Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism"

Transkriptio

1 1 Matkailun osaajaksi Bli proffs inom turism

2 Monikielisiä matkailun moniottelijoita Vamkin matkailun koulutusohjelma valmistaa kielitaitoisia ja monipuolisesti ammattinsa hallitsevia restonomeja yrittäjiksi tai toisen palvelukseen. Laaja-alainen tutkinto onkin kiistämätön kilpailuetu: työelämä kaipaa osaajia, jotka hallitsevat sekä alansa teoreettiset tiedot että käytännön taidot. Elina Martin, osastonjohtaja Matkailun osaajilta odotetaan paljon, sillä monitaitoisuus korostuu alalla ja työnkuva kattaa useita erilaisia tehtäviä. Vamkin koulutuksen keskeisenä tavoitteena onkin, että opiskelija saa valmiudet toimia laaja-alaisesti asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Valmistunut voi työskennellä matkailualan organisaatioissa, majoitus- ja ravitsemisliikkeissä sekä elintarvikealan yrityksissä kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla. Alan työllisyys Vaasanseudulla on erinomainen. Opiskelijavaihto on merkittävä osa Vamkin kansainvälisyyttä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Esimerkiksi aasialaiseen matkailu- ja ravintolapalvelukulttuuriin voi tutustua Bangkokin lähellä sijaitsevassa Rangsit Universityssa. Vaihto-opiskelu parantaa kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, jossa monikielistä osaajaa arvostetaan. Kielikylvyn kautta osaajaksi 2 Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella aidosti monikielisessä ympäristössä, sillä osa opinnoista suoritetaan ruotsin kielellä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa tutkinnon myös englanninkielisenä tai valita opintojaksoja englanniksi tutkinnon kielestä riippumatta. Aikuisopiskelu taas on suomenkielistä monimuoto-opiskelua, joka sopii työn ohella tapahtuvaksi, sillä lähiopetusjaksoja on vain noin viikon verran kuukaudessa. Englanninkielisen ohjelman ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat tekevät opiskeluympäristöstä aidosti monikulttuurisen. Vamk - monialainen, monikielinen ja kansainvälinen: 3500 opiskelijaa, 240 työntekijää, 17 koulutusohjelmaa kolmella kielellä - valmistuvat restonomit, tradenomit, insinöörit, sairaanhoitajat, terveydenhoitaja ja sosionomit työllistyvät hyvin erityisesti Vaasanseudulle - kaksi ajanmukaista ja korkeatasoista kampusta kaupungin keskustan tuntumassa - kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus suorittaa opintoja tai työharjoittelua ulkomailla Vaasa - länsirannikon asukkaan vireä kulttuuri-, koulutus- ja matkailukaupunki, Pohjanmaan elinkeinoelämän keskus - yli korkeakouluopiskelijan kaupunki - yli 70 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia kieliä yhdistetään sujuvasti - kansainvälistä suurteollisuutta alihankkijoineen ja elinvoimainen palvelusektori, alueen työllisyys on maan parhaimpia - Suomen aurinkoisin kaupunki! Vasa yrkeshögskola - många olika utbildningsområden finns representerade, flerspråkig och internationell: 3500 studerande, 240 anställda, 17 olika UP på tre språk - de utexaminerade restonomerna, tradenomerna, ingenjörerna, sjukvårdarna, hälsovårdarna och socionomerna hittar snabbt arbete i Vasatrakten - två moderna och högklassiga campusområden i närheten av stadens centrum - alla studerande har möjlighet till arbetspraktik eller studier utomlands Vasa - en livlig utbildnings-, kultur- och turiststad med invånare vid Finlands västkust, motorn i Österbottens näringsliv - har över studerande - över 70 % av invånarna talar finska som modersmål och ca 25 % svenska, språken kombineras smidigt - internationell storindustri med underleverantörer och en livskraftig servicesektor, sysselsättningsgraden är bland de bästa i landet - Finlands soligaste stad!

3 Flerspråkiga och mångsidiga turismexperter Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram i turism förbereder språkkunniga och professionella restonomer för en karriär som företagare eller för tjänstgöring hos en annan arbetsgivare. En bred examen är en stor fördel i konkurrensen på arbetsmarknaden: man behöver yrkesfolk som behärskar både teorin i branschen och även har praktiska färdigheter. Elina Martin, avdelningsföreståndare Inom turismbranschen är förväntningarna höga eftersom samma person ofta har många olika arbetsuppgifter och mångsidigheten därigenom betonas. Det centrala målet för utbildningen vid Vasa yrkeshögskola är därför att ge studerandena beredskap att kunna arbeta med flera olika typer av expert-, utvecklings- och förmansuppgifter. En utexaminerad restonom kan arbeta inom turismorganisationer, olika typer av företag som erbjuder kost och logi samt inom företag i livsmedelsbranschen i Finland såväl som utomlands. Sysselsättningen inom branschen i Vasaregionen är utmärk. Studerandeutbytet är en betydande del av Vyh:s internationella profil. Vasa yrkeshögskola har samarbetsavtal med ett stort antal utländska partnerskolor vilket möjliggör studier eller arbetspraktik utomlands. Bl.a. kan man bekanta sig med asiatisk turism- och restaurangkultur vid Rangsit University i Thailand. Studerandeutbytet förbättrar språkkunskaperna och möjligheterna på arbetsmarknaden där flerspråkighet värdesätts. Bli expert genom språkbad Utbildningsprogrammet erbjuder möjligheten att studera i en flerspråkig miljö eftersom en del av studierna sker på finska. Utöver de inhemska språken kan man också välja studiehelheter på engelska oavsett på vilket språk man huvudsakligen studerar. Vuxenutbildningen däremot förverkligas som flerformsstudier på finska och den kan tidsmässigt ske parallellt med förvärvsarbete, eftersom närstudierna enbart äger rum ungefär en vecka per månad. De utländska studerandena, som genomgår hela programmet på engelska, gör studiemiljön autentiskt mångkulturell. 3 Matkailun opetustilat sijaitsevat Vamkin keskustan kampuksella. Osana opintoja perehdytään matkailualan käytännön taitoihin. Opiskelijoilla on käytössään ajanmukaiset harjoitustilat keittiöineen ja baariluokkineen. Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i turism är belägna på campusområdet i Vasa centrum. En del av studierna går ut på att sätta sig in i de praktiska färdigheterna i turismbranschen. Tidsenliga övningsutrymmen med kök och barklass finns till studerandenas förfogande.

4 Taitavaksi ammattilaiseksi Vamkin matkailun koulutusohjelmassa opiskellaan monipuolisesti alan kaikkia keskeisiä osa-alueita: kaikki opiskelijat suorittavatkin ensimmäisen vuoden aikana ammatilliset perusopinnot ruokatuotannossa, ravintolapalveluissa, hotellipalveluissa ja matkailussa. Vahvan pohjan päälle valitaan toisena opiskeluvuotena erityisosaamisalueeksi matkailu tai ravintolapalvelut. Opinnoissa korostuvat myös liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys. Opiskeluun kuuluu lähiopetuksen lisäksi olennaisena osana itsenäinen opiskelu virtuaalisesti tietoverkoissa mutta myös elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit. Yritysklinikan kautta opiskelijat toteuttavat opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja lähiseudun yrityksille. Opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä muun muassa Unescon maailmanperintökohteeksi valitun Merenkurkun saariston matkailuelinkeinoja sekä tuotteita alueen ruokapalveluja tarjoaville yrityksille. Myös asuntomessujen kanssa tehdään yhteistyötä messutapahtumien aikaisissa esittely- ja markkinointitehtävissä. Työharjoittelu on olennainen osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Matkailun koulutusohjelmassa työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö alueen ravintola- ja matkailualan yritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 4 Matkailun monipuolisia opintokokonaisuuksia on kehitetty yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Työelämän tarpeet huomioiden erityisesti kaksikielisyys korostuu opinnoissa. Matkailun suuntaavissa opinnoissa painotetaan matkailutuotteen kehitystä, ohjelmapalveluja, matkailuyrittäjyyttä sekä matkailun sosiologiaa ja trendejä.

5 Ovi maailmalle Englanninkielisessä Tourism-koulutusohjelmassa voi erikoiskielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin samassa tua matkailuun tai ravintolapalveluihin. Koulutus kohentaa koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden kautta. Tutkinto antaa erityisvalmiuksia työskennellä kansainvälisen matkailun ja ravintolapalveluiden parissa kotimaassa tai ulkomailla. Opintoihin sisältyvä kolmen kuukauden työharjoittelu tai vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua vieraaseen palvelukulttuuriin ja arkielämään. MATKAILU TURISM TOURISM Restonomi (AMK), Restonom (YH), Bachelor of Hospitality Management Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto 210 op, YH-examen inom turism- och kosthållsbranschen 210 sp, Tourism Catering and Domestic Services 210 ects Matkailu- ja ravitsemisalan osaaja - on avoin, kielitaitoinen, palvelu- ja yrittäjähenkinen, yhteistyökykyinen, hallitsee alansa teorian ja käytännön - toimii matkailualan organisaatioiden, majoitus- ja ravitsemisliikkeiden sekä elintarvikealan yritysten asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla 5

6 Bli proffs inom din bransch Vid Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram bedriver man mångsidiga studier inom branschens centrala områden. Under det första studieåret genomgår alla studeranden grundstudier i matproduktion, restaurang- och hotelltjänster samt turism. Under det andra studieåret bygger man vidare på den här starka grunden och väljer att specialisera sig på antingen turism eller restaurangtjänster. Studierna betonar också affärsverksamhet och företagande. Förutom närstudier utgörs en väsentlig del av studierna även av virtuella självstudier men också av projekt i samarbete med näringslivet. Vid skolans Företagsklinik utför studerandena forsknings- och utvecklingsuppdrag för lokala företag under handledning av sina lärare. Studerandena har bl.a. deltagit i att utveckla turismnäringen i Kvarkenområdet, vilket nyligen utnämnts till Unescos världsnaturarv, samt att utveckla produkter för företag som erbjuder matservice i området. Man samarbetar också med bostadsmässan när det gäller presentations- och marknadsföringsuppgifter. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studerandena redan under utbildningen för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i turism ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studerandena att de behärskar grunderna i sitt yrke och det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med regionens restaurang- och turismföretag erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov. Dörren ut i världen 6 I det engelskspråkiga Tourism-programmet kan man speciabygger upp språkkunskaperna och introducerar nya kulturer lisera på antingen turism eller restaurangservice. Utbildningen med hjälp av de utländska studerande som genomgår samma kursprogram. En restonomexamen ger specialkunskap att arbeta med internationell turism och restaurangservice i Finland eller utomlands. Tre månaders arbetspraktik eller studerandeutbyte utomlands ingår i examen vilket erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med både affärsverksamhet och vardagsliv i en främmande kultur.

7 TURISM MATKAILU TOURISM Restonom (YH), Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management YH-examen inom turism och kosthållsbranschen 210 sp, Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto 210 op, Tourism Catering and Domestic Services 210 ects Vasa är ett livskraftigt och växande centrum för turism i Österbotten och därför behöver staden och regionen allt fler restonomer med mångsidiga kunskaper inom branschen. En bred professionell bas ger beredskap även för företagande. Inriktade studier i restaurangservice fokuserar på måltidskunskap, catering- och beställningsverksamhet, matkulturer, trender, produktutveckling samt på att leda och planera restaurangservice. Proffs i turism och kosthållsbranschen - kan i sina studier specialisera sig på antingen restaurangservice eller turism - är öppen och språkkunnig, har service- och företagaranda - behärskar teori och praktik i sin bransch - arbetar med expert-, utvecklings- och förmansuppgifter inom turismorganisationer, olika typer av företag som erbjuder kost och logi samt inom företag i livsmedelsbranschen i Finland såväl som utomlands 7

8 .Gj 34 8 Matkailualalla monitaitoisuus, palveluhenkisyys ja kielitaito ovat valttia. Vamkin matkailun koulutusohjelman kautta löydät oman paikkasi työelämässä. Mångsidighet, serviceanda och språkkunskap utmärker restonomer med examen i turism. Hitta din plats i arbetslivet genom Vasa yrkeshögskola. Yhteystiedot Kontaktuppgifter Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Matkailu- ja ravintolapalvelut Turism- och restaurangservice Raastuvankatu Rådhusgatan Vaasa Vasa Puh. tfn Fax S-posti E-post:

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Kiinnostus talouteen tulisi herättää jo koulussa

Kiinnostus talouteen tulisi herättää jo koulussa Kiinnostus talouteen tulisi herättää jo koulussa 1 Haluaisitko työskennellä Suomen suurimmassa monialakonsernissa? Kunnissa ja kaupungeissa on enemmän mahiksia kun uskoisit. Niistä löytyy uramahdollisuuksia

Lisätiedot

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa!

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Opiskelijoiden lempparit TOP-4 Muutakin elämää kun tentit, kiitos! Always Agricola! 1229 1827 piispanistuin Turkuun Turun palo Tervetuloa opiskelemaan Turkuun, Suomen parhaaseen

Lisätiedot

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025

KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari ja Hannele Savioja KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2025 Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista Raportit ja selvitykset 2011:25 Opetushallitus

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1

KOULUTUSKALENTERI. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1 2014 2015 KOULUTUSKALENTERI www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1 SISÄLTÖ Point College, Aikuiskoulutus...3 Hakeutuminen...4 Merkonomi...6 Datanomi...8 Yrittäjän ammattitutkinto...10

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

Fiilistelyä TaSO-päiviltä!

Fiilistelyä TaSO-päiviltä! TaSO-lehti Talentian Sosiaalialan Opiskelijat 4/2013 Fiilistelyä TaSO-päiviltä! -SOPU ry: ainejärjestötoimintaa -Talentian alueyhdistyksiä: Lappi ja Uusimaa -Emmi Sylanderin kokemuksia liittovaltuustosta

Lisätiedot

teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010

teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010 teatterikorkea koulun strategia 2012 ja sen toteuttamis suunnitelma 2010 2012 Hyväksytty hallituksessa 2.3.2010 TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2012 JA SEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2010 2012 1 toiminta-ajatus

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot