1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki"

Transkriptio

1 Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1 Tehtävä 1.2 Materiaali Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää weber.floor 4712 epoksipohjusteen läpäisevyys rakenteissa tyypillisesti esiintyville haitallisille aineille. Tavoitteena oli tutkia voidaanko pinnoitetta käyttää haittaaineita sisältävien rakenteiden VOCdiffuusion sulkuna vähentämään rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien haitallisten aineiden määrää sisäilman laadun varmistamiseksi. Weber.floor 4712 on kaksikomponenttinen liuotteeton epoksipohjuste ja pinnoite. Sitä käytetään betonilattioiden ja tasoitepintojen pohjusteena ja kosteussulkuna ulko ja sisätiloissa. Pinnoitetta käytetään parvekepinnoitusten epoksivedeneristyksen pohjusteena. Tuote on vähäpäästöinen ja EC1luokiteltu. 2 Tutkimusmenetelmä Weber.floor 4712 läpäisevyyttä haittaaineille tutkittiin ns. säiliömenetelmällä, jossa PVCputkesta rakennetun ilmatiiviin säiliön kanneksi asennetaan tutkittava materiaali (kuva 1). Koejärjestelyä on käytetty kahdessa aikaisemmassa diplomityössä (Diplomityöt Janne Sievola 2008 (TKK), Hanna Keinänen 2009 (TKK)) ja kansainvälisessä tutkimusartikkelissa (Meininghaus, R. & Uhde, E [1]). Haittaaineina tutkittiin PAHyhdisteitä sisältävää murskattua valuasfalttia ja kolmea MVOC yhdistettä kemikaalinesteenä (2pentanoni, 2pentanoli ja 2heptanoni). Tutkittavat haittaaineet asetettiin säiliön pohjalle, josta yhdisteet haihtuivat kaasuksi säiliön ilmatilaan ja kulkeutuivat VOC diffuusiona materiaalin läpi. Tutkittavat yhdisteet on valittu tasaisesti kiehumispisteväliltä 102,0218,0 C (VOCkiehumispisteväli C). VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI02600 Espoo Ytunnus Business ID

2 Tutkimusselostus 2 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus Paino TUKITTTAVA MATERIAALI HÖYRYSTYVÄT HAITTAAINEET FLEClaite Ilmanäytteenkeräinpumput Ilman virtausnopeusmittari Pinnoitettu kuitusementtilevy Kuva 1. Periaatekuva koesäiliöstä ja FLECmittaus materiaalin pinnalta. Säiliöitä rakennettiin kolme kappaletta. Säiliön kanneksi asennettiin kuitusementtilevy (Cembrit Windstopper 4,5 mm, Cembrit Oy). Kuitusementtilevy käsiteltiin epoksipohjusteella kahteen kertaan peräkkäisinä vuorokausina. Sekoitus ja levitys tehtiin materiaalitoimittajan ohjeen mukaan. Pinnoituskertojen materiaalimenekit ja kerrosvahvuudet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Pinnoituskertojen materiaalimenekit. Pinnoituskerta Materiaalimenekki [kg/m 2 ] Kerrosvahvuus [mm] Pinnoitus 1 0,300 0,3 Pinnoitus 2 0,300 0,3 Yhteensä 0,600 0,6 Kammiot suljettiin Pinnoittamattoman kuitusementtilevyn VOCläpäisevyys oli mitattu aikaisemmin vastaavalla menetelmällä (analyysitulos liitteenä). Koekappaleet säilytettiin laboratoriossa, jonka olosuhteita seurattiin koko tutkimuksen ajan. Sisäilman lämpötila oli tutkimusajan välillä 19,723,5 C ja ilman suhteellinen kosteus oli 15,039,1 %. FLECmittaus suoritettiin Työterveyslaitoksen mittausohjeen mukaisesti (liite 1). Pintatuoton mittauksessa FLEClaite asetettiin tiiviisti tutkittavaa materiaalia vasten (kuva 1). Ennen mittausta kammiota tuuletettiin vähintään 30 minuuttia ja huuhdeltiin tämän jälkeen vähintään 10 minuuttia. FLEC kammioon puhallettiin adsorbentin (Tenax TA) kautta suodatettu ilma. FLEC kammion poistoilmasta kerättiin kaksi ilmanäytettä Tenax TA adsorbentteihin. Näytteet analysointiin kaasukromatografi/ massaspektrometrilla Työterveyslaitoksen toimesta. Yksittäiset yhdisteet analysoitiin joko puhtaiden vertailunäytteiden tai tolueenin vastetekijän perusteella. Pintatuoton mittauksessa sisäilman lämpötila oli 20,520,8 C ja ilman suhteellinen kosteus oli 28,329,5 %. VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI02600 Espoo Ytunnus Business ID

3 Tutkimusselostus 3 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus Mittaukset tehtiin kymmenen viikon kuluttua kammioiden sulkemisen jälkeen. Mittauksen yhteydessä otettiin noin 12 ml VOC ilmanäyte yhden tutkittavan säiliön sisältä. VOCilmanäytteellä selvitettiin lähtökonsentraatio kammion sisällä. 3 Tulokset ja tulosten tarkastelu Kokonaispintatuotto (TVOC) weber.floor 4712 pinnalla oli <30 g/m 2 h (Analyysivastaus liite 2). Yksittäisiä yhdisteitä ei voitu pienien pitoisuuksien takia tunnistaa. Määritysraja yksittäisille yhdisteille on keskimäärin noin 1 g/m 2 h 2 dm³:n ilmanäytteelle (tolueeniekvivalenttina). Koesäiliön sisältä mitatut pitoisuudet on esitetty liitteessä 3. Pitoisuuksissa ei havaittu valuasfaltista yleensä haihtuvaa naftaleenia. Naftaleenin havaitsemattomuus voi johtua säiliön sisältä kerätystä pienestä ilmamäärästä. Analyysista saaduista pintatuotoista ja säiliöiden sisäpuolisen ilman konsentraatioista laskettiin weber.floor 4712 diffuusiokertoimet tutkituille yhdisteille. Diffuusiokertoimet on esitetty taulukossa 3. Yhdisteiden, joita analyysimenetelmä ei havainnut, diffuusiokertoimen laskennassa pintatuottona käytettiin määritysrajaa 1 g/m³. Laskennassa huomioitiin kuitusementtilevyn vaikutus läpäisevyyteen. Pinnoitteen kalvonpaksuutena käytettiin 0,6 mm. Taulukko 2. Weber.floor 4712 diffuusiokertoimet 2pentanonille, 2heptanonille ja 2pentanolille. Arvot on laskettu analyysimenetelmän määritysrajan 1 g/m 2 h arvolla, jolloin diffuusiokerroin voi olla merkittävästi laskennallista arvo pienempi. 2pentanoni 2heptanoni 2pentanoli Yhdisteen kiehumispiste Diffuusiokerroin [m 2 /s] 102!C 119!C 151!C < 1,602 x < 5,125 x < 1,538 x Johtopäätökset Koejärjestelyssä weber.floor 4712 epoksipohjuste ei läpäissyt tutkittuja VOCkiehumispistealueen yhdisteitä analyysimenetelmän määritysrajojen tarkkuudella. Lasketus diffuusiokertoimet kuvaavat VOCdiffuusion suuruusluokkaa. Lasketut diffuusiokertoimet ovat varmalla puolella suuren säiliön lähtöpitoisuuden takia ja koska todellisen pintatuotot ovat pienempiä kuin laskennassa käytettyä analyysimenetelmän määritysraja. Lähimpänä todellista diffuusiokertoimen arvoa on yhdisteistä helpoiten höyrystyvän yhdisteen 2pentanonin arvo. Muiden yhdisteiden todellinen diffuusiokerroin on lähes samansuuruinen tai pienempi kuin 2pentanonin perustuen yhdisteiden kiehumispisteen ja diffuusiokertoimen korrelaatioon [1]. Tuloksien perusteella weber.floor 4712 epoksipohjustetta voidaan käyttää alustan kosteuden hallinnan lisäksi rakenteiden sisältämien haittaaineiden hallinnassa. Tulokset VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI02600 Espoo Ytunnus Business ID

4 Tutkimusselostus 4 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus osoittavat, että pinnoite sulkee hyvin koko VOCkiehumispistealueen yhdisteitä ja PAHyhdisteitä. VOCsulkevuutensa ansiosta tuotetta voidaan käyttää myös betonirakenteisiin imeytyneiden pinnoitteiden hajoamistuotteiden ja PAHyhdisteiden hallintaan. Weber.floor 4712:lla voidaan hallita yhtenäisenä sulkevana kerroksena rakenteiden haittaaineiden ja kaasujen kulkeutumista sisäilmaan. Höyrynsululla on saavutettava kaikki huokoset ja raot peittävä yhtenäinen sulkeva kalvo ja vaadittava kerrospaksuus on oltava vähintään 0,6 mm vähintään kahdella pinnoituskäsittelyllä. Espoossa Vahanen Oy Janne Sievola, DI Terhi Markkula, RI amk Liitteet: 1. VOCnäytteenotto FLEClaitteella, Työterveyslaitos 2. Analyysivastaus, Työterveyslaitos, , VOCanalyysi FLECnäytteestä 3. Analyysivastaus, Työterveyslaitos, , VOCanalyysi ilmanäytteestä 4. Analyysivastaus, Työterveyslaitos, , pinnoittamaton kuitusementtilevy Lähdeviittaus 1. Meininghaus, R. & Uhde, E Diffusion studies of VOC mixtures in a building material. Indoor Air, Vol 12. s VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI02600 Espoo Ytunnus Business ID

5

6

7

8

9 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Vahanen Oy Janne Sievola Linnoitustie ESPOO VOCanalyysi FLECnäytteestä Näytteen kerääjät: Terhi Markkula Analyysin kuvaus: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissio; ATDGCMS Tulopvm.: Käsittelijä(t): Katri Härkönen, Hanna Hovi Analysointimenetelmä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

10 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) CK Näyte/keräin: U041 Mittauspaikka: Weber Mittauskohde: 1 Analysointipvm.: /HAHO Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 1,49 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <30 µg/m³ CK Näyte/keräin: U108 Mittauspaikka: Weber Mittauskohde: 2 Analysointipvm.: /HAHO Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 1,44 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <30 µg/m³ CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Weber Mittauskohde: 3 Analysointipvm.: /HAHO Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 1,49 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <30 µg/m³ Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

11 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

12 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Vahanen Oy Janne Sievola Linnoitustie ESPOO VOCanalyysi ilmanäytteestä Näytteen kerääjät: Terhi Markkula Analyysin kuvaus: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATDGCMS, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Hanna Hovi Analysointimenetelmä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

13 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Weber Mittauskohde: 1 Analysointipvm.: /HAHO Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 0,01 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Heksaani 650 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT Etanoli 1) 5810 µg/m³ 2Pentanoli µg/m³ 1Propanoli 2) µg/m³ KETONIT Asetoni 3) 4340 µg/m³ 2Heptanoni µg/m³ 2Pentanoni µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) µg/m³ 1) TVOCalueen ulkopuolella 2) TVOCalueen ulkopuolella 3) TVOCalueen ulkopuolella Tulosten tarkastelu Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

14 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A,, puh , Ytunnus ,

15 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (8) VAHANEN OY SIEVOLA JANNE HALSUANTIE HELSINKI VOCanalyysi FLECnäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): Janne Sievola Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATDGCMS Hilkka Martinkauppi, Terhi Leiviskä Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenaxadsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TDGCMS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista nheksaanin ja nheksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Näytteistä on määritetty myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 530 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOCalueen piikkien yhteispintaalasta on selvitetty. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 959 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 1368 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOCalueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 d:n passiiviselle näytteelle. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

16 TYÖTERVEYSLAITOS Tulokset ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste K368 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 2, kuiva, pinnoite /tle 2,28 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 1 µg/m²h 11 µg/m²h 1 0,1 µg/m²h 46 µg/m²h 50 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste K134 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 3, kuiva, pinnoite /tle 2,45 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dodekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 8 µg/m²h 7 µg/m²h 0,1 µg/m²h 36 µg/m²h 18 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A K350 CK Flecmittaus KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

17 TYÖTERVEYSLAITOS Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Flec, koekpl. 4, kostea, pinnatus /tle 2,08 dm³ Pitoisuus Laatu 3 (8) ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** HALOGEENIYHDISTEET Dikloorimetaani HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) TVOCalueen ulkopuolella 1) 2) 16 µg/m²h 1 µg/m²h 18 µg/m²h 0,1 µg/m²h 140 µg/m²h 3 µg/m²h 160 µg/m²h Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste K306 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 5, lujalevy /tle 2,78 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Nonaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Asenafteeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni 1Etyyli2metyylibentseeni Etyylinaftaleeni** Fenantreeni** Fluoreeni** 1HIndeeni** Ksyleenit (p,m) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7 µg/m²h 7 µg/m²h 1 µg/m²h 8 µg/m²h 6 µg/m²h 1 µg/m²h 0,6 µg/m²h 6 µg/m²h 17 µg/m²h TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

18 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 4 (8) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Styreeni 1,2,3Trimetyylibentseeni 1,2,4Trimetyylibentseeni Tolueeni TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET apineeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1Butanoli 2Etyyli1heksanoli 2Metyyli1propanoli 1Pentanoli 2Pentanoli FENOLIT Fenoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 1Metoksi2propanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Nonanaali KETONIT 2Heptanoni 4Metyyli2pentanoni 2Pentanoni ESTERIT JA LAKTONIT nbutyyliasetaatti 1Metoksi2propyyliasetaatti HALOGEENIYHDISTEET Dikloorimetaani RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 3 µg/m²h 7) 37 µg/m²h 8) 145 µg/m²h 1 µg/m²h 6 µg/m²h 1 µg/m²h 13 µg/m²h 3 µg/m²h 1 9) 139 µg/m²h 10) 0,7 µg/m²h 11) 6 µg/m²h 12) 3 µg/m²h 13) 178 µg/m²h 5 µg/m²h 14) µg/m²h 15) 1 µg/m²h 10 µg/m²h 1900 µg/m²h TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

19 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: ) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 9) Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 10)Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11)Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)TVOCalueen ulkopuolella 13)Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 14)Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 15)TVOCalueen ulkopuolella 5 (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste U355 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 6, lujalevy /tle 2,08 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani 2Metyylipentaani Nonaani Tetradekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Asenaftyleeni** Asenafteeni** Bentseeni 1,1'Bifenyyli** Dimetyylinaftaleenit** Etyylibentseeni 1Etyyli2metyylibentseeni 1) 2) 3) 4) 5) 1 µg/m²h 3 µg/m²h 5 µg/m²h 10 µg/m²h 0,8 µg/m²h 6 µg/m²h 9 µg/m²h 9 µg/m²h 1 µg/m²h TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

20 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 6 (8) Etyylinaftaleeni** Fluoreeni** 1HIndeeni** Ksyleenit (p,m) Ksyleeni (o) Metyylinaftaleenit** Naftaleeni Styreeni 1,2,3Trimetyylibentseeni 1,2,4Trimetyylibentseeni 1,3,5Trimetyylibentseeni Tolueeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1Butanoli 1Heksanoli 2Metyyli1propanoli 1Pentanoli 2Pentanoli FENOLIT Fenoli EETTERIT Bentsofuraani** Dibentsofuraani** ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT 1Metoksi2propanoli ALDEHYDIT nbutanaali Bentsaldehydi Heksanaali Nonanaali KETONIT 2Heptanoni 4Metyyli2pentanoni 2Pentanoni ESTERIT JA LAKTONIT nbutyyliasetaatti 1Metoksi2propyyliasetaatti RIKKIYHDISTEET Bentsotiofeeni** HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) TVOCalueen ulkopuolella 2) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) 9 µg/m²h 29 µg/m²h 7) 63 µg/m²h 8) 240 µg/m²h 6 µg/m²h 5 µg/m²h 1 µg/m²h 7 µg/m²h 16 µg/m²h 19 µg/m²h 9) 160 µg/m²h 3 µg/m²h 10) 1 µg/m²h 11) 7 µg/m²h 12) 3 µg/m²h 13) 220 µg/m²h 7 µg/m²h 14) 160 µg/m²h 21 µg/m²h 13 µg/m²h 20 µg/m²h 2500 µg/m²h TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

21 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: ) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 4) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 5) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 6) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 7) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 8) Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 9) Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 10)Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 11)Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa 12)TVOCalueen ulkopuolella 13)Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 14)Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi virhe. 7 (8) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste U367 CK Flecmittaus Flec, koekpl. 1, kostea, pinnoitesäiliö /tle 2,36 dm³ Pitoisuus Laatu ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Dekaani Dodekaani Tridekaani Undekaani AROMAATTISET HIILIVEDYT Naftaleeni ALKOHOLI JA FENOLIEETTERIT Fenoksipropanoli** ALDEHYDIT Heksanaali Heptanaali HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 1) Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH) 1) 3 µg/m²h 6 µg/m²h 18 µg/m²h 0,5 µg/m²h 50 µg/m²h 1 µg/m²h 1 µg/m²h 7 TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

22 TYÖTERVEYSLAITOS Tulosten tarkastelu ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (8) Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOCpitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi tai pienempi kuin TVOC. Tulokset on annettu yksikössä µg/m²h haihtuneena pintaala ja aikayksikköä kohden. Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen osaamiskeskus, Helsingin toimipisteen laboratorio Hanna Hovi asiantuntija Terhi Leiviskä asiantuntija Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b puhelin faksi

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11)

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio 1 (13) Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKRRakennuttaja 2 (13) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2 SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO /

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 13.6.2013 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh. 0207 402 540 www.sisailmakeskus.fi Raikukujan palvelutalo,

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS Sisällys Tutkimusselostus 2 (17) 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tekijät... 3 1.4 Tehtävä...

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016 1 (4) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS Prodeco Oy 2016 LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, 01480 VANTAA RAPORTTI Nro: 11061 Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä...

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Osittainen kuntotutkimus Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Lausunto 2 (10) 28.11.2014 Yleistä Kohde Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Tilaaja Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus HKR-Rakennuttaja Sibelius-lukio Liisankatu 13, Helsinki 7.4.2011 Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. (0)2079 2200 Y-tunnus 1840434-5 Halton Diagnose Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta:

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 29.2.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Sotungin koulu, päärakennus Sotungintie 19 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää

VÄLIRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää VÄLIRAPORTTI Huutjärven koulu Huutjärventie 56 49210 HUUTJÄRVI, Pyhtää Työ nro T16058 Kotka 13.10.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa RAPORTTI 1 (5) 4.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma...

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1253911 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA LAUSUNTO Nro: 14085 Sivu 1 / 16 SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, LYYRA, NUORISOTILA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 3 3. Päähavainnot

Lisätiedot

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2)

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2) 1/8 KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN* päivitetty 10.6.2016 *HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti 114805 30.11.2005 Sivu 1:16 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 4. MIKROBIANALYYSI...5 4.1 Ilmanäyte...5 4.1.1

Lisätiedot

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit

Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Asumisterveysohjeen mukaiset kemialliset analyysit Esitelmä Työterveyshuollon asiantuntijoille 10.2.2012 Tapani Tuomi, TTL Lähtökohtia Kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksille sisäilmassa ei ole viranomaisohjeita.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (6) ISS Proko Oy 20.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun

Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1257912 5.3.2012 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 4 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 4. MIKROBIANALYYSI... 5 4.1 Ilmanäyte,

Lisätiedot

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta

Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Korkeajänniteakkukennojen ja -akkujen palot, niiden sammuttaminen ja riskinhallinta Juha Laitinen, Mika Jumpponen ja Pirjo Heikkinen 24.3.217 Työterveyslaitos Juha Laitinen, Koulutuspäivät 223217, JVT-

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Kemialliset asumisterveystutkimukset. Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT

Kemialliset asumisterveystutkimukset. Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT Kemialliset asumisterveystutkimukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13..20 FT Helena Järnström, Erikoistutkija, VTT 11..20 2 SISÄILMASTO = SISÄILMAN FYSIKAALIST TEKIJÄT + SISÄILMAN LAATU SISÄILMAN

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Osittainen kuntotutkimus. Kartanonkosken koulu Tilkuntie Vantaa

Osittainen kuntotutkimus. Kartanonkosken koulu Tilkuntie Vantaa Osittainen kuntotutkimus Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5 01520 Vantaa 2 (13) Yleistä Kohde Kartanonkosken koulu, E-siipi Tilkuntie 5 01520 Vantaa Tilaaja Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää

TUTKIMUSRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää TUTKIMUSRAPORTTI Huutjärven koulu Huutjärventie 56 49210 HUUTJÄRVI, Pyhtää Työ nro T16058 Kotka 19.12.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006

SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006 LAUSUNTO 102006 1(8) 3.1.2007 Työympäristön kehittäminen SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006 Työterveyslaitos, Neulaniementie 4, PL 93, 70701 Kuopio puh. 030 4741, faksi 030 474

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Esityksen pitäjän tausta Kemian FM tutkinto 1999

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Kastumisen vaikutus materiaaliin ja sisäilmaan Kuivaketju 10 Työmaatoteutus seminaari Oulun rakennusvalvonta Solistinkatu 2, Oulu 14.10.2015

Lisätiedot