ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2

3 ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä. Konsernin lämmönmyynti keskitettiin emoyhtiöön, kun tytäryhtiö ESE-Tekniikka Oy myi lämpöliiketoimintansa emoyhtiölle. ESE hankki 78 % omistusosuuden Haukivuoren Lämpö Oy:stä. ESEn osakkuusyhtiö SV Vesivoima Oy hankki norjalaista vesivoimaa. Toimitusjohtajan katsaus...4 Toimintakertomus...8 Energianmyyntiliiketoiminta...12 Lämpöliiketoiminta...14 Voimaliiketoiminta...16 ESE-Verkko Oy...18 ESE-Tekniikka Oy...20 Venäjän liiketoiminnot...22 ESEn tehtävät, arvot, palvelulupaukset ja visio Tuloslaskelma...24 Tase Rahoituslaskelma...27 Liitetiedot...28 Ympäristöjärjestelmä...37 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista...37 Energianmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma...38 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä...40 English Summary...43 Etelä-Savon Energia vuosikertomus

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli vastakohtien vuosi. Kylmää talvea seurasi lämmin kesä, mutta erityiseksi vuoden teki ennätyksellisen lämmin syksy, joka jatkui lähes vuoden loppuun saakka. Näin ollen vuosittain laskettava lämmöntarveluku oli vain Lämpimämpää oli edellisen kerran vuonna 2008, kun taas vuoden 2010 lämmöntarveluku oli ennätyksellinen korkea Koko konsernin lämmön myynti olikin vain 419,4 GWh ja Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto 267,5 GWh. Strategiatyö ESEn uusi strategia työstettiin monivaiheisena prosessina kevään aikana. Työhön osallistuivat niin hallitus, johtoryhmä kuin koko henkilöstökin. Strategiatyön tuloksina syntyivät uusi visio, strategia mittareineen, arvot ja palvelulupaukset. Uuden vision mukaan ESE on seudun ympäristöystävällisin ja kilpailukykyisin energiahuollon asiakaslähtöinen turvaaja sekä Ekoteko-energiatuotteiden vetovoimainen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristöystävällisen Ekoteko-brändin vahvistamista, strategisesti tärkeän uusiutuvan puupolttoaineen saannin varmistamista sekä vesi- ja tuulivoimasalkkujen merkittävää kasvattamista. Toiminnan kehittäminen ESEn uuden strategian toteuttamiseksi yhtiössä päätettiin entistä enemmän panostaa asiakaspalveluun ja myyntiin. Tämän johdosta kaukolämmön ja sähkönmyynnin asiakaspalvelu, laskutus, myynti ja markkinointi yhdistettiin. Jotta tämä päämäärä näkyisi myös toimintoja toteuttavan yksikön nimessä, ESEn hallitus päätti muuttaa Sähkönmyyntiliiketoiminnan nimen Energianmyyntiliiketoiminnaksi. Samalla vahvistettiin myös markkinointia. ESE-Tekniikka Oy:n lämpöliiketoiminta kokonaisuudessaan siirrettiin vuoden lopussa emoyhtiön lämpöliiketoiminnan yhteyteen liiketoimintakaupalla. ESE-Tekniikan toiminta keskittyy jatkossa sähköverkkojen, ulkovalaistuslaitteiden, liikennevalojen ym. huolto-, ylläpito- sekä asennustöihin ESEn toiminnan perustana oma Pursialan voimalaitos sekä Mikkelin kaupungin alueella olevat kaukolämpö- ja sähköverkot sekä merkittävä asema oman toimitusvelvollisuusalueen sähkönmyynnissä. Tällä hetkellä Pursialan sähköntuotantoteho on 62 MW, jonka polttoaineista noin 65% on puupolttoaineita. Lisäksi ESE:llä on 7 MW vesivoimaa osakkuusyhtiö Koskienergia Oy: kautta ja 0,4 MW tuulivoimaa. Olkiluoto 3:sta ESE:llä on 3 MW osuus ja piakkoin tulee tuotantoon Suomen Voiman Haminan Mäkelänkankaan tuulipuisto, josta ESE saa noin 1 MW osuuden. ESE on myös mukana Propel Voiman kautta suuressa tuulipuistohankeselvityksessä. Konsernin tunnusluvut Milj. % Liikevaihto 51,5 50,0 46,4 Liikevoitto 6,96 9,7 7,85 Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3,97 6,52 4,26 Korolliset pitkäaikaiset velat 55,8 57,7 59,2 Investoinnit 9 7,3 8,8 Liikevaihto/ työntekijä 0,572 0,521 0,540 Taseen loppusumma 116,9 121,5 117,5 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,3 % 10,3 % 8,80 % Omavaraisuusaste % 27,1 % 26,2 % 25,5 % Oman pääoman tuotto % 9,6 % 15,4 % 10,40 % GWh Sähkön myynti GWh 326 GWh 323 GWh 372 GWh Kaukolämmön myynti GWh 369 GWh 432 GWh 382,2 GWh Sähkön siirto GWh 348 GWh 355 GWh 342,5 GWh Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,0 0,9 0,9 4 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

5 ESE on seudun ympäristöystävällisin ja kilpailukykyisin energiahuollon asiakaslähtöinen turvaaja sekä Ekotekoenergiatuotteiden vetovoimainen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Lisäksi ESE on päättänyt jatkaa mukana Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa 15 MW osuudella. Kasvua haetaan yhteistyöprojekteista, joiden kautta lisätään sähköntuotanto-osuuksia. Erityisesti osakkuusyhtiö Suomen Voima Oy:n ja sen tytäryhtiö SV Vesivoima Oy:n kautta on jatkossa tulossa lisää niin vesi- kuin tuulivoimahankkeitakin. ESEn tavoite on panostaa uusiutuviin polttoaineisiin ja päästöttömään energiantuotantoon. Tällä hetkellä nopeimmin on kasvamassa osakkuusyhtiö SV Vesivoima Oy:n kautta tuleva norjalainen vesivoima. Maamme hallituksen tekemät päätökset uusiutuvan energian tukien leikkauksista sekä ydinvoiman ja mahdollisesti myös vesivoiman verottamisesta ovat kestävään kehitykseen tukeutuvan energiayhtiön - kuten ESE - kannalta varsin lyhytnäköistä politiikkaa. Meneillään on useita investointihankkeita, mutta mahdolliset uudet linjaukset tuovat näille hankkeille epävarmuutta. Seurauksena on projektien viivästymisiä ja peruuntumisia. ESEn Venäjän toiminnot Maaliskuussa 2010 ESE osti Venäjältä Tihvinästä venäläisen hakkuuyhtiön OOO Russkij Les:n Stora Ensolta. Yhtiöllä on hakkuuoikeuksia ha ja vuokraoikeus näihin seuraaviksi 49 vuodeksi. Kaikki ainespuu myydään paikallisille markkinoille, mutta hakkuista kertyvä energiapuu tuodaan hakkeena Suomeen junalla ja kuorma-autoilla. Venäjän toiminnoilla laajennetaan puupolttoaineen hankintaverkostoa. ESE varautuu ensi sijassa kiristyvään kilpailuun puupolttoaineista sekä mahdolliseen teollisuuden sivutuotteiden vähenemiseen, jota korvataan muilla puupolttoaineilla. ESE on kuitenkin edelleen keskeisesti mukana kehittämässä puupolttoaineenhankintaa Etelä-Savosta. Hinnat ESE korotti 2011 aikana kaukolämmön hintojaan 11 %. Sähkön hintaan ei tehty muutoksia. Koska ESE ei vuoden 2011 aikana korottanut sähkön hintaa, sen kilpailukyky kuluttaja-asiakkaiden sähkömarkkinoilla on säilynyt, huolimatta viime aikojen pörssisähkön hintojen laskusta. Kaukolämmön energiahintaa korotettiin vuoden 2012 alussa 5 %:lla tuotantokustannusten nousua vastaavasti, ja sähkön siirron hintaa 4 %. Sähkön siirtohinnan nousu johtui pelkästään kantaverkkoyhtiö Fingridin siirtohintojen noususta. Talous Konsernin liikevaihto kasvoi vuodesta 2010 noin 1,6 milj. euroa, mutta liikevoitto jäi noin 2,8 milj. euroa edellisvuotisesta. Pääsyynä tuloksen pienentymiseen oli budjetoitua tasoa lämpimämpi vuosi, jonka johdosta kaukolämmön myynti jäi alle budjetoidun. Pörssisähkön myynnistä ei myöskään saatu tavoiteltua katetta. Tulosta heikensivät lisäksi edellisvuosilta liian pienen kiinteistöveron korjaus, koneiden myyntitappio sekä TeknoGraanin rahoitusvastikkeen poisto taseesta. Konsernin omavaraisuus parani lähes prosenttiyksikön ollen 27,1 %. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmillemme jälleen tuloksekkaasta vuodesta Erkki Karppanen toimitusjohtaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

6 ESEN ORGANISAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT Energianmyyntiliiketoiminta Lämpöliiketoiminta TALOUSOSASTO Voimaliiketoiminta ESEN HALLITUS Hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: maanmittausteknikko Jouko Varis, toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, sähköasentaja Paavo Barck (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhonen (varapuheenjohtaja), agrologi Mauri Ruuth, yrittäjä/ tj. Jyrki Peltonen ja aluepäällikkö Leena Varis. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana kokouksiin osallistui kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. 6 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

7 ESE-Verkko Oy ESE-Tekniikka Oy ESEN JOHTORYHMÄ Johtorymän jäsenet vasemmalta oikealle: liiketoimintajohtaja Arto Salmela, talousjohtaja Sari Siiskonen, myyntijohtaja Jukka Eestilä, toimitusjohtaja Erkki Karppanen, voimalaitosjohtaja Timo Leppänen, toimitusjohtaja Risto Kosunen, johdon assistentti & johtoryhmän sihteeri Mervi Ahokainen ja henkilöstön edustaja, sähköverkkoasentaja Lasse Barck. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

8 TOIMINTAKERTOMUS Paavo Barck, hallituksen puheenjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ESE ei päässyt vuonna 2011 budjetoituun tulokseen. Tähän suurimmat syyt olivat normaalia lämpimämpi vuosi sekä kertaluonteiset kuluvaikutteiset erät, jotka rasittivat tilikauden tulosta. Vuoden budjetoitu lämmöntarveluku oli 4 500, mutta lämmöntarveluku toteutui tasolla Lämpimämpää on edellisen kerran ollut vuonna Vuoden 2010 lämmöntarveluku oli ennätyksellinen Kaukolämmön myynnissä näkyi lämmin vuosi, myynnin ollessa vain 369 GWh. Tämä oli 63 GWh alle edellisvuoden myynnin (432 GWh vuonna 2010). Kaukolämmön myynti oli tähän asti kasvanut kolme vuotta peräkkäin. Teollisuuslämpöä myytiin 62,6 GWh (60,5 GWh vuonna 2010). ESE myi sähköä vähittäismyyntinä omalle toimitusvelvollisuusalueelle 210 GWh (237 GWh) ja oman alueen ulkopuolelle 87 GWh (81 GWh) eli vähittäismyyntiä oli yhteensä 297 GWh (318 GWh). Tämän lisäksi pörssiin myytiin 29 GWh (30 GWh). ESEn sähkönmyynti oli näin kokonaisuudessaan 326 GWh (348 GWh) eli 22 GWh edellisvuotta vähemmän. Myydystä sähköstä Pursialan voimalaitos tuotti 267,5 GWh (255 GWh) ja osakkuusvoimalaitokset 40,8 GWh (25 GWh). Pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 17,7 GWh (42 GWh). Pursialanvoimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh vuodessa. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2011 oli 348 GWh (355 GWh vuonna 2010). Lämmin vuosi pienensi siis myös sähkön käyttöä verkkoalueellamme. ESE-Verkon sallitun tuoton laskenta vuoden 2010 lukujen jälkeen osoitti alituottoa noin 1,3 milj. euroa. Tämän alituoton johdosta helmikuussa 2011 korotettiin siirtohintaa noin 15 %. Suurin syy sallitun tuoton alitukseen olivat siirtoverkkoon tehdyt huomattavat investoinnit. Voitto ennen satunnaiseriä vuonna 2011 oli euroa, jossa kasvua 12 %. ESE-Tekniikan lämmön myynti oli 11,6 GWh, joten myynti, edellisvuoteen verrattuna, pieneni 2,3 GWh lämpimän vuoden johdosta (13,9 GWh vuonna 2010). Yhtiön liikevaihto kasvoi noin 21 % ja kasvua oli kaikilla liiketoimintoalueilla. Voitto ennen satunnaiseriä parani 37 % ollen euroa. Tulos parani erityisesti lämmön myynnissä. ESEn strategia 2015 ESE sai vuonna 2011 valmiiksi uuden strategiansa. Sen mukaan ESE panostaa ympäristöystävällisen energian hankintaan ja tuotantoon, on luotettava ja tehokas energian siirtäjä sekä myy kilpailukykyisiä energiapalveluja. Näin toimien saavutetaan visio, jonka mukaan ESE on vuonna 2015 seudun ympäristöystävällisin ja kilpailukykyisin energiahuollon asiakaslähtöinen turvaaja, haluttu yhteistyökumppani sekä Ekoteko-energiatuotteiden vetovoimainen edelläkävijä. Uusi strategia sisältää myös ESEn arvot, jotka ovat: Asiakastyytyväisyys Henkilöstön arvostus Kilpailukyky Paikallisuus Ympäristöystävällisyys Lisäksi määriteltiin yhtiön palvelulupaukset, joiden mukaan: Yhteydenottoon (sisäiseen tai ulkoiseen) vastataan viimeistään kahden vuorokauden kuluessa Yksi yhteydenotto riittää Pidämme lupauksemme Kunnioitamme asiakasta ja toisiamme Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto ESEn ympäristöystävällisen energian hankinnan kasvattamiseksi yhtiö lähti mukaan norjalaisen pienvesivoiman, SV Vesivoima Oy:n, hankintaan. ESEn ympäristöystävällisen energiantuotannon varmistamiseksi on tärkeää turvata Pursialan voimalaitoksen biopolttoaineiden saatavuus. Metsähakkeen saatavuuden varmistamiseksi on ESE jatkanut työtä metsähakkeen ja teollisuuden sivutuotteiden tuonnin vakiinnuttamiseksi Venäjältä. Lisäksi panostetaan ESEn keskeiseen rooliin paikallisen metsähakkeen hankintaketjussa. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä koko hankintaketjun kanssa. Luotettava ja tehokas energiansiirto Vuonna 2011 kaukolämpöverkon alueella oli ennakoimattomia käyttökeskeytyksiä 9 kpl (12 kpl vuonna 2010). 8 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

9 ESE-Verkon alueella sähkön siirron keskeytyksiä vuonna 2011 oli noin 43 min / asiakas (vuosina keskiarvo 61 min) ja odottamattomia keskeytyksiä oli 18 kpl (vuosina keskiarvo 40 kpl/ vuosi). Kilpailukykyisten energiapalvelujen myynti ESEn myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla tai osakkuusyhtiöiden kautta vedellä tai tuulella. Tämän ansiosta yhtiön sähköä ja kaukolämpöä markkinoidaan vihreinä vaihtoehtoina yhtiön oman Ekoteko-brändin alla. Vuoden aikana saatiin 61 uutta kaukolämpöasiakasta. He toivat kaukolämpöverkkoon noin rakennuskuutiota uutta kuormaa. Yhteensä kaukolämpöverkon asiakasmäärä vuoden 2011 lopussa oli Hinnankorotukset ESE joutui erityisesti polttoaineiden hinnankorotuksista johtuen nostamaan kaukolämmön energiahintaa 8 % vuoden 2011 alusta. Lisäksi huhtikuun alusta kaukolämmön energiahintaa nostettiin vielä 5 %. ESE-Verkko nosti sähkön siirtohintaa 15 % helmikuussa Rakennejärjestelyt ESEn sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin energianmyyntiliiketoiminnaksi. Tällä halutaan tuoda esiin sitä, että tämä liiketoiminta myy kaikki ESEn energiapalvelut. Yhtiö hankki 78,3 % omistusosuuden Haukivuoren Lämpö Oy:stä marras-joulukuussa Yhtiö tuottaa ja myy kaukolämpöä Haukivuoren alueella. Emoyhtiö osti tytäryhtiöltään ESE-Tekniikalta tämän lämpöliiketoiminnan, joka sisältää kahdeksan aluelämpökeskusta. Tällä haluttiin keskittää lämmönmyynti konsernissa emoyhtiöön. Verohyödyn palautusvaade ESE on myynyt ns. vihreän sähkön sertifikaatteja vuonna 2002 Hollantiin Reliant Energy Trading and Marketing B.V.:lle. Yhtiön nykyinen omistaja Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. on lähettänyt ESE:lle vaateen näihin kauppoihin liittyneen verohyödyn palauttamisesta. Vaade on euroa lisättynä pääomalle kertyneillä koroilla euroa eli yhteensä euroa. Vaateen eräpäivä oli , mutta ESE on katsonut, että palautusvaade on aiheeton. ESE toimii asiassa yhteistyössä muiden vaateen saaneiden suomalaisyhtiöiden kanssa ja asiassa on käyty kirjeenvaihtoa sekä neuvottelu, mutta ratkaisuun ei vielä ole päästy. Näyttämättä on, mihin Vattenfallin vaade verohyödyn palauttamisesta perustuu. Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, tullaan asia ratkaisemaan välimiesoikeudessa. Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2011 olivat 7,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa vuonna 2010). Vuoden aikana rakennettiin uusi toimistokerros Pursialan voimalaitokseen sekä investointiin erityisesti kaukolämmön runko- ja korttelijohtojen rakentamiseen ja sähkön jakeluverkkoon. Lisäksi investoitiin kaukolämmön talojohtoihin, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä lisättiin kaukoluettaviin energiamittareiden määrää. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 90 henkilöä (96 vuonna 2010). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 66 henkilöä (61 vuonna 2010). Konserni maksoi palkkoja ja palkkioita kuluneella tilikaudella ,99 euroa ( ,55 euroa vuonna 2010 ). Emoyhtiön palkat ja palkkiot sosiaalikuluineen vuonna 2011 olivat ,24 euroa ( ,37 euroa vuonna 2010). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikaudella ei ollut ympäristöinvestointeja, kuten ei edelliselläkään tilikaudellakaan. Kuluksi kirjattuja ympäristömenoja oli euroa ( euroa vuonna 2010). Ympäristömenot olivat 0,6 % liikevaihdosta. Kulujen odotetaan tulevaisuudessa säilyvän samalla tasolla. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hinnankorotukset Vuoden 2012 alussa ESE nosti kaukolämmön energiahintaa 5 %, mikä vastaa polttoainekustannusten nousua. Kaukolämmön kokonaishinta nousi tämän korotuksen johdosta noin 3,5 %. ESE-Verkko nosti sähkön siirtohintaa vuoden 2012 alussa 4 %, jolla kompensoidaan Fingridin kantaverkkomaksujen nosto. Kiinteä toimipaikka Etelä-Savon Energia Oy sai päätöksen kiinteän toimipaikan perustamisesta Tihvinään Venäjälle Toimipaikka perustettiin, jotta emoyhtiö voi mm. omistaa koneita ja laitteita Venäjällä ja saada näiden hankintaan liittyviä ALV-palautuksia. Haukivuoren Lämpö Oy ESEn omistusosuus yhtiössä on noussut noin 93 % tasolle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ESEn uusi strategia 2015 ESE:ssä saatiin valmiiksi uusi strategia, jossa on tavoitteena, että ESE on vuonna 2015 seudun ympäristöystävällisin ja kilpailukykyisin energiahuollon asiakaslähtöinen turvaaja, haluttu yhteistyökumppani sekä Ekoteko-energiatuotteiden vetovoimainen edelläkävijä. Tämän vision toteuttamiseksi on määritelty tehtäviä, joita tullaan lähivuosina toteuttamaan. Strategian vahvistamisen jälkeen sen toteuttamiseksi on tehty muutamia konkreettisia päätöksiä. Yksi päätöksistä on, että vuoden 2012 alusta ESEn myymä sähkö suojataan pörssihankinnan hintaa vastaan ja voimalaitos suojaa tuottamansa sähkön pörssimyyntiä vastaan. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

10 Polttoaineenhankinnan varmistaminen Tärkeitä tekijöitä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa ovat polttoaineiden saatavuuden varmistaminen sekä polttoaineiden hintataso. Tämän johdosta ESE jatkaa yhteistyötä paikallisten polttoainetoimittajien kanssa sekä polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä paikallisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta. Kaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen Mikkelissä Vuonna 2011 Pöyry Consulting Oy teki valtakunnallisen vertailun kaukolämmön kilpailukyvystä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. ESE osallistui tähän tutkimukseen, josta saatiin tutkittua aineistoa kauko-lämmön kilpailukyvystä Mikkelissä. Vuoden 2012 alussa lanseerattiin Kuuma Totuus kampanja, jolla halutaan viestiä sitä, että kaukolämpö on Mikkelissä sekä edullisin että ympäristöystävällisin lämmitysmuoto. Investoinnit vuonna 2012 Vuoden 2012 suurin yksittäinen investointi on Tuukkalaan rakennettavan 10 MW vara- ja huippulämpökeskuksen valmistuminen. Tällä varmistetaan lämmönjakelua Kyyhkylässä, Silvastissa, Moisiossa ja Tuukkalassa. Muita suurempia investointeja ovat Pursialan voimalaitoksen polttoainekentän laajennus sekä AMR-mittariasennusten jatkaminen. Uudet energianhankinnan osuudet ESEn strategian mukaan sähkönhankintaa kasvatetaan, joten ESE on mukana osakkuusyhtiöittensä kautta hankkimassa uusia vesi- ja tuulivoimaosuuksia. Uudet toimitilat ESE on aloittanut selvitystyön toimintojensa siirtämiseksi pois Vuorikadulta Pursialaan. Tavoite on, että muutto voi tapahtua vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän johdosta vuoden 2012 aikana nykyiset Vuorikadun toimitilat myydään Mikkelin kaupungille ja tämän hetkisen tiedon mukaan kaupan johdosta jouduttaneen tekemään noin 1 milj. euron alaskirjaus ESEn taseeseen toimitilojen osalta. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA ESE oli mukana vuonna 2011 Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston hankekehityksessä, teki biopolttoaineen laadunmittauksen sekä jatkoi Fortum Power Solutions Ekotuunaus-projektia, jossa parannetaan Pursialan voimalaitoksen energiatehokkuutta sekä käyttötaloutta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2011 oli noin euroa (vuonna 2010 oli noin euroa). RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa sekä tuottaa että myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta. Sähkön hintariskeihin varaudutaan riskipolitiikalla, jonka ESEn hallitus on hyväksynyt. Riskipolitiikka määrittelee varautumisen markkinahinta-, määrä-, vastapuoli-, likviditeetti-, aluehinta-, tarjous- ja luottoriskiin sekä määrittelee rajat, joiden puitteissa riskien tulee pysyä. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä markkinahintaa alhaisemmalla tasolla. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla sekä omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa puupolttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotannon riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti on noin 100 MW. Kaukolämpöalueen laajentuessa ja myyntimäärien kasvaessa myös vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteettia kasvatetaan. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset tulkintoineen. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ehkäisemään ennalta sähköverkkoa parantamalla ja sen toimintakunnosta huolehtimalla mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko on kaapeloinut 45 % keskijänniteverkostaan ja 75 % pienjänniteverkosta. Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään nykyisen päästökauppajakson eli vuoden 2012 loppuun. Mahdollisiin lisätarpeisiin on varauduttu Fine Carbon Fund -sijoituksella. ESEn käyttämän kattilatekniikan maksimiraja puunkäytölle on noin 70 %. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 90 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. 10 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

11 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 13,5 % 19,5 % 16,9 % 12,3 % OPO % 9,6 % 15,4 % 10,4 % 6,0 % Omavaraisuusaste 27,1 % 26,2 % 25,5 % 26,9 % Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu ympäristövakuutuksin sekä mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia sekä vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5 milj. euroa vuonna 2011 ollen 51,5 milj. euroa (50,0 milj. euroa vuonna 2010). Liikevoitto oli 7,0 milj. euroa (9,7 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 13,5 % (19,5 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa) eli tulos heikkeni 38 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,3 % (10,3 %). Konsernin omavaraisuusasteen parantaminen on ollut tavoitteena ja se paranikin edelleen hieman ollen 27,1 % (26,2 %). Oman pääoman tuotto oli 9,6 % (15,4 %). Maksuvalmius quick ratio oli vuodenvaihteessa 1,0 (0,9). Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden hieman edellisvuotta enemmän eli 0,572 milj. euroa (0,521 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 55,8 milj. euroa (57,7 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi hieman ollen 40,9 milj. euroa (40,2 milj. euroa vuonna 2010). Tästä sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (15,0 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihto 20,4 milj. euroa (20,8 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan 5,9 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa) eli 10,3 % (16,8 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,1 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Tytäryhtiöt maksoivat konserniavustuksia emoyhtiölle yhteensä 1,44 milj. euroa (1,39 milj. euroa vuonna 2010). HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, Haukivuoden Lämpö Oy, OOO ESE, OOO Russkij Les ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen valittiin yhtiökokouksessa sähköasentaja Paavo Barck (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhonen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, agrologi Mauri Ruuth, yrittäjä/ tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis ja maanmittausteknikko Jouko Varis. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana kokouksiin osallistui kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab/ Ulla-Maija Lakonen KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Erkki Karppanen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,99 euroa, josta tilikauden voitto on ,64 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä on 300 kpl. Osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen verotusarvo v ,80 Hallitus Etelä-Savon Energia vuosikertomus

12 Energianmyyntiliiketoiminta Energianmyyntiliiketoiminta vastaa sähkö- ja lämpöenergian myynnistä sekä markkinoinnista kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Asiakaspalvelun sekä sanomaliikenteen hoidon lisäksi energianmyyntiliiketoiminta vastaa myös laskutuksesta ja perinnästä. Asiakastietojärjestelmän kehittäminen on tärkeimpiä tehtäviämme. 12 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

13 Jukka Eestilä, myyntijohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ENERGIANMYYNTI Sähkönmyyntiliiketoiminnan nimi muuttui Energianmyyntiliiketoiminnaksi syksyllä Nimenmuutoksella vahvistettiin liiketoiminnan tehtäviä vastaamaan konsernin uutta strategiaa, jossa sähkön lisäksi myydään myös muita energiapalveluita. Samalla liiketoiminnan uudeksi vetäjäksi nimitettiin DI, KTM Jukka Eestilä. Vuoden 2011 aikana Energiamyyntiliiketoiminnan resursseja on lisätty. Uudistuneessa Energianmyyntiliiketoiminnassa ollaan sähkön lisäksi vahvasti mukana myös erilaisten lämmitysratkaisujen myynnissä ja markkinoinnissa. Tärkeän osan Energianmyyntiliiketoiminnasta tekee ESEn asiakaspalvelu, jossa hoidetaan asiantuntevasti niin puhelut, sähköiset yhteydenotot kuin asiakaskäynnitkin. Energianmyyntiliiketoimintoihin kuuluvat myös asiakastietojärjestelmien ylläpito ja kehitys, energialaskutukset, perintä sekä sanomaliikenne. Sähkönmyynti ESEn alueelle (mukaan luettuina ulkovalaistus ja häviöenergian myynti) oli noin 210 GWh. Vähennystä edellisvuodesta oli 27 GWh. Merkittävimmät syyt sähkönmyynnin vähenemiseen olivat lämmin loppuvuosi sekä sähkömarkkinoiden kilpailu. ESE:n sähkönmyynti Mikkelin seudun ulkopuolelle ja pörssiin oli yhteensä 116 GWh, joka oli 30 GWh edellisvuotta suurempi. Kokonaissähkönmyynti 326 GWh oli 1 % enemmän kuin vuonna Vuonna 2011 ESEn kaikesta sähkönmyynnistä 27 % meni Mikkelin seudun ulkopuolelle. Ekoteko-sähkö ESE on määrätietoisesti kehittänyt ekologisen energian tuotantoa. Yhtiöllä on ollut vuosikymmenien ajan tavoitteena hyödyntää energian lähteenä ekologisesti kestäviä sekä kotimaisia raaka-aineita. Energianlähteistä puu, turve, vesi ja tuuli sopivat erinomaisesti ESEn edelläkävijän imagoon. ESEn ympäristöystävällinen sähkö on tuotteistettu määräaikaiseksi Ekoteko-sähköksi. Ekoteko-sähkö perustuu vain uusiutuvilla energialähteillä toteutettuun tuotantoon. Ekoteko-sähkön käyttäjälle toimitetaan sähkösopimuksen mukana diplomi osoituksena ympäristöystävällisen energian käytöstä. ESEn ympäristöystävällinen sähkö on tuotettu seuraavasti: tuulivoima (0,4 %), vesivoima (14,0 %) ja puupohjaisin polttoaineet (85,6 %). ESEn käyttämä puupolttoaine on monipuolisesti hankittua metsähaketta sekä eri paikoista toimitettuja teollisuuden sivutuotteita. SÄHKÖNHANKINTA Sähkön kokonaishankinta oli 326 GWh. Sähkönhankinnan osakkuusyhtiöiden kautta hankittiin 41 GWh. Sähköpörsseistä ja muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 18 GWh. Suurin sähkön toimittaja oli oma Pursialan vastapainevoimalaitos, joka tuotti 267 GWh. Sähkönmyynti kuluttajaryhmille (Kokonaismyynti 326 GWh) Sähkön hankinta (Kokonaishankinta 326 GWh) Sähkön toimitus (Kokonaishankinta 326 GWh) Pörssimyynti 9 % Palvelu ja rakentaminen 25 % Teollisuus 16 % Asuminen ja maatalous 50 % Ostot sähköporssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta 17,7 GWh Ostot Pursialan voimalaitokselta 267,5 GWh Ostot osakkuusvoimalaitoksilta 40,8 GWh Pörssimyynti 29 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen vähittäismyyntiin 210 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen ulkopuoliseen sähkönmyyntiin 87 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

14 Lämpöliiketoiminta Lämpöliiketoiminta myy kaukolämpöä Mikkelin kaupungin alueella ja Haukivuorella. Lämpöliiketoiminta vastaa kaukolämpöverkkojen ja varalämpökeskusten kunnossapidosta sekä käytettävyydestä. Se myös tuottaa Haukivuoren kaukolämpöasiakkaille lämpöä hakkeella. Kaukolämpöasiakkaita on 2 155, ja kohteiden rakennustilavuus on yli 10 milj. rak m Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

15 Arto Salmela, liiketoimintajohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Lämmönmyynti ja markkinointi Vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön markkinointia jatkettiin vuoden 2011 aikana hieman toteutustapaa muuttaen. Markkinoinnin ansiosta varsin monet vanhat kiinteistöt liittyivät kaukolämpöön. Lämmön hankinta (Kokonaishankinta 412,7 GWh)) Kaukolämmitykseen liittyi vuoden aikana 61 kiinteistöä. Näistä uusia rakennuksia oli 28 ja vanhaa rakennuskantaa 33 kiinteistöä. Kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 2155, ja lämpöasiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi rakennuskuutiolla. Kokonaisuudessaan lämmitettävä rakennustilavuus oli vuoden vaihteessa 9,96 milj. rakennuskuutiota. Lämpökeskukset 5,6 GWh Osto voimalaitokselta 407,1 GWh ESE osti Haukivuoren Lämpö Oy:n osakkeista vuoden loppuun mennessä 78 %. Haukivuorella on 34 kaukolämpöasiakasta, joille lämpöä myytiin 6,3 GWh. Lämmön toimitus (Kokonaistoimitus 368,9 GWh) Lämmönhankinta Lämmöntarveluku Mikkelissä oli 4253, mikä aiheutti lämmönmyynnin romahduksen edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmönmyynti oli 368,96 GWh, joten vähennystä edellisestä vuodesta tuli 62,8 GWh. Lämpöä hankittiin yhteensä 412,6 GWh, josta voimalaitoksen tuotannoksi kertyi 407,1 GWh, ja erillisten lämpökeskusten tuotannoksi 5,6 GWh. Häviöt 43,8 GWh Muut asiakkaat 67,5 GWh Toimistorakennukset 85,3 GWh Teollisuus 38,7 GWh Asuintalot 177,4 GWh Investoinnit Kaukolämpöinvestointeihin käytettiin noin 1,5 milj. euroa. Suurimpina investointikohteina olivat Saattotien rakentaminen Lehmuskylässä ja Arinakadun rakentaminen Oravinmäellä. Kaukolämpöverkkoa saneerattiin noin eurolla ja liittymismaksutuloja kertyi noin euroa. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

16 Voimaliiketoiminta Voimaliiketoiminta vastaa ESEn sähkön ja kaukolämmön tuotannosta Pursialan voimalaitoksissa, jotka tuottavat yhteistuotannossa sähköä ja lämpöä. Uudempi voimalaitos voi tuottaa lisäksi myös lauhdesähköä. Polttoaineina kattiloissa voi käyttää 70 % puuta ja 30 % turvetta. Voimalaitoksen lämpöteho on 125 MW ja sähköteho 62 MW. Laitokset on rakennettu vuosina 1990 ja Voimaliiketoiminnalla on myös teollisuuden kanssa yhteistyösopimuksia, joilla myydään höyryä ja lämpöä teollisuusprosessien käyttöön. 16 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

17 Timo Leppänen, voimalaitosjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Sähkön ja lämmön tuotanto Voimalaitoksen sähkön tuotanto vuonna 2011 oli 269,7 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin voimalaitoksilla ja turvelämpökeskuksella 411,2 GWh. Sähkön markkinahinta oli vuoden alkupuolella melko korkea ja tämän seurauksena sähköä myytiin sisäisen myynnin lisäksi myös pörssiin. Vuoden loppupuolella sähkön markkinahinta oli niin alhainen, että tuotettiin pelkästään vastapainelämpöä vastaava sähkö. Vuosi oli ulkolämpötilaltaan erittäin poikkeava. Alkuvuosi oli kylmä ja loppuvuosi poikkeuksellisen lämmin. Tämän seurauksena kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotanto oli budjetoitua pienempi. Lisäksi tuotettiin 62,6 GWh teollisuuslämpöä ja höyryä. Voimalaitosten käytettävyys oli 98,3 %, jota voidaan pitää hyvänä lukuna verrattuna muihin vastaaviin voimalaitoksiin. Merkittävimmät investoinnit olivat Pursiala 1:n pääautomaatiojärjestelmän uusinta ja kattiloiden polttoaineen syöttöjen parannukset. Polttoaineiden hankinta Polttoaineiden hankinta oli suunnitellun mukaista. Turvetta saatiin tuotettua Etelä-Savon alueella lähes normaali määrä. Lisäksi tehtiin turpeentoimituksista turvavarastosopimus, jolla varmistetaan turpeen toimitus huonona turvetuotantovuonna. Metsähakkeen hankintaa on tehostettu. Tällä hetkellä hankinnassa työskentelee kaksi henkilöä, joiden vastuulla on laatu- ja määrätavoitteita. Puupolttoaineiden hankintaa Venäjältä on jatkettu. Haketta on saatu omista metsähakkuista ja sahoilta on saatu rimahaketta. Hake kuljetetaan autoilla ja junilla. Yhteistyötä Mikkelin ympäristön mekaanisen puunjalostusteollisuuden kanssa on jatkettu hankkimalla sivutuotteita polttoon. Puun osuus polttoaineista oli 65,2 % ja turpeen 34,4 %. Öljyn osuus polttoaineista oli vain 0,4 %. Puupolttoaine on metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta ja kierrätyspuuta. Teollisuuslämmön ja -höyryn myynti Teollisuuslämpöä ja -höyryä toimitettiin kuudelle Mikkelin ja sen ympäristön teollisuuslaitokselle. Kattilalaitosten käyttöä valvotaan ja ohjataan Pursialan voimalaitoksen valvomosta. Päivittäinen huolto ja kunnossapito tehdään voimaliiketoiminnan huoltomiesten toimesta. Hiilidioksidipäästöt Myönnetyt ilmaiset päästöoikeudet riittivät kattamaan sähkö- ja kaukolämpötuotannon aiheuttamat päästöt. Valmistelussa on uusi laki tulevalle päästökauppajaksolle vuosille Jatkossa ilmaisia päästöoikeuksia saadaan vain osittain kaukolämmön tuotantoon. Muut tarvittavat päästöoikeudet joudutaan hankkimaan markkinoilta. Sähkön- ja lämmöntuotanto (Kokonaistuotanto 780,5 GWh) Puupolttoaineiden jakauma (Yhteensä 804,4 GWh) Polttoaineiden käyttö (Voimaliiketoiminta, kaikki 1178,9 GWh) Lämmön omakäyttö 7,6 GWh Teollisuuslämpö 62,8 GWh Sähkön omakäyttö 33,2 GWh Sähkön tuotanto 269,7 GWh Kaukolämmöntuotanto 407,1 GWh Teollisuuden sivutuotteet 276 GWh Kierrätyspuu 7,9 GWh Metsähake 520,5 GWh Kivihiili 0,0 GWh Öljy 12,4 GWh Puupolttoaineet 804,4 GWh Turve 362,1 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

18 ESE-Verkko Oy ESE-Verkko Oy vastaa sähkönsiirrosta omalla verkkoalueellaan. Yhtiöllä on sähköverkkoa noin km ja käyttöpaikkoja noin Keskijänniteverkosta on kaapeloitu noin 45 % ja pienjänniteverkosta 75 %. Sähkönsiirto jakelualueella (355 GWh) Siirretty sähkömäärä jakelualueella (Kokonaissiirto 348 GWh) Sähkönsiirto Pursialan voimalaitokselta 72% 20 kv ja 110 kv asiakkaille 97 GWh Sähkönsiirto kantaverkosta 28% 0,4 kv asiakkalille 240 GWh Häviöt 11 GWh 18 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

19 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Risto Kosunen, toimitusjohtaja Yhtiön toiminnasta ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta omalla sähköverkkolupa-alueellaan. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää sähkönjakeluverkkoa, johon on liitetty n käyttöpaikkaa. Jakeluverkon pituus on 1000 km. Siihen kuuluu seitsemän 110 kv sähkö- ja kytkinasemaa sekä kolme 20 kv kytkinasemaa. Sähkön siirtomäärä oli 348 GWh (355 GWh vuonna 2010). Alkuvuonna sähkönkulutus oli yhtä suurta kuin vuonna 2010, mutta marraskuussa ja joulukuussa kulutus väheni lähes 10 GWh. Verkonrakennus, perusparannus ja kunnossapito Vuoden aikana otettiin käyttöön kymmenen puistomuuntamoa, yksi kiinteistömuuntamo ja yksi pylväsmuuntamo. Suurimmat työkohteet olivat Rantakylässä koulun ja Ylännetien alueilla sekä Lähemäellä Alakadun-Kisatien alueella. Muuntamoiden uusinnan lisäksi laajoissa kohteissa ilmajohtoverkko muutettiin kaapeliverkoksi, johon saimme noin asiakasta lisää. Keskusta-alueen muuntamoiden ja uusien 20 kv yhteyksien viimeistelytyöt valmistuivat ennen Torin avajaisia ja useita vuosia kestänyt työvaihe saatiin päätökseen Syksyn aikana tehtiin koko 400 V ilmajohtoverkon kunto- ja lahotarkastus. Myös suurin osa taajamien ulkopuolisesta verkosta myös raivattiin. 110 kv johtojen tarkastusten lisäksi osuus Pursialasta Sairilaan raivattiin helikopterista käsin tehdyllä latvasahauksella. Vuoden aikana 20 kv verkolla oli 18 vikakeskeytystä ja 35 erillistä jälleenkytkentää. Keskimääräinen sähkötön aika asiakkailla oli 43 minuuttia. Häiriöistä kolmasosa ilmeni tammikuun lumikuormien aikana. Suurimman osan kesän häiriöistä aiheuttivat eläimet ja ukkonen. Joulukuun myrskyt aiheuttivat seitsemän häiriötä. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ ESE-Verkon toiminta jatkuu perusteiltaan ennallaan omaa verkkoaluetta kehittäen. Verkonrakentamisessa keskitytään jakelumuuntamoiden uusintaan ja ilmajohtoverkkojen kaapelointiin. Pienjänniteverkon kuntotarkastuksen perusteella tullaan nopeuttamaan vanhimpien muuntopiirien saneerauksia. Joulukuun myrskyjen valtakunnantason jälkiselvittelyn tuloksena voi tulla vaatimuksia, jotka meilläkin lisäävät investointeja. Kahden seuraavan vuoden aikana käytetään investointeihin yli kaksi miljoonaa euroa, jolla mittarit vaihdetaan kaukoluettaviksi. Vuosina 2012 ja 2013 asennetaan omakotitalojen ja muiden yksittäiskohteiden kaukoluettavaa mittaria. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa. Uusi valvontajakso alkoi Edellisen valvontajakson toteutunut sallitun tuoton taso julkistetaan loppuvuodesta 2012 ja silloin voidaan tarkentaa valvontajakson toimintaedellytyksiä. HALLINTO ESE-Verkon yhtiökokous valitsi hallitukseen jatkamaan sähköasentaja Paavo Barckin (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhosen, toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriaisen ja toimitusjohtaja Erkki Karppasen. Tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab / Ulla-Maija Lakonen KTM, JHTT. Risto Kosunen nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 12 henkilöä (13 vuonna 2010). OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Hinnankorotus Kantaverkkosopimus Fingrid Oyj kanssa päättyi vuoden lopussa. Uudelle sopimuskaudelle tulee merkittävä kantaverkkomaksujen korotus, jonka kattaminen edellyttää 4 % korotusta siirtomaksuihin. Tämä hinnankorotus tuli voimaan vuoden 2012 alussa. TALOUS ESE-Verkon liikevaihto vuonna 2011 oli 8,1 milj. euroa (8,1 milj. euroa vuonna 2010). Liikevaihto pysyi ennallaan hinnankorotuksesta huolimatta, koska siirtomäärä oli edellisvuotta pienempi. Yhtiö teki investointeja noin 1,7 milj. eurolla ja ne rahoitettiin tulorahoituksella sekä lainalla konsernikassasta. Liittymismaksuja kertyi euroa ( euroa) Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,9 % (38,2 %). Etelä-Savon Energia vuosikertomus

20 ESE-Tekniikka Oy ESE-Tekniikka Oy:llä on sähköasennusliiketoimintaa, ulkovalojen huoltotoimintaa sekä lämmönmyyntiä aluelämpökeskuksista. Jatkossa yhtiö keskittyy sähköasennus- ja huoltoliiketoimintoihin. 20 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2011

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot