Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas 2009 Ansökningsguide"

Transkriptio

1 be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

2 Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme valmistavat sinut menestykselliselle uralle. Osaajaksi vamk-tutkinnolla Tarjoamme monialaista, monikielistä ja opiskelijoiltamme hyvät arvosanat saanutta koulutusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Meillä voit opiskella tradenomiksi, insinööriksi, restonomiksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Opinnoissamme voit yhdistää teoriat innostavalla tavalla projektioppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa Vaasassa viihdyt korkeakouluopiskelijan joukossa. Lähde kauttamme maailmalle! Kansainvälisyys on erottamaton osa toimintaamme. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia työnantajien arvostamaa kansainvälistä kokemusta suorittamalla osa opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla. 2 Pro s med vyh-examen Vid Vasa yrkeshögskola blir du en eftertraktad expert, för sysselsättningen i regionen är hög. Våra flerspråkiga högskoleutbildningar inom en mängd olika branscher förbereder dig för en framgångsrik karriär. Vi erbjuder branschövergripande och mångspråkig utbildning på svenska, finska och engelska som av våra studeranden fått höga betyg. Hos oss kan du studera till tradenom, ingenjör, restonom, sjukskötare, hälsovårdare eller socionom. Vid vår skola kan du på ett inspirerande sätt förena teori, praktik och projektinlärning i studierna. I Finlands soligaste stad Vasa trivs du bland andra högskolestuderande. Åk ut i världen via oss! Den internationella verksamheten utgör en oskiljaktig del av vår verksamhet. Studerandena ges möjlighet att skaffa sig alltmer uppskattade internationella meriter genom studier eller arbetspraktik utomlands.

3 Sisällys Innehåll KOULUTUS UTBILDNING Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Social Sciences, Business and Administration > Liiketalous 4 > Företagsekonomi 5 > International Business 6 Luonnontieteiden ala Det naturvetenskapliga området > Tietojenkäsittely 7 > Informationsbehandling 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Turism-, kosthålls- och ekonomi branschen Tourism, Catering and Domestic Services Saammeko esitellä: Bertil, vamkin virallinen maskotti. Får vi presentera: Bertil, vyh s o ciella maskot. > Matkailu 9 > Turism 10 > Tourism 11 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport > Kone- ja tuotantotekniikka 12 > Rakennustekniikka 13 > Sähkötekniikka 14 > Tietotekniikka 15 > Ympäristöteknologia 16 > Information Technology 17 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3 > Sosiaaliala 18 > Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 19 > Hoitotyö,terveydenhoitotyön suuntautumisvaihto 20 HAKEMINEN 22 ANSÖKAN 24 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 26 VASA YRKESHÖGSKOLA 29 OPPIMISKOKEMUS 30 INLÄRNINGSUPPLEVELSE 32 VAASA 34 VASA 34 TAKAKANSI: YHTEYSTIEDOT BAKSIDAN: KONTAKTUPPGIFTER

4 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Social Sciences, Business and Administration Liiketalous (058) tradenomi, liiketalouden amk-tutkinto (210 op) Mahtavaa päästä heti käsiksi työelämään 4 Tuomas Porkkala opiskelee liiketaloutta ja on perustanut oman yrityksen jo opiskeluaikana. vamkissa opiskelijoilla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus perustaa yritys Business Factory -toiminnassa, joka on eräänlainen yrityshautomo. Tuomaksen mielestä Business Factorystä on ollut hyötyä paitsi neuvojen antajana myös laitteiden ja tilojen tarjoajana. Yrittäjyys kiehtoo Tuomasta myös valmistumisen jälkeen. Miksi vamkiin? Olen kotoisin Tampereen nurkilta, mutta koska tyttöystävä opiskeli Vaasassa, tuntui vamk hyvältä vaihtoehdolta. Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein työharjoittelun omaan yritykseen, jonka perustin opiskellessani. Omassa yrityksessä työskennellessäni sain varmasti monipuolisinta harjoitusta työelämää varten, mitä ikinä vain voin saada. Sain käytännön kokemusta yrityksen yleisestä hoitamisesta, tapasin asiakkaita, tein myyntityötä ja otin vastuuta. Olen suuntautunut opinnoissani markkinointiin ja yrittäjyyteen, joten harjoittelu oli minun kohdallani juuri sitä, mitä pitikin. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Teoriaa ja käytäntöä on ollut sopivassa suhteessa. Siihen voi myös itse vaikuttaa, kuinka paljon koulussa opetettua teoriaa soveltaa tositoimissa. Itselläni oli laadittuna koko opiskeluajan liiketoimintasuunnitelma, johon hyödynsin oppimaani. Silloin tällöin turhautti opiskella kursseja, jotka eivät tukeneet omia suunnitelmiani. Niin opiskelijalla kuin opettajalla on suuri vaikutus kurssin onnistumiseen. Mielestäni hyvä opettaja osaa tuoda esille eri näkökulmia samasta aiheesta. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Kurssi nimeltä Sovellettu päätösanalyysi oli yhtä aikaa sekä todella hauska että haastavuudessaan välillä melkein jopa kamala kurssi! Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen toimelias luonteeltani, enkä malta odottaa päästä käsiksi työelämään mahdollisimman nopeasti. Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja, joita vaaditaan yksityisen ja julkisen sektorin erilaisissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Koulutusohjelman laaja opintojaksotarjonta toisella kotimaisella kielellä antaa hyvän mahdollisuuden tehdä alueen kaksikielisyydestä luonnollinen osa opiskelua. Opiskelija voi valita myös englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskeluaikana työ- ja yrityselämän käytännön ongelmatilanteita ratkotaan tehtävien ja projektitöiden avulla sekä toimimalla yrittäjänä. Mihin ammattiin? Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen, julkis- ja oikeushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtä viin. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, yrittäjyys ja yhteiskunta, kielet ja viestintä, tietojenkäsittely, matematiikka ja luonnontieteet. > Ammatilliset perusopinnot Yritystoiminta ja oikeusnormit, markkinointi sekä taloushallinto. > Suuntaavat opinnot > Markkinointi: pääalueina kuluttajamarkkinointi, infor maa tio ja suunnittelu sekä markkinoinnin erityisalueet. > Kansainvälinen kauppa: pääalueina kansainvälinen markki nointi, kansainvälinen kauppa ja yritystoiminta sekä Asian Business tai German Business. > Taloushallinto: pääalueina laskentatoimen ja verotuksen eri tyiskysymyksiä, sisäinen laskentatoimi ja taloushallinnon erityisalueet. > Oikeushallinto: pääalueina rikos- ja prosessioikeus, yksityisoikeus ja hallinto-oikeus. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen aineis to-osioon liittyvä materiaali löytyy vamkin internet-sivuilta toukokuun 2009 alusta lähtien. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana koetilanteessa. > Aloituspaikat 80 > Hakuaika

5 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Social Sciences, Business and Administration Företagsekonomi (058) tradenom, yh-examen i företagsekonomi (210 sp) Jag kan varmt rekommendera vyh-studier Urban Snellman är utexaminerad tradenom med marknadsföring som inriktningsalternativ. Han arbetar som projektmanager på Oy smtec Ltd i Korsholm. Hans arbetsuppgifter har varit att på konsultbasis bygga upp olika företags inköpsfunktion samt, om företagen önskar, även driva det operativa och strategiska inköpsarbetet. Motiv för ansökning till vyh? Intresset för att arbeta inom företagsvärlden har alltid funnits eftersom det ger möjlighet till mycket olika varierande arbetsuppgifter och möjligheter senare i arbetslivet. Tidigare har jag bedrivit studier i branschen i yrkesinstitut och det kändes därför naturligt att fortsätta studierna i yrkeshögskola. Erfarenhet av arbetspraktik? Praktiktiden bestod av ett vikariat som inköpschef på Oy Snellman Ab i Jakobstad. Praktiktiden gav ovärderliga kunskaper som jag haft nytta av senare i studierna och som varit en god grund för kommande arbetsuppgifter i arbetslivet. Uppfattning om utbildningsprogrammet? yh-examen och studiernas innehåll håller en mycket hög kvalitet, både nationellt och internationellt, och därför kan jag rekommendera utbildningsprogrammet också för andra. Kunskaperna och färdigheterna som givits av vyh har mycket väl räckt till för att de utmaningar som finns i arbetslivet. Mest minnesvärt från studietiden? Tiden som utbytesstuderande i Thailand var spännande. Jag tycker att utlandsvistelsen som skolan erbjuder är guld värd. Den ger inte bara upplevelser och företagsekonomiska kunskaper, utan även en möjlighet att göra något utöver de vanliga inrutade och bekväma aktiviteterna. De bästa erfarenheterna och kunskaperna får vi när vi gör något som känns lite obekvämt och som ligger utanför vårt bekvämlighetsområde, det är genom att utföra sådana uppgifter som vi utvecklas mest. Dina framtidsplaner? Framtiden inom min bransch ser ljus ut och det finns goda möjligheter till expansion eftersom vi jobbar på en marknad där antalet företag med liknande tjänster inte är alltför stort. Samtidigt är vi nya på en relativt ny marknad och detta kräver en viss uthållighet från vår sida. Jag är säker på att branschen är rätt för mig och den passar säkert också för alla andra, speciellt för dem som kontinuerligt söker möjligheter inom arbetsvärlden. 5 Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter som krävs inom såväl den privata som den o entliga sektorn i olika krävande ledar- och expertuppgifter. I utbildningsprogrammet betonas den studerandes möjligheter att välja moduler på det andra inhemska språket varvid regional tvåspråkighet tas i beaktande som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Den studerande kan även välja engelskspråkiga studieperioder. Framtida yrke Utexaminerade från utbildningsprogrammet för företagsekonomi fungerar, beroende av inriktningsalternativ, som experter och förmän inom marknadsföring, internationell marknads föring, export och import, spedition samt inom intern och extern bokföring i ekonomiförvaltning. > Allmänna grundstudier Orienterande studier, företag samhet och samhälle, språk och kommunikation, databehandling, matematik och naturvetenskapliga studier. > Yrkesinriktade grundstudier Företagsverksamhet och rättsnormer, marknadsföring och ekonomiförvaltning. > Inriktade studier > Inriktade studier inom marknadsföring omfattar marknadsföring till konsumenter, information och planering samt marknadsföringens specialområden. > Inriktade studier inom internationell handel omfattar internationell marknads föring, internationell handel och företagsverksamhet samt Asian Business eller German Business. > Inriktade studier inom ekonomiförvaltning omfattar specialfrågor inom redovisning och beskattning, intern redo visning och ekonomiförvaltningens specialområden. > Fritt valbara studier > Praktik > Lärdomsprov > Antagningskriterier Skolframgång, arbetserfarenhet. Till urvalsprovet kallas alla som är behöriga att söka. I det riksomfattande urvalsprovet för utbildningsprogrammen i företagsekonomi ingår tre delar. En del som görs på basis av förhandsmaterial, en skriftlig del eller en intervju och en del som testar det matematisk-logiska tänkandet. Förhandsmaterialet publiceras på Vasa yrkeshögskolas webbsidorna i maj > Nybörjarplatser 45 > Ansökningstid

6 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Social Sciences, Business and Administration International Business Bachelor of Business Administration, bba (210 ects) 6 Ready for the challenges of working life Maiju Schrey graduated in Nowadays she works as a service assistant in Vaasa at Vacon Plc, which is one of the leading suppliers of variable speed ac drives. Maiju handles service orders and communicates daily with customers all around the world. Besides her day work, she works as an aerobic instructor at a local gym. Your Motives to Choose vamk? The degree programme in International Business made me to move from Pori to Vaasa, as the possibility to study business and improve language skills at the same time seemed exciting and challenging. In addition vamk provided excellent possibilities to complete a part of the studies abroad. Your Experiences of Practical Training? I had my practical training done in two periods. The first three months I completed in Augsburg, Germany in Euro Info Centre of the local chamber of commerce. My tasks included answering to customers inquiries about the eu commerce and attending an international e-forum. During that time my German language skills improved enormously! The second period I completed at Vacon, in the training team that time. Later on I got the opportunity to continue as a summer trainee and to write my final thesis for the company. I still work there, so I have absolutely no regrets I chose that way to begin my career with. Your Opinion of the Degree Programme? The degree programme offered a versatile overview to both international marketing and practices of foreign trade. I think there was a good combination of theory and practice in my studies and after completing exchange studies, practical training and the final thesis I really felt ready to meet the challenges of working life. The Best Memories of the Studies? Already during the first study year I made great friends, among those were many international exchange students: we even made a trip to Lapland together. Of course my time as an exchange student in Germany was something I will never forget as well as working as a tutor for new ib-students. Your Plans for the Future? I m really happy to have a job which corresponds to my education. The studies gave me a good basic knowledge about business that can now get deepened in working life. Perhaps some day I will continue my German studies at university or take part in a mba programme. The degree programme in International Business provides the students with the knowledge and skills necessary for various demanding expert and leadership positions as well as special skills for both public and private sector careers. English being the language of instruction, the programme prepares the student for challenging international careers. Students from all over the world bring a variety of different cultures and experiences to this degree programme. Careers Graduates are employed as managers or experts in various international organisations in Finland and abroad in the fields of marketing, export and import, forwarding, transportation and custom clearance. > Basic Studies Introductory Studies, Society and Entrepreneur ship, Languages and Communication, Data Processing, Mathematics. > Professional Basic Studies Business Economics and Legal Norms, Marketing, Company Economics. > Specialised Professional Studies > Specialisation International Marketing and Foreign Trade > The main focus is on International Marketing, Foreign Trade and International Operational Environment. > As another area of focus Asian Business, German Business or equivalent courses from other degree programmes, or courses at other poly technics/universities abroad can be chosen. > A three-month stay in a foreign country according to the student s choice is included in the programme, either in the form of studies or work placement. This gives the students the opportunity to improve both their English skills and other language skills, like German, French or Spanish and at the same time they will get a more profound knowledge of di erent business and cultural environments. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 40 > Application Period

7 Luonnontieteiden ala Det naturvetenskapliga området Tietojenkäsittely (142) tradenomi, liiketalouden amk-tutkinto (210 op) Liputan käytännön - läheisyyden puolesta Pia Haglund valmistui vuonna Valmistumisen jälkeen Pia on työskennellyt alaa vastaavissa tehtävissä Vaasan keskussairaalan kehitysyksikössä. Nyt häntä odottavat uudet haasteet System Specialistina Citecillä, joka on monialainen suunnittelu- ja konsultointipalveluihin keskittyvä kansainvälinen yritys. Miksi vamkiin? Pari kaveriani suositteli vamkin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa. Opiskelin Vaasan yliopistossa, joten sieltä oli varsin helppo siirtyä samalla korkeakoulukampuksella sijaitsevaan vamkiin. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suoritin työharjoitteluni kahdessa osassa: olin kolme kuukautta töissä Vaasan keskussairaalan kehitysyksikössä verkkokoulutuksen parissa ja neljä kuukautta Tukholmassa eräässä ohjelmointiyrityksessä. Erityisesti aika Tukholmassa oli hienoa, enkä ole katunut hetkeäkään, että lähdin sinne. Työharjoittelu keskussairaalassa taas poiki työpaikan kolmeksi vuodeksi, joten sekin valinta osoittautui enemmän kuin loistavaksi. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Liputan kovasti ammattikorkeakoulun käytännönläheisyyden puolesta. On paljon helpompi astua työelämään, kun on jo koulussa saanut tehdä konkreettisesti oikeita työtehtäviä. Työssäni minulla on paljon erilaisia tehtäviä, joten laaja-alaisesta tutkinnosta on ollut minulle valtavasti hyötyä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Opiskelen tällä hetkellä työni ohella hallintotieteiden maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa. Lisäksi olen päivittänyt osaamistani täydennyskoulutuksella. Uuden oppiminen on tärkeää, sillä tällä alalla kehitys ei pysähdy koskaan. 7 Yrityselämä kaipaa ict- ja liiketoimintaosaajia. Mobiilipalvelujen kehitys ja verkkoratkaisujen hyödyntäminen tuovat jatkuvasti uusia haasteita yrityksille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistut yrityselämän tietohallinnon huippuosaajaksi. Tietojenkäsittelyn tradenomilla on hyvä näkemys tietohallinnosta sekä tietotekniikan merkityksestä ja mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opiskelija erikoistuu tietohallintoon, tietoliikenteeseen tai digitaaliseen tuotantoon. Oppimisen tukena toimii koulutusohjelman it-paja laboratorioineen. Kyseessä on projektioppimisympäristö, jossa opiskelija suorittaa ohjatusti it-alan projektitöitä yhteistyössä alueen it-yritysten kanssa. Open it Lab tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ict-alan tutkimusprojekteihin ja erityisesti avoimen lähdekoodin projekteihin. Mihin ammattiin? Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat monipuolisia esimerkiksi suuren yrityksen atk-osastolla tai ict-alan palveluyrityksessä. Tuleva ammattisi voi olla esim: ohjel moi ja, web-suunnittelija, tietokanta-asiantuntija, mikrotukihenkilö, tietoliikenneasiantuntija, atk-suunnittelija, digitaalisen si sällön tuottaja, projektipäällikkö, tietohallintopäällikkö. Koulutus antaa myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. > Ammatilliset osaamisteemat Ammatillinen kasvu, työvälineohjelmaosaaminen, ictinfrastruktuuriosaaminen, tietojärjestelmäosaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, liiketoimintaosaaminen. > Yleiset työelämäkompetenssit Reflektio- eli itsensä kehittämisosaaminen, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, organisaatioja yhteiskuntaosaaminen, kansainvälisyysosaaminen. > Suuntaavat opinnot Opiskelijalla on mahdollisuus valita ja yh distellä suuntaavia opintojaan seuraavista aihekokonaisuuksista: > Tietohallinto: verkkopalvelun suunnittelu, tietokannan hallinta, web-sovellukset, www-ohjelmointi, verkkopalvelun toteutus, ohjelman testaus ja ylläpito. > Tietoliikenne: käyttöjärjestelmät, lähiverkot, verkkojen tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset, tietoliikenne ja tietoverkot, yrityksen tietoverkot. > Digitaaliset palvelut: graafisen tuotannon työkalut, sisällöntuotanto verkossa, Flash ja animaatiot, multimedian tuotannon työkalut, videokuvaus ja editointi, 3dmallinnus ja animaatiot. Lisäksi opiskelija suorittaa suuntaavan projektimoduulin. > Vapaasti valittavat opinnot Oman valinnan mukaan ammattikuvan laajentamiseen tai syventämiseen liittyviä opintoja. > Harjoittelu ict-alan harjoittelu (5 kk). > Opinnäytetyö Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet ja pystyvänsä itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia. > Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. > Aloituspaikat 35 > Hakuaika

8 Luonnontieteiden ala Det naturvetenskapliga området Informationsbehandling (142) tradenom, yh-examen i företagsekonomi (210 sp) 8 Utbildningen gav gnistan till företagsamhet Kim Tolonen utexaminerades som tradenom från utbildningsprogrammet för informationsbehandling. Våren 2007 grundade han företaget Creative Design Solutions vilket i sin helhet fokuserar på olika Internetlösningar och grafisk design. Motiv för ansökning till vyh? Jag sökte till vyh främst för att jag är intresserad av utbildningsprogrammet informationsbehandling. Erfarenhet av arbetspraktik? Jag gjorde min praktik hos Creamarketing, som är ett företag från Vasa som erbjuder Internettjänster till företag, föreningar, städer och kommuner. På praktiken fick jag arbeta med programmering av webbsidor samt sköta om grafisk profilering som till exempel utformning av logotyper, layout och reklammaterial. Varje dag i mitt arbete kan jag se en direkt nytta av min praktik och utbildning, eftersom det av en företagare krävs ett brett kunnande både inom informationsbehandling och inom ekonomi. Uppfattning om utbildningsprogrammet? Jag tycker att kursutbudet var tillräckligt brett och mångsidigt. Det bästa med min studietid var att jag vid sidan av studierna hade möjlighet att arbeta med uppgifter som var förknippade med mitt utbildningsprogram. På detta sätt fick jag kombinera både teori och praktik. Utbildningen tillsammans med erfarenheterna från praktiktiden har gett mig en bra grund att stå på med tanke på företagandet. Utan dessa erfarenheter kan det mycket väl hända att jag inte skulle ha beslutit mig för att starta eget företag. Mest minnesvärt från studietiden? Det bästa minnet från studietiden var när läraren meddelade att jag har alla kurser och examensarbetet avklarade! Dina framtidsplaner? Målet för framtiden är att fortsätta som företagare och utveckla mig själv. Arbetslivet behöver itk- och businesskunniga personer. Utvecklingen av mobila tjänster och tillämpning av nya nätbaserade lösningar skapar ständigt nya utmaningar för företagen. Från utbildningsprogrammet för informationsbehandling utexamineras Du som ett adbpro s inom business och administration. Som tradenom inom informationsbehandling har Du en helhetsbild av datoriseringens betydelse för a ärsverksamheten och känner till de tillämpningsmöjligheter som datatekniken erbjuder företag. Hos oss specialiserar sig studerande på digital produktion och webbtjänster. Till stöd för undervisningen finns vår it smedja. Det är en projektinlärningsmiljö där studerande utför handledda it-projekt i samarbete med nejdens it-företag. Open it Lab erbjuder studerande möjlighet att under studietiden delta i ict-forskningsprojekt speciellt inom öppen källkod. Framtida yrke Efter utexamineringen det finns mångsidiga anställningsmöjligheter t.ex. inom adb-avdelningen vid ett mindre eller större industri- eller tjänsteföretag eller vid ett ict-tjänsteföretag. Efter utbildningen kan Du få anställning exempelvis som programmerare, webmaster, databasmanager, mikrostödsperson, nätverksspecialist, adb-planerare, producent av digitalt material, projektledare och datachef. Utbildningen ger även färdigheter att starta eget företag. > Yrkesmässiga kompetensområden Yrkesmässig mognad, redskapsprogram, ict-infrastrukturkunnande, informationssystemkunnande, kommunikativ och social kompetens och affärsverksamhetskunnande. > Allmänna arbetslivskompetenser Inlärningskompetens, etisk kompetens, kommunikativ och social kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, kompetens inom organisationer och samhälle samt internationell kompetens. > Inriktade studier Studerande genomför sina inriktade studier inom området digital produktion och webbtjänster: > Digital bildhantering och grafik, digital video, nätverk och infrastruktur, multimedia, serversystem och driftsadministration, serverapplikationer och webbtjänster. Dessutom utför studerande en inriktad projektmodul. > Fritt valbara studier Enligt eget val väljer studerande breddande eller fördjupande studier. > Praktik Praktik inom it-branschen (5 månader). > Lärdomsprov Genom lärdomsprovet ger stude rande prov på sin yrkesskicklighet, självständigt arbete och problemlösningsförmåga. > Antagningskriterier Skolframgång, urvalsprov: alla sökande som är behöriga kallas till urvalsprov. > Nybörjarplatser 15 > Ansökningstid

9 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Tourism, Catering and Domestic Services Matkailu (728) restonomi (amk), matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutkinto (210 op) Walle-maskotista huvipuiston johtajaksi Tuomas Luukkonen valmistui restonomiksi vuonna Huvipuisto Wasalandian toimitusjohtajana työskentelevä Tuomas suuntautui opinnoissaan matkailuun, joka on alana kiinnostanut aina. Miksi vamkiin? Halusin opiskella kotikaupungissani Vaasassa ja alakin tuntui houkuttelevalta. Olin myös kuullut kavereilta mukavia kokemuksia Vaasan ammattikorkeakoulusta. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suoritin työharjoitteluni huvipuisto Wasalandiassa, jossa olen työskennellyt yhteensä kuusi kautta. Aloitin työt suositun Walle-maskotin tehtävissä, muutaman vuoden toimin järjestyksenvalvojana ja edelliset kolme vuotta tein asiakaspalvelupäällikön tehtäviä. Tällä hetkellä vastaan huvipuiston johtamisesta ja samalla myös Top Camping Vaasan liiketoiminnoista. Huvipuisto tarjosi harjoitteluun ainutlaatuisen ympäristön ja ikimuistoisen, elämää rikastuttavan kokemuksen. On ollut hienoa havaita, että työharjoittelu on tukenut opiskelua ja päinvastoin. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulutus oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Ensimmäisenä vuonna opiskelijaa perehdytetään monipuolisesti niin hotelli- ja ravintola-alan kuin matkailunkin opintoihin, joista toisena opiskeluvuonna saa valita kiinnostavamman omaksi erikoisosaamisalueekseen. Arvostan erityisesti opettajien korkeaa tietotaitoa sekä motivoivaa opetustapaa, mikä teki kurssien sisällöistä käytännönläheisiä ja kiinnostavia. Kaksikielisyys opinnoissa on ollut todellinen etu ja hyödyllinen asia. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Ensimmäisen vuoden keittiöharjoittelu oli ruotsiksi järjestetty kurssi, jossa joskus sattui pieniä lipsahduksia ohjeiden tulkitsemisessa. Hyvällä huumorilla pärjää kuitenkin hyvin, eikä kaikkea saa ottaa niin n vakavasti! Kaikista hankalistakin kursseista selviää ja tekemällähän oppii. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Opinnot ovat valmentaneet toimimaan niin rutiinitöissä, asiantuntijatehtävissä kuin esimiestyössäkin. amk-tutkinto tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikka mihin, kunhan vain luottaa itseensä ja tekee aina parhaansa. 9 Matkailun koulutusohjelmasta valmistuu laaja-alaisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin teoreettiset tiedot kuin käytän nön taidotkin. Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ja opinnäytetyöt. Osa opinnoista suoritetaan ruotsin kielellä, mikä vahvistaa opiskelijoiden kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, jossa kaksikielisyyttä arvostetaan. Mihin ammattiin? Opiskelijoita valmennetaan työskentelemään alan asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ravintolapalveluihin suuntautuneet opiskelijat työllistyvät mm. majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin sekä elintarvike- ja ravintolaalan yrityksiin. Matkailua opiskelleet taas voivat työskennellä kansallisissa ja kansainvälisissä matkailuorganisaatioissa, matkatoimistoissa, mat kailuyrityksissä sekä matkailualan asiantuntijaorganisaatioissa. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, yhteiskunta ja yritystoiminta, kielet ja viestintä, tietojenkäsittely, matematiikka ja luonnontieteet. > Ammatilliset perusopinnot Ravintolapalvelu, ruokatuotanto, matkailu, hotelli, palvelujen markkinointi, palveluyrityksen taloushallinto. > Suuntaavat opinnot > Matkailu: pääalueina matkailu elinkeinona ja matkailu hanke. > Ravintolapalvelut: pääalueina erikoisruokien valmistus ja tarjoilu sekä ravintolapalvelujen johtaminen. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: valitut kutsutaan valintakokeeseen > Aloituspaikat 17 Osa opetuksesta ruotsiksi. > Hakuaika

10 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Tourism, Catering and Domestic Services Turism (728) restonom (yh), yh-examen inom turism-och kosthållsbranschen (210 sp) 10 Motiv för ansökning till vyh? Efter gymnasiet vistades jag utomlands i ett år och därefter beslöt jag till mammas stora glädje att fortsätta studera hemma i Vasa. Utbildningsprogrammet lät intressant och en tvåspråkig examen verkade förnuftig. Erfarenhet av arbetspraktiken? Jag tycker det är bra att utbildningsprogrammet innehåller tillräckligt med praktisk träning som motvikt till teoridelen. Min egen arbetspraktik genomförde jag i Helsingfors, i receptionen på Hotel Kämp. Praktikperioden gav värdefulla erfarenheter, för jag hade aldrig tidigare jobbat inom hotellbranschen. Det kändes riktigt trevligt att för omväxlings skull gå till arbetet klädd i elegant uniform, högklackade skor och med hårknut på huvudet. Jag lärde mig bl.a. att använda datasystemet, men jag kom också underfund med ett och annat om mig själv. Via praktiken insåg jag att ett smidigt samarbete mellan hotellets olika avdelningar är nödvändigt om man vill ha nöjda kunder. Uppfattning om utbildningsprogrammet? Mer och mer har jag insett värdet av de kunskaper och färdigheter studierna ger, speciellt då jag märkt hur svårt det är att komma in i hotellbranschen utan branschstudier. Vid vyh är det också möjligt att studera flera främmande språk; själv har jag bland annat studerat spanska och franska. Förutom grundstudierna finns det dessutom många intressanta valfria kurser att välja bland. Med kunskaper och färdigheter ut i stora världen Anna Sjöberg studerar inom utbildningsprogrammet för hotelloch restaurangbranschen (namnet ändrades år 2008 till utbildningsprogrammet för turism). Anna håller som bäst på med sitt lärdomsprov och vid sidan om studierna jobbar hon på Alko. Mest minnesvärt från studietiden? Studielivet har varit härligt, helst skulle jag vara evig studerande! Det första studieåret vann vår klass jippotävlingen Olutpialaiset, som ordnas för nya studerande, och senast då sammansvetsades klassen till ett bra team. Jag har också fungerat som internationell tutor och fått många nya kompisar runtom i världen. Dina framtidsplaner? Jag har bestämt mig för att fortsätta studier efter utexamineringen. Eventuellt söker jag mig till handelshögskolan. Men i övrigt är framtiden och världen öppen! Utbildningsprogrammet för turism utbildar mångkunniga specialister som besitter både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. En väsentlig del av studierna utgörs av projekt och lärdomsprov som genomförs tillsammans med näringslivet. En del av studierna sker på finska vilket stärker studerandenas språkkunnighet och möjligheter i arbetslivet. Framtida yrke Utbildningsprogrammet ger kunskaper och färdigheter som krävs för branschanknutna expert-, förmans- och utvecklingsuppgifter eller för verksamhet som självständig företagare. Studerande som inriktar sig på restaurangservice kan efter utbildningen anställas t.ex. av företag i inkvarterings- och kosthållsbranschen samt livsmedels- och restaurangbranschen. Studerande som genomgått utbildning i turism har färdigheter som krävs för arbete i nationella och internationella turistorganisationer, rese byråer, turismföretag samt expertorganisationer inom turismbranschen. > Allmänna grundstudier Orienterande studier, samhälle och företagsamhet, språk och kommunikation, databehandling, matematik och naturvetenskap. > Yrkesinriktade grundstudier Restaurangservice, matproduktion, turism, hotell, marknadsföring av tjänster, serviceföretags ekonomiförvaltning. > Inriktade studier > De centrala studiehelheterna i inriktningsalternativet för turism är turismnäring och turismprojekt. > De centrala studiehelheterna i inriktningsalternativet för restaurangservice är servering och tillredning av specialrätter och ledning av restaurang- och matservice. > Fritt valbara studier > Praktik > Lärdomsprov > Antagningskriterier Skolframgång, arbetserfarenhet, urvals prov: utvalda kallas till urvalsprov. > Nybörjarplatser 12 En del av undervisningen sker på finska. > Ansökningstid

11 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Tourism, Catering and Domestic Services Tourism Bachelor of Hospitality Management (210 ects) Practical training abroad is a mind-opening experience Markku Kuukasjärvi graduated in He studied in the degree programme in Hotel and Restaurant Business (the name was changed to degree programme in Tourism in 2008). Nowdays he works in Helsinki for Kaleva Travel Ltd which is Finland s largest privately owned and independent business travel agency. Markku s work comprises travel analysis, reporting and staff training in the field of travel reporting. He also works as a contact person for Carlson Wagonlit Travel which is the largest chain of travel agencies in the world. Your Motives to Choose vamk? Many of my teachers always kept asking why I decided to study tourism and the answer was always the same: I love traveling! It was an easy decision to move from Rovaniemi to Vaasa when I heard that sun is always shining in this city of the west coast. Studying and working with tourism, however, is much of a different thing than the actual traveling. It is nonetheless the spirit of the tourism industry that I have learned to appreciate. Your Experiences of Practical Training? I did my practical training in Malta after searching for a work place among many travel agencies. If you like to do your practical training abroad I recommend you start looking for a place from three to four months ahead. I think people in Malta work much more than we do in Finland and the hourly pay is only a half of what we get here. I have also worked in Ireland as a hostel manager. The days were long and the job was exhausting. Still I think all the differences between Finland and foreign countries make practical training a valuable and mind-opening experience. Your Opinion of the Degree Programme? The most interesting course was Philosophy of Entrepreneurship, which really made me think about things in new ways. I also liked projects made in cooperation with travel companies. The Best Memories of the Studies? The first year s camp for tutors. I have never seen people become so close friends as fast as during those two days. Of course my time as an exchange student in Thailand is a dear memory as well. Your Plans for the Future? I want to become as good as I can in this job I do at the moment. Maybe someday it would be interesting to study something more, for example cultural aspects of tourism. Any way it turns out, it is good to know that I m in the right field! 11 The degree programme in Tourism provides the students with extensive knowledge from the field. The students gain the practical skills as well as the theoretical knowledge needed. An essential part of studies in the degree programme are projects and thesis made in cooperation with the industry. Careers The students are provided with skills to work in expert, managing and developing positions or as entrepreneurs in the field. Students specialised in restaurant services are employed e.g. in hotels and restaurants as well as in food supplying industries. Students specialised in tourism are employed in national and international tourism organisations, travel agencies, tourism companies, and in expert organisations within the tourism industry. > Basic Studies Introductory Studies, Society and Entrepreneur ship, Languages and Communication, Data Processing, Mathematics and Natural Sciences. > Professional Basic Studies Restaurant Service, Food Production, Tourism, Hotel, Marketing of Services, Business and Economic Administration. > Specialised professional studies > Main focus in Tourism Management is on tourism as an industry and tourism projects. > Main focus in Restaurant Management is on preparing and serving of special food and management of restaurant and food services. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 22 > Application Period

12 12 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Kone- ja tuotantotekniikka (084) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Työharjoittelusta lisäpotkua opintoihin Ilkka Kivimäki valmistui vuonna Hän työskentelee projektipäällikkönä Ylistaron Terästakomo Oy:ssä, jossa suunnitellaan, valmistetaan ja myydään tehokkaita klapikoneita. Miksi vamkiin? Vaasa on lähellä kotipaikkakuntaani Ylistaroa ja vamkista löytyi minulle sopiva koulutusohjelma. Myös moni kaverini oli opiskellut Vaasassa tekniikan ja liikenteen yksikössä ja heiltä kuulin koulusta pelkkää hyvää. Kokemuksesi työharjoittelusta? Harjoittelu antaa hyvän pohjan työelämään. Itse olin opiskeluaikana kolme kesää töissä Wärtsilä Finland Oyj:n palveluksessa. Kesäisin tehty työharjoittelu tuotannonohjaustehtävissä antoi minulle lisäkipinää myös tuotantotalouden opiskeluun ja työskentelyyn tuotannon parissa jatkossakin. Sain lisäksi arvokasta kokemusta siitä, kuinka isossa kansainvälisessä yrityksessä toimitaan ja minkälaisia haasteita tuotantoon liittyy. Mielestäni työharjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa aktiivisesti hakeutua sellaisiin töihin, joissa aikoo valmistumisen jälkeenkin työskennellä. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni amk-insinöörin tutkintoa arvostetaan yrityksissä. Esimerkiksi jo työharjoittelussa annettiin paljon vastuuta, joka teki työstä mielekästä ja haastavaa. Tällä hetkellä konepuolen amk-insinööreillä tuntuu olevan todella hyvä työtilanne, joka sekin kertoo, että tutkintoa arvostetaan. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että insinööritutkinto on yleissivistävä. Jokaisen insinöörin täytyykin opintojen jälkeen kehittää taitojaan ja syventää tietojaan työelämässä. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Parhaimmat muistot opiskeluajalta jäivät messureissuilta, joita tehtiin luokan kesken. Pääsääntöisesti elämä opiskelijana Vaasassa oli mukavaa aikaa. Varsinaisesta opiskelusta päällimmäiseksi mieleen jäi opinnäytetyö, joka oli iso urakka, mutta valmistui yllättävän helposti, kun pakotti itsensä päivittäin työn pariin. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tutkinto antoi mielestäni hyvän pohjan ammattitaidon kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Jos vielä joskus päätän opiskella, suoritan jatko-opintoja ehdottomasti tällä samalla, mielenkiintoiseksi kokemallani alalla. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen väylän opiskella insinööriksi. Tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua vaihteleviin tehtäviin yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla, se varmistaa hyvän pohjan myös monipuolisiin jatko-opintoihin. Moderni teknologia sallii tasapuolisen ja kilpailukykyisen mahdollisuuden sekä naisille, että miehille, myös palkkauksen osalta. Koulutusohjelman avainteknologiana digitaalinen konetekniikka sisältää painopistealueet; 3d-teknologia, suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö sekä robottiautomaatio. Yhteistyö opiskeluaikana alueen merkittävien yritysten kanssa tarjoaa opiskelijalle väylän siirtyä vaivattomasti elinkeinoelämän palvelukseen. Konealan insinööreistä on jatkuvasti kova kysyntä. Mihin ammattiin? Kone- ja tuotantotekniikkaan suuntautuvat opiskelijat työllistyvät suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtäviin sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin, myyntiin ja markkinointiin. Työllistäjinä ovat suomalaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset sekä julkinen sektori. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta. > Ammatilliset perusopinnot antavat perustiedot suunnitteluun, valmistustekniikkaan ja mekatroniikkaan. > Suuntaavat opinnot > Koneenrakennus: pääalueina kone-, laiteja rakenne suunnittelu. > 3d-tekniikka: pääalueina tietokoneavusteinen mallinta mi nen, suunnittelu ja valmistus. > Robottiautomaatio: pääalueina koneautomaatiosuunnittelu ja tuotantoautomaatio. > Tuotantotalous: pääalueina markkinointi, laskentatoimi, yrityksen käyttötalous ja tuotannon ohjaus. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

13 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Rakennustekniikka (094) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Hienoa rakentaa koteja ihmisille Juha Pöntinen valmistui vuonna Juha työskentelee kehitys- ja laatuvastaavana yit Rakennus Oy:llä Pohjanmaan alueyksikössä, jossa hänen tehtävänään on toiminnan laadunvalvonta ja kehitystyö yhdessä muiden alueyksiköiden kanssa. Lisäksi hän on toiminut luennoitsijana vamkissa. Rakentamisen kiehtovuus piilee Juhan mukaan siinä, että saa tehdä sarjatuotantona asukkailleen ainutlaatuisia koteja. Miksi vamkiin? Opiskelupaikan valintaan vaikutti tuttaviltani saatu positiivinen palaute vamkista. Tietysti myös sijainti vaikutti, Vaasa sijaitsee sopivan matkan päässä kotipaikastani Lapualta ei liian kaukana, mutta ei myöskään heti kulman takana. Kokemuksesi työharjoittelusta? Kahtena kesänä olin työharjoittelussa Lapuan kaupungin teknisen toimen kunnallisteknisellä osastolla. Nämä työjaksot antoivat erinomaisen kuvan kunnallisteknisestä rakentamisesta ja yleensäkin kunnan teknisestä toiminnasta. Jopa työskentely putkijohtojen kanssa maanpinnan alla antoi valmiuksia tulevaisuutta varten. Kunnallisteknisenä avustajana toimimisen ohella tein kiinteistön kunnossapito- ja korjaustöitä erilaisissa kohteissa, muun muassa puutarhatöissä, rakennustöissä ja palvelutoimessa. Lisäksi koko opiskeluajan tein erilaisia rakennussuunnittelutöitä yksityisille asiakkaille. Pääsin laatimaan yit Rakennus Oy:lle opinnäytetyön, joka poiki myös työpaikan. Valmistumisen jälkeen olenkin toiminut kolme vuotta vastaavana työnjohtajana samaisessa yrityksessä. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulu antaa hyvät perusteet, mutta työelämä on se, joka opettaa. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Vuosi, jonka aikana toimin opiskelijakunta vamokin hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana, oli ikimuistoinen. Samoin vuosi tutorina, uusien opiskelijoiden apurina ja neuvonantajana, oli mukava. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Näin alustavasti suunnitelmissani on vamkin tarjoama rakentamisen ylempi amk-tutkinto. Alalla löytyy aina tekevälle töitä, kunhan vain jaksaa luottaa omaan osaamiseensa sekä on kiinnostunut jatkuvasti oppimaan uutta. 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa ammatillisena vaihtoehtona perinteisen insinööriuran, jolla voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa elinympäristöämme, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan. Rakennustekniikan tarjoamat haasteet sen sijaan monipuolistuvat. Opiskelussa keskitytään erityisesti talonrakennustekniikan rakennuttamiseen, rakennusja rakennetekniseen suunnitteluun sekä tuotantoon. Rakennuskannan suuri varallisuusarvo edellyttää, että hallitaan sekä uudisrakentaminen että rakennuskannan ylläpito. Mihin ammattiin? Rakennustekniikkaan suuntautuneet opiskelijat työllistyvät rakennusinsinööreinä esimer- kiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin insinööritoimistoihin, rakennusaineteollisuuteen, rakennusyrityksiin sekä kuntien, kaupunkien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta. > Ammatilliset perusopinnot Rakennetekniikka, rakenteiden mekaniikka, betonitekniikka, rakentamisen tuotantotekniikka, rakennussuunnittelu, yhdyskuntatekniikka. > Suuntaavat opinnot > Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen suunnittelu. > Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen tuotantotekniikka, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu. > Rakennussuunnittelu: pääalueina rakennusten arkkitehti suunnittelu ja tietokoneavusteinen suunnittelu. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

14 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Sähkötekniikka (031) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) 14 Insinööritutkinto taskussa elämän kilpakentille Tero Pitkämäki valmistui sähköinsinööriksi keväällä Tero on maailman keihäänheiton kärkinimiä. Tähän astisen uran huipentuma on mm-kulta Osakan maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna Teron kisa-ansioluotteloon voidaan laskea myös kolmas sija Pekingin olympialaisissa, toinen sija em-kilpailuissa Göteborgissa, viisi Suomen mestaruutta ja useita gp-kilpailuvoittoja. Tero on valittu myös ensimmäisenä suomalaisena vuoden 2007 eurooppalaiseksi miesurheilijaksi. Tero pitää tutkintoaan tärkeänä satsauksena urheilu-uran jälkeiseen elämään. Miksi vamkiin? Osaksi sen takia, että Vaasan amk oli lähin koulutuspaikka, mutta myös siksi, että sain aikaisemmilta opiskelijoilta positiivista palautetta koulutuksesta. Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin ensimmäisen ja toisen kesän työharjoittelijana yit Servicellä Seinäjoen Valiolla, jossa harjoittelun työtehtävät liittyivät suurelta osin opiskelemaani alaan. Työharjoittelu lisää tuntuvasti valmiuksia valmistumisen jälkeiseen työelämään siirtymiselle. Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen? Onnistuin mielestäni kohtalaisen hyvin yhdistämään molemmat vaativat lajit eli keihäänheiton ja opiskelun. Minua kiinnostava opiskeluala tarjosi urheilun lisäksi muutakin ajateltavaa, toisaalta keihäänheitto poisti stressiä ja lisäsi puolestaan voimavaroja opiskeluun. Aikataulujen kanssa oli toisinaan melkoista järjestelemistä, joskus valitettavasti jouduin tinkimään opiskelusta. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Suhtaudun ammatillisiin näkymiini luottavaisesti, sillä esimerkiksi teollisuuslaitoksia automatisoidaan kasvavassa määrin, jolloin automaation osaajia tarvitaan. Sähkötekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet sähkö- ja automaatioalan suunnittelu-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi- ja tuotekehitystehtäviin. Vaasan alue on yksi sähkö- ja automaatiotekniikan merkittävimmistä keskittymistä Suomessa, joten valmistuvalla sähköinsinöörillä on mahdollisuus sijoittua monipuolisiin tehtäviin niin suurissa kansainvälisissä yrityksissä kuin pienissä suunnittelutoimistoissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Sähkö- ja automaatioalan monipuolinen yritystoiminta paikkakunnalla mahdollistaa sähkötekniikan koulutusohjelman ja sen opiskelijoiden tiiviin yhteistyön yritysten kanssa. Mihin ammattiin? Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuvat insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, tuotanto-, markkinointi- sekä asennus- ja käyttöönoton tehtäviin. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet saada kesäharjoittelupaikkoja sekä erikoistyö- ja opinnäytetyömahdollisuuksia alueen teollisuusyrityksiltä. Usein nämä yhteistyöprojektit jatkuvat työsuhteena opiskelijan valmistuttua. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yritystoiminta. > Ammatilliset perusopinnot Sähkölaitteiden suunnittelu, teoreettinen sähkötekniikka, automaatio-, sähkönjakelu- ja sähkönkäyttötekniikka sekä elektroniikka ja tietotekniikka. > Suuntaavat opinnot > Automaatiotekniikka: pääalueina teollisuusprosessien auto matisointi, säätö- ja mittausmenetelmät, automaation suunnittelumenetelmät ja tiedonsiirtotekniikat ja prosessiautomaatiojärjestelmien sovellusohjelmointi. > Sähkönjakelutekniikka: pääalueina sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja suojaus, rakennusten sähkösuunnittelu, kiinteistöautomaatio ja telejärjestelmät sekä sähkönjakelun automaatio. > Sähkönkäyttötekniikka: pääalueina sähkömoottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus, suuntaajatekniikka, säädetyt sähkökäytöt ja teollisuuden sähköjärjestelmät. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 50 > Hakuaika

15 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Tietotekniikka (171) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Vaihto-opiskelua Kreikassa, labroja Technobothniassa Arvi Lehesvuo valmistui vuonna Hän työskentelee ohjelmistosuunnittelijana vaasalaisessa ohjelmistoalan yrityksessä Wapice Oy:ssä, joka tekee asiakkaan toivomusten mukaan ohjelmisto- ja elektroniikkasuunnittelua sekä ohjelmistototeutuksia. Arvin tehtäviin kuuluu työskentely sulautettujen järjestelmien ja tietokoneohjelmistojen parissa. Miksi vamkiin? vamk oli luonteva vaihtoehto, kun ammattikoulun jälkeen ei löytynyt sopivaa työtä. Kokemuksesi työharjoittelusta? vamkissa annettava käytännön opetus työharjoitteluineen on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi myöhemmin. Suurimman osan työharjoittelusta suoritin nykyisessä työpaikassani Wapice Oy:ssä, jossa pääsin heti tekemään opintojani vastaavaa työtä. Mielestäni amk-tutkinto tarjoaakin riittävän tieto- ja taitopohjan työelämään siirryttäessä. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Hyödyllisimpinä kursseina olen pitänyt tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratoriossa Technobothniassa käytyjä labroja, joissa opitaan konkreettisesti, kuinka esimerkiksi sulautettuja järjestelmiä rakennetaan. Yleisesti suurin osa suuntaaviin opintoihin sisältyvistä kursseista on ollut melko tarpeellisia. Lisäksi koulutusohjelmassa oli mahdollisuus valita vaihto-opiskelupaikka useista ulkomaisista korkeakouluista. Itse olin vaihto-oppilaana Kreikassa nauttimassa etelän rennosta elämänmenosta. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Torstaiaamuun sijoitetut fysiikan labrat olivat usein vallan mielenkiintoisia; varsinkin tunnit suurimpien opiskelijabileiden jälkeen ovat jääneet hyvin mieleeni Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen jatkanut opintoja Vaasan yliopistossa, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa. Tavoitteena on työn ohella opiskella automaatiotekniikan parissa aina diplomi-insinööriksi asti. 15 Tietotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet vaativiin teollisuuden ja elinkeinoelämän tietoteknisiin työtehtäviin. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan pc- ja pelitekniikkaa sekä mikrotukea. Seuraavina opiskeluvuosina koulutus painottuu mm. laiteläheisyys- ja peliohjelmointiteemoihin. Koska ala kehittyy nopeasti, koulutusohjelmassa painotetaan erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin tehtäviin. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa opiskelijat voivat ratkoa tulevaisuuden teknologisia haasteita jo tänään. Mihin ammattiin? Tietotekniikan koulutusohjelman suorittaneilla insinööreillä on valmiudet sijoittua työelämässä esimerkiksi elektroniikka- ja tietotekniikkaalan suunnittelu-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi- ja tuotekehitystehtäviin, itsenäiseen yritystoimintaan sekä vientiyritysten kansainvälisiin tehtäviin. > Yleiset opinnot Yritystoiminta, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely. > Ammatilliset perusopinnot Teoreettinen sähkötekniikka, suunnittelumenetelmät, ohjelmointi, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka. > Suuntaavat opinnot > Ohjelmistotekniikka: pääalueina ohjelmointitekniikka, ohjelmistoprojektien toteutus sekä tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. > Tietokonetekniikka: pääalueina mikrotietokonetekniikka, mikro prosessorien ohjelmointi, sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja ohjelmointi sekä sulautettujen Internet-pohjaisten laitteiden käyttö ja ohjelmointi. > Tietoliikennetekniikka: pääalueena tietokoneverkot erityisesti tcp/ip-tekniikka ja verkon hallinta. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

16 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Ympäristöteknologia (427) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) 16 Monipuolinen osaaminen ympäristöinsinöörin valttina Jyri Mursula valmistui ympäristöinsinööriksi vuonna Nurmosta Vaasaan muuttanut Jyri työskentelee Vaasan kaupungin ungin katutoimessa suunnitteluinsinöörinä. Työ koostuu enimmäkseen yhdyskuntatekniikan, kuten katujen, ojien ja viemäristön suunnittelusta. Miksi vamkiin? Minulla oli monta vaihtoehtoa, mutta nopean harkinnan tuloksena päädyin Vaasaan. Vaasa osoittautui viihtyisäksi kaupungiksi, joten en ole katunut päätöstäni. Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin työharjoittelussa Vaasan kaupungin teknisellä toimistolla paikkatietoyksikössä. Koulussa pidetyn Paikkatieto-kurssin merkitys harjoittelussa oli suuri, koska kurssilla tutustuttiin ohjelmiin, joita käytetään myös oikeissa töissä. Myöhemmin sain työpaikan tekniseltä toimistolta katutoimen yksiköstä, joten harjoittelusta oli paljon hyötyä myös nykyisen työpaikan saannissa. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni hyödyllisimpiä olivat erilaiset suunnitteluohjelmisto-kurssit ja niistä erityisesti Tietokoneavusteinen ympäristösuunnittelu -moduuli, josta sain hyvät eväät nykyiseen työhöni. Hyvää tutkinnossa oli myös kattavat ryhmätyöt, joiden kautta pääsi tutkimaan ja opiskelemaan suuria kokonaisuuksia. Myös laboratorio-kurssit olivat mielenkiintoisia, koska niissä irtaudutaan pois perinteisestä luokkahuoneopiskelusta ja ne tukevat hyvin käytäntöä teorian pohjalta. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Koulusta on jäänyt erityisesti mieleen hauskat opiskelukaverit ja heidän kanssaan vietetty opiskelijaelämä. Myös vaihto-opiskeluaika Bangkokissa oli mahtava, suosittelen vaihtoopiskelua lämpimästi kaikille. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Pidän erittäin mielenkiintoisena ja monipuolisena nykyistä työtäni, jossa riittää haasteita vielä pitkäksi aikaa. Jatko-opiskelukaan ei ole pois suljettu vaihtoehto, antaahan nykyinen amk-tutkinto hyvät mahdollisuudet myös jatkaa opintoja esimerkiksi yliopistossa. Ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen asiantuntijuuteen. Ohjelma valmistaa opiskelijoita ympäristöalan monipuolisiin tehtäviin ja tarjoaa heille valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia teknisin keinoin. Opiskelu on aktiivista ympäristötekniikan tai -suunnittelun ongelmien ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Mihin ammattiin? Ympäristötekniikkaan suuntautuneet opiskelijat työllistyvät mm. suomalaisiin ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin, ympäristökeskuksiin, ympäristöalan yrityksiin, teollisuuteen sekä kuntien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta. > Ammatilliset perusopinnot Ympäristöteknologian tietojenkäsittely, ympäristön suunnittelu, ympäristöterveys sekä maaperän, veden ja ilmakehän mekanismit. > Suuntaavat opinnot > Ympäristötekniikka: pääalueina vesi- ja vesiensuojelutekniikka, ympäristönsuojelutekniikka ja ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen. > Ympäristösuunnittelu: pääalueina ekologinen maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tietokoneavusteinen ympäristösuunnittelu. > Ympäristöalan tuotantotekniikka: pääalueina ympäristörakentamisen tuotantotekniikka, projektinohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannonsuunnittelu. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 30 > Hakuaika

17 Tekniikan ja liikenteen ala Technology, Communication and Transport Information Technology (084) Bachelor of Engineering (240 ects) Robosoccer takes me all around the world Lars Wikström studies in the degree programme in Information Technology. He spent a year in Vienna, Austria as an exchange student and studied robotics and mechatronics there. Your Motives to Choose vamk? It was a great chance to meet new people, especially as I study in an international class where the Finns are in minority. It s good that we have two years of general studies before choosing a specialization alternative, it really helped me to find out what I was interested in. Along the way I have also developed my language and social skills in a good way. Your Experiences of Practical Training? Part of my practical training I have gotten through the robot soccer project which is a really good addition to the theoretical lectures. I think practical training is important in order to be able to understand how to put theory in practice. Your Opinion of the Degree Programme? The best courses have been the lab courses and some of the math courses which have really helped me to see how everything is connected from one thing to another. Of course there are some not so useful courses as well but with the right attitude you can learn something new from every situation. The Best Memories of the Studies? There are many good memories and more to come as well, but so far the highlights are the trips to Robocup 2006 in Bremen, Robocup 2007 in Atlanta and of course my time in Vienna as an exchange student. Other great moments I have got as a tutor for international exchange students and by meeting a lot of interesting people all around the world. Your Plans for the Future? I don t plan to jump on the first job I can find just to get into the business. It s worth spending some time on finding a job you really like. I have also planned to continue studies for a Masters degree but I don t stress myself with thinking too far ahead. 17 The objective of the degree programme in Information Technology is to prepare students for demanding careers in the industry. The first year the students explore pc engineering along with computer game and micro support. In the years to follow, the education is focused on e.g. Hardware Orientation and Game Programming problems. The student s ability to adapt to new tasks in the rapidly changing industry is emphasised. The degree programme provides a wide course selection. In Technobothnia high-tech facilities students learn today how to provide innovative technical solutions for tomorrow. Careers Graduates have the competence to work in positions within design, research, production, marketing and product development in the field of electronics and information technology, as well as entrepreneurs or in international positions in exporting companies. > General Basic Studies Entrepreneurship, Languages and Communication, Mathematics, Natural Sciences, Data Processing. > Professional Basic Studies Electrical Circuit Theory, Design Methods, Software, Electronics, Telecommunications. > Specialised Professional Studies > Specialisation alternative in Electronics and Computer Engineering focuses on electronic circuits design, micro -processors and their programming, embedded systems design and programming methods and vlsi circuits technology. > Specialisation alternative in Software Engineering focuses on databases, modern programming and software specification methods, development and maintenance of information systems. > Specialisation alternative in Telecommunication Engineering focuses on digital signal processing, computer networks and mobile telecommunications. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 43 > Application Period

18 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaaliala (422) sosionomi (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (210 op) Sosionomi pääsee auttamaan arjessa Kokemuksesi työharjoittelusta? Harjoitteluni suoritin päiväkodissa, nuorisokodissa, kasvatus- ja opetusvirastossa sekä Jupiter-säätiön nuortenpalveluissa. Monipuolinen työharjoittelu oli ammattitaidon kehittymisen kannalta todella hyödyllistä. Harjoitteluaikoina opin valtavasti uusia asioita ja sain varmuutta tosielämän haasteissa toimimiseen. Jokaisessa työharjoittelupaikassa minulle annettiin vastuuta tehdä itse asioita ja sitä kautta koulussa opitut teoriat todellakin kirkastuivat käytännössä. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Tutkinto antoi tarpeellisia työkaluja kentällä toimimiseen, mutta työelämässä on niin paljon opittavia ja omaksuttavia taitoja, että kaikkeen ei millään voida perehtyä kouluaikana. Koulutuksen tärkein tehtävä onkin opettaa, mistä tietoa voi löytää ja miten sitä voi käyttää hyväksi. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Meidän luokalla oli loistava yhteishenki ja luokkakaverit olivat aivan mahtavia! Huulta heitettiin ja aina sai nauraa maha kippurassa. Koulun opintomatkat olivat myös ikimuistoisia. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tällä hetkellä haluan saada mahdollisimman paljon työkokemusta ja laajentaa osaamistani sosiaalialalla. Haluaisin myös opiskella lisää työn ohella, mutta urheilu vie tällä hetkellä suurimman osan vapaa-ajastani. Haluan panostaa kilpaurheiluun kun se vielä on mahdollista, joten jatkokoulutus saa ainakin vielä hetken odottaa. 18 Hannele Uusihaka valmistui vuonna Hän pelaa vapaaaikanaan lentopalloa Laihian Lujattarissa ja vetää liikuntakerhoa 3 5-luokkalaisille. Tällä hetkellä Hannele työskentelee Kotipalvelussa. Miksi vamkiin? Vaasa on ihana ja tuttu kaupunki, sillä olen kotoisin Vaasan naapurista, Mustasaaresta. Opiskelupaikan valinta olikin itsestäänselvyys, koska vamkissa oli mahdollisuus hankkia haaveilemani sosiaalialan korkeakoulututkinto. Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen, elämänhallintataitojen tukeminen, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito sekä ennaltaehkäisevä työ ja sosiaalinen kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi. Mihin ammattiin? Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisessa verkosto- ja tiimiympäristössä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttajatyössä, nuorisotyössä, kotipalvelutyössä, vanhus- ja vammaistyössä, päihdetyössä sekä kriminaalityössä kuntien, julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yritysten palveluksessa. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta, matematiikka. > Ammatilliset perusopinnot Ihminen ja yhteiskunta, kasvatus, opetus ja ohjaus, sosiaalityön tehtävät, sosiaalialan tutkimuksen perusteet, sosiaaliset ongelmat ja asiakastyö, kuntoutuksen työmuodot, sosiaalialan toiminta-alueet sekä organisaation toiminta ja johtaminen. > Suuntaavat opinnot > Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö > Sosiaalipalvelutyö Suuntaavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään sosiaalialaa moniammatillisessa työyhteisössä. > Vapaasti valittavat opinnot 10 op > Harjoittelu: ohjattua harjoittelua 45 op, josta osan voi suorittaa ulkomailla. > Opinnäytetyö 15 op > Valintaperusteet Todistusarvosanat, valintakoe: valitut kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

19 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (130) sairaanhoitaja (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (210 op) Ikimuistoisia kokemuksia ja ruotsia kaupan päälle Tero Vuorenoja valmistui sairaanhoitajaksi vuonna Hän työskentelee Kivilinnan vastaanottokodissa Halikossa, jossa hänen tehtäviinsä kuuluu sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten tilanteen arviointi sekä lasten kasvatuksellinen ohjaaminen. Terosta erityisen palkitsevaa on, kun näkee työnsä kautta lapsen tilanteen kääntyvän parempaan suuntaan. Miksi vamkiin? Ennen vamkiin hakemista olin asunut Vaasassa muutaman vuoden ja ihastunut rannikkokaupungin mukavaan merelliseen tunnelmaan. Erityisesti työharjoittelujen myötä huomasin, kuinka kivuttomasti myös ruotsin kieli tarttuu, vaikka ka koulutusohjelmassa opiskellaankin suomeksi. Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoittelujen kautta pääsee moniin sellaisiin paikkoihin, joita muuten näkisi vain tv:n sairaalasarjoissa. Ensimmäiset päivät uusissa harjoittelupaikoissa olivat jännittäviä, mutta niiden kautta oppii tosi paljon alasta. Aina ei edes itse tiedostanut, mitä asioita oli oppinut, mutta jostain vain tiedot ja taidot olivat mukaan tarttuneet. Monipuolisten työharjoittelupaikkojen ansiosta sain myös selkeän käsityksen siitä, millaiseksi sairaanhoitajaksi haluan erikoistua suuntaavissa opinnoissa. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Joillakin kursseilla olisin mielelläni istunut kauemminkin, erityisesti mieleen jäivät kiinnostavat lääkäreiden luennot. Turhimpia kursseja taisivat olla tietyt atk-kurssit, jotka eivät ole sairaanhoitajan työtä juuri koskettaneet. Todennäköisesti kuitenkin niitäkin taitoja tulen vielä 19 joskus tarvitsemaan. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Tampereella Tulevaisuudensuunnitelmasi? Alalla jatkuva itsensä kouluttaminen on tärkeää, sillä sitä kautta saa uusia ajatuksia oman työharjoittelussa sain hoitaa vain muutama minuutti aikaisemmin syntynyttä lasta. Hetkeä myöhemmin kävin ruumiinavauksessa, joten koko elämänkaari tuli konkreettisesti koettua saman terapiamenetelmistä voisi olla kiinnostava. työtavan kehittämiseen. Tulevaisuudessa pitempi koulutus lasten päivän aikana. Hoitotyön (hoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, yksityisen palveluksessa tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Sairaanhoitaja toimii ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana. Asiantuntijuus perustuu hoitotieteelliseen ja muiden tieteiden tiedon käyttöön. Ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen tiedon ja sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista. Mihin ammattiin? Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitaja toimii erilaisissa hoito-, opetus-, suunnittelu-, projekti- ja asiantuntijatehtävissä. Nämä voivat olla kansallisia tai kansainvälisiä. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset asettavat uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle ja sairaanhoitajan työlle. Sairaanhoitajan edellytetään osallistuvan yhteiskunnalliseen terveyttä edistävään suunnitteluun, päätöksentekoon, toiminnan seuran taan ja arviointiin. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, käyttäytymis- ja yhteiskunnalliset opinnot > Ammatilliset perusopinnot Etiikka ja hoitotieteen perusteet, kliininen hoitotyö I ja II, perhe- ja yhteisökeskeinen hoitotyö, vanhusten hoitotyö, aikuisten hoitotyö (sisätautien, kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö), lasten ja nuorten hoitotyö, mielenterveystyö ja kriisityö sekä hoitotyön johtamisosaaminen. > Suuntaavat opinnot Psykiatrinen hoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, sisätauti-kirurginen hoitotyö sekä lasten ja nuorten hoitotyö > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu Hoitotyön koulutusohjelman opiskeluun sisältyy harjoittelua 75 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä. > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, valintakoe: valitut kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 60 (20 paikkaa tammikuussa 2009 ja 40 paikkaa elokuussa 2009) > Hakuaika

20 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (105) terveydenhoitaja (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (240 op) 20 Työharjoittelu antoi varmuutta oman työtavan luomiseen Virpi Haapaniemi valmistui terveydenhoitajaksi vuonna Hän työskentelee tällä hetkellä sairaanhoitajana Vaasan pääterveysaseman päivystysvastaanotolla. Miksi vamkiin? Vaasa opiskelukaupunkina oli kiehtonut minua jo pitkään. Koska kaupunki sijaitsee myös suhteellisen lähellä kotipaikkaani Kauhajokea, tuntui Vaasa luontevalta vaihtoehdolta. Kokemuksesi työharjoittelusta? Merkittävä osa oman alani opiskelua olivat eri harjoittelujaksot, joita suoritettiin heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Hoitotyössä taitoja ja potilaan kohtaamista ei voi opiskella pelkästään kirjasta, joten harjoittelu antoi varmuutta oman työtavan luomiseen. Työharjoittelujaksot ovat myös auttaneet suuresti työnhaussa; monesti ne poikivat kesätöitä tai keikkatyötä opiskelun vastapainoksi. Käytäntöä oli omalla alallani mielestäni riittävästi ja koen, että sain hyvät valmiudet työelämään. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Neljän opiskeluvuoden aikana olen saanut monipuolisen kuvan niin sairaanhoitajan kuin terveydenhoitajankin työstä, joita molempia voin harjoittaa kaksoistutkinnon turvin. Mielestäni opinnoissa kannattaa paneutua erityisesti käytännön harjoituksiin ja kädentaitojen opetteluun laboraatiotunneilla, jotta perustaidot ovat mahdollisimman hyvin hallussa työharjoittelujakson alkaessa. Mieleenpainuvin muistosi opintojen varrelta? Ensimmäinen koulupäivä on jäänyt mieleen jännittävänä, kun kaikki oli uutta eikä tiennyt, mitä odottaa. Myös oman ryhmäni laboraatiotunnit olivat mielenkiintoisia. En ikinä unohda myöskään ensimmäisen vuoden kastajaisia eli Olutpialaisia. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Toivon saavani mahdollisimman paljon työkokemusta ja uusia haasteita myös terveydenhoitajan työssä. Tulevaisuudessa aikomuksenani on jatkaa terveystieteiden opintoja, mutta tällä hetkellä nautin vain uuden työn mukanaan tuomista haasteista. Hoitotyön (terveydenhoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitotyö perustuu tieteelliseen ja kokemusperäiseen tiedon hyödyntämiseen ja käytännön hoitotyön osaamiseen. Mihin ammattiin? Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja toimii myös yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä erilaisissa suunnittelu-, koulutus-, ja projektitehtävissä. Terveydenhoitajatutkinto amk (240 op) perustuu sairaanhoitajan tutkintoon (210 op). Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, käyttäytymis- ja yhteiskunnalliset opinnot. > Ammatilliset perusopinnot Etiikka ja hoitotieteen perusteet, kliininen hoitotyö I ja II, perhe- ja yhteisökeskeinen hoitotyö. > Suuntaavat opinnot Perhekeskeinen terveydenhoitotyö ja yhteisökeskeinen terveydenhoitotyö. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, valintakoe: osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 30 > Hakuaika

Hakijan opas 2008 Ansökningsguide

Hakijan opas 2008 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2008 Ansökningsguide Löydä oma alasi moni kielisestä koulutustarjonnastamme ja kehity työelämän halutuksi osaajaksi! Kansainvälinen Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa moni alaista

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Hakijan opas 2011 Ansökningsguide

Hakijan opas 2011 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2011 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 29.1.18 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism 1 Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism Monikielisiä matkailun moniottelijoita Vamkin matkailun koulutusohjelma valmistaa kielitaitoisia ja monipuolisesti ammattinsa hallitsevia restonomeja yrittäjiksi

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ICT-alan ennakointikamari 17.4.2012 Terttu Honkasaari HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammattikoreakouluissa Koulutustasot: Master Bachelor Luonnontieteiden koulutusala

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot