VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2012 1"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 Etelä-Savon Energia vuosikertomus

3 3

4 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä 12 Toimintakertomus 14 Energianmyyntiliiketoiminta 20 Lämpöliiketoiminta 22 Voimaliiketoiminta 24 ESE-Verkko Oy 26 ESE-Tekniikka Oy 28 OOO Russkij Les vuonna 30 OOO ESE vuonna 31 Tuloslaskelma 34 Tase 35 Rahoituslaskelma 37 Liitetiedot 38 Ympäristöasioita koskevat liitetiedot 51 Energianmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 52 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 55

5 5

6 Vuosi 2012 jää historiaan yhtenä vuosisadan sateisimmista. Taloudellisesti se oli ESElle erittäin haasteellinen sähkön hyvin alhaisen hinnan vuoksi. Ennätyssateet täyttivät pohjoismaiset vesialtaat ja pitivät talouden taantuman kanssa sähkön pörssihinnan merkittävästi budjetoitua hintaa alempana. Välillä hintataso on ollut jopa niin matala, että vastaavaa on viimeksi nähty joskus vuosikymmen sitten. Lämpötilojen suhteen vuosi oli lähellä normaalia. Vuosittain laskettava lämmöntarveluku toteutui tasolla Koko konsernin lämmön myynti oli 486,4 GWh. Pursialan voimalaitos tuotti 249,5 GWh ja osakkuusvoimalaitokset 60,5 GWh sähköä. Koskienergian osuus oli 56,4 GWh. ERKKI KARPPANEN, TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 Lisää päästötöntä energiaa Vuoden merkittävin tapahtuma oli, että Koskienergia osti Fortumilta 14 vesivoimalaitosta. Samalla vesivoimasta tuli paljon aiempaa merkittävämpi osa ESEn koknaisuutta. Kauppa oli myös ESEn historian suurin yksittäinen investointi. Vesivoima on erittäin pitkän aikavälin investointi, ja voikin sanoa, että vesivoiman kvartaali ei ole 3 kuukautta vaan 25 vuotta. Välillä se kannattaa paremmin ja välillä huonommin, mutta joka tapauksessa se on uusiutuvaa energiaa ja kenties luonnon kannalta puhtain tapa tuottaa merkittävä määrä sähköä ja yleensä vielä juuri silloin, kun sitä eniten tarjotaan. Tämä on oleellinen ero tuulivoimaan nähden, ja sillä on oma arvonsa tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Lisää uusiutuvaa energiaa ESE on vuosien varrella panostanut paljon uusiutuvaan puupohjaiseen lähienergiaan. Linjausta vahvistettiin edelleen päättämällä investoida Pursialan uudemman kattilan muuttamiseen puhtaasti puuta polttavaksi. Tämä noin 10 miljoonan euron investointi on ESEn kokoiselle yhtiölle hyvin mekittävä panostus. Se on kuitenkin täysin stratgiamme mukainen pyrkiessämme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi energiantuottajaksi. Investointia voi perustella myös 6 sillä, että turpeen tulevaisuus on merkittävästi kasvaneen ympäristöpaineen vuoksi monin tavoin vaakalaudalla, että sen hinta tulee nousemaan merkittävästi ja että sen saatavuudessakin lienee monenlaisia riskejä tulevina vuosina. Toiminnan kehittäminen ESEn organisaation virtaviivaistamista jatkettiin yhtiön uuden strategian toteuttamiseksi. Organisaatiomuutoksella energianmyyntiliiketoiminta ja lämpöliiketoiminta yhdistettiin uudeksi energialiiketoiminnaksi. Tällä haluttiin vahvistaa myyntiä ja asiakaspalvelua, sillä molempien liiketoimintojen erikoisosaaminen, asiakkuuksien hoitaminen sekä henkilöstön sijaisuusjärjestelyt pystytään uudessa, vahvemmassa yksikössä yhdistämään paremmin. Maamme hallituksen päätökset leikata uusiutuvan energian tukia ja metsäenergian tukitasojen epävarmuus ovat ESEn kaltaisen kestävään kehitykseen tukeutuvan energiayhtiön kannalta varsin lyhytnäköistä politiikkaa. Meneillään on useita investointihankkeita, mutta mahdolliset uudet linjaukset tekevät niistä epävarmoja. Seurauksena on projektien viivästymisiä ja peruuntumisia.

7 Hinnat ESE korotti 2012 aikana kaukolämmön hintojaan 5 % ja sähkönsiirron hintaa 4 %. Sähkön siirtohinnan nousu johtui pelkästään kantaverkkoyhtiö Fingridin siirtohintojen noususta. Sähkön myyntihintaa ei muutettu. Vuoden 2013 alussa polttoaineiden uudet verot ja hintojen yleinen nousu pakottivat nostamaan kaukolämmön energiamaksua 13 %. Perusmaksu nousi keskimäärin 6,4 % kiinteistötyypistä riippuen. Sähkön julkisia myyntihintoja korotettiin alkaen keskimäärin 4,7 % ja siirtohintoja 4 %. Hinnankorotuksiin sisältyy arvonlisäveron muutos. Talous Konsernin liikevaihto pysyi vuoden 2011 tasolla, mutta budjetoidusta tuloksesta jäätiin kauaksi. Suurin syy oli pörssisähkön alhainen hinta, jonka vuoksi voimaliiketoiminta teki 2,1 miljoonaa euroa tappiota. Muita syitä tuloksesta jäämiseen olivat Vuorikadun kiinteistöjen alaskirjaus, Pursialankatu 18:n purkaminen ja muut kertaluontoiset jäännösarvopoistot. Vaikka budjetoidusta tuloksesta jäätiin, ESE maksaa kaupungille euroa osinkoa eli saman summan kuin vuosilta Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmillemme työteliäästä vuodesta Erkki Karppanen Toimitusjohtaja Konsernin tunnusluvut Milj Liikevaihto 53,9 51,5 50,0 Liikevoitto 2,9 6,96 9,75 Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,3 3,97 6,52 Korolliset pitkäaikaiset velat 57,0 55,8 57,7 Investoinnit 13 7,8 7,3 Liikevaihto/työntekijä 0,544 0,572 0,521 Taseen loppusumma 121,6 116,9 121,5 % Sijoitetun pääoman tuotto 3,10 7,3 10,3 Omavaraisuusaste 24,90 27,1 26,2 Oman pääoman tuotto 0,60 9,6 15,4 GWh Sähkön myynti Kaukolämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,9 1,0 0,9 7

8 ESEn organisaatio Talousosasto Hallinto Liiketoimintayksiköt Energianmyyntiliiketoiminta Lämpöliiketoiminta Voimaliiketoiminta Etelä-Savon Energia vuosikertomus

9 ESE-Verkko Oy ESE-Tekniikka Oy 9

10 PAAVO BARCK ANTTI SUHONEN ERKKI KARPPANEN MARKKU KAKRIAINEN JOUKO VARIS puheenjohtaja varapuheenjohtaja esittelijä jäsen jäsen sähköasentaja asianajaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja, ymba maanmittausteknikko Etelä-Savon Energia vuosikertomus

11 MAURI RUUTH jäsen agrologi JYRKI PELTONEN jäsen toimitusjohtaja/yrittäjä LEENA VARIS jäsen aluepäällikkö UNTO ROIKONEN henkilökunnan edustaja kaukolämpöinsinööri ESEn hallitus 11

12 ERKKI KARPPANEN SARI SIISKONEN RISTO KOSUNEN TIMO LEPPÄNEN toimitusjohtaja talousjohtaja toimitusjohtaja voimalaitosjohtaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

13 MERVI PAJUNEN johdon assistentti LASSE BARCK sähköasentaja JUKKA EESTILÄ liiketoimintajohtaja ESEn johtoryhmä 13

14 PAAVO BARCK, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Toimintakertomus Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ESE ei päässyt vuonna 2012 budjetoituun tulokseen. Tähän suurimmat syyt oli pörssisähkön alhainen hinta, jolloin oma sähköntuotanto jäi tappiolliseksi sekä ESEn toimitiloihin liittyvä noin 1 milj. euron alaskirjaus, kun toimitilat myytiin Mikkelin kaupungille. Vuoden budjetoitu lämmöntarveluku oli 4500, mutta vuosi oli budjetoitua kylmempi, lämmöntarveluvun toteutuessa tasolla, mutta lämmöntarveluku toteutui tasolla Kaukolämmön myynti toteutui edellisvuotta parempana, ollen 411 GWh, joka oli 42 GWh enemmän kuin vuonna 2011 (369 GWh vuonna 2011). Kaukolämmön erillistuotantantokohteet myivät lämpöä 9,1 GWh (11,6 GWh) ja teollisuuslämpöä myytiin 65,7 GWh (62,6 GWh). ESEn lämmön kokonaismyynti oli näin ollen 486 GWh. ESEn myi sähköä vähittäismyyntinä omalle toimitusvelvollisuusalueelle 213 GWh (210 GWh) eli ESE myy noin 70% omalla jakeluverkkoalueellaan myydystä sähköstä. Oman jakeluverkkoalueen ulkopuolelle myytiin 99 GWh (87 GWh) eli vähittäismyyntiä oli yhteensä 312 GWh (297 GWh). ESEn sähkönmyynti oli näin kokonaisuudessaan 312 GWh (326 GWh) eli 22 GWh edellisvuotta vähemmän. Myydystä sähköstä Pursialan voimalaitos tuotti 249,5 GWh (267,5 GWh), osakkuusvoimalaitokset 60,5 GWh (40,8 GWh) ja pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 3,7 GWh (42 GWh). Osakkuusvoimalaitosten tuotantomäärän kasvu johtuu siitä, että Koskienergia Oy osti Fortumilta 14 vanhaa vesivoimaa edustavaa vesivoimalaitosta. Pursialanvoimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh vuodessa. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2012 oli 352 GWh (348 GWh vuonna 2011) eli edellisvuotta kylmempi vuosi näkyi myös sähkön käyttömäärässä verkkoalueellamme. ESE-Verkko suoritti vuonna 2012 ensimmäisen kerran ilmajohtojensa helikopteriraivauksen. ESE-Verkon sallitun tuoton laskenta v lukujen jälkeen osoitti alituottoa noin 1,1 milj. euroa. 14 Yhtiö korotti siirtohintaa vuoden 2012 alussa 4% Fingridin kasvaneiden kantaverkkomaksujen johdosta. Voitto ennen satunnaiseriä v oli euroa, jossa kasvua 1%. ESE-Tekniikka myi lämpöliiketoimintansa emoyhtiölle Tämän jälkeen yhtiön toiminta on koostunut asennusliiketoiminnasta ja huoltoliiketoiminnasta. ESE-Tekniikka maksoi vuonna 2012 vahingonkorvauksen Etelä-Savon Sairaanhoitopiirille vuonna 2011 sattuneesta vahingosta, josta maaliskuussa 2013 saatiin Käräjäoikeuden ratkaisu, jonka mukaan vahinko oli ESE-Tekniikan vastuulla. Vakuutusyhtiö tulee tämän päätöksen perusteella maksamaan vahingonkorvauksen vastuuvakuutuksen perusteella ESE-Tekniikalle. Ilman vahingonkorvausta yhtiö olisi päässyt budjetoituun tulokseensa. Vahingonkorvauksesta puolet on mukana ESE-Tekniikan vuoden 2012 tuloksessa. Liiketoiminnat saavuttivat budjetoidut liikevaihtotavoitteensa. ESEn strategian toteutuminen 1. Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto ESE panosti strategiansa mukaan ympäristöystävällisen energian hankintaan ja tuotantoon hankkimalla osakkuusyhtiönsä Koskienergia Oy:n kautta Fortumilta 14 vanhaa vesivoimaa edustavaa vesivoimalaitosta sekä teki päätöksen siitä, että vuoden 2013 aikana Pursialan kakkoskattila muutetaan kokonaan puupolttoaineella toimivaksi. 2. Luotettava ja tehokas energiansiirto Kaukolämpöverkon alueella ennakoimattomia käyttökeskeytyksiä vuonna 2012 oli 13 kpl (9 kpl vuonna 2010). ESE-Verkon alueella sähkön siirron keskeytyksiä vuonna 2012 oli noin 9 min/ asiakas, mikä oli ennätyksellisen alhainen (43 min/ asiakas vuonna 2011) ja odottamattomia keskeytyksiä oli 17 kpl (18 kpl vuonna 2011). 3. Kilpailukykyisten energiapalvelujen myynti Strategian mukaan ESE myy kilpailukykyisiä energiapalveluja. Syksyllä 2012 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen

15 mukaan ESE sijoittui kolmanneksi sähkön- ja kaukolämmönmyynnissä ja toiseksi siirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyysvertailussa Kaukolämpöasiakkaita saatiin vuoden aikana lisää 43 kpl, jotka toivat noin rakennuskuutiota uutta kuormaa kaukolämpöverkkoon. Yhteensä kaukolämpöverkon asiakasmäärä vuoden 2012 lopussa oli Hinnankorotukset ESE joutui erityisesti polttoaineiden hinnankorotuksista johtuen nostamaan kaukolämmön energiahintaa 5% vuoden 2012 alusta. ESE-Verkko nosti samana ajankohtana sähkön siirtohintaa 4%. Rakennejärjestelyt ESEn energianmyyntiliiketoiminta ja lämpöliiketoiminta yhdistettiin energialiiketoiminnaksi. Tällä halutaan parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä ja mennä edelleen lähemmäs yhden luukun periaatetta asiakkaiden suuntaan. Tämä järjestely mahdollisti myös myynnin resurssien lisäämisen. Yhtiö kasvatti omistusosuuttaan Haukivuoren Lämpö Oy:stä ja omistusosuus on nyt 92,8%. Yhtiö tuottaa ja myy kaukolämpöä Haukivuoren alueella. Vuorikadun kiinteistöjen ja ulkovalaistusverkon myyminen Mikkelin kaupungille ESE myi 2012 nykyiset toimitilansa Vuorikadulla sekä omistamansa Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevan ulkovalaistusverkon Mikkelin kaupungille. Toimitilat myytiin niiden käyvällä arvolla, joka oli noin 1 milj. euroa alle niiden tasearvon. Tämän johdosta vuoden 2012 tilinpäätökseen on tehty tämän kokoinen alaskirjaus kiinteistöihin. Ulkovalaistusverkko myytiin tasearvolla. Nämä kauppahinnat kuitattiin maksetuiksi ESEn vuoden 2011 tuloksesta maksamilla osingoilla. SVOP sijoitus ESEn taseen vahvistamiseksi Mikkelin kaupunki sijoitti ESEn käytössä olevia maa-alueita SVOP sijoituksena ESEn omaan pääomaan. Tämän tehtiin Vuorikadun alaskirjausten tasevaikutusten pienentämiseksi. Verohyödyn palautusvaade ESE on myynyt ns. vihreän sähkön sertifikaatteja vuonna 2002 Hollantiin Reliant Energy Trading and Marketing B.V.:lle. Yhtiön nykyinen omistaja Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. on lähettänyt ESElle vaateen näihin kauppoihin liittyneen verohyödyn palauttamisesta. Vaade on euroa lisättynä pääomalle kertyneillä koroilla euroa eli yhteensä euroa. Vaateen eräpäivä oli , mutta ESE on katsonut, että palautusvaade on aiheeton. ESE toimii asiassa yhteistyössä muiden vaateen saaneiden suomalaisyhtiöiden kanssa ja asiassa on käyty kirjeenvaihtoa sekä viimeisin neuvottelu tammikuussa Neuvottelussa asiaan ei saatu ratkaisua, koska edelleen ollaan erimielisiä siitä, onko Vattenfallilla perusteita vaateelleen. Tällä hetkellä odotetaan Vattenfallin seuraavaa siirtoa asiassa. Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2012 olivat 13,0 milj. euroa (7,8 milj. euroa vuonna 2011). Vuoden aikana rakennettiin uusi polttoainekenttä Pursialan voimalaitoksen viereen sekä uusi kaukolämmön huippu- ja varavoimalaitos Tuukkalaan. Lisäksi investoitiin kaukolämmön runko- ja korttelijohtojen rakentamiseen, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähkön jakeluverkkoon, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä lisättiin kaukoluettaviin energiamittareiden määrää. Investoinnit muihin sijoituksiin sisältävät osakkuusyhtiöihin tehtyjä SVOP sijoituksia. 15 Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 99 henkilöä (90 vuonna 2011). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 74 henkilöä (66 vuonna 2011). Konsernin palveluksessa on ollut aiempaa enemmän henkilöitä, koska vuoden aikana oli aiempaa enemmän eläköitymisiä, joten samoihin tehtäviin oli väliaikaisesti palkattuna kaksi työntekijää. Konserni maksoi palkkoja ja palkkioita sosiaalikuluineen tilikaudella ,17 euroa ( ,99 euroa vuonna 2011). Emoyhtiön palkat ja palkkiot sosiaalikuluineen vuonna 2012 olivat ,18 euroa ( ,24 euroa vuonna 2011). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikaudella ei ollut ympäristöinvestointeja, kuten ei edellisellä tilikaudellakaan. Kuluksi kirjattuja ympäristömenoja oli euroa ( euroa v. 2011). Ympäristömenot olivat 0,6 % liikevaihdosta. Vuonna 2013 Pursiala 2:n kattila muutetaan täysin puupolttoaineella toimivaksi, joten ympäristömenot vuonna 2013 tulevat olemaan noin 10 milj. euroa. Jäsenyydet Etelä-Savon Energia Oy on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Energiateollisuus ry, Paikallisvoima ry, Etelä-Savon Kauppakamari ja Mikke ry. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hinnankorotukset Vuoden 2013 alussa ESE nosti kaukolämmön energianhintaa kiinteistötyypistä riippuen noin 13%, joka vastaa polttoainekustannusten nousua. Kaukolämmön perusmaksua korotettiin noin 6,4%. Sähkön toimitusvelvollisuushintaa korotettiin keskimäärin 4,7% ja ESE-Verkko nosti sähkön siirtohintaa vuoden 2013 alussa 4%, jolla kompensoidaan Fingridin kantaverkkomaksujen nosto. Hinnankorotukset sisältävät 1% arvonlisäveron korotuksen.

16 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuodelle 2013 on tehty tuotannolle sähkön myyntisuojaukset riskipolitiikan mukaan, joten budjetoidun tuloksen toteutuminen on tältä osin varmistettu. Voidaan arvioida, että emoyhtiön tulos 2013 paranee huomattavasti vuoden 2012 tuloksesta, sillä tiedossa ei ole myöskään eriä, jotka yhtiön pitäisi alaskirjata vuoden 2013 tuloksessa. Kaukolämmön myyntiin vaikuttaa lämpötila, mutta mikäli budjetoitu lämmöntarveluku 4500 toteutuu, tulee kaukolämmön myynti saavuttamaan budjetoidun tuloksensa. Sähkön vähittäismyynnissä nykyiset katteet eivät kata toiminnan kustannuksia, joten yhtiön pitää arvioida sähkönmyynnin strategiaansa uudestaan. Tämä tullaan tekemään ESEn nykyisen strategian päivitystyön yhteydessä vuonna ESE-Verkko Oy:n sähkön siirtohinnat ovat tällä hetkellä ylituoton puolella mm. alhaisesta korkotasosta johtuen, mutta yhtiöllä on edellisvuosilta alituottoa, joten paineita siirtohintojen alentamiseen ei vielä ole. Alkuvuoden aikana ei verkkoyhtiöllä ole ollut merkittäviä häiriöitä sähkönsiirrossa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Polttoaineenhankinnan varmistaminen Tärkeä tekijä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa on niin polttoaineiden saatavuuden varmistaminen kuin polttoaineiden hintataso. Tämän johdosta ESE tulee edelleen kehittämään yhteistyötä paikallisten polttoainetoimittajien kanssa sekä jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 Kaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen Mikkelissä Edelleen tullaan jatkamaan vuonna 2012 lanseerattua Kuuma Totuus kampanjaa, jolla halutaan viestiä sitä, että kaukolämpö on Mikkelissä sekä edullisin että ympäristöystävällisin lämmitysmuoto. Mikkelissä kaukolämpö on hinnaltaan alle Suomen keskiarvon ja mitä enemmän saamme Pursialan voimalaitokselle kaukolämpökuormaa, sitä enemmän saadaan tuotettua edullisesti vastapainesähköä, joka on kaupunkiomisteisena energiayhtiönä kuntalaisten etu. Investoinnit vuonna 2013 Suurin toteutettava investointi on Pursialan voimalaitoksen kakkoskattilan muuttaminen täysin puupolttoaineella toimivaksi. Lisäksi vuoden aikana tullaan loppuunsaattamaan AMR-mittariasennukset. Uudet toimitilat Edelleen on käynnissä selvitystyö ESEn uusista toimitiloista. Vielä ei ole tehty päätöstä siitä, mihin toimitilat sijoittuisivat ja on arvioitu, että muutto tapahtuisi aikaisintaan vuonna Tavoite on, että sijoittautumispäätös tehdään kevään 2013 aikana. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA ESE oli mukana vuonna 2012 Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston hankekehityksessä ja teki asiakastyytyväisyystutkimuksen, joista tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2011 oli noin euroa (vuonna 2011 oli noin euroa). RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa tuottaa ja myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta. 16 Sähkön hintariskeiltä varaudutaan riskipolitiikalla, jonka ESEn hallitus on hyväksynyt. Riskipolitiikka määrittelee, miten tulee varautua markkinahintariskiin, määräriskiin, vastapuoliriskiin, likviditeettiriskiin, aluehintariskiin, tarjousriskiin ja luottoriskiin sekä rajat, joiden puitteissa riskien tulee pysyä. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä markkinahintaa alhaisemmalla tasolla. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä sekä energiansäästötoimenpiteistä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla sekä omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla sekä aloittamalla suuren lähiterminaalin suunnittelu Metsä-Sairilaan. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa puupolttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti on noin 110 MW. Vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetin tulee vastata kaukolämmön myyntimäärien kehitystä. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset. Alhainen korkotaso haastaa sähköverkon sallitun tuoton, sillä investoinneille saa tällä hetkellä aiempaa alhaisempaa tuottoa. Kuitenkin verkon toimintavarmuuden turvaamiseksi tarvittavat sähköverkkoa parantavat investoinnit tulee tehdä.

17 Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 5,4 13,5 19,5 16,9 OPO % 0,6 9,6 15,4 10,4 Omavaraisuusaste % 24,8 27,1 26,2 25,5 oli viime vuosina onnistuttu, mutta nyt omavaraisuusaste laski, ollen 24,8 % (27,1%). Oman pääoman tuotto oli 0,6 % (9,6%). Maksuvalmius quick ratio oli vuodenvaihteessa 0,9 (1,0). Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden hieman edellisvuotta vähemmän eli 0,544 milj. euroa (0,572 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 57,0 milj. euroa (55,8 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ennaltaehkäisemään sen toimintakunnosta huolehtimalla mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. ESE-Verkko on kaapeloinut 50% keskijänniteverkostaan ja 79% pienjänniteverkosta. Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, koska Pursialan puunkäyttö kasvaa nykyisestä noin 70%:sta 85%:iin kattilatekniikan muutostyön kautta. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 90 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövahinkovakuutuksin. Työtapaturmia pyritään ehkäisemään järjestämällä Työturvallisuuskorttikoulutusta koko henkilöstölle ja näin lisäämään tietoisuutta turvallisista työtavoista. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 milj. euroa vuonna 2012 ollen 53,9 milj. euroa (51,5 milj. euroa vuonna 2011). Liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 5,4% (13,5%). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa) eli tulos heikkeni 93%. Sijoitetun pääoman tuotto oli 31 % (7,3%). Konsernin omavaraisuusasteen parantaminen on ollut tavoitteena ja tässä 17 Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi ollen 43,2 milj. euroa (40,9 milj. euroa vuonna 2011). Tästä energianmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (14,6 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihto 23,6 milj. euroa (20,4 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan 3,9 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (4,2 milj. euroa) eli 1,0 % (10,3%). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1,9 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Tytäryhtiöt maksoivat konserniavustuksia emoyhtiölle yhteensä 1,72 milj. euroa (1,44 milj. euroa vuonna 2011). HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, Haukivuoden Lämpö Oy, OOO ESE, OOO Russkij Les ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:llä on Venäjällä sivuliike. Sivuliikkeen rekisteröity nimi on Etelä-Savon Energia Oy:n Tihvinän toimipaikka, jonka y-tunnus on Sivuliikkeen osoite on Tihvinän kaupunki, Iljinin katu 60, Tihvinä, Leningradin alue, Venäjän Federaatio. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen valittiin yhtiökokouksessa sähköasentaja Paavo Barck (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhonen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, agrologi

18 Mauri Ruuth, yrittäjä/ tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis ja maanmittausteknikko Jouko Varis. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana kokouksiin osallistui kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab/ Ulla-Maija Tuomela KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Erkki Karppanen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI SEKÄ ESITYS MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,86 euroa, josta tilikauden voitto on ,87 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä on 300 kpl. Osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen verotusarvo v ,55 Hallitus Etelä-Savon Energia vuosikertomus

19 19

20 JUKKA EESTILÄ, LIIKETOIMINTAJOHTAJA Energianmyyntiliiketoiminta Lämpöliiketoiminta Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 Energianmyyntiliiketoiminnassa ei tapahtunut suuria organisaatiomuutoksia vuoden 2012 aikana. Vuoden 2013 alussa energianmyyntiliiketoiminta ja kaukolämpöliiketoiminta liitettiin yhdeksi energialiiketoiminnaksi. Näin vuosi 2012 jäi energianmyyntiliiketoiminnan ainoaksi kokonaiseksi toimintavuodeksi. Vuonna 2012 panostettiin voimakkaasti myyntiin ja markkinointiin. ESEssä tehtiin uusi markkinointisuunnitelma ja palkattiin markkinointiassistentti. ESEn suurimpia kilpailuvaltteja on erinomainen asiakaspalvelu, joka hoitaa kaikki asiakkaiden visaisetkin ongelmat asiantuntevasti. Lisäksi energianmyyntiliiketoimintoihin kuuluivat vuonna 2012 asiakastietojärjestelmien ylläpito ja kehitys, energialaskutukset, perintä sekä sanomaliikenne. Sähköenergian myynti ESEn jakelualueelle (ulkovalaistus ja häviöenergian myynti mukaan luettuina) oli noin 213 GWh. Kasvua vuodesta 2011 oli 3 GWh. Merkittävin syy sähkönmyynnin kasvuun oli kylmempi sää. ESEn myi oman jakelualueensa ulkopuolelle yhteensä 99 GWh sähköä eli 11 GWh edellisvuotta enemmän. Kokonaissähkönmyynti oli 312 GWh eli 1 % enemmän kuin vuonna Vuonna 2012 ESEn kaikesta sähköstä myytiin oman jakelualueen ulkopuolelle 32 %. ESEn kotimainen sähkö ESE on kehittänyt uusiutuvaa energiantuotantoa jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa alkoi jo vuonna 1998, kun ESE alkoi ensimmäisenä Suomessa myydä puupohjaista Norppasähköä. Etelä-Savo on Suomen metsävaltaisimpia alueita, joten puupohjaisten polttoaineiden käyttö on ollut luontainen valinta myös energiantuotannossa. Uusiutuvat energianlähteet puu, vesi ja tuuli sopivat erinomaisesti ESEn edelläkävijän imagoon. ESEn ympäristöystävällinen kotimainen sähkö on tuotteistettu Ekoteko-sähköksi. Ekoteko-sähköä tuotetaan vain 20 uusiutuvilla energialähteillä. Puu ja tuulisähkö on myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkin saanutta ympäristöystävällistä sähköä. ESEn uusiutuvasta sähköstä tuotettiin vuonna 2012 puupohjaisilla polttoaineilla 74,6 %, vesivoimalla 25,1 % ja tuulivoimalla 0,3 %. Pursialan voimalaitoksen puupohjainen polttoaine saadaan pääosin Etelä-Savon metsistä sekä metsäteollisuuden tuotantolaitosten sivutuotevirroista. Vuoden 2012 aikana varsinkin kaupan ja palvelusektorin yritykset siirtyivät Ekoteko-sähköön. Vuoden 2012 energiansäästöviikkoon ESE osallistui jälleen aktiivisesti. Energiansäästöviikon aikana tiedotettiin energiansäästöstä, jaettiin asiakkaille energiansäästölamppuja ja kannustettiin omia työntekijöitä työpaikkapyöräilyyn. Vuoden aikana ESElle hankittiin sähköskootteri päästöttömään liikkumiseen kaupunkialueella. Sähkönhankinta ESE omistaa Koskienergiasta 45 %, muita omistajia ovat Ääneseudun Energia Oy ja Kuoreveden Sähkö Oy. Koskienergia hankki vuonna 2012 Fortumilta 14 vanhaa vesivoimalaitosta, jolloin vesivoimalaitosten kokonaislukumäärä nousi 30:een. Hankinta kaksinkertaisti ESEn kotimaisella ja vanhalla vesivoimalla tuotetun sähkön määrän. Sähkön kokonaishankinta oli 312 GWh, josta osakkuusyhtiöiden kautta hankittiin 61 GWh. Suurin sähkön toimittaja oli oma Pursialan puuta ja turvetta käyttävä vastapainevoimalaitos, joka tuotti 248 GWh. Pörssimyynti 9 % Teollisuus 16 % Palvelu ja rakentaminen 25 % Asuminen ja maatalous 50 % Sähkönmyynti kuluttajaryhmille (Kokonaismyynti 312,4 GWh)

21 Ostot sähköpörssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta 17,7 GWh Ostot Pursialan voimalaitokselta 248,2 GWh Ostot osakkuusvoimalaitoksilta 60,5 GWh Pörssimyynti 0 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen vähittäismyyntiin 213 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen ulkopuoliseen sähkönmyyntiin 99,4 GWh Sähkön hankinta (Kokonaishankinta 312,4 GWh) Sähkön toimitus (Kokonaishankinta 312,4 GWh) 21

22 Kaukolämpö ESEn kaukolämpö oli jälleen luotettavaa, eikä suurempia lämpökatkoksia aiheutunut asiakkaille vuoden aikana yhtään. Linjojen korjauksista, kaukolämpölinjojen saneerauksista ja uusien asiakkaiden runkolinjaan tehdyistä liitoksista johtuvia pienempiä lämpökatkoja oli. Mikkelissä kuten muissakin kaupungeissa vanhaa kaukolämpölinjaa on jäljellä kymmeniä kilometrejä. Linjoja saneerataan harkitusti ja riskikohteita kartoittaen. Hyvä, vanhakin kaukolämpölinja kestää aikaa kuivalla paikalla, mutta kosteissa olosuhteissa putket syöpyvät suhteellisen nopeasti. Saneerauksiin vaikuttavat myös lämpöhäviöt, joista osa näkyy kaduilla ja jalkakäytävillä sulissa kohdissa. Investoinnit Kaukolämpölinjaa rakennettiin 4,5 km, ja suurin yksittäinen työ oli Rokkala Peitsari-yhdyslinja. Kaukolämpöverkkoa laajennettiin Vuolingossa ja Tuskussa sekä yksittäisissä kohteissa ympäri Mikkeliä. Vanhoja kaukolämpölinjoja saneerattiin noin kilometrin verran. Tuukkalan lämpökeskuksen 8 MW:n kevytöljykattilan asennus alkoi loppuvuodesta koekäytön ajoittuessa vuoden 2013 alkupuolelle. Etäluentaan on siirretty 2000 kaukolämpömittaria. Jäljellä on vielä vajaat 500 mittaria, joiden etäluenta pyritään toteuttamaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Kaukolämmön myynti ja tuotanto Kaukolämmössä vuodet eivät ole veljeksiä. Syynä ovat lämpötilan vaihtelut. Myynti kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mikkelissä vuonna 2011 lämmitystarveluku oli 4253, ja vuonna 2012 se oli Varsinkin vuoden loppu oli kylmempi kuin edellisen vuoden vastaava ajankohta. Rakennustilavuus kasvoi m3. Lämmöstä myytiin asuintaloihin 51 %, toimistorakennuksiin 25 %, teollisuuteen 11 % ja muihin 13 %. Kaukolämmön valtaosa hankittiin vastapainelämpönä voimalaitokselta. Yhteistuotantoa oli 446,8 GWh. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 9,8 %. Lämpökeskuksissa tuotettiin 8,6 GWh raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä. Erillistuotannon polttoaineet (hake, pelletti ja kevyt polttoöljy) tuottivat 9,1 GWh. Yhteensä kaukolämpöä tuotettiin 464,4 GWh eli 12,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Metsähaketta käytettiin erillistuotannossa 8657 i-m3 ja pellettiä 184 t. Loppu oli kevyttä polttoöljyä. Lämmön hankinta (Kokonaishankinta 464,4 GWh) Lämpökeskukset 8,6 GWh Erillistuotanto 9,1 GWh Osto voimalaitokselta 446,8 GWh Lämmön toimitus (Kokonaistoimitus 420,7 GWh) Häviöt 43,7 GWh Muut asiakkaat 49,1 GWh Toimistorakennukset 99,6 GWh Teollisuus 43,4 GWh Asuintalot 177,4 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot