OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 Aika: 9. ja OULUJOEN SEURAKUNNAN PIISPANTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA Tarkastajat: Piispa Samuel Salmi Pappisasessori Pauli Niemelä Lääninrovasti Hannu Ojalehto Notaari Paulus Pikkarainen Perjantai Alkuhartaus Oulujoen kirkossa klo 9 Oulujoen seurakunnan piispantarkastus aloitettiin alkuhartaudella Oulujoen kirkossa. Hartauden aluksi veisattiin virsi 536 ja kirkkoherra Jouni Riipinen toivotti piispan seurueineen sekä tarkastukseen osallistujat tervetulleeksi. Riitta Kentala kertoi Myllyojan koulun historiasta, jonka jälkeen kuultiin koulun 5.lk:n oppilaiden laulamana laulut Sylilaulu ja Suojelusenkeli. Kirkkoherra Riipinen kertoi 103 vuotiaan kirkon rakennusvaiheista, arkkitehtuurista ja historiasta sekä piti hartauden jumalakuvan muuttumisesta vuosien kuluessa sekä ihmiselämän eri vaiheissa. Erityisesti Jumala on läsnä kirkossa. Riitta Kentala kertoi Oulujoen koulun historiasta, jonka jälkeen kuultiin koulun oppilaiden musiikkiesityksenä laulu Muista joka päivä. Piispa kiitti kouluja musiikkiesityksistä sekä seurakunnan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Piispa piti hartauden kirkkovuoden aiheesta Itsensä tutkiminen sekä pyhän evankeliumitekstistä Matt. 21: Jokaisessa päivässä on Jumalan siunaus. Loppuvirtenä laulettiin virsi Työntekijäkokous Myllyojalla klo 10 Työntekijäkokouksessa järjestäydyttiin pienryhmiin töihintulovuoden mukaisesti. Pienryhmissä pohdittiin millainen seurakunta oli oman työtehtävän alkaessa ja millainen se on tänään. Lisäksi mietittiin seurakunnan kehittämistä. Keskustelussa nousi esiin monenlaisia teemoja. 3 Ruokailu Myllyojalla klo

2 4 Vierailu Myllyojan asukastuvalla klo Myllyojan asukastuvalla piispaa ja hänen seuruettaan olivat vastaanottamassa Myllyojan suuralueen puheenjohtaja ja Myllyojan asukastuvan toiminnanjohtaja Hannu Kuparinen, Hintan-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistyksen sihteeri Matti Vehkaohja, tupaisäntä Asko Mäkelä sekä Oulun kaupungin keskushallinnon yhteisötoiminnan koordinaattori Maarit Alikoski. Vierailun aluksi tutustuttiin asukastuvan rakennuksiin, toimintaan ja pihapiiriin Hannu Kuparisen johdolla. Piispa kiitti vastaanottajia mahdollisuudesta vierailuun. Maarit Alikoski kertoi puheenvuorossaan Myllyojan asukastuvan olevan yksi 14 Oulun asukastuvasta (suuralueita Oulussa on yhteensä 17). Ensimmäinen asukastupa perustettiin Rajakylään vuonna Toiminnan lähtökohtia ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Toiminnan sisältö määräytyy osallistujien ammattitaidon mukaan. Asukastuvat luovat mahdollisuuden hyveiden ja hyvien ajatusten toteuttamiseen. Asukastuvilla tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa. Asukastuvat ovat myös osa kaupungin strategiaa ja kehittämistä. Hannu Kuparinen kertoi asukastuvan pyrkivän toiminnassaan monipuolisuuteen. Myllyojan asukastupaa johtavat kolmannen sektorin vapaaehtoiset. Lisäksi tuvalla on tällä hetkellä 23 palkallista työntekijää. Myllyojan asukastuvalla on ollut vuonna tilaisuutta. Asukastupa järjestää myös retkiä, ja on mukana esimerkiksi yhteisvastuukeräyksessä. Lisäksi tuvalla on käynnissä mm. ikäihmisprojekti, jonka tarkoituksena on tukea vanhusten kotona asumista. Myllyojan asukastupa on avoinna viitenä päivänä viikossa ja sen toiminta on suunnattu kaikenikäisille. Vuonna 2010 tuvan toimintaan osallistui yli kävijää. Maarit Alikoski kertoi Oulun kaupungin tukevan asukastuvan toimintaa rahallisesti sekä tarjoamalla tilat. Osana toimintaa on tilojen ylläpito ja kunnostus. Omaehtoisuudelle luodaan kasvualustaa. Kirkkoherra Riipinen kertoi seurakunnan ja asukastupien yhteistyön tarjoavan monia mahdollisuuksia. Seurakunta haluaa olla mukana toiminnassa koko alueellaan. Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan laajentaa. Maarit Alikoski kutsui seurakunnan edustajan työseminaariin Seminaarin teemoihin kuuluu mm. elinvoima alueellisissa verkostoissa. Lopuksi piispa kiitti vierailusta ja korosti yhteistyön merkitystä. Seurakunnan arvot sopivat asukastupien toimintaan, vaikka asukastupien arvopohjaa ei olekaan määritelty. Kirkkoherra muisti Myllyojan asukastupaa kirjalahjalla ja cdlevyllä. Hannu Kuparinen kiitti vierailusta. Loppuvirtenä veisattiin Vierailu Kemiralla klo 14 Vierailua Kemiran tehtaalla isännöivät tehtaan johtaja Juha Kangastalo, talouspäällikkö Jukka Sirilä ja henkilöstöpäällikkö Harri Pakkanen. Tehtaan johtaja Juha Kangastalo kertoi piispalle ja hänen seurueelleen yrityksen sekä tehtaan toiminnasta ja historiasta. Kemira on yli 2 miljardin liikevaihdolla toimiva yritys, jolla on toimihenkilöitä noin 40 maassa. Tuotannon suurimman segmentin muodostavat paperikemikaalit. Lisäksi tärkeitä segmenttejä ovat kunnallinen ja teollinen vedenpuhdistus, erikoiskemikaalit ja kaivostyöhön liittyvät vesitarpeet. Noin 75 prosenttia liiketoiminnasta liittyy vesikemiaan. Vedenpuhdistus on tärkeää, sillä maailman vesivarannot 2

3 ovat rajalliset. Yhtiön liiketoiminta aloitettiin vuonna Yhdistykselle tärkeät arvot liittyvät mm. ympäristöstä ja ihmisistä välittämiseen. Kemiran Oulun tehtaan toiminta alkoi vuonna Tehdas on yksi kolmesta yrityksen isosta toimipaikasta Suomessa ja se työllistää 170 henkilöä. Tehdas ei enää ole yhtä merkittävä työllistäjä alueella kuin ennen. Oulun tehtaan päätuotantolinjat ovat muurahaishappo ja vetyperoksidi. Muurahaishapon tärkein käyttökohde on tuorerehun säilöntä. Vetyperoksidia käytetään erityisesti selluloosan valkaisuun. Tehtaan tuotannosta 2/3 menee vientiin ja 1/3 kotimaan tuotantoon. Vientimaita on yhteensä luvulla tehtaan työntekijöistä on vaihtunut prosenttia. Syynä vaihtuvuuteen on ollut laaja eläköityminen. Tehtaan tontille rakennetaan Oulun Energian toimesta jätteenpolttolaitos. Vuonna 2008 tehtaalla käytiin yt neuvotteluja, joiden seurauksena irtisanottiin noin 100 työntekijää. Lääninrovasti kertoi, että Tuiran seurakunnan pappi tuki neuvotteluissa mukana olleita työntekijöitä järjestämällä heille ryhmäkokoontumisia seurakunnan tiloissa. Ryhmään kuului noin 20 jäsentä ja se kokoontui noin vuoden ajan. Tehtaan johtaja oli kuullut seurakunnan toiminnasta positiivista palautetta. Vierailun lopuksi kirkkoherra muisti tehtaan johtajaa kirjalahjalla ja cd-levyllä. 6 Päivällinen Myllyojan seurakuntatalolla klo 16 7 Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen kokous Myllyojalla klo 17 Kokous aloitettiin veisaamalla virsi 443. Virren jälkeen piispa piti aloituspuheenvuoron, jossa hän kertoi kokouksen tarkoituksesta ja kulusta. Piispan jälkeen kirkkoherra viittasi puheenvuorossaan seurakunnan maantieteellisiin erityisominaisuuksiin: Toimipisteet ovat hajallaan toisistaan ja työntekijät toimivat laajalla alueella sekä itsenäisesti. Nämä seikat asettavat haasteita yhteistyölle. Työntekijöiden väliseen yhteyteen on panostettava. Tämä voi johtaa yhteisen työnäyn paranemiseen. Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden väliseen yhteyteen on myös kiinnitettävä huomiota. Varsinkin, kun luottamushenkilöt ovat vast ikään valittu tehtäviinsä. Vuosittainen yhteinen kokouspäivä on kirkkoherran mukaan tärkeä. Kokouspäivässä on käyty läpi työalojen työtä. Katsantaa yhteisten tavoitteiden pohjalta ei ole ollut. Kokouspäivässä olisi tulevaisuudessa tärkeää tutustua työalojen työhön sekä tutustua työntekijöihin ja luottamushenkilöihin. Ongelmana on se, että henkilömäärä on suuri ja kaikki eivät aina pysty olemaan paikalla. Kirkkoherra on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana johtokuntatyössä. On tärkeää, että johtokuntakokousten ajankohdat päätetään ajoissa. Johtokuntatyössä mukanaolo on perustyötä. Lisäksi kirkkoherra puhui Ylikiimingin ja Yli-Iin piirineuvostojen roolista ja tehtävästä. Kuinka piirineuvostot säilyttäisivät erityisen roolinsa ja olisivat samalla osa koko seurakunnan toimintaa? Piirineuvostojen tehtävää, olemassaoloa ja hallinnollista tehtävää kirkkoherra piti tärkeänä. Piirineuvos- 3

4 ton viestin ja työnäyn on tärkeää tulla esille yhteisen seurakuntaneuvoston kokouksissa. Kirkkoherran jälkeen luottamushenkilöiden puheenvuoron piti seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kakko. Olosuhteet Yli-Iin alueella ovat seurakuntaliitoksen jälkeen pysyneet yhtä hyvinä kuin ennen. Varapuheenjohtaja on tyytyväinen tilanteeseen. Osaaminen on suuressa seurakunnassa aina parempaa ja viranhaltijoiden määrä suurempi. Hän näki seurakunnan tulevaisuuden hyvänä, vaikka alue on laaja ja hajanainenkin. Luottamushenkilöiden vastuualue liittyy talouteen ja hallintoon. Oulujoen seurakunnassa päätöksenteko on sujunut sovinnollisesti, hyvin ja yksimielisesti. Kokoukset ovat olleet hyvin valmisteltuja ja asioihin on ollut helppo perehtyä. Varapuheenjohtaja kuitenkin koki, että talouteen liittyviin päätöksiin on voitu vaikuttaa aikaisempaa vähemmän. Taloudellisiin muutoksiin on tulevaisuudessa varauduttava. Varapuheenjohtaja oli tyytyväinen seurakunnan työntekijöiden työhön. Kirkkoon luotetaan ja työntekijät ovat pyrkineet palvelemaan seurakuntalaisia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Varapuheenjohtaja toivoi, että Yli-Iissä säilyisi seurakunnan palvelupiste ja toiminta jatkuisi yhtä aktiivisena myös tulevaisuudessa. Kirkosta halutaan saada näkyville kasvot. Erityiset ikäihmiset kaipaavat kontakteja. Kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan puheenvuorojen jälkeen piispa viittasi Oulun alueella viime vuosina vaikuttaneisiin muutospaineisiin. Henkinen prosessi on ollut suuri sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Prosessi jatkuu tulevaisuudessa kahta kautta: Ensiksi tulevaisuudessa etsitään uusia tapoja tutustua toisten työhön ja työkavereihin. Etsitään seurakunnan uutta olemusta niin, että samalla kuitenkin pidetään mielessä menneiden sukupolvien työ ja perinne. Piispa oli luottavainen, että muutoksista selvitään yhdessä hyvin. Toiseksi on mahdoton ennakoida tulevaisuuden kuntamuutoksia. Kirkolla ei ole valmista järjestelmää, jolla reagoitaisiin esimerkiksi kuntien määrän selvään laskuun. Kirkko on kiinnitetty valtion päätöksiin. Eletään epävarmoja aikoja. Oulujoen seurakunnan kohdalla suuri ihmisten keskittymä tulee aina määrittämään alueen identiteettiä. Tulevaisuuden muutokset ovat tuskin kovin poikkeavia niistä muutoksista, joita seurakunta käy läpi jo nyt. Haastavaa on seurakunnan uuden identiteetin rakentaminen liitosten jälkeen ja prosessin keskellä. Merkittävää on myös alueen väkimäärän kasvu. Samanaikaisesti kun yritetään säilyttää jotakin vanhasta, on suunnattava katseet yhteen Oulujoen seurakuntaan. Mielessä on samalla pidettävä kirkon ja seurakuntien perinne. Seurakunnan kasvun ja muutosprosessin haasteena on se, että sisäisesti seurakunta ei voi ajatella olevansa arvo sinänsä. Seurakunta ei saa työllistää itse itseään. Mitä suurempi organisaatio on, sitä suurempi vaara on sille, että organisaatiosta tulee itsessään työn kohde. Piispa kysyi, kuinka tämän päivän ja huomisen seurakuntaa voitaisiin rakentaa niin, että ei unohdettaisi ketkä ovat asiakkaitamme? Seurakunnassa on joka päivä kysyttävä: Keitä varten me olemme olemassa? Seurakuntalaiset odottavat kirkolta kosketusta ja sanomaa. Oulujoen seurakunnassa saa olla vahva identiteetti. Samalla on muistettava, että Oulun seurakunnat ovat yksi kokonaisuus. Hengellisiä rajoja 4

5 ei saa piirtää. Seurakuntatyössä on vahvistettava sitä kokemusta, että meitä on paljon. Oulu muodostaa yhden hengellisen kokonaisuuden, vaikka ilman pieniä yksiköitä emme pärjää isossa kokonaisuudessa. Piispa muistutti, että me elämme maailmaa varten. Asessori kertoi seuraavaksi Oulujoen seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta (liite 3). Seurakuntayhtymä on rikas, mutta suunta on alaspäin. Ollaan menossa kohti tiukkenevia aikoja. Tämä saattaa tarkoittaa kiinteistö ja henkilöstöresurssien sopeuttamista. Kirkkohallitus on antanut seurakuntaliitosten myötä sopeuttamistukea Oulujoen seurakunnalle. Jatkossa olisi tärkeää, että Oulun seurakuntayhtymä tukee sopeuttamista riittävästi. Toimintaympäristön hajanaisuus vaatii enemmän taloudellisia resursseja. Seurakunnan kolmesta kirkosta on pidetty hyvää huolta. Paloturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tulevaisuudessa Yli-iin ja Ylikiimingin kirkkojen paloturvallisuutta voidaan vielä parantaa sprinklerijärjestelmällä. Toimitiloista seurakuntayhtymällä on vuosikorjaussuunnitelmat. Seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa yhtymän investointiohjelmiin. Ylikiiminki on jäänyt toimitilasioissa huonoimmalle osalle. On selvitettävä, mikä olisi Ylikiimingin alueen ensimmäinen korjauskohde. Kaikkia tiloja on tuskin mahdollisuus yhtä aikaa korjata tai rakentaa. Oulujoen seurakunnan työntekijöiden toimitilat ovat hajallaan. Myllyojan seurakuntakoti on tietyllä tavalla epäkäytännöllinen eikä se toimi yhteisöllisenä paikkana. Sosiaalisissa tiloissa ja toimitiloissa on parantamisen varaa. Pikaisesti toivotaan korjausta toimistonhoitajien ja diakoniatyöntekijöiden työturvallisuuteen. Ne on saatettava kuntoon pikaisesti. Myös atk- laitteissa on parantamisen varaa. Seurakunnassa on hieman yli 40 työntekijää. Resursseja on paljon. Työntekijöiden toiveissa olisi saada lisää pappeja, diakoneja ja nuorisotyönohjaajia. Asessorin mukaan suunta on pikemminkin toisinpäin. Tämä korostaa seurakuntalaisten omaa vastuuta ja vapaaehtoistyön merkitystä. Tulevaisuudessa seurakunnan työntekijöiden rooli saattaa hieman muuttua ja seurakuntalaisten oma vastuu seurakunnan perustehtävästä kasvaa. Johtamisen, työntekijäkokousten kehittämisen ja erilaisten palaverien merkitys korostuu erityisesti siksi, että työntekijät ovat hajallaan. On myös tärkeää miettiä kenen on tarpeellista olla läsnä missäkin kokouksessa ja mitkä ovat kokoustamisen eri muodot? Seurakuntalaisten kohtaamiseen voisi jäädä tällöin enemmän tilaa. Koulutuksiin osallistumiselle on ollut laajat mahdollisuudet. Viitattiin oppimiskokemusten yhteiseen jakamiseen työyhteisössä. Seurakunnan työntekijöiden työhyvinvointiin on sijoitettu paljon seurakuntayhtymässä. Oulun seurakuntayhtymä on panostanut paljon myös verkon tietokantoihin. Työ ja vapaa-aikasuunnitelmat on hoidettu Oulujoen seurakunnassa asianmukaisesti. Samoin laskutus. Seurakuntaneuvoston ohjesääntöä on juuri uudistettu. Seuraavaksi vuorossa ovat johtokuntien johtosäännöt. Johtokunnat ovat toimineet työaloittain ja tarkastuksessa ei huomattu merkittäviä ristiriitaisuuksia piirien kanssa. Käytännössä tehtävät kuitenkin leikkaavat toisiaan. Yhdistymisen ja sulautumisen edettyä tarpeeksi pitkälle on pohdittava milloin piirineuvostoista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Asessori on samaa mieltä kirkkoherran kanssa siitä, että vielä piirineuvostot ovat tarpeellisia. Piirikappalaisten mu- 5

6 kanaolo seurakuntaneuvoston päätöksenteossa voisi vahvistaa piirineuvostojen osallistumista. Tilintarkastajilla ei ole ollut erityistä huomautettavaa Oulujoen seurakunnan taloudenhoidosta. Ainoa toive on vuosien varrella ollut, että Oulun seurakuntayhtymän tietyt hallinnolliset käytännöt saataisiin lähemmäksi toisiaan. Sisäinen valvonta on Oulujoen seurakunnassa hoidettu asianmukaisesti. Seurakuntayhtymän tasolla on huomattu pieni virhe, mutta se korjataan. Kaiken kaikkiaan Oulujoen seurakunnan tilanne on hallinnon ja talouden osalta hyvä. Lääninrovasti kertoi kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4). Seurakuntayhtymän seurakunnissa on jäsenrekisteri ja siihen liittyvä asiakaspalvelut on keskitetty seurakuntien keskusrekisteriin. Keskusrekisterin tiloissa tehdään myös merkittävä osa tila- ja toimitusvarauksista. Lääninrovasti on pitänyt ratkaisua hyvänä. Seurakuntalaisten pyynnöstä yksittäiset kirkkoherranvirastot ovat edelleen palvelleet samoissa tehtävissä. Seurakuntien kirkkoherranvirastolla on mm. maksutoimintaa ja viestintään liittyviä tehtäviä. Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirasto on Myllyojan seurakuntatalolla. Ylikiimingissä ja Yli-Iissä ei enää ole kirkkoherranvirastoa. Seurakuntalaisilla on näillä alueilla jäänyt kaipaus kasvokkain kohtaamiseen. Seurakunnan työntekijät voivat reagoida tähän. Myllyojan kirkkoherranvirastossa on yksi kokoaikainen ja yksi osaaikainen työntekijä. Työntekijämäärä on perusteltu, joskin osa-aikaisuus vaikeuttaa työjärjestelyjä. Tilannetta voisi auttaa entistä tiiviimpi yhteistyö keskusrekisterin kanssa. Tähän on pyrittävä. Kirkkoherranviraston työntekijöiden työtilat eivät ole parhaat mahdolliset. Ne ovat läpikulkutiloja eivätkä näin täysin toimivia. Myllyojan kirkkoherranviraston työtilat ovat myös vaarallisia, sillä niistä ei ole varapoistumistietä. Tilanne on korjattava mahdollisimman pian. Tämän jälkeen on pohdittava, miten muilla tavoin virastoa voitaisiin korjata (esim. läpikulun poistaminen). Yksittäisenä huomiona lääninrovasti mainitsi tietoturvan olevan erityisen hyvässä kunnossa. Arkistosta. Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt uuden arkistosuunnitelman. Sen osilta on nyt ryhdyttävä toimenpiteisiin. Arkistoitavaa materiaalia on kassakaapissa, joka on liian ahdas. Samoin materiaalia säilytetään myös paloturvattomissa tiloissa. Arkistomateriaalin siirto keskusrekisterin päätearkistoon olisi aloitettava mahdollisimman pian kaikissa Oulun seurakunnissa. Operaatiossa on otettava huomioon myös Yli-Iin ja Ylikiimingin arkistot. Kirkkoherranviraston pappien työhuoneessa sijaitseva kirjasto on erinomaisessa kunnossa. Se on äskettäin arkistoitu. Asessorin ja lääninrovastin esittelemien raporttien jälkeen piispa kehotti seurakuntaa ryhtymään esitettyihin korjausehdotuksiin. Piispa piti puutteena sitä, että seurakuntayhtymän edustaja ei ollut kokouksessa paikalla. Piispa pyysi lääninrovastia ja seurakunnan kirkkoherraa informoimaan seurakuntayhtymää esitetyistä raporteista. Tämän jälkeen piispa avasi yleisen keskustelun: (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin toimistohoitajan ja -sihteerin poistumistietä. Poistumistie on olemassa, joskin työtilat ovat turvattomia. 6

7 (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Ylikiimingin rakennuskantaa. Toimitilojen osalta on menty huonoon suuntaan. Viime vuosikymmenen aikana on purettu enemmän kuin rakennettu. Suunnitelmia on, mutta ne eivät ole toimivia. Tilat ovat huonossa kunnossa. Lisäksi seurakuntatalo on erillään kirkosta. Kirkko on puolestaan hyvässä kunnossa. Sähkölämmitys olisi kiireellistä uusia paloturvallisuussyistä. Samalla olisi pohdittava toimintojen keskittämistä kirkolle. Samoin olisi mietittävä pitkän aikavälin suunnitelmia seurakunnassa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Yli-Iin palvelupistettä. Se ei toimi kirkkoherranvirastona, mutta on uudenlaisessa käytössä. Työntekijöitä on paikalla maanantaisin, tiistain, torstaisin ja perjantaisin klo Vuoden aikana esimerkiksi kaikki alueen omaiset on kohdattu seurakunnan Yli-Iin tiloissa. Sekä Yli-Iin että Ylikiimingin arkisto on tyhjennetty. Asessori kommentoi Ylikiimingin toimitilojen tilannetta. Hän on siitä huolestunut. Tilanne näyttää huonolta. Ylikiiminkiläisten olisi mietittävä prioriteetit: mitä korjataan ensin? Jos tästä löydetään yhteisymmärrys ja seurakuntaneuvosto on yksimielinen, niin asia voidaan viedä seurakuntayhtymän päätettäväksi. Yksimielisyys on tärkeää. Lääninrovasti kommentoi Yli-Iin tilannetta. Hänestä on hyvä, että palvellaan siellä missä ihmiset ovat ja missä he tulevat luoksemme. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin Ylikiimingin toimitilojen tilan netta. Arvion mukaan ylikiiminkiläiset toivovat yleisesti seurakuntataloa kirkonmäelle. Ylikiiminkiläiset kokevat, että annettuja lupauksia ei ole toteutettu sovitulle tavalla. Sankarihautojen kunnostamiseen luvattu raha on siirretty. Samoin on muiden rakennus- ja korjausprojektien osalta (esim. uuden seurakuntatalon rakentaminen). On tunne, että taloudesta ei saada päättää itse ja ylikiiminkiläisten yli on kävelty. Samalla seurakuntayhtymällä menee taloudellisesti erittäin hyvin. Lisäksi kaivattiin seurakunnan työntekijöiden kasvojen tutuksi tulemista ja näkemistä esimerkiksi palvelupisteen kautta. Samoin toivottiin seurakunnan työntekijöiden hyvää tavoitettavuutta. Oltiin huolissaan Ylikiimingin alueen näkyvyydestä. Piispan mielestä on tärkeää, että seurakuntalaiset eivät koe olevansa ylikäveltyjä. Liittymisvaiheessa sovituista asioista on pidettävä kiinni. Poikkeamistilanteissa on osapuolten tehtävä neuvotella asia uudestaan. Piispa korosti, että jokaisella on tärkeä tehtävä seurakunnassa. Kaikkien työnantaja on Jeesus Kristus. Seurakunnan jäsenet ovat tasavertaisia ja muodostavat Kristuksen ruumiina yhden kokonaisuuden. Seurakunnan opetuksessa, sisäisessä viestinnässä ja elämässä tämä näkökulma on pidettävä esillä. Jokainen seurakuntalainen voi auttaa ja tukea toista. Yhteisöllinen tehtävä on auttaa alkuun iloissa ja suruissa. Tämä rakentaa seurakuntaa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kommentoitiin Ylikiimingin rakennusasioita. Koettiin, että päätöksissä on kävelty yli ja esitetty vääriä perusteita. 7

8 (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kysyttiin tarkennusta Yli-Iin kirkon paloturvallisuusasioihin. Uusi lämmityshanke on kaavoituksen loppumetreillä. Esitettiin yliiiläisten yhteinen kokemus, jonka mukaan liitostoiminta on tehty hyvässä hengessä. Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Asessori vastasi, että Yli-Iin paloturvallisuus on hyvällä tasolla. Sprinklerijärjestelmä voidaan tulevaisuudessa lisätä. Aluelämpöön siirtyminen on kannatettava asia. (Työntekijät ja luottamushenkilöt) Kehutiin Ylikiimingin lapsi-ja nuorisotyötä. Seurakunnan erityistapahtumiin kokoontuu paljon väkeä ja niihin pitää edelleen panostaa. Tilaisuuksissa käy väkeä, joka ei muuten käy kirkossa. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)seurakuntayhtymän kiinteistöpuolta kritisoitiin huonosta tiedonvälityksestä. Myllyojan seurakuntatalon remontista ei ole informoitu tilan varaajia. Tämä on aiheuttanut mielipahaa käyttäjien keskuudessa. Oulujoen seurakunnan työntekijät ovat joutuneet ottamaan kritiikin vastaan. Remonttien järjestyksestä on ollut epäselvyyttä. Informaation kulku on mennyt entistä huonommaksi. Remonttien yhteydessä on syytä kysyä käyttäjiltä toiveita. Nyt on koettu, että viestit eivät mene seurakuntayhtymään perille. (Työntekijät ja luottamushenkilöt)kommentoitiin Yli-Iin paloturvallisuutta. Kirkon näkyvyyttä estävien puiden kaatamisesta on esitetty toive. Palolaitosta on pyydetty tarkistamaan pääsy kirkon sakastinpuoleiseen päätyyn. Piispa päätti keskustelun ja kommentoi kirkosta eroamista. Tiedot pitävät ahtaalla. Piispa on huolissaan ja surullinen tilanteesta. Olemme tekemisissä globaalin ilmiön kanssa, jonka edessä olemme jossain määrin voimattomia. Individualistinen kehitys on leviämässä sinnekin, missä sille ei yhteisöllisyyden kannalta olisi edellytyksiä. Ihmisten maailmassa on tapahtumassa kehitys, jossa huomio kiinnitetään omaan itseen ja siihen, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Tämä ilmiö näkyy myös luvuissa, joissa mitataan sitoutumista kirkkoon. Kun side ohenee, niin kirkosta eroaminen helpottuu. Varsinkin kun eroaminen on tehty yksinkertaiseksi. Kirkosta eroamisen edessä saadaan kuitenkin olla turvallisella mielellä. Jeesus Kristus johtaa kirkkoa, eivät ihmiset. Kristus tietää mihin myrskyihin ja aaltoihin hän meidät johdattaa. Vaikeudet voivat johtaa myös siunauksiin: Työyhteisönä ja kristittyinä joudumme löytämään yhä uusia lahjoja itsestämme ja toisistamme. Yhdessä voimme kantaa enemmän toivoa ja iloita, että meille on annettu tulevan maailman ääni. Sitä saa jäädä kuuntelemaan ja siitä saa iloita. Kristillinen sanoma ei koskaan ole ollut massojen liikettä. Se on kestänyt kaikki myrskyt ja vaiheet läpi. Saamme iloita siitä, että yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu kirkkoon. Saamme iloita toinen toisistamme ja pysyvästä evankeliumin aarteesta. Kirkkoon liittyy vuosittain tuhansia jäseniä. Kirkkoon liittyvällä on aina tietty vakaumus. Hän on suostunut jäsenyyteen. Liittymisessä on aimo annos sitoutumista ja tahtoa olla aktiivisesti mukana. Tulevaisuutta tulee rakentaa niiden varaan, jotka palaavat kirkkoon. Heitä voidaan tavoittaa mm. sosiaalisen median kautta. Ei saa katsoa niitä lukuja ja tekstejä, jotka masentavat. 8

9 Piispa tahtoo rohkaista. Maailman tulevista vaiheista ei voida tietää. Muutoksia tulee nopeasti. Jumalan maailmassa voi tapahtua paljon kiitettäviä ja hyviä asioita. Vaikeina aikoina ei pidä katsoa alaspäin vaan ylöspäin kohti häntä, josta kaikki hyvyys lähtee. Piispa mainitsi mietelauseen: Jumala on antanut sinulle tehtävän, jota hän ei ole antanut kenellekään muulle kuin sinulle. Yksinäisyyden, masennuksen ja muiden vaikeuksien keskelläkin Jumala tietää mitä hän tekee. Pääasia on, että olemme Jumalan kämmenellä ja jätämme itsemme hänen käsiinsä. Lopuksi piispa kiitti keskustelusta. Iltavirtenä veisattiin 552 ja piispa siunasi seurakunnan. 8 Konsertti Oulujoen kirkossa klo 19 Iltakonsertissa esiintyivät Oulujoen lapsikuoro (laulut Lapsen tie, Pohjoisen laulu, Laula satakieli, Ylitse lentävät ja Sylilaulu), Yli-Iin kirkkokuoro johtajanaan Anja Hyyryläinen (Oi suuri, pyhä Jumalamme, Hän ohitse ei kulje ja Matkarukous), Oulujoen ja Ylikiimingin kirkkokuorot johtajanaan Leo Rahko ja pianistinaan Sanna Leppäniemi (Laulakaa riemuin kaikki maat, Sana, Jumalan tuuli ja Halleluja-kaanon). Hartauden piti kappalainen Pentti Kortesluoma. Lopuksi kirkkokuorot lauloivat yhdessä (Soi kunniaksi Luojan ja Herraa hyvää kiittäkää). Konsertissa laulettiin myös yhteislauluna virsi Iltapala Oulujoen pappilassa klo 20 Piispantarkastuksen perjantaipäivä päättyi piispan seurueen ja konserttiesiintyjien yhteiseen iltapalaan Oulujoen pappilassa. Sunnuntai Piispantarkastusmessu Oulujoen kirkossa klo 10 Oulujoen piispantarkastusmessun toimitti piispa Samuel Salmi. Saarnaajana toimi Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan piispa Andrew Gulle (Victoriajärven itäisen hiippakunnan piispa, Tansania). Saarnateksti oli Hesekielin kirjan 5.luvusta (liite 5). Messussa avustajana toimi kirkkoherra Jouni Riipinen. Kanttorina toimivat Lauri Nurkkala, Leo Rahko, Sanna Leppäniemi ja Anja Hyyryläinen. Messussa lauloi Gaudiate kuoro. Piispantarkastusmessun virsinä olivat 202:1-4, 706, 130, 204, 333, 451, 452 ja Yleinen piispantarkastus Oulujoen kirkossa klo Piispantarkastusmessua seurasi yleinen piispantarkastus. Piispa kertoi piispantarkastuksen toteutuvan yksittäisessä seurakunnassa noin 10 vuoden välein. Oulujoen seurakunta päättää hiippakunnan osalta kymmenen vuoden piispantarkastuskierroksen. Edellinen piispa oli päättänyt piispantarkastuskierroksen Oulujen seurakuntaan. Piispa kertoi yleisen piispantarkastuksen kulusta ja luonteesta. 9

10 Yleisen piispantarkastuksen aluksi asessori kertoi talouden ja hallinnon tarkastuksesta (pykälä 7 ja liite 3). Hän nosti esiin muutamia huomioita seurakuntalaisten näkökulmasta. Oulujoen seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakunnasta maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisvero on Oulun seurakuntayhtymässä 1,25 %. Seurakuntayhtymän taloustilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulevaisuuteen on varauduttava Rakennushankkeiden ja liitosprojektien jälkeen seurakuntayhtymän säästöt jäävät vähiin. Oulujoen seurakunnalla on paljon toimitiloja eri puolelle toimialuetta. Ne ovat lähellä seurakuntalaisia, mutta tietyssä mielessä myös hajallaan. Jatkossa olisi syytä miettiä olisiko keskitetylle toimipaikalle tarvetta erityisesti työntekijöiden näkökulmasta. Tarkastuksen aikana on käynyt ilmi, että seurakuntayhtymällä on parannettavaa seurakunnan rakennusten ylläpidossa ja korjauksissa. Erityisesti Ylikiimingin alueen osalta. Ylikiimingin tilanne on riittävällä tavalla korjattava. Oulujoen seurakunnan liitoshankkeen ja integraation kehittyessä voidaan tarkastella työntekijäresurssien uudenlaista kohdentamista. Kohdentamisen tarkoituksena on palvella entistä paremmin kokonaisuutta. Seurakuntalaisten vapaaehtoistyöllä on kasvavan tärkeä merkitys. Seurakuntaneuvosto on toiminut asiaankuuluvalla tavalla. Seurakuntalaisten on tärkeää tietää seurakunnan toiminnasta tältä osin. Yli-Iissä ja Ylikiimingissä toimivat piirineuvostot, jotka tekevät esityksen talous- ja toimintasuunnitelmasta seurakuntaneuvostolle. Piirineuvostot palvelevat alueitten vastuunottoa ja ovat tarpeellisia. Liitosprosessin kehittyessä tulevaisuudessa piirineuvostojen roolia on mietittävä. Seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu asianmukaisella tavalla. Asessorin puheenvuoron jälkeen lääninrovasti kertoi kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4 ja pykälä 7). Oulun seurakuntien kaikki arkistomateriaali on siirrettävä mahdollisimman nopeasti yhteiseen keskusrekisteriin. Vain keskusrekisterissä on jäsenrekisteritietoja. Lääninrovasti kertoi myös rovastikunnallisesta yhteistyöstä. Oulun seurakuntayhtymän laajentuessa rovastikunnallinen jako on työryhmän pohdinnan alla. Keskusteluissa on ollut, että rovastikunta voisi laajeta seurakuntayhtymää laajemmalle. Nykyinen rovastikuntajako helpottaa taloudenhallintaa, sillä seurakuntayhtymä on varannut rovastikunnalle oman budjetin. Rovastikunnan keskeisempiä yhteisen työn muotoja ovat lähetystyö sekä kanttorien ja pappien yhteistyö. Kanttorien ja pappien rovastikunnalliseen yhteistyöhön on kiinnitetty erityisen paljon huomiota viime aikoina. Lääninrovastin puheenvuoron jälkeen piispa avasi keskustelun: Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Lopuksi piispa kertoi yleisesti Oulujoen seurakunnan tilanteesta. Oulujoen seurakunta on pitkään ollut vakiintuneessa tilassa. Se on ollut maaseutumainen seurakunta kaupungin kupeessa. Se on edelleen vahvasti maaseutuseurakunta, vaikka kaupungistumista on tapahtunut. Maaseutuseurakunnan identiteettiä on vahvistanut Yli-Iin ja Ylikiimingin seurakuntien liittyminen. Liitos on tuonut rikkautta ja uutta seurakuntaan. 10

11 Yhdistymisneuvotteluissa esiin nostetut ja sovitut asiat on hoidettava asianmukaisesti. Niitä ei saa unohtaa. Seurakuntalaisille ei saa syntyä käsitystä, että tiettyjä yhdistymisneuvotteluissa esitettyjä asioita ei oteta kohtuullisessa ajassa esille. Tähän on kiinnitettävä huomiota. Oulujoen seurakunnassa on meneillään muutosprosessi, joka haastaa työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia kasvamaan yhteen. Prosessi on kesken, mutta yhteen kasvaminen on hyvässä vauhdissa. Tästä tulee seurakunnalle siunaus ja hyöty. Yhteen kasvamisen jälkeen on ulospäin kasvamisen vuoro. Oulujoen seurakunta saa kulkea eteenpäin ja antaa uudenlaisen ilmeen siitä, mitä Oulujoen seurakunnan jäsenyys merkitsee. Muutosprosessin seurauksena luottamushenkilöt ja työntekijät löytävät yhteisen tavan työskennellä. Prosessin aikana on muistettava yksittäisen työntekijän lahjat ja taidot. Nykyaikana rajat ylittävän tiimityön merkitys on suuri. Emme vielä tiedä mihin kuntien rajat tulevaisuudessa asettuvat. Seurakuntayksiköt ovat niin suuria, että se mitä tulevaisuudessa Oulussa tapahtuu, ei poikkea merkittävästi jo tehdyistä muutoksista. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnossa on oltava läpinäkyvyys. Seurakuntayhtymä on seurakunnan palvelija, ei yläpuolella oleva taho. Kun seurakunnassa on kehittämistarpeita, seurakuntayhtymän on vastattava pyyntöihin. Mietittäessä Oulujoen seurakunnan panosta Oulun seurakuntayhtymässä on mielessä pidettävä yksi asia: Maaseutuidentiteetin keskellä on vahvistettava ajatusta siitä, että Oulun alue on yksi kokonaisuus hengelliseltä kannalta. Seurakuntaelämä saa olla sitä mitä se nyt on, mutta erityisesti nuoret tarvitsevat kokemusta, että meitä on paljon. Kokemusta, että me olemme yksi joukko. Yhteisissä hankkeissa on onnistuttu aiemmin Oulussa ja samalla tavoin voidaan onnistua myös nykyään. Apuna tässä voivat toimia sosiaaliset mediat. Piispa muistutti, että me elämme henkisesti ja hengellisesti vaikeita aikoja. Elämme monenlaisten haasteiden ja ristiriitojen keskellä. Moni koti on ahtaalla ja rikkinäinen. Tähän taustaan liittyy myös yhteiskunnassa viimeisen vuoden aikana vallinnut myllerrys ja ilmapiiri. Työntekijöissä on kaiken keskellä nähtävissä voimattomuutta ja väsymystä. Ei ole helppoa tuntea ympäröivän elämän rikkinäisyyttä ja samalla kokea sekä seurakunnan työn arvostelua että kirkosta eroamisia. Seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten ei ole helppo kantaa seurakunnan lippua. Ajan ollessa vaikea on tärkeää vahvistaa sisäisiä rivejä ja etsiä yhteisiä kokemuksia siitä, että me kuulumme toinen toisillemme niin työntekijöinä, luottamushenkilöinä kuin seurakuntalaiset. Meillä on mahdollisuus toimia niin, että näytämme meitä olevan paljon. Siitä saamme voimaa. Taivaan Isä antaa meille voiman ja tahdon uudistua kun kuljemme eteenpäin rukoillen. Raamatussa luvataan, että Jumala johdattaa rukoilevia. Seurakunnat eivät saa unohtaa rukousta, raamatunlukua ja kirkossakäyntiä. Piispa viittasi raamatunkohtaan, jossa kerrotaan Jeesuksen käyneen tapansa mukaisesti synagogassa. Hänen Isänsä oli siellä. Samalla tavoin me voimme käydä tavan mukaisesti kirkossa. Yhdessä olemisessa ja yhteen tulemisessa on oma merkityksensä. Se voi olla tärkeää jokaiselle ja se voi antaa rohkaisua myös muille. Tässä saattaa olla jotain sellaista, mitä meidän kirkostamme tällä 11

12 hetkellä puuttuu. Ajattelemme liian yksilökeskeisesti. Jumala kokoaa meitä yhteen ja lähettää meidät arjen keskelle siunaten. Oulujoen seurakunnan päiväjumalanpalvelustilastoissa on tapahtunut laskua. Syyksi on mainittu raporteissa syrjäisempien seutujen tilanteessa tapahtunut muutos. Piispa kiinnitti huomiota myös siihen, että vuoden 2010 jouluajan jumalanpalveluksissa on tapahtunut laskua. Lasku osui ajankohtaan, jolloin kirkon mediamyllytys oli käynnissä. Nyt on aika miettiä, kuinka jouluajan tapahtumat voitaisiin tuoda uudella tavalla ihmisten eteen. Niin että he tajuaisivat sen, että siellä missä on Joulun ja Taivaan lapsi on elämä ja voima vaikeuksien keskellä. Siellä on uuden elämän mahdollisuus. Oulujoen ja kaikkien Oulun seurakuntien polttopisteessä olisi oltava joulunajan tapahtumat. Piispa muistutti, että on paljon aihetta iloon. On syytä iloita yhteen kokoontuvasta seurakunnasta, luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Piispa kiitti luottamushenkilöitä ja seurakunnan työntekijöitä. Kaikilla on oma ammattitaitonsa, jonka he tuovat seurakuntalaisten hyväksi ja yhteiseksi. Piispa kiitti seurakunnan kirkkoherraa. Kirkkoherra on hoitanut seurakuntaa asiantuntevasti ja hyvin muutosprosessien keskellä. Kirkkoherralla on osaaminen nähdä seurakunnan kipupisteitä ja viedä seurakuntaa eteenpäin muutosten keskellä. Seurakunnan tehtävä on tukea ja rukoilla kirkkoherran sekä hänen perheensä puolesta. Lopuksi piispa kehotti suuntaamaan katseet kohti Jumalaa. Elämä on arvokas Jumalan yhteydessä. Laulettiin virsi Herraa hyvää kiittäkää, jonka jälkeen piispa siunasi seurakunnan. 12 Lounas Myllyojan seurakuntatalolla klo Lounas Myllyojan seurakuntatalolla päätti Oulujoen seurakunnan piispantarkastuksen. Tilaisuuteen osallistui piispan seurueen lisäksi seurakunnan työntekijöitä sekä seurakuntalaisia. Juhlaohjelma alkoi virrellä 428; 1,2,3, Sari Kokkosen lausumia runoilla ja Sanna Leppäniemen yksinlaululla. (Herran on maa ja Sinun luoksesi Herra tulla saan). Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kakko kiitti puheenvuoronsa aluksi Andrew Gullea ja Samuel Salmea vierailusta Oulujoen seurakuntaan. Varapuheenjohtaja kertoi Oulujoen seurakunnan alueen monimuotoisuudesta ja luonnosta. Luonto voi toimia toisena kirkkona suomalaiselle. Alueellisen laajuuden lisäksi maanviljely erottaa seurakunnan Oulun muista seurakunnista. Oulujoen seurakunnan johtavana arvona on pidettävä kirkon matalaa kynnystä ja avaria ovia. Kotikirkkoon on oltava uupuneenkin hyvä tulla riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta ja syntyperästä. Häntä palvelevan kirkontyöntekijän kasvoista on heijastuttava lähimmäisen rakkaus ja siitä voimansa saava työtapa. Tältä pohjalta onkin kirkon kannalta tärkeää, että seurakuntapiireissäkin on mahdollisuus hiljentyä ja tavata seurakunnan kasvoja. Kirkko ja sen työntekijät voivat menestyä vain silloin, kun kaikkia jäseniä kohdellaan tasavertaisina. Seurakunta on yhteisö, jossa kukaan ei voi olla parempi toistaan. Silloin kirkon työtä kunnioitetaan ja kirkko pystyy kohtaamaan jäsenensä myös arjessa. Tältä osin Oulujoen seurakunnalla on avaimet käsissään. Tulevaisuudessa nämä arvot tulevat kantamaan toimintaa. 12

13 Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan puheenvuoron jälkeen esiintyi Ylikiimingin mieskvartetti (lauluesitys psalmin 23 pohjalta). Piispantarkastuksen lopuksi kirkkoherra Jouni Riipinen piti kiitospuheenvuoron piispalle ja hänen seurueelleen. Kirkkoherra viittasi Martti Lutherin sanoihin: Jumalan pyhät ovat kätkössä. Tästä on havaittavissa neljä tuntomerkkiä. Ensiksi pyhät ovat nöyriä. He näkevät itsensä ja maailman realistisesti. Toiseksi pyhät eivät näe omaa pyhyyttään. Kolmanneksi pyhyys on ikään kuin vierasta. Se ei ole omassa itsessä oleva piirre, vaan Jumalan armosta saatu lahja. Neljänneksi pyhyys kirkastuu vastakohtaisuuksissa. Sen keskellä mikä on saastaista ja pahaa. Pyhyys lähtee liikkeelle siitä, että katsomme Kristusta alhaalta päin. Katsomme epäpyhyydestä käsin kohti Jeesuksen ristiä. Tästä lähtee liikkeelle myös seurakunnan työ. Pyhyys tulee ylhäältä alas. Työssä lähdetään liikkeelle ihmisen pienuudesta. Jatkuvasti selvemmin näkyvä pyhä johtaa siihen, että lopulta nähdään vain ihmisen syntisyys. Mitä paremmin näemme syntisyyden, sitä paremmin ymmärrämme tarvitsevamme kirkkoa. Seurakunnassa kaikki ovat samalla viivalla. Seurakunta tarvitsee kasvoja. Nuo kasvot ovat siinä, mitä seurakuntalaiset tekevät. Omin voimin ei tehtäviä pystytä täyttämään, vaan tarvitaan Kristusta. Kirkkoherra muisteli piispan sanoja Teemme työtä voitosta käsin. Tämä sanoma on seurakunnan työssä mukana. Työkentällä Kristuksen risti antaa voimaa ja mahdollisuuden jatkaa eteenpäin. Kirkkoherra kiitti piispaa ja kertoi tarkastuksen etukäteisvalmisteluista. Valmistelut ovat auttaneet selvittämään kokonaisuuden: Mistä on tultu tähän päivään ja miten jatketaan eteenpäin. Tarkastuksen liittyvät kriittiset arvioinnit ovat olleet tärkeitä. Ne ovat avanneet kokonaisuutta sekä yhteistyön ja seurakuntalaisten kohtaamisen mahdollisuuksia. Piispantarkastus avasi suuntaa seurakunnalle ja tarjosi mahdollisuuden tarkastella sen työtä. Syntyneisiin näköaloihin palataan seurakunnan työntekijäkokouksissa. Kirkkoherra kiitti piispaa ja piispatarta kirjalahjoilla, kukilla ja cdlevyillä. Oulujoen seurakunnan piispantarkastus päättyi virteen

14 Pöytäkirja sisältää seuraavat liitteet: Läsnäolijat työntekijäkokouksessa Myllyojan seurakuntatalolla (liite 1) Läsnäolijat työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä kokouksessa (liite 2) Kertomus talouden ja hallinnon tarkastuksesta (liite 3), Kertomus kirkkoherranviraston, arkiston ja kirjaston tarkastuksesta (liite 4), Piispanmessussa pidetty saarna (liite 5) Piispa Samuel Salmi Pappisasessori Pauli Niemelä Lääninrovasti Hannu Ojalehto Notaari Paulus Pikkarainen 14

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta Piispantarkastusohje I Piispantarkastuksen tarkoitus Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Tampereen hiippakunnassa piispantarkastus ymmärretään seurakunnassa tapahtuvaksi

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin.

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Tuomasmessun kulku Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Messun aloitus Kirkossa vallitsee hiljaisuus. Messun alkua odoteltaessa lauletaan rukoushymnejä. Rukousalttareilla voi hiljentyä

Lisätiedot

12 Kokouksen avaus Kokous avattiin alkuhartaudella. Veisattiin virsi 54 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden Matt. 6. luvun jakeiden pohjalta.

12 Kokouksen avaus Kokous avattiin alkuhartaudella. Veisattiin virsi 54 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden Matt. 6. luvun jakeiden pohjalta. PÖYTÄKIRJA 01.03.2017 KÄLVIÄN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS II/2017 Aika Keskiviikkona 01.03.2017 klo 18.00 Paikka Kälviän seurakuntakoti Läsnä läsnä x/poissa Jaana Hautala jäsen - Isolankila Oiva jäsen x

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA

TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA TAPAUSKERTOMUS SEURAKUNTALIITOKSESTA KÄRKÖLÄN NÄKÖKULMASTA LYHYT KUVAUS LIITTYMISPROSESSISTA Kärkölässä piispantarkastus - 2015 Vuoden aikana useita koulutuspäiviä henkilökunnalle ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 2/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 2/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 2/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 21.2.2017 klo 18.00-19.30 Läsnä: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 30 Aika Maanantaina 13.4.2015 klo 16.30-18.10 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.9.2017 klo 17.30 18.00 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 9/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi Rovaniemen Helluntaiseurakunta Välähtikö? Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi 2 Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä uuden työmuodon aloittamiseksi Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2013 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 21.10.2013 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 Aika Perjantai 12.5.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Helinä Ylikännö Anni Rantalan varajäsen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2007 Aika: Torstaina 23.08.2007 klo 18.30-20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 53 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Seurakuntaneuvosto 30.8.2017 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00-18.10 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Aho

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 11/2012 Kirkkoneuvosto 1 (15) KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 18.00-20.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot