Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas 2010 Ansökningsguide"

Transkriptio

1 be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

2 Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan- ja terveydenhoidon ammattilaisia. Kasvat ammatti laiseksi työelämälähtöisessä opintopolussamme, jossa ammatillinen osaamisesi rakentuu monipuolisista tiedoista ja taidoista sekä uutta oppivasta asenteesta. Vi utbildar proffs inom teknik, företagsekonomi, turism, informationsbehandling, sociala området samt sjuk- och hälsovård för arbetslivets krävande behov. Du har möjlighet att utvecklas till proffs i en arbetslivsorienterande studiestig där ditt yrkesmässiga kunnande baseras på mångsidiga kunskaper och färdigheter samt intresse att inhämta ny information. Tarjoamme monialaista, monikielistä ja opiskelijoiltamme hyvät arvosanat saanutta koulutusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Meillä voit opiskella tradenomiksi, insinööriksi, restonomiksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Opinnoissamme voit yhdistää teoriat innostavalla tavalla projektioppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa Vaasassa viihdyt korkeakouluopiskelijan joukossa. Lähde kauttamme maailmalle! Kansainvälisyys on erottamaton osa toimintaamme. Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus hankkia työnantajien arvosta - maa kansainvälistä kokemusta suorittamalla osa opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla. Vamkissa opiskelu kannattaa. Työnantajat arvostavat meiltä valmistuvia. Opiskelijoiden mielestä Vamk on nykyaikainen ja laadukas kouluttaja. Vahvuuksinamme pidetään myös monipuolista koulutus tarjontaa ja kansainvälisyyttä. Det lönar sig att studera vid Vyh. Arbetsgivarna har ett gott öga till dem som ut examineras hos oss. Studerandena själva tycker att Vyh är en modern och högklassig utbildare. Som starka sidor anses också skolans mångsidiga utbildningsutbud och internationalitet. koulutusohjelmat utbildningsprogram pk-sektori arvostaa tradenomien asennetta työhön 4 > Liiketalous 5 > Företagsekonomi 6 > International Business 7 Tietojenkäsittelyn ammattilaista ohjaa halu oppia uutta 8 > Tietojenkäsittely 9 > Informationsbehandling 10 Moniosaaja menestyy matkailu- Pro s med Vyh-examen! ja ravitsemisalalla 11 > Matkailu 12 > Turism Vi erbjuder en branschövergripande, flerspråkig utbildning som fått goda vitsord av våra studerande. Undervisningen sker på finska, svenska och engelska. Hos oss kan du studera till tradenom, ingenjör, restonom, sjukskötare, hälsovårdare eller socionom. Du kan kombinera teorier på ett inspirerande sätt genom projektinlärning och arbete i team. Möjligheterna att trivas bland alla högskolestuderande i Finlands soligaste stad Vasa är utmärkta. Åk ut i världen via oss! Internationalism är en oskiljaktig del av vår verksamhet och något som arbetsgivare värdesätter högt. Alla våra studerande har möjlighet att skaffa sig internationell erfarenhet genom att avlägga en del av studierna eller arbetspraktiken utomlands. Sisällys Innehåll > Tourism 14 Oikealla asenteella kansainväliselle insinööriuralle 15 > Kone- ja tuotantotekniikka 16 > Rakennustekniikka 17 > Sähkötekniikka 18 > Tietotekniikka 19 > Ympäristöteknologia 20 > Information Technology 21 Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille 22 > Sosiaaliala 23 > Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 > Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihto 25 opiskelijapalvelut 26 studietjänster 28 opiskelijakunta vamok 30 studentkåren vamok 31 oppimiskokemus 32 inlärningsupplevelser 34 vaasa 36 vasa 38 hakeminen 40 ansökan 42 takakansi: yhteystiedot baksidan: kontaktuppgifter

3 Liiketalous (058) tradenomi, liiketalouden amk-tutkinto (210 op) 4 pk-sektori arvostaa tradenomien asennetta työhön Vaasan Yrittäjät ry ja Vamk ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo useita vuosia. Yrittäjäjärjestö on esimerkiksi tarjonnut Vamk-opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Toimitusjohtaja Tuula Töyli on tyytyväinen yhteistyökumppaniinsa. Minulla on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä Vamkin kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten rekrytoinnin näkökulmasta Töyli pitää tärkeinä kriteereinä vahvan perusosaamisen lisäksi asennetta. Menestystä voi povata harjoittelijalle tai vastavalmistuneelle, joka on sosiaalinen ja muut huomioonottava, organisointikykyinen ja tarttuu rohkeasti työhön kuin työhön. Itse rekrytoidessaan Töylin mieleen ovat lisäksi opiskelijat, jotka hallitsevat toimistoohjelmat ja ymmärtävät www-julkaisemista. Vamkin opiskelijoilla on hyvä perusosaaminen. Jokaisessa työpaikassa on tietenkin omat erityispiirteensä, jotka opitaan vasta työtä tekemällä. Vaasan seutu on Suomen yritysvaltaisinta aluetta. Töylin mukaan yrittäjyyden kehitys ja kasvu näyttävät edelleenkin myönteisiltä. Myös Vaasan Yrittäjät ry:n toiminta elää ja kasvaa ajan vaatimuksissa yrittäjien mukana, minkä yli 70-vuotiaan yhdistyksemme historia voikin todistaa. Tuula Töyli, Vaasan Yrittäjät ry:s verkställande direktör: Vad man värdesätter i små och medelstora företag är gedigna grundläggande kunskaper och en fördomsfri inställning till olika arbetsuppgifter. Via arbetet förbättras specialkunnandet, men i grunden bör det finnas en stabil yrkeskompetens som erhållits genom studier. sm-sektorn i Vasa och Österbotten kan erbjuda en mångfald intressanta arbetsmöjligheter för studerande inom företagsekonomi. Tuula Töyli on Vaasan Yrittäjät ry:n toimitus johtaja. Lähes jäsenen yhdistyksessä kohtaavat eri alojen yrittäjät toiminnan koosta riippumatta. Jäsenyyden etuihin kuuluvat ilmaiset neuvontapalvelut, koulutus, yrittäjien jaksamista tukeva toiminta ja vapaa-ajan tapahtumat. Yksittäinen yrittäjä voi saada viestinsä kuuluviin niin suurissa kuin pienem missäkin asioissa: yhdistyksen kautta löytyvät kanavat alueen ja valtakunnan päättäjiin. Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja, joita vaaditaan yksityisen ja julkisen sektorin erilaisissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Koulutusohjelman laaja opintojaksotarjonta toisella kotimaisella kielellä antaa hyvän mahdollisuuden tehdä alueen kaksikielisyydestä luonnollinen osa opiskelua. Opiskelija voi valita myös englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskeluaikana työ- ja yrityselämän käytännön ongelmatilanteita ratkotaan tehtävien ja projektitöiden avulla sekä toimimalla yrittäjänä. Mihin ammattiin? Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen, julkis- ja oikeushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Työnantajat arvostavat amk-tutkintoa > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, yrittäjyys ja yhteiskunta, kielet ja viestintä, tietojenkäsittely, matematiikka ja luonnontieteet. > Ammatilliset perusopinnot Yritystoiminta ja oikeusnormit, markkinointi sekä taloushallinto. > Suuntaavat opinnot > Markkinointi: pääalueina kuluttajamarkkinointi, informaatio ja suunnittelu sekä markkinoinnin erityisalueet. > Kansainvälinen kauppa: pääalueina kansainvälinen markkinointi, kansainvälinen kauppa ja yritystoiminta sekä Asian Business tai German Business. > Taloushallinto: pääalueina laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä, sisäinen laskentatoimi ja taloushallinnon erityisalueet. > Oikeushallinto: pääalueina rikos- ja prosessioikeus, yksityisoikeus ja hallintooikeus. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö Terhi Marttila valmistui liiketalouden tradenomiksi vuonna Hän työskentelee toimistosihteerinä Vaasan käräjäoikeudessa. Terhin vastuulla ovat summaariset velkomusasiat. Miksi Vamkiin? Olin työharjoittelussa toimistosihteerinä Seinäjoen käräjäoikeudessa, ja ala osoittautui minua kiinnostavaksi. En kuitenkaan voinut saada vakituista työpaikkaa ilman alan koulutusta. Päätin hakea Vamkin liiketalouden koulutusohjelmaan, sillä Vamkissa oli mahdollisuus valita oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto. Koulutus on juuri sopiva käräjäoikeuden toimistosihteerin työtehtäviin. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suoritin työharjoitteluni nykyisessä työpaikassani Vaasan käräjäoikeudessa, jossa sain hyvää käytännön kokemusta koulussa opituista asioista. Tein työharjoitteluni jo opiskeluvuosieni ensimmäisinä kesinä, joten myös opinnoissani oli hyötyä harjoitteluista. Mielestäni työharjoittelu tukeekin opiskelua ja päinvastoin. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulutusohjelmani oli minulle erittäin sopiva. Koen, että tutkintoni on monipuolinen ja tarjoaa riittävät eväät työelämään siirtymiseen. Myös työnantajani ovat arvostaneet amk-tutkinnon suorittaneiden osaamista. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Koulutusohjelmaani liittyi monta ruotsinkielistä kurssia, mikä jännitti minua. Oli aivan kauheaa, kun ensimmäisillä ruotsin tunneilla täytyi kertoa itsestään ruotsiksi koko luokan edessä! Silloin tuli kylmiä hikipisaroita otsalle, mutta jälkeenpäin ymmärsin, mikä tarkoitus puheen pitämisellä oli. Vaikka en ollut ruotsin kieltä käyttänytkään pitkiin aikoihin ennen opintojani, kurssit sujuivat kuitenkin hyvin. Työssänikin tarvitsen ruotsin kieltä nykyään päivittäin. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen valinnut oikean koulutusalan ja viihdyn erittäin hyvin Vaasan käräjäoikeudessa. Työssäni saatan alkaa opetella käräjäsihteerinkin tehtäviä. Aikeissani on tulevaisuudessa myös opiskella kauppatieteitä yliopistossa työn ohessa. > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työ kokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valinta kokeen aineisto-osioon liittyvä materiaali löytyy Vamkin internetsivuilta toukokuun 2010 alusta lähtien. Ennakko materiaali ei saa olla mukana koetilanteessa. > Aloituspaikat 80 > Hakuaika kielikylpyohjelma! Tämä koulutus on tarjolla myös ruotsinja englanninkielisenä. Voit valita näistä samansisältöisistä ohjelmista opintoja haluamallasi kielellä. 5

4 Företagsekonomi (058) tradenom, yh-examen i företagsekonomi (210 sp) International Business Bachelor of Business Administration, bba (210 ects) Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter som krävs inom såväl den privata som den offentliga sektorn i olika krävande ledar- och expertuppgifter. I utbildningsprogrammet betonas den studerandes möjligheter att välja moduler på det andra inhemska språket varvid regional tvåspråkighet tas i beaktande som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Den studerande kan även välja engelskspråkiga studieperioder. Framtida yrke Utexaminerade från utbildningsprogrammet för företagsekonomi fungerar, beroende av inriktningsalternativ, som experter och förmän inom marknadsföring, internationell marknadsföring, export och import, spedition samt inom intern och extern bokföring i ekonomiförvaltning. > Allmänna grundstudier Orienterande studier, företagsamhet och samhälle, språk och kommunikation, databehandling, matematik och naturvetenskapliga studier. > Yrkesinriktade grundstudier Företagsverksamhet och rättsnormer, marknadsföring och ekonomiförvaltning. > Inriktade studier > Inriktade studier inom marknadsföring omfattar marknadsföring till konsumenter, information och planering samt marknadsföringens specialområden. > Inriktade studier inom internationell handel omfattar internationell marknadsföring, internationell handel och företagsverksamhet samt Asian Business eller German Business. > Inriktade studier inom ekonomiförvaltning omfattar specialfrågor inom redovisning och beskattning, intern redovisning och ekonomiförvaltningens specialområden. The degree programme in International Business provides the students with the knowledge and skills necessary for various demanding expert and leadership positions as well as special skills for both public and private sector careers. English being the language of instruction, the programme prepares the student for challenging international careers. Students from all over the world bring a variety of different cultures and experiences to this degree programme. Careers Graduates are employed as managers or experts in various international organisations in Finland and abroad in the fields of marketing, export and import, forwarding, transportation and custom clearance. Definitely fit for working life Jessica Ilvoranta graduated in She works as marketing manager trainee at the Swedish American chamber of commerce in San Diego-Tijuana. Jessica spent her 3rd year as an exchange student in San Diego State University. After having completed her studies there she got a job at um Imports Inc. in Los Angeles where she worked at the Praktiken gav mig production department and was responsible for monitoring of the execution of the projects. 6 7 min arbetsplats Yvonne Häggblom utexaminerades som tradenom från utbildningsprogrammet för företagsekonomi år Hon arbetar för närvarande på Bäck & Vilén Företagstjänst Oy Ab i Vasa. Till Yvonnes arbetsuppgifter hör löneräkning, reskontra och bokföring för ett flertal företag i regionen. Varför Vyh? Jag har alltid varit intresserad av ekonomi och tyckte därför att utbildningen i företagsekonomi var intressant. Eftersom Vyh är en yrkeshögskola får man även åka på praktik, vilket gör att man får en bättre inblick i arbetslivet. Erfarenheter av arbetspraktiken? Jag utförde min arbetspraktik på en bokföringsbyrå. Mina huvudsakliga uppgifter var löneräkning och att sköta reskontra, därtill fick jag även lära mig att bokföra. Praktiken gjorde att jag i mina fortsatta studier hade lättare att dra paralleller till arbetslivet och att jag bättre förstod teorin än vad jag skulle ha gjort utan praktik. Positivt var också att arbetspraktiken gav mig mitt nuvarande arbete! Tankar om utbildningsprogrammet? Jag tycker att yhexamen som Vyh erbjuder är nyttig och allmänbildande. yh-studerande får kunskap inom ett brett område men även fördjupade kunskaper och kunnande inom det inriktningsalternativ man väljer. Vad är bäst med Vasa? Bra med Vasa är att staden har många olika högskoleenheter som gör att det finns många studeranden som man kan umgås med. Eftersom Vasa är en verklig studiestad, finns det också många olika evenemang för de studerande att delta i. Dina framtidsplaner? Jag anser att sysselsättningen inom min bransch är bra. Jag har ännu inga planer på att fortsätta studierna. Nu trivs jag med mitt nuvarande arbete och samlar mer arbetserfarenhet. > Fritt valbara studier > Praktik > Lärdomsprov > Antagningskriterier Skolframgång, första ansökningsönskemål, arbetserfarenhet, urvalsprov. Till urvalsprovet kallas alla som är behöriga att söka. I det riksomfattande urvalsprovet för utbildningsprogrammen i företagsekonomi ingår tre delar. En del som görs på basis av förhandsmaterial, en skriftlig del eller en intervju och en del som testar det matematisk-logiska tänkandet. Förhandsmaterialet publiceras på Vasa yrkeshögskolas webbsidorna i maj > Nybörjarplatser 45 > Ansökningstid språkbadsprogram! Denna utbildning erbjuds även på finska och engelska. Studier inom dessa identiska program kan ske på önskat språk. language immersion! This degree programme is available in English, Finnish and Swedish: You may complete courses in language of your choice. > Basic Studies Introductory Studies, Society and Entrepreneurship, Languages and Communication, Data Processing, Mathematics. > Professional Basic Studies Business Economics and Legal Norms, Marketing, Company Economics. > Specialised Professional Studies > Specialisation International Marketing and Foreign Trade > The main focus is on International Marketing, Foreign Trade and International Operational Environment. > As another area of focus Asian Business, German Business or equivalent courses from other degree programmes, or courses at other polytechnics/universities abroad can be chosen. > A three-month stay in a foreign country according to the student s choice is includ- ed in the programme, either in the form of studies or work placement. This gives the students the opportunity to improve both their English skills and other language skills, like German, French or Spanish and at the same time they will get a more profound knowledge of different business and cultural environments. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 40 > Application Period Your motives to choose Vamk? After having lived and worked abroad for several years I decided that it was time for me to educate myself. The degree programme had to be connected to trade in an international context, so International Business seemed like the perfect choice for me. The fact that the programme was offered in English and in my hometown was an extra benefit. Your experiences of practical training? I conducted my practical training at Wärtsilä Gulf fze in Dubai, the United Arab Emirates as executive assistant. This tenure taught me an enormous amount and gave me a valuable insight into the business world as well as it helped me to get my foot into the company. When I returned from the Middle East I was offered a summer job as project coordinator at Wärtsilä Finland Oy in Vaasa which I gladly accepted. Your opinion of the degree programme? The degree programme offers a very broad perspective of the business world. By holding a Bachelor s Degree you are definitely fit for entering the work life. In my opinion the Bachelor s Degree offers the basic understanding of business life and provides the tools with which to succeed at a chosen job within the field. The best memories of the studies? What I found most interesting from my studying period at Vamk was the diversity of my classmates. Being in a class with, sometimes, up to nine different nationalities definitely widens your perspective and teaches you to be more diplomatic, flexible, open minded and most importantly, tolerant. Your plans for the future? I have made the right decision by studying International Business as this is the field in which I want to pursue my future career. I am eager to deepen my knowledge and I intend to do so by continuing my studies for the International Master s Degree Programme at the University of Vaasa.

5 Tietojenkäsittelyn ammattilaista ohjaa halu oppia uutta Visma Software Oy tarjoaa säännöllisesti Vamkin opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Vamkin opiskelijoilla on riittävät valmiudet toimia yrityksessämme. Moni nykyinen vismalainen on aluksi ollutkin meillä työharjoittelussa ja valmistuttuaan tullut töihin, kertoo tiimipäällikkö Tapio Martimo, joka on itsekin Vamkista valmistunut. Vismassa arvostetaan ammattitaitoista ja alavalinnastaan motivoitunutta työntekijää, joka etsii monipuolisia uramahdollisuuksia. Tällainen henkilö myös luottaa omaan osaamiseensa ja on valmis oppimaan uutta ja omaksuu oppimansa nopeasti. Vismalaisia yhdistää se, että pidämme haasteista, otamme vastuuta ja osaamme toimia itseohjautuvasti. Työmme pohjana on innovatiivisuus, työtovereiden ja asiakkaiden kunnioitus sekä ohjeiden ja sopimusten noudattaminen, Martimo kertoo. Martimon mielestä informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan nykyinen työllisyystilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat suhteellisen hyvät: töitä löytyy pitkällä aikavälillä Yrityselämä kaipaa ict- ja liiketoimintaosaajia. Mobiilipalvelujen kehitys ja verkkoratkaisujen hyödyntäminen tuovat jatkuvasti uusia haasteita yrityksille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistut yrityselämän tietohallinnon huippuosaajaksi. Tietojenkäsittelyn tradenomilla on hyvä näkemys tietohallinnosta sekä tietotekniikan merkityksestä ja mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opiskelija erikoistuu tietohallintoon, tietoliikenteeseen tai digitaaliseen tuotantoon. Oppimisen tukena toimii koulutusohjelman ict Paja laboratorioineen. Kyseessä on projektioppimisympäristö, jossa opiskelija suorittaa ohjatusti it-alan projektitöitä yhteistyössä alueen it-yritysten kanssa. Open it Lab tarjoaa mahdollisuuksia osallistua tutkimusprojekteihin ja erityisesti avoimen lähdekoodin projekteihin. Mihin ammattiin? Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat monipuolisia esimerkiksi suuren yrityksen atkosastolla tai ict-alan palveluyrityksessä. Tuleva ammattisi voi olla esim. ohjelmoija, websuunnittelija, tietokanta-asiantuntija, mikrotukihenkilö, tietoliikenneasiantuntija, atk-suunnittelija, digitaalisen sisällön tuottaja, projektipäällikkö tai tietohallintopäällikkö. Koulutus antaa myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. ict-osaajasta on moneksi Alan tuotteet ja palvelut auttavat yrityksiä menestymään antamalla välineet toiminnan tehostamiseen. Tulevaisuudessa uudenlaiset tuotteet kuten SaaS- eli sovellusvuokrauspalvelut ja langattomat ratkaisut ovat suuri mahdollisuus. Martimo pitää Vaasan mahdollisuuksia kasvaa it-kaupungiksi erittäin kiinnostavina. Seudulla sijaitsee jo nyt paljon alan yrityksiä. Vismassa uskomme Vaasan kehittymiseen erityisesti sen hyvän sijainnin ja kaupungissa olevien laadukkaiden oppilaitosten vuoksi. Tapio Martimo, Visma Software Oy: Inom området för informations- ja kommunikationsteknologi värdesätter man djärvhet att ta sig an utmaningar; ett innovativt handlingssätt ses som en del av yrkesskickligheten. Ett ict-proffs drivs av intresset för allt nytt och av viljan att lära och tillägna sig ny information. Trots konjunktursvängningar är sysselsättningsutsikterna i branschen rätt hyggliga. Orsaken är att de lösningar och tjänster som erbjuds hjälper företag att effektivera och kontinuerligt utveckla sina funktioner. Vasa är en utomordentlig miljö för branschrelaterad verksamhet: utbudet av utbildning i branschen är högklassigt och mångsidigt och det finns ett ständigt växande företagsnät i området. Tietojenkäsittely (142) tradenomi, liiketalouden amk-tutkinto (210 op) > Ammatilliset osaamisteemat Ammatillinen kasvu, työvälineohjelmaosaaminen, ict-infrastruktuuriosaaminen, tietojärjestelmäosaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, liiketoimintaosaaminen. > Yleiset työelämäkompetenssit Reflektio- eli itsensä kehittämisosaaminen, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, organisaatioja yhteiskuntaosaaminen, kansainvälisyysosaaminen. > Suuntaavat opinnot Opiskelijalla on mahdollisuus valita ja yhdistellä suuntaavia opintojaan seuraavista aihekokonaisuuksista: > Tietohallinto: verkkopalvelun suunnittelu, tietokannan hallinta, web-sovellukset, wwwohjelmointi, verkkopalvelun toteutus, ohjelman testaus ja ylläpito. > Tietoliikenne: käyttöjärjestelmät, lähiverkot, verkkojen tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset, tietoliikenne ja tietoverkot, yrityksen tietoverkot. > Digitaaliset palvelut: graafisen tuotannon työkalut, sisällöntuotanto verkossa, Flash ja animaatiot, multimedian tuotannon työkalut, videokuvaus ja editointi, 3D-mallinnus ja animaatiot. Lisäksi opiskelija suorittaa suuntaavan projektimoduulin. > Vapaasti valittavat opinnot Oman valinnan mukaan ammattikuvan laajentamiseen tai syventämiseen liittyviä opintoja. > Harjoittelu ict-alan harjoittelu (5 kk). > Opinnäytetyö Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet ja pystyvänsä itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia. > Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. > Aloituspaikat 35 > Hakuaika Juha-Matti Lehtimäki opiskelee tietojenkäsittelyä ja työskentelee Helpson-tukipalvelussa, joka neuvoo tietokoneisiin ja kodin tekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Juha-Matti on vastuussa Vaasan alueen kotituesta eli opastuksesta ja asennuksesta asiakkaan luona. katsottuna varmasti. Miksi Vamkiin? Asuin Vaasassa jo ennen Vamkiin hakemista, ja tuntui parhaalta rat- 8 9 kaisulta jäädä tuttuun kaupunkiin opiskelemaan. Lisäksi avopuolisolla oli opinnot kesken Vaasassa. Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein työharjoitteluni kaverini kanssa kehittämämme liikeidean parissa Business Factory -toiminnassa, joka on eräänlainen yrityshautomo. Vaikka mielestäni on tärkeää solmia yhteyksiä työelämään jo opiskeluaikana, olen vakuuttunut siitä, että Business Factorylla sain arvokasta kokemusta, jota muualta en olisi voinut saada. Samalla pääsin tekemään syventäviä ammatillisia töitä, kuten ohjelmointia ja projektinhallintaa. Työssäni minulla on paljon vastuuta ja valtaa päättää asioista, ja uskonkin, että yksi syy valintaani Helpsonille oli juuri harjoittelussa osoittamani kyky ottaa vastuuta ja työskennellä sekä tiimissä että itsenäisesti. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Nykyinen työnantajani tiesi amk-tutkinnon tarjoaman laajan osaamistason mutta ymmärsi, ettei kaikkea voi oppia koulussa. it-ala kehittyy jatkuvasti ja työskentely alalla vaatii kiinnostusta ja halua oppia uutta myös vapaaajalla ja opiskelujen jälkeen työelämässä. Mielestäni tutkinto tarjoaa laaja-alaisen kuvan it-maailmasta ja mahdollisuuden sijoittua monenlaiseen työhön. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Mieleenpainuvimmat kokemukset liittyvät luokkakavereiden kanssa vapaa-ajalla vietettyihin hetkiin, joita Vaasassa on tarjolla todella paljon. Uusiin luokkakavereihini tutustuin paremmin erilaisissa hauskoissa tapahtumissa, joista yksi ensimmäisiä ja hauskimpia oli yhteishenkeä luova kastajaiset eli Olutpialaiset. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Opiskelusta ajattelin pitää hetken taukoa valmistuttuani, mutta jatko-opiskelu ei ole poissuljettu mahdollisuus. kielikylpyohjelma! Tämä koulutus on tarjolla myös ruotsinkielisenä. Voit valita näistä saman sisältöisistä ohjelmista opintoja haluamallasi kielellä. Tapio Martimo on Visma Software Oy:n tiimipäällikkö. Yritys tarjoaa liike toiminnan hallintaan ohjelmistoja ja palveluita, joiden avulla asiakas voi yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaansa. Visman keskeinen menestystekijä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Suomen toiminnot 200 asiantuntijansa voimin ovat osa yli työntekijän kansainvälistä Visma-konsernia.

6 Informationsbehandling (142) tradenom, yh-examen i företagsekonomi (210 sp) 10 Arbetslivet behöver it- och businesskunniga personer. Utvecklingen av mobila tjänster och tillämpning av nya nätbaserade lösningar skapar ständigt nya utmaningar för företagen. Från utbildningsprogrammet för informationsbehandling utexamineras Du som ett it-proffs. Du har en helhetsbild av datoriseringens betydelse för affärsverksamheten och känner till de tillämpningsmöjligheter som datatekniken erbjuder företag. Hos oss specialiserar sig studerande på digital produktion och webbtjänster. Till stöd för undervisningen finns vår ict Smedja. Det är en projektinlärningsmiljö där studerande utför handledda it-projekt i samarbete med nejdens it-företag. Open it Lab erbjuder studerande möjlighet att under studietiden delta i forskningsprojekt speciellt inom öppen källkod. språkbadsprogram! Utbildningen erbjuds även på finska. Studier inom dessa identiska program kan ske på önskat inhemskt språk. Framtida yrke Efter utexamineringen det finns mångsidiga anställningsmöjligheter t.ex. inom adb-avdelningen vid ett mindre eller större industri- eller tjänsteföretag eller vid ett ict-tjänsteföretag. Efter utbildningen kan Du få anställning exempelvis som programmerare, webmaster, databasmanager, mikrostödsperson, nätverksspecialist, ADB-planerare, producent av digitalt material, projektledare och datachef. Utbildningen ger även färdigheter att starta eget företag. > Yrkesmässiga kompetensområden Yrkesmässig mognad, redskapsprogram, ict-infrastrukturkunnande, informationssystemkunnande, kommunikativ och social kompetens och affärsverksamhetskunnande. > Allmänna arbetslivskompetenser Inlärningskompetens, etisk kompetens, kommunikativ och social kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, kompetens inom organisationer och samhälle samt internationell kompetens. > Inriktade studier Studerande genomför sina inriktade studier inom området digital produktion och webbtjänster: > Digital bildhantering och grafik, digital video, nätverk och infrastruktur, multimedia, serversystem och driftsadministration, ser - ver applikationer och webbtjänster. Dessutom utför studerande en inriktad projektmodul. > Fritt valbara studier Enligt eget val väljer studerande breddande eller fördjupande studier. > Praktik Praktik inom it-branschen (5 månader). > Lärdomsprov Genom lärdomsprovet ger studerande prov på sin yrkesskicklighet, självständigt arbete och problemlösningsförmåga. > Antagningskriterier Skolframgång, första ansökningsönskemål, urvalsprov: alla sökande som är behöriga kallas till urvalsprov. > Nybörjarplatser 15 > Ansökningstid Jean Forsman studerar inom utbildningsprogrammet för informationsbehandling. Han har sedan ett år tillbaka även arbetat som programutvecklare för offentlig sektor inom Open Kvarken -projektet. Open Kvarken är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Vasa och Umeå där huvudmålet är att ta fram nya programlösningar för den offentliga och privata sektorn baserade på öppen källkod. Varför Vyh? Jag studerade informationsteknik mellan åren 2003 till 2006, men beslutade mig för att söka till en annan skola. Jag blev informerad om utbildningsprogrammet informationsbehandling vid Vyh genom en bekant som avlagt examen där några år tidigare. Erfarenheter av arbetspraktiken? Jag kom genom en kurs i kontakt med Vasa yrkeshögskolas Open it Lab och blev på så sätt involverad i projektarbete. Jag trivdes mycket bra med arbetet och när jag erbjöds praktikplats vid skolans Open it Lab var jag inte sen med att tacka nej. Jag kom under praktiken i kontakt med begreppet open source, och det jag lärde mig under praktiken möjliggjorde min nuvarande anställning i Open Kvarken -projektet. Tankar om utbildningsprogrammet? Utbildningsprogrammet är sakligt uppbyggt och man känner att man lär sig saker som man i framtiden kommer att ha nytta av. Jag är mycket nöjd med innehållet i mitt utbildningsprogram. Min uppfattning är att en arbetsgivare tolkar varje ansökan på en person till person basis. Det är inte viktigast att ha de bästa betygen, man kommer väldigt långt med ett genuint intresse för branschen. Bästa minnen från studietiden? Det som jag kommer att minnas bäst från studietiden är åren som jag och två av mina bästa vänner hyrde en stor lägenhet. Det är en upplevelse som jag fortfarande saknar. Dina framtidsplaner? Mitt nuvarande arbete är ett treårigt projekt, och vad jag gör efter projektet har jag inte bestämt. Sysselsättningen i min bransch är mycket bra, och jag tror inte att jag kommer att ha några problem med att hitta en arbetsplats. Även om jag trivs väldigt bra i Vasa så har jag bestämt att jag ska arbeta utomlands några år. Jag har även lekt med tanken på att studera vidare till ekonomie magister, gärna genom någon form av utbytesprogram. Informationsbehandling är framtid redan idag Moniosaaja menestyy matkailu- ja ravitsemisalalla Pohjanmaalla toimiva Osuuskauppa kpo:n matkailu- ja ravitsemistoimiala tarjoaa Vamkin opiskelijoille niin työharjoittelumahdollisuuksia kuin opinnäytetöiden aiheitakin. Kokemukset ovat olleet myönteisiä, ja yhteistyömme on saanut aikaan konkreettisia toimenpiteitäkin, kpo:n toimialajohtaja Riku Asukas kertoo. Asukkaan mielestä opiskelijat saavat Vamkista riittävät lähtökohdat työelämään. Paljon on lisäksi kiinni opiskelijoiden omasta asenteesta ja avoimuudesta. Moniosaamisesta on tullut erottamaton osa ammatinhallintaa. Maailmaa ja työelämää ei voi katsoa liian suppealta näkökannalta. kpo:ssa arvostetaan avointa ja positiivista työntekijää, joka on jatkuvasti kiinnostunut ja valmis oppimaan uutta. Opiskelijan suunnitellessa työharjoittelujaksojaan kannattaa hankkia kokemusta monipuolisesti eri tehtävistä, Asukas vinkkaa. Asukkaan mukaan alan työllisyystilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat kohtalaiset. Ammattilaisista on tietyillä osa-alueilla pulaa, ja kilpailu ihmisten ajasta kovenee jatkuvasti. Vaasa ja Vaasanseutu ovat kasvaneet viimeiset viisi vuotta todella hyvin. Uusia palveluita ja innovaatioita tarvitaan, jotta kasvua pystytään pitämään yllä. Vaasasta ja sen lähialueesta matkailukohteena puhuttaessa Asukas painottaa, että erilaisten vetovoimatekijöiden esiintuonti ja elinkeinoelämän yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat olennaisia kilpailussa pärjäämiselle. Branschdirektör Riku Asukas, kpo: Efterfrågade inom turism- och kosthållsbranschen är restonomer som på ett mångsidigt sätt behärskar sitt yrke. Viljan att inhämta ny information samt mångkunnighet har blivit en oskiljaktig del av yrkesskickligheten. Det behändigaste sättet för en studerande att skaffa sig ett mångsidigt kunnande är att via arbetspraktik förvärva erfarenhet från så varierade uppgifter som möjligt. Sysselsättningsläget i branschen har legat på en hygglig nivå under senare tider, trots de ekonomiska fluktuationerna. Konkurrenskraften inom handeln upprätthålls av en kunnig personal, men viktig är också förmågan att förnya sig och utveckla sina funktioner. Riku Asukas vastaa Osuuskauppa kpo:n majoitusja ravintola sektorista, jossa työskentelee noin 170 ammattilaista laajassa kirjossa alan tehtäviä. Koko kpo-konsernissa työskentelee yli henkilöä kaupan eri aloilla, tunnettuja toimintoja ovat mm. Prisma, S-market, Sale sekä abc-liikennemyymälät. Konsernin liikevaihto on yli 480 miljoonaa euroa. 11

7 Matkailu (728) restonomi (amk), matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutkinto (210 op) Turism (728) restonom (yh), yh-examen inom turism- och kosthållsbranschen (210 sp) 12 Matkailun koulutusohjelmasta valmistuu laajaalaisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin teoreettiset tiedot kuin käytännön taidotkin. Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ja opinnäytetyöt. Osa opinnoista suoritetaan ruotsin kielellä, mikä vahvistaa opiskelijoiden kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, jossa kaksikielisyyttä arvostetaan. kielikylpyohjelma! Tämä koulutus on tarjolla myös ruotsinja englanninkielisenä. Voit valita näistä samansisältöisistä ohjelmista opintoja haluamallasi kielellä. Mihin ammattiin? Opiskelijoita valmennetaan työskentelemään alan asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ravintolapalveluihin suuntautuneet opiskelijat työllistyvät mm. majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin sekä elintarvike- ja ravintola-alan yrityksiin. Matkailua opiskelleet taas voivat työskennellä kansallisissa ja kansainvälisissä matkailuorganisaatioissa, matkatoimistoissa, matkailuyrityksissä sekä matkailualan asiantuntijaorganisaatioissa. > Yleiset perusopinnot Opiskeluvalmiudet (Opinnot ja tiedonhankinta, Tietokone opiskeluvälineenä, Työvälineohjelmat, Tiedottava viestintä, Matkailualan englanti ja ruotsi, Kansantalous) > Ammatilliset perusopinnot Matkailutoiminnan perusta, Ravintolapalvelutoiminnan perusta, Yrityksen perustaminen > Suuntaavat opinnot > Matkailun suuntautumisvaihtoehto: Matkailuelämysten tuottaminen, Matkailuyrityksen johtaminen, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen > Ravintolapalveluiden suuntautumisvaihtoehto: Ravintolaelämysten tuottaminen, Ravintolayrityksen johtaminen, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. > Aloituspaikat 17 Osa opetuksesta ruotsiksi. > Hakuaika Opetuksen käytännönläheisyys motivoi Utbildningsprogrammet för turism utbildar mångkunniga specialister som besitter både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. En väsentlig del av studierna utgörs av projekt och lärdomsprov som genomförs tillsammans med näringslivet. En del av studierna sker på finska vilket stärker studerandenas språkkunnighet och möjligheter i arbetslivet. Framtida yrke Utbildningsprogrammet ger kunskaper och färdigheter som krävs för branschanknutna expert-, förmans- och utvecklingsuppgifter eller för verksamhet som självständig företagare. Studerande som inriktar sig på restaurangservice kan efter utbildningen anställas t.ex. av företag i inkvarterings- och kosthållsbranschen samt livsmedels- och restaurangbranschen. Studerande som genomgått utbildning i turism har färdigheter som krävs för arbete i nationella och internationella turistorganisationer, resebyråer, turismföretag samt expertorganisationer inom turismbranschen. > Allmänna grundstudier Studiefärdigheter (Studier och informationssökning, Datorn i studierna, Redskapsprogram, Informativ kommunikation, Engelska inom turismbranschen, Finska inom turismbranschen, Nationalekonomi) > Yrkesinriktade grundstudier Turismverksamhetens grunder, Restaurangverksamhetens grunder, Grundande av företag Utbildningen gav globala jobbmöjligheter språkbadsprogram! Denna utbildning erbjuds även på finska och engelska. Studier inom dessa identiska program kan ske på önskat språk. > Inriktade studier > Intriktningsalternativet turism: Produktion av turismupplevelser, Ledning av turismföretag, Undersöknings- och utvecklingskunskap > Intriktningsalternativet restaurangservice: Produktion av restaurangupplevelser, Ledning av restaurangföretag, Undersökningsoch utvecklingskunskap > Fritt valbara studier > Praktik > Lärdomsprov > Antagningskriterier Skolframgång, första ansökningsönskemål, arbetserfarenhet, urvalsprov: alla sökande som är behöriga kallas till urvalsprov. > Nybörjarplatser 12 En del av undervisningen sker på finska. > Ansökningstid Enni Saarni opiskelee restonomiksi. Opiskelujen ohella hän työskentelee tarjoilijana vaasalaisissa ravintoloissa, enimmäkseen Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandian ravintolassa Waskiassa. Miksi Vamkiin? Olen lukion jälkeen suorittanut toisen asteen matkailualan tutkinnon ja valmistunut matkailuvirkailijaksi. Hain Vamkiin, sillä halusin jatkaa matkailualan opiskelua korkeakoulussa. Vaasa on eläväinen, pieni suuri kaupunki, jossa on paljon opiskelijoita, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja hyvä kulttuuritarjonta. Vaasassa on suuren kaupungin elämää ilman ruuhkia ja jonoja. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suoritan työharjoittelun kahdessa osassa. Ensimmäisen osan harjoittelusta tein Tampereella Ristorante Napolissa tarjoilijana. Halusin suorittaa osan harjoittelusta ensimmäisenä kesänä saadakseni ravintolan vastaavan hoitajan pätevyyden. Toisen työharjoitteluni suoritan Tampereella Ravintola Viikinsaaressa. Toimin sielläkin tarjoilijana mutta tulen tekemään myös vastaavan hoitajan vuoroja. Harjoitteluni tukevat opintojani, sillä pääsen hyvin osallistumaan erilaisten ravintoloiden toimintaan. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni Vaasassa työnantajat suhtautuvat restonomi-tutkintoa suorittaviin erittäin myönteisesti. Tutkinto tarjoaa opetusta monipuolisesti eri aihealueista, mutta on opiskelijasta itsestään kiinni, mihin haluaa keskittyä opinnoissaan ja mihin tutkinnolla tähtää. Käytännönläheisyys opetuksessa on mielestäni hyvää. Olemme saaneet järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, mistä saa paljon enemmän irti, kuin jos asiat käytäisiin läpi vain paperilla. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? En ikinä unohda kastajaisia eli Olutpialaisia, jolloin koko luokka oli ensi kertaa yhdessä pitämässä hauskaa, tutustumassa toisiinsa ja rakentamassa yhteishenkeä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tavoitteenani on työskennellä jossakin ravintolassa esimiesasemassa tai perustaa oma yritys. Matkailualan kehitys on ollut koko ajan myönteistä, mikä varmasti jatkuu tulevaisuudessakin. Veronica Blomkvist utexaminerades som restonom år Hon har fortsatt sina studier på Svenska Handelshögskolans magisterprogram i Strategisk marknadsföringsledning. Varför Vyh? Jag sökte till detta utbildningsprogram vid Vyh mest för att detta gav jobbmöjligheter globalt. I denna bransch får jag jobba med människor och har bra möjligheter till ett varierande arbete. Erfarenheter av arbetspraktiken? Jag utför min arbetspraktik utomlands mest pga. att jag vill få nya erfarenheter. Jag var två somrar i Norge som receptionist vid Hotell Geiranger. På praktiken fick jag öva i det verkliga livet på vad vi lärt oss i teorin. Jag ansåg även att globaliseringen gör att arbetsgivare idag ser mera på utlandsvistelser och -erfarenheter och att detta skulle förbättra min position i mitt framtida arbetsliv. Tankar om utbildningsprogrammet? Jag vill rekommendera denna utbildning varmt. Du får en konkurrenskraftig utbildning medan du får ökade kunskaper i det andra inhemska språket. Vi fick lära oss både teori och praktik och det första året fick jag även finslipa min matlagning på kosthållssidan av utbildningen. Avhandlingen lärde mig jobba självständigt och jag tyckte det var positivt att vi själva fick välja ämne för att göra skrivandet intressant. Mitt val av ämne hjälpte mig även att knyta kontakter till branschen, vilket kan gynna mig i framtiden. Bästa minnen från studietiden? Projekten tillsammans med Företagskliniken var roliga men mest minns jag vår klass och dess sammanhållning. Vi kom från olika delar av Finland, vi pratade olika språk och dialekter men trivdes ändå alldeles utmärkt tillsammans. Vi fick vänner för livet. Dina framtidsplaner? Jag är övertygad om att jag valt rätt bransch. Mina studier i handelshögskolan ses som ett komplement till min examen från Vasa YH och ger mig möjligheter att jobba med strategisk planering och marknadsföring inom turismen. Efter Hanken kliver jag av skolbänken för ett tag, men jag tror en människa är aldrig färdig utbildad.

8 Tourism Bachelor of Hospitality Management (210 ects) 14 The degree programme in Tourism provides the students with extensive knowledge from the field. The students gain the practical skills as well as the theoretical knowledge needed. An essential part of studies in the degree programme are projects and thesis made in cooperation with the industry. Careers The students are provided with skills to work in expert, managing and developing positions or as entrepreneurs in the field. Students specialised in restaurant services are employed e.g. in hotels and restaurants as well as in food supplying industries. Students specialised in tourism are employed in national and international tourism organisations, travel agencies, tourism companies, and in expert organisations within the tourism industry. > Basic Studies Study Skills (Studies and Information Acquisition, Using the Computer in Studies, Office Tool Programs, Informative Communication, English for Hospitality Studies, Finnish for Hospitality Studies, Swedish for Hospitality Studies, Finnish for Foreigners ) > Professional Basic Studies Basics of Tourism, Basics of Restaurant Services, Establishing a Company > Specialised Professional Studies > Specialisation Alternative of Tourism Management: Production of Tourism Experiences, Management of a Tourism Company, Research and Development Skills > Specialisation Alternative of Restaurant Management: Production of Restaurant Experiences, Management of a Restaurant Company, Research and Development Skills > Specialised Optional Module Asian Tourism and Hospitality Management: This optional module is carried out abroad. Perfect education for me Heli Pakkanen studies tourism and works as a receptionist for Hotel Astor and Hotel Vallonia Garden. She usually works by herself, so in addition to reception tasks Heli handles bartending as well as serving, cleaning and breakfast making at the restaurant. Your motives to choose Vamk? Vamk offered the degree programme from the exact field I was interested in. English as the used language in studies was the most important motive. Vaasa wasn t a familiar city to me, but I haven t regretted moving here. Your experiences of practical training? I did my practical training at my current workplaces Hotel Astor and Hotel Vallonia Garden. Work is a great way to learn new things and to control situations. I feel you can strongly impact your future and you concretely see what the work is like during practical training. While choosing the training place you can decide in which parts of the profession you want to know better and have experience in. Your opinion of the degree programme? The degree is respected in my opinion. A long practical training as a part of the studies increases the value of the degree. Our degree programme also has a lot of courses which include practical planning and realization in addition to theory. For example after studying theory of organizing a small occasion on Banquet Management -course we got a chance to put our learning into practise by organizing an occasion for a small group. The best memories of the studies? The studying time in every respect has been pleasant though hectic. My exchange time in Bangkok, Thailand with my friends made my own studies at Vamk unique. The different culture, food, people, language and climate as well as many places we visited were all memorable experiences. One sort of experience was also the cabdrivers who didn t speak English almost at all and seemed to think that the client should give driving instructions to the destination! Your plans for the future? My education at Vamk has fitted me perfectly and has met my needs and thoughts of what I had in the beginning of my studies. After some working years I might search more challenges from the university world. I think business studies would support my education in the field of tourism. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 22 > Application Period language immersion! This degree programme is available in English, Finnish and Swedish: You may complete courses in language of your choice. Oikealla asenteella kansainväliselle insinööriuralle Wärtsilä Finland Oy tarjoaa Vamkin opiskelijoille runsaasti niin työharjoittelumahdollisuuksia kuin opinnäytetöiden aiheitakin. Toimitusjohtaja Juha Kytölän mukaan kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä. Olemme saaneet taitavia tekijöitä työhaasteillemme ja hyvän pohjan rekrytoinneillemme. Olemme tyytyväisiä, sillä Vamkin opiskelijoilla on hyvät valmiudet työskentelyyn yritysmaailmassa. Kytölä korostaa kiinnittävänsä huomiota työntekijän asenteeseen ja kansainväliseen osaamiseen. On oltava avoin oppimaan uusia asioita. Ja täytyy myös oppia nopeasti muilta eli oivaltaa, että jossain muualla asiat voidaan tehdä vielä paremminkin. Wärtsilän toiminta on kauttaaltaan kansainvälistä, ja englannin kielen käyttö on keskeinen osa työtä. Opintojen aikana kannattaakin panostaa kielitaidon ja kulttuurituntemuksen kehittämiseen, Kytölä muistuttaa. Wärtsilässä arvostetaan myös laaja-alaista kokemuspohjaa koulutuksessa. Yrityksessä ei edellytetä, että opiskelijat hallitsevat koulusta valmistuessaan kaikki detaljitiedot. Satsaamme paljon perehdyttämiseen: järjestämme uusille työntekijöille aihekohtaista ja erikoisosaamiseen liittyvää omaa koulutusta ja opastusta. Kytölän mukaan alan tämänhetkinen työllisyystilanne on pääosin hyvä. Energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön liittyvä toiminta kuuluu kasvualoihin, joten tulevaisuus näyttää valoisalta. Energia-alalla tehdään jatkuvaa kehitystä ja investointeja, joita tosin tällä hetkellä hillitsee hieman rahoitusmarkkinoiden epävarmuus. Kehityspanostukset takaavat kilpailukyvyn ja kasvun, ja siihen meillä Wärtsilässä on hyvät valmiudet, Kytölä vahvistaa. Juha Kytölä on Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstöä oli Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. 15

9 Kone- ja tuotantotekniikka (084) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Rakennustekniikka (094) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) 16 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen väylän mielenkiintoisiin tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla. Ala tarjoaa kilpailukykyisen palkkauksen ja etenemismahdollisuudet niin naisille kuin miehille. Koneinsinöörin tutkinto antaa hyvän pohjan myös jatko-opintoihin. Koulutuksemme painopistealueet ovat 3Dkone- ja laitesuunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus sekä teollisuuden monipuolisten projektien johtaminen ja tuotantotalous. Opetuksessa hyödynnetään yrityselämän ohjelmistoja koneensuunnittelussa, robotiikassa, valmistustekniikassa ja yritystoiminnan ohjauksessa. Uuden omaksumista tehostetaan käytännönläheisten projektien avulla. Koulutuksemme on suunniteltu Vaasan ja ympäröivän maakunnan merkittävimpien vientiyritysten näkemykset ja tarpeet huomioiden. Tiivis yhteistyömme työelämän kanssa tarjoaa harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita ja usein myös työpaikan valmistumisen jälkeen. Yhteistyösopimuksemme paikallisten vientiyritysten kanssa tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden suorittaa opintoja myös ulkomailla yritysten vientiprojekteissa. Mihin ammattiin? Kone- ja tuotantotekniikan insinööri työllistyy suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtäviin sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin. Voit myös toimia markkinointi- ja projektitehtävissä. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, johtaminen ja tiimitoiminta, yrittäjyys sekä yritystalous. > Ammatilliset perusopinnot antavat perustiedot energiatekniikasta, suunnittelusta, valmistustekniikasta, koneautomaatiosta, yrityksen taloudellisesta ohjauksesta sekä projektitoiminnasta. Konetekniikka oli oikea valinta > Suuntaavat opinnot > Energiateollisuuden kone- ja laitesuunnittelu: Opit innovoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koneen tai laitejärjestelmän. Sovellukset liittyvät energia-alaan, mutta sinulla on vapaus kehitellä myös oman kiinnostuksesi mukainen kone tai järjestelmä. > Tuotantotalous ja projektijohtaminen energiateollisuudessa: Yhdistät tekniikan opinnot projektijohtamisen ja tuotantotalouden opintoihin. Perehdyt erilaisten koneiden ja laiteprojektien automaatioon ja kokonaistoteutukseen. Samalla hankit arvokkaita projektiosaajan ja toiminnan kehittäjän taitoja. Koulutus valmistaa sertifioidun projektiosaajan tutkintoon. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika Henri Willman valmistui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi vuonna Hän työskentelee mekaniikkasuunnittelijana The Switch High Power Converters Oy:ssä, joka on uusiutuviin energialähteisiin erikoistunut yritys. Miksi Vamkiin? Tutkin missä konetekniikkaa pystyi opiskelemaan ja Vaasa oli yksi paikkakunnista. Halusin opiskelemaan jonnekin vähän kauemmas, jotta jokin muukin osa Suomea tulisi tutuksi kuin vain kotinurkat Valtimolla Pohjois-Karjalassa. Vaasa oli siksikin sopiva ja sen kummemmin kaupunkia tuntematta päätin hakea Vamkiin. Muuttoani en ole katunut. Kokemuksesi työharjoittelusta? Oman alan työtehtävät ovat tukeneet hyvin opintojani ja opinnoistani on taas ollut hyötyä työharjoitteluissa. Harjoittelu myös vahvisti päätöstäni suuntautua opinnoissani koneenrakennukseen ja 3D-tekniikkaan, sillä huomasin, että suunnittelu oli kiinnostavaa myös todellisuudessa. Mielestäni työharjoittelu on hyvä keino löytää opintojen jälkeinen työpaikka ja erittäin hyvä keino tutustua yritykseen ja nähdä, onko se oikeasti sellainen paikka, jossa haluaisi työskennellä. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työpaikoilla olen tehnyt töitä itsenäisesti ja saanut vastuuta, mikä kertoo, että työnantajilla on myönvät eväät työelämään ja hyvän pohjan kehittyä ammattilaiseksi. teinen käsitys amk-insinöörien osaamisesta. Tutkinto tarjoaa riittäkuitenkin on, että uusia asioita pääsen joka tapauksessa Koulun eväillä on hyvä alkaa opetella omassa työssään vaadittavia taitoja ja syventää jo olemassa olevia tietoja. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Hienoin kokemus on Hollannissa järjestetty The Future of Energy in Europe -intensiivikurssi. Mieleen on jäänyt myös projektikurssi, jonka aikana teimme hienot suunnitelmat ja puuhasimme paljon mutta lopulta emme saaneet mitään valmiiksi. Sain kuitenkin arvokasta oppia siitä, etteivät asiat aina mene suunnitelmien mukaan! Tulevaisuudensuunnitelmasi? Ala on minulle sopiva, ja nykyiset työtehtäväni ovat juuri sellaisia, joita haluan tehdä. Tällä hetkellä koen, että opiskelu saa riittää hetkeksi, mutta jos sopiva mahdollisuus tulee ja intoa riittää, ehkä jatkankin opiskelua. Varmaa oppimaan. Rakennustekniikan koulutusohjelma tarjoaa ammatillisena vaihtoehtona perinteisen insinööriuran, jolla voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa elinympäristöämme, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan. Rakennustekniikan tarjoamat haasteet sen sijaan monipuolistuvat. Opiskelussa keskitytään erityisesti talonrakennustekniikan rakennuttamiseen, rakennus- ja rakennetekniseen suunnitteluun sekä tuotantoon. Rakennuskannan suuri varallisuusarvo edellyttää, että hallitaan sekä uudisrakentaminen että rakennuskannan ylläpito. Rakentamista ja korjaamista tarvitaan aina Mihin ammattiin? Rakennustekniikkaan suuntautuneet opiskelijat työllistyvät rakennusinsinööreinä esimerkiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin insinööritoimistoihin, rakennusaineteollisuuteen, rakennusyrityksiin sekä kuntien, kaupunkien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta. > Ammatilliset perusopinnot Rakennetekniikka, rakenteiden mekaniikka, betonitekniikka, rakentamisen tuotantotekniikka, rakennussuunnittelu, yhdyskuntatekniikka. Laura Kinnunen valmistui rakennustekniikan insinööriksi vuonna Ennen valmistumistaan hän pääsi kesätöihin Citec Engineeringille, jossa hän jatkoi osa-aikaisena valmistumiseensa saakka ja jonne hän teki myös opinnäytetyönsä. Tällä hetkellä Laura työskentelee Citecillä rakennesuunnittelijana. Hänen työnkuvaansa kuuluu pääasiassa perustussuunnittelu teollisuuteen. Miksi Vamkiin? Minulla oli monta vaihtoehtoa, mutta Vamkissa suuntautumisvaihtoehdot osuivat yksiin oman mielenkiintoni kanssa. Vaasa myös tuntui opiskelupaikkakuntana sopivan suurelta, ja olen viihtynyt kaupungissa oikein hyvin. Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoitteluissa opin valtavasti uutta ja palatessani kouluun ymmärsin asiat ihan toisella tavalla. Tein 12 kuukautta ammatillista harjoittelua, mikä tuki hyvin opiskelua. Mielestäni teoria ja käytäntö olivat koulutusohjelmassani sopivassa suhteessa. Vain haalariharjoittelua työmaalla jäin kaipaamaan, sillä työmaatekniikan ymmärtäminen on tärkeä osa myös suunnittelua. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulu tarjoaa eväät oppia työelämässä. Työ on se, joka todella opettaa, sillä asioita joutuu itse miettimään ja täytyy olla vastuussa omista tekemisistään. Kouluaikana osa kursseista tuntui turhilta, mutta koskaanhan ei voi varmasti tietää, millaisia tehtäviä työelämässä kohtaa. Itselleni hyödyllisiä kursseja olivat statiikan ja mekaniikan kurssit, joilla oppi ymmärtämään fysiikan yleisiä lakeja ja rakenteiden toimintaa. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Viimeisenä opiskeluvuotena tekemäni opintomatka Puolaan oli ikimuistoinen. Osallistuin Arkkitehtuuri ja lapset -seminaariin Krakovassa. Matka Krakovaan oli opettavainen, ja viikon aikana tutustuin opiskelijoihin monesta eri maasta. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Mielessäni on pyörinyt ajatus diplomi-insinöörin opinnoista. Töissä haluaisin opetella 3D-mallinnusta, sillä se näyttää valtaavan alaa perinteiseltä 2D-mallinnukselta. Vaikka rakennusalalla saattaa tulla suhdannevaihteluita, ne ovat tilapäisiä. Tarve rakentaa tai korjata on pysyvä. > Suuntaavat opinnot > Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen suunnittelu. > Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen tuotantotekniikka, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu. > Rakennussuunnittelu: pääalueina rakennusten arkkitehti suunnittelu ja tietokoneavusteinen suunnittelu. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

10 Sähkötekniikka (031) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Tietotekniikka (171) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Sähkötekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet sähkö- ja automaatioalan käytännönläheisiin tehtäviin, kuten projektointi-, suunnittelu-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi- ja tuotekehitystehtäviin. Vaasan alue on sähköenergiatekniikan merkittävin keskittymä Suomessa, joten valmistuvalla sähköinsinöörillä on hyvät mahdollisuudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin niin suurissa kansainvälisissä yrityksissä kuin pienissä suunnittelutoimistoissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tämä monipuolinen toiminta alueella mahdollistaa osastomme henkilöstön ja opiskelijoiden tiiviin yritysyhteistyön ja luo esimerkiksi työharjoittelun mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opiskelijamme tekevät opinnäytetyönsä pääsääntöisesti yrityksille ja usein yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yritystoiminta. > Ammatilliset perusopinnot Sähkölaitteiden suunnittelu, teoreettinen sähkötekniikka, automaatio-, sähkönjakelu- ja sähkönkäyttötekniikka sekä elektroniikka ja tietotekniikka. > Suuntaavat opinnot > Sähkönjakelutekniikan syventymiskohteina ovat yleiset sähköverkot, niiden suojaus ja sähkönjakelun automaatio sekä rakennusten sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio ja kiinteistöjen telejärjestelmät. > Teollisuussähköistyksen ja -automaation syventymiskohteina ovat teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkot, sähkömoottorikäytöt ja niiden säätö sekä teollisuuden ohjausjärjestelmät, instrumenttien valinta ja mitoitus, prosessien sovellusohjelmointi. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 50 > Hakuaika Opintoja räätälöidysti Mihin ammattiin? Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuvat sijoittuvat esimerkiksi sähköistys- ja automaatioprojektien suunnittelu-, käyttöönotto- ja esimiestehtäviin sekä tuotanto- ja markkinointitehtäviin. oman mielenkiinnon mukaan Vaasan alueen vahva energiateollisuuden keskittymä antaa mahdollisuuden erikoistua tietotekniikan teollisuussovelluksiin. Yleisen tietoteknisen koulutuksen lisäksi tutustutaan erityisesti teollisuuden ohjelmistotyöhön ja sulautettujen järjestelmien sovelluksiin. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan PC-tekniikkaa sekä mikrotukea. Seuraavana vuonna keskitytään ohjelmointiin ja kolmantena laiteläheiseen ohjelmointiin. Viimeisen vuoden pääpaino on projektityöskentelyssä ja kansainvälisyydessä. Koska ala kehittyy nopeasti, koulutusohjelmassa painotetaan erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin työtehtäviin. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa opiskelijat voivat ratkoa tulevaisuuden teknologisia haasteita jo tänään. Mihin ammattiin? Tietotekniikan koulutusohjelman suorittaneilla insinööreillä on valmiudet sijoittua työelämässä esimerkiksi tietotekniikka-alan suunnittelu-, ohjelmointi-, markkinointi- ja ylläpitotehtäviin, itsenäiseen yritystoimintaan sekä vientiyritysten kansainvälisiin tehtäviin. > Yleiset opinnot Viestintä, matematiikka, luonnontieteet ja tietojenkäsittely. > Ammatilliset perusopinnot Ohjelmointi, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka. > Suuntaavat opinnot > Ohjelmistotekniikka Erityisesti teollisuuden hajautetut tietojärjestelmät, joilla sulautetuista järjestelmistä ja tehdasohjausjärjestelmistä kerätään dataa. Lisäksi tietoliikenne. > Sulautetut järjestelmät Sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja kenttäväylät sekä tietoliikenne. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika kielikylpyohjelma! Tämä koulutus on tarjolla myös englanninkielisenä. Voit valita näistä saman sisältöisistä ohjelmista opintoja haluamallasi kielellä. 18 Matti Kujamäki valmistui sähkötekniikan insinööriksi vuonna Hän työskentelee Vaasa Engineering Oy:ssä projekti-insinöörinä sähkönjakelutekniikan parissa. Matin työhön sisältyy suunnittelua, käyttöönottoja ja projektien hoitoa. Miksi Vamkiin? Suoritin Vaasan ammattiopistossa yhdistelmäopintoina sähkövoimatekniikan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, minkä jälkeen Vamk tuntui hyvältä mahdollisuudelta jatkaa mielenkiintoiseksi kokemani sähkötekniikan opiskelua. Myös tieto hyvistä jatkokoulutusmahdollisuuksista amk-tutkinnon jälkeen ja halu päästä neljän vuoden kuluttua työelämään saivat hakeutumaan Vamkiin. Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin ensimmäisen kesän työharjoittelussa sähköasentajana Vaasan Sähköllä ja toisena kesänä sähkölaitteiden huoltajana ja korjaajana WasaTradella. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen pääsin harjoittelijaksi Vaasa Engineeringille, jossa sain jatkaa harjoittelua viimeisen opiskeluvuoden ajan ja suorittaa opinnäytetyöni. Mielestäni työharjoittelupaikan saamiseksi kannattaa olla aktiivinen ja nähdä vaivaa, sillä harjoittelu tukee vahvasti opintoja ja lisää opiskelumotivaatiota. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Koulutusohjelman suuntaavat opinnot yhdessä perusopintojen kanssa ovat hyvä pohja menestymiselle työelämässä. Vamkissa pystyy ja kannattaakin järjestellä opintosuunnitelmaa oman mielenkiinnon mukaan saadakseen kaiken hyödyn opinnoista. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Myönteisesti mieleen jäänyt muisto on sähkötekniikan mentorointi alemman vuosikurssin opiskelijoille. Hauskoja muistoja kouluajoilta ovat myös ystävät, laboraatiot Technobothniassa, opiskelijakunta Vamokin risteily ja Vamokin kahvila, jossa sai rentoutua luentojen välissä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tällä hetkellä olen keskittynyt ammatillisen työkokemuksen kartoittamiseen. Sähkötekniikan alan kasvaessa ja tekniikan kehittyessä työntekijän on tärkeää oppia uutta ja kehittää itseään. Mielessäni on myös käynyt ajatus opintojen jatkamisesta ja ylemmän amktai diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamisesta. Asiantuntevaa ja ajantasaista it-opetusta Jouni Mäkynen valmistui tietotekniikan insinööriksi vuonna Hän työskentelee atkpohjaisten kassajärjestelmien parissa Oy Winpos Ab:lla, joka toimittaa kassajärjestelmiä etenkin erikois- ja päivittäistavarakaupoille, kioskeille, ravintoloille ja julkiselle sektorille. Miksi Vamkiin? Minulla oli monta vaihtoehtoa mutta lopulta päädyin Vaasaan. Olin kuullut, että Vaasa on hieno ja hyvä opiskelukaupunki. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suurimman osan työharjoitteluista tein nykyisessä työpaikassani Oy Winpos Ab:lla. Tekniikan alalla harjoittelu suoritetaan kesätyönä, mikä on mielestäni hyvä, koska siten opiskelija saa olla työelämässä pidemmän ajan yhtäjaksoisesti. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni työnantajat arvostavat amk-tutkinnon suorittaneita, koska he tietävät, että valmistuneilla on työkokemusta jo koulusta lähtiessään. Itse olen tyytyväinen koulutusohjelman sisältöön. Hyödyllisimmät kurssit sijoittuivat suuntaaviin opintoihin, joissa koin oppivani erittäin paljon niin konkreettisesti laboratoriossa kuin teoriassakin. Mielestäni teorian kurssit tukivat Technobothniassa tehtyjä käytännön harjoituksia erittäin hyvin. Olen suuntautunut opinnoissani tietoliikenteeseen, jossa opetus oli asiantuntevaa ja ajantasaista, mikä on tällä alalla erittäin tärkeä pointti ja myös haaste. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Parhaat kokemukset jäivät mieleen luokkatovereiden kanssa vietetyistä illoista. Vaihto-opiskelijoiden tuutorointi toi myös erittäin hyviä ystäviä. Parasta opiskeluajassa oli luokkamme hyvä yhteishenki ja erittäin tiivis opiskelijayhteisö, mikä takasi erilaisia järjestettyjä vapaaajan tapahtumia ja opiskelijabileitä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen tyytyväinen valintaani suuntautua it-alalle, jolla jatkan tulevaisuudessakin. Mielessäni pyörii myös jatko-opiskelu työn ohella aina diplomi-insinööriksi asti. 19

11 Ympäristöteknologia (427) insinööri (amk), tekniikan amk-tutkinto (240 op) Information Technology Bachelor of Engineering (240 ects) Ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen asiantuntijuuteen. Ohjelma valmistaa opiskelijoita ympäristöalan monipuolisiin tehtäviin ja tarjoaa heille valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia teknisin keinoin. Opiskelu on aktiivista ympäristötekniikan tai -suunnittelun ongelmien ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Mihin ammattiin? Ympäristötekniikkaan suuntautuneet opiskelijat työllistyvät mm. suomalaisiin ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin, ympäristökeskuksiin, ympäristöalan yrityksiin, teollisuuteen sekä kuntien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, matematiikka, luonnontieteet, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta. > Ammatilliset perusopinnot Ympäristöteknologian tietojenkäsittely, ympäristön suunnittelu, ympäristöterveys sekä maaperän, veden ja ilmakehän mekanismit. > Suuntaavat opinnot > Ympäristötekniikka: pääalueina vesi- ja vesiensuojelutekniikka, ympäristönsuojelutekniikka ja ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen. > Ympäristösuunnittelu: pääalueina ekologinen maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tietokoneavusteinen ympäristösuunnittelu. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. > Aloituspaikat 30 > Hakuaika language immersion! This degree programme is available in English and Finnish: You may complete courses in language of your choice. The objective of the degree programme in Information Technology is to prepare students for demanding careers in the industry. During the first year the student gains basic knowledge in math and physics integrated in PC engineering and micro support. In the years to follow, the education is focused on e.g. hardware orientation problems. The student s ability to adapt to new tasks and acquire required knowledge independently in the rapidly changing industry is emphasised. The degree programme provides a wide course selection. With hightech facilities in Technobothnia students learn how to provide innovative problem solving solutions. Careers Graduates have the competence to work in positions within design, research, production, marketing and product development in the field of electronics and information technology, as well as being international entrepreneurs or in international positions in exporting companies. > General Basic Studies Entrepreneurship, Languages and Communication, Mathematics, Natural Sciences, Data Processing. > Professional Basic Studies Software, Electronics, Telecommunications. > Specialised Professional Studies > Specialisation alternative in Embedded Systems focuses on electronic circuits design, micro-processors and their programming, embedded systems design and programming methods and VLSI circuits technology. Telecommunication is also studied. > Specialisation alternative in Software Engineering focuses on industrial databases, modern programming and software specification methods. Telecommunication is also studied. > Specialisation alternative in Energy Technology focuses on energy technology and project management. > Free-Choice Studies > Practical Training > Thesis > Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. > Online application at > Intake 43 > Application Period Vaihto-opiskelua ja hauskoja tukiopetusiltoja Jukka Lankinen valmistui insinööriksi ympäristöteknologian koulutusohjelmasta vuonna Tällä hetkellä hän työskentelee tulvasuojeluprojektien parissa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Pohjanmaan vesistöryhmässä. Opiskeluaikanaan Jukka vietti puoli vuotta opiskelijavaihdossa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Miksi Vamkiin? Löysin Vamkista mielenkiintoisen koulutusohjelman. Lisäksi olen aina viihtynyt Vaasassa ja meren läheisyydessä. Vaasassa on paljon kulttuuritarjontaa, kuten elokuvia, teatteria ja livemusiikkia, hyviä illanviettopaikkoja ja useita urheilutapahtumia. Kaupungissa on myös paljon opiskelijoita, joten opiskelijatapahtumiakin riittää. Kokemuksesi työharjoittelusta? Suoritin työharjoitteluni nykyisessä työpaikassani Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa, jossa työskentelin tulvien ehkäisyn suunnittelun parissa. Sain yhteensä melkein kaksi vuotta työkokemusta omalta alalta ennen valmistumistani, mikä oli loistavaa. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Insinöörin laajan tehtäväkuvan takia koulussa ei pysty oppimaan kaikkea vaan opiskelu jatkuu yhä työelämässä. Mielestäni hyödyllisimpiä kursseja olivat peruskurssit erilaisista tietokoneohjelmista, ja mielenkiintoisimpina jäivät mieleen suunnittelumoduulin kurssit. Luokassamme oli hyvä yhteishenki, ja matematiikan, kemian ja fysiikan tukiopetusilloissa opiskelu maittoi ennen tenttejä. Toiset saivat yhteisistä opiskeluhetkistä enemmän hyötyä kuin toiset, mutta hauskempaa se oli takuulla kuin yksistään ahertaa. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Hauskimmat muistot sijoittuvat luokan kanssa yhteisoloon opiskelijakunta Vamokin järjestämissä illanvietoissa ja luokan pikkujouluihin pikkuisessa opiskelijakämpässä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Puntaroin eri vaihtoehtoja ja mielessäni ovat myös jatko-opinnot. Selvää suuntausta jatkokoulutukselle en ole vielä miettinyt. Tulevaisuuden kannalta yksi vaihtoehto on perehtyminen johonkin alan tietokoneohjelmista. Robosoccer has taken me all around the world Lars Wikström graduated in He studied in the degree programme in Information Technology. During his studies he spent a year in Vienna, Austria as an exchange student and studied robotics and mechatronics there. Your motives to choose Vamk? It was a great chance to meet new people, especially as I study in an international class where the Finns are in minority. I also found it good that we have two years of general studies before choosing a specialisation alternative, it really helped me to find out what I was interested in. Along the way I have also developed my language and social skills in a good way by diving into a new environment. Your experiences of practical training? Part of my practical training I have gotten through the robot soccer project which is a really good addition to the theoretical lectures. I think practical training is important in order to be able to understand how to put theory in practice. Your opinion of the degree programme? The best courses have been the lab courses and some of the math courses which have really helped me to see how everything is connected. I m also glad that I could study German at Vamk, it has been a huge advantage for me ever since, both professionally as well as personally. Of course there are some not so useful courses as well but with the right attitude you can learn something new from every situation. The best memories of the studies? There are so many good memories to choose from, but the highlights are the trips to Robocup 2006 in Bremen, Robocup 2007 in Atlanta and of course my time in Vienna as an exchange student. Other great moments I have had as a tutor for international exchange students and by meeting a lot of interesting people all around the world. Of course graduating was also a highlight. Your plans for the future? I don t plan to jump on the first job I can find just to get into the business. I will spend time on finding a job I really like. I have also planned to continue with a Master s program abroad, but I don t stress myself with thinking too far ahead. The future is open for you, if you are open for it! 21

12 Sosiaaliala (422) sosionomi (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (210 op) 22 Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille Vaasan kaupungin hyvinvointisektori tarjoaa Vamkin opiskelijoille työharjoittelumahdollisuuksia muun muassa nuorisotyössä, terveyskeskuksessa, ikäihmisten koti- ja laitoshoidossa sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden eri palvelualueilla. Monet tekevät kaupungille myös opinnäytetöitään. Yhteistyömme on erittäin hyödyllistä. Kokeneiden työntekijöiden siirtämä osaaminen on opiskelijoille erittäin arvokasta ja vastavuoroisesti konkarit saavat tuoreita näkökulmia nuorilta. Opinnäytetöissä voidaan nostaa esiin kysymyksiä ja kokonaisuuksia, joita on usein mahdotonta arkityön lomassa selvittää, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman. Stenmanin mielestä Vamkin opiskelijat ovat aktiivisia, motivoituneita ja hyvin valmistautuneita työelämän vaatimuksiin. Suuri osa kaupungin tuottamista palveluista kuntalaisille on asiakaspalvelua, joten työntekijöiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, korkeatasoista ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vastuullisuutta. Työntekijän on myös osattava työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostoissa. Lisäksi hyvinvointisektoreilla toimitaan kaikenikäisten vaasalaisten kanssa, Stenman toteaa. Henkilökunnan eläköityminen kiihtyy Vaasassa niin kuin muissakin kunnissa lähivuosina. Stenmanin mielestä on erityisen tärkeää, että Vaasan kaupunki on hyvä ja houkutteleva työnantaja, sillä ikäluokkien pienentyessä kaupunki saattaa olla tulevaisuudessa työvoimapulan edessä. Palvelujen hyvällä suunnittelulla ja laatua kehittämällä, henkilökunnan oppimista ja osaamista vahvistamalla sekä henkilöstön työhyvinvointiin satsaamalla pyrimme varmistamaan, että olemme varteenotettava työnantaja. Vaikka talous on monessa kunnassa tiukalla, on Stenmanin mukaan kaupungin tämänhetkinen työllisyystilanne yleisesti ottaen hyvä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työnsaantimahdollisuudet näyttävät myönteisiltä. Henkilökunnan eläköityminen kiihtyy Vaasassa niin kuin muissakin kunnissa lähivuosina. Vaasassa on perinteisesti laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset palvelut. Vaasan kaupunki on ollut edelläkävijänä myös esimerkiksi lasten ja nuorten ennalta ehkäisevässä työssä: varhaisen puuttumisen mallit ovat olleet käytössä jo pitkään, mikä antaa jatkossakin hyvät edellytykset kehittämistyölle. Kristina Stenman on Vaasan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja. Hänen vastuualueenaan on sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi. Vaasan kaupungilla on henkilöstöä noin 6 000, mukaan lukien määrä- ja osa-aikaiset työntekijät. Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen, elämänhallintataitojen tukeminen, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito sekä ennaltaehkäisevä työ ja sosiaalinen kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ja ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi. Mihin ammattiin? Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisessa verkosto- ja tiimiympäristössä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttajatyössä, nuorisotyössä, kotipalvelutyössä, vanhus- ja vammaistyössä, päihdetyössä sekä kriminaalityössä kuntien, julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yritysten palveluksessa. > Yleiset opinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, tietojenkäsittely, yrittäjyys ja yhteiskunta, matematiikka. > Ammatilliset perusopinnot Ihminen ja yhteiskunta, kasvatus, opetus ja ohjaus, sosiaalityön tehtävät, sosiaalialan tutkimuksen perusteet, sosiaaliset ongelmat ja asiakastyö, kuntoutuksen työmuodot, sosiaalialan toiminta-alueet sekä organisaation toiminta ja johtaminen. > Suuntaavat opinnot > Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö > Sosiaalipalvelutyö > International Aspects on Welfare and Health Suuntaavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään sosiaalialaa moniammatillisessa työyhteisössä. Osaamista moniin elämäntilanteisiin Laura Hurjanen opiskelee sosiaalialaa. Hänen aikomuksenaan on suuntautua lapsi-, nuoriso- ja perhetyön opintoihin ja valmistua sosionomiksi vuonna Miksi Vamkiin? Muutin Vaasaan Hämeenlinnasta, sillä halusin kokea erilaisen kaupungin ja uudenlaiset ihmiset. Vamk tuntui hyvältä vaihtoehdolta opiskella sosiaalialaa. Vaasassa parasta ovat runsaat har rastusmahdollisuudet ja tietenkin meri, joka luo kaupungille täysin oman ilmeensä. Kokemuksesi työharjoittelusta? Koen, että työharjoittelu tukee opiskeluani todella paljon. Tähän mennessä olen ollut työharjoittelussa alakoulun erityisluokalla ja armeijassa, jossa tein sotilassosiaalityötä. Harjoittelussa pystyy kokeilemaan omia taitojaan ja koulussa opittuja asioita käytännössä. Kaikkea ei tarvitse osata vaan virheistään voi todellakin oppia. Opiskelukaan ei ole puuduttavaa, kun välillä saa tehdä oikeaa työtä. Työharjoittelu on myös mahdollisuus tutustua erilaisiin työkenttiin. Aiemmat ajatukset omasta tulevaisuuden työstä saattavat joko vahvistua, kuten itselläni, tai muuttua matkan varrella. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni amk-tutkinnon suorittaneilla on oma paikkansa työelämässä, sillä käytännön osaajia tarvitaan. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Työharjoittelut ovat jääneet lukuisista muistoista parhaiten mieleen. Myös koulussa sattuu yksiä jos toisiakin kommelluksia, etenkin kun oman luokkamme yhteishenki on loistava. Raskaiden aiheidenkin keskellä luokasta löytyy aina hymyä. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Valmistumiseni jälkeen ryhdyn hakemaan sosiaalialan töitä, joita näyttää olevan hyvin tarjolla. Kenties jossakin vaiheessa tulevaisuudessa häämöttävät myös jatko-opinnot. Kaikki ovet on hyvä pitää avoinna, suuntaan ja toiseen! > Vapaasti valittavat opinnot 10 op > Harjoittelu Ohjattua harjoittelua 45 op, josta osan voi suorittaa ulkomailla. > Opinnäytetyö 15 op > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 40 > Hakuaika

13 Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (130) sairaanhoitaja (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (210 op) Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (105) terveydenhoitaja (amk), sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (240 op) 24 Hoitotyön (hoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja hoitotyön kehittämiseen moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, yksityisen palveluksessa tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Sairaanhoitaja toimii ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana. Asiantuntijuus perustuu hoitotieteelliseen ja muiden tieteiden tiedon käyttöön. Ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen tiedon ja sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista. Mihin ammattiin? Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitaja toimii erilaisissa hoito-, opetus-, suunnittelu-, projekti- ja asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajan edellytetään osallistuvan yhteiskunnalliseen terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun, päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, käyttäytymis- ja yhteiskunnalliset opinnot. > Ammatilliset perusopinnot Etiikka ja hoitotieteen perusteet, kliininen hoitotyö I ja II, perhe- ja yhteisökeskeinen hoitotyö, vanhusten hoitotyö, aikuisten hoitotyö (sisätautien, kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö), lasten ja nuorten hoitotyö, mielenterveystyö ja kriisityö sekä hoitotyön johtamisosaaminen. > Suuntaavat opinnot Psykiatrinen hoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, sisätauti-kirurginen hoitotyö sekä lasten ja nuorten hoitotyö. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu Hoitotyön koulutusohjelman opiskeluun sisältyy harjoittelua 75 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä. > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 60 (20 paikkaa tammikuussa 2010 ja 40 paikkaa elokuussa 2010) > Hakuaika Tekeminen viimeistelee hoitotyön osaamisen Teemu Sainio valmistui sairaanhoitajaksi keväällä Valmistumisensa jälkeen hän aloitti työt Vaasan keskussairaalassa onkologian osastolla. Miksi Vamkiin? Vamk oli luonteva valinta, koska Vaasa on kotikaupunkini ja minulla oli Vamkissa paljon kavereita. Vamk oli mielenkiintoinen vaihtoehto myös kansainvälisyytensä takia. Lisäksi opiskelun ja työharjoittelun yhteydessä pystyi ylläpitämään molempien kotimaisten kielten taitoa. Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoittelupaikoissani pääsin monipuolisesti osallistumaan hoitotyöhön, mikä tuki opiskeluani. Sairaanhoitajan ammattihan on suurelta osin käytännön työtä eikä potilaan kohtaamista tai kädentaitoja voi oppia vain kirjasta. Työharjoittelussa hoitotyön tietous ja käytännön osaaminen sulautuvat yhteen ja luovat kokonaisuuden sairaanhoitajan työlle. Mielestäni harjoitteluajasta saa enemmän eväitä tulevaisuutta varten, kun on itse oma-aloitteinen ja osoittaa kiinnostusta työtä kohtaan. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Teoria ja käytäntö ovat koulutusohjelmassani sopivassa suhteessa ja tukevat hyvin toisiaan. Sairaanhoitajan työhän opettaa tekijäänsä parhaiten, ja käytännön työtä tarvitaan paljon ammattitaidon saamiseksi. Koulutusohjelman sisältö on mielestäni hyvin laaja-alainen, tosin muutamat kurssit jäivätkin tästä syystä hieman suppeiksi. Tutkinto antaa minulle hyvät lähtökohdat työelämään. Sairaanhoitajan kuitenkin täytyy opintojen jälkeenkin syventää osaamistaan ja tietojaan sekä ylläpitää ammattitaitoaan. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Parhaiten mieleeni ovat jääneet hetket, kun olen oppinut jotakin uutta ja tärkeää sairaanhoitajan ammattiin liittyen tai suoriutunut hyvällä arvosanalla vaikeasta tentistä. Hauskin kokemukseni oli saada luokkalaisiltani ryhmän miehekkäin -kunniakirja, tosin ei ryhmässämme enää muita miehiä ollutkaan! Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen miettinyt jatkokouluttautumista sosiaali- ja terveysalan hallinto- tai lähiesimiestehtäviin. Aluksi kerään kuitenkin työkokemusta sairaanhoitajana muutaman vuoden. Hoitotyön (terveydenhoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja hoitotyön kehittämiseen moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön ja terveyden edistämisen asiantuntija. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitotyö perustuu tieteelliseen ja kokemusperäiseen tiedon hyödyntämiseen ja käytännön hoitotyön osaamiseen. Mihin ammattiin? Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääosin hoitotyön asiantuntijatehtävissä perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja toimii myös yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä erilaisissa suunnittelu-, koulutus- ja projektitehtävissä. Terveydenhoitajatutkinto amk (240 op) perustuu sairaanhoitajan tutkintoon (210 op). Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. > Yleiset perusopinnot Perehdyttävät opinnot, kielet ja viestintä, käyttäytymis- ja yhteiskunnalliset opinnot. > Ammatilliset perusopinnot Etiikka ja hoitotieteen perusteet, kliininen hoitotyö I ja II, perhe- ja yhteisökeskeinen hoitotyö. > Suuntaavat opinnot Perhekeskeinen terveydenhoitotyö ja yhteisökeskeinen terveydenhoitotyö. > Vapaasti valittavat opinnot > Harjoittelu Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä. > Opinnäytetyö > Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. > Aloituspaikat 30 > Hakuaika Terveydenhoitajana teen merkityksellistä työtä Reetta Ciccarelli opiskelee terveydenhoitajaksi ja tekee opiskelun ohella keikkatöitä Vaasan keskussairaalassa. Miksi Vamkiin? Minulla oli pari vaihtoehtoa mutta lopulta päädyin Vaasaan. Vamk on mukava paikka opiskella, ja Vaasahan on Suomen aurinkoisin kaupunki, jossa viihdymme hyvin 5-vuotiaan Jade-tyttäreni kanssa. Meri, empire-tyyliset rakennukset ja puistokadut tekevät kasvavasta kaupungista kauniin ja tunnelmaltaan viihtyisän. Kokemuksesi työharjoittelusta? Alan opintojen useat työharjoittelut tukevat valtavasti oppimista ja hoitotyössä kehittymistä. Kokemukseni ovat erittäin myönteisiä ja opettavaisia ja harjoitteluissa olen aina varmemmin tuntenut löytäneeni oman alan! Antoisinta on ollut lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu. Vaikka on ikävää nähdä lapsi sairaana, lapset ovat parhaita potilaita, sillä yleensä he toipuvat pian ja sairaivassa suhteessa. Terveydenhoitajaksi opiskellessahan käytännön harjoit- nakin löytävät pieniä ilon aiheita. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? On loistavaa, että saan niin tervey den- kuin sairaanhoitajankin pätevyyden ja siten laajat hoitotyön työmahdollisuudet. Koulutusohjelman sisältö on mielenkiintoinen ja teoriaa ja käytäntöä on sopiteluilla on suuri merkitys. Harjoitteluissa pääsee konkreettisesti tekemään teoriassa oppimiaan asioita, jolloin asiat sisäistää paremmin. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Parhaita kokemuksia ovat olleet hetket työharjoitteluissa, jolloin olen tuntenut onnistuneeni työtehtävässä ja saanut potilaalta tai työkaverilta myönteistä palautetta. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Koen entistä varmemmin löytäneeni oikean alan. Parasta hoitoalassa on ihmisläheisyys, sopivan vaihteleva ja vastuullinen työ, käytännönläheisyys ja tunne, että tekee työtä jolla on merkitystä. Vaikka ajoittainen kiire ja henkinen kuormittavuus lisäävät hoitotyön vaativuutta, työ on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Hoitoala kehittyy jatkuvasti, ja on tärkeää pitää ammatilliset tietonsa ja taitonsa ajan tasalla. Valmistuttuani aion olla muutaman vuoden työelämässä mutta myöhemmin jatkan ammattitaitoni kehittämistä, ehkä hankkimalla ylemmän amk-tutkinnon. 25

14 Opiskelijapalvelut tukena kaikissa opintojen vaiheissa 26 Ammattikorkeakoulussa opiskelu on monimuotoista, laaja-alaista ja valinnaisuuteen perustuvaa. Opiskelijapalvelut auttavat opiskelijaa toteuttamaan opintosuunnitelmaansa ja uraansa kaikissa opintojen vaiheissa. Palveluita on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielellä molemmilla kampuksilla. Perehdyttämispäivät Ensimmäisinä päivinä uudet opiskelijat kokoontuvat omiin ryhmiinsä koulutusohjelmittain ja tapaavat ryhmäohjaajansa, joka perehdyttää opintoihin ja Vamkin tapoihin. Myös opiskelijakunnan tuutorit ovat ottamassa vastaan ja auttamassa opiskelun alkutaipaleella. Heidän kanssaan perehdytään mm. opiskelukaupunkiin ja tutustutaan opiskelijatovereihin. Opintojen ohjaus Koko henkilöstö tukee opiskelijan hyvinvointia ja kasvua oman alansa osaajaksi erilaisten palveluiden kautta. Koko opiskeluajan kattavan ohjausjärjestelmämme tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu opintoihinsa alusta lähtien. Ryhmäohjaaja seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä ja säännölliset, vähintään kerran lukukaudessa käytävät kehityskeskustelut tukevat opintojen edistymistä. Myös opinto-ohjaajat neuvovat opintojen solmukohdissa. Ura- ja rekrytointipalvelut Opiskelijat täydentävät oppimaansa tutkintoon sisältyvässä työharjoittelussa. Ura- ja rekrytointipalvelut edistää muun muassa urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa ja tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin työnantajalle vaivattomaksi. Kirjasto tarjoaa kattavat painetut ja sähköiset kokoelmat. Palveluihin kuuluvat myös kaukolainaus, tietopalvelu sekä kirjastonkäytön ja tiedonhallinnan kursseja. Vamkin kirjastotoiminta liittyy v aikana vaasalaisten korkeakoulujen yhteiseen tiedekirjastoon ja oppimiskeskukseen Tritoniaan, mikä tehostaa palveluiden saatavuutta entisestään. Opiskelijaravintola Molemmilta kampuksilta löytyy Fazer Amica -opiskelijaravintola, jossa opiskelijat saavat ns. ateriatukea; tällöin aterian hinnaksi jää alle 3 euroa. Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja. Myös muualta kaupungista löytyy ateriatuen piiriin kuuluvia ravintoloita. Kansainvälisyys Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan tai työharjoittelustaan ulkomailla. Kansainvälisten asioiden toimisto avustaa maailmalle lähtemisessä. Opintotoimisto neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat mm. opintorekisterien ylläpito, opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset. Opintotuki Opintotukisihteeri neuvoo erityiskysymyksissä, kuten kesäopintotuki, harjoitteluajan tuki, ulkomaan opintojen tuki sekä opintojen edistymisen seuranta. Terveydenhoito Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhoitajien palveluita on saatavilla kummallakin kampuksella. Opiskelijoilla on pääsy myös lääkäripalveluihin terveyskeskusten kautta sekä opiskelijaterveydenhuollon psykologipalveluihin Nuorisoasema Klaaran kautta. it-palvelut Opiskelijoilla on käytössään tietokoneluokkia sekä langaton lähiverkko. Vamk tarjoaa lisäksi ilmaiseksi kohtuullisen määrän tulostusmahdollisuutta opiskelutarkoituksiin. Citrix-etäkäyttöpalvelun kautta pääsee palomuurimme sisäisiin palveluihin, kuten erilaisiin lisensoituihin ohjelmistoihin sekä kirjaston tietokantoihin. Vamk tarjoaa opintojen ajaksi myös virustorjuntaohjelman käyttöoikeuden opiskelijoiden kotikoneille. 27 Viihtyisät kampukset. Kaupungin keskustassa opiskellaan liiketaloutta, matkailua ja sairaanja terveydenhoitotyötä. Palosaaren merikampuksella viihtyvät tekniikan, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan opiskelijamme. Kummallakin kampuksella on mm. ravintola, kirjakauppa ja langaton tietoverkko. Kampukselta toiselle kävelet vartissa. Trivsamma campusområden. I stadens centrum kan man studera företagsekonomi, turism och hälso- och sjukvård, i havscampuset i Brändö teknik, informationsbehandling och det sociala området. På campusarna finns bl.a. restaurang, bokhandel och trådlöst datanät. En promenad från det ena campuset till det andra tar en kvart.

15 Studietjänster till hjälp under hela studietiden Yrkeshögskolestudierna är mångformiga, omfattande till sitt innehåll och baserade på valfrihet. Studietjänsterna hjälper studerandena med att förverkliga sin studieplan och arbetskarriär under hela studietiden. Tjänsterna är tillgängliga på svenska, finska och engelska i alla yrkeshögskolans enheter. Karriär- och rekryteringstjänster Studerandena kompletterar sina studier med arbetspraktik. Karriär- och rekryteringstjänsterna stöder bland annat planeringen av yrkeskarriär och hjälper i anställningsärenden i olika skeden av studierna samt hjälper arbetsgivaren att rekrytera kunnig personal. Hälsovård Vasa stads social- och hälsovårdsväsende svarar för studerandehälsovården. Hälsovårdarna har mottagning på båda campusarna. Studerandena erbjuds även läkarservice via hälsocentraler samt studerandehälsovårdens psykologtjänster via Ungdomsstationen Klaara. 28 De första skoldagarna Under de första dagarna samlas nya studerande till sina egna grupper enligt utbildningsprogram och träffar sin grupphandledare som gör dem förtrogna med studierna och yrkeshögskolans rutiner. Också studentkårens tutorer tar emot nya studerande och hjälper dem i början av studierna. Tutorerna gör nya studerande förtrogna med bland annat studiestaden och samtidigt blir man bekant med andra studiekamrater. Studievägledning Hela personalen stöder studerandenas välbefinnande och utveckling till proffs inom respektive områden med hjälp av olika tjänster. Vägledning ges genom hela studietiden och syftet är att få studerandena engagerade i sina studier redan från början. Grupphandledaren följer upp sin grupps studieframgång och håller regelbundet minst en gång per termin utvecklingssamtal. Också studiehandledarna vägleder studerandena vid frågor och problem. Bibliotek erbjuder omfattande tryckta och elektroniska samlingar. Tjänsterna inbegriper även fjärrlån, informationstjänster, undervisning i användningen av biblioteket samt informationssökning. Under år 2010 sammanslås yrkeshögskolans bibliotek med Tritonia som är högskolornas gemensamma vetenskapsbibliotek och lärocenter i Vasa. Tillgängligheten av tjänster förbättras ytterligare. Internationell verksamhet Samtliga studerande har möjlighet att utföra delar av studierna eller arbetspraktiken utomlands. Personalen på internationella byrån hjälper studerandena ut i världen. Studiebyrå Studiesekreterarna ger råd i frågor som rör olika praktiska studieärenden. Tjänsterna omfattar bland annat upprätthållande av studieregister, studieutdrag och studieintyg. it-tjänster På campusarna finns datorutrymmen som studerandena kan använda samt ett trådlöst lokalnät. Yrkeshögskolan erbjuder en skälig utskriftskvot gratis per studerande för studiebehov. För att utifrån skolans nätverk kunna använda olika tjänster (t.ex. olika licensprogram samt bibliotekets databaser) som befinner sig bakom skolans brandvägg har en Citrix-tjänst blivit uppsatt. Yrkeshögskolans licens för virusskydd täcker även studerandenas hemdatorer under studietiden. Studentrestauranger På båda yrkeshögskolans campus finns en Fazer Amica -studentrestaurang där studerandena har rätt till s.k. måltidsstöd; då kostar måltiden under 3 euro. Man får måltider till nedsatt pris genom att visa upp sitt studentkort eller ett annat intyg som fpa har godkänt. Studentrestaurangerna erbjuder också kafétjänster. I staden finns också andra restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd. 29 Studiestöd Studiestödssekreteraren svarar på specialfrågor om sommarstudiestöd, praktikstöd, stöd för studier utomlands samt om övervakningen av studerandens studieframgångar. Asunto helposti. Vaasan opiskelija-asunto säätiöllä on runsaasti asuntoja. Lisäksi kaupungissa on monia asunnonvälitykseen erikoistuneita yrityksiä, joiden tarjonnasta löytyy sopivia opiskelijaboksejakin. Kannattaa hakea asuntoa heti, kun tulet valituksi opiskelijaksemme. Lätt att få bostad. Vasa studentbostadsstiftelse har gott om bostäder att erbjuda. Dessutom finns det många bostadsförmedlingsföretag som kan hjälpa med lämpliga studentlyor. Bäst är att söka bostad direkt då du vet att du blivit antagen som studerande.

16 Opiskelijakunnassa vaikutat ja vaikutut 30 Vamok on noin 2000 opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka valvoo opiskelijan etuja. Opiskelijoiden näkemykset koulutuksen kehittämisestä tulevat kuuluviin opiskelijoiden edustuksella useissa Vamkin työryhmissä, johtoryhmässä ja hallituksessa. Vamok tukee toimeliasta vapaa-aikaa järjestämällä kerho- ja urheilutoimintaa sekä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Kannattaako Vamokiin liittyä? Kannattaa! Jäsenenä varmistat osaltasi, että etujasi ajetaan. Muita etuja ovat mm. valtakunnallinen amk-opiskelijakortti, sähköiset tiedotteemme, lukuvuosikalenteri sekä lukuisat paikalliset ja valtakunnalliset opiskelija-alennukset, joilla säästät tukun rahaa. Voit myös kuntoilla ja harrastaa ilmaiseksi esim. tanssia, kuntonyrkkeilyä, sählyä sekä sulka- ja jalkapalloa. Älä siis heittäydy passiiviseksi, vaan fiksusti sekaannu asioihin, jotka elämääsi vaikuttavat! Mitä Vamok tekee? Toimimme jäsentemme yhdyssiteenä ja edistämme heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Toimintasektorimme ovat koulutus- ja sosiaalipolitiikka, ura- ja rekrytointi, liikunta, kansainvälisyys, tuutorointi sekä vapaa-aika. Ketkä Vamokissa toimivat? Valitsemme päätoimisista opiskelijoista edustajat Vamkin hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistumme monin eri tavoin aktiivisesti Vamkin muuhunkin toimintaan. Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, johon valitaan vuosittain 20 jäsentä ja viisi varajäsentä. Jokaisella Vamokin jäsenellä on mahdollisuus sekä asettua ehdolle että äänestää. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viidestä seitsemään jäsentä. Järjestääkö Vamok opiskelijatapahtumia? Totta kai! Haluamme saada teidät opiskelijat liikkeelle opiskelijabokseistanne sekä viettämään aikaa keskenänne että tutustumaan Vaasan hulppeaan kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaan. Säännöllisten bileidemme lisäksi vuoden kohokohtia ovat mm. uusien opiskelijoiden kastajaiset eli Olutpialaiset, Rehtorin Rasti ja fastlaskiainen. Miten opiskelijahaalarit saa? Haalarit tilataan Vamokin jäsenille syksyllä opintojen alussa. Kanna haalarisi ylpeydellä, sillä ne kertovat luovuudesta ja yksilöllisyydestäsi mutta luovat samalla opiskelijoiden me-henkeä. Haalareiden kuuluu opintojen edetessä täyttyä pinsseistä, merkeistä ja muusta tarpeellisesta tavarasta unohtamatta pullonavaajaa ja heijastinta. Ja mikä tärkeintä, älä pese haalareita koskaan (kevyt tuuletus sallittakoon). Miten voin liittyä Vamokin jäseneksi? Jokainen päätoiminen opiskelija voi liittyä. Täytä henkilötietolomake, toimita se Vamokille ja suorita reilun parinkympin liittymis- ja jäsenmaksu. Opiskelun vastapainoksi järjestetään myös erilaisia juhlia ja tapahtumia, joista vuosittaisia kohokohtia ovat Olutpialaiset, Haalarihölkkä, pikkujoulut, Rehtorin rasti sekä laskiaisbileet, kertoo Vamokin pääsihteeri Mira Koski. Som motvikt till studierna ordnas även glada fester och evenemang. Årliga höjdpunkter är Olutpialaiset, Overalljoggningen Haalarihölkkä, vår lillajulfest, Rehtorin rasti och ett livat fastlagspartyt, berättar Vamoks generalsekreterare Mira Koski. Påverka och påverkas i studentkåren Vamok är namnet på Vasa yrkeshögskolas studentkår. Organisationen har ca medlemmar och dess uppgift är att bevaka studerandenas intressen. Studerandenas synpunkter på utvecklingen av utbildningen framförs genom representation i flera av Vyhs arbetsgrupper samt i ledningsgruppen och styrelsen. Vamok stöder en aktiv fritid genom att ordna klubb- och idrottsverksamhet samt olika evenemang och jippon. Är det värt att bli medlem i Vamok? Utan vidare! Genom att vara medlem försäkrar du dig om att dina intressen bevakas. Andra förmåner är bl.a. ett yh-studentkort, våra elektroniska meddelanden, en terminskalender samt lokala och nationella studentrabatter som innebär rejäla besparingar! Du har också möjlighet att gratis utöva motion och t.ex. dans, konditionsboxning, innebandy samt badminton och fotboll. Låt dig alltså inte passiviseras, utan gå med i all verksamhet som påverkar ditt eget liv! Vad gör Vamok? Vi fungerar som en länk mellan våra medlemmar och hjälper dem i deras samhälleliga, sociala och intellektuella strävanden. Vår uppgift är också att skapa bättre förutsättningar för studier och förbättra studerandenas ställning i samhället. Våra verksamhetssektorer är utbildnings- och socialpolitik, karriär och rekrytering, motion, internationalism, tutorverksamhet samt fritid. Vem ingår i Vamok? Bland heltidsstuderande väljer vi representanter till Vyhs styrelse och andra kollegiala organ samt deltar på många olika sätt aktivt i Vyhs övriga verksamhet. Studentkårens högsta beslutanderätt utövas av en delegation bestående av 20 årligen utvalda medlemmar och fem suppleanter. Varje medlem i Vamok har möjlighet både att ställa upp som kandidat och att rösta. Den förvaltande och verkställande makten innehas av styrelsen som består av ordförande och fem till sju medlemmar. Ordnar Vamok studentevenemang? Naturligtvis! Vi vill få er studerande att krypa ut ur era studentlyor och ha kul tillsammans, att bekanta er med Vasas glada kultur och fritidsutbud. Förutom våra regelbundet återkommande partyn ordnar vi flera storevenemang varje år, t.ex. fast- Laskiainen. Vid Olutpialaiset samt Rehtorin Rasti träffar nya studerandena varandra och blir invigda i skolans praxis och traditioner. Var får man studentoveraller? Overallerna beställs till Vamoks medlemmar på hösten då studierna börjar. Overallen ska bäras med stolthet, för den berättar om kreativitet och individualitet samtidigt som den skapar en fin vi-anda bland studerandena. Det hör också till att pryda overallerna med pins, märken och annat nödvändigt, flasköppnare och reflex inte att förglömma. Och kom ihåg: overallerna får aldrig tvättas (en lätt vädring kan tillåtas). Hur blir jag medlem i Vamok? Varje heltidsstuderande kan ansluta sig. Fyll i personuppgiftsblanketten, lämna in den till Vamok och betala in tjugo euro i anslutnings- och medlemsavgift. 31

17 Ammattilaiseksi innostava oppimiskokemus 32 Opitaan tekemällä Vamkin Innobotnia-konsepti kattaa monialaiset oppimisympäristöt, joissa sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia, ongelmakeskeistä oppimista ja tehdään vireää yhteistyötä alueen työnantajien kanssa: Technobothniassa tekniikan opiskelijat perehtyvät alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistuvat yritysprojekteihin. Nykyaikaiset tilat, laitteet, ohjelmistot ja toimintatavat tukevat opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Business Factoryssa opiskelijat kehittävät liiketoimintaosaamistaan ja ottavat yrittäjyyden ensiaskelia. Opiskelijatiimien tukena ovat ohjaavat opettajat, mukana voi olla myös kokenut yrittäjä. Business Road edistää opiskelijoiden liikeideointia. Toiminta rakentuu seminaareista, työpajoista ja yksilöllisestä ohjauksesta, jotka pyritään nivomaan opiskelijan yksikölliseen opintopolkuun. Vuosittainen kohokohta on liikeideakilpailu Chance. ict Pajassa tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyviä projektiopintoja työelämän toimeksiantoina. Työtä tehdään usein pareittain opettajien ohjauksessa. Oman osaamisen kehittämisen lisäksi solmitaan hyödyllisiä työelämäkontakteja. Open it Labissa kehitetään avoimen lähdekoodin ratkaisuja opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden yhteistyönä. Opiskelijoille toiminta tarjoaa esim. opinnäytetöitä, projektitöitä sekä työharjoittelua. Yritysklinikassa opiskelijat toteuttavat tutkimus- ja kehittämispalveluja alueen työelämälle opettajien ohjauksessa. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja opintopisteiden lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja, uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa. Botnia RoboCup Teamissä eli jalkapallorobotiikan projektissa ratkotaan haastavia ohjelmisto-, tietoliikenne ja elektroniikkaongelmia ja eri tekniikoiden yhdistämistä. Vamk on kehittänyt teeman ympärille pysyvän toiminnan opettajien ohjauksessa. Osaajia työelämälle Vamk tekee tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. amk-tutkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, Vamkia että työnantajia: opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, Vamk saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoista innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa. Liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja matkailun koulutusohjelmien harjoittelu on 30 opintopistettä, joka ajallisesti vastaa 20 viikon työtä. Harjoittelu suoritetaan kolmantena opintovuotena, jolloin on suoritettu valtaosa teoreettisista opinnoista ja voidaan paremmin hyödyntää ammattitaitoa työelämässä. Sosiaalialan harjoittelu on 35 opintopistettä ja hoitotyön opintopistettä. Lukukausien aikana eri jaksoille sijoittuva harjoittelu toteutetaan ohjatusti ja arviointia hyödyntäen kiinteänä osana muuta opiskelua. Tekniikan harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa noin viittä kuukautta. Käytännössä työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle. Uusia tapoja opiskella Virtuaaliopinnot tarjoavat ajan ja paikan suhteen vapaampia oppimismahdollisuuksia. Verkko-opintojakso voi oppimateriaalin lisäksi sisältää esimerkiksi toteutuksen aikataulun, kokeita ja niiden tulokset. Avoimessa amk:ssamme voi opiskella lähes kaikkia eri koulutusohjelmiemme opintojaksoja. Liiketalouden, rakennustekniikan tai sosiaali- ja terveysalan ylempään amk-tutkintoon johtavissa koulutuksissamme voi muutaman työelämävuoden jälkeen vahvistaa osaamistaan. Koulutukseen liittyvässä yhteistyössä tärkeitä kumppaneitamme ovat erityisesti Vaasan yliopisto ja Svenska Handelshögskolan eli Hanken. Toisella asteella toimitaan erityisesti Vaasan ammattiopiston ja Yrkesakademin Österbottenin kanssa. Yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan omaksuminen edistää opintoja ja työllistymistä. Vamkissa yrittäjyys on nivottu koulutusohjelmiin teemaksi, joka antaa tietoja yrittäjyydestä ja valmiuksia toimia yrittäjänä. Koko opintopolun läpäisevässä ns. juonneopetus-mallissamme omaksutaan laajojen, työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien kautta alan edellyttämät tiedot, taidot, osaaminen, asenne ja ymmärrys. Yhteistyöstä etua Vaasan korkeakouluyhteisö on kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalveluiden aloilla. Vamk tekee yhteistyötä monin eri tavoin tässä tiiviissä tiedeyhteisössä. Vaasa Science Park on tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten kohtaamispaikka, jossa syntyy innovaatioita, menestyvää liiketoimintaa ja ainutlaatuisia kehityshankkeita. Vaasan energiainstituutti vei tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tritonia on vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto ja oppimiskeskus, jossa opiskelijoilla on käytössään mittavat kokoelmat, asiantuntijapalvelut ja kattavat aukioloajat. Rakenteilla olevan Medibothnia-konseptin tavoitteena on edistää sosiaali- ja tervey salan koulutusta ja soveltavaa tutkimusta sekä tarjota yhteistä opetusta suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken, mikä on kilpailuetu erityisesti Vaasanseudun kaksikielisessä työelämässä. Merikampus-konseptin tavoitteena on, että v jälkeen Palosaarella ahertaa yli Vamkin, Vaasan yliopiston ja yrkeshögskolan Novian opiskelijaa. Teoriat ja käytäntö haltuun tekemällä. Esi merkiksi Business Factoryssa opitaan yrittäjyyttä ja Technobothniassa perehdytään tekniikan alan uusimpiin sovelluksiin ja tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. ict Pajassa puolestaan tehdään projektiopintoina tietojenkäsittelyn alan toimeksiantoja ja Yritysklinikalla voidaan tehdä kaikkiin koulutusaloihimme liittyviä työelämän tutkimus- ja kehittämispalveluja. Learning by doing. I Business Factory lär man sig företagsamhet och i Technobothnia har studerande möjlighet att fördjupa sig i de nyaste tillämpningarna inom det tekniska området och bedriva samarbete med företag. Inom ict Smedjan är verksamheten inriktad på uppdrag inom informationsbehandling i form av projektstudier och på Företagskliniken har studerande möjlighet att bedriva arbetslivsorienterat forsknings- och utvecklingsarbete förknippat med alla våra utbildningsområden. 33

18 Pro s genom inspirerande inlärningsupplevelser 34 Teori och praktik by doing Vyhs Innobotnia är ett koncept som bygger på mångbranschiga inlärningsmiljöer där man tillämpar grupparbetets möjligheter och problemcentrerad inlärning. Samtidigt utnyttjas ett aktivt samarbete med regionens arbetsgivare: I Technobothnia orienterar sig teknikstuderande i branschens nyaste tillämpningar och deltar i olika företagsprojekt. Moderna utrymmen, anläggningar, program och strategier stöder inte bara undervisningen, utan även de regionala företagens forsknings- och produktutvecklingsverksamhet. Inom Business Factory får studerandena utveckla sin affärskompetens och ta sina första steg inom företagsamhet. Stöd ges av handledande lärare och ibland även av en erfaren företagare. Business Road stimulerar studerandenas framtagning av affärsidéer. Verksamheten bygger på seminarier, workshoppar och personlig handledning som kopplas ihop med studerandens individuella studiestig. En årlig höjdpunkt är affärsidétävlingen Chance. Inom ict Smedjan har studerande i informationsbehandling möjlighet att avlägga projektstudier i anslutning till yrkesstudierna i form av uppdrag som ges av företag. Arbetet utförs ofta i par under lärares handledning. Förutom en utveckling av det egna kunnandet, skapas även värdefulla kontakter med arbetslivet. Inom Open it Lab utvecklas lösningar baserade på öppen källkod i samarbete med lärare, studerande och arbetslivspartner. För studerandena erbjuder verksamheten t.ex. lärdomsprov, projektarbeten och arbetspraktik. Inom Företagskliniken erbjuder studerandena forsknings- och utvecklingstjänster åt regionens arbetsliv. Arbetet sker med handledning av lärare. Syftet är att samla praktisk inlärningserfarenhet och studiepoäng, men också att knyta värdefulla kontakter med arbetslivet, inhämta nya kunskaper och få nya utvecklingsperspektiv. Inom Botnia RoboCup Team, dvs. projektet för fotbollsrobotik, får studerandena lösa svåra problem i anknytning till programvara, telekommunikation och elektronik. En uppgift är också att kombinera olika tekniker. Temat ingår som en bestående del av lärarhandledningen. Experter för arbetslivet Vyh samarbetar aktivt med regionens arbetsgivare. Arbetspraktiken som ingår i en yh-examen är till stor fördel för studerandena, för Vyh och för arbetsgivarna: studeranden fördjupar sig i de uppgifter som hör till det egna yrkesområdet, Vyh får aktuell information om arbetslivets behov och arbetsgivarna erbjuds en entusiastisk arbetskraft som behärskar den nyaste informationen i branschen. Arbetspraktiken som ingår i utbildningsprogrammen för företagsekonomi, informationsbehandling och turism ger 30 studiepoäng, vilket tidsmässigt motsvarar 20 veckors arbete. Praktiken genomförs under det tredje studieåret då studerandena har avlagt största delen av de teoretiska studierna och bättre kan utnyttja sina yrkesfärdigheter i arbetslivet. Praktiken inom utbildningsområdet för hälsovård och det sociala området är 35 studieveckor och för programmet för vårdarbete studiepoäng. Under terminerna genomförs praktiken under de olika perioderna som en fast del av de övriga studierna, med handledning och med utnyttjande av utvärdering. Arbetspraktikens omfattning inom utbildningsområdena för teknik är 30 studiepoäng, vilket motsvarar ca fem månader. Detta innebär att studerandena utför sin arbetspraktik hela sommaren från början av maj till slutet av augusti. Nya sätt att studera Virtuella studier erbjuder möjligheter till inlärning som är oberoende av tid och plats. En nätstudieperiod kan förutom studiematerial innehålla t.ex. tidtabell för kurserna, prov och provresultat. I öppna yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga nästan alla studieperioder som ingår i våra utbildningsprogram. Genom vår utbildning som leder till högre yh-examen inom företagsekonomi, byggnadsteknik eller hälsovård och det sociala området kan kunnandet fördjupas efter några år i arbetslivet. Våra partner i samarbetet i anslutning till utbildningen är främst Vasa universitet och Svenska Handelshögskolan, dvs. Hanken. På andra stadiet sker samarbetet speciellt med Vasa yrkesinstitut och Yrkesakademin i Österbotten. Att tillägna sig ett företagsmässigt sätt att tänka och agera främjar studierna och sysselsättningsmöjligheterna. På Vyh har företagsamhet kopplats ihop med utbildningsprogrammen till ett tema som ger information om företagsamhet och beredskap att fungera som företagare. Genom temaundervisning förmedlas information, färdigheter, kunnande, förhållningssätt och insikter som branschen förutsätter. Undervisningen omfattar arbetslivsorienterade kompetenshelheter och genomsyrar hela studiestigen. Fördelar genom samarbete Högskolesamfundet i Vasa är ett internationellt ansett centrum för utbildning och forskning inom teknik, handel, media och välfärdstjänster. Vyh bedriver ett mångsidigt samarbete i det här aktiva vetenskapssamfundet. Vaasa Science Park är en mötesplats för forskare, studerande och företag. Vetenskapscentret föder innovationer, framgångsrik affärsverksamhet och unika utvecklingsprojekt. Vasa energiinstitut vei erbjuder forskning, konsultering och kompletteringsutbildning inom energibranschen på lokal, nationell och internationell nivå. Tritonia är Vasahögskolornas gemensamma vetenskapliga bibliotek och lärocenter. Bibliotekets omfattande samlingar, sakkunnigtjänster och öppettider står till alla studerandes förfogande. Det aktuella Medibothnia-konceptet ska främja utbildning och tillämpad forskning inom social- och hälsovård samt erbjuda en gemensam undervisning inom de finskoch svenskspråkiga utbildningarna, vilket är en konkurrensfördel speciellt i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsliv. Syftet med Havscampus-konceptet är att det efter år 2012 ska finnas drygt studerande från Vyh, Vasa universitet och yrkeshögskolan Novia i Brändö. Tuntumaa työelämään. Olemme tiiviissä yhteydessä erilaisten projektien ja yhteistyöryhmien kautta alueen työnantajiin, joten voimme joustavasti huomioida työelämän kehittyvät osaamistarpeet. Olennainen osa opiskelua onkin harjoittelu oman alan työtehtävissä. Hankit siis aitoa työelämän tuntemusta jo opiskeluaikanasi! Kontakt med arbetslivet. Via olika projekt och samarbetsgrupper står vi i nära kontakt med regionens arbetsgivare och kan därigenom beakta arbetslivets föränderliga kompetenskrav på ett smidigt sätt. En väsentlig del av studierna är praktik inom den egna branschen. Du skaffar dig alltså kännedom om arbetslivet redan under studietiden. 35

19 Opiskelijakaupunki Vaasa 36 Merenrantakaupunki Vaasa on asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Perinteet ja nykyaika kohtaavat 400 vuotta sitten perustetussa kaupungissa: pohjalainen yritteliäisyys, omaperäinen kulttuuri, kaksikielisyys, kansainvälinen teollisuus ja runsaat palvelut. Yli 70 prosenttia vaasalaisista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti ja yhdelläkin pärjäät. Koska kieliä on kaksi, on kaikkea hyvää tuplasti kuten korkeakoulut, teatterit ja sanomalehdet. Ja mikä parasta, aurinko paistaa usein Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa. Viihdy seurassa Vaasassa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija, ja Vaasa onkin väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin koulu- ja opiskelukaupunki. Seitsemän eri korkeakouluyksikön opiskelijaa takaavat opiskelijatoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvien monipuolisten palveluiden lisäksi uusia ystäväpiirejä ja kokemuksia. Koska opiskelijoita on paljon, ei opiskelijariennoista eikä iltaelämästä ole puutetta. Harrastetarjonnasta löytyy oma lajinsa niin penkki- kuin himourheilijalle ja kulttuurin kuluttajalle. Opiskelijat saavat usein opiskelija-alennusta pääsylipuista ja erilaisista jäsenyyksistä. Kohota kuntoa Kunnon kohentaminen on helppoa, kun on mistä valita: urheiluhalleja eri lajien harrastamiseen, uudistettu Vaasan uimahalli, Tropiclandian kylpylä hemmotteluhetkiin, Öjbergetin laskettelukeskus, Suomen suurin kuntosali, kesäiset uimarannat sekä 27-reikäinen golfkenttä. Vakiintuneita tapahtumia ovat mm. rantalentiksen Beach Volley sm-kiertue sekä yleisurheilun Botniagames. Korkeakouluissa opiskelevia huippu-urheilijoita palvelee Vaasanseudun urheiluakatemia. Virkistä mieltä Opiskelijakukkarolle sopii myös reippailu kaupungin rantoja kiertävillä kävelyreiteillä, kuntopoluilla, merkityillä vaellusreiteillä sekä erinomaisilla pyöräteillä. Talvisin meren jäällä kuljetaan kävellen, luistellen ja hiihtäen. Penkkiurheilijat voivat liittyä jääkiekossa Sportin, jalkapallossa Vepsun tai lentopallossa Kiiston kannattajajoukkoihin. Lukemattomissa kerhoissa, yhdistyksissä tai Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen kursseilla voit harrastaa lähes kaikkea kuvataiteista laskuvarjohyppyyn ja tanssista käden taitoihin. Kuluta kulttuuria Kulttuurista kiinnostuneille on tarjolla teatteria, taidetta, tanssia ja musiikkia rokista poppiin ja klassiseen. Vakiintuneita tapahtumia ovat kaikkien kaupunkilaisten Taiteiden yö, kirjallisuustapahtuma Vaasa Littfest Vasa ja kansainvälinen luontoelokuvafestivaali Wildlife. Musiikkikorvaa hivelevät Rockperry-festarit, Korsholman kamarimusiikkijuhlat, Vaasan Kuorofestivaali sekä Vaasan Oopperan laadukas ohjelmisto. Lisäksi järjestetään lukuisia pienempiä musiikkitapahtumia sinfonia- ja kirkkokonserteista rock- ja jazz-konsertteihin. Kuulaopistossa on tarjolla musiikin ja tanssin perusopetusta. Istu iltaa Vaasasta löytyy iltarientoja kaikkiin tunnelmiin bilepaikoista rauhallisempiin ystävien kohtaamispaikkoihin. Ravintoloita ja kuppiloita on joka makuun ja kukkarolle: gourmet-ravintoloita, pizzerioita, etnisiä ruokapaikkoja, lukuisia kahviloita, yökerhoja ja baareja. Iltaa voit viettää myös viiden salin leffateatterissa tai hohtokeilaamalla. Tunnista tyylisi Kaupungin kävelykeskusta on ihmisten ja palveluiden kohtaamispaikka. Keskustassa on kolme jatkuvasti uudistuvaa ostoskeskusta, joissa opiskelijabudjettiin istuvien ikkunaostosten lisäksi voit tehdä edullisia löytöjä. Monet ulkomaiset ja erityisesti ruotsalaiset vaate- ja sisustusketjut ovat uskoneet vaasalaisten ylihyvään tyylitajuun ja vauhdittaneet Suomen valloitustaan täältä käsin. Vaasasta löydätkin lähes kaikki tämän hetken trendikaupat, joiden lisäksi tyylitajuasi voit kehittää vaasalaista pukeutumista katukuvassa tarkkaillen. Asu hyvin Opiskelija-asuntotilanne on erinomainen. Suurimmat vuokranantajat opiskelijaasuntosäätiö voas ja Pikipruukki tarjoavat lähes asuntoa. voas:lla on eri puolilla kaupunkia soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja, joissa lähes kaikissa vuokraan sisältyy tietoverkkoyhteys ja sähkö. Lisäksi useimmiten on tarjolla pyykkitupa- ja saunavuoroja. Vapailla markkinoillakin vuokrataso on Vaasassa kohtuullinen ja tutustumisen arvoinen. Työllisty alallesi Vaasassa on töitä tarjolla monenlaisille osaajille, ja alueen työllisyysaste on Uudenmaan jälkeen toiseksi paras. Kaupungissa on erityisesti energia-alan, kemian- ja muoviteollisuuden sekä metalliteollisuuden yrityksiä. Teollisuuden lisäksi lähes kaikkien alojen työmarkkinoilla on imua, erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla sekä kaupan alalla. Merkittäviä työllistäjiä ovat kaupunki, valtio, Wärtsilä, Vaasan keskussairaala, abb, kwh yhtymä sekä Vacon. Alueella toimivat lukuisat liike- ja palvelualojen sekä teollisuuden yritykset tarjoavat kaupungin ja valtion ohella opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Kaikki lähelläsi Vaasa on alueen vilkas liikenteen keskus ja hyvät kulkuyhteydet palvelevat aamusta iltaan. Vaasasta on säännölliset yhteydet muualle Suomeen sekä junalla että linjaautolla. VR myöntää opiskelija-alennusta 50 % lipunhinnoista. Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % vähintään 80 km:n pituisesta matkasta. Vaasaan pääset myös lentäen tunnissa Helsingistä ja Tukholmasta, ja matka lentokentälle taittuu alle 10 minuutissa. Vaasan kentältä lennetään myös etelän lomakohteisiin. Kouluun, töihin tai harrastuksiin pääset paikallisliikenteen linja-autoilla, joissa Vaasassa kirjoilla olevat opiskelijat voivat matkustaa lähes neljänneksen normaalihintoja halvemmalla. Lyhyiden etäisyyksien ansiosta Vaasassa on helppo asua ja elää; kaikki tarvittava on kävely- tai pyöräilyetäisyydellä eikä ruuhkia juuri tunneta. Kaupunkialueen avarat puistokadut, keskustan moderni kävelykatu sekä kortteleiden palokadut tekevät kaupungista ilmavan täällä on tilaa hengittää. 37 Kansainvälinen opiskelijakaupunki. Vaasassa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Vaasan ammattikorkeakoulu mukaan lukien kaupungissa toimii seitsemän korkeakouluyksikköä, joissa on yhteensä opiskelijaa. Vuosittain meillä Vamkissa opiskelee 300 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja 80 vaihto-opiskelijaa; kampuksilla saa siis todellisen kosketuksen kansainväliseen ilma piiriin. Kun hinku lähteä maailmalle yllättää, tee samoin kuin yli 150 opiskelijaamme joka vuosi matkaa opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun! En internationell studentstad. Var femte person du möter på gatan i Vasa är statistiskt sett en högskolestuderande. Medräknat Vasa yrkeshögskola finns det sju högskoleenheter i staden och det sammanlagda antalet studerande är Årligen studerar 300 utländska examensstuderande och 80 utbytesstuderande vid Vyh; miljön på campus är alltså genuint internationell. Vill du söka dig ut i världen, så kan du göra som drygt 150 av våra studerande gör varje år: reser utomlands som utbytesstuderande eller för arbetspraktik!

20 Studiestaden Vasa 38 Havsstaden Vasa är ett aktivt och internationellt centrum för kultur, utbildning och turism i västra Finland. I Vasa som grundades 400 år sedan möts historia och nutid: österbottnisk företagsamhet, säregen kultur, tvåspråkighet, internationell industri och riklig service. Över 70 procent av vasaborna har finska som modersmål och cirka 25 procent svenska, språken kombineras smidigt och man klarar sig också med ett språk. Eftersom det finns två språk, finns det också dubbelt upp av mycket kul i staden, bland annat högskolor, teatrar och dagstidningar. Och det bästa är att solen ofta skiner i Finlands soligaste stad. Njut av sällskapet Var femte person man möter i Vasa är en högskolestuderande, och Vasa är i förhållande till folkmängden Finlands största skol- och studiestad studerande i sju olika högskoleenheter garanterar utöver mångsidiga tjänster inom studentverksamhet och fritid också nya vänner och erfarenheter. Eftersom antalet studerande är så hög, är det inget brist på fester och nattliv. Det finns rikligt med valmöjligheter för både bänk- och aktividrottare och kulturentusiaster. Studerande får ofta studentrabatt på inträdesbiljetter och olika medlemskap. Aktiv fritid Det finns också promenadvägar längs stadens stränder, motionsslingor, märkta vandringsleder samt utmärkta cykelvägar där man kan njuta av friluftslivet. På vintrarna kan man gå, åka skridskor eller åka skidor på havsis. Bänkidrottarna kan bli anhängare av ishockeylaget Sport, fotbollslaget vps eller volleybollaget Kiisto. I otaliga klubbar, föreningar och på många kurser av Vaasa-opisto och Vasa Arbis kan du syssla med nästan allt från bildkonst till fallskärmshoppning och från dans till hantverk. Konsumera kultur För kulturintresserade erbjuder Vasa teater, konst, dans och musik från rock till pop och klassisk musik. Alla stadsbor kan delta i årligen återkommande evenemang som Konstens natt, litteraturfestivalen Vaasa Littfest Vasa och internationell naturfilmfestival Wildlife. Musikvänner kan njuta av Rockperry Festivalen, Musikfestspelen Korsholm, Vasa körfestival samt av Vasa Operas högklassiga produktioner. Därtill ordnas många mindre musikevenemang allt från symfoni- och kyrkokonserter till rockoch jazzkonserter. Kuula-institutet erbjuder grundläggande undervisning i musik och dans. Bo bra Studerandenas bostadssituation är mycket bra. De största hyresvärdarna studiebostadsstiftelsen voas och Pikipruukki erbjuder närmare bostäder. voas har boxbostäder, ettor och familjebostäder på olika håll i staden och i nästan alla ingår bredbandsförbindelse och el i hyran. Oftast har man också möjlighet att använda tvättstuga och bastu. Också på den fria marknaden är hyresnivån rimlig och värd att kolla. Få arbete i din bransch I Vasa finns arbete för specialister av många olika slag, och regionens sysselsättningsgrad är efter Nyland den näst bästa. I staden finns speciellt företag inom energibranschen, kemi- och plastindustrin samt inom metallindustrin. Förutom industrin har arbetsmarknaden i nästan alla branscher stor dragningskraft, speciellt inom social- och hälsosektorn samt inom handeln. Betydande sysselsättare är staden, staten, Wärtsilä, Vasa centralsjukhus, abb, kwh-koncernen samt Vacon. I regionen fungerar många företag inom affärs- och servicebranschen samt inom industrin och utöver staden och staten erbjuder de studerande praktikplatser och sommararbete. Allting nära Vasa är ett livligt trafikcentrum, och goda trafikförbindelser betjänar dig från tidig morgon till sen kväll. Staden har regelbundna tåg- och bussförbindelser till andra orter i Finland. vr beviljar 50 % studeranderabatt på biljettpriserna. Matkahuoltos studeranderabatt är 50 % när resans längd är minst 80 km. Du tar dig lätt till Vasa med flyg på en timme från Helsingfors och Stockholm och vägen från flygfältet avverkar du på tio minuter. Från Vasa flygplats flyger man också till resmålen i söder. Studerande som är skrivna i Vasa får 25 % rabatt på resor med lokaltrafikens bussar. Tack vare de korta avstånden är det lätt att bo och leva i Vasa. Allt är på gångeller cykelavstånd utan rusningstrafik. Stadens breda esplanader och moderna gågata samt brandgatorna i kvarteren gör att staden känns luftig här finns rum att andas. 39 Få bättre kondition Det är lätt att förbättra sin kondition eftersom det finns många valmöjligheter: idrottshallar för olika motionsformer, förnyad Vasa simhall, badet Topiclandia, Öjberget vintersportcentrum, Finlands största gym, badstränder samt en golfbana med 27 hål. Återkommande evenemang är bland annat fm-turné i strandvolleyball samt friidrottstävlingen Botniagames. Vasaregionens idrottsakademi tjänar elitidrottare som studerar vid högskolorna. Kvällsaktiviteter I Vasa finns det kvällsaktiviteter för varje stämning från nattklubbar till lugnare mötesplatser. Det finns restauranger och kaféer för varje smak och börs: gourmetrestauranger, pizzerior, etniska matställen, många kaféer, nattklubbar och barer. Du kan också tillbringa din kväll på bio med fem salar eller delta i bowling. Känn igen din stil Stadens gågata är en mötesplats för människor och tjänster. I centrum finns det tre köpcentrum som ständigt förnyas. Många utländska och speciellt svenska kläd- och inredningskedjor har satt sin tilltro till Vasabornas goda smak och etablerat sig här. I Vasa hittar du nästan alla trendiga affärer. Därtill kan du utveckla din stil genom att observera i gatubilden hur vasaborna klär sig. Työtä tekeville. Alueellamme toimii lukuisia liike- ja palvelualojen yrityksiä sekä kansainvälisiä teollisuuskonserneja, jotka Vaasan kaupungin ja valtion työpaikkojen lisäksi tarjoavat runsaasti erilaisia harjoittelu- ja työpaikkoja. Pohjanmaan työllisyys on maan parhaimpia; valtaosa opiskelijoistamme saakin töitä valmistuttuaan. Goda sysselsättningsmöjligheter. Inom regionen verkar ett stort antal företag inom affärs- och servicebranschen samt internationella industriföretag som erbjuder praktik- och arbetsplatser av olika slag. Arbetsplatser erbjuds dessutom av Vasa stad och staten. Sysselsättningsnivån i Österbotten är bland de högsta i landet och största delen av våra studerande får jobb direkt då de har avlagt examen.

Hakijan opas 2011 Ansökningsguide

Hakijan opas 2011 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2011 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

Hakijan opas 2008 Ansökningsguide

Hakijan opas 2008 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2008 Ansökningsguide Löydä oma alasi moni kielisestä koulutustarjonnastamme ja kehity työelämän halutuksi osaajaksi! Kansainvälinen Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa moni alaista

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN JA KYPSYYSNÄYTTEET AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA SEKÄ KIELTEN HYVÄKSILUKU

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakuntako Kauhava-kampus Koopetuksen koordinaattori Riikka Muurimäki 2 Mikä maakuntako? Maakuntakon tarkoituksena on tarjota lähellä juuri sitä koulutusta mitä tarvitaan, ns. yhden luukun

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism

Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism 1 Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism Monikielisiä matkailun moniottelijoita Vamkin matkailun koulutusohjelma valmistaa kielitaitoisia ja monipuolisesti ammattinsa hallitsevia restonomeja yrittäjiksi

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ICT-alan ennakointikamari 17.4.2012 Terttu Honkasaari HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammattikoreakouluissa Koulutustasot: Master Bachelor Luonnontieteiden koulutusala

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely tehtiin e-lomakkeella ajalla 1.9. 31.12.2009, ja siihen vastasi 14 humanististen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Harjoittelijan palaute 2011

Harjoittelijan palaute 2011 Harjoittelijan palaute 2011 Koulutusala Mistä sait tiedon harjoittelupaikasta? 1 Millainen hakuprosessi mielestäsi oli? Saitko tarpeeksi ohjeistusta ennen harjoittelun alkamista? 2 Kun aloitit harjoittelun,

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot