Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15, Lammi KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Pykälä Sivu 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, liite Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 5 Yhtymävaltuuston sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen 4 6 Yhtymävaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 5 7 Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen 6 8 Valtuustoryhmien muodostaminen ja niihin liittyminen 7 9 Tarkastuslautakunnan valitseminen 8 10 JHTT-tilintarkastusyhteisön valitseminen 9 11 Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen Yhtymävaltuuston kokouksista tiedottaminen Kuntayhtymän toiminta ja talous Kouvolan kaupungin ero kuntayhtymästä Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 sekä tilintarkastuskertomus v Vuoden 2008 tilinpäätös, liite Toimintakertomus vuodelta 2008, liite Päihde- ja mielenterveyshankkeet, Kaste 2009, Välittäjä 2009 hanke Valitusosoitus ja muutoksenhaku 1

2 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENET v , SAA- PUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokousaika: Tiistai klo Kokouspaikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Keittiörakennus, Ruokasali Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta on valinnut yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Jäsenkuntien valitsemat valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty kuntayhtymän valtuuston jäsenluetteloon, joka on tämän esityslistan liitteenä, liite nro 1. Kuntayhtymässä on 30 jäsenkuntaa ja yhtä monta valtuuston jäsentä ja varajäsentä. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetetty kullekin valtuutetulle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. todetaan kokouksen avaaja todetaan kutsun lähettäminen merkitään yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä v liitteen nro 1 mukaisesti suoritetaan nimenhuuto todetaan muut saapuvilla olevat todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus merkitään lisäksi ennen kokousta pidetty neuvottelu- ja tiedotustilaisuus ja mahdolliset poliittisten ryhmien kokoukset Kokouksen avasi Hämeenlinnan kaupungin edustaja Marja-Leena Lehtinen. 2

3 Kutsu lähetettiin yhtymävaltuuston jäsenille ja varajäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Jäsenille ja varajäsenille lähetettiin myös luottamustehtävän hoitoon liittyvää materiaalia. Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsenyys on liitteen nro 1 mukainen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti osanotto kokoukseen on merkitty liitteeseen nro 1. Todettiin, että paikalla oli viran puolesta kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, sillä kutsu kokoukseen oli lähetetty vähintään 10 päivää ennen kokousta ja läsnä oli 24 jäsentä ja heillä ääniä / osuuksia yhteensä Merkittiin, että aamupäivällä ennen kokousta oli uusien jäsenten koulutus- ja perehdytystilaisuus, johon osallistui 19 valtuutettua. Merkittiin, että ennen kokousta pidettiin neuvottelutilaisuus, jossa päätettiin poliittisten ryhmien perustamisesta. Poliittiset ryhmät kokoontuivat ennen kokousta. Merkittiin, että kokouksen jälkeen 9 valtuutettua tutustui Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitiloihin ja toimintaan. Mauri Poussa Puheenjohtaja Reijo Malila Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Tarkastusaika Tarkastusaika Mika Vartiainen Antti Paunila 3

4 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Samalla valitaan varatarkastajat. Viime valtuustokaudella tarkastusvuoro kiersi aakkosjärjestyksessä kunnittain. Yhtymävaltuuston pöytäkirja on nykyisin tarkastettu postitse mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat: Tarkastajat: Mika Vartiainen Asikkala Antti Paunila Forssa Varatarkastajat: Jari Pelkonen Hattula Soile Roivas Hausjärvi Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vartiainen Asikkalasta aja Antti Paunila Forssasta. Varatarkastajiksi valittiin Katja Ojala Humppilasta ja Soile Roivas Hausjärveltä. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa postitse. 4

5 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 3 YHTYMÄVALTUUSTON SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANPITÄ- JÄN MÄÄRÄÄMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Viime vuosina sihteerinä on toiminut kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Määrätään yhtymävaltuuston pöytäkirjan pitäjäksi ja sihteerin tehtäviin kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 5

6 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista valtuuston puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja. Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitaan yhtymävaltuustolle puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Yhtymävaltuusto teki yksimielisesti seuraavat valinnat - Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Mauri Poussa Tampereelta - Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tommi Räty Riihimäeltä - Toiseksi varapuheenjohtajaksi Sirpa Rauhala Tammelasta Kaikkien toimikausi on vuosi

7 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 5 YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMI- NEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Yhtymävaltuusto valitsee vaalilautakunnan sekä määrää valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valtuusto päättää, että kuntayhtymän johtaja toimii vaalilautakunnan sihteerinä. Kaikkien valittujen toimikautena on valtuustokausi. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakuntaan toimikaudekseen seuraavat: Varsinainen jäsen Marja Wide n, puheenjohtaja Ari Kangasharju, jäsen Leif Ingström, varapuheenjohtaja Varajäsen Martti Korteniemi Leena Puistola Tiina Mattila Vaalilautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä. 7

8 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 6 VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN JA NIIHIN LIIT- TYMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt ko. ilmoituksen Laaja-alaisissa kuntayhtymissä vallitsee erilaisia käytäntöjä. Joissakin kokoonnutaan yhtenä ryhmänä ennen kokousta tiedotus- ja neuvottelutilaisuuteen, joissakin muodostetaan valtuustoryhmiä poliittisten puolueitten mukaan ja joissakin yleisemmän jaon mukaan kuten esim. vasemmisto - oikeisto. Todetaan valtuustoryhmien ilmoitukset. Merkittiin, että valtuutetut ilmoittivat seuraavat valtuustoryhmät: Keskusta-oikeat, puheenjohtaja Sirpa Rauhala SDP, puheenjohtaja Tommi Räty Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Antti Holopainen 8

9 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain mukaisesti lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valinnassa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä kaikille jäsenille henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntayhtymän tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnassa kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat kuntayhtymän valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan: Varsinainen jäsen Marja-Leena Lehtinen, Hml Anniina Nummelin, Loppi Kimmo Koskentausta, Hml Varajäsen Katja Ojala, Humppila Marja Wide n, Jokioinen Peter Petro, Hattula Vuosina 2009 ja 2010 puheenjohtajana toimii Marja-Leena Lehtinen ja varapuheenjohtajana Kimmo Koskentausta. Vuosina 2011 ja 2012 puheenjohtajana toimii Kimmo Koskentausta ja varapuheenjohtajana Marja-Leena Lehtinen. 9

10 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 8 JHTT-TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla Julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnan valmistelee valtuustolle tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan esitys: Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuspalveluiden hankintaa kokouksessaan Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta, kohta 6: Ehdotus: Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valittavaa tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen tekeminen kuuluu siten tarkastuslautakunnalle. Koska tilintarkastuspalvelujen hankintaa ei tarvitse hankintasäännösten perusteella kuntayhtymässä kilpailuttaa kustannusten perusteella, tarkastuslautakunta esittää, että tilintarkastuspalvelut hankitaan edelleen kaudelle Oy Audiator Ab:lta. Todettiin, että tilintarkastaja ei esteellisenä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Sihteerinä toimi puheenjohtaja Valt 8 Yhtymävaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti hankkia tilintarkastuspalvelut kaudelle Oy Audiator Ab:ltä Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab. 10

11 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 9 YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VA- LITSEMINEN Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on yhtymähallitus. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää sekä tekee sen puolesta sopimukset. Se johtaa kuntayhtymän hallintoa ja huolehtii hallintotehtävistä siten kuin kuntalaissa ja erityislaeissa säädetään tai perussopimuksessa tai muissa kuntayhtymän säännöissä määrätään. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kunnallisvaalien tulosta vastaavaksi. Valinnassa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen yhtymähallituksen, jonka jäsenet ovat: Varsinainen jäsen Erja Hirviniemi, Hämeenlinna Pekka Järvinen Johanna Karrimaa, Hämeenlinna Larissa Mouhu, Nastola Antti Mäkinen, Hämeenlinna Sanna Mäkinen, Lahti Erkki Valta, Hausjärvi Varajäsen Irma Koskela, Orivesi Mika Einiö Jari Nurmi, Hämeenlinna Sari Hahl, Nastola Kari Kauti, Forssa Tarleena Patrakka, Lahti Kimmo Laiho, Hämeenlinna Puheenjohtajaksi määrättiin Erkki Valta ja varapuheenjohtajaksi Pekka Järvinen. 11

12 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 10 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta valtuuston päättämällä tavalla. Viime vuosina yhtymävaltuuston kokouksista on ilmoitettu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä valtuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille lähetetyillä kokouskutsuilla. Ilmoitus voidaan julkaista nykyään myös kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymävaltuusto päättää tiedotustavasta. Päätettiin yksimielisesti, että yhtymävaltuuston kokouksista ilmoitetaan kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä valtuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille lähetetyillä kokouskutsuilla. Sekä esityslista että pöytäkirja julkaistaan myös kuntayhtymän internet-kotisivuilla. Läsnä olleet antoivat luvan laatia yhtymävaltuuston jäseniä ja varajäseniä koskevan sähköpostiryhmän, jonka kautta kuntayhtymän asioista voi myös tiedottaa. 12

13 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 18 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Valt 11 Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2009 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kuntoutumispäiviä kertyi 4 173, tavoite oli p eli 19 % tavoitetta enemmän. Palveluja on käyttänyt 16 jäsenkuntaa ja 13 muuta kuntaa kertyi kuntoutumispäivää, tavoite p eli +18 %. Palveluja on käyttänyt 17 jäsenkuntaa ja 15 muuta kuntaa. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta ja -valtuustoa informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään ja tilanteiden mukaan. Talousarvio 2009, koko vuosi: Toimintatuotot Toimintakulut , josta henkilöstökulut Käyttökate Tilikauden ylijäämä Toteutuma Tarkastelussa olivat tuloslaskelma ja toteutumavertailut Toimintatuotot Toimintakulut , josta henkilöstökulut poistot Tilikauden ylijäämä Merkitään. Merkittiin. 13

14 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 63 KOUVOLAN KAUPUNGIN ERO KUNTAYHTYMÄSTÄ Kouvola ja sen ympäristökunnat muodostavat uuden Kouvolan kaupungin, johon myös jäsenkuntamme Anjalankoski ja Elimäki liittyvät. Uuden Kouvolan järjestelytoimikunta on päättänyt , että 1. Kouvola eroaa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä lukien 2. eroamisen johdosta Anjalankosken ja Elimäen osuudet peruspääomasta suoritetaan uudelle Kouvolalle. Uuden Kouvolan järjestelytoimikunnan päätöstä on pidettävä valtuustotasoisena päätöksenä, jolla jäsenkunta ilmoittaa eroavansa kuntayhtymästä. Päätös saatettiin kuntayhtymän valtuuston tietoon Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä korvauksena kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Korvaus peruspääomasta suoritetaan tasasuurina erinä viiden vuoden aikana eron voimaan tulosta lukien. Anjalankoskella on peruspääomaosuuksia 38 kpl ja niiden arvo oli ,88. Elimäen osuuksien määrä on 15 kpl ja niiden arvo oli ,56. Kuntayhtymän valtuusto päätti peruspääoman palauttamisesta viimeksi Tuolloin Akaalle päätettiin palauttaa 50 % peruspääomaosuudesta. Samoin päätettiin Viialan kohdalla. Perusteena oli se, että vuosikymmenien aikana peruspääomaa oli kartuttanut myös kuntayhtymän investointeihinsa saama valtionosuus, joka oli 50 %. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että uudelle Kouvolan kaupungille suoritetaan 50 % Anjalankosken ja Elimäen peruspääomaosuuksista tilinpäätöksessä määritetyn osuusarvon mukaisesti. Suoritus tapahtuu tasasuurina erinä viiden vuoden aikana. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valt Yhtymävaltuusto hyväksyy yhtymähallituksen esityksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen yksimielisesti. 14

15 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Valt 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUO- DELTA 2008 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS V Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko hallituksen jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle vuotta 2008 koskevan arviointikertomuksensa, samoin tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksensa ja päättynyttä Ytyä-hanketta koskevan tarkastuskertomuksensa. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluivat päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen Marja-Leena Lehtinen, pj Hanna Sinkkonen Janne Väinölä, vpj Mikko Meurman Martti Korteniemi Pekka Sormunen Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana kolme kertaa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina oli yhteisöjen toiminta ja kiinteistötoimi. Tehdyistä havainnoista on raportoitu yhtymähallitukselle lautakunnan pöytäkirjoissa tilivuoden aikana. Tarkastuslautakunnan nimeämänä lautakunnan valmistelijana ja sihteerinä ovat toimineet kuntayhtymän tilintarkastajat JHTT Jarmo Paananen ja JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Ab:sta. 2.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen Mainiemen kuntoutuskeskuksen toiminta-ajatuksena on toimia päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa toimii kahdeksan yhteisöä, joilla kullakin on oma toimintaprofiili. Tarkastuslautakunta on tutustunut eri yhteisöjen toimintaan. 45-paikkaisen kuntoutuskeskuksen käyttöaste oli 89,7 % (edellisenä vuonna 74,7 % ). Hoitopäiviä kertyi ( pv.) Kuntoutusjaksoja keskeytyi 18,8 % (22,4 % ). Hoitopäivien määrä ylitti tavoitteen yli 9 prosentilla. Ytyä Perheeseen -perhetyön kehittämishanke päättyi Hankkeella yhdistettiin Mainiemen päihdeosaaminen kuntien perhepalveluiden kanssa. Päihdetyön kehittämisyksikkö aloitti kuntoutuskeskuksessa vuonna Kehittämisyksikkö tukee päihdetyön kehittämistä asiakaslähtöisesti ja käytännön tarpeiden mukaan. jatkuu 15

16 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatuotot toteutuivat 101,4 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintakulut toteutuivat 109,2 prosenttisesti eli menot ylittyivät selvästi budjetoidusta. Tilikauden vuosikate oli alijäämäinen Satunnaisten tuottojen jälkeen tilikaudelta kuitenkin tuli ylijäämää Satunnaisia tuloja kertyi maa-alueiden myyntivoitoista Ilman näitä myyntivoittoja olisi tilikaudelta kertynyt alijäämää n Kuntayhtymän hallitus ja johtaja ovat antaneet selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että kuntayhtymässä hyväksytään sisäisen valvonnan kirjallinen ohje. 4. Yhteenveto Talouden osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että viime vuosien myyntivoitoilla on talous pysynyt hyvänä. Jatkossa tulee kuitenkin tasapaino säilyttää normaalien toimintatuottojen turvin. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut merkitystä sillä, että kuntoutuskeskuksen hoidollinen ympäristö on korkeatasoinen ja henkilökunta on työssään motivoitunut. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kuntayhtymän erilaisia kehittämisprojekteja. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Marja-Leena Lehtinen Janne Väinölä Martti Korteniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja TILINTARKASTUSKERTOMUS 2008 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Olemme tarkastaneet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa siitä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. jatkuu 16

17 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu.. Tarkastuksen tulokset Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Jorma Kesä, JHTT-tilintarkastaja TARKASTUSKERTOMUS, Ytyä-hanke Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemän päätöksen Dnro ESLH /So-613 perusteella annan seuraavan tilintarkastajan lausunnon. Edellä mainitun päätöksen mukainen avustus koskee Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnoimaa Ytyä perheeseen-mainiemen päihdeosaamisen ja kuntien perhepalveluiden yhteistyöhanke nimistä hanketta, hankkeen tunniste on 057/ESLH/KH/2006. Hankkeen toteutusaika oli Tarkastus kohdistui koko toteutusaikaan. Olen tarkastanut hankkeen tukipäätöksen, maksatushakemukset liitteineen, loppuraportin sekä kirjanpitomateriaalin laajana otoksena. Tarkastuksen perusteella totean, että 1. kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa, 2. hankkeen toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita, 3. maksetut menot ja saadut tulot perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa, 4. hankkeelle on kirjattu vain sille kuuluvia tuloja ja menoja, 5. hankkeelle on kirjattu kaikki sille kuuluvat tulot ja menot, 6. maksatushakemuksissa ilmoitetut kustannukset on maksettu, 7. maksatushakemukset perustuvat kirjanpitoon ja ne on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti ja 8. haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta. Lammilla , Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö, Jorma Kesä, JHTT Yhtymähallitus saattaa arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomukset yhtymävaltuuston tietoon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 17

18 jatkuu. YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan kertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 18

19 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 7 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v antaman yleisohjeen mukaisesti Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2008 odotettiin hoitopäiviä kertyvän kpl. Hoitopäiviä kertyi Suoritteet eritellään tarkemmin toimintakertomuksessa. Tuloslaskelma 2008 Vuosi 2008 Vuosi Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖKATE 59 3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot 0 3 Muut rahoitustuotot 4 5 Korkokulut -14 0,5 Muut rahoituskulut -4 0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 97,3 % 99,9 % Vuosikate/Poistot % -64,6 % 4,8 % TASE Taseen loppusumma on ,64 (ed. v ,56 ). Kuntayhtymän peruspääoma on ,09 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta esitetään taseen liitteenä. jatkuu 19

20 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 14 jatkuu Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tileistä ja menojen ylityksistä annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,28 siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin selvittää tilintarkastajan kanssa, miten on järkevintä käsitellä metsämaiden myynnistä saatua tuloa kirjanpidossa. Valt Tilinpäätösasiakirjat ovat osa toimintakertomusta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja kuntayhtymän johtajalle vuodelta Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tilintarkastajan esitykseen. Yhtymähallitus esittää ylijäämän siirtämistä yli-/alijäämätilille taseeseen. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 20

21 YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄVALTUUSTO Hall 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2008 yhtymävaltuusotolle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Valt Toimintakertomus vuodelta 2008 on esityslistan liitteenä. Toimintakertomus sisältää myös tilinpäätöstiedot. Yhtymävaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Merkittiin, että Mänttä-Vilppulan edustaja Eero Pirttijärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

22 YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄVALTUUSTO Hall 74 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHANKKEET, KASTE 2009 VÄLITTÄJÄ 2009-HANKE Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä on valmistellut hakemuksia KASTE-rahoituksen saamiseksi laajoille kehittämishankkeille. Yksi hankkeista on Väli-Suomen päihde- ja mielenterveyshanke. Tätä hanketta ovat olleet suunnittelemassa myös Kimmo Mäkelä ja Aki Heiskanen Mainiemen päihdetyön kehittämisyksiköstä. Hankkeista muodostuu selkeästi rajattu ja laajasti hyvinvointiin ja kansanterveyteen vaikuttava kokonaisuus, jonka hallinnoinnista on luvannut vastata Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Päihde- ja mielenterveyshankkeita valmistellaan koko Väli-Suomen alueelle suunnitellun yhteisen rakenteen pohjalta. Päihde- ja mielenterveyskokonaisuuteen kuuluvat Pohjanmaa-hanke, Tampereen seutukunnallinen hanke sekä ruotsinkielinen hanke Utvecklande av regional närservice inom rusmedelsvården. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön on ajateltu koordinoivan hankkeen päihdetyön osiota. Hanketyön käytännön toteutuksesta kuullaan kokouksessa. Hankesuunnitelmaa ja sen kustannusarviota viimeistellään paraikaa. Asiakirjat saataneen kokoukseen. Alustavasti on arvioitu, että päihdehuollon osalta kuntayhtymän jäsenkunnille tuleva kuntaosuus olisi n /vuosi. Hankehakemus pitää jättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaste-rahoituksesta tulee päätös helmikuussa Mainiemen keittämisyksikön ensi vuoden toiminnan rahoituksesta on päätetty vuoden 2009 talousarviossa. Kuntayhtymän strategiassa kehittämistyölle on ajateltu turvata riittävät resurssit ja toimintamahdollisuudet. Tutustutaan hankehakemukseen ja kuullaan suunnittelun viimeisimmät vaiheet. Päätetään hankkeeseen osallistumisesta. Projektipäällikkö Kimmo Mäkelä ja kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen olivat kokouksessa esittelemässä hakuprosessin vaihetta ja hankesuunnitelmaa. Keskustelussa todettiin kuntayhtymän kehittämistyön suotuisa vaikutus päihdepalvelujen kehittymiseen, mikä konkretisoituu mm. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöasteen kohenemisessa ja kuntoutuskäytäntöjen sekä yhteistyökäytäntöjen hioutumisessa. Keskeistä on ollut henkilökunnan innostunut kehittävä työote. Kunnissa on meneillään suuria muutoksia, esim. tilaaja-tuottaja-malli, jossa olennaista on toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Palveluja tuottava kumppani ei saa ohjata toimintaa, vaan kunnalla on oltava strategia, jota noudatetaan kaikilla tasoilla. On huolehdittava myös siitä, että monissa hankkeissa luoduille hyville käytännöille on hankkeen jälkeenkin asialliset resurssit. Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä hyväksyy osaltaan hankehakemuksen ja sen kustannusarvion jatkuu 22

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2010 AIKA: Tiistai 18.5.2010 klo 13.15 14.20 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2013. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2013. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 12.00-13.40 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 10 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 4 Pöytäkirjan tarkastus 12 5 Hallitukselle

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 23.05.2013 1 (11) Kokousaika 23.5.2013 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Aika: Torstai 16.4.2009 klo 11.30 13.05. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Aika: Torstai 16.4.2009 klo 11.30 13.05. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 1. YHTYMÄHALLITUS II/ 2009 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Torstai 16.4.2009 klo 11.30 13.05 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Pykälä Sivu 14

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 Kuntayhtymähallitus 136 27.10.2016 Kuntayhtymähallitus 160 24.11.2016 Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös 3.10.2016 66 koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 145/00.03.01/2016

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot