Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15, Lammi KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Pykälä Sivu 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, liite Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 5 Yhtymävaltuuston sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen 4 6 Yhtymävaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 5 7 Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan valitseminen 6 8 Valtuustoryhmien muodostaminen ja niihin liittyminen 7 9 Tarkastuslautakunnan valitseminen 8 10 JHTT-tilintarkastusyhteisön valitseminen 9 11 Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen Yhtymävaltuuston kokouksista tiedottaminen Kuntayhtymän toiminta ja talous Kouvolan kaupungin ero kuntayhtymästä Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2008 sekä tilintarkastuskertomus v Vuoden 2008 tilinpäätös, liite Toimintakertomus vuodelta 2008, liite Päihde- ja mielenterveyshankkeet, Kaste 2009, Välittäjä 2009 hanke Valitusosoitus ja muutoksenhaku 1

2 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENET v , SAA- PUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokousaika: Tiistai klo Kokouspaikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Keittiörakennus, Ruokasali Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta on valinnut yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Jäsenkuntien valitsemat valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty kuntayhtymän valtuuston jäsenluetteloon, joka on tämän esityslistan liitteenä, liite nro 1. Kuntayhtymässä on 30 jäsenkuntaa ja yhtä monta valtuuston jäsentä ja varajäsentä. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetetty kullekin valtuutetulle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. todetaan kokouksen avaaja todetaan kutsun lähettäminen merkitään yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä v liitteen nro 1 mukaisesti suoritetaan nimenhuuto todetaan muut saapuvilla olevat todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus merkitään lisäksi ennen kokousta pidetty neuvottelu- ja tiedotustilaisuus ja mahdolliset poliittisten ryhmien kokoukset Kokouksen avasi Hämeenlinnan kaupungin edustaja Marja-Leena Lehtinen. 2

3 Kutsu lähetettiin yhtymävaltuuston jäsenille ja varajäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Jäsenille ja varajäsenille lähetettiin myös luottamustehtävän hoitoon liittyvää materiaalia. Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsenyys on liitteen nro 1 mukainen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti osanotto kokoukseen on merkitty liitteeseen nro 1. Todettiin, että paikalla oli viran puolesta kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, sillä kutsu kokoukseen oli lähetetty vähintään 10 päivää ennen kokousta ja läsnä oli 24 jäsentä ja heillä ääniä / osuuksia yhteensä Merkittiin, että aamupäivällä ennen kokousta oli uusien jäsenten koulutus- ja perehdytystilaisuus, johon osallistui 19 valtuutettua. Merkittiin, että ennen kokousta pidettiin neuvottelutilaisuus, jossa päätettiin poliittisten ryhmien perustamisesta. Poliittiset ryhmät kokoontuivat ennen kokousta. Merkittiin, että kokouksen jälkeen 9 valtuutettua tutustui Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimitiloihin ja toimintaan. Mauri Poussa Puheenjohtaja Reijo Malila Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Tarkastusaika Tarkastusaika Mika Vartiainen Antti Paunila 3

4 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Samalla valitaan varatarkastajat. Viime valtuustokaudella tarkastusvuoro kiersi aakkosjärjestyksessä kunnittain. Yhtymävaltuuston pöytäkirja on nykyisin tarkastettu postitse mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat: Tarkastajat: Mika Vartiainen Asikkala Antti Paunila Forssa Varatarkastajat: Jari Pelkonen Hattula Soile Roivas Hausjärvi Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Vartiainen Asikkalasta aja Antti Paunila Forssasta. Varatarkastajiksi valittiin Katja Ojala Humppilasta ja Soile Roivas Hausjärveltä. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa postitse. 4

5 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 3 YHTYMÄVALTUUSTON SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANPITÄ- JÄN MÄÄRÄÄMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Viime vuosina sihteerinä on toiminut kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Määrätään yhtymävaltuuston pöytäkirjan pitäjäksi ja sihteerin tehtäviin kuntayhtymän johtaja Reijo Malila. Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 5

6 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista valtuuston puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja. Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitaan yhtymävaltuustolle puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Yhtymävaltuusto teki yksimielisesti seuraavat valinnat - Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Mauri Poussa Tampereelta - Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tommi Räty Riihimäeltä - Toiseksi varapuheenjohtajaksi Sirpa Rauhala Tammelasta Kaikkien toimikausi on vuosi

7 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 5 YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMI- NEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Yhtymävaltuusto valitsee vaalilautakunnan sekä määrää valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valtuusto päättää, että kuntayhtymän johtaja toimii vaalilautakunnan sihteerinä. Kaikkien valittujen toimikautena on valtuustokausi. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakuntaan toimikaudekseen seuraavat: Varsinainen jäsen Marja Wide n, puheenjohtaja Ari Kangasharju, jäsen Leif Ingström, varapuheenjohtaja Varajäsen Martti Korteniemi Leena Puistola Tiina Mattila Vaalilautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä. 7

8 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 6 VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN JA NIIHIN LIIT- TYMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt ko. ilmoituksen Laaja-alaisissa kuntayhtymissä vallitsee erilaisia käytäntöjä. Joissakin kokoonnutaan yhtenä ryhmänä ennen kokousta tiedotus- ja neuvottelutilaisuuteen, joissakin muodostetaan valtuustoryhmiä poliittisten puolueitten mukaan ja joissakin yleisemmän jaon mukaan kuten esim. vasemmisto - oikeisto. Todetaan valtuustoryhmien ilmoitukset. Merkittiin, että valtuutetut ilmoittivat seuraavat valtuustoryhmät: Keskusta-oikeat, puheenjohtaja Sirpa Rauhala SDP, puheenjohtaja Tommi Räty Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Antti Holopainen 8

9 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain mukaisesti lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valinnassa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä kaikille jäsenille henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntayhtymän tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnassa kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat kuntayhtymän valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan: Varsinainen jäsen Marja-Leena Lehtinen, Hml Anniina Nummelin, Loppi Kimmo Koskentausta, Hml Varajäsen Katja Ojala, Humppila Marja Wide n, Jokioinen Peter Petro, Hattula Vuosina 2009 ja 2010 puheenjohtajana toimii Marja-Leena Lehtinen ja varapuheenjohtajana Kimmo Koskentausta. Vuosina 2011 ja 2012 puheenjohtajana toimii Kimmo Koskentausta ja varapuheenjohtajana Marja-Leena Lehtinen. 9

10 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 8 JHTT-TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN Kuntalain mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla Julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnan valmistelee valtuustolle tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan esitys: Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuspalveluiden hankintaa kokouksessaan Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta, kohta 6: Ehdotus: Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valittavaa tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen tekeminen kuuluu siten tarkastuslautakunnalle. Koska tilintarkastuspalvelujen hankintaa ei tarvitse hankintasäännösten perusteella kuntayhtymässä kilpailuttaa kustannusten perusteella, tarkastuslautakunta esittää, että tilintarkastuspalvelut hankitaan edelleen kaudelle Oy Audiator Ab:lta. Todettiin, että tilintarkastaja ei esteellisenä ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana. Sihteerinä toimi puheenjohtaja Valt 8 Yhtymävaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti hankkia tilintarkastuspalvelut kaudelle Oy Audiator Ab:ltä Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab. 10

11 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 9 YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VA- LITSEMINEN Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on yhtymähallitus. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää sekä tekee sen puolesta sopimukset. Se johtaa kuntayhtymän hallintoa ja huolehtii hallintotehtävistä siten kuin kuntalaissa ja erityislaeissa säädetään tai perussopimuksessa tai muissa kuntayhtymän säännöissä määrätään. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallituksen kokoonpano on sovitettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kunnallisvaalien tulosta vastaavaksi. Valinnassa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi. Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen yhtymähallituksen, jonka jäsenet ovat: Varsinainen jäsen Erja Hirviniemi, Hämeenlinna Pekka Järvinen Johanna Karrimaa, Hämeenlinna Larissa Mouhu, Nastola Antti Mäkinen, Hämeenlinna Sanna Mäkinen, Lahti Erkki Valta, Hausjärvi Varajäsen Irma Koskela, Orivesi Mika Einiö Jari Nurmi, Hämeenlinna Sari Hahl, Nastola Kari Kauti, Forssa Tarleena Patrakka, Lahti Kimmo Laiho, Hämeenlinna Puheenjohtajaksi määrättiin Erkki Valta ja varapuheenjohtajaksi Pekka Järvinen. 11

12 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 10 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta valtuuston päättämällä tavalla. Viime vuosina yhtymävaltuuston kokouksista on ilmoitettu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä valtuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille lähetetyillä kokouskutsuilla. Ilmoitus voidaan julkaista nykyään myös kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymävaltuusto päättää tiedotustavasta. Päätettiin yksimielisesti, että yhtymävaltuuston kokouksista ilmoitetaan kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä valtuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille lähetetyillä kokouskutsuilla. Sekä esityslista että pöytäkirja julkaistaan myös kuntayhtymän internet-kotisivuilla. Läsnä olleet antoivat luvan laatia yhtymävaltuuston jäseniä ja varajäseniä koskevan sähköpostiryhmän, jonka kautta kuntayhtymän asioista voi myös tiedottaa. 12

13 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 18 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Valt 11 Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2009 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kuntoutumispäiviä kertyi 4 173, tavoite oli p eli 19 % tavoitetta enemmän. Palveluja on käyttänyt 16 jäsenkuntaa ja 13 muuta kuntaa kertyi kuntoutumispäivää, tavoite p eli +18 %. Palveluja on käyttänyt 17 jäsenkuntaa ja 15 muuta kuntaa. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta ja -valtuustoa informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään ja tilanteiden mukaan. Talousarvio 2009, koko vuosi: Toimintatuotot Toimintakulut , josta henkilöstökulut Käyttökate Tilikauden ylijäämä Toteutuma Tarkastelussa olivat tuloslaskelma ja toteutumavertailut Toimintatuotot Toimintakulut , josta henkilöstökulut poistot Tilikauden ylijäämä Merkitään. Merkittiin. 13

14 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 63 KOUVOLAN KAUPUNGIN ERO KUNTAYHTYMÄSTÄ Kouvola ja sen ympäristökunnat muodostavat uuden Kouvolan kaupungin, johon myös jäsenkuntamme Anjalankoski ja Elimäki liittyvät. Uuden Kouvolan järjestelytoimikunta on päättänyt , että 1. Kouvola eroaa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä lukien 2. eroamisen johdosta Anjalankosken ja Elimäen osuudet peruspääomasta suoritetaan uudelle Kouvolalle. Uuden Kouvolan järjestelytoimikunnan päätöstä on pidettävä valtuustotasoisena päätöksenä, jolla jäsenkunta ilmoittaa eroavansa kuntayhtymästä. Päätös saatettiin kuntayhtymän valtuuston tietoon Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä korvauksena kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Korvaus peruspääomasta suoritetaan tasasuurina erinä viiden vuoden aikana eron voimaan tulosta lukien. Anjalankoskella on peruspääomaosuuksia 38 kpl ja niiden arvo oli ,88. Elimäen osuuksien määrä on 15 kpl ja niiden arvo oli ,56. Kuntayhtymän valtuusto päätti peruspääoman palauttamisesta viimeksi Tuolloin Akaalle päätettiin palauttaa 50 % peruspääomaosuudesta. Samoin päätettiin Viialan kohdalla. Perusteena oli se, että vuosikymmenien aikana peruspääomaa oli kartuttanut myös kuntayhtymän investointeihinsa saama valtionosuus, joka oli 50 %. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että uudelle Kouvolan kaupungille suoritetaan 50 % Anjalankosken ja Elimäen peruspääomaosuuksista tilinpäätöksessä määritetyn osuusarvon mukaisesti. Suoritus tapahtuu tasasuurina erinä viiden vuoden aikana. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valt Yhtymävaltuusto hyväksyy yhtymähallituksen esityksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen yksimielisesti. 14

15 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Valt 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUO- DELTA 2008 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS V Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko hallituksen jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle vuotta 2008 koskevan arviointikertomuksensa, samoin tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksensa ja päättynyttä Ytyä-hanketta koskevan tarkastuskertomuksensa. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluivat päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen Marja-Leena Lehtinen, pj Hanna Sinkkonen Janne Väinölä, vpj Mikko Meurman Martti Korteniemi Pekka Sormunen Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana kolme kertaa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina oli yhteisöjen toiminta ja kiinteistötoimi. Tehdyistä havainnoista on raportoitu yhtymähallitukselle lautakunnan pöytäkirjoissa tilivuoden aikana. Tarkastuslautakunnan nimeämänä lautakunnan valmistelijana ja sihteerinä ovat toimineet kuntayhtymän tilintarkastajat JHTT Jarmo Paananen ja JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Ab:sta. 2.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen Mainiemen kuntoutuskeskuksen toiminta-ajatuksena on toimia päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa toimii kahdeksan yhteisöä, joilla kullakin on oma toimintaprofiili. Tarkastuslautakunta on tutustunut eri yhteisöjen toimintaan. 45-paikkaisen kuntoutuskeskuksen käyttöaste oli 89,7 % (edellisenä vuonna 74,7 % ). Hoitopäiviä kertyi ( pv.) Kuntoutusjaksoja keskeytyi 18,8 % (22,4 % ). Hoitopäivien määrä ylitti tavoitteen yli 9 prosentilla. Ytyä Perheeseen -perhetyön kehittämishanke päättyi Hankkeella yhdistettiin Mainiemen päihdeosaaminen kuntien perhepalveluiden kanssa. Päihdetyön kehittämisyksikkö aloitti kuntoutuskeskuksessa vuonna Kehittämisyksikkö tukee päihdetyön kehittämistä asiakaslähtöisesti ja käytännön tarpeiden mukaan. jatkuu 15

16 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatuotot toteutuivat 101,4 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintakulut toteutuivat 109,2 prosenttisesti eli menot ylittyivät selvästi budjetoidusta. Tilikauden vuosikate oli alijäämäinen Satunnaisten tuottojen jälkeen tilikaudelta kuitenkin tuli ylijäämää Satunnaisia tuloja kertyi maa-alueiden myyntivoitoista Ilman näitä myyntivoittoja olisi tilikaudelta kertynyt alijäämää n Kuntayhtymän hallitus ja johtaja ovat antaneet selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että kuntayhtymässä hyväksytään sisäisen valvonnan kirjallinen ohje. 4. Yhteenveto Talouden osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että viime vuosien myyntivoitoilla on talous pysynyt hyvänä. Jatkossa tulee kuitenkin tasapaino säilyttää normaalien toimintatuottojen turvin. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut merkitystä sillä, että kuntoutuskeskuksen hoidollinen ympäristö on korkeatasoinen ja henkilökunta on työssään motivoitunut. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kuntayhtymän erilaisia kehittämisprojekteja. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Marja-Leena Lehtinen Janne Väinölä Martti Korteniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja TILINTARKASTUSKERTOMUS 2008 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Olemme tarkastaneet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa siitä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. jatkuu 16

17 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu.. Tarkastuksen tulokset Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Jorma Kesä, JHTT-tilintarkastaja TARKASTUSKERTOMUS, Ytyä-hanke Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemän päätöksen Dnro ESLH /So-613 perusteella annan seuraavan tilintarkastajan lausunnon. Edellä mainitun päätöksen mukainen avustus koskee Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnoimaa Ytyä perheeseen-mainiemen päihdeosaamisen ja kuntien perhepalveluiden yhteistyöhanke nimistä hanketta, hankkeen tunniste on 057/ESLH/KH/2006. Hankkeen toteutusaika oli Tarkastus kohdistui koko toteutusaikaan. Olen tarkastanut hankkeen tukipäätöksen, maksatushakemukset liitteineen, loppuraportin sekä kirjanpitomateriaalin laajana otoksena. Tarkastuksen perusteella totean, että 1. kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa, 2. hankkeen toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita, 3. maksetut menot ja saadut tulot perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa, 4. hankkeelle on kirjattu vain sille kuuluvia tuloja ja menoja, 5. hankkeelle on kirjattu kaikki sille kuuluvat tulot ja menot, 6. maksatushakemuksissa ilmoitetut kustannukset on maksettu, 7. maksatushakemukset perustuvat kirjanpitoon ja ne on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti ja 8. haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta. Lammilla , Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö, Jorma Kesä, JHTT Yhtymähallitus saattaa arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomukset yhtymävaltuuston tietoon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 17

18 jatkuu. YHTYMÄVALTUUSTO Valt 13 jatkuu Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan kertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 18

19 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Hall 7 VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v antaman yleisohjeen mukaisesti Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2008 odotettiin hoitopäiviä kertyvän kpl. Hoitopäiviä kertyi Suoritteet eritellään tarkemmin toimintakertomuksessa. Tuloslaskelma 2008 Vuosi 2008 Vuosi Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖKATE 59 3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot 0 3 Muut rahoitustuotot 4 5 Korkokulut -14 0,5 Muut rahoituskulut -4 0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 97,3 % 99,9 % Vuosikate/Poistot % -64,6 % 4,8 % TASE Taseen loppusumma on ,64 (ed. v ,56 ). Kuntayhtymän peruspääoma on ,09 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta esitetään taseen liitteenä. jatkuu 19

20 YHTYMÄVALTUUSTO Valt 14 jatkuu Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tileistä ja menojen ylityksistä annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,28 siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin selvittää tilintarkastajan kanssa, miten on järkevintä käsitellä metsämaiden myynnistä saatua tuloa kirjanpidossa. Valt Tilinpäätösasiakirjat ovat osa toimintakertomusta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja kuntayhtymän johtajalle vuodelta Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tilintarkastajan esitykseen. Yhtymähallitus esittää ylijäämän siirtämistä yli-/alijäämätilille taseeseen. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 20

21 YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄVALTUUSTO Hall 8 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2008 yhtymävaltuusotolle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Valt Toimintakertomus vuodelta 2008 on esityslistan liitteenä. Toimintakertomus sisältää myös tilinpäätöstiedot. Yhtymävaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Merkittiin, että Mänttä-Vilppulan edustaja Eero Pirttijärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

22 YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄVALTUUSTO Hall 74 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHANKKEET, KASTE 2009 VÄLITTÄJÄ 2009-HANKE Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä on valmistellut hakemuksia KASTE-rahoituksen saamiseksi laajoille kehittämishankkeille. Yksi hankkeista on Väli-Suomen päihde- ja mielenterveyshanke. Tätä hanketta ovat olleet suunnittelemassa myös Kimmo Mäkelä ja Aki Heiskanen Mainiemen päihdetyön kehittämisyksiköstä. Hankkeista muodostuu selkeästi rajattu ja laajasti hyvinvointiin ja kansanterveyteen vaikuttava kokonaisuus, jonka hallinnoinnista on luvannut vastata Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Päihde- ja mielenterveyshankkeita valmistellaan koko Väli-Suomen alueelle suunnitellun yhteisen rakenteen pohjalta. Päihde- ja mielenterveyskokonaisuuteen kuuluvat Pohjanmaa-hanke, Tampereen seutukunnallinen hanke sekä ruotsinkielinen hanke Utvecklande av regional närservice inom rusmedelsvården. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön on ajateltu koordinoivan hankkeen päihdetyön osiota. Hanketyön käytännön toteutuksesta kuullaan kokouksessa. Hankesuunnitelmaa ja sen kustannusarviota viimeistellään paraikaa. Asiakirjat saataneen kokoukseen. Alustavasti on arvioitu, että päihdehuollon osalta kuntayhtymän jäsenkunnille tuleva kuntaosuus olisi n /vuosi. Hankehakemus pitää jättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaste-rahoituksesta tulee päätös helmikuussa Mainiemen keittämisyksikön ensi vuoden toiminnan rahoituksesta on päätetty vuoden 2009 talousarviossa. Kuntayhtymän strategiassa kehittämistyölle on ajateltu turvata riittävät resurssit ja toimintamahdollisuudet. Tutustutaan hankehakemukseen ja kuullaan suunnittelun viimeisimmät vaiheet. Päätetään hankkeeseen osallistumisesta. Projektipäällikkö Kimmo Mäkelä ja kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen olivat kokouksessa esittelemässä hakuprosessin vaihetta ja hankesuunnitelmaa. Keskustelussa todettiin kuntayhtymän kehittämistyön suotuisa vaikutus päihdepalvelujen kehittymiseen, mikä konkretisoituu mm. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöasteen kohenemisessa ja kuntoutuskäytäntöjen sekä yhteistyökäytäntöjen hioutumisessa. Keskeistä on ollut henkilökunnan innostunut kehittävä työote. Kunnissa on meneillään suuria muutoksia, esim. tilaaja-tuottaja-malli, jossa olennaista on toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Palveluja tuottava kumppani ei saa ohjata toimintaa, vaan kunnalla on oltava strategia, jota noudatetaan kaikilla tasoilla. On huolehdittava myös siitä, että monissa hankkeissa luoduille hyville käytännöille on hankkeen jälkeenkin asialliset resurssit. Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä hyväksyy osaltaan hankehakemuksen ja sen kustannusarvion jatkuu 22

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot