Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015"

Transkriptio

1 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin ja muutenkin pyrkivät toteuttamaan täysimääräisesti oikeutensa. Jos tehtävänannossa ei muuta mainita, voit lähteä siitä, että kaikki puolisoiden omistama omaisuus on avio-oikeuden alaista. A. Ennakkoperintö ja perintöosan määrääminen A.1 Yleisiä kysymyksiä Sijaantulo 1. P:ltä ovat jääneet seuraavat perilliset: lapset A ja B, edesmenneeltä C-lapselta jääneet lapset Ca ja Cb sekä edesmenneeltä D-lapselta jääneet lapset Da, Db ja Dc. Ennakkoperintöjä P on antanut kaksi: A:lle euroa ja B:lle euroa. Reaalinen jäämistö on euroa. Määritä perintöosat. Testamentin merkitys 2. Otetaan pohjaksi tehtävä 1. Oletetaan, että siinä mainittu reaalinen jäämistö ( ) koostuu euron arvoisesta kiinteistöstä (K) ja euron rahavaroista. P on tehtävässä mainittujen ennakkoperintöjen antamisen lisäksi tehnyt seuraavan testamentin: Lapseni A saakoon kiinteistön K, ja muu omaisuuteni on jaettava toisten perillisten kesken lain mukaan, antamani ennakkoperinnöt huomioon ottaen. Määritä perintöosat. (Ennakkotehtävä A) A.2 Ylisuuri ennakkoperintö 3. P:ltä jää perillisinä neljä lasta (A, B, C ja D). Reaalinen jäämistö on euroa. P on antanut A:lle ennakkoperintöä euroa. Määritä perintöosat. 4. Muutetaan tehtävän 3 asetelmaa siten, että perillispiiriin kuuluu A:n asemesta kaksi A:n lasta Aa ja Ab (A on kuollut 1990, ennen vanhempaansa P:tä). Mainittu ennakkoperintö on annettu Aa:lle vuonna P:ltä jää perillisinä neljä veljeä (A, B, C ja D) ja omaisuutta P on antanut kaksi ennakkoperintöä, A:lle ja B:lle Määritä perillisten perintöosat. (Ennakkotehtävä B)

2 A.3 Ennakkoperintö ja aviovarallisuussuhteet 2 A.3.1 Ositus ja perinnönjako P:n jälkeen AL 94 a - pääsääntö 6. Hiljattain kuolleen P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja puolisoiden kaksi yhteistä lasta (A ja B). P:ltä on jäänyt omaisuutta velkojen vähentäminen jälkeen euroa, ja leski L:llä on omaisuutta euroa. P on antanut ennakkoperintöä A:lle euroa. (i) Toimita ositus ja perinnönjako. (ii) Miten tilanteen arviointiin vaikuttaisi se, että mainitun ennakkoperinnön olisikin antanut leski L ja että puolisoilta jääneet omaisuusmäärät olisivat täten: P = euroa ja L = euroa. (Ennakkotehtävä C) AL 94a ja yksi ylisuuri ep. 7. P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja lapset A, B ja C. P:ltä jää omaisuutta ja L:llä on sitä euroa. P on antanut A:lle euron ennakkoperinnön. Toimita ositus ja perinnönjako. AL 94a ja kaksi ep:tä 8. P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja lapset A, B ja C. P:ltä jää omaisuutta ja L:llä on sitä euroa. P on antanut ennakkoperintöä A:lle ja B:lle Toimita ositus ja perinnönjako. VO-omaisuuden huomioon ottaminen AL 94a :ää sovellettaessa 9. P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja lapset A, B, C ja D. P:ltä jää AO-omaisuutta ja VO-omaisuutta L:llä on AO-omaisuutta euroa. P on antanut AO-omaisuudestaan ennakkoperintöä A:lle ja B:lle Toimita ositus ja perinnönjako. 10. P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja kolme lasta (A, B ja C). P:ltä jää AO-omaisuutta ja VO-omaisuutta L:llä on AO-omaisuutta P on antanut A:lle :n ennakkoperinnön AO-omaisuudestaan. Toimita ositus ja perinnönjako. (Käsitelty kirjassa Ennakkoperinnöstä s. 86) Ennakkoperintö vastikeperusteena 11. P:n oikeudenomistajia ovat leski L ja kaksi lasta (A ja B). P:ltä jää omaisuutta euroa ja L:llä sitä on euroa. P on antanut A:lle euron ennakkoperinnön. a) Toimita ositus, jossa leski L vetoaa AL 94 a :ään. b) Miten tilanteen arviointia muuttaisi se, että L vetoaisikin osituksessa AL 94 :ään (ns. hukkaamisvastikesäännös).

3 3 c) Miten ositus olisi toimitettava siinä tapauksessa, että mainitun ennakkoperinnön onkin antanut L, ja B vaatii sen huomioon ottamista AL 94 :n mukaisena vastikeperusteena (P:ltä ja L:ltä jääneet omaisuusmäärät ovat samat kuin edellä)? A.3.2 Perinnönjako L:n jälkeen 12. P kuoli, ja hänen oikeudenomistajiaan olivat leski L ja kolme puolisoiden yhteistä lasta (A, B ja C). P:ltä jäi omaisuutta ja L:llä sitä oli P oli antanut ennakkoperintöä A:lle ja B:lle P:n jäämistössä toimitettiin ositus ja perinnönjako siten, että sanotut ennakkoperinnöt otettiin huomioon lain mukaisella tavalla. Nyt on myös L kuollut. Hänen oikeudenomistajiaan ovat mainittujen yhteisten lasten lisäksi kaksi L:n aikaisemmasta avioliitosta olevaa lasta (X ja Y). L:ltä on jäänyt omaisuutta L on antanut ennakkoperintöä X:lle euroa ja Y:lle euroa. Toimita perinnönjako L:n jälkeen. A.4 Ennakkoperinnön saajan kuoleman oikeusvaikutukset 13. P:llä on ollut neljä lasta (A, B, C ja D). Hänen kuollessaan näistä ovat elossa A ja B. Lisäksi P:n perillisiä ovat edesmenneen C:n lapset (Ca ja Cb) sekä edesmenneen D:n lapset (Da, Db ja Dc). P on antanut ennakkoperintöä C:lle euroa ja D:lle euroa. Reaalinen jäämistö on euroa. Määritä perillisten perintöosat. 14. P:ltä jää perillisinä A ja B sekä aikaisemmin kuolleen C:n lapset Ca, Cb ja Cc. P on antanut ennakkoperintöjä C:lle euroa, Ca:lle euroa ja Cb:lle euroa. Reaalinen jäämistö on euroa. Määritä perintöosat. (Ennakkoperinnöstä s. 210) 15. P:llä on ollut kolme lasta (A, B ja C). Näistä C on kuollut 1980 jättäen jälkeensä kolme lasta (Ca, Cb ja Cc). Vuonna 1985 on P antanut Cc:lle ennakkoperintöä euroa. Cc on kuollut 1990 jättämättä omia rintaperillisiä. P kuolee vuonna 2009 ja häneltä jää omaisuutta euroa. Toimita perinnönjako. (Ennakkoperinnöstä s. 213) 16. P:llä on ollut neljä lasta (A, B, C ja D). Hänen kuollessaan näistä ovat elossa A ja B. Lisäksi P:n perillisiä ovat edesmenneen C:n (+ 1980) lapsi Ca sekä edesmenneen D:n (+1985) lapsi Da. Sekä C:ltä että D:ltä jäi aikanaan toinenkin lapsi (Cb ja Db), mutta nämä kumpikin ovat kuolleet vuonna P on 1995 antanut ennakkoperintöä Cb:lle euroa ja Db:lle euroa. Reaalinen jäämistö on euroa. Määritä

4 perillisten perintöosat P:ltä jää oikeudenomistajina leski L ja kaksi lasta (A ja B). P:llä on ollut kolmaskin lapsi, C, jolle hän on antanut ennakkoperintöä euroa. C on kuollut 1995 omia rintaperillisiä jättämättä. P kuolee 2007 ja häneltä jää omaisuutta euroa. Leski L:n AO-säästö on euroa. a) Toimita ositus ja perinnönjako. b) Miten tilanteen arviointi muuttuisi, jos mainittu ennakkoperintö olisikin ollut euroa ja P:ltä olisi jäänyt omaisuutta vain euroa. B Lakiosa B.1 Yleistä 18. P:ltä on jäänyt neljä rintaperillistä (A, B, C ja D). Reaalinen jäämistö on euroa. P on antanut A:lle euron ennakkoperinnön ja B:lle euron suosiolahjan. Perinnönjaossa kaikki rintaperilliset vetoavat lakiosaoikeuteensa. Miten jäämistö on jaettava? Mahdollisen lesken avio-oikeuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota. 19. P:ltä on jäänyt neljä rintaperillistä (A, B, C ja D). Reaalinen jäämistö on euroa (sen arvoinen taulukokoelma). P on antanut seuraavat lahjat: A:lle euron ennakkoperinnön B:lle euron ennakkoperinnön B:n aviopuolisolle X:lle euron suosiolahjan C:n lapselle Ca:lle euron suosiolahjan Z Oy:lle euron testamenttiin rinnastuvan lahjan. Lisäksi P on määrännyt testamentissaan koko omaisuutensa Y ry:lle. Rintaperilliset vaativat lakiosiaan, ja Y ry on ilmoittanut maksavansa ne rahana. Paljonko Y ry:n on suoritettava? Mahdollisen lesken avio-oikeuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota. (Ennakkotehtävä D) B.2 Lakiosa ja aviovarallisuussuhteet 20. P:ltä on jäänyt oikeudenomistajina leski L, kaksi puolisoiden yhteistä lasta (A ja B) sekä P:n aikaisemmasta avioliitosta oleva lapsi C. P on antanut Y ry:lle euron suuruisen testamenttiin rinnastuvan lahjan. P:n reaalinen jäämistö on euroa ja L:llä on omaisuutta euroa. P on määrännyt testamentissaan kaiken omaisuu-

5 tensa A:lle ja B:lle puoliksi. Tehtävänä on laskea C:n lakiosan suuruus P:llä ja L:llä on omaisuutta kummallakin euroa. Puolisoilla on kolme yhteistä lasta (A, B ja C). L antaa A:lle ennakkoperintöä euroa. Pian tämän jälkeen kuolee P, ja jäämistössä toimitetaan lainmukainen ositus ja perinnönjako. Siinä L saa tasinkona euroa ja B ja C saavat kumpikin perintöosinaan euroa (A jätetään PK 6:1.2:n nojalla kokonaan ilman). Nyt on myös L kuollut jättäen omaisuutta euroa. Vähän ennen kuolemaansa oli L ennättänyt solmia avioliiton U:n kanssa. U on täysin varaton; sen sijaan U:lla on kyllä velkoja euroa. L on tehnyt koko omaisuudestaan testamentin U:n hyväksi. Tehtävänä on laskea L:n lasten lakiosien suuruudet. 22. (Sama perusasetelma kuin tehtävässä 21, mutta numeroita muutettu ja puoliso U jätetty pois). P:llä ja L:llä on omaisuutta kummallakin euroa. Puolisoilla on kolme yhteistä lasta (A, B ja C). L antaa A:lle ennakkoperintöä euroa. Pian tämän jälkeen kuolee P ja jäämistössä toimitetaan lainmukainen ositus ja perinnönjako. Siinä L saa tasinkona euroa ja B ja C saavat kumpikin perintöosinaan euroa (A jätetään PK 6:1.2:n nojalla kokonaan ilman). Nyt on myös L kuollut jättäen omaisuutta euroa (saman kuin mitä hänellä oli osituksen toimittamisen johdosta). L on tehnyt koko omaisuudestaan testamentin X ry:n hyväksi, minkä johdosta kaikki lapset esittävät lakiosavaatimuksen. Tehtävänä on laskea lakiosien suuruudet. B.3 Sijaantulo-ongelmat 23. P:ltä jää perillisinä kolme lasta (A, B ja C) sekä häntä aikaisemmin kuolleelta D-lapselta jääneet kaksi lasta (Da ja Db). P on antanut ennakkoperintöä C:lle euroa ja D:lle euroa. Reaalinen jäämistö on euroa. Tehtävänä on selvittää, kuinka suurta omaisuusmäärää kukin rintaperillinen voi vaatia lakiosaoikeutensa nojalla. 24. P, jolla on kolme rintaperillistä (A, B ja C), antaa A:lle euron suosiolahjan. A kuolee. Kun P pian tämän jälkeen kuolee, häneltä jää omaisuutta euroa. P on määrännyt testamentissaan kaiken omaisuutensa Suomen Kulttuurirahastolle. Sen on tarkoitus suorittaa B:n ja C:n lakiosat rahana. Kuinka paljon Kulttuurirahaston on maksettava? 25. Muuten samat tiedot kuin edellisessä tehtävässä, mutta P:ltä on mainitun euron lahjan jäljiltä jäänyt omaisuutta vain euroa. Tehtävänä on nytkin selvittää,

6 kuinka paljon Kulttuurirahaston on suoritettava B:lle ja C:lle. 6 C PK 3 luvun järjestelmä Suhteellinen pesäosuus ja aviovarallisuussuhteet 26. P:n ja L:n lapseton avioliitto purkaantui tammikuussa 2014 P:n kuoleman johdosta. P:ltä jäi AO-omaisuutta euroa ja avio-oikeudesta vapaata omaisuutta (kiinteistö) euroa. Velkoja P:llä oli euroa. Niistä euroa liittyi P:n yritystoimintaan ja euron velka oli otettu avio-oikeudesta vapaan kiinteistön perusparannustöitä varten. L:llä oli omaisuutta euroa, ja se kaikki oli avio-oikeuden alaista. L peri PK 3:1:n nojalla P:n. Joulukuussa 2014 kuoli L. Häneltä jäi omaisuutta euroa. Sekä L:llä että P:llä on toisen parenteelin perillisiä. Kuinka L:n pesä on heidän kesken jaettava? Voit lähteä siitä, ettei L ole saanut P:n kuoleman jälkeen mitään sellaista omaisuutta, joka antaisi hänen perillisilleen perustetta vedota pesän vaurastumiseen. (Ennakkotehtävä E) Testamentin vaikutus suhteelliseen pesäosuuteen 27. P kuolee ja häneltä jää ainoana oikeudenomistajana leski L. Omaisuutta P:ltä jää kaikkiaan euroa ja L:llä sitä on euroa. P on määrännyt testamentissaan euron arvoisen veistoksen säätiö S:lle. Viisi vuotta myöhemmin kuolee L jättäen omaisuutta euroa. Hänen pesäänsä ovat nyt jakamassa kaksi P:n veljeä A ja B sekä kaksi L:n sisarusta C ja D. Miten L:ltä jäänyt omaisuus on lain mukaan jaettava? 28. Muuten samat tiedot kuin edellisessä tehtävässä, mutta mainittu euron veistos onkin testamentissa määrätty P:n puolisolle L:lle. Testamentissa todetaan: L määrätköön veistoksesta eläessään ja kuolemansa varalta miten tahtoo. Lisäksi P:n testamentissa on määräys, jonka mukaan kaikki muu omaisuuteni on L:n kuoltua jaettava lain mukaan. Miten L:ltä jäänyt ( euroa) on jaettava, kun oletetaan, L on puolisoltaan saamansa luvan perusteella testamentannut mainitun edelleen euron arvoisen veistoksen Taiteen ystävät ry:lle? Muilta osin on L:n omaisuus annettava testamentin mukaan perillisille lain mukaan. Pesän vaurastuminen 29. P kuolee ja häneltä jää oikeudenomistajana 55-vuotias leski L. Omaisuutta P:ltä jää euroa ja L:llä sitä on euroa. L kuolee 65-vuotiaana jättäen omaisuutta euroa. Pesän varallisuustilaa selvitettäessä havaitaan seuraavat seikat: L on

7 7 leskeydyttyään ollut kuolemaansa asti ansiotyössä, ja palkoista on jäänyt säästöön noin euroa/vuosi. Lisäksi L on viisi vuotta ennen kuolemaansa saanut perinnöksi euroa rahaa, jotka hän kuitenkin käytti saman tien vaativaan silmäleikkaukseen. Sekä L:llä ja P:llä on toisen parenteelin perillisiä. Kuinka L:n pesä on heidän kesken jaettava? Lesken tekemien lahjoitusten merkityksestä 30. P kuolee ja häneltä jää oikeudenomistajana leski L. Omaisuutta P:ltä jää euroa ja L:llä sitä on euroa. L perii P:n PK 3:1:n nojalla. Leskeysaikanaan L antaa omaisuudestaan euron rahalahjan tiedesäätiö TS:lle. Kun L kuolee, hänen pesäänsä ovat jakamassa P:n veljet A ja B sekä L:n sisarukset C ja D. a) Kuinka paljon perilliset saavat, kun oletetaan, että L:ltä on jäänyt omaisuutta ? b) Miten tilanteen arviointia muuttaisi se, että mainittu lahja olisikin annettu L:n toiselle sisarelle C:lle? c) Miten tilanteen arviointia muuttaisi se, että mainittu lahja olisikin annettu P:n toiselle veljelle A:lle? d) Kuinka paljon perilliset saisivat siinä tapauksessa, että mainittu lahja olisikin annettu A:lle ja L:ltä olisi jäänyt omaisuutta vain euroa? Vaurastuminen ja vastike yhtä aikaa 31. P kuolee lapsettomana ja hänet perii puoliso L. P:ltä jää omaisuutta euroa, kun taas L:n nettovarallisuuden määrä on 0. Puolisoilla on avio-oikeuden täysin pois sulkeva avioehto. Leskeysaikana L saa ensin euron perinnön. Vuotta myöhemmin hän lahjoittaa Suomen vapauspuolue ry:lle euroa ja kuolee pian tämän jälkeen. Määritä P:n toissijaisten perillisten pesäosuuden suuruus, kun L:ltä jääneen omaisuuden määrä on a) euroa, b) euroa ja c) euroa. PK 12:1 - Lakiosasuorituksen vaikutus 32. Vuonna 2000 kuolleen P:n oikeudenomistajia olivat leski L ja neljä yhteistä rintaperillistä (A, B, C ja D). P:ltä jäi omaisuutta euroa ja L:llä sitä oli euroa. P oli tehnyt seuraavan testamentin: L saakoon kaiken omaisuuteni, ja L:n kuoltua menköön omaisuuteni A:lle. B, C ja D vaativat lakiosaansa, jonka L heille suorittikin, kun taas A hyväksyi testamentin. Vuonna 2014 kuoli sitten L jättäen omaisuutta euroa. Miten L:n pesä on jaettava rintaperillisten kesken? Lesken uusi avioliitto 33. P:n ja L:n avioliitto purkaantui 1990 P:n kuoleman johdosta. P:ltä jäi omaisuutta euroa ja L:llä sitä oli euroa. Koska avioliitto oli lapseton, leski L peri P:n.

8 8 Vuonna 1995 solmi L uuden avioliiton U:n kanssa. Tämä avioliitto purkaantui 2014 puoliso L:n kuoleman johdosta. L:ltä jäi omaisuutta euroa ja U:lla oli sitä euroa. a) Oletetaan, että L:n pesää jaettaessa esittävät nyt vaatimuksia i) P:ltä jäänyt veli A, ii) puoliso U sekä iii) L:lle ja U:lle 1999 syntynyt yhteinen lapsi B. - Miten omaisuus on heidän kesken jaettava? b) Muutetaan tapahtumankulkua siten, että L:n ja U:n avioliiton purkaantumisperusteena onkin U:n kuolema ja puolisoiden omaisuusmäärät ovat U:n kuollessa: L = ja U = U:n lähimpänä perillisenä on hänen ja L:n yhteinen lapsi B.

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan.

a) A oli 10.4.2010 myynyt puolisoiden yhdessä omistaman noin 10 000 euron arvoisen moottoriveneen veljelleen X:lle 5000 euron hintaan. Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2010 (Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Puolisoiden A ja B avioliitto horjui, ja he jättivät 1.4.2010 yhdessä avioerohakemuksen. Viikkoa myöhemmin B joutui liikenneonnettomuuden

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2018 13.3.2018 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 14.3.2018 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa eläessään omin toimenpitein

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti 28.11.2018 Asianajaja Harri Jussila ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuka on äänessä? Kuka perii perittävän varallisuuden? Entä jos perillisiä ei

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Tässä sinulle helposti täytettävä ilmainen testamenttipohja

Tässä sinulle helposti täytettävä ilmainen testamenttipohja Tässä sinulle helposti täytettävä ilmainen testamenttipohja Lue testamentin täyttöohjeet helppotestamentti.fi sivulta Testamentin tekeminen on helppoa seuraamalla helppotestamentti.fi palvelussa esitettyjä

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi)

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi) Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2011 (Tapani Lohi) Kurssitehtävät Tehtävä 1 Luoksesi on tullut A, joka arvioi olevansa kahden lapsen (X ja Y) juridinen isä. - X on syntynyt 1.11.2008. A oli tällöin

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

ENNAKKOPERINNÖN JA LAKIOSAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN

ENNAKKOPERINNÖN JA LAKIOSAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2017 Inkeri Mäki ENNAKKOPERINNÖN JA LAKIOSAN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK ) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous 2017 34 Inkeri Mäki ENNAKKOPERINNÖN

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013 Antti Kolehmainen Mitä jäämistösuunnittelu on? Kyse on toimista, joilla perittävä (P ) vaikuttaa a) kuolinpesän hallintoon, b) jaettavan omaisuuden määrään tai laatuun taikka

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä Ottaen huomioon, ettei avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä ollut enää merkittäviä eroja Itävallassa, EIT:n 5. jaoston enemmistö

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

puolison ja lesken jälkeen

puolison ja lesken jälkeen Perukirjan laadinnasta ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeen Verohallinnon näkökulma Verkkoseminaari 16.3.2017 Kalle Isotalo Tilaisuuden sisältö Perunkirjoitus ensin kuolleen puolison (EKP) tai lesken

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012

Metsätilan sukupolvenvaihdos. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012 Metsätilan sukupolvenvaihdos VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki 21.3.2012 Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on tiedossa Haluat varmistaa

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Kuolinpesän osakkaille

Kuolinpesän osakkaille Kuolinpesän osakkaille Opas kuolinpesän osakkaille Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön asioista. Tämä opas

Lisätiedot

Jessica Sundell UUSIOPERHEEN PERINNÖNJAKO

Jessica Sundell UUSIOPERHEEN PERINNÖNJAKO Jessica Sundell UUSIOPERHEEN PERINNÖNJAKO Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2014 UUSIOPERHEEN PERINNÖNJAKO Sundell, Janitta Jessica Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen Maarit Merimaa-Piirainen Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU

SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU HELPPOTESTAMENTTI.FI SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU TEE TESTAMENTTI HELPOSTI NETISSÄ helppotestamentti.fi - Tammelan puistokatu 22 - hei@helppotestamentti.fi DOKUMENTIN KÄYTTÖOHJE KIITOS LUOTTAMUKSESTASI

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO

Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Hanna Nikolajeff LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Liiketalouden koulutusohjelma 2016 LAPSETTOMAN AVIOPARIN PERINNÖNJAKO Nikolajeff, Hanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

ENNAKKOPERINTÖ JÄÄMISTÖOSITUKSESSA

ENNAKKOPERINTÖ JÄÄMISTÖOSITUKSESSA ENNAKKOPERINTÖ JÄÄMISTÖOSITUKSESSA Emmi Kekäläinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Pro gradu -tutkielma Kevät 2019 Ohjaaja: Tapani Lohi Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU

UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2014 Leena Killström UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU Vaihtoehdot lakimääräiselle perimysjärjestykselle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Liiketalouden koulutusohjelma 2012 OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sveholm, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012 Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeustapauskurssi 2012 Vanhojen tenttivastausten arviointi (kotiläksy perjantaiksi 21.9) OHJEET: Ohessa kaksi vanhaa tenttitapausta ja niihin annettuja tenttivastauksia (joita

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

II. LESKEN PERINTÖOIKEUDELLINEN ASEMA

II. LESKEN PERINTÖOIKEUDELLINEN ASEMA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 1. Tarkoitus...4 2. Tarkasteltavat kysymy kset...4 3. Oikeuskäytäntöä koskeva tietopohja...5 II. LESKEN PERINTÖOIKEUDELLINEN ASEMA...7 1. Johdanto...7 2. Tilastotietoa...9

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Uusperheen perinnönjako - lakimääräinen perimysjärjestys

Uusperheen perinnönjako - lakimääräinen perimysjärjestys Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Larissa Lepistö Uusperheen perinnönjako - lakimääräinen perimysjärjestys Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

HE 77/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 77/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 77/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosan laskemista koskevia

Lisätiedot

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Testamenttiopas Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Hengitysliitto toimii hengitysterveyden edistämisen ja hengityssairaan hyvän elämän puolesta. Testamentit ja lahjoitukset mahdollistavat osaltaan

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2014 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Maatilan sukupolvenvaihdos ja tärkeät sopimukset infotilaisuus Karstula 8.10.2018 Asianajaja Tero Lakka Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN

Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Elisa Sirviö KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, heidi.theman@pkamk.fi Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus

Lisätiedot

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3.

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Verkkoseminaarissa esitetyt kysymykset vastauksineen. Kuolinpesään kuuluu edellisiltä sukupolvilta jakamatta jääneitä ns. niittypalstoja, joita kukaan perillisistä

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan lakivaliokunnalle Perintökaari tuli voimaan 1.1.1966 ja

Lisätiedot

Katja Sopenkivi UUSPERHEIDEN PERINNÖNJAKO JA PERINTÖSUUNNITTELUN TILA

Katja Sopenkivi UUSPERHEIDEN PERINNÖNJAKO JA PERINTÖSUUNNITTELUN TILA Katja Sopenkivi UUSPERHEIDEN PERINNÖNJAKO JA PERINTÖSUUNNITTELUN TILA Liiketalouden koulutusohjelma 2017 UUSPERHEIDEN PERINNÖNJAKO JA PERINTÖSUUNNITTELUN TILA Sopenkivi, Katja Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu OIKEUSTAPAUSLUETTELO

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA

Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Tanja Raitanen LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Liiketalouden koulutusohjelma 2015 LESKEN ASEMA PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDESSA Raitanen, Tanja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot