ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO"

Transkriptio

1 v / AS 2009 ALTISTELUOKITUKSEN KULKUKAAVIO Onko altiste aakkosellisessa luettelossa? ei Onko altiste yksittäinen kemiallinen yhdiste? on LUOKAT ei on orgaaninen yhdiste epäorgaaninen yhdiste Onko altiste jokin fysikaalinen tekijä? ei on Onko altiste määriteltävissä käyttötarkoituksen mukaan tai onko se eri aineiden seos? LUOKAT LUOKAT LUOKAT ei on liuotinaineseos tai polttoaineseos muu käyttötarkoituksen perusteella määritelty aine tai seos LUOKKA LUOKAT Onko altiste pölymäinen? ei on mineraalipöly orgaaninen pöly LUOKAT LUOKKA Onko altiste muunlainen kaasu-, neste- tai pölyseos? ei Onko altiste luokiteltavissa jollain muulla tavalla? muu kemiallinen tekijä biologinen altiste on LUOKKA LUOKKA LUOKAT ei on fyysinen tai psykofyysinen kuormitustekijä LUOKAT psykososiaalinen kuormitustekijä LUOKAT Tuntematon tekijä työn tekemisen altisteet on LUOKKA LUOKKA

2 ALTISTELUOKITUKSEN KÄYTTÖOHJEET Altisteluokitus koostuu ns. systemaattisesta osasta ja aakkosellisesta hakemistosta. Systemaattisen luokituksen rakenne ja kulkukaavio ilmenevät etukannen kaaviosta. Aakkosellinen hakemisto on pyritty laatimaan mahdollisimman kattavaksi käytännön tarpeita ajatellen. Ellei tiettyä altistetta löydy hakemistosta, on sopiva koodinumero etsittävä systemaattisesta luokituksesta. Kemiallisen luokituksen käyttöä helpottavat määritelmät ja luokitusperiaatteet ovat luokituksen liitteenä (sivut 61-62). Altisteiden koodauksessa noudatetaan seuraavia sääntöjä: 1. Koodaa altiste aina vaikuttavan kemiallisen aineen mukaan. 2. Ellei aineen kemiallinen koostumus ole tiedossa, voidaan käyttää käyttötarkoituksen mukaista koodausta. 3. Jos aineen kemiallinen koostumus on tiedossa, mutta et löydä sitä hakemistosta, se on koodattava systemaattisen luokituksen mukaisesti, esim. yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut tai kasvitautien torjunta-aineet, muut tunnetut Mikäli aineen kemiallinen rakenne on tarkemmin määrittelemätön, se koodataan ryhmään ei tarkemmin määritellyt, esim. aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) 213XXX tai kasvitautien torjunta-aineet (ei tarkemmin määritellyt) 421XXX tai mikrobilääkkeet (ei tarkemmin määritellyt) 4811XX. Tunnetut nimetyt yhdisteet, joita ei ole hakemistossa, koodataan siis aina ryhmänumerolle, joka päättyy -99, -999 tai Tarkemmin määrittelemättömät aineet koodataan aina ryhmäkoodilla, joka päättyy -XX, -XXX tai -XXXX. Poikkeus em. säännöstä: - tuntemattomat tekijät

3 1 FYSIKAALISET ALTISTEET AKUSTISET VÄRÄHTELYT (MELU JA TÄRINÄ) infraäänet melu impulssimelu melu >= 85 db (A) melu, muu (< 85 db (A) ultraäänet tärinä tärinä, käsiin kohdistuva tärinä, koko kehon PAINEOLOSUHTEET ylipaine alipaine paine-erot paineenvaihtelut LÄMPÖ- JA KOSTEUSOLOSUHTEET lämpötila kuumuus kylmyys kosteus kuivuus ilman liike (veto) ilmanvaihto hautuminen SÄHKÖMAGNEETTINEN SÄTEILY ionisoiva säteily alfasäteily uraani, radioaktiivinen radium radon plutonium betasäteily gammasäteet cesium, radioaktiivinen krypton, radioaktiivinen koboltti, radioaktiivinen jodi, radioaktiivinen gallium, radioaktiivinen röntgensäteet ionisoiva säteily, muu

4 ionisoimaton säteily ultraviolettisäteily UV(A)-säteily UV(B)-säteily UV(C)-säteily valo, näkyvä laserin aiheuttama säteily infrapunasäteily, lämpösäteily säteily, radiotaajuinen mikroaaltosäteily auringonvalo magneettivuon tiheys ionisoimaton säteily, muu staattiset kentät staattiset magneettikentät staattiset sähkökentät KIIHTYVYYSTEKIJÄT kiihtyvyystekijät YKSITTÄISET KEMIALLISET AINEET HIILIVEDYT alifaattiset hiilivedyt alkaanit metaani etaani propaani butaanit pentaanit n-heksaani heptaanit oktaanit nonaanit muut heksaanit, paitsi n-heksaani dekaani undekaani dodekaani tridekaani tetradekaani pentadekaani heksadekaani metyylipentaani pentametyyliheptaani isoparafiinit kp C metyylietyylidodekaani heptadekaani oktadekaani nonadekaani eikosaani metyylipentaani

5 metyylipentaanit alkaanit, muut tunnetut 2111XX alkaanit (ei tarkemmin määritellyt) alkeenit eteeni (etyleeni) propeeni (propyleeni) buteenit (butyleenit) penteenit hepteenit okteenit noneenit dekeenit myrseeni dodekeeni alkeenit, muut tunnetut 2112XX alkeenit (ei tarkemmin määritellyt) alkadieenit ,3-butadieeni isopreeni (2-metyyli-1,3-butadieeni) alkadieenit, muut tunnetut 2113XX alkadieenit (ei tarkemmin määritellyt) alkyynit asetyleeni metyyliasetyleeni alkyynit, muut tunnetut 2114XX alkyynit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset hiilivedyt kp < 40 C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp C alifaattiset hiilivedyt kp > 110 C alifaattiset hiilivedyt, C 9-C alifaattiset hiilivedyt, C 8 C alifaattiset hiilivedyt, C hiilivedyt, C 4-C hiilivedyt, C 6-C hiilivedyt, C 8-C hiilivedyt, C 8-C n hiilivedyt kp > 110 C alifaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 211XXX alifaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset hiilivedyt sykloalkaanit sykloheksaani metyylisykloheksaani dekaliini adamantaani etyylisykloheksaani metyylisyklopentaani metyyli-isoborneoli (MIB) junipeeni ((1R,2S,7S)-3,3,7-trimetyyli-8-metyleenitrisyklo-[ ,9 ]jundekaani) kamfeeni

6 sabineeni metyyliadamantaani metyyli-trans-dekaliini syklopentaani sykloalkaanit, muut tunnetut 2121XX sykloalkaanit (ei tarkemmin määritellyt) sykloalkeenit syklopentadieeni disyklopentadieeni syklohekseeni ja -pineenit kareeni dipenteeni limoneeni pineeni pineeni terpeenit, muut ja ei määritellyt terpinoleeni (1-metyyli-4-(1-metyylietylideeni)-syklohekseeni) kadineeni metyyli-5-isopropyyli-1,3-sykloheksadieeni ( -fellandreeni) karyofylleeni longisykleeni muuroleeni seskviterpeenit amorfeeni (1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-naphthalene) terpeenit yhteensä sykloalkeenit, muut tunnetut 2122XX sykloalkeenit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset hiilivedyt, muut tunnetut 212XXX alisykliset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset hiilivedyt yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt bentseeni metyyli-4-tert.butyylibentseeni tolueeni (metyylibentseeni) p-tert.butyylitolueeni ksyleenit (dimetyylibentseenit, metyylitolueenit) etyylibentseeni kumeeni (isopropyylibentseeni, 1-metyylietyylibentseeni) trimetyylibentseenit (TMB) symeenit (metyyli-isopropyylibentseenit) styreeni (vinyylibentseeni) metyylistyreeni vinyylitolueeni indeeni dietyylibentseeni m-ksyleeni o-ksyleeni p-ksyleeni propyylibentseeni etyyli-2-metyylibentseeni ,2,3-trimetyylibentseeni (hemimelliteeni) ,2,4-trimetyylibentseeni (pseudokumeeni) ,3,5-trimetyylibentseeni (mesityleeni) isobutyylibentseeni

7 divinyylibentseeni (vinyylistyreeni, dietenyylibentseeni) m- ja p-ksyleenit tetrametyylibentseeni etyyli-3-metyylibentseeni etyyli-4-metyylibentseeni di-isopropyylibentseeni yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2131XX yksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt naftaleeni bifenyyli (difenyyli, fenyylibentseeni) metyylinaftaleeni dimetyyli/etyylinaftaleenit dekahydronaftaleeni (geosmiini, GSM) kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2132XX kaksirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) bentso(a)pyreeni (BaP) kryseeni (1,2-bentsofenantreeni) terfenyylit (bentseenidifenyylit) metyylikolantreeni naftaleeni, hiukkaset asenafteeni, hiukkaset fluoreeni, hiukkaset fenantreeni, hiukkaset antraseeni, hiukkaset fluoranteeni, hiukkaset pyreeni, hiukkaset bentso(a)antraseeni, hiukkaset kryseeni, hiukkaset bentso(b)fluoranteeni, hiukkaset bentso(k)fluoranteeni, hiukkaset bentso(a)pyreeni, hiukkaset dibentso(ah)antraseeni, hiukkaset bentso(ghi)peryleeni, hiukkaset indeno(123cd)pyreeni, hiukkaset naftaleeni, haihtuvat asenafteeni, haihtuvat fluoreeni, haihtuvat fenantreeni, haihtuvat antraseeni, haihtuvat fluoranteeni, haihtuvat pyreeni, haihtuvat bentso(a)antraseeni, haihtuvat kryseeni, haihtuvat bentso(b)fluoranteeni, haihtuvat bentso(k)fluoranteeni, haihtuvat bentso(a)pyreeni, haihtuvat dibentso(ah)antraseeni, haihtuvat bentso(ghi)peryleeni, haihtuvat indeno(123cd)pyreeni, haihtuvat asenaftyleeni, hiukkaset asenaftyleeni, haihtuvat polystyreeni PAH yhteispitoisuus, hiukkaset PAH yhteispitoisuus, höyryt PAH yhteispitoisuus, hiukkaset + höyryt

8 polysykliset aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 2133XX polysykliset aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset hiilivedyt, muut tunnetut 213XXX aromaattiset hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) hiilivedyt, muut tunnetut 21XXXX hiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) HALOGEENIHIILIVEDYT alifaattiset halogeenihiilivedyt kloorihiilivedyt metyylikloridi (kloorimetaani) metyleenikloridi (dikloorimetaani) kloroformi (trikloorimetaani) tetrakloorimetaani (hiilitetrakloridi) etyylikloridi (monokloorietaani) ,1-dikloorietaani etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani) ,1,1-trikloorietaani (metyylikloroformi) ,1,2-trikloorietaani ,1,2,2-tetrakloorietaani pentakloorietaani propyylikloridi (1-klooripropaani) isopropyylikloridi (2-klooripropaani) triklooripropaani vinyylikloridi (kloorieteeni, kloorietyleeni, VMC) vinylideenikloridi (1,1-dikloorieteeni) trikloorietyleeni (trikloorieteeni) tetrakloorietyleeni (perkloorietyleeni, tetrakloorieteeni) allyylikloridi propyleenidikloridi (1,2-diklooripropeeni) kloropreeni (2-kloori-1,3-butadieeni) heksaklooributadieeni diklooriasetyleeni (1,2-dikloorietyleeni, 1,2-dikloorieteeni, asetyleenidikloridi) klooridekaani klooratut butadieeni-isomeerit kloorihiilivedyt, muut tunnetut 2211XX kloorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) bromihiilivedyt metyylibromidi (bromimetaani) bromoformi (tribromimetaani) tetrabromimetaani (hiilitetrabromidi) etyylibromidi ,2-dibromietaani, etyleenidibromidi ,1,2,2-tetrabromietaani vinyylibromidi (bromieteeni, bromietyleeni) bromipropaani bromipropaani bromihiilivedyt, muut tunnetut 2212XX bromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt)

9 7 jodihiilivedyt metyylijodidi jodoformi (trijodimetaani) jodihiilivedyt, muut tunnetut 2213XX jodihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) fluorihiilivedyt vinyylifluoridi (fluorieteeni) vinylideenifluoridi (1,2-difluorieteeni) fluorihiilivedyt, muut tunnetut 2214XX fluorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) kloorifluorihiilivedyt (freonit, CFC) monoklooridifluorimetaani (freon-22) dikloorimonofluorimetaani (freon-21) diklooridifluorimetaani (freon-12) fluoritrikloorimetaani (freon-11) ,2-dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani ,1,2-trikloori-1,2,2-trifluorietaani (freon-113) ,1,1,2-tetrakloori-2,2-difluorietaani ,1,2,2-tetrakloori-1,2-difluorietaani klooripentafluorietaani kloorifluorihiilivedyt, muut tunnetut 2215XX kloorifluorihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) klooribromihiilivedyt klooribromimetaani ,2-dibromi-3-klooripropaani halotaani (2-bromi-2-kloori-1,1,1-trifluorietaani) bromidikloorimetaani dibromikloorimetaani klooribromihiilivedyt, muut tunnetut 2216XX klooribromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) fluoribromihiilivedyt difluoridibromimetaani trifluoribromimetaani fluoribromihiilivedyt, muut tunnetut 2217XX fluoribromihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 221XXX alifaattiset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset halogeenihiilivedyt heptakloori klordaani toksafeeni heksakloorisyklopentadieeni diklorisyklo-oktadieeni alisykliset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 222XXX alisykliset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset halogeenihiilivedyt klooribentseeni bromibentseeni o-diklooribentseeni (1,2-diklooribentseeni) p-diklooribentseeni (1,4-diklooribentseeni) triklooribentseenit bentsyylikloridi (dikloorimetyylibentseeni)

10 bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni) klooritolueenit klooristyreenit klooridifenyylit (polyklooribifenyylit, PCB) bromidifenyylit (polybromibifenyylit, PBB) kloorinaftaleenit diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT) m-diklooribentseeni (1,3-diklooribentseeni) polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja polyklooratut dibentsofuraanit (PCDD/F-yhdisteet) aromaattiset halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 223XXX aromaattiset halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) halogeenihiilivedyt, muut tunnetut 22XXXX halogeenihiilivedyt (ei tarkemmin määritellyt) ALKOHOLIT yksiarvoiset alkoholit alifaattiset yksiarvoiset alkoholit metanoli (metyylialkoholi) etanoli (etyylialkoholi) propanoli (n-propyylialkoholi) isopropanoli (isopropyylialkoholi, 2-propanoli) butanoli (n-butyylialkoholi) butanoli (sek.butyylialkoholi) isobutanoli (isobutyylialkoholi, 2-metyylipropanoli) tert.butyylialkoholi (2-metyyli-2-propanoli) metyyli-2-pentanoli (metyyli-isoamyylialkoholi) amyylialkoholit (paitsi metyyli-isoamyylialkoholi) (pentanolit) etyyliheksanoli heksanolit (paitsi 2-etyyliheksanoli) heptanolit iso-oktanoli (iso-oktyylialkoholi) oktanoli oktanolit (paitsi iso-oktanoli ja 2-oktanoli) nonyylialkoholit dekyylialkoholit lauryylialkoholit (C 12 ) allyylialkoholi (2-propenoli) kloorietanoli ( -kloorietyylialkoholi) propyn-1-oli villa-alkoholit, alifaattiset setostearoli (setyylistearyylialkoholi) diklooripropanoli metyyli-1-butanoli (isoamyylialkoholi, isopentyylialkoholi) alifaattiset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2311XX alifaattiset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset yksiarvoiset alkoholit sykloheksanoli metyylisykloheksanolit villa-alkoholit, alisykliset lanoliinialkoholi borneoli terpineoli terpinenoli

11 alisykliset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2312XX alisykliset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset yksiarvoiset alkoholit bentsyylialkoholi p-fenyylietyylialkoholi kanelialkoholi abitolialkoholi kumyylialkoholi fenyylipropanoli fenkyylialkoholi (2-fenkanoli) aromaattiset yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2313XX aromaattiset yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) yksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 231XXX yksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) kaksiarvoiset alkoholit (glykolit) alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit etyleeniglykoli (1,2-etaanidioli) dietyleeniglykoli (2,2 -oksibisetanoli, 2,2 -Dihydroksietyylieetteri) trietyleeniglykoli polyetyleeniglykoli trimetyleeniglykoli propyleeniglykoli (1,2-propaanidioli) dipropyleeniglykoli (oksibispropanoli) tripropyleeniglykoli polypropyleeniglykoli butyleeniglykolit polybutyleeniglykolit polyglykoliseokset metyyli-2,4-pentandioli (heksyleeniglykoli) etyyli-1,3-heksandioli klooripropaanidioli metyylidiglykoli alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2321XX alifaattiset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset kaksiarvoiset alkoholit sykloheksandiolit alisykliset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2322XX alisykliset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit styreeniglykoli (1-fenyyli-1,2-etandioli) aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2323XX aromaattiset kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) kaksiarvoiset alkoholit, muut tunnetut 232XXX kaksiarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) moniarvoiset alkoholit (polyolit) alifaattiset moniarvoiset alkoholit glyseroli pentaerytritoli heksitolit (mannitoli; sorbitoli jne.)

12 alifaattiset moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2331XX alifaattiset moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset moniarvoiset alkoholit inositoli (inosiitti) alisykliset moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 2332XX alisykliset moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset moniarvoiset alkoholit moniarvoiset alkoholit, muut tunnetut 233XXX moniarvoiset alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) alkoholit, muut tunnetut 23XXXX alkoholit (ei tarkemmin määritellyt) FENOLIT JA FENOLIEN JOHDANNAISET fenolit ja fenolien suolat (fenolaatit, ei kloorifenolit) fenoli (hydroksibentseeni, bentsenoli, karbolihappo) tert.butyylifenoli tert.butyyli-4-metoksifenoli monometylolifenoli (salisyylialkoholi) pyrokatekoli (pyrokatekiini, 1,2-dihydroksibentseeni) tert.butyylikatekoli resorsinoli (resorsiini, 1,3-dihydroksibentseeni) hydrokinoni (1,4-dihydroksibentseeni) pyrogalloli (1,2,3-trihydroksibentseeni) ,6-di-tert.butyyli-p-kresoli (butyloitu hydroksitolueeni) resorsinolimonobentsoaatti bromi- ja jodifenolit o-fenyylifenoli (2-fenyylifenoli) bisfenoli A (2,2-bis(p-hydroksifenyyli)propaani novolakat ja resolit (polymeerien lähtöaineet) tymoli (2-metyyli5-isopropyylifenoli) naftoli ( -naftoli) naftoli (ß-naftoli) ,4-dihydroksidifenyyli (DOD) kresolit (hydroksitolueenit) dimetyylifenoli trimetyylifenoli ditertiääributyyli-4-metyylifenoli tetrametyylibutyylifenoli jäkälähappo (lichen acid) butyylihydroksitolueeni (BHT) o-kresoli kresolit (m,p) bifenolit ,6-bis-(1,1-dimetyylietyyli)fenoli fenolit ja fenolien suolat, muut tunnetut 241XXX fenolit ja fenolien suolat (ei tarkemmin määritellyt) kloorifenolit ja -fenolaatit ,4-dikloorifenoli trikloorifenolit kloori-3-kresoli kloori-3-ksylenoli ,2-metyleeni-bis-4-kloorifenoli

13 tetrakloorifenolit ja -fenolaatit pentakloorifenoli ja -fenolaatti kloorifenolit ja -fenolaatit, muut tunnetut 242XXX kloorifenolit ja -fenolaatit (ei tarkemmin määritellyt) fenolit ja fenolien johdannaiset, muut tunnetut 24XXXX fenolit ja fenolien johdannaiset (ei tarkemmin määritellyt) EETTERIT alifaattisten alkoholien eetterit tyydytetyt dialkyylieetterit dimetyylieetteri dietyylieetteri (etyylieetteri) di-isopropyylieetteri dibutyylieetteri etyylimetyylieetteri etyyli-isopropyylieetteri metyylitert. butyylieetteri (MTBE) tertiäärinen amyylimetyylieetteri (TAME) dioktyylieetteri etyyli-tert-butyylieetteri tyydytetyt dialkyylieetterit, muut tunnetut 2511XX tyydytetyt dialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät dialkyylieetterit divinyylieetteri metyylivinyylieetteri tyydyttämättömät dialkyylieetterit, muut tunnetut 2512XX tyydyttämättömät dialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut alkyylieetterit kloorimetyylimetyylieetteri (klooridimetyylieetteri) diklooridimetyylieetteri (bis-kloorimetyylieetteri) ,2'-diklooridietyylieetteri (bis-(2-kloorietyyli)-eetteri) ,2'-diklooridi-isopropyylieetteri ,2-bis-kloorimetoksietaani enfluraani isofluraani sevofluraani desfluraani perfluoributyylimetyylieetteri halogenoidut alkyylieetterit, muut tunnetut 2513XX halogenoidut alkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) glykolieetterit etyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksietanoli, metyylisellosolvi) etyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-etoksietanoli, etyylisellosolvi) etyleeniglykolimonopropyylieetteri (propyylisellosolvi, propoksietanoli) etyleeniglykolimonoisopropyylieetteri etyleeniglykolimonobutyylieetteri (2-butoksietanoli, butyylisellosolvi, DGME)) etyleeniglykolidietyylieetteri etyleeniglykolimonofenyylieetteri (fenoksietanoli) dietyleeniglykolimonometyylieetteri (2-(2-metoksietoksi)etanoli, DEGME) dietyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-(2-etoksietoksi)etanoli, DEGEE) dietyleeniglykolimonobutyylieetteri (2-(2-Butoksietoksi)etanoli, DEGBE) trietyleeniglykolimonometyylieetteri

14 trietyleeniglykolimonoetyylieetteri trietyleeniglykolimonobytyylieetteri propyleeniglykolimonometyylieetteri (1-metoksi-2-propanoli, 2-PG-1-ME) propyleeniglykolimonoetyylieetteri (etoksipropanoli) propyleeniglykolimonoisopropyylieetteri propyleeniglykolimonobutyylieetteri (butoksipropanoli) dipropyleeniglykolimonometyylieetteri (DPGME) dipropyleeniglykolimonobutyylieetteri tripropyleeniglykolimonometyylieetteri butyleeniglykolimonometyylieetteri (3-metoksi-1-butanoli) butyleeniglykolimonoetyylieetteri butyleeniglykolimonobutyylieetteri heksyylisellosolvi propyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksi-1-propanoli, 1-PG-2-ME) propyleeniglykolimonopropyylieetteri (propoksipropanoli) metoksipropoksipropanoli, 1-(2-metoksipropoksi)-2-propanoli propyleeniglykolimonofenyylieetteri (fenoksipropanoli) (2-butoksi-1-metyylietoksi)-2-propanoli glykolieetterit, muut tunnetut 2514XX glykolieetterit (ei tarkemmin määritellyt) glyserolieetterit polyolieetterit selluloosaeetterit metyyliselluloosa etyyliselluloosa hydroksietyyliselluloosa hydroksipropyylimetyyliselluloosa selluloosaeetterit, muut tunnetut 2517XX selluloosaeetterit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattisten alkoholien eetterit, muut tunnetut 251XXX alifaattisten alkoholien eetterit (ei tarkemmin määritellyt) alisyklisten alkoholien eetterit aromaattisten alkoholien eetterit bentsyylieetteri bentsyylihemiformaali aromaattisten alkoholien eetterit, muut tunnetut 253XXX aromaattisten alkoholien eetterit (ei tarkemmin määritellyt) fenolieetterit (anisolit) aryylialkyylieetterit anisoli fenetoli (etyylifenyylieetteri) guajakoli (o-metyylioksifenoli) veratroli eugenoli isoeugenoli anetoli safroli hydrokinonieetterit ,4-bis-(kloorimetoksimetyyli)-bentseeni metyylianisoli allyylianisoli

15 aryylialkyylieetterit, muut tunnetut 2541XX aryylialkyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) aryyliaryylieetterit monobentsenoni (hydrokinonimonobentsyylieetteri) difenyylieetteri (difenyylioksidi) bis-(fenoksifenyyli)-eetteri klooribifenyylieetterit dibentsodioksiini ,3,6,7-tetraklooridibentso-p-dioksiini (TCDD) ,3,6,7-tetraklooridibentsofuraani (TCDF) polybromatut difenyylieetterit (PBDE-yhdisteet) aryyliaryylieetterit, muut tunnetut 2542XX aryyliaryylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) fenolieetterit, muut tunnetut 254XXX fenolieetterit (ei tarkemmin määritellyt) epoksidit olefiini- ja sykloalkeenioksidit trimetyylioksidi (1,3-epoksipropaani, oksetaani) etyleenioksidi (oksiraami, oksasyklopropaani) ,2-propyleenioksidi (1,2-epoksipropaani) butyleenioksidi (1,2-epoksibutaani) butadieenioksidi oksyleenioksidi dodeseenioksidi C 16 C 18 -olefiinioksidit sykloheksenoksidi vinyylisykloheksenmonoksidi vinyylisykloheksendioksidi dipentenmonoksidi dipentendioksidi pineenioksidi disyklopentadiendioksidi styreenioksidi butyyli-3,4-epoksipropaani diepoksibutaani epoksietyyli-3,4-epoksisykloheksaani olefiini- ja sykloalkeenioksidit, muut tunnetut 2551XX olefiini- ja sykloalkeenioksidit (ei tarkemmin määritellyt) epikloorihydriini (kloorimetyylioksiraani) glysidoli (2,3-epoksi-1-propanoli) glysidaldehydi (2,3-epoksi-1-propionaldehydi) heptaklooriepoksidi glysidyylieetterit diglysidyylieetteri isopropyyliglysidyylieetteri butyyliglysidyylieetteri allyyliglysidyylieetteri fenyyliglysidyylieetteri kresyyliglysidyylieetteri ,4-butaanidiolidiglysidyylieetteri ,6-heksaanidiolidiglysidyylieetteri neopentyylidiolidiglysidyylieetteri glyserolin glysidyylieetterit

16 alifaattisten alkoholien glysidyylieetterit etyleeniglykolin diglysidyylieetterit propyleeniglykolin diglysidyylieetterit synteettisten rasvahappojen glysidyylieetterit substituoitujen glyserolien diglysidyylieetterit bisfenoli A:n diglysidyylieetteri (oligomeeri MP 340) resorsinolin glysidyylieetterit neopentyyliglykolidiglysidyylieetteri alifaattisten alkoholien diglysidyylieetterit glysidyylieetterit, muut tunnetut 2553XX glysidyylieetterit (ei tarkemmin määritellyt) epoksidit, muut tunnetut 255XXX epoksidit (ei tarkemmin määritellyt) eetterit, muut tunnetut 25XXXX eetterit (ei tarkemmin määritellyt) ALDEHYDIT alifaattiset aldehydit tyydytetyt alifaattiset aldehydit formaldehydi (metanaali) asetaldehydi (etanaali) propanaali (propioaldehydi, propanaldehydi) metyylipropanaali (isopropanaali) butanaali (butyraldehydi) metyylibutanaali pentanaali (valeraldehydi) heksanaali heptanaali oktanaali glyoksaali (etandiaali) glutaraldehydi (pentandiaali) glysidyylialdehydi etyyli-1-heksanaali nonanaali dekanaali undekanaali dodekanaali tyydytetyt alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2611XX tyydytetyt alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit akroleiini (propenaali) metakryylialdehydi (2-metyylipropenaali, metakroleiini) krotonaldehydi (2-butenaali) amyylikanelialdehydi tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2612XX tyydyttämättömät alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut alifaattiset aldehydit klooriasetaldehydi halogenoidut alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 2613XX halogenoidut alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt)

17 alifaattiset aldehydit, muut tunnetut 261XXX alifaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset aldehydit aromaattiset aldehydit bentsaldehydit o-tolueenialdehydi m-tolueenialdehydi p-tolueenialdehydi salisyylialdehydi (o-hydroksibentsaldehydi) p-hydroksibentsaldehydi anisaldehydi (p-metoksibentsaldehydi) vaniliini piperonaali (heliotropiini) kanelialdehydi (3-fenyylipropenaali) fenoliformaldehydi ,5-dimetyylibentsaldehydi ,4-dimetyylibentsaldehydi ,3-dimetyylibentsaldehydi metyylibentsaldehydit aromaattiset aldehydit, muut tunnetut 263XXX aromaattiset aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) aldehydien bisulfiittijohdannaiset aldehydit, muut tunnetut 26XXXX aldehydit (ei tarkemmin määritellyt) KETONIT alifaattiset ketonit tyydytetyt alifaattiset ketonit asetoni (dimetyyliketoni, propanoni) metyylietyyliketoni (2-butanoni, MEK) dietyyliketoni (3-pentanoni) metyylipropyyliketoni (2-pentanoni) metyyli-isopropyyliketoni (3-metyyli-2-butanoni) metyylibutyyliketoni (2-heksanoni) metyyli-isobutyyliketoni (4-metyyli-2-pentanoni, MIBK) metyyliamyyliketoni (2-heptanoni) etyylibutyyliketoni (3-heptanoni) dipropyyliketoni (4-heptanoni) metyyliheksyyliketoni (2-oktanoni) etyyliamyyliketoni (3-oktanoni) metyyli-2-heptanoni di-isobutyyliketoni (2,6-dimetyyli-4-heptanoni) ,6,8-trimetyyli-4-nonanoni diasetyyli (dimetyylidiketoni, 2,3-diketobutaani) asetyyliasetoni (2,4-pentandioni) asetonyyliasetoni (2,5-heksandioni) metyyli-isoamyyliketoni (5-metyyli-2-heksanoni) pentanonit metyylipentanoni tyydytetyt alifaattiset ketonit, muut tunnetut 2711XX tyydytetyt alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt)

18 16 tyydyttämättömät alifaattiset ketonit mesityylioksidi (4-metyyli-3-penten-2-oni) butyn-2-oni foroni (2,6-dimetyyli-2,5-heptadien-4-oni) metyyli-5-hepten-2-oni okten-3-oni tyydyttämättömät alifaattiset ketonit, muut tunnetut 2712XX tyydyttämättömät alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alifaattisten ketonien johdannaiset diasetonialkoholi (4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni) heksafluoriasetoni alifaattisten ketonien johdannaiset, muut tunnetut 2713XX alifaattisten ketonien johdannaiset (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset ketonit, muut tunnetut 271XXX alifaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset ketonit tyydytetyt alisykliset ketonit syklopentanoni sykloheksanoni metyylisykloheksanoni tyydytetyt alisykliset ketonit, muut tunnetut 2721XX tyydytetyt alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät alisykliset ketonit sykloheksenoni isoforoni (3,5,5-trimetyyli-2-sykloheksen-1-oni) verbenoni (4,6,6-trimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-3-en-2-oni) pinokarvoni tyydyttämättömät alisykliset ketonit, muut tunnetut 2722XX tyydyttämättömät alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset ketonit, muut tunnetut 272XXX alisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) bisykliset ketonit kamferi bisykliset ketonit, muut tunnetut 273XXX bisykliset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset ketonit asetofenoni klooriasetofenoni bentsofenoni hydroksi-4-metoksibentsofenoni bentsiili, difenyylidiketoni diasetyylibentseeni aromaattiset ketonit, muut tunnetut 274XXX aromaattiset ketonit (ei tarkemmin määritellyt) kinonit p-bentsokinoni o-bentsokinoni ,4-naftokinoni metyyli-1,4-naftokinoni antrakinoni

19 alitsariini (1,2-dihydroksiantrakinoni) metyylihydrokinoni kamforokinoni metoksi-6-n-pentyyli-4-bentsokinoni kinonit, muut tunnetut 275XXX kinonit (ei tarkemmin määritellyt) ketonit, muut tunnetut 27XXXX ketonit (ei tarkemmin määritellyt) KARBOKSYYLIHAPOT JA KARBOKSYYLIHAPPOJOHDANNAISET (ORGAANISET HAPOT) alifaattiset karboksyylihapot tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot muurahaishappo (metaanihappo) etikkahappo (etaanihappo) propionihappo (propaanihappo) voihappo (butaanihappo) isovoihappo (2-metyylipropaanihappo) valeriaanahappo (pentaanihappo) isovaleriaanahappo (3-metyylibutaanihappo) kapronihappo (heksaanihappo) isokapronihappo kapryylihappo (oktaanihappo) etyyliheksaanihappo (Sinesto B) heptaanihappo etyyliheptaanihappo tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2811XX tyydytetyt yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot akryylihappo (propeenihappo) krotonihappo (2-buteenihappo) metakryylihappo (2-metyylipropeenihappo) öljyhappo linolihappo sorbiinihappo (2,4-heksadieenihappo) tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2812XX tyydyttämättömät yksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot kloorietikkahappo (monokloorietikkahappo) dikloorietikkahappo trikloorietikkahappo bromietikkahappo jodietikkahappo fluorietikkahappo trifluorietikkahappo ,2-diklooripropionihappo (Dalapon) halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2813XX halogenoidut yksiarvoiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot glykolihappo (hydroksietikkahappo) maitohappo (2-hydroksipropaanihappo)

20 yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot, muut tunnetut 2814XX yksiarvoiset alifaattiset hydroksihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot oksaalihappo meripihkahappo glutaarihappo adipiinihappo sebasiinihappo tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2815XX tyydytetyt kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot fumaarihappo maleiinihappo tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2816XX tyydyttämättömät kaksiarvoiset alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot viinihappo omenahappo sitruunahappo kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot, muut tunnetut 2817XX kaksi- tai moniarvoiset alifaattiset hydroksihapot (ei tarkemmin määritellyt) ketohapot palorypälehappo ketohapot, muut tunnetut 2818XX ketohapot (ei tarkemmin määritellyt) alifaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 281XXX alifaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) alisykliset karboksyylihapot sykloheksaanikarboksyylihappo nafteenihapot abietiinihappo dehydroabietiinihappo pimaarihappo isopimaarihappo hartsihapot, ei tarkemmin määritellyt hartsihapot yhteensä alisykliset karboksyylihapot, muut tunnetut 282XXX alisykliset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt) aromaattiset karboksyylihapot yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot bentsoehappo tert.butyylibentsoehappo tolueenihapot klooribentsoehapot salisyylihappo (o-hydroksibentsoehappo) yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot, muut tunnetut 2831XX yksiarvoiset aromaattiset karboksyylihapot (ei tarkemmin määritellyt)

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5. HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 HTP-arvot 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Helsinki 2012 HTP-ARVOT 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja

Lisätiedot

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisuja 2009:11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

Lisätiedot

3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto

3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto 3522 N:o 1123 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 623. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 623. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 623 SISÄLLYS N:o Sivu 623 Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Kuljetus ja säilytys. Säilytys- ja lähetysputket sekä tulpat. Kuljetuspakkaukset. Pakkaus- ja lähetysmateriaalit. ElcoLog-lämpötilaseurantajärjestelmä

Kuljetus ja säilytys. Säilytys- ja lähetysputket sekä tulpat. Kuljetuspakkaukset. Pakkaus- ja lähetysmateriaalit. ElcoLog-lämpötilaseurantajärjestelmä Kuljetus ja säilytys Säilytys- ja lähetysputket sekä tulpat Kuljetuspakkaukset Pakkaus- ja lähetysmateriaalit ElcoLog-lämpötilaseurantajärjestelmä Pakastusrasiat- ja telineet Muovien lajittelu ja kestävyys

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden

Lisätiedot

Terveen rakennuksen evoluutio

Terveen rakennuksen evoluutio TUTKIMUSRAPORTTI Terveen rakennuksen evoluutio Anne Aikivuori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 1 Keywords rakennusmateriaalit, emissiot, sisäilman laatu,

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 20.1.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti

Lisätiedot

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu.

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu. Taulukossa on raaka aineiden materiaali intensiteettejä, eli MI kertoimia. Ne kertovat, paljonko luonnonvaroja kuluu yhden tietyn materiaalikilogramman valmistamiseen. Materiaalin perässä kerrotaan suluissa,

Lisätiedot

Teollisuusetanolit - yleistietoa etanolista - tuotetiedot

Teollisuusetanolit - yleistietoa etanolista - tuotetiedot Teollisuusetanolit - yleistietoa etanolista - tuotetiedot ETAX INDUSTOL TUOTTEET MUUT TUOTTEET NATURET Sisällys Tietoa etanolista 3 Etanolin teho 4 Denaturointi 6 Denaturointiaineet 7 Teknistä tietoa etanolista

Lisätiedot

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT Tämä liite koostuu viidestä osasta: 1 osa sisältää tiettyjen luokiteltujen aineiden

Lisätiedot

2.1.1 Semiokemikaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

2.1.1 Semiokemikaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet Semiokemikaalit Semiokemikaalit ovat pienikokoisia orgaanisia yhdisteitä, jotka välittävät kemiallisia viestejä. Niiden avulla hyönteiset pystyvät viestimään lajinsisäisesti tai lajirajojen ulkopuolelle.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. N:o 400 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001 N:o 400 404 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta... 1145 400 Maa-

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Työkäsineiden EN-standardit

Työkäsineiden EN-standardit Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän

Lisätiedot

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET Vastaanottaja Gasum Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.1.2014 Viite 1510004534-004 BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET KAASUPUTKIHANKKEESEEN

Lisätiedot

Kerapoxy. LUOKITTELU EN 13888 MUKAISESTI Kerapoxy on reaktiohartsipohjainen (R) saumamassa (G) luokassa RG.

Kerapoxy. LUOKITTELU EN 13888 MUKAISESTI Kerapoxy on reaktiohartsipohjainen (R) saumamassa (G) luokassa RG. Kerapoxy EN 12004 TÄYTTÄÄ EUROOPPALAISEN STANDARDIN LUOKASSA REAKTIOHARTSIPOHJAISET KIINNITYSAINEET EN 13888 TÄYTTÄÄ EUROOPPALAISEN STANDARDIN LUOKASSA EPOKSIPOHJAISET SAUMA-AINEET Kaksikomponenttinen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot