Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,4 % ja oli 70,7 milj. euroa (67,7 milj.).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,4 % ja oli 70,7 milj. euroa (67,7 milj.)."

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Enfo Oyj (Y-tunnus ) osavuosikatsaus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,4 % ja oli 70,7 milj. euroa (67,7 milj.). Liikevoitto laski ja oli 3,2 milj. euroa eli 4,5 % liikevaihdosta (5,9 milj. ja 8,7 %). Katsauskauden tulos kasvoi 11,5 milj. euroon (9,5 milj.). Katsauskauden tulosta paransi Finnet Oy:n ( alkaen DNA Oy) osakkeista vuonna 2005 tehdyn arvonalennuksen palautus, jonka vaikutus katsauskauden tulokseen on 5,2 milj. euroa. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 569 henkilöä (560). Enfo Oyj jakautui kahdeksi yhtiöksi; uudeksi Enfo Oyj:ksi (Y-tunnus ) ja Kuopion Puhelin Oy:ksi (Y-tunnus ). Konsernin teleoperaattoriliiketoiminnasta vastanneen tytäryhtiön KPY Palvelut Oy:n liiketoiminta siirtyi DNA Oy:lle. Markkinakatsaus Suomen IT-markkinat kasvoivat katsauskaudella arviolta noin 3 %. Yksi voimakkaimmin kasvavista tietotekniikan aloista on tiedonvälityspalvelut ja erityisesti siihen kuuluvat sähköiset laskutuspalvelut. Toinen merkittävä kasvualue on keskisuurten yritysten tietotekniikkapalvelut, joissa markkinat kasvavat voimakkaammin kuin suurten yritysten kohdalla. Yhä useampi uusi tietotekniikkapalvelujen ulkoistaja on nimenomaan keskisuuri yritys. Teleoperaattoriliiketoiminnassa kiinteän verkon palvelut kasvoivat hitaasti ja pääosin laajakaistamyynnin ansiosta. Liikevaihto Enfo-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 70,7 milj. euroon (67,7), jossa on kasvua 4,4 %. Tietotekniikkapalvelujen liikevaihto kasvoi arvioitua nopeammin 5,3 % ja oli 41,1 milj. euroa (39,0). Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti laitemyynnin ennakoitua parempi kysyntä. Informaatiologistiikkapalveluissa liikevaihto kasvoi odotetusti 10,6 % ja oli 12,7 milj. euroa (11,5). Liikevaihdon kasvuun vaikutti sähköisten palvelujen hyvä kysyntä sekä tulostuspalvelujen kysynnän kasvu. Teleoperaattoripalvelujen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 16,9 milj. euroa (17,0). Tulos Konsernin kannattavuus heikentyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna konsernin liikevoiton ollessa 3,2 milj. euroa ja 4,5 % liikevaihdosta (5,9 ja 8,7 %). Ainoastaan Informaatiologistiikkapalveluissa liikevoitto kehittyi odotetusti ja vertailuajankohtaa vastaavasti.

2 Osavuosikatsaus Voitto ennen veroja oli 15,8 milj. euroa ja 22,4 % liikevaihdosta (13,1 milj. euroa ja 19,3 %). Nettorahoitustuotot olivat konsernissa 5,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 11,5 milj. euroa eli 16,2 % liikevaihdosta (9,5 ja 14,0 %). Tulokseen vaikutti nostavasti Finnet Oy:n osakkeista vuonna 2005 tehdyn arvonalennuksen palautus 7,0 milj. euroa, jonka vaikutus tulokseen verojen jälkeen oli 5,2 milj. euroa. Tietotekniikkapalvelujen liikevoitto laski vertailuajankohtaan nähden ja oli 1,9 milj. euroa (2,6). Liikevoiton laskuun vaikutti voimakkaiden liiketoiminnan kehityspanostusten myötä kasvaneet kulut. Myös hintakilpailu vaikutti kannattavuuteen laskevasti. Informaatiologistiikkapalvelujen kannattavuus kehittyi odotusten mukaisesti sen liikevoiton ollessa 0,7 milj. euroa (0,8). Teleoperaattoripalvelujen liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (4,2). Teleoperaattoripalvelujen kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat kasvaneet liiketoiminnan kulut sekä jakautumiseen ja uuden valtakunnallisen DNA-konsernin perustamiseen liittyvät kertaluonteiset kulut Konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset Enfo myi sähköisistä liiketoimintaratkaisuista vastanneen liiketoimintaryhmänsä Innofactor Oy:lle alkaen. Kaikki liiketoimintaryhmän 13 työntekijää siirtyivät Innofactor Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Enfo Disnet Oy Tampereen henkilöosakkaat myivät tehdyllä kaupalla kaikki omistamansa yhtiön osakkeet Enfo Disnet Oy:lle ja näin Enfo Disnet Oy Tampereesta tuli konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Enfo Oyj myi osake-enemmistön (70 %) Itä-Suomen Toimistoratkaisut Oy:stä yhtiön toimitusjohtaja Hannu Waenerbergille. Canon Oy jatkaa yhtiössä vähemmistöosakkaana 30 % osuudella. Kehitys liiketoiminta-alueittain Tietotekniikkapalvelujen ulkoistusmarkkinat kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Kasvu keskittyy erityisesti keskisuuriin organisaatioihin, joiden palvelussa Enfon kilpailukyky on hyvä. Kilpailukykyyn on vaikuttanut myönteisesti Enfon tunnettuuden kasvu alan päättäjien keskuudessa. Tietotekniikkapalveluissa solmittiin katsauskaudella useita merkittäviä asiakassopimuksia, joiden myötä Enfon markkinaosuus keskisuurten organisaatioiden tietotekniikkapalveluissa on kasvanut. Enfo solmi katsauskaudella tietotekniikan palvelusopimukset mm. Inlookin, OpusCapitan ja Rastorin kanssa. YTV:n kanssa solmittiin sopimus YT:n matkakorttijärjestelmän laitteiden ja ohjelmistojen päivittämisestä. Tampereen kaupungin kanssa solmittiin sopimus yhteistyöstä, jossa rakennetaan Tampereen kaupungille sen kaikki työntekijät kattava intranet-portaali. Enfon Informaatiologistiikkapalveluissa tulostuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana yleisestä markkinakehityksestä poiketen ja samalla solmittiin uusia asiakassopimuksia sähköisistä palveluista. Katsauskaudella solmittiin mm. sopimus YH-Suomen laskuliikenteen sähköistämisestä. Teleoperaattoriliiketoiminnassa kiinteän puhelimen käyttäjien määrä jatkoi edelleen laskuaan. Laajakaistaliittymien, digiboksien ja maksutelevisiopalvelujen kauppa sen sijaan jatkui vilkkaana. Kuopion Saaristokaupunkiin avattiin uusia kuitupohjaisia huippunopeita mediakotiliittymiä. Teleoperaattoriliiketoimintaa harjoitettiin katsauskaudella konsernin tytäryhtiö KPY Palvelut Oy:ssä.

3 Osavuosikatsaus Investoinnit ja rahoitus Konsernin investoinnit olivat 4,9 milj. euroa (3,3). Investoinnit kohdistuivat pääosin Internet- ja datasiirtopalvelujen rakentamiseen sekä IT-palvelujen kehittämiseen ja tytäryhtiöosakkeiden hankintaan. Konsernin maksuvalmius oli koko tarkastelujakson hyvä. Henkilöstö Katsauskauden aikana konsernissa oli töissä keskimäärin 569 henkilöä (560). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 548 henkilöä (553). Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 372 henkilöä, Informaatiologistiikkapalvelujen palveluksessa 61 henkilöä ja teleoperaattoriliiketoiminnan palveluksessa keskimäärin 78 henkilöä. Enfo-konsernin talousjohtaja Eeva Iivanainen siirtyi alkaen KPY Palvelut Oy:n talousjohtajaksi valmistelemaan valtakunnallisen tietoliikenneoperaattorin taloushallinnon toimintoja. Enfo-konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Kati Kokkonen, joka toimi aiemmin emoyhtiön talouspäällikkönä. Enfo käynnisti yhteistoimintaneuvottelut liittyen yhtiön suunnitelmaan keskittää tulostuspalvelutoimintonsa Kuopioon ja lakkauttaa kyseiset toimintonsa Vaasassa. Neuvottelut koskivat yhteensä 12 henkilöä ja päättyivät Kuopioon siirtyvien henkilöiden määrä selviää syksyyn mennessä. Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen Enfo Oyj (Y-tunnus: ) jakautui kahdeksi yhtiöksi; IT-liiketoimintaa harjoittavaksi uudeksi Enfo Oyj:ksi (Y-tunnus ) ja teleoperaattoriliiketoimintaa harjoittavaksi Kuopion Puhelin Oy:ksi (Y-tunnus ). Konsernin teleoperaattoriliiketoiminnasta vastanneen tytäryhtiön KPY Palvelut Oy:n liiketoiminta siirtyi DNA Oy:lle. Yhtiökokoukset Enfo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Enfo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Enfo Oyj:n jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaisesti konsernin emoyhtiö Enfo Oyj jakautuu kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Toisen yhtiön muodostaa nykyinen Enfon IT-liiketoiminta, joka jatkaa toimintaansa Enfo Oyj:n nimellä. Toisen yhtiön muodostaa Enfon teleoperaattoriliiketoiminta, jonka nimeksi tulee Kuopion Puhelin Oy. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa konsernin IT- ja teleoperaattoriliiketoimintojen tehokas kehittäminen erillisten strategioiden pohjalta. Jakautuminen luo myös edellytyksiä uuden Enfo Oyj:n mahdolliselle listautumiselle Helsingin Pörssin Pohjoismaiselle listalle ja sitä kautta yhtiön kasvulle ja markkinaehtoiselle arvonmääritykselle. Mitään konkreettisia päätöksiä listautumisesta tai sen ajankohdasta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

4 Osavuosikatsaus Enfo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta 16 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä ,00 euroa. Osinko maksettiin niille osakkeenomistajille, joiden nimiin osake oli rekisteröitynä Enfo Oyj:n osakasluettelossa Osinko maksettiin osakkaiden pankkitileille Lisäksi yhtiökokous valitsi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Enfo Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Markku Auvisen, Jukka Hallmanin, Hannu Isotalon, Helena Piispan, Jukka Pulkkisen ja Markku Söderströmin. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Jukka Pulkkisen. Enfo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous Enfo Oyj:n pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttiin Enfo Oyj:n, Lännen Puhelin Oy:n, Oulun Puhelin Oyj:n, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n, Satakunnan Puhelin Oy:n, Finnet Oy:n ja DNA Finland Oy:n välinen yhdistymissopimus. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi jakautumispäätöksellä perustettujen vastaanottavien yhtiöiden Enfo Oyj:n ja Kuopion Puhelin Oy:n hallitusten jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Enfo Oyj:n hallitukseen valittiin Webstor Oy:n toimitusjohtaja Tapio Hakakari, Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, Scantarp Oy:n toimitusjohtaja Helena Piispa, Carlson Oy:n toimitusjohtaja Ossi Saksman ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen salkunhoitaja Jorma Tammenaho. Jakautumispäätöksellä perustetun Kuopion Puhelin Oy:n hallitukseen valittiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin apulaisjohtaja Markku Auvinen, Kuopion yliopiston Minna Canth -instituutin johtaja Tarja Eskelinen, Hallman-yhtiöitten hallituksen puheenjohtaja Jukka Hallman, Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen ja Kuopion kaupunginteatterin näyttelijä Markku Söderström. Näkymät vuodelle 2007 Enfo Oyj (Y-tunnus: ) jakautui kahdeksi yhtiöksi; uudeksi Enfo Oyj:ksi (Ytunnus ) ja Kuopion Puhelin Oy:ksi (Y-tunnus ). Näin ollen tässä osavuosikatsauksessa ei esitetä arviota loppuvuoden näkymistä.

5 Osavuosikatsaus Kuopiossa 9. päivänä elokuuta 2007 Enfo Oyj Hallitus Y-tunnus: Käyntiosoite: Kiveläntie 4, Kuopio Postiosoite: PL 1582, Kuopio Laskutusosoite: PL 5005, Kuopio Puhelinvaihde Faksi Lisätietoja toimitusjohtaja Arto Herranen, , viestintäjohtaja Sebastian Linko, , Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet Tunnuslukuyhteenveto Milj. euroa 1-6 / / Liikevaihto 70,7 67,7 134,9 Liikevoitto 3,2 5,9 12,2 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 15,8 6,4 14,5 Voitto ennen veroja 15,8 13,1 21,6 Katsauskauden voitto 11,5 9,5 15,3 Taseen loppusumma 145,8 142,0 145,0 Bruttoinvestoinnit 4,9 3,3 10,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,9 11,6 13,3 Omavaraisuusaste, % 76,5 77,1 76,6 Henkilöstön keskimääräinen luku

6 Osavuosikatsaus Tuloslaskelma 1-6 / / Milj.euroa % % % Liikevaihto 70,7 100,0 67,7 100,0 134,9 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 0,4 1,9 Kulut 69,0 62,2 124,6 Liikevoitto 3,2 4,5 5,9 8,7 12,2 9,0 Rahoitustuotot ja -kulut 12,6 0,5 2,3 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 15,8 22,4 6,4 9,4 14,5 10,8 Satunnaiset erät 0,0 6,8 7,0 Voitto ennen veroja 15,8 13,1 21,6 Välittömät verot 4,3 3,3 5,7 Vähemmistön osuus 0,0 0,3 0,5 Katsauskauden voitto 11,5 16,2 9,5 14,0 15,3 11,3 Tase Milj. euroa 1-6 / / Pysyvät vastaavat 30,6 29,2 31,9 Vaihtuvat vastaavat 115,1 112,8 113,1 Vastaavaa yhteensä 145,8 142,0 145,0 Oma pääoma yhteensä 111,2 106,3 108,6 Vähemmistöosuus 0,0 1,0 0,2 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 1,5 3,0 2,0 Pitkäaikainen 0,0 1,6 1,0 Lyhytaikainen 32,9 30,0 33,2 Vastattavaa yhteensä 145,8 142,0 145,0 VASTUUSITOUMUKSET Milj. euroa Kiinnitykset Omasta velasta 0,0 1,0 1,0 Muut omat vastuut 17,4 19,4 26,1

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 2,0 % ja oli 34,8 milj. euroa (34,1 milj.).

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 2,0 % ja oli 34,8 milj. euroa (34,1 milj.). Osavuosikatsaus 10.5.2007 1 Enfo Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 2,0 % ja oli 34,8 milj. euroa (34,1 milj.).

Lisätiedot

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007

Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.7. 30.9.2007 sekä taloudellinen katsaus ajalta 1.1. 30.9.2007 1.7.2007 rekisteröidyn jakautumisen myötä syntynyt Enfo Oyj (y-tunnus: 2081212-9) julkaisee tällä tiedotteella

Lisätiedot

Enfo Oyj. Tilinpäätös 2006. Toimitusjohtaja Arto Herranen. 28.02.07 Enfo 0

Enfo Oyj. Tilinpäätös 2006. Toimitusjohtaja Arto Herranen. 28.02.07 Enfo 0 Enfo Oyj Tilinpäätös 2006 Toimitusjohtaja Arto Herranen 28.02.07 Enfo 0 Enfo lyhyesti Enfo on suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Enfon palvelut koostuvat tietotekniikkapalveluista, informaatiologistiikan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2005 Julkaisupäivä: 2.3.2006 ENFO-KONSERNI

Tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2005 Julkaisupäivä: 2.3.2006 ENFO-KONSERNI ENFO-KONSERNI Enfo-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus heikkeni vuonna 2005. Enfokonsernin liikevaihto oli 113,7 milj. euroa (84,8 milj. euroa vuonna 2004). Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (8,7

Lisätiedot

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 28.4.2011. Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,7 % ja oli 35,0 (35,6) milj. euroa.

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 28.4.2011. Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,7 % ja oli 35,0 (35,6) milj. euroa. Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 1/2011 (1.1. 31.3.2011) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,7 % ja oli 35,0 (35,6). Liikevoitto (EBIT) oli tammi-maaliskuussa 1,6 (2,4). Tulos

Lisätiedot

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.4.2014 klo 9.00. Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 % ja oli 37,1 milj. euroa (37,5).

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.4.2014 klo 9.00. Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 % ja oli 37,1 milj. euroa (37,5). Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 1/2014 (1.1. 31.3.2014) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,2 % ja oli 37,1 milj. euroa (37,5). Liikevoitto (EBIT) kasvoi tammi-maaliskuussa 15,0

Lisätiedot

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 26.2.2010

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 26.2.2010 Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2009 Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 17,3 % ja oli 41,9 (35,7). Tammi-joulukuun liikevaihto laski 1,9 % 140,8 milj. euroon

Lisätiedot

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 27.2.2009

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 27.2.2009 Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2008 Vertailuluvut vuodelta 2007 perustuvat 1.7.2007 jakautuneen Enfo Oyj:n (y-tunnus: 1437714-0) tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.

Lisätiedot

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 28.7.2010 klo 9.00

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 28.7.2010 klo 9.00 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 2/2010 (1.1. 30.6.2010) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2,6 % ja oli 35,3 (34,4). Tammi-kesäkuun liikevaihto nousi 0,8 % oli 70,9 (70,4). Liikevoitto

Lisätiedot

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 28.2.2012

Enfo Oyj Tilinpäätöstiedote 28.2.2012 Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2011 Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 12,3 % ja oli 41,1 (36,6) milj. euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 4,1 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 30.4.2015 Q1

OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 30.4.2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 30.4.2015 Q1 2 Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski 7,3% ja oli 34,4 milj. euroa (37,1). Liikevaihdon laskun taustalla on IT-ulkoistuspalveluitten kiristynyt markkinatilanne

Lisätiedot

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2013

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2013 Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2013 Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat Liikevaihto loka-joulukuussa oli 38,9 (39,1) milj. euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 4,0 % 150,9 milj. euroon

Lisätiedot

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00

Enfo Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2014 klo 09.00 Enfo Oyj:n osavuosikatsaus 3/2014 (1.1. 30.9.2014) Osavuosikatsauksen pääkohdat Liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,8 % ja oli 32,4 milj. euroa (34,0). Tammi-syyskuun liikevaihto laski 6,1 % ja oli 105,3

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2006 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q1 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu-maaliskuu Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Liiketoimintaryhmien kehitys Liikevaihto 313,0 miljoonaa euroa (+9 %) Liikevoitto

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

YIT-Yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote

YIT-Yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT-Yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote YIT-Yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote YIT-KONSERNIN TULOS NOUSI 55,2 MILJ. EUROON, OSINKO 0,60 EUROON YIT-konsernin tulos ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Tammikuu - Kesäkuu 2013: Liikevaihto 9 414

Lisätiedot

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (56). Liikevaihto oli 333 miljoonaa

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2004: Voitto ennen satunnaisia eriä 172,9 milj. euroa

Tilinpäätös 2004: Voitto ennen satunnaisia eriä 172,9 milj. euroa KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.02.2005 KLO 11.00 1(21) Tilinpäätös : Voitto ennen satunnaisia eriä 172,9 milj. euroa Konsernin liikevaihto vuonna oli 7 517 milj. euroa, mikä on 6,3 % enemmän kuin edellisenä

Lisätiedot