OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 Aika: 9. ja OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA Tarkastajat: Piispa Samuel Salmi Pappisasessori Pauli Niemelä Lääninrovasti Hannu Ojalehto Notaari Paulus Pikkarainen Perjantai Alkuhartaus Oulujoen kirkossa klo 9 Oulujoen seurakunnan piispantarkastus aloitettiin alkuhartaudella Oulujoen kirkossa. Hartauden aluksi veisattiin virsi 536 ja kirkkoherra Jouni Riipinen toivotti piispan seurueineen sekä tarkastukseen osallistujat tervetulleeksi. Riitta Kentala kertoi Myllyojan koulun historiasta, jonka jälkeen kuultiin koulun 5.lk:n oppilaiden laulamana laulut Sylilaulu ja Suojelusenkeli. Kirkkoherra Riipinen kertoi 103 vuotiaan kirkon rakennusvaiheista, arkkitehtuurista ja historiasta sekä piti hartauden jumalakuvan muuttumisesta vuosien kuluessa sekä ihmiselämän eri vaiheissa. Erityisesti Jumala on läsnä kirkossa. Riitta Kentala kertoi Oulujoen koulun historiasta, jonka jälkeen kuultiin koulun oppilaiden musiikkiesityksenä laulu Muista joka päivä. Piispa kiitti kouluja musiikkiesityksistä sekä seurakunnan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Piispa piti hartauden kirkkovuoden aiheesta Itsensä tutkiminen sekä pyhän evankeliumitekstistä Matt. 21: Jokaisessa päivässä on Jumalan siunaus. Loppuvirtenä laulettiin virsi Työntekijäkokous Myllyojalla klo 10 Työntekijäkokouksessa järjestäydyttiin pienryhmiin töihintulovuoden mukaisesti. Pienryhmissä pohdittiin millainen seurakunta oli oman työtehtävän alkaessa ja millainen se on tänään. Lisäksi mietittiin seurakunnan kehittämistä. Keskustelussa nousi esiin monenlaisia teemoja. 3 Ruokailu Myllyojalla klo

2 4 Vierailu Myllyojan asukastuvalla klo Myllyojan asukastuvalla piispaa ja hänen seuruettaan olivat vastaanottamassa Myllyojan suuralueen puheenjohtaja ja Myllyojan asukastuvan toiminnanjohtaja Hannu Kuparinen, Hintan-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistyksen sihteeri Matti Vehkaohja, tupaisäntä Asko Mäkelä sekä Oulun kaupungin keskushallinnon yhteisötoiminnan koordinaattori Maarit Alikoski. Vierailun aluksi tutustuttiin asukastuvan rakennuksiin, toimintaan ja pihapiiriin Hannu Kuparisen johdolla. Piispa kiitti vastaanottajia mahdollisuudesta vierailuun. Maarit Alikoski kertoi puheenvuorossaan Myllyojan asukastuvan olevan yksi 14 Oulun asukastuvasta (suuralueita Oulussa on yhteensä 17). Ensimmäinen asukastupa perustettiin Rajakylään vuonna Toiminnan lähtökohtia ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Toiminnan sisältö määräytyy osallistujien ammattitaidon mukaan. Asukastuvat luovat mahdollisuuden hyveiden ja hyvien ajatusten toteuttamiseen. Asukastuvilla tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa. Asukastuvat ovat myös osa kaupungin strategiaa ja kehittämistä. Hannu Kuparinen kertoi asukastuvan pyrkivän toiminnassaan monipuolisuuteen. Myllyojan asukastupaa johtavat kolmannen sektorin vapaaehtoiset. Lisäksi tuvalla on tällä hetkellä 23 palkallista työntekijää. Myllyojan asukastuvalla on ollut vuonna tilaisuutta. Asukastupa järjestää myös retkiä, ja on mukana esimerkiksi yhteisvastuukeräyksessä. Lisäksi tuvalla on käynnissä mm. ikäihmisprojekti, jonka tarkoituksena on tukea vanhusten kotona asumista. Myllyojan asukastupa on avoinna viitenä päivänä viikossa ja sen toiminta on suunnattu kaikenikäisille. Vuonna 2010 tuvan toimintaan osallistui yli kävijää. Maarit Alikoski kertoi Oulun kaupungin tukevan asukastuvan toimintaa rahallisesti sekä tarjoamalla tilat. Osana toimintaa on tilojen ylläpito ja kunnostus. Omaehtoisuudelle luodaan kasvualustaa. Kirkkoherra Riipinen kertoi seurakunnan ja asukastupien yhteistyön tarjoavan monia mahdollisuuksia. Seurakunta haluaa olla mukana toiminnassa koko alueellaan. Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan laajentaa. Maarit Alikoski kutsui seurakunnan edustajan työseminaariin Seminaarin teemoihin kuuluu mm. elinvoima alueellisissa verkostoissa. Lopuksi piispa kiitti vierailusta ja korosti yhteistyön merkitystä. Seurakunnan arvot sopivat asukastupien toimintaan, vaikka asukastupien arvopohjaa ei olekaan määritelty. Kirkkoherra muisti Myllyojan asukastupaa kirjalahjalla ja cdlevyllä. Hannu Kuparinen kiitti vierailusta. Loppuvirtenä veisattiin Vierailu Kemiralla klo 14 Vierailua Kemiran tehtaalla isännöivät tehtaan johtaja Juha Kangastalo, talouspäällikkö Jukka Sirilä ja henkilöstöpäällikkö Harri Pakkanen. Tehtaan johtaja Juha Kangastalo kertoi piispalle ja hänen seurueelleen yrityksen sekä tehtaan toiminnasta ja historiasta. Kemira on yli 2 miljardin liikevaihdolla toimiva yritys, jolla on toimihenkilöitä noin 40 maassa. Tuotannon suurimman segmentin muodostavat paperikemikaalit. Lisäksi tärkeitä segmenttejä ovat kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus, erikoiskemikaalit ja kaivostyöhön liittyvät vesitarpeet. Noin 75 prosenttia liiketoiminnasta liittyy vesikemiaan. Vedenpuhdistus on tärkeää, sillä maailman vesivarannot 2

3 ovat rajalliset. Yhtiön liiketoiminta aloitettiin vuonna Yhdistykselle tärkeät arvot liittyvät mm. ympäristöstä ja ihmisistä välittämiseen. Kemiran Oulun tehtaan toiminta alkoi vuonna Tehdas on yksi kolmesta yrityksen isosta toimipaikasta Suomessa ja se työllistää 170 henkilöä. Tehdas ei enää ole yhtä merkittävä työllistäjä alueella kuin ennen. Oulun tehtaan päätuotantolinjat ovat muurahaishappo ja vetyperoksidi. Muurahaishapon tärkein käyttökohde on tuorerehun säilöntä. Vetyperoksidia käytetään erityisesti selluloosan valkaisuun. Tehtaan tuotannosta 2/3 menee vientiin ja 1/3 kotimaan tuotantoon. Vientimaita on yhteensä luvulla tehtaan työntekijöistä on vaihtunut prosenttia. Syynä vaihtuvuuteen on ollut laaja eläköityminen. Tehtaan tontille rakennetaan Oulun Energian toimesta jätteenpolttolaitos. Vuonna 2008 tehtaalla käytiin yt neuvotteluja, joiden seurauksena irtisanottiin noin 100 työntekijää. Lääninrovasti kertoi, että Tuiran seurakunnan pappi tuki neuvotteluissa mukana olleita työntekijöitä järjestämällä heille ryhmäkokoontumisia seurakunnan tiloissa. Ryhmään kuului noin 20 jäsentä ja se kokoontui noin vuoden ajan. Tehtaan johtaja oli kuullut seurakunnan toiminnasta positiivista palautetta. Vierailun lopuksi kirkkoherra muisti tehtaan johtajaa kirjalahjalla ja cd-levyllä. 6 Päivällinen Myllyojan seurakuntatalolla klo 16 7 Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen kokous Myllyojalla klo 17 Kokous aloitettiin veisaamalla virsi 443. Virren jälkeen piispa piti aloituspuheenvuoron, jossa hän kertoi kokouksen tarkoituksesta ja kulusta. Piispan jälkeen kirkkoherra viittasi puheenvuorossaan seurakunnan maantieteellisiin erityisominaisuuksiin: Toimipisteet ovat hajallaan toisistaan ja työntekijät toimivat laajalla alueella sekä itsenäisesti. Nämä seikat asettavat haasteita yhteistyölle. Työntekijöiden väliseen yhteyteen on panostettava. Tämä voi johtaa yhteisen työnäyn paranemiseen. Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden väliseen yhteyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Varsinkin, kun luottamushenkilöt ovat vast ikään valittu tehtäviinsä. Vuosittainen yhteinen kokouspäivä on kirkkoherran mukaan tärkeä. Kokouspäivässä on käyty läpi työalojen työtä. Katsantaa yhteisten tavoitteiden pohjalta ei ole ollut. Kokouspäivässä olisi tulevaisuudessa tärkeää tutustua työalojen työhön sekä tutustua työntekijöihin ja luottamushenkilöihin. Ongelmana on se, että henkilömäärä on suuri ja kaikki eivät aina pysty olemaan paikalla. Kirkkoherra on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana johtokuntatyössä. On tärkeää, että johtokuntakokousten ajankohdat päätetään ajoissa. Johtokuntatyössä mukanaolo on perustyötä. Lisäksi kirkkoherra puhui Ylikiimingin ja Yli-Iin piirineuvostojen roolista ja tehtävästä. Kuinka piirineuvostot säilyttäisivät erityisen roolinsa ja olisivat samalla osa koko seurakunnan toimintaa? Piirineuvostojen tehtävää, olemassaoloa ja hallinnollista tehtävää kirkkoherra piti tärkeänä. Piirineuvos- 3

4 ton viestin ja työnäyn on tärkeää tulla esille yhteisen seurakuntaneuvoston kokouksissa. Kirkkoherran jälkeen luottamushenkilöiden puheenvuoron piti seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kakko. Olosuhteet Yli-Iin alueella ovat seurakuntaliitoksen jälkeen pysyneet yhtä hyvinä kuin ennen. Varapuheenjohtaja on tyytyväinen tilanteeseen. Osaaminen on suuressa seurakunnassa aina parempaa ja viranhaltijoiden määrä suurempi. Hän näki seurakunnan tulevaisuuden hyvänä, vaikka alue on laaja ja hajanainenkin. Luottamushenkilöiden vastuualue liittyy talouteen ja hallintoon. Oulujoen seurakunnassa päätöksenteko on sujunut sovinnollisesti, hyvin ja yksimielisesti. Kokoukset ovat olleet hyvin valmisteltuja ja asioihin on ollut helppo perehtyä. Varapuheenjohtaja kuitenkin koki, että talouteen liittyviin päätöksiin on voitu vaikuttaa aikaisempaa vähemmän. Taloudellisiin muutoksiin on tulevaisuudessa varauduttava. Varapuheenjohtaja oli tyytyväinen seurakunnan työntekijöiden työhön. Kirkkoon luotetaan ja työntekijät ovat pyrkineet palvelemaan seurakuntalaisia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Varapuheenjohtaja toivoi, että Yli-Iissä säilyisi seurakunnan palvelupiste ja toiminta jatkuisi yhtä aktiivisena myös tulevaisuudessa. Kirkosta halutaan saada näkyville kasvot. Erityiset ikäihmiset kaipaavat kontakteja. Kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan puheenvuorojen jälkeen piispa viittasi Oulun alueella viime vuosina vaikuttaneisiin muutospaineisiin. Henkinen prosessi on ollut suuri sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Prosessi jatkuu tulevaisuudessa kahta kautta: Ensiksi tulevaisuudessa etsitään uusia tapoja tutustua toisten työhön ja työkavereihin. Etsitään seurakunnan uutta olemusta niin, että samalla kuitenkin pidetään mielessä menneiden sukupolvien työ ja perinne. Piispa oli luottavainen, että muutoksista selvitään yhdessä hyvin. Toiseksi on mahdoton ennakoida tulevaisuuden kuntamuutoksia. Kirkolla ei ole valmista järjestelmää, jolla reagoitaisiin esimerkiksi kuntien määrän selvään laskuun. Kirkko on kiinnitetty valtion päätöksiin. Eletään epävarmoja aikoja. Oulujoen seurakunnan kohdalla suuri ihmisten keskittymä tulee aina määrittämään alueen identiteettiä. Tulevaisuuden muutokset ovat tuskin kovin poikkeavia niistä muutoksista, joita seurakunta käy läpi jo nyt. Haastavaa on seurakunnan uuden identiteetin rakentaminen liitosten jälkeen ja prosessin keskellä. Merkittävää on myös alueen väkimäärän kasvu. Samanaikaisesti kun yritetään säilyttää jotakin vanhasta, on suunnattava katseet yhteen Oulujoen seurakuntaan. Mielessä on samalla pidettävä kirkon ja seurakuntien perinne. Seurakunnan kasvun ja muutosprosessin haasteena on se, että sisäisesti seurakunta ei voi ajatella olevansa arvo sinänsä. Seurakunta ei saa työllistää itse itseään. Mitä suurempi organisaatio on, sitä suurempi vaara on sille, että organisaatiosta tulee itsessään työn kohde. Piispa kysyi, kuinka tämän päivän ja huomisen seurakuntaa voitaisiin rakentaa niin, että ei unohdettaisi ketkä ovat asiakkaitamme? Seurakunnassa on joka päivä kysyttävä: Keitä varten me olemme olemassa? Seurakuntalaiset odottavat kirkolta kosketusta ja sanomaa. Oulujoen seurakunnassa saa olla vahva identiteetti. Samalla on muistettava, että Oulun seurakunnat ovat yksi kokonaisuus. Hengellisiä rajoja 4

5 ei saa piirtää. Seurakuntatyössä on vahvistettava sitä kokemusta, että meitä on paljon. Oulu muodostaa yhden hengellisen kokonaisuuden, vaikka ilman pieniä yksiköitä emme pärjää isossa kokonaisuudessa. Piispa muistutti, että me elämme maailmaa varten. Asessori kertoi seuraavaksi Oulujoen seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta (liite 3). Seurakuntayhtymä on rikas, mutta suunta on alaspäin. Ollaan menossa kohti tiukkenevia aikoja. Tämä saattaa tarkoittaa kiinteistö ja henkilöstöresurssien sopeuttamista. Kirkkohallitus on antanut seurakuntaliitosten myötä sopeuttamistukea Oulujoen seurakunnalle. Jatkossa olisi tärkeää, että Oulun seurakuntayhtymä tukee sopeuttamista riittävästi. Toimintaympäristön hajanaisuus vaatii enemmän taloudellisia resursseja. Seurakunnan kolmesta kirkosta on pidetty hyvää huolta. Paloturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tulevaisuudessa Yli-iin ja Ylikiimingin kirkkojen paloturvallisuutta voidaan vielä parantaa sprinklerijärjestelmällä. Toimitiloista seurakuntayhtymällä on vuosikorjaussuunnitelmat. Seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa yhtymän investointiohjelmiin. Ylikiiminki on jäänyt toimitilasioissa huonoimmalle osalle. On selvitettävä, mikä olisi Ylikiimingin alueen ensimmäinen korjauskohde. Kaikkia tiloja on tuskin mahdollisuus yhtä aikaa korjata tai rakentaa. Oulujoen seurakunnan työntekijöiden toimitilat ovat hajallaan. Myllyojan seurakuntakoti on tietyllä tavalla epäkäytännöllinen eikä se toimi yhteisöllisenä paikkana. Sosiaalisissa tiloissa ja toimitiloissa on parantamisen varaa. Pikaisesti toivotaan korjausta toimistonhoitajien ja diakoniatyöntekijöiden työturvallisuuteen. Ne on saatettava kuntoon pikaisesti. Myös atk- laitteissa on parantamisen varaa. Seurakunnassa on hieman yli 40 työntekijää. Resursseja on paljon. Työntekijöiden toiveissa olisi saada lisää pappeja, diakoneja ja nuorisotyönohjaajia. Asessorin mukaan suunta on pikemminkin toisinpäin. Tämä korostaa seurakuntalaisten omaa vastuuta ja vapaaehtoistyön merkitystä. Tulevaisuudessa seurakunnan työntekijöiden rooli saattaa hieman muuttua ja seurakuntalaisten oma vastuu seurakunnan perustehtävästä kasvaa. Johtamisen, työntekijäkokousten kehittämisen ja erilaisten palaverien merkitys korostuu erityisesti siksi, että työntekijät ovat hajallaan. On myös tärkeää miettiä kenen on tarpeellista olla läsnä missäkin kokouksessa ja mitkä ovat kokoustamisen eri muodot? Seurakuntalaisten kohtaamiseen voisi jäädä tällöin enemmän tilaa. Koulutuksiin osallistumiselle on ollut laajat mahdollisuudet. Viitattiin oppimiskokemusten yhteiseen jakamiseen työyhteisössä. Seurakunnan työntekijöiden työhyvinvointiin on sijoitettu paljon seurakuntayhtymässä. Oulun seurakuntayhtymä on panostanut paljon myös verkon tietokantoihin. Työ ja vapaa-aikasuunnitelmat on hoidettu Oulujoen seurakunnassa asianmukaisesti. Samoin laskutus. Seurakuntaneuvoston ohjesääntöä on juuri uudistettu. Seuraavaksi vuorossa ovat johtokuntien johtosäännöt. Johtokunnat ovat toimineet työaloittain ja tarkastuksessa ei huomattu merkittäviä ristiriitaisuuksia piirien kanssa. Käytännössä tehtävät kuitenkin leikkaavat toisiaan. Yhdistymisen ja sulautumisen edettyä tarpeeksi pitkälle on pohdittava milloin piirineuvostoista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Asessori on samaa mieltä kirkkoherran kanssa siitä, että vielä piirineuvostot ovat tarpeellisia. Piirikappalaisten mu- 5

6 kanaolo seurakuntaneuvoston päätöksenteossa voisi vahvistaa piirineuvostojen osallistumista. Tilintarkastajilla ei ole ollut erityistä huomautettavaa Oulujoen seurakunnan taloudenhoidosta. Ainoa toive on vuosien varrella ollut, että Oulun seurakuntayhtymän tietyt hallinnolliset käytännöt saataisiin lähemmäksi toisiaan. Sisäinen valvonta on Oulujoen seurakunnassa hoidettu asianmukaisesti. Seurakuntayhtymän tasolla on huomattu pieni virhe, mutta se korjataan. Kaiken kaikkiaan Oulujoen seurakunnan tilanne on hallinnon ja talouden osalta hyvä. Lääninrovasti kertoi kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4). Seurakuntayhtymän seurakunnissa on jäsenrekisteri ja siihen liittyvä asiakaspalvelut on keskitetty seurakuntien keskusrekisteriin. Keskusrekisterin tiloissa tehdään myös merkittävä osa tila- ja toimitusvarauksista. Lääninrovasti on pitänyt ratkaisua hyvänä. Seurakuntalaisten pyynnöstä yksittäiset kirkkoherranvirastot ovat edelleen palvelleet samoissa tehtävissä. Seurakuntien kirkkoherranvirastolla on mm. maksutoimintaa ja viestintään liittyviä tehtäviä. Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirasto on Myllyojan seurakuntatalolla. Ylikiimingissä ja Yli-Iissä ei enää ole kirkkoherranvirastoa. Seurakuntalaisilla on näillä alueilla jäänyt kaipaus kasvokkain kohtaamiseen. Seurakunnan työntekijät voivat reagoida tähän. Myllyojan kirkkoherranvirastossa on yksi kokoaikainen ja yksi osaaikainen työntekijä. Työntekijämäärä on perusteltu, joskin osa-aikaisuus vaikeuttaa työjärjestelyjä. Tilannetta voisi auttaa entistä tiiviimpi yhteistyö keskusrekisterin kanssa. Tähän on pyrittävä. Kirkkoherranviraston työntekijöiden työtilat eivät ole parhaat mahdolliset. Ne ovat läpikulkutiloja eivätkä näin täysin toimivia. Myllyojan kirkkoherranviraston työtilat ovat myös vaarallisia, sillä niistä ei ole varapoistumistietä. Tilanne on korjattava mahdollisimman pian. Tämän jälkeen on pohdittava, miten muilla tavoin virastoa voitaisiin korjata (esim. läpikulun poistaminen). Yksittäisenä huomiona lääninrovasti mainitsi tietoturvan olevan erityisen hyvässä kunnossa. Arkistosta. Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden arkistosuunnitelman. Sen osilta on nyt ryhdyttävä toimenpiteisiin. Arkistoitavaa materiaalia on kassakaapissa, joka on liian ahdas. Samoin materiaalia säilytetään myös paloturvattomissa tiloissa. Arkistomateriaalin siirto keskusrekisterin päätearkistoon olisi aloitettava mahdollisimman pian kaikissa Oulun seurakunnissa. Operaatiossa on otettava huomioon myös Yli-Iin ja Ylikiimingin arkistot. Kirkkoherranviraston pappien työhuoneessa sijaitseva kirjasto on erinomaisessa kunnossa. Se on äskettäin arkistoitu. Asessorin ja lääninrovastin esittelemien raporttien jälkeen piispa kehotti seurakuntaa ryhtymään esitettyihin korjausehdotuksiin. Piispa piti puutteena sitä, että seurakuntayhtymän edustaja ei ollut kokouksessa paikalla. Piispa pyysi lääninrovastia ja seurakunnan kirkkoherraa informoimaan seurakuntayhtymää esitetyistä raporteista. Tämän jälkeen piispa avasi yleisen keskustelun: (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin toimistohoitajan ja -sihteerin poistumistietä. Poistumistie on olemassa, joskin työtilat ovat turvattomia. 6

7 (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Ylikiimingin rakennuskantaa. Toimitilojen osalta on menty huonoon suuntaan. Viime vuosikymmenen aikana on purettu enemmän kuin rakennettu. Suunnitelmia on, mutta ne eivät ole toimivia. Tilat ovat huonossa kunnossa. Lisäksi seurakuntatalo on erillään kirkosta. Kirkko on puolestaan hyvässä kunnossa. Sähkölämmitys olisi kiireellistä uusia paloturvallisuussyistä. Samalla olisi pohdittava toimintojen keskittämistä kirkolle. Samoin olisi mietittävä pitkän aikavälin suunnitelmia seurakunnassa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Yli-Iin palvelupistettä. Se ei toimi kirkkoherranvirastona, mutta on uudenlaisessa käytössä. Työntekijöitä on paikalla maanantaisin, tiistain, torstaisin ja perjantaisin klo Vuoden aikana esimerkiksi kaikki alueen omaiset on kohdattu seurakunnan Yli-Iin tiloissa. Sekä Yli-Iin että Ylikiimingin arkisto on tyhjennetty. Asessori kommentoi Ylikiimingin toimitilojen tilannetta. Hän on siitä huolestunut. Tilanne näyttää huonolta. Ylikiiminkiläisten olisi mietittävä prioriteetit: mitä korjataan ensin? Jos tästä löydetään yhteisymmärrys ja seurakuntaneuvosto on yksimielinen, niin asia voidaan viedä seurakuntayhtymän päätettäväksi. Yksimielisyys on tärkeää. Lääninrovasti kommentoi Yli-Iin tilannetta. Hänestä on hyvä, että palvellaan siellä missä ihmiset ovat ja missä he tulevat luoksemme. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin Ylikiimingin toimitilojen tilan netta. Arvion mukaan ylikiiminkiläiset toivovat yleisesti seurakuntataloa kirkonmäelle. Ylikiiminkiläiset kokevat, että annettuja lupauksia ei ole toteutettu sovitulle tavalla. Sankarihautojen kunnostamiseen luvattu raha on siirretty. Samoin on muiden rakennus- ja korjausprojektien osalta (esim. uuden seurakuntatalon rakentaminen). On tunne, että taloudesta ei saada päättää itse ja ylikiiminkiläisten yli on kävelty. Samalla seurakuntayhtymällä menee taloudellisesti erittäin hyvin. Lisäksi kaivattiin seurakunnan työntekijöiden kasvojen tutuksi tulemista ja näkemistä esimerkiksi palvelupisteen kautta. Samoin toivottiin seurakunnan työntekijöiden hyvää tavoitettavuutta. Oltiin huolissaan Ylikiimingin alueen näkyvyydestä. Piispan mielestä on tärkeää, että seurakuntalaiset eivät koe olevansa ylikäveltyjä. Liittymisvaiheessa sovituista asioista on pidettävä kiinni. Poikkeamistilanteissa on osapuolten tehtävä neuvotella asia uudestaan. Piispa korosti, että jokaisella on tärkeä tehtävä seurakunnassa. Kaikkien työnantaja on Jeesus Kristus. Seurakunnan jäsenet ovat tasavertaisia ja muodostavat Kristuksen ruumiina yhden kokonaisuuden. Seurakunnan opetuksessa, sisäisessä viestinnässä ja elämässä tämä näkökulma on pidettävä esillä. Jokainen seurakuntalainen voi auttaa ja tukea toista. Yhteisöllinen tehtävä on auttaa alkuun iloissa ja suruissa. Tämä rakentaa seurakuntaa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Ylikiimingin rakennusasioita. Koettiin, että päätöksissä on kävelty yli ja esitetty vääriä perusteita. 7

8 (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kysyttiin tarkennusta Yli-Iin kirkon paloturvallisuusasioihin. Uusi lämmityshanke on kaavoituksen loppumetreillä. Esitettiin yliiiläisten yhteinen kokemus, jonka mukaan liitostoiminta on tehty hyvässä hengessä. Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Asessori vastasi, että Yli-Iin paloturvallisuus on hyvällä tasolla. Sprinklerijärjestelmä voidaan tulevaisuudessa lisätä. Aluelämpöön siirtyminen on kannatettava asia. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kehutiin Ylikiimingin lapsi-ja nuorisotyötä. Seurakunnan erityistapahtumiin kokoontuu paljon väkeä ja niihin pitää edelleen panostaa. Tilaisuuksissa käy väkeä, joka ei muuten käy kirkossa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)seurakuntayhtymän kiinteistöpuolta kritisoitiin huonosta tiedonvälityksestä. Myllyojan seurakuntatalon remontista ei ole informoitu tilan varaajia. Tämä on aiheuttanut mielipahaa käyttäjien keskuudessa. Oulujoen seurakunnan työntekijät ovat joutuneet ottamaan kritiikin vastaan. Remonttien järjestyksestä on ollut epäselvyyttä. Informaation kulku on mennyt entistä huonommaksi. Remonttien yhteydessä on syytä kysyä käyttäjiltä toiveita. Nyt on koettu, että viestit eivät mene seurakuntayhtymään perille. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin Yli-Iin paloturvallisuutta. Kirkon näkyvyyttä estävien puiden kaatamisesta on esitetty toive. Palolaitosta on pyydetty tarkistamaan pääsy kirkon sakastinpuoleiseen päätyyn. Piispa päätti keskustelun ja kommentoi kirkosta eroamista. Tiedot pitävät ahtaalla. Piispa on huolissaan ja surullinen tilanteesta. Olemme tekemisissä globaalin ilmiön kanssa, jonka edessä olemme jossain määrin voimattomia. Individualistinen kehitys on leviämässä sinnekin, missä sille ei yhteisöllisyyden kannalta olisi edellytyksiä. Ihmisten maailmassa on tapahtumassa kehitys, jossa huomio kiinnitetään omaan itseen ja siihen, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Tämä ilmiö näkyy myös luvuissa, joissa mitataan sitoutumista kirkkoon. Kun side ohenee, niin kirkosta eroaminen helpottuu. Varsinkin kun eroaminen on tehty yksinkertaiseksi. Kirkosta eroamisen edessä saadaan kuitenkin olla turvallisella mielellä. Jeesus Kristus johtaa kirkkoa, eivät ihmiset. Kristus tietää mihin myrskyihin ja aaltoihin hän meidät johdattaa. Vaikeudet voivat johtaa myös siunauksiin: Työyhteisönä ja kristittyinä joudumme löytämään yhä uusia lahjoja itsestämme ja toisistamme. Yhdessä voimme kantaa enemmän toivoa ja iloita, että meille on annettu tulevan maailman ääni. Sitä saa jäädä kuuntelemaan ja siitä saa iloita. Kristillinen sanoma ei koskaan ole ollut massojen liikettä. Se on kestänyt kaikki myrskyt ja vaiheet läpi. Saamme iloita siitä, että yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon. Saamme iloita toinen toisistamme ja pysyvästä evankeliumin aarteesta. Kirkkoon liittyy vuosittain tuhansia jäseniä. Kirkkoon liittyvällä on aina tietty vakaumus. Hän on suostunut jäsenyyteen. Liittymisessä on aimo annos sitoutumista ja tahtoa olla aktiivisesti mukana. Tulevaisuutta tulee rakentaa niiden varaan, jotka palaavat kirkkoon. Heitä voidaan tavoittaa mm. sosiaalisen median kautta. Ei saa katsoa niitä lukuja ja tekstejä, jotka masentavat. 8

9 Piispa tahtoo rohkaista. Maailman tulevista vaiheista ei voida tietää. Muutoksia tulee nopeasti. Jumalan maailmassa voi tapahtua paljon kiitettäviä ja hyviä asioita. Vaikeina aikoina ei pidä katsoa alaspäin vaan ylöspäin kohti häntä, josta kaikki hyvyys lähtee. Piispa mainitsi mietelauseen: Jumala on antanut sinulle tehtävän, jota hän ei ole antanut kenellekään muulle kuin sinulle. Yksinäisyyden, masennuksen ja muiden vaikeuksien keskelläkin Jumala tietää mitä hän tekee. Pääasia on, että olemme Jumalan kämmenellä ja jätämme itsemme hänen käsiinsä. Lopuksi piispa kiitti keskustelusta. Iltavirtenä veisattiin 552 ja piispa siunasi seurakunnan. 8 Konsertti Oulujoen kirkossa klo 19 Iltakonsertissa esiintyivät Oulujoen lapsikuoro (laulut Lapsen tie, Pohjoisen laulu, Laula satakieli, Ylitse lentävät ja Sylilaulu), Yli-Iin kirkkokuoro johtajanaan Anja Hyyryläinen (Oi suuri, pyhä Jumalamme, Hän ohitse ei kulje ja Matkarukous), Oulujoen ja Ylikiimingin kirkkokuorot johtajanaan Leo Rahko ja pianistinaan Sanna Leppäniemi (Laulakaa riemuin kaikki maat, Sana, Jumalan tuuli ja Halleluja-kaanon). Hartauden piti kappalainen Pentti Kortesluoma. Lopuksi kirkkokuorot lauloivat yhdessä (Soi kunniaksi Luojan ja Herraa hyvää kiittäkää). Konsertissa laulettiin myös yhteislauluna virsi Iltapala Oulujoen pappilassa klo 20 Piispantarkastuksen perjantaipäivä päättyi piispan seurueen ja konserttiesiintyjien yhteiseen iltapalaan Oulujoen pappilassa. Sunnuntai Piispantarkastusmessu Oulujoen kirkossa klo 10 Oulujoen piispantarkastusmessun toimitti piispa Samuel Salmi. Saarnaajana toimi Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan piispa Andrew Gulle (Victoriajärven itäisen hiippakunnan piispa, Tansania). Saarnateksti oli Hesekielin kirjan 5.luvusta (liite 5). Messussa avustajana toimi kirkkoherra Jouni Riipinen. Kanttorina toimivat Lauri Nurkkala, Leo Rahko, Sanna Leppäniemi ja Anja Hyyryläinen. Messussa lauloi Gaudiate kuoro. Piispantarkastusmessun virsinä olivat 202:1-4, 706, 130, 204, 333, 451, 452 ja Yleinen piispantarkastus Oulujoen kirkossa klo Piispantarkastusmessua seurasi yleinen piispantarkastus. Piispa kertoi piispantarkastuksen toteutuvan yksittäisessä seurakunnassa noin 10 vuoden välein. Oulujoen seurakunta päättää hiippakunnan osalta kymmenen vuoden piispantarkastuskierroksen. Edellinen piispa oli päättänyt piispantarkastuskierroksen Oulujen seurakuntaan. Piispa kertoi yleisen piispantarkastuksen kulusta ja luonteesta. 9

10 Yleisen piispantarkastuksen aluksi asessori kertoi talouden ja hallinnon tarkastuksesta (pykälä 7 ja liite 3). Hän nosti esiin muutamia huomioita seurakuntalaisten näkökulmasta. Oulujoen seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakunnasta maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisvero on Oulun seurakuntayhtymässä 1,25 %. Seurakuntayhtymän taloustilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulevaisuuteen on varauduttava Rakennushankkeiden ja liitosprojektien jälkeen seurakuntayhtymän säästöt jäävät vähiin. Oulujoen seurakunnalla on paljon toimitiloja eri puolelle toimialuetta. Ne ovat lähellä seurakuntalaisia, mutta tietyssä mielessä myös hajallaan. Jatkossa olisi syytä miettiä olisiko keskitetylle toimipaikalle tarvetta erityisesti työntekijöiden näkökulmasta. Tarkastuksen aikana on käynyt ilmi, että seurakuntayhtymällä on parannettavaa seurakunnan rakennusten ylläpidossa ja korjauksissa. Erityisesti Ylikiimingin alueen osalta. Ylikiimingin tilanne on riittävällä tavalla korjattava. Oulujoen seurakunnan liitoshankkeen ja integraation kehittyessä voidaan tarkastella työntekijäresurssien uudenlaista kohdentamista. Kohdentamisen tarkoituksena on palvella entistä paremmin kokonaisuutta. Seurakuntalaisten vapaaehtoistyöllä on kasvavan tärkeä merkitys. Seurakuntaneuvosto on toiminut asiaankuuluvalla tavalla. Seurakuntalaisten on tärkeää tietää seurakunnan toiminnasta tältä osin. Yli-Iissä ja Ylikiimingissä toimivat piirineuvostot, jotka tekevät esityksen talous- ja toimintasuunnitelmasta seurakuntaneuvostolle. Piirineuvostot palvelevat alueitten vastuunottoa ja ovat tarpeellisia. Liitosprosessin kehittyessä tulevaisuudessa piirineuvostojen roolia on mietittävä. Seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu asianmukaisella tavalla. Asessorin puheenvuoron jälkeen lääninrovasti kertoi kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4 ja pykälä 7). Oulun seurakuntien kaikki arkistomateriaali on siirrettävä mahdollisimman nopeasti yhteiseen keskusrekisteriin. Vain keskusrekisterissä on jäsenrekisteritietoja. Lääninrovasti kertoi myös rovastikunnallisesta yhteistyöstä. Oulun seurakuntayhtymän laajentuessa rovastikunnallinen jako on työryhmän pohdinnan alla. Keskusteluissa on ollut, että rovastikunta voisi laajeta seurakuntayhtymää laajemmalle. Nykyinen rovastikuntajako helpottaa taloudenhallintaa, sillä seurakuntayhtymä on varannut rovastikunnalle oman budjetin. Rovastikunnan keskeisempiä yhteisen työn muotoja ovat lähetystyö sekä kanttorien ja pappien yhteistyö. Kanttorien ja pappien rovastikunnalliseen yhteistyöhön on kiinnitetty erityisen paljon huomiota viime aikoina. Lääninrovastin puheenvuoron jälkeen piispa avasi keskustelun: Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Lopuksi piispa kertoi yleisesti Oulujoen seurakunnan tilanteesta. Oulujoen seurakunta on pitkään ollut vakiintuneessa tilassa. Se on ollut maaseutumainen seurakunta kaupungin kupeessa. Se on edelleen vahvasti maaseutuseurakunta, vaikka kaupungistumista on tapahtunut. Maaseutuseurakunnan identiteettiä on vahvistanut Yli-Iin ja Ylikiimingin seurakuntien liittyminen. Liitos on tuonut rikkautta ja uutta seurakuntaan. 10

11 Yhdistymisneuvotteluissa esiin nostetut ja sovitut asiat on hoidettava asianmukaisesti. Niitä ei saa unohtaa. Seurakuntalaisille ei saa syntyä käsitystä, että tiettyjä yhdistymisneuvotteluissa esitettyjä asioita ei oteta kohtuullisessa ajassa esille. Tähän on kiinnitettävä huomiota. Oulujoen seurakunnassa on meneillään muutosprosessi, joka haastaa työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia kasvamaan yhteen. Prosessi on kesken, mutta yhteen kasvaminen on hyvässä vauhdissa. Tästä tulee seurakunnalle siunaus ja hyöty. Yhteen kasvamisen jälkeen on ulospäin kasvamisen vuoro. Oulujoen seurakunta saa kulkea eteenpäin ja antaa uudenlaisen ilmeen siitä, mitä Oulujoen seurakunnan jäsenyys merkitsee. Muutosprosessin seurauksena luottamushenkilöt ja työntekijät löytävät yhteisen tavan työskennellä. Prosessin aikana on muistettava yksittäisen työntekijän lahjat ja taidot. Nykyaikana rajat ylittävän tiimityön merkitys on suuri. Emme vielä tiedä mihin kuntien rajat tulevaisuudessa asettuvat. Seurakuntayksiköt ovat niin suuria, että se mitä tulevaisuudessa Oulussa tapahtuu, ei poikkea merkittävästi jo tehdyistä muutoksista. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnossa on oltava läpinäkyvyys. Seurakuntayhtymä on seurakunnan palvelija, ei yläpuolella oleva taho. Kun seurakunnassa on kehittämistarpeita, seurakuntayhtymän on vastattava pyyntöihin. Mietittäessä Oulujoen seurakunnan panosta Oulun seurakuntayhtymässä on mielessä pidettävä yksi asia: Maaseutuidentiteetin keskellä on vahvistettava ajatusta siitä, että Oulun alue on yksi kokonaisuus hengelliseltä kannalta. Seurakuntaelämä saa olla sitä mitä se nyt on, mutta erityisesti nuoret tarvitsevat kokemusta, että meitä on paljon. Kokemusta, että me olemme yksi joukko. Yhteisissä hankkeissa on onnistuttu aiemmin Oulussa ja samalla tavoin voidaan onnistua myös nykyään. Apuna tässä voivat toimia sosiaaliset mediat. Piispa muistutti, että me elämme henkisesti ja hengellisesti vaikeita aikoja. Elämme monenlaisten haasteiden ja ristiriitojen keskellä. Moni koti on ahtaalla ja rikkinäinen. Tähän taustaan liittyy myös yhteiskunnassa viimeisen vuoden aikana vallinnut myllerrys ja ilmapiiri. Työntekijöissä on kaiken keskellä nähtävissä voimattomuutta ja väsymystä. Ei ole helppoa tuntea ympäröivän elämän rikkinäisyyttä ja samalla kokea sekä seurakunnan työn arvostelua että kirkosta eroamisia. Seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten ei ole helppo kantaa seurakunnan lippua. Ajan ollessa vaikea on tärkeää vahvistaa sisäisiä rivejä ja etsiä yhteisiä kokemuksia siitä, että me kuulumme toinen toisillemme niin työntekijöinä, luottamushenkilöinä kuin seurakuntalaiset. Meillä on mahdollisuus toimia niin, että näytämme meitä olevan paljon. Siitä saamme voimaa. Taivaan Isä antaa meille voiman ja tahdon uudistua kun kuljemme eteenpäin rukoillen. Raamatussa luvataan, että Jumala johdattaa rukoilevia. Seurakunnat eivät saa unohtaa rukousta, raamatunlukua ja kirkossakäyntiä. Piispa viittasi raamatunkohtaan, jossa kerrotaan Jeesuksen käyneen tapansa mukaisesti synagogassa. Hänen Isänsä oli siellä. Samalla tavoin me voimme käydä tavan mukaisesti kirkossa. Yhdessä olemisessa ja yhteen tulemisessa on oma merkityksensä. Se voi olla tärkeää jokaiselle ja se voi antaa rohkaisua myös muille. Tässä saattaa olla jotain sellaista, mitä meidän kirkostamme tällä 11

12 hetkellä puuttuu. Ajattelemme liian yksilökeskeisesti. Jumala kokoaa meitä yhteen ja lähettää meidät arjen keskelle siunaten. Oulujoen seurakunnan päiväjumalanpalvelustilastoissa on tapahtunut laskua. Syyksi on mainittu raporteissa syrjäisempien seutujen tilanteessa tapahtunut muutos. Piispa kiinnitti huomiota myös siihen, että vuoden 2010 jouluajan jumalanpalveluksissa on tapahtunut laskua. Lasku osui ajankohtaan, jolloin kirkon mediamyllytys oli käynnissä. Nyt on aika miettiä, kuinka jouluajan tapahtumat voitaisiin tuoda uudella tavalla ihmisten eteen. Niin että he tajuaisivat sen, että siellä missä on Joulun ja Taivaan lapsi on elämä ja voima vaikeuksien keskellä. Siellä on uuden elämän mahdollisuus. Oulujoen ja kaikkien Oulun seurakuntien polttopisteessä olisi oltava joulunajan tapahtumat. Piispa muistutti, että on paljon aihetta iloon. On syytä iloita yhteen kokoontuvasta seurakunnasta, luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Piispa kiitti luottamushenkilöitä ja seurakunnan työntekijöitä. Kaikilla on oma ammattitaitonsa, jonka he tuovat seurakuntalaisten hyväksi ja yhteiseksi. Piispa kiitti seurakunnan kirkkoherraa. Kirkkoherra on hoitanut seurakuntaa asiantuntevasti ja hyvin muutosprosessien keskellä. Kirkkoherralla on osaaminen nähdä seurakunnan kipupisteitä ja viedä seurakuntaa eteenpäin muutosten keskellä. Seurakunnan tehtävä on tukea ja rukoilla kirkkoherran sekä hänen perheensä puolesta. Lopuksi piispa kehotti suuntaamaan katseet kohti Jumalaa. Elämä on arvokas Jumalan yhteydessä. Laulettiin virsi Herraa hyvää kiittäkää, jonka jälkeen piispa siunasi seurakunnan. 12 Lounas Myllyojan seurakuntatalolla klo Lounas Myllyojan seurakuntatalolla päätti Oulujoen seurakunnan piispantarkastuksen. Tilaisuuteen osallistui piispan seurueen lisäksi seurakunnan työntekijöitä sekä seurakuntalaisia. Juhlaohjelma alkoi virrellä 428; 1,2,3, Sari Kokkosen lausumia runoilla ja Sanna Leppäniemen yksinlaululla. (Herran on maa ja Sinun luoksesi Herra tulla saan). Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kakko kiitti puheenvuoronsa aluksi Andrew Gullea ja Samuel Salmea vierailusta Oulujoen seurakuntaan. Varapuheenjohtaja kertoi Oulujoen seurakunnan alueen monimuotoisuudesta ja luonnosta. Luonto voi toimia toisena kirkkona suomalaiselle. Alueellisen laajuuden lisäksi maanviljely erottaa seurakunnan Oulun muista seurakunnista. Oulujoen seurakunnan johtavana arvona on pidettävä kirkon matalaa kynnystä ja avaria ovia. Kotikirkkoon on oltava uupuneenkin hyvä tulla riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta ja syntyperästä. Häntä palvelevan kirkontyöntekijän kasvoista on heijastuttava lähimmäisen rakkaus ja siitä voimansa saava työtapa. Tältä pohjalta onkin kirkon kannalta tärkeää, että seurakuntapiireissäkin on mahdollisuus hiljentyä ja tavata seurakunnan kasvoja. Kirkko ja sen työntekijät voivat menestyä vain silloin, kun kaikkia jäseniä kohdellaan tasavertaisina. Seurakunta on yhteisö, jossa kukaan ei voi olla parempi toistaan. Silloin kirkon työtä kunnioitetaan ja kirkko pystyy kohtaamaan jäsenensä myös arjessa. Tältä osin Oulujoen seurakunnalla on avaimet käsissään. Tulevaisuudessa nämä arvot tulevat kantamaan toimintaa. 12

13 Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan puheenvuoron jälkeen esiintyi Ylikiimingin mieskvartetti (lauluesitys psalmin 23 pohjalta). Piispantarkastuksen lopuksi kirkkoherra Jouni Riipinen piti kiitospuheenvuoron piispalle ja hänen seurueelleen. Kirkkoherra viittasi Martti Lutherin sanoihin: Jumalan pyhät ovat kätkössä. Tästä on havaittavissa neljä tuntomerkkiä. Ensiksi pyhät ovat nöyriä. He näkevät itsensä ja maailman realistisesti. Toiseksi pyhät eivät näe omaa pyhyyttään. Kolmanneksi pyhyys on ikään kuin vierasta. Se ei ole omassa itsessä oleva piirre, vaan Jumalan armosta saatu lahja. Neljänneksi pyhyys kirkastuu vastakohtaisuuksissa. Sen keskellä mikä on saastaista ja pahaa. Pyhyys lähtee liikkeelle siitä, että katsomme Kristusta alhaalta päin. Katsomme epäpyhyydestä käsin kohti Jeesuksen ristiä. Tästä lähtee liikkeelle myös seurakunnan työ. Pyhyys tulee ylhäältä alas. Työssä lähdetään liikkeelle ihmisen pienuudesta. Jatkuvasti selvemmin näkyvä pyhä johtaa siihen, että lopulta nähdään vain ihmisen syntisyys. Mitä paremmin näemme syntisyyden, sitä paremmin ymmärrämme tarvitsevamme kirkkoa. Seurakunnassa kaikki ovat samalla viivalla. Seurakunta tarvitsee kasvoja. Nuo kasvot ovat siinä, mitä seurakuntalaiset tekevät. Omin voimin ei tehtäviä pystytä täyttämään, vaan tarvitaan Kristusta. Kirkkoherra muisteli piispan sanoja Teemme työtä voitosta käsin. Tämä sanoma on seurakunnan työssä mukana. Työkentällä Kristuksen risti antaa voimaa ja mahdollisuuden jatkaa eteenpäin. Kirkkoherra kiitti piispaa ja kertoi tarkastuksen etukäteisvalmisteluista. Valmistelut ovat auttaneet selvittämään kokonaisuuden: Mistä on tultu tähän päivään ja miten jatketaan eteenpäin. Tarkastuksen liittyvät kriittiset arvioinnit ovat olleet tärkeitä. Ne ovat avanneet kokonaisuutta sekä yhteistyön ja seurakuntalaisten kohtaamisen mahdollisuuksia. Piispantarkastus avasi suuntaa seurakunnalle ja tarjosi mahdollisuuden tarkastella sen työtä. Syntyneisiin näköaloihin palataan seurakunnan työntekijäkokouksissa. Kirkkoherra kiitti piispaa ja piispatarta kirjalahjoilla, kukilla ja cdlevyillä. Oulujoen seurakunnan piispantarkastus päättyi virteen

14 Pöytäkirja sisältää seuraavat liitteet: Läsnäolijat työntekijäkokouksessa Myllyojan seurakuntatalolla (liite 1) Läsnäolijat työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä kokouksessa (liite 2) Kertomus talouden ja hallinnon tarkastuksesta (liite 3), Kertomus kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4), Piispanmessussa pidetty saarna (liite 5) Piispa Samuel Salmi Pappisasessori Pauli Niemelä Lääninrovasti Hannu Ojalehto Notaari Paulus Pikkarainen 14

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 11/2012 Kirkkoneuvosto 1 (15) KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 18.00-20.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 3/2016

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 3/2016 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 26-37 :t 3/2016 KOKOUSAIKA: keskiviikko 02.11.2016 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Marjatta

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 21.3.2013 klo 18.30-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Ilm. esteestä Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Ilm. esteestä Sointu Ojonen Marja Korhonen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali. Paikka 7-2016 Aika Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Mannerheiminkatu 1, Lappeenrannan kirkon alasali ASIALISTA 77 KOKOUKSEN AVAUS 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 19.25 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4/2015 Aika 2.6.2015 klo 16.30 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Porin Teljän SN 9.11.2015 1 / 6 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 9/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Huhtala,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 575/2016 Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) valita kirkkoherra Teemu Laajasalon virkasuhteiseen, oman viran ohella virkaa

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot