Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa"

Transkriptio

1 Viljan ja öljykasvien tarjontaketjut Virossa Maaliskuu 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä Maatalouden tuotantopanossektori Maatalouden tuotantopanosten valmistus Viljan tarjontaketju Viljakauppa ja varastointi Viljaa jalostavan teollisuuden yleiskatsaus Myllyteollisuus Rehuteollisuus Jakelu ja vertikaalinen integraatio Viron viljasektorin tulevaisuus Öljykasviketju Rapsin tuotanto Rapsin jalostus Öljykasvisektorin tulevaisuuden näkymät Biodieselin tuotanto Elintarvikkeiden vähittäiskauppa...24 This report on The Grain and Oilseed Supply Chains of Estonia was prepared by: Csaba Jansik prepared for: FINGRAIN MTT Agrifood Research Suomi Economic Research Luutnantintie Helsinki Vilja-alan yhteistyöryhmä Malminkatu Helsinki

3 ESIPUHE Tämä raportti laadittiin Vilja-alan yhteistyöryhmän (Fingrain) Baltian maita koskevaa projektia varten. Tämän yleiskatsauksen tarkoituksena on tarjota suomalaisille maatalousalan vaikuttajille ja Suomen maatalous- ja elintarvikealan yrityksille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa Viron vilja- ja öljykasvien tuotantoketjuista siitä lähtien, kun Viro liittyi EU:n jäseneksi kolme vuotta sitten. Maatalouden tuotantopanokset Viljan tuotanto Öljykasvien tuotanto Viljan jalostus Öljykasvien jalostus Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa Jokaisesta vilja- ja öljykasvien tuotantoketjun osa-alueesta kuvataan markkinat ja niiden perustrendit ennen Viron EU-jäsenyyttä sekä EU jäsenyyden vaikutukset. Viljan ja öljykasvien tarjontaketjuista tutkitaan 1) ketjun tärkeimmät toimijat, 2) toimintaympäristö ja markkinat, ja 3) toimijoiden keskinäiset suhteet, joihin liittyvät osto- ja myyntitoimenpiteet, asiakaskunta, raaka-aineiden hankinta, vilja- ja öljykasvien kauppa, logistiikka, viljan hinnat, omistajuussuhteet sekä vertikaalinen integraatio. Perinteisten vilja- ja öljykasvien jalostusalojen kuten mylly-, rehu- ja mallasteollisuuden lisäksi tutkittiin tarkemmin uudenlaisien ja ajankohtaisten biopolttoaineiden (bioetanolin ja biodieselin) valmistusta. Pääasiallisina tiedonlähteinä käytettiin haastatteluja paikallisten yritysjohtajien kanssa, teollisuuden asiantuntijoita, viljelijöiden sekä teollisuusyhdistysten edustajia, viranomaisia ja tutkijoita. Tämän lisäksi raporttia varten käytiin läpi paikallisten liikeelämän päivälehtien artikkeleita, julkisesti saatavissa olevia sekä tilattuja tilastotietoja, liike-elämää koskevaa tietoa, yritysten tiedonlähteitä ja internetiä. Yritysten nimet on merkitty kursiivilla yleensä ensimmäisen maininnan yhteydessä. Raportissa käytettiin seuraavaa valuuttakurssia: 1 = 15,6466 EEK. Tämän raportin tase-ennusteissa esitetään viljan ja öljykasvien kysyntä ja tarjonta vuoteen 2015 saakka. Ennusteet ovat lähtöisin EU-alueen maatalouspolitiikan suuntauksia käsittelevästä tutkimusprojektista (AgMemod) ja ne mukautettiin ja korjattiin kunkin maan haastateltujen vilja- ja öljykasvien asiantuntijoiden lausuntojen mukaisesti. Ennusteita voidaan verrata Suomessa vuoden 2006 syyskuussa julkaistun Suomen viljastrategian tuloksiin.

4 1. TIIVISTELMÄ Maatalouden tuotantopanokset Virossa tuotettiin aiemmin nitraatti- ja fosforilannoitteita, mutta tuotantomäärät putosivat murto-osaan aiemmista määristä 1990-luvun puolivälissä ja fosforilannoitteiden tuotanto lakkautettiin kokonaan. Samaan aikaan useat yritykset alkoivat valmistaa NPK-lannoiteyhdistelmiä luvun loppuun mennessä aikaisempi valtion jakelujärjestelmä korvattiin kokonaan uusilla kauppayrityksillä, kuten pienillä kemikaalien ja siementen maahantuojilla, jakelijoilla ja maatalouskoneiden kauppiailla sekä ulkomaalaisomisteisilla tuotantopanosten valmistajilla ja tavarantoimittajilla. Kolme ulkomaista yritystä jälkimmäisestä ryhmästä, Kesko Agro Eesti, Kemira Grow-How Eesti ja Farm Plant Eesti, hallitsevat edelleen Viron maatalouden tuotantopanosmarkkinoita luvun maatalouspolitiikka ei suosinut virolaisia maatiloja, joten panosten käyttö on pysynyt suhteellisen pienenä. EU-jäsenyyden myötä maatalouden tuotantopanosten käyttö on lisääntynyt, mikä johtuu osittain EU-alueen kasvaneista maataloustuloista. Viljan tarjontaketju Viljan tuotanto vaihteli 2000-luvulla ja tonnin välillä ja saavutti tonnin ennätystason vuonna Tuotanto putosi tonniin vuonna Pitkällä aikavälillä kuitenkin viljan tuotannon ennakoidaan tasaisesti nousevan. Viljan tuottajien rakenne on yhä keskittyneempi. Viljatilojen määrä laski :sta :een vain neljän vuoden aikana, välillä 2001 ja Lähinnä pienimuotoiset maatilat lopettivat tuotantonsa. Ne 600 tilaa, joilla on yli 100 hehtaaria maata, kattavat kaksi kolmasosaa viljan kokonaispinta-alasta. Kaupallinen viljan tuotanto on tulevaisuudessa hyvin riippuvainen suurista tiloista. Osa viljasta on aina tuotu maahan, vaikka tuonnin tarve vähenikin tasaisesti vuosien 2001 ja 2005 välillä. Ennätyssadon vuoksi maan viljaomavaraisuus ylitti jopa 100 prosenttia vuonna Viime vuonna tuotiin jälleen noin 13 prosenttia Viron viljatarpeesta. Pitkällä aikavälillä kasvavat satomäärät nostavat omavaraisuusasteen mitä todennäköisimmin yli 90 prosenttiin. Kesko Agro Eesti, Kemira GrowHow ja Farm Plant Eesti ostaa suurimman osan viljasta. Viljanjalostusyrityksillä arvioidaan olevan noin tonnia varastokapasiteettia, josta noin neljännes on äskettäin rakennettua tai korjattua. Osa varastointikapasiteetista on yrityksillä, jotka luopuivat jalostamisesta, mutta edelleen tarjoavat viljan käsittely- ja varastointipalveluja. Maatilat ovat rakentaneet äskettäin lähes tonnia varastotilaa ja niiden oletetaan rakentavan vielä toiset tonnia lähitulevaisuudessa. Ne pyrkivät käyttämään omaa varastotilaansa hyödyntääkseen talven korkeampia viljanhintoja. 2

5 Virossa, kuten muuallakin Euroopassa, viljan hinnat nousivat korkeimmalle tasolleen kolmeen vuoteen vuosien vaihteessa. Myllyteollisuus on yhä keskittyneempää. Tällä hetkellä 50-prosenttisesti saksalaisomistuksessa oleva Tartu Veski on ainoa merkittävä vehnä- ja ruisjauhon tuottaja. Jauhon kokonaistuotanto nousi tonniin vuonna Sen lisäksi alalla toimii muutamia erikoistuneita viljanjalostusyrityksiä. Markkinoiden rakenne ei muuttunut niin voimakkaasti rehu- kuin myllyteollisuudessa. Markkinoilla toimii edelleen useita pieniä ja keskikokoisia rehun tuottajia. Kaupallista rehun tuotantoa hallitsee ruotsalais-tanskalais-norjalaisomisteinen Farm Plant Eesti. Muista rehun tuottajista Kaubi Ettevõted ja Valjala Södatehas myyvät rehua markkinoilla. Rehun tuotanto kasvoi tonniin vuosina 2004 ja 2005, kun mukaan luetaan ne suuret yritykset, jotka tuottavat rehua omaan käyttöönsä. Rehunvalmistus kuuluu osana monien kotieläintilojen toimintaan. Vertikaalista integraatiota on hyödynnetty sekä pienessä että suuressa mittakaavassa rehu-lihan tuotanto-lihan jalostusketjussa. Vertikaalisesti integroituneisiin yrityksiin kuuluvat esimerkiksi Tarto Agro, Markilo, Kehtna Mõisa ja Ruixi Mõis. Suurimmat vertikaalisesti integroituneet lihan tuottaja- ja jalostusyritykset kuten Ekseko ja Tallegg omistavat omat rehutehtaansa. Ekseko on Viron suurin sianjalostuslaitos, jolla oli noin sikaa vuonna Tallegg puolestaan on suurin siipikarjayritys, joka tuotti tonnia siipikarjanlihaa ja 78 miljoonaa kananmunaa vuonna Vaikka kotimaisten viljan tuottajien taloudelliset olot ovat parantuneet EU:n myötä, Viro tulee mitä todennäköisimmin olemaan ainakin osittain riippuvainen ulkomaisesta viljasta seuraavien vuosien aikana. Lisämaata saadaan huomattavasti nykyisin viljelemättömistä maista ja laitumista. Viljan kokonaistuotannon odotetaan kasvavan jopa tonniin vuoteen 2015 mennessä. Etenkin ohran ja rukiin ja pienessä määrin myös kauran ja vehnän tuotanto vaikuttaisivat kasvuun. Rehunkäytön odotetaan lisääntyvän samaa vauhtia kotieläinsektorin kasvunäkymien kanssa. Bioetanolin suhteen odotukset ovat korkealla, mutta kumpikaan tällä hetkellä suunnitteilla olevista projekteista ei ole edennyt investointipäätöksiin tai rakentamiseen asti. Bioetanolin tuotannon kysyntä olisi todennäköisesti jopa tonnin luokkaa, mikäli vähintään yksi mittava projekti toteutuisi. Todennäköisin raaka-aine olisi tällöin ruis tai vehnä. Öljykasvien tarjontaketju Öljykasvien tuotanto on ollut voimakkaassa kasvussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan jopa EU:hun liittymisen jälkeen. Werol tehased, Viron ja koko Baltian maiden ainoa merkittävä öljynpuristamoyritys, tekee viljelijöiden kanssa tuotantosopimuksia. Yritys tarjoaa teknistä neuvontaa ja toimittaa viljelijöille edullisesti siemeniä, lannoitteita sekä torjunta-aineita ja ostaa niiltä rapsia maailmanmarkkinahintaan. Yritys saavutti täyden tuotantokapasiteetin viime vuosina ja tuotti tonnia jalostettua öljyä ja tonnia rapsirouhetta. Sekä rapsiöljyä että rehua myydään kotimarkkinoilla ja osittain viedään myös ulkomaille. Yritys myytiin yksityisomistuk- 3

6 seen vuonna 2006, minkä odotetaan parantavan huomattavasti sen taloudellista suorituskykyä. Rapsin tuotantoa saattaa edistää biodieselin tuottajien luoma kysyntä. Suurin laitos eli Biodiesel aikoo kuitenkin ostaa suurimman osan raaka-aineestaan öljynä ulkomailta. Tuotantokapasiteetti olisi tonnia ja suunnitelmien mukaan noin 70 prosenttia siitä menisi vientiin Länsi-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Tähän mennessä on perustettu vain muutamia pieniä biodieselin tuotantolaitoksia. Ne käyttävät yleensä kotimaista rapsia, mutta niiden tuotantokapasiteetti jää yleensä alle tonniin vuodessa. Eräs esimerkki on bussiliikenneyritys ATKO Grupp:in vuonna 2005 perustama biodiesel-tytäryritys AS Atko O litööstus, jonka tuotannon on kuitenkin tarkoitus palvella ainoastaan emoyhtiön tarpeita. Laitos aloitti tuotannon vuoden 2005 lopulla ja pystyy tuottamaan tonnia biodieseliä vuodessa. Vuonna 2006 yritys alkoi tehdä tuotantosopimuksia tilojen kanssa varmistaakseen raaka-aineen saatavuuden. Pienimuotoiset biodieselin tuottajat voivat lisätä kotimaisen rapsin kysyntää, vaikka niiden rapsin tarve saattaakin pysytellä tonnin tasolla. Rapsin tuotannon odotetaan kasvavan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Se saattaa nousta tonniin vuoteen 2015 mennessä. Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäismyynti Elintarvikkeiden vähittäismyyntisektori on ollut käyvin hinnoin mitattuna jatkuvassa kasvussa vuodesta 1998 lähtien ja kasvu kiihtyi 2000-luvulla. Elintarvikkeiden vähittäismyynti kohosi yhteensä 1,4 miljardiin euroon vuonna Viron vähittäismyyntisektori on ainutlaatuinen, sillä se on ainoa Baltian maista, missä perinteiset kuluttajaosuuskunnat säilyivät ehjänä järjestelmänä ja selvisivät kilpailussa vahvoja ulkomaisia vähittäismyyntiketjuja vastaan. ETK järjestelmä, 23 alueellisen kuluttajaosuuskunnan muodostama vähittäiskauppaverkosto on pysynyt suurimpana tai toiseksi suurimpana ketjuna viime vuosien aikana. Ulkomaisten yritysten osuus on kasvanut yli 40 prosenttiin Viron elintarvike- ja päivittäistavaramarkkinoilla vuoteen 2006 mennessä. Ruotsalaisten omistama Rimi Eesti on ETK:n vahvin kilpailija, muita ulkomaisia vähittäismyyntiketjuja ovat suomalainen Prisma Peremarket ja Stockman sekä liettualainen Maxima. Saksalainen halpamyyntiketju Lidlillä oli kunnianhimoisia suunnitelmia Viron markkinoilla ja se jopa osti useita kiinteistöjä ympäri maata. Vuonna 2006 se kuitenkin päätti olla tulematta lainkaan Viroon. Selver, jonka omistaa Tallinna Kaubamaja-konserni, on ollut kolmanneksi suurin ja viime vuosina voimakkaimmin laajeneva ketju. Selver suunnittelee tällä hetkellä laajentuvansa Latvian vähittäismyyntimarkkinoille. 4

7 2. MAATALOUDEN TUOTANTOPANOSSEKTORI 2.1. Maatalouden tuotantopanosten valmistus Virolla oli neuvostoaikaan huomattavaa maatalouskemikaalien tuotantoa, mutta silloin tuotanto oli pitkälti riippuvainen halvalla saatavissa olevasta raaka-aineesta luvun puoliväliin mennessä typpilannoitteiden tuotanto laski jyrkästi ja fosforilannoitteiden valmistus lopetettiin kokonaan. Lannoitteiden tuotanto Virossa vuosina Typpilannoitteet (tuhat t) Fosforilannoitteet (tuhat t) Yhteensä väkilannoitteet (tuhat t) Sekalannoitteet, jotka sisältävät typpiä, fosforia ja kaliumia (tuhat t) Lähde: Viron Tilastokeskus. Huom.: Väkilannoitteiden osalta luvut sisältävät 100% vaikuttavaa ainetta luvun lopussa aloitettiin uudentyyppinen lannoitteen tuotanto, kun NPKlannoitteita sekoitettiin käyttämällä SEV-maista tuotua halpaa raaka-ainetta. Nykyään Nitrofert on Viron suurin nitraattivalmistaja. Se perustettiin vuonna 1993 aiemmin Nitrogen Fertiliser Plant:in pohjalle, mutta nykyään sen tuotantoalaan kuuluu monenlaisia kemikaaleja kuten nestemäinen ammoniakki, urea, nestemäinen hiilidioksidi ja nestemäinen typpi. Nestemäisen ammoniakin tuotantokapasiteetti on yli tonnia ja urean tuotantokapasiteetti kahdella tuotantolinjalla nousee yhteensä tonniin vuodessa. Ureaa käytetään maataloudessa yleisenä typpilannoitteena kaikentyyppisiin maaperiin ja kasveihin, tai rehun lisäaineena. Lisäksi 5

8 nestemäistä ammoniakkia tai vesiliukoista ammoniakkia voidaan myös käyttää lannoitteena. Pääosa tuotteista myydään Länsi-Euroopan markkinoille; kaikki ammoniakki ja noin 90 prosenttia ureasta menee vientiin ja loput ureasta myydään Viron sisämarkkinoilla teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin. Verento (aiemmin Fertimiks, nimi muutettiin elokuussa 2006) on NPK-lannoitteiden valmistaja. Yritys perustettiin vuonna 1996 ja se aloitti tuotannon entisen Eesti fosforiidi-yrityksen pohjalta. Fertimiksin kapasiteetti on tonnia, tuotanto oli tonnia vuonna 2002, josta vain neljäsosa myytiin kotimarkkinoilla ja loput meni vientiin. Laitos pystyy varastoimaan tonnia raaka-ainetta ja tonnia lopputuotetta. NPK-lannoitteita valmistaa myös Farm Plant Eesti. Tämä monipuolinen maatalouden panostoimittaja aloitti Svenska Lantmannen ja Norsk Hydro:n tytäryrityksenä vuonna Omistussuhteet muuttuivat äskettäin kun Dansk Landbruks Grovvareselskab ja Svenska Lantmannen perustivat uuden yrityksen nimeltä Scandinavian Farmers, joka omistaa 85 % Farm Plant:sta ja Norwegian Yara AB omistaa 15 %. Farm Plant Eesti hankki lannoitetehtaan Türi väitestehas vuonna 2002, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on tonnia. Lannoitteet myydään lähinnä Viron markkinoilla. Virosta ei löydy merkittävää maatalouskoneiden valmistajaa. Suuri osa siemen tuotantoa perustuu kotimaisiin lajikkeisiin. Noin 50 prosenttia viljansiemenistä on kotimaista ja 50 prosenttia ulkomaista tuotantoa. Sertifioidut siemenet yleensä tuodaan ja niitä lisätään sopimuspohjalla virolaisilla tiloilla Maatalouden tuotantopanosmarkkinat Maatalouden tuotantopanosmarkkinat muuttuivat radikaalisti 1990-luvulla. Aiemmat maatalouskoneiden ja maatalouskemikaalien jakelujärjestelmät korvautuivat uusilla yrityksillä ja ulkomaisilla toimittajilla. Tällä hetkellä Viron tuotantomarkkinoita hallitsevat kolme ulkomaisomisteista yritystä, Kesko Agro, Kemira GrowHow ja Farm Plant Eesti. Kesko Agro on monipuolisten maatalouden tuotantopanosten toimittaja, jolla on myyntikeskuksia Tallinnassa, Tartussa, Paidessa ja Rakveressa. Kemiran myyntiverkosto puolestaan koostuu kohteista Tallinnassa, Pärnussa, Jõgevassa ja Tartussa. Farm Plant Eestillä on omat lannoitteiden tuotantolaitokset, lisäksi se myy viljansiemeniä ja öljykasvin siemeniä, teollista rehua ja rehun lisäaineita. Agribalt, joka perustettiin alun perin Agrimarketin ja Avenan tytäryrityksenä, myytiin lopulta Mecrolle lokakuussa Agribalt on keskittynyt koneisiin ja sen päätoimisto sijaitsee Paidessa ja pienempi yksikkö Tartussa. Mecro ylläpitää erityisen laajan tuotevalikoiman; siihen kuuluu 80 eri merkkituotetta monilta tunnetuilta valmistajilta kuten rakennusalalta, puhtaanapitoalalta, metsänhoidosta jne. Maatalouskoneet käsittävät vain pienen osan yrityksen toiminnasta se myy John Deere koneita. Mecro aloitti myyntitoimintansa Virossa vuonna 1991 ja laajensi Latviaan vuonna 6

9 1994 ja Liettuaan vuonna Työntekijöiden määrä on yli 400, joista 170 työskentelee Virossa. Suurimmat yritykset Viron maatalouden tuotantopanosten markkinoilla Yritys Liikevaihto (miljoona ) Kesko Agro Eesti Nitrofert Kemira GrowHow Farm Plant Eesti Taure A.Tammel Verento (Fertimix) Türi Bel-Est Agribalt Sampo Grupp Agrotarve Agromarket Lähde: Äriregister, Viron Oikeusministeriö. Virolaisessa omistuksessa olevista tavarantoimittajista Agrotarve:tta voidaan pitää Eesti Põllumajandustehnikan seuraajana. Tallinnan lähellä sijaitsevalla yrityksellä on tällä hetkellä useita erilaisia tuotteita maatalouden tuotantopanosten lisäksi, mutta se myy myös lannoitteita, torjunta-aineita ja siemeniä. Maatalouskoneiden myyjät ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia yrityksiä, jotka erikoistuvat yhteen tai muutamaan tiettyyn tuotemerkkiin. Agromarket sijaitsee Türissa ja yritys on erikoistunut MTZ-traktoreiden maahantuontiin Valko-Venäjältä, kun taas ylläpidon ja korjauksen hoitaa toinen yritys Türi Bel-Est. A-Tammel sijaitsee Jõgevassa ja edustaa MTZ:tä ja länsimaisia maatalouskoneiden valmistajia. Se työllistää 29 ihmistä ja sillä on toimisto myös Saaremaalla. Taure on Valtran edustaja; yritys myy traktoreita ja varaosia ja ylläpitää huoltopalveluja. Sampo Grupp edustaa useita ulkomaisia tuotemerkkejä; se myy mm. Sampo Rosenlewin leikkuupuimureita, Deutz- Fahrin traktoreita ja Kongskilden erilaisia koneita Asiakaskunta ja asiakassuhteiden kehitys Viron maataloustuotannon suurimmasta osasta vastaavat kaksi tilojen päätyyppiä: 1. Perhetilat, jotka omistavat ja hoitavat yksityishenkilöt tai perheet. Perheiden omistamat tilat saattavat käyttää jonkin verran ulkopuolista työvoimaa. 7

10 2. Osakeyhtiöt ovat joko entisten osuuskuntien tai uudelleen perustettujen maatalousyritysten jälkeläisiä, joita omistaa ja hoitaa ryhmä yksityisiä ihmisiä. Tilatyyppi ei kuitenkaan välttämättä määrittele tilakokoa, sillä monet perhetilat ovat kasvaneet yli 1000 hehtaariin ja toisaalta jotkut maatalousyritykset viljelevät hehtaaria maata. Yleisesti ottaen maatalousyhtymät ovat kuitenkin suurempia yrityksiä. Useat tuotantopanosten toimittajat takaavat viljelijöille lannoitteet, torjunta-aineet ja siemenet ja hyväksyvät maksuksi syksyllä toimitettavan viljasadon. Kesko Agro, Kemira GrowHow, Farm Plant Eesti ja Werol tehased ovat tärkeimmät yritykset, jotka tarjoavat kemikaaleja ja siemeniä ja ostavat sadon viljaa tai rapsia viljelijöiltä. Monille viljelijöille on edullisempaa ottaa panostoimittajien kuin pankkien myöntämää luottoa. Tuotantopanosten toimittajille suuret tilat sisältävät pienemmän riskin. Useimmat tilat käyttävät vähintään yhtä traktoria, vaikka yleisesti ottaen tilojen konekanta on melko vanhentunutta. Pientilat usein vuokraavat välineistön; jotkut yritykset tarjoavat palveluna suurimpia töitä kuten viljankorjuuta tai säilörehun valmistusta, mutta pienemmät työvaiheet kuten kyntämisen tai kylvämisen viljelijät tekevät itse. Hyvin harvoissa tapauksissa tilat perustavat maatalouskoneiden yhteisyrityksiä tai konerenkaita. Koska maatalouskoneet ovat suuri investointi useimmille tiloille, koneiden jakelijat pyrkivät myymään suuret tuotantovälineet leasing-sopimuksella. Kone itsessään on tällöin vakuus, niin ettei tarvita mitään pankkilainaa vuokraussopimuksen hyväksymiseksi. Jakelijat käyttävät kaupallisia leasing-yrityksiä sopimusten tekoon. 8

11 3. VILJAN TARJONTAKETJU Viljan tuotanto on keskittynyt muutamille sadoille tiloille Virossa ja ne ovat jatkuvasti lisänneet tuotanto-osuuttaan viime vuosien aikana. Yhteensä 479 yli sadan hehtaarin viljatilaa viljeli 53,5 prosenttia viljan kokonaispinta-alasta. Vuoteen 2005 mennessä niiden määrä nousi 603 tilaan ja ne vastasivat lähes 70 prosentista viljan kokonaispinta-alasta Viron viljan viljelyn rakennemuutokset alle 10 ha ha ha yli 100 ha Yhteensä Viljatilojen lukumäärä Yksityisviljelijät Maatalousyritykset Yhteensä Vilja-ala (tuhat ha) Yksityisviljelijät Maatalousyritykset Yhteensä alle 10 ha ha ha yli 100 ha Yhteensä Viljatilojen lukumäärä Yksityisviljelijät Maatalousyritykset Yhteensä Vilja-ala (tuhat ha) Yksityisviljelijät Maatalousyritykset Yhteensä Lähde: Viron tilastokeskus, Farm Structure Surveys. Vuonna 2005 yli sadan hehtaarin viljelytiloista 282 oli perhetiloja ja 321 maatalousyrityksiä. Suurien perhetilojen keskimääräinen viljelyala oli noin 210 hehtaaria, kun taas suurilla maatalousyrityksillä oli 420 hehtaaria Viljakauppa ja varastointi Viljan tuotannon vaihtelut ovat olleet varsin suuria viimeisten kymmenen vuoden aikana, mikä on osoitus sen haavoittuvuudesta. Kuten muuallakin Pohjois-Euroopassa, vuonna 2005 korjattiin Virossakin ennätyssato. Viljan kokonaistuotanto nousi Virossa tonniin, mikä on noin tonnia enemmän kuin edellisenä huip- 9

12 puvuotena eli vuonna Viime vuonna tuotanto oli merkittävästi vähäisempää kuin 2005; se putosi hieman yli tonniin. tuhat t Viljantuotanto josta jalostajien ja kauppayritysten ostot * Viljan tuotanto Virossa vuosina Lähde: Viron Tilastokeskus. Huom.: * luvut jalostajien ja kauppayritysten viljaostoista on ollut saatavilla vuodesta 2000 lähtien on ennakkoluku. Viro on perinteisesti turvautunut viljan tuontiin, sillä kotimainen tuotanto ei ole vastannut maan kysyntään. Viljavajeesta johtuen yleensä vain pieniä määriä myydään ulkomaille. Omavaraisuusaste on jäänyt selvästi alle 100 prosentin koko 1990-luvun ja 2000-luvun alun ajan. Vuosi 2005 oli ensimmäinen vuosi, jolloin Viron viljan tuotanto ylitti kotimaisen kysynnän. Vienti oli aiemmin melko vaatimatonta, tonnin välillä, mutta se nousi tonniin satovuonna % / / / / / /07 Viljan omavaraisuusaste Virossa vuosina Lähde: Viron Konjunktuuri-instituutti, Eesti teraviljaturg

13 Viron viljan, öljykasvien ja jalostettujen viljatuotteiden ulkomaankauppa alkuperäja määrämaittain vuosina Tuonti Vehnä Vehnäjauhot Ruis Ruisjauhot Ohra Kaura t % t % t % 756 t % 6142 t % 998 t % Liettua 55 Latvia 60 Latvia 95 Suomi 76 Latvia 50 Latvia 64 Latvia 23 Suomi 13 Liettua 5 Latvia 23 Liettua 50 Suomi 34 Saksa 16 Liettua 9 Liettua 1 Liettua 12 Tuonti Vehnä Vehnäjauhot Ruis Ruisjauhot Ohra Kaura t % t % 6778 t % 463 t % 894 t % 592 t % Latvia 88 Latvia 64 Saksa 43 Suomi 88 Liettua 75 Latvia 99 Saksa 6 Suomi 33 Latvia 34 Latvia 7 Latvia 24 Liettua 1 Liettua 4 Liettua 2 Liettua 23 Ruotsi 4 Vienti Vehnä Vehnäjauhot Ohra Kaura Hiutaleet, suurimot Rapsi t % t % t % t % 2662 t % t % Alankomaat 77 Latvia 43 Alankomaat 50 Espanja 65 Latvia 80 Suomi 48 Tanska 11 Suomi 39 Espanja 49 Norja 18 Suomi 16 Tanska 33 Espanja 6 Puola 13 Tanska 17 Liettua 2 Saksa 13 Ruotsi 5 Liettua 4 Kazakstan 1 Latvia 5 Lähde: Viron Konjunktuuri-instituutti, Eesti teraviljaturg and Neljä yritystä, Kesko Agro Eesti, Kemira GrowHow, Farm Plant Eesti ja Tartu Veski ostavat suurimman osan viljasta. Kaksi ensin mainittua ovat maatalouden tuotantopanosten toimittajia, jotka jälleenmyyvät viljan lähinnä vientiin. Kaksi jälkimmäistä puolestaan ovat Viron suurimmat jauhon- ja rehun tuottajat, jotka ostavat viljan pääasiassa omiin tarpeisiinsa. Leipävehnää ei ollut Virossa tarpeeksi saatavilla 2000-luvulla, joten myllyt ovat joutuneet tuomaan raaka-ainetta Ukrainasta, Latviasta ja Liettuasta. EU:hun liittymisen jälkeen tuonnin alkuperämaiksi valikoituivat ainoastaan EU-maat. Vehnän tuonti vaihteli tonnin välillä 2000-luvun alkupuolella, mutta se oli vain tonnia satovuonna ennätyssadosta johtuen. Viljantuonnin lisäksi noin tonnia vehnäjauhoa on myös tuotu vuosittain viimeisten vuosien aikana. Suomi toimi sekä vehnäjauhon tuontimaana että vientikohteena. Sen lisäksi Suomesta tuotiin pieniä määriä ruisjauhoa. Toisaalta Virosta vietiin suurimoita, hiutaleita ja lähes tonnia rapsia Suomeen satovuoden

14 aikana. Myös rehuviljaa, kuten ohraa, kauraa ja maissia, on tuotu joka vuosi ja määrä on vaihdellut tonnin välillä 2000-luvun alussa. Vuosina rehuviljan tuonti jäi erittäin pieneksi edellisvuosiin verrattuna. Tilat varastoivat osan viljasta itse ja ne, joilla on varastokapasiteettia, voivat siirtää myyntiä talvea tai kevättä kohti. Viljaa jalostavilla yrityksillä on arvioitu olevan noin tonnia varastokapasiteettia. Suunnilleen neljännes siitä on hiljattain rakennettua tai uudistettua kapasiteettia. Osa varastokapasiteetista on yrityksillä, jotka luopuivat jalostamisesta, mutta jotka tarjoavat yhä viljan käsittely- ja varastointipalveluja. Tilat ovat hiljattain rakentaneet lähes tonnia varastokapasiteettia ja niiden oletetaan rakentavan vielä tonnia lisää lähitulevaisuudessa. Viljelijät pyrkivät rakentamaan omat varastotilansa kyetäkseen hyödyntämään talven korkeampia viljanhintoja. Kuten muuallakin Euroopassa, hinnat kohosivat myös Virossa ennätyskorkealle tasolle yli kolmeen vuoteen vuosien vaihteessa. Rehuvehnän ja myllykauran hinnat kohosivat erityisen korkealle, sillä helmikuussa 2007 rehuvehnän markkinahinta ylitti jopa 160 euroa/tonnilta, kun taas myllykauran hinta lähestyi 150 euroa/tonnilta Myllyvehnä Rehuvehnä Rehuohra Myllyruis Myllykaura Viljan kuukausihinnat Virossa, Lähde: Viron Konjunktuuri-instituutti. Huom.: hinnat ilman ALV:tä. 12

15 3.2. Viljaa jalostavan teollisuuden yleiskatsaus Viron viljanjalostusteollisuus on suhteellisen pieni osa muusta elintarviketeollisuudesta (myllyteollisuus 1,64 prosenttia ja rehunvalmistus 3,9 prosenttia) ja on melko pieni myös muiden Baltian maiden viljan jalostukseen verrattuna. Viron mylly- ja rehuteollisuuden indikaattorit (liikevaihto miljoona ) Myllyteollisuus Yritysten lukumäärä Henkilöstö Myllyjen kokonaisliikevaihto Rehuteollisuus Yritysten lukumäärä Henkilöstö Rehuyritysten kokonaisliikevaihto Lähde: Viron Oikeusministeriön yritysrekisteri. Huom.: Viljanjalostajat toimivat usein sekä myllyteollisuudessa että rehuteollisuudessa. Tilastollisesti on vaikea luokitella yksittäisiä yrityksiä jompaankumpaan kategoriaan. Toimialojen kokonaisliikevaihdon muutoksia voidaan selittää joidenkin yritysten siirrolla toiseen toimialaluokkaan, mikäli kyseisen yrityksen sisällä tuotannon rakenne on olennaisesti muuttunut. Pienyritysten henkilöstöluvut puuttuvat vuosien tilastoista. Myllyteollisuutta kuvaavista luvuista paljastuu huomattavaa keskittyneisyyttä. Vuosien välillä useat myllyt lopettivat toimintansa. Näiden konkurssin tehneiden joukossa oli hiljattain perustettuja pienyrityksiä, jotka hyödynsivät käytettyjä koneita sekä suuria myllyjä, joilla oli pitkä historia takanaan. Yritysten määrä putosi 26:sta vuonna 1999 yhteentoista vuonna Jäljelle jääneet yritykset ottivat haltuunsa konkurssin tehneiden myllyjen markkinaosuudet. Vuonna 2005 yhdestätoista yrityksestä ainoastaan kahdella oli merkittävää jauhon tuotantoa; loput tuottivat erityisjauhoseoksia, muita jalostettuja viljatuotteita tai vähäisiä määriä tavallista jauhoa. Tätä kehitystä voidaan selittää matalilla jauhon hinnoilla. Myllyt eivät kykene lisäämään irtotuotteen marginaalia. Tämä on yleinen ilmiö muuallakin myllyteollisuudessa, ja siihen on olemassa kaksi ratkaisua: 1) lisätä kapasiteettia ja kasvattaa tuottoa suurempien määrien avulla, tai 2) erikoistua korkean lisäarvon viljatuotteisiin, erikoisjauhoseoksiin ym., joissa on korkeammat marginaalit, vaikka määrät voivat olla pieniä. Markkinarakenne ei muuttunut niin dramaattisesti rehuteollisuudessa kuin myllyteollisuudessa. Markkinoilla toimii edelleen useita keskikokoisia ja pieniä rehunvalmistajia. Yritysten ja työntekijöiden lukumäärät ovat pysyneet samalla tasolla kokonaisliikevaihdon kasvaessa. On kuitenkin mainittavaa, että Farm Plant Eestin myyntituloista huomattava osa, tosin alle 50 prosenttia on peräisin lannoitteiden valmistuksesta. 13

16 Viron jauhon- ja rehun tuottajien lista sisältää joukon yrityksiä, jotka ovat pääasiassa suuntautuneet muuhun toimintaan, joskus jopa elintarvikejalostuksen ulkopuolelle. Yritysten myyntitulot ovat melko vaatimattomia verrattuna muiden Baltian maiden vastaaviin tilastoihin lukuun ottamatta johtavaa rehunvalmistusyritystä. Merkittävimmät yritykset Viron viljanjalostuksessa. Yritys tuotantolinjan kuvaus Liikevaihto (miljoona ) Farm Plant Eesti rehu ja lannoitteet Tartu Veski mylly Stahlhut mylly ja puunjalostus Valjala Söödatehas rehu Eesti Viljasalv viljan varastointi Kaubi Ettevõtted rehu Pomes Feeds rehu Balti Veski viljatuotteet, hiutaleet Bovistar rehu Sangaste linnas viljatuotteet, hiutaleet Lähde: Viron Oikeusministeriön yritysrekisteri. Tuotantoaan markkinoille myyvien rehutehtaiden lisäksi myös vertikaalisesti integroituneet liha-alan yritykset tuottavat rehua omaan käyttöönsä. Tavallisesti rehun tuotanto muodostaa vain pienen osuuden niiden toiminnasta. Omaa rehutuotantoa harjoittavat merkittävimmät lihan tuottajat ja -jalostajat. Yritys tuotantolinjan kuvaus Liikevaihto (miljoona ) Tallegg siipikarja Ekseko sika Tartu Agro lihakarja, maito, sika Markilo sika Kehtna Mõisa lihakarja, siipikarja, sika Ruixi Mõis sika Lähde: Viron Oikeusministeriön yritysrekisteri. 14

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011 SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Loppuraportti 01.07.2011 Finpro ry 2011 Finpro ry, 2011 1 ESIPUHE Suomen ja Venäjän välinen yhteistoiminta vilja- ja

Lisätiedot

Norja. Joulukuu 2010

Norja. Joulukuu 2010 Norja Joulukuu 2010 Norjan maaraportti 2 (28) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48 Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Tietoja osakkeenomistajille... 3 Raisio Yhtymä... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Liiketoiminta-alueet kertomusvuonna... 5 Pääjohtajan katsaus... 6 Strategia ja rakenne... 8 Tulosraportointi

Lisätiedot

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 5 2004 Juhlanumero 15. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsenlehti Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115,

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41 Vuosikertomus 2003 Sisältö Vuosi 2003 lyhyesti... 1 Atria Yhtymä Oyj lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toimialanäkymät... 6 Atria Oy... 8 Lithells AB... 12 Liha ja Säilyke Oy... 14 UAB Vilniaus

Lisätiedot

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: 14.12.2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Vuosikertomus 2011 Tikkurila lyhyesti Tikkurila vuonna 2011 Tuotteet Tuotteita ja palveluja kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö 04 06 08 10 16 19 20 22 24 29 30 31 32 33 34 35 40 HKScan Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajalta Markkina-alue, Suomi Yritysvastuu Markkina-alue, Ruotsi

Lisätiedot

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16 03 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 2 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 Sisältö Yritysesittely 4-6 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Johdon arvio vuodesta 2003

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

VAATTEITA ETELÄSTÄ. Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu

VAATTEITA ETELÄSTÄ. Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu VAATTEITA ETELÄSTÄ Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu FinnWatch 3/2006 VAATTEITA ETELÄSTÄ Alan yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu FinnWatch / Outi Moilala Joulukuu 2006 Sisältö Tiivistelmä...

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

sopimuskautensa mittaisia

sopimuskautensa mittaisia 1 2006 Ylikansalliset energiatoimitukset ovat vain sopimuskautensa mittaisia Venäjän ja Ukrainan väliset kaasusopimukset nousivat vuodenvaihteessa kansainvälisestikin suuriksi uutisaiheiksi. Jo umpeutuneiden

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot