LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Rovaniemen kaupungin valtuustosali, Hallituskatu 7, Rovaniemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Rovaniemen kaupungin valtuustosali, Hallituskatu 7, Rovaniemi"

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto AIKA klo 10:00-11:55 PAIKKA Rovaniemen kaupungin valtuustosali, Hallituskatu 7, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus

2 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatörmänen Seppo 10:00-11:55 varaj., Enontekiö Puikko Maire 10:00-11:55 jäsen, Inari Auvinen Sari 10:00-11:55 jäsen, Kemi Ekorre-Nummikari Sari 10:00-11:55 jäsen, Kemi Keskikallio Raimo 10:00-11:55 jäsen, Kemi Koivulehto Mikko 10:00-11:55 jäsen, Kemi Laitinen Marja-Leena 10:00-11:55 jäsen, Kemi Kelloniemi Juhana 10:00-11:55 jäsen, Kemijärvi Kortelainen Jukka 10:00-11:55 jäsen, Kemijärvi Hiltunen Juhani 10:00-11:55 jäsen, Keminmaa Koskela Rauli 10:00-11:55 jäsen, Keminmaa Lepojärvi Tommi 10:00-11:55 jäsen, Keminmaa Nevalainen Aki 10:00-11:55 jäsen, Kittilä Kontinen Reijo 10:00-11:55 jäsen, Kolari Silén Sakari 10:00-11:55 jäsen, Muonio Jaakkola Jani 10:00-11:55 jäsen, Pelkosenniemi Mäkituomas Antti 10:00-11:55 jäsen, Pello Ilvesluoto Ulla 10:00-11:55 jäsen, Ranua Ahola Hilpi 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Björkbacka Kalervo 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Huhtalo Kaisu 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Juuruspolvi Juhani 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Keränen Miikka 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Lakkala Pertti 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Liikkanen Antti 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Luoma Sanna 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Ojala-Niemelä Johanna 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Outila Tiina 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Ovaskainen Hannu 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Portti Jaakko 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Tuisku Sara 10:00-11:55 jäsen, Rovaniemi Savukoski Jouko 10:00-11:55 jäsen, Savukoski Vakkala Lauri 10:00-11:55 jäsen, Simo Mäkitalo Arja 10:00-11:55 jäsen, Sodankylä Vaara Marja-Liisa 10:00-11:55 jäsen, Tervola Juuso Kaisa 10:00-11:55 jäsen, Tornio Keränen Toni 10:00-11:55 jäsen, Tornio Keinänen Outi 10:00-11:55 jäsen, Tornio Ollila Kosti 10:00-11:55 jäsen, Tornio Rainio Olli 10:00-11:55 jäsen, Tornio Kordelin Marjatta 10:00-11:55 jäsen, Utsjoki Laitinen Reeta 10:00-11:55 jäsen, Ylitornio Vakkuri Vuokko 10:00-11:55 jäsen, Ylitornio Kärki Heidi 10:00-11:55 varajäsen, Kemi Ruokamo Anita 10:00-11:55 varajäsen, Kemijärvi Husa Marja-Liisa 10:00-11:55 varajäsen, Tornio Kajula Eemeli 10:00-11:55 varajäsen, Rovaniemi Hokkanen Riitta-Maija 10:00-11:55 varajäsen, Rovaniemi POISSA Huotari Jari jäsen, Inari Ikäläinen Jukka jäsen, Kemi Tauriainen Harri jäsen, Kemi Kerkelä Mauno jäsen, Kemijärvi Rajala Pekka jäsen, Kittilä

3 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Kylmämaa Jarmo Keränen Simo Lehtiniemi Olavi Illikainen Kaisa Miettunen Raimo Mällinen Maria-Riitta Jokela Elina Ämmälä Raija Heikkinen Pekka Ranttila Janni Kristo Helena Marin Satu jäsen, Kolari jäsen, Pello jäsen, Posio jäsen, Ranua jäsen, Rovaniemi jäsen, Rovaniemi jäsen, Salla jäsen, Salla jäsen, Sodankylä jäsen, Sodankylä jäsen, Tornio jäsen, Tornio MUU Riipi Mika 10:00-11:55 maakuntajohtaja Holster Raimo 10:00-11:55 hallintojohtaja Hyry Maiju 10:00-11:55 yhteysjohtaja Lönnström Riitta 10:00-11:55 suunnittelujohtaja Lohi Markus 10:00-11:55 hallituksen pj Autto Heikki 10:00-11:55 hallituksen vpj Illikainen Veijo 10:00-11:55 hallituksen jäsen Pelttari Pekka 10:00-11:55 hallituksen jäsen Pikkarainen Juha 10:00-11:55 hallituksen jäsen Ruotsalainen Martti 10:00-11:55 hallituksen jäsen Salonen Tarmo 10:00-11:55 hallituksen varajäsen Paldanius Harri 10:00-11:55 vt. pelastusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Aki Nevalainen Puheenjohtaja Raimo Holster Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mikko Koivulehto Sanna Luoma PÖYTÄKIRJA ON VIETY LAPIN LIITON KOTISIVUILLE

4 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLValt Lapin liiton valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on lähetet tävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuute tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoi keus. Sa massa ajassa on ko kouksesta annettava tieto myös jäsenkuntien hallituksille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se kä käsiteltävät asiat. Kuntalain 108 :n mukaan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johtu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Lapin liiton valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksik si, on lähetettä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri tyiset syyt ole es teenä. Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty Perussopi muksen 15 :n mukaan val tuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kol masosaa valtuutetuista on läsnä, mikä tarkoittaa 40 valtuu tettua. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee val tuustoon jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mu kaan si ten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alka vaa kolmeatu hattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enin tään viiden nes rajoit tamattomasta kokonaisjäsenmäärästä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Liitteenä 1 on luettelo valtuuston jäsenistä sekä laskelma äänimää rän ja kautumisesta. Lisäksi valtuuston pöytäkirjaan merkitään paikalla olevat Lapin liiton halli tuksen jäsenet. Hallitus: Päätös: Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan heidän äänimää ränsä sekä to detaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla on yhteensä neljäkymmentäkahdeksan (48) valtuutettua tai varavaltuutettua ja poissa kaksitoista (12). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet 1 Valtuuston jäsenet äänimäärineen

5 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta LLValt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua valtuutettua. Mahdollisesti suoritet tavia vaaleja var ten tarvitaan kaksi äänten laski jaa. Hallitus: Päätös: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar kasta jaa tar kasta maan tämän kokouk sen pöytäkirjan sekä kaksi ääntenlaskijaa. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Mikko Koivulehdon ja Sanna Luoman, sekä ääntenlaskijoiksi Raimo Keskikallion ja Marjatta Kordelinin.

6 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 LLValt Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Lapin liiton hallintosäännön 42 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävistä todetaan, että sen lisäksi, mitä muualla on erikseen säädetty tai määrätty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1. seurata yleisesti Lapin liitto kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia; 2. kehittää ulkoista tarkastustointa, asettaa sille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista; 3. hyväksyä ulkoisen tarkastuksen toimintaohje; 4. huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tar peelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuk sen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttä mässä laajuudessa, 5. valvoa, että tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden muistutusten johdosta, joihin hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta. Tarkastuslautakunta toimittaa huhtikuun loppuun mennessä valtuustolle osoitetun 1. tilintarkastuskertomuksen; 2. tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon; ja 3. tarkastuslautakunnan oman arviointikertomuksen Tark.ltk Esitys Puheenjohtaja: Keskustellaan arviointikertomuksen käytännön työn tekemisestä ja vastuualueiden jakamisesta. Päätös Jäsenet toimittavat mennessä tuottamansa tekstit Sari Ekorre-Nummikarille sekä sihteerille, jonka jälkeen sihteeri ja Ekorre-Nummikari laativat arviointikertomusluonnoksen.

7 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Marja-Liisa Laitinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi) ja poistui kokouksesta. Tark.ltk , liite 1 Arviointikertomus 2017 Esitys Puheenjohtaja: Laaditaan vuoden 2017 arviointikertomus ja saatetaan se maakuntavaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto: hyväksyy Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi: Maakuntavaltuusto Esitys: Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2017 tiedoksi. Päätös: Valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2017 tiedoksi keskustelun jälkeen. Liitteet 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

8 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 LLHall Hallintojohtaja: Lapin liiton vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaan sisältyvät tuloslaskelma, tase, näiden liitetiedot ja toimintakertomus henkilöstökertomuksineen sekä pelastuslai tok sen toi min ta ker to mus ja tilinpäätös liitetietoineen sekä Lapin liiton ja Lapin pelastuslai tok sen yh teinen kon serniti linpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lapin liiton perussopimuksen 18 :n 2. kohdan mukaan valtuuston kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Perussopimuksen 18 :n 3. kohdan mukaan valtuuston kevätkokouksessa päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Pelastuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja ehdotus tilinpäätökseksi pelastuslaitoksen osalta. Pelastuslautakunta käsittelee pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ko kouksessaan Laitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetään osaksi Lapin liiton vuoden 2017 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Lapin liiton valtuusto hyväksyi ( ) toimintavuodeksi 2017 talousarvion, jos sa käyttötalouden osuus nettona on euroa. Lapin liiton tilikauden 2017 tulos on ,64 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi taseeseen yli-/alijäämätilille. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksestaan, jonka jälkeen arviointikertomus saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Pelastuslautakunta : Toimintakertomus vuodelta 2017 Pel.Ltk 10

9 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Lautakunnan johtosäännön (4 ) mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja ehdotus tilinpäätökseksi. Pelastuslaitoksen tilinpäätös liitetään osaksi Lapin liiton tilinpäätöstä. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntamisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, johon tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pelastuslautakunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Pelastuslaitoksen tilikauden tulos on ,03 ja kun tulokseen lisätään poistoero ,20 ja vähennetään esitetty investointivaraus , jää tilikauden ylijäämäksi ,23. Toimintatuotot ylittyivät 1,53 % eli Tuottojen kertymä johtuu öljynsuojarahaston korvauksista, ensivastetoiminnan tuotoista, erhe- ja valvontamaksuista. Toimintakulut alittuivat. Henkilöstömenot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Lomapalkkavelka kasvoi Palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylitys johtuu kaluston kasvavasta kunnossapitokustannuksista sekä pienkaluston uusimisesta. Tarkastuslautakunta ja valtuusto ovat aiempina vuosina kiinnittäneet huomioita pelastuslaitoksen alhaiseen investointitasoon. Lapin pelastus- laitoksen investointimääräraha on Suomen alhaisin. Tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus uuden säiliöauton hankintaan ja kolarissa vaurioituneen sammutusauton alustan uusimiseen. Kummankin ajoneuvon sijoituspaikka on Kolari. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 on liitteenä 5. Esitys Vt. Pelastusjohtaja Pelastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa Lapin pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätöksen liitteen 5 mukaisena sekä jättää ne tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastus lautakunnan arvioitavaksi sekä hallitukselle tiedoksi. Lautakunta päättää esittää, että tilikauden tuloksesta ,03 poistoeron muutoksen jälkeen, tehdään ,00 investointivaraus ja ylijäämä ,23 siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Investointivaraus kohdennetaan säiliöauton hankintaan ja sammutusauton alustan uusimiseen, joiden sijoituspaikkana on Kolari. Lisäksi pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtajan tekemään toimintakertomukseen teknisiä tekstikorjauksia ennen valtuustokäsittelyä. Päätös Hyväksyttiin esitys. Lisätiedot: hallintojohtaja Raimo Holster, p Esitys Maakuntajohtaja: Hallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toi min takertomuk sen, jättää ne tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslauta kunnalle arvioita vaksi sekä valtuustolle hyväksyttäväksi

10 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,64 euroa siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille, 3. valtuuttaa viraston tekemään toimintakertomukseen mahdollisia teknisluontoisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä, 4. merkitä tiedoksi Lapin pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakerto muksen vuodelta Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Heikki Autto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo LLValt Tarkastuslautakunta : Tilintarkastajan ajankohtaiset asiat sekä tilintarkastuskertomus 2017 Esitys Puheenjohtaja: Kuullaan tilintarkastajan ajankohtaiset asiat sekä tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomus tuodaan kokoukseen pöydälle. Päätetään antaa tilintarkastuskertomus kuntayhtymän valtuustolle. Päätetään esittää kuntayhtymän valtuustolle, että hyväksyy tilintarkastuskertomuksen, ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Tiedoksi: Maakuntavaltuusto Esitys Hallitus esittää, että valtuusto päättää - hyväksyä Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, - siirtää Lapin liiton tilikauden ylijäämän ,64 euroa taseeseen yli-/alijäämä tilille, - tehdä Lapin pelastuslaitoksen tilikauden tuloksesta, ,03 euroa, poistoeron muutoksen jälkeen euron investointivarauksen ja siirtää ylijäämän ,23 euroa omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Investointivaraus kohdennetaan säiliöauton hankintaan ja sammutusauton alustan uusimiseen, joiden sijoituspaikkana on Kolari. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto - hyväksyy tilintarkastuskertomuksen ja - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta

11 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi ja vt. pelastusjohtaja Harri Paldanius käyttivät esittelypuheenvuoron. Valtuusto päätti keskustelun jälkeen - hyväksyä Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, - siirtää Lapin liiton tilikauden ylijäämän ,64 euroa taseeseen yli-/alijäämä tilille, - tehdä Lapin pelastuslaitoksen tilikauden tuloksesta, ,03 euroa, poistoeron muutoksen jälkeen euron investointivarauksen ja siirtää ylijäämän ,23 euroa omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Investointivaraus kohdennetaan säiliöauton hankintaan ja sammutusauton alustan uusimiseen, joiden sijoituspaikkana on Kolari. - hyväksyä tilintarkastuskertomuksen ja - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Valtuusto merkitsi tiedoksi pöydälle jaetun Lapin liiton sidonnaisuusrekisterin. Liitteet 3 Lapin liiton toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Toimintakertomus Lapin liiton sidonnaisuusrekisteri

12 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Valitusosoitus Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, Oulu. Muu valitusviranomainen:, pykälä. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tie doksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa kos kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtä väksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoi tettava myös tämän ni mi ja kotikun ta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennök se nä, todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viranomaiselle. Muun asia miehen kuin asianajajan tai yleisen oi keusavustajan on liitet tävä valituskir jelmään valtakir ja, jollei pää mies ole val tuuttanut häntä suullisesti va litusviran omaises sa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen valitus ajan päättymistä.