Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia"

Transkriptio

1 Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa Nuorisotakuun tulevaisuuspaja

2 Aikataulu Hankkeen kesto: Loppuraportin julkaisu Nuorisotakuufoorumissa Helsingissä Kesäkuu 2014: tulosten levittäminen ja hankkeen päättäminen 2

3 Yhteistyötahot Keravan kaupunki Lohjan kaupunki Loviisan kaupunki Nuorisotutkimusverkosto Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

4 Tavoitteet Selvittää ja arvioida nykyisen hallitusohjelman mukaisen nuorisotakuun toteutumista erityisesti nuorten ja monialaisen yhteistyön näkökulmista. Hankkeessa kartoitetaan haastattelu- ja kyselymenetelmin, miten nuorisotakuuta toteuttavat toimijat tekevät yhteistyötä 4- P -mallin (public-private-people-partnership) puitteissa, millaiset käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi, ja millaisia kehittämistarpeita ilmenee. Lisäksi selvitetään haastattelujen avulla, millaisina hankekuntien nuoret kokevat nuorisotakuun toimenpiteet ja monialaisen yhteistyön tai sen puuttumisen vaikutukset. Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tavoitteena on tuoda esiin nuorten näkökulmaa sekä tuottaa tietoa, jonka avulla nuorisotakuun toteuttamiseen osallistuvat ammattilaiset voivat kehittää keskinäisiä yhteistyömuotojaan ja nuorille suunnattuja palveluita paremmin toimiviksi. 4

5 Aineistot 49 ammattilaisen haastattelut Yhdeksän ryhmähaastattelua (kolme jokaisessa kunnassa) vuotiaille nuorille Kohderyhmät: 1) TE-toimistojen asiakkaat 2) Työpajatoimintaan osallistuvat nuoret 3) Etsivän nuorisotyön asiakkaat Yksilöhaastattelut: nuoret, jotka ovat yrittäneet päästä mukaan johonkin nuorisotakuun piiriin kuuluvaan tukitoimenpiteeseen, mutta ovat syystä tai toisesta jääneet niiden ulkopuolelle (seitsemän nuorta). Käytännössä monet etsivän nuorisotyön asiakkaat varsin samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin toimenpiteiden ulkopuolelle jääneet. 5

6 Nuorten tiedot ja näkemykset nuorisotakuusta Haastatellut nuoret suhtautuivat nuorisotakuun ideaan ja sisältöön (joihin tutustuttiin haastattelutilanteen aluksi esitteen avulla) positiivisesti. Nuorisotakuun koettiin tarjoavan mahdollisuuksia ja parantavan nuorten asemaa. Sen sijaan puhuttaessa erilaisista konkreettisista palvelumuodoista näkemyksissä ilmeni enemmän hajontaa: etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta keräsivät varauksetonta kiitosta. TE-palveluissa nähtiin runsaasti kehittämistarpeita. Nuorisotakuun sisältö nuorille ennen haastattelutilannetta osittain tai kokonaan hämärä. Tiedon puute mitä sille voitaisiin tehdä? 6

7 Nuorten keskustelua ja kommentteja nuorisotakuusta Loviisa, uravalmennus-ryhmän keskustelua: HLÖ1: Ehkä ne on ottanu tän vähän liian hätiköiden. Jos nyt tehdään tällä hetkellä noita selvityksiä ja muita. Ehkä liian suuret tavoitteet liian nopeesti. HLÖ4: Kun tää on tullu voimaan vasta 2013 alussa, menee varmaan vuosia, ennen kun alkaa kunnolla toimia. HLÖ3: Kyl mä voisin kuvitella, että tää ois jo ens vuoden aikana alkanu noussu piikillä ylöspäin. Nyt kun mä katon tätä paperia, niin kyllähän tästä tosi paljon tulee olemaan apua näille nuorille, koulun lopettaneille. Aivan mahtavaa. HLÖ5: Kuulostaa mielenkiintoiselta toi nuorten aikuisten osaamisohjelma. Sen jos sais toimimaan niin tulee olemaan paljon apua, mäkin tunnen paljon ihmisii, jotka ei oo peruskoulun jälkeen tehny mitään. Haastattelija: Tietääkö sun kaverit tästä [nuorisotakuusta]? Nainen, 23, Loviisa, toimenpiteiden ulkopuolella: Ei itse asiassa tiedä. Jos toi sais enemmän näkyvyyttä, sitä useammat tietäis. Netissä vois olla linkkejä ja paikallislehdessä ilmotuksia. Vaikka sillei, et siel missä on avoimia työpaikkoja, vois olla isompana niitä linkkejä tohon ja lehdissä haastatteluja ja juttuja. Loviisassa aika monet lukee Lovaria tai lukee netistä. Haastattelija: Onko nuorisotakuu-termi susta ymmärrettävä, kun tästä paljon puhutaan? Saako siitä selvää, mitä se tarkoittaa? Nainen, 23, Loviisa, toimenpiteiden ulkopuolella: No ei siitä sillei ihan heti saa selvää, et mitä se tarkottaa. Ensimmäisenä kun kuulin ton, tuli sellanen, et se on aika aggressiivinen hanke, siinä on se takuu, se tulee se juttu, et saadaan se opiskelu- tai työpaikka. Mut sit se ei kuitenkaan ole sellaista, kun tutustuu tuohon materiaaliin. 7

8 Nuoret ja monialainen yhteistyö Haastateltujen nuorten kokemukset ammattilaisten monialaisesta yhteistyöstä jakautuivat seuraavasti: 1) Ei kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä. 2) Yhteistyötä voi nuoren tilanteen perusteella olettaa tapahtuneen, mutta nuori ei tiedä tai osaa kuvata, mitä yhteistyö on sisältänyt. 3) Nuorella on kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä ja hän on kokenut sen hyödylliseksi. 4) Kokemus, että yhteistyölle olisi ollut tarvetta, mutta sitä ei ole tapahtunut. Seurauksena esim. vaikeuksia oman koulutuspolun löytämisessä, työnhaussa tai kuntoutuksen saamisessa. Nuoret (kuten myös ammattilaiset) toivat esiin tietosuojakysymykset monialaisen yhteistyön hidasteena. Koettiin hankalana, että tieto eri viranomaisten välillä ei liiku, vaikka nuori haluaisi antaa siihen luvan. Nuori joutuu kulkemaan luukulta toiselle selittäen asioitaan yhä uudelleen vaihtuvalle joukolle ammattilaisia. Nuoret toivoivat palvelujen kokoamista saman katon alle. 8

9 Kokemukset etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön piiriin pääsemistä luonnehdittiin useimmiten helpoksi. Etsivät auttavat nuoria mitä erilaisimpien asioiden hoitamisessa: työnhaussa, opiskelumahdollisuuksien selvittämisessä, yleisissä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä, lasten huoltajuusasioiden selvittelyssä, viranomaisten kanssa asioimisessa. Etsivien yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa koetaan pääsääntöisesti varsin hyvin toimivaksi. Etsivät toimivat usein nuorten asianajajina suhteessa erilaisiin viranomaisiin ja palveluihin, joissa asioimisen etsivien asiakkaat kokisivat muuten vaikeaksi. Yhteyttä pidetään tarpeen mukaan kasvokkain, puhelimitse ja Facebookin välityksellä. Mukaan oman yhteydenoton tai tuttujen kautta tai toisen ammattilaisen lähettämänä. Etsivä nuorisotyö keräsi nuorilta varauksetonta kiitosta. 9

10 Nuorten kommentteja etsivästä työstä Työtön ja etsivän asiakas, uravalmennusryhmässä, Loviisa: Loviisan etsivä nuorisotoimi tekee niin paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja tietää nää kaikki alan kommervenkit, ja sen miten asiat saa sitten hyvin tehtyy. Mä oon kuullu niistä tosi paljon positiviista, ja ite oon tällä hetkellä asiakkaana. Etsivän asiakas, Loviisa: Olen huomannu et nää nuorisoetsivät avittaa, kysyvät haluaako tai tarvitseeko apua. Se avarsi maailmaa, että eihän kaikkee tarviikaan tehä ihan yksin, jotain konkreettistakin on. Aluksi sitä oli vaikea hahmottaa, kun ei tiennyt siitä työnkuvasta. Oon huomannu, että niitä voi lähestyä näillä kysymyksillä ilman, että tuntee ittensä hirveen avuttomaksi. Ei tarvii hävetä. Voi kysyä ihan vapaasti kaikkee mikä liittyy vaikka työn tai kämpän etsimiseen. 10

11 Työpajatoiminta Nuorten kokemukset työpajatoiminnasta erittäin myönteisiä. Varsinkin ohjaajien tarjoama henkinen tuki ja apu käytännön asioiden hoitamisessa sekä pajojen tarjoama yhteisöllisyys koettiin suureksi voimavaraksi. Haasteena työllistyminen pajajakson jälkeen. Joillakin nuorilla kokemuksia, että pajatoiminnasta on saatu tietoa vasta kun on tultu etsivät nuorisotyön piiriin. TEtoimistosta tietoa pajatoiminnasta ei ole tullut. Lisäksi joillakin kokemuksia, että jos on ehtinyt hankkinut jonkin koulutuksen, pajalle vaikea päästä, koska paikat ensisijaisesti niille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta. 11

12 Nuorten kommentteja pajatoiminnasta Työpaja Jenga, Kerava Haastattelija: Mitä apua koet saaneesi täältä? HLÖ3: Saa rytmiä elämään. Ei tarvii lojuu himas vaan voi tulla tekee jotain kivaa tänne. HLÖ4: Ja sit on noi sosiaaliset taidot pysyy yllä, näkee muitakin ihmisiä. HLÖ1: Jos on jotain noissa kouluasioissa, jos haluu hakee kouluun, nää osaa auttaa. HLÖ2: Aikalailla noi edellä mainitut. Mies, työtön, keskeytyneet toisen asteen opinnot, ollut pajalla, nyt uravalmennuksessa, Loviisa: Työpaja on tosi hyvä ponnahduslauta, sain itse innokkuutta töihin ja uusia mahdollisuuksia. Ennen mua ei kiinnostanut mikään raksa tai tällanen, kun olin siellä pajalla, innostuin kaikenmaailman töistä. Nainen, Lohjan nuorisotyöpaja: Oon tykänny kovasti, että saa tehdä käsillä. Ehdin olla yli kolme kuukautta, nyt saa rytmiä päivään. Tuntuu hyödylliseltä olla täällä. Haastattelija: Mitä apua pajatoiminnasta on? Nainen, Lohjan Kulttuuripaja: No just se, et on vähän sisältöä päiviin. Et joutuu lähtemään pois kotoota. Ettei jää sinne vaan olemaan yksin ja oman päänsä sisällä. Että kyllä se rauhoittaa ihan hirveesti. Vähän avoimempi oon uusissa tilanteissa. Et ei oo sellasta fiilistä, et ihmiset syö mut, jos mä yritän jotain sanoo. 12

13 Nuorten näkemyksiä TE-palveluista (1/2) Nuoret arvioivat TE-palvelujen tilaa ja kehittämistarpeita pääosin samansuuntaisesti kuin ammattilaisetkin. Tällaisia toistuvia teemoja olivat: Nuoren taipumusten ja kiinnostuksen kohteiden huomiointi sekä niihin perustuvan ohjauksen tarve. Nuoret toivoivat TEtoimiston virkailijoiden auttavan löytämään nuoren omaa motivaatiota vastaavaa työtä. TE-toimistojen sähköisen asioinnin palvelut koettiin hankaliksi käyttää. Niitä toivottiin kehitettävän selkeämmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Joustavuuden ja tilannekohtaisen harkinnan tarve tilanteissa, joissa säännösten pilkuntarkka noudattaminen johtaa nuoren kannalta epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. 13

14 Nuorten näkemyksiä TE-palveluista (2/2) Nuorilla oli myös hyviä kokemuksia yksittäisistä ruohonjuuritason työntekijöistä. Saadun palvelun tason koettiin riippuvan paljolti yksittäisen työntekijän tavasta ja motivaatiosta auttaa nuorta. Nuoret kaipasivat TE-toimistolta enemmän tietoa kursseista ja koulutuksista. Keravalla ja Loviisassa nuoret (kuten myös ammattilaiset) pitivät TEtoimiston muuttoa naapurikuntaan merkittävänä heikennyksenä, joka nostaa kynnystä asiointiin. Tilanne korostuu erityisesti heikot liikenneyhteydet omaavilla haja-asutusalueilla. 14

15 Nuorten kommentteja TE-palveluista Mies, 22, TE-toimiston uravalmennusryhmässä, Loviisa: Esimerkiksi TE-toimisto tällä alueella kun on organisoitu, pääpisteenä toimii Porvoo. Se tuottaa täl hetkellä ongelmii, se ihan organisaatiomuutos. Ja sitten toi, kun siihen ei oo tarpeeks resursoitu, tai ainakin siltä tuntuu. TE-toimistossa kun käy, niin ne tekee aika paljon. Ei oo ylimäärästä aikaa mitä laittaa kiinni. Ja vaikuttaa vähän siltä, ettei niille oo annettu tarpeeks työvälineitä tähän. Et [nuorisotakuu on] hieno idea, hieno laki, mut ehkä tää ei vaan oo kypsyny tarpeeks vielä tähän mennessä. Mies, 28, työpajalla, Loviisa: Välillä työkkärissä tai sosiaalitoimistossa se riippuu niin paljon siitä ihmisestä kenelle sä meet. Jotkut osaa hoitaa ne asiat tosi hyvin ja jotkut taas ei, ja tuntuu et ne ei välitä. Nainen, 20, työpajalla, Kerava: Aina kun menee käymään siel [TE-toimistossa] Mä haluun mennä sinne sen takii, et mä saisin töitä, ne ei auta mitenkään et saisin sitä työtä. Aluks mä en saanu mitään työtarjouksia tai lappuja, ne vaan kysy: Ootsä hakenu tähän, tähän, tähän Aa hyvä, mee hakee lisää. Ei se auta yhtään mitenkään. Haastattelija: Minkälaista apua olisit toivonut? Nainen, 20, työpajalla, Kerava: Vaikka kysyä mikä mua kiinnostaa tai tulostaa tai näyttää mulle niitä [työnantajien] numeroita, et mihin mä voin soittaa, eikä vaan sanoo et mee hakee lisää. Haastattelija: Sellaista konkreettisempaa? Nainen, 20, työpajalla, Kerava: Joo, ja itselle sopivaa. 15

16 Koulutusjärjestelmää koskevat huomiot Nuoret tekivät myös koulutusjärjestelmään liittyen paljon samoja huomioita kuin ammattilaiset. Muun muassa yhteishaku puhutti monia nuoria: alle 25- vuotiaan työttömän on karenssin uhalla osallistuttava yhteishakuun, vaikka nuori olisi vasta pohtimassa itselleen sopivaa alaa. Pakkohaun seurauksena aloitetut opinnot johtavat valitettavan usein opintojen keskeyttämiseen, väärälle alalle kouluttautumiseen tai opintojen läpäisyyn minimituloksilla, joiden antamat valmiudet ovat työelämässä riittämättömät. Pienissä kunnissa toisen asteen koulutusmahdollisuuksia ja työpaikkoja on niukasti. Monille nuorille kynnys lähteä opiskelemaan tai töihin lähikuntiin on yllättävän korkea. Nuoret jäävät kotikuntaan, mutta eivät löydä mielekästä tekemistä. Tämä näkökulma tuli esiin toistuvasti sekä nuorten että ammattilaisten haastatteluissa Lohjalla ja Loviisassa. Keravalla pääkaupunkiseudun koulutustarjonta ja työpaikat ovat selvästi lähempänä. Monet nuorista haastatelluista tiedostivat myös parhaillaan tehtävien säästöjen ja nuorisotakuun tavoitteiden vastakkaisuuden. Samalla kun nuorille luvataan oikeus koulutukseen, opiskelupaikkoja leikataan. Tämä herätti nuorissa hämmennystä. 16

17 Ulkopuolelle jääneet nuoret Haastatteluissa toistuivat tarinat pitkään jatkuneista vaikeuksista. Ulkopuolelle jäämisen taustalla oli usein koulukiusaamista, päihdeongelmia, oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia, näköalattomuutta yhtä tai useampaa näistä. Ulkopuolelle jääneillä nuorilla oli tavoitteita ja haaveita tulevaisuudesta, opinnoista ja työllistymisestä. Näiden kuitenkin nähtiin yleensä olevan kuntoutumisen takana, ei suoraan ulottuvilla. Osa ei tiennyt, mitä toivoisi tulevalta. Osalla nuorista luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä ympäröivään yhteisöön oli varsin matala. Ammattilaisten haastatteluissa korostunut kuntoutuspalvelujen kysyntää heikompi tarjonta tuli toistuvasti esiin näiden nuorten kohdalla. Nuoret toivat oma-aloitteisesti esiin myös varhaisen puuttumisen merkityksen: ongelmiin pitäisi tarttua jo päiväkodissa ja ala-asteella. Nuoret mainitsivat myös harrastusten ja muun vapaa-ajan yhteisöllisyyden merkityksen ulkopuolisuuden ehkäisemisessä. Pienillä paikkakunnilla näitä mahdollisuuksia on usein niukasti, ja nuorilta puuttuu mielekästä tekemistä. 17

18 Lopuksi: kohti onnistunutta nuorisotakuuta? Mediakeskustelu siitä, onko nuorisotakuu onnistunut vai epäonnistunut. Todellisuus näiden ääripäiden välissä: nuorisotakuu on tuonut edistysaskeleita (esim. painetta tuottaa nuorille toimivampia palveluita kunnissa), mutta kaipaa monilta osin vielä kehittämistä. Nuorisotakuun onnistumista ei pitäisi mitata pelkästään työttömyyslukujen kautta, vaan huomioiden nuorten hyvinvoinnin erilaiset ulottuvuudet. Onnistuneiksi koettuja toimenpiteitä yhdistää se, että niiden vaikutukset ovat nuorten omaa motivaatiota, aktiivista toimijuutta ja yhteiskunnallista luottamusta lisääviä. Miten TE-palveluita voitaisiin kehittää lisää tähän suuntaan? Ruotsin malli: työttömyysturvan edellytysten seuranta eriytetty muusta työllistämistoiminnasta 18

19 KIITOS!

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot