Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!"

Transkriptio

1 Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

2 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi ja tiedotus Panostus digitaalisiin kanaviin Uudistettu -sivusto (suomi, englanti ja venäjä): Perustuu suosituksiin, kattavaan tapahtumakalenteriin ja paikkatietoihin. Matkailijoiden omat suositukset ja arvostelut hyödynnetään. Tapahtumien ja matkailupalveluiden markkinointi kotimaisille ja kansainvälisille kohderyhmille somekanavissa sekä kampanjoin Markkinointimateriaalit vuosisuunnitelman mukaisesti: imagoesite, karttaesite, liikematkaesite, kuvamateriaalit, videot, yhteisilmoitukset, ryhmämyyntiesite Yhteistyökäsikirja matkailutoimijoille; mahdollistaa osallistumisen seudun kotimaiseen ja kansainväliseen yhteismarkkinointiin Matkailuneuvonta asiakaslähtöinen ikkuna seutuun Henkilökohtainen neuvonta ja sähköiset kanavat Aukioloajat ja organisoituminen Selvitetään mahdollisuutta rakentaa sivuston tietokantaan pohjautuva mobiiliapplikaatio, jolla voi valita sopivan reitin ja/tai matkailukohteet ja tapahtumat perustuen esim. matkaseurueen kokoon, käytettävään budjettiin, käytettävissä olevaan aikaan. Matkailumarkkinointihanke Kansainvälisistä messuista ja ammattilaistapahtumista huolehtii ensisijaisesti maakuntaan haettava matkailumarkkinointihanke. Kv media- ja matkanjärjestäjävierailujen hyödyntäminen alueen tunnettuuden lisäämisessä. Venäjän myyntihenkilön palkkaaminen yhdessä kärkiyritysten kanssa selvitetään.

3 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailun kehittäminen: yritysten palvelutarjonnan kehittäminen, tuotepaketointi ja myynti Haetaan ratkaisua myynnin tehostamiseksi ja uudelleen organisoimiseksi yhdessä yritysten ja KokousNetin kanssa. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen, käsityön vähentäminen. Visit Tampere Oy integraattoriksi. Technical Visits konseptin rakentamiseksi ja työnjaon selvittämiseksi kuntien kanssa Selvitetään venäläismatkailijoiden kohdevalintojen kriteereitä, myös sitä, miksi ei Tampereen kaupunkiseudulle alueen matkailuyrittäjien kiinnostus Kiinan markkinoille, tuotteiden soveltuvuus, koulutustarpeet Yhteismarkkinointi- ja houkuttelutoimenpiteitä kehitetään yhdessä yritysten kanssa (kustannusten jako osallistujien kesken) Infrastruktuuriin ja kaupunkikehitykseen liittyvät tekijät: Selvitetään Tampereen seudun mahdollisuuksia Keski-Euroopasta suuntautuvan charter-matkailun kohteena Uusien lentoyhteyksien hankkiminen, mahdollinen yhteishanke (BIF) ja/tai myyntimiehen palkkaaminen

4 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Kohdennetut investointien houkuttelutoimenpiteet ja palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä Kotimaan houkuttelutoimet Kv. houkuttelutoimet Kotimaan houkuttelutoimet Toimitiloja ja tontteja tarvitsevat yritykset tunnistetaan ja näille tarjotaan aktiivisesti sijoittumisvaihtoehtoja kaupunkiseudulla. Pidetään yritykset kaupunkiseudulla. Palvellaan ja houkutellaan muualta Suomesta yrityksiä kaupunkiseudulle, painopisteenä pääkaupunkiseudun kasvuhakuiset yritykset. Kansainväliset houkuttelutoimet Kv houkuttelutoimien kehittäminen - Seudun yrityksille keskeisten kansainvälisten klusterien tunnistaminen ja yhteistyön käynnistäminen. Välitoimijoiden kuten keskeisten kv. sijoittumiskonsulttien tunnistaminen ja heille kaupunkiseudun tunnettuuden lisääminen esim. vierailuiden avulla Seudun osaamiskärkien (valmistava teollisuus, älykkäät koneet, ) vahvistaminen uusien sijoittumisten kautta. Sijoittumispalvelut ja jälkihoito yrityksille Palvellaan tunnistettuja kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä tarjoten tontteja ja toimitiloja sijoittumista harkitsevalle yritykselle perustuen asiakkaan tarpeeseen. Tarjolla myös muuta neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyen. Koordinaatio ja tiedottaminen, yhteistyö kuntien elinkeinojohtajien kanssa. Ajantasaiset yritysalueiden tiedot verkossa.

5 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Jatkuu: Kohdennetut investointien houkuttelutoimenpiteet ja palvelut, myynti, markkinointi ja viestintä Kotimaan houkuttelutoimet Kv. houkuttelutoimet Markkinointi ja viestintä - Toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto: Markkinoinnin kohdistaminen valittuihin asiakasryhmiin. (Perustuen seudun vahvoihin osaamiskärkiin ja teollisen tuotannon keskittymään, kauppa ja logistiikka) Markkinoinnin laajentaminen asiakasryhmien kannalta keskeisiin kanaviin. Markkinoinnin laajentaminen välitoimijoihin jotka asiakasryhmien kannalta keskeisiä. Markkinointiviestien rakentaminen kullekin asiakasryhmälle ja viestin sisällön tarkoituksenmukaisuuden varmistamine

6 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Alkavien yritysten neuvonnan kehittäminen ja jatkaminen sekä yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen Alkavien yritysten neuvonnan toiminnan kehittäminen ja jatkaminen. Yrityksen perustamista harkitseville henkilöille on tarjolla laadukas ja tarpeisiin vastaava alkavan yrityksen neuvonta ( mm. Ensimetri, Yrityskummit ) Neuvontaa kehitetään vastaamaan monimuotoisen yrittäjyyden tarpeet Yritystoiminnan tukipalveluiden ja verkoston kehittäminen ja viestintä sekä seudun panostusten koordinointi Yrityspalveluiden kokonaiskuvan hallinta ja yrityspalvelujen yhteinen näkyminen alueen vetovoimatekijänä Yrityspalveluverkoston yhteisten toimintamallien kehittäminen: suunnitelmat yrityspalveluiden palvelupisteen perustamiselle Yrityspalveluiden innovatiivisten hankintojen edistäminen (palvelusetelimallin esiselvitys) Alueen julkisten yrityspalveluiden kuvaaminen ymmärrettävästi (suomi ja englanti) paikallisille ja sijoittuville yrityksille (asiantuntijuus).

7 Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle Innovaatio- ja yrityspalveluiden kehittäminen ja skaalaaminen sekä viestintä Innovatiiviset kaupungit -ohjelman toimenpiteet Keskitytään olemassa olevien alustojen käyttöön ja kehittämiseen niin uudistuvan teollisuuden, älykkään kaupungin kuin tulevaisuuden terveyden osalta Horizon2020 hankkeiden aloittaminen, hyöd. Itämeri-instituuttia Avoin Tampere ohjelman toimenpiteet Innovaatioalustatoimintaa kehitetään ja edistetään käytännön projektien kautta, erityisesti kasvuyrittäjyyteen liittyviä toimenpiteitä sekä ICT-alan rakennemuutoksen läpivientiä. INKA kokonaisuutta ja pilotointia tuetaan ja toteutetaan mm. Avoin Data kokonaisuuden ja 6AIKA ohjelman kautta. Yrityspalvelut Yrityspalveluiden kytkentä innovaatiotoimintaan toteutetaan 6AIKA ohjelman kautta. Lisäksi palvelumuotoilun tehostamiseen panostetaan Viestintä ja markkinointi Toimenpiteistä ja tuloksista (tunnettuus ja asiantuntijuus) viestiminen kansallisesti Paikallisten yritysten aktivointi (asiakashankinta) ja tiedotustuki osallistuville yrityksille

8 Tavoite: Valmistavan teollisuuden kehittymisen mahdollistava ekosysteemi on vahvistunut Teollisuuden elinvoimaisuuden tukeminen ja työllisyyden parantaminen Innovatiiviset kaupungit - ohjelman hallinto, koordinointi ja viestintä Tuetaan teollisuuden kansainvälistymistä ja kontaktien rakentamista: Teollisuus 4.0 ohjelman alustoihin kiinnittyminen (mm. Saksa, Itävälta), Palvelusetelien käyttö rajojen yli. Yritysten pyöreän pöydän tapaamiset eri liiketoimintateemojen ympärillä; kokeillaan valmistavan teollisuuden yritysten kasvuun ja kansainvälisyyteen liittyen Tuodaan näkyväksi pyöreissä pöydissä tunnistetut yritysten tarpeen kunnan päätöksentekoon. Viestintä Kehitetään olemassa olevan teollisuuden kilpailukykyä alueellista osaamista hyödyntäen Teollinen internet koneenrakennuksen ja IT-teollisuuden rajapinnassa Vaativan valmistuksen keskittymän edistäminen kaupunkiseudulle Kolmenkulman Cleantech-alue Tiedotetaan yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja meneillään olevista hankkeista Kuntakohtaiset infotilaisuudet, yrityskäynnit Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen INKA-toiminnan Tampereen kaupunkiseudun osuus Edistetään alueellisen osaamisen ympärille muodostuvia kv-liiketoimintaan pyrkiviä kärkiklustereita Jatkuvan viestinnän toimintamallin rakentaminen: mitä ja miten, kohderyhmät ja kanavat, yhteiset (pakolliset) elementit Viestintäsuunnitelma tuloksien viestimiseksi. kansallisesti ja kansainvälisesti ml. showroom, kilpailut, työpajat

9 Tavoite: Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu Alueen profilointi kv. osaajien keskuudessa sekä työnantajien tarpeisiin vastaavat palvelut kv. osaamisen hyödyntämiseksi Kuntakohtaiset toimenpiteet Innovatiivisen osaamispääoman kanavointi yrityksiin ja alueen kv. henkilöresurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön vahvistaminen kv. opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseksi mm. yritysten vientitoiminnassa. Viestintä: Tampereen tunnettuuden vahvistaminen koulutettuja, innovatiivisia kv. osaajia kiinnostavana paikkana. Osaajanäkökulman vahvistaminen Tredean kv. markkinoinnissa sekä www-sivustoilla. Työvoiman kansainvälistymisen tueksi kehitettyjen palveluiden markkinointi- ja juurrutustoimenpiteet. (Kansainvälisen osaamisen palvelut ESR-hanke asti)

10 Tavoite: Aktiivisella edunvalvonnalla on turvattu elinkeinoelämän menestymistä ja parannettu alueen saavutettavuutta Tavoite: Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EUrahoitusinstrumenttien ohjaus yhteistyössä sidosryhmien kanssa Kuntakohtaiset Alueen lentoyhteyksien kehittäminen ja EUrahoitusinstrumenttien ohjaus Lentoyhteyksien hankintaa tehostetaan ja työskentelyä organisoidaan Itämeri-instituutin kanssa Vaikutetaan uuden EU-kauden rahoitusinstrumenttien suuntaamisessa kaupunkiseudun keskeisiin hankkeisiin, mm. INKA-ohjelmaan. Eu-toimiston toiminnan turvaaminen Yhteistyön edistäminen alueen keskeisten toimijoiden kanssa Yhteistyö Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa. mm. vastuuhenkilöt kaupunginosayhdistyksillä Yhteistyö kunnan elinkeinotoimen kanssa.

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Johdanto. 1. Lounaisrannikko matkailualueena. 2. Matkailun toimenpideohjelma kehittämisen välineenä

SISÄLLYS. Johdanto. 1. Lounaisrannikko matkailualueena. 2. Matkailun toimenpideohjelma kehittämisen välineenä - 2 SISÄLLYS Johdanto 1. Lounaisrannikko matkailualueena 2. Matkailun toimenpideohjelma kehittämisen välineenä 3. Yritystoiminnan kehittäminen ja ennakointi 4. Markkinointi 5. Yhteistyö 6. LOURA-kaupunkien

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalaisuutta ja alueen kulttuuria tarjoavana laadukkaana

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot