Seurakuntavaalit 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntavaalit 2010"

Transkriptio

1 Kempeleen Kokoomus ry 34. vuosikerta Seurakuntavaalit 2010 Ensimmäinen kerta. Äänestys- 16 ikä. seurakuntavaalit.fi KUUNTELEEKO KIRKKO?

2 HOPEALINNUT Seurakunnan päätöksenteko demokratiaa vai byrokratiaa? Edustuksellinen hallintorakenne Keskeinen osa on seurakunnallista päätöksentekoa on hallinnollista, luottamuselinten tekemää. Niissä päätetään seurakunnan varojen käytöstä, palkataan henkilöstöä ja hoidetaan seurakunnan toimitiloja. Luottamushenkilöille perustuva edustuksellinen hallintorakenne on tärkeä lähtökohta seurakuntatyölle. Parhaimmillaan se ilmentää sitä Uudesta testamentin näkemystä, että seurakunta ei ole vain työntekijöiden yritys, vaan syntyy, kasvaa ja kehittyy kaikkien jäsentensä kautta. Oikeastaan seurakuntatyö muotoutuukin kolmiossa jäsenet, työntekijät ja luottamushenkilöt. Näiden yhteispeli ratkaisee, miten seurakunta loppupeleissä vastuissaan pärjää. Tärkeimmät luottamuselimet Tärkeimmät hallinnolliset päätökset syntyvät joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla valitussa kirkkovaltuustossa. Se on suurten linjojen hallintoelin ja päättää seurakunnan taloudesta, omaisuudesta ja viroista. Valtuuston keskeisiä vastuualueita on päättää kolmevuotisesta talous- ja toimintasuunnitelmasta sekä vuosittaisesta talousarviosta. Niiden avulla ohjataan pitkälti seurakunnan käytännön toimintaa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko, ja hänen tehtävään on muutenkin edustaa seurakuntaa kirkkoherran rinnalla. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat valtuuston kokouksissa vir- kansa edustajina, asiantuntijoina ja esittelijöinä. Heillä on kokouksessa puheoikeus. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, ja niitä on keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa. Valtuuston päätökset panee toimeen kirkkoneuvosto, jonka tehtäväksi muodostuu seurakunnan toiminnan ja taloudenhoidon johtaminen. Tämän vuoksi on kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Asiasta on käyty viime vuosina keskustelua, jossa kirkkoherran keskeinen asema on asetettu kyseenalaiseksi ja vaadittu maallikkoa myös neuvoston puheenjohtajaksi. Koska kirkkoneuvostolla on hengellisten asioiden osalta itsenäistä päätäntävaltaa suhteessa valtuustoon, on pidetty tärkeänä, että kirkkoherra johtaa neuvostoa. Kirkkoneuvoston tehtävät on lueteltu kirkkolaissa, mutta puheenjohtajalla on myös harkintavaltaa, millaisia asioita hallintoelin käsittelee. Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran hyvällä yhteistyöllä on varsin suuri merkitys koko seurakunnalle. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi luottamushenkilöt toimivat myös johtokunnissa, jotka ovat toiminnallisen puolen työntekijöitä lähimpinä olevia luottamuselimiä. Niissä vaikuttavat usein eri työalojen asiantuntijat. Työntekijöille on suuri apu diakonian, lähetyksen ja kasvatuksen asiantuntijoiden panoksesta. Työntekijöiden rooli Työntekijät ovat luottamushenkilöstön rinnalla toteuttajia ja asiantuntijoita. Asioiden valmistelu ja täytäntöönpano on heidän vastuullaan. Hyvin toimivassa seurakunnassa luottamushenkilöt kantavat oman vastuunsa, luottavat työntekijöihin ja rakentavat näin henkisiä ja aineellisia edellytyksiä kutsumustyölle. On syytä muistaa, että pappisvirka muodostaa seurakunnassa oman toimintarakenteensa. Papiston vastuulla ovat seurakunnan kannalta elintärkeät toiminnot, sanan julistaminen ja sakramenttien hoitaminen. Näiden osalta papisto ei ole seurakunnan hallintoelinten alaisuudessa, vaan piispan ja tuomiokapitulin alainen. Saadakseen papin työntekijäkseen seurakunnan on pyydettävä hänelle virkamääräystä tuomiokapitulilta. Samoin papiston virkavapaudet ja sivutoimiluvat myöntää tuomiokapituli. Byrokratiaa vai demokratiaa Seurakunnilla on julkisoikeudellinen asema. Se tuo joitakin etuoikeuksia mutta sisältää myös velvoitteita. Byrokratian laki säätelee kaikkien julkisyhteisöjen toimintaa, eikä seurakunta ole poikkeus: lakisääteisiä asioita kertyy käsiteltäväksi vuosi vuodelta yhä enemmän. Kehitys alkoi jo sukupolvi sitten, eikä sille näytä olevan loppua. Aika ajoin seurakunnassa ilmeneekin työlääntymistä hallinnon raskauteen ja päätöksenteon hitauteen. On kuitenkin muistettava, että byrokratia toimii parhaiten, kun se hoidetaan hyvin. Hallinnon vähättely vie ojasta allikkoon, joten seurakunnan johdon on viisainta pitää paperihommista. Päätöksenteolla luodaan edellytykset varsinaiselle asialle, evankeliumin julistamiselle, kristilliselle kasvatukselle ja käytännön palvelutyölle PEKKA REHUMÄKI Kirkkoherra Kannustamme äänestämään Vuosi 2010 on evankelisluterilaisessa kansankirkossamme vaalivuosi. Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan noin luottamushenkilöä kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Nelivuotiskaudeksi valittavat luottamushenkilöt päättävät seurakuntien toiminnan sisällöstä, taloudesta ja henkilövalinnoista sekä lähettävät edustajansa koko kirkon parlamenttiin, kirkolliskokoukseen. Syksyn seurakuntavaalit ovat historiallinen tapahtuma ensimmäistä kertaa Suomessa 16-vuotiaat pääsevät vaaliuurnille. Alle 18- vuotiaita äänioikeutettuja tulevissa vaaleissa on runsaat Luottamushenkilöt valitaan demokraattisesti yleisillä vaaleilla, jotka toimitetaan samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Kaikilla seurakuntien jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa kansankirkkomme suuntaan. Kokoomuksen tavoitteena näissä vaaleissa onkin omalla osallistumisellaan edistää äänestysprosentin kasvua ja lisäksi saada jokaiseen seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä. Erityisesti tulevissa vaaleissa tulee kiinnittää huomiota sekä nuoriin äänestäjiin että ehdokkaisiin. Seurakuntiin tarvitaan mukaan nuoria. Jotta nuoret löytävä tiensä äänestämään, on ehdokkaiden edustettava heidän arvojaan. Kokoomuksen linjaukset kiteytyvät vaaliteemassamme Kuunteleeko kirkko, joka jalostuu paikallisissa tavoitteissa. Kokoomuksen tavoitteena on herättää keskustelua kirkon tärkeästä asemasta nyky-yhteiskunnassa, kannustaa kokoomuslaisia laajasti ehdokkaiksi seurakuntavaaleissa ja näin lisätä seurakuntavaalien äänestysvilkkautta. Kannustamme kaikkia äänestämään seurakuntavaaleissa. Erityisesti nuorten ääntä kaivataan seurakunnissa! Jyrki Katainen Kokomuksen pj. Taru Tujunen Kokoomukse puoluesihteeri

3 HOPEALINNUT Meidän kirkko - Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 KIRKON PERUSTEHTÄVÄ Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta KIRKON ARVOT Pyhän kunnioitus - kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden, tunnis tamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus - huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia voi mavaroja vastuullisesti, tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus - taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta, puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia - ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus - puhumme rohkeasti Jumalasta, uskomme ja elämme niin kuin opetamme - pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä KIRKKO VUONNA 2015 Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. VAALITEESIT Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä, joka edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Kirkko on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti kun se on lähellä ihmisten elämää esimerkiksi kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä ja hautaan siunaamisessa. Lapsena iltarukouksen oppineet turvaavat aikuisena rukoukseen. Oman uskonnon opetus antaa arvopohjan elämälle. Arkipäivän luterilaisuus on sitä, että me kasvamme ja kasvatamme näihin kosketuskohtiin. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Yhteiskunnan perusyksikkö on koti ja perhe. Näissä molemmissa toteutamme arjen kristillisyyttä. Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee hätää kärsivien rinnalla. Seurakunnan työntekijät tarvitsevat hyvän kontaktipinnan ihmisten arkeen. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat. Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Ketään ei saa syrjiä. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Kirkko on meitä jokaista varten! Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. KEMPELEEN KOKOOMUKSELLE OMA STANDAARI Kempeleen Kokoomuksen kevätkokouksessa tehtiin historiaa, sillä tilaisuudessa otettiin käyttöön yhdistykselle oma standaari. Sen suunnittelusta vastasi yhdistyksen jäsen Tuula Rauma. Ensimmäinen uuden standaarin saaja oli Erkki Rauma, jonka merkkipäivää yhdistys muisti kevätkokouksessa. Ensimmäinen kerta seurakuntavaalit.fi Valtuustokausi Kokoomus sai viime seurakuntavaaleissa hienon kahden valtuutetun paikkalisäyksen eli valtuutettujemme määrä nousi kolmesta viiteen. Valtuutettumme ovat osallistuneet pääosin aktiivisesti sitoutuneena johtokuntien, neuvoston ja valtuuston kokouksiin sekä erilaisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Yleensä ottaen seurakunnassamme on tapahtunut kuluneella kaudella merkittäviä asioita. Olemme vaalissa valinneet (yhden äänen erolla) itsellemme uuden kirkkoherran Pekka Rehumäen, jonka tulo on antanut positiivisia uusia tuulia niin henkilöstölle kuin jumalanpalveluselämälle tuomalla mm. kirkkoväärtit osaksi joka sunnuntaista messua. Seurakuntalaisten osallistuminen messuun on Kempeleessä kaiken aikaa nouseva ja yhtenä houkuttimena lienee osallistavaa vapaaehtoistyötä arvostava ote. Seurakunnasta eroaminen kosketti toki myös meidän seurakuntaa, mutta nyt on jo viitteitä ja lukuja nähtävissä suunnan kääntymisestä. Olemme viime talvena rakentaneet uuden leirikeskuksen entisen lahonneen Koskelan tilalle. Leirikeskus-Luurinmutka on otettu käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa ja saanut tulikasteensa mm. kuluneen kesän rippileirien pitopaikkana. Ilmeisen onnistunut sijainti Oulujoen rannalla ja uusi korkeatasoinen rakennus on antanut aihetta tyytyväisyyteen ja kiitoksiin kaikkien käyttäjäosapuolien tahoilta. Uusi hautausmaa on myös suunnitteluasteella. Sijainti Kokkokankaan seurakuntakeskuksen vieressä antaa oman mielenkiintoisen haasteen. Honkasen ja Kokkokankaan asukkaiden totuttelu uuden hautausmaan sijaintiin naapurustoonsa on vienyt hiukan aikaa, mutta vastustus lienee hiljalleen laantumassa ja toivottavasti sijainnissa nähdään myös jotain hyvää. Tuleehan nykyinen villi metsäkangas muuttumaan kauniiksi hyvinhoidetuksi puistonkaltaiseksi rauhoittumispaikaksi aivan kuten kirkonmäellä oleva vanha hautausmaamme tällä hetkellä on. Arkkukatafalkin saaminen Pyhän Kolminaisuuden Kirkkoon on alun perin kokoomuslainen aloite ja uusittuna aloitteen allekirjoittivat jo monet muutkin. Nyt ollaan vihdoinkin jo niin pitkällä, että katafalkki tullaan rakentamaan sopimuksen mukaisesti kirkkoon tulevan 2011 kevään aikana.

4 KUUNTELEE Kempeleen Kokoomuksen ehdokkaat kirkollisv HOPEALINNUT 1. MAURI AIKIO 2. Erikoistutkija / TkT eli tekniikan tohtori 3. Kestävyysurheilu, seuratoiminta, kiinan kultturi ja kieli 4. Kempeleen seurakunnan diakoniatyön johtokunnan varapuheenjohtaja, Kempeleen partiolippukunnan kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, Suomen Optiikanseuran hallituksen jäsen ja sihteeri 5. Oman seurakuntamme vähäosaisten auttaminen on kehitettävä vastaamaan kasvavaa tarvetta. Seurakunnan diakoniatyöntekijät tapaavat yksinäisiä ja avuntarpeessa olevia kempeleläisiä vastaanotolla, laitoksissa ja kodeissa sekä myöntävät taloudellisia avustuksia vaikeuksissa oleville. Taloustaantuman myötä diakoniatyön asiakaskunta on kasvanut selkeästi PIRITA HAHL-MARJOKORPI 2. KM, luokanopettaja; kirkon nuorisonohjaaja 3. Teol.opiskelu, musiikki, kuntoliikunta 4. Lempäälän kirkkovaltuusto Lempäälän srk:n lapsi-ja varh.nuor.työn johtokunta, Pirkanmaan uskontopoliittinen toimikunta 5. Ohjattua, valvottua, monipuolista ja mielekästä toimintaa varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille. Kirkon saavutettavuutta keskellä kaiken ikäisten ihmisten elämää elämänkaaren eri vaiheissa.ennakkoluulotonta, avointa keskustelua ja kannanottamista ajankohtaisissa kysymyksissä. Laajaa yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa myös valtakunnallisesti HANNU KUKKURAINEN 2. Mediamyyjä, Yo-kauppateknikko 3. Valokuvaus, luonnossa liikkuminen, seurakunnan vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta 4. Kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston jäsen, lapsityönjohtokunnan jäsen, Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen jäsen, rintamaveteraanien neuvottelukunnan jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu mies, Kempeleen Kokoomus ry:n varapuheenjohtaja 5. Seurakuntamme päätehtävä on Jumalanpalvelukset, joiden kehittämistä haluan jatkaa perinteitä kunnioittaen ja erityisesti musiikkityön osuutta korostaen. Välittävän ja lähimmäisenrakkauden seurakunnan on oltava lähellä jokaista ihmistä, erityisesti meidän tulee huomioida lapsi- ja kehitysvammatyö. Seurakunnan vapaaehtoisten jaksamisesta on huolehdittava. 1. JAAKKO OKKONEN 2. Dipl.ins. 3. Liikunta ja lukeminen 4. Hallitusjäsenyyksiä, neuvottelukuntia, johtokuntia 5. Nuorison huomioon ottaminen, koulu- ja lähetystyö sekä seurakuntalisten kuuleminen palvelujen järjestämisessä TIINA RAJALA 2. Aluejohtaja, hallintotieteiden maisteri 3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kirjallisuus, numismaatikko, mökkeily 4. Kempeleen seurakunnan ja kunnanvaltuutettu, seurakunnan nuorisotyön johtokunnan jäsen, kunnanhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiön hallituksen jäsen, Rintamaveteraanien neuvottelukunnan pj., Osuuspankin edustajiston jäsen, Kempeleen Kokoomus ry:n puheenjohtaja 5. Seurakunnallinen päätöksenteko on luottamustoimi ihmisen hyväksi. Seurakunnan luottamustehtävä on palvelutehtävä, jossa haluan olla mukana. Kempeleen seurakunta on virkeä ja kasvava seurakunta - se tarvitsee myös aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita päättäjiä.

5 HOPEALINNUT KO KIRKKO? aaleissa PIA HANSKI 2. Toimitusjohtaja, yrittäjä 3. Kuntoliikunta, pyöräily, ratsastus ja yhdistystoiminta 5. Seurakunnalla ja kirkolla on merkittävä rooli kempeleläisten hyvinvoinnin turvaajana ja monenlaisten elämää helpottavien palveluiden tuottajana sekä lähimmäisen auttajana. Kirkkovaltuutettuna haluan aktiivisesti huolehtia siitä, että seurakunnan kristillinen ja yhteisvastuullinen työ voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. Lapsi- ja perhetyö ovat sydäntäni lähellä. 1. KRISTIINA HÄNNINEN 2. Sosionomi, HTM 3. Uinti, käsityöt, yhteiskunnalliset asiat 4. Kunnanvaltuutettu, itsehallintovaliokunnan pj, kunnanhallituksen jaoston varajäsen, Pohjois- Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen varajäsen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan hallituksen varajäsen 5. Yhteiskristillisyys, yhteisöllisyys ja yhteisvastuu. 1. RITVA KUHA 2. Konstruktioteknikko ja menetelmäsuunittelija, lisäksi työntutkimus-, työtiede-, ergonomia- ja työsuojelukoulutus. Erityiskoulutus alkoholitukihenkilöksi. 3. Metalligrafiikka, litotografia ja posliininukkien tekeminen 4. Pohjois-Suomen nukkeyhdistyksen jäsen Svenska Klubben i Uleåborgin jäsen. Eläkeliiton Kempeleen yhdistyksen sihteeri Luottamustoimet seurakunnassa liittyvät nuorisotyön- ja lähetystyönjohtokunnan varajäsenyyteen 5. Partio kulkenut mukana muodossa tai toisessa. Siksi tärkeitä lapset ja nuoret - aikuisina ihmisinä meidän tulee ymmärtää ja tukea lapsia ja nuoria. Heillä on oikeus luottaa vanhempiinsa ja aikuisiin ihmisiin. 1. TUULA RAUMA 2. Erikoissairaanhoitaja, murtumahoitaja, OYS 3. Järjestötoiminta, Lions-puolisotoiminta, luovan toiminnan eri muodot ja pikku-sampon mummous 4. Kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varapj., kunnanvaltuutettu, resurssivaliokunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen, palveluvaliokunnan ja elinvoimavaliokunnan varajäsen, Kempeleen Kokoomus ry hallituksen jäsen 5. Seurakunnan toiminnalle tulee turvata riittävät resurssit, joilla seurakuntalaisille voidaan tarjota tarvittavat palvelut ja kyetään kehittämään toimintoja ajan hengessä, kuitenkaan kirkon perustehtävää unohtamatta. Seurakunnan toimijoiden ja päättäjien tulee kuulla jäsenistönsä toiveita, mutta kuitenkin säilyttää uskottavuutensa rohkenemalla tehdä tarvittavia päätöksiä ELINA RAUTIALA 2. Toimin lastentarhanopettajana. Koulutukseltani olen sosiaalikasvattaja. 3. Retkeily, luonnossa liikkuminen, lumikenkäily, veneily, sauvakävely, teatteri ja musiikki. 4. Kempeleen Kokoomuksen hallituksen jäsen, rintamaveteraaniasiain nevottelukunnan varajäsen, vammaisneuvoston varajäsen. 5.Seurakunnan tulee olla mukana kaiken ikäisten ihmisten arjessa tuomassa perusturvallisuutta ja elämään kestävää perustaa. Seurakunnan tulee huomioida toiminnassaan myös luomakunnasta huolehtiminen, siis luonnosta ja ympäristöstämme. 1. TIMO TUOVINEN 2. Opiskelija 3. Partio, nuorisotyö, talkoilut 4. Kirkkovaltuutettu, nuorisotyönjohtokunnan vpj - sekä erilaista yhdistys- ja opiskelijaluottamustoimintaa 5. Haluan jatkaa nuorten äänenä seurakuntamme hallinnossa. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti lapset, nuoret ja heidän perheensä.

6 HOPEALINNUT JOULUMIELIKERÄYS LAHJOJA LAPSILLE Joulumielikeräys on hyväntekeväisyyskampanja, jonka avulla kerätään joululahjapaketteja niille kempeleläisille lapsille, joiden joulusta yksi tärkeä osa uhkaa jäädä toteutumatta, nimittäin joululahjat. Jo perinteeksi muodostunut Joulumieli-lahjakeräys järjestetään myös tänä vuonna. Joulukuun puolivälissä Zeppelinissä on keräyspiste, jonne voi tuoda kauniisti paketoidun lahjan jonkun pienen lapsen iloksi. Kempeleen kunnan sosiaalitoimi, Kempeleen seurakunta ja Kempeleen Kokoomusnaiset järjestävät yhteistyössä Joulumielikeräyksen jo kolmannen kerran ja perinne tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. On selvää, että kempeleläiset ovat ottaneet Joulumielikeräyksen omakseen. Jo nyt on kyselty keräyksen perään ja haluttu tietää, että se varmasti tämänkin joulun alla järjestetään, kertoo Kokoomusnaisten puheenjohtaja Raija Melgin-Keränen. Viime vuonna lahjapaketteja eri-ikäisille lapsille kertyi keräyksessä lähes 300, jokaiselle tarvitsevalle lapselle saatiin pari kaunista joululahjaa kullekin. Kempeleen Yrittäjät ry lahjoitti huikean 1000 euron summan ja tällä summalla lahjakääröjen lisäksi hankittiin kaikille perheille lisäksi jouluinen ruokakori. Lahjat ja ruokakorit toimitti joulun alla perille sosiaalitoimi ja seurakunta, näin varmistetaan aina, että apu menee todella tarvitseville perheille. Hyvinvointi ja taloudellinen turvallisuus on useimmille suomalaisille itsestäänselvyys, mutta kaikilla perheillä asiat eivät kuitenkaan ole yhtä hyvin. Myös Kempeleessä on kymmeniä lapsiperheitä, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviämiseen. Joulumieli-keräyksen tarkoituksena on paitsi tuottaa konkreettista iloa joululahjan muodossa, myös herättää ihmisissä ajatus Miten minä voisin omalta osaltani auttaa?. Tänä vuonna Joulumielikeräys järjestetään Zeppelinissä , jolloin Joulumieli-kuusi koristeineen odottaa lahjakääröjä. Tänäkin vuonna yrityksillä on mahdollisuus antaa rahalahjoitus keräystilille. Yksityishenkilöt voivat tuoda kuusen alle uusia, joko ostettuja tai itsetehtyjä lahjoja valmiiksi paketoituna. Tarvitsevia lapsia Kempeleessä on tänä vuonna noin 150, iältään 0-17 vuotta. Kuvittaja: Mervi Moilanen Seurakuntavaalit 2010 Ensimmäinen kerta. Kokoomusnaiset vaikuttavat Politiikka on yhteisten asioiden tahtomista, niihin osallistumista ja vaikuttamista. Kokoomusnaisten mielestä politiikalla ei ratkaista kaikkia maailman asioita, mutta sangen usein jokapäiväisiä asioita säännellään poliittisella päätöksenteolla. Siksi kokoomusnaiset ovat pyrkineet kiinnittämään huomiota politiikan sisältöön ja naisten kannalta keskeisiin kysymyksiin. Positiivinen ja tulevaisuuteen rohkeasti uskova politiikanteko on kokoomusnaisten tunnuskuva. Toiminnalla pyritään luomaan edellytykset naisten osallistumiselle päätöksenteossa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kotityön arvostus, elämän laadun parantaminen ja kunnan yhteisten asioiden eteneminen eivät tapahdu ilman naisten omaa aktiivisuutta, ei täällä Kempeleessäkään. Naiseus on ilo, osaksi sen elämää säilyttävän ja vakavasti tulevaisuudenuskoisuuteen viittaavan piirteen vuoksi. Naiseus on myös vahvuus, sillä olemme moniottelijoita, ja osaamme yhtä aikaa pitää erilaisia lankoja näpeissämme, hahmottaa suuria kokonaisuuksia, ymmärtää toista ihmistä, kannustaa ja olla kannustettavana. Tunnustamme mielellämme eron miehiin ja haluamme sen säilyvän. Kokoomuksen Naisten Liitto on valtakunnallinen keskusliitto, osa Kokoomuspuoluetta. joka muodostuu vaalipiirikohtaisista piirijärjestöistä. Kempeleen Kokoomusnaiset ry on aktiivinen kempeleläisten naisten ryhmä, joka haluaa vaikuttaa oman kunnan asioihin ja allekirjoittaa kokoomuslaisen arvomaailman. Raija Melgin-Keränen Kirkolla on tärkeä rooli Istuin julkisessa saunassa enkä voinut olla kuulematta keskustelua, jonka ryhmä naisia kävi kirkosta ja seurakunnasta. Eräs heistä oli vastikään eronnut kirkosta ja perusteli asiaa sillä, että hänen mielestään kirkko ja seurakunta eivät antaneet hänelle enää oikeastaan mitään. Julkiset keskustelutkin olivat saaneet negatiivisia tuntemuksia. Keskustelukumppaneista muutamat olivat hyvin samaa mieltä, toiset taas perustelivat omaa kirkkoon kuulumistaan monilla eri tavoilla. Toisille riitti pelkästään kristillinen usko, toiset ajattelivat kastetta, rippikoulua, avioliittoon vihkimistä ja hautausta hyvinä syinä pysyä seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan rooli yhtenä yhteiskunnan tukijalkana varsinkin sosiaalisten palvelujen tuottajana on tärkeä. Seurakunta on läsnä ihmisten elämässä monella tavalla niin huomaamattomastikin, ettei sitä ehkä tule ajateltuakaan. Kirkon periaate auttamisesta ei katso sitä kuuluuko avun tarvitsija kirkkoon vai ei ja muutkin seurakunnan tarjoamat palvelut ovat tarjolla kaikille. Tiedämme, että seurakunta auttaa yhteiskunnan vähäosaisia hyvin konkreettisin tavoin, tunnemme kaikki myös yhteisvastuukeräyksen. Kunnan sosiaalipalvelut eivät aina riitä, ja kuulemme, että erilaisia palveluita leikataan kokonaan tai osittain rahan puutteen vuoksi. Silloin seurakunnan antama tuki tulee lähelle ihmistä aivan tavallisessa arjessa. Lapsille seurakunta tarjoaa monenlaisia kerhoja, kursseja ja retkiä. Seurakunnan perhekerhot ovat monien äitien säännöllinen vierailupaikka, lapset leikkivät ja aikuiset voivat jutella keskenään arjestaan. Nuoriso on jatkuvasti vailla kokoontumispaikkoja, täällä Kempeleessäkin seurakunta tuo oman osansa nuorisotyöhön ylläpitämällä nuorten kerhoja, jotka tarjoavat nuoria kiinnostavaa toimintaa. On yökahvilaa, peli- ja nuorten iltoja. Kirkon vanhustyö ja diakoniatyö tuo helpotusta ja valoa moneen yksinäiseen hetkeen. Perheiden kriisitilanteissakin voi kääntyä seurakunnan puoleen. Avioliiton natistessa liitoksissaan voi ottaa yhteyttä kirkon tarjoamaan perheneuvontaan, ja surun hetkellä seurakunta tarjoaa lohtua erilaisten suru- ja tukiryhmien muodossa. Monesti ei tule ajateltua sitä, että seurakunta on hiljaa läsnä elämän eri vaiheissa alusta loppuun. Seurakunta lähestyy auttamisen ajatusta erilaisesta kulmasta kuin kunta. On tärkeää, että Kempeleessä kunnan ja seurakunnan yhteistyö on varsin likeistä ja näin yhdessä kannetaan vastuuta lähimmäisistä.

7 Vietimme yhteistä äitienpäivää Hovilan äitien kanssa. HOPEALINNUT KEMPELEEN KOKOOMUKSEN TAPAHTUMIA V Ben Zyskowicz kuunteli kuntalaisia Zeppelinissä. Kokoomuslaiset partiolaisten kämpänrakennus talkoissa Ystävänpäivä tapahtuma Zeppelinissä Vihreät Toivotalkoot Hovilan PIHAsiivouksen merkeissä. Kokoomus-keilaus Kempeleen Kokoomus ry:n edustajat puoluekokouksessa Jyväskylässä. Kempeleen Kokoomus ry, vireä, luotettava ja näkyvä toimija Kempeleen Kokoomus on 39- vuotias poliittinen yhdistys, joka on vireä, energinen ja osallistuva. Yhdistyksen perustamisesta saakka, sen keskeinen tehtävä on ollut tuoda esiin kokoomuslaisia periaatteita ja arvoja päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhdistys haluaa turvata ihmisille tekojen kautta mahdollisuuksien tasa-arvon ja yksilöllisen arvostuksen. Se katsoo tulevaisuuteen ja siihen luotetaan. Viimeisten kolmen vuoden aikana Kokoomus on nostanut sekä kannatustaan, että äänimääräänsä jokaisissa kunnallisissa vaaleissa. Yhdistys uskoo jalkautumisiin, kuntalaisten kohtaamiseen arjessa ja rohkeuteen tehdä päätöksiä. Yhdistys rakastaa tekoja enemmän kuin puhetta, se tekee Toivotalkoita - tule mukaan toimintaamme ja olet tekemässä tulevaisuuden tekoja.

8 HOPEALINNUT Seurakuntavaalit ENNAKKOÄÄNESTYS Ennakkoäänestyspaikka Osoite Päivämäärä Aika Kirkkoherranvirasto Tiilitie klo 9-18 Kempeleen lukio Vihiluodontie klo Juurussuon kylätalo Mourungintie klo Linnakangastalo Linnakaarto klo Kauppakeskus Zeppelin Zeppelinintie klo Kauppakeskus Zeppelin Zeppelinintie klo VARSINAINEN ÄÄNESTYS Äänestyspaikka Osoite Päivämäärä Aika Pyhän Kolminaisuuden kirkko Piriläntie Pyhän Kolminaisuuden kirkko Piriläntie Kokkokankaan seurakuntakeskus Kissaojantie Monipuolinen Luurinmutka palvelee seurakuntaamme Kempeleen seurakunnalle on tänä keväänä valmistunut uusi ja monikäyttöinen leirikeskus Utajärvelle. Leirikeskus Luurinmutka palvelee täysipainoisesti seurakuntamme toimintaa, niin leiri-, opetus- kuin virkistyskäytössä. Majoitustiloja on 40 henkilölle. Pihapiirissä on myös erilliset opetus- ja saunarakennukset. Leirikeskus vihittiin juhlallisesti käyttöön syyskuun alussa, kun se oli kesän ajan ollut aktiivisessa testikäytössä rippikoululeirien aikaan. Oma ja toimiva leirikeskus on niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti osoittautunut heti alkumetreillä tarpeelliseksi ja oikeaksi investoinniksi. Kirkkoväärti avaa oven jumalanpalvelukseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkkomme tiedotuskeskuksen laaatimassa kirkkosanastossa Aamenesta öylättiin mainitaan kirkkoväärtistä seuraavasti: Kirkkoväärti oli seurakunnan tärkein luottamustehtävä 1800-luvulle saakka. Kirkkoväärtin tehtäviin kuului seurakunnan taloudesta vastaaminen. Koska seurakunnat huolehtivat ennen kuntajärjestelmän perustamista monista nykyään kunnille kuuluvista tehtävistä, kirkkoväärti oli melkein kuin kunnanjohtaja. Vaikka kirkkoväärtin toimenkuva onkin noista ajoista muuttunut, on tämä luottamustehtävänä yksi seurakuntamme tärkeimpiä ja arvostetuimpia tehtäviä. Nykyisin kirkkoväärti on eräänlainen jumalanpalveluksessa avustavien seurakuntalaisten esimies. Ennen messun alkua hän on toisen lukijan kanssa kirkkosalin ovella toivottamassa kirkkovieraita tervetulleeksi palvelukseen. Voitaneen sanoa, että kirkkoväärti avaa kirkkokansalle oven Jumalanpalvelukseen. Kirkkoväärtin näkyvin tehtävä messussa on kantaa kulkueen ristiä sekä kirkkoon että kirkosta ulos. Hänen johtama ristikulkue järjestäytyy kirkon aulassa ja liikkeelle kulkue lähtee alkuvirren soidessa. Seurakunta pääsee osallistumaan nousemalla seisomaan aina kun risti saapuu tai poistuu kirkkosalista. Risti ja kynttilät ovat messun ajan alttarin vieressä muistuttamassa meitä miksi olemme kirkkosaliin tulleet. Kirkkoväärti tarvittaessa avustaa myös suntiota kolehdin keräämisessä sekä kirkkotilan siistimisessä messun jälkeen. Tekstinluku on vapaaehtoisten seurakuntalaisten tärkein tehtävä. Kirkkoväärti lukee Vanhan testamentin lukukappaleen ja Uuden testamentin lukukappaleen lukee yleensä joku seurakunnan luottamushenkilö tai vapaaehtoinen. Tekstin lukija ilmoittaa lukukappaleensa jälkeen: Tämä on Jumalan sana, johon seurakuntalaiset antavat oman vastauksensa Jumalalle kiitos. Kirkkoväärtin tunnistaa rinnassaan olevasta Kirkkoväärti-nimikyltistä. in memoriam Kunniapuheenjohtaja Atte Autio s k Muistoa kunnioittaen, Kempeleen Kokoomus ry

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnitelma 2020

Tulevaisuussuunnitelma 2020 Tulevaisuussuunnitelma 2020 Muhoksen seurakunta Alkusanat Kirkkohallitus asetti 25.10.2005 työryhmän tekemään ehdotuksia seurakuntien yhteistoiminnan edistämiseksi. Seurakuntarakennetyöryhmän raportin

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

KUNTAVAALIKOULUTUS. Kouluttajan nimi / piiri

KUNTAVAALIKOULUTUS. Kouluttajan nimi / piiri KUNTAVAALIKOULUTUS Kouluttajan nimi / piiri Partion päämäärä ja kasvatustavoitteet Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine

Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät. Porin seurakuntayhtymä Kasvatustiet tri Harri Saine Yhteisen kirkkovaltuuston ja neuvoston toiminta ja tehtävät Porin seurakuntayhtymä KV 28.1.2015 Kasvatustiet tri Harri Saine 2 Luottamushenkilön rooli Seurakuntalaiset ovat vaaleilla valinneet luottamushenkilöt

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Elinvoimainen kunta mistä syntyy? Elinvoimaisuus

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ PUHEENJOHTAJANA

LUOTTAMUSHENKILÖ PUHEENJOHTAJANA LUOTTAMUSHENKILÖ PUHEENJOHTAJANA Kommenttipuheenvuoro Marja Vuorela, Espoonlahden srk Tapiolan kirkko 7.3.2015 ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA Vuoden 2011 alussa Espoonlahden seurakunnassa oli sekä uusi seurakuntaneuvosto

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot