VUOSI- KERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI- KERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

2 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen ja tulee myymään osuutensa ydinvoimahankkeesta. Pursialan voimalaitoksen kakkoskattila muutettiin pelkästään puuta polttavaksi, jonka jälkeen voimalaitos voi käyttää tuotannossaan jopa 85 % puupolttoainetta ja 15 % turvetta. Vuoden aikana rakennettiin myös uusi polttoaineterminaali Mikkeliin Metsäsairilaan metsähakkeen käytön kasvamisen myötä. Energianmyyntiliiketoiminta ja kaukolämpöliiketoiminta yhdistettiin energialiiketoiminnaksi. ESEn kaikki kaukolämpökohteet saatiin etäluennan piiriin uusien mittarien asennuksen myötä. ESE oli mukana perustamassa biokaasun valmistukseen ryhtyvää Biohauki Oy:tä Haukivuorella, ja omistaa siitä 54,3 %. ESE-Verkon alueella sähkön siirron keskeytykset pysyivät ennätyksellisen alhaisella tasolla ja olivat syysmyrskyistäkin huolimatta vain noin 9 min/asiakas. ESE-Verkko Oy:llä otettiin käyttöön häiriökartan nettisovellus, ja nyt asiakkailla on myös mahdollisuus saada häiriötiedotteita tekstiviestipalveluna. Joulukuussa ESE julkaisi uudet, myös mobiilisti toimivat kotisivut osana laajempaa verkkopalvelu-uudistusta. ESE hankki käyttöönsä uuden sähköauto Opel Amperan. 2 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 6 4 ESEn organisaatio 7 8 ESEn ESEn johtoryhmä hallitus Toiminta kertomus Energialiiketoimintliiketoiminta ESE-Tekniikka Voima- Oy ESE-Verkko Oy OOO Russkij Les OOO ESE Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Ympäristöjärjestelmä Sähköntuotannon tuloslaskelma ja tase ESE-Verkko Oy:n Tilikauden tuloslaskelma aikana käytetyt ja tase tilikirjat Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 59 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Energiayhtiön kannalta vuotta 2013 kuvaavat parhaiten määritteet lämmin ja halpa. Vuosi 2013 jää historiaan yhtenä vuosisadan lämpimimmistä, ja lämmöntarveluku oli Erityisen lämpimiä olivat marraskuu ja joulukuu. Kulunut vuosi oli ESElle taloudellisesti erittäin haasteellinen paitsi talven lämpimyyden myös hyvin alhaisena pysyneen sähkön hinnan vuoksi. Päästökauppa osoittautui toimimattomaksi Euroopan taloussuhdanteessa: hiilen hinta laski päästökaupassa tuntuvasti, ja koska sähkön kulutus samalla väheni, sähkön pörssihinta pysyi merkittävästi budjetoitua hintaa alempana. Toiminnallisesti vuosi sujui hyvin ilman erityisiä häiriöitä tai ongelmia. Turpeen käyttö puoleen lisää uusiutuvaa lähienergiaa Pursialan kakkoskattilan muuttaminen 100-prosenttisesti puuta polttavaksi valmistui aikataulussa. Muutostyö oli merkittävästi normaalia vuosihuoltoa suurempi hanke, ja se kesti tilauksesta lukien puolitoista vuotta. Hankkeessa suurennettiin kattilan arinaa, rakennettiin uusi polttoaineensyöttöjärjestelmä ja uusittiin kokonaan tulistimet. Puun polttaminen ilman turvetta on haasteellista, ja siksi esimerkiksi tulistimissa on käytetty austeniittista erikoisterästä estämään korroosiota. ERKKI KARPPANEN toimitusjohtaja ESEn lämmönmyynti vuonna 2013 oli 440,3 GWh (486,4 GWh vuonna 2012). Se jakautui seuraavasti: kaukolämpöverkko 369,2 GWh (411,6 GWh) kaukolämmön erillistuotanto 6,2 GWh (9,1 GWh) teollisuuslämpö 64,9 GWh (65,7 GWh). ESE myi sähköä vähittäismyyntinä yhteensä 311,7 GWh (312,4 GWh). Myyntimäärä säilyi näin ollen edellisvuoden tasolla. Pursialan voimalaitos tuotti sähköä 204,4 GWh (249,5 GWh) ja osuusvoimalaitokset 70,2 GWh (60,5 GWh). Tästä Koskienergian osuus oli 63,6 GWh (56,4 GWh). Ostot sähköpörssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta olivat 37,1 GWh. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 10 milj. euroa, mutta takaisinmaksuajan uskotaan olevan kohtuullinen turpeen niukkuuden ja hintapaineiden vuoksi. Lisäetuna on uusiutuvalla polttoaineella tuotetun energian lisääntyminen, kun turvetta korvataan puulla. Kolmena seuraavana vuotena ei ole myöskään tarvetta hankkia hiilidioksidipäästöoikeuksia. Tämän jälkeen hankinta on varsin vähäistä vuoteen 2020 ulottuvalla päästökauppakaudella. ESE on vuosien varrella panostanut paljon uusiutuvaan puupohjaiseen lähienergiaan, ja nyt tehty investointi oli luontaista jatkoa pitkäaikaiselle kehitykselle. ESE-Verkon vuoden 2013 sähkönsiirto oli 345 GWh (352 GWh vuonna 2012), eli edellisvuotta lämpimämpi vuosi näkyi myös sähkön siirtomäärässä. 4 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

5 Irti ydinvoimasta Hinnat Talous Vuoden aikana ESE teki kaksi merkittävää päätöstä ydinvoiman suhteen. Keväällä olleen lisärahoituskierroksen yhteydessä ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi, ja syksyllä ESEn hallitus päätti irtaantua kokonaan Fennovoima-hankkeesta. Toiminnan kehittäminen Organisaatiotasolla merkittävin muutos oli palkkahallinnon ulkoistaminen Taitoaan. Syksyllä aloitettiin strategian päivittäminen, vaikka ESEn strategia onkin varsin tuore. Energiasektorin toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, joten strategia on syytä päivittää uusia haasteita aiempaa paremmin vastaavaksi. Maamme hallituksen päätökset uusiutuvan energian tukien leikkauksista sekä metsäenergian tukitasojen epävarmuus ovat varsin lyhytnäköistä politiikkaa ESEn kaltaisen, kestävään kehitykseen tukeutuvan energiayhtiön kannalta. Meneillään on useita investointihankkeita, mutta mahdolliset uudet linjaukset tuovat hankkeisiin epävarmuutta, joka voi johtaa viivästyksiin ja peruutuksiin. Monet energiayhtiöt ovat lisänneet hiilen käyttöä puun ja turpeen kustannuksella, mutta ESE on toistaiseksi pitäytynyt uusiutuvissa paikallisissa polttoaineissa. Vuoden 2013 alussa polttoaineiden uudet verot ja yleinen hintojen nousu pakottivat nostamaan kaukolämmön energiamaksua 13 %. Perusmaksu nousi keskimäärin 6,4 % kiinteistötyypin mukaan. Sähkönmyynnin julkisia hintoja korotettiin alkaen keskimäärin 4,7 % ja siirtohintoja 4 %. Hinnankorotuksiin sisältyy arvonlisäveron muutos. Vuoden 2014 alussa kaukolämmön energiamaksua nostettiin 3,5 %, mutta perusmaksua ei korotettu. Korotuksen suuruus noudattaa Konsernin liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2012 tasosta, ja budjetoidusta tuloksesta jäätiin jonkin verran. Suurimmat syyt olivat pörssisähkön alhainen hinta ja vähäinen lämpöenergian tarve. Lisäksi tulokseen vaikuttivat Pursialan kakkoskattilan muutostyöhön liittyvät jäännösarvopoistot. Kaikesta huolimatta ESEn taloudellinen tulos ennen veroja ( ) oli kohtuullinen toimintaympäristön haasteiden näkökulmasta. lähinnä yleistä kustannustason nousua. Sähkön ener- gia- ja siirtohintaa ei korotettu, mutta energiaveron nousu nosti asiakkaan sähkön hintaa 0,2 snt/kwh muilla kuin teollisuuskäyttäjillä. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmillemme vuodesta Erkki Karppanen toimitusjohtaja Konsernin tunnusluvut Liikevaihto 53,2 milj. euroa 53,9 milj. euroa 51,5 milj. euroa Liikevoitto 5,7 milj. euroa 2,9 milj. euroa 6,96 milj. euroa Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,6 milj. euroa 0,3 milj. euroa 3,97 milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto 5,8 % 3,1 % 7,3 % Omavaraisuusaste 23,3 % 24,9 % 27,1 % Oman pääoman tuotto 6,3 % 0,6 % 9,6 % Korolliset pitkäaikaiset velat 57,6 milj. euroa 57,0 milj. euroa 55,8 milj. euroa Investoinnit 13,1 milj. euroa 13 milj. euroa 7,8 milj. Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,7 0,9 1,0 Liikevaihto/ työntekijä 0,517 milj. euroa 0,544 milj. euroa 0,572 milj. euroa Tasen loppusumma 125,3 milj. euroa 121,6 milj. euroa 116,9 milj. euroa Sähkön myynti 312 GWh 312 GWh 326 GWh Kaukolämmön myynti 375 GWh 411 GWh 369 GWh Sähkön siirto 345 GWh 352 GWh 348 GWh Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

6 ESEn organisaatio Etelä-Savon Energia Oy Hallinto Talousosasto ESE-Tekniikka Oy ESE-Verkko Oy Liiketoimintayksiköt Energialiiketoiminta Voimaliiketoiminta 6 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

7 ESEn johtoryhmä ERKKI KARPPANEN SARI SIISKONEN JUKKA EESTILÄ RISTO KOSUNEN TIMO LEPPÄNEN MERVI PAJUNEN LASSE BARCK toimitusjohtaja talousjohtaja liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja voimalaitosjohtaja johdon assistentti sähköasentaja Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

8 ESEn hallitus MARKKU KAKRIAINEN PAAVO BARCK RAUNI BERNDT MAURI MIETTINEN HEIKKI NYKÄNEN LEENA PENTTINEN puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen toimitusjohtaja sähköasentaja lääkäri emeritusmaaherra maatalousyrittäjä aluepäällikkö 8 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

9 PERTTI RUOTSALAINEN MARKKU SIITARI ANTTI SUHONEN UNTO ROIKONEN ERKKI KARPPANEN SARI SIISKONEN jäsen jäsen jäsen henkilökunnan edustaja esittelijä sihteeri lähetyskasvatussihteeri yrittäjä, toimitusjohtaja asianajaja kaukolämpöinsinööri toimitusjohtaja talousjohtaja Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

10 Toimintakertomus Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Mikkeli. Etelä-Savon Energian konsernitilinpäätös yhdistetään Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Myydystä sähköstä Pursialan voimalaitos tuotti 204,4 GWh (249,5 GWh), osakkuusvoimalaitokset tuottivat 70,2 GWh (60,5 GWh), ja pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 37,1 GWh (3,7 GWh). Osakkuusvoimalaitosten tuotantomäärän kasvu johtuu Koskienergia Oy:n tuotantomäärän kasvusta. Pursialan voimalaitoksen sähköntuotannon vuosituotantokapasiteetti on noin 400 GWh. MARKKU KAKRIAINEN hallituksen puheenjohtaja ESE-konserni ei päässyt vuonna 2013 budjetoituun tulokseen. Suurimmat syyt tähän olivat lämmin vuosi sekä märät puupolttoaineet, jotka heikensivät tuotannon hyötysuhdetta. Lisäksi alhaisena pysynyt sähkön pörssihinta ei tuottanut omalle sähköntuotannolle sitä tulosta, johon investointeja tehtäessä uskottiin. Vuoden budjetoitu lämmöntarveluku oli 4 500, mutta toteutunut luku oli (4 791 vuonna 2012). Koska vuosi oli lämmin, kaukolämmön myynti jäi 375 GWh:iin, mikä oli 36 GWh vähemmän kuin vuonna 2012 (411 GWh vuonna 2012). Kaukolämmön erillistuotantokohteiden osuus oli tästä 6,2 GWh (9,1 GWh). Teollisuuslämpöä ja -höyryä myytiin 64,9 GWh (65,7 GWh). ESEn lämmön kokonaismyynti oli näin ollen 440 GWh (486 GWh). ESE myi sähköä vähittäismyyntinä omalle toimitusvelvollisuusalueelle 204 GWh (213 GWh), eli yhtiö myy noin 70 % omalla jakeluverkkoalueellaan myydystä sähköstä. Oman jakeluverkkoalueen ulkopuolelle myytiin 108 GWh (99 GWh). ESEn sähkönmyynti oli kokonaisuudessaan 312 GWh, eli yhtä paljon kuin edellisvuonna. ESE-Verkko Oy:n vuoden 2013 sähkönsiirto oli 345 GWh (352 GWh vuonna 2012), eli edellisvuotta lämpimämpi sää näkyi verkkoalueellamme myös sähkön käyttömäärässä. ESE-Verkko suoritti ilmajohtojensa helikopteriraivauksen, jota tehtiin ensimmäisen kerran vuonna ESE-Verkon sallitun tuoton laskenta vuoden 2012 toisen ja kolmannen valvontajakson lukujen perusteella osoittaa alituottoa noin 0,8 milj. euroa. Vuoden 2013 voitto ennen satunnaiseriä oli euroa ( euroa vuonna 2012), joten se pieneni noin 11 % edellisvuodesta. ESE-Tekniikka Oy:n liiketoiminta koostuu huolto- ja asennustoiminnoista. Vuonna 2013 yhtiö saavutti budjetoidun liikevaihtotavoitteensa, mutta jäi tulostavoitteestaan. Liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2012), missä on kasvua 11 %. Voitto ennen satunnaisia eriä oli euroa ( euroa vuonna 2012), mikä on 3,5 % edellisvuotta alhaisempi. 10 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

11 ESEn strategian toteutuminen 1. Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto ESE muutti vuonna 2013 Pursialan voimalaitoksen kakkoskattilan täysin puuta polttavaksi. Muutoksen jälkeen Pursialan voimalaitos voi käyttää tuotannossaan jopa 85 % puupolttoainetta ja 15 % turvetta. 2. Luotettava ja tehokas energiansiirto Kaukolämpöverkon alueella oli vuonna 2013 yhteensä 9 ennakoimatonta käyttökeskeytystä (13 vuonna 2012). ESE-Verkon alueella sähkön siirron keskeytykset pysyivät ennätyksellisen alhaisella tasolla ja olivat noin 9 min/asiakas (sama kuin vuonna 2012). Odottamattomia keskeytyksiä oli 24 kappaletta (17 vuonna 2012). 3. Kilpailukykyisten energiapalvelujen myynti Strategian mukaan ESE myy kilpailukykyisiä energiapalveluja. Syksyllä 2013 tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa ESEn tulokset olivat kuitenkin heikommat kuin edellisvuonna. ESE sijoittui nyt kuudenneksi sähkön- ja kaukolämmönmyynnissä ja viidenneksi siirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyysvertailussa Kaukolämpöasiakkaita saatiin vuoden aikana lisää 20 (43 vuonna 2012), ja ne toivat kaukolämpöverkkoon noin rakennuskuutiota uutta kuormaa ( vuonna 2012). Yhteensä kaukolämpöverkon asiakasmäärä oli vuoden 2013 lopussa (2 198). ESE aloitti vuonna 2013 strategiansa päivittämisen, ja hallitus hyväksyy päivitetyn strategian huhtikuussa Hinnankorotukset Vuoden 2013 alussa ESE nosti kaukolämmön energianhintaa kiinteistötyypin mukaan noin 13 %, mikä vastaa polttoainekustannusten nousua. Kaukolämmön perusmaksua korotettiin noin 6,4 %. Sähkön toimitusvelvollisuushintaa korotettiin keskimäärin 4,7 %, ja ESE-Verkko nosti sähkön siirtohintaa vuoden 2013 alussa 4 %, millä kompensoidaan pääasiassa Fingridin kantaverkkomaksujen kallistuminen. Hinnankorotukset sisältävät arvonlisäveroon tehdyn yhden prosenttiyksikön korotuksen. Voimalaitoksen tuottavuuden parantaminen ESEn tulokseen vaikuttaa merkittävästi Pursialan voimalaitoksen toiminta. Vuonna 2013 tehtiin useita uudistuksia laitoksen tuottavuuden parantamiseksi. Laitoksen lämmöntuotantokykyä saatiin nostettua Pursialan kakkoskattilan muutostyön yhteydessä, ja kakkoskattilan turbiinia on säädetty vähemmän lauhdesähköä tuottavaksi. Molemmat toimenpiteet parantavat tuottavuutta. Lisäksi tehtiin päätös tuotannonohjausjärjestelmän uudistamisesta, jotta laitosta voitaisiin käyttää entistä taloudellisemmin. Vuoden aikana uusittiin myös polttoainestrategia, jolla pyritään tehostamaan polttoaineenhankintaa ja pienentämään logistiikkakuluja. Myös spot-markkinoilla toimitaan entistä aktiivisemmin, minkä odotetaan parantavan mahdollisten hintapiikkien hyödyntämistä. Irtautuminen Fennovoima-hankkeesta ESEn hallitus päätti syksyllä 2013, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen ja tulee myymään osuutensa ydinvoimahankkeesta. Esimiesvalmennus ESEn esimiehet ja asiantuntijat eli noin 30 henkilöä suorittivat vuosina esimiesvalmennuksen, joka toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen kanssa. Markkinointi ESE haluaa olla paremmin tavoitettavissa sähköisten palveluidensa kautta, ja tämän vuoksi yhtiö uusi vuoden lopulla nettisivunsa. Uudet nettisivut skaalautuvat kaikkiin mobiililaitteisiin, ja ESEn henkilöstö pystyy itse päivittämään sivuja, mikä helpottaa ajantasaisen tiedon tuottamista. Muutokset konsernirakenteessa ESE oli mukana perustamassa Biohauki Oy:tä Haukivuorella. Yhtiön tarkoituksena on valmistaa biokaasua, ja siinä on ESEn lisäksi mukana paikallisia maanviljelijöitä. ESE omistaa yhtiöstä 54,3 %. ESE myi tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3:n vuoden lopulla Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy:lle. Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

12 Investoinnit Ympäristö Konsernin vuoden 2013 bruttoinvestoinnit olivat 13,1 milj. euroa (13,0 milj. euroa vuonna 2012). Vuoden aikana rakennettiin uusi polttoaineterminaali Mikkeliin Metsäsairilaan sekä muutettiin Pursialan voimalaitoksen kakkoskattila täysin puupolttoaineella toimivaksi. Lisäksi investoitiin kaukolämmön runko- ja korttelijohtojen rakentamiseen, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähkön jakeluverkkoon ja sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä lisättiin kaukoluettavien energiamittareiden määrää. Investoinnit muihin sijoituksiin sisältävät osakkuusyhtiöihin tehtyjä SVOP-sijoituksia. Verohyödyn palautusvaade ESE myi vuonna 2002 ns. vihreän sähkön sertifikaatteja Hollantiin Reliant Energy Trading and Marketing B.V.:lle. Yhtiön nykyinen omistaja Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. on lähettänyt ESElle vaateen näihin kauppoihin liittyneen verohyödyn palauttamisesta. Vaade on euroa lisättynä pääomalle kertyneillä euron koroilla, eli yhteensä euroa. Vaateen eräpäivä oli , mutta ESE on pitänyt palautusvaadetta aiheettomana. ESE toimii yhteistyössä muiden vaateen saaneiden suomalaisyhtiöiden kanssa, ja asiassa on käyty kirjeenvaihtoa sekä viimeisin neuvottelu tammikuussa Neuvottelussa ei löytynyt ratkaisua, joten asiassa odotetaan Vattenfallin seuraavaa siirtoa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 103 henkilöä (99 vuonna 2012). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 73 henkilöä (74 vuonna 2012). Konsernin henkilöstömäärä on kasvanut, koska Haukivuoden Lämpö on nyt liitetty konsernin lukuihin ja ESE-Tekniikassa oli enemmän työntekijöitä kuin edellisvuonna. Konserni maksoi tilikaudella palkkoja ja palkkioita sosiaalikuluineen ,24 euroa ( ,17 euroa vuonna 2012). Emoyhtiön palkat ja palkkiot sosiaalikuluineen vuonna 2013 olivat ,97 euroa ( ,18 euroa vuonna 2012). Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Pursialan kakkoskattilan muutos täysin puupolttoaineella toimivaksi nosti ESEn vuoden 2013 ympäristöinvestoinnit 7,1 miljoonaan euroon. Edellisvuonna yhtiöllä ei ollut ympäristöinvestointeja. Kuluksi kirjattuja ympäristömenoja oli euroa ( euroa vuonna 2012). Ympäristömenot olivat 0,71 % liikevaihdosta. Jäsenyydet Etelä-Savon Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Energiateollisuus ry, Paikallisvoima ry, Etelä-Savon Kauppakamari ja Mikke ry. HENKILÖSTÖ Konserni 2013 Konserni 2012 Konserni 2011 Emoyhtiö 2013 Emoyhtiö 2012 Emoyhtiö 2011 Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot , , , , , ,66 12 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

13 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hinnankorotukset ESE nosti vuoden 2014 alusta kaukolämmön energiamaksua 3,5 % lähinnä polttoaineiden hinnannousun vuoksi. Sähkön tai sähkön siirron hintoja ei muutettu. Strategiatyö ESEssä on käynnissä strategian päivitys, ja ESEn hallitus hyväksyy uuden strategian huhtikuussa ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuodelle 2014 ei ole kaikilta osin päästy tekemään budjetin mukaisia tuotannon sähkön myyntisuojauksia, joten budjetoitua tulosta ei ole vielä pystytty varmistamaan sähkön pörssimyynnin osalta. Pursialan voimalaitoksen tuottavuutta ja emoyhtiön tulosta parantavat vuonna 2014 kakkoskattilan turbiinin lauhdeperän säätö vuonna 2013, uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2014, uuden polttoainestrategian toteuttaminen sekä tuntimarkkinoille siirtyminen. Kaukolämmön myyntiin vaikuttaa lämpötila, mutta mikäli budjetoitu lämmöntarveluku toteutuu, kaukolämmön myynti saavuttaa budjetoidun tuloksensa. ESE uudistaa kaukolämmön hinnoittelunsa vuoden 2014 aikana. Sähkön vähittäismyynnissä nykyiset katteet eivät kata toiminnan kustannuksia, joten yhtiö arvioi strategian päivitystyön yhteydessä, miten sähkönmyynnin kannattavuutta voidaan parantaa. Nykyisillä sähkön pörssihinnoilla osakkuusyhtiöltä hankittu sähkö rasittaa sähkönmyynnin tulosta. ESE-Verkko Oy:n sähkön siirtohinnat ovat ylituoton puolella mm. alhaisen korkotason vuoksi. Yhtiöllä on edellisvuosilta alituottoa, mutta vuoden 2015 budjetin laadinnan yhteydessä aiotaan tarkastella siirtohintojen tasoa. Verkkoyhtiöllä ei ole alkuvuoden aikana ollut merkittäviä häiriöitä sähkönsiirrossa. ESE-Tekniikka Oy:ssä tehdään toimenpiteitä yhtiön tuottavuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa mm. parempaa työnohjausta. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Polttoaineenhankinnan varmistaminen Budjetoidun tuloksen saavuttamiseen vaikuttaa huomattavasti polttoaineiden saatavuuden varmistaminen sekä polttoaineiden hintataso. Tämän vuoksi ESE kehittää yhä yhteistyötään paikallisten polttoainetoimittajien kanssa ja jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Kaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen ESE jatkaa vuonna 2012 lanseerattua Kuuma Totuus -kampanjaa, jolla halutaan kirkastaa kaukolämmön imagoa edullisena ja ympäristöystävällisenä lämmitysmuotona. Mikkelissä kaukolämpö on hinnaltaan alle Suomen keskiarvon, ja mitä enemmän Pursialan voimalaitokselle saadaan kaukolämpökuormaa, sitä enemmän pystytään tuottamaan edullisesti vastapainesähköä. Tämä on kuntalaisten etu, koska ESE on Mikkelin kaupungin omistama energiayhtiö. Kaukolämmön hinnoittelu-uudistuksen toivotaan parantavan ESEn kaukolämmön kilpailukykyä. ESE tuottaa kaukolämmöstään 85 % puulla ja 15 % turpeella, joten kaukolämpöä tulee korostaa myös ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. Investoinnit vuonna 2014 ESEllä ei ole merkittäviä investointikohteita vuonna Suurimpia investointeja ovat sähkön AMR-mittariasennusten loppuunsaattaminen sekä polttoaineterminaalien asfaltointi. Muuten kyse on normaaleista investoinneista, jotka liittyvät kaukolämpöverkon ja sähköverkon rakentamiseen sekä voimalaitoksen kunnossapitoon. Jos biopolttoainehankkeet etenevät suotuisasti, ESE saattaa olla mukana biopolttoaineisiin liittyvissä investoinneissa. Uudet toimitilat ESE on tehnyt Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että yhtiö veisi eteenpäin toimitalohanketta, jossa ESE olisi yksi rakennettavan toimitalon vuokralaisista. Hankesuunnitelman pitäisi olla valmis toukokuussa Tavoite on, että ESE muuttaisi uusiin toimitiloihin keväällä TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA ESE oli vuonna 2013 mukana Tekesin projektissa Prosessien CFD-pohjainen on-line-analysointi sekä VTT:n hankkeessa Puupolttoaineen osuuden maksimointi kiertoleijupoltossa. Lisäksi ESE teki asiakastyytyväisyystutkimuksen. Näistä tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja kertyi noin euroa (noin euroa vuonna 2012). Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

14 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen sekä energiankulutuksen vähenemiseen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa tuottaa ja myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta. Sähkön hintariskeihin varaudutaan riskipolitiikalla, jonka ESEn hallitus on hyväksynyt. Riskipolitiikka määrittelee, miten tulee varautua markkinahintariskiin, määräriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, aluehintariskiin, tarjousriskiin ja luottoriskiin. Lisäksi riskipolitiikka määrittelee rajat, joissa riskien tulee pysyä. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä alle markkinahinnan. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta Venäjän-markkinoilta. Lämpöliiketoiminnan riskinä on kaukolämmön myynnin pieneneminen, joka johtuu ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä sekä energiansäästötoimenpiteistä. ESE on valinnut strategiakseen hankkia puupolttoainetta Venäjältä venäläisten tytäryhtiöiden kautta. Näissä Venäjän toiminnoissa on olemassa riskejä, pääosin ns. maariskejä. Suurimpana riskinä on mahdollista tunnistaa valuuttariski. Euron ja ruplan kurssi on ollut melko monta vuotta suhteellisen vakaa, mutta vuoden 2013 aikana ruplan kurssi on painunut voimakkaasti alaspäin. Lasku on jatkunut vuoden 2014 puolella. Venäjän lainsäädäntöympäristö ja kansainvälisten sopimusten tulkinnat ovat myös potentiaalisia riskinaiheuttajia ESEn toimintamallissa, sillä ne voivat muuttaa toimintakentän pelisääntöjä. Lisäksi paikallinen kilpailutilanne ja yhteistyökumppaneiden strategiset ratkaisut voivat vaikuttaa toimintamalliimme. Käytännön toiminnan tasolla on olemassa myös mm. koneiden toimintaan ja omaan henkilöstöön liittyviä riskejä. Riskit on tunnistettu, otettu toiminnassa huomioon ja niihin on varauduttu mahdollisuuksien mukaan. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen Pursialan voimalaitoksella, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla, omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla sekä keskittämällä polttoaineterminaalitoiminnot Mikkelin Metsäsairilaan. Puupolttoaineiden saatavuutta varmistaa lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan lämmöntuotantokapasiteetti on noin 130 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti noin 110 MW. Vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetin tulee vastata kaukolämmön myyntimäärien kehitystä. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt, ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset. Alhainen korkotaso haastaa sähköverkon sallitun tuoton, sillä investoinneille saa tällä hetkellä aiempaa alhaisempaa tuottoa. Tästä huolimatta sähköverkon toimintavarmuuden turvaamiseksi on tehtävä verkkoa parantavia investointeja. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ennaltaehkäisemään siten, että verkon toimintakunnosta huolehditaan mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko on kaapeloinut 51 % keskijänniteverkostaan ja 79 % pienjänniteverkosta. Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Yhtiön saamat ja edellisiltä vuosilta yli jääneet päästöoikeudet riittävät vuonna 2014 Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, koska Pursialan kattilatekniikka mahdollistaa puunkäytön aina 85 %:iin saakka. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla. 14 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

15 Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 65 % konsernin lainakannasta. Vahinkoriskit näin tietoisuutta turvallisista työtavoista. Lisäksi yhtiössä järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. työntekijää kohden hieman vähemmän kuin edellisvuonna eli 0,517 milj. euroa (0,544 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 57,6 milj. euroa (57,0 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. laitosten ja irtaimiston vakuutukset sekä ajoneuvovakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövahinkovakuutuksin. Työtapaturmia pyritään ehkäisemään järjestämällä Työturvallisuuskorttikoulutusta koko henkilöstölle ja lisäämällä TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto laski 42,8 milj. euroon (43,2 milj. euroa vuonna 2012). Tästä sähkön vähittäismyynnin liikevaihto oli Konsernin liikevaihto laski 0,7 milj. euroa vuonna 2013 ja oli 53,2 milj. euroa (53,9 milj. euroa vuonna 2012). Liikevoitto oli 5,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 10,7 % (5,4 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,6 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 15,9 milj. euroa (15,7 milj. euroa), lämmönmyynnin liikevaihto 23,6 milj. euroa (23,6 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan liikevaihto 3,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli 7,9 % (1,0 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,8 milj. euroa ( 1,9 milj. euroa). tulos parani edellisestä heikosta vuodesta lähes 90 %. Tytäryhtiöt maksoivat konserniavustuksia emoyhtiölle yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 % (3,1 %). Tavoitteena on 2,02 milj. euroa (1,72 milj. euroa vuonna 2012). ollut konsernin omavaraisuusasteen parantaminen, ja tässä on viime vuosina onnistuttu, mutta vuonna 2013 omavaraisuusaste säilyi entisellä tasolla 23,3 prosentissa (24,8 %). Oman pääoman tuotto oli 6,3 % (0,6 %). Maksuvalmiuden quick ratio oli vuodenvaihteessa 0,7 (0,9). Liikevaihtoa kertyi Tunnusluvut: Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittoprosentti 10,7 % 5,4 % 13,5 % 19,5 % OPO-prosentti 6,3 % 0,6 % 9,6 % 15,4 % Omavaraisuusaste 23,3 % 24,8 % 27,1 % 26,2 % Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

16 HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia -konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Haukivuoden Lämpö Oy, Biohauki Oy, OOO ESE, OOO Russkij Les ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:llä on Venäjällä sivuliike. Sivuliikkeen rekisteröity nimi on Etelä-Savon Energia Oy:n Tihvinän toimipaikka, ja sen y-tunnus on Sivuliikkeen osoite on Tihvinän kaupunki, Iljinin katu 60, Tihvinä, Leningradin alue, Venäjän Federaatio. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen valittiin yhtiökokouksessa toimitusjohtaja/ymba Markku Kakriainen (puheenjohtaja), sähköasentaja Paavo Barck (varapuheenjohtaja), lääkäri Rauni Berndt, emeritusmaaherra Mauri Miettinen, maatalousyrittäjä Heikki Nykänen, aluepäällikkö Leena Penttinen, lähetyskasvatussihteeri Pertti Ruotsalainen, yrittäjä/toimitusjohtaja Markku Siitari ja asianajaja Antti Suhonen. Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja, ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana kokouksiin osallistui kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö / Elina Hämäläinen KHT, JHTT ja KHT-yhteisö BDO Oy / Ulla-Maija Tuomela KHT, JHTT. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Erkki Karppanen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,49 euroa, josta tilikauden voitto on ,63 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä on 300 kpl. Osakkeet ovat samanlajisia. Hallitus Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen matemaattinen arvo v ,55 16 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

17 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

18 Energialiiketoiminta JUKKA EESTILÄ liiketoimintajohtaja Energialiiketoiminta perustettiin , kun energianmyyntiliiketoiminta ja kaukolämpöliiketoiminta yhdistettiin. Samalla organisaatiota muutettiin ja perustettiin uusi asiakaspalvelupäällikön paikka, johon valittiin Anne Sormunen. Muut esimiehet ovat kaukolämpöpäällikkö Markku Meklin sekä myynti- ja markkinointipäällikkö Jari Nykänen. Energianmyynti Vuonna 2013 varsinkin sähkön yritysmyynti kasvoi. ESEn vihreä Ekoteko-tuote ja joustavat sopimusmallit toivat uusia sähkönmyyntiasiakkaita ympäri Suomea. Näkyvyyteen ja markkinointiin panostettiin niin Mikkelin talousalueella kuin sen ulkopuolellakin. Myös uusi sähköauto Opel Ampera hankittiin kilvin ESE-1 ja torin alle saatiin kolme sähköautojen lataustolppaa. Kilpailu kuluttaja-asiakkaista tiukentui entisestään, ja ESEn asiakasmäärät laskivat hieman. Etäluettavat sähkömittarit tuottavat tuntitasoista sähkönkäyttötietoa, ja tämä mahdollistaa entistä monipuolisempien sähköenergiatuotteiden tarjoamisen sekä käyttöön perustuvan laskutuksen arviolaskutuksen sijaan. Etäluennan kehittäminen ja rakentaminen työllistivät paljon vuonna ESEn asiakaspalvelu on pystynyt vastaamaan monimutkaisiin asiakastilanteisiin erinomaisesti. Vuonna 2013 panostettiin voimakkaasti toisaalta asiakastietojärjestelmien kehitykseen, laskutukseen ja perintään, toisaalta sanomaliikenteen tehostamiseen. Sähköisiä palveluita kehitettiin entisestään mm. uusimalla ESEn nettisivut sekä menemällä ESE-miehenä Facebookiin. Vuonna 2014 uusitaan myös asiakkaiden OnLine-sivusto. Kokonaissähkönmyynti oli 312 GWh, eli se pysyi vuoden 2012 tasolla. Sähköenergian myynti ESEn jakelualueelle oli noin 204 GWh, mikä oli noin 4 % vähemmän kuin vuonna Sähkön myyntiä omalla verkkoalueella laski vuoteen 2012 verrattuna leudompi sää sekä kuluttaja-asiakkaiden myyntimäärän lasku. Jakelualueensa ulkopuolelle ESE myi sähköä 108 GWh, mikä oli yritysasiakasmyynnin kasvun ansiosta 9 % enemmän kuin ESEn kaikesta sähköstä myytiin vuonna 2013 oman alueen ulkopuolelle noin 35 %. ESE otti vuoden 2013 alussa käyttöön uuden palvelumaksuhinnaston, josta saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Hinnasto on selkeyttänyt erilaisten kuluttajatilanteiden selvittelyä ja yhdenmukaistanut käytäntöjä, mikä on tuonut joustavuutta prosesseihin niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. 18 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

19 Sähkönmyynti kuluttajaryhmille (kokonaismyynti 311,7 GWh) 18 % Asuminen ja maatalous Sähkönhankinta 28 % 54 % Palvelu ja rakentaminen Teollisuus Sähkön hankinta, GWh (kokonaishankinta 311,7 GWh) ESEn sähkö tuotetaan pääsääntöisesti ESEn 100-prosenttisesti omistamalla Pursialan voimalaitoksella Mikkelissä. Vuonna 2013 hankinta Pursialan voimalaitokselta oli 204 GWh, mikä oli 18 % vähemmän kuin vuonna Pursialan voimalaitoksen tuotanto jäi edellisvuodesta lämpimämmän sään sekä kakkoskattilan kuukausia kestäneen revision takia. ESE omistaa myös 45 % Koski-Energia Oy:stä, johon kuuluu 30 vesivoimalaitosta ympäri Suomea. Lisäksi ESE on mukana muissa osakkuusvoimalaitoksissa. Osakkuusyhtiöiden kautta ESE hankki sähköä 70 GWh, mikä oli 17 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti suuri vesivoiman tuotanto sekä vesi- ja tuulivoiman tuotantokapasiteetin lisääntyminen. 37,1 Ostot Pursialan voimalaitokselta 70,2 204,4 Ostot osakkuusvoimalaitoksilta Ostot sähköporssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta Sähkön toimitus, GWh (kokonaishankinta 311,7 GWh) 107,7 Kokonaishankinta ESEn alueen vähittäismyyntiin 204,0 Kokonaishankinta ESEn alueen ulkopuoliseen sähkönmyyntiin Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus

20 Kaukolämpö ESEn kaukolämmöllä lämmitetään laajasti Mikkelin lähiympäristön kiinteistöjä. Kaukolämpö oli jälleen vuonna 2013 erittäin luotettava energiamuoto, eikä suuria odottamattomia lämpökatkoja esiintynyt. Vuosi 2013 oli lämmin, joten lämmön myynti väheni. Lisäksi puupolttoaineen kosteus aiheutti ongelmia hakekattiloissa varsinkin alkuvuodesta. Taloudellisesti kaukolämpövuosi toteutui budjetoidusti. Kaukolämmöllä on ollut vuosikymmeniä merkittävä asema suomalaiskaupunkien kiinteistöjen lämmittämisessä. Kilpailu eri lämmitysmuotojen kesken on viime vuosina kiristynyt mm. maalämmön yleistyessä sekä uusien pientalojen energiankulutuksen pienentyessä. Kaukolämpö on kuitenkin pysynyt edullisimpana energiamuotona isoissa kohteissa, ja luotettavuudeltaan sekä helppohoitoisuudeltaan se on edelleen ehdoton. Mikkelin kaukolämpö on Suomen vähäpäästöisimpiä, koska Pursialan voimalaitoksella käytetään poikkeuksellisen paljon puuta. Näin mikkeliläiset saavat Lämmön hankinta, GWh (kokonaishankinta) 423,4 GWh) 9,8 5,5 408,1 Osto voimalaitokselta Erillistuotanto Lämpökeskukset nauttia luonnon päästöttömästä lämmöstä, jollaisesta vasta haaveillaan monessa Suomen kaupungissa ja ulkomailla. Vuoden merkittävimpiä uudistuksia oli etäluettavien mittareiden asentaminen kaikkiin kaukolämpökohteisiin. Etäluennassa on saatu erittäin korkeita luentaprosentteja (yli 99 %), mikä on mahdollistanut asiakkaiden lämmönilmoituskorteista luopumisen. Etäluenta tehdään radioluennalla, ja ESEn kaukolämpömittarit on toimittanut Kamstrup A/S Finland. Lämmön toimitus, GWh (kokonaistoimitus 375,4 GWh) 44,8 40,2 89,9 37,5 203,2 Asuintalot Toimistorakennukset Muut asiakkaat Häviöt (ilman erilliskohteita) Teollisuus Lämmön myyntimäärä väheni yli 10 % edellisvuodesta. Merkittävin tekijä oli korkea ulkolämpötila, joka vähensi kaukolämmön tarvetta. Kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2013 alussa kohonneiden tuotantokustannusten pakottamana. Lämmitetty rakennustilavuus kasvoi hieman uuden kaukolämmitettävän rakennuskannan ansiosta, vaikka Mikkelissä toisaalta purettiin vanhoja rakennuksia. Kokonaisuudessaan tilausteho kasvoi 1,75 MW. Suurin osa kaukolämmöstä tuli Pursialan voimalaitokselta (98,6 %) puulla ja turpeella tehtynä. Vain pieni osa jäi vara- ja huippulämpökeskuksilla tuotetuksi. Lisäksi kaukolämpöverkon ulkopuolisissa kohteissa tuotettiin lämmitystä useisiin kohteisiin pääsääntöisesti kotimaisilla polttoaineilla. Vuonna 2013 rakennettiin uutta kaukolämpöputkea vajaa neljä kilometriä. Suurin yksittäinen yhdyslinja rakennettiin Rantakylässä Vuolingon alueelle, missä kaukolämpöön liitettiin uutta rakennusaluetta. Samalla pystyttiin poistamaan verkoston varrelta kevytöljykontteja, jolloin öljynkäyttö väheni entisestään. Tuukkalan uusi 8 MW:n kevytöljykattila saatiin vuoden 2013 aikana valmiiksi, vaikka toimittaja Vapor Oy meni konkurssiin kesken toimituksen. Samassa yhteydessä Moision vanhat vara- ja huipputehokattilat irrotettiin verkostosta ja yksi Moision vanhoista kattiloista siirrettiin Tuskuun frisbeegolfradan läheisyyteen. Näin saatiin Tuskun alueelle lisää varatehoa, ja kaukolämmön huoltovarmuus parani entisestään. Lisäksi Anttolanhoviin hankittiin kokonaan uusi varalämpökattila rikkoutuneen tilalle. Joulukuussa 2013 ESE aloitti Ristiinan koulukeskuksen lämmittämisen Mikkelin kaupungin omistamassa Ristiinan lämpökeskuksessa. Lämpökeskus on tarkoitus siirtää ESEn omistukseen vuoden 2014 aikana. Näin Ristiinasta tulee kokonaan uusi taajama, joka on ESEn lämmityksen piirissä. Vuonna 2013 solmittiin uusi maalämpösopimus Mikkelin Asumisoikeus Oy:n Riikolankadun-rivitaloyhtiöön. Siitä tuli ESEn toistaiseksi suurin maalämpökohde. 20 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013

VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 VUOSI- KATSAUS 1.1.-31.12.2013 ERKKI KARPPANEN toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus Energiayhtiön kannalta vuotta 2013 kuvaavat parhaiten määritteet lämmin ja halpa. Vuosi 2013 jää historiaan yhtenä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.213 Toimitusjohtajan katsaus Kostean polttoaineen talvi Alkuvuoden 213 talousluvut ovat koko ESE-konsernin tasolla hieman jäljessä tavoitebudjetista. Lämmön myynti ja sähkön siirto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ESEn asiakaspalvelu on pystynyt jälleen vastaamaan tehokkaasti hyvin monimutkaisiinkin asiakastilanteisiin. Adaton järjestämässä

ESEn asiakaspalvelu on pystynyt jälleen vastaamaan tehokkaasti hyvin monimutkaisiinkin asiakastilanteisiin. Adaton järjestämässä VUOSIKATSAUS 2015 ESEn asiakaspalvelu on pystynyt jälleen vastaamaan tehokkaasti hyvin monimutkaisiinkin asiakastilanteisiin. Adaton järjestämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä sijoituimme sähkön myynnissä

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.214 Toimitusjohtajan katsaus Lämmin talvi ESE-konsernin alkuvuoden 214 talousluvut ovat tavoitebudjettia jäljessä. Sekä sähkön tuotanto että lämmön myynti jäivät selvästi budjetoidusta.

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY)

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 2015 VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 0 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Katsaus toimintavuoteen 2015 1 Hallinto ja yhtiön sulautuminen Vetelin Sähkölaitos Oy:n kanssa 2 Vuoden keskeiset tulos-

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Kestävän energian päivä III Kanta-Häme Metsäenergianäkökulma Janne Teeriaho, Hattulan kunta Häme ohjelma, strateginen maakuntaohjelma 2014+: Häme ohjelma

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Investointi tuulivoimaan lisää päästöttömän tuotannon osuutta Lämmin sää vaikutti sähkön hintaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot