Kulttuurin hyvinvointivaikutukset - ohjelmatyö alkanut opetusministeriössä. VTT Assi Liikanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurin hyvinvointivaikutukset - ohjelmatyö alkanut opetusministeriössä. VTT Assi Liikanen"

Transkriptio

1 Kulttuurin hyvinvointivaikutukset - ohjelmatyö alkanut opetusministeriössä VTT Assi Liikanen

2 Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma Terveyden edistämisen politiikkaohjelman osana ( ) Pyöreän pöydän keskustelu ministeri Wallinin toimeksianto mukana OPM, STM, TEM, YMP, THL, Työterveyslaitos, Taikk, Hämeen AMK, Ikäinstituutti, Tekry, Kuntaliitto, Folkhälsan, Diakonissalaitos, Suomen Kylätoimikunta Assi Liikanen 2

3 Toimintaohjelman sisältö 1. Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjänä 2. Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 3. Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin Assi Liikanen 3

4 Ehdotuksia vuoden 2009 loppuun mennessä tutkimuksen ja tietopohjan kartoittaminen tiedon, hyvien käytäntöjen ja menetelmien levittäminen uusien löytäminen yhteistyön kehittäminen 3.sektorin kanssa tarkastella alojen koulutusta löytää kotipesä ja rakenteet rahoituksen lisääminen kansallinen, alueellinen ja paikallisen tason toimet Assi Liikanen 4

5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ennaltaehkäisevä työ Hoitotyö ja kuntoutus Lääketiede ja psykiatria Taiteen soveltaminen Taide ja kulttuuritoiminta Taidekasvatus Harrastus ja kulttuurikäynnit Soveltava-, voimauttava tai yhteisötaide Toiminnalliset ryhmät avohoidon osana Sosiokulttuurinen innostaminen Taide osana työhyvinvointia ITE taide Taiteilija, virikeohjaaja, artenoomi tai vapaaehtoistyönä Taide- tai toimintaterapia Sosiokulttuurinen työ integroituna hoitoon ja kuntoutukseen Yksilö- tai ryhmäterapian menetelmät Kuvataide-, musiikki-, kirjallisuus-, draama-, tanssi- ym. terapiat Työterveydenhuollon menetelmänä Koulutettu terapeutti Taide psykoterapian apumenetelmänä Lyhyt ja pitkäaikainen terapia (KELA) Psykiatri ( AL) Assi Liikanen 5

6 Assi Liikanen 6

7 Taide-elämys välittyy psykofysiologisen järjestämän kautta terveydeksi (Hyyppä 2005) TAIDE - ELÄMYS Voimakas Normaali Kielteinen Aktivaatio Myönteiset emootiot Uupumus Psykofysiologinen aktivaatio Psykoendokriininen aktivaatio Psykoimmunologinen aktivaatio TERVEYS Assi Liikanen 7

8 The Model of Transformation Change (Kilroy A.J., 2007) Feedback loop (1) Artist Feedback Loop (2) Participants Assi Liikanen 8

9 Taiteen vaikuttava voima Towards transformation: Exploring the Impact of Culture, Creativity and the Arts on Health and Wellbeing (Kilroy, Garner, Parkinson, Kagan & Senior, 2007) Evaluoitiin 6 monialaista taideinterventio -projektia ( vuotiaat) kyselylomakkeilla (ennen ja jälkeen) sekä osallistuvalla havainnoinnilla; 1) Hyvinvointi lisääntyi, erityisesti tilanteiden ja ympäristön hallinta, autonomian kokemus, elämän tarkoituksen vahvistuminen, positiiviset ihmissuhteet ja terveyden edistämisen halu. 2) Terveys koheni, erityisesti koettu terveys ja mielenterveys. Havaittiin somaattisten oireiden, unettomuuden ja levottomuuden, vakavan masennuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen vähenemistä. 3) Työtyytyväisyys lisääntyi 12 viikon taidetyöskentelyn aikana suhteessa verrokkiryhmään. Vaikutuksia positiiviseen ilmapiiriin. 4) Ympäristön vaikutus tervehtymiseen todettiin tärkeäksi. Se sisältää henkilökunnan asenteet ja ympäristön antaman tuen oppimiselle, kokemuksille, eikilpailulle, ei-hierarkioilla, yhteistyölle ja tasa-arvolle. Taide ja kulttuuri ovat potentiaalinen mahdollisuus innovaatioille. On kuitenkin olemassa selkeitä sisällöllisiä, ideologisia ja asenteellisia eroja taide- ja hoitohenkilökuntien välillä, jotka vaikeuttavat toimintaa, tutkimusta ja evaluointia. Assi Liikanen 9

10 Taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista A Prospectus for Arts and Health (2007) Arts Council of England (Terveys- ja kulttuuriministeriö yhdessä) Rosalie Staricoff (2004) Arts in health: a review of medical literature (Arts Council of England) löytyi 385 tieteellistä artikkelia seuraavilla valituilla teemoilla: 1) Taiteen mitatut terveysvaikutukset stressiin, verenpaineeseen tai hormonaalisiin tasoihin (esim. Konlaan 2000) 2) Taiteen ja humanismin vaikutus henkilökunnan ammattitaitoon ja työtyytyväisyyteen (Staricoff 2003) 3) Taiteen ja humanististen aineiden vaikutukset ammatillisessa opetuksessa 4) Taiteen ja terapioiden vaikutukset mielenterveyteen ja muistisairaisiin 5) Taiteen eri muotojen vaikutuksia hyvinvointiin 6) Taiteen vastaanottoon liittyvät mekanismit (aivotutkimus) Assi Liikanen 10

11 Kultur i vården och vården som kultur ( ) ( ) 1) Rapp, B Kultur i vården visavi vården som kultur. Slutrapport. Stocholms läns museum ( ). Evaluointi Levi, L ) Kultur i vården -ohjelma vuosille , rahoitus 2 miljoonaa kruunua vuosittain. Tukholman läänin maakäräjät, Tukholman läänin museo ja Karolinska institutet tutkimusprojektia, joissa n. 40 tutkijaa; - Musiikki-, tanssi- ja taidehankkeita (11) - Elämiseen ja ruokakulttuuriin liittyviä hankkeita (5) - Hoitokokoukset kulttuurina (5) - Puutarhakulttuuri (2) - Hoitomiljööseen (2) ja liikuntaesteisiin (1) liittyvät hankkeet. Johansson, S Utvärdering av Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur (www.lansmuseum.a.se) Assi Liikanen 11

12 Luovuus ja vanheneminen Cohen G.D. 2006, The Positive Impact of Arts on Health ( Generations; George Washington University) Ammattimaisten taideohjelmien vaikuttavuustutkimus: 3 alueella (Washington DC, Brooklyn, San Francisco) taideryhmät ja kontrolliryhmät, yht. 300 osallistujaa, ikä v, 2 vuotta viikottain, kulttuurikäynnit ja työpajat. Kontrolliryhmällä yhteisiä kokoontumisia ilman taidetyöskentelyä. Luovuus ja positiivisuus kehittyy vaiheittain; kolmannen iän (40-50-v.) uudelleenevaluointi vapautumisen aika (60-70-v.) summaamisen aika (60-80-v.) vielä kerran yrittämisen aika (yli 80-v.) Taiteen ja luovuuden vaikutuksia terveyteen; terveydentila parempi, lääkärissäkäyntejä ja lääkemääräyksiä vähemmän, kaatumisia vähemmän kuin kontrolliryhmällä mielenterveys koheni suhteessa kontrolliryhmään yksinäisyys väheni sekä koe- että kontrolliryhmässä Havaintoina: aistitoimintojen kontrollin paraneminen hermoteiden ja immuunijärjestelmän vaikutukset käyttäytymiseen ja terveyteen (PNI psykoneuroimmunologia) sosiaalisen kanssakäymisen vaikutukset verenpainetta ja stressiä alentavasti, lääkityksen väheneminen aivotoimintaan (aivojen plastisuuteen) Assi Liikanen 12

13 Musiikin merkitys Musiikin avulla voidaan stimuloida, synnyttää mielikuvia ja muistoja, rauhoittaa tai rentouttaa ilmentää kulttuurisia arvoja vahvistaa identiteettiä Mozartia potilaille Lapinlahdessa Kuorolaulun monitasoinen voima Musiikin ja tunteiden välisten yhteyksien kv-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Turning the brain for music (Prof. Petri Toiviainen) Musiikki aktivoi toipumista aivoinfarktista (Särkämö ym Brain) Musique et Santé verkosto Ranskassa Hempan Pumppu Nokialla ja Mertsi Palmroothin voitto kehitysvammaisten Euroviisuissa Assi Liikanen 13

14 Kuvat virkistävät mieltä WAS- menetelmä (Works of Art Stimulation) - tutkimusmetodina opastettujen mielikuvien tekniikka - taideteokset johdattivat keskusteluun - aktivoi selkeästi sosiaaliseen kanssäkäymiseen - emotionaalinen ja lääketieteellinen terveysstatus parani - luovuus ja elämänmyönteisyys lisääntyivät - huimaus ja väsymys vähenivät - verenpaine laski - lääkkeiden (uni-, rauhoittavat ja laksatiivit) käyttö väheni yli 65-vuotiailla palvelutalon asukkailla Wikström B.-M. (2003) Estetik och omvårdnad. Lund:Studentlitteratur. Arts in Hospital hanke (Unesco ) Pro Artibus -säätiö Assi Liikanen 14

15 Kirjallisuus, kirjoittaminen ja kirjastot Elämysten jäljillä taiteen merkityksellistämä elämä elämänkertakirjoitukset (Eskola, K. 1998) Liljan kuva kutsuu (Sava 2000) Omat ja muiden tarinat - ihmisyyttä vaalimassa (Bardy & Känkänen 2005) Kirjallisuusterapia ja kirjallisuuspiirit Sanataide ja runous Kirjastot kulttuurikeskuksina, laitoskirjastot (Kirjaston kehittämisohjelma , Opetusministeriö) Assi Liikanen 15

16 Toiminnalliset ryhmät ja muistelu Toiminnalliset ryhmät voivat kokoontua taiteen, liikunnan, eri harrastusten tai teemojen mukaisesti TTAP-menetelmä (Therapeutic Thematic Arts Programming eli taiteita hyödyntävä kuntoutus) Sosiaali- ja lähityön menetelmänä Muisteluryhmissä voidaan käsitellä läheisen kuolemaa, iloja ja suruja omia elämän vaiheita historian käännekohtia rakentaa muistorasia Kotkan muistojen taloon tallennetaan muisteluita Assi Liikanen 16

17 Taide ja työhyvinvointi Kulttuuritoiminta, taide ja viihtyisä ympäristö hoitoyhteisön voimavarana (Staricoff ym. 2003; Kilroy ym. 2007) Taide- ja kulttuuritoiminta osana TYKY-kuntoutusta, Etelä Pohjanmaan hanke Härmän kuntokeskus ja muita yrityksiä,12 yksittäistä kulttuurialan ammattilaista ja sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia Työhyvinvointia kulttuurista osana työterveydenhuoltoa ja oppimista (von Brandenburg 2003) Työhyvinvointifoorumi (STM, Työterveyslaitos) Luova työote tuottava työ (Työministeriön strategiassa 2005) Kultur i Arbetslivet - ohjelma Ruotsissa (www.skadebanan.se) Assi Liikanen 17

18 Taide ja muistisairaat Säännölliset musiikituokiot ja laulaminen stimutoivat muistia (Rapp 1999) Tanssi kokoaa ihmisen mielen, kehon ja tunteet (Hill 2001; Ravelin 2008) Muistisairaan ihmisen kyky taiteen vastaanottamiseen näyttää säilyvn pitkään. Taide stimuloi muistia ja mielen pohjalta löytyy voimia, jotka kommunikaatiokyvyn heikkous kätkee (Hannemann 2006) Opri ja Oleksi koti, Villa Lyhde, Espoo (Semi 2003, Taide dementoituneiden hoidossa) Assi Liikanen 18

19 Kulttuuria yhteisössä Kulttuuri sosiaalisen pääoman ja luottamuksen rakentajana (Hyyppä & Mäki ) Kulttuuritapahtumiin osallistuminen lisää terveyttä (Bygren et al 1996; Konlaan 2001; Nummela 2008) Taide- ja kulttuuritoiminta hoitoyksiköissä osana hoito- ja hoivatyötä (Liikanen 2003; Nuutinen 2008) Sosiokulttuurinen innostaminen (Kurki 2000, 2006) taiteilija, animaattori, koordinaattori Yhteisötaide (Kantonen 2005; Väänänen 2006) prosessina ratkaista ongelmia (työttömät, nuoret jne.) kehittää yhteisöä yksilöiden elämänlaadun parantamiseksi Assi Liikanen 19

20 Teknologian ja tietojärjestelmien mahdollisuudet edistää kulttuurin saatavuutta Sävelsirkku musiikin, tarinoiden, pelien ym. apuväline yhteisiin tuokioihin ikäihmisille Hyvinvointitelevision välityksellä vanhusten ja vaikeasti liikkuvien kotiin erityisohjelmia Internetin kautta tietoa ja sisältöjä: esim. tai muistipolkuaineisto Ateneumin sivuilta tai konsertteja, baletteja, oopperoita Assi Liikanen 20

21 Tärkeimpiä tutkimuksia Bygren L.O. et al Unequal in Death. Umeå University Cohen, G.D Research on creativity and ageing: the positive impact of arts on health and illness. Hannemann, B.T Creativity with Dementia Patients. Konlaan, B.B Cultural Experience and Health. Umeå University. Matarasso, F Use or Ornament. The Social Impact of Art. The Powerful Force for Good, Manchester Mertopolitan University. Scher, P Patient-Focused Architecture. Staricoff, R.L A study of the effects of visual and performing arts in health care. Kilroy, A. et al Towards transformation: exploring the impact of culture, creativity and the arts on health and well being. Assi Liikanen 21

22 Tärkeimpiä tutkimuksia (jatkoa) Hyyppä, M.T. & Mäki, J , Kulttuurin ja taidetoiminnan yhteisöllinen merkitys kuolleisuuteen ja koettuun terveyteen Pohjanmaan rannikolla. Hyyppä, M.T. & Mäki,J. & Impivaara,O. & Aromaa,A. Leisure participation predicts survival: a population based study in Finland. Health Promotion Intern Eskola, K Elämysten jäljillä. Pitkälä,K. & Blomqvist,L. et al. Yhdessä elämyksiä arkeen Vanhustyön kl. tutkimushanke Ravelin, T Tanssiesitys auttamismenetelmän dementoituvien vanhusten hoitotyössä. Oulun yliopisto D 986. Särkämö,T. & Tervaniemi, M. et al Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle celebral artery stroke. Brain. Nummela, O, (2008) Luottamus, osallistuminen ja terveys. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A26/2008. Assi Liikanen 22

23 Kotimaista kirjallisuutta Bardy, M. & Känkänen,P Omat ja muiden tarinat. Stakes. Eskola, K. & Laaksonen, P Rakkaudesta taiteeseen. SKS. Hyyppä, M.T Elinvoimaa yhteisöstä. PS-kustannus. Hyyppä, M.T. & Liikanen, H-L Kulttuuri ja terveys. Edita. Hohenthal-Antin, L Kutkuttavaa taidetta. PS-kustannus. Kantonen, L Teltta. Taideteollinen korkeakoulu. Kauppinen, L Oman elämänsä ihminen. Maahenki. Kurki, L. Sosiokulttuurinen innostaminen Tammer-paino. Kurki, L Innostava vanhuus. Finlectura. Marin, M.& Hakonen, S.(toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. PS-kustannus Rankanen, M. & Hentinen, H. & Mantere, M-H. Taideterapian perusteet Duodecim. Saresma,T Häivähdys kauneutta taide suomalaisten arjessa. SKS. Von Brandenburg, C Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. OPM 2008:12. Assi Liikanen 23

24 Kansainvälisiä julkaisuja alalta A Prospectus for arts and health, 2007, Arts Council of England Galloway, S. (2006) Cultural participation and individual quality of life: a review of research findings.app. Research of QOL.1/2006. Jeannotte, MS.(2006) Millenium dreams: arts, culture and heritage in life of communities. Can J Communic 31/2006. Jermyn, H The art of Inclusion. Research report 35. Arts Council of England. Johansson, S Kultur i vården och vården som kultur. Utvärdering av forskningsprogrammet. Stocholms läns landstinget. Keating, C Evaluaiting Community Arts & Community Well Being guide for community arts practitioners. Australia. Kilroy, A et al Towards transformation: exploring the impact of culture,creativity and arts on health and wellbeing. Mancherter Metropolitan University. Mills, D. & Brown, P Art and Wellbeing. Australian Government and Council for Arts. Straticoff, R Arts in health: a review of the medical literature. Research report 36. Arts Council of England. Assi Liikanen 24

25 Mikkelin senioriteatteri Kutkutus Kutku -menetelmä Assi Liikanen 25

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 26.10.2011 VTT Assi Liikanen Luovuus ja vanheneminen Cohen G.D. 2006, The Positive Impact of Arts on Health ( Generations; George Washington University) Ammattimaisten

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön Opetusministeriön julkaisuja 2008:12 Cecilia von Brandenburg Kulttuurin

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä

Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä Päätösseminaari Mixed studies -hanke 17.3.2015 Joensuu Kuvat: Marika Leinonen-Vainio Kari Vainio Pertti Mäkelä Asta Engström

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä

Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Aktiivinen ikääntyminen? Asta Engström, TtM, sosionomi (AMK) Gerontologian pro gradu (2013) Jyväskylän

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste KERÄTTY JOULUKUUSSA 2010 VALTION TAIDEMUSEOSSA, KEHYKSESSÄ. TOIMITTAJAT: HELKA KETONEN, TEEMAPÄIVÄT 2011 AURA LINNAPUOMI, KULTTUURIA KAIKILLE PALVELU SISÄLLYS

Lisätiedot

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä 47 Cecilia von Brandenburg Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä Aluksi Työelämä tulee muuttumaan, tarvitaan uutta ideapolitiikkaa. Taiteen ja työn reflektointi on tällä hetkellä tärkeää.

Lisätiedot

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2 VAPAUTTA VAI VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KULTTUURI SASTAMALAN VOIMATEKIJÄ. Elämänlaadun toimintaohjelma

KULTTUURI SASTAMALAN VOIMATEKIJÄ. Elämänlaadun toimintaohjelma KULTTUURI SASTAMALAN VOIMATEKIJÄ Elämänlaadun toimintaohjelma versio 18.9.2013 1 KULTTUURI SASTAMALAN VOIMATEKIJÄ elämänlaadun toimintaohjelma ja toiminnan tila vuonna 2020 1. POHJATYÖ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin

KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 15 Tiina Pusa (toim.) KOHTAAMISEN ILOA! Active Art -pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 15 Kohtaamisen

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Taide ja hoiva rajapinnoille

Taide ja hoiva rajapinnoille Johanna Lintunen Taide ja hoiva rajapinnoille Selvitys taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen kysynnästä, tarjonnasta ja yhteistyöverkostoista Pohjois-Karjalassa Publications of the University

Lisätiedot

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen

Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta 24.1.2012 Kirjoitin ensimmäisen työvuoteni toimintakertomuksessa lokakuussa

Lisätiedot

LUOVAN TANSSIN VOIMA

LUOVAN TANSSIN VOIMA Opinnäytetyö (AMK) Toimintaterapian koulutusohjelmaclick here to enter text. 2013 Annika Lehtomaa LUOVAN TANSSIN VOIMA Tutkielma nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista tanssi-improvisaatioryhmästä

Lisätiedot

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MAARET MERILÄINEN JA MINNA KANGAS OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY 2014 Toimintaterapeutti Maaret Meriläinen Fysioterapeutti Minna

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa Katsaus Jaakko Erkkilä professori Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö jaakko.erkkila@jyu.fi Mari Tervaniemi professori Jyväskylän yliopisto, psykologian

Lisätiedot

Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen

Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication of Turku

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TA I D E L Ä H TÖ I S I Ä M E N ET E L M I Ä T YÖY H T E I S Ö I S S Ä 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat A Tutkimuksia

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti

Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi Loppuraportti 1 Sisältö Johdanto..3 Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin tavoitteet ja perustiedot.3 Kotoutumisen edistäminen

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot