Ensiaputilanteiden opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensiaputilanteiden opas"

Transkriptio

1 Ensiaputilanteiden opas

2 Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi Lääkinnällinen pelastustoimi Porrastettu ensihoitojärjestelmä Hoitoketju Yhteistyö ensiaputilanteessa... 9 Autettavan tutkiminen Johdanto Tilannearvio Onko autettava tajuissaan Hengitystiet Hengittääkö autettava itse Verenkierron ja pulssin tarkkailu Vakava ulkoinen verenvuoto Sokin oireiden havaitseminen Tarkempi tutkiminen Tiedonhankinta Vitaalielintoimintojen arviointi Pulssi Hengitys Iho Elvytys Johdanto Miten toimia Arvioi tapahtumapaikan turvallisuustilanne A Hengitystiet Hengitystiet - B Verenkierron merkkien tarkistaminen - C Painelu -puhalluselvytys Kylkiasento: Hengenpelastusmenettely Hengitysteiden tukos Osittainen tukos Toiminta Hengityksen täydellinen tukos Toiminta Poikkeukselliset tilanteet Elvytyksen mahdolliset ongelmat Verenvuoto Määritelmä Luokittelu Verenvuodon merkit ja oireet Verenvuodon tyrehdyttäminen Paine vuotokohtaan Epäsuora paine Kiristysside Raaja kohoasentoon Sisäinen verenvuoto Ensiaputilanteiden opas

3 6.3.1 Esimerkkejä verenvuodosta Nenäverenvuoto Keuhkoverenvuoto Vatsaverenvuoto Shokki Määritelmä Merkit Palovammat Määritelmä Palovammojen vakavuus Palovammojen syyt Palovammojen laajuus Palovammojen syvyys Palovammojen paikka Yleiset ohjeet palovammatilanteessa Erityisohjeet Lämmön aiheuttama palovamma Kemialliset palovammat Silmien palovammat Luunmurtumat Yleistä Murtumien luokittelu Pehmytkudosvammat Määritelmä Miten toimia: Myrkytys Johdanto Merkit ja oireet Mitä tietoja pitää saada Joitakin vinkkejä vahingossa tapahtuvan myrkytyksen välttämiseksi Mitä ei pidä tehdä Pään alueen vammat Määritelmä Merkit ja oireet Miten toimia Selkärangan vammat Määritelmä Tilanteet joista voi aiheutua selkärankavamma Merkit ja oireet Miten toimia Loukkaantuneen siirtäminen Johdanto Loukkaantuneen siirtäminen Miten toimia Loukkaantunut selinmakuulla Loukkaantunut makuuasennossa vatsallaan Nostaminen Kirjallisuuslähteet Tekniset tiedot Ensiaputilanteiden opas

4 Johdanto 3 Ensiaputilanteiden opas

5 Johdanto Ensiapuvalmius työpaikalla Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toimintasuunnitelman, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle. Siinä määritellään toimintamalli onnettomuuden sattuessa, koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus, ensiapupisteen ja -varusteiden sijainti ja hälytys- ja johto-organisaatio vastuuhenkilöineen. Ensisijaisesti huomioonotettavat asiat ensiavun toteuttamiseksi yrityksessä: Tapaturmia sattuu sekä pienillä että isoilla työpaikoilla, eikä työturvallisuuslaki tee eroa erikokoisten työpaikkojen välillä. Tästä johtuen ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa ja pysyvästi tai pidempiaikaisesti kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään työskentelevissä ryhmissä. Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot ensiaputaitoisista henkilöistä. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1- kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia. Ensiavun suunnittelussa tulee ensiaputaitojen ja -välineiden tarpeen arvioinnin lisäksi ottaa huomioon työpaikan erityisvaatimukset ja suunnitella tarvittaessa yhteistyössä työsuojelu-, väestönsuojelu- sekä pelastustoimen ja paikkakunnan terveydenhuollon organisaation kanssa toiminnallisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus ensiavun toteuttamiseksi. 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat Ensiavun koulutusohjelmat ovat Suomen Punaisen Ristin suosituksen mukaisia ja niitä noudatetaan ensiapukoulutuksessa yleisesti. Kurssit voidaan jakaa perusohjelmiin ja erityisohjelmiin. Ensiavun perusohjelmat: Ensiavun perusohjelmissa keskitytään tunnistamaan ja ehkäisemään tapaturmariskejä sekä kohentamaan ensiaputaitoja. Koulutuksessa otetaan huomioon työpaikan todennäköisimmät riskitekijät ja hätätilanteet. Ensiavun peruskurssi (EA 1, 16 tuntia) - Sisältää toiminnan onnettomuustilanteissa, hätäensiavun, haavat, murtumat, palovammat ja myrkytykset. Koulutus on voimassa kolme vuotta. Ohjelma on hyväksytty Suomen lisäksi useimmissa Euroopan maissa Ensiavun jatkokurssi (EA 2, 16 tuntia) - Sisältää hätäensiavun kertauksen, työpaikan tyyppitapaturmat sekä yhteistoiminnan ammattiauttajien kanssa. Hätäensiapukurssi (8 tuntia) - Sisältää toiminnan onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa, elvytystapahtuman ja verenvuodot. Elvytyskurssi (3 tuntia) - Elvytystapahtuma Elvytyksen jatkokurssi (8 tuntia) - Sisältää toiminnan elvytystilanteessa, puhallus- ja paineluelvytyksen sekä rytminsiirtolaitteen käytön. 4 Ensiaputilanteiden opas

6 Johdanto Ensiaputaitojen ylläpitäminen ( 4-8 tuntia) - Sisältää hätäensiaputaitojen kertauksen ja hälytysjärjestelmän läpikäynnin. Kertauskurssilla ylläpidetään EA1- ja EA2- kurssien voimassaoloa. Ensiavun erityisohjelmat Ensiavun erityisohjelmat ovat jatkokoulutusta, jossa parannetaan ensiaputaitoja ja perehdytään yhteistyöhön pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Ensiavun harjoituskurssi (EA3, 40 tuntia) - Sisältää ensiaputietojen ja -taitojen kartuttamisen, työpaikan ensiapuvalmiuden, työpaikkakohtaiset ensiaputilanteet, kriisiavun, yhteistoiminnan ammattiauttajien kanssa ja ensiapuryhmätoiminnan. Ensiapuryhmän johtaminen ( 5 päivää) - Käsittelee ensiapuryhmää suojeluorganisaatiossa, ryhmän kouluttamista ja johtamista, ryhmän roolia suuronnettomuudessa sekä kriisiavun. Valmiuskoulutus työpaikkojen onnettomuus- ja erityistilanteisiin - Sisältää toimintavalmiuden suuronnettomuuksissa, yhteistyön ja johtamisen sekä toiminnan testauksen. Lisäksi ensiapua sivuavat erilaiset terveyden koulutusohjelmat, kuten henkisen tuen koulutukset (sisältää yleensä kriisitilanteiden ja ahdistavien kokemusten seurauksien tunnistamisen, jälkihoidon ja uhkaavat asiakastilanteet). Ensiapumateriaalit: Yrityksen ensiapukaapin pitäisi vähintään sisältää Sosiaali- ja Terveysministeriön suorituksen (STM33) mukainen sisältö: Ensiside pieni (yksittäispakattu, steriili) 4 kpl Ensiside iso (yksittäispakattu, steriili) 4 kpl Haavaside steriili. 20x20 cm 2 kpl Joustoside 10 cm x 4 m 2 kpl Päänsidepakkaus mg.: 1 kpl Putkiverkkoside pääkoko 1 kpl Haavaside 30x60 cm str. 1 kpl Kiinnelaastari 1,25 cm x 9 m 2 rll Kolmioliina, kuitukangas 2 kpl Sakset 1 kpl Laastari- ja haavapyyhepakkaus: 1 kpl Muovilaastari 19x72 mm 20 kpl Haavapyyhe 10 kpl Tartuntasuojapakkaus: 1 kpl Elvytyssuoja 1 kpl Desinfiointipyyhe 2 kpl Suojakäsineet 1 pari Ensiapuohjeita 1 kpl Lisäksi kaapin on hyvä sisältää: silmänhuuhtelupullo verenpainemittari pinsetit palovammavoidetta antiseptistä puhdistusliuosta pumpulia, pumpulipuikkoja On tärkeää täydentää materiaalit säännöllisesti sekä tarkkailla mahdollisten lääkkeiden päiväystietoja. 5 Ensiaputilanteiden opas

7 Pelastustoimi 6 Ensiaputilanteiden opas

8 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi Suomessa kansanterveyslain tultua voimaan (1972) sairaankuljetus liitettiin osaksi perusterveydenhuoltoa ja sen järjestämisvelvollisuus annettiin kunnille. Lääkinnällinen pelastustoimi on potilaan hoidon toiminnallista tapahtumaketjua kuvaava termi. Erikoissairaanhoitolain ja sen perusteluiden mukaan lääkinnällisellä pelastustoiminnalla tarkoitetaan terveydenhuollon äkillisten tilanteiden hoitamiseksi tarvittavaa toiminnallista osaa, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkopuolella annettavaa ensiapua ja ensihoitoa tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana sekä välitöntä ensihoitoa sairaalassa. Lääkinnällinen pelastustoimi sisältää ensihoitojärjestelmän, joka kuvaa hoitoketjua hälyttämisestä siihen asti kunnes potilaan tila sairaalassa on vakiinnutettu. Mikäli ensihoitoon on hälytettävissä toimintakyvyltään eritasoisia yksiköitä, puhutaan porrastetusta vasteesta. Lääkinnälliseen pelastustoimintaan tarvittavia yksiköitä ovat esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaaloiden valmius- ja lääkintäryhmät, sopimuksen mukaiset ensiapuryhmät, sairaankuljetus ja laitosten hätätilanteiden päivystystoiminta sekä näiden ohjaamiseen tarvittavat johtamis-, tietoliikenne-, asiantuntija- ja tukijärjestelmät Porrastettu ensihoitojärjestelmä on ihmisten äkillisten terveydentilan häiriöiden hoitoon tarkoitettu palveluverkosto. Järjestelmän ideana on viedä kulloinkin tarvittavan tasoinen tutkimus ja hoito potilaan luo, sairastumis- tai loukkaantumispaikalle. Hoitoketju alkaa jo hätäkeskuksessa, jossa arvioidaan sairastumisen tai vammautumisen aiheuttama riski potilaalle ja hälytetään sen perusteella oikea(t) yksiköt potilaan luo. Ensihoitohenkilöstön suorittamien tutkimusten ja mahdollisesti annetun hoidon vaikutuksen jälkeen tehdään arvio, tarvitseeko potilas lisätutkimuksia ja -hoitoa hoitolaitoksessa. Tarvittaessa potilas ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitolaitokseen, tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksenmukainen voi olla esimerkiksi oma auto, taksi tai sitten ensihoitoyksiköllä valvottuna ja/tai hoidettuna suoritettu siirtyminen jatkohoitopaikkaan. Jatkohoitopaikassa ensihoito täydennetään ja siirrytään hoitolaitoksessa toteutettavaan akuuttihoitovaiheeseen. Ensihoitopalvelua porrastetusti järjestettäessä voi eritasoisia hoitoyksiköitä olla jopa neljässä portaassa (ensivasteyksikkö, perustason yksikkö, hoitotason yksikkö ja lääkäriyksikkö). Suomessa on muutama pelkästään maitse liikkuva lääkäriyksikkö sekä kuusi laajalla alueella toimivaa pelastushelikopteria, joista yksi toimii hoitoyksikkönä ja viisi lääkäriyksikkönä. 7 Ensiaputilanteiden opas

9 Hoitoketju 2.3. Hoitoketju Pienet tapaturmat tai äkilliset sairastumiset kotona, työpaikalla tai vapaaaikana kuuluvat arkipäivään. Näissä tilanteissa maallikon antama ensiapu on usein ainoa tarvittava apu ja hoito. Vakavissa onnettomuuksissa ja sairauskohtauksissa tarvitaan useimmiten ammattiapua. Maallikon tekemällä tilannearviolla, nopealla avun hälyttämisellä ja oikeilla ensiaputoimenpiteillä on ratkaiseva merkitys ensihoitojärjestelmän käynnistämisessä. Tapaturmia ja sairauksia käsiteltäessä on aina syytä muistaa ehkäisyn merkitys. Paras edellytys ehkäisylle on myönteinen turvallisuus- ja terveyskulttuuri, jossa tapaturmavaarat tiedostetaan ja terveyttä ylläpidetään. ehkäisy tilannearvio hätäilmoitus pelastaminen ensiapu ensivaste ensihoito kuljetus hoito kuntoutus Toimenpiteet hoitoketjussa alkavat heti kun jotain on tapahtunut. Tilannearvio ensiaputilanteessa alkaa siitä, kun ensimmäinen auttaja tulee tapahtumapaikalle ja selvittää, mitä on tapahtunut. Toimintaketjun käynnistää ensiarvio tapahtumasta, tapahtumapaikasta, autettavien määrästä, heidän tilastaan, oireistaan sekä avun tarpeestaan. Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112. Soittajan on ilmoitettava ensimmäiseksi, mitä on tapahtunut ja missä apua tarvitaan. Avunpyytäjän tehtävänä on vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja noudattaa häneltä saamiaan ensiapu- ja toimintaohjeita. Puhelinlinjan saa sulkea vasta kun siihen on annettu lupa. Pelastamalla loukkaantunut vaaratilanteesta estetään lisävaarat, esimerkiksi siirtämällä hänet pois ajotieltä tai sammuttamalla palavat vaatteet. Pelastamiseen voidaan tarvita ammattiauttajia ja lisäksi erityiskalustoa, esimerkiksi jos autettava on juuttunut kiinni, kyseessä on tulipalo, tai on räjähdys- tai sortumavaara. Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiavulla eli hengen pelastavalla avulla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Ensiavun antaja on yleensä maallikko. 8 Ensiaputilanteiden opas

10 Äkillinen onnettomuus tai vakava sairastuminen aiheuttaa fyysisen loukkaantumisen lisäksi myös henkisen trauman. Psyykkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa onnettomuus- tai vaaratilanteessa. Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivasteyksikkö voi olla esimerkiksi ambulanssi, poliisi, pelastusyksikkö tai vapaapalokunnan (VPK:n) tai SPR:n ensivasteyksikkö. Ensivastekoulutuksen saanut henkilö osaa tehdä ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella ja pystyy kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivasteyksikkö avustaa ensihoitoyksikköä, mutta se ei yleensä kuljeta autettavia. Ensihoito on asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemä tilanteen arviointi ja välittömästi antama hoito, jolla sairastuneen tai vammautuneen autettavan peruselintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan. Tapahtumapaikalla aloitettua ensiapua ja ensihoitoa jatketaan kuljetuksen aikana. Kuljetus tapahtuu yksiköllä, jossa on riittävät valmiudet huolehtia ja valvoa autettavaa. Sairaalassa autettavalle pyritään tekemään tarkempi taudin määritys ja aloittamaan sen mukaiset hoidot. Kuntoutuksella pyritään palauttamaan autettavan omatoimisuus ja työkyky. Vastuun siirtyessä hoitoketjussa ryhmältä toiselle on tärkeää, että tiedot autettavan tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja tehdyistä toimenpiteistä välittyvät lopulliseen hoitopaikkaan asti Yhteistyö ensiaputilanteessa Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hälytykset, antaa ohjeita puhelimitse ja lähettää tarkoituksenmukaisin ja nopein ammattiapu tapahtumapaikalle. Apua antavat muun muassa palokunta, poliisi, sairaankuljetus, sosiaalipalvelu, meripelastus ja vapaaehtoisjärjestöt. Hätäkeskus toimii Suomessa sisäasiainministeriön alaisena. Palo- ja pelastusviranomaisten ensisijainen tehtävä on ihmishenkien pelastaminen ja toissijainen tehtävä on aineellisten vahinkojen ja ilmenneen vaaran torjuminen ja rajoittaminen. He vastaavat onnettomuuspaikan yleisjohdosta, jos onnettomuus on tapahtunut maa-alueella. Ilmailuviranomaisten vastuulla ovat ilmailuun liittyvät onnettomuudet, ja meripelastusviranomaiset vastaavat merellä tapahtuvista onnettomuuksista. Poliisin tehtäviin kuuluvat onnettomuusalueen eristäminen, liikenteen ohjaus, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito ja onnettomuuden tutkinta. Ensihoito voidaan toteuttaa kunnan omana toimintana tai palvelut voidaan ostaa yksityiseltä. Ammattiauttajat vastaavat autettavan hoidosta tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana sekä toimivat yhteistyössä vastuulääkärin ja muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Ammattiauttajat ovat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet ammattitutkinnon, joka antaa heille valmiudet toimia ensihoidon ammattihenkilöinä. Erilliset ensiapuryhmät voivat olla Suomen Punaisen Ristin (SPR) kouluttamia tai työpaikkojen omia toimintaryhmiä. Ryhmät antavat apuaan joko itsenäisesti tai ovat hälytettävissä onnettomuustilanteisiin viranomaisten avuksi. Kohteeseen voidaan myös hälyttää ensivasteyksikkö lisävasteeksi avustamaan pelastus- ja ensihoitotehtäviin tulevia yksiköitä. ( , Timo Sahi, Maaret Castrén, Neta Helistö ja Leena Kämäräinen) 9 Ensiaputilanteiden opas

11 Autettavan tutkiminen 10 Ensiaputilanteiden opas

12 Autettavan tutkiminen 3.1 Johdanto Ennen kuin autettavaa aletaan tutkia, pitää varmistaa hänen ja auttajien turvallisuus sekä selvittää lisäonnettomuuksien riski. Sen jälkeen aloitetaan autettavan tutkiminen tärkeysjärjestyksessä ja vammojen vakavuuden mukaan. Auttajan pitää tehdä nopea ja huolellinen ensitutkinta, tarkistaen loukkaantuneen tärkeät elintoiminnot. Sen jälkeen jatketaan sellaisten vammojen tutkintaa, jotka eivät ole hengenvaarallisia, mutta täytyy hoitaa pikaisesti sekä stabiloida kuljetusta varten. 3.2 Tilannearvio Tilannearvion tarkoitus on havaita sellaiset tilanteet, joista voi olla välitöntä hengenvaaraa. Oikeanlaisen ensiavun antaminen on näissä tilanteissa erittäin tärkeätä. Autettavan tilan tutkiminen tulisi tehdä seuraavan listan mukaisessa järjestyksessä: 1. Onko autettava tajuissaan 2. Hengitys 3. Pulssi 4. Onko runsasta verenvuotoa 5. Onko shokin merkkejä Onnettomuuden tapahduttua tai epävarmassa tilanteessa tulee aina muistaa, että autettavalla saattaa olla pään alueen tai selkäytimen vamma. Hätäilmoitus tehdään heti, kun todetaan, että auttamistilanteessa tarvitaan ammattiapua, yleensä heti tilannearvion jälkeen. On kuitenkin muistettava, että auttamistilanteet ovat erilaisia, jolloin toimintajärjestys voi muuttua. Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112. Soittajan pitää olla mieluiten henkilö, joka on nähnyt tapahtuman, jotta vältytään välikäsiltä. Matkapuhelimesta soitettaessa ei tarvitse valita suuntanumeroita. Hätäpuhelu on maksuton myös automaateista soitettuna. Arvion ja päätöksen lisäavusta ja avun laadusta tekee hätäkeskuksen päivystäjä. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa, kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Hätäkeskuksesta voi saada tarvittaessa myös ensiapuohjeita. Avustusyksiköt lähtevät liikkeelle välittömästi hälytyksen saatuaan. Rauhallinen ja selkeä hätäilmoitus takaa nopean avun. Toimi näin, kun soitat hätänumeroon 112 Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut. Anna tarkka osoite (kunta, katuosoite, kerros- tai omakotitalo). Varaudu siihen, että päivystäjä haluaa keskustella myös apua tarvitsevan henkilön kanssa. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. Huolehdi tarvittaessa opastuksesta ja siitä, että kulkureitti on selvä. Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla olevasta yksiköstä lisätietojen saamiseksi. Soita uudelleen hätänumeroon 112, mikäli autettavan tila oleellisesti muuttuu. 11 Ensiaputilanteiden opas

13 Autettavan tutkiminen Onko autettava tajuissaan. Reagoiko autettava puheeseen tai kosketukseen? Ravista henkilöä, ja kysy kuuluvalla äänellä esimerkiksi; oletko kunnossa ja voitko hyvin?. Jos henkilö on tajuton, pitää auttajan heti huutaa apua jättämättä autettavaa yksin. Pyydä paikalle tullutta soittamaan hätänumeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Jonkun muun apu voi olla välttämätöntä. Jos henkilö ei reagoi, katsotaan hänen olevan tajuton ja hengen vaarassa Hengitystiet Hengitysteiden tukkeutuminen on hyvin vakava tilanne, ja se voi ilmetä tajuttomilla henkilöillä kaatumisen, lihasten rentoutumisen tai eritteiden, oksennuksen, veren tms. takia, ja myös hengitysteihin joutuneiden esineiden, kuten hampaiden, proteesin, ruuan tms. takia. 12 Ensiaputilanteiden opas

14 Autettavan tutkiminen Hengittääkö autettava itse Verenkierron ja pulssin tarkkailu Kun hengitystiet on vapautettu, laita korva kasvojen lähelle ja tarkkaile samalla autettavan rintakehää pitäen hengitystiet vapaana. Tarkkaile hengitystä 10 sekunnin ajan kolmen kohdan mukaan: Katso liikkuuko rintakehä Kuuntele ilman kulkemista hengitysteissä Tunnetko hengitysilman kasvoillasi Pulssi syntyy veren kulkiessa valtimosuonissa, kun sydänlihas supistuu. Sydän on kuin pumppu, joka vie happipitoista verta verisuonia pitkin jokaiseen ruumiinosaan. Jos autettavan verenkierto on kunnossa, on mahdollista tunnustella pulssia useasta kohdasta, erityisesti kaula-, reisija rannevaltimosta. Jos autettava on tajuton, keskeisin ja helpoimmin löydettävä pulssi on kaulalla. Löytääksesi kaulavaltimon, laita kaksi sormea kurkunpään tuntumaan hieman sivulle, kunnes tunnet syventymän henkitorven ja päänkiertäjälihaksen välissä. Tunnustele pulssia 10 sekunnin ajan. 13 Ensiaputilanteiden opas

15 Autettavan tutkiminen Vakava ulkoinen verenvuoto Kun on varmistettu, että pulssi tuntuu, tarkista henkilö vakavan ulkoisen verenvuodon havaitsemiseksi. Vakava verenvuoto on hengenvaarallinen, ja se on pysäytettävä välittömästi Sokin oireiden havaitseminen Hypovoleeminen shokki johtuu yleensä verenhukasta, joskus myös vakavasta nestehukasta, joka voi olla seurausta esimerkiksi voimakkaasta oksentelusta tai ripulista. Tällöin verisuonistossa kiertävän veren määrä on liian pieni verisuoniston tilavuuteen nähden, jolloin verenpaine laskee ja kudosten hapensaanti heikkenee. Verenhukasta johtuva shokki on aina vakava tila, joka voi johtaa kuolemaan. 3.3 Tarkempi tutkiminen Tilannearvion (välitöntä hengenvaaraa aiheuttavien vammojen havaitsemista varten) jälkeen suoritetaan tarkempi tutkinta. Tämän tarkoituksena on havaita tilanteet, joista ei aiheudu välitöntä hengen vaaraa, mutta jotka saattavat hoitamattomina heikentää uhrin tilaa. Sen pitää tapahtua tehokkaasti ja systemaattisesti seuraavassa järjestyksessä: Tiedonhankinta Tietojen hankkiminen on tärkeää, ja sen tarkoituksena on: 1. selvittää mitä on tapahtunut joissakin tilanteissa se voi olla itsestään selvää, mutta keskustelu voi myös selventää muita syitä 2. selvittää autettavan ensisijainen vaiva tuskallisin ei välttämättä ole eniten toimenpiteitä aiheuttava 3. selvittää autettavan henkilökohtainen tausta, aikaisemmat taudit, lääkitys tms., jotka voivat vaikuttaa toimenpiteisiin. Kysymyksiä autettavalle: 1. Nimi ja ikä? 2. Mitä tapahtui? 3. Onko näin tapahtunut aiemmin? 4. Onko ollut samanlaisia sairauksia tai ongelmia? 5. Onko lääkitystä? 6. Oletko allerginen jollekin lääkkeelle tai ruualle? 7. Oletko nauttinut jotain lääkettä tai ruokaa? 14 Ensiaputilanteiden opas

16 Autettavan tutkiminen Vitaalielintoimintojen arviointi Arvioidaan hengitys, pulssi ja iho (lämpö, väri, kosteus) Pulssi Pulssi on yleensä aikuisilla lyöntiä minuutissa. Lapsilla alle 1 v yli 100 lyöntiä minuutissa, yli 1-vuotiailla lyöntiä minuutissa. Vaihtelut pulssissa on tärkeä tieto hätätilanteissa ennen sairaalaan vientiä. Nopea tai heikko pulssi voi johtaa shokkiin. Pulssin puuttuminen voi tarkoittaa tukkeutunutta verisuonta tai sitä, että sydän on lakannut toimimasta. Pulssin luonnehdintaa varten on arvioitava sen nopeus (lyöntiä minuutissa), voimakkuus (pinnallinen, normaali, syvä) ja rytmi (säännöllinen/epäsäännöllinen) Hengitys Normaali hengitys on helppoa ja tuskatonta. Hengityksen nopeus vaihtelee paljon: aikuisella hengitystahti on normaalisti kertaa minuutissa. Hengitys ja ventilaatio tarkoittavat samaa, sisään - ja uloshengitystä. Ihmisen hengityksestä voi havaita, onko hän esim. alkoholin vaikutuksen alainen. Shokissa hengitys on nopeaa ja pinnallista. Hengen veto syvään ja silmiinpistävästi ponnistellen voi ilmaista ilmateiden tukkeutumisen, keuhko- tai sydänsairauden. Hengitystä luonnehdittaessa on tärkeää arvioida sen nopeus, syvyys ja rytmi (säännöllinen/epäsäännöllinen) 15 Ensiaputilanteiden opas

17 Autettavan tutkiminen Iho Ihoa tarkastellessa kiinnitetään huomio sen Lämpöön Kiinnitä huomiota ihon väriin ja kosteuden määrään Normaali kehon lämpötila on 37 astetta. Iho säätelee suurelta osin tätä lämpötilaa antamalla lämpöä pintaverisuonten kautta ja haihduttamalla kosteutta hien muodossa. Kylmä ja kostea iho on merkki sympaattisen hermoston reaktiosta vammaan tai veren vähyyteen (shokki). Kylmälle altistunut iho on yleensä kylmä ja kuiva. Kuuma ja kuiva iho voi olla seurausta kuumeesta, sairaudesta tai liiasta auringosta. Lämpö on kohonnut, jos se on yli 37,5 C Normaali lämpötila on 35,5-37,5 astetta. Ihonväri riippuu enimmäkseen pintaverenkierron laadusta. Kalpea iho merkitsee riittämätöntä verenkiertoa, ja sitä esiintyy shokkipotilailla ja sydäninfarktin saaneilla. Sinerrystä nähdään sydämen toimiessa vajavaisesti, henkiteiden tukkeuduttua ja joissain myrkytyksissä. Joissain myrkytystapauksissa iho voi punoittaa, esim. häkämyrkytyksestä tai liiasta auringosta johtuen. 16 Ensiaputilanteiden opas

18 Autettavan tutkiminen Tehtävä Miten toimitaan? Miksi? Huomioidaan henkilön elintoiminnot (tutkinnan aikana tai kun henkilöä on autettu). Henkilön pään tutkiminen ja tunnustelu Tutki henkilön silmät Tunnustele ja tutki kasvot, nenä, suu ja alaleukaluu Tutki henkilön molemmat korvat (liikuttelematta päätä) Tutki ja tunnustele henkilön niskaa Tutki ja tunnustele henkilön olkapäät Tutki ja tunnustele henkilön rintakehä Tutki ja tunnustele henkilön vatsaa Tutki ja tunnustele henkilön lantion aluetta Tutki ja tunnustele henkilön raajat Tunnustele ja huomioi henkilön dorsaalinen (selänpuoleinen) alue Todennetaan ja huomioidaan: hengitys, pulssi, verenpaine (ylä- ja ala-), ihon lämpötila Koskettele koko pääkalloa, etsi mahdollisia epämuodostumia, haavoja, turvotusta, mustelmia jne. Huomioi molemmat pupillit, tarkista turvotusta, sarveiskalvon tai luomien vammoja Tunnustele henkilön kasvojen luustoa, nenää, alaleukaluuta. Etsi mahdolliset verenvuodot, epämuodostumat, haavat tai mustelmat. Tarkista nenä. Tarkista onko vammoja suussa tai suun ulkopuolella tai kielessä, irrallisia hampaita tai hammasproteesi, ja tarkista hengitys. Tarkista onko korvista verenvuotoa. Varmista pystyykö henkilö kuulemaan. Tarkista onko turvotusta tai mustelmia korvien takana. Tarkista löytyykö laajenneita suonia, haavoja tai henkitorven epämuodostumia tai poikkeavuutta. Tarkista kaula turvotuksen tai poikkeamien varalta, ja tue kaula tarkoitukseen sopivalla kaulatuella. Kosketa molempia solisluita ja lapaluita, tutki epämuodostumia, haavoja, verenvuotoa tai turvotusta. Tutki rintakehän etupuoli ja sivut. Etsi mahdollisia epänormaaleja hengitysliikkeitä, epämuodostumia, murtumia, alueita joissa on ruhjeita tai turvotusta. Tunnustele ja etsi ruhjeita, haavoja, verenvuotoa tai sisäelinten pursuamista vatsanpeitteiden läpi. Huomioi arkuus tai vatsan kovuus. Tunnustele lantiota edestä, sivuilta ja takaa. Tutki onko epävakautta, kipuja, haavoja tai verenvuotoa. Yritä tunnistaa vammat genitaalialueella. Tunnustele ala- ja yläraajoja. Tarkista haavojen verenvuodon, epämuodostumien tai turvotuksen varalta. Tarkista aristavuus, liikkuvuus, pulssin olemassaolo ja mahdollinen verenvuoto. Henkilö pitäisi tarvittaessa varovasti kääntää kyljelleen. Kun henkilö on laitettu hyvään asentoon ja selkäranka pysyy suorassa linjassa, tutki koko selkäranka koskettelemalla. Tarkista selkäranka ja pakarat, etsi mahdollisia epämuodostumia, turvonneita alueita, haavoja tai verenvuotoa. Henkilön elintoimintojen huomioiminen ja vertaaminen ovat perusasioita, jotta saadaan todellinen tilanne arvioitua. Havaitaan mahdolliset pään alueen vammat Havaitaan mahdolliset pään tai silmän vammat, tai huumeiden käyttö, jne. Havaitaan mahdolliset pään alueen, kasvojen luiden, suun alueen tai leuan vammat, ja onko henkilö nauttinut alkoholia Havaitaan mahdollinen kuulonmenetys, pääkallon vamma tai pään alueen haavat. Nähdään mahdolliset sydän- tai hengitysongelmat ja kaulavammat. Havaitaan olkapäiden seudun murtuma tai sijoiltaan meno. Nähdään mahdolliset hengitysongelmat, kylkiluiden tai rintalastan murtumat, avoimet haavat rintakehän alueella. Havaitaan mahdolliset sisäiset verenvuodot, sisäelinten purkautuminen ulkopuolelle, ruhjeet ja haavat. Havaitaan mahdolliset vammat lantion alueella. Lantion alueen murtumat ja/tai sijoiltaan menot. Genitaalialueen vammat. Havaitaan mahdolliset murtumat, sijoiltaan mene, venähdys, haavat, selkärankavammat, aivo- tai kallon vammat, jne. Nähdään henkilön mahdolliset selkäpuolen ja selkärangan vammat. 17 Ensiaputilanteiden opas

19 Elvytys 18 Ensiaputilanteiden opas

20 Elvytys 4.1 Johdanto Elvytyksen menetelmätekniikka on selkeästi määritelty. Siinä eri vaiheet seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään tunnistamaan henkeä uhkaavat tilanteet. On tiedettävä miten ja koska hakea apua ja kuinka tehdä elvytyksen ensimmäiset vaiheet viipymättä. Potilasta on käsiteltävä varoen ja hänen tilansa on vakautettava kunnes päästään soveltuvan hoidon pariin, joka lopulta auttaa potilasta palaamaan normaaleihin hengitys- ja sydäntoimintoihin. Elvytys ei yksin riitä pelastamaan kaikkia potilaita, joilla on hengityspysähdys. Elvytys säästää aikaa ja pitää potilaan elintoiminnot käynnissä kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Kuitenkin joissain tilanteissa, joissa hengitysvaikeudesta on aiheutunut sydämen vajaatoimintaa, elvytys voi auttaa täydelliseen palautumiseen. 4.2 Miten toimia A HENKITIEHYET B HENGITYS C VERENKIERTO Arvioi tapahtumapaikan turvallisuustilanne Kun on varmistettu, että onnettomuuspaikka on jatkossa turvallinen ja lisäonnettomuuksien riski on ehkäisty, voidaan kysyä autettavalta esimerkiksi: Kuuletko minua, mikä on vointisi?, samalla kun taputetaan hartioista. Jos autettava vastaa, hänet voi jättää samaan asentoon (jos siitä ei aiheudu lisävaaraa), kysyä mitä tapahtui, sattuuko johonkin, samalla tarkastellen onko näkyviä vammoja. Tarvittaessa haetaan lisäapua. Jos autettava ei vastaa, huuda muilta apua. Älä jätä häntä yksin. Jatka mahdollisten vammojen etsintää. 19 Ensiaputilanteiden opas

21 Elvytys A Hengitystiet Koska autettava on tajuton, kielen lihas on veltostunut ja saattaa joutua selällään olevan autettavan kurkkuun. Tämä on useimmiten syynä tajuttoman aikuisen hengitysteiden tukokseen. Muita syitä: oksennus veri rikkoutuneet hampaat tai huonosti kiinnitetty proteesi. Avaa hengitystiet seuraavalla tavalla: Avaa, leikkaa tai poista paita niin että rintakehä on esillä Tarkista onko suussa vieraita esineitä (ruokaa, proteesi, eritteitä) Vieraat esineet on poistettava suusta. Hyvin kiinnitettyjä proteeseja ei tarvitse poistaa. 20 Ensiaputilanteiden opas

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan!

Tuomari antaa luvan aloittaa auttamistoiminnan! Tuomari antaa luvan lopettaa auttamistoiminnan! RASTI 3 TEHTÄVÄ / ENSIAPU 1 Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa EA 1 -tason tiedot ja taidot. Tehtävät perustuvat SPR:n ensiapuohjeisiin. Tehtäviin perehtymiseen ja niiden tekemiseen on aikaa tasan

Lisätiedot

Lyhyt ensiapuopas. Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta

Lyhyt ensiapuopas. Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta 1 Lyhyt ensiapuopas Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta Tapaturmat, onnettomuudet tai äkilliset sairastumiset kotona, työpaikalla tai vapaa-aikana kuuluvat arkipäivään. Näissä tilanteissa perheenjäsenen,

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Toimintaohjeita hätätilanteita varten

Toimintaohjeita hätätilanteita varten Hyväksyjä: Jari Partanen 1.11.2012 sivu 1/8 Toimintaohjeita hätätilanteita varten SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimenpiteet ABC... 2 2 Hätäilmoituksen tekeminen... 2 3 Meritaidon sisäinen hälytys... 3 3.1 Käsitteitä...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Ensihoito on osa arkipäivää. Vuolenkosken VPK PIKAOPAS. Lyhyt ensiapuopas

TIIVISTELMÄ Ensihoito on osa arkipäivää. Vuolenkosken VPK PIKAOPAS. Lyhyt ensiapuopas TIIVISTELMÄ Ensihoito on osa arkipäivää Vuolenkosken VPK PIKAOPAS Lyhyt ensiapuopas Sisällys Toiminta ensiaputilanteessa... 2 Kun soitat 112 hätäpuhelun... 2 Hätäensiapu... 2 Näin autat tajutonta, hengittävää

Lisätiedot

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK

Ensiapukoulutus seuratoimijat. 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Ensiapukoulutus seuratoimijat 04.11.2013 Janne Wall sh ylempi AMK Tavoitteet Elottomuuden tunnistaminen hengitys Tajuttomuus / Elottomuus 112 aktivointi PPE Hengitys Normaali hengitys on rauhallista, tasaista,

Lisätiedot

OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia

OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia Sisällys Hätänumerot 4 Oppilaitoksen omat tärkeät puhelinnumerot 5 Palohälytys 6 Tulipalo 8 Sähköpalot 9 Ensiapu ja elvyttäminen 10 Ensiapukaappien sijainti

Lisätiedot

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu

Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Yleisimmät jääpallovammat ja niiden ensiapu Wiipurin Sudet Helena Kiiskinen Virve Puheloinen-Anttila Tervetuloa ensiapukoulutukseen! Opiskelemme Saimaan ammattikorkeakoulussa sairaanhoidon ja ensihoidon

Lisätiedot

Hämeenlinnan Taitoluistelijat 6.11.2013

Hämeenlinnan Taitoluistelijat 6.11.2013 ENSIAPUOHJEITA TAITOLUISTELUVALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE Soita 112, jos potilaalla on; Kova rintakipu Halvausoire Tajuttomuus Hengitysvaikeus Kouristuskohtaus Vaikea tapaturma Hyvin runsas verenvuoto Miten

Lisätiedot

ENSIAPUKOULUTUSTA LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:LLE OMAISHOITAJAVIIKOLLA

ENSIAPUKOULUTUSTA LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:LLE OMAISHOITAJAVIIKOLLA 1 SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO, KAUPAN JA TERVEYDEN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ensihoidonkoulutusohjelma ens/opso Hirvensalo Arto Opinnäytetyö Marraskuu 2009 ENSIAPUKOULUTUSTA

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikan ensiapuvalmius Ensiapuvalmius on työturvallisuutta Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi

Lisätiedot

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE HEINI HEIKKILÄ 2011 SISÄLLYSLUETTELO HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS... 3 KYLKIASENTO... 4 KOLMEN K:N HOITO... 6 RANTEEN SITOMINEN... 8 NILKAN SITOMINEN... 9 POLVEN SITOMINEN...

Lisätiedot

Ensiapu laboratoriossa. Ari Åker, Labquality Days 2014, 7.2.2014

Ensiapu laboratoriossa. Ari Åker, Labquality Days 2014, 7.2.2014 Ensiapu laboratoriossa Ari Åker, Labquality Days 2014, 7.2.2014 Sisältö Peruselintoiminnot Hätäilmoitus Elvytys Tajuttomuuden ensiapu Palovammat Syövyttävät aineet Myrkytykset Ari-Pekka Åker 2 Potilaan

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA

ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA 1 JOHDANTO TILANTEEN ARVIOINTI Loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, joihin kuuluvat pelastaminen, ensiapu, ensihoito, kuljetus

Lisätiedot

HÄTÄENSIAPUOHJEET. Kari Käyhkö. HC Nokia. Sis.-kir. sairaanhoitaja ( AMK )

HÄTÄENSIAPUOHJEET. Kari Käyhkö. HC Nokia. Sis.-kir. sairaanhoitaja ( AMK ) HÄTÄENSIAPUOHJEET Kari Käyhkö Sis.-kir. sairaanhoitaja ( AMK ) HC Nokia Hätäensiapuohjeet sisältö termistöä tilannearvio hätäilmoitus 112 ensitoimenpiteet tajuton potilas peruselvytys verenvuodot sokki

Lisätiedot

LAPSEN ELVYTYS. Ole Andersen 02/2017

LAPSEN ELVYTYS. Ole Andersen 02/2017 LAPSEN ELVYTYS Ole Andersen 02/2017 ONKO LAPSI AINA ERILAINEN KUIN AIKUINEN? vastasyntynyt on alle 1 vuoden ikäinen on alle 3 vuoden ikäinen on alle 5 vuoden ikäinen osittain LAPSI EI OLE PIENI AIKUINEN

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT

MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU 17.9.2014 Mittaustekniikan laboratorio Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Laboratoriotöiden

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta:

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Simo Siitonen Henri Backman Maaret Castrén Olli Haikala Helena Kärnä Teuvo Määttä Lasse Putko Tom Silfvast Harri Vertio lääkintäprikaatikenraali, LT,

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT Valjaassa roikkuminen on kuin asennossa seisoisi. Veri pakkautuu jalkoihin. Tajuton on suuressa vaarassa Ongelmia voi tulla jo minuuteissa Veri kertyy jalkoihin

Lisätiedot

Sydänsikurioppaan sisältö

Sydänsikurioppaan sisältö Sydäniskuriopas Sydänsikurioppaan sisältö Sydäniskuri eli defibrillaattori Hankkiminen Sijoittaminen Rekisteröiminen Huoltaminen PPE + D eli painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi Ihan jokainen voi

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

E n s i a p u o h j e e t

E n s i a p u o h j e e t E n s i a p u o h j e e t sivu 1/25 Sisällysluettelo 1 Jos harjoituksissa tai peleissä sattuu vamma, toimi näin...3 2 Aivoverenkierron häiriöt...4 3 Diabeetikon heikotus...5 4 Elvytys...6 4.1 Aikuisen

Lisätiedot

HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS

HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS Kuva. Jukka Kantola kylmässä turvallisesti Kalle Kangasmäki Päivi Rautiola SISÄLLYS SAATESANAT... 3 KYLMÄSSÄ TURVALLISESTI... 4 HYPOTERMIAN TUNNISTAMINEN JA HOITO... 5 HYPOTERMIAN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 PELASTUSSUUNNITELMA Ampumahiihdon SM-kilpailut Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämä suunnitelma täydentää Raahen kaupungin hiihtomajan ulkoliikunta-alueen pelastussuunnitelmaa

Lisätiedot

Lapsen ensiapu. Opas Leppäkaarteen päiväkodin henkilökunnalle

Lapsen ensiapu. Opas Leppäkaarteen päiväkodin henkilökunnalle Lapsen ensiapu Opas Leppäkaarteen päiväkodin henkilökunnalle Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu Leppäkaarteen päiväkodin henkilökunnalle tueksi tilainteisiin, joissa lapsi tarvitsee ensiapua. Opas sisältää

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Rengasliinan käyttö edessä vastasyntyneestä ja lonkalla noin 3-4kk ikäisestä eteenpäin (voit käyttää

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI Tunne pulssisi Estä aivoinfarkti Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämen syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Epäsäännöllinen

Lisätiedot

URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET

URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET Aivotärähdys Aivotärähdys on suoran tai epäsuoran ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö, enemmän toiminnallinen

Lisätiedot

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja TAPATURMAVAARA: Portaikko on alle 1-vuotiaalle vaarallinen paikka. Alle 1- vuotias

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

ENSIVASTEEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE

ENSIVASTEEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE ENSIVASTEEN HOITO-OHJEET POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE Voimassa: 1.6.2004 31.5.2006 Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon vastuulääkäri, PKKS MÄÄRITELMÄ: Ensivasteella tarkoitetaan

Lisätiedot

Taskuopas. akuutteihin tilanteisiin kotihoidossa. Kotihoito

Taskuopas. akuutteihin tilanteisiin kotihoidossa. Kotihoito Taskuopas akuutteihin tilanteisiin kotihoidossa Kotihoito Sisällys ABCDE 2 Elvytys 12 Tajuttomuus 14 Rintakipu 16 Aivoinfarkti 18 Aivoverenvuoto 20 Anafylaksia 21 Taskuopas akuutteihin tilanteisiin kotihoidossa

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59 Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: 10.05.2017 07:59 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS, - Istuen/seisten ilman kenkiä - Pyöritä nilkkaa ja vaihda välillä suuntaa - Heilauta rennosti jalkaa suorana eteen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi videon liitemateriaali (Saat ilmaisen kopion videosta: www.taichi18.com) Voit vapaasti jakaa ohjekirjan niiden kanssa, jotka tarvitsevat sitä,

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Ensiapu G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Johdanto Vartijat ovat paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja heiltä odotetaan valmiuksia toimia ensiaputilanteissa Usein

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005. Oranssi, Vihreä TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 6

EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005. Oranssi, Vihreä TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 6 AIKA- JA TAITO SELVIYTYMISTAIDOT HAVERI EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005 SARJA Oranssi, Vihreä 7 Nabba 10 MAKSIMIPISTEET 6 Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen

Lisätiedot

<9min + 1P, >9min = 0P b) RT ENSIAPU MAX. 7P. c) RT 1 YKJ MAX. 7P. e) RT 2 TURVALLISUUS MAX. 4P. f) RT 3 LIIKENTEEN OHJAUS MAX. 5P

<9min + 1P, >9min = 0P b) RT ENSIAPU MAX. 7P. c) RT 1 YKJ MAX. 7P. e) RT 2 TURVALLISUUS MAX. 4P. f) RT 3 LIIKENTEEN OHJAUS MAX. 5P RATAPÄÄTUOMARI: KOONTILOMAKE JOUKKUE KUVAUS PISTEET a) KILPAILUSUORITUKSEN AIKA MAX. 1P 9min = 0P b) RT ENSIAPU MAX. 7P c) RT 1 YKJ MAX. 7P d) HÄTÄKESKUSTUOMARI MAX. 7P e) RT 2 TURVALLISUUS

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta 1(5) SUOMEN PALLOLIITON PELIPASSI-VAKUUTETUN TOIMINTAOHJE URHEILUVAHINKOTILANTEESSA Jos loukkaantunut on tajuton, ei liiku tai hänellä on hengitysvaikeuksia soita 112. Kun loukkaannut urheiluvahingossa,

Lisätiedot

ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA. Ari Kivari / Pelastusopisto 2011

ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA. Ari Kivari / Pelastusopisto 2011 ENSIAUTTAJIEN TOIMENPITEET RALLIONNETTOMUUDESSA Ari Kivari / Pelastusopisto 2011 KAIKKI LÄHTEE HÄTÄKESKUKSESTA Hätäilmoitukset Oma organisaatio Onko paikalla ensihoitovalmius? Soitto 112 / koska? Porrastettu

Lisätiedot

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5. PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.2016 LUENTO POHJAUTUU ERC:N, SEKÄ KÄYPÄ HOITO OHJEISIIN LUENNON ALGORITMIDIOJEN

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE Vauvan motorista kehittymistä voidaan edistää kiinnittämällä huomio lapsen asentoon sekä monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

1 / 12 26.9.2011 9:40 Kahdenjalankyykyn opettaminen keppi pitkittäin [ref# 1592] Pidä katse ylhäällä Kepin tulee koskettaa selkää kolmesta kohtaa (takaraivo, hartiat ja ristiselkä) koko kyykyn ajan Hyvä

Lisätiedot

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?...

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?... 1 Sisällys Nyrjähdykset... 2 Nyrjähdysten ensiapu:... 2 Kolmen K:n ensiapu... 2 Milloin lääkäriin?... 2 Nenäverenvuoto... 2 Verenvuoto... 3 Henkinen ensiapu... 3 Elvytys... 4 ICE-lyhenne kännykkään...

Lisätiedot

- ohjekirja. Kantoliivin anatomia

- ohjekirja. Kantoliivin anatomia - ohjekirja Hotslings ohjevideot (englanniksi) löydät kauppamme www.lauranpikkuputiikki.fi sivuilta. Löydät ohjevideot erikseen kaikille kantotyyleille. Kantoliivin anatomia A. Leveä hartiaosuus Kantoliina

Lisätiedot