tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi"

Transkriptio

1 Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k

2 Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa? Talojen määrä vähentynyt hiljalleen (n tällä hetkellä) Rinnalle noussut erityistyön lisäksi uusia nuorisotyön menetelmiä/ heimoja (esim. tiedotus, verkkotyö, osallisuus ja työpajat) Talotyön muutos seinien sisältä avautuminen alueille + monitoimitilojen/nuorisokeskusten yleistyminen Talotyön kritiikki sekä ammattikunnan sisältä että ulkoa Vaikeasti mitattavat tulokset uuden julkisen hallinnon aikakaudella Vaan pelailua ja joutilaisuutta + kasvattajuuden puutetta Nuorisotalojen asiakkuus lisää riskiä altistua anti sosiaaliseen käyttäytymiseen Ei vastaa enää nykynuorten tarpeita? Talotyöntekijöiden asema nuorisopalveluiden sisällä? Vastakkaisena tendenssinä talotyön professionaalistuminen ja lisääntyvä khittä kehittämistyö itö Mikä on talotyön paikka nuorten vapaa ajalla? Kenelle sitä tehdään? Minkälaisia vapaa ajan tiloja talot ovat nuorten näkökulmasta? Mikä on talotyön tulevaisuus?

3 Nuorisotalot ja muuttuvat nuorten vapaaajan tilat Nuorisotalot aikuisten nuorille suunnittelemina tiloina (vs. nuorten haltuun ottamat tilat) Tähdätäänvuorovaikutukseen vuorovaikutukseen, ryhmätoimintaan, viihtyisyyteen, nuorisokulttuurisuuteen ja ylisukupolvisiin kohtaamisiin Nuorten tiloja yhä vähemmän ja liike kaventunut vähenevässä määrin kaupallista ylijäämää tai ei kenenkään maita + aikuisten kontrolli ja takapenkkisukupolvi Nuorisotalojen rooli suorittamisen ja kuluttamisen vaatimuksista vapaina saarekkeina sekä yhtenä harvoista vain nuorille tarkoitetuista t i t tiloista i t korostuu??(ote I)

4 Ote I Voi myös kuunnella musiikkia, voi pelata ja olla ihan vaan. Voi kattoo telkkaria eikä pakko repii sen elämää auki. Sekin on mun mielestä tärkeätä nuorisotoimessa se sellainen rauha. Niitä on kuitenkin niitä tahoja jotka repii niiden elämää auki koko ajan. (Nuorisotyöntekijän haastattelu)

5 Nuorisotalot rajattuina tiloina? Ketkä sinne mahtuvat? Cut doors and windows to make a room Where the room is not, there is room for you Lao Tzu, Tao Te Ching, 500 ekr. Tapahtumat ja konsertit vailla seiniä nuorille väljinä tiloina Kaupalliset tilat näyttäisivät olevan rajatuista tiloista väljimpiä Urbaanit vs. maaseutumaiset ympäristöt ja nuorisotalojen asema

6 Nuorisotalot yhteiskuntamaantieteellisestä näkökulmasta Nuorisotalo paikkana: fyysiset seinät, ovet ja sisustus Nuorisotalo tilana: sosiaalisesti rakentuneet paikat ihmisten kokemukset (esim. muistot ja tunteet), teot, puheet, maineet ja ilmapiiri muovaavat jatkuvasti tilaa Kokemus tiloista syntyy myös ilman fyysistä läsnäoloa Esimerkki: katu on asfaltteineen ja kiveyksineen paikka josta tulee tila kun jalankulkijat jl klkij ja heidän hid liikkeensä ja kokemuksensa lisätään (de Certeau 1984)

7 Nuorisotalot yhteiskuntamaantieteellisestä näkökulmasta Tilat voidaan kokea joko tiukkoina tai väljinä (tai kaikkea siltä väliltä) Tiukat tilat: yhdenmukaisuuden vaatimus, funktionaalisuus (rajatut käyttötarkoitukset) ja fyysiset rajaukset Väljät tilat: moninaisuus, monet käyttötarkoitukset, matalat mentaaliset ja fyysiset kynnyksetk Miten nuorisotalot sijoittuvat tiukka väljä akselille?

8 Nuorisotalotyöntekijät ja väljän tilan ideaali Nuorisotalot väljinä tiloina nuorille matalan kynnyksen k toimintaa, tiuhaan vaihtuvat käyttäjät, eri ryhmät, vapaaehtoisuus, ei pakoteta mihinkään (ote II) Väljän tilan pedagogiikkaa Nuorisotalo osallistavana oppimisympäristönä (nuoret kumppaneina, ei asiakkaina) tila on altis muutoksille (ote III) Nuorisotalo välineenä kehittää sosiaalisia taitoja moninaisissa ryhmissä toisten näkökulmiin asettuminen ja intressien yhteen sovittaminen (ote IV) Non formaali kasvatussuhde, joka ei perustu kontrolliin sukupolvien välinen dialogi ja kasvu kiii aktiiviseen kansalaisuuteen Väljän tilan ideaali ja hyvinvointivaltiopolitiikka standardipalvelut kaikille Miten ammatillinen ideaali vastaa nuorten tilakokemuksia? Väite: nuorisotalojen tilallinen väljyys ei synny itsestään ja lähemmässä tarkastelussa paljastuu lukuisia tilaa tiukentavia tekijöitä

9 Ote II Ainut kriteeri et sun pitää maksaa kolme ja puol euroo per vuosi, et sä saat tulla sinne niinku toimintaan mukaan. [ ] Mulla ei oo ainakaan semmosta käsitystä tullu, et ois joku tietty ryhmä, joka ei ollenkaan käyttäis meijän palveluita. Et aika sillisalaatti on ketä sitä käyttää. (Nuorisotyöntekijöiden ryhmähaastattelu)

10 Ote III No tässä kiinnostavinta on se, että on niin helposti lähestyttävä paikka ja pyritty tekemään niinku semmoseksi että niinku on mukava paikka monenlaisille nuorten ryhmille ja tavallaan se, että ei oo liian valmiiksi tehty tänne mitään. Että nuoret tulee ite ehottamaan ja ideoimaan juttuja ja toteuttamaan niitä. Ja pyritään tekemään tästä kävijöitten näkönen, aina kävijöitten näkönen paikka. (Nuorisotyöntekijän haastattelu)

11 Ote IV Täällä on monenikäsiä ja näkösiä nuoria. Vaikka ne ei välttämättä oo hirveesi tekemisissä, niin ne tottuu siihen, että samassa tilassa on monenlaisia ihmisiä. Niiden on pakkko huomioida muita ja oppia olemaan. (Nuorisotyöntekijän haastattelu)

12 Nuorisotalot tiukkoina tiloina kurkistus seinien sisälle Nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotointen tiedostamat rajoitukset Ikärajat esim. yläkouluikäiset ja raju ilmapiiri + maahanmuuttajataustaisten nuorten sisaruussuhteet Aukioloajat nuorisotalo ei voi olla väljä tila kellon ympäri kuten vaikkapa puistot (ote V) Pd Pedagogiset rajat ja kiellot (esim. kiroilu, il päihteet ja energiajuomat) väljyyttä nuorisotyöntekijöiden luomien puitteiden rajoissa

13 Ote V i i i i i Missä vatussa nuorten pitäisi viettää vapaaaikaa? Meidät ajetaan pois kaupoista, nuorisotalot menevät aikaisin kiinni jne. Olis kiva jos joku tekis asialle jotain. Ulkona on aika pirun kylmä eikä kaikki voi tuoda kavereita kotiinsa. Ja sitten valitetaan että nuoret metelöi. Meidät pakotetaan kauppoihin aiheuttamaan häiriötä. (Tyttö 14v, kyselyvastaus)

14 Nuorisotalot tiukkoina tiloina kurkistus seinien sisälle Tiedostamattomat nuorisotyöntekijöiden rajoitukset Nuorisotyöntekijöiden asenteet / maailmankuvat Tiedän, että on taloja missä on käynyt maahanmuuttajia. Missä ei käy enää maahanmuuttajia ohjaajien asenteiden vuoksi. Suurimmaksi osaksi. (Nuorisotyöntekijöiden haastattelu) Pienet huomautukset / kommentit monet vähemmistöt tai marginalisoidut ryhmät esimerkkeinä

15 Nuorisotalot tiukkoina tiloina kurkistus seinien sisälle Nuorten aiheuttama kontrolli Nuorisotyöntekijöiden vahvuutena ryhmien hallinta ja yhteisökasvatus Tiivis yhteisö tuottaa ulkoryhmiä pienet puheet ja teot tiukentavat t t tilaa (ote VI) Vakioporukka ja keskeisten toiminta areenojen hallinta Avoimet illat ja läsnäolon ä l perustelun tarve Mitä sää täällä teet? paikalle joukolla tai erityisen syyn takia Rajujanurkkakuntainen ja ilmapiiri

16 Ote VI Nuorisotaloja pitäis jotenkin muuttaa. Sinne ei voi mennä koska yks porukka valtaa sen ja mulkkaa vittumaisest jos sinne menee (Tyttö 14v, kyselyvastaus)

17 Nuorisotalot tiukkoina tiloina Talon kulttuuri kurkistus seinien sisälle Yksittäisten ohjaajien j ammattiosaamiseen ja intresseihin perustuvaa? omat talot Toiminnallisuutta ja läpänsietokykyä talot poikien j p y y p paikkoina (ote VII)

18 Ote VII Kylhän mullakin kesti jonkun aikaa ennen kun mä sopeuduin siihen niinku tavallaan. En mä tiedä voiks sitä sanoo ilmapiiriks. Mut et sellanen, kun se on kuitenkin niin erilainen paikka kun mis mä oon ite ollu. Ja sitten Niin en mä tiiä onks helppoo mut et kylhän he tosi nopeesti sopeutuu. Mut et just sellanen, et mä lähinnä veikkaan, et eniten tulee ongelmii siit just, et miten puhutaan. Koska mä en usko, et he on pahoi, tai et he haluu, tai et he on oikeesti rasistisii, vaan et he vaan niinku puhuu niin. Ja koska heillä ei oo, kukaan ei varmaan oo koskaan niinku sanonu heille, et hei, et sä voi sanoo näin. Tai heillä ei oo semmosia ystäviä esimerkiks ketkä loukkaantuu siitä. Ja sit he niinku puhuu sitä varten. (Nuorisotyöntekijöiden haastattelu)

19 Nuorisotalot tiukkoina tiloina miltä talot näyttävät ulkoapäin? Toisin kuin nuorisotyöntekijät, suurin osa nuorista (ja etenkin heidän vanhemmistaan) katsoo nuorisotaloja niiden seinien ulkopuolelta Talojen tavoittavuutta tarkasteltaessa on siis pyrittävä asettumaan ulkopuolisten l asemiin

20 Nuorisotalot tiukkoina tiloina miltä talot näyttävät ulkoapäin? Huhuihin ja ennakkokäsityksiin k k ii perustuvat kokemukset Nuorisotaloilla ei tehdä mitään järkevää tai niissä myydään huumeita nuorten ja heidän vanhempiensa vahvat kokemukset kk k jotka eivät aina perustu tilanteeseen talojen sisällä Katkokset kk yhteyksissä alueiden muihin toimijoihin (opettajat, sos. työntekijät, järjestökenttä )

21 Nuorisotalot tiukkoina tiloina miltä talot näyttävät ulkoapäin? Nuorisotyöntekijöiden tiedon aukot Talon kävijäkunta = alueen nuoriso? oma talo ja omat nuoret (ote VIII) Kouluja lukuun ottamatta vain satunaisia kontakteja vakioryhmän ulkopuolelle vrt. asiakastyytyväisyyskyselytvs vs. kyselytesim. koulujen kautta

22 Ote VIII H: No samaa porukkaa oikeestaan. Et meillä on sen verran rajalliset tilat, et sinne itse asiassa saa tulla vaan 25 nuorta kerrallaan (naurahtaa). Et se on sit ihan tupaten täynnä. Siit on ilmenny nyt aika paljon ongelmia. Että on tullu ulkopuolelta sit viestiä että nämä meidän kävijät ei päästäis niinku ulkopuolisia sinne. Ja mä en oo ainakaan itse niinku näin nähny, että kukaan olis sanonu, että et sä saa tulla, kun sä et kuulu tähän porukkaan. A: Siis joltain nuorilta on tullu vai vanhemmilta? H: Eiku vanhemmilta pääasiassa. Tai no ei ny vanhemmilta. Tämmösiä anonyymejä kommentteja luettu. A: Mistä niitä niinku tulee? Tuleeks ne jonnekin sähköpostiin tai? H: Itse asiassa lehdest mä sain lukee viime keväänä. Et oli toimittaja kirjottanu sellasen jutun, missä ei ollu sit meitä ohjaajia tai meidän niinku tilalla käyviä nuorii haastateltu ollenkaan. Että oli vähän niinku sieltä nun täältä meidän alueelta haalittu kommentteja, jotka oli sit pelkkiä oletuksia. Ja niitten oletuksien pohjalta vähän tota niinku mollattiin meidän nuoret ihan maan rakoon et he ei päästä ketään sinne. Oli sit siinä semmonen pieni selvittely mutta. Sit kun ite, tai no en mä voi tietää mitä ne tekee vaikka jossain kaupan nurkalla, en mää oo siellä. Et mä oon siellä talolla ja mä puutun niinku asioihin, mitä mä siellä talol nään. Et jos he on sanonu kaupalla jotain. Et no isommat pojat voi pienemmille sanoo tai ei tartte ees sanoo mitään. Et jo niinku olemuskin voi pelottaa. Et sit siihen on puututtu silleen, et on niinku pienille omat päivät. Mut jos ei sinnekään sit hirveesti tuu porukkaa, niin ei me voida tehä mitään muutakaan. Mut mitä me ollaan markkinoitu sitä, käyty kaikki alakoulut ja semmoset.

23 Nuorisotalot tiukkoina tiloina miltä talot näyttävät ulkoapäin? Tilallisuus ja sukupolviset katkokset Aikuisten vaikeus tulkita nuorten tilakokemuksia (esim. seksuaalinen ahdistelu, rasismi ja kiusaaminen) Nuorten ulospäin näkyvät esitykset nuorisotalojen läheisyydessä (esim. tupakointi ryhmässä) Nuorisokulttuuriset vihjeet japääomat

24 Nuorisotalot tiukkoina tiloina miltä talot näyttävät ulkoapäin? Nuorisotalojen sijainti Etäisyys kotoa tai julkisen liikenteen reiteiltä (vrt. kasvavat kuntakoot ja supistuva nuorisotaloverkko) Sijainti nuorisokulttuurisesti kehnolla paikalla (esim. koulu) Sisäänkäynnit takapihoilla ja teinien murjomat paikat

25 Lopuksi: miltä talotyön tulevaisuus näyttää? Nuorisotyöntekijöiden ideaali ja nuorten kk kokemus eivät iä aina yhteneväiset matalan vs. korkean kynnyksen toiminta Absoluuttisen väljä tila kuitenkin mahdoton saavuttaa Katseet kääntymässä seinien sisäpuolelta ulkopuolelle: talotyö aluetyö (vrt. uusi nuorisolaki) Yksilöistä myös ryhmien tunnistamiseen: kenelle talotyötä tehdään? Taloille edelleen tarvetta (esim. nuorten ilmaisema tarve ja paikallinen kiinnittyminen)

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11. Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.2014 Tutkimuksen lähtökohtia Etnografinen aineisto: kenttätyö 5 iäkkään

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä

Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Nuorisokodista maailmalle Kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä Sarianna Reinikainen 10.5.2012 Tutkimuksen aineisto 1950- luvulla synt. 1960- luvulla synt. 1970- luvulla synt.

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot