Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia"

Transkriptio

1 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia VTT Assi Liikanen

2 Luovuus ja vanheneminen Cohen G.D. 2006, The Positive Impact of Arts on Health ( Generations; George Washington University) Ammattimaisten taideohjelmien vaikuttavuustutkimus: 3 alueella (Washington DC, Brooklyn, San Francisco) taideryhmät ja kontrolliryhmät, yht. 300 osallistujaa, ikä v, 2 vuotta viikottain, kulttuurikäynnit ja työpajat. Kontrolliryhmällä yhteisiä kokoontumisia ilman taidetyöskentelyä. Luovuus ja positiivisuus kehittyy vaiheittain; kolmannen iän (40-50 v.) uudelleenevaluointi vapautumisen aika (60-70 v.) summaamisen aika (65-80 v.) vielä kerran yrittämisen aika (yli 80 v.) Taiteen ja luovuuden vaikutuksia terveyteen; terveydentila parempi, lääkärissäkäyntejä ja lääkemääräyksiä vähemmän, kaatumisia vähemmän kuin kontrolliryhmällä mielenterveys koheni suhteessa kontrolliryhmään yksinäisyys väheni sekä koe- että kontrolliryhmässä Havaintoina: aistitoimintojen kontrollin paraneminen hermoteiden ja immuunijärjestelmän vaikutukset käyttäytymiseen ja terveyteen (PNI psykoneuroimmunologia) sosiaalisen kanssakäymisen vaikutukset verenpainetta ja stressiä alentavasti, lääkityksen väheneminen aivotoimintaan (aivojen plastisuuteen) Assi Liikanen 2

3 Kulttuuria harrastavat eläkeikäiset säilyvät pitempään hengissä HARRASTUS MIEHET NAISET Lukeminen 1,1 1,3 * Harrastelu 1,5 *** 1,2 Puutarha 1,5 *** 1,1 Kulttuuri 1,4 * 1,4 * Kuoro 1,3 1,0 Kerho 1,3 1,8 *** Opintopiiri 1,3 2,0 *** Soitto 0,9 1,5 Tanssi 1,3 1,0 Agahi 2008

4 Terveyttä teatterista Luvan ottaminen ikäihmiset näytelmän tekijöinä Flow-kokemus (Hohenthal Antin, 2001,2006) Näkymätöntä sosiaalityötä (Antti Karisto) Jussi Lehtonen, näyttelijä Kansallisteatteri Lipsu-Liisa (Liisa Tiihonen) Kutkutus teatteri, Mikkeli Assi Liikanen 4

5 Kulttuurisilta Tähän asti musiikki- ja tanssiesitys Kansallisoopperassa * Metropolian musiikinopiskelijat Kallion lukion opiskelijat Käpylän musiikkiopiston viulistit Espoon, Helsingin ja Vantaan työväenopistojen seniorikuorolaiset Ohjaus Hanna Brotherus Musiikin johto Reijo Aittakumpu Assi Liikanen 5

6 Kulttuuri, taide ja hoitolaitokset Hoitoympäristön merkitys potilaille ja hoitotuloksiin vähentää pelokkuutta, laskee verenpainetta, vähentää kipua ja lyhentää sairaalassaoloaikaa (viittaus mm. John Hopkins yliopiston tutkimuksiin, Ulrich 1999) yli 700 tutkimusta, jotka osoittavat hyvän ympäristön vaikutukset terveyteen (Ulrich & Zimring 2004) Henkilökunnan viihtyvyys ja pysyvyys työtyytyväisyys lisääntynyt (Kilroy & Gerner et al. 2007) Hoitolaitosten arkkitehtuuri Pallasmaa 2000, Kotilainen 2000, 2008 patient-focused architecture (Peter Scher 1996) Hoitotyön funktionaalisuus törmää taiteen luovuuteen Assi Liikanen 6

7 Kirjallisuus, kirjoittaminen ja kirjastot Kirjastot kulttuurikeskuksina, laitoskirjastot (Kirjaston kehittämisohjelma , Opetus- ja kulttuuriministeriö) Elämysten jäljillä taiteen merkityksellistämä elämä elämänkertakirjoitukset ( Eskola1998) Omat ja muiden tarinat ihmisyyttä vaalimassa (Bardy & Känkänen 2005) Kirjallisuusterapia ja kirjallisuuspiirit Sanataide ja runous Assi Liikanen 7

8 Musiikin merkitys Musiikin avulla voidaan stimuloida tunne-elämää, synnyttää mielikuvia ja muistoja, rauhoittaa ja rentouttaa aktivoida tekemistä ja keskittymistä vahvistaa identiteettiä Mozartia potilaille Lapinlahdessa Kuorolaulun monitasoinen voima Musiikin ja tunteiden välisten yhteyksien kv-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Turning the brain for music (Toiviainen, ) Musiikkiterapiasta apua masennuksen ja psykoosien hoidossa, kliininen improvisaatio (Erkkilä & Goldin ym. 2011) Musiikki aktivoi toipumista aivoinfarktista (Särkämö ym. 2008) Musique et Santé verkosto Ranskassa Hempan Pumppu Nokialla Paleface ja koulukodin pojat Hämeenlinnassa 8

9 Kuvat virkistävät WAS- menetelmä (Works of Art Stimulation, Wikström) - tutkimusmetodina opastettujen mielikuvien tekniikka - taideteokset johdattivat keskusteluun - aktivoi selkeästi soisaaliseen kanssäkäymiseen - emotionaalinen ja lääketieteellinen terveysstatus parani - luovuus ja elämänmyönteisyys lisääntyivät - huimaus ja väsymys vähenivät - verenpaine laski - lääkkeiden (uni-, rauhoittavat ja laksatiivit) käyttö väheni yli 65-vuotiailla palvelutalon asukkailla Assi Liikanen 9

10 Taide ja työhyvinvointi Kulttuuritoiminta, taide ja viihtyisä ympäristö hoitoyhteisön voimavarana (Staricoff ym. 2003; Kilroy ym. 2007) Taide- ja kulttuuritoiminta osana TYKY-kuntoutusta, Etelä Pohjanmaan hanke Härmän kuntokeskus ja muita yrityksiä,12 yksittäistä kulttuurialan ammattilaista ja sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia Työhyvinvointia kulttuurista osana työterveydenhuoltoa ja oppimista (von Brandenburg 2003) Työhyvinvointifoorumi (STM, Työterveyslaitos) Luova työote tuottava työ (Työministeriön strategiassa 2005) Kultur i Arbetslivet - ohjelma Ruotsissa (www.skadebanan.se) Assi Liikanen 10

11 Taide ja muistisairaat Säännölliset musiikkituokiot ja laulaminen stimutoivat muistia (Rapp 1999) Tanssi kokoaa ihmisen mielen, kehon ja tunteet (Hill 2001) Kognitiivista ja sosiaalista toimintaa sisältävä säännöllinen ja runsas virkistys- ja kulttuuritoiminta ennaltaehkäisee ja pienentää dementoitumisriskiä (Small ym. 2007; Wilson ym. 2007) Muistisairaan ihmisen kyky taiteen vastaanottamiseen näyttää säilyvän pitkään. Taide aktivoi muistia ja mielen pohjalta löytyy voimia, jotka kommunikaatiokyvyn heikkous kätkee (Hannemann 2006; Götell ym. 2009) Opri ja Oleksi koti, Villa Lyhde, Espoo (Semi 2003, Taide dementoituneiden hoidossa) Assi Liikanen 11

12 Toiminnalliset ryhmät ja muistelu Toiminnalliset ryhmät voivat kokoontua taiteen, liikunnan, harrastusten tai eri teemojen merkeissä Sosiaalinen yhdessäolo tärkeää Muisteluryhmissä voidaan käsitellä läheisen kuolemaa eri elämän vaiheita iloja ja suruja jne. 12

13 Käsi muistaa (Heli Heiskanen, 2005) Käsityö on inhimillistä toimintaa, jossa syntyy sekä sisäisiä taitoja että konkreettisia ulkoisia tuloksia (Lepistö 2004, Käsityö kasvatuksen välineenä) innovatiivinen ja prosessimainen harrastus kädentaitoa ja hiljaista tietoa Kuvataiteen ja käsityön välinen raja on häilyvä (Linko 1998, Aitojen elämysten jäljillä) Käsityön ja sosiaalisen toiminnan yhteys pitkä Arts and Crafts -liike 1800-luvulta ompeluseurat sosiaalinen innostaminen Assi Liikanen 13

14 Teknologia ja tietojärjestelmät kulttuurin tukena Sävelsirkku musiikin, tarinoiden, pelien ym. apuväline yhteisiin tuokioihin ikäihmisille Hyvinvointitelevision välityksellä vanhusten ja vaikeasti liikkuvien kotiin erityisohjelmia Internetin kautta tietoa ja sisältöjä: esim. tai muistipolku-aineisto Ateneumin sivuilta tai konsertteja, baletteja, oopperoita Sosiaalinen media (Facebook, YouTube jne.) Assi Liikanen 14

15 Seniorikulttuuria Seniorikulttuurilla tarkoitetaan ikääntyvien omaan luovuuteen, taiteellisuuteen ja elämänkokemuksiin perustuvaa itse luotua taidetta, kulttuuria ja niiden edistämistä. Seniorikulttuurilla tarkoitetaan myös ikäihmisille järjestettyja taide- ja kulttuuripalveluja ja osallistumisen areenoita. Liikanen, H-L. Ikääntyminen ja kulttuuri. Kohti seniorikulttuuria. Ikäinstituutti. Oraita 1/2011. Assi Liikanen 15

16 Taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset kirjallisuus- ja tutkimusaineiston pohjalta laadittu 10-kohdan luettelo (Liikanen 2010) 1. Koettu hyvinvointi ja elämänlaatu lisääntyivät kulttuuritoiminnan myötä ( Matarasso 1997; Bowling & Cabriel 2004; Galloway 2007) 2. Kulttuuri lisää sosiaalista yhdessäoloa, sosiaalista pääomaa ja aktivoi kanssakäymiseen ( Hyyppä 2000; Hyyppä ym. 2008; Liikanen 2003; Karisto ym. 2000; Jeannotte 2003; Clift ym. 2001; Wikström 2003; Järvelä ym. 2007; Nummela 2008) 3. Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa johonkin itseään tukevaan yhteisöön (Karisto 1996; Matarasso 1999; Hohenthal-Antin 2001) Assi Liikanen 16

17 4. Osallistumalla kulttuuritoimintaa ihminen tuntee saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa tilanteita ja ympäristöään paremmin (Kilroy ym. 2007; Ulrich 2007; Jeannotte 2006) 5. Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saatujen kokemusten, kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä (Bardy ym. 2001; 2005; Kantonen 2005; Hohenthal-Antin 2007) 6. Aktiivinen kulttuuriharrastaminen vaikuttaa elinajan odotetta pidentävästi (Bygren ym. 1996; Konlaan ym. 2002; Johansson ym. 2001; Väänänen ym. 2009) 7. Kulttuuriin osallistumisen seurauksena on mitattu fysiologisia muutoksia stressitasossa, verenpaineen laskuna ja hormonaalisisna tasoina ( Konlaan 2001; Wikström 2003; Ulrich 1999; Cohen 2006) Assi Liikanen 17

18 8. Taide- ja sosiokulttuurinen toiminta vaikuttaa myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin (Särkämö ym. 2008; Hannemann 2006; Holthe ym. 2007; Wilson ym. 2007; Small ym. 2007; Götell ym. 2008; Ravelin 2008) 9. Työhyvinvointi lisääntyy kulttuurin myötä (Staricogg ym. 2003; Nuutinen 2008; von Brandenburg 2009) 10. Luonnolla ja rakennetulla ympäristöllä (myös asuin- ja hoitoympäristöllä) on vaikutuksia hyvinvointiin(www.healthdesign.com; Scher 1996; Staricoff 2004;Topo &Kotilainen 2009; Anath 2008; Haahti 2010) Assi Liikanen 18

19 7 Oct 2011 Minna-Liisa Luoma Artwork by Kari Nuutinen

20 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - toimenpideohjelma (Liikanen 2010:1)

21 Taustalla mm. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ( ) Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta (2003) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelma Kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2020 Suomen Kuntaliiton Sivistyksen suunta -ohjelma vuoteen 2015

22 Valmistelu laajalla yhteistyöllä Selvityshenkilö ja asiantuntijaryhmä Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Taideteollinen korkeakoulu, Hämeen Ammattikorkeakoulu Ikäinstituutti, Terveyden edistämisen keskus, Folkhälsans Förbund, Helsingin Diakonissalaitos Suomen Kylätoimikunta

23 Toimintaohjelman painopistealueet 1. Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjänä 2. Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 3. Työhyvinoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin

24 Toimenpide-ehdotuksia 1. Lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus 2. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö 3. Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen 4. Koulutus 5. Tiedon levittäminen kaikkiaan18 toimenpide-ehdotusta Assi Liikanen 24

25 Toimenpide Kehitetään alueellisia yhteistyömalleja ja strategioita kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi Alueen taidetoimikunta tekee aloitteen ja varmistaa yhteistyöverkoston työn koordinoinnin Huomioidaan kieli- ja kulttuurivähemmistöt Järjestetään alueelliset verkostoseminaarit Työstetään yhteistä alueellista strategiaa ja toteuttamismallia Sekä laaditaan toimintaohjelma Terveydenhuoltolain Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen alueellisesti 36 Assi Liikanen

26 Toimenpide Kunnissa asetetaan strategisia tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurin ja taiteen keinoin ja tavoitteet kirjataan osaksi kuntien strategioita - Vastuu on kunnan johdolla - Hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu yhteistyössä eri hallintokuntien, muiden julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa - Kuntien toivotaan varaavan tähän osan terveyden edistämisen varoista - Terveydenhuoltolain terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva 12 Assi Liikanen

27 Toimintaohjelman valmisteluvaiheet Toimeksianto Asiantuntijatyöryhmä ja viisi alatyöryhmää kevään 2009 Ohjelma luovutettiin ja julkistettiin (2010:1) STMn aloitteesta asetettu työryhmä toteuttamaan toimintaohjelmaa vuosina (THL) Sisältyy Kulttuuri- tulevaisuuden voima OPM:n selontekoon kulttuurin tulevaisuudesta (2010:10) Assi Liikanen 27

28 Lakimuutokset vahvistavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Terveydenhuoltolain muutos mahdollisti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen myös kulttuurin keinoin Sosiaalihuoltolain uudistustyö käynnissä, tulee sisällyttää hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin Vanhuspalvelulaki? Sosiaalihuollon henkilöstön pätevyyslaki? Assi Liikanen 28

29 Mikkelin senioriteatteri Kutkutus Kutku -menetelmä Assi Liikanen, GERO 29

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä 47 Cecilia von Brandenburg Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä Aluksi Työelämä tulee muuttumaan, tarvitaan uutta ideapolitiikkaa. Taiteen ja työn reflektointi on tällä hetkellä tärkeää.

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2 VAPAUTTA VAI VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Sari Laitinen FM Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos: Musiikkiterapia Lisensiaatintutkimus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä

Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä Kulttuuripalvelun mahdollistaminen terveydenhuollossa eri hallintokuntien ja taiteilijoiden yhteistyönä Voimaa Taiteesta seminaari, Vantaa 27.9.2012 Tuulia Koponen, yh, TtM, 27.9.2012 Tuulia Koponen 1

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299

hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 hyvinvoinnin lähteillä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299 ISBN 978-951-790-378-3 ISSN 0357-2498 Ulkoasu: Kotisaari Graphic Management Oy Kuvat: Ayakovlevcom,

Lisätiedot