Tilinpäätöstiedote Julkaisupäivä: ENFO-KONSERNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2005 Julkaisupäivä: 2.3.2006 ENFO-KONSERNI"

Transkriptio

1 ENFO-KONSERNI Enfo-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus heikkeni vuonna Enfokonsernin liikevaihto oli 113,7 milj. euroa (84,8 milj. euroa vuonna 2004). Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (8,7 milj. euroa vuonna 2004). Heikentyneen kannattavuuden taustalla ovat IT-liiketoiminnassa toteutetuista yritysjärjestelyistä kertyneet kertaluonteiset kulut sekä teleoperaattoriliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus. Lisäksi tulosta rasittivat Finnet Oy:n osakkeista tehty 7,0 milj. euron suuruinen arvonalennus. Konsernin IT-liiketoiminnan voimakas kasvu jatkui, kun Enfo Partner Oy liittyi konserniin yrityskaupalla IT-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi myös toiminnallisesti. Teleoperaattoriliiketoiminnassa liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni. Kehityksen taustalla on teleoperaattorimarkkinan voimakas murros. Konsernin rakennetta kehitettiin edelleen voimakkaasti konsernistrategian mukaisesti. Konsernin palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 453 työntekijää (425 vuonna 2004). 1

2 Markkinakatsaus IT-liiketoiminnassa markkinat kasvoivat vuonna 2005 vakaasti. IT-ulkoistussopimusten määrä oli vahvassa kasvussa ja lisäksi Enfon edustamista palveluista kasvussa oli erityisesti informaatiologistiikka. Teleoperaattoriliiketoiminnassa markkinat olivat edelleen murroksessa. Lankapuhelimen käyttö väheni matkaviestinnän yleistyessä. Samalla laajakaistaliittymien määrä kasvoi voimakkaasti. Enfo-konsernin liiketoiminnan painopiste on kahden viimeksi kuluneen tilikauden aikana siirtynyt voimakkaasti IT-liiketoimintaan, jonka suhteellinen osuus konsernin liikevaihdosta on kasvanut. Kasvu on toteutettu yritysostoin ja toiminnallisesti. Enfo-konsernin hallituksen linjaamana strategiana on myös jatkossa kasvaa kannattavasti IT-liiketoiminnassa. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittäviltä osin IT-palveluyritys Enfo Disnet Oy:n liittäminen konserniin alkaen ja IT-palveluyritys Enfo Partner Oy:n liittäminen konserniin alkaen. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti IT-liiketoiminnan osalta Enfo Oyj:n ja Enfo Partner Oy:n liiketoimintojen integroimisesta kertyneet kertaluonteiset kulut sekä teleoperaattoriliiketoiminnan osalta markkinoiden murros ja siihen liittyvä matkapuhelin- ja laajakaistaliittymien hintojen laskeminen. Tulos Konsernin liikevoitto oli 2,7 milj. euroa ja 2,4 % liikevaihdosta (8,7 milj. euroa, 10,2 %). Liiketoiminnan muut tuotot olivat konsernissa 2,5 milj. euroa ja emoyhtiössä 2,3 milj. euroa (1,1 ja 1,1 milj. euroa). Konsernin ja emoyhtiön liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Varsinaisen toiminnan kulut olivat konsernissa 113,4 milj. euroa ja emoyhtiössä 4,77 milj. euroa (77,2 ja 6,4 milj. euroa). Liikevaihto (milj. euroa) Liikevaihto Enfo-konsernin liikevaihto oli 113,7 milj. euroa (84,8 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin IT-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti Enfo Disnet Oy:n ja Enfo Partner Oy:n liityttyä konserniin. Teleoperaattoriliiketoiminnan liikevaihto laski vuoteen 2004 verrattuna. Emoyhtiön liikevaihto oli 2,5 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevaihto muodostui pääosin konsernipalvelujen tuottamisesta tytäryhtiöille. Konsernin IT-liiketoiminnan liikevaihto (pro forma) nousi vuonna 2005 Enfo Disnet Oy:n ja Enfo Partner Oy:n myötä 76,3 milj. euroon (44,5 milj. euroa). Enfo Oy ja Enfo Disnet Oy kasvattivat liikevaihtoaan myös toiminnallisesti. Enfo Partner Oy on yhdistetty konserniin alkaen. Liikevoitto (milj. euroa) Konsernin teleoperaattoriliiketoiminnan liikevaihto (pro forma) laski vuonna ,9 milj. euroon (40,2 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti keskeisiltä osin teleoperaattorimarkkinoiden murros. Lankapuhelinliittymien määrä ja verkossa soitettavien puhelujen määrä vähenee. Samalla matkapuhelinliittymien ja laajakaistaliittymien hinnat ovat laskeneet voimakkaasti. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa myös liiketoimintakaupat, joilla KPY luopui luetteloliiketoimintaan, toimistotekniikkaan ja tietotekniikkaan liittyvästä liiketoiminnasta sekä kuluttajaliiketoiminnasta Varkaudessa ja Jyväskylässä. 2

3 Nettorahoituskulut olivat konsernissa 4,5 milj. euroa (nettorahoitustuotot 1,3 milj. euroa vuonna 2004). Konsernin tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 1,8 milj. euroa ja -1,6 % liikevaihdosta (voitto 9,9 milj. euroa, 11,7 % vuonna 2004). Emoyhtiössä nettorahoitustuotot olivat 6,2 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Emoyhtiön voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 6,2 milj. euroa ja 246,8 % liikevaihdosta (6,4 milj. euroa, 143,4 %). Konsernin tulokseen vaikutti laskevasti Finnet Oy:n osakkeista tehty 7,0 miljoonan euron arvonalennus. Finnet Oy:n osakeomistus on Enfo Oyj:n hallituksen hyväksymän strategialinjauksen mukaisesti konsernille finanssisijoitus. Tämän vuoksi arvonalennus on kirjattu rahoituskuluihin. Konsernin satunnaiset tuotot 9,4 milj. euroa syntyivät ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyntivoitoista. Suurimman osan näistä muodostivat KPY-yhtiöiden luetteloliiketoiminnan sekä asennus- ja ylläpitotoimintojen myynneistä saadut voitot. Emoyhtiön satunnaiset tuotot 2,3 milj. euroa ja kulut 10,5 milj. euroa syntyivät pääosin tytäryhtiöfuusioiden tuloksista. IT-liiketoiminnan liikevoitto (pro forma) oli 1,9 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat keskeisesti Enfo Oy:n ja Enfo Partner Oy:n liiketoimintojen integroimisesta syntyneet kertaluonteiset 1,3 milj. euron kulut. sisäiseen ja ulkoiseen tiedonvälitykseen ja -hallintaan. Monikanavaisten ratkaisujen avulla asiakkaan aineisto voidaan jalostaa niin paperille kuin sähköiseenkin muotoon ja välittää vastaanottajan haluamassa muodossa eri kanavia pitkin eteenpäin. Informaatiologistiikassa vuosi 2005 oli Enfolle vakaan kasvun vuosi. Liikevaihto kasvoi ja Enfo solmi uusia merkittäviä sopimuksia. Varsinkin sähköisiin osto- ja myyntilaskuihin liittyvässä liiketoiminnassa Enfo menestyi erityisen hyvin. Suurten paljon laskuja lähettävien ja vastaanottavien yritysten jälkeen myös keskisuuret yritykset ovat kiinnostuneet sähköisistä palveluista. Myös perinteinen tulostuspalvelu kasvoi, ja tulostusmäärissä Enfo saavutti uuden ennätyksensä. Vuonna 2005 Enfon tulostimien läpi kulki noin 110 miljoonaa painopintaa. Tulostusmäärien kasvu on erittäin myönteinen saavutus, kun otetaan huomioon, että tulostuspalveluiden kokonaismarkkina ei kasvanut vuonna Omavaraisuusaste (%) Teleoperaattoriliiketoiminnan liikevoitto (pro forma) oli 2,7 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat lankapuhelinliittymien määrän lasku ja laajakaistaliittymien hintojen aleneminen sekä korkeat asiakashankinnan kustannukset. Liikevoittoa alentaa myös syksyn aikana toteutetuista toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet 1,0 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Liiketoiminnan kehitys IT-liiketoiminta Enfo-konsernin IT-liiketoiminta kasvoi vuonna 2005 merkittävästi, kun Enfo Partner Oy (entinen toiminimi Ementor Finland Oy) liittyi konserniin liiketoimintakaupalla Liikevaihtoon vaikutti nostavasti myös se, että Enfo Disnet Oy:n liikevaihto oli nyt ensimmäistä kertaa mukana koko tilikaudelta. Tytäryhtiöt Enfo Oy ja Enfo Disnet Oy kasvoivat myös toiminnallisesti. IT-palvelumarkkinat kasvoivat Suomessa vuonna 2005 maltillisesti, arviolta noin 5 %. Sijoitetun pääoman tuotto Enfo-konserni organisoi IT-liiketoimintansa neljään yksikköön, jotka ovat Informaatiologistiikka-yksikkö, Järjestelmäpalvelut-yksikkö, Sovellusratkaisut-yksikkö ja Infrapalvelut-yksikkö. Informaatiologistiikka-yksikkö tarjoaa palveluja yritysten 3

4 Sähköisten palvelujen ja tulostuspalvelujen lisäksi Informaatiologistiikka-yksikkö tarjoaa SAP-toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvää konsultointia pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille. Uutena palveluna tuotiin markkinoille myös energiayhtiöille suunnattu sähköiseen mittariluentaan liittyvä palvelu, jota testattiin yhdessä Savon Voima Oyj:n kanssa. Enfon Järjestelmäpalvelut-yksikkö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille keskitettyjä ja hajautettuja IT-palveluja, esimerkiksi työasemapalveluja ja -hallintaa, mikrotukea, help desk -palveluja sekä palvelinten hallintaa ja ylläpitoa. Asiakkaiden palvelimia valvotaan ja ylläpidetään Espoon ja Kuopion konesaleista käsin. Järjestelmäpalvelut-yksikön osalta vuosi 2005 oli voimakkaan laajentumisen aikaa. Enfo Partner Oy:n myötä Järjestelmäpalvelut-yksikkö kasvoi merkittävästi henkilömäärässä ja liikevaihdossa mitaten. Yrityskaupan myötä Enfolla on nyt konesali myös Espoossa. Yksi Järjestelmäpalvelut-yksikön viime vuoden tärkeimpiä päänavauksia oli yhteistyön aloittaminen Etteplanin kanssa. Teollisuustekniikan suunnittelupalveluja tarjoava Etteplan on ulkoistanut perustietotekniikkansa ylläpidon ja hallinnan Enfolle. Etteplan hakee ulkoistuksella ennen kaikkea toimintatapojen selkeyttämistä ja tasalaatuista palvelua. Keskitetyllä palvelulla halutaan myös varmistaa liiketoimintakriittisten järjestelmien toimivuus. Enfon Sovellusratkaisut-yksikkö tekee muun muassa älykorttija kommunikaatioratkaisuja sekä Internet-pohjaisia sähköisen liiketoiminnan sovelluksia. Sovellusratkaisujen käsialaa on esimerkiksi pääkaupunkiseudun raitiovaunuissa, junissa ja linja-autoissa käytettävä YTV:n matkakorttisovellus sekä sen käyttöympäristö. Enfon Infrapalvelut-yksikkönä toimii Enfo Disnet Oy, josta Enfo Oyj omistaa 51 % ja loppuosan yhtiön avainhenkilöt. Infrapalvelut-yksikkö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille liiketoimintaa tehostavia ja IT-infrastruktuurin kokonaishallintaan tähtääviä räätälöityjä asiantuntijapalveluja palvelinkeskeiseen tietojenkäsittelyyn, virtualisointiin, levytallennukseen, turvalliseen etäkäyttöön, työasemaympäristöihin sekä verkko- ja työryhmäympäristöihin liittyviin projekteihin. Asiantuntijapalveluiden lisäksi Enfon Infrapalvelut-yksikkö tarjoaa laitetoimitukset ja -palvelut sekä ohjelmistojen ja lisenssien hallinnan kokonaisvaltaisena palveluna. Vuosi 2005 oli Infrapalvelut-yksikölle haasteellinen. Asiakkaiden tarpeet ja palvelurakenteet olivat murroksessa ja markkinat kasvoivat arviolta neljä prosenttia. Enfon Infrapalvelut-yksikön liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin. Liikevaihdon kasvua voidaan pitää omiin tavoitteisiin nähden tyydyttävänä ja alan kehitykseen nähden hyvänä. Teleoperaattoriliiketoiminta Enfo-konsernin teleoperaattoriliiketoiminnasta vastaavat KPYyhtiöt eli KPY Palvelut Oy, KPY Verkot Oy ja KPY Kaapelitelevisio Oy. Yhtiöt markkinoivat palvelujaan KPY-markkinointinimellä. Teleoperaattoriliiketoiminnan tehtävänä on tarjota Kuopion talousalueen yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille teleoperaattori- ja kaapelitelevisiopalveluja. Teleoperaattoriliiketoiminnassa vuosi 2005 oli voimakkaan murroksen aikaa. Lankapuhelinliittymien määrä ja lankapuhelinverkossa soitettavien puhelujen määrä laskivat vuonna 2005 voimakkaasti. KPY:llä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä noin lankapuhelinasiakasta. Samalla matkapuhelinliittymien hinnat ovat laskeneet. KPY myy ja markkinoi dna-matkapuhelinliittymiä. Laajakaistaliittymien määrä kasvoi vuonna 2005 voimakkaasti. KPY on Kuopion talousalueen markkinajohtaja laajakaistaliittymissä yhteensä noin liittymällä. Laajakaistaliittymien kannattavuutta heikensivät vuonna 2005 korkeat asiakashankintakustannukset. Kaapelitelevisiopalveluissa KPY menestyi hyvin. Kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi noin :een ja kaapelikorttiasiakkaiden määrä noin 4500:een. Yrityksille tarjottavien teleoperaattoripalvelujen osalta vuosi 2005 sujui hyvin, josta on osoituksena useiden merkittävien asiakkaiden kanssa vuonna 2005 solmitut jatkosopimukset. Investoinnit ja rahoitus Konsernin bruttoinvestoinnit olivat vuonna ,5 milj. euroa (8,0 milj. euroa vuonna 2004). Enfo Oyj:n bruttoinvestoinnit olivat vuonna ,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin langattomien verkkojen, valokaapeliyhteyksien sekä Internet- ja datasiirtopalvelujen rakentamiseen, IT-palvelukapasiteetin kasvattamiseen ja Enfo Partner Oy:n osakkeiden ostoon. Investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella. Konsernin maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 453 työntekijää (425). Vuoden 2005 lopussa konsernin palveluksessa oli 606 työntekijää (457). Enfo Oy:ssä ja Enfo Partner Oy:ssä käytiin vuonna 2005 yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät Neuvotteluissa päädyttiin yhteensä 43 henkilötyövuoden vähennystarpeeseen. Vähennykset toteutettiin pääosin vapaaehtoisin järjestelyin. Henkilöstövähennysten taustalla on Enfo Oy:n ja Enfo Partner Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen ja konsernin tukitoimintojen keskittäminen emoyhtiöön. KPY-yhtiöissä käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät Neuvotteluissa päädyttiin yhteensä 18 henkilötyövuoden vähennykseen. Henkilöstövähennykset toteutettiin vapaaehtoisin järjestelyin. 4

5 Henkilöstövähennysten perusteena oli KPY-yhtiöiden toiminnan uudelleenjärjestely ja yhtiöiden fuusioituminen yhdeksi osakeyhtiöksi kevään 2006 aikana. Samalla KPY keskittyy tarjoamaan tele- ja kaapelitelevisiopalveluja Kuopion talousalueen kuluttajille ja yrityksille ja luopuu ydintehtävän ulkopuolisista toiminnoista. Henkilöstö (keskimäärin ) Keskeiset tapahtumat tilikauden jälkeen Enfo Partner Oy ja Enfo Disnet Oy sopivat konsernin sisäisestä liiketoimintakaupasta, jolla Enfo Partner Oy:n laiteja ohjelmistomyyntiin liittyvä liiketoiminta siirtyi Enfo Disnet Oy:lle. KPY-yhtiöt myivät allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla verkkorekisteri-, siirtolaite-, kaapelitelevisioverkon asennus ja ylläpito- sekä logistiikkaliiketoiminnot Voimatel Oy:lle. Emoyhtiön hallitus päätti esittää lunastusvaatimuksen Finnet Verkot Oy:lle uudistetun mobiiliverkon investointi- ja käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Samalla yhtiö sitoutui lunastuksen vaatimaan pääomitukseen. Näkymät vuodelle 2006 Konsernin rakenteessa tapahtuneet keskeiset muutokset Kuopion Puhelin Oyj, KPY Palvelut Oy ja KPY Verkot Oy sopivat liiketoimintakaupasta, jonka yhteydessä em. yhtiöiden asennus ja ylläpitotoiminnot ulkoistettiin YIT Tietoverkkopalveluille. Liiketoimintakaupasta sovittiin Sopimuksen yhteydessä YIT Tietoverkkopalvelujen palvelukseen siirtyi yhteensä 48 työntekijää. Enfo Oyj osti IT-palveluyhtiö Ementor Finland Oy:n koko osakekannan Ementor ASA:lta. Yhtiön nimi on muutettu alkaen Enfo Partner Oy:ksi Enfo Oy ja Enfo Partner Oy yhdistivät liiketoimintansa kolmeen yksikköön, jotka ovat Informaatiologistiikka-yksikkö, Järjestelmäpalvelut-yksikkö ja Sovellusratkaisut-yksikkö. Samalla konsernin tukitoiminnot keskitettiin emoyhtiö Enfo Oyj:öön. Järjestelyn yhteydessä Enfo Oyj:n järjestelmäpalveluihin ja sovellusratkaisuihin liittyvä liiketoiminta siirtyi konsernin sisäisellä liiketoimintasiirrolla Enfo Partner Oy:öön. Enfo Oyj myi Kuopion Leväsentiellä sijaitsevan kiinteistönsä sekä Kuopion Kelloniemessä sijaitsevaa kiinteistöä hallinnoivan Enfo Kiinteistö Oy:n Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Vuonna 2006 Enfon tavoitteena on kasvaa kannattavasti IT-liiketoiminnassa. Vuoden 2005 syksyllä toteutetut sopeuttamistoimenpiteet ja liiketoimintojen organisoiminen neljään yksikköön luovat hyvän pohjan liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuuden paranemiselle. IT-markkinan arvioidaan kasvavan noin 5 % myös vuonna Merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit liittyvät suomalaisen IT-palvelumarkkinan kansainvälistymiseen, ja sen mukanaan tuomiin hintojen alennuspaineisiin. Enfon IT-liiketoiminnan kannalta merkittävää on, että Enfon tunnettuutta saadaan voimakkaasti kasvatettua vuoden 2006 aikana. Markkinointiin ja myyntiin tullaankin panostamaan voimakkaasti vuonna Teleoperaattoriliiketoiminnassa kilpailutilanteen odotetaan säilyvän kireänä. Lankapuhelinliittymien määrä jatkaa laskuaan. Laajakaistaliittymien määrän odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti, mikä luo uusia mahdollisuuksia Internet-pohjaisten sisältöpalvelujen kehittämiselle. Teleoperaattoriliiketoiminnassa merkittävimmät riskit liittyvät palvelujen hintaeroosioon sekä käynnissä olevaan teknologiseen murrokseen. Teleoperaattoriliiketoiminnassa tavoitteena on vuoden 2005 liikevaihtoa vastaava taso ja parantunut kannattavuus. KPY-yhtiöt fuusioituvat suunnitelmien mukaan kevään 2006 aikana yhdeksi osakeyhtiöksi, KPY Palvelut Oy:ksi, mikä omalta osaltaan tulee vaikuttamaan myönteisesti teleoperaattoriliiketoiminnan kannattavuuden kehitykseen. Konsernin liikevaihdon odotetaan nousevan vuonna 2006 yli 130 milj. euroon. Kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005 tasosta. Enfo Oy fuusioitui Kuopion Puhelin Oyj:öön, joka muutti samalla nimensä Enfo Oyj:ksi. 5

6 Enfo-konsernin organisaatio, johto ja hallitus vuonna 2005 Enfo Oyj on jakanut liiketoimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat IT-liiketoiminta ja teleoperaattoriliiketoiminta. ITliiketoiminta jakautuu lisäksi neljään tulosyksikköön, jotka ovat Informaatiologistiikka-yksikkö, Järjestelmäpalvelut-yksikkö, Sovellusratkaisut-yksikkö ja Infrapalvelut-yksikkö. IT-liiketoimintaa johtaa IT-liiketoiminnan johtoryhmä, johon kuuluvat: Enfo Oyj:n toimitusjohtaja Arto Herranen, Enfo Partner Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmi, Enfo Disnet Oy:n toimitusjohtaja Timo Lipiäinen, Informaatiologistiikka-yksikön johtaja Ari Voutilainen, Järjestelmäpalvelut-yksikön johtaja Markku Utriainen, Sovellusratkaisut-yksikön johtaja Osmo Wilska, Järjestelmäpalvelut-yksikön myyntijohtaja Ari Stachon ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Pertti Silén. Teleoperaattoriliiketoimintaa johtaa teleoperaattoriliiketoiminnan johtoryhmä, johon kuuluvat KPY-yhtiöiden toimitusjohtaja Tapio Vartiainen, palveluliiketoiminnan johtaja Juhani Simpanen, verkkoliiketoiminnan johtaja Pauli Kemppainen, kuluttajamyynnistä ja -markkinoinnista vastaava johtaja Seppo Väätäinen, yritysmyynnistä ja -markkinoinnista vastaava johtaja Lasse Koskivuori, sisältöpalveluista vastaava kehityspäällikkö Mika Ventovuori ja Business Controller Raija Elovirta. Enfo Oyj:n hallitus vuonna 2005 Markku Auvinen, sairaanhoitopiirin apulaisjohtaja Jukka Hallman, Hallman-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Helena Piispa, toimitusjohtaja Jari Puhakka, sijoitusjohtaja Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja Markku Söderström, näyttelijä Enfo Oyj:n johtoryhmä vuonna 2005 Enfo Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Arto Herranen Enfo Oyj:n talousjohtaja Eeva Iivanainen KPY-yhtiöiden toimitusjohtaja Tapio Vartiainen Enfo Partner Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmi Enfo Oy:n toimitusjohtaja Seppo Valtonen asti Arto Herranen aloitti Enfo Oy:n toimitusjohtajana Seppo Valtosen jäädessä tehtävästä eläkkeelle. Juha Nurmi aloitti Enfo Partner Oy:n toimitusjohtajana Tapio Vartiainen aloitti KPY Palvelut Oy:n ja KPY Verkot Oy:n toimitusjohtajana Vartiainen toimii edelleen myös KPY Kaapelitelevisio Oy:n toimitusjohtajana. Konsernin tunnuslukuyhteenveto 6

7 Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Pricewaterhouse- Coopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen. Voitonjako Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 8,20 euroa osakkeelta eli yhteensä ,60 euroa (8,20 euroa/ osake, yhteensä ,20 euroa vuodelta 2004). Taloustiedottaminen vuonna 2006 Enfo Oyj julkistaa vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen vuoden ensimmäiseltä puoliskolta viikolla 31. Lisätietoja: Arto Herranen, Enfo Oyj:n toimitusjohtaja p dna Eeva Iivanainen, Enfo Oyj:n talousjohtaja p dna

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 3/2014 (1.1. 30.9.2014) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,8 % ja oli 32,4 milj. euroa (34,0). Tammi-syyskuun liikevaihto laski 6,1 % ja oli 105,3

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Jippii Group Vuosikertomus 2002

Jippii Group Vuosikertomus 2002 Jippii Group Vuosikertomus 2002 www.jippiigroup.fi TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous Jippii Group Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.2003 klo 10 Espoossa,

Lisätiedot

Sisällys SISÄLLYS. Yhtiön hallinnointi 57 Hallitus 1.1.2010 62 Johtoryhmä 1.1.2010 63 Yhteystiedot

Sisällys SISÄLLYS. Yhtiön hallinnointi 57 Hallitus 1.1.2010 62 Johtoryhmä 1.1.2010 63 Yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällys Etteplan vuonna 2009 4 Visio, Strategia, Arvot 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2009

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771... Page 1 of 12 Julkaistu: 2008-04-16 08:00:00 CEST Solteq Oyj -neljännesvuosikatsaus Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.4.2008 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 8,1 % ja

Lisätiedot

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Q3 Osavuosikatsaus 3/ Tammi-syyskuu Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaali lähes 12 % toiminnan tehostaminen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Toimintaympäristö Suomen Posti -konsernin asiakasyritysten merkittävimmät pitkän aikavälin muutokset liittyvät toiminnan tehostamiseen, prosessien digitalisoimiseen

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa Q1 2014 Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi maaliskuu Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa 3 % Hyvä kehitys Konsultointi

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 1 (9) 16.2.2007 Suomen Posti Oyj Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 Toimintaympäristö Talouskasvu jatkui vahvana Suomen Posti -konsernin markkina-alueella, mikä vaikutti myönteisesti konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 7.2.2014

Tilinpäätös 2013 7.2.2014 Tilinpäätös 2013 7.2.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 Loka joulukuu 2013 Liikevaihto oli 401 miljoonaa euroa (396) Käyttökate oli 122 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto TILIN PÄÄTÖS 2013 Tilinpäätös: Toimintakertomus 1 Johdanto DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, työhön ja viihtymiseen laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita kattavasti

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 1

Sisältö. Tilinpäätös 1 Tilinpäätös 2014 Sisältö Tilinpäätös 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Toimintaympäristö 2014 1 Nimenmuutos 2 Organisaatiouudistus 3 Toiminnan tehostamisohjelma 4 Liikevaihto ja tulos 2014

Lisätiedot