ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO"

Transkriptio

1 v / AS 2009 ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO Onko altiste aakkosellisessa luettelossa? ei Onko altiste yksittäinen kemiallinen yhdiste? on LUOKAT ei on orgaaninen yhdiste epäorgaaninen yhdiste Onko altiste jokin fysikaalinen tekijä? ei on Onko altiste määriteltävissä käyttötarkoituksen mukaan tai onko se eri aineiden seos? LUOKAT LUOKAT LUOKAT ei on liuotinaineseos tai polttoaineseos muu käyttötarkoituksen perusteella määritelty aine tai seos LUOKKA LUOKAT Onko altiste pölymäinen? ei on mineraalipöly orgaaninen pöly LUOKAT LUOKKA Onko altiste muunlainen kaasu-, neste- tai pölyseos? ei Onko altiste luokiteltavissa jollain muulla tavalla? muu kemiallinen tekijä biologinen altiste on LUOKKA LUOKKA LUOKAT ei on fyysinen tai psykofyysinen kuormitustekijä LUOKAT psykososiaalinen kuormitustekijä LUOKAT Tuntematon tekijä työn tekemisen altisteet on LUOKKA LUOKKA

2 ALTISTELUOKITUKSEN KÄYTTÖOHJEET Altisteluokitus koostuu ns. systemaattisesta osasta ja aakkosellisesta hakemistosta. Systemaattisen luokituksen rakenne ja kulkukaavio ilmenevät etukannen kaaviosta. Aakkosellinen hakemisto on pyritty laatimaan mahdollisimman kattavaksi käytännön tarpeita ajatellen. Ellei tiettyä altistetta löydy hakemistosta, on sopiva koodinumero etsittävä systemaattisesta luokituksesta. Kemiallisen luokituksen käyttöä helpottavat määritelmät ja luokitusperiaatteet ovat luokituksen liitteenä (sivut 61-62). Altisteiden koodauksessa noudatetaan seuraavia sääntöjä: 1. Koodaa altiste aina vaikuttavan kemiallisen aineen mukaan. 2. Ellei aineen kemiallinen koostumus ole tiedossa, voidaan käyttää käyttötarkoituksen mukaista koodausta. 3. Jos aineen kemiallinen koostumus on tiedossa, mutta et löydä sitä hakemistosta, se on koodattava systemaattisen luokituksen mukaisesti, esim. yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut tai kasvitautien torjunta-aineet, muut tunnetut Mikäli aineen kemiallinen rakenne on tarkemmin määrittelemätön, se koodataan ryhmään ei tarkemmin määritellyt, esim. aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) 213XXX tai kasvitautien torjunta-aineet (ei tarkemmin määritellyt) 421XXX tai mikrobilääkkeet (ei tarkemmin määritellyt) 4811XX. Tunnetut nimetyt yhdisteet, joita ei ole hakemistossa, koodataan siis aina ryhmänumerolle, joka päättyy -99, -999 tai Tarkemmin määrittelemättömät aineet koodataan aina ryhmäkoodilla, joka päättyy -XX, -XXX tai -XXXX. Poikkeus em. säännöstä: - tuntemattomat tekijät

3 1 FYSIKAALISET ALTISTEET AKUSTISET VÄRÄHTELYT (MELU JA TÄRINÄ) infraäänet melu impulssimelu melu >= 85 db (A) melu, muu (< 85 db (A) ultraäänet tärinä tärinä, käsiin kohdistuva tärinä, koko kehon PAINEOLOSUHTEET ylipaine alipaine paine-erot paineenvaihtelut LÄMPÖ- JA KOSTEUSOLOSUHTEET lämpötila kuumuus kylmyys kosteus kuivuus ilman liike (veto) ilmanvaihto hautuminen SÄHKÖMAGNEETTINEN SÄTEILY ionisoiva säteily alfasäteily uraani, radioaktiivinen radium radon plutonium betasäteily gammasäteet cesium, radioaktiivinen krypton, radioaktiivinen koboltti, radioaktiivinen jodi, radioaktiivinen gallium, radioaktiivinen röntgensäteet ionisoiva säteily, muu

4 ionisoimaton säteily ultraviolettisäteily UV(A)-säteily UV(B)-säteily UV(C)-säteily valo, näkyvä laserin aiheuttama säteily infrapunasäteily, lämpösäteily säteily, radiotaajuinen mikroaaltosäteily auringonvalo magneettivuon tiheys ionisoimaton säteily, muu staattiset kentät staattiset magneettikentät staattiset sähkökentät KIIHTYVYYSTEKIJÄT kiihtyvyystekijät YKSITTÄISET KEMIALLISET AINEET HIILIVEDYT alifaattiset hiilivedyt alkaanit metaani etaani propaani butaanit pentaanit n-heksaani heptaanit oktaanit nonaanit muut heksaanit, paitsi n-heksaani dekaani undekaani dodekaani tridekaani tetradekaani pentadekaani heksadekaani metyylipentaani pentametyyliheptaani isoparafiinit kp C metyylietyylidodekaani heptadekaani oktadekaani nonadekaani eikosaani metyylipentaani

5 metyylipentaanit alkaanit, muut tunnetut 2111XX alkaanit (ei tarkemmin määritellyt) alkeenit eteeni (etyleeni) propeeni (propyleeni) buteenit (butyleenit) penteenit hepteenit okteenit noneenit dekeenit myrseeni dodekeeni alkeenit, muut tunnetut 2112XX alkeenit (ei tarkemmin määritellyt) alkadieenit ,3-butadieeni isopreeni (2-metyyli-1,3-butadieeni) alkadieenit, muut tunnetut 2113XX alkadieenit (ei tarkemmin määritellyt) alkyynit asetyleeni metyyliasetyleeni alkyynit, muut tunnetut 2114XX alkyynit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset hiilivedyt kp < 40 C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp > 110 C alifaattiset hiilivedyt, C 9-C alifaattiset hiilivedyt, C 8 C alifaattiset hiilivedyt, C hiilivedyt, C 4-C hiilivedyt, C 6-C hiilivedyt, C 8-C hiilivedyt, C 8-C n hiilivedyt kp > 110 C alifaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 211XXX alifaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset hiilivedyt sykloalkaanit sykloheksaani metyylisykloheksaani dekaliini adamantaani etyylisykloheksaani metyylisyklopentaani metyyli-isoborneoli (MIB) junipeeni ((1R,2S,7S)-3,3,7-trimetyyli-8-metyleenitrisyklo-[ ,9 ]jundekaani) kamfeeni

6 sabineeni metyyliadamantaani metyyli-trans-dekaliini syklopentaani sykloalkaanit, muut tunnetut 2121XX sykloalkaanit (ei tarkemmin määritellyt) sykloalkeenit syklopentadieeni disyklopentadieeni syklohekseeni ja -pineenit kareeni dipenteeni limoneeni pineeni pineeni terpeenit, muut ja ei määritellyt terpinoleeni (1-metyyli-4-(1-metyylietylideeni)-syklohekseeni) kadineeni metyyli-5-isopropyyli-1,3-sykloheksadieeni ( -fellandreeni) karyofylleeni longisykleeni muuroleeni seskviterpeenit amorfeeni (1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-naphthalene) terpeenit yhteensä sykloalkeenit, muut tunnetut 2122XX sykloalkeenit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset hiilivedyt, muut tunnetut 212XXX alisykliset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset hiilivedyt yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt bentseeni metyyli-4-tert.butyylibentseeni tolueeni (metyylibentseeni) p-tert.butyylitolueeni ksyleenit (dimetyylibentseenit, metyylitolueenit) etyylibentseeni kumeeni (isopropyylibentseeni, 1-metyylietyylibentseeni) trimetyylibentseenit (TMB) symeenit (metyyli-isopropyylibentseenit) styreeni (vinyylibentseeni) metyylistyreeni vinyylitolueeni indeeni dietyylibentseeni m-ksyleeni o-ksyleeni p-ksyleeni propyylibentseeni etyyli-2-metyylibentseeni ,2,3-trimetyylibentseeni (hemimelliteeni) ,2,4-trimetyylibentseeni (pseudokumeeni) ,3,5-trimetyylibentseeni (mesityleeni) isobutyylibentseeni

7 divinyylibentseeni (vinyylistyreeni, dietenyylibentseeni) m- ja p-ksyleenit tetrametyylibentseeni etyyli-3-metyylibentseeni etyyli-4-metyylibentseeni di-isopropyylibentseeni yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2131XX yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt naftaleeni bifenyyli (difenyyli, fenyylibentseeni) metyylinaftaleeni dimetyyli/etyylinaftaleenit dekahydronaftaleeni (geosmiini, GSM) kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2132XX kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) bentso(a)pyreeni (BaP) kryseeni (1,2-bentsofenantreeni) terfenyylit (bentseenidifenyylit) metyylikolantreeni naftaleeni, hiukkaset asenafteeni, hiukkaset fluoreeni, hiukkaset fenantreeni, hiukkaset antraseeni, hiukkaset fluoranteeni, hiukkaset pyreeni, hiukkaset bentso(a)antraseeni, hiukkaset kryseeni, hiukkaset bentso(b)fluoranteeni, hiukkaset bentso(k)fluoranteeni, hiukkaset bentso(a)pyreeni, hiukkaset dibentso(ah)antraseeni, hiukkaset bentso(ghi)peryleeni, hiukkaset indeno(123cd)pyreeni, hiukkaset naftaleeni, haihtuvat asenafteeni, haihtuvat fluoreeni, haihtuvat fenantreeni, haihtuvat antraseeni, haihtuvat fluoranteeni, haihtuvat pyreeni, haihtuvat bentso(a)antraseeni, haihtuvat kryseeni, haihtuvat bentso(b)fluoranteeni, haihtuvat bentso(k)fluoranteeni, haihtuvat bentso(a)pyreeni, haihtuvat dibentso(ah)antraseeni, haihtuvat bentso(ghi)peryleeni, haihtuvat indeno(123cd)pyreeni, haihtuvat asenaftyleeni, hiukkaset asenaftyleeni, haihtuvat polystyreeni PAH yhteispitoisuus, hiukkaset PAH yhteispitoisuus, höyryt PAH yhteispitoisuus, hiukkaset + höyryt

8 polysykliset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2133XX polysykliset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 213XXX aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) hiilivedyt, muut tunnetut 21XXXX hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) HALOGEENIHIILIVEDYT alifaattiset halogeenihiilivedyt kloorihiilivedyt metyylikloridi (kloorimetaani) metyleenikloridi (dikloorimetaani) kloroformi (trikloorimetaani) tetrakloorimetaani (hiilitetrakloridi) etyylikloridi (monokloorietaani) ,1-dikloorietaani etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani) ,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi) ,1,2-trikloorietaani ,1,2,2-tetrakloorietaani pentakloorietaani propyylikloridi (1-klooripropaani) isopropyylikloridi (2-klooripropaani) triklooripropaani vinyylikloridi (kloorieteeni, kloorietyleeni, VMC) vinylideenikloridi (1,1-dikloorieteeni) trikloorietyleeni (trikloorieteeni) tetrakloorietyleeni (perkloorietyleeni, tetrakloorieteeni) allyylikloridi propyleenidikloridi (1,2-diklooripropeeni) kloropreeni (2-kloori-1,3-butadieeni) heksaklooributadieeni diklooriasetyleeni (1,2-dikloorietyleeni, 1,2-dikloorieteeni, asetyleenidikloridi) klooridekaani klooratut butadieeni-isomeerit kloorihiilivedyt, muut tunnetut 2211XX kloorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) bromihiilivedyt metyylibromidi (bromimetaani) bromoformi (tribromimetaani) tetrabromimetaani (hiilitetrabromidi) etyylibromidi ,2-dibromietaani, etyleenidibromidi ,1,2,2-tetrabromietaani vinyylibromidi (bromieteeni, bromietyleeni) bromipropaani bromipropaani bromihiilivedyt, muut tunnetut 2212XX bromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt)

9 7 jodihiilivedyt metyylijodidi jodoformi (trijodimetaani) jodihiilivedyt, muut tunnetut 2213XX jodihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) fluorihiilivedyt vinyylifluoridi (fluorieteeni) vinylideenifluoridi (1,2-difluorieteeni) fluorihiilivedyt, muut tunnetut 2214XX fluorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) kloorifluorihiilivedyt (freonit, CFC) monoklooridifluorimetaani (freon-22) dikloorimonofluorimetaani (freon-21) diklooridifluorimetaani (freon-12) fluoritrikloorimetaani (freon-11) ,2-dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani ,1,2-trikloori-1,2,2-trifluorietaani (freon-113) ,1,1,2-tetrakloori-2,2-difluorietaani ,1,2,2-tetrakloori-1,2-difluorietaani klooripentafluorietaani kloorifluorihiilivedyt, muut tunnetut 2215XX kloorifluorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) klooribromihiilivedyt klooribromimetaani ,2-dibromi-3-klooripropaani halotaani (2-bromi-2-kloori-1,1,1-trifluorietaani) bromidikloorimetaani dibromikloorimetaani klooribromihiilivedyt, muut tunnetut 2216XX klooribromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) fluoribromihiilivedyt difluoridibromimetaani trifluoribromimetaani fluoribromihiilivedyt, muut tunnetut 2217XX fluoribromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 221XXX alifaattiset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset halogeenihiilivedyt heptakloori klordaani toksafeeni heksakloorisyklopentadieeni diklorisyklo-oktadieeni alisykliset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 222XXX alisykliset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset halogeenihiilivedyt klooribentseeni bromibentseeni o-diklooribentseeni (1,2-diklooribentseeni) p-diklooribentseeni (1,4-diklooribentseeni) triklooribentseenit bentsyylikloridi (dikloorimetyylibentseeni)

10 bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) klooritolueenit klooristyreenit klooridifenyylit (polyklooribifenyylit, PCB) bromidifenyylit (polybromibifenyylit, PBB) kloorinaftaleenit diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT) m-diklooribentseeni (1,3-diklooribentseeni) polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja polyklooratut dibentsofuraanit (PCDD/F-yhdisteet) aromaattiset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 223XXX aromaattiset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 22XXXX halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) ALKOHOLIT yksiarvoiset alkoholit alifaattiset yksiarvoiset alkoholit metanoli (metyylialkoholi) etanoli (etyylialkoholi) propanoli (n-propyylialkoholi) isopropanoli (isopropyylialkoholi, 2-propanoli) butanoli (n-butyylialkoholi) butanoli (sek.butyylialkoholi) isobutanoli (isobutyylialkoholi, 2-metyylipropanoli) tert.butyylialkoholi (2-metyyli-2-propanoli) metyyli-2-pentanoli (metyyli-isoamyylialkoholi) amyylialkoholit (paitsi metyyli-isoamyylialkoholi) (pentanolit) etyyliheksanoli heksanolit (paitsi 2-etyyliheksanoli) heptanolit iso-oktanoli (iso-oktyylialkoholi) oktanoli oktanolit (paitsi iso-oktanoli ja 2-oktanoli) nonyylialkoholit dekyylialkoholit lauryylialkoholit (C 12 ) allyylialkoholi (2-propenoli) kloorietanoli ( -kloorietyylialkoholi) propyn-1-oli villa-alkoholit, alifaattiset setostearoli (setyylistearyylialkoholi) diklooripropanoli metyyli-1-butanoli (isoamyylialkoholi, isopentyylialkoholi) alifaattiset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2311XX alifaattiset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset yksiarvoiset alkoholit sykloheksanoli metyylisykloheksanolit villa-alkoholit, alisykliset lanoliinialkoholi borneoli terpineoli terpinenoli

11 alisykliset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2312XX alisykliset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset yksiarvoiset alkoholit bentsyylialkoholi p-fenyylietyylialkoholi kanelialkoholi abitolialkoholi kumyylialkoholi fenyylipropanoli fenkyylialkoholi (2-fenkanoli) aromaattiset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2313XX aromaattiset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 231XXX yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) kaksiarvoiset alkoholit (glykolit) alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit etyleeniglykoli (1,2-etaanidioli) dietyleeniglykoli (2,2 -oksibisetanoli, 2,2 -Dihydroksietyylieetteri) trietyleeniglykoli polyetyleeniglykoli trimetyleeniglykoli propyleeniglykoli (1,2-propaanidioli) dipropyleeniglykoli (oksibispropanoli) tripropyleeniglykoli polypropyleeniglykoli butyleeniglykolit polybutyleeniglykolit polyglykoliseokset metyyli-2,4-pentandioli (heksyleeniglykoli) etyyli-1,3-heksandioli klooripropaanidioli metyylidiglykoli alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2321XX alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset kaksiarvoiset alkoholit sykloheksandiolit alisykliset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2322XX alisykliset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit styreeniglykoli (1-fenyyli-1,2-etandioli) aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2323XX aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 232XXX kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) moniarvoiset alkoholit (polyolit) alifaattiset moniarvoiset alkoholit glyseroli pentaerytritoli heksitolit (mannitoli; sorbitoli jne.)

12 alifaattiset moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2331XX alifaattiset moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset moniarvoiset alkoholit inositoli (inosiitti) alisykliset moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2332XX alisykliset moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset moniarvoiset alkoholit moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 233XXX moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alkoholit, muut tunnetut 23XXXX alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) FENOLIT JA FENOLIEN JOHDANNAISET fenolit ja fenolien suolat (fenolaatit, ei kloorifenolit) fenoli (hydroksibentseeni, bentsenoli, karbolihappo) tert.butyylifenoli tert.butyyli-4-metoksifenoli monometylolifenoli (salisyylialkoholi) pyrokatekoli (pyrokatekiini, 1,2-dihydroksibentseeni) tert.butyylikatekoli resorsinoli (resorsiini, 1,3-dihydroksibentseeni) hydrokinoni (1,4-dihydroksibentseeni) pyrogalloli (1,2,3-trihydroksibentseeni) ,6-di-tert.butyyli-p-kresoli (butyloitu hydroksitolueeni) resorsinolimonobentsoaatti bromi- ja jodifenolit o-fenyylifenoli (2-fenyylifenoli) bisfenoli A (2,2-bis(p-hydroksifenyyli)propaani novolakat ja resolit (polymeerien lähtöaineet) tymoli (2-metyyli5-isopropyylifenoli) naftoli ( -naftoli) naftoli (ß-naftoli) ,4-dihydroksidifenyyli (DOD) kresolit (hydroksitolueenit) dimetyylifenoli trimetyylifenoli ditertiääributyyli-4-metyylifenoli tetrametyylibutyylifenoli jäkälähappo (lichen acid) butyylihydroksitolueeni (BHT) o-kresoli kresolit (m,p) bifenolit ,6-bis-(1,1-dimetyylietyyli)fenoli fenolit ja fenolien suolat, muut tunnetut 241XXX fenolit ja fenolien suolat (ei tarkemmin määritellyt) kloorifenolit ja -fenolaatit ,4-dikloorifenoli trikloorifenolit kloori-3-kresoli kloori-3-ksylenoli ,2-metyleeni-bis-4-kloorifenoli

13 tetrakloorifenolit ja -fenolaatit pentakloorifenoli ja -fenolaatti kloorifenolit ja -fenolaatit, muut tunnetut 242XXX kloorifenolit ja -fenolaatit (ei tarkemmin määritellyt) fenolit ja fenolien johdannaiset, muut tunnetut 24XXXX fenolit ja fenolien johdannaiset (ei tarkemmin määritellyt) EETTERIT alifaattisten alkoholien eetterit tyydytetyt dialkyylieetterit dimetyylieetteri dietyylieetteri (etyylieetteri) di-isopropyylieetteri dibutyylieetteri etyylimetyylieetteri etyyli-isopropyylieetteri metyylitert. butyylieetteri (MTBE) tertiäärinen amyylimetyylieetteri (TAME) dioktyylieetteri etyyli-tert-butyylieetteri tyydytetyt dialkyylieetterit, muut tunnetut 2511XX tyydytetyt dialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät dialkyylieetterit divinyylieetteri metyylivinyylieetteri tyydyttämättömät dialkyylieetterit, muut tunnetut 2512XX tyydyttämättömät dialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut alkyylieetterit kloorimetyylimetyylieetteri (klooridimetyylieetteri) diklooridimetyylieetteri (bis-kloorimetyylieetteri) ,2'-diklooridietyylieetteri (bis-(2-kloorietyyli)-eetteri) ,2'-diklooridi-isopropyylieetteri ,2-bis-kloorimetoksietaani enfluraani isofluraani sevofluraani desfluraani perfluoributyylimetyylieetteri halogenoidut alkyylieetterit, muut tunnetut 2513XX halogenoidut alkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) glykolieetterit etyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksietanoli, metyylisellosolvi) etyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-etoksietanoli, etyylisellosolvi) etyleeniglykolimonopropyylieetteri (propyylisellosolvi, propoksietanoli) etyleeniglykolimonoisopropyylieetteri etyleeniglykolimonobutyylieetteri (2-butoksietanoli, butyylisellosolvi, DGME)) etyleeniglykolidietyylieetteri etyleeniglykolimonofenyylieetteri (fenoksietanoli) dietyleeniglykolimonometyylieetteri (2-(2-metoksietoksi)etanoli, DEGME) dietyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-(2-etoksietoksi)etanoli, DEGEE) dietyleeniglykolimonobutyylieetteri (2-(2-Butoksietoksi)etanoli, DEGBE) trietyleeniglykolimonometyylieetteri

14 trietyleeniglykolimonoetyylieetteri trietyleeniglykolimonobytyylieetteri propyleeniglykolimonometyylieetteri (1-metoksi-2-propanoli, 2-PG-1-ME) propyleeniglykolimonoetyylieetteri (etoksipropanoli) propyleeniglykolimonoisopropyylieetteri propyleeniglykolimonobutyylieetteri (butoksipropanoli) dipropyleeniglykolimonometyylieetteri (DPGME) dipropyleeniglykolimonobutyylieetteri tripropyleeniglykolimonometyylieetteri butyleeniglykolimonometyylieetteri (3-metoksi-1-butanoli) butyleeniglykolimonoetyylieetteri butyleeniglykolimonobutyylieetteri heksyylisellosolvi propyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksi-1-propanoli, 1-PG-2-ME) propyleeniglykolimonopropyylieetteri (propoksipropanoli) metoksipropoksipropanoli, 1-(2-metoksipropoksi)-2-propanoli propyleeniglykolimonofenyylieetteri (fenoksipropanoli) (2-butoksi-1-metyylietoksi)-2-propanoli glykolieetterit, muut tunnetut 2514XX glykolieetterit (ei tarkemmin määritellyt) glyserolieetterit polyolieetterit selluloosaeetterit metyyliselluloosa etyyliselluloosa hydroksietyyliselluloosa hydroksipropyylimetyyliselluloosa selluloosaeetterit, muut tunnetut 2517XX selluloosaeetterit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattisten alkoholien eetterit, muut tunnetut 251XXX alifaattisten alkoholien eetterit (ei tarkemmin määritellyt) alisyklisten alkoholien eetterit aromaattisten alkoholien eetterit bentsyylieetteri bentsyylihemiformaali aromaattisten alkoholien eetterit, muut tunnetut 253XXX aromaattisten alkoholien eetterit (ei tarkemmin määritellyt) fenolieetterit (anisolit) aryylialkyylieetterit anisoli fenetoli (etyylifenyylieetteri) guajakoli (o-metyylioksifenoli) veratroli eugenoli isoeugenoli anetoli safroli hydrokinonieetterit ,4-bis-(kloorimetoksimetyyli)-bentseeni metyylianisoli allyylianisoli

15 aryylialkyylieetterit, muut tunnetut 2541XX aryylialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) aryyliaryylieetterit monobentsenoni (hydrokinonimonobentsyylieetteri) difenyylieetteri (difenyylioksidi) bis-(fenoksifenyyli)-eetteri klooribifenyylieetterit dibentsodioksiini ,3,6,7-tetraklooridibentso-p-dioksiini (TCDD) ,3,6,7-tetraklooridibentsofuraani (TCDF) polybromatut difenyylieetterit (PBDE-yhdisteet) aryyliaryylieetterit, muut tunnetut 2542XX aryyliaryylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) fenolieetterit, muut tunnetut 254XXX fenolieetterit (ei tarkemmin määritellyt) epoksidit olefiini- ja sykloalkeenioksidit trimetyylioksidi (1,3-epoksipropaani, oksetaani) etyleenioksidi (oksiraami, oksasyklopropaani) ,2-propyleenioksidi (1,2-epoksipropaani) butyleenioksidi (1,2-epoksibutaani) butadieenioksidi oksyleenioksidi dodeseenioksidi C 16 C 18 -olefiinioksidit sykloheksenoksidi vinyylisykloheksenmonoksidi vinyylisykloheksendioksidi dipentenmonoksidi dipentendioksidi pineenioksidi disyklopentadiendioksidi styreenioksidi butyyli-3,4-epoksipropaani diepoksibutaani epoksietyyli-3,4-epoksisykloheksaani olefiini- ja sykloalkeenioksidit, muut tunnetut 2551XX olefiini- ja sykloalkeenioksidit (ei tarkemmin määritellyt) epikloorihydriini (kloorimetyylioksiraani) glysidoli (2,3-epoksi-1-propanoli) glysidaldehydi (2,3-epoksi-1-propionaldehydi) heptaklooriepoksidi glysidyylieetterit diglysidyylieetteri isopropyyliglysidyylieetteri butyyliglysidyylieetteri allyyliglysidyylieetteri fenyyliglysidyylieetteri kresyyliglysidyylieetteri ,4-butaanidiolidiglysidyylieetteri ,6-heksaanidiolidiglysidyylieetteri neopentyylidiolidiglysidyylieetteri glyserolin glysidyylieetterit

16 alifaattisten alkoholien glysidyylieetterit etyleeniglykolin diglysidyylieetterit propyleeniglykolin diglysidyylieetterit synteettisten rasvahappojen glysidyylieetterit substituoitujen glyserolien diglysidyylieetterit bisfenoli A:n diglysidyylieetteri (oligomeeri MP 340) resorsinolin glysidyylieetterit neopentyyliglykolidiglysidyylieetteri alifaattisten alkoholien diglysidyylieetterit glysidyylieetterit, muut tunnetut 2553XX glysidyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) epoksidit, muut tunnetut 255XXX epoksidit (ei tarkemmin määritellyt) eetterit, muut tunnetut 25XXXX eetterit (ei tarkemmin määritellyt) ALDEHYDIT alifaattiset aldehydit tyydytetyt alifaattiset aldehydit formaldehydi (metanaali) asetaldehydi (etanaali) propanaali (propioaldehydi, propanaldehydi) metyylipropanaali (isopropanaali) butanaali (butyraldehydi) metyylibutanaali pentanaali (valeraldehydi) heksanaali heptanaali oktanaali glyoksaali (etandiaali) glutaraldehydi (pentandiaali) glysidyylialdehydi etyyli-1-heksanaali nonanaali dekanaali undekanaali dodekanaali tyydytetyt alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2611XX tyydytetyt alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit akroleiini (propenaali) metakryylialdehydi (2-metyylipropenaali, metakroleiini) krotonaldehydi (2-butenaali) amyylikanelialdehydi tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2612XX tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut alifaattiset aldehydit klooriasetaldehydi halogenoidut alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2613XX halogenoidut alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt)

17 alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 261XXX alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset aldehydit aromaattiset aldehydit bentsaldehydit o-tolueenialdehydi m-tolueenialdehydi p-tolueenialdehydi salisyylialdehydi (o-hydroksibentsaldehydi) p-hydroksibentsaldehydi anisaldehydi (p-metoksibentsaldehydi) vaniliini piperonaali (heliotropiini) kanelialdehydi (3-fenyylipropenaali) fenoliformaldehydi ,5-dimetyylibentsaldehydi ,4-dimetyylibentsaldehydi ,3-dimetyylibentsaldehydi metyylibentsaldehydit aromaattiset aldehydit, muut tunnetut 263XXX aromaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) aldehydien bisulfiittijohdannaiset aldehydit, muut tunnetut 26XXXX aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) KETONIT alifaattiset ketonit tyydytetyt alifaattiset ketonit asetoni (dimetyyliketoni, propanoni) metyylietyyliketoni (2-butanoni, MEK) dietyyliketoni (3-pentanoni) metyylipropyyliketoni (2-pentanoni) metyyli-isopropyyliketoni (3-metyyli-2-butanoni) metyylibutyyliketoni (2-heksanoni) metyyli-isobutyyliketoni (4-metyyli-2-pentanoni, MIBK) metyyliamyyliketoni (2-heptanoni) etyylibutyyliketoni (3-heptanoni) dipropyyliketoni (4-heptanoni) metyyliheksyyliketoni (2-oktanoni) etyyliamyyliketoni (3-oktanoni) metyyli-2-heptanoni di-isobutyyliketoni (2,6-dimetyyli-4-heptanoni) ,6,8-trimetyyli-4-nonanoni diasetyyli (dimetyylidiketoni, 2,3-diketobutaani) asetyyliasetoni (2,4-pentandioni) asetonyyliasetoni (2,5-heksandioni) metyyli-isoamyyliketoni (5-metyyli-2-heksanoni) pentanonit metyylipentanoni tyydytetyt alifaattiset ketonit, muut tunnetut 2711XX tyydytetyt alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt)

18 16 tyydyttämättömät alifaattiset ketonit mesityylioksidi (4-metyyli-3-penten-2-oni) butyn-2-oni foroni (2,6-dimetyyli-2,5-heptadien-4-oni) metyyli-5-hepten-2-oni okten-3-oni tyydyttämättömät alifaattiset ketonit, muut tunnetut 2712XX tyydyttämättömät alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattisten ketonien johdannaiset diasetonialkoholi (4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni) heksafluoriasetoni alifaattisten ketonien johdannaiset, muut tunnetut 2713XX alifaattisten ketonien johdannaiset (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset ketonit, muut tunnetut 271XXX alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset ketonit tyydytetyt alisykliset ketonit syklopentanoni sykloheksanoni metyylisykloheksanoni tyydytetyt alisykliset ketonit, muut tunnetut 2721XX tyydytetyt alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät alisykliset ketonit sykloheksenoni isoforoni (3,5,5-trimetyyli-2-sykloheksen-1-oni) verbenoni (4,6,6-trimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-3-en-2-oni) pinokarvoni tyydyttämättömät alisykliset ketonit, muut tunnetut 2722XX tyydyttämättömät alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset ketonit, muut tunnetut 272XXX alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) bisykliset ketonit kamferi bisykliset ketonit, muut tunnetut 273XXX bisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset ketonit asetofenoni klooriasetofenoni bentsofenoni hydroksi-4-metoksibentsofenoni bentsiili, difenyylidiketoni diasetyylibentseeni aromaattiset ketonit, muut tunnetut 274XXX aromaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) kinonit p-bentsokinoni o-bentsokinoni ,4-naftokinoni metyyli-1,4-naftokinoni antrakinoni

19 alitsariini (1,2-dihydroksiantrakinoni) metyylihydrokinoni kamforokinoni metoksi-6-n-pentyyli-4-bentsokinoni kinonit, muut tunnetut 275XXX kinonit (ei tarkemmin määritellyt) ketonit, muut tunnetut 27XXXX ketonit (ei tarkemmin määritellyt) KARBOKSYYLIHAPOT JA KARBOKSYYLIHAPPOJOHDANNAISET (ORGAANISET HAPOT) alifaattiset karboksyylihapot tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot muurahaishappo (metaanihappo) etikkahappo (etaanihappo) propionihappo (propaanihappo) voihappo (butaanihappo) isovoihappo (2-metyylipropaanihappo) valeriaanahappo (pentaanihappo) isovaleriaanahappo (3-metyylibutaanihappo) kapronihappo (heksaanihappo) isokapronihappo kapryylihappo (oktaanihappo) etyyliheksaanihappo (Sinesto B) heptaanihappo etyyliheptaanihappo tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2811XX tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot akryylihappo (propeenihappo) krotonihappo (2-buteenihappo) metakryylihappo (2-metyylipropeenihappo) öljyhappo linolihappo sorbiinihappo (2,4-heksadieenihappo) tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2812XX tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot kloorietikkahappo (monokloorietikkahappo) dikloorietikkahappo trikloorietikkahappo bromietikkahappo jodietikkahappo fluorietikkahappo trifluorietikkahappo ,2-diklooripropionihappo (Dalapon) halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2813XX halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot glykolihappo (hydroksietikkahappo) maitohappo (2-hydroksipropaanihappo)

20 yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot, muut tunnetut 2814XX yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot oksaalihappo meripihkahappo glutaarihappo adipiinihappo sebasiinihappo tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2815XX tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot fumaarihappo maleiinihappo tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2816XX tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot viinihappo omenahappo sitruunahappo kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot, muut tunnetut 2817XX kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot (ei tarkemmin määritellyt) ketohapot palorypälehappo ketohapot, muut tunnetut 2818XX ketohapot (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 281XXX alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset karboksyylihapot sykloheksaanikarboksyylihappo nafteenihapot abietiinihappo dehydroabietiinihappo pimaarihappo isopimaarihappo hartsihapot, ei tarkemmin määritellyt hartsihapot yhteensä alisykliset karboksyylihapot, muut tunnetut 282XXX alisykliset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset karboksyylihapot yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot bentsoehappo tert.butyylibentsoehappo tolueenihapot klooribentsoehapot salisyylihappo (o-hydroksibentsoehappo) yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2831XX yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt)

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä?

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Sisällys 3 Ihon pinta-ala on suuri 4 Määräykset 5 Kemikaaleilta suojaavien käsineiden standardit 6 Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet 8 Näin valitset oikeanlaiset kemikaaleilta

Lisätiedot

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero 1 SYÖPÄSAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT A. Työmenetelmät 1. Auramiinin valmistus. 2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. 3. Työ, johon liittyy altistuminen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6736 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195343 (WPAIMIO/V3a), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 19.9.2016 (09:25)

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6733 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195341 (WPAIMIO/P4), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 20.9.2016 (08:50)

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET N:o 302 801 1. Aineluettelo LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET 2300 (1) Luokan 3 otsikon tarkoittamista aineista

Lisätiedot

H Formaldehydin Lewis-rakenne

H Formaldehydin Lewis-rakenne Vastaus kappaleen 1.7 tehtävään Ammoniumioni on rakenteeltaan tetraedrinen aivan kuten metaani. Sen sidoskulmat ovat n.109 ja typellä on sp 3 -hybridisaatio. sidoskulma n. 109 o Ammoniumioni Vastaus kappaleen

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin 1.4 Tehtävä. Täydennä nuolella osoitettujen atomien vapaat elektroniparit ja muodolliset varaukset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta... 4223 1205

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 25 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty

Lisätiedot

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Esitelmä Työterveyshuollon asiantuntijoille 10.2.2012 Tapani Tuomi, TTL Lähtökohtia Kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksille sisäilmassa ei ole viranomaisohjeita.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 14-9242 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11)

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 29.5.2013 Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 00381 Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2)

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2) 1/8 KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN* päivitetty 10.6.2016 *HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-rajoitukset Rajoituksia käytetään ei-hyväksyttävien yhteisötason terveys- ja ympäristöriskien hallintaan Sovelletaan aineeseen

Lisätiedot

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vesitarkkailuraportti Päivämäärä 7.4.2016 TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Päivämäärä 7.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2006 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1 Tilaukset

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

Pienmoottoribensiinin käyttöön liittyvät päästöt tavanomaiseen bensiiniin verrattuna

Pienmoottoribensiinin käyttöön liittyvät päästöt tavanomaiseen bensiiniin verrattuna Työterveyslaitoksen hanke no 238065 Raportti Neste Oil Oyj:lle 21.5.2014 Pienmoottoribensiinin käyttöön liittyvät päästöt tavanomaiseen bensiiniin verrattuna Työryhmä Sinikka Vainiotalo, TTL Katriina Ylinen,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456

Lisätiedot

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2005 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Annely Soosaar Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 3.8.2011 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 17 Kalasataman

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa 1(8) Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa Alkaanien spektrit Alkaanien spektreille on ominaisia C H venytys ja taivutus. C C venytys ja taivutus -piikit ovat joko liian heikkoja tai aallonpituudeltaan

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98 MiniWarn Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen valvontaan. ST-134-98/ST-157-98 jätevesi kemikaalit öljy ja kaasut Niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin on työturvallisuudessa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö 23.8.2012, lopullinen versio 21.9.2015, lisätty liite 2 Janne Juvonen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2014 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2014 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Päivämäärä 19.9.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt KPL1 Hiili ja sen yhdisteet 1. Mikä on hiilen kemiallinen kaava? C 2. Mitkä ovat hiilen 4 eri esiintymismuotoa? Miten ne eroavat toisistaan? Timantti, grafiitti, fullereeni, nanoputki. Eroavat rakenteelta

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA ASKISTON KOULU Uudentuvantie 5-7 01680 VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET Askiston koulu 16.5.2013 2(8) Kiinteistöjen käytönohjaus TIIVISTELMÄ Askiston koulun päärakennuksen kahdesta luokasta ja sivukoulun yhdestä

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat

Lisätiedot

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava Kemia 1 Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava 1 Kemia Kaikille yksi pakollinen kurssi (KE1). Neljä valtakunnallista syventävää kurssia (KE2 KE5). Yksi soveltava yo

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 1.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 1.2.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen

Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03144-15 Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Marja Pitkänen, Tuula Kajolinna, Antti Wemberg Julkinen

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 2. Kaikkien kyselyyn vastanneiden tapausten ja verrokkien ilmoittamat altistumiset eri työaltisteille ammattiryhmittäin

LIITETAULUKKO 2. Kaikkien kyselyyn vastanneiden tapausten ja verrokkien ilmoittamat altistumiset eri työaltisteille ammattiryhmittäin LIITETAULUKKO 2 Kaikkien kyselyyn vastanneiden tapausten ja verrokkien ilmoittamat altistumiset eri työaltisteille ammattiryhmittäin Liitetaulukko 2. Kaikkien kyselyyn vastanneiden tapausten ja verrokkien

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2011 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2011 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Miemalan pienkerrostalo. Sisäilmaston kuntotutkimus. Päivätty 12.2.2016 projektinro 5618

Hämeenlinnan kaupunki Miemalan pienkerrostalo. Sisäilmaston kuntotutkimus. Päivätty 12.2.2016 projektinro 5618 Hämeenlinnan kaupunki Miemalan pienkerrostalo Sisäilmaston kuntotutkimus -------- Päivätty 12.2.2016 projektinro 5618 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 4 1 Perustiedot tutkimuskohteesta...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.2.2016 COM(2016) 64 final ANNEX 3 PART 2/6 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Itä-Afrikan yhteisön (EAC) kumppanuusvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen

Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen ELY-keskukset tunnistavat luokkiin I ja II kuuluvien pohjavesialueiden osalta ihmistoiminnasta aiheutuvat paineet

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2 SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO /

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA LAUSUNTO Nro: 14115 Sivu 1 / 15 SISÄILMASELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, VANTAA 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat FS uettelo 2010/2011 Asennus- ja johtokanavat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi

Lisätiedot

Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen. turvalliseen käsittelyyn. Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine

Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen. turvalliseen käsittelyyn. Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine SEARCH 246 O G HL I G H T S VI S I Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine HI NS SC IE N CE T RE Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn ISBN 978-951-38-8394-2

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 193522 (WRAISIO/R6), saapunut 2.8.2016, näytteet otettu 2.8.2016 (11:05) Näytteenottaja: LSVYT Oy, Sari Koivunen

Lisätiedot