Ensiaputilanteiden opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensiaputilanteiden opas"

Transkriptio

1 Ensiaputilanteiden opas

2 Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi Lääkinnällinen pelastustoimi Porrastettu ensihoitojärjestelmä Hoitoketju Yhteistyö ensiaputilanteessa... 9 Autettavan tutkiminen Johdanto Tilannearvio Onko autettava tajuissaan Hengitystiet Hengittääkö autettava itse Verenkierron ja pulssin tarkkailu Vakava ulkoinen verenvuoto Sokin oireiden havaitseminen Tarkempi tutkiminen Tiedonhankinta Vitaalielintoimintojen arviointi Pulssi Hengitys Iho Elvytys Johdanto Miten toimia Arvioi tapahtumapaikan turvallisuustilanne A Hengitystiet Hengitystiet - B Verenkierron merkkien tarkistaminen - C Painelu -puhalluselvytys Kylkiasento: Hengenpelastusmenettely Hengitysteiden tukos Osittainen tukos Toiminta Hengityksen täydellinen tukos Toiminta Poikkeukselliset tilanteet Elvytyksen mahdolliset ongelmat Verenvuoto Määritelmä Luokittelu Verenvuodon merkit ja oireet Verenvuodon tyrehdyttäminen Paine vuotokohtaan Epäsuora paine Kiristysside Raaja kohoasentoon Sisäinen verenvuoto Ensiaputilanteiden opas

3 6.3.1 Esimerkkejä verenvuodosta Nenäverenvuoto Keuhkoverenvuoto Vatsaverenvuoto Shokki Määritelmä Merkit Palovammat Määritelmä Palovammojen vakavuus Palovammojen syyt Palovammojen laajuus Palovammojen syvyys Palovammojen paikka Yleiset ohjeet palovammatilanteessa Erityisohjeet Lämmön aiheuttama palovamma Kemialliset palovammat Silmien palovammat Luunmurtumat Yleistä Murtumien luokittelu Pehmytkudosvammat Määritelmä Miten toimia: Myrkytys Johdanto Merkit ja oireet Mitä tietoja pitää saada Joitakin vinkkejä vahingossa tapahtuvan myrkytyksen välttämiseksi Mitä ei pidä tehdä Pään alueen vammat Määritelmä Merkit ja oireet Miten toimia Selkärangan vammat Määritelmä Tilanteet joista voi aiheutua selkärankavamma Merkit ja oireet Miten toimia Loukkaantuneen siirtäminen Johdanto Loukkaantuneen siirtäminen Miten toimia Loukkaantunut selinmakuulla Loukkaantunut makuuasennossa vatsallaan Nostaminen Kirjallisuuslähteet Tekniset tiedot Ensiaputilanteiden opas

4 Johdanto 3 Ensiaputilanteiden opas

5 Johdanto Ensiapuvalmius työpaikalla Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius sisältää toimintasuunnitelman, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle. Siinä määritellään toimintamalli onnettomuuden sattuessa, koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus, ensiapupisteen ja -varusteiden sijainti ja hälytys- ja johto-organisaatio vastuuhenkilöineen. Ensisijaisesti huomioonotettavat asiat ensiavun toteuttamiseksi yrityksessä: Tapaturmia sattuu sekä pienillä että isoilla työpaikoilla, eikä työturvallisuuslaki tee eroa erikokoisten työpaikkojen välillä. Tästä johtuen ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa ja pysyvästi tai pidempiaikaisesti kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään työskentelevissä ryhmissä. Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot ensiaputaitoisista henkilöistä. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1- kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia. Ensiavun suunnittelussa tulee ensiaputaitojen ja -välineiden tarpeen arvioinnin lisäksi ottaa huomioon työpaikan erityisvaatimukset ja suunnitella tarvittaessa yhteistyössä työsuojelu-, väestönsuojelu- sekä pelastustoimen ja paikkakunnan terveydenhuollon organisaation kanssa toiminnallisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus ensiavun toteuttamiseksi. 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat Ensiavun koulutusohjelmat ovat Suomen Punaisen Ristin suosituksen mukaisia ja niitä noudatetaan ensiapukoulutuksessa yleisesti. Kurssit voidaan jakaa perusohjelmiin ja erityisohjelmiin. Ensiavun perusohjelmat: Ensiavun perusohjelmissa keskitytään tunnistamaan ja ehkäisemään tapaturmariskejä sekä kohentamaan ensiaputaitoja. Koulutuksessa otetaan huomioon työpaikan todennäköisimmät riskitekijät ja hätätilanteet. Ensiavun peruskurssi (EA 1, 16 tuntia) - Sisältää toiminnan onnettomuustilanteissa, hätäensiavun, haavat, murtumat, palovammat ja myrkytykset. Koulutus on voimassa kolme vuotta. Ohjelma on hyväksytty Suomen lisäksi useimmissa Euroopan maissa Ensiavun jatkokurssi (EA 2, 16 tuntia) - Sisältää hätäensiavun kertauksen, työpaikan tyyppitapaturmat sekä yhteistoiminnan ammattiauttajien kanssa. Hätäensiapukurssi (8 tuntia) - Sisältää toiminnan onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa, elvytystapahtuman ja verenvuodot. Elvytyskurssi (3 tuntia) - Elvytystapahtuma Elvytyksen jatkokurssi (8 tuntia) - Sisältää toiminnan elvytystilanteessa, puhallus- ja paineluelvytyksen sekä rytminsiirtolaitteen käytön. 4 Ensiaputilanteiden opas

6 Johdanto Ensiaputaitojen ylläpitäminen ( 4-8 tuntia) - Sisältää hätäensiaputaitojen kertauksen ja hälytysjärjestelmän läpikäynnin. Kertauskurssilla ylläpidetään EA1- ja EA2- kurssien voimassaoloa. Ensiavun erityisohjelmat Ensiavun erityisohjelmat ovat jatkokoulutusta, jossa parannetaan ensiaputaitoja ja perehdytään yhteistyöhön pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Ensiavun harjoituskurssi (EA3, 40 tuntia) - Sisältää ensiaputietojen ja -taitojen kartuttamisen, työpaikan ensiapuvalmiuden, työpaikkakohtaiset ensiaputilanteet, kriisiavun, yhteistoiminnan ammattiauttajien kanssa ja ensiapuryhmätoiminnan. Ensiapuryhmän johtaminen ( 5 päivää) - Käsittelee ensiapuryhmää suojeluorganisaatiossa, ryhmän kouluttamista ja johtamista, ryhmän roolia suuronnettomuudessa sekä kriisiavun. Valmiuskoulutus työpaikkojen onnettomuus- ja erityistilanteisiin - Sisältää toimintavalmiuden suuronnettomuuksissa, yhteistyön ja johtamisen sekä toiminnan testauksen. Lisäksi ensiapua sivuavat erilaiset terveyden koulutusohjelmat, kuten henkisen tuen koulutukset (sisältää yleensä kriisitilanteiden ja ahdistavien kokemusten seurauksien tunnistamisen, jälkihoidon ja uhkaavat asiakastilanteet). Ensiapumateriaalit: Yrityksen ensiapukaapin pitäisi vähintään sisältää Sosiaali- ja Terveysministeriön suorituksen (STM33) mukainen sisältö: Ensiside pieni (yksittäispakattu, steriili) 4 kpl Ensiside iso (yksittäispakattu, steriili) 4 kpl Haavaside steriili. 20x20 cm 2 kpl Joustoside 10 cm x 4 m 2 kpl Päänsidepakkaus mg.: 1 kpl Putkiverkkoside pääkoko 1 kpl Haavaside 30x60 cm str. 1 kpl Kiinnelaastari 1,25 cm x 9 m 2 rll Kolmioliina, kuitukangas 2 kpl Sakset 1 kpl Laastari- ja haavapyyhepakkaus: 1 kpl Muovilaastari 19x72 mm 20 kpl Haavapyyhe 10 kpl Tartuntasuojapakkaus: 1 kpl Elvytyssuoja 1 kpl Desinfiointipyyhe 2 kpl Suojakäsineet 1 pari Ensiapuohjeita 1 kpl Lisäksi kaapin on hyvä sisältää: silmänhuuhtelupullo verenpainemittari pinsetit palovammavoidetta antiseptistä puhdistusliuosta pumpulia, pumpulipuikkoja On tärkeää täydentää materiaalit säännöllisesti sekä tarkkailla mahdollisten lääkkeiden päiväystietoja. 5 Ensiaputilanteiden opas

7 Pelastustoimi 6 Ensiaputilanteiden opas

8 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi Suomessa kansanterveyslain tultua voimaan (1972) sairaankuljetus liitettiin osaksi perusterveydenhuoltoa ja sen järjestämisvelvollisuus annettiin kunnille. Lääkinnällinen pelastustoimi on potilaan hoidon toiminnallista tapahtumaketjua kuvaava termi. Erikoissairaanhoitolain ja sen perusteluiden mukaan lääkinnällisellä pelastustoiminnalla tarkoitetaan terveydenhuollon äkillisten tilanteiden hoitamiseksi tarvittavaa toiminnallista osaa, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkopuolella annettavaa ensiapua ja ensihoitoa tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana sekä välitöntä ensihoitoa sairaalassa. Lääkinnällinen pelastustoimi sisältää ensihoitojärjestelmän, joka kuvaa hoitoketjua hälyttämisestä siihen asti kunnes potilaan tila sairaalassa on vakiinnutettu. Mikäli ensihoitoon on hälytettävissä toimintakyvyltään eritasoisia yksiköitä, puhutaan porrastetusta vasteesta. Lääkinnälliseen pelastustoimintaan tarvittavia yksiköitä ovat esimerkiksi terveyskeskusten ja sairaaloiden valmius- ja lääkintäryhmät, sopimuksen mukaiset ensiapuryhmät, sairaankuljetus ja laitosten hätätilanteiden päivystystoiminta sekä näiden ohjaamiseen tarvittavat johtamis-, tietoliikenne-, asiantuntija- ja tukijärjestelmät Porrastettu ensihoitojärjestelmä on ihmisten äkillisten terveydentilan häiriöiden hoitoon tarkoitettu palveluverkosto. Järjestelmän ideana on viedä kulloinkin tarvittavan tasoinen tutkimus ja hoito potilaan luo, sairastumis- tai loukkaantumispaikalle. Hoitoketju alkaa jo hätäkeskuksessa, jossa arvioidaan sairastumisen tai vammautumisen aiheuttama riski potilaalle ja hälytetään sen perusteella oikea(t) yksiköt potilaan luo. Ensihoitohenkilöstön suorittamien tutkimusten ja mahdollisesti annetun hoidon vaikutuksen jälkeen tehdään arvio, tarvitseeko potilas lisätutkimuksia ja -hoitoa hoitolaitoksessa. Tarvittaessa potilas ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitolaitokseen, tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksenmukainen voi olla esimerkiksi oma auto, taksi tai sitten ensihoitoyksiköllä valvottuna ja/tai hoidettuna suoritettu siirtyminen jatkohoitopaikkaan. Jatkohoitopaikassa ensihoito täydennetään ja siirrytään hoitolaitoksessa toteutettavaan akuuttihoitovaiheeseen. Ensihoitopalvelua porrastetusti järjestettäessä voi eritasoisia hoitoyksiköitä olla jopa neljässä portaassa (ensivasteyksikkö, perustason yksikkö, hoitotason yksikkö ja lääkäriyksikkö). Suomessa on muutama pelkästään maitse liikkuva lääkäriyksikkö sekä kuusi laajalla alueella toimivaa pelastushelikopteria, joista yksi toimii hoitoyksikkönä ja viisi lääkäriyksikkönä. 7 Ensiaputilanteiden opas

9 Hoitoketju 2.3. Hoitoketju Pienet tapaturmat tai äkilliset sairastumiset kotona, työpaikalla tai vapaaaikana kuuluvat arkipäivään. Näissä tilanteissa maallikon antama ensiapu on usein ainoa tarvittava apu ja hoito. Vakavissa onnettomuuksissa ja sairauskohtauksissa tarvitaan useimmiten ammattiapua. Maallikon tekemällä tilannearviolla, nopealla avun hälyttämisellä ja oikeilla ensiaputoimenpiteillä on ratkaiseva merkitys ensihoitojärjestelmän käynnistämisessä. Tapaturmia ja sairauksia käsiteltäessä on aina syytä muistaa ehkäisyn merkitys. Paras edellytys ehkäisylle on myönteinen turvallisuus- ja terveyskulttuuri, jossa tapaturmavaarat tiedostetaan ja terveyttä ylläpidetään. ehkäisy tilannearvio hätäilmoitus pelastaminen ensiapu ensivaste ensihoito kuljetus hoito kuntoutus Toimenpiteet hoitoketjussa alkavat heti kun jotain on tapahtunut. Tilannearvio ensiaputilanteessa alkaa siitä, kun ensimmäinen auttaja tulee tapahtumapaikalle ja selvittää, mitä on tapahtunut. Toimintaketjun käynnistää ensiarvio tapahtumasta, tapahtumapaikasta, autettavien määrästä, heidän tilastaan, oireistaan sekä avun tarpeestaan. Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112. Soittajan on ilmoitettava ensimmäiseksi, mitä on tapahtunut ja missä apua tarvitaan. Avunpyytäjän tehtävänä on vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja noudattaa häneltä saamiaan ensiapu- ja toimintaohjeita. Puhelinlinjan saa sulkea vasta kun siihen on annettu lupa. Pelastamalla loukkaantunut vaaratilanteesta estetään lisävaarat, esimerkiksi siirtämällä hänet pois ajotieltä tai sammuttamalla palavat vaatteet. Pelastamiseen voidaan tarvita ammattiauttajia ja lisäksi erityiskalustoa, esimerkiksi jos autettava on juuttunut kiinni, kyseessä on tulipalo, tai on räjähdys- tai sortumavaara. Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiavulla eli hengen pelastavalla avulla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Ensiavun antaja on yleensä maallikko. 8 Ensiaputilanteiden opas

10 Äkillinen onnettomuus tai vakava sairastuminen aiheuttaa fyysisen loukkaantumisen lisäksi myös henkisen trauman. Psyykkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa onnettomuus- tai vaaratilanteessa. Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivasteyksikkö voi olla esimerkiksi ambulanssi, poliisi, pelastusyksikkö tai vapaapalokunnan (VPK:n) tai SPR:n ensivasteyksikkö. Ensivastekoulutuksen saanut henkilö osaa tehdä ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella ja pystyy kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivasteyksikkö avustaa ensihoitoyksikköä, mutta se ei yleensä kuljeta autettavia. Ensihoito on asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemä tilanteen arviointi ja välittömästi antama hoito, jolla sairastuneen tai vammautuneen autettavan peruselintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan. Tapahtumapaikalla aloitettua ensiapua ja ensihoitoa jatketaan kuljetuksen aikana. Kuljetus tapahtuu yksiköllä, jossa on riittävät valmiudet huolehtia ja valvoa autettavaa. Sairaalassa autettavalle pyritään tekemään tarkempi taudin määritys ja aloittamaan sen mukaiset hoidot. Kuntoutuksella pyritään palauttamaan autettavan omatoimisuus ja työkyky. Vastuun siirtyessä hoitoketjussa ryhmältä toiselle on tärkeää, että tiedot autettavan tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja tehdyistä toimenpiteistä välittyvät lopulliseen hoitopaikkaan asti Yhteistyö ensiaputilanteessa Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hälytykset, antaa ohjeita puhelimitse ja lähettää tarkoituksenmukaisin ja nopein ammattiapu tapahtumapaikalle. Apua antavat muun muassa palokunta, poliisi, sairaankuljetus, sosiaalipalvelu, meripelastus ja vapaaehtoisjärjestöt. Hätäkeskus toimii Suomessa sisäasiainministeriön alaisena. Palo- ja pelastusviranomaisten ensisijainen tehtävä on ihmishenkien pelastaminen ja toissijainen tehtävä on aineellisten vahinkojen ja ilmenneen vaaran torjuminen ja rajoittaminen. He vastaavat onnettomuuspaikan yleisjohdosta, jos onnettomuus on tapahtunut maa-alueella. Ilmailuviranomaisten vastuulla ovat ilmailuun liittyvät onnettomuudet, ja meripelastusviranomaiset vastaavat merellä tapahtuvista onnettomuuksista. Poliisin tehtäviin kuuluvat onnettomuusalueen eristäminen, liikenteen ohjaus, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito ja onnettomuuden tutkinta. Ensihoito voidaan toteuttaa kunnan omana toimintana tai palvelut voidaan ostaa yksityiseltä. Ammattiauttajat vastaavat autettavan hoidosta tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana sekä toimivat yhteistyössä vastuulääkärin ja muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Ammattiauttajat ovat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet ammattitutkinnon, joka antaa heille valmiudet toimia ensihoidon ammattihenkilöinä. Erilliset ensiapuryhmät voivat olla Suomen Punaisen Ristin (SPR) kouluttamia tai työpaikkojen omia toimintaryhmiä. Ryhmät antavat apuaan joko itsenäisesti tai ovat hälytettävissä onnettomuustilanteisiin viranomaisten avuksi. Kohteeseen voidaan myös hälyttää ensivasteyksikkö lisävasteeksi avustamaan pelastus- ja ensihoitotehtäviin tulevia yksiköitä. ( , Timo Sahi, Maaret Castrén, Neta Helistö ja Leena Kämäräinen) 9 Ensiaputilanteiden opas

11 Autettavan tutkiminen 10 Ensiaputilanteiden opas

12 Autettavan tutkiminen 3.1 Johdanto Ennen kuin autettavaa aletaan tutkia, pitää varmistaa hänen ja auttajien turvallisuus sekä selvittää lisäonnettomuuksien riski. Sen jälkeen aloitetaan autettavan tutkiminen tärkeysjärjestyksessä ja vammojen vakavuuden mukaan. Auttajan pitää tehdä nopea ja huolellinen ensitutkinta, tarkistaen loukkaantuneen tärkeät elintoiminnot. Sen jälkeen jatketaan sellaisten vammojen tutkintaa, jotka eivät ole hengenvaarallisia, mutta täytyy hoitaa pikaisesti sekä stabiloida kuljetusta varten. 3.2 Tilannearvio Tilannearvion tarkoitus on havaita sellaiset tilanteet, joista voi olla välitöntä hengenvaaraa. Oikeanlaisen ensiavun antaminen on näissä tilanteissa erittäin tärkeätä. Autettavan tilan tutkiminen tulisi tehdä seuraavan listan mukaisessa järjestyksessä: 1. Onko autettava tajuissaan 2. Hengitys 3. Pulssi 4. Onko runsasta verenvuotoa 5. Onko shokin merkkejä Onnettomuuden tapahduttua tai epävarmassa tilanteessa tulee aina muistaa, että autettavalla saattaa olla pään alueen tai selkäytimen vamma. Hätäilmoitus tehdään heti, kun todetaan, että auttamistilanteessa tarvitaan ammattiapua, yleensä heti tilannearvion jälkeen. On kuitenkin muistettava, että auttamistilanteet ovat erilaisia, jolloin toimintajärjestys voi muuttua. Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112. Soittajan pitää olla mieluiten henkilö, joka on nähnyt tapahtuman, jotta vältytään välikäsiltä. Matkapuhelimesta soitettaessa ei tarvitse valita suuntanumeroita. Hätäpuhelu on maksuton myös automaateista soitettuna. Arvion ja päätöksen lisäavusta ja avun laadusta tekee hätäkeskuksen päivystäjä. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa, kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Hätäkeskuksesta voi saada tarvittaessa myös ensiapuohjeita. Avustusyksiköt lähtevät liikkeelle välittömästi hälytyksen saatuaan. Rauhallinen ja selkeä hätäilmoitus takaa nopean avun. Toimi näin, kun soitat hätänumeroon 112 Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut. Anna tarkka osoite (kunta, katuosoite, kerros- tai omakotitalo). Varaudu siihen, että päivystäjä haluaa keskustella myös apua tarvitsevan henkilön kanssa. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. Huolehdi tarvittaessa opastuksesta ja siitä, että kulkureitti on selvä. Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla olevasta yksiköstä lisätietojen saamiseksi. Soita uudelleen hätänumeroon 112, mikäli autettavan tila oleellisesti muuttuu. 11 Ensiaputilanteiden opas

13 Autettavan tutkiminen Onko autettava tajuissaan. Reagoiko autettava puheeseen tai kosketukseen? Ravista henkilöä, ja kysy kuuluvalla äänellä esimerkiksi; oletko kunnossa ja voitko hyvin?. Jos henkilö on tajuton, pitää auttajan heti huutaa apua jättämättä autettavaa yksin. Pyydä paikalle tullutta soittamaan hätänumeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Jonkun muun apu voi olla välttämätöntä. Jos henkilö ei reagoi, katsotaan hänen olevan tajuton ja hengen vaarassa Hengitystiet Hengitysteiden tukkeutuminen on hyvin vakava tilanne, ja se voi ilmetä tajuttomilla henkilöillä kaatumisen, lihasten rentoutumisen tai eritteiden, oksennuksen, veren tms. takia, ja myös hengitysteihin joutuneiden esineiden, kuten hampaiden, proteesin, ruuan tms. takia. 12 Ensiaputilanteiden opas

14 Autettavan tutkiminen Hengittääkö autettava itse Verenkierron ja pulssin tarkkailu Kun hengitystiet on vapautettu, laita korva kasvojen lähelle ja tarkkaile samalla autettavan rintakehää pitäen hengitystiet vapaana. Tarkkaile hengitystä 10 sekunnin ajan kolmen kohdan mukaan: Katso liikkuuko rintakehä Kuuntele ilman kulkemista hengitysteissä Tunnetko hengitysilman kasvoillasi Pulssi syntyy veren kulkiessa valtimosuonissa, kun sydänlihas supistuu. Sydän on kuin pumppu, joka vie happipitoista verta verisuonia pitkin jokaiseen ruumiinosaan. Jos autettavan verenkierto on kunnossa, on mahdollista tunnustella pulssia useasta kohdasta, erityisesti kaula-, reisija rannevaltimosta. Jos autettava on tajuton, keskeisin ja helpoimmin löydettävä pulssi on kaulalla. Löytääksesi kaulavaltimon, laita kaksi sormea kurkunpään tuntumaan hieman sivulle, kunnes tunnet syventymän henkitorven ja päänkiertäjälihaksen välissä. Tunnustele pulssia 10 sekunnin ajan. 13 Ensiaputilanteiden opas

15 Autettavan tutkiminen Vakava ulkoinen verenvuoto Kun on varmistettu, että pulssi tuntuu, tarkista henkilö vakavan ulkoisen verenvuodon havaitsemiseksi. Vakava verenvuoto on hengenvaarallinen, ja se on pysäytettävä välittömästi Sokin oireiden havaitseminen Hypovoleeminen shokki johtuu yleensä verenhukasta, joskus myös vakavasta nestehukasta, joka voi olla seurausta esimerkiksi voimakkaasta oksentelusta tai ripulista. Tällöin verisuonistossa kiertävän veren määrä on liian pieni verisuoniston tilavuuteen nähden, jolloin verenpaine laskee ja kudosten hapensaanti heikkenee. Verenhukasta johtuva shokki on aina vakava tila, joka voi johtaa kuolemaan. 3.3 Tarkempi tutkiminen Tilannearvion (välitöntä hengenvaaraa aiheuttavien vammojen havaitsemista varten) jälkeen suoritetaan tarkempi tutkinta. Tämän tarkoituksena on havaita tilanteet, joista ei aiheudu välitöntä hengen vaaraa, mutta jotka saattavat hoitamattomina heikentää uhrin tilaa. Sen pitää tapahtua tehokkaasti ja systemaattisesti seuraavassa järjestyksessä: Tiedonhankinta Tietojen hankkiminen on tärkeää, ja sen tarkoituksena on: 1. selvittää mitä on tapahtunut joissakin tilanteissa se voi olla itsestään selvää, mutta keskustelu voi myös selventää muita syitä 2. selvittää autettavan ensisijainen vaiva tuskallisin ei välttämättä ole eniten toimenpiteitä aiheuttava 3. selvittää autettavan henkilökohtainen tausta, aikaisemmat taudit, lääkitys tms., jotka voivat vaikuttaa toimenpiteisiin. Kysymyksiä autettavalle: 1. Nimi ja ikä? 2. Mitä tapahtui? 3. Onko näin tapahtunut aiemmin? 4. Onko ollut samanlaisia sairauksia tai ongelmia? 5. Onko lääkitystä? 6. Oletko allerginen jollekin lääkkeelle tai ruualle? 7. Oletko nauttinut jotain lääkettä tai ruokaa? 14 Ensiaputilanteiden opas

16 Autettavan tutkiminen Vitaalielintoimintojen arviointi Arvioidaan hengitys, pulssi ja iho (lämpö, väri, kosteus) Pulssi Pulssi on yleensä aikuisilla lyöntiä minuutissa. Lapsilla alle 1 v yli 100 lyöntiä minuutissa, yli 1-vuotiailla lyöntiä minuutissa. Vaihtelut pulssissa on tärkeä tieto hätätilanteissa ennen sairaalaan vientiä. Nopea tai heikko pulssi voi johtaa shokkiin. Pulssin puuttuminen voi tarkoittaa tukkeutunutta verisuonta tai sitä, että sydän on lakannut toimimasta. Pulssin luonnehdintaa varten on arvioitava sen nopeus (lyöntiä minuutissa), voimakkuus (pinnallinen, normaali, syvä) ja rytmi (säännöllinen/epäsäännöllinen) Hengitys Normaali hengitys on helppoa ja tuskatonta. Hengityksen nopeus vaihtelee paljon: aikuisella hengitystahti on normaalisti kertaa minuutissa. Hengitys ja ventilaatio tarkoittavat samaa, sisään - ja uloshengitystä. Ihmisen hengityksestä voi havaita, onko hän esim. alkoholin vaikutuksen alainen. Shokissa hengitys on nopeaa ja pinnallista. Hengen veto syvään ja silmiinpistävästi ponnistellen voi ilmaista ilmateiden tukkeutumisen, keuhko- tai sydänsairauden. Hengitystä luonnehdittaessa on tärkeää arvioida sen nopeus, syvyys ja rytmi (säännöllinen/epäsäännöllinen) 15 Ensiaputilanteiden opas

17 Autettavan tutkiminen Iho Ihoa tarkastellessa kiinnitetään huomio sen Lämpöön Kiinnitä huomiota ihon väriin ja kosteuden määrään Normaali kehon lämpötila on 37 astetta. Iho säätelee suurelta osin tätä lämpötilaa antamalla lämpöä pintaverisuonten kautta ja haihduttamalla kosteutta hien muodossa. Kylmä ja kostea iho on merkki sympaattisen hermoston reaktiosta vammaan tai veren vähyyteen (shokki). Kylmälle altistunut iho on yleensä kylmä ja kuiva. Kuuma ja kuiva iho voi olla seurausta kuumeesta, sairaudesta tai liiasta auringosta. Lämpö on kohonnut, jos se on yli 37,5 C Normaali lämpötila on 35,5-37,5 astetta. Ihonväri riippuu enimmäkseen pintaverenkierron laadusta. Kalpea iho merkitsee riittämätöntä verenkiertoa, ja sitä esiintyy shokkipotilailla ja sydäninfarktin saaneilla. Sinerrystä nähdään sydämen toimiessa vajavaisesti, henkiteiden tukkeuduttua ja joissain myrkytyksissä. Joissain myrkytystapauksissa iho voi punoittaa, esim. häkämyrkytyksestä tai liiasta auringosta johtuen. 16 Ensiaputilanteiden opas

18 Autettavan tutkiminen Tehtävä Miten toimitaan? Miksi? Huomioidaan henkilön elintoiminnot (tutkinnan aikana tai kun henkilöä on autettu). Henkilön pään tutkiminen ja tunnustelu Tutki henkilön silmät Tunnustele ja tutki kasvot, nenä, suu ja alaleukaluu Tutki henkilön molemmat korvat (liikuttelematta päätä) Tutki ja tunnustele henkilön niskaa Tutki ja tunnustele henkilön olkapäät Tutki ja tunnustele henkilön rintakehä Tutki ja tunnustele henkilön vatsaa Tutki ja tunnustele henkilön lantion aluetta Tutki ja tunnustele henkilön raajat Tunnustele ja huomioi henkilön dorsaalinen (selänpuoleinen) alue Todennetaan ja huomioidaan: hengitys, pulssi, verenpaine (ylä- ja ala-), ihon lämpötila Koskettele koko pääkalloa, etsi mahdollisia epämuodostumia, haavoja, turvotusta, mustelmia jne. Huomioi molemmat pupillit, tarkista turvotusta, sarveiskalvon tai luomien vammoja Tunnustele henkilön kasvojen luustoa, nenää, alaleukaluuta. Etsi mahdolliset verenvuodot, epämuodostumat, haavat tai mustelmat. Tarkista nenä. Tarkista onko vammoja suussa tai suun ulkopuolella tai kielessä, irrallisia hampaita tai hammasproteesi, ja tarkista hengitys. Tarkista onko korvista verenvuotoa. Varmista pystyykö henkilö kuulemaan. Tarkista onko turvotusta tai mustelmia korvien takana. Tarkista löytyykö laajenneita suonia, haavoja tai henkitorven epämuodostumia tai poikkeavuutta. Tarkista kaula turvotuksen tai poikkeamien varalta, ja tue kaula tarkoitukseen sopivalla kaulatuella. Kosketa molempia solisluita ja lapaluita, tutki epämuodostumia, haavoja, verenvuotoa tai turvotusta. Tutki rintakehän etupuoli ja sivut. Etsi mahdollisia epänormaaleja hengitysliikkeitä, epämuodostumia, murtumia, alueita joissa on ruhjeita tai turvotusta. Tunnustele ja etsi ruhjeita, haavoja, verenvuotoa tai sisäelinten pursuamista vatsanpeitteiden läpi. Huomioi arkuus tai vatsan kovuus. Tunnustele lantiota edestä, sivuilta ja takaa. Tutki onko epävakautta, kipuja, haavoja tai verenvuotoa. Yritä tunnistaa vammat genitaalialueella. Tunnustele ala- ja yläraajoja. Tarkista haavojen verenvuodon, epämuodostumien tai turvotuksen varalta. Tarkista aristavuus, liikkuvuus, pulssin olemassaolo ja mahdollinen verenvuoto. Henkilö pitäisi tarvittaessa varovasti kääntää kyljelleen. Kun henkilö on laitettu hyvään asentoon ja selkäranka pysyy suorassa linjassa, tutki koko selkäranka koskettelemalla. Tarkista selkäranka ja pakarat, etsi mahdollisia epämuodostumia, turvonneita alueita, haavoja tai verenvuotoa. Henkilön elintoimintojen huomioiminen ja vertaaminen ovat perusasioita, jotta saadaan todellinen tilanne arvioitua. Havaitaan mahdolliset pään alueen vammat Havaitaan mahdolliset pään tai silmän vammat, tai huumeiden käyttö, jne. Havaitaan mahdolliset pään alueen, kasvojen luiden, suun alueen tai leuan vammat, ja onko henkilö nauttinut alkoholia Havaitaan mahdollinen kuulonmenetys, pääkallon vamma tai pään alueen haavat. Nähdään mahdolliset sydän- tai hengitysongelmat ja kaulavammat. Havaitaan olkapäiden seudun murtuma tai sijoiltaan meno. Nähdään mahdolliset hengitysongelmat, kylkiluiden tai rintalastan murtumat, avoimet haavat rintakehän alueella. Havaitaan mahdolliset sisäiset verenvuodot, sisäelinten purkautuminen ulkopuolelle, ruhjeet ja haavat. Havaitaan mahdolliset vammat lantion alueella. Lantion alueen murtumat ja/tai sijoiltaan menot. Genitaalialueen vammat. Havaitaan mahdolliset murtumat, sijoiltaan mene, venähdys, haavat, selkärankavammat, aivo- tai kallon vammat, jne. Nähdään henkilön mahdolliset selkäpuolen ja selkärangan vammat. 17 Ensiaputilanteiden opas

19 Elvytys 18 Ensiaputilanteiden opas

20 Elvytys 4.1 Johdanto Elvytyksen menetelmätekniikka on selkeästi määritelty. Siinä eri vaiheet seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään tunnistamaan henkeä uhkaavat tilanteet. On tiedettävä miten ja koska hakea apua ja kuinka tehdä elvytyksen ensimmäiset vaiheet viipymättä. Potilasta on käsiteltävä varoen ja hänen tilansa on vakautettava kunnes päästään soveltuvan hoidon pariin, joka lopulta auttaa potilasta palaamaan normaaleihin hengitys- ja sydäntoimintoihin. Elvytys ei yksin riitä pelastamaan kaikkia potilaita, joilla on hengityspysähdys. Elvytys säästää aikaa ja pitää potilaan elintoiminnot käynnissä kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Kuitenkin joissain tilanteissa, joissa hengitysvaikeudesta on aiheutunut sydämen vajaatoimintaa, elvytys voi auttaa täydelliseen palautumiseen. 4.2 Miten toimia A HENKITIEHYET B HENGITYS C VERENKIERTO Arvioi tapahtumapaikan turvallisuustilanne Kun on varmistettu, että onnettomuuspaikka on jatkossa turvallinen ja lisäonnettomuuksien riski on ehkäisty, voidaan kysyä autettavalta esimerkiksi: Kuuletko minua, mikä on vointisi?, samalla kun taputetaan hartioista. Jos autettava vastaa, hänet voi jättää samaan asentoon (jos siitä ei aiheudu lisävaaraa), kysyä mitä tapahtui, sattuuko johonkin, samalla tarkastellen onko näkyviä vammoja. Tarvittaessa haetaan lisäapua. Jos autettava ei vastaa, huuda muilta apua. Älä jätä häntä yksin. Jatka mahdollisten vammojen etsintää. 19 Ensiaputilanteiden opas

21 Elvytys A Hengitystiet Koska autettava on tajuton, kielen lihas on veltostunut ja saattaa joutua selällään olevan autettavan kurkkuun. Tämä on useimmiten syynä tajuttoman aikuisen hengitysteiden tukokseen. Muita syitä: oksennus veri rikkoutuneet hampaat tai huonosti kiinnitetty proteesi. Avaa hengitystiet seuraavalla tavalla: Avaa, leikkaa tai poista paita niin että rintakehä on esillä Tarkista onko suussa vieraita esineitä (ruokaa, proteesi, eritteitä) Vieraat esineet on poistettava suusta. Hyvin kiinnitettyjä proteeseja ei tarvitse poistaa. 20 Ensiaputilanteiden opas

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO

TAKAKANNESSA AIKUISEN ELVYTYSKAAVIO ENSIAPUOPAS SISÄLLYSLUETTELO 4...ELOTTOMUUDEN SELVITTÄMINEN 6...HENGITYKSEN TARKASTAMINEN 8...AIKUISEN ELVYTYS 10...LAPSEN ELVYTYS 12...TAJUTTOMAN ENSIAPU JA KYLKIASENTO 14...VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikan ensiapuvalmius Ensiapuvalmius on työturvallisuutta Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE

ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE ENSIAPUOPAS CHEERLEADEREILLE HEINI HEIKKILÄ 2011 SISÄLLYSLUETTELO HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS... 3 KYLKIASENTO... 4 KOLMEN K:N HOITO... 6 RANTEEN SITOMINEN... 8 NILKAN SITOMINEN... 9 POLVEN SITOMINEN...

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta:

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja terveystoimikunta: Simo Siitonen Henri Backman Maaret Castrén Olli Haikala Helena Kärnä Teuvo Määttä Lasse Putko Tom Silfvast Harri Vertio lääkintäprikaatikenraali, LT,

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS

HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS HYPOTERMIA ENSIAPUOPAS Kuva. Jukka Kantola kylmässä turvallisesti Kalle Kangasmäki Päivi Rautiola SISÄLLYS SAATESANAT... 3 KYLMÄSSÄ TURVALLISESTI... 4 HYPOTERMIAN TUNNISTAMINEN JA HOITO... 5 HYPOTERMIAN

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

E n s i a p u o h j e e t

E n s i a p u o h j e e t E n s i a p u o h j e e t sivu 1/25 Sisällysluettelo 1 Jos harjoituksissa tai peleissä sattuu vamma, toimi näin...3 2 Aivoverenkierron häiriöt...4 3 Diabeetikon heikotus...5 4 Elvytys...6 4.1 Aikuisen

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE

VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE VAUVAN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA KÄSITTELY - OHJEET VANHEMMILLE Vauvan motorista kehittymistä voidaan edistää kiinnittämällä huomio lapsen asentoon sekä monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.

PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5. PERUSELVYTYS KUNNIAAN! Juhana Hallikainen Ensihoidon vastuulääkäri HYKS Akuutti/Ensihoito, Peijaksen alue Akuuttihoitopäivät 23.5.2016 LUENTO POHJAUTUU ERC:N, SEKÄ KÄYPÄ HOITO OHJEISIIN LUENNON ALGORITMIDIOJEN

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET

URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET URHEILUUN LIITTYVIEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN JA HARJOITTELUUN LIITTYVÄT RAJOITUSSUOSITUKSET Aivotärähdys Aivotärähdys on suoran tai epäsuoran ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö, enemmän toiminnallinen

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia AVH potilaan asentohoidot Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia Tavoitteena on saada luotua potilaan toimintakyvyn itsenäistymiseen tähtäävä yhdenmukainen ohjaustapa, jonka toteuttamiseen osallistuvat

Lisätiedot

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011

Ensiapu. G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Ensiapu G4S Security Services Oy Kertauskoulutus Juha Tolonen ja Heidi Tolvanen 2011 Johdanto Vartijat ovat paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja heiltä odotetaan valmiuksia toimia ensiaputilanteissa Usein

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE

AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE Keskustoimisto Ensiapukoulutus AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE Puhutaan yhdessä ensiavun merkityksestä suomalaisille koko 140 v juhlavuotemme ajan. Tämän tueksi on suunniteltu nk. Auttajakurssi. Kurssi on

Lisätiedot

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964 AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen TYKS fysioterapia / os.964 AVH potilaan kuntoutus Ohjataan ja tuetaan potilasta käyttämään voimavarojaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa Tavoitteena on

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA

F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA HARJOITUKSET F15 INTERMEDIATE (SIVU. 32) F15 HIIT VOIMAA JA KUNTOA DTARVITSET: TREENIKUMINAUHAN Reverse Lunge to Front Kicks Left Jackknife Shoulder Press Reverse Lunge to Front Kicks Right Chair Tricep

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista

Kädet seppeleellä. TEKSTI janne kontala kuva lina jelanski PIIRROKSET emmi valve. viisitoista neljätoista Tutustuin malasanaan 25 vuotta sitten aasialaisessa suurkaupungissa. siellä ihmisillä oli tapana kyykkiä jalkakäytävällä aina kun liikennevalot näyttivät punaista. Myöhemmin sain selville,

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Meijän koulu IHMINEN. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan. V/2016-ta - 1 -

Meijän koulu IHMINEN. Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan. V/2016-ta - 1 - Meijän koulu IHMINEN Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat ja vatsaa taputan V/2016-ta - 1 - IHMINEN ihmisen vartalo, ihmisen keho, ihmisen kroppa pää olkapää, olkapäät käsi, kädet rinta

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen

52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen 52 Michelle Kristensen Kuva: wichmann+bendtsen Katseletko kateellisena crossfit-harrastajia, jotka tekevät hetkessä kymmenen leuanvetoa? Kuivaa kyyneleet ja tartu toimeen, sillä sinäkin pystyt kyllä samaan!

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?...

Sisällys VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO ENSIAPUOHJEET. Nyrjähdykset Nyrjähdysten ensiapu: Kolmen K:n ensiapu Milloin lääkäriin?... 1 Sisällys Nyrjähdykset... 2 Nyrjähdysten ensiapu:... 2 Kolmen K:n ensiapu... 2 Milloin lääkäriin?... 2 Nenäverenvuoto... 2 Verenvuoto... 3 Henkinen ensiapu... 3 Elvytys... 4 ICE-lyhenne kännykkään...

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi ja osoite: Espoonlahden urheilupuisto Myntinsyrjä 7, 02780 Espoo Kaupunginosa/kylä: Kauklahti/Myntinkylä Tämän suunnitelman tarkoituksena on

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 00870 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA

ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 00870 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Rudolfintie 15, pelastussuunnitelma 1(19) ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 00870 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA Pelastustoimen tehtävä. Pelastustoimen perustehtävä on onnettomuusriskien hallinta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

ALUEMESTARUUSVIESTI KILPAILU ILMAJOELLA

ALUEMESTARUUSVIESTI KILPAILU ILMAJOELLA ALUEMESTARUUSVIESTI KILPAILU ILMAJOELLA 14.8.2016 PELASTUSUUNNITELMA Päiväys 4.8.2016 sivu 1. Aluemestaruussuunnistuskilpailu Ilmajoen Palonkylässä sunnuntaina 14.8.2016, klo 11:00-14:00 Vakavuoren teollisuusalue,

Lisätiedot

Street workout Aloittelijan opas

Street workout Aloittelijan opas Street workout Aloittelijan opas Street workout on liikuntamuoto, jossa käytetään omaa kehonpainoa vastuksena. Laji on vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Kehonpainoharjoittelu sopii kaikille lähtötasosta

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Naudan synnytysteiden anatomiaa Normaali synnytys Vaikeutunut synnytys Synnytysapu Vastasyntyneen ja emän hoito

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015.

Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. 1 Tämä opas on toteutettu yhteistyössä Oulun Pyrinnön sekä Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä keväällä 2015. Opas antaa tietoa urheilijoille, valmentajille sekä huoltajille

Lisätiedot