HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS"

Transkriptio

1 HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

2 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot ja asiakirjatilanne Tutkimuksen tarkoitus, sisältö ja luotettavuus Aikaisemmin tehdyt korjaukset ja tutkimukset 2 2 TUTKIMUSTEN TULOKSET Aistinvarainen tarkastelu Kosteusmittaukset Lattiamattojen suunnitelmanmukaisuus Rakenneavaukset VOC-analyysit 5 3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Ehdotukset jatkotutkimuksista Korjaustapaehdotukset 6 4 JATKOTUTKIMUKSET Tutkimusten tarkoitus ja sisältö Tutkimustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 7 LIITTEET Liite 1 Valokuvat Liite 2 VOC-analyysi Liite 3 VOC-analyysi, lisänäytteet Liite 4 Tutkimuskartta 1 (8)

3 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot ja asiakirjatilanne Työn tilaaja: Kohde: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Projektijohtaja Jari Pere Sörnäistenkatu 1 PL Helsingin kaupunki Hiidenkiven peruskoulu Rajatie Helsinki 1.2 Tutkimuksen tarkoitus, sisältö ja luotettavuus Rakennukseen on tulossa kymmenvuotistakuutarkastus, johon liittyen kiinteistössä on tehty erilaisia rakenteiden kuntotutkimuksia rakenteiden suunnitelmien mukaisuuden selvittämiseksi ja mahdollisten puutteiden laajuuden selvittämiseksi. Kiinteistön toisen kerroksen tiloissa 2041 ja 2057 on havaittu sisäilmaongelmia käyttäjien oireilun muodossa. Tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää kyseisten tilojen lattioiden kosteuspitoisuuksia sekä selvittää lattiamattojen mahdolliset VOC-päästöt. Kyseisten tilojen lattiapinnat mitattiin pintakosteusmittauksin sekä lisäksi lattiamattojen alta tehtiin viiltomittauksia. Tilasta 2041 otettiin kaksi ja tilasta 2057 yksi lattiamattonäytettä VOC-analyysiä varten. Lisäksi eri tilojen ulkoseiniin tehtiin rakenneavauksia. Näytteenottopaikat on valittu silmämääräisen arvioinnin ja pintakosteusmittausten perusteella. Näytteet ovat paikallisia ja aiheuttavat siten lievää epäluotettavuutta tutkimustuloksiin. Mittaukset perustuvat kyseiseen ajankohtaan. Rakennekosteus saattaa vaihdella esimerkiksi vuodenajan vaihtelun mukaan. Tutkimukset tehtiin ja Tutkimukset teki RI (AMK) Kai Nordberg, WSP Finland Oy:stä. 1.3 Aikaisemmin tehdyt korjaukset ja tutkimukset Kohteessa on aikaisemmin tehty ulkoseinärakenteiden kosteusteknisiä tutkimuksia sekä vesivuotoselvityksiä. Lisäksi on tehty vesikaton ja IV-konehuoneen 3002 vuotoselvityksiä. Rakennukseen on suunniteltu julkisivujen kosteustekninen korjaus sekä vesikaton korjaustoimenpiteitä. 2 (8)

4 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 2 TUTKIMUSTEN TULOKSET 2.1 Aistinvarainen tarkastelu Tutkituista tiloista havaittiin seuraavaa: - Tilan 2041 lattiamatto on haperoa ja hajoaa helposti sitä käsiteltäessä - Saatujen lähtötietojen mukaan tila 2041 on ilmeisesti aikaisemmin ollut alipaineinen, minkä vuoksi epäpuhtauksia on saattanut kulkeutua rakenteista sisäilmaan. - Tiloissa 2041 ja 2057 oli hieman tunkkainen haju 2.2 Kosteusmittaukset Rakennuksen toisen kerroksen tilojen 2041 ja 2057 lattiapinnat mitattiin ensin pintakosteudenilmaisimella. Pintakosteusmittaukset tehtiin GANN Hydrotest LG 1 - mittalaitteella. Pintakosteusosoittimet perustuvat mitattavan materiaalin sähkönjohtavuuteen, joka kasvaa materiaalin kosteuspitoisuuden lisääntyessä. Materiaalin tiheys vaikuttaa mittaustuloksiin, mikä huomioidaan tulosten tulkinnassa. Mittaustuloksia voidaan käyttää suuntaa-antavina ja eri mittauskohtien keskinäisessä vertailussa. Pintakosteusmittausten tuloksia verrataan ns. referenssiarvoon, joka on vastaavan rakenteen kuivasta kohdasta mitattu arvo. Kosteus voidaan luokitella ns. ei-poikkeavaksi, hieman poikkeavaksi tai huomattavasti poikkeavaksi. Tässä kohteessa alapohjan ja kylpyhuoneiden lattian materiaalina on betoni, joten ns. kuiva arvo eli referenssikosteus on noin Välillä olevat arvot viittaavat vielä puolikuivaan rakenteeseen. Yleensä arvot väliltä noin tai enemmän viittaavat kuitenkin kosteaan rakenteeseen. Käytetyllä mittalaitteella maksimimittausarvo on noin 180. Tilan 2041 lattian pintakosteusmittaustulokset olivat kauttaaltaan luokkaa 60 85, tätä korkeampia lukemia ei havaittu. Tilan 2057 lattian pintakosteudet olivat koko tilassa luokkaa Pintakosteusmittausten perusteella valittiin mittauspisteet suhteellisen kosteuden mittauksia varten. Suhteelliset kosteuden mittaukset tehtiin viiltomittauksina lattiapäällysteen ja betonin välistä. Suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin seuraavin laittein: - Rotronic Ag:n Hygroclip SC05 -anturit - Rotronic Ag:n Hygropalm-näyttölaite Mittauspisteet on esitetty tutkimuskartassa, joka on liitteenä 4. Mittauspisteet valittiin kohtiin, joissa havaittiin suurimpia vertailukosteusarvoja pintakosteusmittauksin. Suhteellisen kosteuden arvot mitattiin kertaluontoisesti eikä jatkuvaa seurantaa vuodenaikojen vaihtelun mukaan tehty. Betonille sallitut kosteusarvot vaihtelevat pinnoitemateriaalin mukaan ja yleisesti vaurioiden kannalta raja-arvoina pidetään RH%. Liian korkea betonin kosteuspitoisuus aiheuttaa muun muassa pinnoitemateriaalin vaurioitumista sekä mahdollisesti lattiamateriaalin VOC-päästöjä sisäilmaan. 3 (8)

5 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS Rakennetyyppien mukaan ulkoverhous rakenteissa vaihtelee, mutta muuten rakennekerrokset ovat kyseisissä kolmessa ulkoseinässä piirustusten mukaan samanlaisia. mittauspiste Taulukko 1. Suhteellisen kosteuden viiltomittaustulokset. rakenne/tila mittaussyvyys lämpötila o C suhteellinen kosteus RH% Absoluuttinen kosteus g/m 3 Sisäilma Tila ,0 29,0 5,31 Ulkoilma Sisäpiha - -2,8 80,8 3,22 Vertailuarvo pintakosteusmittarilla ko. kohdasta MP1 Tilan 2041 lattia viiltomittaus 20,7 65,6 11,78 85 MP2 Tilan 2041 lattia viiltomittaus 21,2 68,1 12,58 84 MP3 Tilan 2041 lattia viiltomittaus 21,2 58,5 10,85 71 MP4 Tilan 2041 lattia viiltomittaus 21,1 56,6 10, Pintakosteusmittausten perusteella kummassakaan tilassa ei havaittu kosteita alueita. Myöskään tehtyjen viiltomittausten perusteella lattian betonirakenteessa ei vaikuttaisi olevan ylimääräistä kosteutta. 2.3 Lattiamattojen suunnitelmanmukaisuus Tilaajan pyynnöstä tarkasteltiin lattiamattojen suunnitelmien mukaisuutta. Alkuperäisen huoneselityksen sekä rakennusselityksen perusteella molemmissa tarkastaltavissa tiloissa pitäisi olla lattian päällysteenä 2,5 mm:n paksuinen linoleum-matto. Lattiapinnoilta otetuista mattonäytteistä tarkasteltuna lattiamatossa on taustakankaana juutti, mikä osaltaan vahvistaa sen, että materiaali on linoleumia. Myös materiaalin paksuus on suunnitelmien mukainen. 2.4 Rakenneavaukset Rakennuksen rankarakenteisiin ulkoseiniin tehtiin yhteensä seitsemän rakenneavausta rasiaporauksilla, joilla selvitettiin ulkoseinän rakennekerroksia ja suunnitelmien mukaisuutta. Avauksia tehtiin ulkoseinärakenteisiin US1, US2 ja US3. Avauspaikat on esitetty tutkimuskartassa, joka on liitteenä 3. Rakennepiirustuksen RAK 002 mukaan kyseisten ulkoseinien rakenne ulkoa sisälle päin on: - 15 mm vaneri / peltikasetti / mineraalilevy - 20 mm pystyorsi - 25 mm pystyorsi - 9 mm tuulensuojakipsilevy mm terästermoranka + mineraalivilla - 0,2 mm PE-kalvo - 13 mm kipsilevy - 12 mm Sasmox-kipsisidonnainen lastulevy 4 (8)

6 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS Kaikkien tehtyjen rakenneavausten perusteella rakenteen sisäpinnassa on maalattu 12 mm:n Sasmox-levy, mutta heti sen alla on teräspeltiverhous. Rakenteet siis poikkeavat ainakin kyseisen rakennesuunnitelman RAK 002 rakennetyypeistä. 2.5 VOC-analyysit Tutkittujen tilojen lattiamatoista otettujen VOC-näytteiden analyysit ovat kokonaisuudessaan liitteessä 2. Näytteistä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joista pyrittiin selvittämään lattiamaton mahdollinen hajoaminen sekä hajoamisesta aiheutuvat terveydelle haitalliset, ärsytysoireita aiheuttavat haihtuvat yhdisteet. Näytteet olivat linoleum-matoista. Kokemusperäisesti tutkimusmenetelmällä mitatut TVOC-päästöt vaurioitumattomassa muovimatossa ovat yleensä alle 70 µg/m³g. Linoleum-matoissa päästöt voivat kuitenkin olla tätä suuremmat, vaikka materiaali olisikin vaurioitumatonta. Analyysin perusteella kaikissa näytteissä WHK1, WHK2 ja WHK3 TVOC-pitoisuudet ovat useita satoja µg/m³g, mikä viittaa materiaalin vaurioitumiseen. Yksittäinen yhdiste 2-etyyli-1-heksanoli muodostaa näytteissä noin 10 %:n osuuden TVOCpäästöjen kokonaisemissiosta. Kyseinen yhdiste sisäilmassa saattaa yksittäisenä yhdisteenä aiheuttaa terveyden ärsytysoireita, vaikka se ei muodostakaan suurinta osuutta TVOC-pitoisuudesta. Lisäksi 1-butanolin kohtuullisen suuri pitoisuus voi viitata vaurioitumiseen. 3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Tilojen 2041 ja 2057 lattiapinnoilta mitattujen pintakosteuksien ja viiltomittausten perusteella lattian betonirakenteessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Lattiamattojen TVOC-arvot viittaavat kuitenkin siihen, että lattiamatto on vauroitunutta. Tämä viittaa puolestaan siihen, että lattian betonirakenteen kosteusrasitustaso on todennäköisesti ollut sillä tasolla, että materiaalin vaurioitumista on päässyt tapahtumaan. Myös maton kiinnityksessä käytetty liima voi olla syynä maton päästöihin. Näytteet on otettu ontelolaattarakenteisen välipohjan pintarakenteesta. Kantavan ontelolaatan ja lattiamaton välissä on suunnitelman mukaan pintavalu. Rakennus on tutkimushetkellä noin 10 vuoden ikäinen. Todennäköisesti välipohjan pintavalu ei ole täysin kuivunut rakentamishetkellä, mikä on saattanut käynnistää lattiamaton vaurioitumisen. Rakentamisajankohdasta välipohjan betonirakenne on kuivunut, mutta lattiamaton vaurioituminen voi jatkua kuivumisesta huolimatta, mikäli kosteusrasitustaso on kertaalleen ollut vaurioitumisen käynnistävällä tasolla. Lattiamatto on linoleumia, mikä osaltaan vaikeuttaa analyysitulosten tulkitsemista. TVOC-pitoisuudet ovat kuitenkin selvästi kokemusperäistä normaalitasoa korkeamalla, joten viite vaurioitumiseen on havaittavissa. 3.1 Ehdotukset jatkotutkimuksista Lattiamatoista otetut VOC-näytteet ovat paikallisia sekä näytteiden määrä on pieni huomioon ottaen koko rakennuksen koon. Lattiamattojen analysoinnin perusteella ei tiedetä VOC-yhdisteiden pitoisuutta sisäilmassa. Sisäilman VOC-pitoisuuksia voi aiheutua myös esimerkiksi sisustusmateriaaleista kuten maaleista tai puhditusaineista. 5 (8)

7 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS Tämän perusteella VOC-pitoisuuksien tutkiminen myös sisäilmasta on tarpeen. Koska tilojen 2041 ja 2057 lattiamatot on jo näytteenotolla avattu, ei sisäilman VOCnäytteitä kannata enää ottaa näistä tiloista vaan sisäilman tutkimukset on syytä kohdistaa kattavalla otoksella muihin rakennuksen tiloihin. Tutkituissa tiloissa 2041 ja 2057 on havaittu käyttäjien terveysoireita, joten vertailun helpottamiseksi lattiamattojen VOC-tutkimuksia on tarpeen tehdä myös muista tiloista sekä muovimattopitaisista tiloista. Yleisesti korjaustoimenpiteet vaurioituneiden lattiamattojen korjaamiseksi ovat raskaita. Korjaustoimenpiteiden laajuus onkin sen vuoksi syytä selvittää eri tilojen näytteenotoin, jotta myös muiden tilojen mahdollinen korjaustarve voidaan todeta näin laajassa rakennuksessa. Ehdotetaan kuitenkin ensisijaisesti tutkittujen yksittäisten tilojen lattiamattojen uusimista. Lisäksi kyseisten toimenpiteiden vaikutusta tilojen käyttäjien oireiluun on seurattava. 3.2 Korjaustapaehdotukset Koska rakennus on laaja ja vastaavia tiloja kuin tilat 2041 ja 2057 on useita, ehdotetaan kyseisten tilojen lattiamattojen korjaamista koekorjauksina. Tällöin tiloihin kohdistettavat toimenpiteet ovat pääpiirteiltään seuraavat: - Lattiamatot poistetaan liimoineen ja tasoitteineen - Lattian betonilaatan pinnat on jyrsittävä, jotta imeytyneet VOC-yhdisteet saadaan poistettua betonista. - Lattia tasoitetaan ja pinta suljetaan epoksikäsittelyllä. - Uudet lattian pintamateriaalit asennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. - Seurataan poistaako lattiamaton uusiminen käyttäjien oireilua 4 JATKOTUTKIMUKSET 4.1 Tutkimusten tarkoitus ja sisältö Ensi vaiheessa tutkimukset keskitettiin kahteen tilaan 2041 ja 2057, joissa oli havaittu käyttäjien oireilua (tämän raportin kappaleet 1-3). Alkuperäisten näytteiden paikallisuuden vuoksi myös muista tiloista otettiin jatkotutkimuksina vertailunäytteitä tilojen lattiamatoista. Pintakosteusmittauksin tutkittiin lisäksi näytteenottotilojen lattiapintoja. Kenttätutkimukset tehtiin Lisänäytteitä otettiin yhteensä kuusi kappaletta. Näytteenottopaikat on merkitty tutkimuskarttaan. Näytteet WHK4 - WHK6 ovat rakennuksen toisesta kerroksesta ja näytteet WHK7 - WHK9 rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta. 4.2 Tutkimustulokset Tutkimuksen kohteena olevissa tiloissa lattioiden pintakosteuslukemat olivat yleisesti ottaen välillä eli tilojen lattiarakenteessa ei pintakosteusmittauksin tarkasteltuna vaikuta olevan kosteita alueita. Yleisesti ottaen materiaalinäytteiden VOC-analyysien tulosten tarkasteluun vaikuttaa se, onko materiaali muovia vai linoleumia. Kaksi materiaalinäytettä (WHK5 ja WHK8) otettiin muovimattopintaisista tiloista. Muovimatoista otettujen näytteiden TVOC-arvot ovat tutkimuskohteessa 160 ja 250 µg/m 3 g. Työterveyslaitoksen kokemusperäisten tutkimusten mukaan mitatut TVOC-päästöt vaurioitumattomassa muovimatossa ovat yleensä alle 70 µg/m³g, joten otettujen näytteiden perusteella tutkitut muovimatot ovat hajonneita/vaurioituneita, kun analyysitulokset ovat selvästi 6 (8)

8 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS yli kokemusperäisen vaurioitumisarvon. Kun tarkastellaan näytteiden yksittäisiä yhdisteitä, on C9-alkoholien osuus muovimattonäytteissä merkittävä. Usein C9- alkoholeja emissoituu mattojen pehmittimistä hajoamistuotteena. Neljä materiaalinäytettä (WHK4, WHK6, WHK7 ja WHK9) otettiin linoleummattopintaisista tiloista. Linoleum-matoista otettujen näytteiden TVOC-arvot vaihtelevat µg/m³g välillä. Näytteiden arvot ovat suuruusluokaltaan muutamia satoja ja toisinaan vaurioitumattomienkin linoleum-materiaalien kokonaisemissiot saattavat olla tällä tasolla. Verrattuna oireilutiloista 2041 ja 2057 otettuihin näytteisiin WHK1-WHK3, ovat lisänäytteiden TVOC-arvot pienempiä. Näytteiden yksittäisiä yhdisteitä tarkasteltaessa on näytteiden happojen määrä runsaampi. Hapot korreloivat usein kosteuden kanssa. Näytteissä myös aldehydit muodostavat suuren osan kokonaisemissioista, mutta nämä johtuvat usein linoleumin sisältämästä puupurusta. Aldehydit sisäilmassa voivat kuitenkin aiheuttaa myös terveyden ärsytysoireita. Näyteanalyyseissa näkyvät alkoholit- ja fenolieetterit ovat todennäköisesti peräisin lattianhoitotuotteista eivätkä sinänsä liity linoleumiin. 4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Johtopäätökset tutkimustuloksista Tutkittujen tilojen lattiapinnoilta mitattujen pintakosteuksien perusteella lattian betonirakenteessa ei havaittu kosteuteen viittaavia alueita. Lisänäytteiden VOCanalyysien perusteella rakennuksen lattiamatot ovat vaurioituneita laajemmiltakin osin kuin vain alunperin tutkituissa kahdessa tilassa. Muovimattoanalyysien perusteella mattojen vaurio on todettavissa. Todennäköisesti vaurioita on myös linoleummateriaaleissa. Tutkimustulokset vahvistavat aiemmin tehtyä johtopäätöstä, jonka mukaan lattioiden betonirakenteiden kosteusrasitustaso on ollut rakennusvaiheessa korkea, minkä vuoksi mattojen vaurioituminen on päässyt tapahtumaan. Myös käytetty liima on voinut olla laadultaan huonoa. Varmuudella ei voida sanoa, onko rakennuksen eri osissa ollut lattioiden pintamateriaaleissa erilainen kosteusrasitustaso. Mikäli tietoja on saatavilla, on syytä tarkastella rakentamisvaiheen työmaapöytäkirjoista lattiavalujen kuivumiseen liittyviä merkintöjä ja mahdollisia kosteusmittaustuloksia Toimenpide-ehdotukset Sisäilman VOC-pitoisuuksiin vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihdon toiminta. Yleisesti ottaen sisäilmassa olevista VOC-yhdisteistä osa aiheutuu lattiamattojen päästöistä ja osa esimerkiksi sisustusmateriaaleista kuten maaleista tai puhdistusaineista. Terveyshaittaa arvioitaessa on otettava huomioon sisäilman VOC-pitoisuudet, eri yksittäiset yhdisteet sekä käyttäjien erilainen herkkyys sisäilman kemiallisia yhdisteitä vastaan. Haluttaessa tarkastella sisäilman terveyshaittaa tarkemmin, suositellaan sisäilman VOC-yhdisteiden tutkimista rakennuksessa, jolloin materiaalinäytteiden yksittäisiä yhdisteitä voidaan verrata sisäilmanäytteisiin. Tehtyjen tutkimusten perusteella on osoitettavissa lattiamattojen vaurioitumista tutkituissa tiloissa. Näillä perusteilla suositellaan tutkittujen tilojen lattiamattojen uusimista koekorjauksina. Koko kiinteistön lattiamattojen uusiminen on kuitenkin näiden tulosten perusteella liioiteltua, koska koko rakennusta koskevaa terveyshaittaa ei voida materiaalinäytteiden tulosten perusteella osoittaa. Kiinteistönomistajan aloitteesta voidaan luonnollisesti harkita myös rakennuksen kaikkien tilojen lattiamatto- 7 (8)

9 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS jen uusimista. Näin toimimalla vältetään todennäköisesti jatkossa epäselvyyksiä lattiamattojen vaurioitumisesta mahdollisesti aiheutuvista terveyshaitoista. Helsingissä WSP Finland Oy Tarkastanut: Kai Nordberg Tutkimusinsinööri, Ins. (AMK) Petri Sippola Projektipäällikkö, Ins. (AMK) 8 (8)

10 LIITE 1 Hiidenkiven peruskoulu VALOKUVAT 1 (1) Kuva 1. Tila 2041 ja VOC-analyysien WHK1 ja WHK 2 näytteenottopaikat. Kuva 4. Tila 2057 ja VOC-analyysin WHK3 näytteenottopaikka. Kuva 2. Tilan 2041 lattian linoleum-matto on haurasta. Kuva 5. Ulkoseinän rakenneavaus RAK1 tilassa Kuva 3.VOC-näytteenottopaikka tilassa Kuva 6. RAK1. Sasmox-levyn takana on suunnitelmista poiketen teräspelti. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1D OULU Puhelin Pinninkatu 45 A TAMPERE Puhelin Y-tunnus

11 Tilaus: (8) WSP Finland Oy Kai Nordberg Heikkiläntie 7 D HELSINKI VOC-analyysi materiaalinäytteestä Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla Tulopvm.: Käsittelijä(t): Jenni Mäntykenttä, Jaakko Heikkilä Analysointimenetelmä

12 Tilaus: (8) CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Lattiamattoanalyysi, WHK 1, Mittauskohde: linoleum, P. 4,04 g Analysointipvm.: /JAAK Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,15 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Heptaani 2 µg/m³g Oktaani 5 µg/m³g 1-Okteeni 2 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT C4-alkyylibentseeni** 11 µg/m³g Isopropyylibentseeni 2 µg/m³g Ksyleenit (p,m) 2 µg/m³g Ksyleeni (o) 5 µg/m³g 1,2,3-Trimetyylibentseeni 1 µg/m³g 1,2,4-Trimetyylibentseeni 2 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 8 µg/m³g a-pineeni 2 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 140 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 76 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 15 µg/m³g 1-Heksanoli 7 µg/m³g 1-Oktanoli 2) 9 µg/m³g 1-Pentanoli 3) 17 µg/m³g 1-Propanoli 4) 4 µg/m³g 2-Propanoli 5) 5 µg/m³g MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 3 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 4 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 91 µg/m³g 2-Butoksietanoli 31 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 55 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 6) 24 µg/m³g Bentsaldehydi 6 µg/m³g Heksanaali 44 µg/m³g Heptanaali 23 µg/m³g

13 Tilaus: (8) Nonanaali 17 µg/m³g Oktanaali 28 µg/m³g Pentanaali 24 µg/m³g KETONIT Asetoni 7) 10 µg/m³g 2-Heksanoni 4 µg/m³g 2-Heptanoni 8) 10 µg/m³g 2-Butanoni 9) 4 µg/m³g 2-Oktanoni 5 µg/m³g 3-Pentanoni 4 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 27 µg/m³g Etikkahappo 10) 67 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 11) 44 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 28 µg/m³g Propaanihappo 12) 64 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT n-butyyliasetaatti 2 µg/m³g 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 5 µg/m³g Texanol 13) 7 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 3 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 540 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) TVOC-alueen ulkopuolella 10) 11)

14 Tilaus: (8) 12) 13) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Lattiamattoanalyysi, WHK 2, Mittauskohde: linoleum, P. 4,08 g Analysointipvm.: /JAAK Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,22 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT Heptaani 5 µg/m³g Nonaani 4 µg/m³g Oktaani 14 µg/m³g 1-Okteeni 4 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT C4-alkyylibentseeni** 12 µg/m³g Isopropyylibentseeni 2 µg/m³g Ksyleenit (p,m) 2 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 8 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 100 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 46 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 15 µg/m³g 1-Heksanoli 2) 8 µg/m³g 1-Oktanoli 3) 9 µg/m³g 1-Pentanoli 4) 18 µg/m³g 1-Propanoli 5) 4 µg/m³g 2-Propanoli 6) 5 µg/m³g MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 3 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 4 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 51 µg/m³g 2-Butoksietanoli 23 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 41 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 7) 21 µg/m³g Bentsaldehydi 6 µg/m³g Heksanaali 62 µg/m³g Heptanaali 35 µg/m³g

15 Tilaus: (8) Nonanaali 31 µg/m³g Oktanaali 48 µg/m³g Pentanaali 33 µg/m³g KETONIT Asetoni 8) 14 µg/m³g 2-Heksanoni 4 µg/m³g 2-Heptanoni 9) 11 µg/m³g 2-Butanoni 10) 4 µg/m³g 2-Oktanoni 6 µg/m³g 2-Pentanoni 4 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 28 µg/m³g Etikkahappo 55 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 11) 48 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 29 µg/m³g Propaanihappo 12) 76 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 6 µg/m³g Texanol 13) 8 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 2 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 580 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) TVOC-alueen ulkopuolella 8) 9) 10) TVOC-alueen ulkopuolella 11)

16 Tilaus: (8) 12) 13) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: Lattiamattoanalyysi, WHK 3, Mittauskohde: linoleum, P. 4,15 g Analysointipvm.: /JAAK Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,20 dm³ ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT 1-Dekeeni 6 µg/m³g Heptaani 3 µg/m³g Oktaani 6 µg/m³g 1-Okteeni 2 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT C4-alkyylibentseeni** 9 µg/m³g 1,2,3-Trimetyylibentseeni 2 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 6 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 120 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 71 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 15 µg/m³g 1-Heksanoli 8 µg/m³g 1-Oktanoli 2) 9 µg/m³g 1-Pentanoli 3) 19 µg/m³g 1-Propanoli 4) 3 µg/m³g 2-Propanoli 5) 5 µg/m³g MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 8 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 3 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 84 µg/m³g 2-Butoksietanoli 35 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 6) 280 µg/m³g 1-Metoksi-2-propanoli 4 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 7) 23 µg/m³g Bentsaldehydi 6 µg/m³g Heksanaali 59 µg/m³g Heptanaali 31 µg/m³g

17 Tilaus: (8) Nonanaali 25 µg/m³g Oktanaali 38 µg/m³g Pentanaali 31 µg/m³g KETONIT Asetoni 8) 9 µg/m³g 2-Heksanoni 4 µg/m³g 2-Heptanoni 9) 14 µg/m³g 2-Butanoni 10) 4 µg/m³g 2-Oktanoni 7 µg/m³g 2-Pentanoni 4 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 29 µg/m³g Etikkahappo 11) 56 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 12) 45 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 29 µg/m³g Propaanihappo 13) 79 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT n-butyyliasetaatti 2 µg/m³g 2-Butoksietyyliasetaatti 3 µg/m³g 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 5 µg/m³g Texanol 14) 130 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 8 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 830 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) TVOC-alueen ulkopuolella 8) 9) 10) TVOC-alueen ulkopuolella

18 Tilaus: (8) 11) 12) 13) 14) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti Tulosten tarkastelu Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Jaakko Heikkilä kemisti Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

19 Tilaus: (11) WSP Environmental Oy Kai Nordberg Heikkiläntie 7 D HELSINKI VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Hiidenkivi Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla Tulopvm.: Käsittelijä(t): Kim Kuusisto, Katri Härkönen Analysointimenetelmä

20 Tilaus: (11) CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: WHK 4 Mittauskohde: Linoleum + liima/tasoite, P. 5,01 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,15 dm³ ALIFAATTISET HIILIVEDYT Heptaani 2 µg/m³g Oktaani 3 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT Metyyli-isopropyylibentseeni** 1 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 2 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 27 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 19 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 8 µg/m³g 1-Heksanoli 4 µg/m³g 1-Oktanoli 2) 5 µg/m³g 1-Pentanoli 3) 8 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 1 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 21 µg/m³g 2-Butoksietanoli 9 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 9 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 4) 6 µg/m³g Bentsaldehydi 2 µg/m³g Dekanaali 3 µg/m³g 2-Dekenaali** 2 µg/m³g Heksanaali 18 µg/m³g Heptanaali 13 µg/m³g Nonanaali 14 µg/m³g Oktanaali 20 µg/m³g Pentanaali 9 µg/m³g KETONIT 2-Dekanoni** 3 µg/m³g 2-Heksanoni 1 µg/m³g 2-Heptanoni 5) 4 µg/m³g 2-Butanoni 6) 3 µg/m³g 2-Nonanoni** 5 µg/m³g

21 Tilaus: (11) 2-Oktanoni 2 µg/m³g 2-Pentanoni 1 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 12 µg/m³g Etikkahappo 7) 22 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 8) 29 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 14 µg/m³g Propaanihappo 9) 28 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 1 µg/m³g Texanol 10) 8 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 1 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 250 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti

22 Tilaus: (11) CK Näyte/keräin: U052 Mittauspaikka: WHK 5 Mittauskohde: Muovimatto + liima/tasoite, P. 5,14 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 4,23 dm³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 1) 89 µg/m³g C9-alkoholit** 150 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 2) 47 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT Texanol 3) 2 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 250 µg/m³g 1) 2) 3) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: WHK 6 Mittauskohde: Linoleum + liima/tasoite, P. 4,76 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,06 dm³ ALIFAATTISET HIILIVEDYT 1-Dekeeni 3 µg/m³g Heptaani 3 µg/m³g Nonaani 2 µg/m³g 1-Noneeni** 2 µg/m³g Oktaani 8 µg/m³g 1-Okteeni 3 µg/m³g Undekaani 1 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT Isopropyylibentseeni 1 µg/m³g Metyyli-isopropyylibentseeni** 8 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 4 µg/m³g Longisykleeni** 2 µg/m³g a-pineeni 1 µg/m³g

23 Tilaus: (11) YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 42 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 19 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 9 µg/m³g 1-Heksanoli 2) 4 µg/m³g 1-Oktanoli 3) 6 µg/m³g 1-Pentanoli 4) 11 µg/m³g 1-Propanoli 5) 2 µg/m³g 2-Propanoli 6) 2 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 2 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 24 µg/m³g 2-Butoksietanoli 10 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 7 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 7) 9 µg/m³g Bentsaldehydi 3 µg/m³g Dekanaali 4 µg/m³g 2-Dekenaali** 4 µg/m³g Heksanaali 29 µg/m³g Heptanaali 18 µg/m³g Nonanaali 18 µg/m³g Oktanaali 27 µg/m³g Pentanaali 16 µg/m³g KETONIT Asetoni 8) 10 µg/m³g 2-Dekanoni** 4 µg/m³g 2-Heksanoni 2 µg/m³g 2-Heptanoni 9) 6 µg/m³g 3-Heptanoni** 1 µg/m³g 2-Butanoni 10) 5 µg/m³g 2-Nonanoni** 6 µg/m³g 2-Oktanoni 3 µg/m³g 2-Pentanoni 2 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 11) 22 µg/m³g Etikkahappo 12) 40 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 13) 41 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 14) 23 µg/m³g Propaanihappo 15) 58 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 1 µg/m³g Texanol 16) 4 µg/m³g

24 Tilaus: (11) TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 2 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 390 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti

25 Tilaus: (11) CK Näyte/keräin: F Mittauspaikka: WHK 7 Mittauskohde: Linoleum + liima/tasoite, P. 4,71 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,01 dm³ ALIFAATTISET HIILIVEDYT Dekaani 2 µg/m³g 1-Dekeeni 3 µg/m³g Heptaani 3 µg/m³g Nonaani 1 µg/m³g 1-Noneeni** 2 µg/m³g Oktaani 7 µg/m³g 1-Okteeni 7 µg/m³g Undekaani 3 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT Metyyli-isopropyylibentseeni** 13 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 8 µg/m³g 1,8-Kineoli** 2 µg/m³g Limoneeni 1 µg/m³g Longisykleeni** 4 µg/m³g a-pineeni 3 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 39 µg/m³g 1-Heptanoli 1) 5 µg/m³g 1-Heksanoli 3 µg/m³g 1-Oktanoli 3 µg/m³g 1-Pentanoli 2) 7 µg/m³g 1-Propanoli 3) 2 µg/m³g 2-Propanoli 4) 2 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 2 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 15 µg/m³g 2-Butoksietanoli 7 µg/m³g 2-(2-Etoksietoksi)etanoli 3 µg/m³g 1-Metoksi-2-propanoli 1 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 5) 6 µg/m³g Bentsaldehydi 2 µg/m³g Dekanaali 1 µg/m³g

26 Tilaus: (11) 2-Dekenaali** 2 µg/m³g Heksanaali 17 µg/m³g Heptanaali 13 µg/m³g Nonanaali 9 µg/m³g Oktanaali 16 µg/m³g Pentanaali 10 µg/m³g KETONIT 2-Dekanoni** 2 µg/m³g 2-Heksanoni 2 µg/m³g 2-Heptanoni 4 µg/m³g 2-Butanoni 6) 3 µg/m³g 2-Nonanoni** 4 µg/m³g 2-Oktanoni 2 µg/m³g 2-Pentanoni 2 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 9 µg/m³g Etikkahappo 7) 21 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 8) 22 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 10 µg/m³g Propaanihappo 20 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT Texanol 9) 1 µg/m³g TYPPIYHDISTEET 1-Metyyli-2-pyrrolidoni 1 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 280 µg/m³g 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti

27 Tilaus: (11) CK Näyte/keräin: K375 Mittauspaikka: WHK 8 Mittauskohde: Muovimatto + liima/tasoite, P. 4,84 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 4,19 dm³ TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 2 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 3 µg/m³g C9-alkoholit** 140 µg/m³g 2-Etyyli-1-heksanoli 1 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 160 µg/m³g CK Näyte/keräin: Mi Mittauspaikka: WHK 9 Mittauskohde: Linoleum + liima/tasoite, P. 4,31 g Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 2,09 dm³ ALIFAATTISET HIILIVEDYT 1-Dekeeni 1 µg/m³g Heptaani 1 µg/m³g Oktaani 2 µg/m³g 1-Okteeni 3 µg/m³g Undekaani 1 µg/m³g AROMAATTISET HIILIVEDYT Metyyli-isopropyylibentseeni** 5 µg/m³g TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Junipeeni** 7 µg/m³g Longisykleeni** 4 µg/m³g YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 28 µg/m³g 1-Heptanoli 4 µg/m³g 1-Heksanoli 2 µg/m³g 1-Oktanoli 3 µg/m³g 1-Pentanoli 5 µg/m³g EETTERIT 2-Pentyylifuraani 1 µg/m³g ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT

28 Tilaus: (11) 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 15 µg/m³g 2-Butoksietanoli 4 µg/m³g ALDEHYDIT n-butanaali 1) 5 µg/m³g Bentsaldehydi 2 µg/m³g Dekanaali 1 µg/m³g 2-Dekenaali** 2 µg/m³g Heksanaali 13 µg/m³g Heptanaali 10 µg/m³g Nonanaali 6 µg/m³g Oktanaali 11 µg/m³g Pentanaali 8 µg/m³g KETONIT 2-Dekanoni** 1 µg/m³g 2-Heptanoni 3 µg/m³g 2-Butanoni 2) 2 µg/m³g 2-Nonanoni** 2 µg/m³g 2-Oktanoni 1 µg/m³g 2-Pentanoni 1 µg/m³g HAPOT Butaanihappo eli voihappo 5 µg/m³g Etikkahappo 3) 7 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 19 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 7 µg/m³g Propaanihappo 11 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 1 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 160 µg/m³g 1) 2) 3)

29 Tilaus: (11) Tulosten tarkastelu Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Katri Härkönen laboratorioanalyytikko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

30

31

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11)

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2 SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO /

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA RTA-lopputyöseminaari 24.9.2015 Kimmo Lähdesmäki Difina Oy OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA Opinnäytetyö pohjautuu laajaan

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi Kastumisen vaikutus materiaaliin ja sisäilmaan Kuivaketju 10 Työmaatoteutus seminaari Oulun rakennusvalvonta Solistinkatu 2, Oulu 14.10.2015

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 8.12.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 29.5.2013 Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 00381 Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh. 0207 402 540 www.sisailmakeskus.fi Raikukujan palvelutalo,

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tuomo Lapinlampi. Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi

Tuomo Lapinlampi. Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi Tuomo Lapinlampi Biokemisti, FM, Työhygieenikko, Työterveyslaitos, Biologiset haitat ja sisäilma -tiimi FK, FM ylempi korkeakoulututkinto, Oulun Yliopisto 1980 - aineyhdistelmä: biokemia (l), kemia (cl),

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KOSTEUS- JA RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tapanilan ala-aste: Puukoulu Veljestenpiha 2 PROJEKTI: 305954 00730 Helsinki Helsingin kaupunki, HKR-Rakennuttaja TIIVISTELMÄ Tapanilan ala-asteen Puukouluun tehtiin kuntotutkimus, jonka tavoitteena oli

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 2013 Päiväkoti Rakennusala: - Käyttötarkoitus: päiväkoti Kiskontie 20 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku: 1 Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta:

Sotungintie Vantaa. Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 29.2.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Sotungin koulu, päärakennus Sotungintie 19 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot