vesi vajoaa kylmetessään, ja siksi merialueet eivät yleensä jäädy. S U M M I T Korkean tason huippukokous pitää Itämeren tilan poliittisella agendalla. Samalla Itämeri-talkoisiin lähteneet tahot voivat oppia toisiltaan ja verkottua. Pietarista haetaan positiivisia RATKAISUJA Mathias Bergman A JÄRJESTYKSESSÄ TOINEN Baltic Sea Action Summit, BSAS, järjestetään ensi syksynä Pietarissa. Julkilausumien sijaan kokouksessa haetaan konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi -aivan kuten Helsingissä kaksi vuotta sitten. loite Pietarin huippukokouksen järjestämiseen tuli korkealta ja vaikutusvaltaiselta taholta. Venäjän pääministeri Vladimir Putin ilmoitti vuosi sitten helmikuussa ensimmäisen BSAS:n vuosipäivänä pidetyssä Followup-tilaisuudessa presidentti Tarja Halosen välityksellä, että Venäjä on kiinnostunut järjestämään seuraavan Baltic Sea Action Summit -huippukokouksen. Tartuimme tietenkin tarjoukseen, ja nyt järjestelyt ovat täydessä vauhdissa, Baltic Sea Action Groupin asiamies Mathias Bergman kertoo. Konkretia pääsylippuna Vuonna 2010 Helsingissä järjestetty BSAS-huippukokous oli trion presidentti Halonen, pääministeri Matti Vanhanen ja BSAG:n aloite. Ja kuten kaksi vuotta sitten, Pietarin huippukokoukseen osallistumisen vaatimuksena on, että jokainen osallistuja valtionpäämiehestä yritysjohtajaan tuo mukanaan oman konkreettisen sitoumuksensa Itämeren hyväksi. Sitoumuksien täytyy olla uusia, Itämeren tilaan suoraan tai epäsuorasti Teksti: Pasi Salmela Kuva: Petri Krook positiivisesti vaikuttavia tekoja. Itse asiassa Pietarissa jatketaan Baltic Sea Action Summit -prosessia, jossa BSAG kerää ja seuraa sitoumuksia. Niitä tehneet tahot tekevät työtään Itämeren hyväksi ennen ja jälkeen huippukokouksen, Mathias Bergman muistuttaa. Vaikka huippukokoukset edustavatkin toiminnassa vain jäävuoren huippua, ne ovat Bergmanin mielestä hyvin tärkeitä. Korkean tason huippukokous pitää Itämeren kriittisen tilan poliittisella agendalla. Se on myös yrityksille erinomainen estradi esitellä omaa osaamistaan ja kertoa, mitä ne tekevät Itämeren hyväksi. Samalla Itämeritalkoisiin lähteneet tahot voivat oppia toistensa työstä ja verkostoitua. Isoja ja pieniä tekoja Kaksi vuotta sitten helmikuiseen Helsinkiin saapui valtioiden ja hallitusten päämiehiä ja ministereitä 11 Itämeren ympärysmaasta sekä edelläkävijäyritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia sitoumuksia tehtiin yli 140, joista kolmasosa on jo toteutettu. Pääministeri Putin puhumassa kaksi vuotta sitten Helsingissä pidetyssä BSAShuippukouksessa. Tulevana syksynä BSAS järjestetään Pietarissa. BSAG ajaa Pietarin Summitiin kolmea tärkeää asiakokonaisuutta: Karjalan kannaksen eläinlannan käyttöä energiana ja lannoitteena, saman alueen vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden käsittelyjärjestelmän kehittämistä sekä turvallisten ja puhtaiden meriliikenneratkaisujen tehostamista. Haemme meren kaikkiin haasteisiin ratkaisuja, joista hyötyvät sekä meri että sitoumuksen tekijät. Kaikki voivat osallistua tähän työhön. Itämeri tarvitsee niin isoja kuin pieniäkin tekoja, Mathias Bergman 6 BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi

7 Kemira panostaa voimakkaasti prosesseihin, jotka tukevat sen asiakkaita resurssien kierrätyksessä. Kemira tutkii myös haitta-aineiden, kuten lää-äkeaineiden, huonosti biohajoavien torjunta-aineiden ja kosmetiikka-aineiden, poistamista käsittelyn jälkeen vesistöön johdettavista jätevesistä. Kemira mukana Itämeren pelastusoperaatiossa Suomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi ympäristöliiketoiminnan lisääminen. Ilmastonmuutos ja huoli käyttökelpoisen puhtaan veden saatavuudesta kasvattavat globaalisti ympäristöliiketoimintoja suhteessa moniin muihin liiketoimiin. Onnistuneet ympäristöratkaisut avaavat huikeita vientimahdollisuuksia. Kilpailu niukkenevista resursseista luo kysyntää ja kilpailukykyä kierrätysratkaisulle. Kierrätys on usein paikallista toimintaa, joka vähentää Suomen riippu vuutta tuonnista ja lisää alueellista työllisyyttä. Kemira on omassa liiketoiminnassaan vakiintunut kierrätysraaka-aineiden hyödyntäjä ja panostaa tällä hetkellä voimakkaasti prosesseihin, jotka tukevat Kemiran asiakkaita heidän resurssiensa kierrätyksessä. Sen lisäksi, että orgaaniset jätteemme ovat bioenergian lähde, niissä on monipuolisesti lähes kaikki kasvien tuotantoon tarvittavat ravinteet ja biokaasutuksen jälkeen jopa konsentroituneena jäljelle jäävässä hajoamattomassa jakeessa. Fosforivarojen rajallisuus on tunnettua, mutta lietteistä ja biojätteestä saadaan talteen fosforin lisäksi myös kasvinviljelyssä tarvittavia kaliumia, typpeä ja rikkiä. Kemira on vakiin tunut kierrätysraaka-aineiden hyödyntäjä. Typpi talteen Suomen valtio asetti omassa BSAG:lle tehdyssä sitoumuksessaan tavoitteekseen tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Kierrätykseen liittyvillä säädöksillä on varmistettu kierrätyksen turvallisuus ja haitattomuus ympäristölle. Peltoon saa Suomessa levittää vain laatukriteerit täyttäviä tyyppihyväksyttyjä orgaanisia lannoitteita. Laatukriteerit ovat tiukimmasta päästä EU-alueella. Suomessa Kemiran KemiCond-menetelmällä käsiteltyä hygienisoitua yhdyskuntalietettä on käytetty orgaanisena lannoitteena jo useita vuosia. Käsittelyn jälkeen raudalla saostettu fosfori sekä myös orgaanisessa aineessa oleva typpi ovat kasveille käyttökelpoisia, ja käyttäjät ovat vähentäneet merkittävästi keinolannoitteiden käyttöä. Kemira jatkaa edelleen kierrätysravinteiden käyttökelpoisuustutkimuksia yhdessä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n kanssa. Fosfori saadaan konsentroitua saostamalla kiintoainesjakeeseen, mutta suurin osa typestä jää vesijakeeseen biokaasutuksen jälkeen. Olemme kehittäneet ratkaisuja, jotka helpottavat myös typen talteenottoa. Etenkin biojätettä hajottavissa laitoksissa korkeat typpipitoisuudet ovat vesiensuojelun kannalta valtava haaste, mutta myös mahdollisuus, kertoo Kemiran Municipal & Industrial segmentin Suomen ja Baltian liiketoiminnoista vastaava Aija Jantunen. Talteen otettu typpijae sekoitettuna lietteeseen parantaa lietteen lannoitearvoa, mutta jätevesilaitokselle biokaasutuksessa nestejakeeseen rikastuneet ravinteet heikentävät jäteveden puhdistamojen toimintaa. Haitta-aineet pois Viemäriin liittyviltä teollisuuslaitoksilta edellytetään nykyään jätevesien esikäsittelyä, mikäli on odotettavissa, että poikkeavat jätevedet heikentävät jätevesien käsittelyä tai lietteen laatua. Kemira on mukana lukuisissa teollisuusvesien esikäsittelyratkaisuissa; myös tällä hetkellä kovasti pinnalla olevissa lääkeaineita sisältävien jätevesien esikäsittelyissä. Tutkimme myös haitta-aineiden, kuten lääkeaineiden, huonosti biohajoavien torjunta-aineiden ja kosmetiikkaaineiden, poistamista käsittelyn jälkeen vesistöön johdettavista jätevesistä. Ihmisen aineenvaihdunnan läpi menneet aineet ovat useimmiten vesiliukoisia ja heikosti hajoavia, joten normaalit käsittelyprosessit eivät niihin pure, sanoo Jantunen. Kemiran BSAG-sitoumukset Kemiran kaksi Itämeren suojeluun liittyvää BSAG:lle tekemää sitoumusta koskevat kierrätystä. Ensimmäisessä sitoumuksessaan Kemira on lupautunut edesauttamaan ja tekemään tutkimusta yhdyskuntajätevesien ravinteiden turvallisesta kierrätyksestä. Toinen sitoumus liittyy haitallisten aineiden, mm. lääkeainejäämien ja patogeenien, poistamiseen tavallisin menetelmin käsitellystä jätevedestä ja sitä kautta mahdollistavat jäteveden kierrätyksen. Molemmat sitoumukset tavoittelevat parempaa tulevaisuutta Itämerelle, mutta myös koko ihmiskunnalle. BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi 7

8 Tiesitkö että TURSKA EI VOI LISÄÄNTYÄ LIIAN makeassa vedessä. Jos meriveden suolapitoisuus on alle 10 promillea, mätimunat vajoavat pohjaan eikä lisääntyminen onnistu.... Itämeren keskisyvyys on 59 metriä, Välimeren metriä.... JÄÄN PEITTÄMÄN alueen laajuus vaihtuu vuosittain sään mukaan. Kovina jäätalvina melkein koko Itämeri voi jäätyä. Leutoina talvina jäätä voi olla vain Perämerellä ja Suomenlahdella lahtien perukoissa. P U H E E N V U O R O Hyviä ihmisiä on KAIKKIALLA ITÄMERTA EI PELASTETA YKSIN valtioiden välisillä sopimuksilla. Siihen tarvitaan myös yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja aktiivisia kansalaisia. Onneksi maailma on muuttunut niin, että meillä kaikilla on mahdollisuus kantaa vastuumme, sanoo presidentti Tarja Halonen. Teksti: Pasi Salmela Kuva: Irmeli Jung & Janne Gröning Presidentti Tarja Halosen toinen ja viimeinen kausi kestää enää kolmisen viikkoa. Itämeri ja sen pelastaminen nousi korkealle presidentin toisen kauden asialistalla. Helsinkiläisenä meri on minulle luonnollinen asia. Ja kuvataideharrastukseni ansiosta olen ollut useana kesänä Seilin saarella maalauskurssilla. Siellä Saaristomeren tutkimuskeskuksen ihmiset ovat pitäneet huolta meistä ja vahvistaneet vakaata uskoamme, että Itämerta pitää suojella, presidentti Halonen hymyilee. Presidentti Halosen Itämeri- CV onkin melkoisen vaikuttavaa luettavaa. Hän on nostanut Itämeren esille puheissa, valtiovierailuilla, huippukokouksissa ja tapahtumissa. Yksi merkittävistä ponnistuksista on vuoden 2010 Helsingissä järjestetty Baltic Sea Action Summit -huippukokous (BSAS). Presidentti Halonen esitteli idean Itämeren huippukokouksesta presidenttifoorumissa huhtikuussa Ensimmäiset kontaktit oli otettu Halosen ja pääministeri Matti Vanhasen Itämeren rantavaltioiden päämiehille lähettämässä uuden vuoden tervehdyksessä, jossa he toivoivat yhteistyön tiivistämistä Itämeren tilan parantamiseksi. Palaute oli rohkaiseva, ja monien vaiheiden jälkeen löytyi oiva tapa yhdistää valtioiden, yrityksien ja kansalaisyhteiskunnan voimat. Presidentti Halonen, pääministeri Vanhanen ja BSAG kutsuivat koolle BSAS:n. Ei mikään läpihuutojuttu Itämeren alueen maitten korkeimpien poliittisten päättäjien houkutteleminen Helsinkiin ei Halosen mukaan ollut läpihuutojuttu. BSAS-prosessin pyrkimys konkreettisiin tuloksiin oli varmasti yksi tärkeä tekijä siihen, että saimme niin merkittävän joukon kasaan. Huippukokoukset ovat näkyvä osa prosessia, mutta suurin osa työtä tehdään niiden välillä. Sitoumuksia pitää kerätä ja seurata, ja siinä BSAG tekee hyvää työtä, presidentti Halonen BSAS:n ensimmäisenä vuosipäivänä koettiin iloinen yllätys kun Venäjän pääministeri Vladimir Putin esitti Halosen kautta kutsun järjestää seuraava huippukokous Pietarissa. BSAG otti haasteen vastaan, ja järjestelyt ensi syksyn kokousta ovat käynnissä. Otin asian esille tammikuussa vieraillessani Moskovassa sekä presidentti Medvedevin että Putinin kanssa. Korkean tason huippukokous on erinomainen asia niin Itämerelle kuin Venäjällekin. Hyvä asiat etenevät yhteistyöllä Kahden vuoden takaisessa Helsingin huippukokouksessa osallistumisen edellytys oli Itämeren tilaan konkreettisesti vaikuttavan sitoumuksen tekeminen. Pietarissa jatketaan samaa käytäntöä. Halosen mukaan Helsingin BSAS oli merkittävä myös siksi, että se kokosi yhteen Itämeren alueen valtion ja hallitusten päämiehiä sekä yritysten, tieteen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Maapallon resurssien rajallisuuden tultua ilmi ol uutta painoarvoa. Huomasimme, että kysymykses Nykyaikaisessa maailmassa hyvät asiat etenevät, kun eri tahot ovat aikaisempaa luonnollisemmin ja tiiviimmin vuorovaikutuksessa. Ennen ajateltiin, että viisaat ihmiset tekevät päätöksiä, ja hyvä sade valuu alaspäin. Nyt ollaan tajuttu, että asiat kehittyvät myös kulkiessaan alhaalta ylös. Jotta ideat saadaan kulkemaan väärään suuntaan, tarvitaan aktiivisia ja rohkeita ihmisiä niin poliittisten päättäjien kuin yritysjohtajien joukossa. Presidentti Halonen korostaa kansalaisjärjestöjen aktiivista roolia sateen suunnan muutoksessa. Kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikuttanut yrityksiin, ja ne ovat nähneet aivan oikein, että kestävässä kehityksessä on suuria kasvumahdollisuuksia. Yritykset ovat ymmärtäneet, että vihreä ja sininen talous ei merkit- Vesitietoa koululaisille Tiedekeskus Heureka on toteuttanut kouluikäisille Vaikuta vesistöön -laboratorio-ohjelman, jonka tarkoituksena on saada koululaiset kiinnostumaan vedenlaadusta ja vesistöjen tilasta. Käytännön työssä oppilaat testaavat astianpesuaineiden, pyykinpesuaineiden ja shampoiden fosforipitoisuuksia. Ohjelma tukee koulujen Itämeriaiheista opetusta. Ohjelma aktivoi nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja rehevöitymisen taustatekijöistä. Ympäristöystävällisiä asusteitata Haltin sitoumuksen tavoitteena on käyttää Itämeren kannalta ympäristöystävällisiä materiaaleja ja välttää tuotannosta syntyvää jätettä. ä. Yritys haluaa toimia ja lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen ja Itämeren puolesta. Tekstiiliteollisuudessa käytetään erilaisia, myös vaarallisia, kemikaaleja. Viimeaikaiset tutkimukset on osoittaneet, että merkittävä osa ympäristöön joutuneista vaarallisista aineista ovat peräisin kuluttajatuotteista. Esimerkiksi kankaan vedenpitäväksi tekevistä fluoratuista yhdisteistä. Halti on kehittänyt ulkoiluvarusteita, joissa vettä hylkivät ominaisuudet on saatu aikaan 100 % biohajoavalla pintakäsittelyaineella, joka ei sisällä haitallisia aineita. 8 BSAG Ratkaisuja Itämeren hyväksi

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Eurooppaan. Liettua avaa ovensa. Deimante Silickaite ei epäröinyt äänestää EU-jäsenyyden puolesta. Euroopan komission Suomen edustuston lehti

Eurooppaan. Liettua avaa ovensa. Deimante Silickaite ei epäröinyt äänestää EU-jäsenyyden puolesta. Euroopan komission Suomen edustuston lehti Euroopan komission Suomen edustuston lehti 3 2003 Itämeri on öljyn valtatie Ruotsissa on Euroopan kurkien paratiisi Tarvitseeko kuluttaja EU-säädöksiä? 1 Pietarin jätevedet puhtaaksi yhteisvoimin Deimante

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

1 / 84. sustainability. Yhteiskuntavastuuraportti 2011

1 / 84. sustainability. Yhteiskuntavastuuraportti 2011 1 / 84 sustainability Yhteiskuntavastuuraportti 2011 Sisältö Johdanto Asiakkaat Henkilöstö Operatiivinen toiminta Yhteiskunta GRI 2 / 84 Sisältö 01 02 03 04 05 06 Johdanto Asiakkaat Henkilöstö Operatiivinen

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti Energiaratkaisut vaativat rohkeutta MCI Firman auto on sen käyntikortti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2013 Luovuus kaupan Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN

OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma Iktyonomi 2013 Annukka Österlund OSALLISTAMALLA ITÄMERIKANSALAISUUTEEN BalticSeaNow.info OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot