Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa. Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto"

Transkriptio

1 Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto

2 Itä-Suomen yliopisto Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Erillislaitos: Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Avoin yliopisto Täydennyskoulutus, kehittämishankkeet

3 Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa yliopistoa - välittäjä tiedekunnan opetuksessa toimii verkostona yhteistyökumppaneinaan kesäyliopistot, kansan-, kansalaisopistot ja lukiot ympäri Suomen ei ikä- eikä pohjakoulutusvaatimuksia laaja opetustarjonta kaikilta tieteenaloilta n opiskelijaa vuosittain voit opiskella tutkintotavoitteisesti, harrastusluonteisesti tai hankkia lisäosaamista työelämään opinnot ovat maksullisia, mutta edullisia toiminta kahdella kampuksella (Joensuu, Kuopio)

4 UEF Aikuiskoulutus 2013 Avoimen yliopiston opiskelijamäärä koulutusaloittain (yhteensä henkilöä) 17 % 0 % 3 % 2 % 3 % 5 % 7 % 6 % 75 Teologia 76 Humanistinen 80 Kasvatustieteellinen 82 Yhteiskuntatieteellinen 12 % 16 % 83 Psykologia 84 Terveystieteet 85 Oikeustieteellinen 29 % 86 Kauppatieteellinen 87 Luonnontieteellinen 88 Maatalous-metsätieteellinen 93 Farmasia

5 Avoimet yliopisto-opinnot toteutetaan Monimuoto-opintoina Opinnot suoritetaan pääosin kirjallisilla oppimistehtävillä tai tenteillä sekä osallistumalla verkko-opetukseen, myös lähiopetusta Opintojen tukena tuutori Opintomateriaalit verkko-oppimisympäristö Moodlessa Lähiopintoina perinteistä opetusta lähitapaamisten määrä suurempi luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä ryhmän ja opettajan tuki Verkko-opintoina työskentely verkkoympäristössä: tehtävät, verkkokeskustelut, -tentit

6 Kasvatusalan opetustarjonta Monimuoto-opintoina: erityispedagogiikan, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot ja opetushallinnon perusopinnot avoimessa yliopistossa sekä useissa yhteistyöoppilaitoksissa Lähiopetusta*/integroitua opetusta: kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Snellman-kesäyliopistossa, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan syventävät opinnot integroituna opintoina avoimessa yliopistossa Joensuussa Verkko-opetuksena: Professional Intercultural Competence (basic studies) Katso tarkemmin * opetustarjontatilanne voi muuttua

7 Kasvatustieteiden opiskelusta Opintovaatimukset samat kuin yliopiston perusopetuksen opetussuunnitelmissa Opetussuunnitelmat lv ns. osittaisia yhteisopseja. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opetussuunnitelmatekstissä näkyvillä lähiopetuksellisempi suoritustapa ja etäsuoritustapa, avoimen yliopiston monimuotoisesti opiskelevat hyödyntävät etäsuoritustapaa, lähiopetusmuotoisessa opetuksessa noudatetaan lähiopetuksen suoritustapaa. Erityispedagogiikan opinnoissa suoritustavat valtaosin samanlaisia avoimen yliopiston opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille, opetussuunnitelma pitkälle monimuotoistettu ja aikataulutettu Opetussuunnitelmiin voi vuosittain tulla muutoksia, erityisesti lukuvuoden vaihtuessa ja opintoja jatkaessa tarkistettava voimassaolevat opetussuunnitelmat!

8 Kasvatustieteiden opiskelusta Monimuotoiset kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä opetushallinnon perusopintokokonaisuus suoritettavissa kokonaan etäopiskeluna, muissa monimuoto-opinnoissa myös lähiopetusta. Monimuoto-opinnoissa harjoitukset, seminaarit ovat pakollista lähiopetusta (opetussuunnitelmassa termillä aktiivinen osallistuminen ), osallistuminen opetukseen tällöin osa suoritusta. Lähiopetusmuotoisesti järjestetyssä opinnoissa sekä monimuotoisten opintojen sisältämässä lähiopetuksessa on yhteistyöoppilaitoskohtaiset aikataulut Moodle-oppimisympäristöt ja/tai käytössä molemmissa opintomuodoissa opetuksessa, monimuoto-opinnoissa lisäksi kokonaisuusympäristöt opintojen tukena.

9 Opiskelijaksi avoimeen yliopistoon ilmoittautuminen Itä-Suomen avoimeen yliopistoon TAI opintoja järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ilmoittautuminen tehdään uefilpa-järjestelmällä, opintomaksu maksetaan verkkopankkimaksuna ilmoittautumisen yhteydessä, tarkista käytännöt yhteistyöoppilaitoksessa opinto-oikeus myönnetään ilmoittautumisen jälkeen ja tallennetaan opintorekisteriin -> opinto-oikeus oltava voimassa, jotta opintosuoritukset voidaan tallentaa rekisteriin opinto-oikeuden kesto: yksittäinen opintojakso 1-2 lukukautta, perusopinnot 3 lukukautta ja aineopinnot 4 lukukautta ilmoittautumislukukaudesta alkaen yliopiston lukukaudet: syyslukukausi , kevätlukukausi tietojen tallentamisen jälkeen opiskelijalle lähetetään sähköpostitse ohjeet yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisesta ja mahdolliseen verkkoympäristöön kirjautumisesta opinto-oikeuden päätyttyä tai aiempia, keskeytyneitä opintoja voi jatkaa ilmoittautumalla uudelleen esim. yksittäisille opintojaksoille huomioiden mahdolliset opetussuunnitelmamuutokset

10 Avoimen yliopiston opiskelijaksi yhteistyöoppilaitoksen kautta kasvatusalan avoimen yliopiston opintoja voit opiskella myös lukuisten yhteistyöoppilaitostemme kautta paikallinen yhteistyöoppilaitos järjestää opetussuunnitelman mukaisen lähiopetuksen, järjestää tentit, opintokokonaisuuden mahdollisen tuutoroinnin sekä tarjoaa henkilökohtaista opintoneuvontaa yhteistyöoppilaitoksen lähiopetuksen aikataulut ja käytänteet kannattaa selvittää ao. oppilaitoksesta, monimuoto-opintojen kaikille yhteisen opetuksen aikataulut (mm. verkko-opetus, yleiset tenttipäivät) löytyvät WebOodista ja opintokokonaisuuden omasta Moodle-ympäristöstä ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitoksen opiskelijaksi -> opiskelija on myös avoimen yliopiston opiskelija opintomaksut yhteistyöoppilaitoksessa voivat poiketa avoimen yliopiston opintomaksuista

11 Korvaavuudet aikaisemmista opinnoista aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen arvioidaan ja voidaan hyväksyä osaksi hänen opintojaan voit hakea opintojaksosta korvaavuutta, mikäli olet suorittanut sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavan opintojakson jonkin muun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti tai hankkinut vastaavat tiedot muissa opinnoissa korvaavuuksista päättää Itä-Suomen yliopiston oppiaineen vastuuhenkilö korvaavuutta haetaan kirjallisella hakemuksella, johon liitetään oikeaksi todistettu kopio opintosuorituksista sekä mahdollinen opetussuunnitelma/ote opinto-oppaasta eli opintojen kuvaus (sisältö, laajuus) korvaavuuskäsittely edellyttää voimassaolevaa opinto-oikeus kyseisiin opintoihin, kieliopintojen korvaavuuksia haetaan tutkinto-opiskelijana Katso ja filofisen tiedekunnan ohje.

12 Todistukset, opintosuoritusrekisteriotteet kaikki opintosuoritukset tallennetaan Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin alin yliopistollinen opintokokonaisuus on perusopinnot op, josta voi saada tiedekunnan myöntämän erillistodistuksen avoimen yliopiston sivuilta löytyvällä todistustilauslomakkeella. virallisen opintosuoritusrekisteriotteen saa pyytämällä avoimesta yliopistosta opintosuorituksia voi selata myös itse WebOodissa ja tilata epävirallisen opintorekisteriotteen sähköpostiin

13 Tutkintotavoitteinen opiskelu ja avoimen yliopiston väylä avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintotavoitteisesti tarjolla perus- ja aineopintoja ja muita tutkintoon kuuluvia opintoja (kielet, menetelmäopinnot) yliopistoon hakeudutaan joko erillisvalinnassa avoimen yliopiston väylän kautta tai päävalinnassa avoimen väylä: edellytyksenä avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja haku useimmiten ilman valintakoetta oppiainekohtaiset väyläkriteerit vahvistetaan vuosittain suoritukset sisällytetään korkeakoulututkintoon tiedekunta myöntää tutkinnon

14 Aikuisopiskelu mitä huomioon? opintojen tarve / tavoite / hyöty opiskeluvalmiudet sitoutuminen ja motiivin ylläpitäminen tavoitteet ja opintojen suunnitelmallisuus ajankäytön hallinta vertaistuki (kotona, työpaikalla, muut opiskelijat) muu elämä opintojen ohella

15 Ohjaus ja neuvonta Verkkosivut - opetustarjonta, ilmoittautuminen, tietoa, ohjeita, ajankohtaista Moodle-ympäristöt, tuutor-toiminta, Ajankohtaisista asioista tiedottaminen; tilaa uutiskirje sähköpostiisi Facebook -yhteisö, vertaistuki, keskustelu, tiedotus opinto-ohjausta: Tiina Juurela ja Leila Saramäki (yleinen ohjaus), oppiaineiden suunnittelijat opintojen suunnittelu ja HOPS opiskelutaitojen harjaannuttaminen Opiskelutaitojen te lat ( ac-yhteys) Opiskelu-osio www-sivuilla: Akateemiset opiskelutaidot

16 Palvelut / järjestelmät Yliopiston käyttäjätunnus ja salasana aktivoidaan verkkopankkitunnuksilla opintoihin ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse lähetettyjen ohjeiden mukaisesti yliopiston Tietotekniikkapalveluiden sivuilta löytyvästä linkistä, huomioitavaa salasanan määrittelemisen ohjeet (merkkimäärä, rajoitukset) samalla käyttäjätunnuksella kirjaudutaan Moodle- verkko-oppimisympäristöihin, opiskelun ja opetuksen järjestelmään WebOodiin sekä yliopiston kirjaston e- aineiston etäkäytön järjestelmään Sähköposti Office 365 (student.uef.fi) tai omavalintainen käyttäjätunnuksen aktivoinnin yhteydessä voi valita yliopiston sähköpostin (käyttömahdollisuus päättyy opinto-oikeuden päätyttyä) tai ilmoittaa oman henkilökohtaisen muun sähköpostiosoitteen

17 Järjestelmät WebOodi https://weboodi.uef.fi/weboodi/opiskelun ja opetuksen tuen järjestelmä, missä voit tarkistaa opinto-oikeutesi, opiskelijanumerosi ilmoittautua tentteihin ja lähi- (Jns ryhmä) ja verkko-opetukseen muuttaa yhteystietojasi, selailla suorituksiasi - Katso WebOodin käytön esittely-tallenne Moodle ja kokonaisuus- ja opintojaksokohtaisia ympäristöjä, sisältävät materiaaleja, ohjeita, aikataulut, tehtävät, keskustelualueet tiedotukseen ja opiskeluun, verkko-opetuksen paikka Adobe Connect verkkovälitteinen neuvottelujärjestelmä (ac) voidaan käyttää opetuksen/tilaisuuden välittämiseen voi osallistua omalta koneelta, ei edellytä ohjelma-asennusta, vain verkkoyhteyden, kuulokkeet, mikrofonin, joskus web-kameran

18 Antoisaa opiskelua avoimessa yliopistossa! suunnittelija Sari Hakkarainen tai koulutussihteeri Eija Viiliäinen tai

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Suunnittelu alkaa jo silloin, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot