Huolto ja optimointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huolto ja optimointi"

Transkriptio

1 OSA VIII Huolto ja optimointi Luku 29 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla 605 Luku 30 Rekisterin käyttö 633 Luku 31 Järjestelmän optimointi, ylläpito ja vianmääritys 647 Luku 32 Järjestelmän tarkkaileminen 667

2 604

3 Varmistuslajien ja -strategioiden esittely 606 Varmistettavien kohteiden valitseminen 608 Tietojen varmistamiseen ja palauttamiseen tarvittavat käyttöoikeudet 609 Tiedostojen varmistaminen 609 Varmistuksen asetusten määrittäminen 617 Varmistuksen suorittaminen 621 Varmistustöiden automaattisen suorittamisen ajoittaminen 625 Tiedostojen palauttaminen 629 Hätäkorjauslevyn luominen 631 LUKU Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla J okainen tietokoneita vähänkin käyttänyt tietää, kuinka turhauttavaa on menettää tietoja. Vaikka Windows 2000 ei pystykään estämään virheitä ja vahinkoja, Windows Varmuuskopiointi -ohjelma (Windows Backup) toimii jonkinlaisena vakuutuksena onnettomuuksien varalta. Varmuuskopiointi-ohjelman avulla on mahdollista varmuuskopioida tiedostoja omilta kiintolevyiltä tai verkkoasemilta omaan tietokoneeseen kytkettyyn nauha-asemaan. Varmuuskopiointi voidaan tehdä myös kiintolevyllä sijaitsevaan tiedostoon, verkkoasemaan tai vaihdettaviin levyihin, esimerkiksi tavallisiin tai Zip-levykkeisiin. Varmuuskopioitaviksi voidaan valita tiedostoja, kansioita tai kokonaisia levyjä. On myös mahdollista määrittää, varmistetaanko kaikki tiedostot, vain aiemmin varmistamattomat tiedostot vai ainoastaan tänään muutetut tiedostot. Windowsin rekisteri voidaan oman harkinnan mukaan sisällyttää varmistukseen tai jättää varmistamatta. Kun tiedostoja pitää palauttaa, palautettavat tiedostot valitaan varmistussarjaluettelosta, joka sisältää varmuuskopioitujen tiedostojen ja kansioiden tiedot. Jotta varmistusrutiinien automatisointi olisi helpompaa, Varmuuskopiointi sallii varmistusasetusten tallentamisen. Näin tiettyä asetusjoukkoa voidaan käyttää uudestaan valitsemalla kyseisen joukolle annettu nimi. Windowsin aiemmista versioista poiketen Windows 2000:n Varmuuskopionti sisältää lisäksi täydelliset ajoitusominaisuudet, joten varmistustyöt voidaan ajoittaa suoritettaviksi säännöllisin väliajoin. 605

4 606 OSA VIII Huolto ja optimointi Windows 2000:n tehtävien ajoituksen tarjoamien ominaisuuksien ansiosta varmistustöiden ajoittaminen on erittäin joustavaa. Varmuuskopiointi-ohjelmassa luodaan myös hätäkorjauslevy (ERD, Emergency Repair Disk), jonka avulla järjestelmä saadaan taas toimintakuntoon, jos tärkeät järjestelmätiedostot turmeltuvat tai ne poistetaan vahingossa. Kun korjausarsenaali sisältää hätäkorjauslevyn, koko järjestelmän kattavan ajantasaisen varmuuskopioinnin ja Windows cd-levyn, järjestelmä pitäisi pystyä palauttamaan siinäkin tapauksessa, että tapahtuu tuhoisa järjestelmävirhe. Varmistuslajien ja -strategioiden esittely Varmuuskopiointi tukee viittä yleistä varmistuslajia: normaalia, lisäävää, eroavuutta, kopioivaa ja päivittäistä.! Normaali varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot tallennuskohteeseen huolimatta siitä, milloin tiedostoja muutettiin viimeksi, ja poistaa jokaisen tiedoston arkistointimääritteen merkitäkseen ne varmistetuiksi.! Lisäävä varmistus kopioi vain ne valitut tiedostot, joita on muutettu edellisen normaalin tai lisäävän varmistuksen jälkeen, ja poistaa jokaisen tiedoston arkistointimääritteen. Ensimmäinen normaalin varmistuksen jälkeen suoritettu lisäävä varmistus siis kopioi kaikki tiedostot, joita on muutettu normaalin varmistuksen jälkeen, toinen lisäävä varmistus kopioi ainoastaan tiedostot, joita on muutettu ensimmäisen lisäävän varmistuksen jälkeen ja niin edelleen.! Eroavuusvarmistus kopioi vain ne valitut tiedostot, joita on muutettu edellisen normaalin tai lisäävän varmistuksen jälkeen. Toisin kuin lisäävä varmistus eroavuusvarmistus ei poista arkistointimääritteitä kopioimistaan tiedostoista. Siksi peräkkäiset eroavuusvarmistukset kopioivat kaikki edellisen normaalin (tai lisäävän) varmistuksen jälkeen muuttuneet tiedostot, eivät pelkästään edellisen eroavuusvarmistuksen jälkeen muuttuneita tiedostoja.! Kopioiva varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot kuten normaali varmistuskin, mutta se ei poista arkistointimääritettä, joten sitä voidaan käyttää erikoisvarmistusten suorittamiseen (esimerkiksi ennen uuden ohjelmiston asentamista) vaikuttamatta normaaleihin varmistusrutiineihin.! Päivittäinen varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot, joita on muutettu sen päivän aikana, jona varmistus suoritetaan. Päivittäinen varmistus ei poista arkistointimääritettä, eikä sen käyttö vaikuta normaaleihin varmistusrutiineihin.

5 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Varmistuslajia valittaessa täytyy arvioida, miten parhaiten saavutetaan tasapaino toisaalta turvallisuuden ja toisaalta varmistukseen käytettävän ajan ja siihen tarvittavien laitteiden suhteen. Jos ainoa huolenaihe on turvallisuus, koko kiintolevyn voi varmistaa vaikka päivittäin. Siihen saattaa kuitenkin kulua aivan liikaa aikaa, ja tarvittavat varmistuslaitteet maksavat omaisuuden. Jos taas tärkeintä on säästää aikaa ja rahaa, varmistetaan vain muutama elintärkeä tiedosto kerran kuussa. Terve järkikin sanoo, että näiden kahden ääripään välillä on oltava jonkinlainen kompromissi. VIII Huolto ja optimointi Yksi yleisesti käytetty varmistusstrategia yhdistää normaalin ja eroavuusvarmistuksen seuraavasti:! Säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kerran viikossa, tehdään normaali varmistus.! Lisäksi normaalien varmistusten välillä tehdään eroavuusvarmistus säännöllisesti, esimerkiksi jokaisen työpäivän jälkeen. Jos pahin tapahtuu ja yksi tai useampi tiedosto täytyy palauttaa, minkä tahansa tiedoston uusinta versiota tarvitsee etsiä vain kahdesta paikasta: uusimmasta normaalista varmistuksesta tai uusimmasta eroavuusvarmistuksesta. Jos nauha-asemasi tallennuskapasiteetti on suurempi kuin tiedon määrä kaikilla kiintolevyilläsi ja jos pidät yleensä tietokonettasi päällä koko ajan, ajoita järjestelmä suorittamaan täydellinen normaali varmistus joka yö nukkuessasi. (Muista laittaa oikea kasetti asemaan, ennen kuin lopetat päivän työt.) Päivittäin tehtävät normaalit varmistukset ovat helpoin ratkaisu, kun sinun täytyy palauttaa tietoja. Kuinka Varmuuskopiointi tunnistaa varmistettavat tiedostot? Kuten useimmat käyttöjärjestelmät Windows ylläpitää jokaisesta tiedostosta arkistointimääritettä. Jokainen tiedosto on joko merkitty arkistoitavaksi (varmistettavaksi) tai sitä ei ole merkitty. Aina kun jokin ohjelma luo tiedoston tai muokkaa sitä, käyttöjärjestelmä merkitsee tiedoston arkistoitavaksi asettamalla arkistointimääritteen, joka ilmoittaa, että tiedosto on muuttunut viime arkistoinnin jälkeen. Kun Varmuuskopiointi havaitsee tiedoston, jolla on arkistointimäärite, se varmistaa tiedoston ja poistaa määritteen, jos olet suorittamassa normaalia tai lisäävää varmistusta. Kun Varmuuskopiointi suoritetaan seuraavan kerran, arkistointimäärite on poissa (ellet ole muokannut tiedostoa uudelleen), jolloin Varmuuskopiointi tietää, ettei kyseistä tiedostoa tarvitsee varmistaa. Voit katsella tiedoston arkistointimääritettä (ja asettaa tai poistaa sen) tiedoston Ominaisuudet-valintaikkunassa.

6 608 OSA VIII Huolto ja optimointi Eroavuusvarmistusten suorittaminen kestää kauemmin kuin lisäävien varmistusten, joten jotkut käyttäjät suorittavat päivittäin tapahtuvat varmistukset mieluummin lisäävänä varmistuksena. Jos päädyt tähän strategiaan, tee korkeintaan puolenkymmentä lisäävää varmistusta normaalien varmistusten välillä. Muuten joudut ehkä käymään läpi useita varmistussarjoja, jotta löytäisit tietyt tiedostot siinä tapauksessa, että joudut palauttamaan ne varmistusnauhalta. Turvallisuuden lisäämiseksi vaihda välillä varmistusnauhoja. Jos esimerkiksi suoritat normaalin varmistuksen kerran viikossa ja eroavuusvarmistuksen välipäivinä, sinun kannattaa säilyttää yhden viikon aikana kertyneet varmistukset yhdellä nauhalla ja käyttää seuraavalla viikolla toista nauhaa. Jos katastrofi iskee kahdesti - sekä alkuperäinen tallennuskohde että varmistusnauha vahingoittuvat - pystyt yhä palauttamaan tiedostot aiemman ajanjakson varmistusnauhalta. Jotkut palauttamasi tiedostot saattavat olla hieman vanhentuneita, mutta parempi niinkin kuin luoda kaikki alusta alkaen uudelleen. Jos se on mahdollista, älä säilytä varmistusnauhoja tietokoneiden lähellä. Tulipalon tai varkauden sattuessa saatat menettää sekä alkuperäiset tiedostot että niiden varmuuskopiot. Varmistettavien kohteiden valitseminen Varmistettavista kohteista päättämiseen vaikuttavat tietysti olosuhteet, mutta seuraava periaate kannattaa pitää mielessä: varmistusrutiini ei saa olla niin rasittava ja aikaa vievä, ettei sitä pysty noudattamaan. Käytännössä tämä periaate tarkoittaa monille käyttäjille seuraavaa:! Ohjelma- ja DLL-tiedostot (dynamic-link library), jotka on asennettu cdlevyltä, levykkeeltä tai verkkopalvelimelta, jätetään pois säännöllisesti suoritettavasta normaalista ja eroavuusvarmistusrutiinista. Ohjelmat ja data säilytetään eri kansioissa, jotta ohjelmat voidaan helposti jättää pois varmistuksesta. On suositeltavaa säilyttää kaikki asiakirjat Omat asiakirjat -kansiossa (My Documents) tai sen alikansioissa. Näin sinun on helppo suojata tärkeimmät tietosi varmistamalla tuon yhden kansion.

7 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku ! Kaikki datatiedostot (asiakirjat) sisällytetään normaaleihin ja eroavuusvarmistuksiin. Näitä tiedostoja muutetaan eniten, ja niitä on vaikein korvata.! Jos normaalia ja eroavuusvarmistusrutiinia ei suoriteta säännöllisesti, kannattaa silti varmistaa sellaisia tiedostoja, joita tällä hetkellä työstää. Jos nauha-asemaa ei ole, nämä tiedostot tallennetaan toiselle kiintolevylle. Jos toista kiintolevyä ei ole, tiedostot tallennetaan levykkeisiin, Ziplevykkeisiin tai johonkin toiseen vaihdettavaan tallennusvälineeseen. VIII Huolto ja optimointi Tietojen varmistamiseen ja palauttamiseen tarvittavat käyttöoikeudet Koska Windows 2000 on suunniteltu turvalliseksi käyttöjärjestelmäksi, aivan kuka tahansa ei voi kirjautua tietokoneelle, varmistaa tiedostoja ja sen jälkeen palauttaa niitä jossain muualla. Jotta voit varmistaa tiedostoja, sinulla täytyy olla tiettyjä käyttöoikeuksia.! Jos olet paikallisen Järjestelmänvalvojat- (Administrators) tai Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmän jäsen, voit varmistaa paikallisen tietokoneen kaikki tiedostot, jopa sellaiset, joiden käytön NTFS-suojaus tavallisesti evää sinulta.! Jos kuulut verkkoalueen Järjestelmänvalvojat- tai Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmään, voit varmistaa minkä tahansa verkkoalueeseen kuuluvan tietokoneen kaikki tiedostot.! Jos et kuulu edellä mainittuihin ryhmiin (eikä tilillesi ole myönnetty Tiedostojen ja kansioiden varmistaminen -käyttöoikeutta (Back Up Files And Directories), voit varmistaa kaikkia omistamiasi tiedostoja ja kansioita. Lisäksi voit varmistaa kaikkia tiedostoja, joihin sinulla on yksi tai useampi seuraavista käyttöoikeuksista: Luku (Read), Luku ja suoritus (Read and Execute), Muokkaus (Modify) tai Täydet oikeudet (Full Control). Tiedostojen varmistaminen Jotta tiedostoja voi varmistaa, Varmuuskopioinnille täytyy kertoa, mitä halutaan varmistaa, varmistuslaji täytyy määrittää ja muut asetukset täytyy tehdä. Varmistustyön voi suorittaa kahdella tavalla, joko käyttämällä ohjattua varmuuskopiointia tai määrittämällä asetukset manuaalisesti.

8 610 OSA VIII Huolto ja optimointi KUVA Tervetuloa-välilehdeltä pääsee ohjattuun varmuuskopiointiin ja palautukseen sekä hätäkorjauslevyn luomiseen. Ohjattu varmuuskopiointi on helppokäyttöisempi ja tehokkaampi kuin Windowsin vanhemmissa versioissa, joten siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Se soveltuu kuitenkin parhaiten tilapäisiin varmistustöihin tai varmistustyön automaattisen suorittamisen ajoittamiseen. Jos haluat asettaa työn, jota käytät toistuvasti epäsäännöllisin väliajoin, manuaalinen tapa saattaa olla parempi, koska se on hiukan nopeampi kuin ohjatun toiminnon kaikkien vaiheiden läpikäyminen. Kun Varmuuskopiointi-ohjelma suoritetaan ensimmäisen kerran - avaa Käynnistä-valikko (Start) ja valitse Ohjelmat (Programs), Apuohjelmat (Accessories), Järjestelmätyökalut (System Tools), Varmuuskopiointi (Backup) - Tervetuloavälilehti (Welcome) avautuu (kuva 29-1). Varmistustyön suorittaminen ohjatulla varmuuskopioinnilla Jos käytät mieluummin ohjattua varmuuskopiointia (Backup Wizard), napsauta sen painiketta Tervetuloa-välilehdellä (Welcome) tai avaa Työkalut-valikko (Tools) ja valitse ohjattu varmuuskopiointi. Voit toimia jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti huolimatta siitä, mikä välilehti on esillä. Ohjattu toiminto käy kanssasi läpi seuraavat vaiheet:! Määritä, mitä haluat varmuuskopioida. (Lisätietoja on kohdassa Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen, sivu 612.)! Määritä, minne haluat varmuuskopioida. (Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen kohteen määrittäminen, sivu 614.) Kun nämä vaiheet on suoritettu, näytölle avautuu kuvan 29-2 kaltainen ikkuna. Napsauta ikkunassa Valmis (Finish), niin tiedostojen varmistaminen alkaa välittömästi. Voit myös napsauttaa Lisäasetukset (Advanced), jolloin ohjattu varmuuskopiointi näyttää seuraavat lisäasetukset:

9 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku ! Varmistuslaji! Tarkistaminen! Pakkaaminen! Lisääminen tai korvaaminen! Tietovälineen ja varmistussarjan tunnukset (nimet)! Ajoitus VIII Huolto ja optimointi Jos haluat tallentaa ohjatussa varmuuskopioinnissa määrittämäsi asetukset varmistustyönä, jota voit käyttää uudestaan, sinun täytyy napsauttaa Lisäasetukset ja ajoittaa työ. (Kun ajoitat varmistustyön, ohjattu toiminto pyytää antamaan työlle tiedostonimen.) Kun lisäasetukset on tehty, ohjattu toiminto avaa jälleen kuvan 29-2 kaltaisen valintaikkunan. Napsauta Valmis (Finish) aloittaaksesi varmistusprosessin tai lisää varmistustyösi ajoitettuihin tehtäviin. KUVA Kun varmistettavat kohteet on määritetty, ohjattu varmuuskopiointi tarjoutuu aloittamaan varmistustyön välittömästi tai auttaa lisäasetusten tekemisessä. Varmistustyön suorittaminen manuaalisesti Varmistustyö luodaan ilman ohjatun varmuuskopioinnin apua seuraavasti: 1 Valitse Varmuuskopiointi-välilehti (Backup). Varmuuskopiointivälilehdellä on samat toiminnot kuin ohjatun toiminnon muutamilla ensimmäisillä sivuilla: määritä, mitä ja minne haluat varmuuskopioida.

10 612 OSA VIII Huolto ja optimointi 2 Avaa Työ-valikko (Job) ja valitse Uusi (New). 3 Merkitse kohdat, jotka haluat varmistaa. Katso lisätietoja kohdasta Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen alla. 4 Määritä, minne haluat tallentaa varmistuksen. Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen kohteen määrittäminen, sivu Avaa Työ-valikko, valitse Tallenna valinnat (Save Selections) ja anna tiedostonimi varmistusvalinnoillesi. Kun valintatiedosto on tallennettu, voit käyttää sen asetuksia aina kun haluat: valitse Varmuuskopiointi-välilehti (Backup), avaa Työ-valikko (Job) ja valitse Lataa valinnat (Load Selections). Voit myös asettaa varmistustyölle ajoituksen, jolloin se suoritetaan säännöllisesti. Lisätietoja on kohdassa Varmistustöiden automaattisen suorittamisen ajoitus, sivu 625. Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen Ensimmäiseksi Varmuuskopioinnille ilmoitetaan varmistettavat tiedostot ja kansiot Varmuuskopiointi-välilehden (Backup) kahdessa luetteloruudussa. Vasemman puoleinen ruutu on Resurssienhallinnan Kansiot-palkin kaltainen; oikeanpuoleinen ruutu muistuttaa Resurssienhallinnan Tiedot-näkymää. Asemien, kansioiden ja tiedostojen merkitseminen varmistusta varten Kun halutaan varmistaa jonkin aseman tai kansion kaikki tiedostot, valitaan aseman tai kansion vieressä oleva valintaruutu. Jos esimerkiksi varmistetaan kaikki aseman C tiedostot (mukaan lukien kaikki aseman C alikansioissa olevat tiedostot), napsautetaan C-aseman kuvakkeen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua, jolloin siihen ilmestyy valintaa osoittava merkki. Jos valinta halutaan peruuttaa, valintaruutua napsautetaan toisen kerran, jolloin se tyhjenee. Jos varmistettava kansio ei ole asemahierarkian ylätasolla, niin kansion esillesaamiseksi toimitaan kuten Resurssienhallinnassa: napsautetaan plus-merkkejä

11 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku valintaikkunan vasemmassa ruudussa (aivan kuten Resurssienhallinnan Kansiotruudussa) tai kaksoisnapsautetaan kansioiden nimiä oikeassa ruudussa. VIII Jos halutaan varmistaa suurin osa aseman tiedoista, mutta jätetään tiettyjä alikansioita varmistamatta, valitaan ensin aseman valintaruutu. Sitten napsautetaan aseman plus-merkkiä, jotta saadaan esille sen ylätason alikansiot. Kaikki ylätason alikansiot on jo valittu, koska aseman valitseminen valitsee automaattisesti myös kaikki sen alikansiot. Seuraavaksi tyhjennetään niiden kansioiden valintaruudut, joita ei varmisteta. Huolto ja optimointi Jos kansiosta halutaan varmuuskopioida vain tietyt tiedostot, kansio tuodaan esille napsauttamalla plus-merkkejä valintaikkunan vasemmassa ruudussa. Seuraavaksi napsautetaan kansion nimeä vasemmassa ruudussa, jolloin kansion tiedostojen nimet ilmaantuvat oikeaan ruutuun. Sitten valitaan varmistettavat tiedostot merkitsemällä niiden valintaruudut oikeassa ruudussa. Jos halutaan varmuuskopioida suurin osa kansiosta, mutta jätetään osa sen tiedostoista varmistamatta, valitaan ensin kansion nimen valintaruutu valintaikkunan vasemmassa ruudussa. Sitten napsautetaan kansion nimeä, jolloin kansion tiedostojen nimet ilmestyvät oikeaan ruutuun. Seuraavaksi tyhjennetään niiden tiedostojen valintaruudut, joita ei varmuuskopioida. Järjestelmätilan varmistaminen Yksi Työkalut-valikon (Tools) Asetukset-komennon (Options) tarjoamista vaihtoehdoista mahdollistaa tiettyjen tiedostojen tai tiedostoluokkien poissulkemisen valituista asemista ja kansioista. Tällaisia tiedostoja ovat mm..exe-tiedostot. Lisätietoja on kohdassa Tiettyjen tiedostojen ja tiedostotyyppien poissulkeminen, sivu 618. Viimeistä kohtaa Oma tietokone -otsikon (My Computer) alla Varmuuskopiointi-valintaikkunan vasemmassa ruudussa, Järjestelmätilaa (System State), ei näy Resurssienhallinnassa. Järjestelmätila on joukko erityisiä järjestelmätiedostoja, jotka ovat olennaisen tärkeitä silloin, kun tietoja täytyy palauttaa kiintolevyn toimintahäiriön jälkeen: järjestelmätiedostot sisältävät käyttäjän kaikki henkilökohtaiset asetukset sekä laitteiden ja ohjelmien käyttämiseen tarvittavat tiedot. Windows 2000:a käyttävän tietokoneen Järjestelmätila sisältää:! Rekisterin eli tietokannan, joka sisältää tietoja tietokoneen ja sen ohjelmien asetuksista! COM+ Class Registration -tietokannan, joka sisältää tietoja edistyneitä ohjelmaominaisuuksia tarjoavista Komponenttipalveluista (Component Services)! Käynnistystiedostot mukaan lukien Ntldr ja Ntdetect.com

12 614 OSA VIII Huolto ja optimointi Ellei sinun ole pakko minimoida ajan ja tallennusvälineiden käyttöä, kannattaa valita tämä asetus. Jos valitset ohjatussa varmuuskopioinnissa Varmuuskopioi kaikki tiedot tietokoneessani -asetuksen (Back up everything on my computer), kaikki paikalliset kiintolevysi, Järjestelmätila ja kaikki työpöytäsi tiedot varmistetaan. KUVA Juuri valmistellun nauhan nimi on esimerkiksi Uusi tallennusväline. Voit varmistaa Järjestelmätilan vain omassa tietokoneessasi. Vaikka sinulla olisi järjestelmänvalvojan oikeudet jossakin toisessa verkkosi tietokoneessa, et voi varmuuskopioida sen Järjestelmätilaa verkon kautta. Varmistuksen kohteen määrittäminen Windows Varmuuskopiointi pystyy luomaan arkistoja kaikkiin sellaisiin verkkoasemiin, paikallisiin kiintolevyihin, vaihdettaviin levyihin (esimerkiksi levykkeisiin ja Zip-levykkeisiin), joihin voi tallentaa tiedostoja, sekä nauhalle. Valitse Varmistuksen kohde -luettelosta (Backup destination), minne varmuuskopio tallennetaan. Luettelossa on jokaisen järjestelmään kytketyn nauha-aseman nimi sekä sana Tiedosto. (Jos et ole asentanut nauha-asemaa, ainoa mahdollinen valinta on Tiedosto; loput luettelosta on himmennetty.) Voit varmistaa Järjestelmätilan vain omassa tietokoneessasi. Vaikka sinulla olisi järjestelmänvalvojan oikeudet jossakin toisessa verkkosi tietokoneessa, et voi varmuuskopioida sen Järjestelmätilaa verkon kautta. Varmuuskopiointi nauhalle Jos Varmistuksen kohde -luettelosta valittiin nauha-asema, Windows Varmuuskopiointi näyttää Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -luettelossa (Backup media or file name) niiden tallennusvälineiden (eli nauhojen) nimet, jotka sijaitsevat jossakin kolmesta tallennusvälineryhmästä: Tuonti (Import), Free (Vapaa) tai Varmuuskopiointi (Backup). Katso kuvaa 29-3.

13 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Erillinen Siirrettävä tietoväline -ohjelma (Removable Storage) seuraa vaihdettavia tallennusvälineitä, myös nauhoja, ja järjestää nauhat tallennusvälineryhmiksi kutsuttuihin ryhmiin. Ohjelma nimeää jokaisen nauhan (eli antaa nauhalle sähköisen tunnuksen, joka muistuttaa kiintolevylle luodun aseman nimeä). Ohjelma myös luetteloi jokaisen nauhan sisällön ja välittää sisältötiedot niitä pyytäville ohjelmille (kuten Windows Varmuuskopioinnille). Siirrettävän tietovälineen vahvuus on tietovälinekirjastojen, kuten automaattisten nauhanlataajien ja cd-jukeboksien, sekä niiden sisältämien tietovälineiden hallinta. Koska Windows Varmuuskopiointi luottaa Siirrettävän tietovälineen hallinnoivan varmistusnauhoja vaikka käytössä olisi itsenäinen nauha-asema, johon nauhat asetetaan manuaalisesti jokainen uusi nauha täytyy valmistella Siirrettävällä tietovälineellä. Nauhojen valmistelun jälkeen sitä ei juurikaan tarvitse käyttää, koska useimmat muut nauhoihin liittyvät toimenpiteet hoituvat Windows Varmuuskopioinnista käsin. VIII Huolto ja optimointi Uusien nauhojen valmistelu Uusi, tyhjä nauha täytyy ensimmäisellä käyttökerralla valmistella. Valmisteluprosessin aikana Siirrettävä tietoväline poistaa nauhan mahdollisen sisällön, tekee nauhasta käyttökelpoisen ja siirtää sen Vapaa-tallennusvälineryhmään. Nauha valmistellaan seuraavasti: 1 Aseta uusi nauha nauha-asemaan. 2 Avaa Käynnistä-valikko (Start), valitse Suorita (Run), kirjoita ntmsmgr.msc ja napsauta OK Siirrettävä tietoväline -ohjelma (Removable Storage) avautuu. (Pääset ohjelmaan myös Tietokoneen hallinta -konsolin (Computer Management) kautta, mutta tässä kuvattu menetelmä on selkeämpi.) 3 Napsauta Siirrettävässä tietovälineessä plus-merkkiä laajentaaksesi Fyysinen sijainti -rivin (Physical Locations). 4 Napsauta nauha-asemasi vieressä olevaa plus-merkkiä (esimerkiksi 4mm DDS) ja valitse Tietoväline (Media). 5 Napsauta ikkunan oikeassa ruudussa hiiren oikealla painikkeella asemaan asettamaasi nauhaa ja valitse pikavalikosta Valmistele (Prepare). 6 Napsauta Kyllä (Yes), kun Siirrettävä tietoväline pyytää sinua vahvistamaan aikeesi valmistella nauha, ja kirjoita vapaa tietovälinetunnus. Kun nauha-asemaan asetetaan aiemmin käytössä ollut nauha, Siirrettävä tietoväline sijoittaa sen ensin Tuonti-tallennusvälineryhmään ja avaa kuvan 29-4 kaltaisen valintaikkunan, joka on seuraavalla sivulla. (Samanlainen, vain valintaruudut sisältävä valintaikkuna avautuu, jos asemaan asetetaan aiemmin

14 616 OSA VIII Huolto ja optimointi käytössä ollut nauha ennen Varmuuskopioinnin käynnistämistä.). Jollei käytössä ole erikoista kokoonpanoa, joka sisältää useita nauha-asemia ja jossa on muitakin, nauhoja varmistukseen käyttäviä ohjelmia kuin Windows Varmuuskopiointi, kannattaa valita Varaa tämä tietoväline varmuuskopiointia varten -toiminto (Allocate this media to backup now) sekä molemmat ikkunan alaosassa olevat valintaruudut. Tällä tavoin kaikki nauhat, jotka asetetaan asemaan, siirtyvät automaattisesti käyttövalmiiksi Varmuuskopiointi-tallennusvälineryhmään, eikä tätä valintaikkunaa enää tarvitse käyttää. KUVA Aiemmin käytössä olleet nauhat, jotka eivät ole Varmuuskopiointitallennusvälineryhmässä, siirretään suoraan Tuonti-ryhmään, mutta tätä oletusasetusta voi muuttaa. Kun haluttu nauha näkyy Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -luettelossa (Backup media or file name), se valitaan. Nauha ilmestyy luetteloon, kun uusi nauha on valmisteltu, nauha on siirretty Tuonti-tietovälineryhmästä Varmuuskopiointi-ryhmään tai koska Windows Varmuuskopiointi on käyttänyt nauhaa aiemmin (jolloin nauha pysyy Varmuuskopiointi-ryhmässä). Jos käytössä on itsenäinen nauha-asema, asetetaan nauha myös sinne. Jos käyttäjä ei muista laittaa oikeata nauhaa asemaan, Windows Varmuuskopiointi ilmoittaa siitä kuvan 29-5 kaltaisessa valintaikkunassa varmistusta suoritettaessa (lisätietoja jäljempänä tässä luvussa). KUVA Kiinnitä jokaiseen nauhaan tallennusvälineen nimeä vastaava nimilappu. Kun tällainen viesti ilmestyy näytölle, osaat asettaa oikean nauhan asemaan. Voit muuttaa tallennusvälineen nimeä Varmistustyön tiedot -valintaikkunassa (Backup Job Information). Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen suorittaminen, sivu 621.

15 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Levytiedostoon varmistaminen Jos Varmistuksen kohde -luettelossa (Backup destination) valitaan Tiedosto (File), levytiedoston polku ja nimi voidaan määrittää Kohdetietovälineen tai - tiedoston nimi -ruudussa (Backup destination or file name). Jos kirjoitat tiedostonimen Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -ruutuun, varmista, että lisäät nimeen myös.bkf-tunnisteen. Useimmista muista ohjelmista poiketen Windows Varmuuskopiointi ei automaattisesti lisää tiedostonimeen tiedostotyypin tunnusta. VIII Huolto ja optimointi Jos et ole varma, kuinka varmistustiedoston polku määritetään, napsauta Selaapainiketta (Browse). Näyttöön avautuu Avaa-valintaikkuna (Open), jossa voit etsiä haluamasi kansion. Valitse olemassa oleva varmistustiedosto, jos haluat lisätä siihen tietoja tai korvata sen sisällön, tai kirjoita nimi Tiedostonimi-ruutuun (File name) Avaa-valintaikkunassa. Napsauta seuraavaksi Avaa. Kun määrität tiedostonimen tällä tavoin, Windows Varmuuskopiointi lisää automaattisesti.bkf-tunnuksen. Huomaa, että varmistaessasi tiedostoon kaikki levyt, tiedostot ja kansiot tallentuvat yhteen ainoaan tiedostoon eli siihen, jonka nimen ja polun määrität. Jos käytät siirrettävää tallennusvälinettä (levykkeitä tai Zip-levykkeitä) varmistuskohteena, ja varmistettavat tiedostot eivät mahdu kyseisen tallennusvälineen jäljellä olevaan vapaaseen levytilaan, älä huolestu. Kun suoritat varmistustyön, Windows Varmuuskopiointi pyytää levyn täyttyessä asettamaan uuden levyn asemaan. Varmuuskopio voi käsittää rajoittamattoman määrän levyjä. Varmistuksen asetusten määrittäminen Ennen kuin varmistustyö suoritetaan, on syytä tarkastaa varmistuksen asetukset: valitse Työkalut-valikossa (Tools) Asetukset (Options). Asetukset-valintaikkunan asetukset ovat ohjelma-asetuksia eli niitä ei tallenneta osana varmistusvalintatiedostoa, mutta jos Asetukset-valintaikkunassa määritetään sopivat oletusasetukset, Varmistuksen lisäasetukset -valintaikkunaa (Advanced Backup Options) ei välttämättä tarvitse aina käyttää. Lisätietoja varmistuksen lisäasetuksista on kohdassa Varmistuksen suorittaminen, sivu 621. Varmistuksen oletuslajin valitseminen Asetukset-valintaikkunan Varmuuskopiontilaji-välilehdellä (Backup Type) valitaan varmistuslaji, jota halutaan käyttää oletuksena. Tämän asetuksen voi aina

16 618 OSA VIII Huolto ja optimointi kumota, kun varmistustyö suoritetaan. Lisätietoja viidestä eri varmistuslajista on kohdassa Varmistuslajien ja -strategioiden esittely, sivu 606. Raporttien tarkkuuden valitseminen Windows Varmuuskopiointi luo jokaisen varmistusistunnon jälkeen tekstitiedoston, jossa selostetaan suoritettuja toimenpiteitä. Raportin voi lukea näytöltä tai tulostaa paperille. (Raportti on pelkkä tekstitiedosto, jonka voi tulostaa Muistiossa.) Asetukset-valintaikkunan Varmuuskopiointiloki-välilehdellä (Backup Log) Windows Varmuuskopioinnille ilmoitetaan, mitä tietoja raportissa pitää olla. (Katso kuvaa 29-6.) Valitse jokin seuraavista kolmesta asetuksesta:! Kaikki tiedot (Detailed). Raporteissa on kaikki Yhteenveto-raportin tiedot sekä luettelo kaikista varmistetuista tiedostoista.! Yhteenveto (Summary). Raportti sisältää yhteenvedon koko varmistustyöstä (mm. alkamis- ja päättymisajan ja varmistettujen tiedostojen lukumäärän), luettelon varmistettaviksi ajoitetuista tiedostoista, joita ei jostain syystä varmistettu (esimerkiksi siksi, että tiedostot olivat käytössä Windows Varmuuskopioinnin yrittäessä kopioida niitä) sekä kaikki varmistusprosessin aikana kohdatut virheet ja varoitukset.! Ei raporttia (None). Windows Varmuuskopiointi ei luo raportteja. KUVA Varmuuskopiointilokivälilehdellä voidaan määrittää varmuuskopiointiraporttien tarkkuus. Tiettyjen tiedostojen ja tiedostotyyppien varmistamatta jättäminen Asetukset-valintaikkunan (Options) Jätä pois tiedostoja -välilehdellä (Exclude Files) (katso kuvaa 29-7) Windows Varmuuskopiointia voidaan estää

17 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku KUVA Jätä pois tiedostoja - välilehdellä määritetään, mitä valittujen kansioiden tiedostoja ei varmisteta. varmistamasta tiettyjä tiedostoja ja tiedostotyyppejä, vaikka ne olisi tallennettu valittuihin levyihin tai kansioihin. Ylemmässä luettelossa on tiedostot, jotka jätetään pois (eli joita ei varmisteta) huolimatta siitä, kuka ne omistaa. Alemmassa luettelossa taas on tiedostot, joita ei varmisteta, jos ne ovat sinun omistamiasi. Lisätietoja tiedostojen omistusoikeudesta on kohdassa Tiedoston tai kansion omistukseen otto, sivu 593. VIII Huolto ja optimointi Luetteloihin lisätään pois jätettäviä tiedostoja tai tiedostotyyppejä seuraavasti: 1 Valitse Asetukset-valintaikkunassa (Options) Jätä pois tiedostoja -välilehti (Exclude Files). 2 Napsauta muutettavaan luetteloon liittyvää Lisää uusi -painiketta (Add New). Lisää pois jätettävät tiedostot -valintaikkuna (Add Excluded Files) avautuu.

18 620 OSA VIII Huolto ja optimointi KUVA Yleiset-välilehdellä on useita Windows Varmuuskopioinnin toimintaa sääteleviä valintoja. 3 Jos haluat jättää pois kaikki tietyn tyyppiset tiedostot (eli tiedostot, joilla on tietty tiedostotunnus), valitse tyyppi Rekisteröity tiedostotyyppi - luettelosta (Registered file type). Toinen vaihtoehto on kirjoittaa tiedostonimi ruutuun (Custom File Mask). Kun haluat jättää pois tietyn tiedoston, kirjoita sen koko nimi. Voit myös käyttää jokerimerkkejä? (kysymysmerkki, korvaa minkä tahansa merkin) ja * ( asteriski, korvaa minkä tahansa merkkijoukon) jättääksesi pois samalla tavoin nimettyjä tiedostoryhmiä. 4 Määritä ruudussa Käytä polussa (Applies to path) kansio, joka sisältää pois jätettävät tiedostot. (Napsauta Selaa (Browse), niin pääset kansioon kirjoittamatta sen polkua.) Jos haluat valintasi kohdistuvan ruudussa Käytä polussa (Applies to path) määrittämäsi kansion alikansioihin, valitse ruutu Käytä kaikissa alikansioissa (Applies to all subfolders). Muiden varmistusasetusten määrittäminen Asetukset-valintaikkunan (Options) Yleiset-välilehti (General), kuvassa 29-8, sisältää valikoiman asetuksia. Asetuksista saa lisätietoja napsauttamalla Ohjepainiketta (Help) (kysymysmerkki otsikkorivillä) ja valitsemalla jonkin asetuksen. Jos valitaan välilehden kolmas asetus, Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen (Verify data after backup completes), Windows Varmuuskopiointi lukee varmistetut tiedot ja vertaa niitä alkuperäisiin tiedostoihin. Kannattaa tiedostaa, että tietojen tarkistaminen tosiasiassa kaksinkertaistaa varmuuskopiointiin käytetyn ajan. Jos tallennusväline on luotettava, niin tämän asetuksen käyttämättä jättäminen säästää runsaasti aikaa. Varmuuskopiot pitäisi kuitenkin silloin tällöin tarkistaa sen varmistamiseksi, että tallennuslaite toimii kunnolla.

19 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Tässä valintaikkunassa tehdyt oletusasetukset voi kumota Lisäasetukset-valintaikkunassa (Advanced Options), jota voi käyttää varmistusta suoritettaessa. VIII Neljä viimeistä asetusta valvovat Windows Varmuuskopioinnin ja Siirrettävän tietovälineen välistä vuorovaikutusta, ja niistä on hyötyä vain, jos käytössä on nauhatallennuslaitteita. (Siirrettävä tietoväline hallinnoi nauha-laitteita ja nauhakirjastoa.) Jos varmistukset suoritetaan yleensä levytiedostoon, nämä valintaruudut tyhjennetään. Huolto ja optimointi Varmistuksen suorittaminen KUVA Varmistustyön tiedot - valintaikkunassa määritetään varmuuskopioinnin lisäasetukset. Jos varmistusvalinnat on juuri tehty, varmistustyön suorittaminen aloitetaan napsauttamalla Aloita varmuuskopiointi -painiketta (Start Backup) Varmuuskopiointi-välilehdellä (Backup). Jos Windows Varmuuskopiointiin palataan myöhemmin, varmistusvalintatiedosto avataan uudelleen valitsemalla Työ-valikosta (Job) Lataa valinnat (Load Selections) (tai halutun tiedoston nimi, jos se näkyy Työ-valikossa). Varmistus aloitetaan napsauttamalla Aloita varmuuskopiointi. Kun Aloita varmuuskopiointi-painiketta napsautetaan, Varmistustyön tiedot - valintaikkuna (Backup Job Information) avautuu (kuva 29-9). Ennen varmistuksen jatkamista Varmistustyön tiedot -ikkunassa pitäisi tehdä seuraavat asetukset:! Kirjoita Varmuuskopion kuvaus -ruutuun (Backup description) varmistustyötä kuvaava nimi. Kuvaus näkyy varmistusraportissa.! Jos varmistusnauhalla on jo varmuuskopioituja tietoja tai jos annoit jo olemassa olevan varmistustiedoston nimen, voit lisätä nykyiset varmistettavat tiedot olemassa olevalle nauhalle (valitse Lisää tiedot tietovälineelle (Append this backup to the media)) tai tiedostoon tai korvata niiden tiedot uusilla tiedoilla (valitse Korvaa tietovälineellä olevat tiedot (Replace the data on the media with this backup)).

20 622 OSA VIII Huolto ja optimointi Jos valitset Korvaa tietovälineellä olevat tiedot -ruudun, saat käyttöön vielä kaksi lisäasetusta: Voit kirjoittaa valintaikkunan alaosassa tekstiruutuun nauhan tai tiedoston tunnuksen (nimen), joka näkyy Palautus-välilehdellä (Restore) ja Siirrettävä tietoväline -ohjelmassa. Jos valitset ikkunan alaosassa olevan valintaruudun, voit suojata varmistusnauhan tai -tiedoston niin, että vain sinä (omistajana) tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen pystyy lukemaan tai kirjoittamaan siinä tiedostoja tai poistamaan niitä. (Kun varmistusnauha tai -tiedosto luodaan, Windows Varmuuskopiointia suorittamaan kirjautunut tili saa nauhan tai tiedoston omistusoikeuden.) Jos et valitse tätä valintaruutua, kuka tahansa, jolla on oikeus käyttää Windows Varmuuskopiointia, voi palauttaa tiedostoja nauhalta tai tiedostosta. Lisäasetusten määrittäminen Napsauta Varmistustyön tiedot -valintaikkunassa (Backup Job Information) Lisäasetukset (Advanced), jotta voit määrittää Varmistuksen lisäasetukset - valintaikkunassa (Advanced Backup Options) (kuva 29-10) seuraavat asetukset:! Jos valitset Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen -valintaruudun (Verify data after backup), Windows Varmuuskopiointi vahvistaa varmistuksen vertaamalla aseman ja nauhan tiedostoja varmuuskopioinnin päätyttyä. Jos käytät tietokonetta varmistuksen aikana ja muutat mitä tahansa niistä tiedostoista, jotka varmistettiin, tarkistusasetus ilmoittaa virheistä. Muista lukea varmistusraportti tarkistaaksesi, johtuvatko virheilmoitukset varmuuskopioinnin aikana tehdyistä muutoksista. Tarkista varmuuskopio Vaikka Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen -asetus lisääkin varmistukseen kuluvaa aikaa huomattavasti, sen valitseminen on suositeltavaa. Muuten et voi olla varma siitä, että mitään tallentuu nauhalle. Kadonneita tiedostoja palautettaessa ei ole kovin mukava huomata, että nauha-asema onkin viallinen.! Jos valitset Pakkaa varmuuskopion tiedot levytilan säästämiseksi, jos mahdollista -asetuksen (If possible, compress the backup data to save space), nauha-asema pakkaa tiedostot varmuuskopioidessaan niitä. Pakkaaminen yleensä kaksinkertaistaa nauhalle mahtuvan tiedon määrän.

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -ohje... 3 Johdanto... 3 Mikä on F-Secure Online Backup Service for Consumers?... 3 Ohjelman toimintaperiaate...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Käyttöopas i Sisältö McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Ominaisuudet... 8 SecurityCenterin käyttäminen... 9 Otsikko... 9 Vasen sarake... 9 Pääikkuna... 10 SecurityCenterin kuvakkeiden

Lisätiedot

Windows tyo aseman vianselvitys

Windows tyo aseman vianselvitys Windows tyo aseman vianselvitys Yleistä Työasemissa esiintyvät viat ja käyttöhäiriöt voivat johtua monista eri syistä. Vika voi olla vähäinen tai pahimmillaan estää työaseman käytön kokonaan. Kiireellisissä

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä My Book Live Käyttöopas Ulkoinen työpöytä WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Käyttöopas

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Käyttöopas AntiVirus, Firewall & AntiSpyware Käyttöopas i Sisältö Johdanto 5 McAfee SecurityCenter 7 Ominaisuudet... 8 SecurityCenterin käyttäminen... 9 Otsikko... 9 Vasen sarake... 9 Pääikkuna... 10 SecurityCenterin

Lisätiedot

Infovox ivox Käyttöopas. versio 4

Infovox ivox Käyttöopas. versio 4 Infovox ivox Käyttöopas versio 4 Julkaistu 11.3.2015 Copyright 2006-2015 Acapela Group. Kaikki oikeudet pidätetään http://www.acapela-group.com Sisällysluettelo JOHDANTO... 1. MIKÄ ON INFOVOX IVOX?...

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella DVD- ja CD-levyjen luonti DVD-/CD-tallentimella Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei anna minkäänlaista tätä materiaalia koskevaa takuuta, mukaan

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Luku 1: Asennus...5. Luku 2: Aloittaminen...10

Luku 1: Asennus...5. Luku 2: Aloittaminen...10 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...7 1.3 Sovellusten

Lisätiedot

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Sisällys Internet Security 2015 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...6 1.3 Sovellusten asentaminen ja

Lisätiedot

Sisältö. McAfee Total Protection 7. McAfee SecurityCenter 9. McAfee QuickClean 41. McAfee Shredder 47

Sisältö. McAfee Total Protection 7. McAfee SecurityCenter 9. McAfee QuickClean 41. McAfee Shredder 47 Käyttöopas i Sisältö McAfee Total Protection 7 McAfee SecurityCenter 9 Ominaisuudet...10 SecurityCenterin käyttäminen... 11 Otsikko... 11 Vasen sarake... 11 Pääikkuna... 12 SecurityCenterin kuvakkeiden

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot