Huolto ja optimointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huolto ja optimointi"

Transkriptio

1 OSA VIII Huolto ja optimointi Luku 29 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla 605 Luku 30 Rekisterin käyttö 633 Luku 31 Järjestelmän optimointi, ylläpito ja vianmääritys 647 Luku 32 Järjestelmän tarkkaileminen 667

2 604

3 Varmistuslajien ja -strategioiden esittely 606 Varmistettavien kohteiden valitseminen 608 Tietojen varmistamiseen ja palauttamiseen tarvittavat käyttöoikeudet 609 Tiedostojen varmistaminen 609 Varmistuksen asetusten määrittäminen 617 Varmistuksen suorittaminen 621 Varmistustöiden automaattisen suorittamisen ajoittaminen 625 Tiedostojen palauttaminen 629 Hätäkorjauslevyn luominen 631 LUKU Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla J okainen tietokoneita vähänkin käyttänyt tietää, kuinka turhauttavaa on menettää tietoja. Vaikka Windows 2000 ei pystykään estämään virheitä ja vahinkoja, Windows Varmuuskopiointi -ohjelma (Windows Backup) toimii jonkinlaisena vakuutuksena onnettomuuksien varalta. Varmuuskopiointi-ohjelman avulla on mahdollista varmuuskopioida tiedostoja omilta kiintolevyiltä tai verkkoasemilta omaan tietokoneeseen kytkettyyn nauha-asemaan. Varmuuskopiointi voidaan tehdä myös kiintolevyllä sijaitsevaan tiedostoon, verkkoasemaan tai vaihdettaviin levyihin, esimerkiksi tavallisiin tai Zip-levykkeisiin. Varmuuskopioitaviksi voidaan valita tiedostoja, kansioita tai kokonaisia levyjä. On myös mahdollista määrittää, varmistetaanko kaikki tiedostot, vain aiemmin varmistamattomat tiedostot vai ainoastaan tänään muutetut tiedostot. Windowsin rekisteri voidaan oman harkinnan mukaan sisällyttää varmistukseen tai jättää varmistamatta. Kun tiedostoja pitää palauttaa, palautettavat tiedostot valitaan varmistussarjaluettelosta, joka sisältää varmuuskopioitujen tiedostojen ja kansioiden tiedot. Jotta varmistusrutiinien automatisointi olisi helpompaa, Varmuuskopiointi sallii varmistusasetusten tallentamisen. Näin tiettyä asetusjoukkoa voidaan käyttää uudestaan valitsemalla kyseisen joukolle annettu nimi. Windowsin aiemmista versioista poiketen Windows 2000:n Varmuuskopionti sisältää lisäksi täydelliset ajoitusominaisuudet, joten varmistustyöt voidaan ajoittaa suoritettaviksi säännöllisin väliajoin. 605

4 606 OSA VIII Huolto ja optimointi Windows 2000:n tehtävien ajoituksen tarjoamien ominaisuuksien ansiosta varmistustöiden ajoittaminen on erittäin joustavaa. Varmuuskopiointi-ohjelmassa luodaan myös hätäkorjauslevy (ERD, Emergency Repair Disk), jonka avulla järjestelmä saadaan taas toimintakuntoon, jos tärkeät järjestelmätiedostot turmeltuvat tai ne poistetaan vahingossa. Kun korjausarsenaali sisältää hätäkorjauslevyn, koko järjestelmän kattavan ajantasaisen varmuuskopioinnin ja Windows cd-levyn, järjestelmä pitäisi pystyä palauttamaan siinäkin tapauksessa, että tapahtuu tuhoisa järjestelmävirhe. Varmistuslajien ja -strategioiden esittely Varmuuskopiointi tukee viittä yleistä varmistuslajia: normaalia, lisäävää, eroavuutta, kopioivaa ja päivittäistä.! Normaali varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot tallennuskohteeseen huolimatta siitä, milloin tiedostoja muutettiin viimeksi, ja poistaa jokaisen tiedoston arkistointimääritteen merkitäkseen ne varmistetuiksi.! Lisäävä varmistus kopioi vain ne valitut tiedostot, joita on muutettu edellisen normaalin tai lisäävän varmistuksen jälkeen, ja poistaa jokaisen tiedoston arkistointimääritteen. Ensimmäinen normaalin varmistuksen jälkeen suoritettu lisäävä varmistus siis kopioi kaikki tiedostot, joita on muutettu normaalin varmistuksen jälkeen, toinen lisäävä varmistus kopioi ainoastaan tiedostot, joita on muutettu ensimmäisen lisäävän varmistuksen jälkeen ja niin edelleen.! Eroavuusvarmistus kopioi vain ne valitut tiedostot, joita on muutettu edellisen normaalin tai lisäävän varmistuksen jälkeen. Toisin kuin lisäävä varmistus eroavuusvarmistus ei poista arkistointimääritteitä kopioimistaan tiedostoista. Siksi peräkkäiset eroavuusvarmistukset kopioivat kaikki edellisen normaalin (tai lisäävän) varmistuksen jälkeen muuttuneet tiedostot, eivät pelkästään edellisen eroavuusvarmistuksen jälkeen muuttuneita tiedostoja.! Kopioiva varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot kuten normaali varmistuskin, mutta se ei poista arkistointimääritettä, joten sitä voidaan käyttää erikoisvarmistusten suorittamiseen (esimerkiksi ennen uuden ohjelmiston asentamista) vaikuttamatta normaaleihin varmistusrutiineihin.! Päivittäinen varmistus kopioi kaikki valitut tiedostot, joita on muutettu sen päivän aikana, jona varmistus suoritetaan. Päivittäinen varmistus ei poista arkistointimääritettä, eikä sen käyttö vaikuta normaaleihin varmistusrutiineihin.

5 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Varmistuslajia valittaessa täytyy arvioida, miten parhaiten saavutetaan tasapaino toisaalta turvallisuuden ja toisaalta varmistukseen käytettävän ajan ja siihen tarvittavien laitteiden suhteen. Jos ainoa huolenaihe on turvallisuus, koko kiintolevyn voi varmistaa vaikka päivittäin. Siihen saattaa kuitenkin kulua aivan liikaa aikaa, ja tarvittavat varmistuslaitteet maksavat omaisuuden. Jos taas tärkeintä on säästää aikaa ja rahaa, varmistetaan vain muutama elintärkeä tiedosto kerran kuussa. Terve järkikin sanoo, että näiden kahden ääripään välillä on oltava jonkinlainen kompromissi. VIII Huolto ja optimointi Yksi yleisesti käytetty varmistusstrategia yhdistää normaalin ja eroavuusvarmistuksen seuraavasti:! Säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kerran viikossa, tehdään normaali varmistus.! Lisäksi normaalien varmistusten välillä tehdään eroavuusvarmistus säännöllisesti, esimerkiksi jokaisen työpäivän jälkeen. Jos pahin tapahtuu ja yksi tai useampi tiedosto täytyy palauttaa, minkä tahansa tiedoston uusinta versiota tarvitsee etsiä vain kahdesta paikasta: uusimmasta normaalista varmistuksesta tai uusimmasta eroavuusvarmistuksesta. Jos nauha-asemasi tallennuskapasiteetti on suurempi kuin tiedon määrä kaikilla kiintolevyilläsi ja jos pidät yleensä tietokonettasi päällä koko ajan, ajoita järjestelmä suorittamaan täydellinen normaali varmistus joka yö nukkuessasi. (Muista laittaa oikea kasetti asemaan, ennen kuin lopetat päivän työt.) Päivittäin tehtävät normaalit varmistukset ovat helpoin ratkaisu, kun sinun täytyy palauttaa tietoja. Kuinka Varmuuskopiointi tunnistaa varmistettavat tiedostot? Kuten useimmat käyttöjärjestelmät Windows ylläpitää jokaisesta tiedostosta arkistointimääritettä. Jokainen tiedosto on joko merkitty arkistoitavaksi (varmistettavaksi) tai sitä ei ole merkitty. Aina kun jokin ohjelma luo tiedoston tai muokkaa sitä, käyttöjärjestelmä merkitsee tiedoston arkistoitavaksi asettamalla arkistointimääritteen, joka ilmoittaa, että tiedosto on muuttunut viime arkistoinnin jälkeen. Kun Varmuuskopiointi havaitsee tiedoston, jolla on arkistointimäärite, se varmistaa tiedoston ja poistaa määritteen, jos olet suorittamassa normaalia tai lisäävää varmistusta. Kun Varmuuskopiointi suoritetaan seuraavan kerran, arkistointimäärite on poissa (ellet ole muokannut tiedostoa uudelleen), jolloin Varmuuskopiointi tietää, ettei kyseistä tiedostoa tarvitsee varmistaa. Voit katsella tiedoston arkistointimääritettä (ja asettaa tai poistaa sen) tiedoston Ominaisuudet-valintaikkunassa.

6 608 OSA VIII Huolto ja optimointi Eroavuusvarmistusten suorittaminen kestää kauemmin kuin lisäävien varmistusten, joten jotkut käyttäjät suorittavat päivittäin tapahtuvat varmistukset mieluummin lisäävänä varmistuksena. Jos päädyt tähän strategiaan, tee korkeintaan puolenkymmentä lisäävää varmistusta normaalien varmistusten välillä. Muuten joudut ehkä käymään läpi useita varmistussarjoja, jotta löytäisit tietyt tiedostot siinä tapauksessa, että joudut palauttamaan ne varmistusnauhalta. Turvallisuuden lisäämiseksi vaihda välillä varmistusnauhoja. Jos esimerkiksi suoritat normaalin varmistuksen kerran viikossa ja eroavuusvarmistuksen välipäivinä, sinun kannattaa säilyttää yhden viikon aikana kertyneet varmistukset yhdellä nauhalla ja käyttää seuraavalla viikolla toista nauhaa. Jos katastrofi iskee kahdesti - sekä alkuperäinen tallennuskohde että varmistusnauha vahingoittuvat - pystyt yhä palauttamaan tiedostot aiemman ajanjakson varmistusnauhalta. Jotkut palauttamasi tiedostot saattavat olla hieman vanhentuneita, mutta parempi niinkin kuin luoda kaikki alusta alkaen uudelleen. Jos se on mahdollista, älä säilytä varmistusnauhoja tietokoneiden lähellä. Tulipalon tai varkauden sattuessa saatat menettää sekä alkuperäiset tiedostot että niiden varmuuskopiot. Varmistettavien kohteiden valitseminen Varmistettavista kohteista päättämiseen vaikuttavat tietysti olosuhteet, mutta seuraava periaate kannattaa pitää mielessä: varmistusrutiini ei saa olla niin rasittava ja aikaa vievä, ettei sitä pysty noudattamaan. Käytännössä tämä periaate tarkoittaa monille käyttäjille seuraavaa:! Ohjelma- ja DLL-tiedostot (dynamic-link library), jotka on asennettu cdlevyltä, levykkeeltä tai verkkopalvelimelta, jätetään pois säännöllisesti suoritettavasta normaalista ja eroavuusvarmistusrutiinista. Ohjelmat ja data säilytetään eri kansioissa, jotta ohjelmat voidaan helposti jättää pois varmistuksesta. On suositeltavaa säilyttää kaikki asiakirjat Omat asiakirjat -kansiossa (My Documents) tai sen alikansioissa. Näin sinun on helppo suojata tärkeimmät tietosi varmistamalla tuon yhden kansion.

7 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku ! Kaikki datatiedostot (asiakirjat) sisällytetään normaaleihin ja eroavuusvarmistuksiin. Näitä tiedostoja muutetaan eniten, ja niitä on vaikein korvata.! Jos normaalia ja eroavuusvarmistusrutiinia ei suoriteta säännöllisesti, kannattaa silti varmistaa sellaisia tiedostoja, joita tällä hetkellä työstää. Jos nauha-asemaa ei ole, nämä tiedostot tallennetaan toiselle kiintolevylle. Jos toista kiintolevyä ei ole, tiedostot tallennetaan levykkeisiin, Ziplevykkeisiin tai johonkin toiseen vaihdettavaan tallennusvälineeseen. VIII Huolto ja optimointi Tietojen varmistamiseen ja palauttamiseen tarvittavat käyttöoikeudet Koska Windows 2000 on suunniteltu turvalliseksi käyttöjärjestelmäksi, aivan kuka tahansa ei voi kirjautua tietokoneelle, varmistaa tiedostoja ja sen jälkeen palauttaa niitä jossain muualla. Jotta voit varmistaa tiedostoja, sinulla täytyy olla tiettyjä käyttöoikeuksia.! Jos olet paikallisen Järjestelmänvalvojat- (Administrators) tai Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmän jäsen, voit varmistaa paikallisen tietokoneen kaikki tiedostot, jopa sellaiset, joiden käytön NTFS-suojaus tavallisesti evää sinulta.! Jos kuulut verkkoalueen Järjestelmänvalvojat- tai Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmään, voit varmistaa minkä tahansa verkkoalueeseen kuuluvan tietokoneen kaikki tiedostot.! Jos et kuulu edellä mainittuihin ryhmiin (eikä tilillesi ole myönnetty Tiedostojen ja kansioiden varmistaminen -käyttöoikeutta (Back Up Files And Directories), voit varmistaa kaikkia omistamiasi tiedostoja ja kansioita. Lisäksi voit varmistaa kaikkia tiedostoja, joihin sinulla on yksi tai useampi seuraavista käyttöoikeuksista: Luku (Read), Luku ja suoritus (Read and Execute), Muokkaus (Modify) tai Täydet oikeudet (Full Control). Tiedostojen varmistaminen Jotta tiedostoja voi varmistaa, Varmuuskopioinnille täytyy kertoa, mitä halutaan varmistaa, varmistuslaji täytyy määrittää ja muut asetukset täytyy tehdä. Varmistustyön voi suorittaa kahdella tavalla, joko käyttämällä ohjattua varmuuskopiointia tai määrittämällä asetukset manuaalisesti.

8 610 OSA VIII Huolto ja optimointi KUVA Tervetuloa-välilehdeltä pääsee ohjattuun varmuuskopiointiin ja palautukseen sekä hätäkorjauslevyn luomiseen. Ohjattu varmuuskopiointi on helppokäyttöisempi ja tehokkaampi kuin Windowsin vanhemmissa versioissa, joten siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Se soveltuu kuitenkin parhaiten tilapäisiin varmistustöihin tai varmistustyön automaattisen suorittamisen ajoittamiseen. Jos haluat asettaa työn, jota käytät toistuvasti epäsäännöllisin väliajoin, manuaalinen tapa saattaa olla parempi, koska se on hiukan nopeampi kuin ohjatun toiminnon kaikkien vaiheiden läpikäyminen. Kun Varmuuskopiointi-ohjelma suoritetaan ensimmäisen kerran - avaa Käynnistä-valikko (Start) ja valitse Ohjelmat (Programs), Apuohjelmat (Accessories), Järjestelmätyökalut (System Tools), Varmuuskopiointi (Backup) - Tervetuloavälilehti (Welcome) avautuu (kuva 29-1). Varmistustyön suorittaminen ohjatulla varmuuskopioinnilla Jos käytät mieluummin ohjattua varmuuskopiointia (Backup Wizard), napsauta sen painiketta Tervetuloa-välilehdellä (Welcome) tai avaa Työkalut-valikko (Tools) ja valitse ohjattu varmuuskopiointi. Voit toimia jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti huolimatta siitä, mikä välilehti on esillä. Ohjattu toiminto käy kanssasi läpi seuraavat vaiheet:! Määritä, mitä haluat varmuuskopioida. (Lisätietoja on kohdassa Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen, sivu 612.)! Määritä, minne haluat varmuuskopioida. (Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen kohteen määrittäminen, sivu 614.) Kun nämä vaiheet on suoritettu, näytölle avautuu kuvan 29-2 kaltainen ikkuna. Napsauta ikkunassa Valmis (Finish), niin tiedostojen varmistaminen alkaa välittömästi. Voit myös napsauttaa Lisäasetukset (Advanced), jolloin ohjattu varmuuskopiointi näyttää seuraavat lisäasetukset:

9 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku ! Varmistuslaji! Tarkistaminen! Pakkaaminen! Lisääminen tai korvaaminen! Tietovälineen ja varmistussarjan tunnukset (nimet)! Ajoitus VIII Huolto ja optimointi Jos haluat tallentaa ohjatussa varmuuskopioinnissa määrittämäsi asetukset varmistustyönä, jota voit käyttää uudestaan, sinun täytyy napsauttaa Lisäasetukset ja ajoittaa työ. (Kun ajoitat varmistustyön, ohjattu toiminto pyytää antamaan työlle tiedostonimen.) Kun lisäasetukset on tehty, ohjattu toiminto avaa jälleen kuvan 29-2 kaltaisen valintaikkunan. Napsauta Valmis (Finish) aloittaaksesi varmistusprosessin tai lisää varmistustyösi ajoitettuihin tehtäviin. KUVA Kun varmistettavat kohteet on määritetty, ohjattu varmuuskopiointi tarjoutuu aloittamaan varmistustyön välittömästi tai auttaa lisäasetusten tekemisessä. Varmistustyön suorittaminen manuaalisesti Varmistustyö luodaan ilman ohjatun varmuuskopioinnin apua seuraavasti: 1 Valitse Varmuuskopiointi-välilehti (Backup). Varmuuskopiointivälilehdellä on samat toiminnot kuin ohjatun toiminnon muutamilla ensimmäisillä sivuilla: määritä, mitä ja minne haluat varmuuskopioida.

10 612 OSA VIII Huolto ja optimointi 2 Avaa Työ-valikko (Job) ja valitse Uusi (New). 3 Merkitse kohdat, jotka haluat varmistaa. Katso lisätietoja kohdasta Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen alla. 4 Määritä, minne haluat tallentaa varmistuksen. Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen kohteen määrittäminen, sivu Avaa Työ-valikko, valitse Tallenna valinnat (Save Selections) ja anna tiedostonimi varmistusvalinnoillesi. Kun valintatiedosto on tallennettu, voit käyttää sen asetuksia aina kun haluat: valitse Varmuuskopiointi-välilehti (Backup), avaa Työ-valikko (Job) ja valitse Lataa valinnat (Load Selections). Voit myös asettaa varmistustyölle ajoituksen, jolloin se suoritetaan säännöllisesti. Lisätietoja on kohdassa Varmistustöiden automaattisen suorittamisen ajoitus, sivu 625. Varmistettavien tiedostojen ja kansioiden määrittäminen Ensimmäiseksi Varmuuskopioinnille ilmoitetaan varmistettavat tiedostot ja kansiot Varmuuskopiointi-välilehden (Backup) kahdessa luetteloruudussa. Vasemman puoleinen ruutu on Resurssienhallinnan Kansiot-palkin kaltainen; oikeanpuoleinen ruutu muistuttaa Resurssienhallinnan Tiedot-näkymää. Asemien, kansioiden ja tiedostojen merkitseminen varmistusta varten Kun halutaan varmistaa jonkin aseman tai kansion kaikki tiedostot, valitaan aseman tai kansion vieressä oleva valintaruutu. Jos esimerkiksi varmistetaan kaikki aseman C tiedostot (mukaan lukien kaikki aseman C alikansioissa olevat tiedostot), napsautetaan C-aseman kuvakkeen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua, jolloin siihen ilmestyy valintaa osoittava merkki. Jos valinta halutaan peruuttaa, valintaruutua napsautetaan toisen kerran, jolloin se tyhjenee. Jos varmistettava kansio ei ole asemahierarkian ylätasolla, niin kansion esillesaamiseksi toimitaan kuten Resurssienhallinnassa: napsautetaan plus-merkkejä

11 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku valintaikkunan vasemmassa ruudussa (aivan kuten Resurssienhallinnan Kansiotruudussa) tai kaksoisnapsautetaan kansioiden nimiä oikeassa ruudussa. VIII Jos halutaan varmistaa suurin osa aseman tiedoista, mutta jätetään tiettyjä alikansioita varmistamatta, valitaan ensin aseman valintaruutu. Sitten napsautetaan aseman plus-merkkiä, jotta saadaan esille sen ylätason alikansiot. Kaikki ylätason alikansiot on jo valittu, koska aseman valitseminen valitsee automaattisesti myös kaikki sen alikansiot. Seuraavaksi tyhjennetään niiden kansioiden valintaruudut, joita ei varmisteta. Huolto ja optimointi Jos kansiosta halutaan varmuuskopioida vain tietyt tiedostot, kansio tuodaan esille napsauttamalla plus-merkkejä valintaikkunan vasemmassa ruudussa. Seuraavaksi napsautetaan kansion nimeä vasemmassa ruudussa, jolloin kansion tiedostojen nimet ilmaantuvat oikeaan ruutuun. Sitten valitaan varmistettavat tiedostot merkitsemällä niiden valintaruudut oikeassa ruudussa. Jos halutaan varmuuskopioida suurin osa kansiosta, mutta jätetään osa sen tiedostoista varmistamatta, valitaan ensin kansion nimen valintaruutu valintaikkunan vasemmassa ruudussa. Sitten napsautetaan kansion nimeä, jolloin kansion tiedostojen nimet ilmestyvät oikeaan ruutuun. Seuraavaksi tyhjennetään niiden tiedostojen valintaruudut, joita ei varmuuskopioida. Järjestelmätilan varmistaminen Yksi Työkalut-valikon (Tools) Asetukset-komennon (Options) tarjoamista vaihtoehdoista mahdollistaa tiettyjen tiedostojen tai tiedostoluokkien poissulkemisen valituista asemista ja kansioista. Tällaisia tiedostoja ovat mm..exe-tiedostot. Lisätietoja on kohdassa Tiettyjen tiedostojen ja tiedostotyyppien poissulkeminen, sivu 618. Viimeistä kohtaa Oma tietokone -otsikon (My Computer) alla Varmuuskopiointi-valintaikkunan vasemmassa ruudussa, Järjestelmätilaa (System State), ei näy Resurssienhallinnassa. Järjestelmätila on joukko erityisiä järjestelmätiedostoja, jotka ovat olennaisen tärkeitä silloin, kun tietoja täytyy palauttaa kiintolevyn toimintahäiriön jälkeen: järjestelmätiedostot sisältävät käyttäjän kaikki henkilökohtaiset asetukset sekä laitteiden ja ohjelmien käyttämiseen tarvittavat tiedot. Windows 2000:a käyttävän tietokoneen Järjestelmätila sisältää:! Rekisterin eli tietokannan, joka sisältää tietoja tietokoneen ja sen ohjelmien asetuksista! COM+ Class Registration -tietokannan, joka sisältää tietoja edistyneitä ohjelmaominaisuuksia tarjoavista Komponenttipalveluista (Component Services)! Käynnistystiedostot mukaan lukien Ntldr ja Ntdetect.com

12 614 OSA VIII Huolto ja optimointi Ellei sinun ole pakko minimoida ajan ja tallennusvälineiden käyttöä, kannattaa valita tämä asetus. Jos valitset ohjatussa varmuuskopioinnissa Varmuuskopioi kaikki tiedot tietokoneessani -asetuksen (Back up everything on my computer), kaikki paikalliset kiintolevysi, Järjestelmätila ja kaikki työpöytäsi tiedot varmistetaan. KUVA Juuri valmistellun nauhan nimi on esimerkiksi Uusi tallennusväline. Voit varmistaa Järjestelmätilan vain omassa tietokoneessasi. Vaikka sinulla olisi järjestelmänvalvojan oikeudet jossakin toisessa verkkosi tietokoneessa, et voi varmuuskopioida sen Järjestelmätilaa verkon kautta. Varmistuksen kohteen määrittäminen Windows Varmuuskopiointi pystyy luomaan arkistoja kaikkiin sellaisiin verkkoasemiin, paikallisiin kiintolevyihin, vaihdettaviin levyihin (esimerkiksi levykkeisiin ja Zip-levykkeisiin), joihin voi tallentaa tiedostoja, sekä nauhalle. Valitse Varmistuksen kohde -luettelosta (Backup destination), minne varmuuskopio tallennetaan. Luettelossa on jokaisen järjestelmään kytketyn nauha-aseman nimi sekä sana Tiedosto. (Jos et ole asentanut nauha-asemaa, ainoa mahdollinen valinta on Tiedosto; loput luettelosta on himmennetty.) Voit varmistaa Järjestelmätilan vain omassa tietokoneessasi. Vaikka sinulla olisi järjestelmänvalvojan oikeudet jossakin toisessa verkkosi tietokoneessa, et voi varmuuskopioida sen Järjestelmätilaa verkon kautta. Varmuuskopiointi nauhalle Jos Varmistuksen kohde -luettelosta valittiin nauha-asema, Windows Varmuuskopiointi näyttää Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -luettelossa (Backup media or file name) niiden tallennusvälineiden (eli nauhojen) nimet, jotka sijaitsevat jossakin kolmesta tallennusvälineryhmästä: Tuonti (Import), Free (Vapaa) tai Varmuuskopiointi (Backup). Katso kuvaa 29-3.

13 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Erillinen Siirrettävä tietoväline -ohjelma (Removable Storage) seuraa vaihdettavia tallennusvälineitä, myös nauhoja, ja järjestää nauhat tallennusvälineryhmiksi kutsuttuihin ryhmiin. Ohjelma nimeää jokaisen nauhan (eli antaa nauhalle sähköisen tunnuksen, joka muistuttaa kiintolevylle luodun aseman nimeä). Ohjelma myös luetteloi jokaisen nauhan sisällön ja välittää sisältötiedot niitä pyytäville ohjelmille (kuten Windows Varmuuskopioinnille). Siirrettävän tietovälineen vahvuus on tietovälinekirjastojen, kuten automaattisten nauhanlataajien ja cd-jukeboksien, sekä niiden sisältämien tietovälineiden hallinta. Koska Windows Varmuuskopiointi luottaa Siirrettävän tietovälineen hallinnoivan varmistusnauhoja vaikka käytössä olisi itsenäinen nauha-asema, johon nauhat asetetaan manuaalisesti jokainen uusi nauha täytyy valmistella Siirrettävällä tietovälineellä. Nauhojen valmistelun jälkeen sitä ei juurikaan tarvitse käyttää, koska useimmat muut nauhoihin liittyvät toimenpiteet hoituvat Windows Varmuuskopioinnista käsin. VIII Huolto ja optimointi Uusien nauhojen valmistelu Uusi, tyhjä nauha täytyy ensimmäisellä käyttökerralla valmistella. Valmisteluprosessin aikana Siirrettävä tietoväline poistaa nauhan mahdollisen sisällön, tekee nauhasta käyttökelpoisen ja siirtää sen Vapaa-tallennusvälineryhmään. Nauha valmistellaan seuraavasti: 1 Aseta uusi nauha nauha-asemaan. 2 Avaa Käynnistä-valikko (Start), valitse Suorita (Run), kirjoita ntmsmgr.msc ja napsauta OK Siirrettävä tietoväline -ohjelma (Removable Storage) avautuu. (Pääset ohjelmaan myös Tietokoneen hallinta -konsolin (Computer Management) kautta, mutta tässä kuvattu menetelmä on selkeämpi.) 3 Napsauta Siirrettävässä tietovälineessä plus-merkkiä laajentaaksesi Fyysinen sijainti -rivin (Physical Locations). 4 Napsauta nauha-asemasi vieressä olevaa plus-merkkiä (esimerkiksi 4mm DDS) ja valitse Tietoväline (Media). 5 Napsauta ikkunan oikeassa ruudussa hiiren oikealla painikkeella asemaan asettamaasi nauhaa ja valitse pikavalikosta Valmistele (Prepare). 6 Napsauta Kyllä (Yes), kun Siirrettävä tietoväline pyytää sinua vahvistamaan aikeesi valmistella nauha, ja kirjoita vapaa tietovälinetunnus. Kun nauha-asemaan asetetaan aiemmin käytössä ollut nauha, Siirrettävä tietoväline sijoittaa sen ensin Tuonti-tallennusvälineryhmään ja avaa kuvan 29-4 kaltaisen valintaikkunan, joka on seuraavalla sivulla. (Samanlainen, vain valintaruudut sisältävä valintaikkuna avautuu, jos asemaan asetetaan aiemmin

14 616 OSA VIII Huolto ja optimointi käytössä ollut nauha ennen Varmuuskopioinnin käynnistämistä.). Jollei käytössä ole erikoista kokoonpanoa, joka sisältää useita nauha-asemia ja jossa on muitakin, nauhoja varmistukseen käyttäviä ohjelmia kuin Windows Varmuuskopiointi, kannattaa valita Varaa tämä tietoväline varmuuskopiointia varten -toiminto (Allocate this media to backup now) sekä molemmat ikkunan alaosassa olevat valintaruudut. Tällä tavoin kaikki nauhat, jotka asetetaan asemaan, siirtyvät automaattisesti käyttövalmiiksi Varmuuskopiointi-tallennusvälineryhmään, eikä tätä valintaikkunaa enää tarvitse käyttää. KUVA Aiemmin käytössä olleet nauhat, jotka eivät ole Varmuuskopiointitallennusvälineryhmässä, siirretään suoraan Tuonti-ryhmään, mutta tätä oletusasetusta voi muuttaa. Kun haluttu nauha näkyy Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -luettelossa (Backup media or file name), se valitaan. Nauha ilmestyy luetteloon, kun uusi nauha on valmisteltu, nauha on siirretty Tuonti-tietovälineryhmästä Varmuuskopiointi-ryhmään tai koska Windows Varmuuskopiointi on käyttänyt nauhaa aiemmin (jolloin nauha pysyy Varmuuskopiointi-ryhmässä). Jos käytössä on itsenäinen nauha-asema, asetetaan nauha myös sinne. Jos käyttäjä ei muista laittaa oikeata nauhaa asemaan, Windows Varmuuskopiointi ilmoittaa siitä kuvan 29-5 kaltaisessa valintaikkunassa varmistusta suoritettaessa (lisätietoja jäljempänä tässä luvussa). KUVA Kiinnitä jokaiseen nauhaan tallennusvälineen nimeä vastaava nimilappu. Kun tällainen viesti ilmestyy näytölle, osaat asettaa oikean nauhan asemaan. Voit muuttaa tallennusvälineen nimeä Varmistustyön tiedot -valintaikkunassa (Backup Job Information). Lisätietoja on kohdassa Varmistuksen suorittaminen, sivu 621.

15 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Levytiedostoon varmistaminen Jos Varmistuksen kohde -luettelossa (Backup destination) valitaan Tiedosto (File), levytiedoston polku ja nimi voidaan määrittää Kohdetietovälineen tai - tiedoston nimi -ruudussa (Backup destination or file name). Jos kirjoitat tiedostonimen Kohdetietovälineen tai -tiedoston nimi -ruutuun, varmista, että lisäät nimeen myös.bkf-tunnisteen. Useimmista muista ohjelmista poiketen Windows Varmuuskopiointi ei automaattisesti lisää tiedostonimeen tiedostotyypin tunnusta. VIII Huolto ja optimointi Jos et ole varma, kuinka varmistustiedoston polku määritetään, napsauta Selaapainiketta (Browse). Näyttöön avautuu Avaa-valintaikkuna (Open), jossa voit etsiä haluamasi kansion. Valitse olemassa oleva varmistustiedosto, jos haluat lisätä siihen tietoja tai korvata sen sisällön, tai kirjoita nimi Tiedostonimi-ruutuun (File name) Avaa-valintaikkunassa. Napsauta seuraavaksi Avaa. Kun määrität tiedostonimen tällä tavoin, Windows Varmuuskopiointi lisää automaattisesti.bkf-tunnuksen. Huomaa, että varmistaessasi tiedostoon kaikki levyt, tiedostot ja kansiot tallentuvat yhteen ainoaan tiedostoon eli siihen, jonka nimen ja polun määrität. Jos käytät siirrettävää tallennusvälinettä (levykkeitä tai Zip-levykkeitä) varmistuskohteena, ja varmistettavat tiedostot eivät mahdu kyseisen tallennusvälineen jäljellä olevaan vapaaseen levytilaan, älä huolestu. Kun suoritat varmistustyön, Windows Varmuuskopiointi pyytää levyn täyttyessä asettamaan uuden levyn asemaan. Varmuuskopio voi käsittää rajoittamattoman määrän levyjä. Varmistuksen asetusten määrittäminen Ennen kuin varmistustyö suoritetaan, on syytä tarkastaa varmistuksen asetukset: valitse Työkalut-valikossa (Tools) Asetukset (Options). Asetukset-valintaikkunan asetukset ovat ohjelma-asetuksia eli niitä ei tallenneta osana varmistusvalintatiedostoa, mutta jos Asetukset-valintaikkunassa määritetään sopivat oletusasetukset, Varmistuksen lisäasetukset -valintaikkunaa (Advanced Backup Options) ei välttämättä tarvitse aina käyttää. Lisätietoja varmistuksen lisäasetuksista on kohdassa Varmistuksen suorittaminen, sivu 621. Varmistuksen oletuslajin valitseminen Asetukset-valintaikkunan Varmuuskopiontilaji-välilehdellä (Backup Type) valitaan varmistuslaji, jota halutaan käyttää oletuksena. Tämän asetuksen voi aina

16 618 OSA VIII Huolto ja optimointi kumota, kun varmistustyö suoritetaan. Lisätietoja viidestä eri varmistuslajista on kohdassa Varmistuslajien ja -strategioiden esittely, sivu 606. Raporttien tarkkuuden valitseminen Windows Varmuuskopiointi luo jokaisen varmistusistunnon jälkeen tekstitiedoston, jossa selostetaan suoritettuja toimenpiteitä. Raportin voi lukea näytöltä tai tulostaa paperille. (Raportti on pelkkä tekstitiedosto, jonka voi tulostaa Muistiossa.) Asetukset-valintaikkunan Varmuuskopiointiloki-välilehdellä (Backup Log) Windows Varmuuskopioinnille ilmoitetaan, mitä tietoja raportissa pitää olla. (Katso kuvaa 29-6.) Valitse jokin seuraavista kolmesta asetuksesta:! Kaikki tiedot (Detailed). Raporteissa on kaikki Yhteenveto-raportin tiedot sekä luettelo kaikista varmistetuista tiedostoista.! Yhteenveto (Summary). Raportti sisältää yhteenvedon koko varmistustyöstä (mm. alkamis- ja päättymisajan ja varmistettujen tiedostojen lukumäärän), luettelon varmistettaviksi ajoitetuista tiedostoista, joita ei jostain syystä varmistettu (esimerkiksi siksi, että tiedostot olivat käytössä Windows Varmuuskopioinnin yrittäessä kopioida niitä) sekä kaikki varmistusprosessin aikana kohdatut virheet ja varoitukset.! Ei raporttia (None). Windows Varmuuskopiointi ei luo raportteja. KUVA Varmuuskopiointilokivälilehdellä voidaan määrittää varmuuskopiointiraporttien tarkkuus. Tiettyjen tiedostojen ja tiedostotyyppien varmistamatta jättäminen Asetukset-valintaikkunan (Options) Jätä pois tiedostoja -välilehdellä (Exclude Files) (katso kuvaa 29-7) Windows Varmuuskopiointia voidaan estää

17 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku KUVA Jätä pois tiedostoja - välilehdellä määritetään, mitä valittujen kansioiden tiedostoja ei varmisteta. varmistamasta tiettyjä tiedostoja ja tiedostotyyppejä, vaikka ne olisi tallennettu valittuihin levyihin tai kansioihin. Ylemmässä luettelossa on tiedostot, jotka jätetään pois (eli joita ei varmisteta) huolimatta siitä, kuka ne omistaa. Alemmassa luettelossa taas on tiedostot, joita ei varmisteta, jos ne ovat sinun omistamiasi. Lisätietoja tiedostojen omistusoikeudesta on kohdassa Tiedoston tai kansion omistukseen otto, sivu 593. VIII Huolto ja optimointi Luetteloihin lisätään pois jätettäviä tiedostoja tai tiedostotyyppejä seuraavasti: 1 Valitse Asetukset-valintaikkunassa (Options) Jätä pois tiedostoja -välilehti (Exclude Files). 2 Napsauta muutettavaan luetteloon liittyvää Lisää uusi -painiketta (Add New). Lisää pois jätettävät tiedostot -valintaikkuna (Add Excluded Files) avautuu.

18 620 OSA VIII Huolto ja optimointi KUVA Yleiset-välilehdellä on useita Windows Varmuuskopioinnin toimintaa sääteleviä valintoja. 3 Jos haluat jättää pois kaikki tietyn tyyppiset tiedostot (eli tiedostot, joilla on tietty tiedostotunnus), valitse tyyppi Rekisteröity tiedostotyyppi - luettelosta (Registered file type). Toinen vaihtoehto on kirjoittaa tiedostonimi ruutuun (Custom File Mask). Kun haluat jättää pois tietyn tiedoston, kirjoita sen koko nimi. Voit myös käyttää jokerimerkkejä? (kysymysmerkki, korvaa minkä tahansa merkin) ja * ( asteriski, korvaa minkä tahansa merkkijoukon) jättääksesi pois samalla tavoin nimettyjä tiedostoryhmiä. 4 Määritä ruudussa Käytä polussa (Applies to path) kansio, joka sisältää pois jätettävät tiedostot. (Napsauta Selaa (Browse), niin pääset kansioon kirjoittamatta sen polkua.) Jos haluat valintasi kohdistuvan ruudussa Käytä polussa (Applies to path) määrittämäsi kansion alikansioihin, valitse ruutu Käytä kaikissa alikansioissa (Applies to all subfolders). Muiden varmistusasetusten määrittäminen Asetukset-valintaikkunan (Options) Yleiset-välilehti (General), kuvassa 29-8, sisältää valikoiman asetuksia. Asetuksista saa lisätietoja napsauttamalla Ohjepainiketta (Help) (kysymysmerkki otsikkorivillä) ja valitsemalla jonkin asetuksen. Jos valitaan välilehden kolmas asetus, Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen (Verify data after backup completes), Windows Varmuuskopiointi lukee varmistetut tiedot ja vertaa niitä alkuperäisiin tiedostoihin. Kannattaa tiedostaa, että tietojen tarkistaminen tosiasiassa kaksinkertaistaa varmuuskopiointiin käytetyn ajan. Jos tallennusväline on luotettava, niin tämän asetuksen käyttämättä jättäminen säästää runsaasti aikaa. Varmuuskopiot pitäisi kuitenkin silloin tällöin tarkistaa sen varmistamiseksi, että tallennuslaite toimii kunnolla.

19 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla Luku Tässä valintaikkunassa tehdyt oletusasetukset voi kumota Lisäasetukset-valintaikkunassa (Advanced Options), jota voi käyttää varmistusta suoritettaessa. VIII Neljä viimeistä asetusta valvovat Windows Varmuuskopioinnin ja Siirrettävän tietovälineen välistä vuorovaikutusta, ja niistä on hyötyä vain, jos käytössä on nauhatallennuslaitteita. (Siirrettävä tietoväline hallinnoi nauha-laitteita ja nauhakirjastoa.) Jos varmistukset suoritetaan yleensä levytiedostoon, nämä valintaruudut tyhjennetään. Huolto ja optimointi Varmistuksen suorittaminen KUVA Varmistustyön tiedot - valintaikkunassa määritetään varmuuskopioinnin lisäasetukset. Jos varmistusvalinnat on juuri tehty, varmistustyön suorittaminen aloitetaan napsauttamalla Aloita varmuuskopiointi -painiketta (Start Backup) Varmuuskopiointi-välilehdellä (Backup). Jos Windows Varmuuskopiointiin palataan myöhemmin, varmistusvalintatiedosto avataan uudelleen valitsemalla Työ-valikosta (Job) Lataa valinnat (Load Selections) (tai halutun tiedoston nimi, jos se näkyy Työ-valikossa). Varmistus aloitetaan napsauttamalla Aloita varmuuskopiointi. Kun Aloita varmuuskopiointi-painiketta napsautetaan, Varmistustyön tiedot - valintaikkuna (Backup Job Information) avautuu (kuva 29-9). Ennen varmistuksen jatkamista Varmistustyön tiedot -ikkunassa pitäisi tehdä seuraavat asetukset:! Kirjoita Varmuuskopion kuvaus -ruutuun (Backup description) varmistustyötä kuvaava nimi. Kuvaus näkyy varmistusraportissa.! Jos varmistusnauhalla on jo varmuuskopioituja tietoja tai jos annoit jo olemassa olevan varmistustiedoston nimen, voit lisätä nykyiset varmistettavat tiedot olemassa olevalle nauhalle (valitse Lisää tiedot tietovälineelle (Append this backup to the media)) tai tiedostoon tai korvata niiden tiedot uusilla tiedoilla (valitse Korvaa tietovälineellä olevat tiedot (Replace the data on the media with this backup)).

20 622 OSA VIII Huolto ja optimointi Jos valitset Korvaa tietovälineellä olevat tiedot -ruudun, saat käyttöön vielä kaksi lisäasetusta: Voit kirjoittaa valintaikkunan alaosassa tekstiruutuun nauhan tai tiedoston tunnuksen (nimen), joka näkyy Palautus-välilehdellä (Restore) ja Siirrettävä tietoväline -ohjelmassa. Jos valitset ikkunan alaosassa olevan valintaruudun, voit suojata varmistusnauhan tai -tiedoston niin, että vain sinä (omistajana) tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen pystyy lukemaan tai kirjoittamaan siinä tiedostoja tai poistamaan niitä. (Kun varmistusnauha tai -tiedosto luodaan, Windows Varmuuskopiointia suorittamaan kirjautunut tili saa nauhan tai tiedoston omistusoikeuden.) Jos et valitse tätä valintaruutua, kuka tahansa, jolla on oikeus käyttää Windows Varmuuskopiointia, voi palauttaa tiedostoja nauhalta tai tiedostosta. Lisäasetusten määrittäminen Napsauta Varmistustyön tiedot -valintaikkunassa (Backup Job Information) Lisäasetukset (Advanced), jotta voit määrittää Varmistuksen lisäasetukset - valintaikkunassa (Advanced Backup Options) (kuva 29-10) seuraavat asetukset:! Jos valitset Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen -valintaruudun (Verify data after backup), Windows Varmuuskopiointi vahvistaa varmistuksen vertaamalla aseman ja nauhan tiedostoja varmuuskopioinnin päätyttyä. Jos käytät tietokonetta varmistuksen aikana ja muutat mitä tahansa niistä tiedostoista, jotka varmistettiin, tarkistusasetus ilmoittaa virheistä. Muista lukea varmistusraportti tarkistaaksesi, johtuvatko virheilmoitukset varmuuskopioinnin aikana tehdyistä muutoksista. Tarkista varmuuskopio Vaikka Tarkista tiedot varmuuskopioinnin jälkeen -asetus lisääkin varmistukseen kuluvaa aikaa huomattavasti, sen valitseminen on suositeltavaa. Muuten et voi olla varma siitä, että mitään tallentuu nauhalle. Kadonneita tiedostoja palautettaessa ei ole kovin mukava huomata, että nauha-asema onkin viallinen.! Jos valitset Pakkaa varmuuskopion tiedot levytilan säästämiseksi, jos mahdollista -asetuksen (If possible, compress the backup data to save space), nauha-asema pakkaa tiedostot varmuuskopioidessaan niitä. Pakkaaminen yleensä kaksinkertaistaa nauhalle mahtuvan tiedon määrän.

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ohjelmiston käsikirja. HP SimpleSave. Varmuuskopiointiohjelma Käyttöohje. SimpleSave

Ohjelmiston käsikirja. HP SimpleSave. Varmuuskopiointiohjelma Käyttöohje. SimpleSave HP SimpleSave Varmuuskopiointiohjelma Käyttöohje Ohjelmiston käsikirja SimpleSave Jos tarvitset apua Jos tarvitset apua aseman, sen asennuksen tai ohjelmiston kanssa, käytä seuraavia yhteystietoja: HP-asiakastuen

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 Ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 Ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Käyttöopas Mac Sisällys Aloittaminen...1 Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 Ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Levyasemien hallinta... 10 Vianmäärityksen

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopiointi ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopiointi ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO.

SISÄLLYSLUETTELO. SISÄLLYSLUETTELO 1 Esittely 2 2 Käyttöliittymä 2 3 Tiedostojen varmuuskopiopinti 4 3.1 Automaattinen varmuuskopiointi 4 3.2 Manuaalinen varmuuskopiointi 4 3.3 Tiedostojen valitseminen varmistettavaksi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Sivu 1/5 Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Kaikilla tietohallinnon Outlook Exhange palvelua käyttävillä on määritelty henkilökohtainen postilaatikko jossa on rajoitettu levytilan määrä.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT

OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN TILASTOINTI NUORTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT OTTELUN ALOITTAMINEN - TILASTON LOG-TIEDOSTON HAKEMINEN BASKETHOTELLISTA (tilasto ei livenä) Kirjaudu joukkueen yhteyshenkilön tunnuksilla baskethotelliin.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE)

OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN TILASTOINTI AIKUISTEN VALTAKUNNALLISET SARJAT (LIVE) OTTELUN LIVE-TILASTOINNIN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN MATCH KEY 1) HAE MATCH KEY BASKETHOTELLISTA kirjaudu baskethotelliin etsi Minun otteluni

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Anvia Varmuuskopiointi 2.3. Usein kysytyt kysymykset. www.anvia.fi/varmuuskopiointi varmuuskopiointi.anvianet.fi

Anvia Varmuuskopiointi 2.3. Usein kysytyt kysymykset. www.anvia.fi/varmuuskopiointi varmuuskopiointi.anvianet.fi Anvia Varmuuskopiointi 2.3 Usein kysytyt kysymykset Ennen asennusta... 4 Toimiiko Anvia Varmuuskopiointi, jos tietokoneeseen on asennettu muita varmuuskopiointiohjelmia?... 4 Onko kaksi verkkovarmuuskopiointiohjelmaa

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot