Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy"

Transkriptio

1 Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet Sami Niemi Vahanen Oy

2 Kosteudenhallinta on tärkeätä Lujabetonipäivilläkin 2007 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät Betonin kuivumisen arviointi Kosteudenmittaus 2008 Kosteudenhallinta yleisesti 2013 Kosteudenhallinta Betonin kuivuminen Uudet mittaustekniikat

3 Mikä on joskus mennyt pieleen kosteudenhallinnassa Päällysteet irtoilee ja käryää Huono sisäilma - hometta Ikkunat huurtuu Saumat halkeilee Kevyet rakenteet vääntyilevät Vettä löytyy rakenteista Lämmöneristävyys on huono Vuotoja ja vesivalumajälkiä Käyttäjät oireilevat Melkein kaikki

4 Kosteudenhallinnan vastuunjako Rakennuttajan pitää vaatia ja ymmärtää vaikutukset esim. aikatauluun ja kustannuksiin VAATIMUKSET KAUPALLISIIN ASIAKIRJOIHIN! Urakoitsija laatii suunnitelman ja vastaa siitä, että riskit eivät aktivoidu varautuu kustannuksiin SUUNNITELMALLINEN HALLINTA! Valvoja seuraa toteutumista Rakennusvalvonnalla tärkeä rooli Suunnittelijat, konsultit, materiaalitoimittajat Hallinta alkaa jo paljon ennen rakentamista

5 Tietoa on tarjolla

6 RIL 250 (2011) Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen Menettelytavat suunnittelusta ylläpitoon Hankkeen vaiheet ja osapuolet Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu Kosteusriskiluokat Menettelytavat Hyviä ja käytännöllisiä ohjeita kaikille!

7 SUUNNITTELU RAKENTAMINEN HUOLTO KORJAUS KÄYTTÖ

8 Betonirakenteen kuivumiseen Betonilaatu vesisideainesuhde kiviaineksen maksimi raekoko lisäaineet huokoisuus, tiiviys Betonin pinnan laatu betonityön laatu puhtaus auki hionta vaikuttavat tekijät: Rakenneratkaisu rakenteen paksuus kuivumissuunta kerroksellisuus Kastuminen kastumisajankohta/betonin ikä betonin tiiviys Olosuhteet lämpötila suhteellinen kosteus ilmavirtaukset

9 Sisäilman kosteus 20 C=> ck=17,3g/m³ 20 C 70%RH 12 g/m³ 20 C=> 12+3 g/m³ x ,3 g/m³ => RH 87% 20 C=> 1,1+3 g/m³ x ,3 g/m³ => RH 24 % -16 C 85%RH 1,1 g/m³ 3 g/m³ (kosteuslisä)

10 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma (By47 ja RIL 250) Kosteusriskien kartoitus Kuivumisaika-arviot Verrataan aikatauluun Olosuhdehallinta Valitaan toimenpiteet Kosteusmittaussuunnitelma Organisointi, seuranta ja valvonta

11 Kuivumisajan arviointi

12 Työvaiheiden ajoitus ja järjestys Työjärjestykset suunnitellaan siten, että ensin rakennetaan kosteutta kestävät rakenteet ja niiden suojassa kosteusherkät. Kosteusherkkien rakenteiden rakentamisen aloitusedellytykset määritellään kosteudenhallintasuunnitelmassa

13 13

14 14

15 TÄSSÄ TEHDÄÄN HYVÄÄ TALOA OIKEIN PORUKALLA 15

16 Hyvät väliaikaiset ratkaisut 16

17 Välitilat 17

18 Kevyet Ulkoseinät 18

19 Eristeet kuivina 19

20 20

21 Ontelovedet! 21

22 Suojatako? Vaiko eikö? 22

23 RT kortti RT Tarkat mittaukset»porareikämittaus»näytepalamittaus»luotettavuuden arviointi»raportointi Suuntaa antavat mittaukset Mittaaminen ennen päällystystä Mittaaminen valmiissa rakenteissa 23

24 Vältetään tämä Muovimattoja asennettaessa on erityisen tärkeätä, että betonin pintaosat ja viimeisetkin tasoitteet ovat riittävän kuivia vastaanottamaan 24 liimasta tulevan kosteuden!

25 BETONIN VALINTA LUJUUSLUOKKA LUJUUDENKEHITYS TYÖSTETTÄVYYS OLOSUHTEET (PÄÄLLYSTETTÄVÄ) BETONIRAKENNE KUIVUMINEN KUTISTUMA PINNAN LAATU

26 Käyttö Käyttö- ja huolto-ohjeet sekä niiden noudattaminen Luonnossuunnittelu Valinnat rakenneratkaisujen ja materiaalivalintojen osalta Rasitusvaatimukset Esteettiset vaatimukset Sisäilmatavoite => pintamateriaalinen päästöluokka Hankeaikataulu Rakentaminen Betonointi Betonivalinta, jälkihoito Kuivatus Hyvät olosuhteet kuivumisen seuranta kosteusmittaukset Päällystämien ja pinnoittaminen Riittävän kuivumisen varmistaminen kosteusmittauksin Oikeat olosuhteet Pinnan laatu Päällystämistyö Työmaa-aikainen suojaus Toimiva betonilattia Tavarantoimitus ja varastointi BETONILATTIATYÖNJOHTAJAT Pätevöitymiskurssi nro , Helsinki Juha Komonen Rakennesuunnittelu Kosteusteknisen toimivuuden huomioon ottamien Kuivuminen ja kuivana pysyminen Kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset => liikuntasaumat Lämpötilan aiheuttamat kosteusliikkeet Materiaalikombinaatioiden yhteen sopiminen Tuotannonsuunnittelu Kosteudenhallintasuunnitelma Kuivumistavoite RH-RAJA-ARVOT Kuivumiaika-arviot => betonivalinta ja kuivatussuunnitelma 26

27 27 Miten syntyy hyvä lattia Hankkeeseen sitoutunut omistaja Laatuhintakilpailu hintalaatukilpailun sijaan Osaava suunnittelu, nykyajassa Hyvä betoni, pieni kutistuma Hyvä alusta, sorapohja, eriste tai alustabetoni Olosuhteet hyviksi Hyvän työilmapiirin luominen ja säilyttäminen Pääurakoitsija tukee aidosti Osaava lattiaurakoitsija, asiallinen toteutus Pintalaatoille toimiva tartunta Osaava valvonta Jälkihoito oikein Laaduntoteamismittaukset tehtävä heti Käyttöönotto rauhallisesti

28 Miksi lattioita joudutaan korjaamaan niin usein Tietoutta korjausten välttämiseksi kyllä olisi valtakunnassa Osaaminen on vajaakäytössä Oleva osaaminen kunnolla käyttöön Koulutusta kaikille tasoille Kehitykseen panostusta Käytännönläheistä ohjeistusta Yhteistyötä, palavereita pöytäkirjoineen Opastamiskykyistä valvontaa 28

29 Betoniteknologian ohjaus Betoni on maailman ehkä tärkein rakennusaine Paljon edullisia mahdollisuuksia vielä hyödyntämättä Lattiat näyttävät piirroksena vaarattomilta Kuitenkin vielä liian paljon epäonnistumisia, halkeamia, kopoja Koulutusvajausta Arkipäivän osaamisella parannettavissa 29

30 Betonilattioiden onnistumiseen vaikuttavat tekijät Olosuhteet Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Ilmavirtaukset Auringon säteily ja valaistuskin Valualustan Lämpötila Tasaisuus kantavuus, karheus, kunto Muut tekijät Käytetyt työ- ja jälkihoitomenetelmät Valualuekoko/resurssit Betonin koostumus ja siirtomenetelmät Suunnittelu ja mitoitus sekä betonin valinta Työn valvonta ja yhteistyö eri osapuolten välillä Lattian kuormittamisen ja päällystäminen ajoitus Aloituspalaverit

31 Betonin w/c-suhde ja kutistuma Karkeat perusbetonit kutistuvat tyypillisesti vähän, hienot kovempien lujuusluokkien betonit paljon.

32 Olosuhdehallinta ja jälkihoito Hyvässä lattiabetonissa on vähän vettä Sitä ei saa päästää kovin paljon haihtumaan Hierron odotus on vaarallinen hetki, kostuta hallin ilma 70 % RH:een tai levitä varhaisjälkihoitoaine Hierron jälkeen on vielä vaarallisempaa, jälkihoitoaine päälle aivan heti Jälkihoitoaineiden läpikin kuivuu, usein noin 0,4-0,7 kg/m 2 vuorokaudessa Tarvittaessa lisäksi muovi + kastelu alle tai geotekstiili + kastelu Jälkihoida pitempään kuin ohjeiden opastus, 2 viikkoa Päätä jälkihoito hidastetusti Vältä laatan ennenaikaista rankkaa kuormittamista 32

33 Kutistuma (mm/m) Tuulen vaikutus varhaisvaiheen kutistumaan 7 m/s Aika (t) 5 m/s 2.5 m/s 0 m/s Tuuli lisää haihtumista ja kasvattaa varhaisvaiheen kutistumaan selvästi.

34 Kutistuma (mm/m) Jälkihoitoainemäärän vaikutus varhaisvaiheen kutistumaan Vertailu 150 g/m2 225 g/m2 575 g/m Aika (t) Veden haihtumista varhaisvaiheessa voidaan vähentää lyhytvaikutteisella jälkihoitoaineella, jolloin varhaisvaiheen kutistuma pienenee. Kuvan massoihin on levitetty 0, 150, 225 tai 575 g/m 3 lyhytvaikutteista jälkihoitoainetta.

35 Ei halkeilua Betonimassan laatu kaiken perusta Kutistuma aiheuttaa halkeamat Pieni kutistuma kaikkein tärkein Rakennebetonien kutistuma tyypillisesti 0,6-0,8 mm/m Kohtuullisesti lujuutta, enintään K30 Vähemmän sementtiä Vähemmän vettä Vähemmän betonipumppua 32 mm:n maksimiraekoko Hyvin pakkautuva runkoaine Hienommalla alle 0,125 mm:n raekoolla tärkeä merkitys, veden tarve vähenee Oikeaoppinen jälkihoito 35

36 Pintalaatoissa oleellista Halkeamien välttäminen keskeinen tavoite Tehokas tartunta käytännön keino numero 1 Kun tartunta onnistuu, ei tule halkeamia Tartunta on pääosin mekaanista Pintalaatan pitää olla ohut, paksuus on riski Jos pakko tehdä paksu, erikoistoimenpiteet käyttöön Betonin pieni kutistuma tärkeä Rakennebetonia #32, minimi #16 Estetty kutistuma, näkymättömiä pieniä halkeamia tulee Kantavan laatan halkeamat tulisivat läpi, niitä ei saa olla Olosuhdehallinta oleellinen ei näin vaan näin 36

37 Pintalaatan tartunta alustaan ei näin! Kuvassa ylipaksu pintalaatta Mastertop 200 pinnassa Teräskuituraudoitus silti halkeilee Kopoja halkeamien vieressä Vain lujuuteen kiinnitetty huomiota Betoni #16 kivellä vaikka #32 olisi ollut mahdollinen Pohjaa ei oltu kasteltu Tartuntaharjaus tehty sementtivellillä Tärytys niukkaa Jälkihoito käytännössä laiminlyöty Tartuntarajapinta täysin epäonnistunut 37

38 Kelluvat- ja maanvaraiset laatat Eristeen päällä yleensä Laatat ovat verraten ohuita Kuivuminen pääasiassa ylöspäin Alusbetonin kosteus ja eristetilan kosteus Hyvä jälkihoito, hidastettu kuivatus Kaareutuminen (reunannousu) josta halkeiluriskiä Kannattaa vanhentaa kunnolla ennen käyttöönottoa Kohonneita kohtia korjataan joskus moneenkin kertaan 38

39 39 Betonilattian muodonmuutokset ja laattojen irtoaminen

40 Kuivien tilojen keraamiset laatat 6.Keraamisen laatan vedenimu 7.Laatoitustyö 5.Joustava sauma 4.Pintarakennejärjestelmän muodonmuutoskyky ja lujuus 2.Betoni- tai tasoitepinnan laatu; Lujuus, puhtaus 1. Betonin kutistuma, viruma, painuma 3.Lattialämmityksen aiheuttamat muodonmuutokset

41 RH% arvostelusyvyydellä Kuivumisen ja pinnan kutistumisen välinen yhteys 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Betonipinnan kutistuma mm/m V1 V2 V3 E1 E2 100 x 100 x 500 palkeista demecillä mitatut. Loppukuivatus uunissa Valmisbetonit normaali rakennebetoni K30 (V1), Rapid rakennebetoni K30 (V2) ja nopeammin päällystettävä betoni NP35 (V3). Kaikkien maksimirunkoainerae 16 mm ja notkeusluokka S3. Elementtibetonit K30 (E1) tasovaluihin (notkeus 2-3 svb) ja K30 (E2) patterimuottivaluihin (notkeus alle 1 svb), molempien maksimirunkoainerae 16 mm. 41 BETONILATTIATYÖNJOHTAJAT Pätevöitymiskurssi nro , Helsinki Juha Komonen

42 Pintarakennejärjestelmältä tai päällysteeltä vaadittu muodonmuutoskyky, kun betonirakenne päällystämisen jälkeen kuivuu arvoon RH 50 %:a Betonirakenteen pinnan kutistuma päällystyksen jälkeen (mm/m) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Päällystyshetkellä arvostelusyvyydellä A vallinnut RH (%) V1 V2 V3 E1 E2

43 Edelleen odotellaan oikeasti varmasti riittävän nopeasti kuivuvaa betonia Jokohan vihdoin kosteudenhallinnassa siirrytään sanoista tekoihin Paljon on vielä parannettavaa 43

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

PINNOITETTAVALLE ALUSTALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

PINNOITETTAVALLE ALUSTALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET BLY 12 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 / pinnoitustyöt ja laadunvarmistus 1 PINNOITETTAVALLE ALUSTALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Taustaa Käsittelemättömälle teollisuuslattialle on luonteenomaista,

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 1 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE

ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE ARDEX DS 40 ASKELÄÄNENVAIMENNUS KERAAMISEN LAATAN ALLE TUOTELUETTELO 2012/1 TUTUSTU JÄRJESTELMÄESITTEESEEN SIVULLA 11 2 ARDEX-TEKNINEN NEUVONTA Tulosta työselosteet www.ardex.fi suunnittelijasivuilta 3

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

Betonin, kuljetuksen ja siirtokaluston hinnasto 1.1.2015

Betonin, kuljetuksen ja siirtokaluston hinnasto 1.1.2015 Betonin, kuljetuksen ja siirtokaluston hinnasto 1.1.2015 Etelä-Suomi Korvaa aikaisemmat hinnastot ORGANISATION CERTIFIED BY ORGANISATION CERTIFIED BY ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 1 Sisältö SFS7022:2014,

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät 39 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut Rappauksen purkaminen ja uusiminen - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Tekijät Julkaisija Kustantaja DI Tuomas Palolahti,, Mittaviiva Oy DI, KM Tarja Mäki, Mittaviiva Oy DI Timo Tikanoja Rakennusteollisuus RT ry, liite 1 rak.ins.

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS OPH 2013 KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS 2013 Erkki Ahonen Keijo Hakala SELVITYS Työn nimi Korjausrakentamisalojen osaamisen selvitys Tilaaja OPH 2013 Tekijät Erkki Ahonen ja Keijo Hakala TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot