Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen."

Transkriptio

1 Suunnitelma

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n Varsinais-Suomen piiri tukee paikallisyhdistyksiensä vapaaehtoistyötä ja toteuttaa maakuntaa kattavia palveluja. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Sepänkatu Turku (02) varsinaissuomenpiiri.mll.fi Taitto Jane Seppänen 2

3 Suunnitelman taustaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto on lapsiperheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön tekijä, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista. MLL toimii lasten oikeuksien puolesta. Lasten oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Suuntaviivat MLL:n Varsinais-Suomen piirin suunnitelmalle vuosiksi luodaan MLL:n valtakunnallisessa strategiassa, joka ulottuu vuoteen Valtakunnallinen strategia luo perustan piirin seuraavan kolmivuotiskauden suunnitelmille ja päätöksille. MLL:n Varsinais-Suomen piirin tärkein tehtävä on toimia ja vaikuttaa siten että lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemansa tuen arkeensa. Tätä tavoitetta piiri edistää auttamalla paikallisyhdistyksiään lapsiperheiden tarpeista lähtevän vapaaehtoistyön toteuttamisessa, tarjoamalla itse ehkäisevää tukea lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä tekemällä yhteistyötä kuntien, muiden järjestöjen, seurakuntien ja yrityksien kanssa. Muut MLL:n Varsinais-Suomen piirin toimintaa määrittävät suunnitelmat ja ohjelmat: YK:n lapsen oikeuksien sopimus MLL:n Suunta 2024 MLL:n Varsinais-Suomen piirin säännöt Monikulttuurisen lapsi- ja perhetoiminnan suunnitelma Perhetalo Heidekenin osakassopimus MLL: n Varsinais-Suomen piirin missio MLL:n Varsinais-Suomen piiri on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n Varsinais-Suomen piiri on täyden palvelun piirijärjestö, joka toteuttaa kaikkia MLL:n keskeisiä toimintamuotoja. MLL:n Varsinais-Suomen piirin visio Varsinaissuomalaiset lapsiperheet tuntevat MLL:n inhimillisesti toteutetuista, lapsiperheen arkea ymmärtävistä ja tukevista palveluista. Kunnat ja muut yhteistyökumppanit kokevat MLL:n innovatiivisena, vastuullisena ja ketteränä yhteistyökumppanina, joka tuo merkittävän lisäarvon omaan työhön. Vapaaehtoisille ja ammattihenkilöille MLL on vetovoimainen paikka toimia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:n arvot ja periaatteet Arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus Periaatteet Avoimuus Ilo Kumppanuus Osallisuus Arjen arvostus MLL:n Varsinais-Suomen piirin toimitaympäristö Vuonna 2013 Varsinais-Suomen väestöstä 18,8 % oli 0 17-vuotiaita lapsia. Lapsiperheitä maakunnassa oli kaikista maakunnista neljänneksi eniten. Vuonna 2012 varsinaissuomalaisten lasten pienituloisuusaste oli 14,2 %, ja toimeentulotukea saaneita perheitä oli 7,7 %. Yksinhuoltajaperheitä oli 20,7 %, prosentuaalisesti eniten niitä oli Turussa vuotiaista lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 6,9 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettuina 1,3 %. Vuonna 2014 Varsinais-Suomessa on 28 kuntaa ja niiden määrä on vähenemässä. Sosiaali- ja terveyspalveluuudistus tulee muuttamaan palvelujen tuottamista merkittävästi. Uudistuksen vaikutukset järjestöjen toimintaan ovat vielä avoinna. Varsinais-Suomi on toiminta-alueena pieni ja kompakti. Matkaa Turkuun on pisimmillään 80 kilometriä, ja etäisimpien paikkakuntien välinen matka on noin 150 kilometriä. MLL:n paikallisyhdistyksiä on vuoden 2014 lopulla 67. MLL:n paikallisyhdistys jokaisessa kunnassa ja useissa kaupunginosissa mahdollistaa ehkäisevän tuen tarjoamisen tasapuolisesti lähellä jokaista lapsiperhettä. Piirin tukema yhdistysten välinen yhteistyö tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet toimia kuntien kumppanina. Erilaiset lapsiperheet MLL tekee työtä hyvin erilaisten lapsiperheiden kanssa. Perhekahviloissa ja muussa toiminnassa on erilaisia perhetyyppejä. Suurin osa lapsiperheistä on edelleen kahden vanhemman aviopariperheitä, toiseksi eniten on yhden vanhemman perheitä ja kolmanneksi avopariperheitä. 3

4 Lapsiperheitä, joissa vanhemmat ovat rekisteröidyssä parisuhteessa, on hyvin vähän. Maahanmuuttajia Varsinais-Suomessa on Uudenmaan jälkeen toiseksi eniten. Vuoden 2012 lopulla Turun suurimmat kieliryhmät suomen ja ruotsin jälkeen olivat venäjä, arabia, kurdi, eesti ja albania. Vieraskieliset jakaantuvat Varsinais-Suomen kuntiin hyvin epätasaisesti. Prosentuaalisesti eniten heitä on Turussa, Salossa ja Raisiossa, joiden väestöstä 4,01-8,03 % on vieraskielisiä. Laitilassa, Taivassalossa, Liedossa, Kaarinassa, Sauvossa, Marttilassa, Koski TL:ssä ja Somerolla väestöstä 3,01-4,00 % on vieraskielisiä. Maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on korkeampi kuin miesten. Erityisesti puolisoina maahan saapuneet ja kotona lapsia hoitavat äidit voivat jäädä kokonaan kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Tämä vaikeuttaa myös perheiden lasten yhteiskuntaan kasvun tukemista. Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät selvästi kantaväestöä useammin peruskoulun jälkeisten opintojen ulkopuolelle. Keskeinen syy on heikko kielitaito. Lapsen tukeminen tulisikin aloittaa jo ennen kouluikää. Kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajaäitien suomen kielen taito jää usein heikoksi. Vaikka motivaatio kielen oppimiseen olisi vahva, kielikurssille osallistuminen on vaikeaa, jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa. Varsinais-Suomessa kunta-järjestökumppanuus lisää ehkäisevää tukea Varsinais-Suomessa on joissakin kunnissa lähdetty rohkeasti siirtämään lastensuojelun painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään. Tuloksiakin on saatu esimerkiksi Raisiossa, jossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on laskenut merkittävästi. Kunnat tekevät myös entistä innokkaammin yhteistyötä järjestöjen kanssa. MLL on tehnyt kuntakohtaisia sopimuksia, joissa järjestön ehkäisevät palvelut ovat kiinteä osa kunnan ehkäisevää työtä. Tällaiset kokeilut ja avaukset lisäävät mahdollisuuksia tukea lapsiperheitä. Koulu- ja opiskelijamaailma THL tekee joka toinen vuosi kouluterveyskyselyn peruskoulujen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Kyselyjen tulokset kertovat, että Varsinais-Suomi on monessa kohdin maan keskitasoa, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Kouluterveyskyselystä käy ilmi monia huolenaiheita. Peruskoululaisten vastauksissa erityisen hälyttävää on, että 37 % kokee koulupsykologille ja 36 % koululääkärille pääsyn vaikeaksi. Koulutyöhön liittyy monia huolenaiheita. 38 % kokee koulun työmäärän liian suureksi, 32 % kokee vaikeuksia opiskelussa, 45 % ei tiedä, miten voisi vaikuttaa koulun asioihin ja 25 % kokee ettei tule kuulluksi koulussa. Peruskoululaisista 7 % kokee tulevansa kiusatuksi vähintään kerran viikossa. Vanhempien lisääntynyt työttömyys on suuri huolenaihe. Lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla on samoja vaikeuksia kuin peruskoululaisillakin; työmäärä on liian suuri, opiskelussa on vaikeuksia, ei tiedä miten voisi vaikuttaa koulun asioihin. Merkittävä ero kouluterveyskyselyn mukaan sen sijaan on ammattioppilaitosten ja lukion opiskelijoiden terveystottumuksissa. Ammattioppilaitosten opiskelijat tupakoivat, ovat tosi humalassa ja kokeilevat huumeita merkittävästi useammin kuin lukion opiskelijat. 4

5 Menestystekijämme MLL on kaikkien lapsiperheiden oma järjestö 1. MLL tuntee erilaiset lapsiperheet ja ymmärtää heidän arkeaan MLL:n vapaaehtoistyö ja ammatilliset palvelut ovat inhimillisesti toteutettuja ja niissä tunnetaan asiakkaiden arki. Huolehditaan vapaaehtoisten ja ammattihenkilöiden koulutuksesta ja ohjauksesta, jotta MLL:n arvot, periaatteet ja asiakkaan arvostava kohtaaminen toteutuvat. Arviointimenetelmät, jotka mahdollistavat erilaisten käyttäjien, kuten lapsiperheiden, lasten, maahanmuuttajien, palvelun tilaajien ja yhteistyökumppaneiden osallistumisen. Koulutetaan koko henkilöstö reflektiiviseen työotteeseen, joka auttaa tunnistamaan tilanteet, jotka edistävät turvallisen asiakassuhteen syntymistä tai voivat estää sen. Toteutetaan kaikki koulutus ja ohjaus tällä työotteella. Koulutusmateriaalit Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi - ilmapuntari Hyödynnetään omasta toiminnasta sekä kuntakohtaisilla indikaattoreilla saatua tietoa toiminnan kehittämisessä. MLL on aidosti kynnyksetön ja osaa toimia erilaisten lapsiperheiden kanssa. Kehitetään erilaisille lapsiperheille kuten eri kulttuuritaustaisille suunnattuja työmuotoja, ohjausosaamista ja ammattitaitoa. Eri kulttuuritaustaisten palvelujen käyttäjien, vapaaehtoisten ja työntekijöiden määrä Monikulttuuriset työmuodot Monikulttuuriset ohjausmallit MLL:n palvelut on helppo löytää. MLL:n esitteitä ja sähköistä viestintää kehitetään helppokäyttöisiksi ja arkikielisiksi. Kehitetään kunta-asiakkaiden verkkoasiointimahdollisuuksia. Käyttäjäpalaute ja käyttäjätestaus Verkkoasiointimahdollisuuksien laajeneminen 5

6 2. MLL:n perhekeskustoiminta yhdistää lapsiperheitä, sukupolvia ja kulttuureja Perhekeskustoiminta ehkäisee vanhempien yksinäisyyttä, tukee vanhemmuutta ja lisää lasten sosiaalisia taitoja MLL:n perhekeskustoiminta on tärkeä osa kunnan varhaista, ehkäisevää tukea. Kehittämisperhekeskus Marakatti on suunnannäyttäjä kuntajärjestöyhteistyössä ja uusien vanhemmuutta tukevien työmuotojen kehittäjänä. Tehdään vuosittain 1-2 uutta kuntasopimusta. Sovitaan vuotuiset painopisteet kunnan ja MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Hankitaan kokemuksia Salon yhteistyömallista ja levitetään niitä. Edistetään paikallisyhdistysten taloudellisia toimintamahdollisuuksia kuntayhteistyön avulla. Tehdään näkyväksi Marakatin merkitystä vanhemmuuden tukemisessa ja ongelmien ehkäisemisessä. Lisätään Marakatin henkilöstöresursseja. Luodaan malli kunnan, MLL:n ja seurakunnan välisestä kumppanuudesta. Kuntasopimusten määrä Uudet kuntasopimukset Sopimuksen tavoitteiden toteutuminen Salon mallin arviointi yhdistysten, kunnan ja piirin kannalta Säännöllinen asiakaspalaute Kävijämäärät Toimintaluvut Henkilöstömäärä Talous Perhekeskustoimintaa on tarjolla jokaisessa kunnassa ja kaupunginosassa. Sukupolvet kohtaavat perhekeskustoiminnassa. Maahanmuuttajat ovat mukana perhekeskustoiminnassa. Isät ovat mukana perhekeskustoiminnassa. Autetaan yhdistyksiä perustamaan perhekahvila jokaiseen kuntaan ja kaupunginosaan. Kylämummi- ja -vaaritoimintaa laajennetaan eri ympäristöihin esimerkiksi sairaaloihin. Perustetaan Terhokerhoja jokaiseen kuntaan. Monikulttuurisessa lapsi- ja perhetoimintahankkeessa kehitetään uusia työmuotoja. Koulutetaan MLL:n ohjaajia ja vapaaehtoisia arvostavaan kohtaamiseen. Isä-lapsitoiminta on osa perhekeskustoiminnan koordinaattorien työtä. Järjestetään yhdistysten kanssa vuosittain isä-lapsileiri. Ylläpidetään isien verkostoa. Perhekahviloiden määrä Valtakunnallinen perhekahvila-kysely joka toinen vuosi Uudet toimintamuodot Vapaaehtoisten määrä Terhokerhojen määrä Uudet työmuodot Maahanmuuttajataustaisten osallistujien ja vapaaehtoisten määrä Asiakaspalaute Koulutusohjelmat ja koulutukset Toimenkuvan määrittely Järjestyt leirit, osallistujamäärä ja palaute Yhdistysten isä-lapsitoiminnan Vetäjien tapaamiset ja koulutus 6

7 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukipalvelut torjuvat yksinäisyyttä ja auttavat arjessa. Katkaistaan syrjäytyminen varhaisessa vaiheessa Lasten ja nuorten on mahdollista saada tukihenkilö tai kaveri koko Varsinais-Suomessa. Lapset ja nuoret saavat ryhmätoiminnasta uusia mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittämiseen. Lasten ja nuorten vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteensa. Perhekummi tukee pikkulapsiperheiden vanhempia, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi. Lastenhoitotoimintaa on tarjolla kaikissa niissä kunnissa, joissa asukaspohja ja kuntarakenne soveltuvat toiminnan toteuttamiseen. Kehitetään lastenhoidosta joustavasti perheen erilaisia hoidon tarpeita tukevaa Toteutetaan jokaisella seudulla vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus kerran vuodessa Toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa teatteri-ilmaisun, kädentaitojen, luonnon ja retkeilyn, taiteen tai muun yhdistävän teeman ympärille seudullisia toiminnallisia ryhmiä. Toteutetaan seudullisia vanhempainryhmiä, joissa teemoina ovat rajojen asettaminen, vuorovaikutus lapsen tai nuoren kanssa ja muut tärkeiksi koetut asiat. Käynnistetään suunnitelmakaudella vuosittain perhekummisuhdetta ja palkataan tehtävään kokoaikainen työntekijä Käydään neuvottelut kaikkien soveltuvien kuntien kanssa toiminnan käynnistämisestä. Liitetään lasten hoitajien toteuttama ryhmähoito osaksi palvelua niissä kunnissa, joissa tavanomaisen lastenhoitotoiminnan tarve on vähäinen. Koulutusten määrä Uusien vapaaehtoisten määrä Koulutuspalaute Toiminnan piirissä olevat kunnat Tukea saavien lasten ja nuorten määrä Tukihenkilöiden määrä Vanhempainryhmien määrä/ osallistujamäärä/palaute Vaikutusten arviointi tukisuhteen puolivälissä ja sen päättyessä Tukea saavat lapsiperheet Perhekummien määrä Vaikutusten arviointi Mukana olevien kuntien määrä Uusien kuntien määrä Hoitotuntien määrä Lastenhoidon asiakaskysely joka toinen vuosi Työntekijöiden itsearviointi Kuntakysely joka toinen vuosi 7

8 4. MLL:n palvelut kouluille vahvistavat inhimillistä arkea MLL on vahva toimija oppilaiden, vanhempien ja koulun ammattilaisten rinnalla. MLL:n palvelut kouluille tukevat koulun omaa toimintaa, lisäävät oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja tukevat vanhempien kasvatustyötä. Markkinoidaan toimintaa kouluille. Laaditaan koulupalveluista MLL:n palvelut koulussa -esite. Tehdään yhteistyötä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Koulut, joihin on otettu yhteyttä Jaetut esitteet Jokaisessa yläkoulussa on koulutettuja tukioppilaita ja ohjaajia ja koulujen koko henkilöstö tuntee hyvin toiminnan mahdollisuudet. MLL tekee tiivistä yhteistyötä koulujen koko henkilöstön kanssa. MLL järjestää perus- ja jatkokoulutukset kaikille tukioppilaille ja ohjaajille. Aiheina ovat esimerkiksi kiusaamisen, päihteiden käytön ja yksinäisyyden ehkäisy sekä mediakasvatus. Yhteydenotot koulujen henkilökuntaan Tukioppilaskoulutusten määrä/ osallistujamäärä/palaute MLL:n vanhempainillat tukevat vanhempien kasvatustyötä. MLL järjestää kouluissa vuorovaikutteisia vanhempainiltoja, joiden aiheina ovat mediakasvatus, rajojen asettaminen, päihteiden käytön ja kiusaamisen ehkäisy. Vanhempainiltojen määrä Osallistujapalaute Vanhemmat saavat vertaistukea MLL:n vanhempainryhmästä. MLL on yhteydessä vanhempainyhdistyksiin ja tarjoaa koulujen yhteyteen vanhempainryhmiä. Vanhempainryhmien määrä Osallistujamäärä Osallistujapalaute MLL:n kaveritoiminta tuo apua yksinäisille koululaisille. MLL järjestää seudullisia tukihenkilökoulutuksia ja on yhteydessä koulujen henkilökuntaan, jotta he osaavat tarjota kaveritukea lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Tukioppilaiden koulutuksissa kerrotaan kaveritoiminnasta. Tuettavien lasten ja nuorten määrä Kavereiden määrä Vaikutusten arviointi väli- ja loppupalavereissa 8

9 5. MLL:n ammatilliset perhepalvelut auttavat koko perhettä arjessa Oikeanlaista apua oikeaa aikaan Palveluiden ydinosaamista ovat lapsilähtöinen, koko perhettä tukeva konkreettinen työote. Reflektiivisen työotteen avulla työntekijä voi auttaa vanhempaa eläytymään lapsen kokemusmaailmaan ja vahvistaa vanhemman myönteistä kuvaa itsestään vanhempana. Palveluiden kehittämisessä ja akuuteissa tilanteissa hyödynnetään perhetyöntekijöiden monipuolista osaamista ja reflektiivistä työotetta. Järjestetään lasten ja vanhempien vuorovaikutusta vahvistavaa leiri- ja ryhmätoimintaa. Työntekijöiden osaamisen näkyväksi tekeminen ja esittely Tuntimäärät palvelutuotteittain ja kunnittain Uusien palvelutuotteiden käynnistäminen Nuoret saavat tukea haastavissa elämäntilanteissa sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Toteutetaan ammatillista tukihenkilötyötä. Palvelua käyttävien lasten, nuorten ja perheiden palaute Palveluiden sisällöistä sovitaan ja niitä kehitetään ketterästi tukemaan lapsen ja perheen tarpeita ja toimeksiantajan toiveita. Järjestetään nuorten sosiaalisia taitoja vahvistavaa ammatillista ryhmätoimintaa yhdessä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kanssa. Lapsiperheet saavat tarvitessaan sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua. MLL:n piirit ja keskusjärjestö kehittävät MLL:n lapsiperheiden kotipalvelu -tuotteen, jota markkinoidaan kunnille eri puolilla maata. Lapsiperheiden kotipalvelujen tuntimäärät ja asiakaspalaute Turvataan lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa. Toteutetaan kuntien toimeksiannosta valvottuja tapaamisia. Toimeksiantajien palaute MLL:n ammatillisten perhepalvelujen mahdollisuudet ovat kaikkien kuntien avainhenkilöiden tiedossa. Tehostetaan markkinointia kunnille. Kootaan neuvolatyöntekijöille suunnattu Palvelut neuvoloille - esite. Henkilökohtaisten kuntakontaktien määrä Esitteiden jakelumäärä 9

10 6. MLL vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin Vaikuttaminen perustuu tietoon ja kokemukseen. Maakunnassa on joka toinen vuosi päivitettävä Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi ilmapuntari, jolla tuodaan näkyväksi lapsiperheiden hyvinvoinnin tila ja sitä tukevia ja estäviä tekijöitä. Lapsivaikutusten arviointi käynnistyy MLL:n kumppanuuskunnissa Kuntien lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmissa huomioidaan järjestöjen ehkäisevät työmuodot. MLL kokoaa Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi -ilmapuntarin tiedot hyvinvointi-indikaattoreista ja omista toiminnoista. MLL julkistaa lapsen oikeuksien viikolla katsauksen lapsiperheiden hyvinvoinnin tilasta ja sitä tukevista ja ehkäisevistä tekijöistä Varsinais-Suomessa. MLL hyödyntää tietoja kuntakohtaisesti kehittäessään toimintaansa. MLL kouluttaa kaksi piirin työntekijää konsulteiksi lapsivaikutusten arviointityöhön. Piiri tukee kumppanikuntia toiminnan aloittamisessa. MLL tarjoutuu aktiivisesti mukaan kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tekoon ja tuo niihin lasten ja perheiden äänen ja tiedon MLL:n tarjoamasta ehkäisevästä työstä. Asioiden esiin tuominen tiedotusvälineissä MLL:n toiminnan suuntaaminen saadun tiedon pohjalta Tiedon hyödyntäminen kuntien suunnittelussa ja toiminnassa Lapsivaikutusten arvioinnin käynnistäneet kunnat Arviointien määrä ja laatu Suunnitelmat, joissa MLL on mukana Ehkäisevien työmuotojen huomioiminen suunnitelmissa 10

11 7. Kumppanuus MLL:n kanssa tuo lisäarvoa MLL on tärkeä lenkki lapsiperheiden varhaisessa tukemiseessa MLL on kunnan strateginen kumppani ehkäisevien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. MLL tunnetaan vastuullisena, luotettavana ja innovatiivisena kumppanina. MLL:n yhdistys ja piiri toimivat yhdessä ja tarjoavat perhekeskustoimintaa, tukihenkilötoimintoja, lastenhoitoa ja ammatillisia perhepalveluja osaksi kunnan palveluja. Kunta ja MLL laativat sopimuksen, jossa tavoitteet, toimenpiteet ja niiden seuranta on määritelty ja niitä arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Perhekeskustoimintaa ohjaa kuntatiimi, jossa eri osapuolet ovat edustettuina. Kumppanuustyökalut: Palvelumme kunnille -esitteet Kuntasopimukset Tavoitteiden määrittely ja seurantalomake Kuntatiimit Palautteet lapsilta, nuorilta, lapsiperheiltä ja kunnan työntekijöiltä MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia yhdessä muiden järjestökumppaneiden kanssa. MLL koordinoi Ilo auttaa -kampanjaa, jonka avulla lastensuojelujärjestöt etsivät uusia vapaaehtoisia. MLL koordinoi Perheiden taiteiden yö -tapahtuman. MLL on jäsenenä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä, joka edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Mukana olevat järjestöt Uudet vapaaehtoiset Vapaaehtoistyön saama näkyvyys tiedotusvälineissä Mukana olevat yhteistyötahot Kävijämäärä ja asiakaspalaute Järjestöjen väliset yhteistyömuodot Kunta-järjestöyhteistyön muodot ja välineet 11

12 8. Työntekijöiden osaaminen on avainasemassa Osaavat, motivoituneet ja rohkeat työntekijät saavat aikaan laadukasta jälkeä. Työntekijöillä on hyvät työolosuhteet. Työntekijät ovat motivoituneita työhönsä. Heillä on rohkeus muutoksiin ja halu jatkuvasti kehittää omaa työtään. Työntekijöiden osaaminen on korkeaa tasoa, ja se on koko työyhteisön käytössä. Työskentely on moniammatillista. Hanketyö on strateginen osa toimintaa. Työllistämistoiminta tukee yhdistysten ja piirin perustyötä. Työntekijöille tarjotaan laadukasta ja monipuolista työhyvinvointitoimintaa. Kehityskeskusteluissa keskustellaan työolosuhteista ja kehittymistarpeista. Työsuhteiden turvallisuudella edistetään rohkeutta muutoksiin Huolehditaan, että jokaisella erityisosaamisalueella toimii työpari tai tiimi. Vuosittain toteutetaan ajankohtainen yhteinen oppimisprosessi. Rakennetaan sektorirajat ylittäviä moniammatillisia tiimejä ja työryhmiä. Suunnitellaan uudet kehittämishankkeet siten, että niissä voidaan kehittää myös perustehtävässä havaittuja puutteita. Kytketään hanketyö kiinteäksi osaksi perustyötä, jolloin tulokset juurtuvat toimintaan. Työllisty järjestöön -hankkeen kautta tarjotaan työpaikkoja ja työkokeilupaikkoja piiritoimistossa ja paikallisyhdistyksissä. Hankkeen rekrytointiosaaminen kytketään osaksi piirin rekrytointikäytäntöjä. Työnantajina toimiville yhdistyksille tarjotaan tukea työnantajana toimimiseen. Työolosuhdekartoitus kerran vuodessa Henkilöstön ohjaus- ja johtamisjärjestelmän toteutuminen Osaamiskartoitukset Toimenkuvat Moniammatilliset tiimit ja työparit Uusien työmuotojen juurtuminen Pysyvät muutokset ja vaikutukset perustyössä Työllistyneiden määrä Rekrytointiprosessin selkeys 12

13 9. Talous ja organisaatio ovat kunnossa ja palvelevat perustyötä Kevyt, ketterä ja taloudellisesti terve organisaatio palvelee yhdistyksiä ja lapsiperheitä parhaiten Piirin talous on tasapainossa. Organisaatiorakenteet ja johtaminen palvelevat tasapainoista taloutta. MLL toimii kattavasti lähellä lapsiperheitä. Seurataan taloutta kuukausittain, raportoidaan siitä piirihallitukselle ja ryhdytään tarvittaessa nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Tuotteistetaan palvelut ja huomioidaan hinnoittelussa kaikki kustannukset. Tehostetaan palvelujen markkinointia. Tehdään kaikille työntekijöille näkyväksi piirin kokonaisuus ja ehkäistään osaoptimointia. Edistetään johtamisella ja työkäytännöillä sektorirajat ylittävää työskentelyä. Vahvistetaan MLL:n toiminnan kattavuutta perustamalla uusia yhdistyksiä lapsiperhevaltaisille asuinalueille. Tilinpäätös ja tase Talouden tunnusluvut Hinnoitteluperusteet Toimenkuvat Sektorirajat ylittävät työryhmät Uudet yhdistykset Yhteistyö kuntien kanssa on strategista ja pitkäjänteistä. MLL on yrityksille kiinnostava kumppani. MLL:n rahoituskanavat ovat monipuoliset. Luodaan kuntiin luottamukselliset yhteistyösuhteet, jotka perustuvat sopimuksiin ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Etsitään aktiivisesti uusia yrityskumppaneita. Varmistetaan sopimuksilla, että yhteistyö palvelee molempia osapuolia. Etsitään uusia rahoituslähteitä RAY:n rahoituksen rinnalle. Kuntasopimukset Yhteinen tavoitteiden asettaminen ja seuranta Yhteistyöyritykset Yhteistyön jatkuvuus Rahoituslähteet Uudet rahoituslähteet Yhteistyö MLL:n keskusjärjestön ja piirien välillä lisää lastensuojelutyön resursseja ja ehkäisee päällekkäisyyksiä. Etsitään uusia vastavuoroisia ja eri osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja. Uudet yhteistyömuodot Kehittämistyön tulosten leviäminen Osoitettavissa olevat hyödyt 13

14 MUISTIINPANOJA 14

15 15

16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu Turku (02)

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Kiteen Suunta

Kiteen Suunta Kiteen Suunta 2017-2019 Lisää Yhdistyksen logo tähän, leveys n.8,5 cm Sisällys Toimintaympäristön 3 Tehtävä (missio) 4 Tahtotila (visio) 4 Arvot ja periaatteet 4 Oman Suunnan toteuttaminen vuosina 2017-2019

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia

YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia YHDESSÄ ENEMMÄN Tuloksia ja oppimiskokemuksia Sisältö Resurssit Tavoitteet Hankkeen toimintalinjat ja tulokset Matkan varrella opittua Hankkeen resurssit 2009-2013 RAY on rahoittanut hanketta kahdessa

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma 2018 2020 Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi,

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE KOHTI LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ MAAKUNTAA! Maria Kaisa Aula Hankejohtaja, LAPE (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPSI - JA PERHELÄHTÖISYYS VALTAVIRTAISTUU

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa 18.9.2017 Tapaaminen 18.9. Esittäytymiset Lapsiystävällinen maakunta -pilotti (Ira) Osa LAPEa Palvelukuvaus, toimintatapa Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään töitä lapsen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2016

Toiminta- suunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot

Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot Lasten ja nuorten oikeusturvakeinot Valtakunnalliset LAPE-päivät Näkökulmia lapsiystävällisen maakunnan kehittämiseen ja ohjeistukseen -työpaja Kirsi Pollari, kirsi.pollari@lskl.fi Jaana Tervo, jaana.tervo@thl.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa

Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa Maahanmuuttajataustaisen oppilaan koulupolku Haasteita ja hyviä käytänteitä Kajaani 27.3.2017 Raimo Salo, KT Finland School of Education raimo.salo@fsoe.fi 044 375

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p.

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p. MLL Kanta-Hämeessä Sisältö MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa 3 Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia 4 Perhekahvilat ja kerhotoiminta 4 Vertaisryhmät ja Terhokerhot 5 Tapahtumat, retket ja vuokraustoiminta

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Ehkäisevän työn uusia toimintatapoja Oulun kaupungin ja järjestöjen strateginen kehittämishanke

Ehkäisevän työn uusia toimintatapoja Oulun kaupungin ja järjestöjen strateginen kehittämishanke EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA Ehkäisevän työn uusia toimintatapoja Oulun kaupungin ja järjestöjen strateginen kehittämishanke Marja Vuorinen järjestöpäällikkö Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi?

Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Integroidut palvelut nuorille vai vaikuttava palvelusysteemi? Soile Kuitunen, valt.tri, toimitusjohtaja 5.3.2015 1 Nuoret -50 000 koulutuksen ja työn ulkopuolella, ilman perusasteen jälkeistä koulutusta.

Lisätiedot