Mistä koostuu hyvä lapsuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä koostuu hyvä lapsuus?"

Transkriptio

1 Lapsiperheiden hyvä arki Turku Mistä koostuu hyvä lapsuus? Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopisto

2 Lapsuuden vuosikymmen julistettu tilaisuudessa Global Summit on Childhood Washington Lapsuuden vuosikymmenen avausesitelmä suomalaisesta lapsuudesta: Pulkkinen, L. Ten pillars of a good childhood: A Finnish Perspective Löytyy osoitteesta: - sekä

3 Hyvän lapsuuden 10 pilaria -perusta lasten kasvulle -kehys lapsuuden laadun analysoinnille -ohjaa päätöksentekoa ja käytänteitä Lea Pulkkinen 2012

4 Hyvän lapsuuden peruspilarit 1. Turvallinen paikka elää ja oppia ja mahdollisuus terveydenhuollon, ravinnon ja vaatetuksen saamiseen 2. Vahvat perheet ja rakastavat, pysyvät huoltajat 3. Sosiaalinen vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet 4. Luova leikki ja fyysinen aktiivisuus 5. Luontoympäristön kunnioitus ja hoito 6. Luova ilmaisu musiikin, tanssin, draaman ja muiden taiteenlajien muodossa 7. Kasvatus, joka kehittää lapsen kaikkia kykyjä kognitiivisia, fyysisiä, emotionaalisia ja eettisiä 8. Tukea antava, huolehtiva ja lapsiystävällinen yhteiskunta 9. Kasvava itsenäisyys ja päätöksenteko 10. Lasten ja nuorten osallistuminen yhteiskuntaelämään

5 Joustava/eheytetty koulupäivä Joustavaa koulupäivää kokeiltiin vuosina seitsemässä koulussa eri puolilla Suomea eheytetyn koulupäivän nimellä. Kokeilua rahoitti Sitra. Pulkkinen, L. & Launonen, L. (2005). Eheytetty koulupäivä: Lapsilähtöinen näkökulma koulupäivän uudistamiseen. Helsinki: Edita. Pulkkinen, L. (2011). Eheytetty koulupäivä lapsilähtöinen toimintakulttuuri. Teoksessa J. Paalasmaa (toim.), Lapsesta käsin: Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja (s ). Jyväskylä: PS-kustannus. Metsäpelto, R.-L., Pulkkinen, L., & Tolvanen, A. (2010). A school-based intervention program as a context for promoting socioemotional development in children. European Journal of Psychology of Education, 25, Metsäpelto, R-L., & Pulkkinen, L. (2012). Socioemotional behavior and school achievement in relation to extracurricular activity participation in middle childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 56, Tulokset osoittivat, että eheytetty koulupäivä vähensi lasten ahdistuneisuuta ja masennusoireita Osallistuminen musiikki- ja muihin taidekerhoihin (sisältäen käden taidot) paransi työskentelytaitoja, koulumenestystä ja sosiaalisia taitoja. Vastaavia vaikutuksia ei ollut muilla harrastuskerhoilla.

6 Metsäpelto, Pulkkinen & Tolvanen 2010

7 Metsäpelto & Pulkkinen, 2012

8 Metsäpelto & Pulkkinen, 2012

9 7. Kasvatus joka kehittää lapsen kaikkia kykyjä kognitiivisia, fyysisiä, emotionaalisia ja eettisiä Lea Pulkkinen 2012

10 Päivähoidon kasvatustavoitetalo (1980) Maaperä: kulttuuri, ihmis(lapsi)käsitys ja yhteiskunta Kivijalka: 1) Hoito- ja kasvuympäristö (pysyvä, turvallinen, terveellinen, kodinomainen, sijainti lähellä kotia ja luontoa, hoito lapsen päivärytmiin sopivaa) 2) Hoito- ja kasvatussuhde (pysyvät kasvattajat, rakastava ja hyväksyvä suhtautuminen, lapsen kehitysvaiheen ja tarpeiden ymmärtäminen, hyvät esikuvat, suojellaan väkivallalta ja ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta) 3) Lapsen oman toiminnan ja havaintojen teon edellytysten luominen; lapsi kehittyy toiminnassa, jos puitteet suotuisat Tavoitekerroksia 7: fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, älyllinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus Päämärä: Tukea koteja näiden kasvatustehtävässä

11 Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus Vuosi Ikä Osanottajat Menetelmät poikaa 173 tyttöä poikaa 167 tyttöä 77 poikaa 77 tyttöä miestä 67 naista miestä 155 naista miestä 126 naista miestä 152 naista miestä 134 naista miestä 127 naista Opettaja-arviointi Toveriarviointi Persoonallisuustestit Opettaja-arviointi Toveriarviointi Oppilaan haastattelu Vanhemman haastattelu Haastattelu Itsearviointilomakkeet Elämäntilannekysely Haastattelu + EPQ, SSS NESTA (Costa & McCrae) TV:n katselu -kysely Elämäntilannekysely Haastattelu + lomakkeet Elämäntilannekysely Haastattelu + lomakkeet Terveystarkastus Elämäntilannekysely Haastattelu + lomakkeet Terveystarkastus

12 Lapsesta aikuiseksi tutkimus ja kaksostutkimus lasten terveydestä ja sosiaalisesta kehityksestä: katsaus tuloksiin Pulkkinen, L. (2013). Self-control at the heart of successful development. Teoksessa R. M. Lerner, A. C. Petersen, R. K. Silbereisen, & J Brooks-Gunn (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (s ). New York: Psychology Press.

13 Itsehallinta, itsesäätely (Cicchetti, et al. 1991) Viittaa negatiivisen tunneviriämisen uudelleen suuntaamiseen, kontrolloimiseen ja muokkaamiseen niin, että yksilön on mahdollista toimia adaptiivisesti, tarkoituksenmukaisesti tunteita virittävässä tilanteessa. Mikä osoittaa sitä? (Pulkkinen (1969, aik. Pitkänen) Vahva itsehallinta Heikko itsehallinta Mielialan tasapaino Mielialan vaihtelevuus Rakentava käyttäytyminen Aggressiivinen käyttäytyminen Mukautuvuus, harkitsevuus Sosiaalinen ahdistuneisuus Mikä tukee sitä? Mikä lisää riskejä siihen? Lapsilähtöinen vanhemmuus Aikuislähtöinen vanhemmuus (huom. lapsen/nuoren oma kokemus vanhemmuudesta merkitsevä ei vanhempien mielipide)

14 LAPSILÄHTÖINEN VANHEMMUUS Vanhemmat luottavat lapseen. V tietävät, kenen seurassa L viettää vapaa-aikaansa. V tietävät, missä L viettää vapaaaikaansa. V rohkaisevat koulunkäyntiä. L ei ole rangaistu ruumiillisesti 14 v. V lohduttavat, jos L epäonnistuu koulussa. V ottavat L:n mielipiteen huomioon. Oikeudenmukaiset rajoitukset ja rangaistukset. Päivittäiset keskustelut L:n kanssa. V hyväksyvät L:n vapaa-ajan vieton. AIKUISLÄHTÖINEN VANHEMMUUS Vanhemmat eivät joskus/usein luota lapseen. V eivät tiedä/tietävät joskus. V eivät tiedä/tietävät joskus. V ovat välinpitämättömiä tai nalkuttavat. Ruumiillista rankaisua teini-iässäkin. V ovat välinpitämättömiä tai rankaisevat. V eivät ota/ottavat joskus L:n mielipiteen huomioon. Epäoikeudenmukaiset rajoitukset ja rangaistukset. V ovat epäjohdonmukaisia kasvatuksessa. V ovat autoritaarisia. (Pulkkinen, 1982) Lea Pulkkinen

15 Pulkkinen, L. (2013). Self-control at the heart of successful development. In J. Brooks-Gunn, R. M. Lerner, A. C. Petersen, & R. Silbereisen (Eds.). The developmental science of adolescence: History through autobiography. New York: Psychology Press. Kehityspolut skemaattisesti esitettynä (lapsesta aikuiseksi tutkimus) Lea Pulkkinen

16 Report Card Number 7 of UNICEF: lasten hyvinvointi OECD-maissa 16

17 Ulottuvuudet Hyvinvoinnin ulottuvuudet Psykologisia riskitekijöitä Materiaalinen elintaso Taloudellinen eriarvoisuus Terveys Terveys - Fyysinen (raskaus, FAS, sairaudet, onnettomuudet) - Psyykkinen (psyykk. hyvinvointi mielenterveys, rikollisuus, päihteet) Koulu ja oppiminen Kognitiivinen - Oppimissaavutukset - Yläkoulu (suurkoulut, jakso-opetus arvostelukäytäntö, työssä oppimisen tarve) - Opintojen jatkaminen (motivaatio) - Peruskoulun jälkeinen aika Turvallinen kasvuympäristö Emotionaalinen Kiintymyssuhteet, tuki - Kotikasvatus, yht. ateriat, vanhempien alkoholismi - Huostaanotto, sijaisvanhemmuus - Toverit: kiusaaminen, - Varhainen seksuaalisuus, väkivalta, media Osallistuminen ja vapaa-aika Sosiaalinen - Sosiaaliset verkostot - Koulu (yksinäisyys vs joustava koulupäivä) - Harrastusmahdollisuudet (valikoiva vs koulussa kaikille) Henkinen elämän mielekkyys - leikki, luova toiminta, musiikki, taide, kädentaidot, henkiset arvot Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu Palvelupuitteet lasten ja perheiden tarpeisiin - kotipalvelut - varhaiskasvatuspalvelut - erityisen tuen tarpeessa olevat (avustajat ym) -

18 The Whole System: An organisational perspective (Matthes, 2013; Age ). Category 22 and older years old years old years old 7-12 years old 4-6 years old 0-3 years old Pregnancy Before pregnancy Home Environment Daycare and School Environment Work Environment Free time Environment Virtual Environment Jokaisessa laatikossa on ihmisiä ja organisaatioita, jotka pyrkivät saavuttamaan omia tavoitteitaan. Usein nämä organisaatiot eivät tiedä toisistaan; niillä on erilaiset käsitykset lapsesta; ja niillä on erilaisia tavoitteita ja työohjelmia, jotka saattavat olla keskenään ristiriidassa. Ei ole mitään organisaatiota, joka valvoisi koko järjestelmää. Sama koskee tieteenaloja. Johtopäätös: organisaatioiden täytyy toimia yhdessä. 18

19 Pohdittava kysymys lasten hyvinvoinnin edistämiseksi Miten Suomessa voidaan vahvistaa yhdessä toimimisen kulttuuria lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi? * Verkostoitumalla, ylittämällä siiloja ja raja-aitoja * Yhteisillä tavoitteilla, selkeyttämällä tavoitteita * Organisoimalla varoja yhteiseen toimintaan * Selkeyttämällä käsitystä lapsesta; se vaikuttaa tapaan, jolla aikuiset/organisaatiot toimivat lapsen kanssa

20 Eroja lasta koskevissa käsityksissä Nature Nurture - perinnöllisyys - ympäristö - spontaani kasvu - kasvatus ja muut vaikutteet Perisynti Personhood - pahuuden ajaminen ulos - sosialisaatio hoivaamalla Lapsi pienoisaikuinen Lapsi laadullisesti erilainen - Freud - Piaget Lapsi on passiivinen Lapsi on aktiivinen - behaviorismi - self-actualization teoriat - muokkauksen kohde - vanhemmat voimavaroina Lasta voidaan pitää aikuisten toiminnan objektina, kuten oppijana koulutusjärjestelmässä potilaana terveydenhoitojärjestelmässä kuluttajana kaupallisessa järjestelmässä, myös mediassa tulevana menestyksen tekijänä maansa globaalissa kilpailussa

21 Lapsikäsitys * Lapsella on synnynnäiset mahdollisuudet kasvaa, oppia, olla vuorovaikutuksessa ja osallistua omalla tavallaan ja omilla oikeuksillaan inhimilliseen yhteiskuntaan. * Lapsi ei ole objekti, kohde, joka täytyy tunkea aikuista miellyttävään muottiin. Lapsi on oman elämänsä subjekti, aloitteellinen toimija, mutta suhteessa muihin ihmisiin. * Aikuiset, jotka ovat herkkiä lapsen tarpeille, auttavat lapsen ainutkertaisuuden kehittymisessä. Ihmisen kehitys on tapahtuma, jossa ihmisen ainutkertaisuus muotoutuu vuorovaikutuksessa biologisten, sosiaalisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden kanssa. (Pulkkinen)

22 Hyvä lapsuus pohjautuu periaatteisiin: Lasta kunnioitetaan yksilönä, joka haluaa kehittää omia taipumuksiaan. Lapsen suhteiden laatu hänelle tärkeisiin ihmisiin on avaintekijä hänen inhimillisen kasvunsa kannalta. The Alliance for Childhood European Network Group; Matthes (2010).

23 Ehdotus hyvän lapsuuden tavoitteeksi: Haluamme, että kaikki lapset ja nuoret Suomessa - kukoistavat ja kehittävät omia taipumuksiaan - nauttivat hyvästä fyysisestä ja henkisestä terveydestä - omaavat hyvät suhteet perheeseen ja ystäviin - kiinnittyvät yhteiskuntaan. Jos heillä on vaikeuksia, yhteiskunnan tulisi antaa tarvittavaa tukea sekä lapsille että heidän perheilleen. 23

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset No. 12 15.6.2010 Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset Kari Uusikylä Yhteenveto Harvardin yliopiston psykologian professori Howard Gardner työtovereineen (Mihaly Csikzenmihalyi, William

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot