Lähentyminen. Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma. LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähentyminen. Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma. LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen"

Transkriptio

1 FI Lähentyminen Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen

2 Lähentyminen Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen

3 Lähentyminen Sisällysluettelo 1. OHJELMAN TAUSTAA 2. PROJEKTIN TAUSTAA 3. TÄMÄN ASIAKIRJAN TAVOITE 4. UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET 4.1. Taksonomia: rakenteen luominen Nizzan luokitukselle Nykyinen luokittelukäytäntö Taksonomia: mikä se on ja mitkä ovat sen hyödyt? 4.2. Luokka-alat: mitä ne ovat ja miksi ne ovat olemassa? 5. UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET 5.1. Mitkä ovat uuden yhteisen käytännön periaatteet? 5.2. Miten uusi käytäntö (luokka-alat) tulee kehittymään? 6. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 7. SANASTO

4 01 OHJELMAN TAUSTAA Vaikka maailmanlaajuinen tavaramerkki- ja mallitoiminta on viime vuosina vilkastunut, ponnistelut eri puolilla maailmaa sijaitsevien virastojen käytäntöjen lähentämiseksi ovat tuottaneet vain vaatimattomia tuloksia. Euroopassa on vielä paljon tehtävää, jotta EU:n immateriaalioikeusvirastojen käytäntöjen väliset erot saadaan tasoitettua. OHIMin strategisessa suunnitelmassa erojen tasoittamista pidetään yhtenä tärkeimmistä haasteista. Kuten OHIMin strategisesta suunnitelmasta käy ilmi, Euroopassa on tällä hetkellä käynnissä kolme keskeistä aloitetta, joilla on tarkoitus helpottaa Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston kehittämistä. 02 (a) Tavaramerkkiasetus ja -direktiivi: Tavoitteena on tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön ja niitä koskevien menettelyjen yhdenmukaistamisen jatkaminen tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin tarkistamisen avulla. Aloitteen soveltamisala on parhaillaan komission käsiteltävänä lainsäädännön tarkistusta koskevassa virallisessa menettelyssä.

5 OHJELMAN TAUSTAA Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen (b) Yhteistyörahasto: Tavoitteena on yhteisten työkalujen, tietokantojen ja foorumien luominen yhteistyörahaston perustamisen kautta. Virasto on jo ryhtynyt tähän kansallisten virastojen ja käyttäjäjärjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella. (c) Käytäntöjen yhdenmukaistaminen Euroopan laajuisesti. Näitä aloitteita havainnollistetaan seuraavassa kuvassa: Lähentymisohjelma Tavaramerkkilakien ja menettelyjen harmonisointi Euroopassa Yhteistyörahasto-ohjelma Kuva 1 Siirtyminen Euroopan tavaramerkki- ja malliverkostoon Kolmannen aloitteen käynnistämistä varten perustettiin lähentymisohjelma kesäkuussa Siitä kuvastuvat yhteiset määrätietoiset pyrkimykset siirtyä kohti uutta aikakautta EU:n immateriaalioikeusvirastoissa luomalla asteittain kehittyvä yhteentoimiva yhteistyöverkosto, jolla vahvistetaan immateriaalioikeusympäristöä Euroopassa. Ohjelman visiona on saada aikaan ja välittää selkeyttä, oikeusvarmuutta, laatua ja käytettävyyttä sekä hakijan että viraston kannalta. Tämä tavoite saavutetaan tekemällä yhteistyötä käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi, ja sen täyttyminen tuo huomattavaa hyötyä sekä käyttäjille että immateriaalioikeusvirastoille. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin seuraavat viisi projektia lähentymisohjelman puitteissa: LO 1. Luokituksen yhdenmukaistaminen LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen LO 3. Ehdottomat hylkäysperusteet Kuvamerkit LO 4. Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus LO 5 Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara Tässä asiakirjassa keskitytään toisen projektin mukaiseen uuteen yhteiseen käytäntöön: LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen 03

6 02 PROJEKTIN TAUSTAA 04 Euroopassa on monen vuoden ajan ollut suuria eroja Nizzan luokkaotsikkojen tulkinnoissa. Projektin käynnistämisen aikaan 17 yhteensä 26 nykyisestä EU:n virastosta sovelsi tarkoittaa mitä sanoo -lähestymistapaa, jossa nimikkeiden katsotaan kattavan vain nimikkeen sanamerkityksen mukaiseen tulkintaan sopivat tavarat ja palvelut. Muissa yhdeksässä virastossa luokkaotsikon katsottiin kattavan kaikki luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut. Tätä käytäntöä on sovellettu myös OHIMissa pääjohtajan 16. kesäkuuta 2003 antaman tiedonannon N:o 4/03 mukaisesti. Toisistaan poikkeavat luokkaotsikkoja koskevat käytännöt ja tulkinnat aiheuttavat hämmennystä hakijoille, jotka hakevat merkkiä useissa virastoissa, sillä samaa tavaroiden ja palveluiden luetteloa ei välttämättä tulkita samoin kaikissa maissa. Tämä vaikeuttaa oikeudellisten seuraamusten ennakoimista tapauksissa, jotka kos-

7 PROJEKTIN TAUSTAA Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen kevat etuoikeutta, aiemmuutta, menetetyksi julistamista, estetutkintaa ja erityisesti väitepäätöksiä, kun ristiriidassa olevia tavaramerkkejä rekisteröidään toisistaan poikkeavia käytäntöjä noudattavissa virastoissa eikä ole selvää, kumman viraston tulkintaa tulisi soveltaa. Tämän tilanteen vuoksi virastot ovat todenneet, että luokkaotsikkojen tulkintaa pitää yhdenmukaistaa, ja katsoneet, että yhteinen käytäntö olisi hyödyksi sekä käyttäjille että virastoille itselleen. Luokkaotsikkojen lähentämistä koskevan projektin tavoitteiksi asetettiin alussa: 1) Asiakirjassa kuvattu ja kaikille EU:n kielille käännetty yhteinen käytäntö, johon kuuluu yhteinen lähestymistapa Nizzan luokkaotsikkojen käytön vaikutuksiin. 2) Yhteinen viestintästrategia näille toimintatavoille. 3) Toimintasuunnitelma uuden käytännön käyttöönotolle. 4) Analyysi tarpeesta käsitellä aiempia käytäntöjä. Kansalliset virastot tuottavat nämä projektin tulokset ja sopivat niistä ottaen huomioon muiden projektiin osallistujien, käyttäjäjärjestöjen, WIPOn ja OHIMin kommentit. Seuraavat asiat eivät kuulu projektin piiriin: Erityisten hallinnollisten menetelmien kehittäminen yhteisen käytännön käyttöön ottamiseksi projektiin osallistuvissa immateriaalioikeusvirastoissa (toimintasuunnitelman täytäntöönpano). Yhteistä käytäntöä koskevasta asiakirjasta johdettujen periaatteiden sisällyttäminen kansallisten virastojen ohjeisiin; tässä noudatetaan yksittäisten virastojen sisäisiä menettelyjä. Keskusteluissa uudesta yhteisestä käytännöstä saattaa syntyä yhteisiä IT-työkaluja koskevia ideoita. Ne merkitään muistiin, mutta kyseisten työkalujen kehittäminen ei kuulu projektiin. Kaikki toimet, jotka koskevat aikaisemmin rekisteröityjä hakemuksia ja uuden käytännön vaikutuksia niihin, katsotaan erillisiksi projekteiksi. Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Alicantessa 1. heinäkuuta Tässä varhaisessa vaiheessa Yhdistyneen kuningaskunnan virasto ehdotti uuden käytännön perustamista taksonomiajärjestelmälle. Taksonomia kehitettiin luokittelun yhdenmukaistamista koskevan projektin (LO 1) puitteissa. Myös Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu projektiin. 05

8 PROJEKTIN TAUSTAA Uusien yhteisten toimintatapojen periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Projektissa (LO 1) on seuraavat tavoitteet: Jo hyväksyttyjen tavaroiden ja palvelujen kerääminen kaikille EU:n kielille käännettävään yhteiseen tietokantaan. Kyseistä tietokantaa kutsutaan jäljempänä tässä asiakirjassa yhdenmukaistetuksi yhteiseksi tietokannaksi. Tietokannassa olevia tavaroita ja palveluja kutsutaan jäljempänä yhdenmukaistetuiksi nimikkeiksi. Nimikkeiden hyväksymistä koskevien yleisten perusteiden ja edellytysten yhdenmukaistaminen, jotta yhteinen luokitusperiaate saataisiin käyttöön. Tietoaineiston ylläpidon sekä käyttäjien tavara- ja palveluhaun helpottamiseksi päätettiin luoda uusi hierarkkinen rakenne, jossa Nizzan luokitusta käytetään perustana laajentaen sitä tietokannan nimikkeillä ja jossa laajimmat nimikkeet ovat ylimpänä ja tarkemmat niiden alapuolella. Tätä rakennetta kutsutaan taksonomiaksi, ja se selitetään yksityiskohtaisesti kohdassa Taksonomia: Mikä se on ja mitkä ovat sen hyödyt? 06

9 03 TÄMÄN ASIAKIRJAN TAVOITE Tämä asiakirja on viiteasiakirja uudesta käytännöstä immateriaalioikeusvirastoille, käyttäjäjärjestöille, hakijoille ja asiamiehille. Se tulee olemaan laajasti ja helposti saatavissa, ja siinä on selkeä ja kattava selitys niistä periaatteista, joihin uusi yhteinen käytäntö perustuu. Seuraavassa vaiheessa näitä periaatteita sovelletaan jokaisen luokan sisältöön projektin sovittujen menetelmien mukaisesti. 07

10 04 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET 4.1. Taksonomia: rakenteen luominen Nizzan luokitukselle Nykyinen luokittelukäytäntö Tavaramerkkien luokittelukäytäntö perustuu Nizzan luokitukseen eli järjestelmään, jonka avulla maailmanlaajuisilla markkinoilla olevat tavarat ja palvelut jaotellaan luokkiin. Nizzan luokitus perustuu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan Nizzan sopimukseen, jota WIPO hallinnoi. Järjestelmä koostuu 45 luokasta, joista 08

11 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen jokaisessa on annettu yleisimmän tason määritelmä aloille, joihin tavarat ja palvelut liittyvät. Tavaramerkit on luokiteltava tämän luokituksen mukaisesti. Nizzan luokkaotsikot ja kunkin yleisnimikkeen hyväksyttävyys riippuvat kuitenkin yksittäisten virastojen tulkinnoista. Näiden Nizzan luokkaotsikoiden tulkinnassa olevat erot johtuvat siitä, että hallinnoiva järjestö ei määritä selvästi, miten niitä olisi tulkittava. WIPOn mukaan tavaroiden tai palvelujen luokkaotsikoissa olevat nimikkeet ovat yleisnimikkeitä, jotka liittyvät niihin aloihin, joihin kyseiset tavarat tai palvelut periaatteessa kuuluvat. Seuraavassa on kaavio Nizzan luokituksesta, esimerkkinä luokka 34. Luokka 34 Luokka 34 Nizzan otsikko: Tupakka; Tupakointivälineet; Tulitikut Yksittäisten nimikkeiden aakkosellinen luettelo: Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Nimike; Jokainen luokka käsittää vain yhden luokitustason tavaroille ja palveluille. Tämä voi tehdä tarvittavan suojan laajuuden määrittämiseen vaadittavien oikeiden nimikkeiden löytämisen vaikeaksi hakijalle, joka ei ole asiantuntija. Se vaikeuttaa vastaavasti myös uuden tavaran tai palvelun analogista luokittelua erityisesti siksi, että joitain samankaltaisia nimikkeitä on eri luokissa Taksonomia: Mikä se on ja mitkä ovat sen hyödyt? Edellä mainittujen ongelmien korjaamiseksi kehitettiin taksonomia, ja sen tavoitteena on tuoda käyttöön helppotajuinen haku, jonka avulla käyttäjät voivat helposti löytää joko haluamiaan tavaroita ja palveluja tai nimikkeitä, jotka kokoavat sopivasti yhteen kyseisiä tavaroita ja palveluita. Nizzan luokitusta lähtökohtana käyttäen taksonomiaa voidaan hyödyntää: 09

12 Lähentyminen a) olemassa olevien nimikkeiden sisällyttämiseen hierarkkisesti ryhmiteltyihin rakenteisiin, b) nykyaikaisen ja joustavan tietokantakäytännön omaksumiseen; tavoitteena on, että käyttäjät voivat aakkosellisten luettelojen selaamisen sijasta siirtyä taso tasolta alaspäin yksittäisiin tavara- ja palvelunimikkeisiin asti. c) tietokannan yhdenmukaisen hallinnan ja päivittämisen helpottamiseen. Taksonomia on looginen rakenne, jossa tavarat ja palvelut on luokiteltu hierarkkiseksi puurakenteeksi. Yleiset ryhmät ovat ylhäällä ja niitä tarkemmat alhaalla. Taksonomia kehitettiin luokitustietokannan nimikkeiden pohjalta, joita käytetään yleisesti myös todellisten tavaramerkkihakemusten määritelmissä, joten taksonomia kuvastaa vahvasti tosiasiallisia markkinoita. Taksonomia on kansallisten virastojen, OHIMin ja WIPOn tiiviin ja yhtäjaksoisen yhteistyön tulos. 10

13 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Luokkien yleinen taksonomiarakenne esitetään seuraavassa kaaviossa: Nizzan luokan numero RYHMÄ (A) RYHMÄ (B) RYHMÄ (C) Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmän nimikkeet Ryhmän nimikkeet Ryhmän nimikkeet ALARYHMÄ (B1) ALARYHMÄ (B2) ALARYHMÄ (B3) ALARYHMÄ (B4) Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Miten tämä hierarkkinen puu rakentuu? Taksonomian perustana käytetään aina Nizzan luokitusta. Luokkien ylin taso on Nizzan luokan numero. Jokainen luokka tulee sisältämään vähintään yhden lisätason, jolla kootaan yhden tai useamman ryhmäotsikon alle nimikkeitä, joilla on samat ominaisuudet. Nimikkeet jaotellaan sen perusteella, sopivatko ne ryhmäotsikon merkityksen piiriin. Ylimmän tason ryhmäotsikot on määritetty Nizzan luokkaotsikoista riippumattomasti, mutta ne saattavat vastata toisiaan. Taksonomiassa on yleisiä ryhmiä ylhäällä ja tarkempia ryhmiä (alaryhmiä) alhaalla. Kaikki yhdenmukaistetun tietokannan nimikkeet on otettu huomioon rakennetta kehitettäessä. Siinä noudatetaan alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, mikä tarkoittaa, että kaikki hierarkian alemmille tasoille luokitellut tavarat ja palvelut sisältyvät myös ylempiin tasoihin. Ryhmällä voi olla allaan yksi tai useampi alaryhmä riippuen luokan monitahoisuudesta. Edellä esitetyssä esimerkissä tämä tarkoittaa, että ryhmä B käsittää kaikki sen alla olevat alaryhmät (B1, B2, B3 ja B4). Nimikkeet voivat sijoittua rakenteeseen suoraan ryhmäotsikon alle tai minkä tahansa siihen kuuluvan alaryhmäotsikon alle. Useimmissa tapauksissa ryhmäotsikot ovat hyväksyttäviä luokittelua varten, mutta eivät aina. 11

14 Lähentyminen Tapaus 1: Kaikki ryhmäotsikot ovat hyväksyttäviä luokittelua varten Luokan 34 taksonomian rakenne on esitetty esimerkkinä seuraavassa: Luokka 34 Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Tupakka ja tupakkatuotteet (mukaan lukien korvikkeet) Tulitikut Tupakointivälineet Tuhkakupit Tupakkasäiliöt ja humidorit Tupakansytyttimet Vastuuvapauslauseke: Työ on vielä kesken. Hierarkiaa saatetaan vielä muokata tai tarkistaa ennen tietokannan lopullisen version laatimista. Tietyt tietokannan nimikkeet eivät välttämättä sovi nykyiseen rakenteeseen. Hierarkia esitetään vain projektin edistymisen osoittamiseksi, ei tietokannan lopullisen rakenteen esittelemiseksi. Tapaus 2: Kaikki ryhmäotsikoista eivät ole hyväksyttäviä luokittelua varten Harvinaisemmissa ryhmäotsikoissa, jotka (a) eivät ole hyväksyttäviä luokitusta varten ja (b) sisältävät yksittäisiä nimikkeitä, jotka eivät kuulu minkään ryhmäotsikon alaryhmäotsikon alle, luokan rakenne on seuraavan esimerkin mukainen: Luokittelua varten riittävän tarkat nimikkeet. 12

15 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Luokka 42 Ryhmäotsikko IT-palvelut X Tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus Tietokonelaitteistojen kehittäminen Verkkoisännöintipalvelut ja verkkosovelluspalvelut (SaaS) sekä ohjelmistojen vuokraus Tietokonelaitteiden ja -välineiden vuokraus IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut Tieteelliset ja teknologiset Testaus, todentaminen ja Suunnittelupalvelut palvelut laadunvalvonta Lääketieteelliset ja farmakologiset tutkimuspalvelut Maanmittaus sekä luonnonvarojen etsintä ja tutkimus Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Insinööripalvelut Arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelupalvelut Luonnontieteelliset palvelut Geotieteelliset palvelut Tiedon monistus- ja muuntamispalvelut, tiedon koodauspalvelut Yksittäiset nimikkeet : Tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietotekniikkaan liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun Luokittelua varten riittävän tarkat nimikkeet. X Nimikkeet, jotka ovat liian epämääräisiä tai yleisiä luokittelua varten. 13

16 Lähentyminen Vastuuvapauslauseke: Työ on vielä kesken. Hierarkiaa saatetaan vielä muokata tai tarkistaa ennen tietokannan lopullisen version laatimista. Tietyt tietokannan nimikkeet eivät välttämättä sovi nykyiseen rakenteeseen. Hierarkia esitetään vain projektin edistymisen osoittamiseksi, ei tietokannan lopullisen rakenteen esittelemiseksi. Luokan 42 konkreettisessa esimerkissä yksittäiset nimikkeet tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietotekniikkaan liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun kuuluvat ryhmäotsikkoon IT-palvelut, joka ei ole hyväksyttävissä luokittelua varten. Miten taksonomia muuttuu? Taksonomia on dynaaminen ja joustava rakenne, johon on helppo tehdä muutoksia, jolla voidaan vastata jatkuvaan muutokseen ja jonka avulla pääsee helposti ja tarkasti käsiksi tietoihin. Taksonomian mukautuvuus on jo todistettu menettelyssä, jossa projektiin osallistuvat virastot arvioivat ja varmensivat taksonomiarakenteen. Osa virastoista teki ehdotuksia mahdollisista parannuksista tai muutoksista, jotka on jo otettu huomioon taksonomiassa tai jotka johtavat lisäparannuksiin. Taksonomia oli helppo mukauttaa sisältämään muutokset Nizzan sopimuksen yhdeksännestä ja kymmenennestä laitoksesta. Tämä osoittaa, kuinka joustava ja dynaaminen taksonomia on. Taksonomialla on helppo tunnistaa ja koota nimikkeitä, joilla on samat ominaisuudet, ja siirtää ne uuteen asianmukaiseen kohtaan. Taksonomiasta saatiin myös arvokas työkalu yhdenmukaistetun luokitusluettelon ylläpitämiseen. Sillä säästetään monia työtunteja ja vältytään päällekkäisyyksiltä. Mitkä ovat taksonomian oikeudelliset ja loogiset vaikutukset? Taksonomia on työkalu, joka auttaa käyttäjää löytämään ja luokittelemaan tavarat ja palvelut. Kyseisestä rakenteesta ei voi eikä pidä johtaa oikeudellisia seurauksia (muita kuin on määritetty Nizzan sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa). Nizzan sopimuksen 2 artiklan 1 kohta: Huomioon ottaen tämän sopimuksen asettamat velvoitteet, luokituksen vaikutus on se, minkä jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. Luokitus ei etenkään sido erityisliittoon kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa eikä palvelumerkkien tunnustamisessa. 14

17 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Vain toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä oikeudellisia päätöksiä siitä, ovatko taksonomiarakenteen eri osissa sijaitsevat nimikkeet samoja tai samankaltaisia, sekä siitä, millaisia oikeudellisia seurauksia samuudella tai samankaltaisuudella on. Kaikki luokittelutyökalut ja tiedonannot tulevat sisältämään vastuuvapauslausekkeen, jossa tämä selitetään avoimesti ja selkeästi. Siltä osin kuin taksonomia kuitenkin perustuu tarkoittaa mitä sanoo -periaatteeseen, on loogista, että saman otsikon alle kootut nimikkeet kuuluvat sen loogisen merkityksen piiriin Luokka-alat: mitä ne ovat ja miksi ne ovat olemassa? Mikä on luokka-ala ja mikä on sen yhteys taksonomiarakenteeseen? Luokka-ala on sellainen ryhmä nimikkeitä, jotka yhdessä tarkoittavat kaikkia luokkaan kuuluvia tunnettuja tavaroita ja palveluita. Luokka-alan perustana on taksonomiarakenne: luokka-alaan kuuluvat ylimmän tason ryhmäotsikot, jotka ovat hyväksyttäviä tietyn luokan luokittelua varten. Luokka-ala on riittävän laaja kattaakseen kaikki luokkaan kuuluvat luokiteltavat nimikkeet, mutta samalla luokittelun kannalta riittävän tarkka. Miksi ne ovat olemassa? Työryhmä katsoo, että Nizzan luokkaotsikot eivät ole riittävän kattavia kaikkien luokkien kaikkien tavaroiden ja palvelujen kuvaamiseen ja että tarvitaan uusi tapa kuvata, mitä kuhunkin luokkaan kuuluu tietyllä hetkellä. Tämän vuoksi kehitettiin luokka-alat, jotta hakijat voisivat saada tarvitsemansa suojan lyhyempiä tavara- ja palveluluetteloja jättämällä. Miten luokka-alat saadaan aikaiseksi? Kuten jo selitettiin, luokka-alat muodostetaan taksonomiarakenteen perusteella seuraavasti: 15

18 Lähentyminen 1) Taksonomiarakenteen ylimmän tason ryhmäotsikot, jotka ovat hyväksyttäviä luokitusta varten, sisällytetään luokka-alaan. Luokka 34 Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Tupakka ja tupakkatuotteet (mukaan lukien korvikkeet) Tulitikut Tupakointivälineet Tuhkakupit Tupakkasäiliöt ja humidorit Tupakansytyttimet Vastuuvapauslauseke: Työ on vielä kesken. Hierarkiaa saatetaan vielä muokata tai tarkistaa ennen tietokannan lopullisen version laatimista. Tietyt tietokannan nimikkeet eivät välttämättä sovi nykyiseen rakenteeseen. Hierarkia esitetään vain projektin edistymisen osoittamiseksi, ei tietokannan lopullisen rakenteen esittelemiseksi. Tässä luokkaa 34 koskevassa esimerkissä edellä mainittu tarkoittaa, että tupakka ja tupakkatuotteet (mukaan lukien korvikkeet); tulitikut; tupakointivälineet muodostavat luokka-alan. Luokittelua varten riittävän tarkat nimikkeet. 16

19 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen 2) Kun ylimmän tason ryhmäotsikko ei ole hyväksyttävä luokittelua varten. Tällaista ryhmäotsikkoa ei sisällytetä luokka-alaan. Sen sijaan hierarkkisessa puurakenteessa edetään alaryhmittäin alaspäin siihen saakka, että hyväksyttävät ja kattavat ryhmäotsikot löytyvät. Nämä sisällytetään luokka-alaan. Kun hyväksyttävä ja kattava ryhmäotsikko on löytynyt, hierarkiassa ei enää tarvitse edetä pitemmälle alaspäin. Nizzan luokan numero RYHMÄ (A) RYHMÄ (B) RYHMÄ (C) Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmän nimikkeet Ryhmän nimikkeet X Ryhmän nimikkeet ALARYHMÄ (B1) ALARYHMÄ (B2) ALARYHMÄ (B3) ALARYHMÄ (B4) Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Alaryhmän nimikkeet Edellä esitetyssä esimerkissä luokka-ala olisi: Luokka-ala = ryhmäotsikko A + (alaryhmäotsikko B1 + alaryhmäotsikko B2 + alaryhmäotsikko B3 + alaryhmäotsikko B4) + ryhmäotsikko C + [yksittäiset nimikkeet] 1 Luokittelua varten riittävän tarkat nimikkeet. X Nimikkeet, jotka ovat liian epämääräisiä tai yleisiä luokittelua varten. 1 Vain kun tällaisia nimikkeitä on olemassa. 17

20 Lähentyminen Esimerkkinä käytettävään luokkaan 42 perustuva luokka-ala esitetään seuraavassa kaaviossa: Luokka 42 Ryhmäotsikko IT-palvelut X Tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus Tietokonelaitteistojen kehittäminen Verkkoisännöintipalvelut ja verkkosovelluspalvelut (SaaS) sekä ohjelmistojen vuokraus Tietokonelaitteiden ja -välineiden vuokraus IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut Tieteelliset ja teknologiset Testaus, todentaminen ja Suunnittelupalvelut palvelut laadunvalvonta Lääketieteelliset ja farmakologiset tutkimuspalvelut Maanmittaus sekä luonnonvarojen etsintä ja tutkimus Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Ryhmäotsikko Insinööripalvelut Arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelupalvelut Luonnontieteelliset palvelut Geotieteelliset palvelut Tiedon monistus- ja muuntamispalvelut, tiedon koodauspalvelut Yksittäiset nimikkeet : Tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietotekniikkaan liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun Luokittelua varten riittävän tarkat nimikkeet. X Nimikkeet, jotka ovat liian epämääräisiä tai yleisiä luokittelua varten. 18

21 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN KULMAKIVET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Vastuuvapauslauseke: Työ on vielä kesken. Hierarkiaa saatetaan vielä muokata tai tarkistaa ennen tietokannan lopullisen version laatimista. Tietyt tietokannan nimikkeet eivät välttämättä sovi nykyiseen rakenteeseen. Hierarkia esitetään vain projektin edistymisen osoittamiseksi, ei tietokannan lopullisen rakenteen esittelemiseksi. Edellä kuvattua periaatetta noudattaen luokan 42 luokka-ala on seuraava: IT-palvelut, nimittäin ohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja käyttöönotto, tietokonelaitteistojen kehittäminen, ylläpitopalvelut ja sovellusvuokraus (SaaS), tietokonelaitteistojen ja -tilojen vuokraus, IT-alaa koskevat konsultointi-, neuvonta- ja tiedotuspalvelut, IT-turvallisuus, IT-suojaus ja tietojen palauttaminen, tietojen kahdennus- ja muuntamispalvelut, tietojen salaus- ja koodauspalvelut, tietokoneanalyysit ja vianmääritykset, tietokonejärjestelmien tutkiminen, kehittäminen ja integrointi, tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietokoneisiin liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun; tieteelliset ja teknologiset palvelut; testaus, todennus ja laadunvalvonta; suunnittelupalvelut. Taksonomia ja luokka-ala auttavat hakijoiden valistamisessa ja opastamisessa, jotta he osaavat jättää lyhyempiä ja ytimekkäämpiä tavara- ja palveluluetteloja saaden kuitenkin tarvitsemansa suojan. Taksonomiassa annetaan selkeä kuvaus tarkoista nimikkeistä, jotka kuuluvat laajempaan kategoriaan. Tämä selventää nimikkeitä entisestään hakijoiden kannalta ja antaa heille lisää varmuutta tarkkojen nimikkeiden käyttämisessä pitkien tavara- ja palveluluettelojen käyttämisen sijaan. 19

22 05 UUDEN YHTEISEN KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET 5.1. Mitkä ovat uuden yhteisen käytännön periaatteet? Uusi käytäntö perustuu seuraaviin olettamiin: Nizzan luokkaotsikot säilyvät ja niitä voidaan edelleen käyttää tavaramerkkien rekisteröintihakemuksissa, jos hakija niin haluaa, mutta niistä ei enää tehdä erityistulkintoja. Nizzan luokkaotsikoita käsitellään vastedes samoin kuin mitä tahansa tavara- ja palveluluettelossa olevia nimikkeitä. Yhteinen sopimus siitä, mitkä Nizzan luokkaotsikoihin sisältyvistä nimikkeistä katsotaan hyväksyttäviksi luokittelua varten (ja mitkä ei), tulee olemaan aloite luokituksen yhdenmukaistamista koskevan projektin (LO 1) puitteissa. 20

23 UUSIEN YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN PERIAATTEET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Luokka-alat otetaan käyttöön ja niitä tulkitaan tarkoittaa mitä sanoo -lähestymistapaa noudattaen, koska taksonomia itse perustuu kyseiseen periaatteeseen. Luokka-alan perustana on taksonomia, joten se kattaa käytännössä kaikki tiettyyn luokkaan tietyllä hetkellä kuuluvat tavarat ja palvelut. Luokka-alaan kuuluvat vain luokittelun kannalta hyväksyttävät ryhmäotsikot. Näin tuloksena on järkevä ja käyttökelpoinen abstraktiotaso ilman pelkoa siitä, että määritelmä muuttuisi liian epämääräiseksi. Uudesta yhteisestä käytännöstä sovitaan yhdessä, ja kansalliset virastot, OHIM ja WIPO (taksonomian osalta) noudattavat sitä. Tämä tarkoittaa, että luokka-aloja tulkitaan ja ne hyväksytään EU:n laajuisesti yhtenäisen tarkoittaa mitä sanoo -periaatteen mukaan. Luokka-alat muodostavien ryhmäotsikoiden kääntämisestä ja vahvistamisesta huolehtivat kansalliset virastot alkuperäisen englanninkielisen otsikon perusteella. Käytännön jatkuvuudesta on olemassa yhteinen strategia, joka on kuvattu jäljempänä 5.2. Miten uusi käytäntö (luokka-alat) tulee kehittymään? Taksonomiarakenne ja sen mukana luokka-alat tulevat kehittymään jatkuvasti. Osallistuvien virastojen tehtävänä on yhteisen taksonomian ylläpitämistä ja kehittämistä koskevan sitoumuksen kautta päättää, mihin suuntaan ja kuinka paljon ne kehittyvät. Taksonomian kehittymistä koordinoidaan eurooppalaisen tavaramerkkien ja mallien verkostokeskuksen kautta. Sitä ei tämän asiakirjan laatimishetkellä ole vielä otettu käyttöön. Verkostokeskuksessa kootaan ehdotuksia, jotka hyväksytään yhteistyössä WIPOn kanssa. Tämä johtaa sekä taksonomian että luokka-alojen paranemiseen ja muuttumiseen. 21

24 22 06 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

25 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen 1) Mikä suoja käyttäjällä on, jos luokka-alasta on olemassa uudempi versio ja hän on jättänyt edellisen version mukaisen hakemuksen? Kuvitellaan tilanne tietyn luokan osalta (luokka 42): Nykytilanne: Luokka-alat on luotu nykyisen taksonomian perusteella. Ala 1: IT-palvelut, nimittäin ohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja käyttöönotto, tietokonelaitteistojen kehittäminen, ylläpitopalvelut ja sovellusvuokraus (SaaS), tietokonelaitteistojen ja -tilojen vuokraus, IT-alaa koskevat konsultointi-, neuvonta- ja tiedotuspalvelut, IT-turvallisuus, IT-suojaus ja tietojen palauttaminen, tietojen kahdennus- ja muuntamispalvelut, tietojen salaus- ja koodauspalvelut, tietokoneanalyysit ja vianmääritykset, tietokonejärjestelmien tutkiminen, kehittäminen ja integrointi, tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietokoneisiin liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun; tieteelliset ja teknologiset palvelut; testaus, todennus ja laadunvalvonta; suunnittelupalvelut. Skenaario 1: Uusi nimike tulee markkinoille. Se sopii olemassa olevaan taksonomiarakenteeseen, ja siten taksonomiaa ja luokka-alaa ei tarvitse päivittää. Skenaarion 1 tulos: Luokka-ala ei muutu. Skenaario 2 Uusi nimike tulee markkinoille. Se ei sovi olemassa olevaan taksonomiarakenteeseen. Rakenteen ylimmälle tasolle on luotava uusi ryhmä. Uudet ryhmät määritetään aina selkeästi ja tarkasti markkinoiden määritelmien ja tilanteen mukaisesti. Skenaarion 2 tulos: Taksonomiarakenteen ylimmälle tasolle on luotava uusi ryhmä. Edempänä selitetyn luokka-alojen periaatteen mukaan tämä tarkoittaa, että luokka-alaan on lisättävä uusi ryhmäotsikko. Uusi Luokka-ala = alkuperäinen Luokka-ala + uusi ryhmäotsikko Ala 2: IT-palvelut, nimittäin ohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja käyttöönotto, tietokonelaitteistojen kehittäminen, ylläpitopalvelut ja sovellusvuokraus (SaaS), tietokonelaitteistojen ja -tilojen vuokraus, IT-alaa koskevat konsultointi-, neuvonta- ja tiedotuspalvelut, IT-turvallisuus, IT-suojaus ja tietojen palauttaminen, tietojen kahdennus- ja muuntamispalvelut, tietojen salaus- ja koodauspalvelut, tietokoneanalyysit ja vianmääritykset, tietokonejärjestelmien tutkiminen, kehittäminen ja integrointi, tietojenkäsittelyprojektien hallintapalvelut, analysoiva tiedon haku, digitaalinen vesileimaus, tietokonepalvelut, tietokoneisiin liittyvät teknologiset palvelut, tietokoneverkkopalvelut, tietokonejärjestelmien muistimoduulien päivitys, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivustojen päivittäminen muiden lukuun; tieteelliset ja teknologiset palvelut; testaus, todennus ja laadunvalvonta; suunnittelupalvelut + uusi ryhmäotsikko. 23

26 Lähentyminen Onko hakijalla suoja uuden alan mukaisesti (ala 1 + uusi ryhmä), jos hän on jättänyt alkuperäisen alan mukaisen hakemuksen? Ei. Luokka-ala tarkoittaa, mitä siinä sanotaan, ja se kattaa kaikki yhteen luokkaan kulloisellakin hetkellä kuuluvat tavarat ja palvelut, mutta jos jokin nimike lisätään siihen myöhemmin, aikaisempi luokka-ala ei yksinkertaisesti kata sitä, jolloin uusi nimike kuuluu yksinomaan uuteen luokka-alaan. Hakija saa aina saamansa suojan selville tarkastamalla luokka-alan, jonka mukaisesti hän jätti hakemuksensa. 2) Mitä tapahtuu, jos henkilö hakee suojaa Nizzan luokkaotsikon mukaisesti hankkeen päätyttyä ja sen jälkeen, kun nämä yhteiset toimintatavat on hyväksytty ja otettu käyttöön? Sen jälkeen kun uusi yhteinen käytäntö on otettu käyttöön, Nizzan luokkaotsikot katsotaan yksittäisiksi nimikkeiksi tarkoittaa mitä sanoo -lähestymistavan perusteella. Siten Nizzan luokkaotsikoissa olevia yleisnimikkeitä käsitellään vastedes samoin kuin mitä tahansa tavara- ja palveluluettelossa olevaa nimikettä. 24

27 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen 3) Mitkä ovat Nizzan luokkaotsikkojen edut/haitat luokka-aloihin verrattuna? Nizzan luokkaotsikot Puolistaattinen luokitus, jota tarkistetaan vain määräajoin. Rakennemuutoksia (mitkä tavarat tai palvelut kuuluvat mihinkin) varten on tutkittava kokonainen luokka tai kokonaisia luokkia. Luokka-alat Dynaaminen ja joustava rakenne, jossa kaikilla nimikkeillä on paikkansa ja joka tuo oikeusvarmuutta, koska sen avulla on mahdollista tietää tarkalleen, mitkä nimikkeet kuuluvat laajempaan kategoriaan. Lisäksi rakenteeseen on helppo sisällyttää muutoksia vastauksena markkinoiden kehittymiselle, koska sitä voidaan tarkistaa helposti. Luokkaotsikoissa esitetään yleisellä tasolla alat, joihin tavarat ja palvelut periaatteessa kuuluvat (Nizzan luokitus). Noudatetaan alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, jolloin kaikki luokkaan kuuluvat nimikkeet on otettu huomioon rakennetta kehitettäessä. Tämä tarkoittaa, että ylemmät tasot käsittävät kaikki niiden alla olevien tasojen tavarat ja palvelut ja että luokka-ala on tarpeeksi laaja käsittämään luokan kaikki tiedossa olevat nimikkeet. Luokkaotsikot eivät ole aina kattavia, mikä tekee niiden yhteisen tulkinnan vaikeaksi. Luokka-alat ovat aina kattavia, koska ne kattavat aina alaryhmät, ja alaryhmät vuorostaan kattavat kaikki niiden alla olevat yksittäiset nimikkeet. 25

28 Lähentyminen 4) Mihin osat ja lisävarusteet sijoittautuvat rakenteessa? Nizzan luokituksen Yleiset huomautukset -kohdan mukaan tavarat, joiden on tarkoitus muodostaa osa toista tuotetta, luokitellaan periaatteessa samaan luokkaan kyseisen tuotteen kanssa. Taksonomia perustuu Nizzan luokitukseen, ja siinä noudatetaan siten samaa periaatetta, jonka mukaan osat ja lisävarusteet ryhmitellään yhteen päätavaran kanssa, ellei niitä ole merkitty toiseen luokkaan kuuluviksi. Sama pätee neuvontaa, informaatiota tai konsultointia tarjoaviin palveluihin, jotka periaatteessa ryhmitellään yhteen aihetta vastaavien palvelujen kanssa. (Katso myös Nizzan luokituksen Yleiset huomautukset -kohta, tavaroita koskevat kohdat (d) ja (f) ja palveluja koskevat kohdat (b) ja (c)). 5) Mikä vaikutus nimittäjänä toimivalla luokkanumerolla on taksonomiassa? Miten molemmat käytännöt voidaan sovittaa taksonomiaan? Luokkanumero on aina toiminut tietyissä määrin nimittäjänä, ja se myös jatkaa samalla tavoin nimittäjänä (antamalla nimikkeelle asiayhteyden). Muussa tapauksessa luokan 25 nimikkeen vaatteet pitäisi kattaa luokan 9 suojavaatteet, luokan 10 sairaalahenkilöstön työasut ja luokan 18 eläinten vaatteet. Koska näin ei ole nykyään, niin näin ei ole myöskään tulevaisuudessa. Ryhmäotsikot noudattavat WIPOn käytäntöjä ja Nizzan luokituksen perinteitä. Ne määritetään tarvittaessa käyttäen positiivisia määritteitä, mikä tarkoittaa, että ryhmäotsikoissa ei suljeta asioita pois esimerkiksi seuraavasti: vaatteet, muut kuin suojavaatteet, muuhun kuin lääkinnälliseen ja eläinten käyttöön jne. 6) Missä Nizzan luokkaotsikot ovat taksonomiassa? Joissakin luokissa taksonomiassa käytettyjä nimikkeitä on saatettu käyttää myös Nizzan luokkaotsikossa (kuten jalkineet luokassa 25), koska ne ovat kaikki yhdenmukaistetun tietokannan nimikkeitä. Kyseiset nimikkeet on sisällytetty taksonomiaan noudattaen alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, mikä tarkoittaa, että hierarkkinen rakenne on luotu kaikkien luokkaan kuuluvien nimikkeiden pohjalta. Ylimmän tason ryhmäotsikot saattavat joissakin tapauksissa vastata Nizzan luokkaotsikon nimikkeitä. 26

29 07 SANASTO 27

30 Lähentyminen Hyväksyttävä nimike Nimike, joka on hyväksytty luokittelua varten, eli nimike, joka hyväksytään tavara- ja palveluluettelossa. Yhdenmukaistettu tietokanta Tietokanta, joka sisältää ne nimikkeet, jotka yhdenmukaistetut virastot ovat hyväksyneet aina hyväksyttäviksi luokittelua varten. Luokkaotsikko Kunkin Nizzan luokan tavaroiden ja palvelujen yleisnimikkeet, jotka toimivat esimerkkeinä luokkaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen tyypeistä. Luokka-ala Luokka-ala on ryhmä nimikkeitä, joilla kootaan luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut; se on tarpeeksi laaja kattaakseen kaikki luokkaan luokiteltavat nimikkeet ja on samalla riittävän tarkka luokittelua varten. Ryhmäotsikko Nimikeryhmälle annettu otsikko, joka kuvaa kaikkia ryhmään kuuluvia nimikkeitä. Ryhmän alla olevan alaryhmän otsikko. Taksonomia Rakenne, joka muodostuu samankaltaisia ominaisuuksia omaavien tavaroiden- ja palveluiden ryhmistä. Ne on järjestetty hierarkiaan, jossa yleiset nimikkeet ovat ylhäällä ja tarkemmat nimikkeet alhaalla. Taksonomia on työkalu, joka auttaa käyttäjää löytämään ja luokittelemaan tavarat ja palvelut. 28

31 Lähentyminen Uuden yhteisen käytännön periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen 29

32 Lähentyminen Uusien yhteisten toimintatapojen periaatteet Lähentymisohjelma LO 2. Luokkaotsikkojen lähentyminen Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4 E Alicante, Spain Tel Fax

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Yhteinen tiedonanto suhteellisia hylkäysperusteita koskevasta yhteisestä käytännöstä Sekaannusvaara (eierottuvien/heikkojen

Yhteinen tiedonanto suhteellisia hylkäysperusteita koskevasta yhteisestä käytännöstä Sekaannusvaara (eierottuvien/heikkojen Yhteinen tiedonanto suhteellisia hylkäysperusteita koskevasta yhteisestä käytännöstä Sekaannusvaara (eierottuvien/heikkojen osien vaikutus) 2. lokakuuta 2014 1. TAUSTAA Tavaramerkkivirastot Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

10373/1/15 REV 1 ADD 1 team/sj/kkr 1 DPG

10373/1/15 REV 1 ADD 1 team/sj/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0088 (COD) 10373/1/15 REV 1 ADD 1 PI 42 CODEC 949 PARLNAT 127 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II P5_TA-PROV(2003)0326 Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Koneluokitus-työryhmän toimintaohje

Koneluokitus-työryhmän toimintaohje Koneluokitus-työryhmän toimintaohje Laatija: Ville Järvinen / Koneyrittäjät Hyväksytty: 16.10.2016 Päivitetty: 28.9.2016 1. Tarkoitus ja kuvaus järjestelmästä Koneluokitus on maarakennusalan toimijoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

IP C&C. Sisällys. cooperate and converge. Yhteisymmärrys on saavutettavissa

IP C&C. Sisällys. cooperate and converge. Yhteisymmärrys on saavutettavissa IP C&C cooperate and converge Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (Tavaramerkit ja mallit) Yhteisymmärrys on saavutettavissa Luokkaotsikot mainitaan joskus esimerkkinä ongelmasta, joka tuo esiin immateriaalioikeuksia

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista?

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Julkinen kuuleminen toimilupahakemusten arviointioppaasta ja fintechluottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaasta Kysymyksiä ja vastauksia 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Pankit eli vakavaraisuusasetuksen

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot