H Formaldehydin Lewis-rakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H Formaldehydin Lewis-rakenne"

Transkriptio

1 Vastaus kappaleen 1.7 tehtävään Ammoniumioni on rakenteeltaan tetraedrinen aivan kuten metaani. Sen sidoskulmat ovat n.109 ja typellä on sp 3 -hybridisaatio. sidoskulma n. 109 o Ammoniumioni Vastaus kappaleen 1.9 tehtävään. Formaldehydin = kaksoissidos on samanlainen kuin etaanilla. Sen sidoskulmat ovat n. 120 ja sen hiili ja happiatomeilla on sp 2 -hybridisaatio. apen vapaat elektroniparit sijaisevat sp 2 -orbitaaleilla.... ::.. Formaldehydin Lewis-rakenne 120 o 120 o 120 o Formaldehydi Kappaleen 1.10 tehtävä: Piirrä propyynin, 3, viivasidoskaava ja osoita jokaisen hiiliatomin hybridisaatio ja ennusta sidoskulmat. sp sp n. 109 o 180 o sp 3 Propyynimolekyyli on pitkulainen eli sen kaikki kolme hiiliatomia ovat samalla janalla. Kolmoissidoshiiliatomeilla on sp-hybridisaatio ja 3 -hiilellä sp 3 -hybridisaatio. sp-ybridisoituneiden hiiliatomien sidoskulma on 180 ja sp 3 -hybridisoituneen hiiliatomin sodoskulmat ovat n. 109 eli sillä on tetraedrinen rakenne. Vastaus kappaleen 1.12 tehtävään 2 Asetaldehydin happiatomilla on kaksi vapaata elektroniparia, joita se voi luovuttaa Lewis-hapoille, kuten -ionille.

2 A Lewisin happo :.. : asetaldehydi (Lewisin emäs) A Vastaus kappaleen 2.1 kysymykseen. Aromaattinen 3 Esteri Eetteri Aromaattinen Aromaattinen F 3 3 Amiini Alkyylihalidi Aromaattinen Eetteri Amidi Amidi (laktaami) Sulfidi S Karboksyylihappo Karboksyylihappo Vastaus kappaleen 2.2 tehtävään Molekyylikaavaa 6 14 vastaavia isomeereja on 5 kpl, jotka on esitetty tässä myös viivakaavoilla n-heksaani 2-metyylipentaani (isoheksaani) 3-metyylipentaani 2,2-dimetyylibutaani (neobutaani) ,3-dimetyylibutaani Kappaleen 2.5 tehtävän vastaus Butaanin konformaatioista on alhaisin se lomittaiskonformaatio (B), jossa metyyliryhmät ovat vastakkaisilla puolilla.

3 Energia Kohdakkaiskonformaatio A Lomittaiskonformaatio A 3 Kohdakkaiskonformaatio B 3 Lomittaiskonformaatio B Kappaleen 2.7 tehtävän vastaus 1-tert-butyyli-2-metyylisyklopentaani Vastaus kappaleen 2.8 tehtävään cis-1,4-dimetyylisykloheksaani 3 3 Kappaleen 2.10 tehtävän vastaus. Metyylisykloheksaanin aksiaalinen ja ekvatoriaalinen tuolikonformaatio. 3 3 aksiaalinen metyylisykloheksaani ekvatoriaalinen metyylisykloheksaani

4 Vastaus kappaleen 2.11 tehtävään is- 1,2-dikloorisykloheksaanin tuolikonformatioissa toinen sidos on aina aksiaalinen ja toinen akvatoriaalinen. Trans-1,2-dikloorisykloheksaanin tuolikonformaatioissa molemmat substituentit ovat joko aksiaalisia tai ekvatoriaalisia. cis-1,2-dimetyylisykloheksaani l l a l a l l e l e trans-1,2-dimetyylisykloheksaani l a l a l l l e l e Vastaus kappaleen 3.1 tehtävään (a) (b) allyyli-5-metyyli-1,5-oktadieeni 3-isopropyylisyklopenteeni Vastaus kappaleen 3.2 tehtävään. 2-buteenin rakenne, hiiliatomien hybridisaatiot ja sidoskulmat. Kuvassa on esitetty trans-2-buteenin rakenne, 2-buteenilla on myös cis-isomeeri.

5 sp 2 sp 2 ybridisaatiot sp 3 trans-2-buteeni sp 3 Sidoskulmat Vastaus kappaleen 3.3 tehtävään. 5-kloori-2-penteenin cis- ja trans-isomeerit. l l cis-5-kloori-2-penteeni trans-5-kloori-2-penteeni Kappaleen 3.5 tehtävän vastaus. (a) 3 K 3 K Substituutioreaktio (b) = 2 2 Eliminaatioreaktio (c) 2 = Additioreaktio Ratkaisu kappaleen 3.6 tehtävään. (a) Asetoni, 3 3 δ δ 3 3 ukleofiilinen Elektrofiilinen (b) Butyylilitium, Li ukleofiilinen Elektrofiilinen Li δ δ (c) Kloorietaani, 3 2 l

6 Elektrofiilinen ukleofiilinen 3 2 δ l δ (d) Metaanitioli, 3 S Rikin ja hiilen elektronegatiivisuusero on pieni, joten niiden välinen sidos ei ole polaarinen. Rikki sisältää kaksi vapaata elektroniparia kuten happi, joten sitä voidaan pitää nukleofiilisenä. ukleofiilinen 3 S (e) Etyyni, Elektrofiilinen ukleofiilinen δ δ δ Elektrofiilinen Vastaus kappaleen 3.7 tehtävään. Syklohekseenin reaktio l:n kanssa tuottaa kloorisykloheksaania. syklohekseeni l l kloorisykloheksaani Vastaus kappaleen 3.8 tehtävään 2-metyylipropeenin kaksoissidos aukeaa ja l:n protoni liittyy siihen π-elektronien avulla; syntyy karbokationi, johon kloridi ioni luovuttaa elektroniparin ja uusi sidos muodostuu (2-kloori-2- metyylipropaani).

7 l metyylipropeeni 3 3 karbokationivälivaihe l l kloori-2-metyylipropaani Vastaus kappaleen 3.9 tehtävään. Yksivaiheisen, erittäin eksotermisen ja nopean reaktion energiadiagrammi. Kappaleen 4.1 tehtävä 1. 1-metyylisyklohekseeni ja metyylihekseeni 1-bromi-1-metyyliheksaani Kappaleen 4.1 tehtävä 2. 1-penteeni ja I

8 I I 1-penteeni 2-jodipentaani Kappaleen 4.2 tehtävän vastaus 1-etyylisyklopenteeni ja l l 2 3 l 2 3 l etyylisyklopenteeni 1-etyyli-1-kloorisyklopentaani (päätuote) 1-etyyli-2-kloorisyklopentaani (sivutuote) Kappaleen 4.3 tehtävän ratkaisu. (a) (b) 3 I 3 3 Kappaleen 4.4 tehtävän ratkaisu. 2 2 metyleenisyklopentaani karbokationivälituote 1-metyylisyklopentanoli Kappaleen 4.6 tehtävän vastaukset (a) ( 3 ) 2 = metyyli-2-penteeni 2 Pd metyylipentaani

9 (b) 3,3-dimetyylisyklopenteeni Kappaleen 4.8 tehtävän ratkaisu. Esitä polyakryylinitriilin rakenne, joka on muodostunut akryylinitriilistä 2 =. 2 akryylinitriili * 2 2 polyakryylinitriili 2 n * Kappaleen 4.9 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Mitä tuotteita syntyy 1-kloori-1-metyylisykloheksaanin reagoidessa K:n kanssa etanolissa. 3 l K Et 3 l 1-kloori-1-metyylisykloheksaani 1-metyylisyklohekseeni Tehtävä 2. Ennusta seuraavan reaktion päätuote. 2 S 4, metyyli-2-pentanoli 3-metyyli-2-penteeni (uom. 3-metyyli-2-penteenillä on E- ja Z-isomeerit) Kappaleen 4.11 tehtävän ratkaisu (a) (b) metyyli-2-heksyyni 2-hepten-5-yyni Ratkaisut kappaleen 4.12 tehtäviin

10 (a) (b) (c) 3 Lindlar-katalyytti cis-5-metyyli-2-hekseeni ekv. l 2 1 ekv. l l (E)-2,3-dikloori-2-penteeni (Z)-3-bromi-2-penteeni (Z)-2-bromi-2-penteeni (E)-3-bromi-2-penteeni (E)-2-bromi-2-penteeni Ratkaisut kappaleen 5.4 tehtäviin. (a) (b) (c) l 2 2 m-kloorinitrobentseeni 1-kloori-3-nitrobentseeni isobutyylibentseeni tai (2-metyylipropyyli)bentseeni p-bromianiliini 4-bromianiliini Kappaleen 5.7 tehtävän ratkaisu 2 S 4 S 3 S 4 - S 2 S 2 on elektrofiili, joka pyrkii reagoimaan nukleofiilisen bentseeni-renkaan kanssa. Välituotteena syntyy karbokationi, joka voidaan piirtää kolmena erilaisena resonanssirakenteena. Karbokationista irtoaa protoni ja - sidoksen elektronipari siirtyy aromaattiseen renkaaseen, jolloin lopputuotteena saadaan bentseenisulfonihappoa. S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 Kappaleen 5.8 tehtävän ratkaisut (a) ( 3 ) 3 l, All 3

11 3 3 All 3 l 3 Tert-butyylikloridi tert-butyylibentseeni l (b) 3 2 l, All 3 l 2 3 propanyylikloridi All 3 80 propiofenoni 2 3 l Kappaleen 5.11 tehtävän ratkaisut. Mitä tuotteita syntyy hapetettaessa KMn 4 :lla seuraavia lähtöaineita? (a) m-kloorietyylibentseeni 2 3 KMn 4 l m-kloorietyylibentseeni l m-klooribentsoehappo (b) o-dimetyylibentseeni 3 KMn 4 3 o-dimetyylibentseeni Ftaalihappo Kappaleen 5.12 tehtävän ratkaisu. Bifenyylissä kaksi fenyylirengasta on liittynyt yhteen. Fenyyli on orto-para-ohjaava substituentti. Reaktiossa syntyy orto-para-kloorattujen bifenyylien seos, jota on aikaisemmin käytetty eristeaineena mm. muuntajissa.

12 l l 2 l bifenyyli l l l l l l l Kappaleen 6.2 tehtävän ratkaisu Kappaleen 6.3 tehtävän ratkaisu. 1,20 g kokaiinia, jonka ominaiskieto [α] D = 16, liuotettiin 7,50 ml:aan kloroformia ja asetettiin 5,00 cm pitkään näytesylinteriin. Mikä on liuoksen havaittu kierto? minaiskierto l = 5,00 cm = 0,50 dm = [ α] D = α l c [α] D = 16 c = 1.20g/7,50 ml = 0.16 g/ml havaittu kierto = α = [α] D l c = -16 0,50 dm 0.16 g/ml = -1.3 Kappaleen 6.5 tehtävän ratkaisu Stereokeskusten määrittämiseksi kannattaa molekyyli piirtää uudelleen siten, että kevein substituentti () on katsojasta poispäin. Yhdisteet (b) ja (c) ovat enantiomeerejä. (a) ja (b) sekä (a) ja (c) ovat diastereomeerejä.

13 (a) (b) (c) (2R,3R)- 3-bromi- 2-butanoli (2R,3S)- 3-bromi- 2-butanoli (2S,3R)- 3-bromi- 2-butanoli Enantiomeereja Kappaleen 6.6 tehtävän ratkaisut Tehtävä 1. is-1,2-dimetyylibutaanin molemmat metyyliryhiä sitovat hiiliatomit (1 ja 2) ovat kiraalisia. Kuitenkin molekyyli on symmetrinen eli sillä symmetriataso, joten molekyyli ei ole kiraalinen vaan se on akiraalinen mesoyhdiste. Sitä vastoin sen trans-isomeeri on kiraalinen, koska se ei ole symmetrinen cis-1,2-dimetyylisyklobutaani trans-1,2-dimetyylisyklobutaani Kappale 6.6. Tehtävä 2 (a) 2,3-dibromibutaani (b) 2,3-dibromipentaani (c) 2,4-dibromipentaani Yhdisteellä on symmetriataso, joten sillä on mesomuoto Yhdisteellä ei ole symmetriatasoa, joten sillä ei ole mesomuotoa Yhdisteellä on symmetriataso, joten sillä on mesomuoto

14 Kappaleen 6.7 tehtävän ratkaisu Me Me 3 2 * * 3 * * * * * * * * * * * * * * kodeiini androloni Tetrasykliini (yskänlääke) (anabolinen steroidi) (antiobiootti) 5 stereokeskusta 6 stereokeskusta 5 stereokeskusta Kappaleen 6.8 tehtävän ratkaisu Raseeminen maitohappo sisältää yhtäpaljon R- ja S-isomeeria, jotka molemmat reagoivat yhtä nopeasti metanolin kanssa, joten myös synteesituotteena (maitohapon metyyliesteri eli metyylilaktaatti) saadaan raseeminen seos % 50% % 50% 3 (/-)-maitohappo (/-)-metyylilaktaatti Kappaleen 7.1 tehtävän vastaukset (a) (b) (c) l bromibutaani 3-kloori-2-metyylipentaani l syklopentyylikloridi kloorisyklopentaani Kappaleen 7.2 tehtävä. Piirrä kaikki 2-metyylibutaanin kloorauksessa syntyvät monokloorituotteet. Ratkaisu:

15 l 2 l l l l 2-metyylibutaani 4-kloori-2-metyylibutaani 3-kloori-2-metyylibutaani 2-kloori-2-metyylibutaani 1-kloori-2-metyylibutaani Kappaleen 7.3 tehtävän ratkaisut (a) (b) 3 3 Sl 2 l P 3 1-fenyyli-1-kloorietaani 1-fenyylietyylikloridi 1-bromi-1-metyylisykloheksaani Kappaleen 7.4 tehtävän ratkaisu Alkoholi voidaan muuttaa alkyylihalidiksi ja tämä edelleen alkaaniksi. 1-metyylisykloheksanolista voidaan valmistaa 1-metyylisykloheksyylikloridi (tionyylikloridilla) tai -bromidi (:llä tai fosforitribromidilla). Alkyylihalidista valmistettu Grignardin reagenssi voidaan hajottaa vedellä, jolloin saadaa alkaania. l Mg Mgl 3 Sl eetteri 3 1-metyylisykloheksanoli 1-metyylisykloheksyylikloridi metyylisykloheksaani Kappaleen 7.5 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Mikä substituutiotuote syntyy 1-klooripropaanin reagoidessa natriumhydroksidin kanssa? ydroksi-ioni on nukleofiili, joka korvaa kloorin S2-mekanismilla ja tuotteeksi saadaan alkoholi (1- propanoli). a l a l 1-klooripropaani 1-propanoli Tehtävä 2. Kuinka valmistaisit 1-propaanitiolia, S, nukleofiilisella substituutioreaktiolla? Samoin kuin hydroksi-ioni edellä, myös -S-ryhmä on nukleofiili, joka korvaa halogeenin S2- mekanismilla. Myös tässä lahtöaineena voi olla 1-klooripropaani (myös bromi- ja jodiproaani reagoivat samoin).

16 a S l S a l 1-klooripropaani propaanitioli Kappaleen 8.1 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1 (a) (b) metyyli-heksa-2,4-dioli 4-fenyyli-2-metyyli-2-butanoli (c) 3 3 4,4-dimetyyli-sykloheksanoli 4,4-dimetyylisykloheksyylialkoholi (d) trans-2-bromi-syklopentanoli (1S,2S)-2-bromi-syklopentanoli Tehtävä 2 (a) (b) di-isopropyylieetteri propyylisyklopentyylieetteri (c) (d) 3 p-bromianisoli p-bromimetoksibentseeni (etoksimetyyli)etyylieetteri Kappaleen 8.3 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Kumpi on happamampi, p-metyylifenoli vai p-syanofenoli?

17 Metyyliryhmä on aktivoiva, elektroneja luovuttava ryhmä, kun taas syanoryhmä () on deaktivoiva ja elektroneja puoleensavetävä (syanoryhmän hiiliatomilla on positiivinen osittaisvaraus). äin ollen p- syanofenoli on happamampi. Ks kappale 5.8.1, Tehtävä 2. Aseta seuraavat yhdisteet kasvavan happamuuden mukaiseen järjestykseen: bentsyylialkoholi, p-bromifenoli, 2,4-dibromifenoli, p-metoksifenoli. Yhdisteistä 2,4-dibromifenoli on happamin (sisältää kaksi elektroneja puoleensa vetävää bromi-atomia), seuraavaksi hapan on p-bromifenoli (yksi elektroneja puoleensa vetävä bromi-atomi), sitten p- metoksifenoli (metoksiryhmä on elektroneja luovuttava) ja vähiten hapan on bentsyylialkoholi, koska se ei ole fenoli vaan primäärinen alkoholi. Kappaleen 8.5 tehtävän ratkaisu ab 4 3- eksanoni 3- eksanoli Kappaleen 8.6 tehtävän ratkaisu. Mikä tuote syntyy bentsyylialkoholin reagoidessa r 3 :n kanssa? Primäärinen alkoholi hapettuu r 3 :lla vastaavaksi karboksyylihapoksi. r 3 bentsyylialkoholi bentsoehappo Entä jos hapetusreagenssina käytetään pyridiniumkloorikromaattia (P)? P:llä hapettuminen pysähtyy aldehydiasteelle. P bentsyylialkoholi bentsaldehydi Kappaleen 8.7 tehtävän ratkaisu p-metyylifenolia (p-kresolia) käytetään mm. antiseptisena aineena. Miten valmistaisit p-metyylifenolia bentseenistä? Tuote voidaan pikkoa vaihe vaiheelta yksinkertaisimmiksi lähtöaineiksi (retrosynteettinen analyysi).

18 Sulfonihapon muuntaminen fenoliksi S 2 Sulfonointi Friedel Graftsin alkylointi 3 p-metyylifenoli (p-kresoli) 3 3 Reaktio voidaan kirjoittaa seuraavasti: Kappaleen 8.8 tehtävän ratkaisu Mikä tuote syntyy cis-2-buteenin reagoidessa m-klooriperoksibentsoehapon kanssa? m-klooriperoksibentsoehappo muodostaa alkeenista epoksiyhdisteen eli oksiraanin cis-2-buteeni l 3 3 cis-2,3-epoksibutaani (cis-2-buteenioksidi t. 2,3-dimetyylioksiraani) Kappaleen 8.9 tehtävän ratkaisut (a) (b) (c) S S S butaani-2-tioli etyyli-tert-butyylisulfidi 2-merkaptobentsaldehydi Kappaleen 9.1 tehtävän ratkaisut Esitä molekyylien rakenteet annettujen tietojen perusteella. (a) ketoni, 5 10

19 pentanoni tai pentanoni tai metyyli- 2-butanoni (b) aldehydi, heksenaali (c) syklinen ketoni, 5 8 syklopentanoni 3 3-metyylisyklobutanoni (d) aryyliketoni, propiofenoni 3-metyyliasetofenoni Kappaleen 9.3 tehtävän ratkaisut (a) (b) (c) metyyli-3-pentanoni 3-fenyylipropanaali cis-2,5-dimetyylisykloheksanoni (2R,5S)-2,5-dimetyylisykloheksanoni Kappaleen 9.4 tehtävän ratkaisut (a) asetofenonia bentseenistä

20 l 3 asetyylikloridi All 3 80 asetofenoni 3 l (b) 2-heksanonia 1-heksyynistä heksyyni 2 S 4 gs enoli heksanoni (c) pentanaalia 1-pentanolista P 1-pentanoli pentanaali Kappaleen 9.5 tehtävän vastaus. 3-metyylibutanaalin hapettuu 3-metyylibutaanihapoksi 3-metyylibutanaali Ag( 3 ) 2 a 3-metyylibutaanihappo Kappaleen 9.6 tehtävän ratkaisu ydroksidi-ioni liittyessä asetaldehydin karbonyylihiileen syntyy alkoksidi-ioni, joka protonoituu geminaaliseksi alkoholiksi (1,1-dioliksi) eli asetaldehydihydraatiksi. Kappale 9.7. Tehtävä. Vesiliuoksessa triklooriasetaldehydi (kloraali, l 3 ) esiintyy geminaalisena diolina, kloraalihydraattina, joka tunnetaan unilääkkeenä ja tyrmäystippoina. Piirrä kloraalihydraatin rakenne. Vastaus:

21 l l l l 2 l l kloraalihydraatti Kappale 9.8. Tehtävä. Mitä tuotetta syntyy 2-metyylisyklopentanolin ja metanolin happokatalysoidussa reaktiossa? Vastaus metyylisyklopentanoni metyylisykloheksanonin dimetyyliasetaali (1,1-dimetoksi-3-metyylisyklopentaani) Tehtävä. Mikä tuote syntyy 2-butanonin reagoidessa hydroksyyliamiinin 2 kanssa? Vastaus: butanoni 3 3 : 2 butanonioksiimi Tehtävä. Kuinka valmistaisit 2-fenyyli-2-propanolia, (a) asetonista, (b) asetofenonista? Vastaus: 3 3 Mg 3 3 Mg Mg asetofenoni metyylimagnesiumbromidi 2-fenyyli-2-propanoli 3 3 Mg asetoni fenyylimagnesiumbromidi Kappaleen 10.1 tehtävän vastaukset imeä seuraavat yhdisteet

22 (a) (b) (c) 3-metyylibutaanihappo 3 trans-2-metyylisykloheksaanikarboksyylihappo (1S,2S)-2-metyylisykloheksaanikarboksyylihappo (d) (e) (f) l 4-metyylipentanyylikloridi propaanianhydridi tert-butyylipropanaatti t. propaanihapon tertbutyyliesteri etyyli(2,2-dimetyylipropanaatti) t. 2,2-dimetyylipropaanihapon etyyliesteri (g) (h) (i) 3 a -metyylipropaaniamidi 2-metyylibutaaninitriili natrium-3-metyylibutanaatti Kappaleen 10.3 tehtävien vastaukset Tehtävä 1. Kumpi on vahvempi happo, bentsoehappo vai p-nitrobentsoehappo? Ratkaisu: Kappaleessa 5.9 todettiin että nitro-ryhmä on elektroneja puoleensavetävä ja stabiloi negatiivista varausta, siten p-nitrobentsoaatti on stabiilimpi kuin bentsoaatti eli p-nitrofenoli on happamampi. Tehtävä 2. Piirrä seuraavien reaktioiden tuotteet (a) bentsoehappo a? bentsoehappo a a 2 natriumbentsoaatti (b) etikkahappo 3?

23 3 3 etikkahappo ammoniumasetaatti Tehtävä 3. Aseta seuraavat yhdisteet kasvavan happamuuden mukaiseen järjestykseen: rikkihappo, metanoli, fenoli, p-nitrofenoli, etikkahappo. rikkihappo (pka=-5.2) > etikkahappo (pka=4.75) > p-nitrofenoli (pka=7.15)> fenoli (pka=9.89)> metanoli (pka=15.54) Kappaleen 10.4 tehtävän ratkaisu Mg eetteri 3 3 Mg eetteri 3 3 tert-butyylibromidi 2,2-dimetyylipropaanihappo a ,2-dimetyylipropaanihappo Kappaleen 10.5 tehtävän vastaus Koska kloori on elektronegatiivisempi kuin typpi, happokloridin karbonyyli on polaarisempi kuin amidin ja siten asetyylikloridi on reaktiivisempi kuin asetamidi. Kappaleen 10.6 tehtävän ratkaisu Millä kahdella eri tavalla voit valmistaa etyylibensoaattia? a bromietaani a natriumbentsoaatti etyylibentsoaatti

24 etanoli bentsoehappo etyylibentsoaatti Kappaleen 10.7 tehtävän vastaus. l etanoli l bentsoyylikloridi etyylibentsoaatti Kappaleen 10.8 tehtävän ratkaisu sykloheksanoli asetanhydridi sykloheksyyliasetaatti etikkahappo 3 Kappaleen 10.9 tehtävän ratkaisu Tehtävä 1. Piirrä etyyli-3-metyylibutanoaatin saippuoitumisreaktio. 3 3 a a etyyli-3-metyylibutanaatti natrium-3-metyylibutanaatti Kappaleen vastaukset Tehtävä 1. Mistä amidista valmistaisit bentsyyliamiinia LiAl 4 :lla? LiAl bentsamidi bentsyyliamiini

25 Tehtävä 2. Rengasrakenteisia amideja sanotaan laktaameiksi. Mitä tuotetta saat pelkistämällä - metyylipyrrolidonia? LiAl metyylipyrrolidoni (laktaami) -metyylipyrroli Kappaleen tehtävän ratkaisu. Kevlar on polymeeri, jota valmistetaan kuumentamalla 1,4-bentseenidikarboksyylihaposta ja 1,4- bentseenidiamiinista. Esitä Kevlarin rakenne. 1,4-bentseenidikarboksyylihappo tereftaalihappo n 2 2 Kevlar 1,4-diaminobentseeni Kappaleen 12.1 tehtävien vastaukset Tehtävä 1. imeä alla olevat amiinit IUPA-sääntöjen mukaan. (a) (b) (c) (d) (e) etyylimetyyliamiini disykloheksyyliamiini -metyyli--propyylisykloheksyyliamiini -metyylipyrroli 1,3-butaanidiamiini Tehtävä 2. Piirrä seuraavien amiinien rakenteet: (a) -metyylianiliini 3 (b) Tetraetyyliammoniumbromidi

26 (c) p-omianiliini (d) -etyyli--metyylisyklopentyyliamiini Kappaleen 12.3 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Kumpi on voimakkaampi emäs, aniliini vai p-nitroaniliini? Aniliini on voimakkaampi emäs, koska nitroryhmän elektroneja puoleensavetävä vaikutus tekee p- nitroaniliinin aminoryhmästä heikommin elektroneja luovuttavan ja siten heikomman emäksen. Tehtävä 2. Ennusta seuraaavan reaktion tuote l etyylimetyyliamiini 3 2 l 3 etyylimetyyliamoniumkloridi etyylimetyyliamiinihydrokloridi Tehtävä 3. Ennusta kumpi on emäksisempi: Emäksisempi yhdiste on esitetty punaisella

27 (a) vai Etyyliamiini on emäksisempi kuin propaaniamidi (b) a vai a on emäksisempi kuin aniliini (c) 3 3 vai Dimetyyliamiini on emäksisempi kuin -metyylianiliini (d) 3 3 vai ( 3 ) 3 Trimetyyliamiini on emäksisempi kuin dimetyylieetteri Kappaleen 12.4 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Kuinka valmistaisit dietyyliamiinia ammoniakista? Ammoniakkiin on liitettävä kaksi etyyliryhmää, jotka saadaan ammoniakin reagoidessa kahden etyylihalidimolekyylin kanssa dietyyliamiini Tehtävä 2. Mistä amidista voit valmistaa -etyylisykloheksyyliamiinia? Amidin karbonyyliryhmä voidaan pelkistää LiAl 4 :lla metyleeniryhmäksi (- 2 -). - etyylisykloheksyyliamiinissa on vain yksi typpeen liittynyt - 2 -ryhmä (etyyliryhmä), joten lähtöaineen on oltava -sykloheksyyliasetamidi. 3 1) LiAl 4 2) sykloheksyyliasetamidi -etyylisykloheksyyliamiini Tehtävä 3. Mistä nitriilistä voit valmistaa LiAl 4 :lla pelkistämllä butyyliamiinia? itriilin -ryhmä voidaan pelkistää LiAl 4 :lla primääriseksi amiiniksi (- 2 2 ). Lähtöaine on butaaninitriili. 1) LiAl ) 2 Butaaninitriili Butyyliamiini

28 Tehtävä 4. Kuinka valmistat p-metyylianiliinia bentseenistä? Metyyliryhmä saadaan bentseeniin Friedel-rafts reaktiolla ( 3 l/all 3 ). Aminoryhmä saadaan pelkistämällä nitrausreaktiolla saatu nitroryhmä amiiniksi. 3 l 3 All S 4 3 p-nitrotolueeni 1. Fe, 3 2. a 2 3 p-metyylianiliini Kappaleen 12.5 tehtävän vastaus asetanhydridi 2 dietyyliamiini 3,-dietyyliasetamidi 3 etikkahappo Kappaleen 12.6 tehtävän vastaus Piirrä reaktioyhtälöt, jossa -metyylipyrroli reagoi seuraavien reagenssien kanssa. (a) metyylipyrroli 3 2-nitro-1-metyylipyrroli (b) 3 l, All 3 3 l, All metyylipyrroli 3 2-metyyli-1-metyylipyrroli (c) 3 l, All 3

29 3 -metyylipyrroli All 3 l asetyyli-1-metyylipyrroli Kappaleen 13.1 tehtävän ratkaisu (a) (b) (c) (d) riboosi ribuloosi fruktoosi aldopentoosi ketopentoosi ketoheksoosi 2 alloosi aldoheksoosi Kappaleen 13.1 tehtävän ratkaisut Tehtävä 1. (R)-2-butanolin rakenne Fisherin projektiokaavalla (R)-2-butanoli 2 3 = = Fisherin projektiokaava Tehtävä 2. Maitohapon Fisherin projektio kolmiulotteisena tetraedrisena rakenteena ja sen R/Skonfiguraatio. 3 Maitohappo = = 3 3 (R)-Maitohappo Kappaleen 13.3 tehtävän ratkaisu

30 (a) (b) (c) L-Erytroosi D-ksyloosi D-ketopentoosi D-Erytroosi L-ksyloosi L-ketopentoosi Kappaleen 13.4 tehtävän ratkaisu Kuinka monta erilaista aldoheptoosia voi olla olemassa? Kuinka moni niistä on D-sokereita? Aldoheptoosilla on 5 stereokeskusta, joten sillä on 2 5 =32 stereoisomeeria: 16 D- ja 16 L-aldoheptoosia. Kappaleen 13.5 tehtävän ratkaisu D-mannoosin pyranoosimuodon aworth-kaava D-mannoosi (Fisher-kaavio) D-mannopyranoosi (aworth-kaavio) Kappaleen 13.6 tehtävän ratkaisu Piirrä D-fruktoosin furanoosimuodon α- ja β-anomeerit.

31 2 2 fruktoosi α D-fruktofuranoosi β D-fruktofuranoosi Kappaleen 13.7 tehtävän ratkaisu Piirrä β-d-galaktoosin awort-kaava ja tuolikonformaatio. Merkitse aksiaaliset ja ekvatoriaaliset substituentit. 2 D-galaktoosi β-d-galaktoosi (aworth-kaavio) a e 2 = e e e β-d-galaktoosi (tuolikonformaatio) Kappaleen 13.1 tehtävän vastaus Kysteiinin - 2 S -ryhmällä on korkeampi prioriteetti kuin - -ryhmällä (rikin atomipaino on suurempi kuin hapen). 3 2 S (S)-seriini 1 2 (R)-kysteiini Kappaleen 13.2 tehtävän ratkaisu

32 Piirrä reaktioyhtälö, jossa glysiinihydrokloridi reagoi: (a) yhden a ekvivalentin kanssa Ensimmäinen a-ekvivalentti poistaa glysiinihydrokloridin happaman protonin l a a l (b) kahden a ekvivalentin kanssa Toinen a-ekvivalentti poistaa protonin ammoniumryhmästä a a Kappaleen 13.3 tehtävien ratkaisut Tehtävä 1. Piirrä glysiinin rakenteet p:ssa 3.0, p:ssa 6.0 ja p:ssa 9.0. p = 3 p = 6 p = 9 Glysiinin pka arvot ovat 2,3 ja 9,6, joten glysiini on kahtaisionimuodossa näiden arvojen välillä, siis myös p:ssa 3 ja 9. UM! Jos p > 9,6 on glysiini muodossa: Jos p < 2,3 on glysiini muodossa:

33 Tehtävä 2. Ennusta mihin suuntaan (positiivista vai negatiivista elektrodia kohden) valiini, glutamiinihappo ja histidiini kulkevat elektroforeesilevyllä p:ssa 7.6? 3 Valiini Valiinin isoelektrinen piste = 5.96, joten p:ssa 7.6 se on heikosti deprotonoitunut (negatiivisesti varautunut) ja siirtyy elektroforeesissa kohden positiivista elektrodia. 3 Glutamiinihappo Glutamiinihapon isoelektrinen piste = 3.22, joten p:ssa 7.6 sen molemmat karboksyyliryhmät ovat deprotonoituneet (negatiivisesti varautuneet) joten se siirtyy elektroforeesissa voimakkaasti kohden positiivista elektrodia. 3 istidiini istidiinin isoelektrinen piste = 7.59, joten p:ssa 7.6 se on neutraali, eikä kulje kumpaakaan elektrodia kohti. Kappaleen 13.4 tehtävän ratkaisu. Piirrä Ala-Val dipeptidin rakenne.

34 2 2 2 Alaniini Valiini Ala-Val Kappaleen 14.2 tehtävän ratkaisu. Piirrä sellaisen optisesti aktiivisen rasvan (triglyseridin) rakenne, jonka hydrolyysi tuottaa 2 ekvivalenttia palmitiinihappoa ja 1 ekv. steariinihappoa. 2 * 2 Kappaleen 14.3 tehtävän ratkaisu Piirrä glyseryylimonopalmitaattidioleaatin saippuointireaktio 2 * 2 2 a a 3 a 2 a glyseroli Kappaleen 14.4 tehtävän ratkaisu. Tunnista sfingomyeliinin funktionaaliset ryhmät ja nimeä sen hydrolyysituotteet.

35 alkoholi alkeeni fosfaatti P kvaternäärinen ammoniumryhmä Sfingomyeliini amidi P sfingosiini 2 P fosfaatti koliini steariinihappo Kappaleen 14.5 tehtävien vastaukset Tehtävä 1. Tunnista progesteronin funktionaaliset ryhmät 3 ketoni 3 ketoni alkeeni Tehtävä 2. Vertaa estradiolin, progesteronin ja etinyyliestradiolin rakenteita. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä rakenteissa on? Estradioli ja etinyyliestradioli ovat rakenteeltaan samanlaisia; ainoa ero on etinyyliestradiolin etynyyliryhmä (- ). Progesteroni eroaa edellämainituista siinä, että se on diketoni ja siltä puuttuu aromaattinen rengas ja hydroksiryhmät. Estradioli 3 3 Etinyyliestradioli 3 3 Progesteroni (progestiini)

36 Kappaleen 14.6 tehtävän ratkaisu. Piirrä 2'-deoksiadenosiini-5'-fosfaatti- nukleotidin rakennne. 2 P 2'-deoksiadenosiini-5'-fosfaatti Kappaleen 14.7 tehtävän ratkaisu Dinukleotidi A-G ja sen komplementaarinen vastinpari T-. 3 P 5 A P 5 T G 5 P 5 P

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin 1.4 Tehtävä. Täydennä nuolella osoitettujen atomien vapaat elektroniparit ja muodolliset varaukset

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

2. Täydennä seuraavat reaktioyhtälöt ja nimeä reaktiotuotteet

2. Täydennä seuraavat reaktioyhtälöt ja nimeä reaktiotuotteet /Tapio evalainen Loppukuulustelun..00 mallivastaukset. imi: vsk:. Piirrä karboksyylihapporyhmän ja aminoryhmän rakenteet ja piirrä näkyviin myös vapaat elektroniparit. soita mikä hybridisaatio karboksyyli-

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1 KE-4.1100 rgaaninen kemia 1 Tentti 27.10.2005, malliratkaisu ja mallipisteytys Kokeessa sallitut apuvälineet: Molekyylimallisarja, taskulaskin. Mikäli vastaat koepaperiin, palauta paperi nimelläsi ja opiskelijanumerollasi

Lisätiedot

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani..

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani.. 2. Alkaanit SM -08 Kaikkein yksinkertaisimpia orgaanisia yhdisteitä. Sisältävät vain hiiltä ja vetyä ja vain yksinkertaisia - sidoksia. Yleinen molekyylikaava n 2n+2 Alkaanit voivat olla suoraketjuisia

Lisätiedot

MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA

MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaikissa kemiallisissa reaktioissa atomit törmäilevät toisiinsa siten, että sekä atomit että sidoselektronit järjestyvät uudelleen.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

Lämpö- eli termokemiaa

Lämpö- eli termokemiaa Lämpö- eli termokemiaa Endoterminen reaktio sitoo ympäristöstä lämpöenergiaa. Eksoterminen reaktio vapauttaa lämpöenergiaa ympäristöön. Entalpia H kuvaa systeemin sisäenergiaa vakiopaineessa. Entalpiamuutos

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet 1 2 KOVALENTTISET SIDOKSET ORGAANISISSA YHDISTEISSÄ 3 4 5 6 7 Orgaanisissa molekyyleissä hiiliatomit muodostavat aina neljä kovalenttista sidosta Hiiliketju

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa 1(8) Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa Alkaanien spektrit Alkaanien spektreille on ominaisia C H venytys ja taivutus. C C venytys ja taivutus -piikit ovat joko liian heikkoja tai aallonpituudeltaan

Lisätiedot

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1 KE-4.1100 rgaaninen kemia 1 Tentti 20.12.2005/5.1.2006, ratkaisut ja pisteytysmalli Kokeessa sallitut apuvälineet: Molekyylimallisarja, taskulaskin. Mikäli vastaat koepaperiin, palauta paperi nimelläsi

Lisätiedot

Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 9.00

Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 9.00 TERVEYDE BITIETEIDE enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: imikirjoitus: KEMIA Kemian kuulustelu klo 9.00 YLEISET JEET 1. Tarkista, että saamassasi tehtävänipussa on sivut 1-10. Paperinippua

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen Orgaaninen reaktio Opettava tutkija Pekka M Joensuu Orgaaniset reaktiot Syyt Pelkkä törmäys ei riitä Varaukset (myös osittaisvaraukset) houkuttelevat molekyylejä

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen toisistaan

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen

Lisätiedot

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio:

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Liittymis- eli additioreaktiossa molekyyliin, jossa on kaksois- tai kolmoissidos, liittyy jokin toinen molekyyli. Reaktio

Lisätiedot

ORGAANINEN KEMIA 1 (KE 4.1100)

ORGAANINEN KEMIA 1 (KE 4.1100) ORGAANINEN KEMIA 1 (KE 4.1100) KAPPALE 2: - Funktionaaliset ryhmät Laskarimuistiinpanot - Hapetusasteet (s. 35-36) 1. Jaetaan viiteen pääryhmään (0) alkaani-, (1) alkoholi-, (2) aldehydi-, (3) karboksyyli-

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x KUPI YLIPIST FARMASEUTTISE TIEDEKUA KEMIA VALITAKE 27.05.2008 Tehtävä 1: Tehtävässä on esitetty 20 väittämää. Vastaa väittämiin merkitsemällä sarakkeisiin rasti sen mukaan, onko väittämä mielestäsi oikein

Lisätiedot

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava Kemia 1 Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava 1 Kemia Kaikille yksi pakollinen kurssi (KE1). Neljä valtakunnallista syventävää kurssia (KE2 KE5). Yksi soveltava yo

Lisätiedot

CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet

CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet Konformaatio Yliopisto-opettaja Pekka M Joensuu Johdanto Konformaatio: Sigmasidokset pyörivät Johdanto Konformaatio: Konformaatio muuttuvat toisikseen sidoksia

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Jos kahdella aineella on eri sidosrakenne, mutta sama molekyylikaava, kutsutaan niitä isomeereiksi.

Jos kahdella aineella on eri sidosrakenne, mutta sama molekyylikaava, kutsutaan niitä isomeereiksi. 4.1 Isomeria Jos kahdella aineella on eri sidosrakenne, mutta sama molekyylikaava, kutsutaan niitä isomeereiksi. Eri isomeereillä on siis aina sama moolimassa, mutta usein erilaiset kemialliset ominaisuudet.

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen Hapot, Emäkset ja pk a Opettava tutkija Pekka M Joensuu Jokaisella hapolla on: Arvo, joka kertoo meille kuinka hapan kyseinen protoni on. Helpottaa valitsemaan

Lisätiedot

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY ORGAANINEN KEMIA = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY Yleistä hiilestä: - Kaikissa elollisen luonnon yhdisteissä on hiiltä - Hiilen määrä voidaan osoittaa väkevällä

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 24.5.2007 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12.

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 24.5.2007 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12. TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 24.5.2007 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kemian kuulustelu klo 12.00 YLEISET OHJEET 1. Tarkista, että saamassasi tehtävänipussa on sivut

Lisätiedot

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia 16. helmikuuta 2014/S.. Mikä on kovalenttinen sidos? Kun atomit jakavat ulkoelektronejaan, syntyy kovalenttinen sidos. Kovalenttinen sidos on siis

Lisätiedot

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Alla on esitetty vastaukset monivalintaväittämiin ja lyhyet perustelut oikeille väittämille. Tehtävä 3 A 2 B 5,8

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

d) Klooria valmistetaan hapettamalla vetykloridia kaliumpermanganaatilla. (Syntyy Mn 2+ -ioneja)

d) Klooria valmistetaan hapettamalla vetykloridia kaliumpermanganaatilla. (Syntyy Mn 2+ -ioneja) Helsingin yliopiston kemian valintakoe: Mallivastaukset. Maanantaina 29.5.2017 klo 14-17 1 Avogadron vakio NA = 6,022 10 23 mol -1 Yleinen kaasuvakio R = 8,314 J mol -1 K -1 = 0,08314 bar dm 3 mol -1 K

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet

CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet Enolien alkylointi Pekka M Joensuu Johdanto Kaikki päälaelleen? Nyt karbonyyli onkin nukleofiili Koska karbonyyli elektrofiili enolin muodostus voi aiheuttaa ongelmia

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - hakukohde Sukunimi Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe 20.5.2013 Tehtävä 3 Pisteet / 30 3. Osa I: Stereokemia a) Piirrä kaikki

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe tiistaina 26.5.2009 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe tiistaina 26.5.2009 klo 9-12 1 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe tiistaina 26.5.2009 klo 9-12 Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa on kaikki sivut 1-11. 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12.

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12. TERVEYDEN BITIETEIDEN Henkilötunnus: - KULUTUSHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kemian kuulustelu klo 12.00 YLEISET HJEET 1. Tarkista, että saamassasi tehtävänipussa on sivut 1-13.

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12.

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 12. TERVEYDEN BIOTIETEIDEN Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 25.5.2011 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kemian kuulustelu klo 12.00 YLEISET OHJEET 1. Tarkista, että saamassasi tehtävänipussa on sivut

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot Kertausta: Alun perin hapot luokiteltiin aineiksi, jotka maistuvat happamilta. Toisaalta karvaalta maistuvat

Lisätiedot

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille 22.1.2015 Kemian tehtävät Kirjoita nimesi, luokkasi ja lukiosi tähän tehtäväpaperiin. Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla tehtäväpaperiin vastauksille

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

ORGAANISTEN YHDISTEIDEN NIMEÄMINEN

ORGAANISTEN YHDISTEIDEN NIMEÄMINEN RGAAISTE YDISTEIDE IMEÄMIE rgaanisia yhdisteitä on miljoonia ja niiden rakenteet ovat erittäin monimuotoisia. Yhdisteiden kuvaaminen kirjoitetussa tekstissä ja yhdisteen ja sen nimen yhdistäminen olisi

Lisätiedot

Bentseeni on vaikeasti reagoiva yhdiste. Bentseeni on avaruusrakenteeltaan tasomainen. Bentseenin

Bentseeni on vaikeasti reagoiva yhdiste. Bentseeni on avaruusrakenteeltaan tasomainen. Bentseenin Kemian kurssikoe, Ke2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa RATKAISUT Keskiviikko 24.5.2017 VASTAA TEHTÄVIIN 1 3 JA KAHTEEN TEHTÄVÄÄN TEHTÄVISTÄ 4 6! MAOL JA LASKINOHJELMISTOT OVAT SALLITTUJA! Sievin lukio

Lisätiedot

Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Torstaina 31.5.2012 klo 9-12

Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Torstaina 31.5.2012 klo 9-12 Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Torstaina 31.5.2012 klo 9-12 Lue huolellisesti seuraavat ohjeet 1. Koe alkaa, kun valvoja antaa luvan. Koe päättyy klo 12.00. Poistua saa aikaisintaan klo 10.00.

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

KE2 Kemian mikromaailma

KE2 Kemian mikromaailma KE2 Kemian mikromaailma 30. maaliskuuta 2017/S.H. Vastaa viiteen tehtävään. Käytä tarvittaessa apuna taulukkokirjaa. Kopioi vastauspaperisi ensimmäisen sivun ylälaitaan seuraava taulukko. Kokeen pisteet

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

Alikuoret eli orbitaalit

Alikuoret eli orbitaalit Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Alkuaineen kemialliset ominaisuudet määräytyvät sen ulkokuoren elektronirakenteesta. Seuraus: Samanlaisen ulkokuorirakenteen omaavat alkuaineen ovat kemiallisesti sukulaisia

Lisätiedot

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä Orgaaninen kemia 31 Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä Kaikki orgaaniset yhdisteet sisältävät hiiltä. Hiilen kemiallinen merkki on C. Usein orgaanisissa yhdisteissä on myös vetyä, typpeä ja happea. Orgaaniset

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston farmasian valintakoe: kemian koe 26.5.2010

Itä-Suomen yliopiston farmasian valintakoe: kemian koe 26.5.2010 Itä-Suomen yliopiston farmasian valintakoe: kemian koe 26.5.2010 Yleiset ohjeet: 1. Koe alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 14.00 2. Poistua saa aikaisintaan klo 12:30 3. Tarkista että olet saanut kaikki kokeen

Lisätiedot

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia. SIDOKSET IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIA, KE2 Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Vahvat sidokset ovat rakenneosasten sisäisiä sidoksia. Heikot sidokset ovat

Lisätiedot

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = =

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = = 1. 2. a) Yhdisteen molekyylikaava on C 6 H 10 : A ja E b) Yhdisteessä on viisi CH 2 yksikköä : D ja F c) Yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä : D ja F d) Yhdisteet ovat keskenään isomeereja: A ja E

Lisätiedot

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt KPL1 Hiili ja sen yhdisteet 1. Mikä on hiilen kemiallinen kaava? C 2. Mitkä ovat hiilen 4 eri esiintymismuotoa? Miten ne eroavat toisistaan? Timantti, grafiitti, fullereeni, nanoputki. Eroavat rakenteelta

Lisätiedot

Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin (pieni el.neg.) välille.

Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin (pieni el.neg.) välille. 2.1 Vahvat sidokset 1. Ionisidokset 2. 3. Kovalenttiset sidokset Metallisidokset Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä Kertausta 1.kurssista Hiilen isotoopit 1 Isotoopeilla oli ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Ne käyttäytyvät kemiallisissa

Lisätiedot

2. Maitohapon CH3 CH(OH) COOH molekyylissä

2. Maitohapon CH3 CH(OH) COOH molekyylissä 1. Yhdiste sisältää 37,51 massaprosenttia hiiltä, 58,30 massaprosenttia happea ja loput vetyä. Yhdisteen empiirinen kaava on a) C 3 4 4 b) C 4 5 5 c) C 5 7 6 d) C 6 8 7. 2. Maitohapon C3 C() C molekyylissä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan farmasian ja ravitsemustieteen kemian koe

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan farmasian ja ravitsemustieteen kemian koe Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan farmasian ja ravitsemustieteen kemian koe 5.5.011 Yleiset ohjeet: 1. Koe alkaa klo 1.00 ja päättyy klo 14.00. Poistua saa aikaisintaan klo 1:30 3. Tarkista

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA KERTAUSTA REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Aineiden ominaisuudet voidaan selittää niiden rakenteen avulla. Aineen rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet selittyvät kemiallisten sidosten avulla. Vahvat

Lisätiedot

Puhdasaine Seos Aineen olomuodot

Puhdasaine Seos Aineen olomuodot 1. AINEEN RAKENNE Aineet jaetaan puhtaisiin aineisiin ja seoksiin. Puhdasaine Puhdasaine on alkuaine tai yhdiste. Alkuaine koostuu vain keskenään samanlaisista atomeista. Esim. rauta Fe. Yhdiste koostuu

Lisätiedot

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä Luennon 9 oppimistavoitteet Ligniinin biosynteesi, rakenne ja ominaisuudet Puu-19210 Puun rakenne ja kemia Ymmärrät, että ligniini on amorfinen makromolekyyli, joka muodostuu monomeeriyksiköistä Tiedät

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 1 Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-13. 2. Kirjoita nimesi ja

Lisätiedot

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) KE2-kurssi: Kemian mikromaalima Osio 1 (Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) Monivalintatehtäviä 1. Etsi seuraavasta aineryhmästä: ioniyhdiste molekyyliyhdiste

Lisätiedot

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL-taulukot, Otava

Kemia 1. Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL-taulukot, Otava Kemia 1 Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL-taulukot, Otava 1 Kemia Kaikille yksi pakollinen kurssi (KE1). Neljä valtakunnallista syventävää kurssia (KE2-KE5). Yksi soveltava yo-kokeeseen

Lisätiedot

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty 1. Valitse luettelosta kaksi yhdistettä, joille pätee (a) yhdisteiden molekyylikaava on C 6 10 - A, E (b) yhdisteissä on viisi C 2 -yksikköä - D, F (c) yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä - D, F (d)

Lisätiedot

Kurssin 1 kertaus 13. elokuuta 2013 15:49

Kurssin 1 kertaus 13. elokuuta 2013 15:49 Kurssin 1 kertaus 13. elokuuta 2013 15:49 Aine Puhdas aine Alkuaine Metalli Metallisidos Uloimmat elektronit pääsevät vaeltamaan vapaasti positiivisten atomiydinten välillä pitäen rakenteen kasassa Epämetalli

Lisätiedot

Workshopin sisältö. Erilaisia tehtäväasetelmia spektroskopian opiskeluun

Workshopin sisältö. Erilaisia tehtäväasetelmia spektroskopian opiskeluun SPEKTROSKOPIA Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori, oppikirjailija Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Vieraileva tutkija Johannesburgin yliopisto, Etelä-Afrikka Workshopin sisältö Aineistolähteet

Lisätiedot

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015 EPIONEN Kemia 2015 1 Epione Valmennus 2014. Ensimmäinen painos www.epione.fi ISBN 978-952-5723-40-3 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio Tämän teoksen painamiseen käytetty paperi on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Kemian opiskelun avuksi

Kemian opiskelun avuksi Kemian opiskelun avuksi Ilona Kuukka Mukana: Petri Järvinen Matti Koski Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AINE JA ENERGIA Aine aine, nominatiivi ainetta, partitiivi

Lisätiedot

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto. Syntetiikan töitä

Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto. Syntetiikan töitä Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto Syntetiikan töitä Orgaanisen kemian työmenetelmistä Reuksointi Reuksointi käsittää reaktioseoksen keittämisen palautusjäähdyttimen alla niin, että höyrystyvät reagenssit

Lisätiedot

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 9 Sisältö ja oppimistavoitteet Johdanto sähkökemiaan Hapetusluvun ymmärtäminen Hapetus-pelkistys reaktioiden kirjoittaminen 2 Hapetusluku

Lisätiedot

Cis trans isomeria. Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 60,2 o C. kp = 48,5 o C

Cis trans isomeria. Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 60,2 o C. kp = 48,5 o C Cis trans isomeria Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 48,5 o C kp = 60,2 o C 1 Cis trans isomeriaa voi ilmetä kahdessa erilaisessa tilanteessa: Tapaus

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016 Insinöörivalinnan kemian koe 1.6.2016 Malliratkaisut 1. Eräs orgaaninen yhdiste sisältää 66,7 m-% C, 11,2 m-% H ja 22,1 m-% O. Yhdisteen

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen 1. a) Puhdas aine ja seos Puhdas aine on joko alkuaine tai kemiallinen yhdiste, esim. O2, H2O. Useimmat aineet, joiden kanssa olemme tekemisissä, ovat seoksia. Mm. vesijohtovesi on liuos, ilma taas kaasuseos

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Avaruus eli stereoisomeria

Avaruus eli stereoisomeria Avaruus eli stereoisomeria Avaruusisomeriassa isomeerien avaruudellinen rakenne on erilainen: sidokset suuntautuvat eri tavalla, esim. molekyylit voivat olla toistensa peilikuvia. konformaatioisomeria

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko.

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 01 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heikko happo polyproottinen

Lisätiedot

Kemian koe, Ke3 Reaktiot ja energia RATKAISUT Perjantai VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN

Kemian koe, Ke3 Reaktiot ja energia RATKAISUT Perjantai VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN Kemian koe, Ke3 Reaktiot ja energia RATKAISUT Kannaksen lukio Perjantai 26.9.2014 VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN 1. A. Selitä käsitteet ja määritelmät (lyhyesti), lisää tarvittaessa kemiallinen merkintätapa:

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Kertaus. Tehtävä: Kumpi reagoi kiivaammin kaliumin kanssa, fluori vai kloori? Perustele.

Kertaus. Tehtävä: Kumpi reagoi kiivaammin kaliumin kanssa, fluori vai kloori? Perustele. Kertaus 1. Atomin elektronirakenteet ja jaksollinen järjestelmä kvanttimekaaninen atomimalli, atomiorbitaalit virittyminen, ionisoituminen, liekkikokeet jaksollisen järjestelmän rakentuminen alkuaineiden

Lisätiedot

13. Biomolekyylit. 1. Hiilihydraatit

13. Biomolekyylit. 1. Hiilihydraatit 13. Biomolekyylit. 1. iilihydraatit 13.1. iilihydraattien rakenne ja konfigiraatiot iilihydraateilla tarkoitetaan polyhydroksiketoneja ja aldehydejä, joita nimitetään yleisesti sokereiksi. iilihydraatit

Lisätiedot