Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli IV. Strategian muodostaminen Unit 7 : Pk yritysten diversifiointi Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Mitä diversifioinnilla tarkoitetaan? Diversifiointitavat Miksi pk yritysten kannattaa diversifioida liiketoimintaansa? Missä diversifiointia tulisi soveltaa? Millä tavalla yritysten tulisi diversifioida liiketoimintaansa? Esimerkkitapaus Yhteenveto luvun pääkohdista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Moduuli IV Luku 7 2

3 Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 7: Pk yritysten diversifiointi Luvun kuvaus Avainsanat Diversifiointi, diversifiointitavat, diversifioinnin hyödyt ja haitat, tuotteen elinkaari Oppimistavoite Tässä luvussa keskitytään diversifiointistrategioihin, joiden avulla yritykset voivat laajentaa toimintaansa lisäämällä tuotteita, palveluita ja tuotantovaiheita jo olemassa oleviin liiketoimintoihinsa tai laajentumalla uusille markkinoille. Luvun tavoitteena on esitellä erilaisia diversifiointitapoja, niiden hyötyjä ja haittoja, sekä tapoja, joilla pk yritykset voivat soveltaa diversifiointia omaan toimintaansa. Luvussa käsitellään myös yritysportfolion suunnittelua ja hallintaa. Lukuun käytettävä aika Luvun läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Johdanto Pienyritysten menestyksekäs kehittäminen ja johtaminen on tärkeä asia, johon liittyy monenlaisia vastuukysymyksiä. Suuryritysten johdossa on eri alojen asiantuntijoista koostuvia ryhmiä, joista kukin on vastuussa tietyn alueen toiminnasta. Jos nämä asiantuntijat on valittu huolella, yritys pystyy laaja alaisesta toiminnastaan huolimatta reagoimaan erilaisiin tilanteisiin nopeasti. Pienyrityksessä vastuu kaikista liiketoiminnan osa alueista kuuluu sen sijaan yrityksen johtajalle. Johtajan on laadittava yrityksen toiminnalle varasuunnitelma, sillä jos yritys ei pysty reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin, voi sitä uhata konkurssi. Tästä syystä yritykset etsivät jatkuvasti tilaisuuksia diversifioida toimintaansa. Diversifiointi tarjoaa mahdollisuuden varasuunnitelman laatimiseen ja samalla yritykselle tavan selvitä vaikeista tilanteista. Diversifioimalla toimintojaan yritykset voivat myös kehittää omaa liiketoimintaansa. Diversifioinnin avulla yritys saa uusia mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia tuotelinjoja ja palveluita sekä astua uusille markkinoille. Jos diversifiointistrategiaa sovelletaan onnistunesti, yritykset voivat vallata alaa samanlaisilta markkinoilta vanhoilla tuotteillaan tai palveluillaan, tarjota samantyyppisiä tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita, tai sitten ne voivat pyrkiä kokonaan uusille markkinoille. Moduuli IV Luku 7 3

4 7.1. Mitä diversifioinnilla tarkoitetaan? Diversifiointi on liiketoiminnan kehittämisstrategia, jonka avulla yritys voi laajentaa toimintaansa uusille liiketoiminnan osa alueille, jotka eroavat sen olemassa olevista tuotteista, palveluista tai markkinoista. Nykyisissä dynaamisissa ja vahvan kilpailun kyllästämissä markkinaolosuhteissa yrityksen kannattaa pyrkiä hallitsemaan riskejä ja välttää keskittymästä vain yhteen tuotteeseen tai palveluun ja/tai niiden jakeluun yksittäiselle, rajoittuneelle markkina alueelle. Kun diversifiointia sovelletaan järkevästi, yritys pystyy sen avulla toimimaan vakaasti vaikeinakin aikoina, sillä talouden laskusuhdanne iskee yleensä samanaikaisesti kaikille aloille ja markkinoille. Yritykset saavat kilpailuetua liiketoimintojen diversifioinnin avulla ja pystyvät näin pienentämään liiketoimintaansa uhkaavia riskejä. Diversifiointi on juuri tästä syystä loistava työkalu liiketoiminnan kehittämiseksi. Strategian onnistunut käyttöönotto edellyttää kuitenkin syvällistä tietoa ja kattavaa analyysiä yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Vaikka diversifioinnin soveltaminen voikin olla pienyrityksille toisinaan hankalaa, sen käyttö voi olla välttämätöntä yritysten alkuperäisten markkinoiden muuttuessa epäsuotuisiksi Diversifiointitavat Diversifiointi on strateginen lähestymistapa, jota voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Riippuen valituista tekijöistä, diversifiointi voidaan luokitella kolmella tavalla. Kun yrityksen diversifioinnin suunta otetaan huomioon, eri diversifiointitavat ovat: Horisontaalinen diversifiointi tarkoittaa uusien tuotteiden hankkimista tai kehittämistä tai uusien palveluiden tarjoamista, jotka voisivat vedota yrityksen tämänhetkisiin asiakasryhmiin. Tässä tapauksessa yritys pohjaa toimintansa jo olemassa olevien tuotelinjojen myyntiin ja teknologiaan. Esimerkiksi juustoa tuottava meijeri voi lisätä tuotelinjaansa uusia juustoja. Vertikaalinen diversifiointi merkitsee sitä, että yritys siirtyy eteen tai taaksepäin omassa tuotantoketjussaan, esimerkiksi raaka aineiden tuotantoon tai lopputuotteen jakeluun. Jos sinulla on esimerkiksi yritys, joka remontoi taloja ja toimitiloja, voit alkaa myydä maaleja tai muita alalla käytettäviä rakennustarvikkeita. Tällaisen diversifioinnin avulla voit myös säännöllisesti hankkia parempilaatuisia ja huokeampia materiaaleja. Samankeskinen diversifiointi tarkoittaa tuoteportfolion laajentamista lisäämällä siihen uusia tuotteita ja pyrkimällä mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään jo olemassa olevia teknologioita ja markkinointijärjestelmiä. Samankeskinen diversifiointi voi olla taloudellisesti erittäin tehokas strategia, sillä yritys voi sen avulla saavuttaa synergiaetuja. Sitä soveltamalla voidaan myös tehostaa joitain investointeja, joiden tarkoituksena on nykyaikaistaa tai päivittää yrityksen senhetkisiä prosesseja tai järjestelmiä. Tätä Moduuli IV Luku 7 4

5 diversifiointitapaa käyttävät usein pienet kulutustavaroiden tuottajat. Eesimerkiksi leipomo voi aloittaa leivosten ja taikinatuotteiden tuotannon. Heterogeeninen (konglomeraattinen) diversifiointi merkitsee siirtymistä uusien tuotteiden tai palveluiden pariin, joilla ei ole teknologisesti tai kaupallisesti mitään yhteistä yrityksen senhetkisten tuotteiden, laitteiden tai jakelukanavien kanssa, mutta jotka voivat vedota uusiin asiakasryhmiin. Tärkein houkutin ryhtyä tällaiseen diversifiointiin on uudelta alalta saatava korkea sijoitetun pääoman tuotto. Lisäksi yritys voi tämän strategian avulla saada uusia mahdollisuuksia kehittää yrityksen pääliiketoimintaa hankkimalla uusia teknologioita ja saamalla tilaisuuksia solmia strategisia kumppanuuksia jne. Yrityksen diversifiointi sisältää tuottavien, mutta yrityksen toimintaan liittymättömien tuotteiden valmistuksen. Tässä strategiassa joudutaan usein tekemään suuria investointeja, joista saatava tuotto voi myös olla erittäin korkea. Yrityksen toimintaan liittyvä diversifiointi Yleensä eri diversifiointitavat erotetaan toisistaan sillä perusteella, kuinka lähellä diversifiointitoiminta on yrityksen jo olemassa olevia liiketoimintoja. Yrityksen toimintaan liittyvällä diversifioinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys kasvattaa tuotelinjaansa tai laajentuu uusille markkinoille. Tällaisissa tapauksissa yritys aloittaa uuden tuotteen valmistuksen, joka liittyy sen liiketoimintaan, tai siirtyy uudelle markkina alueelle. Yrityksen toimintaan liittyvässä diversifioinnissa yritys helpottaa sen valmistamien tuotteiden kulutusta tuottamalla täydentäviä tuotteita tai tarjoamalla täydentäviä palveluita. Esimerkiksi kengänvalmistaja voi aloittaa käsilaukkujen ja muiden nahkatavaroiden valmistuksen, tai sähkömekaanikko voi alkaa vuokrata asiakkailleen sähkölaitteita näiden omien laitteiden ollessa korjattavana. Asiantuntijat ovat muotoilleet kaksi perusluokkaa, jotka liittyvät: Mahdollisuuksiin jakaa resursseja: kun kaikenlaiset aineelliset ja aineettomat resurssit voidaan jakaa tai kopioida ja samaa tavaramerkkiä voidaan käyttää. Mahdollisuuksiin strategian integroimiseen: kun kahden yrityksen markkinointistrategioiden yhdistäminen tuo etuja, ja integrointitoimet tarjoavat ylimääräisiä kilpailuetuja. Pienyritykset harjoittavat usein tällaista diversifiointia siitä syystä, että tällöin toimintaa uhkaavat pienemmät riskit. Useimmissa tapauksissa ei ole tarpeen tehdä suuria investointeja, ja yritysten omistajat tuntevat olonsa turvatummiksi, koska he tuntevat pääliiketoimintaansa liittyvät mahdollisuudet ja uhkakuvat. Diversifiointi ei kuitenkaan aina tuota odotettuja tuloksia ja tuottoja. Useimmiten tämän syynä on se, että diversifiointiin liittyvät ongelmat on aliarvioitu, eikä yritys ole panostanut tarpeeksi muutoksen hallintaan vaadittaviin tietoihin ja taitoihin, henkilöstöhallintoon (irtisanomiset ja sanoutumiset, ylennykset, palkkaamiset) tai kulttuurieroista johtuvien ongelmien ratkaisemiseen. On myös mahdollista, että diversifioinnin tarjoamat hyödyt on diversifiointia edeltäneessä analyysissä arvioitu liian suuriksi, jolloin diversifioinnin tulokset eivät vastaa odotuksia. Moduuli IV Luku 7 5

6 Yrityksen toimintaan liittyvän diversifioinnin hyödyt: Yritys pystyy hajauttamaan riskejä tuottamalla samanlaisia ja/tai vanhoihin tuotteisiin liittyviä tavaroita, tarjoamalla samanlaisia tai täydentäviä palveluita tai laajentumalla samanlaisille markkinoille. Useimmissa tapauksissa yritykset voivat hyödyntää omia resurssejaan ja kokemustaan. Jos yritys alkaa valmistaa päätuotantolinjaansa kuuluvia raaka aineita (komponentteja), tämä takaa paremman laadun, alhaisemmat hinnat ja säännölliset toimitukset. Strategisia tavoitteita voidaan yhdistää, minkä seurauksena koko tuotantoketjun varrelta tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, joita voidaan jakaa ja hyödyntää. Yritys pystyy käyttämään entistä tehokaammin teknologioitaan, ammattitaitoaan, osaamisiaan, resurssejaan, yhteisiä jakelukanavia ja samanlaisia johtamistekniikoita. Yritys voi saavuttaa mittakaavaetuja, kun tietyt kustannukset poistetaan tai niitä karsitaan merkittävästi, silloin kun useampaa toimintoa kehitetään samassa yrityksessä ja kun liiketoimintaketjussa tarjoutuu mahdollisuuksia hyödyntää yrityksen sisäisiä yhteyksiä. Synergiaedut kun kaksi toimintoa integroidaan toisiinsa, niistä syntyvä kokonaisuus on suurempi kuin itsenäisten osien summa. Yrityksen toimintaan liittymätön diversifiointi Yrityksen toimintaan liittymättömässä diversifioinnissa yritys lisää tuotevalikoimaansa uusia tai aiempiin tuotteisiin liittymättömiä tuotteita ja pääsee näin uusille markkinoille. Esimerkiksi kengänvalmistaja voi laajentaa toimintaansa vaatteiden valmistukseen, jolloin uusilla tuotteilla ei ole suoraa yhteyttä yrityksen vanhaan liiketoimintaan. Diversifiointi luokitellaan tällöin yrityksen toimintaan liittymättömäksi diversifioinniksi. Yrityksen toimintaan liittymätön diversifiointi perustuu ajatukseen siitä, että mikä tahansa uusi yritys tai yhtiö, joka voidaan hankkia suotuisissa taloudellisissa olosuhteissa ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa suuria tuottoja, on sopiva diversifioinnin kohde. Lähestymistapa on siis pääasiassa taloudellinen. Sitä käytetään, kun tutkimus osoittaa, että täysin uudelle alalle sovellettava, toimintaan liittymätön diversifiointi tuo selvästi suurempia tuottoja kuin toimintaan liittyvä diversifiointi, kun prosesseja arvioidaan samanlaisten tuotteiden, palveluiden, markkinoiden tai toisiaan täydentävien strategioiden näkökulmasta. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta diversifioinnista, joka toi yrityksille jonkin aikaa korkeita tuottoja, on viimeaikainen tilanne, jossa monet yritykset laajensivat toimintaansa rakennusalalle, vaikka niiden pääasiallinen liiketoiminta oli jotain aivan muuta. Tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin ilmetä merkittäviä ongelmia, koska yrityksellä ei ole tarvittavaa kokemusta ja asiantuntemusta tai tarpeeksi hyviä tietoja markkinoista. Toisinaan yrityksen toimintaan liittymätön diversifiointi perustuu saatavilla olevaan ammattitaitoon ja kokeneeseen henkilökuntaan, jota voidaan hyödyntää täysin uusilla aloilla. Jos esimerkiksi kauppayrityksen johtaja on pätevä tietokonesuunnittelija, voi yritys avata internet kaupan ja myydä tavaroitaan siellä tai mahdollisesti laajentaa toimintaansa alkamalla tarjota nettisivujen suunnittelupalveluita. Tiivistettynä, yritys voi soveltaa yrityksen toimintaan liittymätöntä diversifiointia seuraavin tavoin: Moduuli IV Luku 7 6

7 Hyödyntämällä yrityksen olemassa olevia perusosaamisia ja laajentamalla toimintaansa yrityksen senhetkisiltä markkinoilta uusille markkinoille ja perustamalla uusia tuotantolinjoja. Laajentumalla täysin uusille markkinoille. Yleensä tällaiset mahdollisuudet pystytään havaitsemaan yrityksen pääasiallisen liiketoiminnan seurauksena. Autokauppias voi esimerkiksi ryhtyä tarjoamaan taloudellisia palveluita leasing sopimusten muodossa ja myymään autoja luotolla. Kehittämällä uusia osaamisalueita ja hyödyntämällä näin markkinoilla ilmeneviä uusia mahdollisuuksia. Yrityksen toimintaan liittymättömän diversifioinnin edut: Jos yrityksen toimintaan liittymätön diversifiointi suunnitellaan tarkoin ja siihen ryhdytään vain sitten, kun yrityksen omat resurssit ja toimintaympäristö on analysoitu huolellisesti, diversifiointi on yleensä taloudellisesti erittäin kannattavaa. Kyseessä tulisi kuitenkin aina olla matalariskinen investointi, jonka avulla on mahdollista saada korkeita tuottoja. Toisinaan yrityskaupat takaavat, että rahaa on käytettävissä liiketoiminnan hiljaisina kausina ja että pääasiallisen liiketoiminnan rahavirta kasvaa. Liiketoimintariski jakautuu talouden eri aloille. On erittäin tärkeää tunnistaa sellaiset alat, joilla liiketoiminta ei hidastu samaan aikaan pääasiallisen liiketoiminta alan kanssa. Yrityksen toimintaan liittymättömän diversifioinnin haitat: Yrityksen toimintaan liittymättömän diversifioinnin onnistuminen edellyttää hyviä johtamistaitoja, tarkkaa liiketoimintojen seuraamista ja kaikkein pienimpienkin ongelmien tunnistamista ja pikaista ratkaisemista. Mitä enemmän liiketoimintoja yrityksellä on, sitä hankalampaa myös johtamisesta tulee. Monissa tapauksissa yrityksen ydintoimintaan liittymättömien liiketoimintojen kokonaistulos on yksittäisiä toimintoja heikompi. Joskus tilanne on vielä vaikeampi, elleivät yrityksen johtajat ole poikkeuksellisen lahjakkaita ja asiaan paneutuneita. Yrityksen toimintaan liittymättömän diversifioinnin soveltaminen vaatii lähes aina merkittävää panostusta talous ja henkilöstöresursseihin. Lisäksi on aina olemassa vaara, että diversifiointi haittaa yrityksen pääasiallista liiketoimintaa. Kansainvälinen diversifiointi Vaikka kansainvälinen diversifiointi voidaan yrityksen päätoimialasta riippuen luokitella yrityksen toimintaan kuuluvaksi tai kuulumattomaksi diversifioinniksi, sitä on syytä käsitellä erikseen. Tämä on perusteltua siksi, että kansainvälisellä diversifioinnilla on merkitystä yrityksen kehittymiselle, minkä lisäksi siihen liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Monikansallista diversifiointia pidetään yhtenä strategisista toimintamalleista, joiden avulla yrityksen toimintojen diversifiointia voidaan jatkaa, sen jälkeen kun diversifiointi on kansallisella tasolla saatu päätökseen. Monikansalliseen diversifiointiin sisältyy myös liiketoiminnan ja kansallisten markkinoiden diversifiointia. Prosessi tulee kehittää ja ottaa käyttöön eri strategioiden avulla. Toisaalta on otettava huomioon yrityksen liiketoiminnan eri sektorit, Moduuli IV Luku 7 7

8 toisaalta taas eri maiden kansalliset ominaispiirteet. Strategioiden laatiminen tulee antaa erittäin pätevien johtajien vastuulle. Vaikka monikansallisen diversifioinnin käyttöönottoon liittyy merkittäviä haasteita ja vaikeuksia, se tarjoaa yrityksille houkuttelevia mahdollisuuksia pitkäaikaiseen kasvuun paitsi uusien liiketoimintasektoreiden avulla myös jo olemassa olevan liiketoiminnan levitessä uusiin maihin. Samalla yritys voi saavuttaa kilpailuetua monin tavoin: Yritys pystyy käyttämään resurssejaan kokonaisvaltaisesti ja hajauttamaan kustannuksiaan kasvavien markkinoiden ja monipuolistuneen tuotevalikoiman avulla. Yritys saavuttaa tällä tavoin mittakaavaetuja ja saa kokemusta. Yrityksellä on suuremman mittakaavan ansiosta mahdollisuuksia hyödyntää säästöjään, kun eri sektoreilla tehtäviä töitä integroidaan liiketoimintaketjussa jo olemassa olevan asiantuntemuksen avulla. Arvokkaita resursseja voidaan siirtää yritysten ja maiden välillä. Erittäin kilpailukykyisiä ja tunnettuja tavaramerkkejä voidaan käyttää yhdessä. Mahdollisia kumppanuussuhteita voidaan hyödyntää eri liiketoimintasektoreilla, eri maissa sekä strategian yhtenäistämisessä. Kotimaassa ja ulkomailla suoritettavat liiketoiminnot voidaan rahoittaa sisäisesti, mikä tarjoaa mahdollisuuden käydä kilpailua entistä tehokkaammin ja lisätä myyntiä Miksi pk yritysten kannattaa diversifioida liiketoimintaansa? Diversifiointia strategisena vaihtoehtona on tutkittu intensiivisesti. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää diversifioinnin ja yritysten taloudellisen tuloksen välinen suhde. Suurimmassa osassa tutkimuksia on vertailtu yrityksen toimintaan liittyvän ja liittymättömän diversifioinnin tuloksia, vaikka näiden kahden diversifiointitavan väliset erot eivät ole vieläkään selviä. Yrityksen toimintaan liittyvää diversifiointia on perinteisesti pidetty taloudellisesti kannattavampana. Viime aikoina suuret monikansalliset yritykset ovat kuitenkin haastaneet tämän käsityksen diversifioimalla toimintaansa oman toimialansa ulkopuolelle. Yritykset, kuten Canon, joka laajensi toimintaansa kameroiden valmistuksesta monenlaisten toimistotarvikkeiden tuottamiseen, ovat saavuttaneet tällä tavalla huomattavia voittoja. Walt Disney puolestaan aloitti toimintansa elokuvastudiona, mutta myöhemmin yritys laajensi toimintaansa huvipuistoihin Missä diversifiointia tulisi soveltaa? Diversifiointi on käyttökelpoinen työkalu liiketoiminnan kehittämiseksi talouden kaikilla sektoreilla ja kaikissa paikoissa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että diversifioinnin onnistumista varten ei ole olemassa valmista kaavaa. Strategian onnistuminen riippuu aina monista yrityksen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, joita on tarkoin tutkittava ja jotka on otettava huomioon diversifiointistrategiaa laadittaessa. Koska yritykset toimivat dynaamisesti muuttuvissa Moduuli IV Luku 7 8

9 olosuhteissa ja kireässä kilpailuympäristössä, on erittäin tärkeää soveltaa ja päivittää tätä strategiaa näiden olosuhteiden mukaisesti Millä tavalla yritysten tulisi diversifioida liiketoimintaansa? Diversifiointistrategia pienyrityksille Onnistuessaan diversifiointi tarjoaa yritykselle kilpailuetua ja mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa. Yritys pystyy strategian avulla kehittämään liiketoimintaansa perustamalla uusia tuotantolinjoja ja/tai laajentamalla toimintaansa uusille markkinoille. Näin yritys pystyy vähentämään liiketoimintaansa kuuluvia riskejä ja hajauttamaan tekemiään sijoituksia. Myös diversifiointiin liittyy kuitenkin riskejä, ja sen onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu viime kädessä yrityksen johtajasta/omistajasta. Pk yritysten diversifiointistrategian laatimisen vaiheet: 1. Alustava arvio yrityksestä ja sen liiketoimintaympäristöstä Aivan ensiksi on huomioitava, että diversifiointi voi onnistua vain silloin, kun hyödynnät yrityksesi vahvuuksia älä lähde etsimään menestystä yrityksesi ulkopuolelta. Kaikki uudet hankkeet vievät sinulta aikaa, huomiota ja taloudellisia resursseja, joita olet aikaisemmin käyttänyt pääasialliseen liiketoimintaasi. Tästä syystä sinun onkin diversifioinnin aluksi varmistettava niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin että pääasiallinen liiketoimintasi on erittäin tehokasta, tuottoisaa ja voitollista. Jos yrityksesi ei vastaa näihin vaatimuksiin, on viisaampaa lykätä yrityksesi diversifioimista tuonnemmaksi ja etsiä muita tapoja vastata kilpailuun. Prosessin aluksi sinun varmistuttava siitä, että käytössäsi on tarpeeksi taloudellisia ja henkilöstöresursseja, jotta diversifiointiin tarvittavat alkuvalmistelut ja analyysit voidaan suorittaa. Jos näin ei ole, on parempi etsiä muita menetelmiä yrityksesi markkinaosuuden kasvattamiseksi esimerkiksi alihankkijoiden, yhteisyritysten tai epämuodollisten kumppanuussuhteiden avulla. Laatipa diversifiointistrategian sitten yrityksen omat asiantuntijat, johtajat tai ulkopuoliset konsultit, kaikkein tärkeintä on tehdä perinpohjainen selvitys yrityksestä ja sen liiketoimintaympäristöstä, liiketoiminnan luonteesta, johtamisen tehokkuudesta, sen vahvuuksista ja heikkouksista sekä analysoida yrityksen perustekijöitä, kuten tuotteiden ominaisuuksia, sijoitetun pääoman tuottoa, kustannusrakennetta, markkinaosuutta sekä tuotteiden ja palveluiden ainutlaatuisuutta muiden markkinatoimijoiden palveluihin ja tuotteisiin verrattuna. On myös tarpeen tutkia markkinoilla vallitsevia suuntauksia, toimialan uusia kehityskulkuja sekä muita tekijöitä ja arvioida, missä määrin yritys on valmis aloittamaan uuden projektin. 2. Toimialan valinta ja ideoita diversifiointia varten Parhaassa tapauksessa diversifioinnin kohteena olevan toimialan ja/tai liiketoiminnon valintaa edeltää huolellinen makrotaloudellinen ja toimialaa koskeva analyysi, jonka avulla pyritään tunnistamaan ne toimialat, joille odotetaan nopeaa kasvua ja jotka täten ovat sopivia sijoituskohteita. Varsin usein diversifioinnin kohteena oleva ala määräytyy kuitenkin ainakin osin yleisen taloudellisen tilanteen, olemassa olevan asiantuntemuksen ja henkilökunnan, yrityksellä olevan kokemuksen sekä yrityksen omistajan tai johtajan henkilökohtaisten Moduuli IV Luku 7 9

10 suhteiden perusteella. Yrityksestä tehdyn valmistelevan analyysin tulokset on tietysti otettava myös huomioon. Vaikka yllä esitetty väite pitäisikin oman yrityksesi kohdalla paikkansa, on erittäin tärkeää toimia seuraavalla tavalla, jotta saisit selville, onko yrityksesi kehittymässä oikeaan suuntaan. Kutsu koolle korkeakouluista, markkinointiyrityksistä ja muiden alojen asiantuntijoista koostuva 5 7 asiantuntijan joukko yhteiseen aivoriiheen. Aivoriihi on hyvä järjestää muissa kuin yrityksen tiloissa, ja ryhmän toimintaa johtamaan tulisi asettaa sekä yrityksen edustaja että ulkopuolinen henkilö. Ryhmän tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman monta diversifiointiin liittyvää ideaa. Nämä asiantuntijat auttavat oman yrityksesi asiantuntijoita arvioimaan ideoita ja niiden teknistä ja taloudellista toteuttamiskelpoisuutta. Tämän toiminnan seurauksena syntyvä idealista käydään läpi moneen kertaan, kunnes lopputuloksena on yksi idea, joka vastaa kaikkein parhaiten ennakkoon asettamiasi vaatimuksia. Tämä menettelytapa voi vaikuttaa turhan pitkältä ja aikaavievältä, mutta jos sitä ei noudateta, vaan strategiaa lähdetään toteuttamaan yrityksen ja erehdyksen kautta, lopputulos voi olla hyvin kehno. 3. Uuden liiketoiminnan (toimialan) arviointi ja prosessin suunnittelu Diversifiointiprosessin valmistelu muistuttaa jossain määrin uuden yrityksen perustamista. Ennen diversifiointiin ryhtymistä on tarpeen tutkia huolellisesti uusi markkina, uudet asiakkaat, kilpailijat ja liiketoiminnan dynamiikka toisin sanoen samoja asioita, joita tarkastellaan uutta yritystä perustettaessa ja yrityksen markkinointisuunnitelmaa laadittaessa. Diversifiointiprosessi edellyttää vastuun otttamista ja tunnollista sitoutumista. Niinpä sinun on oltava huolellinen analysoidessasi uutta liiketoimintaa (ja toimialaa) ja suunnitellessasi diversifiointiprosessia. Tämä on välttämätöntä, jotta pystyt muodostamaan oikeanlaisen strategian niin uuden projektin kehittämiseksi kuin jokapäiväisten toimintojesi turvaamiseksi. Tästä syystä sinun tulee: Tuntea markkinat varmista, että tunnet uuden markkinan ja uudet kilpailijasi. Päivittää myyntitaitosi sinun on tiedettävä, kuinka myydä tuotteitasi uudella ja toisenlaisella markkinalla. Varmistua siitä, että sinulla on jäljellä tarpeeksi kapasiteettia jo olemassa olevien asiakkaittesi palvelemiseksi. Näin varmistat, ettet aja heitä pois ja menetä näin avainasiakkaitasi uuden projektisi vuoksi. Olla tietoinen niistä investoinneista, joita sinun on tehtävä uusiin laitteisiin, työntekijöihin, koulutukseen, nykyaikaiseen tuotantojärjestelmään, parannetuun asiakaspalveluun, turvalliseen työympäristöön ja mainontaan. Kehitä selkeä suunnitelma diversifioinnin rahoittamiseksi. Hallita riskit analysoi mahdollisuuksia tuoda riskit hyväksyttävälle tasolle. Tarkasta kaikki riskinhallintamahdollisuudet huolellisesti ja sovella niitä. Hajauta riskiä muodostamalla Moduuli IV Luku 7 10

11 esimerkiksi kumppanuuksia tai liittoja ja tee tällä tavoin laajentumisen ensivaiheista helpompia. Kehittää projektin käyttöönottoa varten yksiselitteiset ja helposti mitattavat tunnusluvut, joiden avulla voit seurata kustannuksia ja mitata etuja. Luo selkeä järjestelmä tunnuslukujen raportointia varten silloinkin, kun kyseessä on vain yksinkertaisia prosesseja, ja jaa kaikille mukana oleville vastuuta, jotta saavuttaisitte tavoitteena olevat tulokset. Pidä lopullista päätöstä tehdessäsi mielessä investointeja koskevat kriteerit: On tärkeää, että jatkat omalla toimialallasi ja investoit uusiin teknologioihin, tuotteisiin ja palveluihin. Varmista, että olet ottanut tuotteen tai palvelun elinkaaren huomioon, kun valmistelet diversifiointistrategiaasi. Älä luovu pääoman sijoittamisesta vain siitä syystä, että kilpailijasi on tehnyt näin. Noudata yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaa tarkoin, mutta pidä huolta siitä, että päivität sitä säännöllisesti. Jos sinulla on resursseja ostaa kilpailijasi yritys, älä luovu konglomeraattisesta diversifioinnista. Liiketoimintaa, osaamisia, käyttöpääomaa, liiketoimintastrategiaa ja liiketoiminnan suunnittelua koskevat vaatimukset muodostavat vain osan niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat diversifiointipäätöksen tekemiseen. Portfolion suunnittelu ja hallinta Yrityksen portfolio sisältää kaikki tuotteet ja/tai palvelut, joita se tarjoaa asiakkailleen. Kunkin tuotteen ja palvelun asema ja rooli yrityksen toiminnassa sekä niiden keskinäiset suhteet määräävät sen, kuinka portfolio on rakentunut. Euroopan eri maissa toimivien pk yritysten ominaispiirteet vaikuttavat siihen, kuinka ne vuosien saatossa rakentavat tuote ja/tai palveluportfolionsa. Tästä huolimatta yrityksen tulee pyrkiä tasapainoon muokkaamalla rakennettaan omien resurssiensa ja markkinaympäristön mukaan. ESIMERKKI: Itä Euroopan maiden pk yritysten kehitys oli hankalaa siirtymäkauden ensimmäisten vuosien aikana, ja niiden oli otettava vastaan työtä, silloin kun se toi rahaa yrityksen kassaan. Tätä aikaa seurannut nopea kasvu tarjosi näille yrityksille monia tilaisuuksia, jotka ne myös käyttivät mainiosti hyväkseen. Niinpä esimerkiksi yli 70 prosentilla bulgarialaisista yrityksistä oli portfolio, joka ei liittynyt niiden liiketoimintastrategiaan tai pitkän aikavälin visioon. Tämä oli suoraa seurausta vallinneesta markkinatilanteesta. Pienyritysten on kaikissa EU maissa täytynyt pohtia toimintojaan uudelleen ja optimoida niitä pysyäkseen kilpailukykyisinä. Uusia mahdollisuuksia on etsittävä jatkuvasti, jotta yritykset pystyvät kehittymään. Tästä syystä yrityksien on pakko muodostaa tai päivittää strategioitaan ja näin kehittää liiketoimintaansa vallitsevien olosuhteiden perusteella. Moduuli IV Luku 7 11

12 Yrityksen kehitystä ja visiota laadittaessa on erittäin tärkeää arvioida yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut. Tämä on ratkaisevan tärkeää portfolion rakentamisen ja sen menestyksekkään hallinnan kannalta. Sinun on osattava vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin, jotta voisit tehdä onnistuneita valintoja ja rakentaa tuoteportfolion, joka on vahvempi kuin kilpailijoittesi markkinoimat yksittäiset palvelut tai tuotteet ja joka tarjoaa pitkäaikaisia markkinaetuja. Missä vaiheessa elinkiertoaan omat tuotteesi ovat? Valmistaako yrityksesi sellaisia tuotteita, jotka voivat nostaa sen haluttuun markkinaasemaan? Valmistaako yrityksesi tarpeettomia tuotteita? Mitä yrityksesi tekee, kun kilpailija tuo uuden tuotteen markkinoille? Millä perusteella teet päätöksen siitä, vedetäänkö tuote pois markkinoilta tai tuodaanko markkinoille uusi tuote? Yrityksen portfolion muodostamisen tärkeimmät kriteerit ovat: Olemassa olevien laitteiden tuotantoteho Vapaat markkinaraot Mahdollisuudet saada tuottoa nopeasti Muistathan, että sinun tulee olla aina tietoinen jokaisen tuotteen roolista ja osuudesta yrityksesi portfoliossa. Loogisesti rakennetusta portfoliosta näkee, mitä teknologioita, tietoja ja taitoja tuotteisiin tarvitaan, mitä etuja ne tuovat asiakkaille ja miten niitä myydään ja markkinoidaan. Jos portfoliossasi on tuotteita, jotka ovat päätyneet sinne yrityksellesi sattumalta tarjoutuneiden mahdollisuuksien seurauksena ja jotka eivät suoraan liity siihen, mitä yrityksesi asiakkailleen toimittaa, on syytä pysähtyä miettimään hetkeksi. Pohdinnan jälkeen tällaiset tuotteet tulisi poistaa portfoliosta päättäväisesti. Tällä tavoin pystyt alentamaan yrityksesi toiminnasta aiheutuvia kustannuksia ja optimoimaan liiketoimintaprosessejasi helposti ja luonnollisesti. Kun tuoteportfolio on rakennettu oikealla tavalla, se tarjoaa yritykselle huomattavasti vahvemman perustan kuin mitä yksi ainoa tuote tarjoaisi. Portfolion avulla saadaan synergiaetuja, jotka edistävät tuotantoa, markkinointia, jakelua ja mahdollisuuksia laajentaa markkinoita ja vakauttaa yrityksen asema asema. Portfolion avulla yritys voi saavuttaa mittavia kilpailuetuja. Usein voi käydä niin, että kun tuoteportfolio on kerran muodostettu, sitä ei muuteta moneen vuoteen, vaikka joidenkin tuotteiden elinkaari kuluisi loppuun tai markkinat muuttuisivat. Tämä heikentää yrityksen kilpailuetua, ja yrityksellä on tällaisessa tilanteessa kaksi vaihtoehtoa: joko vastata markkinoiden tarpeisiin ja päivittää portfolionsa tai epäonnistua Esimerkkitapaus Yksi suurimmista Bulgarian valtion omistamista yrityksistä oli eräs levyasemia valmistanut yhtiö, joka kaatui parikymmentä vuotta sitten. Yrityksen toiminnan päätyttyä kymmenen yrityksessä työskennellyttä insinööriä päätti perustaa oman yrityksensä. Uusi yritys erikoistui Moduuli IV Luku 7 12

13 telekommunikaatio ohjelmistoihin ja aloitti toimintansa menestyksekkäästi toimimalla alihankkijana monissa Bulgarian telelaitoksen BTC:n projekteissa. Pari vuotta myöhemmin BTC:n toimintaa alettiin kuitenkin järjestää uudelleen, ja alihankintaa käyttäneiden projektien määrä laski merkittävästi. Yrityksen omistajat suorittivat tällöin markkinatutkimuksen ja analysoivat yrityksen ulkoisen toimintaympäristön, yrityksen resurssit ja asiantuntemuksen. Analyysin seurauksena he tunnistivat aivan uuden markkinaraon, ja alkoivat valmistaa kanaloissa käytettäviä erilaisia hautomokoneita. Yritys toimi pitkään maatalouden parissa ja kartutti tietojaan toimialasta. Tämän jälkeen se laajensi jälleen toimintaansa ja aloitti meijerituotannon. Vaikka nykyään yritys tunnetaan paremmin korkealaatuisista meijerituotteistaan, telekommunikaatio ohjelmistot ja hautomokoneet ovat yhä osa sen toimintaa. Yhteenveto luvun pääkohdista Vanha sanonta kuuluu: Älä laske kaikkea yhden kortin varaan. Diversifiointi on pienyritysten kehittämiseen pyrkivä strateginen lähestymistapa, joka viisaasti käytettynä voi olla erittäin hyödyllinen. Yritykset voivat diversifioinnin avulla saavuttaa kilpailuetua monipuolistamalla tuotantoaan, palveluitaan ja/tai markkinoitaan. Jos eri diversifiointitapoja käytetään onnistuneesti, pk yrityksen kilpailukyky markkinoilla paranee, sen markkinaosuus kasvaa ja sille tarjoutuu mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille, joilla kilpailu on lempeämpää tai jopa täysin olematonta. Tämä on erityisen hyödyllistä taantuman aikana, jolloin taloudellinen laskusuhdanne vaikuttaa kielteisesti yrityksen perinteiseen markkinaan. Diversifioinnin avulla yritys voi hyötyä siitä, että eri toimialat ja eri maat kärsivät epäsuotuisista suuntauksista eri aikoihin. Niinpä yritys voi selviytyä jyrkästäkin lamasta, jos se myy monenlaisia tuotteita ja palveluita eri markkinoilla. Juuri tästä syystä diversifiointi on jo tällä hetkellä nousemassa merkittävään asemaan monen yrityksen kehitysstrategiassa. Diversifiointiin liittyy kuitenkin samalla joitain riskejä, ja se myös edellyttää investointien tekemistä. Päätös diversifioinnista tulee tehdä tarkkaan harkiten suunnitellen. Kokemuksen ja tiedon lisäksi tarvitaan perusteellinen arvio yrityksen toiminnasta, kun diversifiointistrategiaa muodostetaan ja ennen sen käyttöön ottamista. Yritys voi käyttää monia lähestymistapoja, kun se aloittaa tuotteidensa, palveluidensa ja/tai markkinoidensa diversifioinnin. Sopivin tapa riippuu yrityksen toiminnan yksityiskohdista ja sen taloudellisista ja henkilöstöresursseista. Diversifioinnin hyödyt: Tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kehittyä ja tehdä voittoa. Tehostaa jo olemassa olevilla markkinoilla olevaa kilpailua. Paljastaa uusia markkinamahdollisuuksia. Pienentää taloudellista riskiä jakamalla sen monen eri investoinnin kesken. Suojaa yritystä taloudelliselta tuholta laman aikana. Moduuli IV Luku 7 13

14 Tarjoaa mahdollisuuksia henkilökunnan kehittämiseen ja houkuttelee yritykseen päteviä ammattilaisia. Diversifioinnin haitat: Ensiluokkaisen diversifiointistrategian laatimiseen ja sitä edeltävään tutkimukseen kuluu paljon aikaa ja rahaa. Jokainen uusi projekti vaatii investointeja ja henkilökuntaa, mikä vie huomion pois yrityksen pääasiallisesta liiketoiminnasta. Jotkin diversifiointitavat edellyttävät merkittävää pääoman sijoittamista, henkilökuntaa, markkintatutkimusta jne. Mikä tahansa uusi projekti voi heikentää yrityksen suorituskykyä. Yritys ei enää kykene toimittamaan sen vanhoille ja uskollisille asiakkaille perinteisiä tuotteitaan ja palveluitaan totutulla laatutasolla. Tämän seurauksena avainasiakkaat voivat olla tyytymättömiä ja jopa lopettaa yhteistyön yrityksen kanssa. Diversifiointi on monimutkainen prosessi, johon liittyy paljon vastuuta. Onnistuessaan diversifiointi tarjoaa huomattavia kilpailuetuja ja mahdollistaa liiketoiminnan merkittävän kasvun. Epäonnistuessaan diversifioinnilla voi kuitenkin olla hyvin epäsuotuisia seuraamuksia. Juuri tästä syystä on tarpeen arvioida yrityksen ja markkinaympäristön rakenne. Diversifioinnin onnistuminen perustuu yrityksen vahvuuksiin ja oikean toimintatavan valintaan. Päätöstä diversifioinnista ei tule tehdä hätiköiden tai kiireessä. Yrityksen portfolio koostuu yrityksen asiakkailleen tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Portfolion rakenne määräytyy tuotteiden ja palveluiden paikasta yrityksen kokonaisliiketoiminnassa sekä niiden välisistä suhteista. Onnistuneesti suunniteltu ja ylläpidetty tuote ja/tai palveluportfolio tarjoaa yrityksille synergiaetuja hankinnassa, tuotannossa, markkinoinnissa, jakelussa ja henkilökunnan toiminnassa. Tämä edistää markkinoiden kasvua, yrityksen vakaan aseman saavuttamista ja uusille markkinoille laajentumista. Moduuli IV Luku 7 14

15 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Reengineering: 40 Useful Hints, George J. Miller, APICS XX International Conference Proceedings, APICS, Falls Church, VA. The Process Reengineering Workbook, Jerry L. Harbour, 1994, Quality Resources, NY. Chisnall, Peter: Strategic Business Marketing, Reengineering Your Business, Morris & Brandon, McGraw Hill, NY Reengineering the Corporation, Hammer & Champy, Harper Collins Publishers, NY, NY Business Process Improvement, James H. Harrington, 1991, McGraw Hill, NY. Day, Georges: Strategic Marketing Planning, 1994 Jain, Subhash C.:International Marketing Management, Jain, Subhash C.: Marketing Planning & Strategy, Lambin, Jean Jacques: Strategic Marketing Management, Murray, Johan & O'Driscoll, Aidan: Strategy and Process in Marketing, Weitz, Barton A. & Wensley, Robin: Readings in Strategic Marketing, 1997 Wilson, Richard & Gilligan, Colin: Strategic Marketing Management, Moduuli IV Luku 7 15

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot