Seurakuntavaalit 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntavaalit 2010"

Transkriptio

1 Kempeleen Kokoomus ry 34. vuosikerta Seurakuntavaalit 2010 Ensimmäinen kerta. Äänestys- 16 ikä. seurakuntavaalit.fi KUUNTELEEKO KIRKKO?

2 HOPEALINNUT Seurakunnan päätöksenteko demokratiaa vai byrokratiaa? Edustuksellinen hallintorakenne Keskeinen osa on seurakunnallista päätöksentekoa on hallinnollista, luottamuselinten tekemää. Niissä päätetään seurakunnan varojen käytöstä, palkataan henkilöstöä ja hoidetaan seurakunnan toimitiloja. Luottamushenkilöille perustuva edustuksellinen hallintorakenne on tärkeä lähtökohta seurakuntatyölle. Parhaimmillaan se ilmentää sitä Uudesta testamentin näkemystä, että seurakunta ei ole vain työntekijöiden yritys, vaan syntyy, kasvaa ja kehittyy kaikkien jäsentensä kautta. Oikeastaan seurakuntatyö muotoutuukin kolmiossa jäsenet, työntekijät ja luottamushenkilöt. Näiden yhteispeli ratkaisee, miten seurakunta loppupeleissä vastuissaan pärjää. Tärkeimmät luottamuselimet Tärkeimmät hallinnolliset päätökset syntyvät joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla valitussa kirkkovaltuustossa. Se on suurten linjojen hallintoelin ja päättää seurakunnan taloudesta, omaisuudesta ja viroista. Valtuuston keskeisiä vastuualueita on päättää kolmevuotisesta talous- ja toimintasuunnitelmasta sekä vuosittaisesta talousarviosta. Niiden avulla ohjataan pitkälti seurakunnan käytännön toimintaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko, ja hänen tehtävään on muutenkin edustaa seurakuntaa kirkkoherran rinnalla. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat valtuuston kokouksissa vir- kansa edustajina, asiantuntijoina ja esittelijöinä. Heillä on kokouksessa puheoikeus. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, ja niitä on keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa. Valtuuston päätökset panee toimeen kirkkoneuvosto, jonka tehtäväksi muodostuu seurakunnan toiminnan ja taloudenhoidon johtaminen. Tämän vuoksi on kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Asiasta on käyty viime vuosina keskustelua, jossa kirkkoherran keskeinen asema on asetettu kyseenalaiseksi ja vaadittu maallikkoa myös neuvoston puheenjohtajaksi. Koska kirkkoneuvostolla on hengellisten asioiden osalta itsenäistä päätäntävaltaa suhteessa valtuustoon, on pidetty tärkeänä, että kirkkoherra johtaa neuvostoa. Kirkkoneuvoston tehtävät on lueteltu kirkkolaissa, mutta puheenjohtajalla on myös harkintavaltaa, millaisia asioita hallintoelin käsittelee. Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran hyvällä yhteistyöllä on varsin suuri merkitys koko seurakunnalle. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi luottamushenkilöt toimivat myös johtokunnissa, jotka ovat toiminnallisen puolen työntekijöitä lähimpinä olevia luottamuselimiä. Niissä vaikuttavat usein eri työalojen asiantuntijat. Työntekijöille on suuri apu diakonian, lähetyksen ja kasvatuksen asiantuntijoiden panoksesta. Työntekijöiden rooli Työntekijät ovat luottamushenkilöstön rinnalla toteuttajia ja asiantuntijoita. Asioiden valmistelu ja täytäntöönpano on heidän vastuullaan. Hyvin toimivassa seurakunnassa luottamushenkilöt kantavat oman vastuunsa, luottavat työntekijöihin ja rakentavat näin henkisiä ja aineellisia edellytyksiä kutsumustyölle. On syytä muistaa, että pappisvirka muodostaa seurakunnassa oman toimintarakenteensa. Papiston vastuulla ovat seurakunnan kannalta elintärkeät toiminnot, sanan julistaminen ja sakramenttien hoitaminen. Näiden osalta papisto ei ole seurakunnan hallintoelinten alaisuudessa, vaan piispan ja tuomiokapitulin alainen. Saadakseen papin työntekijäkseen seurakunnan on pyydettävä hänelle virkamääräystä tuomiokapitulilta. Samoin papiston virkavapaudet ja sivutoimiluvat myöntää tuomiokapituli. Byrokratiaa vai demokratiaa Seurakunnilla on julkisoikeudellinen asema. Se tuo joitakin etuoikeuksia mutta sisältää myös velvoitteita. Byrokratian laki säätelee kaikkien julkisyhteisöjen toimintaa, eikä seurakunta ole poikkeus: lakisääteisiä asioita kertyy käsiteltäväksi vuosi vuodelta yhä enemmän. Kehitys alkoi jo sukupolvi sitten, eikä sille näytä olevan loppua. Aika ajoin seurakunnassa ilmeneekin työlääntymistä hallinnon raskauteen ja päätöksenteon hitauteen. On kuitenkin muistettava, että byrokratia toimii parhaiten, kun se hoidetaan hyvin. Hallinnon vähättely vie ojasta allikkoon, joten seurakunnan johdon on viisainta pitää paperihommista. Päätöksenteolla luodaan edellytykset varsinaiselle asialle, evankeliumin julistamiselle, kristilliselle kasvatukselle ja käytännön palvelutyölle PEKKA REHUMÄKI Kirkkoherra Kannustamme äänestämään Vuosi 2010 on evankelisluterilaisessa kansankirkossamme vaalivuosi. Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan noin luottamushenkilöä kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Nelivuotiskaudeksi valittavat luottamushenkilöt päättävät seurakuntien toiminnan sisällöstä, taloudesta ja henkilövalinnoista sekä lähettävät edustajansa koko kirkon parlamenttiin, kirkolliskokoukseen. Syksyn seurakuntavaalit ovat historiallinen tapahtuma ensimmäistä kertaa Suomessa 16-vuotiaat pääsevät vaaliuurnille. Alle 18- vuotiaita äänioikeutettuja tulevissa vaaleissa on runsaat Luottamushenkilöt valitaan demokraattisesti yleisillä vaaleilla, jotka toimitetaan samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Kaikilla seurakuntien jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa kansankirkkomme suuntaan. Kokoomuksen tavoitteena näissä vaaleissa onkin omalla osallistumisellaan edistää äänestysprosentin kasvua ja lisäksi saada jokaiseen seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä. Erityisesti tulevissa vaaleissa tulee kiinnittää huomiota sekä nuoriin äänestäjiin että ehdokkaisiin. Seurakuntiin tarvitaan mukaan nuoria. Jotta nuoret löytävä tiensä äänestämään, on ehdokkaiden edustettava heidän arvojaan. Kokoomuksen linjaukset kiteytyvät vaaliteemassamme Kuunteleeko kirkko, joka jalostuu paikallisissa tavoitteissa. Kokoomuksen tavoitteena on herättää keskustelua kirkon tärkeästä asemasta nyky-yhteiskunnassa, kannustaa kokoomuslaisia laajasti ehdokkaiksi seurakuntavaaleissa ja näin lisätä seurakuntavaalien äänestysvilkkautta. Kannustamme kaikkia äänestämään seurakuntavaaleissa. Erityisesti nuorten ääntä kaivataan seurakunnissa! Jyrki Katainen Kokomuksen pj. Taru Tujunen Kokoomukse puoluesihteeri

3 HOPEALINNUT Meidän kirkko - Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 KIRKON PERUSTEHTÄVÄ Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta KIRKON ARVOT Pyhän kunnioitus - kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden, tunnis tamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus - huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia voi mavaroja vastuullisesti, tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus - taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta, puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia - ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus - puhumme rohkeasti Jumalasta, uskomme ja elämme niin kuin opetamme - pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä KIRKKO VUONNA 2015 Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. VAALITEESIT Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä, joka edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Kirkko on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti kun se on lähellä ihmisten elämää esimerkiksi kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä ja hautaan siunaamisessa. Lapsena iltarukouksen oppineet turvaavat aikuisena rukoukseen. Oman uskonnon opetus antaa arvopohjan elämälle. Arkipäivän luterilaisuus on sitä, että me kasvamme ja kasvatamme näihin kosketuskohtiin. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Yhteiskunnan perusyksikkö on koti ja perhe. Näissä molemmissa toteutamme arjen kristillisyyttä. Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee hätää kärsivien rinnalla. Seurakunnan työntekijät tarvitsevat hyvän kontaktipinnan ihmisten arkeen. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat. Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Ketään ei saa syrjiä. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Kirkko on meitä jokaista varten! Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. KEMPELEEN KOKOOMUKSELLE OMA STANDAARI Kempeleen Kokoomuksen kevätkokouksessa tehtiin historiaa, sillä tilaisuudessa otettiin käyttöön yhdistykselle oma standaari. Sen suunnittelusta vastasi yhdistyksen jäsen Tuula Rauma. Ensimmäinen uuden standaarin saaja oli Erkki Rauma, jonka merkkipäivää yhdistys muisti kevätkokouksessa. Ensimmäinen kerta seurakuntavaalit.fi Valtuustokausi Kokoomus sai viime seurakuntavaaleissa hienon kahden valtuutetun paikkalisäyksen eli valtuutettujemme määrä nousi kolmesta viiteen. Valtuutettumme ovat osallistuneet pääosin aktiivisesti sitoutuneena johtokuntien, neuvoston ja valtuuston kokouksiin sekä erilaisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Yleensä ottaen seurakunnassamme on tapahtunut kuluneella kaudella merkittäviä asioita. Olemme vaalissa valinneet (yhden äänen erolla) itsellemme uuden kirkkoherran Pekka Rehumäen, jonka tulo on antanut positiivisia uusia tuulia niin henkilöstölle kuin jumalanpalveluselämälle tuomalla mm. kirkkoväärtit osaksi joka sunnuntaista messua. Seurakuntalaisten osallistuminen messuun on Kempeleessä kaiken aikaa nouseva ja yhtenä houkuttimena lienee osallistavaa vapaaehtoistyötä arvostava ote. Seurakunnasta eroaminen kosketti toki myös meidän seurakuntaa, mutta nyt on jo viitteitä ja lukuja nähtävissä suunnan kääntymisestä. Olemme viime talvena rakentaneet uuden leirikeskuksen entisen lahonneen Koskelan tilalle. Leirikeskus-Luurinmutka on otettu käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa ja saanut tulikasteensa mm. kuluneen kesän rippileirien pitopaikkana. Ilmeisen onnistunut sijainti Oulujoen rannalla ja uusi korkeatasoinen rakennus on antanut aihetta tyytyväisyyteen ja kiitoksiin kaikkien käyttäjäosapuolien tahoilta. Uusi hautausmaa on myös suunnitteluasteella. Sijainti Kokkokankaan seurakuntakeskuksen vieressä antaa oman mielenkiintoisen haasteen. Honkasen ja Kokkokankaan asukkaiden totuttelu uuden hautausmaan sijaintiin naapurustoonsa on vienyt hiukan aikaa, mutta vastustus lienee hiljalleen laantumassa ja toivottavasti sijainnissa nähdään myös jotain hyvää. Tuleehan nykyinen villi metsäkangas muuttumaan kauniiksi hyvinhoidetuksi puistonkaltaiseksi rauhoittumispaikaksi aivan kuten kirkonmäellä oleva vanha hautausmaamme tällä hetkellä on. Arkkukatafalkin saaminen Pyhän Kolminaisuuden Kirkkoon on alun perin kokoomuslainen aloite ja uusittuna aloitteen allekirjoittivat jo monet muutkin. Nyt ollaan vihdoinkin jo niin pitkällä, että katafalkki tullaan rakentamaan sopimuksen mukaisesti kirkkoon tulevan 2011 kevään aikana.

4 KUUNTELEE Kempeleen Kokoomuksen ehdokkaat kirkollisv HOPEALINNUT 1. MAURI AIKIO 2. Erikoistutkija / TkT eli tekniikan tohtori 3. Kestävyysurheilu, seuratoiminta, kiinan kultturi ja kieli 4. Kempeleen seurakunnan diakoniatyön johtokunnan varapuheenjohtaja, Kempeleen partiolippukunnan kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, Suomen Optiikanseuran hallituksen jäsen ja sihteeri 5. Oman seurakuntamme vähäosaisten auttaminen on kehitettävä vastaamaan kasvavaa tarvetta. Seurakunnan diakoniatyöntekijät tapaavat yksinäisiä ja avuntarpeessa olevia kempeleläisiä vastaanotolla, laitoksissa ja kodeissa sekä myöntävät taloudellisia avustuksia vaikeuksissa oleville. Taloustaantuman myötä diakoniatyön asiakaskunta on kasvanut selkeästi PIRITA HAHL-MARJOKORPI 2. KM, luokanopettaja; kirkon nuorisonohjaaja 3. Teol.opiskelu, musiikki, kuntoliikunta 4. Lempäälän kirkkovaltuusto Lempäälän srk:n lapsi-ja varh.nuor.työn johtokunta, Pirkanmaan uskontopoliittinen toimikunta 5. Ohjattua, valvottua, monipuolista ja mielekästä toimintaa varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille. Kirkon saavutettavuutta keskellä kaiken ikäisten ihmisten elämää elämänkaaren eri vaiheissa.ennakkoluulotonta, avointa keskustelua ja kannanottamista ajankohtaisissa kysymyksissä. Laajaa yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa myös valtakunnallisesti HANNU KUKKURAINEN 2. Mediamyyjä, Yo-kauppateknikko 3. Valokuvaus, luonnossa liikkuminen, seurakunnan vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta 4. Kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston jäsen, lapsityönjohtokunnan jäsen, Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen jäsen, rintamaveteraanien neuvottelukunnan jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu mies, Kempeleen Kokoomus ry:n varapuheenjohtaja 5. Seurakuntamme päätehtävä on Jumalanpalvelukset, joiden kehittämistä haluan jatkaa perinteitä kunnioittaen ja erityisesti musiikkityön osuutta korostaen. Välittävän ja lähimmäisenrakkauden seurakunnan on oltava lähellä jokaista ihmistä, erityisesti meidän tulee huomioida lapsi- ja kehitysvammatyö. Seurakunnan vapaaehtoisten jaksamisesta on huolehdittava. 1. JAAKKO OKKONEN 2. Dipl.ins. 3. Liikunta ja lukeminen 4. Hallitusjäsenyyksiä, neuvottelukuntia, johtokuntia 5. Nuorison huomioon ottaminen, koulu- ja lähetystyö sekä seurakuntalisten kuuleminen palvelujen järjestämisessä TIINA RAJALA 2. Aluejohtaja, hallintotieteiden maisteri 3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kirjallisuus, numismaatikko, mökkeily 4. Kempeleen seurakunnan ja kunnanvaltuutettu, seurakunnan nuorisotyön johtokunnan jäsen, kunnanhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön hallituksen jäsen, Rintamaveteraanien neuvottelukunnan pj., Osuuspankin edustajiston jäsen, Kempeleen Kokoomus ry:n puheenjohtaja 5. Seurakunnallinen päätöksenteko on luottamustoimi ihmisen hyväksi. Seurakunnan luottamustehtävä on palvelutehtävä, jossa haluan olla mukana. Kempeleen seurakunta on virkeä ja kasvava seurakunta - se tarvitsee myös aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita päättäjiä.

5 HOPEALINNUT KO KIRKKO? aaleissa PIA HANSKI 2. Toimitusjohtaja, yrittäjä 3. Kuntoliikunta, pyöräily, ratsastus ja yhdistystoiminta 5. Seurakunnalla ja kirkolla on merkittävä rooli kempeleläisten hyvinvoinnin turvaajana ja monenlaisten elämää helpottavien palveluiden tuottajana sekä lähimmäisen auttajana. Kirkkovaltuutettuna haluan aktiivisesti huolehtia siitä, että seurakunnan kristillinen ja yhteisvastuullinen työ voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. Lapsi- ja perhetyö ovat sydäntäni lähellä. 1. KRISTIINA HÄNNINEN 2. Sosionomi, HTM 3. Uinti, käsityöt, yhteiskunnalliset asiat 4. Kunnanvaltuutettu, itsehallintovaliokunnan pj, kunnanhallituksen jaoston varajäsen, Pohjois- Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen varajäsen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan hallituksen varajäsen 5. Yhteiskristillisyys, yhteisöllisyys ja yhteisvastuu. 1. RITVA KUHA 2. Konstruktioteknikko ja menetelmäsuunittelija, lisäksi työntutkimus-, työtiede-, ergonomia- ja työsuojelukoulutus. Erityiskoulutus alkoholitukihenkilöksi. 3. Metalligrafiikka, litotografia ja posliininukkien tekeminen 4. Pohjois-Suomen nukkeyhdistyksen jäsen Svenska Klubben i Uleåborgin jäsen. Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen sihteeri Luottamustoimet seurakunnassa liittyvät nuorisotyön- ja lähetystyönjohtokunnan varajäsenyyteen 5. Partio kulkenut mukana muodossa tai toisessa. Siksi tärkeitä lapset ja nuoret - aikuisina ihmisinä meidän tulee ymmärtää ja tukea lapsia ja nuoria. Heillä on oikeus luottaa vanhempiinsa ja aikuisiin ihmisiin. 1. TUULA RAUMA 2. Erikoissairaanhoitaja, murtumahoitaja, OYS 3. Järjestötoiminta, Lions-puolisotoiminta, luovan toiminnan eri muodot ja pikku-sampon mummous 4. Kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varapj., kunnanvaltuutettu, resurssivaliokunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen, palveluvaliokunnan ja elinvoimavaliokunnan varajäsen, Kempeleen Kokoomus ry hallituksen jäsen 5. Seurakunnan toiminnalle tulee turvata riittävät resurssit, joilla seurakuntalaisille voidaan tarjota tarvittavat palvelut ja kyetään kehittämään toimintoja ajan hengessä, kuitenkaan kirkon perustehtävää unohtamatta. Seurakunnan toimijoiden ja päättäjien tulee kuulla jäsenistönsä toiveita, mutta kuitenkin säilyttää uskottavuutensa rohkenemalla tehdä tarvittavia päätöksiä ELINA RAUTIALA 2. Toimin lastentarhanopettajana. Koulutukseltani olen sosiaalikasvattaja. 3. Retkeily, luonnossa liikkuminen, lumikenkäily, veneily, sauvakävely, teatteri ja musiikki. 4. Kempeleen Kokoomuksen hallituksen jäsen, rintamaveteraaniasiain nevottelukunnan varajäsen, vammaisneuvoston varajäsen. 5.Seurakunnan tulee olla mukana kaiken ikäisten ihmisten arjessa tuomassa perusturvallisuutta ja elämään kestävää perustaa. Seurakunnan tulee huomioida toiminnassaan myös luomakunnasta huolehtiminen, siis luonnosta ja ympäristöstämme. 1. TIMO TUOVINEN 2. Opiskelija 3. Partio, nuorisotyö, talkoilut 4. Kirkkovaltuutettu, nuorisotyönjohtokunnan vpj - sekä erilaista yhdistys- ja opiskelijaluottamustoimintaa 5. Haluan jatkaa nuorten äänenä seurakuntamme hallinnossa. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti lapset, nuoret ja heidän perheensä.

6 HOPEALINNUT JOULUMIELIKERÄYS LAHJOJA LAPSILLE Joulumielikeräys on hyväntekeväisyyskampanja, jonka avulla kerätään joululahjapaketteja niille kempeleläisille lapsille, joiden joulusta yksi tärkeä osa uhkaa jäädä toteutumatta, nimittäin joululahjat. Jo perinteeksi muodostunut Joulumieli-lahjakeräys järjestetään myös tänä vuonna. Joulukuun puolivälissä Zeppelinissä on keräyspiste, jonne voi tuoda kauniisti paketoidun lahjan jonkun pienen lapsen iloksi. Kempeleen kunnan sosiaalitoimi, Kempeleen seurakunta ja Kempeleen Kokoomusnaiset järjestävät yhteistyössä Joulumielikeräyksen jo kolmannen kerran ja perinne tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. On selvää, että kempeleläiset ovat ottaneet Joulumielikeräyksen omakseen. Jo nyt on kyselty keräyksen perään ja haluttu tietää, että se varmasti tämänkin joulun alla järjestetään, kertoo Kokoomusnaisten puheenjohtaja Raija Melgin-Keränen. Viime vuonna lahjapaketteja eri-ikäisille lapsille kertyi keräyksessä lähes 300, jokaiselle tarvitsevalle lapselle saatiin pari kaunista joululahjaa kullekin. Kempeleen Yrittäjät ry lahjoitti huikean 1000 euron summan ja tällä summalla lahjakääröjen lisäksi hankittiin kaikille perheille lisäksi jouluinen ruokakori. Lahjat ja ruokakorit toimitti joulun alla perille sosiaalitoimi ja seurakunta, näin varmistetaan aina, että apu menee todella tarvitseville perheille. Hyvinvointi ja taloudellinen turvallisuus on useimmille suomalaisille itsestäänselvyys, mutta kaikilla perheillä asiat eivät kuitenkaan ole yhtä hyvin. Myös Kempeleessä on kymmeniä lapsiperheitä, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviämiseen. Joulumieli-keräyksen tarkoituksena on paitsi tuottaa konkreettista iloa joululahjan muodossa, myös herättää ihmisissä ajatus Miten minä voisin omalta osaltani auttaa?. Tänä vuonna Joulumielikeräys järjestetään Zeppelinissä , jolloin Joulumieli-kuusi koristeineen odottaa lahjakääröjä. Tänäkin vuonna yrityksillä on mahdollisuus antaa rahalahjoitus keräystilille. Yksityishenkilöt voivat tuoda kuusen alle uusia, joko ostettuja tai itsetehtyjä lahjoja valmiiksi paketoituna. Tarvitsevia lapsia Kempeleessä on tänä vuonna noin 150, iältään 0-17 vuotta. Kuvittaja: Mervi Moilanen Seurakuntavaalit 2010 Ensimmäinen kerta. Kokoomusnaiset vaikuttavat Politiikka on yhteisten asioiden tahtomista, niihin osallistumista ja vaikuttamista. Kokoomusnaisten mielestä politiikalla ei ratkaista kaikkia maailman asioita, mutta sangen usein jokapäiväisiä asioita säännellään poliittisella päätöksenteolla. Siksi kokoomusnaiset ovat pyrkineet kiinnittämään huomiota politiikan sisältöön ja naisten kannalta keskeisiin kysymyksiin. Positiivinen ja tulevaisuuteen rohkeasti uskova politiikanteko on kokoomusnaisten tunnuskuva. Toiminnalla pyritään luomaan edellytykset naisten osallistumiselle päätöksenteossa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kotityön arvostus, elämän laadun parantaminen ja kunnan yhteisten asioiden eteneminen eivät tapahdu ilman naisten omaa aktiivisuutta, ei täällä Kempeleessäkään. Naiseus on ilo, osaksi sen elämää säilyttävän ja vakavasti tulevaisuudenuskoisuuteen viittaavan piirteen vuoksi. Naiseus on myös vahvuus, sillä olemme moniottelijoita, ja osaamme yhtä aikaa pitää erilaisia lankoja näpeissämme, hahmottaa suuria kokonaisuuksia, ymmärtää toista ihmistä, kannustaa ja olla kannustettavana. Tunnustamme mielellämme eron miehiin ja haluamme sen säilyvän. Kokoomuksen Naisten Liitto on valtakunnallinen keskusliitto, osa Kokoomuspuoluetta. joka muodostuu vaalipiirikohtaisista piirijärjestöistä. Kempeleen Kokoomusnaiset ry on aktiivinen kempeleläisten naisten ryhmä, joka haluaa vaikuttaa oman kunnan asioihin ja allekirjoittaa kokoomuslaisen arvomaailman. Raija Melgin-Keränen Kirkolla on tärkeä rooli Istuin julkisessa saunassa enkä voinut olla kuulematta keskustelua, jonka ryhmä naisia kävi kirkosta ja seurakunnasta. Eräs heistä oli vastikään eronnut kirkosta ja perusteli asiaa sillä, että hänen mielestään kirkko ja seurakunta eivät antaneet hänelle enää oikeastaan mitään. Julkiset keskustelutkin olivat saaneet negatiivisia tuntemuksia. Keskustelukumppaneista muutamat olivat hyvin samaa mieltä, toiset taas perustelivat omaa kirkkoon kuulumistaan monilla eri tavoilla. Toisille riitti pelkästään kristillinen usko, toiset ajattelivat kastetta, rippikoulua, avioliittoon vihkimistä ja hautausta hyvinä syinä pysyä seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan rooli yhtenä yhteiskunnan tukijalkana varsinkin sosiaalisten palvelujen tuottajana on tärkeä. Seurakunta on läsnä ihmisten elämässä monella tavalla niin huomaamattomastikin, ettei sitä ehkä tule ajateltuakaan. Kirkon periaate auttamisesta ei katso sitä kuuluuko avun tarvitsija kirkkoon vai ei ja muutkin seurakunnan tarjoamat palvelut ovat tarjolla kaikille. Tiedämme, että seurakunta auttaa yhteiskunnan vähäosaisia hyvin konkreettisin tavoin, tunnemme kaikki myös yhteisvastuukeräyksen. Kunnan sosiaalipalvelut eivät aina riitä, ja kuulemme, että erilaisia palveluita leikataan kokonaan tai osittain rahan puutteen vuoksi. Silloin seurakunnan antama tuki tulee lähelle ihmistä aivan tavallisessa arjessa. Lapsille seurakunta tarjoaa monenlaisia kerhoja, kursseja ja retkiä. Seurakunnan perhekerhot ovat monien äitien säännöllinen vierailupaikka, lapset leikkivät ja aikuiset voivat jutella keskenään arjestaan. Nuoriso on jatkuvasti vailla kokoontumispaikkoja, täällä Kempeleessäkin seurakunta tuo oman osansa nuorisotyöhön ylläpitämällä nuorten kerhoja, jotka tarjoavat nuoria kiinnostavaa toimintaa. On yökahvilaa, peli- ja nuorten iltoja. Kirkon vanhustyö ja diakoniatyö tuo helpotusta ja valoa moneen yksinäiseen hetkeen. Perheiden kriisitilanteissakin voi kääntyä seurakunnan puoleen. Avioliiton natistessa liitoksissaan voi ottaa yhteyttä kirkon tarjoamaan perheneuvontaan, ja surun hetkellä seurakunta tarjoaa lohtua erilaisten suru- ja tukiryhmien muodossa. Monesti ei tule ajateltua sitä, että seurakunta on hiljaa läsnä elämän eri vaiheissa alusta loppuun. Seurakunta lähestyy auttamisen ajatusta erilaisesta kulmasta kuin kunta. On tärkeää, että Kempeleessä kunnan ja seurakunnan yhteistyö on varsin likeistä ja näin yhdessä kannetaan vastuuta lähimmäisistä.

7 Vietimme yhteistä äitienpäivää Hovilan äitien kanssa. HOPEALINNUT KEMPELEEN KOKOOMUKSEN TAPAHTUMIA V Ben Zyskowicz kuunteli kuntalaisia Zeppelinissä. Kokoomuslaiset partiolaisten kämpänrakennus talkoissa Ystävänpäivä tapahtuma Zeppelinissä Vihreät Toivotalkoot Hovilan PIHAsiivouksen merkeissä. Kokoomus-keilaus Kempeleen Kokoomus ry:n edustajat puoluekokouksessa Jyväskylässä. Kempeleen Kokoomus ry, vireä, luotettava ja näkyvä toimija Kempeleen Kokoomus on 39- vuotias poliittinen yhdistys, joka on vireä, energinen ja osallistuva. Yhdistyksen perustamisesta saakka, sen keskeinen tehtävä on ollut tuoda esiin kokoomuslaisia periaatteita ja arvoja päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhdistys haluaa turvata ihmisille tekojen kautta mahdollisuuksien tasa-arvon ja yksilöllisen arvostuksen. Se katsoo tulevaisuuteen ja siihen luotetaan. Viimeisten kolmen vuoden aikana Kokoomus on nostanut sekä kannatustaan, että äänimääräänsä jokaisissa kunnallisissa vaaleissa. Yhdistys uskoo jalkautumisiin, kuntalaisten kohtaamiseen arjessa ja rohkeuteen tehdä päätöksiä. Yhdistys rakastaa tekoja enemmän kuin puhetta, se tekee Toivotalkoita - tule mukaan toimintaamme ja olet tekemässä tulevaisuuden tekoja.

8 HOPEALINNUT Seurakuntavaalit ENNAKKOÄÄNESTYS Ennakkoäänestyspaikka Osoite Päivämäärä Aika Kirkkoherranvirasto Tiilitie klo 9-18 Kempeleen lukio Vihiluodontie klo Juurussuon kylätalo Mourungintie klo Linnakangastalo Linnakaarto klo Kauppakeskus Zeppelin Zeppelinintie klo Kauppakeskus Zeppelin Zeppelinintie klo VARSINAINEN ÄÄNESTYS Äänestyspaikka Osoite Päivämäärä Aika Pyhän Kolminaisuuden kirkko Piriläntie Pyhän Kolminaisuuden kirkko Piriläntie Kokkokankaan seurakuntakeskus Kissaojantie Monipuolinen Luurinmutka palvelee seurakuntaamme Kempeleen seurakunnalle on tänä keväänä valmistunut uusi ja monikäyttöinen leirikeskus Utajärvelle. Leirikeskus Luurinmutka palvelee täysipainoisesti seurakuntamme toimintaa, niin leiri-, opetus- kuin virkistyskäytössä. Majoitustiloja on 40 henkilölle. Pihapiirissä on myös erilliset opetus- ja saunarakennukset. Leirikeskus vihittiin juhlallisesti käyttöön syyskuun alussa, kun se oli kesän ajan ollut aktiivisessa testikäytössä rippikoululeirien aikaan. Oma ja toimiva leirikeskus on niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti osoittautunut heti alkumetreillä tarpeelliseksi ja oikeaksi investoinniksi. Kirkkoväärti avaa oven jumalanpalvelukseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkkomme tiedotuskeskuksen laaatimassa kirkkosanastossa Aamenesta öylättiin mainitaan kirkkoväärtistä seuraavasti: Kirkkoväärti oli seurakunnan tärkein luottamustehtävä 1800-luvulle saakka. Kirkkoväärtin tehtäviin kuului seurakunnan taloudesta vastaaminen. Koska seurakunnat huolehtivat ennen kuntajärjestelmän perustamista monista nykyään kunnille kuuluvista tehtävistä, kirkkoväärti oli melkein kuin kunnanjohtaja. Vaikka kirkkoväärtin toimenkuva onkin noista ajoista muuttunut, on tämä luottamustehtävänä yksi seurakuntamme tärkeimpiä ja arvostetuimpia tehtäviä. Nykyisin kirkkoväärti on eräänlainen jumalanpalveluksessa avustavien seurakuntalaisten esimies. Ennen messun alkua hän on toisen lukijan kanssa kirkkosalin ovella toivottamassa kirkkovieraita tervetulleeksi palvelukseen. Voitaneen sanoa, että kirkkoväärti avaa kirkkokansalle oven Jumalanpalvelukseen. Kirkkoväärtin näkyvin tehtävä messussa on kantaa kulkueen ristiä sekä kirkkoon että kirkosta ulos. Hänen johtama ristikulkue järjestäytyy kirkon aulassa ja liikkeelle kulkue lähtee alkuvirren soidessa. Seurakunta pääsee osallistumaan nousemalla seisomaan aina kun risti saapuu tai poistuu kirkkosalista. Risti ja kynttilät ovat messun ajan alttarin vieressä muistuttamassa meitä miksi olemme kirkkosaliin tulleet. Kirkkoväärti tarvittaessa avustaa myös suntiota kolehdin keräämisessä sekä kirkkotilan siistimisessä messun jälkeen. Tekstinluku on vapaaehtoisten seurakuntalaisten tärkein tehtävä. Kirkkoväärti lukee Vanhan testamentin lukukappaleen ja Uuden testamentin lukukappaleen lukee yleensä joku seurakunnan luottamushenkilö tai vapaaehtoinen. Tekstin lukija ilmoittaa lukukappaleensa jälkeen: Tämä on Jumalan sana, johon seurakuntalaiset antavat oman vastauksensa Jumalalle kiitos. Kirkkoväärtin tunnistaa rinnassaan olevasta Kirkkoväärti-nimikyltistä. in memoriam Kunniapuheenjohtaja Atte Autio s k Muistoa kunnioittaen, Kempeleen Kokoomus ry

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa

Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa Strategiatyö Viitasaaren seurakunnassa Lapuan hiippakunnan luottamushenkiöiden neuvottelupäivä 23.9.2017 Jyväskylä Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Viitasaaren seurakunnan strategiatyö Meidän kirkko

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnitelma 2015. Muhoksen seurakunta

Tulevaisuussuunnitelma 2015. Muhoksen seurakunta Tulevaisuussuunnitelma 2015 Muhoksen seurakunta Alkusanat Kunnissa käynnissä olevat palvelurakenneuudistukset ovat taustana myös seurakuntien hallinnon ja rakenteiden laajamittaiseen muutokseen. Kuitenkin

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Valtuutetut vastaavat

Valtuutetut vastaavat Valtuutetut vastaavat osa 4 Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Kysyimme nykyisiltä valtuutetuilta asiaan liittyviä asioita. Jutut ovat luettavissa marraskuisiin vaaleihin asti. Tuulikki

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 21.9.2017 klo 20.58-21.20 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnitelma 2020

Tulevaisuussuunnitelma 2020 Tulevaisuussuunnitelma 2020 Muhoksen seurakunta Alkusanat Kirkkohallitus asetti 25.10.2005 työryhmän tekemään ehdotuksia seurakuntien yhteistoiminnan edistämiseksi. Seurakuntarakennetyöryhmän raportin

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

- Kempeleen Sosialidemokraatit ry, johtokunnan jäsen - Oulun palomiesten eräkerho, toiminnantarkastaja - Seljan Erä ry, varapuheenjohtaja

- Kempeleen Sosialidemokraatit ry, johtokunnan jäsen - Oulun palomiesten eräkerho, toiminnantarkastaja - Seljan Erä ry, varapuheenjohtaja KEMPELEEN KUNTA SIDOSRYHMÄSELVITYS 2013 Erkkilä Juha Ervasti Essi Haapaniemi Jarmo Halunen Janne Hanski Pia Harjunen Marja Hautanen Seppo Heikkilä Seppo Heikkinen Janne - Kempeleen Vesihuolto Oy, hallituksen

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston varajäsen E. Ervastin tilalla. kirkkovaltuuston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston varajäsen E. Ervastin tilalla. kirkkovaltuuston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 12.1.2016 klo 18.00 18.53 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Someron seurakunnan strategia 2020

Someron seurakunnan strategia 2020 Someron seurakunnan strategia 2020 1. Arvot Seurakunnan elämää, työntekijöitä ja päätöksentekoa ohjaavat kristilliset arvot. Someron seurakunnan strategiassa nousevat esiin erityisesti seuraavat arvot,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 3/2017

KIRKKOVALTUUSTO 3/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS torstaina 19.10.2017 15. Eronpyyntö/Vilmi Anne... 2 16. Tuloveroprosentti 2018... 4 17. Kirkkoherranvaalin tulos...

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUSILMOITUKSET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUSILMOITUKSET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUSILMOITUKSET Ahonen Kari, valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen Taivassalon sosiaalidemokraatit ry, puheenjohtaja 9. Kuntayhtymät Vakka-Suomen musiikkiopisto, johtokunnan

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2013 Aika Paikka 10.12.2013 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka Lastenohjaajan arvot Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. tyon taustaa Lastenohjaajan

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät Porin seurakuntayhtymä KV 28.1.2015 Kasvatustiet tri Harri Saine 2 Luottamushenkilön rooli Seurakuntalaiset ovat vaaleilla valinneet luottamushenkilöt

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot