Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120"

Transkriptio

1 Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot Yleistä Lämmönsiirrinohjain on 380 W askelmoottorin ohjausjärjestelmä, Se on tarkoitettu pyörivien lämmönsiirtimien tarkkaan ja hiljaiseen ohjaukseen SILVER C RX ilmanvaihtokoneessa, jonka koot 100/120 on varustettu vakioroottorilla (RECOnomic) ja koot sorptioroottorilla (RECOsorptic) HUOM! Maavuodon tapauksessa vikavirrassa voi olla tasavirtakomponentti Vikavirtasuojakytkimien pitää sen vuoksi pystyä havaitsemaan tämä, ja ne on asennettava paikallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti, jos niitä käytetään Integroidut toiminnot: 0 10 V DC analogiatulo nopeuden ohjaukseen Hälytykset ylikuormitukselle, ylijännitteelle ja alijännitteelle Moottorinsuoja integroidulla virranrajoituksella Oikosulkusuojatut tulot ja lähdöt Digitaalitulo käynnistykselle/pysäytykselle Digitaalitulo hälytyksen palautukselle Integroitu EMC-suodatin GOLD-koossa lämmönsiirrinohjain on sijoitettu alatason suodatinosaan GOLD-koossa 100/120 lämmönsiirrinohjain on sijoitettu puhallin- tai suodatinosaan, joka on alatason keskilohkon vasemmalla puolella (tarkastuspuolelta katsottuna) Käsiksi pääsyä varten avataan tarkastusluukku Käytön aloituskielto Käyttöä ei saa aloittaa, ennen kuin koko ilmankäsittelylaite, johon yllä mainittu lämmönsiirtimen ohjaus asennetaan, täyttää konedirektiivin 98/37/EY ja mahdolliset paikallisen lainsäädännön vaatimukset Lämmönsiirrinohjainta ei saa kytkeä päälle, ennen kuin koko asennus täyttää KAIKKIEN oleellisten EY-direktiivien vaatimukset Jos lämmönsiirrinohjain on vaurioitunut esim kuljetuksen aikana, valtuutetun henkilöstön on tutkittava ja kunnostettava se ennen sen päällekytkemistä Turvallisuustoiminnot Lämmönsiirrinohjaimessa on oikosulkusuoja kahden vaiheen välisen oikosulun varalta ja integroitu virranrajoitus moottorin suojaamiseksi Sähköasentajan vastuulla on varmistaa asianmukainen maadoitus ja suojaus voimassa olevien paikallisten standardien ja määräysten mukaan Vikavirtasuojakytkintä, monisuojamaadoitusta tai tavallista maadoitusta voidaan käyttää lisäsuojana edellyttäen, että noudatetaan paikallisia turvamääräyksiä Maavuotovirrat ylittävät 3,5 ma Sen vuoksi tarvitaan kiinteä, pysyvä asennus ja vahvistettu suojamaadoitus Oikeus muutoksiin pidätetään wwwswegonfi 1

2 2 Tekniset tiedot Virransyöttö Moottorin nimellinen akseliteho Moottorin virrantarve (maksimikuorma) Maksimivaroke Hz, 1x230 V AC -10 %/+15 % 0,38 kw 4,5 A 10 A Ympäristön lämpötila, käyttö -40/+40 C Ympäristön lämpötila, säilytys -40/+70 C Kotelointiluokka Ohjausjännite Paino IP V DC 4,9 kg 3 Toiminta Yleistä Moottorinohjaus korvaa mainiosti perinteisen vaihdemoottorilla toteutetun ratkaisun Askelmoottorilla on tasainen momentti koko nopeusalueella, kun taas vaihdemoottorin momentti pienenee pienillä ja suurilla nopeuksilla Askelmoottorin tasainen momenttikäyrä antaa oleellisesti suuremman työskentelyalueen, jolla käyntinopeutta voidaan ohjata tarkasti Sen vuoksi on mahdollista ohjata lämmöntalteenottoa energiaoptimoidusti ja säätää lämpötilaa tarkemmin Lämmönsiirrinohjainta ohjataan 0 10 V signaaleilla Askelmoottoria ohjataan mikroaskelin sinimuotoisella vakiovirralla, jotta varmistetaan moottoriakselin pyöritys tasaisella momentilla koko kierroksen ajan Momenttipiikit voidaan näin välttää ja käynti on äänettömämpi Pyörimisvahti Pyörimisvahti koostuu induktiivianturista Kun pyörimisvahti on asennettu oikein, anturin LED vilkahtaa keltaisena joka kerran, kun tunnistuspinta ohittaa pyörimisvahdin Käyttö LED-ilmaisimet Kytkentäkotelossa on 2 LEDiä, jotka on asennettu kannen alle Ne eivät sen vuoksi näy, kun kansi on asennettu Vihreä LED palaa jatkuvasti, kun jännite on kytketty Kuva 1 Mitat Punainen valodiodi palaa, jos vähintään yksi hälytys on aktiivinen Varoitus Lämmönsiirrinohjaimen runko saattaa kuumentua! Varoitus! Älä korjaa lämmönsiirrinohjainta paikan päällä Älä yritä korjata viallista yksikköä Ota yhteyttä toimittajaan ja pyydä vaihtoyksikkö 2 wwwswegonfi Oikeus muutoksiin pidätetään

3 Ohjaus 0 10 V DC-signaalilla Lämmönsiirrinohjainta voidaan ohjata ulkoisilla tulosignaaleilla Lämmösiirrinohjain tarvitsee käynnistyäkseen käynnistys-/pysäytyssignaalin Käynnistys-/pysäytyssignaali annetaan oikosulkemalla liittimet 7 (Start/stopp) ja 8 ( ) (katso kuva 2) Lämmönsiirrinohjain säätää nopeutta lineaarisesti välillä %, kuitenkin asetetun suurimman ja pienimmän käyntinopeuden väliselle säätöalueelle rajoitettuna (katso kuva 3) 100 % nopeus määritetään liitännän "0-10 V in" (liitin 13) 9,5 V tulojännitteellä (100 % jännitteellä 9,5 V, +/-2 %) Ei-lineaarisen lämmönsiirron kompensointi 0 10 V signaali kompensoidaan sisäisesti lämmönsiirrinohjaimessa vastakkaisella roottorikarakteristiikalla niin, että saadaan paljon lineaarisempi lämmönsiirto ja tarkempi säätö (katso kuva 4) Toimintovalitsimen asennot (tehdasasetus): 4 = koot 100/120, vakioroottori 5 = koot 50/60, sorptioroottori 6 = koot 70/80, sorptioroottori 7 = koot 100/120, sorptioroottori Pyörimissuunnan vaihto Moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa niin, että roottorin pyörimissuunta on aina oikea puhtaaksipuhalluslohkon suhteen Moottorin pyörimissuunta vaihdetaan vaihtamalla kaksi moottorin liittimiin V - U - W tulevaa johdinta keskenään 6) Automaattinen uudelleenkäynnistys hälytyksen jälkeen Lämmönsiirrinohjain yrittää automaattisesti käynnistyä uudelleen esim yli- tai alijännitehälytyksen jälkeen Tämä automaattinen uudelleenkäynnistys tehdään enintään 3 kertaa (pyörimisvahtihälytyksen tapauksessa 1 kerran) Sen jälkeen lämmönsiirrinohjain jää vikatilaan ja on käynnistettävä uudelleen palauttamalla hälytys Hälytyksen palautus: katso kohta "Hälytyksen palautus" Hälytysrele/-lähtö Lämmönsiirrinohjain on varustettu hälytyslähtönä toimivalla hälytysreleellä Hälytysrele aktivoituu, jos lämmönsiirrinohjaimessa laukeaa hälytys tai jos havaitaan moottorin tai puhaltimen hälytys Hälytyssignaali kytketään liitimiin 16 (C) ja 17 (avautuva) Relekosketin on sulkeutunut jännitteettömässä tilassa ja aktiivisten hälytyksien tapauksessa Hälytyksen palautus Lämmönsiirrinohjain on varustettu digitaalitulolla hälytyksen palauttamiseen Hälytyslähtö palautetaan oikosulkemalla liittimet 11 (Alarm reset) ja 12 ( ) (katso kuva 2) Hälytyslähdön voi myös palauttaa katkaisemalla lämmönsiirrinohjaimen jännitteensyötön yli 60 sekunnin ajaksi, Kuva 2 Kytkentäkotelo, yleiskuva liittimistä Kuva 3 Nopeuden ja min/maks asetuksien välinen suhde Kuva 4 Ei-lineaarisen lämmönsiirron kompensointi Oikeus muutoksiin pidätetään wwwswegonfi 3

4 4 Sähköliitäntä Lämmönsiirrinohjaimessa on kytkentäkotelo, joka on asennettu lämmönsiirrinlohkon alaosaan Käsiksi pääsyä varten avataan lämmönsiirtimen edessä oleva tarkastusluukku Ohjaussignaalien sähköliitäntä Vedä ohjauskaapelit kytkentäkoteloon kumitiivisteillä varustettujen kaapeliläpivientien kautta Leikkaa sopivan kokoinen reikä tiivisteisiin, jotta ne asettuvat tiiviisti kaapelin ympärille Vain näin voidaan pitää yllä ilmoitettu kotelointiluokka IP54 Kytke 0 10 V DC ohjaussignaali ulkoisesta säätimestä kytkentäkotelon liittimiin 13 (0-10 V in) ja 14 (katso kuva 5) Lämmönsiirrinohjain säätää nopeutta teholineaarisesti välillä % (100 % jännitteellä 9,5 V +/- 2 %), kuitenkin asetettujen kiihdytys- ja hidastusaikojen mukaan ja asetetun suurimman ja pienimmän käyntinopeuden väliselle säätöalueelle rajoitettuna (katso kuva 3 ja 4) Toiminto "Ohjaus 0-10 V DC-signaalilla" selostetaan kohdassa 3 Toiminta Käynnistys- ja pysäytyssignaali kytketään kytkentäkotelon liittimiin 7 (Start/stopp) ja 8 ( ) (katso kuva 5) Sen tulee olla potentiaalivapaa digitaalikosketin "Start-/stopp"-toiminto selostetaan kohdassa 3 Toiminta Alarm Reset -signaali kytketään lämmönsiirrinohjaimen kytkentäkotelon liittimiin 11 (Alarm reset) ja 12 ( ) (katso kuva 5) Sen tulee olla potentiaalivapaa digitaalikosketin "Alarm Reset" -toiminto selostetaan kohdassa 3 Toiminta Lämmönsiirrinohjain on varustettu hälytysrelelähdöllä, joka sulkeutuu vika- ja hälytystapauksessa Hälytyssignaali on merkitty tekstillä Alarm relay ja kytketään kytkentäkotelon liittimiin 16 (C) ja 17 ( ) (katso kuva 5) Sen tulee olla potentiaalivapaa digitaalikosketin "Alarm Relay" -toiminto selostetaan kohdassa 3 Toiminta Pyörimisvahdin anturi kytketään liittimiin 9 (digital in), 10 ( ) ja 15 (+10 V ut, anturin syöttöjännite), Black Blue Brown Kuva 5 Kytkentäkotelo, yleiskuva liittimistä 4 wwwswegonfi Oikeus muutoksiin pidätetään

5 Sähkönsyöttöliitäntä GOLD-koossa lämmönsiirrinohjain on sijoitettu alatason suodatinosaan GOLD-koossa 100/120 lämmönsiirrinohjain on sijoitettu puhallin- tai suodatinosaan, joka on alatason keskilohkon vasemmalla puolella (tarkastuspuolelta katsottuna) Käsiksi pääsyä varten avataan tarkastusluukku Katso liitäntä kuvasta 6 Katso sähkötiedot kohdasta 2 Roottorin pyörimissuunta vaihdetaan vaihtamalla kaksi moottorin liittimiin V - U - W tulevaa johdinta keskenään Kuva 6 Lämmönsiirrinohjaimen sähkönsyöttöliitäntä Oikeus muutoksiin pidätetään wwwswegonfi 5

6 5 Vianetsintä Lämmönsiirrinohjaimen avaaminen Ennen kuin avaat lämmönsiirrinohjaimen, verkkojännitteen on oltava katkaistuna vähintään 2 minuuttia, koska laitteessa esiintyy muuten kosketusvaarallisia jäännösjännitteitä Vianetsintä, kun lämmönsiirrinohjainta ohjataan ulkoisilla (A/D) signaaleilla: Oire Syy Toimenpide Syöttöjännite puuttuu Tarkasta, että lämmönsiirrinohjaimen 230 V mallin liittimissä L ja N on jännite (Käyttöjännite ilmoitetaan lämmönsiirrinohjaimen sivulle kiinnitetyssä tyyppikilvessä) Huonot sähköliitännät Tarkasta liitäntäkoskettimet ja muut sähköliitännät Käyttösignaali puuttuu Oikosulje lämmönsiirrinohjaimen kytkentäkotelon liittimet 7 ja 8, joissa on merkinnät (GND) ja Start/Stop (kuva 5) Tarkasta, että ohjaussignaali 0-10 V DC on kytketty oikein lämmönsiirrinohjaimen kytkentäkotelon Ohjaussignaali 0 10 V DC puuttuu Moottori ei pyöri liittimiin 13 ja 14, joissa on merkinnät (GND) ja 0-10 V in (kuva 5) Lämmönsiirrinohjain kytkeytyy pois päältä ) Muista palauttaa hälytys oikosulkemalla liittimet (GND) ja "Alarm reset" Sisäinen moottorinsuoja on pysäyttänyt moottorin 3 kertaa ylikuormituksen tai muun hälytyksen johdosta Viallinen lämmönsiirrinohjain Viallinen moottori Palauta hälytys oikosulkemalla lämmönsiirrinohjaimen kytkentäkotelon liittimet 11 ja 12, joissa on merkinnät (GND) ja Alarm reset (kuva 5) Hälytyksen voi myös palauttaa katkaisemalla lämmönsiirrinohjaimen jännitteensyötön ja kytkemällä sen uudelleen n 60 sekunnin kuluttua Vaihda lämmönsiirrinohjain Vaihda moottori Vähintään kaksi vaihetta oikosuljettu moottorin liittimissä Poista oikosulku moottorin liittimissä ) Viallinen moottori Vaihda moottori ) Ylikuormittunut moottori Poista moottorin ylikuormitus ) Viallinen moottori Vaihda moottori ) Ylikuormittunut moottori Poista moottorin ylikuormitus ) 6 wwwswegonfi Oikeus muutoksiin pidätetään

7 6 Huolto ja kunnossapito Erityistä huoltoa ei tarvita Ota yhteyttä Swegoniin, jos ilmenee ongelmia Laitteen vianetsintä: Katso kohta 5 Vianetsintä 7 Hälytys Kytkentäkoteloon integroidussa hälytysreleessä on avautuvat koskettimet ja se on merkitty tekstillä Alarm relay Hälytysreleen koskettimet ovat kiinni jännitteettömässä tilassa ja auki virheettömässä tilassa Hälytysreleen koskettimet sulkeutuvat hälytyksen yhteydessä Lämmönsiirrinohjain pysähtyy ja hälytys-led syttyy Jos vika poistuu, hälytys palautuu automaattisesti, ja lämmönsiirrinohjain käynnistyy 8 Ympäristö ja jätteenkäsittely Auta suojaamaan ympäristöä huolehtimalla pakkaustarvikkeista ja käyttämällä tuotteita voimassa olevien ympäristömääräysten mukaisesti Tuotteen hävittäminen Tällä merkillä varustettuja tuotteita ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana Ne tulee pitää erillään ja hävittää voimassa olevien määräysten mukaisesti 9 Käytetyt standardit EN "Nopeussäädetyt sähkömoottorikäytöt, yleiset vaatimukset" EN "Yleinen sähkömagneettinen yhteensopivuus" 10 CE-merkintä Swegon AB vakuuttaa omalla vastuullaan, että tämä tuote noudattaa Euroopan neuvoston direktiivejä 92/31/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 72/23/ETY (pienjännitedirektiivi) myöhempine muutoksineen HYVÄKSYNNÄT EMC EN LVD EN TUOTESTANDARDI ROHS-DIREKTIIVI TUOTE- HYVÄKSYNNÄT SFS-EN OSAT 2 & 3 KYLLÄ CE Oikeus muutoksiin pidätetään wwwswegonfi 7

8 8 wwwswegonfi Oikeus muutoksiin pidätetään

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot